Net Insightutvecklar och säljer nätverksväxlar för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Net Insightutvecklar och säljer nätverksväxlar för"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2003

2 Net Insightutvecklar och säljer nätverksväxlar för fiberoptiska data- och videonät. Våra lösningar är världsledande när det gäller att klara videokvalitet i kombination med maximalt utnyttjande av nätverkskapacitet. Vår målsättning är att fullt ut stödja standards och leverera den effektivaste lösningen till marknaden. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas måndagen den 22 mars 2004 klockan i Net Insights lokaler i Västberga. Rätt att deltaga och rösta på bolagsstämman har aktieägare som är införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 12 mars 2004 samt anmält sig hos bolaget senast den 16 mars 2004 klockan Anmälan om deltagande i stämman kan ske under adressen Net Insight AB, Box 42093, Stockholm, eller per telefon eller per fax eller genom e-post till UTDELNING Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om att ej lämna någon utdelning. EKONOMISK INFORMATION UNDER 2004 Ordinarie bolagsstämma Delårsrapport januari mars Delårsrapport januari juni Delårsrapport januari september INNEHÅLL År 2003 i korthet 3 VD-ord 4 Verksamhet och vision 6 Positionering 8 Marknaden för Triple Play 10 Marknaden för professionella medienät 12 Marknaden för region- och stadsnät 14 Nimbra -plattformen 16 Ny demoanläggning i Stockholm 17 Organisation och medarbetare 18 Styrelse 20 Ledningsgrupp 21 Ordlista 22

3 ÅR 2003 I KORTHET Net Insights fokusering på medienät ger resultat med försäljningar till det tyska TV-bolaget Westdeutscher Rundfunk (WDR) och till European Broadcasting Union (EBU) samt till en etablerad amerikansk teleoperatör, Broadwing. En ny amerikansk tjänsteleverantör beställer medienätsutrustning, och i Kanada utvärderar CBC/Radio-Canada Net Insights medienätslösning. SAVVIS Communications Corporation köper utrustning och tjänster. Holländska återförsäljaren Alphatron lägger en tilläggsbeställning för en större europeisk medieoperatörs räkning. Svenska forskningsföretaget Acreo köper utrustning för tester av kvalificerade TV- och videotjänster. I Alaska installerar Matanuska Telephone Association Net Insights Triple Play-lösning och Allied Telesyn beställer utrustning för utbyggnaden av stadsnät i södra Europa. Net Insight lanserar en ny version av nätoperativsystemet NimOS 3.0 och på mediemässan IBC2003 i Amsterdam demonstreras konceptet Video-Empowered Ethernet. Under året genomförs en företrädesemission i två steg som totalt tillför bolaget 78 MSEK. Det institutionella ägandet stärks i bolaget med en riktad nyemission om 38,5 MSEK till bland andra Robur, Andra AP-fonden, Banco Fonder och ett antal Volvoanknutna stiftelser Forskning på KTH som leder till bildandet av Net Insight Verksamheten Vasa Läns Telefon i startar testprojekt i verklig nätverksmiljö Net Insight utses till One of the Top 25 Hot Start-Ups of 1998 (Data Communications) Net Insight noteras på Stockholmsbörsen Nimbra one utses till en av 50 hot products 1999 (Data Communications) Twintin lanseras i Sverige och USA Tele2 bygger nationellt medienät Net Insights teknik standardiseras av ETSI Utbyggnaden av flera medienät påbörjas i både Europa och USA Etablering inom nytt marknadssegment med tre order på Triple Play-nät TV-bolagen MSNBC och ABC använder Net Insights plattform Genombrottsaffärer på den professionella mediemarknaden med kunder som WDR, EBU och Broadwing Etablering i Sydamerika Kabel-TV-bolaget UPC köper medielösning Utveckling av Next Generation SDH/Sonet i produkter 3

4 VD-ORD För första gången på tre år börjar vi skönja en uppgång efter ett 2003 som till största delen gått i lågkonjunkturens tecken. Under hösten noterade vi en ökad aktivitet hos kunderna, vilket bland annat resulterat i tre mycket viktiga affärer för Net Insight under sista kvartalet. Orderingången för fjärde kvartalet var den högsta någonsin för ett enskilt kvartal, med drygt 26 MSEK. >>

5 >> Under året har Net Insight också fortsatt att fokusera på att minska kostnaderna, vilket lett till att förlusten har minskat kraftigt.vi har satsat på att förstärka vår konkurrenskraft och att göra Net Insight till en ledande leverantör av video- och datanät, med speciell betoning på hög utnyttjandegrad och kvalitet.våra produkter har berikats med flera nya funktioner och gränssnitt, vilka har lanserats under året. Samtidigt med detta utvecklingsarbete har vi lyckats minska våra kostnader. Våra lösningar är världsledande när det gäller att klara videokvalitet i kombination med maximalt utnyttjande av nätverkskapacitet. Detta medför att vi kan erbjuda mycket kostnadseffektiva lösningar till en marknad som, enligt marknadsbedömare, förväntas växa kraftigt de närmaste åren.vår målsättning är att fullt ut stödja standards och leverera den effektivaste lösningen till marknaden. Mediemarknaden - tre referenskunder under året Vi har under flera år bearbetat mediemarknaden, framför allt i Europa och USA, och under denna period erhållit ett antal viktiga referenskunder, bland andra KPN, SAVVIS, UPC,ABC och MSNBC. Under 2003 har tre mycket viktiga nyckelkunder tillkommit. EBU, European Broadcasting Corporation, har valt att bygga sin nya paneuropeiska kommunikationsplattform med Net Insights produkter. Nätet ska användas för att knyta ihop EBUs medlemsbolag. I ett första steg omfattar nätet sex städer men kan på sikt bli mycket större då EBU har ett sextiotal medlemmar som utgörs av nationella TVbolag. Dessa bolag har dessutom behov av nationella kommunikationsnät.westdeutscher Rundfunk,WDR, är ett av dessa bolag som har beställt ett regionalt medienät baserat på Net Insights utrustning. Denna order är Net Insights hittills största enskilda affär, värd över 10 miljoner kronor. I USA har Net Insight slutit avtal med operatören Broadwing som kommer att bygga ett nationellt medienät. Nätet kommer i första fasen att sträcka sig från kust till kust och omfatta fem städer. Dessa framgångar inom mediemarknaden gör att Net Insight nu framstår som en standard för markbaserade medienät och vi ser en betydande potential inom detta segment under de kommande åren. Triple Play - stadigt ökande intresse på marknaden Intresset för Triple Play-marknaden har ökat kraftigt under året, både från leverantörer och operatörer. En indikation på detta är det stora antal välbesökta konferenser på temat som hållits under året. Däremot har det gjorts få avslut i marknaden. Vår bedömning är att vi under 2004 kommer att se fler avslut eftersom flera operatörer redan startat interna förstudier för pilotprojekt. Konkurrenssituationen talar också för detta. Fallande priser på telefoni och internettjänster, i kombination med kabel-tv-operatörer som erbjuder lågpristelefoni, ökar telekomoperatörernas behov av att utveckla nya konkurrenskraftiga tjänster där även TV och video kan erbjudas. Vi står fast i vår övertygelse om att detta kommer att bli en stor marknad där vår teknologi har bra förutsättningar. Net Insights första Triple Play-kunder, Midwest Tel Net och Matanuska Telephone Association, har under året byggt ut sina nät och är nu i färd med kommersiell lansering. De är mycket bra referenser för oss och utgör en bra bas för fler affärer under det kommande året. Stadsnätsmarknaden - stark potential Net Insight har tagit några mindre affärer på stadsnätsmarknaden under året. Potentialen för våra produkter på denna marknad påminner mycket om Triple Play-marknaden, det vill säga när kunder vill börja kunna distribuera video krävs nya nätlösningar. Partnersamarbete på lokala marknader Net Insight har fortsatt att utveckla sina partnerrelationer under året. Detta är viktigt för att öka vår marknadsexponering samt för att öka vår trovärdighet som leverantör till operatörer i olika lokala marknader. Vi har etablerat samarbete med Controlware i Tyskland. Tillsammans med Controlware och Arcor, Tysklands näst största fastnätsoperatör, vann vi WDR-affären. Vi har fortsatt att utveckla vårt samarbete med Allied Telesyn, bland annat genom gemensam bearbetning av potentiella Triple Play-kunder i Europa och USA. Det har också pågått ett arbete med att knyta större systemleverantörer till Net Insight, vilket har lett till ett antal gemensamma kundaktiviteter. Produkterna anpassas till framtida standard Vi har förstärkt Net Insights position på marknaden genom att marknadsföra och utveckla funktionalitet för den framväxande standarden för Next Generation SDH/Sonet i våra produkter. Detta är den standard som flertalet operatörer kommer att bygga sin framtida nätarkitektur på och som våra produkter kommer att utvecklas för att stödja. Samtidigt fortsätter vi att utveckla de egenskaper som gör våra produkter världsledande vad avser attraktiva funktioner och pris. Om en kund vill byta eller komplettera Net Insights utrustning går det utmärkt via våra standardbaserade Ethernet- eller Next Generation SDH/ Sonet-gränssnitt. Detta är ett viktigt beslutskriterium för operatörer eftersom de inte vill låsa sig till endast en leverantör vid större upphandlingar. Positiv syn på 2004 Vår bransch har upplevt de tre tuffaste åren i sin historia. Investeringar i nya tjänster och ny teknologi har varit på en mycket låg nivå. Mycket talar nu för att våra kunder kommer att börja investera igen. Net Insight är väl förberett med konkurrenskraftiga och stabila produkter i kommersiell drift hos mycket bra referenskunder i både USA och Europa. Dessutom har vi förstärkt ägarbilden och har en god finansiell ställning. Jag ser fram emot ett spännande år. Tomas Duffy VD, Net Insight AB 5

