Net Insightutvecklar och säljer nätverksväxlar för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Net Insightutvecklar och säljer nätverksväxlar för"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2003

2 Net Insightutvecklar och säljer nätverksväxlar för fiberoptiska data- och videonät. Våra lösningar är världsledande när det gäller att klara videokvalitet i kombination med maximalt utnyttjande av nätverkskapacitet. Vår målsättning är att fullt ut stödja standards och leverera den effektivaste lösningen till marknaden. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas måndagen den 22 mars 2004 klockan i Net Insights lokaler i Västberga. Rätt att deltaga och rösta på bolagsstämman har aktieägare som är införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 12 mars 2004 samt anmält sig hos bolaget senast den 16 mars 2004 klockan Anmälan om deltagande i stämman kan ske under adressen Net Insight AB, Box 42093, Stockholm, eller per telefon eller per fax eller genom e-post till UTDELNING Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om att ej lämna någon utdelning. EKONOMISK INFORMATION UNDER 2004 Ordinarie bolagsstämma Delårsrapport januari mars Delårsrapport januari juni Delårsrapport januari september INNEHÅLL År 2003 i korthet 3 VD-ord 4 Verksamhet och vision 6 Positionering 8 Marknaden för Triple Play 10 Marknaden för professionella medienät 12 Marknaden för region- och stadsnät 14 Nimbra -plattformen 16 Ny demoanläggning i Stockholm 17 Organisation och medarbetare 18 Styrelse 20 Ledningsgrupp 21 Ordlista 22

3 ÅR 2003 I KORTHET Net Insights fokusering på medienät ger resultat med försäljningar till det tyska TV-bolaget Westdeutscher Rundfunk (WDR) och till European Broadcasting Union (EBU) samt till en etablerad amerikansk teleoperatör, Broadwing. En ny amerikansk tjänsteleverantör beställer medienätsutrustning, och i Kanada utvärderar CBC/Radio-Canada Net Insights medienätslösning. SAVVIS Communications Corporation köper utrustning och tjänster. Holländska återförsäljaren Alphatron lägger en tilläggsbeställning för en större europeisk medieoperatörs räkning. Svenska forskningsföretaget Acreo köper utrustning för tester av kvalificerade TV- och videotjänster. I Alaska installerar Matanuska Telephone Association Net Insights Triple Play-lösning och Allied Telesyn beställer utrustning för utbyggnaden av stadsnät i södra Europa. Net Insight lanserar en ny version av nätoperativsystemet NimOS 3.0 och på mediemässan IBC2003 i Amsterdam demonstreras konceptet Video-Empowered Ethernet. Under året genomförs en företrädesemission i två steg som totalt tillför bolaget 78 MSEK. Det institutionella ägandet stärks i bolaget med en riktad nyemission om 38,5 MSEK till bland andra Robur, Andra AP-fonden, Banco Fonder och ett antal Volvoanknutna stiftelser Forskning på KTH som leder till bildandet av Net Insight Verksamheten Vasa Läns Telefon i startar testprojekt i verklig nätverksmiljö Net Insight utses till One of the Top 25 Hot Start-Ups of 1998 (Data Communications) Net Insight noteras på Stockholmsbörsen Nimbra one utses till en av 50 hot products 1999 (Data Communications) Twintin lanseras i Sverige och USA Tele2 bygger nationellt medienät Net Insights teknik standardiseras av ETSI Utbyggnaden av flera medienät påbörjas i både Europa och USA Etablering inom nytt marknadssegment med tre order på Triple Play-nät TV-bolagen MSNBC och ABC använder Net Insights plattform Genombrottsaffärer på den professionella mediemarknaden med kunder som WDR, EBU och Broadwing Etablering i Sydamerika Kabel-TV-bolaget UPC köper medielösning Utveckling av Next Generation SDH/Sonet i produkter 3

4 VD-ORD För första gången på tre år börjar vi skönja en uppgång efter ett 2003 som till största delen gått i lågkonjunkturens tecken. Under hösten noterade vi en ökad aktivitet hos kunderna, vilket bland annat resulterat i tre mycket viktiga affärer för Net Insight under sista kvartalet. Orderingången för fjärde kvartalet var den högsta någonsin för ett enskilt kvartal, med drygt 26 MSEK. >>

5 >> Under året har Net Insight också fortsatt att fokusera på att minska kostnaderna, vilket lett till att förlusten har minskat kraftigt.vi har satsat på att förstärka vår konkurrenskraft och att göra Net Insight till en ledande leverantör av video- och datanät, med speciell betoning på hög utnyttjandegrad och kvalitet.våra produkter har berikats med flera nya funktioner och gränssnitt, vilka har lanserats under året. Samtidigt med detta utvecklingsarbete har vi lyckats minska våra kostnader. Våra lösningar är världsledande när det gäller att klara videokvalitet i kombination med maximalt utnyttjande av nätverkskapacitet. Detta medför att vi kan erbjuda mycket kostnadseffektiva lösningar till en marknad som, enligt marknadsbedömare, förväntas växa kraftigt de närmaste åren.vår målsättning är att fullt ut stödja standards och leverera den effektivaste lösningen till marknaden. Mediemarknaden - tre referenskunder under året Vi har under flera år bearbetat mediemarknaden, framför allt i Europa och USA, och under denna period erhållit ett antal viktiga referenskunder, bland andra KPN, SAVVIS, UPC,ABC och MSNBC. Under 2003 har tre mycket viktiga nyckelkunder tillkommit. EBU, European Broadcasting Corporation, har valt att bygga sin nya paneuropeiska kommunikationsplattform med Net Insights produkter. Nätet ska användas för att knyta ihop EBUs medlemsbolag. I ett första steg omfattar nätet sex städer men kan på sikt bli mycket större då EBU har ett sextiotal medlemmar som utgörs av nationella TVbolag. Dessa bolag har dessutom behov av nationella kommunikationsnät.westdeutscher Rundfunk,WDR, är ett av dessa bolag som har beställt ett regionalt medienät baserat på Net Insights utrustning. Denna order är Net Insights hittills största enskilda affär, värd över 10 miljoner kronor. I USA har Net Insight slutit avtal med operatören Broadwing som kommer att bygga ett nationellt medienät. Nätet kommer i första fasen att sträcka sig från kust till kust och omfatta fem städer. Dessa framgångar inom mediemarknaden gör att Net Insight nu framstår som en standard för markbaserade medienät och vi ser en betydande potential inom detta segment under de kommande åren. Triple Play - stadigt ökande intresse på marknaden Intresset för Triple Play-marknaden har ökat kraftigt under året, både från leverantörer och operatörer. En indikation på detta är det stora antal välbesökta konferenser på temat som hållits under året. Däremot har det gjorts få avslut i marknaden. Vår bedömning är att vi under 2004 kommer att se fler avslut eftersom flera operatörer redan startat interna förstudier för pilotprojekt. Konkurrenssituationen talar också för detta. Fallande priser på telefoni och internettjänster, i kombination med kabel-tv-operatörer som erbjuder lågpristelefoni, ökar telekomoperatörernas behov av att utveckla nya konkurrenskraftiga tjänster där även TV och video kan erbjudas. Vi står fast i vår övertygelse om att detta kommer att bli en stor marknad där vår teknologi har bra förutsättningar. Net Insights första Triple Play-kunder, Midwest Tel Net och Matanuska Telephone Association, har under året byggt ut sina nät och är nu i färd med kommersiell lansering. De är mycket bra referenser för oss och utgör en bra bas för fler affärer under det kommande året. Stadsnätsmarknaden - stark potential Net Insight har tagit några mindre affärer på stadsnätsmarknaden under året. Potentialen för våra produkter på denna marknad påminner mycket om Triple Play-marknaden, det vill säga när kunder vill börja kunna distribuera video krävs nya nätlösningar. Partnersamarbete på lokala marknader Net Insight har fortsatt att utveckla sina partnerrelationer under året. Detta är viktigt för att öka vår marknadsexponering samt för att öka vår trovärdighet som leverantör till operatörer i olika lokala marknader. Vi har etablerat samarbete med Controlware i Tyskland. Tillsammans med Controlware och Arcor, Tysklands näst största fastnätsoperatör, vann vi WDR-affären. Vi har fortsatt att utveckla vårt samarbete med Allied Telesyn, bland annat genom gemensam bearbetning av potentiella Triple Play-kunder i Europa och USA. Det har också pågått ett arbete med att knyta större systemleverantörer till Net Insight, vilket har lett till ett antal gemensamma kundaktiviteter. Produkterna anpassas till framtida standard Vi har förstärkt Net Insights position på marknaden genom att marknadsföra och utveckla funktionalitet för den framväxande standarden för Next Generation SDH/Sonet i våra produkter. Detta är den standard som flertalet operatörer kommer att bygga sin framtida nätarkitektur på och som våra produkter kommer att utvecklas för att stödja. Samtidigt fortsätter vi att utveckla de egenskaper som gör våra produkter världsledande vad avser attraktiva funktioner och pris. Om en kund vill byta eller komplettera Net Insights utrustning går det utmärkt via våra standardbaserade Ethernet- eller Next Generation SDH/ Sonet-gränssnitt. Detta är ett viktigt beslutskriterium för operatörer eftersom de inte vill låsa sig till endast en leverantör vid större upphandlingar. Positiv syn på 2004 Vår bransch har upplevt de tre tuffaste åren i sin historia. Investeringar i nya tjänster och ny teknologi har varit på en mycket låg nivå. Mycket talar nu för att våra kunder kommer att börja investera igen. Net Insight är väl förberett med konkurrenskraftiga och stabila produkter i kommersiell drift hos mycket bra referenskunder i både USA och Europa. Dessutom har vi förstärkt ägarbilden och har en god finansiell ställning. Jag ser fram emot ett spännande år. Tomas Duffy VD, Net Insight AB 5

6 VERKSAMHET OCH VISION Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan Huvudkontoret finns i Stockholm där större delen av de anställda arbetar. I det amerikanska marknadsbolaget Net Insight Inc. arbetar fem personer. Lösningar och produkter Net Insight utvecklar och säljer nätverksutrustning för fiberoptiska data- och videonät. Produkterna garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och utnyttjar samtidigt nätets kapacitet maximalt. Vår produktfamilj Nimbra består av nätverksväxlar baserade på Next Generation SDH/Sonet (NG SDH/Sonet)-teknik. Produktfamiljen möjliggör data-, telefoni- och videoöverföring av hög kvalitet i ett och samma nät och kan enkelt integreras med operatörernas existerande nätverk. Med Nimbra -produkterna i näten kan operatörerna kraftigt minska sina kapital- och driftskostnader jämfört med dagens traditionella lösningar. Som ledande inom utvecklingen av nästa generations transportnät och videotjänster har Net Insight sett det som viktigt att genom patent skydda sin implementering, bibehålla sitt teknologiförsprång och skapa möjligheter till framtida licensintäkter. Detta har resulterat i att företaget har utvecklat en stark och omfattande patentportfölj. Net Insight har under året fortsatt arbetet med att renodla och vidareutveckla denna patentportfölj som omfattar 29 patentfamiljer, var och en innefattande patent eller patentansökningar i ett eller flera länder. Marknad Net Insight har nätverk installerade i 14 länder över hela världen. Bolaget är lokalt förankrat genom återförsäljare och systemintegratörer. Våra kunder är operatörer och tjänsteleverantörer som vill erbjuda sina kunder data, video och telefoni i samma nät. Net Insight vänder sig till tre marknadssegment med sina lösningar: MARKNADEN FÖR TRIPLE PLAY Kunderna är telefoni- och kabel-tvoperatörer som efterfrågar en kostnadseffektiv distribution av data, telefoni och kvalitativa TV- och videotjänster över en och samma infrastruktur. MARKNADEN FÖR PROFESSIONELLA MEDIENÄT Vi vänder oss här till produktions- och TV-bolag som har behov av att koppla samman geografiskt separerade produktionsenheter i fibernät för att sänka kostnaderna och höja kvaliteten vid transport av högkvalitativ videotrafik. Kunderna kan antingen vara mediebolagen själva eller nätverksoperatörer som vill erbjuda en tjänst till dessa kommunikationskrävande företag. >>

7 >> Vår vision är att bli en ledande leverantör av växlar för optiska nät i framtidens globala kommunikationssamhälle. << >> MARKNADEN FÖR REGION- OCH STADSNÄT Detta marknadssegment ökar kraftigt och är i stort behov av ett flexibelt nätverk som kan klara av en integrering av gamla och nya tjänster. Dessa nät utnyttjas alltmer för videotrafik, inte bara för underhållning utan också för distansundervisning, videokonferenser och bolags-tv. Även de nya 3G-mobilnäten med ökad andel bildkommunikation transporterar sin trafik från basstationer över dessa typer av nätverk. Vision och affärsidé Vår vision är att bli en ledande leverantör av växlar för optiska nät i framtidens globala kommunikationssamhälle. Affärsidén är att skapa intäkter och aktieägarvärde genom att utveckla och marknadsföra nätverksprodukter som utnyttjar nätets kapacitet optimalt och möjliggör interaktiv kommunikation med garanterad tjänstekvalitet (QoS) för ljud, video och multimedietjänster. Långsiktiga mål och strategier Målet är att nå en position som en av de ledande leverantörerna av nästa generations optiska nätverksväxlar i slutet av år Detta långsiktiga mål ska nås genom att etablera en ledande ställning inom marknadssegmentet nätverk för den professionella medieindustrin att snabbt penetrera och bli en ledande nätverksleverantör för aktörer inom Triple Play att bevara och utveckla företagets tekniska försprång i form av Intellectual Property Rights (IPR) att arbeta nära slutkunden och förstå slutkundens verksamhet och behov att accelerera försäljningstillväxten genom att etablera strategiska samarbeten med ledande leverantörer. Kortsiktiga mål och strategier att ha etablerat fem nya nyckelorder inom marknaden för Triple Play att nå en ställning som marknadsledande för Triple Play-nätverk i USA. Strategin är att satsa större delen av företagets resurser på att penetrera dessa segment under de kommande månaderna.vi kommer att fokusera på att vinna strategiska kunder inom respektive segment och åstadkomma efterfrågan genom att bearbeta slutkunden. En viktig del i arbetet kommer att bli att vidareutveckla bolagets samarbeten för att tillhandahålla marknadens främsta helhetslösningar. Vidare har Net Insight ambitionen att etablera ett större strategiskt samarbete under Risker Under året har förlusten minskat kraftigt och Net Insight har ytterligare stärkt sin ställning genom nya affärer och samarbeten. Dock föreligger fortsatta risker bland annat avseende konjunkturen och kapitalmarknaden. KONJUNKTUREN. Mycket tyder på att konjunkturen inom telekommunikationsbranschen kommer att förbättras. Det föreligger emellertid en risk att den kan fortsätta att vara svag vilket kan innebära att kunder minskar eller väntar med nya investeringar, vilket skulle försämra intäktsmöjligheterna för bolaget. En viktig strategi för Net Insight är därför att erbjuda lösningar som tillåter operatörerna att gradvis förbättra kapaciteten i befintliga nät och samtidigt erbjuda innehållsrikare tjänster. KAPITALMARKNADEN. Ett börsnoterat bolag är beroende av kapitalmarknaden för att kunna fortsätta kommersialiseringen av bolagets produkter. För att minimera kapitalbehovet och påskynda ett positivt kassaflöde har bolaget effektiviserat och rationaliserat verksamheten ytterligare. Under året har bland annat frivilliga lönesänkningar under en period av åtta månader accepterats av personalen. Bolaget har ett fortsatt fokus på att hålla kostnaderna på en låg nivå. Net Insights mål för 2004 är: att nå en marknadsledande ställning inom marknadssegmentet nätverk för den professionella medieindustrin 7

8 POSITIONERING Net Insights produkter ger operatörerna möjlighet till betydande intäktsökningar inom en alltmer konkurrensutsatt marknad. Dels genom att öppna upp en ny marknad inom medieindustrin, dels genom att möjliggöra för operatörerna att kostnadseffektivt kunna berika bredbandstjänsterna till privatpersoner. Ledande leverantör av data- och videotjänster Net Insights produkter kan garantera kvaliteten på TV- och videosignalerna samtidigt som bandbredden utnyttjas upp till fem gånger så effektivt jämfört med konkurrerande lösningar. Detta innebär lägre kostnader både i utrustning och drift för operatörerna. De flesta större telekomoperatörer har idag pågående projekt kring hur de ska kunna erbjuda TV och video i sina bredbandsnät. På samma sätt undersöker kabel-tv-operatörerna hur de på mest kostnadseffektiva sätt kan få in data- och telefonitjänster i sina nätverk. Net Insight har, med sin erkänt starka plattform för transport av högkvalitativ video i operatörsnät och sina tidiga kommersiella Triple Play-nätverk, en mycket stark position för att ta en ledande roll inom denna snabbt växande marknad. Lägre kostnad och högre kvalitet Net Insights produktplattform använder den nya starkt framväxande Next Generation SDH/Sonet-tekniken 1) (NG SDH/Sonet) men vi har utökat produkterna med funktioner för att kunna erbjuda video och IP/Ethernet-data till lägre kostnad och med bättre överföringskvalitet. NG SDH/ Sonet är en vidareutveckling av dagens transportnätsteknik och har fått ett starkt gensvar från större operatörer. NG SDH/ Sonet förväntas vara den teknik som kommer att växa snabbast, bland annat på stadsnätsmarknaden, och beräknas komma att ha en årsomsättning på cirka tre miljarder dollar år ) Till detta har vi integrerat en stark Ethernetfunktion för data. Denna används tillsammans med en effektiv multicastfunktion för en av marknadens starkaste IP-TV-lösningar. För den professionella mediemarknaden samt för kabel-tv-bolag finns även videogränssnitt direkt i produkterna vilket möjliggör inkoppling av video- och redigeringsutrustning utan konverteringsburkar. Detta minskar kostnaden och ökar kvaliteten på de överförda videosignalerna. Nätverken utnyttjas maximalt Vi kan också erbjuda en förbättrad transportfunktion mellan våra produkter. Funktionen gör att nätverket kan utnyttjas betydligt bättre med bibehållen kvalitet på överföringarna, vilket givit våra kunder stora kostnadsfördelar. 3) Våra produkter gör det också enklare att etablera nya tjänster och kunder eftersom produkterna även innehåller ett världsledande kontrollplan (GMPLS-stöd) för automatiserad etablering av nya tjänster och kunder. Detta förenklar både nätdrift och möjliggör kostnadseffektiv utbyggnad av nätverken. Sammantaget ger detta stora kostnadsfördelar i form av högre utnyttjande av existerande infrastruktur, möjligheter till nya tjänster och lägre driftskostnader. 1) Med implementering av GFP (Generic Framing Procedure),VCAT (Virtual Concatentation) och LCAS (Link Capacity Adjustment Scheme). 2) Infonetics Research ) Vi har implementerat denna funktion med hjälp av ETSI-standarden DTM (Dynamic synchronous Transfer Mode). 8

9 >> Net Insight erbjuder operatörer och mediebolag den mest effektiva lösningen för att integrera data, telefoni och video i ett och samma nätverk med produkter baserade på Next Generation SDH/Sonet-teknik. <<

10 MARKNADEN FÖR TRIPLE PLAY >> 75 procent av våra ordrar under 2003 har genererats från bredbandsinternet och videotjänster över ADSL. Dessa nya tjänster har föryngrat vårt företag. Både våra anställda och våra kunder är mycket entusiastiska över de nya tjänsterna. Net Insights transportlösning levererad av Allied Telesyn har fungerat felfritt. När man går in på bredbandsmarknaden krävs utrustning som tillhandahåller tjänstekvalitet, bandbreddsoptimering och kan påvisa en säker skalbarhet mot ökad kapacitet. Vi ser fram emot att arbeta med Allied Telesyn för att utöka våra digitalvideotjänster till våra medlemmar i Rural Wisconsin Cooperative, säger Kurt Hauge, operativ chef på Vernon Telephone som ingår i Midwest Tel Net.<< Avregleringar och minskade marginaler på telefonitjänster gör att teleoperatörer och kabel-tv-bolag vill kunna erbjuda fler tjänster till abonnenterna för att stärka sin position på marknaden. I åratal har teleoperatörer och kabel-tv-bolag verkat sida vid sida utan att konkurrera med varandra. Teleoperatörerna har försett hemanvändarna med telefoni och senare även med internetaccess medan kabel- TV-operatörerna har stått för TV-underhållningen. Nu håller situationen på att förändras. I takt med sjunkande telefonipriser och avregleringar har teleoperatörerna insett att det bästa sättet att hantera de minskade intäkterna och den ökande konkurrensen är att utöka sitt erbjudande. Kabel-TV-bolagen som står inför samma dilemma har redan börjat uppgradera och digitalisera sina plattformar för att kunna hantera en mer effektiv videotransport och ett rikare trafikutbud. Under året har alltfler operatörer börjat undersöka möjligheten att erbjuda sina abonnenter Triple Play, det vill säga TV/video, data och telefoni via en och samma anslutning. Genom att transportera tre av de största intäktsströmmarna via ett och samma nät minskar operatörerna dessutom behovet och kostnaderna för att hantera och underhålla flera parallella trafiknät. Större utbud och bättre kvalitet för konsumenterna För hemanvändaren kommer Triple Play-tjänsten innebära ett rikligare utbud, större närhet till alla tjänster och en högre kvalitet på tjänsterna. Ytterligare en fördel är att tjänsterna kan debiteras via en och samma faktura. Med en fullskalig Triple Play-lösning kan abonnenterna erbjudas nya avancerade videotjänster såsom Video- och Games-on-Demand och Pay-per-View utöver det traditionella TV-utbud som ges idag. När det gäller användandet av olika tjänster kommer det däremot inte att märkas någon större förändring. Telefonen kommer att ringa precis vanligt, surfa och arbeta gör man via datorn och TV och video ses bäst i soffan. För operatörerna innebär varje ny trafikström som kan gå över befintlig plattform nya intäkter på en redan tagen investering ett välkommet inslag på dagens konkurrensutsatta marknad. Ökande konkurrens på lovande tillväxtmarknad Vernon Telephone Cooperative i Wisconsin och Matanuska Telephone Association i Alaska är bara två av de många potentiella operatörer i USA som sett möjligheten att öka sina intäkter med ett mer fullödigt tjänsteutbud. Under året har det hållits ett flertal mässor och konferenser som alla behandlat fördelarna med att leverera TV och video över bredband och publiken har inte uteblivit. Marknadspotentialen och intresset för Triple Play ökar över hela världen. Marknadsbolag som In- Stat/MDR beräknar att omkring 19 miljoner hushåll kommer att abonnera på videotjänster via bredbandsnät år 2007 och många fler kommer att ha möjlig tillgång till dem via utbyggda Triple Play-nät. Ethernet och NG SDH/Sonet för kostnadseffektiv Triple Play Ethernet har under de senaste åren fått en allt större dominans i acessnäten och trenden ser inte ut att avta. Net Insights Triple Play-lösning, marknadsför vi under namnet Video Empowered Ethernet. Den kombinerar kostnadseffektiviteten hos Ethernet med det senaste inom Next Generation SDH/Sonet (NG SDH/Sonet) för att kunna garantera en fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) för all trafik som skickas i nätet. Trafiken transporteras i separata kanaler vilket gör att realtidskritiska tjänster som TV och ljud kommer fram opåverkade även om belastningen av internettrafik skulle vara hög. Kostnadseffektiviteten kommer av att Net Insight erbjuder upp till fem gånger så högt kapacitetsutnyttjande som jämförbara lösningar, eftersom att ingen överdimensionering är nödvändig, och ett effektivt sätt att sända samma kanal till många (multicast). Den dynamiska tilldelningen av bandbredd gör det möjligt att allokera just den kapacitet som krävs för en specifik typ av tjänst. Outnyttjat utrymme kan enkelt och blixtsnabbt omdirigeras och utnyttjas av annan trafik. Med en kontrollerbar kapacitetstilldelning blir det också betydligt lättare för operatören att förutse och planera för utbyggnad och uppgradering i den takt som kunderna ansluter sig. 10

11 Triple Play Kunder Konkurrenter Partners Marknad Konkurrensfördel KUNDCASE Verksamhet Kunder Behov Lösning TV/video, data och telefoni i ett och samma nätverk Tele- och kabel-tv-operatörer, tjänsteleverantörer Cisco, Alcatel, Riverstone, Occam, Calix och Next Level Communications Kreatel, Tandberg, Widevine, SeaChange, i3micro, Minerva, Bitband Global marknadsomsättning på cirka en miljard dollar 2005 Högsta nätverksutnyttjande med bibehållen kvalitet på TV- och videoströmmarna. Enkel och snabb uppsättning av nya tjänster och nya kunder. Effektiv multicast, låg CAPEX. Midwest Tel Net En sammanslutning av elva lokala teleoperatörer i Wisconsin, USA Drygt abonnenter Midwest Tel Net (MWT) tillhandahåller lokala telefoni- och internettjänster i större delen av sydvästra Wisconsin. MWT var ett av de första företag i sydvästra Wisconsin som uppvisade att internet kan erbjudas landsbygdssamhällen på ett sätt som är både pålitligt och kostnadseffektivt. Med den ökade konkurrensen från kabel-tv- och satellitföretag, har behovet att även erbjuda TV- och videotjänster vuxit sig allt starkare. Med Net Insights Nimbra -plattform i nätet kan MWT idag erbjuda sina abonnenter över 120 TV-kanaler parallellt med höghastighetsinternet och traditionell telefoni över det vanliga telenätet. Den IP-baserade plattformen transporterar all trafik, inklusive video, över Ethernet men med fullständig tjänstekvalitet och maximalt nätutnyttjande. Plattformen tillämpar ett automatiserat kontrollplan vilket hjälpt MWT att sänka drifts- och underhållskostnaderna väsentligt.

12 Professionella medienät Kunder Konkurrenter Partners Konkurrensfördel Studiokvalitetsvideo i stora växlade nät i realtid Teleoperatörer, tjänsteleverantörer, produktions- och TV-bolag Scientific Atlanta/BarcoNet, C-Cor, VPG, Network Electronics, Alcatel/Thomson, Path1 Alphatron, BSE, Chyron Corporation, Video Progetti, Novabase Hög utnyttjandegrad, garanterad studiokvalitet, skedulering, korta fördröjningar, videogränsnitt i samma produkt som data och telefoni, interop med operatörsnät. KUNDCASE Verksamhet Kunder Behov Lösning Eurovisionen (EBU) Eurovisionen är den verksamhetsdrivande delen av European Broadcasting Union (EBU) och är världens största leverantör av internationella TV-överföringar för direktsänd sport och stora nyhetshändelser. Över timmars direktsändningar per år omfattar bland annat de olympiska spelen, VM i fotboll och UEFA Champions League-matcher, formel 1-tävlingar, ATP-turneringar i tennis med flera. EBU betjänar inte bara sina drygt 70 medlemmar, innefattande Sveriges Television samt de största TV-bolagen i Europa som BBC, RAI, France Television och ARD utan också TV- och medieföretag i alla världsdelar. EBU behövde ett kostnadseffektivt kabelbaserat komplement till sin befintliga transmission via fem globalt täckande satelliter. Mycket av dagens överföringsbehov är koncentrerat till stråk mellan världens största städer där en högre kvalitet kan uppnås genom utnyttjande av fiberkablar och teknik anpassad för video. EBU valde Net Insights medienätslösning för att bygga sitt nya internationella fiberbaserade marknät för TV- och datatransport. Lösningen möjliggör maximalt utnyttjande av hyrd kabelkapacitet samtidigt som Net Insights lösning garanterar den höga kvalitet som är nödvändig för direktsändningar.

13 >> I vår undersökning av marknaden och i vår upphandlingsprocess jämförde vi Net Insights lösning med lösningar från många andra leverantörer. Net Insights lösning är i särklass och långt före konkurrerande lösningar. Det är den lösningen som passar alla våra krav bäst och den är också mer kostnadseffektiv än någon av de konkurrerande lösningarna, säger Dr Dieter Hoff, teknisk chef på WDR. << MARKNADEN FÖR PROFESSIONELLA MEDIENÄT Två tredjedelar av all videoproduktion förväntas inom en snar framtid ske digitalt. Utvecklingen av fiberbaserade medienät gör att även distributionen nu kan ske digitalt. Ett både snabbare och billigare transportsätt, jämfört med tidigare alternativ som radiolänkar eller satellit. Världens mest krävande kunder agerar inte förhastat när det kommer till deras levebröd transport av högkvalitativ TV- och videotrafik. För den professionella medieindustrin är det fullständigt otänkbart att ett nyhetsinslag går ner mitt under direktsändning. Så när några av världens största TV-bolag valde Net Insights fiberbaserade medienätslösning som komplement till sin vanliga satellittransmission var det en av de främsta kvalitetsbetygelser som Net Insight kunnat få ett genombrottsår Under 2003 kom den definitiva bekräftelsen på att Net Insight blivit en erkänd leverantör till medieindustrin med försäljningarna till European Broadcasting Union,Westdeutscher Rundfunk och Bayerischer Rundfunk. I USA bestämde sig en ny operatör, Broadwing, för att etablera sig på mediemarknaden med hjälp av Net Insights Nimbra -plattform. I Kanada utvärderades och testades företagets lösning av CBC/ Radio-Canada med ett mycket positivt resultat. Videodistribution via fibrer sparar tid och pengar Utbyggnaden av fiberbaserade medienät skapar helt nya förutsättningar för TV- och produktionsbolagen. Nu kan de producera och transportera både komprimerad och okomprimerad studiokvalitetsvideo över långa distanser via fiberkabel, istället för som hittills via satellittransmission eller radiolänkar, något som varit både kostsamt och tidskrävande. Mediebolagen, som länge arbetat med produktion i analoga format, har sedan i början av nittiotalet alltmer gått över till digital teknik. Branschformat som SDI (Serial Digital Interface) har blivit etablerad standard för transport av videotrafik, men även mycket stora mängder IP-data och rösttrafik behöver transporteras mellan samma punkter. När den digitaliserade videoproduktionen förväntas svara för två tredjedelar av den totala produktionen år 2005, är det naturligt att även distributionen följer samma utveckling. Bedömare i branschen gör gällande att så mycket som 70 procent av dagens satellittransporter kan ersättas med fiberbaserad överföring. Den korta fördröjningen genom fibernät ger även möjlighet till nya och mer effektiva sätt att arbeta och samarbeta på distans. Nimbra -plattformen studiokvalitetsvideo med garanterad tjänstekvalitet Net Insights Nimbra -plattform förenar effektivt gränssnitten inom telekom- och medieindustrin och erbjuder transport av såväl data som okomprimerad och komprimerad video över stora växlade nätverk i realtid. Därmed kan operatörerna ta steget från enstaka punkt-tillpunkt-lösningar och lokala nätverkslösningar till riktiga medienät som spänner över hela länder eller kontinenter. Plattformen ger stöd för medieindustrins egna videoformat såsom SDI, SDTI och DVB-ASI för att kunna integreras direkt med TV- och produktionsbolagens egen studioutrustning. På så sätt krävs ingen dyr eller skrymmande konverteringsutrustning. Med möjligheten att skicka IP-data med hög kvalitet och telefonitrafik över samma nätverk kan fiberkapaciteten utnyttjas optimalt vilket resulterar i betydligt sänkta drifts- och utrustningskostnader. Höga kvalitetskrav begränsar konkurrensen Trots att mediemarknaden utlovar en spännande och lukrativ utveckling är konkurrensen förhållandevis låg. Bland de aktörer som har någon form av lösning för att transportera digitala videoströmmar finns företag som Scientific Atlanta/BarcoNet, C-Cor, VPG, Network Electronics samt Alcatel/Thomson. Få lösningar kan dock leva upp till branschens högt ställda kvalitetskrav och ännu färre kan göra det med god ekonomi och över existerande operatörsnät. 13

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 2 NET INSIGHT R 2001 NET INSIGHT ÅR 2001 3 VD HAR ORDET 4 VERKSAMHET OCH VISION

Läs mer

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT et Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara optiska ransportlösning för medienät, marksänd digital-tv, mobil-tv-nät och IPTV/ abel-tv-nät. Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet

Läs mer

Affärsidé. Mål. Strategi

Affärsidé. Mål. Strategi Årsredovisning 2001 Affärsidé Mål Strategi Utfors ska leverera marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på den senaste generationens IP-nätverk.

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Finansiella highlights 2012 29 Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2000. Del 1 SwitchCore i ord

ÅRSREDOVISNING 2000. Del 1 SwitchCore i ord ÅRSREDOVISNING 2000 Del 1 SwitchCore i ord SÅ FUNKAR DITT NÄTVERK 3 ÅR 2000 I KORTHET 6 NYCKELTAL 7 KORT OM SWITCHCORE 8 AFFÄRSIDÉ, VISION OCH MÅL 9 VD HAR ORDET 10 MARKNAD OCH KUNDER 13 PRODUKTER OCH

Läs mer

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

Bolagsinformation. Historia och utveckling. Långsiktiga mål och affärsstrategi

Bolagsinformation. Historia och utveckling. Långsiktiga mål och affärsstrategi Bolagsinformation Historia och utveckling Vår historia går tillbaka till år 1876, då Lars Magnus Ericsson öppnade en liten verkstad i Stockholm för att reparera telegrafutrustning. Samma år sökte Alexander

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999 Nu skapar vi nya värden människor emellan Årsredovisning 1999 1999 i korthet 1999 var ett både framgångsrikt och dramatiskt år i Telias historia. Det operativa resultatet uppgick till 6 727 MSEK, en ökning

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1 Årsredovisning 2011 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Helåret 2011 1 12 år 2 Phonera har två tydliga affärer 3 VD-intervju 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Phonera

Läs mer

Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet. och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation

Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet. och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation Årsredovisning 2004 Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation förvaltat och vårdat den portfölj av företag man investerat i 1999

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Ingate Systems AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Ingate Systems AB (publ) Emissionsmemorandum mars 2013

Ingate Systems AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Ingate Systems AB (publ) Emissionsmemorandum mars 2013 Ingate Systems AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Ingate Systems AB (publ) Emissionsmemorandum mars 2013 Ingate System AB är de nyligen sammanslagna svenska bolagen Intertex Data AB och Ingate Systems

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen innehåller en diskussion och analys av Ericssons koncernredovisning och verksamhetens resultat 2007 samt annan information. Den omfattar även framtidsinriktad

Läs mer

årsredovisning 20 03

årsredovisning 20 03 edstiernan AB. Ledstiernan förvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak. Ledstiernans portföljvudägarna Ledstiernan och Telenor Venture II ASA undersöker en notering av portföljbolaget ernans Kapitalmarknadsdag

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Ekonomisk översikt 2010 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning jämförbar verksamhet** mkr 335,4 309,0 294,8 245,5 188,9 Nettoomsättning** mkr

Läs mer

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda PRIVATE PLACEMENT I MOBILE BUSINESS CHALLENGER MBC AB (PUBL) Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner ges

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BTS Group AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. BTS Group AB (publ) ÅRSREDOVISNING BTS Group AB (publ) 2002 INNEHÅLL BTS GROUP AB (PUBL) ORGNR: 556566-7119 3 Året i korthet 4 BTS i sammandrag 6 VD intervju 8 Marknadsöversikt 10 Kunder 12 Att genomföra och nå resultat 16

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer