Komposittillverkning, del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komposittillverkning, del 2"

Transkript

1 Komposittillverkning, del 2 I motsats till extrudering innebär profildragning (pultrusion) att ett kontinuerligt fiberknippe impregnerat med flytande harts dras genom en uppvärmd form. Hartsimpregneringen sker i ett hartsbad. Glasfiberhalten är viktsprocent för plattor och vissa profiler (I, T, L etc) och minst 75 procent för runda stavar. Det vanligaste materialet är glasfiberarmerad omättad polyester. Andra härdplaster som epoxi och PUR används beroende på tilllämpning. Ofta förekommer fibermaterial i form av matta eller väv, som följer med fiberknippet för att åstadkomma hållfasthet i tvärriktningen. SMC består vanligen av glasfiberarmerad polyester i form av skivor. Glasfibrerna har längder mellan 10 och 50 mm. Först framställs ett 5 mm tjockt halvfabrikat, som sedan härdas till styva skivor i varmpress. Halvfabrikatet kan lindas upp under framställningen. En plastfilm täcker lagren för att möjliggöra upprullning och för att undvika att lagren klibbar ihop och hindra förlust av styren. Filmen avlägsnas innan halvfabrikatet pressas till ett laminat. SMC kallades tidigare för prepreg men the Composite Institute inom amerikanska SPI bestämde sig för att kalla materialet SMC för att slippa sammanblandning med prepreg, som innehåller kontinuerliga fibrer. BMC är en blandning av 3 till 30 mm långa glasfibrer, harts och liknar SMC. Blandningen har en konsistens av modellera. Kompounderaren levererar råmaterialet i form av ett grovt rep, som skärs i satser. En uppvägd sats placeras i ett uppvärmt verktyg och pressas till komponenter. BMC kan också formsprutas och sprutpressas. Förkortningarna SMC och BMC används ofta för både halvfabrikat, uthärdat material och tillverkningsprocessen. En vanlig konstruktionsprincip för kompositer är en sandwich. Sandwichen består av två tunna styva och starka material i skivform som är bundna till en relativt tjock och lätt kärna, som består av cellplast eller honungskaka. Täckskikten tar upp spänningar vid transversell böjning i likhet med flänsarna hos en I- balk. Syftet med sandwichkonstruktionen är att minska vikten på en gång som styvheten ökar i konstruktionen. lars-erik edshammar Figur 1-1. Schematisk beskrivning av pultrudering. profildragning (pultrusion) eller pultrudering är den mest rationella metoden för tillverkning av kompositer. Tillverkningen är både automatisk och kontinuerlig. Kontinuerliga rovingsträngar och/eller vävar och fibermattor impregneras med harts och dras genom ett varmt munstycke som formar olika profiler. Härdningen sker under visst tryck och vid förhöjd temperatur under det att strängarna dras genom ett munstycke, som ger olika geometrier. Profilen som lämnar munstycket är nästan fullt uthärdad för att därefter efterhärdas i en ugn. Profildragningen sker med en hastighet av 2 50 m per timme beroende på profilens storlek och geometri. Profilen är vanligen rak och kan ha olika tvärsnitt. Det förekommer att profilen tillverkas med en viss krökning. Processen beskrivs i Figur 1-1. Rovingsträngarna ger den längsgående förstyvningen hos den profildragna produkten men i många tillämpningar behövs det en förstärkning i tvärriktningen, vilket kan åstadkommas med fibermaterial i form av väv och stickningar, som dras tillsammans med rovingsträngarna. Tillverkningen sker i tre steg: 1/ impregnering, 2/ formning och härdning, 3/ dragning och kapning. De två första stegen innebär vissa svårigheter. Vävar och rovingsträngar måste ordnas sinsemellan innan de passerar impregneringstanken, som innehåller ett bad av harts, fyllmedel, stabilisatorer, aktivator etc. Om fibermaterialet har rätt spridning blir det välimpregnerat i badet. Sedan materialet tagit upp ett överskott av hartset hamnar det mättade fibermaterialet i det upphettade munstycket, som formar produkten. Innan fibrerna förs in i munstycksdelen avlägsnas överskottet med avstrykare och återgår till impregneringstanken. En förpolymerisering sker i munstyckdelen, som har längden cm. Temperaturkontrollen är viktig i munstyckdelen. Fullständig polymerisering sker efter formningen. Den härdade kompositprofilen greppas med ett stadigt grepp av två gummiblock med en fram och återgående rörelse. Blocken rör sig omväxlande framåt och bakåt medan de öppnas och sluts kring den härdade profilen. Anordningen ger liten klämkraft, vilket är en fördel om profilen är ömtålig. Profilen dras genom munstycket med en hastighet som avpassas tiden för den fullständiga uthärdningen. Av ekonomiska 64 plastforum

2 Figur 1-2. Kontinuerlig framställning av pressmatta. Figur 1-3. Huggverk (cutter). skäl vill man ha största möjliga genomströmning men hastigheten bestäms av två faktorer: härdningens hastighet och den tid det tar att avdriva överskott av harts efter impregneringen. Därutöver skall en viss del av monomeren kvarstå i materialet för att profilen skall ha tillräcklig flexibilitet under tillverkningsprocessen. När det gäller ihåliga profiler eller rör införs ett verktyg med konisk spets (dorn), som formar håligheten. Dornen ska vara stadigt infäst och nå fram till den punkt där härdningen börjar. Sedan profilen lämnat avdragaren kapas den i lämpliga längder och om den är böjlig nog rullas den upp. Material, som pultruderas är polyestrar, vinylestrar och epoxihartser. När man gjort materialvalet är det viktigt att hartsets viskositet och härdningsegenskaper anpassas processen. Termisk analys görs lämpligen med DSC (differential scanning calometry) för att fastställa härdningstiden. Vidare måste reaktiviteten minskas i tjockare partier för att undvika inre sprickbildning. När det gäller tillverkning av kontinuerliga profiler av fenoplast och även skivor sker impregnering i munstycket genom att hartset pumpas in under tryck istället för att använda ett impregneringsbad. En profil tillverkad av omättad polyester med en flerriktad armering, som innehåller 55 viktsprocent glas har en draghållfasthet av 207 MPa och en dragmodul av 17 GPa. Den stora vinsten ligger i de specifika mekaniska egenskaperna eftersom materialet är lätt. Andra fördelar i jämförelse med stål och aluminium är kemiskt resistens och elektrisk isolering. smc (sheet moulding compound) är en blandning av olika beståndsdelar, som ingår i en s k pressmatta. Beståndsdelarna framgår av Tabell 1-1. Pressmattan är ca 5 mm tjock. SMC är en lämplig process vid tillverkning av detaljer med stora ytor i långa serier som karossdetaljer. En tjockare pressmatta benämns TMC (thick moulding compound). Ett eller flera lager av den tillskurna pressmattan läggs upp mellan två uppvärmda formhalvor i en press och härdas under tryck. Verktygen tillverkas av högvärdigt stål, som vid behov poleras. Vanligen består SMC-materialets matris av omättad polyester, som härdas vid temperaturer mellan 120 och 160 C. Pressmattan tillverkas enligt Figur 1-2. En hartsblandning enligt Tabell 1-1 sprids på en kontinuerligt löpande skydds- och släppfilm. Förutom beståndsdelarna i tabellen tillkommer andra tillsatser som färgämnen och flamskyddsmedel. Harts och tillsatser blandas under vakuum för att avlägsna luftbubblor. I nästa steg strös huggna fibrer över hartset. Ett antal rovingkakor levererar roving som huggs i ett huggverk (cutter) i längder av mm. Huggverket i genomskärning är i princip avbildat i Figur 1-3. De korta fibrerna hamnar slumpvist orienterade i hartset. Vid huggverket finns Tabell 1-1. Typiskt innehåll i en SMC-matta Tabell 1-2. Typisk receptur för BMC. material och funktion viktprocent Omättad polyester, harts 10.5 Styren, lösningsmedel och tvärbindare 12,5 Glasfiber, förstärkningmedel, 30 Krita, kalciumkarbonat, fyllnadsmedel, utdrygningsmedel 41 Polyvinylacetat, lågprofiltillsats 3,5 Zinkstearat, släppmedel 1,0 Metalloxid (ex MgO) < 1 Katalysator 0,3 Inhibitor <0,1 material och funktion viktsprocent Omättad polyester med styren, harts 35 Glasfiber, 6 18 mm långa, förstärkningmedel, 28 Krita, kalciumkarbonat, fyllnadsmedel, utdrygningsmedel 35 Zinkstearat, släppmedel 1,5 Tertiär butylperbenzoat, katalysator, härdare 0,5 plastforum

3 en anordning, som förhindrar statisk uppladdning av de huggna fibrerna. Alternativt utgår man från en färdig glasfibermatta, som impregneras med hartsblandningen. Släppfilmen täckt med harts och fibrer löper vidare och beläggs av ytterligare en hartsblandning tillsammans med en övre släppfilm. Materialet mellan släppfilmerna kompakteras därefter med valsar. Valsarna är inställbara och uppvärmda och en av dem åstadkommer små andningshål i släppfilmen. De sista rullarna trycker ut överskottsharts och luft mot sidorna. Det impregnerade materialet med släppfilmer förhärdas därefter i en ugn. Det förhärdade materialet rullas upp eller viks till ett tjockt paket och kapas då rullen eller paketet fått lämplig storlek. Folierna ger ett visst skydd men vid längre lagringstider omsveps rullarna eller det vikta materialet med en tätare folie för att minska styrenemission. Rullarna eller paketen förvaras fuktfritt vid kontrollerad temperatur av ca 30 C för att mogna under 1 till 7 dagar. Mognadstiden beror på att det förtjockningsmedel, som ingår skall få tid att verka. Pressmattan är fortfarande icke fullt uthärdad efter mognadsprocessen. Mognadsprocessen betyder att mattan blir torr och smidig och syftet är att de tillskurna bitarna skall fästa vid varandra utan att vara för klibbiga. Förvaringen underlättar således den fortsatta hanteringen. Det förhärdade materialet kan lagras upp till 30 dagar om det innehåller en lämplig inhibitor. Laminattillverkningen sker med pressmattor som mognat och är läderartade och inte klibbar då tillskurna bitar travas på varandra. Efter invägning och trimning med CAD kan traven pressas till så gott som skäggfria laminat. Formhalvorna sluts med ett tryck av ca 15 MPa. Uppvärmningen sker vanligen med ånga. Den något flytande fasen upptar ca 20 till 60 % av formens yta och flyter ut under pressningen. SMC-laminatens styrka kan styras genom att variera halten av fibrer, fiberorientering och fiberlängd. Om man önskar hög styrka i längsriktningen bakar man in glasfiberroving och erhåller då en riktad matta. Andra fibrerknippen som Kevlar och kolfiber ger hög styrka. Då de ingår tillsammans med glasfiber erhålls pressmattor av hybridform förtjockningsmedlet har till uppgift att höja hartsets viskositet. Det består av metalloxider eller hydroxider, som förmodligen bildar högmolekylära trögflytande föreningar med de organiska molekylerna. När temperaturen höjs i pressen sönderfaller dessa föreningar och hartset blir lättflytande och flyter ut i formrummet under ett relativt lågt tryck. Som förtjockningsmedel förekommer oxider och hydroxider av magnesium, kalcium och barium. Vanligast är magnesiumoxid men även PbO och aluminium- och kaliumföreningar fungerar. lågprofiltillsatser består av termoplaster, som krymper mindre än vid härdning av omättad polyester. Tillsatsen betyder att 66 plastforum

4 Figur 1-4. Framställning av TMC. Figur 1-5. Sandwich med honeycomb-kärna. den härdade produkten får en jämnare yta. Lågprofiladditiven tillsätts i halter av 10 till 30 viktsprocent. Polyvinylacetat är fungerar utmärkt men även PMMA och polystyren och dess sampolymerer har en viss effekt. Hur tillsatsen fungerar är ej helt klarlagt men bilindustrin har med tillsatsen fått ett härdat SMC-material, som visar s k Class A- finish och den kvalitet som bilplåten har vid lackering. bmc (bulk moulding compound,) är en degig pressmassa, som innehåller harts, mineralfyllmedel, korta glasfibrer och färgämnen. Sammansättningen varierar. Ett typiskt recept för BMC ges i Tabell 1-2 på sidan 65. DMC (dough moulding compound) är lik BMC men glasfiberhalten är något lägre. BMC tekniken karaktäriseras av relativ snabbhet och tillverkning i långa serier. Pressmassan kan kompounderas hos bearbetaren genom intensiv blandning av ingredienserna i en enkel blandare eller i en blandningsextruder. Av massan uppvägs den mängd som skall bearbetas. Massan formpressas i likhet med SMC, sprutpressas eller formsprutas. Formsprutning tilllämpas för små detaljer i långa serier och sker i kall cylinder och i varm form. vid formpressning håller stålverktyget temperaturer mellan 100 och 160 C. Presstrycket är 3 10 MPa och presstiden är 1 3 minuter. Det härdade materialet har hög värmetålighet, styrka, åldringsbeständighet och visar hög formstabilitet. BMC-kompositer har lägre hållfastheter än SMC-kompositer men materialets sammansättning kan varieras så att egenskaperna anpassas de krav som ställs på en komponent. En fördel med BMC-massan är att den inte behöver mogna under lång tid. Mognadstiden är endast någon timme, vilket förenklar förbehandlingen. Eftersom massan ej innehåller förtjockningsmedel kan den formas vid så lätta tryck som 0,7 MPa. De härdade BMC-materialen är tjockare och har mindre ytor än SMC och används av bl a bilindustrin. BMC används också i hushållsapparater när det krävs dimensionsstabilitet vid höga temperaturer t ex i strykjärn. BMC används också inom den elektriska industrin i borsthållare, motorkåpor och strömbrytare. tmc (thick moulding compound) är ett mellanting jämfört med BMC och SMC. Tjockleken är upp till 50 mm medan den för SMC är högst 6 mm. Priset ligger mellan BMC och SMC. Eftersom de huggna fibrerna blandas direkt med harset blir de tredimensionellt riktade i TMC medan de är tvådimensionellt riktade i SMC. En fördel framför SMC är att fibrerna väts effektivt då de pressas mellan de blandande valsarna utan att brytas ned. En annan fördel är att halvfabrikatet kan travas i färre skikt i pressen, vilket minskar risken för interlaminär sprickbildning. De mekaniska egenskaperna är jämförbara med SMC och således bättre än för BMC. Tillverkningen av TMC beskrivs principiellt i Figur 1 4. sandwichpaneler består av två solida täckskikt, som omger ett distansmaterial av ett lättare material i form av cellplast eller honungskaka (honeycomb). Honungskakan består av aluminium eller är tillverkad av fin glasfiber, väv (Nomex) eller papper som impregnerats med härdplast och härdats. Hur täckskikten kombineras med en honeycomb framgår i Figur 1-5. Täckskikten består av relativt styva och hårda material med hög densitet medan kärnan är lätt och tjock. Täckskikten kan i enkla kombinationer bestå av kraftpapper, gips- och spånplattor och mer belastade konstruktioner av glasfiberarmerad polyester, skivor baserade på Kevlar- eller kolfiber-prepreg, aluminium, titan etc. Sandwichen kan både vara plan och kurvig. Täckskikten tar upp spänningar i tvärriktning vid böjning eller vid axiell belastning. Huvudregeln är att täckskiktet är väl förbundet med kärnmatrialet och att förbandet liksom kärnan skall tåla såväl drag- som skjuvpåfrestningar. Sandwichens funktion påminner om I-balkens. De styva täckskikten befinner sig på ett visst avstånd från det neutrala planet och motsvarar flankerna hos I-balken. Den primära funktionen hos kärnan är att stabilisera täckskikten och uppta de mesta av skjuvbelastningarna. För att klara sin uppgift måste kärnan vara skjuvhållfast, tjock och lätt. en sandwichkonstruktion sparar vikt och ökar styvheten i en konstruktion. Det är en konstruktionslösning, som ofta ger en plastforum

5 ekonomisk vinst. Det finns också skäl att införa en sandwich för att reducera kostnader för verktyg, åstadkomma termisk isolering och att reflektera och absorbera ljud. För konstruktören är det viktigt att veta hur en sandwich tillverkas, hur man väljer rätt material och i vilken ordning materialen kombineras genom limning eller direkt laminering på kärnan. Användningen av sandwichpaneler är vanliga inom byggindustrin, i båtar, transportfordon, flygplanskonstruktioner, containrar o s v. balsaträ var det första kärnmaterialet som användes i sandwichkonstruktioner på grund av sin låga densitet ( kg/m 3 ). Balsaträet har emellertid en del nackdelar och används numer sällan i belastade sandwichkonstruktioner. Materialet har liksom andra trädslag olika egenskaper i olika riktningar eftersom det är uppbyggt av utdragna celler och fibrer i växtriktningen. Fibrerna ger styrka åt materialet men betyder problem vid skjuvbelastning av balsakärnan. Balsaträets celler är fuktupptagande vilket ger ytterligare problem. Man har delvis löst problemen genom att lägga cellstrukturen vinkelrätt mot täckskiktet (end grain balsa). styv uretancellplast är ett vanligt distansmaterial. Cellerna har ungefär samma storlek och är upp till 90 % slutna. Därför är vattenabsorptionen låg. De styva cellplasterna bildas med hjälp av ett jäsmedel. Triklorfluormetan (en Freon ) användes tidigare som jäsmedel. Freonet blev kvar i cellerna och bidrog till hög isoleringsförmåga. I dag används miljövänligare jäsmedel baserade på pentan och koldioxid. Freoner är duponts varumärke för fluorkol-produkter som används i kylskåp och luftkonditioneringsanläggningar, som drivmedel, rengöringsvätska, jäsmedel och lösningsmedel. Freon finns i flera former. Kemiskt sett är uretancellplast den mest komplexa av cellplasterna. Råmaterialen vid tillverkning är polyol, MDI (meta-phenylenedi-isocyant), vatten och ett jäsmedel. Hjälpmedel är aminer och tennföreningar, som fungerar som härdare (amine, tin) samt ett ämne som ytstabiliserar cellerna (silicon surfactant). Det ytaktiva silikonet stabiliserar cellerna så att en likformig expansion kan fortskrida utan att cellväggarna kollapsar. Cellplasten klarar temperaturer upp till 120 C, ångpermeabiliteten är låg, cellplasten är inte flamsäker men det finns flamnedsättande medel. när icocyanatet och polyolen blandas blir resultatet en polyuretan. Under blandningen bildas små luftbubblor. Ett litet överskott av isocyanat och en mindre del vatten ger gasen koldioxid. Koldioxiden diffunderar in i de bubblor, som redan åstadkommits med luft så att de expanderar. Reaktionen katalyseras av en amin under det att reaktionsprodukten blir allt mer trögflytande. Tekniken med vatten som cellbildare är något föråldrad men har återinförts i t ex skosulor eftersom tekniken är miljövänlig. Om ett lågkokande drivmedel är närvarande ger reaktionen mellan polyol och icocyanat värme och jäsmedlet förflyktigas och bubblorna utvidgas. Reaktionen katalyseras av tenn. De två katalyserade reaktionerna tävlar med varandra: polyuretanet bildar den solida matrisen och drivmedlet åstadkommer celler. Om jäsmedlet är klorfluoretan får cellplasten en mycket låg värmeledning. Sambandet mellan freonutsläpp och ozonlagrets nedbrytning konstaterades i slutet av 1970-talet. De farligaste freonerna är uppbyggda av fluor, klor och kol (CFC). Klor är boven i dramat. I Sverige totalförbjöds CFC år Tekniken att använda av CFC-jäsmedel hade utvecklats under decennier. Freon är ogiftigt, obrännbart, visar termisk och fysikalisk stabilitet och det framhölls alltid att jäsmedlet gav en låg termisk konduktivitet genom att freonet fyllde cellerna i cellplasten. Luft har en värmekonduktivitet som är tre gånger större än för freon. För att undvika miljöproblemet har man gått över till lågkokande kolväten och koldioxidbaserade jäsmedel, men den låga värmekonduktiviteten tycks ej kunna ersättas. in situ-förfarandet (pour-in-place) innebär att en polymerblandning får expandera mellan två täckskikt. Blandningen består vanligen av polyol, isocyanat, katalysator och jäsmedel, vilka kan varieras för behovet och blandningens reologi. Kemikalierna kan blandas och insprutas mellan väggarna hos en container eller i håligheter i t ex en byggnad. Metoden utövar ett tryck och ofta behövs ett stöd mot väggarnas utsida. vinylcellplast är cellplast av PVC eller sampolymerer av PVC, som används som distansmaterial i sandwichkonstruktioner. Cellstrukturen fås genom en mekanisk process eller genom användning av någon typ av jäsmedel. Materialet innehåller tämligen stora och nästan helt slutna celler och har därför låg vattenabsorption. Materialet har en hög termisk stabilitet och tenderar att bli relativt dyrt men fördelarna är styrka och formstabilt. De mekaniska egenskaperna står i proportion till densiteten, som varierar mellan 30 och 400 kg/m 3. Till skillnad från många andra cellplaster är materialet svårantändligt och självslocknande men cellplasten kan kollapsa vid brand. Vinylcellplasten är termoplastisk men finns också i en isocyanatmodifierad form, som är tvärbindbar. Den tvärbundna cellplasten har högre styvhet och användningstemperatur än den termoplastiska. styrencellplast, PS-E, tillverkas av homopolymeren PS. Tillverkningen sker genom formsprutning i slutna formar eller kontinuerligt genom stränggjutning. Drivmedlet, som vanligen består av pentan (kokpunkt 36 C) utvidgas vid högre temperatur. Man utgår från millimeterstora pärlor av PS som innehåller drivmedlet. Styrencellplast finns i densiteter mellan 16 och 300 kg/m 3. Materialet brinner men brännbarheten kan minskas med tillsatser av flamhämmande material. Cellplasten är känslig för organiska lösningsmedel, vilket man tar hänsyn till om täckskiktet innehåller styren. Vid limning används helst vattenbaserade lim. fenocellplast är en styv och relativt spröd cellplast, som liksom bakelit framställs av fenol och formaldehyd. Som katalysator används en sur härdare och som jäsmedel ett kolväte, som expanderar i samband med härdningen. Cellplasten innehåller delvis öppna celler vilket begränsar användningen på grund av att cellerna tar upp vatten. Cellplasten förekommer i densiteter mellan 40 och 100 kg/m 3. Materialet kan användas vid temperaturer en bra bit över 100 C. Materialet mjuknar men brinner ej vid brand. π 68 plastforum

Vad är glasfiber? Owens Corning Sweden AB

Vad är glasfiber? Owens Corning Sweden AB Vad är glasfiber? Owens Corning Sweden AB Box 133, 311 82 Falkenberg. Tel. +46 346 858 00, fax. +46 346 837 33. www.owenscorning.se Vid de flesta av Owens Cornings fabriker tillverkas i dag Advantex glasfiber.

Läs mer

Tillverkning av plastkompositer, del 1

Tillverkning av plastkompositer, del 1 Tillverkning av plastkompositer, del 1 Tillverkning av fiberarmerade plaster sker med en rad olika metoder, som kan indelas i tre huvudgrupper: Ω manuella metoder Ω halvautomatiska metoder Ω automatiska

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

EAA:s Utdrag ur Fiberkompositlaminering

EAA:s Utdrag ur Fiberkompositlaminering Sida 1-17 EAA:s Utdrag ur Fiberkompositlaminering Handbok kring konstruktion med fiberarmerade härdplaster för hobbybruk och mindre industri Sida 2-17 EAA har gjort ett utdrag ur Lars Viebekes handbok

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 1 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Filmer för plasttillverkning: EBM

Läs mer

Fiberkompositer med ökad mekanisk och elektrisk prestanda för lindningskopplare

Fiberkompositer med ökad mekanisk och elektrisk prestanda för lindningskopplare Fiberkompositer med ökad mekanisk och elektrisk prestanda för lindningskopplare Användning av fiberkompositmaterial i elektriska applikationer är väl etablerad. Det nya är materialegenskaperna inom elektrisk

Läs mer

Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys

Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys Mikael Skrifvars och Dan Åkesson, Högskolan i Borås Carina Petterson och Sune Andreasson, Stena Metall AB Waste Refinery projekt hösten 2009 Centrum för

Läs mer

Modellteknik. pro.form industridesign

Modellteknik. pro.form industridesign Modellteknik pro.form industridesign MODELLER Avsikten med att bygga en modell är för att skapa en illusion av en färdig produkt, för att kommunicera en gestaltning av en produkt, idé eller problemlösning.

Läs mer

Lätta konstruktioner. HT2 7,5 p halvfart Lars Bark och Janne Carlsson

Lätta konstruktioner. HT2 7,5 p halvfart Lars Bark och Janne Carlsson Lätta konstruktioner HT2 7,5 p halvfart Lars Bark och Janne Carlsson Planering material/komposit-delen Föreläsning 1 Introduktion till lätta konstruktioner Föreläsning 2 Materialval och materialindex,

Läs mer

Textilarmering, av Karin Lundgren. Kapitel 7.6 i Betonghandbok Material, Del 1, Delmaterial samt färsk och hårdnande betong. Svensk Byggtjänst 2017.

Textilarmering, av Karin Lundgren. Kapitel 7.6 i Betonghandbok Material, Del 1, Delmaterial samt färsk och hårdnande betong. Svensk Byggtjänst 2017. Textilarmering, av Karin Lundgren Kapitel 7.6 i Betonghandbok Material, Del 1, Delmaterial samt färsk och hårdnande betong. Svensk Byggtjänst 2017. 7.6 Textilarmering 7.6.1 Allmänt Textilarmering består

Läs mer

PM PLAST. Produktutveckling 3 KPP039 ANMAR SHAWI 2011-01-17

PM PLAST. Produktutveckling 3 KPP039 ANMAR SHAWI 2011-01-17 PM PLAST Produktutveckling 3 KPP039 ANMAR SHAWI 2011-01-17 SAMMANFATTNING Plast har varit aktuell för konstruktörer de senaste tio åren, hela industrin börjar lägga stora resurser för att lära sig om plast.

Läs mer

Föreläsning i kursen Konstruktionsmaterial (MPA001): Trä som material

Föreläsning i kursen Konstruktionsmaterial (MPA001): Trä som material Föreläsning i kursen Konstruktionsmaterial (MPA001): Trä som material Träets byggnad Mekaniska egenskaper hos trä Trä och fukt Komprimerat trä Jag ska prata om en komposit bestående av organiska polymerer

Läs mer

Färg på form under antiken

Färg på form under antiken Färg på form under antiken Workshop: tillverkning av silikonform Rapport Agneta Freccero 2013 Färg på form under antiken Workshop: tillverkning av silikonform Deltagare: Olle Andersson, Lovisa Dal, Kicki

Läs mer

Plast som Konstruktionsmaterial

Plast som Konstruktionsmaterial Plast som Konstruktionsmaterial Produktutveckling 3 Av: Hoda Karim Kurskod: KPP039 Examinator: Rolf Lövgren 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Råvara Material Egenskaper Olika plasttyper Tillverkning Formgivnings

Läs mer

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Rolf Lundström Einar Wallin Swerea SICOMP SoliferPolar 1 Data och historik Över 40 år av erfarenhet. Polarvagnen startade som husvagnstillverkare

Läs mer

Lätta konstruktioner. HT2 7,5 p halvfart Lars Bark och Janne Färm

Lätta konstruktioner. HT2 7,5 p halvfart Lars Bark och Janne Färm Lätta konstruktioner HT2 7,5 p halvfart Lars Bark och Janne Färm Måndag 16:e November 9:00 12:00 Material/kompositer PPU408 Förmiddagens agenda Litteratur och planering för material/komposit-delen Materialval

Läs mer

Material, form och kraft, F4

Material, form och kraft, F4 Material, form och kraft, F4 Repetition Kedjekurvor, trycklinjer Material Linjärt elastiskt material Isotropi, ortotropi Mikro/makro, cellstrukturer xempel på materialegenskaper Repetition, kedjekurvan

Läs mer

H 9952 Epoxybaserat strukturlim

H 9952 Epoxybaserat strukturlim Epoxybaserat strukturlim Verkstadsindustri Aerospace Järnväg Maximal prestanda för konstruktioner med: Högpresterande kompositer Metaller Honeycombpaneler Egenskaper God vidhäftning till många material

Läs mer

Materialkunskap? Framtiden?

Materialkunskap? Framtiden? Vad är plast? 40 000-1800 f. Kr. Stenåldern 8000-500 f. Kr. Bronsåldern 500 f.-1050 e. Kr. Järnåldern 1050-1520 e. Kr Medeltiden 1800-talet 1950-talet 1990-talet Materialkunskap? Industrialisering Plaståldern

Läs mer

BEARBETNING AV HÄRDPLASTMASSOR

BEARBETNING AV HÄRDPLASTMASSOR BEARBETNING AV HÄRDPLASTMASSOR Bearbetning av plast sker genom formning under värme och tryck. Formpressning är den äldsta formningsmetoden. Sprutpressning, som är en utveckling av formpressning ger möjligheter

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

Lim-, fogmassa & golvbeläggning

Lim-, fogmassa & golvbeläggning Lim-, fogmassa & golvbeläggning Innehåll Lim & fogmassa GETO MSP 145-1-komponent MSP fog... 80-01 GETO MSP 152-1-komponent MSP lim... 80-02 GETO MSP 155-1-komponent MSP lim... 80-03 GETO PUR 21-1-komponent

Läs mer

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul MapeWrap C UNI-AX MapeWrap C UNI-AX HM Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul ANVÄNDNINGSOMRÅDE Systemet är lämpligt för reparation av armerade betongelement

Läs mer

mpas (Brookfield LVT sp3, 12 rpm vid +25 o C).

mpas (Brookfield LVT sp3, 12 rpm vid +25 o C). Produkt information Casco Products HÄRDARE 2545 2545 är en all-round härdare som kan användas för alla typer av applikationer. 2545 kan antingen användas som härdare i ett två-komponent limsystem eller

Läs mer

Högpresterande elastomerer

Högpresterande elastomerer Högpresterande elastomerer Stärker industrins konkurrenskraft Lundgrens Sverige AB bedriver värdeskapande teknikhandel som bidrar till att utveckla och förbättra våra kunders processer och produkter. Vi

Läs mer

Beräkningsverktyg för dimensionering av fiberarmerade plaster

Beräkningsverktyg för dimensionering av fiberarmerade plaster Beräkningsverktyg för dimensionering av fiberarmerade plaster Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör CHRISTIAN BRIX ROED & PHILIP THORESSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

DAMMBILDNING VID AVRIVNING AV FOLIE FRÅN KOLFIBERVÄV. Bengt Christensson Jüri Vaher Göran Svensson

DAMMBILDNING VID AVRIVNING AV FOLIE FRÅN KOLFIBERVÄV. Bengt Christensson Jüri Vaher Göran Svensson 20011031 Dnr 1998-1169 - 4 Arbetsplatsens luft DAMMBILDNING VID AVRIVNING AV FOLIE FRÅN KOLFIBERVÄV Bengt Christensson Jüri Vaher Göran Svensson En rapport inom Vinnova-projektet VAMP-18 Arbetslivsinstitutet

Läs mer

EC350. Snabbtorkande lättviktsbetong för golv, vägg och utfyllnad - inomhus & utomhus. EPSCement. Brandklass A2

EC350. Snabbtorkande lättviktsbetong för golv, vägg och utfyllnad - inomhus & utomhus. EPSCement. Brandklass A2 EPSCement EC0 Snabbtorkande lättviktsbetong för golv, vägg och utfyllnad - inomhus & utomhus Brandklass A EPSCement EPSCement AB Gustavsberg Tel. 0 - www.epscement.com EPSCement gör bygget lättare och

Läs mer

Kompositindustrin. Produktkatalog. Sverige. Innehåll

Kompositindustrin. Produktkatalog. Sverige. Innehåll Produktkatalog Kompositindustrin Sverige Innehåll Hartser Gelcoats Limmer... 2 Specialprodukter... 2 Härdare Acceleratorer - Inhibitorer... 3 Glasfiberarmeringar... 3 Ytmattor - Kärnmaterial... 4 Kärnmaterial...

Läs mer

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller Företagsinformation Mindre serier, prototyper och modeller BA Prototypverkstad är ett företag som jobbar med produktutveckling. Verksamheten är främst inriktad på att ta fram prototyper, modeller, mindre

Läs mer

SPRAYISOLERING FRÅN ISOGREEN

SPRAYISOLERING FRÅN ISOGREEN SPRAYISOLERING FRÅN ISOGREEN Sprayisolering Sprayisolering är en tvåkomponentsprodukt i vätskeform som med särskild utrustning sprayas med högtryck i utrymmen där den expanderar till över hundra gånger

Läs mer

Teknisk information om Arosoft Alpha

Teknisk information om Arosoft Alpha Teknisk information om Arosoft Alpha www.aromatic.se Aromatic har utvecklat och tillverkat emulgatorer i alfa-gelform för kakor under decennier. Under åren har vi byggt upp en omfattande erfarenhet av

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Specialplastprodukter. olika exempel. industri- och lagerlokaler, kylrum m.fl.

Specialplastprodukter. olika exempel. industri- och lagerlokaler, kylrum m.fl. olika exempel Transparent mjuk PVC; lagerföres som band med avrundade kanter på rulle i bredd 200-300 o. 400 mm och användes till lamellportar i... industri- och lagerlokaler, kylrum m.fl. Transparent

Läs mer

Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningsmassa, hålrumsförsegling och förarbetesverktyg

Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningsmassa, hålrumsförsegling och förarbetesverktyg kap-sv 0-0-,.0 Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningsmassa, kap-sv 0-0-,.0 Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningsmassa, Pliogrip Limpatroner för Plastlagningssystem

Läs mer

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern FOAMGLAS cellglasisolering Ekologiskt och Hållbart: Cellglas är det enda isoleringsmaterial, som håller ett helt liv: det försämras

Läs mer

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 1 Låg vikt (densitet = 2 700 kg/m3 ) - Låg vikt har betydelse främst när egentyngden är dominerande samt vid transport och montering. Låg elasticitetsmodul

Läs mer

Skötselanvisning. För våra produkter i PVC och Polypropen. Produkterna får ej utsättas för temperaturer under -10 grader och över +80 grader.

Skötselanvisning. För våra produkter i PVC och Polypropen. Produkterna får ej utsättas för temperaturer under -10 grader och över +80 grader. Skötselanvisning För våra produkter i och Polypropen Vid rengörning rekommenderas rengörningsmedel utan slipmedel och lösningsmedel. Produkterna får ej utsättas för temperaturer under -0 grader och över

Läs mer

Limning av sandwichmaterial

Limning av sandwichmaterial Limning av sandwichmaterial Department of Aeronautical and Vehicle Engineering Division of Lightweight Structures Royal Institute of Technology (KTH) SE-100 44 Stockholm, Sweden Monica Norrby Stockholm

Läs mer

Exjobbspresentation: Utveckling av kolfibertrike

Exjobbspresentation: Utveckling av kolfibertrike Exjobbspresentation: Utveckling av kolfibertrike Exjobb inom Produktutveckling Lars Viebke Lars Viebke www.viebke.nu/uro-x Bakgrund Utbildningar, KTH: Maskinteknik, Produktutveckling Maskinteknik, Lättkonstruktion

Läs mer

Brandrisker och konsekvenser med plastisolering i byggnad ur ett egendomsskyddande perspektiv

Brandrisker och konsekvenser med plastisolering i byggnad ur ett egendomsskyddande perspektiv Brandrisker och konsekvenser med plastisolering i byggnad ur ett egendomsskyddande perspektiv Sammanfattning Användningen av cellplast har ökat som isoleringsmaterial i byggnadskonstruktioner. Materialet

Läs mer

Formändringar hos formpressade fönsterkarmar vid ändrad fuktkvot. Dick Sandberg & Lars Blomqvist Växjö University, School of Technology &

Formändringar hos formpressade fönsterkarmar vid ändrad fuktkvot. Dick Sandberg & Lars Blomqvist Växjö University, School of Technology & Formändringar hos formpressade fönsterkarmar vid ändrad fuktkvot Dick Sandberg & Lars Blomqvist Växjö University, School of Technology & Working paper no. 2006:14 Sammanfattning I denna rapport beskrivs

Läs mer

Glasfiber Pool Konstruktion

Glasfiber Pool Konstruktion Glasfiber Pool Konstruktion San Juan tillverkar högsta kvalitet/starkaste glasfiber pool skalet i branschen. För att förklara konstruktionen av vår produkt och vad som gör vår konstruktion annorlunda än

Läs mer

Fiberkompositer i barnvagnschassin - En teoretisk analys. Elisabet Magnusson. Version 2

Fiberkompositer i barnvagnschassin - En teoretisk analys. Elisabet Magnusson. Version 2 Fiberkompositer i barnvagnschassin - En teoretisk analys Elisabet Magnusson Version 2 PD-04 Juni 2007 Sammanfattning Det ställs allt högre krav på barnvagnar nu för tiden då konkurrensen har ökat, en avgörande

Läs mer

Sandwichpaneler ALUCORE 12:1

Sandwichpaneler ALUCORE 12:1 ALUCORE 12:1 ALUCORE är en sandwichpanel i aluminium med god styvhet och extremt låg vikt. Kärnan består av en bikakemönstrad aluminumfolie - honeycomb - vilket ger panelen dess styrka. Till skillnad från

Läs mer

Ny Byggteknik på klimatsmart och hållbart byggande

Ny Byggteknik på klimatsmart och hållbart byggande Ny Byggteknik på klimatsmart och hållbart byggande Åke Mård presenterar bakgrund och varför vi behöver en ny byggteknik. Koljern -tekniken. 2012-04-02 Gammal och ny mineralull Gammal och ny cellplast

Läs mer

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1.

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1. IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy L Epoxilim EN 1504-4 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Mapepoxy L används för kraftöverförande limning av - färsk (ohärdad) på härdad - härdad

Läs mer

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLATOMEN ÄR EN MÅNGSIDIG BYGGSTEN Kolatomen finns i allt levande Kolatomen finns förstås också i allt material tillverkat av sånt som har varit levande t ex papper, plast och kläder

Läs mer

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad! TENTAMEN I FYSIK FÖR V1, 14 DECEMBER 2010 Skrivtid: 14.00-19.00 Hjälpmedel: Formelblad och räknare. Börja varje ny uppgift på nytt blad. Lösningarna ska vara väl motiverade och försedda med svar. Kladdblad

Läs mer

Fiberkompositlaminering

Fiberkompositlaminering Handbok kring konstruktion med fiberarmerade härdplaster för hobbybruk och mindre industri Lars Viebke viebke@kth.se Fiberkompositlaminering En välillustrerad informativ handbok kring utveckling, konstruktion

Läs mer

ULTRATUNN NATURSTEN FÖR VÄGG OCH ANDRA YTOR. Äkta sten men lätt, flexibel och milimetertunn

ULTRATUNN NATURSTEN FÖR VÄGG OCH ANDRA YTOR. Äkta sten men lätt, flexibel och milimetertunn ULTRATUNN NATURSTEN FÖR VÄGG OCH ANDRA YTOR Äkta sten men lätt, flexibel och milimetertunn VAD ÄR ULTRATUNN NATURSTEN? Ultratunn natursten är sten faner laminerat på ett tunt underlag av: glasfiber och

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

TULLTAXA KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR

TULLTAXA KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR TULLTAXA Kap 70 KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte a) varor enligt nr 3207 (t.ex. icke frittad emalj- och glasyrmassa, fritta samt annat glas i form av pulver, korn

Läs mer

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING Smörjfett består av en eller flera basoljor som gjorts halv-fasta genom att man tillsatt en förtjockare. Ofta tillsätts även additiver för att få önskade egenskaper. Basoljorna

Läs mer

Produkt Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Förpackning Artikelnummer

Produkt Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Förpackning Artikelnummer RubberShell SA Rubbershell är ett EPDM-gummimembran producerad i två lager och scrim-armerad med glasfiber. Produktens undersida är laminerad med ett självhäftande polymerskikt vilket täcks av en icke

Läs mer

KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR

KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte a) varor enligt nr 3207 (t.ex. icke frittad emalj- och glasyrmassa, fritta samt annat glas i form av pulver, korn eller flingor),

Läs mer

Limning Från kontakt till funktion UFoH fogningskurs, Mölndal, 2013.10.02

Limning Från kontakt till funktion UFoH fogningskurs, Mölndal, 2013.10.02 Limning Från kontakt till funktion UFoH fogningskurs, Mölndal, 2013.10.02 Ola Albinsson Presentation nr 1324 Utveckling av Fogningsmetoder för kombination av Olika material till Hybridlösningar Ett LIGHTer

Läs mer

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5 Sammanfattning I detta kapitel ges en inledande orientering av processerna för metallpulvertillverkning. Vidare förklaras verksamheterna inom de stora fabriksanläggningarna Svampverket, Pulververket, Distaloy-

Läs mer

ALTERNATIV FORMSPRUTNING

ALTERNATIV FORMSPRUTNING I detta kapitel om tillverkningsteknik tar vi upp två viktiga alternativ till konventionell formsprutning. Båda metoderna ger vinster när det gäller komponentens vikt, insjunkningar och skevhet. Tillverkningen

Läs mer

Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar:

Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar: 1Mekaniska tätningar 1.1 Inledning och kort historik Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar: Kräver läckage för att fungera Relativt hög effektförlust

Läs mer

Torrisolerade transformatorer. RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan

Torrisolerade transformatorer. RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan Torrisolerade transformatorer RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan Miljövänlig, tillförlitlig och med förbättrad säkerhet Utmaningen Torrisolerade transformatorer används ofta i tillämpningar

Läs mer

Plaster. i halvfabrikat och rörsystem PRODUKTPROGRAM. kunskap service kvalitet. www.janomattsson.se

Plaster. i halvfabrikat och rörsystem PRODUKTPROGRAM. kunskap service kvalitet. www.janomattsson.se Plaster i halvfabrikat och rörsystem PRODUKTPROGRAM kunskap service kvalitet www.janomattsson.se Teknik i plast Företaget AB Jan O. Mattsson startades 1965 för handel med industriella plasthalvfabrikat

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

Konstruktionsanvisningar för gjutgods. Ingemar Svensson Gjuterikompetens i Huskvarna HB

Konstruktionsanvisningar för gjutgods. Ingemar Svensson Gjuterikompetens i Huskvarna HB Konstruktionsanvisningar för gjutgods Ingemar Svensson Gjuterikompetens i Huskvarna HB SAMARBETA! Samarbete mellan konstruktör och gjutare på ett så tidigt stadium som möjligt är viktigt Råsandsformning

Läs mer

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV SIKA PRODUKTER VERSION 3 Limning och nåtning av teakdäck 1 LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK 2 Limning och nåtning av teakdäck GENERELL BESKRIVNING

Läs mer

Skillnaden mellan olika sätt att understödja en kaross. (Utvärdering av olika koncept för chassin till en kompositcontainer för godstransport på väg.

Skillnaden mellan olika sätt att understödja en kaross. (Utvärdering av olika koncept för chassin till en kompositcontainer för godstransport på väg. Projektnummer Kund Rapportnummer D4.089.00 Lätta karossmoduler TR08-007 Datum Referens Revision 2008-10-27 Registrerad Utfärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Rolf Lundström Open Skillnaden mellan

Läs mer

POLYURETANER POLYURETANELASTOMERER

POLYURETANER POLYURETANELASTOMERER Materialinformationsblad: POLYURETANER POLYURETANELASTOMERER Plast- & Kemiföretagen Oktober 20 Plast- & Kemiföretagen Material information POLYURETANER / POLYURETANELASTOMERER VANLIGA BENÄMNINGAR Polyuretan,

Läs mer

kompetent korrekt komplett komposit

kompetent korrekt komplett komposit kompetent korrekt komplett komposit kompetent Lätta, urstarka och tåliga. Det är några av de egenskaper som kännetecknar kompositprodukter tillverkade av oss på Faiber AB. Sedan början av 80-talet har

Läs mer

Naturfiberkompositer. Alnarp 28 mars 2012 Åke Nylinder, Hovås Komposit

Naturfiberkompositer. Alnarp 28 mars 2012 Åke Nylinder, Hovås Komposit Naturfiberkompositer Alnarp 28 mars 2012 Åke Nylinder, Hovås Komposit Åke Nylinder Hovås Komposit Jag har arbetat i över 20 år med kompositmaterial i bilindustrin på Volvo, adjungerad professor vid LTH,

Läs mer

TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV. LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13

TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV. LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13 TRIPLE USE SNABB OCH KOSTNADSEFFEKTIV TILLVERKNING AV HÖGPRESTANDAKOMPOSITER Christina Altkvist/Anette Järneteg C st a t st/ ette Jä eteg LIGHTer Workshop Göteborg 2014-05-13 Triple Use Pilotprojekt Ett

Läs mer

FR AKRYL. Polyseam Ltd Ver. 5.1 MONTAGEANVISNING

FR AKRYL.  Polyseam Ltd Ver. 5.1 MONTAGEANVISNING MONTAGEANVISNING INDEX FÖR DETALJRITNINGAR Linjära fogar i bjälklag sidan 2 Linjära fogar I väggar sidan 2 Kablar I bjälklag sidan 23 I bjälklag sidan 34 I bjälklag sidan 56 Alupexrör I bjälklag sidan

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Heimbach nålfiltsöversikt

Heimbach nålfiltsöversikt Heimbach nålfiltsöversikt Materialguide Benämningssystem Exempel: A B C D Heimbach PET Typ 864.320 K/5 ZW 186 Serie 90 A 864.320 Heimbach produkt typnummer. Ett datablad medföljer varje leverans och innehåller

Läs mer

Plastisk bearbetning. Prof. François Rondé-Oustau Göran Karlsson

Plastisk bearbetning. Prof. François Rondé-Oustau Göran Karlsson Plastisk bearbetning Prof. François Rondé-Oustau Göran Karlsson Vad är plastisk bearbetning? Materialet sträcks över elasticitetsgränsen. Formad detalj har i stort sett samma volym som utgångsämnet. Skiljer

Läs mer

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1 En kortfattad vägledning till produktegenskaper och koder enligt europastandarden SS-EN 13162 Värmeisoleringsprodukter för byggnader Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning Takunderskiva

Läs mer

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO Innehåll Material Spänning, töjning, styvhet Dragning, tryck, skjuvning, böjning Stång, balk styvhet och bärförmåga Knäckning Exempel: Spänning i en stång x F A Töjning Normaltöjning

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS

Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS 2 3 Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS Sundolitt lanserar nu en superfamilj inom isolering! Sundolitt XPS (extruderad polystyren) har extrem styrka, minimal

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

Innehåll 4 TEJP OCH FÖRSLUTNING

Innehåll 4 TEJP OCH FÖRSLUTNING Tillbeho?rskat 04 Tejp-fo?rslutn 2008:Tillbehörskat 4 Tejp-förslutn 08-04-23 14.18 Sida 1 Innehåll Sex saker att tänka på när du väljer tejp 1 Tejp 2 Hållare 6 Pappersremsor 7 Filmgarn 8 Gummiband 8 Häftpistoler

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Bearbetning Varia Dekorpaneler

Bearbetning Varia Dekorpaneler Bearbetning Varia Dekorpaneler Generellt Variapanelerna som är tillverkade av Ecoresin kan bearbetas med de flesta verktyg avsedda för plast-, trä-, och metallbearbetning. Det är viktigt att hastigheten

Läs mer

BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK

BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK Guiden nedan är endast förslag på användningsområden för respektive material. Valet av filaprodukt kan av vika beroende på önskat resultat. EFTER PLATTSÄTTNING Byggkeramik

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Kompositteknologi. Planering och framställning av ett kiteskimbräde. Examensarbete Maskin- och produktionsteknik. Markus Höglund.

Kompositteknologi. Planering och framställning av ett kiteskimbräde. Examensarbete Maskin- och produktionsteknik. Markus Höglund. Kompositteknologi Planering och framställning av ett kiteskimbräde Markus Höglund Examensarbete Maskin- och produktionsteknik Förnamn Efternamn 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Maskin- och

Läs mer

antiphon MPM STOMLJUDSDÄMPANDE LAMINATPLÅT

antiphon MPM STOMLJUDSDÄMPANDE LAMINATPLÅT antiphon MPM STOMLJUDSDÄMPANDE LAMINATPLÅT Spar både vikt och utrymme antiphon MPM uppfyller två funktioner. Det dämpar inte bara stomburet ljud utan den ersätter också befintlig plåt. Det betyder att

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

STYROFOAM lösningar. Produktfakta. För STYROFOAM - Extruderad Polystyren (XPS) Varumärke som tillhör Dow Chemical Company

STYROFOAM lösningar. Produktfakta. För STYROFOAM - Extruderad Polystyren (XPS) Varumärke som tillhör Dow Chemical Company STYROFOAM lösningar Produktfakta För STYROFOAM - Extruderad Polystyren (XPS) Varumärke som tillhör Dow Chemical Company Mars 2013 Observera! Informationen i denna broschyr var den mest aktuella vid tryckningstillfället.

Läs mer

Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard. www.acss.se

Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard. www.acss.se Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard 3form Varia Dekorpaneler med ansvar för hållbar miljö och samhällsutveckling. Du väljer design Mönster/Material + Färg + Struktur + Yta = flera

Läs mer

Komposit mot metall i rymdmiljö KOMET-3. Stockholm, November, 2014

Komposit mot metall i rymdmiljö KOMET-3. Stockholm, November, 2014 Komposit mot metall i rymdmiljö KOMET-3 Stockholm, 11-12 November, 2014 KOMET KOMET = KOmposit mot METall i rymdmiljö Industri: RUAG Space AB (Linköping) GKN Aerospace (Trollhättan + ACAB Linköping) Akademi

Läs mer

7705174-6 G 21 F 9/28

7705174-6 G 21 F 9/28 SVERIGE [B] (11) UTLÄGGNINGSSKRIFT (19) SE (51) Internationell klass 7705174-6 G 21 F 9/28 {44) Ansökan utlagd och utlägg- 80-03-10 Publicerings 4 1 2 8 5 7 ningsskriften publicerad nummer (41) Ansökan

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Lättklinker Finja Betong Lättklinker Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Allsidig produkt med många fördelar Lättklinkerblock är sedan många år ett etablerat och välkänt material

Läs mer

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter.

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. PLAST För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. Det kan bero på att plast är ett material med många olika

Läs mer