6 VERKSAMHET OCH VISION Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan Huvudkontoret finns i Stockholm där större delen av de anställda arbetar. I det amerikanska marknadsbolaget Net Insight Inc. arbetar fem personer. Lösningar och produkter Net Insight utvecklar och säljer nätverksutrustning för fiberoptiska data- och videonät. Produkterna garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och utnyttjar samtidigt nätets kapacitet maximalt. Vår produktfamilj Nimbra består av nätverksväxlar baserade på Next Generation SDH/Sonet (NG SDH/Sonet)-teknik. Produktfamiljen möjliggör data-, telefoni- och videoöverföring av hög kvalitet i ett och samma nät och kan enkelt integreras med operatörernas existerande nätverk. Med Nimbra -produkterna i näten kan operatörerna kraftigt minska sina kapital- och driftskostnader jämfört med dagens traditionella lösningar. Som ledande inom utvecklingen av nästa generations transportnät och videotjänster har Net Insight sett det som viktigt att genom patent skydda sin implementering, bibehålla sitt teknologiförsprång och skapa möjligheter till framtida licensintäkter. Detta har resulterat i att företaget har utvecklat en stark och omfattande patentportfölj. Net Insight har under året fortsatt arbetet med att renodla och vidareutveckla denna patentportfölj som omfattar 29 patentfamiljer, var och en innefattande patent eller patentansökningar i ett eller flera länder. Marknad Net Insight har nätverk installerade i 14 länder över hela världen. Bolaget är lokalt förankrat genom återförsäljare och systemintegratörer. Våra kunder är operatörer och tjänsteleverantörer som vill erbjuda sina kunder data, video och telefoni i samma nät. Net Insight vänder sig till tre marknadssegment med sina lösningar: MARKNADEN FÖR TRIPLE PLAY Kunderna är telefoni- och kabel-tvoperatörer som efterfrågar en kostnadseffektiv distribution av data, telefoni och kvalitativa TV- och videotjänster över en och samma infrastruktur. MARKNADEN FÖR PROFESSIONELLA MEDIENÄT Vi vänder oss här till produktions- och TV-bolag som har behov av att koppla samman geografiskt separerade produktionsenheter i fibernät för att sänka kostnaderna och höja kvaliteten vid transport av högkvalitativ videotrafik. Kunderna kan antingen vara mediebolagen själva eller nätverksoperatörer som vill erbjuda en tjänst till dessa kommunikationskrävande företag. >>

7 >> Vår vision är att bli en ledande leverantör av växlar för optiska nät i framtidens globala kommunikationssamhälle. << >> MARKNADEN FÖR REGION- OCH STADSNÄT Detta marknadssegment ökar kraftigt och är i stort behov av ett flexibelt nätverk som kan klara av en integrering av gamla och nya tjänster. Dessa nät utnyttjas alltmer för videotrafik, inte bara för underhållning utan också för distansundervisning, videokonferenser och bolags-tv. Även de nya 3G-mobilnäten med ökad andel bildkommunikation transporterar sin trafik från basstationer över dessa typer av nätverk. Vision och affärsidé Vår vision är att bli en ledande leverantör av växlar för optiska nät i framtidens globala kommunikationssamhälle. Affärsidén är att skapa intäkter och aktieägarvärde genom att utveckla och marknadsföra nätverksprodukter som utnyttjar nätets kapacitet optimalt och möjliggör interaktiv kommunikation med garanterad tjänstekvalitet (QoS) för ljud, video och multimedietjänster. Långsiktiga mål och strategier Målet är att nå en position som en av de ledande leverantörerna av nästa generations optiska nätverksväxlar i slutet av år Detta långsiktiga mål ska nås genom att etablera en ledande ställning inom marknadssegmentet nätverk för den professionella medieindustrin att snabbt penetrera och bli en ledande nätverksleverantör för aktörer inom Triple Play att bevara och utveckla företagets tekniska försprång i form av Intellectual Property Rights (IPR) att arbeta nära slutkunden och förstå slutkundens verksamhet och behov att accelerera försäljningstillväxten genom att etablera strategiska samarbeten med ledande leverantörer. Kortsiktiga mål och strategier att ha etablerat fem nya nyckelorder inom marknaden för Triple Play att nå en ställning som marknadsledande för Triple Play-nätverk i USA. Strategin är att satsa större delen av företagets resurser på att penetrera dessa segment under de kommande månaderna.vi kommer att fokusera på att vinna strategiska kunder inom respektive segment och åstadkomma efterfrågan genom att bearbeta slutkunden. En viktig del i arbetet kommer att bli att vidareutveckla bolagets samarbeten för att tillhandahålla marknadens främsta helhetslösningar. Vidare har Net Insight ambitionen att etablera ett större strategiskt samarbete under Risker Under året har förlusten minskat kraftigt och Net Insight har ytterligare stärkt sin ställning genom nya affärer och samarbeten. Dock föreligger fortsatta risker bland annat avseende konjunkturen och kapitalmarknaden. KONJUNKTUREN. Mycket tyder på att konjunkturen inom telekommunikationsbranschen kommer att förbättras. Det föreligger emellertid en risk att den kan fortsätta att vara svag vilket kan innebära att kunder minskar eller väntar med nya investeringar, vilket skulle försämra intäktsmöjligheterna för bolaget. En viktig strategi för Net Insight är därför att erbjuda lösningar som tillåter operatörerna att gradvis förbättra kapaciteten i befintliga nät och samtidigt erbjuda innehållsrikare tjänster. KAPITALMARKNADEN. Ett börsnoterat bolag är beroende av kapitalmarknaden för att kunna fortsätta kommersialiseringen av bolagets produkter. För att minimera kapitalbehovet och påskynda ett positivt kassaflöde har bolaget effektiviserat och rationaliserat verksamheten ytterligare. Under året har bland annat frivilliga lönesänkningar under en period av åtta månader accepterats av personalen. Bolaget har ett fortsatt fokus på att hålla kostnaderna på en låg nivå. Net Insights mål för 2004 är: att nå en marknadsledande ställning inom marknadssegmentet nätverk för den professionella medieindustrin 7

8 POSITIONERING Net Insights produkter ger operatörerna möjlighet till betydande intäktsökningar inom en alltmer konkurrensutsatt marknad. Dels genom att öppna upp en ny marknad inom medieindustrin, dels genom att möjliggöra för operatörerna att kostnadseffektivt kunna berika bredbandstjänsterna till privatpersoner. Ledande leverantör av data- och videotjänster Net Insights produkter kan garantera kvaliteten på TV- och videosignalerna samtidigt som bandbredden utnyttjas upp till fem gånger så effektivt jämfört med konkurrerande lösningar. Detta innebär lägre kostnader både i utrustning och drift för operatörerna. De flesta större telekomoperatörer har idag pågående projekt kring hur de ska kunna erbjuda TV och video i sina bredbandsnät. På samma sätt undersöker kabel-tv-operatörerna hur de på mest kostnadseffektiva sätt kan få in data- och telefonitjänster i sina nätverk. Net Insight har, med sin erkänt starka plattform för transport av högkvalitativ video i operatörsnät och sina tidiga kommersiella Triple Play-nätverk, en mycket stark position för att ta en ledande roll inom denna snabbt växande marknad. Lägre kostnad och högre kvalitet Net Insights produktplattform använder den nya starkt framväxande Next Generation SDH/Sonet-tekniken 1) (NG SDH/Sonet) men vi har utökat produkterna med funktioner för att kunna erbjuda video och IP/Ethernet-data till lägre kostnad och med bättre överföringskvalitet. NG SDH/ Sonet är en vidareutveckling av dagens transportnätsteknik och har fått ett starkt gensvar från större operatörer. NG SDH/ Sonet förväntas vara den teknik som kommer att växa snabbast, bland annat på stadsnätsmarknaden, och beräknas komma att ha en årsomsättning på cirka tre miljarder dollar år ) Till detta har vi integrerat en stark Ethernetfunktion för data. Denna används tillsammans med en effektiv multicastfunktion för en av marknadens starkaste IP-TV-lösningar. För den professionella mediemarknaden samt för kabel-tv-bolag finns även videogränssnitt direkt i produkterna vilket möjliggör inkoppling av video- och redigeringsutrustning utan konverteringsburkar. Detta minskar kostnaden och ökar kvaliteten på de överförda videosignalerna. Nätverken utnyttjas maximalt Vi kan också erbjuda en förbättrad transportfunktion mellan våra produkter. Funktionen gör att nätverket kan utnyttjas betydligt bättre med bibehållen kvalitet på överföringarna, vilket givit våra kunder stora kostnadsfördelar. 3) Våra produkter gör det också enklare att etablera nya tjänster och kunder eftersom produkterna även innehåller ett världsledande kontrollplan (GMPLS-stöd) för automatiserad etablering av nya tjänster och kunder. Detta förenklar både nätdrift och möjliggör kostnadseffektiv utbyggnad av nätverken. Sammantaget ger detta stora kostnadsfördelar i form av högre utnyttjande av existerande infrastruktur, möjligheter till nya tjänster och lägre driftskostnader. 1) Med implementering av GFP (Generic Framing Procedure),VCAT (Virtual Concatentation) och LCAS (Link Capacity Adjustment Scheme). 2) Infonetics Research ) Vi har implementerat denna funktion med hjälp av ETSI-standarden DTM (Dynamic synchronous Transfer Mode). 8

9 >> Net Insight erbjuder operatörer och mediebolag den mest effektiva lösningen för att integrera data, telefoni och video i ett och samma nätverk med produkter baserade på Next Generation SDH/Sonet-teknik. <<

10 MARKNADEN FÖR TRIPLE PLAY >> 75 procent av våra ordrar under 2003 har genererats från bredbandsinternet och videotjänster över ADSL. Dessa nya tjänster har föryngrat vårt företag. Både våra anställda och våra kunder är mycket entusiastiska över de nya tjänsterna. Net Insights transportlösning levererad av Allied Telesyn har fungerat felfritt. När man går in på bredbandsmarknaden krävs utrustning som tillhandahåller tjänstekvalitet, bandbreddsoptimering och kan påvisa en säker skalbarhet mot ökad kapacitet. Vi ser fram emot att arbeta med Allied Telesyn för att utöka våra digitalvideotjänster till våra medlemmar i Rural Wisconsin Cooperative, säger Kurt Hauge, operativ chef på Vernon Telephone som ingår i Midwest Tel Net.<< Avregleringar och minskade marginaler på telefonitjänster gör att teleoperatörer och kabel-tv-bolag vill kunna erbjuda fler tjänster till abonnenterna för att stärka sin position på marknaden. I åratal har teleoperatörer och kabel-tv-bolag verkat sida vid sida utan att konkurrera med varandra. Teleoperatörerna har försett hemanvändarna med telefoni och senare även med internetaccess medan kabel- TV-operatörerna har stått för TV-underhållningen. Nu håller situationen på att förändras. I takt med sjunkande telefonipriser och avregleringar har teleoperatörerna insett att det bästa sättet att hantera de minskade intäkterna och den ökande konkurrensen är att utöka sitt erbjudande. Kabel-TV-bolagen som står inför samma dilemma har redan börjat uppgradera och digitalisera sina plattformar för att kunna hantera en mer effektiv videotransport och ett rikare trafikutbud. Under året har alltfler operatörer börjat undersöka möjligheten att erbjuda sina abonnenter Triple Play, det vill säga TV/video, data och telefoni via en och samma anslutning. Genom att transportera tre av de största intäktsströmmarna via ett och samma nät minskar operatörerna dessutom behovet och kostnaderna för att hantera och underhålla flera parallella trafiknät. Större utbud och bättre kvalitet för konsumenterna För hemanvändaren kommer Triple Play-tjänsten innebära ett rikligare utbud, större närhet till alla tjänster och en högre kvalitet på tjänsterna. Ytterligare en fördel är att tjänsterna kan debiteras via en och samma faktura. Med en fullskalig Triple Play-lösning kan abonnenterna erbjudas nya avancerade videotjänster såsom Video- och Games-on-Demand och Pay-per-View utöver det traditionella TV-utbud som ges idag. När det gäller användandet av olika tjänster kommer det däremot inte att märkas någon större förändring. Telefonen kommer att ringa precis vanligt, surfa och arbeta gör man via datorn och TV och video ses bäst i soffan. För operatörerna innebär varje ny trafikström som kan gå över befintlig plattform nya intäkter på en redan tagen investering ett välkommet inslag på dagens konkurrensutsatta marknad. Ökande konkurrens på lovande tillväxtmarknad Vernon Telephone Cooperative i Wisconsin och Matanuska Telephone Association i Alaska är bara två av de många potentiella operatörer i USA som sett möjligheten att öka sina intäkter med ett mer fullödigt tjänsteutbud. Under året har det hållits ett flertal mässor och konferenser som alla behandlat fördelarna med att leverera TV och video över bredband och publiken har inte uteblivit. Marknadspotentialen och intresset för Triple Play ökar över hela världen. Marknadsbolag som In- Stat/MDR beräknar att omkring 19 miljoner hushåll kommer att abonnera på videotjänster via bredbandsnät år 2007 och många fler kommer att ha möjlig tillgång till dem via utbyggda Triple Play-nät. Ethernet och NG SDH/Sonet för kostnadseffektiv Triple Play Ethernet har under de senaste åren fått en allt större dominans i acessnäten och trenden ser inte ut att avta. Net Insights Triple Play-lösning, marknadsför vi under namnet Video Empowered Ethernet. Den kombinerar kostnadseffektiviteten hos Ethernet med det senaste inom Next Generation SDH/Sonet (NG SDH/Sonet) för att kunna garantera en fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) för all trafik som skickas i nätet. Trafiken transporteras i separata kanaler vilket gör att realtidskritiska tjänster som TV och ljud kommer fram opåverkade även om belastningen av internettrafik skulle vara hög. Kostnadseffektiviteten kommer av att Net Insight erbjuder upp till fem gånger så högt kapacitetsutnyttjande som jämförbara lösningar, eftersom att ingen överdimensionering är nödvändig, och ett effektivt sätt att sända samma kanal till många (multicast). Den dynamiska tilldelningen av bandbredd gör det möjligt att allokera just den kapacitet som krävs för en specifik typ av tjänst. Outnyttjat utrymme kan enkelt och blixtsnabbt omdirigeras och utnyttjas av annan trafik. Med en kontrollerbar kapacitetstilldelning blir det också betydligt lättare för operatören att förutse och planera för utbyggnad och uppgradering i den takt som kunderna ansluter sig. 10

11 Triple Play Kunder Konkurrenter Partners Marknad Konkurrensfördel KUNDCASE Verksamhet Kunder Behov Lösning TV/video, data och telefoni i ett och samma nätverk Tele- och kabel-tv-operatörer, tjänsteleverantörer Cisco, Alcatel, Riverstone, Occam, Calix och Next Level Communications Kreatel, Tandberg, Widevine, SeaChange, i3micro, Minerva, Bitband Global marknadsomsättning på cirka en miljard dollar 2005 Högsta nätverksutnyttjande med bibehållen kvalitet på TV- och videoströmmarna. Enkel och snabb uppsättning av nya tjänster och nya kunder. Effektiv multicast, låg CAPEX. Midwest Tel Net En sammanslutning av elva lokala teleoperatörer i Wisconsin, USA Drygt abonnenter Midwest Tel Net (MWT) tillhandahåller lokala telefoni- och internettjänster i större delen av sydvästra Wisconsin. MWT var ett av de första företag i sydvästra Wisconsin som uppvisade att internet kan erbjudas landsbygdssamhällen på ett sätt som är både pålitligt och kostnadseffektivt. Med den ökade konkurrensen från kabel-tv- och satellitföretag, har behovet att även erbjuda TV- och videotjänster vuxit sig allt starkare. Med Net Insights Nimbra -plattform i nätet kan MWT idag erbjuda sina abonnenter över 120 TV-kanaler parallellt med höghastighetsinternet och traditionell telefoni över det vanliga telenätet. Den IP-baserade plattformen transporterar all trafik, inklusive video, över Ethernet men med fullständig tjänstekvalitet och maximalt nätutnyttjande. Plattformen tillämpar ett automatiserat kontrollplan vilket hjälpt MWT att sänka drifts- och underhållskostnaderna väsentligt.

12 Professionella medienät Kunder Konkurrenter Partners Konkurrensfördel Studiokvalitetsvideo i stora växlade nät i realtid Teleoperatörer, tjänsteleverantörer, produktions- och TV-bolag Scientific Atlanta/BarcoNet, C-Cor, VPG, Network Electronics, Alcatel/Thomson, Path1 Alphatron, BSE, Chyron Corporation, Video Progetti, Novabase Hög utnyttjandegrad, garanterad studiokvalitet, skedulering, korta fördröjningar, videogränsnitt i samma produkt som data och telefoni, interop med operatörsnät. KUNDCASE Verksamhet Kunder Behov Lösning Eurovisionen (EBU) Eurovisionen är den verksamhetsdrivande delen av European Broadcasting Union (EBU) och är världens största leverantör av internationella TV-överföringar för direktsänd sport och stora nyhetshändelser. Över timmars direktsändningar per år omfattar bland annat de olympiska spelen, VM i fotboll och UEFA Champions League-matcher, formel 1-tävlingar, ATP-turneringar i tennis med flera. EBU betjänar inte bara sina drygt 70 medlemmar, innefattande Sveriges Television samt de största TV-bolagen i Europa som BBC, RAI, France Television och ARD utan också TV- och medieföretag i alla världsdelar. EBU behövde ett kostnadseffektivt kabelbaserat komplement till sin befintliga transmission via fem globalt täckande satelliter. Mycket av dagens överföringsbehov är koncentrerat till stråk mellan världens största städer där en högre kvalitet kan uppnås genom utnyttjande av fiberkablar och teknik anpassad för video. EBU valde Net Insights medienätslösning för att bygga sitt nya internationella fiberbaserade marknät för TV- och datatransport. Lösningen möjliggör maximalt utnyttjande av hyrd kabelkapacitet samtidigt som Net Insights lösning garanterar den höga kvalitet som är nödvändig för direktsändningar.

13 >> I vår undersökning av marknaden och i vår upphandlingsprocess jämförde vi Net Insights lösning med lösningar från många andra leverantörer. Net Insights lösning är i särklass och långt före konkurrerande lösningar. Det är den lösningen som passar alla våra krav bäst och den är också mer kostnadseffektiv än någon av de konkurrerande lösningarna, säger Dr Dieter Hoff, teknisk chef på WDR. << MARKNADEN FÖR PROFESSIONELLA MEDIENÄT Två tredjedelar av all videoproduktion förväntas inom en snar framtid ske digitalt. Utvecklingen av fiberbaserade medienät gör att även distributionen nu kan ske digitalt. Ett både snabbare och billigare transportsätt, jämfört med tidigare alternativ som radiolänkar eller satellit. Världens mest krävande kunder agerar inte förhastat när det kommer till deras levebröd transport av högkvalitativ TV- och videotrafik. För den professionella medieindustrin är det fullständigt otänkbart att ett nyhetsinslag går ner mitt under direktsändning. Så när några av världens största TV-bolag valde Net Insights fiberbaserade medienätslösning som komplement till sin vanliga satellittransmission var det en av de främsta kvalitetsbetygelser som Net Insight kunnat få ett genombrottsår Under 2003 kom den definitiva bekräftelsen på att Net Insight blivit en erkänd leverantör till medieindustrin med försäljningarna till European Broadcasting Union,Westdeutscher Rundfunk och Bayerischer Rundfunk. I USA bestämde sig en ny operatör, Broadwing, för att etablera sig på mediemarknaden med hjälp av Net Insights Nimbra -plattform. I Kanada utvärderades och testades företagets lösning av CBC/ Radio-Canada med ett mycket positivt resultat. Videodistribution via fibrer sparar tid och pengar Utbyggnaden av fiberbaserade medienät skapar helt nya förutsättningar för TV- och produktionsbolagen. Nu kan de producera och transportera både komprimerad och okomprimerad studiokvalitetsvideo över långa distanser via fiberkabel, istället för som hittills via satellittransmission eller radiolänkar, något som varit både kostsamt och tidskrävande. Mediebolagen, som länge arbetat med produktion i analoga format, har sedan i början av nittiotalet alltmer gått över till digital teknik. Branschformat som SDI (Serial Digital Interface) har blivit etablerad standard för transport av videotrafik, men även mycket stora mängder IP-data och rösttrafik behöver transporteras mellan samma punkter. När den digitaliserade videoproduktionen förväntas svara för två tredjedelar av den totala produktionen år 2005, är det naturligt att även distributionen följer samma utveckling. Bedömare i branschen gör gällande att så mycket som 70 procent av dagens satellittransporter kan ersättas med fiberbaserad överföring. Den korta fördröjningen genom fibernät ger även möjlighet till nya och mer effektiva sätt att arbeta och samarbeta på distans. Nimbra -plattformen studiokvalitetsvideo med garanterad tjänstekvalitet Net Insights Nimbra -plattform förenar effektivt gränssnitten inom telekom- och medieindustrin och erbjuder transport av såväl data som okomprimerad och komprimerad video över stora växlade nätverk i realtid. Därmed kan operatörerna ta steget från enstaka punkt-tillpunkt-lösningar och lokala nätverkslösningar till riktiga medienät som spänner över hela länder eller kontinenter. Plattformen ger stöd för medieindustrins egna videoformat såsom SDI, SDTI och DVB-ASI för att kunna integreras direkt med TV- och produktionsbolagens egen studioutrustning. På så sätt krävs ingen dyr eller skrymmande konverteringsutrustning. Med möjligheten att skicka IP-data med hög kvalitet och telefonitrafik över samma nätverk kan fiberkapaciteten utnyttjas optimalt vilket resulterar i betydligt sänkta drifts- och utrustningskostnader. Höga kvalitetskrav begränsar konkurrensen Trots att mediemarknaden utlovar en spännande och lukrativ utveckling är konkurrensen förhållandevis låg. Bland de aktörer som har någon form av lösning för att transportera digitala videoströmmar finns företag som Scientific Atlanta/BarcoNet, C-Cor, VPG, Network Electronics samt Alcatel/Thomson. Få lösningar kan dock leva upp till branschens högt ställda kvalitetskrav och ännu färre kan göra det med god ekonomi och över existerande operatörsnät. 13

14 >> Med ett flexibelt utnyttjande av bandbredden kan mer trafik skickas över samma fiber/våglängd vilket gör att såväl investerings- som driftskostnader reduceras kraftigt. << MARKNADEN FÖR REGION- OCH STADSNÄT Kraven ökar på region- och stadsnät (aggregeringsnäten) som ska hantera trafiken mellan accessnäten och de större transportnäten. Dels börjar privatpersoner efterfråga alltfler krävande TV- och videotjänster, dels efterfrågar företagen ökad kapacitet och högre kvalitet på tjänsterna. Video- och Games-on-Demand, Pay-per-View, videokonferenser, företags-tv, telemedicin (diagnos på distans) och olika övervakningstjänster är bara några av de nya tjänster som börjar trafikera näten samtidigt som videoöverföring i de mobila näten förväntas få sitt stora genombrott under de närmaste åren. Analytikerfirman Infonetics Research har uppskattat att omsättningen på marknaden för optisk nätverksutrustning uppgick till cirka 8,6 miljarder dollar under Optiska region- och stadsnät beräknas komma att stå för ungefär 65 procent av omsättningen, motsvarande 5,6 miljarder dollar. Efter ett par års återhållsamhet börjar operatörerna återigen att investera i ny utrustning och med en stadig tillväxt förväntas marknaden att växa till 10,8 miljarder dollar år Utrustning för Next Generation SDH/Sonet (NG SDH/Sonet), som förväntas öka mest, beräknas stå för omkring en fjärdedel av marknaden redan samma år. Två dominerande utvecklingstrender Utvecklingen inom stadsnätssegmentet domineras av två huvudsakliga tekniktrender: Ethernets lavinartade utbredning samt vidareutvecklingen av befintliga operatörsnätverk med hjälp av NG SDH/Sonetutrustning. Ethernet har länge varit den dominerande standarden i de lokala datanätverken, vilka till 90 procent fungerar med denna teknik. Tekniken börjar nu även användas i de större stads- och stamnäten, framförallt för datakommunikation men även för telefoni och video. Samtidigt utgörs närmare 80 procent av dessa nät av SDH (Synchronous Digital Hierarchy) eller dess amerikanska motsvarighet Sonet, som traditionellt använts för telefoni. Operatörer som redan gjort stora investeringar i SDH/Sonet-utrustning önskar naturligtvis kunna uppgradera och expandera befintlig infrastruktur. Med NG SDH/Sonet förbättras transporten av datatrafik väsentligt och därmed avhjälps den största bristen med traditionell SDH/Sonet. Samtidigt effektiviseras nätutnyttjandet, vilket ger operatören stora ekonomiska fördelar i driften av nätet. Operatörerna står idag vid ett vägval och väljer teknik utifrån vilken typ av tjänster de primärt vill optimera sina nätverk för. Successiv uppgradering möjlig Net Insights aggregeringslösning för stadsnät kombinerar de främsta egenskaperna från både Ethernet och NG SDH/Sonet för att erbjuda en plattform som kan integrera telefoni, data och video på mest effektiva sätt. Nimbra -plattformen kan integreras med dagens standardiserade nätverksutrustning, vilket gör det möjligt för operatörerna att gradvis uppgradera och förbättra utnyttjandet av sina nät samtidigt som fler och innehållsrikare tjänster kan erbjudas. Därmed erbjuds operatörerna en snabb återbetalning på gjorda investeringar vilket är en avgörande konkurrensfördel på dagens konkurrensutsatta stadsnätsmarknad. Trafik från olika kunder, eller av olika slag (data, telefoni, video), skickas i separata kanaler över samma fiber eller våglängd, vilket gör att högsta tjänstekvalitet kan garanteras även i ett nät som är lastat upp till 95 procent med trafik. Med ett flexibelt utnyttjande av bandbredden kan mer trafik skickas över samma fiber/våglängd vilket gör att såväl investerings- som driftskostnader reduceras kraftigt. Därmed kan operatörerna kostnadseffektivt lansera nya högmarginalstjänster i samma nät som idag transporterar data och telefoni. Tuff konkurrens på lovande tillväxtmarknad Marknaden för optiska stads- och regionnät är ett av de snabbast växande segmenten för nätverksutrustning och tillväxtpotentialen har medfört hård konkurrens. Närvaron av etablerade globala företag som Cisco, Nortel, Lucent och Alcatel är kännbar. Net Insight har i sina NG SDH/Sonet-produkter utökade funktioner för högre kapacitetsutnyttjande, multicastfunktionalitet för effektiv videodistribution och ett automatiskt kontrollplan för snabbare och effektivare hantering av nätverk. Dessa unika funktioner ger stadsnätsoperatörer med planer på nya tjänster betydligt sänkta drifts- och utrustningskostnader. 14

15 Region- och stadsnät Kunder Konkurrenter Partners Marknad Konkurrensfördel Kostnadseffektiva aggregeringsnät med garanterad tjänstekvalitet Teleoperatörer, fiberägare (t ex kraftbolag), stadsnätsägare och -operatörer Cisco, Nortel, Alcatel, Huwaei, Lucent, Atrica och Riverstone Allied Telesyn, Hewlett-Packard, Eriline, Soluziona Den globala marknaden förväntas omsätta cirka 10,8 miljarder dollar år 2006 och marknaden för NG SDH/Sonet cirka 2,6 miljarder dollar. Data, telefoni och video i samma produkt. Hög utnyttjandegrad, automatiskt kontrollplan för effektivare hantering av nätverk, felhantering och nya tjänster, multicast för effektiv videodistribution.

16 NIMBRA -PLATTFORMEN Net Insights Nimbra -plattform består av nätverksväxlar som gör det möjligt för våra kunder att erbjuda nya högmarginaltjänster via sina existerande nätverk. Nimbraprodukterna har utformats med visionen att morgondagens nätverk måste kunna hantera nya, viktiga tjänster, exempelvis TV, Video-on-Demand, Pay-per-View, musik och spel, för att ge operatörerna nya intäkter och göra dem mer konkurrenskraftiga i en hårdnande marknad. Dessa nya tjänster kräver garanterad och hög kvalitet på överföringen och måste kunna transporteras i samma nät som traditionell telefoni och data för att generera vinster för de operatörer som erbjuder dem. NET INSIGHTS NIMBRA -PLATTFORM kombinerar det bästa av kostnadseffektiv dataaccess via Ethernet med de nya standarderna för Next Generation SDH/Sonet (NG SDH/Sonet). Denna kombination möjliggör kostnadseffektiva Triple Play- och medietjänster över publika nätverk.tack vare möjligheten att transportera video i realtid via stora fibernätverk, komprimerade som IP-trafik eller som okomprimerade 270 Mbps digitala videosignaler, används plattformen för närvarande av allt fler operatörer och företag som vill utöka och differentiera sitt utbud med kostnadseffektiva, högkvalitativa videotjänster. NET INSIGHTS NIMBRA -PLATTFORM baseras på NG SDH/Sonetprinciper för att fördela nödvändig bandbredd på varje tjänst i nätverket. Detta gör det möjligt att garantera leverans av datatjänster och alla typer av videorelaterade tjänster, som interaktiva medier, Vide-on-Demand och digital-tv. Dessutom ger våra produkter en förbättrad transportfunktionalitet och multicastmöjligheter för betydligt utökad användning av bandbredd samt ett automatiserat kontrollplan (GMPLS-baserad) för förenklad service och nätverkshantering. För data används Ethernetgränssnitt (10/100/1000 Mbps). Gränssnitten E1/T1 och SDH/Sonet tillhandahålls för telefoni och vissa datatjänster och gränssnitten DVB-ASI och SDI används för professionell video. Plattformen kan köras direkt på fiber med hjälp av Gigabit Ethernetoptik eller på befintliga SDH/Sonet-länkar (OC- 3/STM-1, OC-12/STM-4 och OC-48/STM-16). BASERAT PÅ DYNAMISK RESURSALLOKERING skickar Net Insights Nimbra -plattform all trafik i separata kanaler. Detta säkerställer högsta servicekvalitet (100 % QoS) även vid full belastning av nätet. Plattformen använder också ett automatiserat kontrollplan, som förenklar uppsättning och underhåll av tjänster, med förstärkt GMPLS-funktionalitet för lastbalansering, nätskydd och multicasthantering. Detta gör Net Insights Nimbra -plattform till den perfekta lösningen för operatörer och leverantörer som vill maximera utnyttjandet av sina befintliga nät samtidigt som man möjliggör nya, vinstgivande tjänster till låg CAPEX och OPEX. Nyckelegenskaper: Hög uttnyttjandegrad Resursallokering säkerställer QoS även vid en nätverksbelastning på 95 procent eller mer. Kanalbandbredd kan konfigureras med hög granularitet och kanaler kan vara symmetriska eller asymmetriska, allt efter behov. Dessa egenskaper ökar dramatiskt mängden nyttotrafik i näten. Flexibla topologier för stegvis utbyggnad Alla topologier stöds, till exempel ring-, buss- och punkt-till-punkt/meshtopologier. Detta förenklar nätverksplaneringen och gör det möjligt att bygga ut i takt med tillväxten.topologin kan anpassas till den faktiska trafikmatrisen och det gör det möjligt att använda resurserna på ett ekonomiskt sätt. Skalbara nätverk Nät och länkar kan byggas ut efter behov utan att transportens egenskaper påverkas. Kanalerna som växlas har inga bandbreddsbegränsningar. Signalerad uppsättning end-to-end Noderna använder sig av ett signaleringsprotokoll som gör att kanalerna automatiskt hittar vägen genom nätverket vid uppsättning eller efter ett avbrott. Det blir härigenom enklare att etablera nya kunder och tjänster. Multicast Nimbra -plattformen stöder multicast för alla tjänster vilket ger en mycket effektivare distribution av bland annat TV, radio och video i näten. Multicast av Ethernettrafik gör det möjligt att säkert skicka hundratals IP-TV-kanaler utan att påverka annan trafik på samma länk. I kombination med automatiskt skydd på nivå två gör detta Nimbra till den mest skalbara multicastlösningen på marknaden. Eftersom även multicast använder sig av strikt resursallokering säkerställs 100% QoS, något som är unikt och mycket viktigt för den typ av tjänster som använder multicast. 16

17 NY DEMOANLÄGGNING I STOCKHOLM Under året har Net Insight byggt upp och installerat en betydande demonstrationsanläggning i bolagets lokaler i Stockholm i syfte att tydligare påvisa fördelarna för de olika kundsegmenten. Ett stort antal potentiella kunder och partners från Europa, USA och Sydamerika har redan besökt anläggningen. Besöken har bland annat resulterat i att en större europeisk medieaktör under hösten genomförde egna tester för att sedan köpa utrustningen. Fler tester är planerade att genomföras hos ytterligare kunder under början av år Test i vardagsrumsmiljö Det är framförallt möjligheterna och fördelarna med bolagets Triple Play-lösning som visas. I ett specialbyggt vardagsrum ges besökarna möjlighet att själva prova de tjänster som alltfler användare kommer att få tillgång till inom en snar framtid. Demon simulerar tio stycken hem med varsin TV, dator och telefon, som får tillgång till tjänsterna via varsin set-top-box och en central video-head-end. Tjänsterna transporteras över en infrastruktur bestående av optisk fiber och Ethernet. Med anläggningen har vi också velat visa att vår lösning fungerar tillsammans med produkter från andra bolag, därför innehåller den utrustning från ett flertal olika partners, däribland SeaChange, Bitband, Kreatel,Tandberg Television, i3micro och Minerva Networks. TV Broadcast-TV ter sig inte annorlunda för hemanvändaren än vad dagens TV-distribution gör. Skillnaden är att tjänsten erbjuds via samma nät och anslutning som samtidigt levererar hemmets data- och telefonitjänster. Från en central utspelningsplats distribueras programmen ut (multicastas) till nätets abonnenter som sedan väljer med en vanlig fjärrkontroll vad de önskar se. Video-on-Demand (VoD) och Near Video-on-Demand Video-on-Demand gör det enkelt att via nätet beställa hem just den film som man önskar se utan att behöva ta sig till närmaste videobutik. Väl levererad kan tittaren sedan kontrollera filmen precis som en vanlig videokassett eller DVD, det vill säga det går att stanna, stoppa och snabbspola filmen precis som man själv vill. Near Video-on-Demand liknar dagens hotelltjänster där en film sänds vid ett flertal givna tillfällen och där användaren inte själv kan kontrollera hur och när filmen ska spelas upp. Pay-per-View Pay-per-View ger användaren möjlighet att betala och se speciellt utvalda evenemangs- och sportprogram som sänds vid ett givet tillfälle. Olika speltjänster Net Insights lösning gör det möjligt för hemanvändaren att få tillgång till ett flertal olika speltjänster som Games-on-Demand, casinospel, Online-spel och olika typer av abonnerade speltjänster som operatören erbjuder. Precis som TV- och videotjänsterna beställs speltjänsterna enkelt via nätet och portalen på set-top-boxen. Internet och IP-telefoni (VoIP) Telefoni och internetuppkoppling erbjuds via samma anslutning som används för att distribuera TV- och videotjänsterna.tack vare trafikseparationen kan en fullständig tjänstekvalitet garanteras oavsett hur hög den övriga nätbelastningen är och det innebär inte heller några problem att utnyttja alla tjänster samtidigt. Demoanläggningen visar även Net Insights lösning för den professionella medieindustrin. Lösningen gör det möjligt för TV- och produktionsbolag att använda sig av fiberbaserade kontributions- och distributionsnät för att skicka högkvalitativ SDI- och ASI-trafik. Samma infrastruktur kan användas även för att koppla ihop deras lokala datanätverk över IP/Ethernet. Därmed ökar såväl flexibiliteten som kvaliteten på tjänsterna samtidigt som investerings- och driftskostnaderna kan reduceras kraftigt.

18 >> Vi lägger stor vikt vid att skapa ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner sig delaktiga i företagets utveckling mot uppsatta mål. Gemensamma värderingar och tydliga mål bidrar till att svetsa samman laget av duktiga medarbetare. << ORGANISATION OCH MEDARBETARE En av Net Insights viktigaste framgångsfaktorer är motiverade och engagerade medarbetare. De viktiga affärer som bolaget vunnit under senare tid utgör en bra grund för framtidstro och motivation, både inom företaget och hos våra intressenter. Verksamheten vilar idag på en mycket stabil teknisk plattform som är resultatet av över femton års forskning och utveckling en bedrift som krävt både specialistkompetens och uthållighet hos alla inblandade. Utbildningsnivån i bolaget är mycket hög. Fler än två tredjedelar av medarbetarna har akademisk bakgrund, de flesta är civilingenjörer. Idag arbetar 61 (76) personer på Net Insight varav 5 (5) är verksamma i det amerikanska marknadsbolaget Net Insight Inc. Effektiviseringar genomförda Omstruktureringsprogrammet som initierades under hösten 2002 slutfördes under början av Den nya strukturen har sänkt företagets totala kostnader med två tredjedelar jämfört med Med den mest intensiva produktutvecklingen genomförd, stabila produkter i kommersiell drift och nya starka kundreferenser har effektiviseringsåtgärderna kunnat genomföras utan större problem, genom en stor och lojal insats från medarbetarna. Fortfarande arbetar hälften av alla anställda inom utvecklingssidan och Net Insight har även fortsättningsvis tillräcklig utvecklingskraft och specialistkompetens för att ta fram nya och förbättrade produkter i enlighet med marknadens önskemål. Öppet arbetsklimat Vi lägger stor vikt vid att skapa ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner sig delaktiga i företagets utveckling mot uppsatta mål. Gemensamma värderingar och tydliga mål bidrar till att svetsa samman laget av duktiga medarbetare. Det pågående kompetensutvecklingsarbetet säkerställer vårt tekniska försprång och får medarbetarna att vilja växa långsiktigt med företaget. Utbildning och personlig utveckling sker dels genom deltagande i arbetsprojekt i teknikens absoluta framkant, dels genom fortbildning samt naturligtvis genom dagliga kontakter med krävande kunder och partners. Individuella och gemensamma mål Arbetsområde 16% Administration och logistik 43% Forskning och utveckling 41% Affärsutveckling och försäljning 82% män Könsfördelning 18% kvinnor Varje medarbetare ska känna att det egna arbetet är meningsfullt och tydligt bidrar till företagets framgång. De övergripande företagsmålen och -strategierna bryts ner i konkreta handlingsplaner på avdelnings- och individnivå för att kopplingen ska bli tydlig och mätbar. Net Insight tillämpar individuell lönesättning och har olika former av belöningssystem som relateras till insats och resultat på såväl företags- som individnivå. Under året har även ett nytt personaloptionsprogram införts för att ytterligare stimulera engagemanget och långsiktigheten i verksamheten. 18

19 EN VIKTIG KUGGE I VÅR VERKSAMHET Net Insight har en stark grupp som sysslar med kundprojektledning och har en tät kontakt både med säljarna och tekniksidan. Marie-Louise Hanning är kundprojektledare på Net Insight och involveras tidigt i projekten. Vad fick dig att börja här? Efter Civilingenjörsexamen från Elektro KTH 1999 ville jag arbeta på ett företag med produktutveckling. Net Insight passade mig perfekt eftersom hela kedjan finns representerad här med hårdvaru- och mjukvaruutveckling, tillverkning och försäljning. Net Insight var känt för att ha mycket kompetent personal och en stark teknikplattform. Redan innan kundprojekten är formerade är kundprojektledarna involverade i arbetet med försäljning, kontrakt och inköp. Det är stimulerande och ger mig en bra erfarenhet. Som kundprojektledare har jag även förmånen att kunna kombinera mitt teknikintresse med mitt intresse för affärer. Vad vill du göra i framtiden? Jag vill fortsätta att ta ansvar för mer omfattande projekt under ett par år, därefter har jag andra spännande idéer som jag diskuterat med min chef Thomas Wahlund. Vad har du lärt dig? Jag har fått erfarenhet av flera olika marknader, lärt mig att genomföra projekt tillsammans med kvalificerade kolleger i Europa och USA samt att nå resultat på kort tid. Ett kundprojekt innebär utmaningar, med många internationella kontakter med slutkunden och olika partners, innan hela lösningen är i produktion. Vilka är de svåraste arbetsuppgifterna? Att på kort tid nå tuffa mål. Det mest utmanande just nu är ett projekt som omfattar 14 olika orter för ett av Tysklands och Europas största TV-bolag, WDR. Den aktuella lösningen drar fördel av hela Nimbra-plattformens omfattande funktionalitet. Vi ligger före i tidplanen och har redan nu etablerat ett bra samarbete med kunden och våra partners. Vilka är de roligaste uppgifterna du haft? Det roligaste är att få saker att hända tillsammans med andra människor. Det är både intressant och utvecklande att lösa kundernas problem i olika länder, med hjälp av den absolut främsta tekniken på området. Jag trivs med att arbeta i en organisation med kompetenta kolleger och ett stort eget ansvar.vi har många nöjda kunder och det är den bästa bekräftelsen på att mitt och andras arbete har gått bra.

20 STYRELSE LARS BERG Ordförande Styrelseordförande sedan 2001 och ledamot sedan Född Arbetar som oberoende styrelsemedlem och konsult i olika bolag, huvudsakligen inom Telekom/ITområdet. Styrelseordförande i Eniro och i Viamare. Styrelseledamot i Telefonica Moviles, Ratos, Anoto Group och IFL. Aktieinnehav i Net Insight: B-aktier. BERNT MAGNUSSON Styrelseledamot Vice ordförande sedan Född Styrelseordförande i Swedish Match AB och Dyno Nobel ASA, styrelseledamot i Volvo Car Corporation, Höganäs, Nordea, Pharmadule samt rådgivare åt European Bank for Reconstruction and Development. Aktieinnehav i Net Insight, Bernt Magnusson och hustru: B-aktier. LAGE JONASON Styrelseledamot Styrelseledamot sedan Född Styrelseordförande i Optimail samt styrelseledamot i Displayit och A-com. Aktieinnehav i Net Insight: B-aktier. BO DIMERT Styrelseledamot Styrelseledamot sedan Född Styrelseordförande i Telelogic, ipunplugged och Zoomon Mobile Solutions samt styrelseledamot i Optimail, Sverige-Amerikastiftelsen och Razorfish Inc., USA. Aktieinnehav i Net Insight: B-aktier. TOMAS TORLÖF Styrelseledamot Styrelseledamot sedan Född Huvudägare i riskkapitalbolaget Pelago Venture Partners AB. Styrelseordförande i AppliedSensor och styreleseledamot i Columbitech, CTT Systems, i3 micro och Tekki. Aktieinnehav i Net Insight: B-aktier och B-aktier via bolag. RAIMO LINDGREN Styrelseledamot Styrelseledamot sedan Född Raimo Lindgren har flera års erfarenhet från Ericsson där hans senaste position var VD för Ericsson i Spanien, en position han hade i mer än tio år. Raimo är Senior Advisor i Soluziona Telecom, Madrid och i Doxa Consulting, Barcelona samt styrelseledamot i Cableuropa (ONO),Tele5 och Rymsa i Madrid, Elbasa, Barcelona och m-centric, London. Aktieinnehav i Net Insight: B-aktier. 20

INNEHÅLL. År 2004 i korthet 1

INNEHÅLL. År 2004 i korthet 1 INNEHÅLL 2 6 8 År 2004 i korthet 1 VD har ordet 2 2004 blev året då Net Insight gjorde viktiga genombrott. Flera stora kunder har framgångsrikt byggt sina nätverk på vår teknologi. Vi ökade återigen vår

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 2 NET INSIGHT R 2001 NET INSIGHT ÅR 2001 3 VD HAR ORDET 4 VERKSAMHET OCH VISION

Läs mer

För perioden 1 januari 30 september, 1999 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397

För perioden 1 januari 30 september, 1999 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397 DELÅRSRAPPORT För perioden 1 januari 30 september, 1999 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET Net Insight har sålt stadsnätsväxlar till Vasa Läns Telefon.

Läs mer

För perioden 1 januari 30 juni, 2001 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397

För perioden 1 januari 30 juni, 2001 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397 Om Net Insight Net Insight utvecklar och marknadsför nätverksväxlar för fiberoptiska bredbandsnät. Med Net Insights lösning kan operatörer erbjuda allt från nya avancerade realtidstjänster som studiokvalitetsvideo

Läs mer

! " # " $ % & ' " ) )

!  #  $ % & '  ) ) Hur kan ett mycket stort utbud av TV-kanaler distribueras till hushållen? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra valfrihet? Vad behöver göras? ! " # " $ % & ' $( " ) ) *+ , Vill ha möjlighet

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

För perioden 1 januari 31 mars, 2001 Net Insight AB (publ), org nr

För perioden 1 januari 31 mars, 2001 Net Insight AB (publ), org nr Om Net Insight Net Insight utvecklar och marknadsför nätverksväxlar för fiberoptiska bredbandsnät. Med Net Insights lösning kan operatörer erbjuda allt från nya avancerade realtidstjänster som studiokvalitetsvideo

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 1 Uppdrag Kabel-TV Samfällighetens uppdrag. Bredband Intresseföreningens uppdrag. Beslut

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT För perioden 1 januari 31 mars, 2000 Net Insight AB (publ), org nr

DELÅRSRAPPORT För perioden 1 januari 31 mars, 2000 Net Insight AB (publ), org nr DELÅRSRAPPORT För perioden 1 januari 31 mars, 2000 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Videokonferens med morgondagens teknik Med DTM utrustning från Net Insight

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Fiber for Dummies. TNT/Riksteatern TNT/Riksteatern

Fiber for Dummies. TNT/Riksteatern TNT/Riksteatern Fiber for Dummies TNT/Riksteatern TNT/Riksteatern 2015-12-01 1 Fördröjning 20 15 10 5 0 Internet - ca 20 sek Satellitlänk - ca 4 sek Optisk fiber - ca 0,001 sek/200 km 2015-12-01 2 Fördröjning Fördröjning

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397

Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397 Om Net Insight Net Insight utvecklar och marknadsför nätverksväxlar för fiberoptiska bredbandsnät. Med Net Insights lösning kan operatörer erbjuda allt från nya avancerade realtidstjänster som studiokvalitetsvideo

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Drottninggatan 65 SE-111 36 Stockholm Telefon 0771-518 500 info@skycom.se www.skycom.se 1

Sky Communication in Sweden AB (publ) Drottninggatan 65 SE-111 36 Stockholm Telefon 0771-518 500 info@skycom.se www.skycom.se 1 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport Q1 2008 2008-05-19 SkyCom renodlad bredbandsoperatör - med fokus på lönsam tillväxt! Kundtillväxten under första kvartalet var 3 370 unika bredbandskunder

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 Om Net Insight Net Insight utvecklar nätverksutrustning för video, tal och data som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) med maximalt nätutnyttjande för att tillhandahålla nätverk som effektivt

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Tilgin Andra kvartalet 2009

Tilgin Andra kvartalet 2009 Tilgin Andra kvartalet 2009 2009-08-21 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 2 Avvaktande marknad under andra kvartalet Ett flertal operatörer har senarelagt investeringar och

Läs mer

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag Kommunikationslösningar för operatörer och företag Ett perfekt val för företag, operatörer och IT-bolag Skellefteå har Sveriges bästa fibernät. Det välutbyggda och tillförlitliga nätet ägs och drivs av

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo ISP på landsbygden Information på Internetdagarna 2003-10 - 08 Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo Agenda Bakgrund Teleservice Bredbandstäckning Infrastruktur Tjänster Ekonomi Konkurrens

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa Handläggare: 2015-09-18 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: UD2015/267/FIM 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org U Dnr: UD2015/267/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

Härjeåns Bredbandsnät. Öppet och konkurrensneutralt!

Härjeåns Bredbandsnät. Öppet och konkurrensneutralt! Härjeåns Bredbandsnät Öppet och konkurrensneutralt! Rev 2009 10 04 Sid 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är Härjeåns Bredbandsnät?... 3 Vad är ett öppen Bredbandnät?... 3 Tjänsteleverantörer... 3 Vilka tjänsteleverantörer

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 1 InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 9,3 MSEK (16,7), en minskning med 44 % jämfört med samma period 1998. Koncernens resultatet

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy Verksamhetsberättelse 2004

Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy Verksamhetsberättelse 2004 Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy Verksamhetsberättelse 2004 Allmän presentation Den 6 maj 2002 godkände stadsfullmäktige i Närpes enhälligt bildandet av bredbandsbolaget Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy. Aktiekapitalet

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Post- och telestyrelsen hogkvalitetstilltrade@pts.se Stockholm den 21 januari 2015 Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Telenor Sverige AB:s svar på Post- och telestyrelsens

Läs mer

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06 Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten Thomas Berggren Regionansvarig säljare Thomas.j.berggren@teliasonera.com Linda Saltin Regionansvarig säljare Linda.Saltin@teliasonera.com

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät. Moras öppna nät. Nästa nivå av bredband. Om alla tågtrafikföretag

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Ett nytt sätt att se på TV

Ett nytt sätt att se på TV Ett nytt sätt att se på TV OC1 Reviderad oktober 2009 Att titta på TV är viktigt! Att titta på TV är viktigt! Konsumtionen av media idag motsvarar nästan vår totala livslängd i början av 1700-talet. TV

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

För perioden 1 januari 30 september, 2001 Net Insight AB (publ), org nr

För perioden 1 januari 30 september, 2001 Net Insight AB (publ), org nr Om Net Insight Net Insight utvecklar och marknadsför nätverksväxlar för fiberoptiska bredbandsnät. Med Net Insights lösning kan operatörer erbjuda allt från nya avancerade realtidstjänster som studiokvalitetsvideo

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren

Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren E-handel utan mellanhänder ger bättre marginaler och tydlig konkurrensfördel i branschen Omsättning 31,6 MSEK (+11%) med

Läs mer

INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI. Brf Sjöstaden 1

INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI. Brf Sjöstaden 1 INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI Agenda Bakgrund kriterier Val av offererbara leverantörer Urvalsprocess Förhandling Slutligt förslag på leverantör 2 2014-10-21 Bakgrund Våra behov: Bredband,

Läs mer