Vasavägen Täby Tel PRODUKTKATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG"

Transkript

1 Vasavägen Täby Tel PRODUKTKATALOG

2 Konsulttjänster Systematisk brandskyddsarbete- SBA Projektering av brand och utrymningssäkerhet Cupola SBA-WEB Övriga konsulttjänster SBA ledningssystem i pärm Årlig revision och kontrollronder Brandskyddsdokumentation Utbildningar Första hjälpen & HLR HLR & AED D-HLR Barn-HLR Utrymmningsövning Utrymmningsledare med praktisk brandsläckning Grundutbildning i brand- och utrymningssäkerhet med praktiskt brandsläckning Praktiskt brandsläckning Brandskyddsansvarig/kontrollant Heta Arbeten Föreståndare brandfarlig varamindre omfattning Installation & Service Installation Service av brandredskap Service av rökluckor Kontroll av brandtätning Kontroll av armaturer Lagar & information Lagen om skydd mot olyckor Arbetsmiljöverkets föreskrifter Boverkets byggregler Svensk standard SIS Brandskyddsföreningen Svebra HLR-rådet FSN Safety Pulversläckare Skumsläckare Koldioxidsläckare Tillbehör till släckare Reservdelar till släckare Brandskyddspaket Brandpost Första Hjälpen Brandvarnare Brandfilt Räddningsstege Nöd- & Hänvisningsarmaturer Efterlysande färg Säkerhetsprodukter Utrymningsplaner Signs Efterlysande skyltar Brandskyltar Varningsskyltar Förbudsskyltar Nödskyltar Påbudsskyltar Ordningsskyltar Trivselskyltar EAH Enkelt avhjälpta hinder Inventering Taktila skyltar Golv & trappstegsmarkering Applicering av markeringar Glas & Dörrmarkering Om cupola Kvalitéts- & Miljöpolicy Företagspresentation Kontaktuppgifter Golvskyltar ADR-/Transportskyltar Monteringstillbehör Specialtillverkning

3 konsulttjänster SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE - SBA Vi på Cupola gör offentliga och företagsmiljöer rätt förberedda för brand, utrymning och oförutsedda händelser med hjälp av skräddarsydda, kompletta lösningar! Enkelt uttryckt så hjälper vi er att få rätt utbildning, produkter och tjänster utförda hos er för att er arbetsplats skall bli så säker och förberedd som möjligt! Det är genom ert systematiskt brandskyddsarbete som vi vill att ni skall nå dit och där är vi er kompletta SBA-leverantör! Cupola SBA-WEB Vad gör vi om larmet går när vi sitter och arbetar framför våra datorer? Vem ansvarar för att brandsläckaren vid min maskin är funktionsduglig om det skulle uppstå en brand? Hur kan jag som medarbetare förbättra och förhindra att en brand uppstår? De flesta av oss inser vikten av ett bra brandskydd och vikten av att ha rätt kunskap för att agera korrekt i en nödsituation. Dessvärre är vi många som trots denna vetskap inte går från ord till handling. Ansvaret och bevisbördan för att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete ligger enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor hos verksamhetsutövaren och fastighetsägaren. Det är därför oerhört viktigt att man aktivt arbetar med sitt SBA-arbete så att man har en fullgod brandskyddsutrustning med rutiner kring egenkontroller, löpande utbildningar av personal, en väl fungerande brandskyddsorganisation osv. 4 Med vår Cupola SBA-WEB får ni ett verktyg som hjälper er i ert SBA-arbete. Tillsammans med oss skapar vi rutiner, projekterar, tar fram skriftliga redogörelser, brandskyddspolicy, egenkontrollschema, ansvarsfördelning, brandskyddsregler m.m. All information läggs sedan in på er specifika sida och tillsammans ser vi till att den hålls uppdaterad och att ert brandskydd alltid har högsta beredskap och säkerhet. Fördelar med ett webbaserat verktyg! - Ni kan enkelt göra era egenkontroller via smartphone eller läsplatta. - Genom Cupola SBA-WEB får ni ett enkelt och säkert system att arbeta aktivt med ert SBA-arbete. - Ni får ett närmare samarbete med oss som leverantör då vi hjälper er med igångsättning, kontroller, påminnelser, kunskap m.m. - Era medarbetare kan lättare ta del av ert SBA-arbete gällande ansvarsfördelningar, uppgiftsfördelning m.m. - Eftersom systemet är webbaserat behöver man bara ändra på ett ställe och därför hålls informationen uppdaterad till alla. Detta effektiviserar och säkerhetställer ert SBA-arbete. - Ni kommer kunna välja mellan att logga in som Läs eller Skriv. Det innebär att de personer som skall administrera och arbeta med ert SBA-arbete kan logga in på en Skriv sida och övriga av organisationen kan ta del av information genom att logga in på en Läs -sida. På så vis får alla den aktuella information på ett ställe som är enkelt att komma åt. - Då Cupola SBA-WEB är ett webbaserat program så behövs ingen installation göras hos er utan programmet nås via internet. - Sist men inte minst så får ni ett säkert, aktuellt, genomarbetat och väl fungerande SBA-arbete som kan vara livsavgörande vid en nödsituation!

4 SBA ledningssystem i pärm Att arbeta framför en dator passar inte alla så därför erbjuder vi även dokumentation av systematiskt brandskyddsarbete genom traditionella pärmar. Systematisk brandskyddsarbete bedrivs på samma sätt oavsett vilket verktyg man väljer att dokumentera det i och därför finns flexibiliteten att kunna välja! Årlig revision och kontrollronder Varje år är det dags att gå igenom hela SBA-arbete för att säkerhetställa att allt är uppdaterat och korrekt! Tillsammans ser vi till att arbetet dokumenterats rätt och att åtgärda de eventuella brister som dyker upp på vägen. I ert SBA-arbete ingår även att göra egenkontroller på ert brandskydd och där hjälper vi er så att ni får rätt instruktioner och scheman att följa. Vi ger även utbildningar för egenkontrollanter för ökad förståelse och kunskap om innebörden av vad en egenkontroll innebär. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Dags att bygga nytt eller bygga om? Vid nybyggnad- eller ombyggnation skall man enligt Boverkets byggregler (BBR) upprätta en brandskyddsdokumentation. I brandskyddsdokumentationen redovisar man hur brandskyddet i den färdiga byggnaden kommer bli genom bland annat byggnadens brandcellsindelning, brandtekniska klasser och utrymningsstrategi. I brandskyddsdokumentationen inkluderas även drift- och skötselinstruktioner samt även planer för underhåll enligt BBR 2:51. Allt detta hjälper vi er med att ta fram i er brandskyddsdokumentation! Denna dokumentation kan även senare användas som underlag vid fortsatt arbete med dokumenteringen av ert systematiska brandskydd! PROJEKTERING AV BRAND & UTRYMNINGSSÄKERHET Med projektering av brand och utrymningssäkerhet menar vi att vi gör en analys och inventering av ert befintliga system. Vi finner de brister som finns och utifrån projekteringen tar vi fram ett förslag på förbättringar för att säkerhetsställa att ni är rätt utrustade vid eventuell olyckshändelse. Vi tittar bland annat på att utrymningsplanerna är korrekta, att ert utrymningssystem är korrekt gällande skyltning och armaturer. Vi projekterarar även era utrymningsvägar och kontrollerar antalet släckare, brandposter, brandfiltar och liknande så att lokalen är komplett utrustad. Efter vår projektering behöver ni inte längre vara osäkra på om ni är rätt utrustade eller inte! ÖVRIGA KONSULTTJÄNSTER Utöver redan nämnda tjänster kan vi hjälpa er med en rad saker till! Kontakta oss så berättar vi mer gällande: - Organisation med rutiner och instruktioner - Inventering av rökluckor - Inventering av brandtätning/brandskyddsmålning - Projektering av frångänglighet - Personantalsberäkning 5 Konsulttjänster konsulttjänster

5 utbildningar Cupola utbildningar Dagligen sker det olyckor runtom på våra arbetsplatser, skolor och vägar. Hur skall man som enskild individ agera när olyckan är framme? Vet alla på våning 4 hur de skall ta sig ut om trapporna är rökfyllda och hur skall man agera om man finner en medvetslös person? Genom ökad kunskap, medvetenhet och utbildning inom dessa områden minskar olycksfallriskerna och vår närmiljö blir säkrare! Vi på Cupola har ett brett utbildningsprogram inom säkerhet, utrymning och första hjälpen! Utbildningspassen ges vanligtvis ute hos kund men vid önskemål eller platsbrist kan passen även ges i egna lokaler. Saknar ni någon utbildning? Vi tar fram skräddarsydda alternativ för att tillgodose er behov. Kontakta oss så hjälper vi er. FÖRSTA HJÄLPEN & HLR Denna sjukvårdsutbildning är indelad i 2 delar bestående av första hjälpen samt HLR. Kursen varvas med både teoretiska och praktiska delar. Del 1: Första hjälpen Vi utbildar Första hjälpen omhändertagande enligt L-ABC principen. Vi går igenom de olika momenten stegvis med start på Läsa Olycka, Luftvägar, Andning och Cirkulation. Under utbildningen kommer deltagarna att få lära sig skapa fria luftvägar på medvetslös person samt på person som satt något i halsen, barn som vuxen. Vi pratar om vikten att stabilisera rygg/nacke vid misstanke om kraftigt våld. Sedan lär sig deltagarna kontrollera andning hos medvetslösa personer samt även lära sig uppfatta symtom som tyder på att en person har besvärligt med andningen. När vi lärt oss omhändertagandet av andningen fokuserar vi oss på cirkulation och då får deltagarna lära sig upptäcka tecken/symtom hos personer som tenderar att drabbas av cirkulationssvikt och eller inre/ yttre blödningar. Här lär sig deltagarna att stoppa blödning samt hantera personer som tenderar att svimma/och eller drabbas av blodförlust. I detta moment visar vi två olika sätt att lägga förband, dels tryckförband samt täckförband. Det ingår även praktisk övning att göra pulskontroll på varandra. Del 2: HLR Sedan fokuserar vi oss på omhändertagande av medvetslös person, vilka kontroller vi gör samt beroende på vad kontrollerna visar vilka åtgärderna blir. Detta moment är det som kallas för HLR som står för hjärt- och lungräddning. Här kommer deltagarna få genomföra mycket praktiska övningar på varsin docka. Denna del har fasta direktiv och en fast utbildningsplan från HLR-rådet som vi följer. Denna del berättigar även Cupola att skriva ut ett certifikat (kompetenskort) på att deltagaren har genomfört en HLR-kurs. För vem Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 3,5 timme och genomförs med grupper om max 10 deltagare. Övningsmaterial och kompetenskort ingår. 6

6 UTbildningar Utbildningar HLR & AED Denna HLR/AED- utbildning är indelad i 2 delar bestående av hjärt-lung-räddning samt defibrillering vid hjärtstopp. Kursen varvas med både teoretiska och praktiska delar. Utbildningen följer HLR-rådets kursplan och deltagarna erhåller kompetenskort efter genomförd utbildning. Omfattning: - Kontroll av medvetande, andning och puls - Larm - Stabilt sidoläge - Praktisk övning, mun mot munandning på docka - Praktisk övning, bröstkompression på docka - Teknikträning - Scenarieträning med HLR och defibrillering För vem Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskaps krävs. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 3 timmar och genomförs med grupper om max 10 deltagare. Övnings- och kursmaterial ingår. D-HLR Den som vill ha en djupare kunskap och träning i att göra HLR och använda hjärtstartare finns kursen D-HLR. I denna kurs lär man sig att använda en hjärtstartare och hur man delar upp arbetet när man är flera livräddare. Den är längre och mycket tid läggs på att öva i scenarier. Utbildningen följer HLR-rådets kursplan. Omfattning: - Material skickas ut innan utbildning och kursen avslutas med ett prov - Kontroll av medvetande, andning och puls - Larm - Stabilt sidoläge - Praktisk övning, mun mot munandning på docka - Praktisk övning, bröstkompression på docka - Teknikträning - Scenarieträning med HLR och defibrillering För vem Denna utbildning riktar sig till dem som har en hjärtstartare i sin närhet. Kursdelatagaren skall ha genomgått en utbildning inom HLR som inte är äldre än 6 månader. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 4 timmar och genomförs med grupper om max 6 deltagare. Övnings- och kursmaterial samt kompetenskort ingår. 7

7 utbildningar BARN-HLR Utrymningsövning Omfattning: Omfattning - Medvetande kontroll - Andningskontroll - Tecken på cirkulation - Stabilt sidoläge - HLR - Ringa Behandla ett luftvägsstopp - Förberedelser (varierar från arbetsplats till arbetsplats) - Från larm till återsamling - Observering - Utvärdering - Avstämning av fastställda mål - Deltagarenkät - Observatörsprotokoll - Sammanfattning och dokumentation Denna Barn-HLR- utbildning är indelad i 3 delar bestående av hjärtstopp hos barn i åldersklasserna 0-1år samt 1år till puberteten, luftvägsstopp och allvarlig akut sjukdom (detta är en teoretisk tilläggsdel som ej är obligatorisk.) Kursen varvas med både teoretiska och praktiska delar där man får öva på olika storlekar av HLR-dockor. Utbildningen följer HLRrådets kursplan. För vem Vid kritiska situationer skall alla arbetsplatser kunna utrymmas. Det är olika förutsättningar för alla arbetsplatser och det är många detaljer som måste fungera. Med en övning får personalen förståelse för utrymning och övning i de moment som ingår i en utrymning. Dessutom framkommer de brister som finns på ett tydligt sätt och ger ett underlag för förbättringsåtgärder. Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs. För vem Praktisk information Denna utbildning riktar sig till arbetsplatser som bör öva sig på att utrymma på ett säkert sätt från sina lokaler vid en nödsituation. Utbildningspasset tar ca 3 timmar och genomförs med grupper om max 10 deltagare. Övningsmaterial och kompetenskort ingår. Praktisk information Innan övning genomförs ett förberedande möte på ca 1 timma. Övningen sker vid er arbetsplats. 8

8 Utbildningar Utrymningsledare med praktisk brandsläckning Målsättning är att efter genomgången utbildning skall utrymningsledarna känna sig trygga i rollen samt ha en fördjupad kunskap om hur utrymning skall hanteras inom sitt ansvarsområde. Omfattning - Utrymningsledarens roll - Före, under och efter en utrymning - Avsökning inom eget ansvarsområde - Hjälpmedel - Återsamling - Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder För vem Denna utbildning riktar sig till personer som ansvarar för sin avdelnings utrymning, så kallad utrymningsledare. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 3,5 timmar och genomförs med grupper om max 12 deltagare. Övnings- och kursmaterial ingår. Påfyllningskostnad för övningssläckare tillkommer. Grundutbildning i brandoch utrymningssäkerhet med praktiskt brandsläckning I denna utbildning får alla deltagare en ökad kunskap och förståelse för de risker som finns och som kan leda till brand eller någon form av olycka. Utbildningen ges enligt Svebras riktlinjer 2011:1. Omfattning - Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym - Hotbilder - Brandskador - Samhällets krav - Brand och dess utveckling - Byggnadstekniskt brandskydd - Räddningstjänsten som resurs - Utrymningsplanerna - Återsamling och närvarokontroll - Förutsättningar på den egna arbetsplatsen - Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder För vem Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 3 timmar och genomförs med grupper om max 15 deltagare. Utbildningen sker vid er arbetsplats. Övningsmaterial ingår. Påfyllningskostnad för övningssläckare tillkommer. 9

9 utbildningar Praktiskt brandsläckning Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder. Omfattning - Val av brandsläckare - Handhavande av brandsläckare - Praktisk övning med handbrandsläckare - Praktisk övning med släckning av brand i kläder på övningsdocka För vem Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 1 timme och genomförs med grupper om max 15 deltagare. Utbildningen sker vid er arbetsplats. Påfyllningskostnad för övningssläckare tillkommer. Brandskyddsansvarig/ kontrollant I sitt Systematiska Brandskyddsarbete skall det finnas en person som är brandskyddsansvarig som kontrollerar och ansvarar för att SBA-arbetet bedrivs på ett korrekt sätt. I denna utbildning lär du dig hur du skall arbeta med ditt systematiska brandskyddsarbete och vad det finns för krav, lagar och föreskrifter inom detta område. Omfattning - Genomgång av Lagen om skydd mot olyckor som ställer krav på att SBA skall bedrivas - Byggnadstekniskt brandskydd - Vad har fastighetsägaren för ansvar? - Vad har nyttjanderättshavaren för ansvar? - Hur skall ert SBA bedrivas över tiden? - Hur räddningstjänsten genomför systemtillsyn - Praktisk övning. Här får alla genomföra en kontrollrond enligt SBA - Dokumentation och Diplom För vem Denna utbildning riktar sig till de som skall ansvara för företagets brandskydd och som skall arbeta som brandskyddsansvarig/kontrollant. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 6 timmar och genomförs med grupper om max 8 deltagare. Utbildningen ges även som en öppen utbildning på plats hos oss. Kursmaterial ingår. 10

10 Utbildningar Heta arbeten Genom denna utbildning får du nödvändiga kunskaper, färdigheter och beteende som gäller vid Heta Arbeten för att få en säkrare arbetsgång. Omfattning - Allmänt om Heta Arbeten - Lagstiftning - Säkerhetsregler - Brandskyddsorganisation - Tillstånd - Behörighet - Entreprenadavtal - Brandfarliga varor - Förebyggande brandskydd - Släckutrustning - Arbetsredskap - Om det brinner - Tätskiktsarbete - Försäkring - Praktisk brandsläckning För vem Denna utbildning riktar sig till alla som har arbeten som utförs med metoder/verktyg som kan orsaka brand samt de som är beställare av Heta Arbeten. Ingen förkunskap krävs. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 7 timmar och genomförs med grupper om max 20 deltagare samt minimum 10 deltagare. Kursmaterial ingår. Föreståndare brandfarlig vara - mindre omfattning Denna utbildning ger dig god kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder vid hantering av brandfarlig vara. Efter avslutad utbildning skall du kunna verka som föreståndare för brandfarlig vara vilket innefattar bland annat att kunna söka tillstånd och hantera brandfarlig vara. Omfattning - Brandteori - Brandfarliga varors egenskaper - Lagen och förordningen om brandfarliga varor - Sprängämnesinspektionens föreskrifter - Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter - Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara - Tillsyn och kontrollrutiner - Ansvarsfrågor vid Heta Arbeten - Brandsläckarutrustning - Praktisk brandövning - Beredskap vid olyckor För vem Denna utbildning riktar sig till de som skall vara föreståndare för brandfarlig vara. Ingen förkunskap krävs. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 7 timmar och genomförs med grupper om max 14 deltagare samt minimum 4 deltagare. Övnings- och kursmaterial ingår. 11

11 installation & service INSTALLATION Allt vi säljer kan vi montera och installera! Ja, det är precis så bra som det låter. Vi hjälper er med att montera den lilla skylten till att installera er brandpost och nödljusarmatur. Vi applicerar även efterlysande utrymningslinjer och enkelt avhjälpta hinder för bästa tillgänglighet och frångänglighet! SERVICE Det är viktigt att den säkerhetsutrusning man har i sin lokal är intakt och fungerande! Därför behövs det tillsyn, kontroller och underhåll av dessa artiklar för att vidhålla dess kvalité och säkerhet. För att uppnå detta görs det tillsyner av användaren ca en gång i månaden och underhåll av utbildad service-tekniker ca en gång per år enligt svensk standard. Allt enligt Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor, försäkringsvillkor m.fl. Vi på Cupola kan utföra service på alla olika typer av fabrikat och modeller gällande brandredskap, utrymnings- och säkerhetsprodukter. Vi underhåller även rökluckor, brandtätning, branddörrar, brandskyddsmålning, brandposter, armaturer, utrymningsvägar och annan utrustning. Då vi är rikstäckande genom våra egna servicetekniker eller samarbetspartner så 12 sträcker vi oss från Malmö i syd till Kiruna i norr. Självklart är alla våra servicetekniker utbildade med rätt kompetens för att utföra denna service! Service av brandredskap Tänk om det skulle börja brinna och du springer och hämtar din brandsläckare. Du drar ut sprinten, riktar munstycket mot branden och trycker ner handtaget och så händer det ingenting! Brandsläckaren kanske har tappat trycket, slangen trasig eller någon annan defekt som gör att den inte fungerar. Att underhålla och se över sitt brandskydd är A och O i dessa situationer! Som vi tidigare nämnt så utför vi service och underhåll på alla olika typer av fabrikat och modeller gällande handbrandsläckare och brandposter. Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar som finns där SS 3656 Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare samt SS EN Svensk standard för underhåll av inomhusbrandpost och är vägledande. Genom att teckna ett serviceavtal med oss blir ni garanterade att vi kommer minst en gång per år och ser över er utrustning och säkerhet.

12 Installation & Service installation & service Service av rökluckor Vid en brand är det röken och gasen som anses som farligast. Därför är det oerhört viktigt att man har en väl fungerande brandgasventilation och att själva rökluckan fungerar som den skall. Tyvärr har undersökningar visat att över hälften av alla rökluckor inte fungerar som de skall på grund av bland annat att rökluckan blivit skadad från snöskottning, fukt och hinder som monterats på eller under rökluckorna. Rökluckor bör kontrolleras minst en gång per år då man kontrollerar luckans och manöverdonens funktion samt byter eller renoverar vissa delar av luckan. Kontrollen sker enligt SVEBRAs riktlinjer samt att det upprättas ett serviceprotokoll som anger luckans typ och placering i fastigheten. Kontroll av brandtätning Kontroll av armaturer Kravet på utrymnings-/nödbelysning är till för att vi säkert skall kunna utrymma en lokal under normala förhållanden och vid strömavbrott. Därför är det även här viktigt att kontrollera sina armaturer för att säkerställa att de fungerar som de skall. Vi rekommenderar att användaren har tillsyn på sina armaturer ca en gång varje månad samt att en servicetekniker gör en årlig kontroll där armaturen får lysa i minst en timme på batterikraft. Vi tillhandahåller armaturer med självtestsystem och dessa funktionstestar sig själva efter ett löpande schema och vid eventuella fel indikerar armturerna detta på olika sätt genom ljud eller ljus. Vid den årliga servicen byter vi lysröret samt eventuellt även batteriet. Man uppskattar att ett lysrörs livslängd är ca 1 år och batteriet ca 4-5år och därför bör batteriet bytas ut senast efter 5 år från det att armaturen togs i bruk. Att kunna stänga inne en brand är avgörande för hur dess utveckling blir. Därför är det jätteviktigt att man har väl fungerande brandcellsgränser, branddörrar och liknande men framförallt en effektiv brandtätning! Utan en bra brandtätning kan branden sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilation. Er brandtätning bör kontrolleras regelbundet och då även vid ombyggnationer för att hålla den intakt. Vi kan kontrollera er brandtätning vid den årliga servicen eller vid en säkerhetskontroll. 13

13 lagar & information LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR AFS 2008:13 Skyltar och signaler Föreskrifterna om skyltar och signaler innehåller krav på vilka skyltar och vilken typ av märkning och signaler som ska finnas på en arbetsplats. Arbetsgivaren, den som råder över ett arbetsställe eller den som anlitar inhyrd arbetskraft ska se till att arbetstagarna får fullständig och upprepad information och instruktion om de skyltar, den märkning och de signaler som används på arbetsplatsen. Den 1 januari 2004 trädde denna lag i kraft och det är Lagen om skydd mot olyckor som ligger till grund för dig som arbetar med brandsäkerhet i organisationer, företag eller offentliga sektorn. Det är ni som organisation som har ansvaret för hela brandskyddet och det är genom bra rutiner, utbildning och säkra produkter som ni kan arbeta med att förebygga olyckor och bränder i så stor utsträckning som möjligt! För mer information om denna lag finner ni på riksdagen.se Lag 2003:778 om skydd mot olyckor. AFS 2009:2 - Arbetsplatsens utfomning Lämplig fysisk utformning av arbetsplatsen är en viktig förutsättning för en god arbetsmiljö. Föreskrifterna och de tillhörande allmänna råden om detta syftar till att ge förutsättningar för att kunna förutse och undvika risker för ohälsa och olycksfall som orsakas av eller kan förebyggas genom lokalernas utformning. Det kan gälla t.ex. brand och utrymning, tillräckligt utrymme, rumsindelning, samband och avskiljningar i planlösningen, transportvägar, installationer och ytskikt. 2 kap. 2 Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. I de allmänna råd som MSB anger finner ni vad ett komplett arbete för ett tillräckligt och bra brandskydd bör innehålla. ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållande och här har vi samlat några av de AFS:ar som är bra att känna till och läsa igenom. För mer information om arbetsmiljöverket hänvisar vi till av.se där ni även finner kommande föreskrifter. 14 AFS 2001:4 - Gasflaskor Gaser behövs för en mängd olika ändamål i arbetslivet t.ex. vid svetsning, dykning, brandbekämpning och inom medicinområdet. För att transportera dessa gaser från gasleverantör till brukare används ofta gasflaskor, som också fungerar som lagringskärl. Ett stort antal gasflaskor, uppskattningsvis flera miljoner, är i omlopp i vårt land. Konsekvenserna av ett gasflaskhaveri kan bli mycket allvarliga varför det är viktigt att säkerhetsnivån är mycket hög. AFS 1999:7 - Första hjälpen & Krishantering Det finns ett behov av kunskap och färdighet i livsuppehållande åtgärder t.ex. att säkerställa fria luftvägar, stoppa allvarliga blödningar, förebygga cirkulationssvikt samt ge hjärt-lungräddning. Utbildning och återkommande praktiska övningar i sådana uppgifter är angelägna vid planering av beredskap för första hjälpen vid olyckor och andra allvarliga händelser.

14 lagar & information Plan- och bygglagen samt förordningen anger regler för hur en byggnad ska vara utformad. Det är boverket som utfärdar de föreskrifter och allmänna råd som baseras på lagstiftningens mer övergripande bestämmelser. Reglerna är i första hand tillämpliga vid nyoch ombyggnation av en fastighet. Läs mer om Boverkets byggregler och dess förordningar under BBR 19 eller boverket.se. SVENSK STANDARD SIS SIS, Swedish Standards Institute är en medlemsorganisation som arbetar med att ta fram olika typer av svenska standarder. Det är utifrån dessa standarder som vi arbetar efter när vi gör service och underhåll på våra handbrandsläckare och inomhusbrandposter eller när vi projekterar och ritar en utrymningsplan. Exempel på dessa är SS 3656 Handbrand, SS-EN Inomhusbrandposter och SS 2875 Utrymningsplaner. BRANDSKYDDSFÖRENINGEN Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper de människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. För mer information om brandskyddsförening besök brandskyddsforeningen.se. styrelsen. För ytterligare information besök svebra.org HLR-rådet Varje år drabbas ca personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Behandling påbörjas på ca Årligen räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt oväntade hjärtstopp. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal. Se till att du är förberedd på det oförberedda, lär dig hjärt-lungräddning! Cupola genomför olika typer av sjukvårdsutbildningar och alla följer HLRrådets riktlinjer. För mer information om dessa utbildningar finner ni under flik Utbildningar. För mer information om HLR-rådet besök deras hemsida hlr.nu FSN FSN är en förening som vägleder och förklarar regler för projektering och underhåll av nödbelysning. I skriften Om bestämmelser för projektering och underhåll av nödbelysning har man sammanställt alla regelverk inom nödbelysning på ett lättöverskådligt sätt för att underlätta projektering och/eller underhåll på ett korrekt sätt. Cupola är ett av medlemsföretagen i denna förening. För mer information om FSN och ovanstående skrift besök fsn.nu SVEBRA Kampen mot brand måste bekämpas intensivt och på många fronter. Därför samverkar landets brandskyddsföretag i branschorganisationen SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag. Föreningen bildades 2002 genom en sammanslagning av Brandserviceföreningen och Svenska Brandredskapsföreningen. Idag har föreningen drygt 50 medlemsföretag och vi på Cupola är ett av dem med vår VD Stefan Johansson i 15 Lagar & information BOVERKETS BYGGREGLER

15 Safety - pulversläckare ANVÄNDNINGSOMRÅDE Kvalité EN3 pulversläckare är anpassade till att släcka alla typer av A-, B- och C-bränder. Med A-bränder menas bränder i glödande material så som trä, papper, tyg och andra fibrösa material. B står för bränder i vätskor som exempelvis oljor, bensin och lösningsmedel. Pulverbrandsläckare är den enda släckaren som är godkänd för C-bränder (gas). Släckmedlet är ej elektriskt ledande och kan därför användas på elektrisk utrustning upp till 1000V. Pulverbrandsläckarna är lämpliga att tillhandahålla i fordon, villor, fritidshus, industrier och lantgårdar. SLÄCKNINGSEFFEKT Vår Kvalité EN3 pulversläckare släcker alla typer av bränder på ett mycket verkningsfullt sätt. När pulvret bryts ner och smälter åtgår energi som kyler ner branden. Vid användning av släckare bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker branden och som hjälper till att förhindra återantändning. Pulvrets uppgift är att binda upp de fria radikalerna och på så sätt förhindra fortsatt förbränning och släcka den okontrollerade branden. 16 Pulverbrandsläckaren kan förvaras i temperaturer från -30 C till +60 C. KVALITÉ Kvalité EN3 handbrandsläckare har hög standard och god kvalité. Våra släckare är funktionstestade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN3 samt certifierade med CE-, TÜV-, Shipwheel- och DNV-märkning. Pulversläckarna har även hög effektivitetsklass på samtliga modeller. Du kan känna dig trygg och säker vid användande av vår pulverhandbrandsläckare.

Cupola Mälardalen Produktkatalog 2013

Cupola Mälardalen Produktkatalog 2013 PRODUKTKATALOG Cupola Mälardalen Tallbacksgatan 11, Hus 5 195 72 Rosersberg Tel.08-590 365 80 malardalen@cupola.se www.sbaleverantoren.se Cupola Mälardalen Produktkatalog 2013 www.sbaleverantoren.se Cupola

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog Utbildningskatalog Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grundläggande brandskydd... 3 Hem och Fritid... 4 Praktisk övning... 5 Utrymningsteori... 6 Utrymningsövning... 7 SBA Systematiskt brandskyddsarbete...

Läs mer

Artikelnr Färg. Kapacitet (kg) Tömningstid (s) Effektivitetsklassning. Fyllningstryck (bar)

Artikelnr Färg. Kapacitet (kg) Tömningstid (s) Effektivitetsklassning. Fyllningstryck (bar) Safety - pulversläckare pulversläckare - Safety Artikelnr. 88001 behållare Artikelnr. 88002 Stålbehållare Artikelnr. 88056 Stålbehållare Artikelnr. 88066 Stålbehållare Artikelnr. 88009 Stålbehållare Teknisk

Läs mer

KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT.

KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT. KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT www.dalamitt.se Räddningstjänstförbundet Dala Mitt tillhandahåller utbildningar för medlemskommunerna Kurser Grundläggandebrandskyddsutbildning SBA utbildning

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Schema Teori Teori Teori Paus Paus Regelverk/Författningar FÖRFATTNINGAR Författning är ett samlingsbegrepp för: Kraven måste uppfyllas Preciserar lagens

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

REKOMMENDATIONER - VAL OCH PLACERING AV BRANDSLÄCKARE

REKOMMENDATIONER - VAL OCH PLACERING AV BRANDSLÄCKARE Dessa rekommendationer är utarbetade gemensamt av Stockholms Brandförsvar och SVEBRA - Svenska Brandredskapsföreningen. De skall i första hand fungera som vägledning för organisationer och personer som

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

REKOMMENDATIONER - VAL OCH PLACERING AV BRANDSLÄCKARE

REKOMMENDATIONER - VAL OCH PLACERING AV BRANDSLÄCKARE Dessa rekommendationer är utarbetade gemensamt av Stockholms Brandförsvar och branschföreningen SVEBRA - Svenska Brandskyddsföretag. De skall i första hand fungera som vägledning för organisationer och

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB 1. Ansvar 2. Organisation 3. Utbildning 4. Instruktioner och rutiner 5. Brandskyddsbeskrivning 6. Teknisk kontroll 7. Uppföljning av SBA Pärmen förvaras

Läs mer

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog 2015 Varför ska ett företag lägga tid och pengar på säkerhetsutbildningar? Målet med all utbildning är ökad kunskap. Säkerhet handlar i grunden om relation mellan

Läs mer

BRF. RÖNNEN 4 11 oktober 2013

BRF. RÖNNEN 4 11 oktober 2013 BRF. RÖNNEN 4 11 oktober 2013 SBA Kontroll Sveavägen 9 111 57 Stockholm vidta skäliga åtgärder för att förhindra uppkomst av brand samt skador till följd av brand Systematiskt brandskyddsarbete förebyggande

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en vårdanläggning. Exemplet är

Läs mer

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand?

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand? Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Bollebygd, Borås, Mark Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun Utbildningen handlar om att förhindra att brand

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Utredning brandsäkerhet

Utredning brandsäkerhet Uppdragsgivare: Mathias Lund, Brandsäkra Objekt: Brf Sobeln 1, Källängsvägen 7,9 & 11 Uppdrag: Brandskyddsrådgivning Datum: 2016-01-08 Upprättad av: Joakim Ohldén, Presto brandsäkerhet Funktion: Brandskyddskonsult

Läs mer

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd Österåkers Kommun 2016-05-25 Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Detta är ett exempel på ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Denna exempeldokumentation behöver anpassas till verksamheten och kan kräva kompletteringar

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta utbildning@presto.se eller besök presto.se/utbildning/ SE-55-2-20151028. Utbildningsprogram

Vill du veta mer? Kontakta utbildning@presto.se eller besök presto.se/utbildning/ SE-55-2-20151028. Utbildningsprogram Utbildningsprogram Prestos utbildningsprogram Vi på Presto ser det som en viktig uppgift att tillhandahålla uppdaterade och moderna utbildningar med hög kvalitet inom brandsäkerhet. Vi erbjuder därför

Läs mer

PULVERSLÄCKARE 2 KG BESKRIVNING

PULVERSLÄCKARE 2 KG BESKRIVNING PULVERSLÄCKARE 2 KG Enters pulversläckare från Housegard håller hög kvalitet och är godkända enligt europastandard. Pulversläckare innehåller ABC-pulver och kan användas mot alla typer av bränder. Pulvret

Läs mer

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABCDE) I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Läs mer

REKOMMENDATIONER VAL OCH PLACERING AV BRANDSLÄCKARE

REKOMMENDATIONER VAL OCH PLACERING AV BRANDSLÄCKARE Dessa rekommendationer är utarbetade av branschföreningen SVEBRA - Svenska Brandskyddsföretag. De skall i första hand fungera som vägledning för organisationer och personer som står i begrepp att välja

Läs mer

BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM

BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM 20160405 KOMMANDE AKTIVITETER 14 april 18:00-20:00 Seminarium: Känns energiräkningen för dyr? 3 maj 08:00-09:00 Frukost: Restaurang som lokalhyresgäst SKRIFTER

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

Skillnaden mellan våra utbildningar

Skillnaden mellan våra utbildningar Skillnaden mellan våra utbildningar Här följer en sammanställning av de riktlinjer och anvisningar som finns framtagna för våra självskyddskurser och de utbildningar som genomförs under ramen betalkurser.

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete Datum 2009-03-09 Upprättad av Thomas Wrååk Datum Reviderad av Beteckning/dnr Kategori/Ver Instruktion Datum Fastställd av Datum Granskad av Råd och anvisningar För Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder Räddningstjänst och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Brand- och sjukvårdsutbildningar.

Brand- och sjukvårdsutbildningar. 1 Brand- och sjukvårdsutbildningar. Sjukvårdsutbildning: hjärt- lungräddning HLR. Vår grundläggande HLR-utbildning riktar sig till den breda allmänheten som personal anställd i kommunen, idrottsföreningar,

Läs mer

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1 BRF Lampan Systematiskt brandskyddsarbete Beskrivning / Brandskyddspolicy SBA-pärm, flik () Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddet hos BRF Lampan och omfattar fastigheterna på Åsögatan 98 och

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet 1 (9) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Syfte

Läs mer

Anvisningar skriftlig redogörelse av brandskyddet

Anvisningar skriftlig redogörelse av brandskyddet Anvisningar skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Osby N. Infartsvägen 23 283 34 Osby Telefon: 0430-181 98 e-post: rt@osby.se Del 1 - Byggnad/anläggning Fastighetsbeteckning (1) Fastighetsägare

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN. Systematiskt brandskyddsarbete inom Brf Flädern i Tullinge

BRANDSKYDDSPLAN. Systematiskt brandskyddsarbete inom Brf Flädern i Tullinge BRANDSKYDDSPLAN Systematiskt brandskyddsarbete inom Brf Flädern i Tullinge 2013-01-14 Sid 1 (5) Systematiskt brandskyddsarbete inom Brf Flädern i Tullinge Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor har

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete Systematiskt Brandskyddsarbete Innehållsförteckning 1 Ansvar... 2 1.1 Policy... 2 2 Organisation... 2 2.1 Arbetsuppgifter... 2 3 Utbildning... 2 3.1 Utbildningsplan... 2 3.2 Utbildningar... 2 3.3 Utbildning/information

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

I SAMARBETE MED HOUSEGARD PRESENTERAR VI FLER PRODUKTER SOM KAN RÄDDA LIV!

I SAMARBETE MED HOUSEGARD PRESENTERAR VI FLER PRODUKTER SOM KAN RÄDDA LIV! I SAMARBETE MED HOUSEGARD PRESENTERAR VI FLER PRODUKTER SOM KAN RÄDDA LIV! Säker design för moderna hem Design Edition white Housegard har tagit fram Design Edition - ett exklusivt sortiment med designade

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Enligt 2 kap. 2 i förordningen om skydd mot olyckor får kommunen fastställa med vilket tidsintervall den skriftliga redogörelsen för brandskyddet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Reviderad: 2012-04-05 /AP

Reviderad: 2012-04-05 /AP Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta

Läs mer

8 Kontrollsystem - 1 -

8 Kontrollsystem - 1 - 8 Kontrollsystem Checklista för brandskydd 2 Uppföljningsrutiner 3 Brandfilt 4 Brandlarm, centralapparat 5 Dörr i brandcellsgräns med dörrstängare 6 Handbrandsläckare 7 Inomhusbrandpost 8 Brandlarmsknapp

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Vill du veta mer? Kontakta utbildning@presto.se eller besök presto.se/utbildning/ SE-55-3-20160414. Utbildningsprogram

Vill du veta mer? Kontakta utbildning@presto.se eller besök presto.se/utbildning/ SE-55-3-20160414. Utbildningsprogram Utbildningsprogram Prestos utbildningsprogram Vi på Presto ser det som en viktig uppgift att tillhandahålla uppdaterade och moderna utbildningar med hög kvalitet inom brandsäkerhet. Vi erbjuder därför

Läs mer

Brandskyddsredogörelse

Brandskyddsredogörelse Brandskyddsredogörelse 1. Byggnad/anläggning 1:1 Allmänt Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Besöksadress: Organisationsnummer: Utdelningsadress: 1:2 Ägarens kontaktperson mot tillsynsmyndigheten

Läs mer

Intern Brandskydds- Kontroll

Intern Brandskydds- Kontroll KONSULT & UTBILDNING Intern Brandskydds- Kontroll Instruktion Innehållsförteckning Inledning Intern brandskyddskontroll 3 1. Brandsläckare 4 2. Inomhusbrandpost 5 3. Brandlarmsknapp 6 4. Utrymningsvägar

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson

Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson AKTUELLA LAGAR Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Statens

Läs mer

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år:

2. Byggnaden/anläggningen Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år: Skriftlig redogörelse för brandskydd enligt 2 kap. 3 lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Räddning och säkerhetsavdelningen DEL BYGGNAD/ANLÄGGNING

Läs mer

Checklista för SBA egenkontroll (kvartalsvis)

Checklista för SBA egenkontroll (kvartalsvis) Checklista för SBA egenkontroll (kvartalsvis) Hänvisningsarmatur (AR) Kontrollpunkter för hänvisningsarmatur Om armaturen inte kan lokaliseras (nedmonterad, stulen, etc) ska förstås inga övriga kontrollpunkter

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BRANDSKYDD I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Skaraborgs brandkonsult AB är ett litet företag med stor erfarenhet av förebyggande brandskydd inom alla typer av verksamheter. Att vi är ett

Läs mer

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04 Information angående regler för tillfällig övernattning Räddningstjänsten får ofta frågor om det finns möjlighet att övernatta (tillfällig förläggning) i kommunens lokaler, skolor, idrottshallar, samlingslokaler,

Läs mer

Brand- och utrymningssäkerhet

Brand- och utrymningssäkerhet Brand- och utrymningssäkerhet mer Ån bara teknik Brand och utrymningssäkerhet Är inte bara brandsläckare, skyltar och utrymningsplaner. Om olyckan väl skulle vara framme så ger bra teknisk utrustning (larm,

Läs mer

2.1 Byggnadsår 2.2 Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år

2.1 Byggnadsår 2.2 Senaste större ändring med bygglov eller bygganmälan skedde år Enligt 2 kap. 2 i förordningen om skydd mot olyckor får kommunen fastställa med vilket tidsintervall den skriftliga redogörelsen för brandskyddet skall lämnas in till kommunen. Del 1 Byggnad/anläggning

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskydd

Skriftlig redogörelse för brandskydd Page 1 of 6 Skriftlig redogörelse för brandskydd Du är här: Start > Skriftlig redogörelse verksamhet 1. Allmänt 1. Organisationsnummer (1.1) 556264-4558 2. Fastighetsbeteckning (1.2) Den fastighet redogörelsen

Läs mer