Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa Malmö Ingrid Gran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Malmö 20140329 Ingrid Gran"

Transkript

1 Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa Malmö Ingrid Gran

2 Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+

3 Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen Kom Ill för ak hantera de utmaningar som EU står inför - den ekonomiska krisen - globaliseringsfrågan - klimamrågan - frågan om den allt äldre befolkningen.

4 Övergripande målen inom EU 2020 handlar om: Arbetsmarknad InnovaIon Social integraion Klimat/energi Utbildning

5 Övergripande mål för Utbildning 2020 Realisera målen om livslångt lärande och mobilitet FörbäKra kvalitet och resultat i utbildningen Arbeta för jämlikhet, social integraion och akivt medborgarskap Öka kreaivitet och innovaion (entreprenörskap) inom all form av utbildning

6 UtbildningspoliBska riktmärken 1. Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp Ill skolålder) går i förskola 2. Andelen lågpresterande 15- åringar i läsning, matemaik och naturkunskap är lägre än 15 procent procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning 4. Minst 40 procent av alla åringar har genomgåk en eyergymnasial utbildning Ingår som huvudmål I EU Minst 15 procent av den vuxna befolkningen år ska delta i det livslånga lärandet

7 Y-erligare riktmärken Andelen åringar som har jobb inom 3 år eyer examen ska vara minst 82 procent Minst 20 procent av alla högskolestudenter och 6 procent av åringar med examen från grundläggande yrkesutbildning har studerat eller prakiserat utomlands

8

9 Erasmus+ EK verktyg för ak nå målen

10 AllBng hänger ihop EU:s mål Sveriges mål EU:s mål Individens mål Huvudmannens mål OrganisaIonens mål

11 Vad behöver ansökande organisaboner göra? Arbeta fram en plan för internaionalisering IdenIfiera utvecklingsbehoven som Illgodoses genom utbyte/samarbete Beskriva hur det man vill göra inom Erasmus+ kopplar Ill de olika målnivåerna. EU:s mål Sveriges mål Individens mål Huvudmannens mål OrganisaIonens mål

12 Specifika mål Höja nivån på kunskaper och färdigheter särskilt inom nyckelkompetenser Bidra Ill internabonalisering och ökad kvalitet i utbildningen SImulera framväxt av ek europeiskt utbildningsområde Förstärka den internabonella dimensionen (gäller särskilt högre utb.) FörbäKra språkundervisningen och språkinlärningen

13 Allmänna prioriteringar Utveckla nyckelkompetenser Ökad användning av IKT Harmonisering av erkännanden av utbildning/prakik

14 Sektorsspecifika prioriteringar YRKESUTBILDNING Projekt som stärker banden mellan skola och arbetsliv SKOLA - Projekt som förbäkrar chanserna för alla ak klara skolan inkl. Idigare insatser inom förskolan - Projekt som stärker kompetens och status för undervisande personal VUXENUTBILDNING Projekt som minskar antalet vuxna med låg utbildningsbakgrund (omskolning, vägledning, validering, individualisering)

15 Programländer som deltar i Erasmus+:

16 Programländer som deltar i Erasmus+: Alla EU:s medlemsländer Island Norge Liechtenstein Turkiet Makedonien Schweiz

17 EU:s medlemsländer Belgien Grekland Malta Spanien Bulgarien Irland Nederländerna Storbritannien Cypern Italien Polen Sverige Danmark KroaIen Portugal Tjeckien Estland LeKland Rumänien Tyskland Finland Litauen Slovakien Ungern Frankrike Luxemburg Slovenien Österrike

18

19 Några utmärkande skillnader mot LLP Starkare policykoppling Strategiska projekt/större påverkan Individuella ansökningar är borta En organisaion/skola söker för en grupp personal och/eller studerande Tvärsektoriella samarbeten uppmuntras InternaIonella (utanför Europa) samarbeten, f.a. högre utbildning Förenkling: - Färre delprogram med samma/liknande regler för de olika sektorerna - Schablonbelopp - OrganisaIonsdata i separat databas - Ackreditering för VET (yrkesutbildning) 100% digitalisering

20 Strategiskt tänk Vilken fråga är mest angelägen? Vad är själva problemet? Varför internaionalisering? Vilket angreppssäk? Var/Med vem? Vilket konkret slutmål i projektet? (Hur skall projektet ha förändrat organisaionen?) På vilket säk kommer det ak göra skillnad? Vilken garani för uthållighet eyer projektet? Överförbarhet?

21 Vad kan man göra? Mobilitetsprojekt Kompetensutveckling för personal PrakBk för studerande inom yrkesutbildning Studier & prakbk för studenter inom högre utbildning, ungdomsutbyten Samarbetsprojekt med flera partners Partnerskap/ utvecklingsprojekt Även möjligt med kortare och längre elev/studerande- och personalutbyten inom ramen för samarbetet Digitalt samarbete genom etwinning, EPALE Policyförändring Myndigheter och departement - verktyg och metoder för europeiskt samarbete och utveckling på policynivå Key AcIon 1 Key AcIon 2 Key AcIon 3

22 Mobilitetsprojekt KA1 Ansökan nästa år vinter/vår 2015

23 Utmärkande för KA1 Individuella ansökningar är borta En organisaion/skola söker för sin personal (och/eller yrkeselever) Europeisk utvecklingsplan (skola och vux) En ansökan många mobiliteter VET och VUX kan gå ihop i konsorium KonsorIum ej möjligt för SKOLA (i alla fall inte 2014) Man lägger upp mobilitetsflöden för sin projektperiod (1 eller 2 år) Till exempel: 10 lärare jobbskuggar 5 dagar i Frankrike 5 lärare jobbskuggar 10 dagar i Finland 8 lärare deltar på kurs 8 dagar i Bulgarien 20 yrkeselever prakiserar tre månader i Italien 20 yrkeselever prakiserar två veckor i Danmark Varje flöde skall motsvara e1 definierat utvecklingsbehov Förenklad budget - Schablonbelopp

24 Bedömningskriterier KA1 Relevans (30 p) Kvalitet projektdesign (40 p) Påverkan och genomslag (30 p)

25 Vem kan ansöka/sända? (1) Skola Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskola/grundskola/ gymnasieskola OrganisaBon verksam inom vuxenutbildning OrganisaBon verksam inom yrkesutbildning En ansökande organisaion kan bara skicka en ansökan per ansökningsgång En ansökningsomgång omfakar 1 eller 2 år (avgör man själv vid ansökningsillfället)

26 Vem kan ansöka/sända? (2) Skola Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskola/grundskola/ gymnasieskola OrganisaBon verksam inom vuxenutbildning OrganisaBon verksam inom yrkesutbildning NaBonellt konsorbum NaBonellt konsorbum KonsorIum = flera organisaioner Roller: ansökande, koordinerande, sändande

27 Vem kan ansöka/sända? (3) Yrkesutbildning YrkesutbildningsorganisaIoner/konsorIer kan ansöka om ackreditering Ansökan hösten 2014 Som ackrediterad har man ek förenklat förfarande vid förnyad ansökan

28 Vem kan delta/resa ut? Skola Vuxenutbildning Yrkesutbildning Pedagogisk personal inkl rektor och annan icke- undervisande personal Personal från sändande vux- Personal inom yrkesutbildning inkl personal Personal från företag/ offentlig förvaltning/ civilsamhället som har en roll inom yrkesutb. Elever och lärlingar på yrkesutbildning inkl de som nyligen avslutat sin utbildning (e1 år)

29 Vad kan man göra? Skola Vuxenutbildnin g Yrkesutbildning Personal Personal Personal Kompetensutveckling Undervisningsuppdrag Elever och lärlingar PrakBk Staff training Teaching assignment VET placements

30 Hur länge kan man vara borta? Skola Vux Yrkesutbildning Personal Personal Personal 2 dagar 2 månader 2 dagar 2 månader 2 dagar 2 månader Elever och lärlingar 2 veckor 12 månader exklusive resdagar

31 Vem är mo-agande organisabon? Skola Vuxenutbildning Yrkesutbildning

32 Vem är mo-agande organisabon? Skola Vuxenutbildning Yrkesutbildning Skola Vuxenutbildnings- organisabon Yrkesutbildnings- organisabon

33 Vem är mo-agande organisabon? Skola Vuxenutbildning Yrkesutbildning Skola Kursarrangör Vuxenutbildnings- organisabon Kursarrangör Yrkesutbildnings- organisabon

34 Vem är mo-agande organisabon? Skola Vuxenutbildning Yrkesutbildning Skola Kursarrangör Vuxenutbildnings- organisabon Kursarrangör Yrkesutbildnings- organisabon Vilken organisa-on som helst som har en ak-v roll inom utbildning, arbetsmarknad eller ungdomsområdet och som är relevant för mobilitetsprojektets framgång Vid prakik, jobbskuggning eller lärandeuppdrag skall ek ömsesidigt avtal uppräkas mellan sändande och mokagande organisaion

35 Budget KA 1 Resa Schablonbelopp, 6 nivåer, baseras på avstånd Euro OrganisaBonsstöd Fast schablonbelopp/deltagare 350 Euro/pers (1-100) 200 Euro/pers (101- ) Individuellt stöd (personal) Individuellt stöd (yrkeselever) Kursavgic endast skola- vux Baseras på desinaionsland och vistelselängd 4 nivåer uifrån kostnadsläge Baseras på desinaionsland och vistelselängd Olika nivåer uifrån kostnadsläge Fast schablonbelopp 70 Euro/ dag. Max 10 dgr. Exakt nivå beslutas om naionellt Exakt nivå beslutas om naionellt

36 Budget KA 1 Särskilda behov FakIska kostnader Språklig förberedelse (yrkeselever) On- line- kurser ExcepBonella kostnader (yrkeselever med begränsade möjligheter) FakIska kostnader ersäks med 100 %

37 Samarbetsprojekt KA2 30 april 2014 kl

38 Utmärkande för KA2 Strategiska partnerskap Möta gemensamma utmaningar och behov Koppling Ill naionella och europeiska mål/policy Tillsammans med andra utveckla, förädla, sprida nytänkande (idéer, metoder och produkter) Större frihet ak säka ihop sik partnerskap Tvärsektoriella samarbeten önskvärda Resor (mobiliteter) möjliga men nedtonade Fokus på resultat och förändring; överförbarhet Särskilda regler runt område SKOLA Förenklad budget - Schablonbelopp

39 Bedömningskriterier KA2 Relevans (30 p) Kvalitet - projektdesign (20 p) Kvalitet projektsamarbete (20 p) Påverkan och genomslag (30 p)

40 Inom vilket utbildningsområde finns problemet? Skola Vux Yrkes- utb. Högre utb. Ung- dom Tvär- sektoriellt

41 Vem kan delta? Skola Vux Yrkes- utb. Högre utb. Ung- dom Tvär- sektoriellt OrganisaBoner som är verksamma inom utbildningsområdet i e- programland (eller ek partnerland) T ex skola, yrkeshögskola, branschråd, universitet, förvaltning/kommun, regionförbund, förening, företag, museum, forskningsinsbtut, vägledning.

42 Typer av partnerskap Skola Vux Yrkes- utb. Högre utb. Ung- dom Tvär- sektoriellt Strategiska partnerskap För skola finns dessutom: Strategiska partnerskap mellan regioner - Regio Strategiska partnerskap mellan enbart skolor

43 Om partnerskapen generellt Minst 3 organisaioner ifrån 3 länder. (Undantag för vissa typer av projekt inom område skola) Den sökande/koordinerande organisaionen skickar in Ill sik lands NA- kontor Den sökande organisaionen måste finnas i ek programland Projektet finansieras i sin helhet (eller inte alls) En ansökan ek beslut - ek kontrakt en budget en rapport (Särlösning för rena skolpartnerskap) Projektets längd är 2 eller 3 år (avgör man vid ansökningsillfället)

44 Särskilda regler för skolpartnerskap och Regio SKOLPARTNERSKAP - Minst 2 skolor eller förskolor från 2 programländer. REGIO PARTNERSKAP - Minst 2 förvaltningar på lokal/regional nivå med ansvar för utbildningsfrågor från 2 programländer - Minst 2 skolor - Minst 2 för projektet andra relevanta organisaioner Totalt minst sex partners i projektet.

45 Vad kan man göra? Undervisningsmaterial och kurser Strukturerat kollegialt lärande Workshops, laboraboner Material för vägledning/coachning Studier, enkäter, analyser, rapporter Verktyg för Bllgodoräknande och validering av utbildningar/prakbk Kompetensutveckling, lärande Inbäddade mobiliteter

46 Projektledning Budget KA 2 för alla projekt Koordinator: 500 Euro/månad Partner: 250 Euro/månad Max 2750 Euro/månad TransnaBonella projektmöten Schablonbelopp/deltagare 575 Euro/deltagare (om avstånd kortare än 200 mil) 760 Euro/deltagare ( om avstånd 200 eller längre) Max Euro/år Särskilda behov vid 100% av fakiska kostnader

47 Budget KA 2 för utvecklingsprojekt Intellektuella resultat Löneschablon (lönekostnad/dag) per yrkeskategori Endast för projekt som tar fram resultat. Spridningsevenemang 100 Euro/lokal deltagare (utanför projektet) 200 Euro/internaIonell deltagare (utanför projektet) Max Euro/projekt Endast för projekt som tar fram resultat. ExcepBonella kostnader 75 % av giliga kostnader Exempel: underleverantörskostnader, kostnader för inköp

48 Resa Budget KA 2 för lärandeprojekt 275 Euro/deltagare (om avstånd kortare än 200 mil) 360 Euro/deltagare ( om avstånd 200 eller längre) Individuellt stöd För elever/studerande och personal Schablon per dag - långa mobiliteter (varierar med land och vistelselängd) Schablon per dag korta mobiliteter (varierar med vistelselängd) Lång mobilitet = längre än 2 månader Språkliga förberedelser 150 Euro/deltagare Endast för långa mobiliteter Mobiliteter inom partnerskapen måste särskilt moiveras Maxbelopp för projekt = Euro/år

49 KORTA MOBILITETER 5 dagar - 2 månader Blandad mobilitet - som komplement Ill digitalt samarbete (för studenter, vux- studerande, lärlingar och ungdomar som skola) Elevutbyten i grupp (endast skola) Gemensamma fortbildningsevenemang LÅNGA MOBILITETER 2 månader 12 månader Elevmobilitet Undervisningsuppdrag/lärarmobilitet

50 PrakBska frågor

51 ParIcipant Portal registrera skolan/organisaionen Programguide- läs noga i denna: sid 55 KA1 och sid 93 KA2 Ansökan fyll i alla fält! Bedömning Urval och beslut Besked Projektstart - uppstartsmöte Projektavslut - slutrapportering

52 Vad i övrigt är värt a- veta? Fler tekniska plaxormar underläkar: - Registering av organisaion i särskild databas URF/ParIcpant s Portal - E- formulär och e- rapportering - e- Twinning

53 Vad säger man om internabonalisering ute på skolorna? Ja vi tar ju upp det när vi har öppet hus och vi informerar om våra projekt och vi vill gärna visa utåt a1 vi är en skola som håller på med och tycker a1 det är [ ]. Lärare Ja, det är ju en form av marknadsföring a1 kunna erbjuda verksamhet på skolan i form av projekt eller A1 ha kontakt med andra länder och influeras av andras skolutveckling är självklart e1 marknadsföringsargument. - Rektor

54 Ord från en förskolechef och en lärare Verksamhetens förutsäkningar förändras därför ak pedagogkollegiet ges möjlighet Ill en form av kompetensutveckling parallellt med internaionaliseringsarbetet. Verksamheten, och i slutänden barnen/ungdomarna, påverkas starkt av dem som fakiskt står bakom själva verksamhetsutövandet, det vill säga lärare och övrig personal. Jag tycker ak EU- projekten har givit oss fantasiskt mycket. Vi har bland annat kunnat kompetensutveckla många av våra pedagoger. - Förskolechef

55 A1 delta i e1 projekt är i sig en utmärkt form av fortbildning. Man a1 upptäcka a1 ungdomar delar samma oro och förhoppningar inför oavse1 var i Europa de lever. [ ] Sä1et deras behov kan ju variera från land och det är i mångfalden som man ibland hi1ar guldkornen. Det är också i kunskapen om de olika utbildningssystemen som man får förståelse för de kontexter i vilka skolan verkar och det är kanske på de1a område som den största inputen sker. [ ] Sedan finns det så otroligt mycket mer man får med sig i form av interkulturell kunskap, fördjupade ämnes- och språkkunskaper samt väldigt mycket av social kom- petens. [ ] På kuppen har jag också få1 vänner för livet. Lärare

56 Var kan jag hi-a mer informabon? hkp:// hkp:// hkp:// och- sipendier/reportage- och- intervjuer- med- deltagare/

57 Databasen EST hkp:// och- sipendier/ Projektresultat- - - databaser/est/ Här kan du läsa om alla projekt inom Comenius, Leonardo da Vinci och Grundtvig som varit igång mellan Bra a1 se vad man har gjort och vilka deltagarna har varit.

58 Hi-a projektpartners Prata med varandra någon kanske känner någon som skulle vilja arbeta i ek samarbetsprojekt, kommunen kanske har kontaktvägar, andra lärare på andra skolor TiKa i databasen EST och få Ips! hkp:// och- sipendier/program- A- - - O/eTwinning/

59 Handfasta Bps och råd Jobba aldrig ensam ta stöd av kollegorna! Ni gör det här Illsammans. Försök ak hika ek gemensamt behov internaionalisera mera, skicka ut flera! Låt projektet bli en del av det vardagliga arbetet i skolan och inte något man plockar fram varannan torsdag mellan ek och tre Låt projektet ingå i kurserna och i ämnena, det vill säga i det dagliga arbetet. Då frigörs mycket Id. Låt rektor/skolledare ta del av projektet! Det är en förutsäkning för ek lyckat och genomförbart projekt!

60 Välkommen med er ansökan!

61 Håll dig uppdaterad: KontaktuppgiYer:

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Gunnel Rydholm Olsson Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

2014-01- 23. Chris=na Erenvidh EFFEKTNET. Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020

2014-01- 23. Chris=na Erenvidh EFFEKTNET. Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 2014-01- 23 Chris=na Erenvidh EFFEKTNET Kontexten Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen 2010.

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning 2013-12-04 Anna Angermann Erasmus+ Kontexten Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014 05 20 Hans Grönlund Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010.

Läs mer

Strategiska partnerskap skola Key action 2 (KA 2)

Strategiska partnerskap skola Key action 2 (KA 2) Strategiska partnerskap skola Key action 2 (KA 2) 2014-02-14 Marie von Malmborg Jessica Hintze Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning

Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning 2014-02-17 Vad behöver ansökande organisationer göra? Arbeta fram en plan för internationalisering Identifiera utvecklingsbehoven som

Läs mer

Erasmus+ yrkesutbildning

Erasmus+ yrkesutbildning 2016-11-15 Henrik WIlhelmsson Erasmus+ yrkesutbildning Erasmus+ Sammanhanget EU28 Island, Liechtenstein, Makedonien, Norge, Turkiet Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi av medlemsländerna och EU-kommissionen

Läs mer

Erasmus+ mobilitet skola (KA1)

Erasmus+ mobilitet skola (KA1) Informationsmöte 20 och 28 jan 2014 Erasmus+ mobilitet skola (KA1) Utmärkande för mobilitet skola (nytt!) Individuella ansökningar är borta En organisation/skola söker för sin personal Man ska ha en europeisk

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1)

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1) Informationsmöte Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1) 20 och 28 jan 2014 Yrkesutbildning Erasmus+ mobilitetsprojekt Vad innebär mobilitetsprojekt? En organisation/ett konsortium skickar in ansökan

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning (KA1)

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning (KA1) Informationsmöte Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning (KA1) 20 och 28 jan 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de gröna och lila cirklarna

Läs mer

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe 27 nov 2014 Kerstin Hagblom 2 EPALE: http://ec.europa.eu/epale/ Webbplats för att samla stöd till vuxenutbildningsaktörer i Europa För vem? Den som

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Seminarieserie om EU:s sektorsprogram - 29 april

Seminarieserie om EU:s sektorsprogram - 29 april Seminarieserie om EU:s sektorsprogram - 29 april Kreativa Europa och Erasmus+ www.regionvarmland.se Vad är ett sektorsprogram? Tematisk fokusering. I framkanten av europeisk utveckling. Samarbetspartners

Läs mer

Erasmus+ Södertälje 23 mars UHR Jessica Hintze

Erasmus+ Södertälje 23 mars UHR Jessica Hintze Erasmus+ Södertälje 23 mars 2017-03-23 UHR Jessica Hintze Universitets- och högskolerådets uppdrag 2 Finansiärer Atlas Förskola Grundskola Gymnasium Gymnasiesärskola Främja internationella kontakter Stödja

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2)

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) Informationsmöte Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) 10 och 14 februari 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de

Läs mer

Kompetensutveckla gränslöst

Kompetensutveckla gränslöst Kompetensutveckla gränslöst Möjligheter för personal genom UHRs program 2016-10-10 Ahmed Ismail Nordplus Möjligheter i Norden Vuxen Junior Målgrupp för yrkesutbildning: Organisationer, institutioner,

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest 2015-11-04 Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest Ewa Gustafsson Eva Flemming Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Svante Sandell Från policy till program Varför

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Kunskap+ Temakonferens om grundläggande färdigheter, läsa, skriva, räkna

Kunskap+ Temakonferens om grundläggande färdigheter, läsa, skriva, räkna Kunskap+ Temakonferens om grundläggande färdigheter, läsa, skriva, räkna 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Hans Grönlund bitr. avdelningschef och NA director. 10:30 Ursula

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV ERASMUS+ UNG OCH AKTIV Vendela Engblom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Andreea Maris KEKS 2007-2013 LLP Erasmus Grundtvig Leonardo etc. Int. Högre utbildning Erasmus Mundus Tempus Alfa

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Europeiska unionens program för yrkesutbildning

Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci är Europeiska unionens program för utveckling av yrkesutbildningen, som startade 1995. Programmet har

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Hur läser man Erasmus+ Programme Guide?

Hur läser man Erasmus+ Programme Guide? Hur läser man Erasmus+ Programme Guide? En vägledning för den som planerar ett europeiskt projekt för sin vuxenutbildningsorganisation. Tillsammans med detta dokument rekommenderar vi att ni har ansökningsformulär

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Programdagar 2013-05-07 Universitets- och högskolerådet Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Enheten för studieinformation Euroguidance verktygslåda för mobilitet Euroguidance Sweden Nyheter och publikationer

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

Comenius fortbildning Individuell kompetensutveckling

Comenius fortbildning Individuell kompetensutveckling 2013 04 04 Comenius fortbildning 2013 Individuell kompetensutveckling Comenius Fortbildning Vem kan söka? Pedagogisk personal inom förskola, grundskola eller gymnasium Pedagogisk personal inom lärarutbildning

Läs mer

Yrkeslärande. Yrkeslärande. Erasmus+ för organisationer inom området vuxnas allmänna lärande (AE) Högre utbildning

Yrkeslärande. Yrkeslärande. Erasmus+ för organisationer inom området vuxnas allmänna lärande (AE) Högre utbildning Erasmus+ för er inom området vuxnas allmänna lärande (AE) Många er arbetar med vuxnas lärande och kan därmed delta i Erasmus+. Högre utbildning och yrkesutbildning för vuxna har sin tillhörighet i varsitt

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Internationella PROGRAMKONTORET Statlig myndighet Utbildningsdepartementet Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Nordplus APL utomlands

Nordplus APL utomlands Nordplus APL utomlands 2016-11-15 Universitets- och Högskolerådet Jessica Svedlund Internationella program Ett 20-tal program under 2015 och initiativ som erbjuder internationella utbyten och samarbeten

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Informationsmöte/workshop Skolutveckling genom internationella utbytesprogram

Informationsmöte/workshop Skolutveckling genom internationella utbytesprogram Informationsmöte/workshop Skolutveckling genom internationella utbytesprogram 2016-12-02 UHR Jessica Hintze Jessica Svedlund Universitets och högskolerådet Organisation Universitets- och högskolerådet

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där

Läs mer

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare DAGENS PROGRAM 13:15 Information om Internationella programkontoret

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1

ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1 ANTAL STUDENTER MED STUDIESTÖD FRÅN NORDISKA LÄNDER I UTLANDET 2010-2011 16.3.2012 Asutom.xls Sida 1 10.-12. skoleår ALLMENNE FAG 10.-12. SKOLEÅR FOLKHÖGSKOLER SUM 92 27 0 176 285 0 0 0 0 48 0 197 68 0

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Grundtvig inför 2013 Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Dagens program 09.30 Morgonkaffe/thé 10.00 - Genomgång av utlysningen 2013 - Hur Grundtvig kan bidra till ökad kvalitet och internationalisering

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Grundtvig fortbildning och Grundtvig besök och utbyten 2013. Individuell kompetensutveckling

Grundtvig fortbildning och Grundtvig besök och utbyten 2013. Individuell kompetensutveckling 2013 04 04 Grundtvig fortbildning och Grundtvig besök och utbyten 2013 Individuell kompetensutveckling Grundtvig Fortbildning Vem kan söka? Personal som arbetar inom vuxenutbildning eller i en organisation

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Programmet för livslångt lärande

Programmet för livslångt lärande Programmet för livslångt lärande Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och bättre jobb samt ökad social sammanhållning över nationsgränser Programmet

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer