Giganten 6 Studiebesök och information 4 december 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Giganten 6 Studiebesök och information 4 december 2013"

Transkript

1 Giganten 6 Studiebesök och information 4 december

2 Agenda Så här renoverar vi hållbart inom NCC Information om Giganten 6 LÅGAN projektet: energi, inneklimat och känslighetsanalys Fredrik Hagebris, NCC Syd Henrik Ivarsson, Akelius Robert Karlsson, NCC Syd Martin Jansson och Åsa Lindell, NCC Teknik Studiebesök på Giganten NCC Construction Sverige AB 2

3 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering NCC Construction Sverige AB 3

4 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö Modern livsstil och socialt umgänge Miljömedvetenhet Kommunikation, involvering och delaktighet NCC Construction Sverige AB 4

5 Ett hållbart förhållningssätt till renovering Livskvalitet och ekonomi går hand i hand Ekonomi Socialt ansvar Miljö NCC Construction Sverige AB 5

6 Utmaning: se möjligheterna hos befintliga bostäder Varje kund och fastighet har sina förutsättningar Höga krav på energibesparing Stora renoveringsbehov Lönsam tillämpning av modern teknik Kloka val för långsiktig lönsamhet NCC Construction Sverige AB 6

7 Hur ser utmaningarna ut? Renoveringsbehov - fastighetens skick och framtida behov Totalekonomin på lång sikt De boendes bästa NCC Construction Sverige AB 7

8 Hållbar Renovering konceptet Genom samverkan i partnering utvecklar vi tillsammans en relevant handlingsplan för att skapar lönsamma synergieffekter mellan renovering, energieffektivisering och underhållsåtgärder NCC Construction Sverige AB 8

9 Helhetsperspektiv som skapar möjligheter Ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbart projekt Energi & Miljö Sociala åtaganden Industriellt byggande Partnering Mål Ekonomi - Organisation NCC Construction Sverige AB 9

10 NCC Partnering är fundamentet Alla fokuserar på projektets bästa Bättre underlag för beslut Flexibelt lagarbete Tryggare ekonomi Upprepningseffekter Bättre slutresultat Involverar de boende Gemensam organisation Gemensamma mål Projektet AB Gemensamma ekonomiska intressen NCC Construction Sverige AB 10

11 Energi och miljö Energi- och driftsbesparingar Miljö- och energiklassning Grönt byggande Mer klimateffektiva material Alternativa energikällor Klimatdeklaration och klimatkompensation NCC Construction Sverige AB 11

12 Sociala åtaganden Anpassat till förutsättningarna på plats Sysselsättning, praktikplatser Kommunikation med De boende kommunen Omgivande samhället Utbildning Utveckling, skolor, förtätning NCC Construction Sverige AB 12

13 Industriellt byggande Standardiserad process Eliminerar slöseri Ständiga förbättringar Virtuellt byggande Samordnade inköp Addera badrumsrenovering NCC Construction Sverige AB 13

14 Så kan vårt samarbete se ut Avsiktsförklaring. Upphandling av partners. Partneringavtal Avtalsbekräftelse Riktkostnad Go/No go Slutbesiktning Fas 0 Fas 1 Fas 2 Fas 3 ANALYS MÅLBILD GENOMFÖRANDE UPPFÖLJNING STARTMÖTE PARTNERING STARTWORKSHOP UPPFÖLJNINGS- WORKSHOPS SLUTWORKSHOP Möjliga åtgärder och investeringsutrymme kartläggs. Investeringsutrymme och riktkostnad fastställs. Effektiv byggprocess och en nöjd hyresgäst. Slutuppgörelse ekonomi. Målbild uppfylld NCC Construction Sverige AB 14

15 Fas 0 ANALYS Hur ser nuläget ut, var finns möjligheterna? Förutsättningar: Ägare, område, fastighet Nuläge: energianvändning, driftskostnader Inventering av byggfysik och installationer Hur kan energikostnader och underhåll minskas? Vilka standardhöjande åtgärder skapar utrymme för hyreshöjning? Analys livscykelkostnad Bruttolista möjliga åtgärder Möjliga åtgärder och investeringsutrymme kartläggs NCC Construction Sverige AB 15

16 Fas 0 ANALYS Exempel, fiktiv fastighet Hur påverkar olika åtgärder totalekonomin? Åtgärdspaket Energibesparing kwh/kvm Besparing driftsnetto energi Investeringsutrymme energi Ökning driftnetto hyra Investeringsutrymme hyra Kostnad inkl moms Lönsamhet A B C D E F Fönsterbyte 2 Installation av ny undercentral 3 Injustering VS 4 Ventilationsarbeten i lgh 5 Ventilationsarbeten fastighet 6 Elinstallationer 7 Byte kök samt åtgärder av ytskikt i lgh 8 Renovering badrum inkl stambyte 9 Installation frånluftsvärmepump 10 Installation bergvärmeanläggning 11 Nya lägenhetsdörrar NCC Construction Sverige AB 16

17 Fas 1 MÅLBILD Verifiering och utformning av vald inriktning Startworkshop, partneringdeklaration De boendes perspektiv Provtagning och tester Fördjupad miljöinventering Hyresförhandlingar Klimatdeklaration Projektering Gemensam riskanalys Investeringsutrymme och riktkostnad fastställs NCC Construction Sverige AB 17

18 Fas 2 GENOMFÖRANDE Smidig och effektiv byggprocess Minsta möjliga störning för de boende Kontinuerlig information Ombyggnadsvärdar Smidig hantering av tillval Effektiv arbetsplatslogistik Löpande erfarenhetsåterföring och förbättringar Uppföljningsworkshop Effektiv byggprocess och en nöjd hyresgäst NCC Construction Sverige AB 18

19 Fas 3 UPPFÖLJNING Har vi tillsammans uppfyllt målbilden? Verifiering av energibesparing Utvärdering samarbete, slutworkshop Uppföljning med de boende Servicebesök under garantitid Besiktning och garantibesiktning Vad har vi lärt oss till nästa etapp? Slutuppgörelse ekonomi. Målbild uppfylld NCC Construction Sverige AB 19

20 Några framgångsrika exempel NCC Construction Sverige AB 20

21 Lagersberg, Eskilstuna Kund: Eskilstuna Kommunfastigheter AB Renovering och energieffektivisering av 3- vånings lamellhus i flera etapper Etapp 1 genomförd, 100 lägenheter Etapp 2 pågår, 100 lägenheter varav 24 med Addera badrumsrenovering Etapp 3 och 4 under utredning, 200 lägenheter Halvera energibehovet, utgångsläge ca 220 kwh/m2 Atemp Hållbart beteende, utbildning NCC Construction Sverige AB 21

22 Nordic Built Challange, Fittja Kund: Botkyrkabyggen Nordisk tävling med NCC/Spridd som svensk vinnare Helhetskoncept för renovering av miljonprogrammet Hållbarhetsfokus, Nordic Built Charter 67 lägenheter NCC Construction Sverige AB 22

23 Kvarteret Giganten, Halmstad Kund: Apartment Bostad Renovering av 91 lägenheter Från 179 kwh/kvm, år till 60 kwh/kvm, år Installationsledare och NCC:s tekniska expertis involverade från start Lägenhet där metod och material prövas Informationsansvarig på halvtid Bättre lösningar tack vare dialog från start Miljöklassning Miljöbyggnad Silver Metoder för att uppnå noll fel NCC Construction Sverige AB 23

24 Runby och Sigma, Upplands Väsby Kund: Väsbyhem Totalrenovering av lägenheter på 5 år Energibehov sänkt med ca 60 % Löpande förbättringar Anpassningar i varje etapp Tydlig information till hyresgäster Projektunikt logistikcenter Internationella inköp NCC Construction Sverige AB 24

25 Kv. Örnen, Helsingborg Kund: Akelius Fastigheter 57 lägenheter i 1950-talshus Stort underhållsbehov Hållbar Renovering en förutsättning Helrenovering av kök, badrum och hall Tätning och fönsterbyte Prognosstyrning av värmesystem Cirka 35 % minskad energianvändning Alla kunde bo kvar under renoveringen NCC Construction Sverige AB 25

26 Kv. Trumman, Helsingborg Kund: Fastighetsbolaget Trumman Totalrenovering av 36 lägenheter 6 nya vindslägenheter Tätning och fönsterbyte Energieffektiva ventilationsfläktar Förberett för värmeåtervinning 7 nya lägenheter i suterräng tillförda Från olja till fjärrvärme Cirka 25 % minskad energianvändning Ökad attraktionskraft NCC Construction Sverige AB 26

27 NCC en trygg partner o Branschledande inom partnering o Bredd som ger helhetsperspektiv o Erfarenhet av effektiv renovering, om- och tillbyggnad o Kostnadsmedvetna specialistresurser o Kostnadseffektiva inköp o Industriellt byggande o Energi- och miljökompetens NCC Construction Sverige AB 27

28 Giganten 6 Sammanfattning valt alternativ Hållbar renovering Kv. Giganten 6 Energibesparande åtgärder Från 142 kwh/m 2 till 85 kwh/m 2 Byte fönster och balkongdörrar i lägenheter från U = 2,4 till U = 0,9 W/m 2 K Högre täthet på lägenheter från 1,0 till 0,6 l/s, m 2 omslutande klimatskalsarea vid 50 Pa. Injustering värmesystem. Sänkning av inomhustemperatur under uppvärmningssäsong från 23 C till 21 C. Byte av fläktar från SFP 1,5 till SFP = 1,0 kw/m 3 /s Installerar frånluftsvärmepumpar. COP 3,6 Byte till nya armaturer i trapphus och allmänna utrymmen Installation av närvarostyrning av belysning trapphus och källarförråd. Ny undercentral NCC Construction Sverige AB 28

29 Giganten 6 Sammanfattning valt alternativ Hållbar renovering Kv. Giganten 6 Övrigt Byte kök, allt nytt, inkl. skåpsinredning, kapitalvaror, ytskikt. Förberedelse för diskmaskin. Byte ytskikt i hall, målning bef. garderobsstommar, byte garderobsdörrar, ny hatthylla. Renovering badrum, stambyte. Nya ytskikt, duschvägg, förberedelse för tvättmaskin. Ny toalettdörr Nya lägenhetsdörrar, säkerhetsdörrar. Samt byte av samtliga innerdörrar Målning invändigt balkonger Miljöcertifiering av byggnaden enligt Miljöbyggnad. Nya entrépartier Nya balkongfronter i aluminium Kompletteringsarbeten runt nya brandceller i bottenplan och källarplan NCC Construction Sverige AB 29

30 Kalender Feb 2011 Höst 2011 Januari 2012 Startmöte Hållbar Renovering Giganten 6. Deltagare: NCC, Akelius, Bravida Förhandling hyresgästförening Byggstart provlägenhet 23 Februari 2012 Utskick informationsbrev till hyresgäster om renovering 8 mars 2012 Informationsmöte inkl. studiebesök i provlägenhet 21 mars 2012 Sista dagen för inlämning av godkännande från hyresgäst Maj 2012 Ansökan till hyresnämnden om förhandling uteblivna svar 2 juli Återkallning av ärendet till hyresnämnden 1 september 2012 Byggstart Juni 2013 Sista lägenhet besiktigad NCC Construction Sverige AB 30

31 LÅGAN projektet Giganten 6: energi, inneklimat och känslighetsanalys Åsa Lindell, miljöspecialist, NCC Teknik Martin Jansson, energispecialist, NCC Teknik

32 Demonstrationsprojektet Giganten 6 Finansiärer: Program för byggnader med mycket låg energianvändning (Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Formas) Svenska byggbranschens utvecklingsfond Referensgrupp:

33 Referensprojekt Industrialiserad och replikerbar renovering av flerbostadshus Pilotprojekt Giganten 1&7: utredningar, investeringar för energieffektiviserande åtgärder, spridning av kunskap NCC Construction Sverige AB 33

34 Bakgrund Största energislukarna i det befintliga byggnadsbeståndet Miljonprogramhusen ( ) och hus byggda strax före är i stort behov renovering Stor utmaning att renovera till lägre energinivåer Kommande lagkrav om energieffektivisering och renovering till nära nollenerginivå Krav på faktiskt uppmätt energiprestanda vid renoveringar Giganten 6 tidstypiskt tidigt 60 tals flerbostadshus stort demonstrationsvärde!

35 Syfte och mål Sprida erfarenheter och lärdomar inför kommande renoveringar av det befintliga byggnadsbeståndet Visa på vilka möjligheter det finns idag för fastighetsägare att renovera till mycket låga energinivåer på affärsmässiga grunder Lyfta upp system och miljöaspekter vid val av olika energibesparingsåtgärder Visa på framgångsfaktorer och eventuella hinder som behöver undanröjas för framtida renoveringsprojekt

36 Aktiviter Uppföljning energiprestanda Uppföljning inomhusmiljö Känslighetsanalys Påbörjades vt 2013, avslutas ht Resultaten kommer att publiceras på LÅGANs hemisida,

37 Energimodell, renovering så här gör vi Uppbyggnad energimodell Uppgifter om huset (konstruktioner, ventilation, värmesystem m.m.) Inomhustemperatur Lufttäthetsprovning Termografering Uppmätt energi Skottställning Renovering av modell

38 Energimodell, renovering så här gör vi Uppbyggnad energimodell Uppgifter om huset (konstruktioner, ventilation, värmesystem m.m.) Inomhustemperatur Lufttäthetsprovning Termografering Uppmätt energi Skottställning Renovering av modell

39 Energimodell, renovering så här gör vi Uppbyggnad energimodell Uppgifter om huset (konstruktioner, ventilation, värmesystem m.m.) Inomhustemperatur Lufttäthetsprovning Termografering Uppmätt energi Skottställning Renovering av modell

40 Energimodell, renovering så här gör vi Uppbyggnad energimodell Uppgifter om huset (konstruktioner, ventilation, värmesystem m.m.) Inomhustemperatur Lufttäthetsprovning Termografering Uppmätt energi Skottställning Renovering av modell

41 Energimodell, renovering så här gör vi Uppbyggnad energimodell Uppgifter om huset (konstruktioner, ventilation, värmesystem m.m.) Inomhustemperatur Lufttäthetsprovning Termografering Uppmätt energi Skottställning Renovering av modell

42 Lufttäthetsprovning och termografering Före renovering Upptäcka brister Renovering Förbättringar Efter renovering Följa upp att lufttätheten Ger svar på förbättrad lufttäthet

43 Vilka mätare finns? Uppföljning Uppvärmning Varmvatten Fastighetsel Hushållsel Värmepumparnas effektivitet (COP) Månadsvis jämförelse med energiberäkning

44 Temploggar ute och inne: Hur länge, varför? Användas vid analys av inomhusklimat Användas som relationsindata till energiberäkning Täcker in alla väderstreck och våningsplan 6 lägenheter 1 år

45 Vad ska mätningarna av inneklimat och enkäterna ge svar på? Hur upplevs det termiska klimatet före och efter renovering, och hur väl stämmer den teoretiska beräkningen överens med verkligt utfall? Hur väl stämmer de boendes beteende (exempel vädring) överens med antaganden för beräknad energianvändning?

46 Svar på enkäter: upplevt termiskt klimat innan renovering

47 Svar på enkäter: upplevt termiskt klimat innan renovering

48 Svar på enkäter: upplevt termiskt klimat innan renovering

49 Känslighetsanalys Kan fastighetsägare renovera bostadshus till riktigt låga energinivåer på kommersiella grunder? Inverkan av utvecklingen inom teknik, energipriset, fastighetsägare avkastning etc. Miljöaspekter på utvalda energibesparande åtgärder och vald värmelösning Påbörjas vt Resultat kommer att publiceras på LÅGANs hemsida

50 Tack för uppmärksamheten! Henrik Ivarsson Fredrik Hagebris Robert Karlsson Åsa Lindell Martin Jansson

51

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Passivhus Norden 2013 Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Åsa Lindell Ulf Eriksson NCC Construction Sverige AB, Gullbergs strandgata

Läs mer

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se OMBYGGNATION med sänkt energibehov www.laganbygg.se LÅGANbygg sprider kunskap För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns LÅGANbygg - en sökbar databas på webben

Läs mer

Rekorderlig Renovering

Rekorderlig Renovering Rekorderlig Renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus från miljonprogramstiden Objektrapport för Eksta, Kv. Apelsinen Etapp 1 Rosengatan 1-23 Utarbetad av Per

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGICENTRUM 104 20 Stockholm Energicentrum vid Miljöförvaltningen Stockholm Stad Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar Slutrapport 15 februari 2012 ÅF Infrastructure AB Karin

Läs mer

Energieffektivt byggande i praktiken

Energieffektivt byggande i praktiken Energieffektivt byggande i praktiken Två huvuddelar Nybyggnation Renovering Nybyggnation Frågor och krav Användningsområde/verksamhet Inomhusklimat Underhållskostnader Hållbart byggande Lätt eller tung

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Energieffektivisering i samband med renovering

Energieffektivisering i samband med renovering UPTEC STS12 013 Examensarbete 30 hp Maj 2012 Energieffektivisering i samband med renovering Analysmodell för energibesparande åtgärder utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv Torun Hammar Abstract Energy-efficient

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Vinnovaprojekt dnr 201201898 Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Magnus Everitt, Rolf Kling, VVS Företagen Marie Hult, Gustav Malm, Stefan Nordh, White

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Medvetenhet i energianvändning

Medvetenhet i energianvändning ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 631 ISSN 0283-622X Medvetenhet i energianvändning En studie om samband mellan medvetenhet och energianvändning i fyra kontorslokaler Skribenter: Sofia

Läs mer

HÅLLBAR OCH RESURSSNÅL OMBYGGNAD

HÅLLBAR OCH RESURSSNÅL OMBYGGNAD HÅLLBAR OCH RESURSSNÅL OMBYGGNAD Inventering och behov av forskning SIM MB - Sustainability Innovation & Management in Building FÖRORD Forskargruppen SIMB på Högskolan i Halmstad har sedan 8 år bedrivit

Läs mer

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility 2012 CSR Corporate Social Responsibility Hållbarhetsredovisning 1 INNEHÅLL Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 10 Samspel med intressenter

Läs mer

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Renovering av miljonprogrammet

Renovering av miljonprogrammet Renovering av miljonprogrammet Ur ett ägarperspektiv Renovation of the Miljonprogrammet From an ownership perspective Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Marc Benjaro Pedram Adjamloo NCC Construction

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Samverkan och samordning Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Februari 2015 1 Inledning... 3 2 Renoveringsprocessen från förberedelse till utvärdering...

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANASTASIA ANDERSSON, DANIEL LARSSON Institutionen

Läs mer