Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar"

Transkript

1 Utgåva 4 Gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre broschyrmaterial för att ge hjälp och vägledning för identifikation av golvbrunnar som skall bytas vid renovering. JAFO AB, Lund Med reservation för eventuella ändringar. JAFO AB, Box 4056, SE LUND, SWEDEN. Tel: + 46 (0) Fax: +46 (0)

2 NFORMATON OM ÄLDRE GOLVBRUNNAR Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre broschyrmaterial för att ge hjälp och vägledning för identifikation av golvbrunnar som skall bytas vid renovering. Generell regel 1990 kom en ny golvbrunnsstandard. Enligt gällande branschegler ska golvbrunnar tillverkade förre 1991 samt golvbrunnar som inte uppfyller kraven i standarden SS-EN 1253 bytas ut vid renovering. Det gäller även golvbrunnar som uppfyller kraven i SS-EN 1253 men som inte är monterade och fixerade i bjälklaget enligt gällande monteringsanvisning vid tiden för utbytet. Detta utbyteskrav beror inte på själva golvbrunnens funktion för avledning av vatten eller golvbrunnsmaterialet. Kravet beror på standardens krav på anslutning mot golvets tätskikt. Samtliga JAFO s golvbrunnar som innehåller en klämring som är fastskruvad med 5 st skruvar är av godkänd typ och ålder. Gamla och utgångna fabrikat eller golvbrunnsmodeller. Exempel på golvbrunnar som i de flesta fall inte tillverkas längre: Golvbrunns historia, Ferring teknik AB Sid: 1-3 JAFO äldre typer Sid: 4 Ferring Teknik / Bilsom Teknik STO / BOTO Sid: 5-10 Tarkett golvbrunn Sid: WFA golvbrunn Sid: Toloc golvbrunn / Essem Plast Sid: E - Brunnen / Eston AB Sid: DO Secur, tidigare mortel Sid: Vissa delar så som silar och vattenlås kan fortfarande finnas att köpa som reservdelar. Dock inte till alla fabrikat. Aktuella fabrikat eller golvbrunnsmodeller för identifikationer som inte behöver bytas vid renovering. Se dock kravet ovan om utbyte om golvbrunnen inte är korrekt monterad i bjälklag. Purus / Sjöbo Bruk Sid: 21 JAFO Sid: 22 Övrigt JAFO bakvattenstopp. Sid: JAFO Reservdelssilar Sid: 25 Exempel på felaktigt monterade golvbrunnar. Sid: 26 Detta kompendium gör inte anspråk på att vara heltäckande för alla golvbrunnsfabrikat som funnits på marknaden. 1 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

3 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

4 3 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

5 Enl, GVKs och Byggkeramikrådets branschregler, ska dessa golvbrunnar av äldre typ bytas ut i de fall ytbeläggning och tätskikt förnyas eftersom de inte uppfyller nu gällande branschregler. RSK JAFO AB RSK Tel: +45 (0) RSK Fax: +46 (0)

6 5 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

7 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

8 7 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

9 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

10 9 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

11 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

12 11 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

13 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

14 13 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

15 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

16 15 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

17 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

18 17 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

19 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

20 Denna golvbrunn säljs fortsatt av DO Badrum AB JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

21 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

22 För information om vilka golvbrunnar med dessa vattenlås som är godkända hänvisar vi till Purus AB. Tel: JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

23 JAFO Vattenlås För att komma åt vattenlåset vrid plastsilen moturs och tag bort silen. Om det är en metallsil kan den lyftas av utan att vridas. Lyft därefter upp vattenlåset. JAFO 86:an sitter vattenlåset nertryckt i klämringen. Lyft i tvärslån för att få upp vattenlåset för rengöring. JAFO s golvbrunnar som innehåller något av nedanstående vattenlås är av godkänd typ och ålder. Pungvattenlås Vattenlåset finns i vitt alt. i grått utförande. Lyft i vattenlåsets handtag. Ta isär delarna och rengör dem. Sätt sedan ihop vattenlås och smörj tätningen med tvål eller liknande. Tryck tillbaka insatsen. Lägg silen på plats och vrid medurs. RSK Vattenlåsinsats Vattenlåset finns i vitt alt. i grått utförande. Lyft i vattenlåsets handtag. nsatsen som är mjuk tätar utan O-ring. Tryck tillbaka insatsen. Lägg silen på plats och vrid medurs. RSK Pungvattenlås 86-an OBS! Vid montering måste de små streckmarkeringarna på vattenlåset riktas mot skruvskallarna på klämringen. (Se de svarta markeringarna på bilden till höger). Smörj tätningen med tvål eller liknande före montering. RSK Vattenlåsinsats Lossa insatsen genom att dra tappen/spärren mot centrum av brunnen. Gör i övrigt som ovan. RSK JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

24 JAFO Bakvattenstopp Ett alltför vanligt problem vid häftigt skyfall är att vatten ur det kommunala dagvattennätet tränger in i byggnader via avloppssystem och strömmar upp ur golvbrunnar i källare och bottenplan. JAFO har lösningen både för gamla gjutjärnsbrunnar och för moderna golvbrunnar. Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. Ett typisk scenario när dagvatten tränger in genon avloppsystemet i källare och bottenplan. Detta förhindras enkelt genom att installera ett JAFO Bakvattenstopp JAFO Bakvattenstopp De flesta av JAFO s moderna golvbrunnar kan kompletteras med bakvattenstopp som också fungerar som mekaniskt luktstopp. JAFO Perfekt Bakvattenstopp JAFO Perfekt finns för de vanligast förekommande gamla golvbrunnar och spygatter i gjutjärn. JAFO s moderna golvbrunnar JAFO PS 75. Se nästa sida för produkt information 23 JAFO AB Golvbrunn tillverkad i gjutjärn. Se nästa sida för produkt information Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

25 JAFO Bakvattenstopp för äldre golvbrunnar JAFO Perfekt översvämningsskydd består av ett lock som skruvas fast i golvbrunnen med hjälp av en hake som griper runt vattenlåstungan samt en boll som flyter upp och håller tätt då vattnet stiger i brunnen. Den passar endast till golvbrunnar med fast vattenlås (mestadels gjutjärnsbrunnar) som i de flesta fall är äldre än JAFO PERFEKT BAKVATTENSTOPP RSK RSK RSK RSK RSK B för brunnar 160 B för brunnar 240 B för brunnar 160 S för spygatter 240 S för spygatter Art.nr Skruv M6X150, extra lång JAFO Bakvattenstopp och mekaniskt luktstopp för moderna golvbrunnar JAFO Luktstopp är ett vattenlås som öppnar först när golvbrunnen fylls med vatten. Denna funktion förhindrar att avloppslukten tränger ut i lokalen även om vattenlåset torkar ut och är därmed lämplig i utrymmen där golvbrunnen inte används så ofta. JAFO Luktstopp kan kompletteras med en låsring för att fungera som bakvattenstopp. BAKVATTENSTOPP/LÅSRNG Låsring RSK Låsringen fungerar tillsammans med luktstopp som bakvattenstopp. Låsringen kläms ihop och placeras under golvbrunnens klämring och förhindrar luktstoppet från att tryckas upp ur brunnen. Passar ej till PSX 75, PBX 75, PBX 110, PRB 110 eller PRK 110. MEKANSKT LUKTSTOPP RSK Luktstopp för utbyte av pungvattenlås RSK Ersätter RSK och passar till: PS 75, PB 75, PBL 50, PBL 75, PB 110, PBB 110, PBX 110, RS 75 samt RB 75. MEKANSKT LUKTSTOPP RSK Luktstopp för utbyte av vattenlåsinsats RSK Ersätter RSK och passar till: PS 50, PS 75 ROT, PSX 75, PBX 75. Reducerar golvbrunnens kapacitet något. Golvbrunn, med Luktstopp / Vattenlås och Låsring monterad. Luktstopp och vattenlås Låsring JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

26 JAFO RESERVDELSSLAR Golvbrunnar tillverkade före 1990 ska bytas ut i samband med renovering eller vid utbyte av yt- och tätskikt eftersom det inte går att göra en tätskiktsanslutning till dessa golvbrunnar som uppfyller gällande branschregler. avvaktan på en genomgripande renovering och ett utbyte av golvbrunnen kan det under tiden finnas ett behov av att byta ut defekta och skadade silar. JAFO har ett sortiment av reservdelarsilar enl. nedan: Kan ersättas med Art.nr Kan ersättas med Art.nr Kan ersättas med Art.nr Kan ersättas med Art.nr FÖRKROMADE GJUTNA METALLSLAR Kan ersättas med Art.nr x 5 mm Art.nr x 5 mm Art.nr x 5 mm Tillverkade i ROSTFRTT stål ROSTFRA SLAR Rostfritt stål Ø150 Rostfritt stål Ø150 med Rostfritt stål Ø163 Rostfritt stål Ø163 med RSK urtag. RSK RSK urtag. RSK JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

27 EXEMPEL PÅ FELAKTGT MONTERADE JAFO GOLVBRUNNAR A. Mjukfogen mellan klinkerram och golvbrunn förhindrar vattnet att dräneras in i golvbrunnen. B. Håltagningen i tätskiktet är felaktigt utförd. Tätskiktet får inte passera golvbrunnssätets och klämringens koniska del d.v.s tätskiktet syns aldrig i golvbrunnen vid korrekt montage. C. Golvbrunn, förhöjningsring och klämring är av olika fabrikat, vilket innebär att tätningen mellan golvbrunn och förhöjningsring inte går att utföra enl. fabrikanternas anvisningar. detta fall har man försökt täta med mjukfog. D. Klämringen går ej att skruva fast i golvbrunnen pga att man inte rengjort sätet i golvbrunnen från flytspackel innan golvmattan rullades ut. A C B D JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

28 JAFO AB Tel: +45 (0) Fax: +46 (0)

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande.

Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Bygg bort vattenskadorna i din bostad. En teknisk vägledning till säkert byggande. Våra viktigaste råd för att undvika vattenskador. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad

Läs mer

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen, GBR GVKs

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande i badrum

Vattenskadesäkert byggande i badrum Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik Johan Frid och David Wormö Vattenskadesäkert byggande i badrum - Följs branschregler? Waterproof construction in

Läs mer

Termostatblandare FMM 1185

Termostatblandare FMM 1185 Teknisk information Tillbaka Hem 1131 Termostatblandare FMM 1185 Tillverkad 1988-1995 87.11 Montering 1:Skruva ut mängdratten till fullt öppet läge och vrid temperaturratten moturs till stopp utan att

Läs mer

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN Översvämning i källaren Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN 2 Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. Vi på VA-avdelningen på Kungsbacka kommuns förvaltning

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Gör det själv beskrivning

Gör det själv beskrivning Dok: 6/13 Byte Kolb, Q-Extra/Air & A-594 Gör det själv beskrivning BYTE AV KOLBORSTAR! Q-Extra, Q-Air & A-594 Steg för steg beskrivning! Hur du enkelt byter kolborstar på din Husky centraldammsugare. OBS!

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Förord. Västerås, november 2009

Förord. Västerås, november 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Mälarenergi uppväger

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Allmänna regler och råd för ombyggnad, renovering och skötsel av lägenheter inom Brf Snickarbacken

Allmänna regler och råd för ombyggnad, renovering och skötsel av lägenheter inom Brf Snickarbacken INFORMATION 1 (10) 2015-01-21 Dokumentnr 2015-001 Till: Bostadsrättshavare vid Brf Snickarbacken Handläggare: Brf Snickarbacken, Tekniska gruppen 1 Allmänt Allmänna regler och råd för ombyggnad, renovering

Läs mer

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK PUMPS, MOTORS and CONTROLS MANUFACTURING Manufacturing Group established in Italy in 1976 worldwide. Works, Pump & Motor Test Laboratory, Pumps and Electric Motors Research Centre. JETPUMPAR OCH PUMPPAKET

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se branschregler : SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 säkervatten.se 1 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt AB: Jennifer Nemie, Magnus Glans. Matton,

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

Golvbrunnar och Duschrännor

Golvbrunnar och Duschrännor Golvbrunnar och Duschrännor K E E P I N G U P T H E F L O W INSPIRATION 2009 PRODUKTSORTIMENT R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M DESIGN OCH FUNKTION I ETT BLÜCHER tillverkar stilrena golvbrunnar

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (8) HSB Brf Björken, Märsta Policydokument för att spara renoverade våtrum vid kommande stambyte Stockholm ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg POLICYDOKUMENT 2 (8) Krav för att spara

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer