Komposittillverkning, del 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komposittillverkning, del 2"

Transkript

1 Komposittillverkning, del 2 I motsats till extrudering innebär profildragning (pultrusion) att ett kontinuerligt fiberknippe impregnerat med flytande harts dras genom en uppvärmd form. Hartsimpregneringen sker i ett hartsbad. Glasfiberhalten är viktsprocent för plattor och vissa profiler (I, T, L etc) och minst 75 procent för runda stavar. Det vanligaste materialet är glasfiberarmerad omättad polyester. Andra härdplaster som epoxi och PUR används beroende på tilllämpning. Ofta förekommer fibermaterial i form av matta eller väv, som följer med fiberknippet för att åstadkomma hållfasthet i tvärriktningen. SMC består vanligen av glasfiberarmerad polyester i form av skivor. Glasfibrerna har längder mellan 10 och 50 mm. Först framställs ett 5 mm tjockt halvfabrikat, som sedan härdas till styva skivor i varmpress. Halvfabrikatet kan lindas upp under framställningen. En plastfilm täcker lagren för att möjliggöra upprullning och för att undvika att lagren klibbar ihop och hindra förlust av styren. Filmen avlägsnas innan halvfabrikatet pressas till ett laminat. SMC kallades tidigare för prepreg men the Composite Institute inom amerikanska SPI bestämde sig för att kalla materialet SMC för att slippa sammanblandning med prepreg, som innehåller kontinuerliga fibrer. BMC är en blandning av 3 till 30 mm långa glasfibrer, harts och liknar SMC. Blandningen har en konsistens av modellera. Kompounderaren levererar råmaterialet i form av ett grovt rep, som skärs i satser. En uppvägd sats placeras i ett uppvärmt verktyg och pressas till komponenter. BMC kan också formsprutas och sprutpressas. Förkortningarna SMC och BMC används ofta för både halvfabrikat, uthärdat material och tillverkningsprocessen. En vanlig konstruktionsprincip för kompositer är en sandwich. Sandwichen består av två tunna styva och starka material i skivform som är bundna till en relativt tjock och lätt kärna, som består av cellplast eller honungskaka. Täckskikten tar upp spänningar vid transversell böjning i likhet med flänsarna hos en I- balk. Syftet med sandwichkonstruktionen är att minska vikten på en gång som styvheten ökar i konstruktionen. lars-erik edshammar Figur 1-1. Schematisk beskrivning av pultrudering. profildragning (pultrusion) eller pultrudering är den mest rationella metoden för tillverkning av kompositer. Tillverkningen är både automatisk och kontinuerlig. Kontinuerliga rovingsträngar och/eller vävar och fibermattor impregneras med harts och dras genom ett varmt munstycke som formar olika profiler. Härdningen sker under visst tryck och vid förhöjd temperatur under det att strängarna dras genom ett munstycke, som ger olika geometrier. Profilen som lämnar munstycket är nästan fullt uthärdad för att därefter efterhärdas i en ugn. Profildragningen sker med en hastighet av 2 50 m per timme beroende på profilens storlek och geometri. Profilen är vanligen rak och kan ha olika tvärsnitt. Det förekommer att profilen tillverkas med en viss krökning. Processen beskrivs i Figur 1-1. Rovingsträngarna ger den längsgående förstyvningen hos den profildragna produkten men i många tillämpningar behövs det en förstärkning i tvärriktningen, vilket kan åstadkommas med fibermaterial i form av väv och stickningar, som dras tillsammans med rovingsträngarna. Tillverkningen sker i tre steg: 1/ impregnering, 2/ formning och härdning, 3/ dragning och kapning. De två första stegen innebär vissa svårigheter. Vävar och rovingsträngar måste ordnas sinsemellan innan de passerar impregneringstanken, som innehåller ett bad av harts, fyllmedel, stabilisatorer, aktivator etc. Om fibermaterialet har rätt spridning blir det välimpregnerat i badet. Sedan materialet tagit upp ett överskott av hartset hamnar det mättade fibermaterialet i det upphettade munstycket, som formar produkten. Innan fibrerna förs in i munstycksdelen avlägsnas överskottet med avstrykare och återgår till impregneringstanken. En förpolymerisering sker i munstyckdelen, som har längden cm. Temperaturkontrollen är viktig i munstyckdelen. Fullständig polymerisering sker efter formningen. Den härdade kompositprofilen greppas med ett stadigt grepp av två gummiblock med en fram och återgående rörelse. Blocken rör sig omväxlande framåt och bakåt medan de öppnas och sluts kring den härdade profilen. Anordningen ger liten klämkraft, vilket är en fördel om profilen är ömtålig. Profilen dras genom munstycket med en hastighet som avpassas tiden för den fullständiga uthärdningen. Av ekonomiska 64 plastforum

2 Figur 1-2. Kontinuerlig framställning av pressmatta. Figur 1-3. Huggverk (cutter). skäl vill man ha största möjliga genomströmning men hastigheten bestäms av två faktorer: härdningens hastighet och den tid det tar att avdriva överskott av harts efter impregneringen. Därutöver skall en viss del av monomeren kvarstå i materialet för att profilen skall ha tillräcklig flexibilitet under tillverkningsprocessen. När det gäller ihåliga profiler eller rör införs ett verktyg med konisk spets (dorn), som formar håligheten. Dornen ska vara stadigt infäst och nå fram till den punkt där härdningen börjar. Sedan profilen lämnat avdragaren kapas den i lämpliga längder och om den är böjlig nog rullas den upp. Material, som pultruderas är polyestrar, vinylestrar och epoxihartser. När man gjort materialvalet är det viktigt att hartsets viskositet och härdningsegenskaper anpassas processen. Termisk analys görs lämpligen med DSC (differential scanning calometry) för att fastställa härdningstiden. Vidare måste reaktiviteten minskas i tjockare partier för att undvika inre sprickbildning. När det gäller tillverkning av kontinuerliga profiler av fenoplast och även skivor sker impregnering i munstycket genom att hartset pumpas in under tryck istället för att använda ett impregneringsbad. En profil tillverkad av omättad polyester med en flerriktad armering, som innehåller 55 viktsprocent glas har en draghållfasthet av 207 MPa och en dragmodul av 17 GPa. Den stora vinsten ligger i de specifika mekaniska egenskaperna eftersom materialet är lätt. Andra fördelar i jämförelse med stål och aluminium är kemiskt resistens och elektrisk isolering. smc (sheet moulding compound) är en blandning av olika beståndsdelar, som ingår i en s k pressmatta. Beståndsdelarna framgår av Tabell 1-1. Pressmattan är ca 5 mm tjock. SMC är en lämplig process vid tillverkning av detaljer med stora ytor i långa serier som karossdetaljer. En tjockare pressmatta benämns TMC (thick moulding compound). Ett eller flera lager av den tillskurna pressmattan läggs upp mellan två uppvärmda formhalvor i en press och härdas under tryck. Verktygen tillverkas av högvärdigt stål, som vid behov poleras. Vanligen består SMC-materialets matris av omättad polyester, som härdas vid temperaturer mellan 120 och 160 C. Pressmattan tillverkas enligt Figur 1-2. En hartsblandning enligt Tabell 1-1 sprids på en kontinuerligt löpande skydds- och släppfilm. Förutom beståndsdelarna i tabellen tillkommer andra tillsatser som färgämnen och flamskyddsmedel. Harts och tillsatser blandas under vakuum för att avlägsna luftbubblor. I nästa steg strös huggna fibrer över hartset. Ett antal rovingkakor levererar roving som huggs i ett huggverk (cutter) i längder av mm. Huggverket i genomskärning är i princip avbildat i Figur 1-3. De korta fibrerna hamnar slumpvist orienterade i hartset. Vid huggverket finns Tabell 1-1. Typiskt innehåll i en SMC-matta Tabell 1-2. Typisk receptur för BMC. material och funktion viktprocent Omättad polyester, harts 10.5 Styren, lösningsmedel och tvärbindare 12,5 Glasfiber, förstärkningmedel, 30 Krita, kalciumkarbonat, fyllnadsmedel, utdrygningsmedel 41 Polyvinylacetat, lågprofiltillsats 3,5 Zinkstearat, släppmedel 1,0 Metalloxid (ex MgO) < 1 Katalysator 0,3 Inhibitor <0,1 material och funktion viktsprocent Omättad polyester med styren, harts 35 Glasfiber, 6 18 mm långa, förstärkningmedel, 28 Krita, kalciumkarbonat, fyllnadsmedel, utdrygningsmedel 35 Zinkstearat, släppmedel 1,5 Tertiär butylperbenzoat, katalysator, härdare 0,5 plastforum

3 en anordning, som förhindrar statisk uppladdning av de huggna fibrerna. Alternativt utgår man från en färdig glasfibermatta, som impregneras med hartsblandningen. Släppfilmen täckt med harts och fibrer löper vidare och beläggs av ytterligare en hartsblandning tillsammans med en övre släppfilm. Materialet mellan släppfilmerna kompakteras därefter med valsar. Valsarna är inställbara och uppvärmda och en av dem åstadkommer små andningshål i släppfilmen. De sista rullarna trycker ut överskottsharts och luft mot sidorna. Det impregnerade materialet med släppfilmer förhärdas därefter i en ugn. Det förhärdade materialet rullas upp eller viks till ett tjockt paket och kapas då rullen eller paketet fått lämplig storlek. Folierna ger ett visst skydd men vid längre lagringstider omsveps rullarna eller det vikta materialet med en tätare folie för att minska styrenemission. Rullarna eller paketen förvaras fuktfritt vid kontrollerad temperatur av ca 30 C för att mogna under 1 till 7 dagar. Mognadstiden beror på att det förtjockningsmedel, som ingår skall få tid att verka. Pressmattan är fortfarande icke fullt uthärdad efter mognadsprocessen. Mognadsprocessen betyder att mattan blir torr och smidig och syftet är att de tillskurna bitarna skall fästa vid varandra utan att vara för klibbiga. Förvaringen underlättar således den fortsatta hanteringen. Det förhärdade materialet kan lagras upp till 30 dagar om det innehåller en lämplig inhibitor. Laminattillverkningen sker med pressmattor som mognat och är läderartade och inte klibbar då tillskurna bitar travas på varandra. Efter invägning och trimning med CAD kan traven pressas till så gott som skäggfria laminat. Formhalvorna sluts med ett tryck av ca 15 MPa. Uppvärmningen sker vanligen med ånga. Den något flytande fasen upptar ca 20 till 60 % av formens yta och flyter ut under pressningen. SMC-laminatens styrka kan styras genom att variera halten av fibrer, fiberorientering och fiberlängd. Om man önskar hög styrka i längsriktningen bakar man in glasfiberroving och erhåller då en riktad matta. Andra fibrerknippen som Kevlar och kolfiber ger hög styrka. Då de ingår tillsammans med glasfiber erhålls pressmattor av hybridform förtjockningsmedlet har till uppgift att höja hartsets viskositet. Det består av metalloxider eller hydroxider, som förmodligen bildar högmolekylära trögflytande föreningar med de organiska molekylerna. När temperaturen höjs i pressen sönderfaller dessa föreningar och hartset blir lättflytande och flyter ut i formrummet under ett relativt lågt tryck. Som förtjockningsmedel förekommer oxider och hydroxider av magnesium, kalcium och barium. Vanligast är magnesiumoxid men även PbO och aluminium- och kaliumföreningar fungerar. lågprofiltillsatser består av termoplaster, som krymper mindre än vid härdning av omättad polyester. Tillsatsen betyder att 66 plastforum

4 Figur 1-4. Framställning av TMC. Figur 1-5. Sandwich med honeycomb-kärna. den härdade produkten får en jämnare yta. Lågprofiladditiven tillsätts i halter av 10 till 30 viktsprocent. Polyvinylacetat är fungerar utmärkt men även PMMA och polystyren och dess sampolymerer har en viss effekt. Hur tillsatsen fungerar är ej helt klarlagt men bilindustrin har med tillsatsen fått ett härdat SMC-material, som visar s k Class A- finish och den kvalitet som bilplåten har vid lackering. bmc (bulk moulding compound,) är en degig pressmassa, som innehåller harts, mineralfyllmedel, korta glasfibrer och färgämnen. Sammansättningen varierar. Ett typiskt recept för BMC ges i Tabell 1-2 på sidan 65. DMC (dough moulding compound) är lik BMC men glasfiberhalten är något lägre. BMC tekniken karaktäriseras av relativ snabbhet och tillverkning i långa serier. Pressmassan kan kompounderas hos bearbetaren genom intensiv blandning av ingredienserna i en enkel blandare eller i en blandningsextruder. Av massan uppvägs den mängd som skall bearbetas. Massan formpressas i likhet med SMC, sprutpressas eller formsprutas. Formsprutning tilllämpas för små detaljer i långa serier och sker i kall cylinder och i varm form. vid formpressning håller stålverktyget temperaturer mellan 100 och 160 C. Presstrycket är 3 10 MPa och presstiden är 1 3 minuter. Det härdade materialet har hög värmetålighet, styrka, åldringsbeständighet och visar hög formstabilitet. BMC-kompositer har lägre hållfastheter än SMC-kompositer men materialets sammansättning kan varieras så att egenskaperna anpassas de krav som ställs på en komponent. En fördel med BMC-massan är att den inte behöver mogna under lång tid. Mognadstiden är endast någon timme, vilket förenklar förbehandlingen. Eftersom massan ej innehåller förtjockningsmedel kan den formas vid så lätta tryck som 0,7 MPa. De härdade BMC-materialen är tjockare och har mindre ytor än SMC och används av bl a bilindustrin. BMC används också i hushållsapparater när det krävs dimensionsstabilitet vid höga temperaturer t ex i strykjärn. BMC används också inom den elektriska industrin i borsthållare, motorkåpor och strömbrytare. tmc (thick moulding compound) är ett mellanting jämfört med BMC och SMC. Tjockleken är upp till 50 mm medan den för SMC är högst 6 mm. Priset ligger mellan BMC och SMC. Eftersom de huggna fibrerna blandas direkt med harset blir de tredimensionellt riktade i TMC medan de är tvådimensionellt riktade i SMC. En fördel framför SMC är att fibrerna väts effektivt då de pressas mellan de blandande valsarna utan att brytas ned. En annan fördel är att halvfabrikatet kan travas i färre skikt i pressen, vilket minskar risken för interlaminär sprickbildning. De mekaniska egenskaperna är jämförbara med SMC och således bättre än för BMC. Tillverkningen av TMC beskrivs principiellt i Figur 1 4. sandwichpaneler består av två solida täckskikt, som omger ett distansmaterial av ett lättare material i form av cellplast eller honungskaka (honeycomb). Honungskakan består av aluminium eller är tillverkad av fin glasfiber, väv (Nomex) eller papper som impregnerats med härdplast och härdats. Hur täckskikten kombineras med en honeycomb framgår i Figur 1-5. Täckskikten består av relativt styva och hårda material med hög densitet medan kärnan är lätt och tjock. Täckskikten kan i enkla kombinationer bestå av kraftpapper, gips- och spånplattor och mer belastade konstruktioner av glasfiberarmerad polyester, skivor baserade på Kevlar- eller kolfiber-prepreg, aluminium, titan etc. Sandwichen kan både vara plan och kurvig. Täckskikten tar upp spänningar i tvärriktning vid böjning eller vid axiell belastning. Huvudregeln är att täckskiktet är väl förbundet med kärnmatrialet och att förbandet liksom kärnan skall tåla såväl drag- som skjuvpåfrestningar. Sandwichens funktion påminner om I-balkens. De styva täckskikten befinner sig på ett visst avstånd från det neutrala planet och motsvarar flankerna hos I-balken. Den primära funktionen hos kärnan är att stabilisera täckskikten och uppta de mesta av skjuvbelastningarna. För att klara sin uppgift måste kärnan vara skjuvhållfast, tjock och lätt. en sandwichkonstruktion sparar vikt och ökar styvheten i en konstruktion. Det är en konstruktionslösning, som ofta ger en plastforum

5 ekonomisk vinst. Det finns också skäl att införa en sandwich för att reducera kostnader för verktyg, åstadkomma termisk isolering och att reflektera och absorbera ljud. För konstruktören är det viktigt att veta hur en sandwich tillverkas, hur man väljer rätt material och i vilken ordning materialen kombineras genom limning eller direkt laminering på kärnan. Användningen av sandwichpaneler är vanliga inom byggindustrin, i båtar, transportfordon, flygplanskonstruktioner, containrar o s v. balsaträ var det första kärnmaterialet som användes i sandwichkonstruktioner på grund av sin låga densitet ( kg/m 3 ). Balsaträet har emellertid en del nackdelar och används numer sällan i belastade sandwichkonstruktioner. Materialet har liksom andra trädslag olika egenskaper i olika riktningar eftersom det är uppbyggt av utdragna celler och fibrer i växtriktningen. Fibrerna ger styrka åt materialet men betyder problem vid skjuvbelastning av balsakärnan. Balsaträets celler är fuktupptagande vilket ger ytterligare problem. Man har delvis löst problemen genom att lägga cellstrukturen vinkelrätt mot täckskiktet (end grain balsa). styv uretancellplast är ett vanligt distansmaterial. Cellerna har ungefär samma storlek och är upp till 90 % slutna. Därför är vattenabsorptionen låg. De styva cellplasterna bildas med hjälp av ett jäsmedel. Triklorfluormetan (en Freon ) användes tidigare som jäsmedel. Freonet blev kvar i cellerna och bidrog till hög isoleringsförmåga. I dag används miljövänligare jäsmedel baserade på pentan och koldioxid. Freoner är duponts varumärke för fluorkol-produkter som används i kylskåp och luftkonditioneringsanläggningar, som drivmedel, rengöringsvätska, jäsmedel och lösningsmedel. Freon finns i flera former. Kemiskt sett är uretancellplast den mest komplexa av cellplasterna. Råmaterialen vid tillverkning är polyol, MDI (meta-phenylenedi-isocyant), vatten och ett jäsmedel. Hjälpmedel är aminer och tennföreningar, som fungerar som härdare (amine, tin) samt ett ämne som ytstabiliserar cellerna (silicon surfactant). Det ytaktiva silikonet stabiliserar cellerna så att en likformig expansion kan fortskrida utan att cellväggarna kollapsar. Cellplasten klarar temperaturer upp till 120 C, ångpermeabiliteten är låg, cellplasten är inte flamsäker men det finns flamnedsättande medel. när icocyanatet och polyolen blandas blir resultatet en polyuretan. Under blandningen bildas små luftbubblor. Ett litet överskott av isocyanat och en mindre del vatten ger gasen koldioxid. Koldioxiden diffunderar in i de bubblor, som redan åstadkommits med luft så att de expanderar. Reaktionen katalyseras av en amin under det att reaktionsprodukten blir allt mer trögflytande. Tekniken med vatten som cellbildare är något föråldrad men har återinförts i t ex skosulor eftersom tekniken är miljövänlig. Om ett lågkokande drivmedel är närvarande ger reaktionen mellan polyol och icocyanat värme och jäsmedlet förflyktigas och bubblorna utvidgas. Reaktionen katalyseras av tenn. De två katalyserade reaktionerna tävlar med varandra: polyuretanet bildar den solida matrisen och drivmedlet åstadkommer celler. Om jäsmedlet är klorfluoretan får cellplasten en mycket låg värmeledning. Sambandet mellan freonutsläpp och ozonlagrets nedbrytning konstaterades i slutet av 1970-talet. De farligaste freonerna är uppbyggda av fluor, klor och kol (CFC). Klor är boven i dramat. I Sverige totalförbjöds CFC år Tekniken att använda av CFC-jäsmedel hade utvecklats under decennier. Freon är ogiftigt, obrännbart, visar termisk och fysikalisk stabilitet och det framhölls alltid att jäsmedlet gav en låg termisk konduktivitet genom att freonet fyllde cellerna i cellplasten. Luft har en värmekonduktivitet som är tre gånger större än för freon. För att undvika miljöproblemet har man gått över till lågkokande kolväten och koldioxidbaserade jäsmedel, men den låga värmekonduktiviteten tycks ej kunna ersättas. in situ-förfarandet (pour-in-place) innebär att en polymerblandning får expandera mellan två täckskikt. Blandningen består vanligen av polyol, isocyanat, katalysator och jäsmedel, vilka kan varieras för behovet och blandningens reologi. Kemikalierna kan blandas och insprutas mellan väggarna hos en container eller i håligheter i t ex en byggnad. Metoden utövar ett tryck och ofta behövs ett stöd mot väggarnas utsida. vinylcellplast är cellplast av PVC eller sampolymerer av PVC, som används som distansmaterial i sandwichkonstruktioner. Cellstrukturen fås genom en mekanisk process eller genom användning av någon typ av jäsmedel. Materialet innehåller tämligen stora och nästan helt slutna celler och har därför låg vattenabsorption. Materialet har en hög termisk stabilitet och tenderar att bli relativt dyrt men fördelarna är styrka och formstabilt. De mekaniska egenskaperna står i proportion till densiteten, som varierar mellan 30 och 400 kg/m 3. Till skillnad från många andra cellplaster är materialet svårantändligt och självslocknande men cellplasten kan kollapsa vid brand. Vinylcellplasten är termoplastisk men finns också i en isocyanatmodifierad form, som är tvärbindbar. Den tvärbundna cellplasten har högre styvhet och användningstemperatur än den termoplastiska. styrencellplast, PS-E, tillverkas av homopolymeren PS. Tillverkningen sker genom formsprutning i slutna formar eller kontinuerligt genom stränggjutning. Drivmedlet, som vanligen består av pentan (kokpunkt 36 C) utvidgas vid högre temperatur. Man utgår från millimeterstora pärlor av PS som innehåller drivmedlet. Styrencellplast finns i densiteter mellan 16 och 300 kg/m 3. Materialet brinner men brännbarheten kan minskas med tillsatser av flamhämmande material. Cellplasten är känslig för organiska lösningsmedel, vilket man tar hänsyn till om täckskiktet innehåller styren. Vid limning används helst vattenbaserade lim. fenocellplast är en styv och relativt spröd cellplast, som liksom bakelit framställs av fenol och formaldehyd. Som katalysator används en sur härdare och som jäsmedel ett kolväte, som expanderar i samband med härdningen. Cellplasten innehåller delvis öppna celler vilket begränsar användningen på grund av att cellerna tar upp vatten. Cellplasten förekommer i densiteter mellan 40 och 100 kg/m 3. Materialet kan användas vid temperaturer en bra bit över 100 C. Materialet mjuknar men brinner ej vid brand. π 68 plastforum

Tillverkning av plastkompositer, del 1

Tillverkning av plastkompositer, del 1 Tillverkning av plastkompositer, del 1 Tillverkning av fiberarmerade plaster sker med en rad olika metoder, som kan indelas i tre huvudgrupper: Ω manuella metoder Ω halvautomatiska metoder Ω automatiska

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

Fiberkompositer med ökad mekanisk och elektrisk prestanda för lindningskopplare

Fiberkompositer med ökad mekanisk och elektrisk prestanda för lindningskopplare Fiberkompositer med ökad mekanisk och elektrisk prestanda för lindningskopplare Användning av fiberkompositmaterial i elektriska applikationer är väl etablerad. Det nya är materialegenskaperna inom elektrisk

Läs mer

BEARBETNING AV HÄRDPLASTMASSOR

BEARBETNING AV HÄRDPLASTMASSOR BEARBETNING AV HÄRDPLASTMASSOR Bearbetning av plast sker genom formning under värme och tryck. Formpressning är den äldsta formningsmetoden. Sprutpressning, som är en utveckling av formpressning ger möjligheter

Läs mer

Plast som Konstruktionsmaterial

Plast som Konstruktionsmaterial Plast som Konstruktionsmaterial Produktutveckling 3 Av: Hoda Karim Kurskod: KPP039 Examinator: Rolf Lövgren 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Råvara Material Egenskaper Olika plasttyper Tillverkning Formgivnings

Läs mer

Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys

Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys Mikael Skrifvars och Dan Åkesson, Högskolan i Borås Carina Petterson och Sune Andreasson, Stena Metall AB Waste Refinery projekt hösten 2009 Centrum för

Läs mer

Beräkningsverktyg för dimensionering av fiberarmerade plaster

Beräkningsverktyg för dimensionering av fiberarmerade plaster Beräkningsverktyg för dimensionering av fiberarmerade plaster Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör CHRISTIAN BRIX ROED & PHILIP THORESSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Rolf Lundström Einar Wallin Swerea SICOMP SoliferPolar 1 Data och historik Över 40 år av erfarenhet. Polarvagnen startade som husvagnstillverkare

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller Företagsinformation Mindre serier, prototyper och modeller BA Prototypverkstad är ett företag som jobbar med produktutveckling. Verksamheten är främst inriktad på att ta fram prototyper, modeller, mindre

Läs mer

Exjobbspresentation: Utveckling av kolfibertrike

Exjobbspresentation: Utveckling av kolfibertrike Exjobbspresentation: Utveckling av kolfibertrike Exjobb inom Produktutveckling Lars Viebke Lars Viebke www.viebke.nu/uro-x Bakgrund Utbildningar, KTH: Maskinteknik, Produktutveckling Maskinteknik, Lättkonstruktion

Läs mer

Kompositteknologi. Planering och framställning av ett kiteskimbräde. Examensarbete Maskin- och produktionsteknik. Markus Höglund.

Kompositteknologi. Planering och framställning av ett kiteskimbräde. Examensarbete Maskin- och produktionsteknik. Markus Höglund. Kompositteknologi Planering och framställning av ett kiteskimbräde Markus Höglund Examensarbete Maskin- och produktionsteknik Förnamn Efternamn 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Maskin- och

Läs mer

Fiberkompositlaminering

Fiberkompositlaminering Handbok kring konstruktion med fiberarmerade härdplaster för hobbybruk och mindre industri Lars Viebke viebke@kth.se Fiberkompositlaminering En välillustrerad informativ handbok kring utveckling, konstruktion

Läs mer

Fiberkompositer i barnvagnschassin - En teoretisk analys. Elisabet Magnusson. Version 2

Fiberkompositer i barnvagnschassin - En teoretisk analys. Elisabet Magnusson. Version 2 Fiberkompositer i barnvagnschassin - En teoretisk analys Elisabet Magnusson Version 2 PD-04 Juni 2007 Sammanfattning Det ställs allt högre krav på barnvagnar nu för tiden då konkurrensen har ökat, en avgörande

Läs mer

POLYURETANER POLYURETANELASTOMERER

POLYURETANER POLYURETANELASTOMERER Materialinformationsblad: POLYURETANER POLYURETANELASTOMERER Plast- & Kemiföretagen Oktober 20 Plast- & Kemiföretagen Material information POLYURETANER / POLYURETANELASTOMERER VANLIGA BENÄMNINGAR Polyuretan,

Läs mer

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern FOAMGLAS cellglasisolering Ekologiskt och Hållbart: Cellglas är det enda isoleringsmaterial, som håller ett helt liv: det försämras

Läs mer

Torrisolerade transformatorer. RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan

Torrisolerade transformatorer. RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan Torrisolerade transformatorer RESIBLOC Transformatorteknik med mindre miljöpåverkan Miljövänlig, tillförlitlig och med förbättrad säkerhet Utmaningen Torrisolerade transformatorer används ofta i tillämpningar

Läs mer

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING Smörjfett består av en eller flera basoljor som gjorts halv-fasta genom att man tillsatt en förtjockare. Ofta tillsätts även additiver för att få önskade egenskaper. Basoljorna

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

Ny Byggteknik på klimatsmart och hållbart byggande

Ny Byggteknik på klimatsmart och hållbart byggande Ny Byggteknik på klimatsmart och hållbart byggande Åke Mård presenterar bakgrund och varför vi behöver en ny byggteknik. Koljern -tekniken. 2012-04-02 Gammal och ny mineralull Gammal och ny cellplast

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter.

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. PLAST För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. Det kan bero på att plast är ett material med många olika

Läs mer

Om limmet är överhettat, särskilt med hjälp av öppen låga kommer limmet att brinna. Överdriven rök indikerar överhettning.

Om limmet är överhettat, särskilt med hjälp av öppen låga kommer limmet att brinna. Överdriven rök indikerar överhettning. . Säkerhetsdatablad 1. Företag och produktinformation Produktnamn : Smältlim Tunnel OEM 08/43 Artikelnummer: 28030 Kemisk beskrivning: Leverantör: SKB Väst AB Hantverksvägen 21 44361stenkullen SVERGIE

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Lättklinker Finja Betong Lättklinker Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Allsidig produkt med många fördelar Lättklinkerblock är sedan många år ett etablerat och välkänt material

Läs mer

Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS

Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS 2 3 Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS Sundolitt lanserar nu en superfamilj inom isolering! Sundolitt XPS (extruderad polystyren) har extrem styrka, minimal

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

Produktinformation. Laminated beam MUF system 1242/2542. Produktspecifikation. Lång förvaringstid

Produktinformation. Laminated beam MUF system 1242/2542. Produktspecifikation. Lång förvaringstid AkzoNobel Industrial Coatings Wood Finishes and Adhesives Produktinformation Laminated beam MUF system 1242/2542 Lång förvaringstid Svagt färgat system för limträbalkar och fingerskarvar i bärande virkeskonstruktioner.

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

Material, form och kraft, F11

Material, form och kraft, F11 Material, form och kraft, F11 Repetition Dimensionering Hållfasthet, Deformation/Styvhet Effektivspänning (tex von Mises) Spröda/Sega (kan omfördela spänning) Stabilitet instabilitet Pelarknäckning Vippning

Läs mer

25% Undervisning. Gotland. Fulltofta Trädpromenad. 50% Konstruktör. 25% Forskning

25% Undervisning. Gotland. Fulltofta Trädpromenad. 50% Konstruktör. 25% Forskning 25% Undervisning Gotland 25% Forskning 50% Konstruktör Fulltofta Trädpromenad Ljunghusen Veberöd Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond Putsen utsetts för både rena drag- och tryckspänningar samt böjdragspänningar

Läs mer

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig!

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med MÅLNING/ LACKERING eller målade/lackerade DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Tillverkar du färger eller lacker som innehåller polyuretan

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande Teknik, kvalitet och miljö 2:101 Fjärrvärmesystem Våra produkter är uppbyggda som en sandwichkonstruktion med mediarör av stål, polyuretanskumisolering och mantelrör av polyeten som tillsammans bildar

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand!

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Lätta tak! Lätta bjälklag! Blanda enkelt utan sand! Fyll ut stora hålrum! Lätt att hantera! Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Isolera lätt allt från krypgrunder och badrum till hålrum

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus System Platon RadonStop 400 Radon- och fuktspärr för golv och grund Torra och sunda hus Radon Stop Säkert och effektivt radonskydd! Radon och hälsofara Fara för hälsan orsakad av radon har under de senaste

Läs mer

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar Prelaq Skolan 2 SEPTEMBER 1998 BREV NR 2 Olika färgsystem Återvinning av lösningsmedel Lösningsmedel 30 50% Praktisk användning, fördelar, nackdelar Tillsatsmedel 1 5% Fyllnadsmedel 1 5% Färgpigment 30

Läs mer

Ulf Thulin produkters applikationer

Ulf Thulin produkters applikationer - 196 C till 1600 C Presentation Ulf Thulin AB är ett företag som i huvudsak specialiserat sig på tekniska textiler för höga temperaturer. Ulf Thulin AB grundades 1983 i Malmö. Sedan dess har företaget

Läs mer

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik 3M Tejp- och Lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik det att fästa? Hur får jag Tejp- och limskolan 3M TEJP- & LIMSKOLAN 29 Hur får jag det att fästa? Stegen till rätt produktval Välkommen till 3M:s

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

MAS Epoxiskola. MAS Härdtider Gäller för LVS and FLAG BAS när de blandas med Långsam, Medium eller Snabb Härdare. Fahrenhe it.

MAS Epoxiskola. MAS Härdtider Gäller för LVS and FLAG BAS när de blandas med Långsam, Medium eller Snabb Härdare. Fahrenhe it. MAS Epoxiskola Blandningsförhållande 2:1, 2 delar harts: 1 del Härdare. Ändra aldrig kvoten! Epoxybaserna är kompatibla med varandra det möjliggör anpassad blandning Kan lagras i minst 12 månader. Har

Läs mer

SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre.

SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre. SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre. Kärnan i sp-seal system, i första hand är användning av de uppgraderade

Läs mer

Funktioner hos Typar

Funktioner hos Typar Att använda geotextiler vid anläggningsarbeten har sedan länge varit accepterat som en kostnadsbesparande och funktionshöjande lösning jämfört med konventionella tekniker. Förmåga att motstå skador i anläggningsskedet

Läs mer

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR LAGERHALL CONFALT - Stark, flexibel och fogfri beläggning EGENSKAPER Perfekt kombination av styrka och flexibilitet

Läs mer

Shinjo Stansmutter. Nynäshamn 140826

Shinjo Stansmutter. Nynäshamn 140826 Shinjo Stansmutter Nynäshamn 140826 Dagens seriestansmuttrar Definition av stansmutter Vad är en stansmutter? Stansmutter är ett fästelement som inte kräver något förgjort hål i plåtdetaljen, de flesta

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista?

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista? Hållfasthet Kommer det bära eller brista? Kommer det bära eller brista? Vad är det som avgör om ett föremål håller eller går sönder? Vilket eller vilka material är föremålet gjort av? Vilken form har föremålet?

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

Förstärkning av massivträelement experimentell studie

Förstärkning av massivträelement experimentell studie Förstärkning av massivträelement experimentell studie Massivträkonstruktioner är ett av det mest ökande segmentet inom träbyggnadssektorn. Från början av 2000-talet utvecklar sig mest massivträbyggandet

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister.

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister. Klistring, Skarvar Varför skall man klistra? Yta till bild på startsidan Vidhäftning till underliggande beläggning samverkande konstruktion Vidhäftning för att kunna packa massan Membran för att täta mellan

Läs mer

Isocyanater är farliga! Det här bör du känna till om du kommer i kontakt med isocyanater

Isocyanater är farliga! Det här bör du känna till om du kommer i kontakt med isocyanater Isocyanater är farliga! Det här bör du känna till om du kommer i kontakt med isocyanater Fakta Gemensamt för alla isocyanater är att de innehåller minst en reaktiv isocyanatgrupp i sin molekylstruktur.

Läs mer

Juli Tema Hållbar utveckling

Juli Tema Hållbar utveckling Juli Tema Hållbar utveckling ÅTERVINNINGSKEMI plast får nytt liv I det här temat tar vi fasta på att det är bättre att återvinna material än att slänga det, vare sig det är i naturen eller på soptippen.

Läs mer

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Knak och brak. ett kraftfullt avsnitt

Knak och brak. ett kraftfullt avsnitt Knak och brak ett kraftfullt avsnitt Knak och brak kan höras när något går sönder. Saker går sönder varje dag. Ofta gör det inte så mycket, men ibland blir det katastrof. Det kan också vara meningen att

Läs mer

teknik 40 SEGLING 9-09

teknik 40 SEGLING 9-09 teknik 40 SEGLING 9-09 DEL 1 Välj rätt material till ditt segel Vad ger seglet dess egenskaper? Hur påverkar valet av fibrer, dukkvalitet och finish seglets form och livslängd? I den första artikeln av

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Cellplast Finja Betong Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Vad är EPS? EPS är en förkortning av expanderad polystyren. Råmaterialet består av små polystyrenpärlor som innehåller pentan.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

SSAB tillverkar högkvalitetsstål för många tillämpningar

SSAB tillverkar högkvalitetsstål för många tillämpningar SSAB tillverkar högkvalitetsstål för många tillämpningar Höghållfast stål globalt Slitstål Hardox Branschbenchmark Den bredaste portföljen (0,7 160 mm) Konstruktionsstål - Strenx Möjligt att nå nya höjder

Läs mer

Stenhus. I samarbete med

Stenhus. I samarbete med Stenhus I samarbete med Vi hjälper dig (att hitta) hem Att köpa ett nytt hus är en stor affär en av livets största. Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att vi håller vad vi lovar och

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

ENERGIHUSET. Övningens mål

ENERGIHUSET. Övningens mål ENERGIHUSET Övningens mål Målet med övningen är att eleverna ska lära sig om energibesparing och energieffektivitet, inklusive kostnadsfrågor. Övningen baseras på det faktum att uppvärmning och nerkylning

Läs mer

Guide för limning av plast och elastomerer

Guide för limning av plast och elastomerer Guide för limning av plast och elastomerer 3 Varför använda Loctite och Terosons limmer istället för andra fogningsmetoder Denna guide erbjuder en enkel vägledning för att välja rätt Loctite - och Terosonlim

Läs mer

Checklista för förvaring och vård av konst på papper

Checklista för förvaring och vård av konst på papper KONST PÅ PAPPER Konst på papper utgör ett relativt brett materialområde. Det omfattar tusch-, blyerts-, akvarell-, kol-, bläck- pastell- m.fl. teckningar. Underlaget, dvs. papperet kan också variera med

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

SVERIGE UTLÅGGNINGSSKRIFT nr 364 517 mtci C 08 g 33/10

SVERIGE UTLÅGGNINGSSKRIFT nr 364 517 mtci C 08 g 33/10 SVERIGE UTLÅGGNINGSSKRIFT nr 364 517 mtci C 08 g 33/10 P.ans. nr 13198/72 Inkom den 13 X 1972 PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET Giltighetedag den 13 X 1?72 Ans. allmänt tillgänglig den 25 II 1974 Ans. utlagd

Läs mer

Plastprofiler för era behov

Plastprofiler för era behov Plastprofiler för era behov INNEHÅLLER MATERIALGUIDE 2 Innovativ utveckling av plastprofiler för alla tänkbara behov Roger Stråth, Knut Anderlund och Jan-Erik Etverk. år 1999 startade Polybase ab sin verksamhet,

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer