Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 6 februari 2013 kl 18:30-20:30. Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 6 februari 2013 kl 18:30-20:30. Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan"

Transkript

1 Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 6 februari 2013 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Anneli Roth, Tf Rektor Camilla Fajesson, Tillträdande Rektor (1/3) Cilla Riber Alm (FA) Bo-Arne Olsson (FB) Sabine Alexandersson (FC) Carolina Shew Cammernäs (FC) Marika Ivarsson (1A) Madeleine Johanson (1B) Joakim Nirup (1C) Birgitta Pettersson (1C, 4C) Åsa Möller (2A) Pia Smideberg (2B) Anna Andersson (2C, 4C, 6C) Ingela Sjöö Ekström (3C) Ann Ivarsson (4A) Filip Bernardo (5 A) Petra Niklasson (5B) Jenny Jastrell (5C) Ola Persson (6A) Vivi Persson (6B) Niclas Haglund (6C) 1. Vice Ordförande Niklas Haglund öppnar mötet och hälsar alla välkomna till terminens första skolrådsmöte. Presentation av nya skolrådsmedlemmar samt upprättande av närvarolista. 2. Malin Rees, Tema Klassfoto Malin besöker skolrådet för att informera om Tema Klassfotos tjänster och ta emot föräldrarnas synpunkter. En genomgång av de synpunkter som representanterna hade samlats in gicks igenom så att Malin kunde svara på den feedback som framfördes. Malin började med att berätta att ca ¾ av skolans elever beställt något av fotopaketen från skolan hösten De försöker ha samma fotograf varje år så att denne lär känna skolan och eleverna. Företaget är numera miljöcertifierade och en speciell miljökatalog finns de katalogerna är tryckta på returpapper och kan väljas av skolan om vi har detta som önskemål. Frågor kring möjlighet att beställa andra produkter än foton: Vi informerades om att företaget inte kan konkurrera mer priserna på andra produkter och har därför valt att endast hålla sig till fotoprodukter och katalog. Skolan arrangerar i första hand fotograferingen för skolans ändamål för identifiering av barnen. Synpunkter från skolans föräldrar:

2 Beställning, önskemål om att kunna titta på bilderna innan man lägger sin beställning. Detta är inte möjligt idag hos Tema Klassfoto men konkurrenter erbjuder denna möjlighet. Svar inkom dagen efter mötet via , se separat bifogat mail. Digital bild kommer att ingå i alla paketet (även det minsta) från och med nästa läsår. Fråga om formaten, det största fotot (15x21) upplevs för stort för att hitta lämpliga ramar. Malin tar med sig frågan om formatet. Fråga om det går att trycka en katalog med information kring skolan samt klasslistor. Detta är möjligt och ska tas upp till hösten. En förutsättning är att klasslistorna och annan information som skolan vill trycka är komplett innan katalogen färdigställs. Ett barn hade blivit ombedd att ta av sig glasögonen till bilden. Barn har också blivit ombedda att inte le på bilderna. Malin svar; Detta ska inte behövas, låter märkligt. Tar med sig kritiken. Syskonbilder, beslut att avsätta separat tid sen eftermiddag där föräldrar som önskar, kan välja att boka in tid för syskonfotografering. Skolan tillhandahåller lokaler men är i övrigt inte ansvariga för detta extra arrangemang. Mer information om hur detta ska ske kommer att skickas ut separat inför fotograferingen i höst. Efter diskussion kring eventuellt byte av fotoleverantör till läsåret 13/14 beslutades att vi fortsätter med Tema Klassfoto även nästa år. Malins besök och vilja att ta emot synpunkterna upplevdes mycket positivt och seriöst för ett fortsatt samarbete kring skolfotograferingen. 3. Skolledning har ordet; a) Skolans nya rektor Camilla Fajesson presenterade sig själv. Hon kommer från en tjänst som rektor på Skönadalskolan i Hofterup och börjar den 1 mars. Tills dess är Anneli Roth tillförordnad rektor. b) Renovering av gavlarna på sydsidan av skolan är nu klar. Renoveringen avstannar nu då det pågår en utredning kring om fortsatt renovering behövs och när denna är klar under våren tas nytt beslut om fortsatt renoveringsbehov. En skiljevägg inne på Qvintus undersöks just nu om den behöver renoveras eller inte. Om den ska åtgärdas, så kommer det att ske under sommarlovet. Kävlinge kommun gör under våren en översyn av samtliga skollokaler i Löddeköpinge utifrån nya befolkningsprognoserna för att anpassa antalet skollokaler till de kommande behoven. c) Antalet blivande förskolebarn till Nyvångskolan är till hösten totalt 83 barn som bor i närområdet inklusive Barsebäcks by och Barsebäcks hamn. Mellan elever har skolan planerat att ta emot till hösten Ca 50 personer kom till informationsmötet den 23 januari.

3 d) De äldsta eleverna på skolan har fått betyg för första gången. Skolan har fått beröm för betygssättningen av kommunens utbildningsstrateg. Skolan hade höga betygssnitt. En viss jämförelse kommer att ske med resultaten av de nationella proven under vårterminen. e) Nationella prov sker under vårterminen i 3:an och i 6:an. Under nationella prov kommer skolan inte att bevilja ledighet. f) Kävlinge kommun håller på att ansöka om att vara med i en nationell matematiksatsning som innebär en vidareutbildning för rektorer och de lärare som undervisare i matematik. Mer information kommer att komma. g) Ledighetsansökan; skolan kommer att bli mer restriktiva med att bevilja ledighet och vill att föräldrarna respekterar att i första hand resa bort på skolloven för att skolans ska kunna möta kunskapskraven och ge barnen den utbildning som de har rätt till. Diskussion om lärarnas ledighetsuttag för planerad ledighet och hur det kommer sig att skolan inte då kan tillhandahålla behörig personal som vikarie. Svaret från skolledning är att man alltid i största möjliga mån strävar efter att ha behörig personal men att ibland krockar planerad och oplanerad frånvaro (såsom sjukdom osv) och då lyckas skolan helt enkelt inte alltid hitta behöriga resurser att ta in med kort varsel. h) Skolan har utsett två IT ansvariga, som ska lägga in aktuell information från skolan, bland annat skolrådsprotokoll. Anneli tar med sig frågan igen för att säkerställa att informationen kommer upp snabbare framöver på skolans hemsida. Nyvångsskolans hemsida är den mest besökta skolhemsidan i kommunen, berättade hon också som kuriosa. i) 2C har anställt en lärare som heter Hanna Klinger på ett vikariat fram till sommaren då det finns lärare som kommer tillbaka efter föräldraledighet. Under våren när ny rektor är på plats kommer personalplanen tas fram och skolledningen hoppas kunna presentera denna till nästa skolrådsmötet. j) 3. Genomgång av föregående mötesprotokoll a. Trafiksituationen runt skolan är alltid högaktuell. Förskolan Kompassen har lokaler som skolan använder för fyrorna. Här finns en trafikfara, eftersom eleverna leker runt, och på parkeringen. När de kommer på morgonen ska vi se till att de leker på skolgården. Förskolechefen Rauni var ute idag och sa att det fungerade väldigt bra med klasserna ute på förskolan. Uppföljning : trafiksituationen runt skolan har blivit mycket bättre men föräldrar uppmanas att fortsätta tänka på att parkera vid angivna platser samt att köra försiktigt runt skolområdet. Parkeringkaoset upplevs fortfarande speciellt de dagar då det finns aktiviteter i Nyvångshallen. Skolrådet kontaktar kommunens gatukontor för att be dem kontrollera hur skyltar, trafikljus mm syns och uppdateras runt centrum (Skolvägen). Uppföljning : Kommunen ser över trafikljussituationen vid centrum men vi har inte fått något svar om hur detta ska lösas. Se ärendet samt kommunens svar under punkt 4 a.

4 b. Kompassens lokaler är fyllda av förskolebarn till hösten 2013 vilket innebär att frågan om lokaler för skolan aktualiseras igen. I dagsläget finns ingen lösning färdig utan det kommer att bli en diskussion igen om paviljonger alternativt tillbygge. Uppföljning : just nu ser det inte ut som att Kompassen blir fylld av förskolebarn så troligtvis kommer skolan fortsätta använda sig av Kompassens lokaler. c. Budget 2013 ser bra ut eftersom elevantalet ökar. Det ger möjligheter att öka antalet specialpedagoger. Skolan hoppas också kunna satsa ytterligare på IT utveckling i skolan men ser egentligen att detta är en fråga övergripande för kommunen snarare än en fråga för en enskild skola. Det finns också behov att upprustning i möbler, läromaterial mm eftersom en hel del är slitet. Uppföljning : Resultatet för 2012 för skolverksamheten gick trots det såg bra ut tidigare under året förlust med 279,000 SEK. Totalt har nu skolan en upparbetad skuld om ca 800,000 SEK som nu diskuteras hur skuldåterbetalningsplan ska se ut. d. Upprustning av skolgård och idrottsplanen. Skolan har undersökt vad eleverna ville prioritera förra terminen. De har mycket och stora önskemål, vilka är inlämnade till tekniska nämnden, som i sin tur anlitat arkitekt som varit ute och tittat samt gått igenom önskemålen. Skolgården ska se hel och fräsch ut. En prioritet är att asfaltera om för att den ska bli hel, flatare samt större möjlighet för målning av spelrutor mm. I dagsläget slits färgen bort mycket fort. Det finns idéer om växtlighet t.ex. trädallé mot centrum. Uppföljning : detta är fortsatt aktuellt men skolan avvaktar fortfarande på tekniska nämnden. Uppföljning : Punkten kvarstår. Ingen ny information till skolan från kommunen, skolrådet fortsätter att följa utveckling. Återställningen av idrottsplatsen som var lovad att ske innan sommaren 2012 är inte påbörjad eller ens planerad i dagsläget. e. När får vi resultatet av Qualis? Svar: Resultatet har precis kommit och ska nu hanteras i skolan. Till nästa skolråd ska resultaten presenteras och diskuteras. Nästan alla barn har svarat på enkäten och även bland pedagogerna är svarsfrekvensen hög. Däremot är svarsfrekvensen bland föräldrarna en besvikelse, endast ca 20% av föräldrarna har svarat vilket inte ger ett tillfredsställande resultat. Föräldrar uppmanas till nästa års enkät att verkligen ta tillfället i akt och lämna sin feedback i enkäten då detta är ett väldigt bra sätt för skolan att få konkret feedback samtidigt som ett tillfälle för föräldrarna att kunna påverka skolans utveckling framåt. Uppföljning : Resultatet kommer att presenteras vid nästa skolrådsmöte eftersom vi denna gång fick besök av Tema Klassfoto. 4. Finns det möjlighet för skolan att erbjuda läxhjälp? Svar: Denna termin har det inte funnits resurser för att erbjuda läxhjälp. Det ska finnas möjlighet att göra läxorna på fritids men detta verkar inte vara speciellt tydligt för vare sig elever eller föräldrar. Skolan får fortsätta se över möjligheterna att finansera ytterligare resurser för att erbjuda mer planerad läxhjälpstid efter skoltid. Uppföljning : Frågan diskuteras på skolan, men ingen skolgemensam lösning är färdig än. 5. Föranmälda ärenden

5 Hej, a) Följande brev skickades i november 2012 till "Åsikt Kävlinge" angående trafiksituationen vid ljussignalen vid Lödde centrum. Med anledning av att det igår kväll på skolrådet på Nyvångsskolan i Löddeköpinge togs upp en fråga kring trafiksäkerheten fick jag i uppdrag av rådet att framföra våra synpunkter till kommunen. Vi har uppmärksammat att det ganska ofta sker trafikincidenter vid ljuskorsningen Barsebäcksvägen/Centrumvägen i samband med att bilar svänger vänster mot rött då det är grönt på övergångsstället. Anledningen till detta är sannolikt att ljussignalen som visar att det inte är tillåtet att svänga vänster sitter ganska konstigt placerad, för föraren som svänger vänster så sitter den högt upp på vänster sida och tillsammans med "gubben" för övergångsstället. Följden blir att bilar kör ut i korsningen och passerar övergångsstället trots att det då är grönt på övergångsstället och inga bilar ska passera. Denna korsning användes mycket av skolbarn till och från skolan och vi önskar att säkerheten och tydligheten av ljussignalerna vid detta övergångsställe ökas innan det händer en olycka. Skolrådet på Nyvångsskolan i Löddeköpinge genom PA Nilsson Svar från Kävlinge kommun: Vi vill återigen tacka dig för din åsikt/synpunkt "Trafikproblem vid Barsebäcksvägen/Centrumvägen i Löddeköpinge" med ärende-id Handläggarens svar: Hej! Vill börja med att beklaga mycket sent svar från oss. När vi kollat på plats kan vi delvis hålla med om det ni beskriver och kommer därför att kontakta de som ansvarar för driften av trafikljusen och se om de har en lösning som underlättar så att liknande situationer inte uppkommer lika lätt i framtiden. Att flytta ljusen en bit är mycket kostsamt och vi hoppas istället på annan lösning. Med vänlig hälsning Andreas Thomasson Kävlinge kommun KÄVLINGE b) "Jag undrar vad som blev sagt om bygget i parken och blivande trafik situation runt skolan i samband och efter bygget". Svar: Detaljplan finns på kommunens hemsida. c) Det gäller upplägget av skolavslutningen. Det var tråkigt att klasserna inte fick synas, istället fick kören orimligt mycket plats anser vi föräldrar i klassen. Ett tåg in klassvis? En sång per klass? Vi vet inte men det är ju ändå allas skolavslutning. Svar: Skolan har valt att göra skolavslutningen till körens dag. Personalen har diskuterat om att barnen eventuellt ska sjunga en gemensam sång i slutet. Skolledningen tar frågan med sig igen för fortsatt diskussion med personalen.

6 5. Skolrådets Samverkansorgan Ingen information denna gång. 6. Övriga punkter och information a) Fråga kring hur det kommer sig att betygen och kommentarerna på Isak inte alltid stämmer överrens. Anneli och Camilla tar frågan med sig till pedagogerna, detta ska det självklart göra. b) Hur estimeras tiden för utvecklingssamtal, det är 30 minuter per samtal oberoende årskurs. Skriftliga omdömena har, enligt flera föräldrars erfarenhet, inte varit ifyllda i Isak vilket gör att ett samtal är svårt att förbereda och tiden räcker inte till. Ett skriftligt underlag ska finnas inför varje samtal och skolledningen tar med sig denna feedback. Föräldrar påpekar också att omdömen kopieras mellan barn och inte är personliga vilket upplevs oseriöst. Inom skolvärlden förs just nu diskussion kring dokumentation inom skolan. Skolan har utsett nya Isak handledare för att öka användandet av systemet så att föräldrar och elever kan utnyttja systemet bättre för förberedelser av utvecklingssamtal. c) Fråga om Mombus verksamhet om den finns kvar. Den finns kvar men i lite annan form under fruktrasterna eftersom åk 6 eleverna tappade för mycket lektionstid. Mombusarna kan även i år se fram emot en belöning, dock kunde inte skolledningen ännu berätta vad. d) Fråga om vad som görs på Nyvångsskolan med hänvisning till revisionsrapport genomfört av Ernst&Young: Granskning av insatser för barn i behov av särskilt stöd: ng+av+barn+i+behov+av+s%c3%a4rskilt+st%c3%b6d.pdf Den utredningen som protokollet hänvisar till har lett till att man nu gör en granskning kring hur Kävlinge kommun fördelar resurserna mellan de olika skolorna i kommunen. Denna leds av kommunens rektor för specialpedagogerna, Jonas Melvinger. Pengarna fördelas mellan skolorna utifrån behov och det är skolan som bestämmer hur dessa pengar ska användas (specialpedagoger, personliga assistenter etc. beroende på behov). e) Ljudnivån i matsalen upplevs som hög. Vad finns för dämpning? Svar: Finns dämpningsskivor i taket och tassar på stolorna. Vid köp av nya bord kommer skolan att i första hand välja bordskivor med dämpning. f) 7. Skolrådets arbete och målsättning för läsåret 12/13 Diskussion om hur vi nu ser till att verkställa de olika aktiviteterna som skolrådet fattat beslut om att erbjuda föräldrar i de olika årskurserna. Under våren kommer vi från skolrådet att erbjuda föreläsningar i anknytning till föräldramötena i följande teman:

7 1 och 2 får information om mobbing och skolan EQ-arbete. Detta är osäkert hur vi kommer att kunna anordna. Marika Ivarsson anmäler sig för att arbeta vidare med detta tillsammans med övriga första klass skolrådsrepresentanter för att se om vi kan ordna någon gemensam träff för 1:orna och /eller 2:orna. ÅK 3 information om faror på nätet, Ingela Sjöö Ekström och Nina Hedberg håller i detta ÅK 4 om kost och tips på enkla och nyttiga mellanmål för barnen att göra själva hemma. 28 februari kommer Marina Rahm, kostchef på Kävlinge Kommun. Birgitta Pettersson håller i detta. ÅK 5 om betyg, Filip Bernando lhåller i detta. Diskussion om detta ska ske klassvis eller på föräldramöte samt om tidpunkter när detta är bäst att anordna. Beslut: Skolrådet enades om att istället skjuta på denna informationsträff till tidigt hösttermin i åk 6 istället (hösten 2013) då betygssättningen ligger närmare i tiden och därmed är mer relevant för föräldrarna. Anordnas tillsammans som ett föräldramöte där rektor medverkar för att redogöra för betygssystemet och skolans tillämpning av detta. ÅK 6 drogrelaterad information till föräldrar. Ingegerd Engesson från Socialförvaltningens fältgrupp kommer gärna och talar med föräldrarna men önskemål om att skolans kurator bjuder in. Anna Andersson ansvarar för detta. 8. Nästa möte Nästa möte 19 mars 2013 kl 18:30 i personalrummet på Nyvångskolan. Protokoll skrivet av Pia Smideberg, Sekreterare Skolrådet Justerat Anneli Roth, biträdande Rektor Filip Bernardo

Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 11 september 2013 kl 18:30-20:30

Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 11 september 2013 kl 18:30-20:30 Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 11 september 2013 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Camilla Fajerson, Rektor Anneli Roth, bitr Rektor Eva Ohlin, Fritidspedagog Rockan

Läs mer

Skolrådsmöte Nyvångsskolan Tisdagen den 18 september 2012 kl 18:30-20:30

Skolrådsmöte Nyvångsskolan Tisdagen den 18 september 2012 kl 18:30-20:30 Skolrådsmöte Nyvångsskolan Tisdagen den 18 september 2012 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Lena Jönsson, Rektor Anneli Roth, Biträdande Rektor PA Nilsson (FA) Cilla Riber

Läs mer

a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet.

a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet. Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 22 maj 2013 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Camilla Fajerson, Rektor Anneli Roth, Tf. Rektor Kristin Helmersson, Fritidspedagog Rockan

Läs mer

b) Mycket personal som kommer gå i pension till sommaren. Behöver rekrytera 4 st lärartjänster. Annonsering kring tjänsterna kommer i dagarna.

b) Mycket personal som kommer gå i pension till sommaren. Behöver rekrytera 4 st lärartjänster. Annonsering kring tjänsterna kommer i dagarna. Skolrådsmöte Nyvångsskolan Tisdagen den 17 april 2012 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Lena Jönsson, Rektor Kristine Helmersson, Fritidspedagog Rockan Pia Smideberg (1B)

Läs mer

1. Ordförande Nina Hedberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna till skolrådsmötet. Upprättande av närvarolista.

1. Ordförande Nina Hedberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna till skolrådsmötet. Upprättande av närvarolista. Skolrådsmöte Nyvångsskolan Tisdagen den 11 februari 2014 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Camilla Fajerson, Rektor Linda Andersson, Lärare åk 3 Linda-Marie Pålsson, Lärare

Läs mer

Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 24 september 2014 kl 18:30-20:30

Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 24 september 2014 kl 18:30-20:30 Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 24 september 2014 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Camilla Fajerson, Rektor Andreas Isén, Biträdande rektor Eva Ohlin, Förskolelärare

Läs mer

Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 22 november 2011 kl 18:30-20:30

Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 22 november 2011 kl 18:30-20:30 Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 22 november 2011 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Lena Jönsson (rektor) Anneli Roth, Bitr rektor, lärare 2B Martin Ullberg (FA) Marika

Läs mer

1. Ordförande Nina Hedberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna till skolrådsmötet. Upprättande av närvarolista.

1. Ordförande Nina Hedberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna till skolrådsmötet. Upprättande av närvarolista. Skolrådsmöte Nyvångsskolan Tisdagen den 9 april 2014 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Camilla Fajerson, Rektor Andreas Isén, Biträdande rektor Cilla Riber Alm (FA, 1A) Anna

Läs mer

Protokoll från skolråd 091119

Protokoll från skolråd 091119 Protokoll från skolråd 091119 1. Närvaro, se bilaga 1. 2. Till sekreterare valdes Jenny Lund. 3. Dagordning, punkten Önskemål från BU-chef och Budgetinformation flyttas till nästa möte. 4. Övriga frågor

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Normlösaråd 4/2 2014. Närvarande: Jenny Persson, ordförande. Linda Munther, sekreterare, klass 1. Anna Andersson, rektor. Anna UA, förskolechef

Normlösaråd 4/2 2014. Närvarande: Jenny Persson, ordförande. Linda Munther, sekreterare, klass 1. Anna Andersson, rektor. Anna UA, förskolechef Normlösaråd 4/2 2014 Närvarande: Jenny Persson, ordförande Linda Munther, sekreterare, klass 1 Anna Andersson, rektor Anna UA, förskolechef Lena Karlsson, snäckan Camilla Striem, lärare Martin Berry, Pärlan

Läs mer

Abrahamsbergsskolans klassombudsmöte 23 oktober 2014

Abrahamsbergsskolans klassombudsmöte 23 oktober 2014 Abrahamsbergsskolans klassombudsmöte 23 oktober 2014 Närvarande föräldrar Föräldrar: Carolina Kühnemann (6A, 7C), Jennie Molin (5B), Herbert Neuwirth (7A), Annelie Bergström (7A), Annita Schörling (7B),

Läs mer

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD VN VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD Nr 5 läsåret 2013/14, 21 mars 2014 Rektor har ordet! Tiden går fort när man har roligt, sägs det och vi är redan i mars månad. Det blev inte så mycket snö och kyla men lite skridskoåkning

Läs mer

Rektorsbrev 6 oktober-16.

Rektorsbrev 6 oktober-16. Rosenborgsenheten Rosenborgskolan Majtorpskolan Rektorsbrev 6 oktober-16. Hej Terminen är i full gång och vi har haft en lugn och trevlig skolstart. Vi är i full gång även gällande lärplattformen, där

Läs mer

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2

Rose-Marie Goding Blomdahl Bjd/Grs Aksanna Annerfeldt, M:1/ M:2 1/5 Protokoll Skolrådsmöte 2010-03-16 Dag: Onsdag 16 mars 2011 Tid: Kl.18.30 20.00 Plats: Viggestorpsskolans personalrum Närvarande: Svälthagsskolan Peter Vind (Sekreterare) Tomas Lindgren Ulrika Söderberg

Läs mer

Gemensamma minnesanteckningar förs av bitr. rektor Therese Gärde.

Gemensamma minnesanteckningar förs av bitr. rektor Therese Gärde. Haga/Lyckebyskolans rektorsområde Läsåret 2013-2014 131127 Gemensamma minnesanteckningar förs av bitr. rektor Therese Gärde. Dagordning 1. Mötet öppnas av rektor 2. Inledning med alla närvarande Representanter

Läs mer

Minnesanteckningar skolråd

Minnesanteckningar skolråd Minnesanteckningar skolråd 2016-09-22 Närvarande: Eylem Yildiz, lärare 3A Linda Johnsson, lärare 7A Helen Thorwall,förälder FA Linn Davidsson, förälder 5B Maria Gyllander, förälder 7D Michael Enghag, förälder

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Val- och konstituerandemöte samt Brukarstyrelsemöte Roslättsskolan Svedala Kommun 2013-09-03 Plats: Roslättsskolan, Svedala

Val- och konstituerandemöte samt Brukarstyrelsemöte Roslättsskolan Svedala Kommun 2013-09-03 Plats: Roslättsskolan, Svedala Val- och konstituerandemöte samt Brukarstyrelsemöte Roslättsskolan Svedala Kommun 2013-09-03 Plats: Roslättsskolan, Svedala Närvarande: Närvarande (F) Anna-Lena Silow Närvarande (F) Katrine Borgelin (Klaus

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Protokoll från Skolrådsmöte 14 oktober 2014

Protokoll från Skolrådsmöte 14 oktober 2014 Protokoll från Skolrådsmöte 14 oktober 2014 Närvarande: Se bilaga 1 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Ordförande öppnade mötet och alla enades om att lägga till Övriga frågor i dagordningen

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

Nätverksgruppens sammanträdesprotokoll Örkelljunga kommuns skolverksamhet

Nätverksgruppens sammanträdesprotokoll Örkelljunga kommuns skolverksamhet Nätverksgruppens sammanträdesprotokoll Örkelljunga kommuns skolverksamhet Minnesanteckningar förda vid nätverksmötet på: Mården 20121003 Skola Mötesdatum Representanter (ordinarie) Närvarande Bokelunda

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Vi är tacksamma för att de har varit med under detta år och önskar de lycka till vidare.

Vi är tacksamma för att de har varit med under detta år och önskar de lycka till vidare. Rektorsbrev maj 2016, nr 2 Detta rektorsbrev innehåller information om personal, kommande års kalendariet, förskole-och skolråd och lite kort om nuläget och tid för sommarfesten på förskolan och skolavslutningen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening

Protokoll Styrelsemöte Majtorpskolans Föräldraförening Protokoll Majtorpskolans Föräldraförening Datum: Måndag 26 januari 2015 Tid: kl 19:00 21.00 Plats: Majtorpskolans matsal Närvarande: Marianne Ekstedt, Magnus Johansson, Malin Ljungberg, Rickard Hillebrink,

Läs mer

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Välkomna till föräldramöte 3a och 3b Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Mötets innehåll Vad gör vi i skolan? Skolan informerar Fritids Läxor Utvecklingssamtal Om ett år En vädjan Skolans informationskanaler

Läs mer

Föräldraråd

Föräldraråd Föräldraråd 2012.09.18 Närvarande: Christian Björkqvist (klass 3a), Betty Björkqvist (klass 3a), Lars Nilosjö (klass 4a), Ylva Gripner (klass 2), Cilla Enarsson (klass 5), Lotta Berg (klass 3b), Jenny

Läs mer

Protokoll Föräldrarådet Ringsbergskolan Onsdagen den 18 maj i Michelangelo Närvarande: Liselotte Jankin ordförande, Susanne Randau rektor, Andreas

Protokoll Föräldrarådet Ringsbergskolan Onsdagen den 18 maj i Michelangelo Närvarande: Liselotte Jankin ordförande, Susanne Randau rektor, Andreas Protokoll Föräldrarådet Ringsbergskolan Onsdagen den 18 maj i Michelangelo Närvarande: Liselotte Jankin ordförande, Susanne Randau rektor, Andreas Kahlroth F-klass, Alexandra Steinbach F-klass, Amneh El

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 24 2012 Till elever Veckans ordspråk: Skratta alltid när du kan. Det är billig medicin. Lord Byron Hej! Välkomna tillbaka! Det ska verkligen bli kul att få se er alla igen. Vi hoppas att sommarlovet

Läs mer

Gustaf Stjernberg ( c ) Sivert Svärling (s) Torun Hegardt (fp) Anita Hillerström Vagli (m) Inger Olsson Blomberg (m) Elie Sleiman (kd)

Gustaf Stjernberg ( c ) Sivert Svärling (s) Torun Hegardt (fp) Anita Hillerström Vagli (m) Inger Olsson Blomberg (m) Elie Sleiman (kd) 1(7) Plats och tid Djursholmsslott västra flygeln 1 tr Paragrafer 162-173 ande Torsten Sjögren (m) Ersättare Gustaf Stjernberg ( c ) Sivert Svärling (s) Torun Hegardt (fp) Anita Hillerström Vagli (m) Inger

Läs mer

Anteckningar från möte om framtida skollokaler i Sätra

Anteckningar från möte om framtida skollokaler i Sätra Anteckningar från möte om framtida skollokaler i Sätra 5 maj 2015 i samlingssalen på Lilla Sätraskolan Bakgrund och syfte Skolrådet på Ulvsäterskolan och föräldraråden på Lilla Sätraskolan och Stora Sätraskolan

Läs mer

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen:

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen: Från skollagen: Grundskolan skall enligt skollagen 4 kap 3-5 : 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera följa upp och utveckla utbildningen. 4 Sådan

Läs mer

Minnesanteckningar från Föräldrarådsmöte. Följande punkter togs upp och informerades om under mötet.

Minnesanteckningar från Föräldrarådsmöte. Följande punkter togs upp och informerades om under mötet. Minnesanteckningar från Föräldrarådsmöte den 26 oktober 2016 Följande punkter togs upp och informerades om under mötet. Nya Lärplattformen V-Klass Alla vårdnadshavare ska ha fått inloggningsuppgifter och

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Lokala styrelsen i Östra Ljungby Stidsvig.

Protokoll fört vid styrelsemöte för Lokala styrelsen i Östra Ljungby Stidsvig. L o k a l a Sida 1 av 3. S t y r e l s e n En samverkansgrupp mellan föräldrar och skola Protokoll fört vid styrelsemöte för Lokala styrelsen i Östra Ljungby Stidsvig. Plats: Pilagårdsskolan i Östra Ljungby

Läs mer

Protokoll från skolråd den 16 februari 2011.

Protokoll från skolråd den 16 februari 2011. Protokoll från skolråd den 16 februari 2011. Närvarande: Jan-Olov Andersson biträdande rektor, Magnus Thim arbetslag 4, Jenny Björklund arbetslag 5, Kristina Olsson arbetslag 3, Gerle Ekelund 7A, Lucas

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Protokoll föräldrarådet på Lilla Sätraskolan

Protokoll föräldrarådet på Lilla Sätraskolan Protokoll föräldrarådet på Lilla Sätraskolan 2015-09-22 Närvarande: Hans Stockselius (rektor) Hannah Fahlgren (biträdande rektor skola och fritidsklubb) AnnaCarin Söderhielm (2C) Khadidja Benarab (2C)

Läs mer

Välkommen till. Hallerna förskola

Välkommen till. Hallerna förskola Välkommen till Hallerna förskola 1 Välkommen till oss! Vi står inför en ny spännande höst med nya och gamla barn. Ett fortsatt arbete med vår Skolutvecklingsplan och mycket mer. Jag som är förskolechef

Läs mer

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll 1. Mötet öppnas av rektor Jonas Sahlberg 2. Val av justerare Marlena Redhage Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014 Protokoll 3. Vilka är klassrepresentanterna i årets föräldraråd?presentationsrunda.

Läs mer

3 Val av justerare Till att justera protokollet jämte ordförande valdes Malin Ekblad.

3 Val av justerare Till att justera protokollet jämte ordförande valdes Malin Ekblad. Protokoll fört vid Nosty s styrelsemöte 15 februari 2010 Plats: 4:ans klassrum Nottebäckskolan Tid: måndag 15 februari 18.00-20.00 Närvarande: Tony Johansson, föräldrarepresentant och ordförande Åsa Hultgren,

Läs mer

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck Mentorskap Mentorskapets uppdrag på Osbeck Detta material har tagits fram och sammanställs av följande arbetsgrupp: Osbecks ledningsgrupp Ingela Månsson Rektor Bosse Wahlin - Rektor Janne Alvstrand Biträdande

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI. Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare.

MÅNADSBREV FEBRUARI. Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare. MÅNADSBREV FEBRUARI 2013 Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare. Viktiga datum: Åk 4 13/2 åker på teater till Tivolihuset på fm. Åk 5 Brandstationen blev inställd förra gången.

Läs mer

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 1 (8) Utbildningsavdelningen Camilla Karlsson administratör Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 2 (8) Grundskoleenkät 2012 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa LATHUND FÖR DATAINSAMLING Vi har sammanställt det här häftet för att du som anställd skall kunna ta reda på vad medverkan i Kupol innebär för

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt?

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt? RÄVNYTT v 22 Kalender v 22 Måndag 25 maj Kyckling- och pastasallad med Rhode Islandsås och mjukt bröd. Salladsbuffé. Dagen soppa. Tisdag 26 maj Krämig tomatsås med pasta. Salladsbuffé. Dagens soppa. Pedagogisk

Läs mer

SANDAREDSFÖRÄLDRAFÖRENING. Protokoll fört vid styrelsemötet. Torsdagen den 10 maj 2010

SANDAREDSFÖRÄLDRAFÖRENING. Protokoll fört vid styrelsemötet. Torsdagen den 10 maj 2010 Protokoll fört vid styrelsemötet Torsdagen den 10 maj 2010 Närvarand ledamöter: Katarina Thörnqvist, Helena Jordanius, Fredrik Boije, Hasse Kloby, och Calle Andell. Katarina Thörnqvist hälsade alla välkomna

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Till vårdnadshavare till elever i åk F-6 vid Johan Skytteskolan

Till vårdnadshavare till elever i åk F-6 vid Johan Skytteskolan 2 september - 2015 Till vårdnadshavare till elever i åk F-6 vid Johan Skytteskolan Här kommer information gällande läsåret 15/16 som gäller er som har barn i åk F-6 på Johan Skytteskolan samt att vi särskilt

Läs mer

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 28/11-2012

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 28/11-2012 Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 28/11-2012 1. Ordförande David Ohlin öppnade mötet. 2. Sekreterare Josefin Hansen tog närvarorapporteringen. 3. Ordförande David Ohlin redovisade från föregående

Läs mer

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD

VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD VN VÄNGE SKOLAS NYHETSBLAD Nr 6 läsåret 2013/14, 5 juni 2014 Rektor har ordet! Det är inte riktigt klokt vad tiden går fort. Nu är snart ytterligare ett läsår till ända. Mycket har hänt under året, barnen

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Minnesanteckningar från möte med klassrepresentanter, samt därpå följande styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2011-10-06 kl.18.30-21, Snättringeskolans

Läs mer

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Datum 2014-04-02 Sida 1(6) Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Tid och plats: Västra skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg, 2014-03-13 Närvarande: Eva Hesselmyr Tomas

Läs mer

SKOLRÅDET Mötesprotokoll ( )

SKOLRÅDET Mötesprotokoll ( ) 1. Mötets öppnande Mötets öppnades av ordförande Sverker Hanson. Till sekreterare valdes Annette Ekholm och till justerare Fanny Ambjörnsson. 15 föräldrar, 4 lärare och rektor deltog i mötet. 2. Genomgång

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID SKOLKONFERENS/ENHETSNIVÅ PÅ HUBERTUSGÅRDEN 2013-05-21

PROTOKOLL FÖRT VID SKOLKONFERENS/ENHETSNIVÅ PÅ HUBERTUSGÅRDEN 2013-05-21 LUNDS KOMMUN BSF Lunds stad Centrum-Torn skolområde Hubertusgårdens skola PROTOKOLL FÖRT VID SKOLKONFERENS/ENHETSNIVÅ PÅ HUBERTUSGÅRDEN 2013-05-21 Närvarande: Föräldrarepresentanter: Personal: Kontaktpolitiker:

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 28 september 2015 Föredragningslista l (l) Sammanträde Plats och lid Bohusläns museum, kl. 12:30 måndagen den 28 september 2015 Ordförande sekreterare Föredragningslista Föredragande

Läs mer

Tekniska kontoret, Västerås. Styrelsen diskuterade kring rutin för protokolljustering och signering. Rutinen bestämdes till:

Tekniska kontoret, Västerås. Styrelsen diskuterade kring rutin för protokolljustering och signering. Rutinen bestämdes till: TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN Plats: Näringsdepartementet, Stockholm Närvarande: Åsa Vagland Ordförande Näringsdep, Stockholm Anna-Sofia Sjöquist Vice ordförande Trafikkontoret, Göteborgs stad Pia Larsson

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Gökstensnytt nr 4 Läsåret

Gökstensnytt nr 4 Läsåret Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning 2016-02-16 Gökstensskolan Gökstensnytt nr 4 Läsåret 2015-2016 Hej alla föräldrar och elever! Vårterminen har startat igång ordentligt och vi

Läs mer

Musikklasser Nu är antagningen klar för åk 4 och 7. Det var ett stort intresse vid årets antagningar och nu är klasserna fyllda inför nästa läsår.

Musikklasser Nu är antagningen klar för åk 4 och 7. Det var ett stort intresse vid årets antagningar och nu är klasserna fyllda inför nästa läsår. Malmö stad Fosie Stadsdelsförvaltning Infobrev Datum 2012-03-23 Personal Vi hälsar Mojgan Danyari välkommen som vikarie för Maja Neuman i bild. Maria Ramberg hälsas välkommen som ersättare för Ingela Clarin

Läs mer

2. Guldkantskassan På kontot har vi nu 12 193:- Några klasser har sökt pengar (år 1,3,4). Föräldraföreningen godkänner och betalar ut.

2. Guldkantskassan På kontot har vi nu 12 193:- Några klasser har sökt pengar (år 1,3,4). Föräldraföreningen godkänner och betalar ut. Protokoll fo ra ldrara d 140514 Närvarande: Rebecka Gustafsson, F-klass Tina Boustedt, 1A Ulf Leander, 1B Josefin Åberg Sjöholm, 2A Cecilia Åhlander, 3A Lisa de Haan, 3B Ulrika Engquist, 4B 1. Föregående

Läs mer

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan 2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan Olofsson Jerker Johan-Olovskolan 2013-01-01 Organisation... 2 Skolledning/administration... 2 Pedagogisk personal... 2 Personal... 2 Fortbildning... 2 Arbetmiljö...

Läs mer

Vi repeterar de regler som vi kom fram till skulle gälla under elevrådsmöten.

Vi repeterar de regler som vi kom fram till skulle gälla under elevrådsmöten. Elevråd 2016-12-13 Närvarande: Saga 1a, Agnes 1b, Isak 2a, Emelie 2b,Thea 3a, Therese 3b, Tyra 4a, Lowe 4b, Isabella 5a, Max 5b, Hampus 6, Alva 6, Cecilia Jones, Sofia Sundström. Vi börjar med att gå en

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Välkomna till år 4! PERSONAL. Vi som arbetar i år 4 är. Mikael Nyberg 0738-130377 mikael.nyberg@edu.boras.se

Välkomna till år 4! PERSONAL. Vi som arbetar i år 4 är. Mikael Nyberg 0738-130377 mikael.nyberg@edu.boras.se Välkomna till år 4! Vi önskar er välkomna till ett nytt läsår och framförallt önskar vi er välkomna till vår nya skola! Vi har väntat länge och äntligen får vi kliva in de nya lokalerna! Vi ser verkligen

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Protokoll från styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2014-03-12, Snättringeskolans lärarrum Närvarande / Frånvarande Svante Barck-Holst Ledamot Närvarande

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Skolrådsprotokoll

Skolrådsprotokoll Skolrådsprotokoll 2011-04-24 Närvarande: Föräldrar: Rektorer: Personal: Anna Stenlund M/D 7:3 Petra Bergenbrant Annica Nilsson Annelie Wiklund M/D 7:1 Marie Doverhag Anne-Charlotte Nilsson Ann Ingemansson

Läs mer

Föräldraråd. Henkelstorps förskola. Tid 2015-02-09. Plats Henkelstorps. förskola. Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson

Föräldraråd. Henkelstorps förskola. Tid 2015-02-09. Plats Henkelstorps. förskola. Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson Föräldraråd Tid 2015-02-09 Plats Henkelstorps förskola Närvarande: Kristina Malmkvist Susanne Persson Christel Magnusson Sofia Ringkvist Nallen Viktoria Venbakken Kotten Anna Nilsson Kojan Hanna Karlsson

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Mumintrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Samrådsmöte : Brännaregårdsskolans matsal

Samrådsmöte : Brännaregårdsskolans matsal Samrådsmöte : Brännaregårdsskolans matsal 170321 Brännaregårdsskolan, Ekerydsskolan, förskolan/fsk.klass/fritids och skola Nämndsmöte 170320. Politikerna har ordet: Brännaregårdens förskola ska renoveras,

Läs mer

Protokoll Brukarråd Förskolan Saltängen 2013-02-11

Protokoll Brukarråd Förskolan Saltängen 2013-02-11 Protokoll Brukarråd Förskolan Saltängen 2013-02-11 1. mötets öppnande: Greta hälsar alla välkomna. 2. sekreterare: Caroline Kurtti och Justerare: Jesper Käck och Camilla Jinnerstrand Närvarande föräldrarepresentanter:

Läs mer

VÅGA VILJAS MÅNADSBREV

VÅGA VILJAS MÅNADSBREV VÅGA VILJAS MÅNADSBREV OKTOBER 2012 Hösten är här för att stanna och vi njuter av klar luft, sol, regn, vattenpölar och all den roliga lek som oktober erbjuder på gården och i omgivningarna! Vi vill be

Läs mer

Mötesprotokoll 2 Väskolans Föräldraförening

Mötesprotokoll 2 Väskolans Föräldraförening Närvarande: Mötesprotokoll 2 Väskolans Föräldraförening 2013-09-05 Föräldraföreningen: Anders Gunnarsson (1A, 3A), Frida Lindblad (5A), Sandra Lyberg (2A, 5A), Camilla Gustafsson (FB1,2B), Gunilla Thulin

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Snättringe Föräldraförening

Snättringe Föräldraförening Snättringe Föräldraförening Protokoll från styrelsemöte i Snättringe Föräldraförening Tid och plats: 2012-11-07, Snättringeskolans lärarrum Närvarande / Frånvarande Carin Staudte Ledamot Närvarande Cecilia

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1

ESKILSTUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1 Lokala styrelsen Hammargärdet 2012-04-18 1 Plats och tid Hammargärdet, kl 17.00 19.00 Närvarande Ej närvarande Ann-Sofie Gustafsson Helena Svanberg Daniel Tidefjärd Pernilla Olebring Lena Ek Helena Hall

Läs mer

Protokoll Storbrukarråd 2015-03-10

Protokoll Storbrukarråd 2015-03-10 Protokoll Storbrukarråd 2015-03-10 Närvarande: Bo-Kenneth Knutsson Anneli Sjöberg Tord du Rietz Peter Lindholm Ulla Hägg Sven-Olov Lindahl Ingegerd Axell Hanna Pansell Magnus Alm Louise Angelika Helen

Läs mer

Protokoll från samrådsgruppen Brännaregårdens och Ekeryds skola, förskoleklass, fritids och förskola

Protokoll från samrådsgruppen Brännaregårdens och Ekeryds skola, förskoleklass, fritids och förskola 2016-03-09 Protokoll från samrådsgruppen Brännaregårdens och Ekeryds skola, förskoleklass, fritids och förskola 9 mars 18.00-20.00 i Brännaregårdsskolans matsal Välkomna, presentation av kvällen, förhållningsregler.

Läs mer

Arbetsplan läsåret 15/16. Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9

Arbetsplan läsåret 15/16. Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Arbetsplan läsåret 15/16 Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Innehåll Almby/Brickebacken arbetsplan... 3 Syfte Bakgrund Kvalitétsarbete... 4 Prioriterade områden... 5 Arbetsmiljö Fritidsverksamheten Kompetensutveckling...7

Läs mer

Protokoll möte FF GF-6

Protokoll möte FF GF-6 Protokoll möte FF GF-6 Möte Högelidsskolans Föräldraförening GF-6 den 5 maj 2014 Närvarande: Viktoria Thunborg Veronica Thorold Ann-Sofie Andersson Jessica Annerqvist Anneli Werjestam Lillemor Olsson Frisk

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Styrelsemöte 15 juni 2015

Styrelsemöte 15 juni 2015 SANDSBRO SKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING Styrelsemöte 15 juni 2015 Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Jessica Karlsson Christina Björnfot Caroline Högfeldt Coucher Linda Bülow Jana Friberg,Camilla

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda

Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 2012-09-19 Lärande Lärande Centralt Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda Tid: 19 september 2012, kl 18.00 Plats:

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan.

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Linnéskolan, Alingsås Enkätfrågor 30 mars 2012 Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Välkommen att vara med och utforma de enkäter vi kommer att använda i vår. Lämna

Läs mer

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte no X 2013/2014, 26 augusti 2013, kl. 17.10 Basgruppsrummet Kotten Närvarande: Märta, Liisa, Anna J, Jonas Lundgren, Anna HE, Fredrik, Albin, Julia FE och Emmy 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Skegrie Skolas Föräldraförening

Skegrie Skolas Föräldraförening Skegrie Skolas Föräldraförening Onsdagen den 25 mars 2009 Innehåll 1. Lotta Forslund informerar från Skolan... 2 2. Rutiner... 2 3. Föreläsning... 2 4. Kulturellt evanemang... 3 5. Äskande... 3 6. Informationsspridning...

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande 2016

Plan för inskolning och överlämnande 2016 Plan för inskolning och överlämnande 2016 Frösön Orrviken Reviderad 20160222 Innehållsförteckning Utdrag ur läroplanerna 3 Rutiner för överlämnande 4 - Enskilda barn/elever 4 - Från förskola till skola

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Orgnr: 212000-2197 kommun@alvdalen.se www.alvdalen.se. Telefon: 0251-313 00 0251-312 09 (fax) Besöksadress: Permatsvägen 1

Orgnr: 212000-2197 kommun@alvdalen.se www.alvdalen.se. Telefon: 0251-313 00 0251-312 09 (fax) Besöksadress: Permatsvägen 1 PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED KOMMUNALA SAMVERKANS RÅDET FÖR UNGDOMSFRÅGOR I ÄLVDALENS KOMMUN Tid: 2015-09-14, kl. 9.30-12.00 Plats: Sammanträdesrum Baured, Älvdalen Närvarande: Enligt närvarolista 1. Mötets

Läs mer

Kållekärrs och Långekärrs skolor

Kållekärrs och Långekärrs skolor Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5 Kållekärrs och Långekärrs skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarig rektor Hans Persson 150814 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer