Allmänt regeldokument för bostadsrättsföreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänt regeldokument för bostadsrättsföreningen"

Transkript

1 1 Allmänt regeldokument för bostadsrättsföreningen Trollbacken, Umeå Originaldokumentet beslutades av styrelsen den 11 juni Därefter har det uppdaterats och kompletterats genom tillkommande beslut av styrelsen.

2 2 Allmänt gäller: De ytor som du som bostadsrättshavare förfogar över privat består av lägenheten med tillhörande balkong eller uteplats på marken, ditt lägenhetsförråd samt din brevlåda. Övriga ytor förfogar du över, tillsammans med föreningens övriga medlemmar, enligt stadgar och regler som föreningen har bestämt. Föreningen ansvarar för yttre underhåll av fastigheterna (lägenheter och garage). Med yttre underhåll avses underhåll på fasad, tak, grund och ledningar. Underhåll av tillbyggnader i form av t.ex altaner, förråd, inglasade altaner och farstubroar ansvarar de boende själva för. De boende ansvarar också för allt inre underhåll. Det inre underhållet är i princip "allt synligt" inomhus. Riksbyggen utför dock även inre underhåll mot betalning från respektive boende. Bostadsrättshavaren svarar alltså för den inredning som föreningen försett lägenheten med samt för den inredning som bostadsrättshavaren själv tillfört lägenheten. I 31 alt 32 i föreningens stadgar regleras bostadsrättshavarens rätt att göra förändringar i lägenheten. En bostadsrättshavare måste ha styrelsens tillstånd att göra väsentliga förändringar i lägenheten. Bedömningen av om en förändring är väsentlig eller inte görs i förhållande till ingreppets art och i förhållande till kostnaden. Kommer det till styrelsens kännedom att en väsentlig förändring gjorts utan tillstånd, kommer bostadsrättshavaren att åläggas att återställa lägenheten. Om så inte sker kan bostadsrätten förverkas och medlemmen sägas upp för avflyttning. Regler för altaner/uteplatser/balkonger Balkonger och altaner är visserligen inte gemensamma men de är en väsentlig del av husens fasad. Därför är det viktigt att balkonger och altaner är trevliga inte bara för den som använder dem utan även ser trevliga ut för dem som passerar. Uteplatsen måste naturligtvis anpassas lite beroende på hur marken ser ut där ni ska bygga. Att alla håller sig till givna mått gör att vi får ett enhetligt och trevligt utseende på området. Alla yttre tillbyggnader/ombyggnationer/renoveringar skall godkännas av styrelsen, t.ex. nybyggnad av altan, ommålning av altan, ombyggnation av altan etc. Ansökan måste innehålla en tydlig beskrivning och ritning av det som ska göras. Om åtgärder sker utan styrelsens godkännande kan du bli tvungen att återställa det hela. Problem med t.ex. mögel/fukt som ett resultat av icke godkända ombyggnationer är de boende själva ansvariga för. Eventuella kostnader för att komma till rätta med sådana problem står därmed de boende för. Detta gäller även de som flyttar in i vårt område. När man köper en bostad är man skyldig att kontrollera att bostaden är i godkänt skick. Följande regler gäller för utbyggnader av altaner, altantak m.m inom Trollbacken: - Föreningen äger all mark i området. Därför måste du alltid ta kontakt med styrelsen och presentera planen. - På altansidan är den boendes nyttjanderätt 3,5 meter från ytterväggen (inklusive egen rabatt, egen häck etc). - Storleken på utbyggnaden ska harmonisera med huset i övrigt. Förutom att styrelsen ska godkänna utbyggnaden krävs det bygglov från Umeå kommun för att; - bygga tak över uteplatsen och det oavsett takets storlek.

3 3 - göra en inglasning av balkong eller uteplats - sätta upp ett plank som är högre än 120 cm. Bygglovet får bostadsrättsinnehavaren själv söka och bekosta. - Altanen får heller inte vara så stor att den ställer till problem för föreningens gräsklippning eller snöröjning. - Dina närmaste grannar på båda sidor måste säga ok till dina utbyggnadsplaner. - Inglasning av balkonger och altaner kräver alltså godkännande från styrelsen samt bygglov från Umeå kommun. Inglasningen ska utföras i glas och med aluminiumprofiler på ett fackmässigt sätt. Trä- och plastkonstruktioner är inte tillåtna. -Vid montering av markiser eller vindskydd på balkonger och uteplatser skall markisväv som harmoniserar med husets fasad eller balkong användas. Även här gäller fackmässighet i utförandet och skötseln vilket innebär att markisväven t.ex inte skall hänga snett eller löst. Alla markiser ska besiktas efter montering. Besiktningen utförs av fackman och eventuella anmärkningar är lägenhetsinnehavaren skyldig att åtgärda och själv bekosta. Även den eventuella kostnaden för besiktningen skall lägenhetsinnehavaren betala. - Avgränsning av uteplatser får göras under förutsättning att utförande och färg överensstämmer med befintliga träkonstruktioner. Eftersom dessa uppräknade kompletteringar innebär avvikelser från grundkonstruktionen sker de helt på bostadsrättshavarens eget ansvar och egen risk. Föreningen ansvarar således inte för eventuella skador som kan uppkomma genom väder och vind. Bostadsrättshavaren ansvarar också för skador på fasaden eller annorstädes p.g.a infästning etc. Badrum Ska du renovera badrummet gäller följande: föreningen betalar för bytet av golvbrunn vid renoveringen. Du kan antingen be din golvläggare göra jobbet och skicka räkningen till Riksbyggen på bytet eller så avgör Riksbyggen vilken firma som ska byta golvbrunnen. Det är ok att lägga in golvvärme i badrummet, men tänk på att det är lag på att också installera en jordfelsbrytare när man har elvärmeslingor i golvet. Nycklar Behöver du ytterligare nycklar till lägenheten kan du göra det hos Byggbeslag/Låskedjan på Västerslätt. Ta med dig kontraktet på lägenheten, en giltig legitimation samt en originalnyckel så ordnar företaget nya nycklar åt dig. Varje nyckel kostar cirka 160 kr. Behöver du en ny bokningscylinder till tvättstugan kan du köpa detta hos Hushållsservice på Sandbacka. En ny cylinder kostar omkring 100 kr. Paraboler och antenner Från 1 oktober 2009 är det inte längre tillåtet att sätta upp paraboler. Numera måste du träffa avtal med någon av de kanaloperatörer som finns för att se parabolutbudet. Senast den 31 december 2011 måste alla nu varande paraboler plockas ner. Garageplatser Det förekommer då och då att garageportar står olåsta inom vår förening. Därför uppmanar vi er att alltid kontrollera att garageporten verkligen blivit låst när ni lämnar garaget. Detta för

4 4 att förhindra stöld från ert eget garage eller de närliggande. Kontakta styrelsen eller vaktmästaren om du upptäcker ett olåst garage. En avgift på 300 kr kommer att tas ut av den som lämnar sin garageport olåst trots påpekanden. Om detta inträffar tre gånger inom ett år kommer styrelsen omgående att säga upp hyresavtalet till garaget. Om man vill fortsätta att hyra en bilplats efter en sådan uppsägning får man ställa sig i kö igen. Stora lekredskap kräver säkerhetsavtal Eftersom föreningen äger all mark i området krävs det tillstånd av styrelsen för att sätta upp egna privata lekredskap på gräsmattor osv. Den som vill göra det, ska först ta kontakt med styrelsen för att få ta del av det säkerhetsavtal som ägaren måste skriva på innan lekredskapet kan sättas upp. Föreningens parkeringsregler Vårt bostadsområde är skyltat med P-zonförbud, dvs. all parkering inom området är förbjuden förutom där det finns P-skyltar. Föreningen har avtal med företaget Securitas för parkeringsövervakningen inom området. På föreningens besöksparkeringar får boende på området parkera sina bilar på vardagar mellan klockan och På kvällar, nätter och helger är besöksparkeringarna endast avsedda för besökare. En besökare får stå tre dygn i följd på gästparkeringen. Vill gästen stå längre tid måste ni skaffa ett parkeringskort från styrelsen. Vid tre av dubbelgaragen på nedre Mjölkvägen och Törelvägen finns särskilda p-platser för husvagnar. Se skyltningen på plats! Där får husvagnar stå uppställda i tre dygn under sommarhalvåret utan särskilt tillstånd från styrelsen. Om du vill överklaga en kontrollavgift ( p-bot ) så hittar du adress och telefonnummer på baksidan av inbetalningsavin. OBS! Tänk på våra barn: lämna inte kvar motorvärmarkabeln i uttaget när du inte använder bilplatsen. Till föreningens garage och motorvärmarplatser har vi en särskild kö. Du som vill anmäla dig för en plats ska kontakta Riksbyggen Dag och Natt på telefon eller via e- postadressen Betalning av hyran för p-plats, garage och motorvärmarström När det gäller hyra av motorvärmarplats respektive garage tillämpar styrelsen hårda betalningsregler. Enligt hyreskontraktet ska hyran för bilplatsen betalas en månad i förväg, dvs hyran för april månad ska betalas senast den 31 mars osv. Tio dagar in på varje månad får styrelsen en lista från Riksbyggen där det syns vilka som inte har betalat hyran för bilplatserna. Dessa hyresgäster/medlemmar får ett varningsbrev. Hyresgästen har sedan tio dagar på sig att reglera hela hyresskulden för bilplatsen. Den 20:e vardagen i varje månad får styrelsen en ny lista från Riksbyggen. Om skulden fortfarande inte är reglerad säger styrelsen upp hyreskontraktet med omedelbar verkan. Vill man återigen hyra en bilplats efter en sådan uppsägning får man ställa sig i kö.

5 5 Elförbrukningen i motorvärmaruttagen Månadshyran täcker cirka 1,5 timmes elanvändning per dag under perioden oktober-april. Beräkningen bygger på en elförbrukning på W. Använder du mer elström än vad som ingår i månadshyran kommer du att bli debiterad för den extra förbrukningen i oktober månad varje år. När styrelsen får in klagomål på onormalt hög elförbrukning från någon hyresgäst görs följande: Umeå Energi gör en kontroll av den aktuella elmätaren. Denna kontroll kostar f.n. (september 2009) kronor. Om kontrollen visar att det inte är något fel på elmätaren får den som klagat betala dels kontrollavgiften (1875 kr) samt hela den avlästa merförbrukningen. Om kontrollen visar att elmätaren är felaktig betalar föreningen kostnaden för kontrollen. Vidare görs avdrag eller tillägg för den felaktiga elförbrukningen. Brandfarliga vätskor I lägenheten får du förvara sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek samt brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. På balkongen får du förvara en gasolflaska av högst P11-storlek (=26 liter) samt brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek och då gärna i skåp. I våra fristående gemensamhetsgarage får du, utan tillstånd, förvara en reservdunk med bensin under förutsättning att dunken är godkänd. Vidare får brandfarlig vätska i en flyttbar behållare (t.ex. dunk) endast förvaras i garaget om den är oåtkomligt för obehöriga. Ingen som helst brandfarlig gas får förvaras i våra garage. I våra lägenhetsförråd är regeln ännu enklare: där får inga som helst brandfarliga vätskor eller gaser förvaras! Räddningstjänsten i Umeå hjälper dig om du har några frågor. Det som inte står i regeldokumentet I detta dokument har styrelsen försökt samla de viktigaste reglerna för föreningens medlemmar. Om du inte hittar svaren på dina frågor i detta dokument ska du kontakta styrelsen. Kom ihåg: bara för att det inte står i regeldokumentet är det tillåtet. Fråga hellre en gång för mycket, än en gång för lite. Styrelsen kan du kontakta via e-post: eller via telefon

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer 2011-09-26 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen.

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen. l av 6 Inledning Bostadsrättsföreningen Kalkbrottet består av 48 lägenheter, med gemensamt w1derjordiskt garage, i tre hus belägna på adresserna Badvägen 12, 14 och 16 i Klagshamn samt, genom en samfällighet

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Trivsel HANDBOK 2015-2016. Svar på frågor kring ditt boende hos Partillebo.

Trivsel HANDBOK 2015-2016. Svar på frågor kring ditt boende hos Partillebo. Trivsel HANDBOK Svar på frågor kring ditt boende hos Partillebo. 2015-2016 1 Längta hem Trivselhandboken ger svar på de vanligaste frågorna för dig som bor hos Partillebo. Vi vill att du ska trivas hos

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30.

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30. Bra att veta för dig som är medlem i Brf Kamelian 2 Uppdaterad av styrelsen 2015-01-14 Informationen finns också på vår hemsida www.kamelian2.se Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se

VÄLKOMMEN. till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se VÄLKOMMEN till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se ~ 1 ~ Innehåll Vårt område... 2 Om att bo i bostadsrätt... 2 A-Ö, praktiska frågor om vår förening... 3 Områdeskarta... 11 Rabattkuponger

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Välkommen till brf Skogalundsklippan

Välkommen till brf Skogalundsklippan www.skogalundsklippan.com 2013-03-15 Välkommen till brf Skogalundsklippan II denna skriift har vii samllat några av de allllmänna regller vii har att fölljja för att vii ska få det så triivsamt som möjjlliigt

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Trivsel- & Ordningsregler För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Hagagatan 15-17 Det senast uppdaterade regeldokumentet finns på vår hemsida eller i föreningspärmen i tvättstugan 15c www.riddaren24.se

Läs mer

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan.

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan. Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på www.vintunnan.com 1 (13) Innehållsförteckning Autogiro, E-faktura... 3 Avstängning vatten... 3 Biltvätt... 3 Brandsläckare... 3 Brandvarnare...

Läs mer