Vasavägen Täby Tel PRODUKTKATALOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG"

Transkript

1 Vasavägen Täby Tel PRODUKTKATALOG

2 Konsulttjänster Systematisk brandskyddsarbete- SBA Projektering av brand och utrymningssäkerhet Cupola SBA-WEB Övriga konsulttjänster SBA ledningssystem i pärm Årlig revision och kontrollronder Brandskyddsdokumentation Utbildningar Första hjälpen & HLR HLR & AED D-HLR Barn-HLR Utrymmningsövning Utrymmningsledare med praktisk brandsläckning Grundutbildning i brand- och utrymningssäkerhet med praktiskt brandsläckning Praktiskt brandsläckning Brandskyddsansvarig/kontrollant Heta Arbeten Föreståndare brandfarlig varamindre omfattning Installation & Service Installation Service av brandredskap Service av rökluckor Kontroll av brandtätning Kontroll av armaturer Lagar & information Lagen om skydd mot olyckor Arbetsmiljöverkets föreskrifter Boverkets byggregler Svensk standard SIS Brandskyddsföreningen Svebra HLR-rådet FSN Safety Pulversläckare Skumsläckare Koldioxidsläckare Tillbehör till släckare Reservdelar till släckare Brandskyddspaket Brandpost Första Hjälpen Brandvarnare Brandfilt Räddningsstege Nöd- & Hänvisningsarmaturer Efterlysande färg Säkerhetsprodukter Utrymningsplaner Signs Efterlysande skyltar Brandskyltar Varningsskyltar Förbudsskyltar Nödskyltar Påbudsskyltar Ordningsskyltar Trivselskyltar EAH Enkelt avhjälpta hinder Inventering Taktila skyltar Golv & trappstegsmarkering Applicering av markeringar Glas & Dörrmarkering Om cupola Kvalitéts- & Miljöpolicy Företagspresentation Kontaktuppgifter Golvskyltar ADR-/Transportskyltar Monteringstillbehör Specialtillverkning

3 konsulttjänster SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE - SBA Vi på Cupola gör offentliga och företagsmiljöer rätt förberedda för brand, utrymning och oförutsedda händelser med hjälp av skräddarsydda, kompletta lösningar! Enkelt uttryckt så hjälper vi er att få rätt utbildning, produkter och tjänster utförda hos er för att er arbetsplats skall bli så säker och förberedd som möjligt! Det är genom ert systematiskt brandskyddsarbete som vi vill att ni skall nå dit och där är vi er kompletta SBA-leverantör! Cupola SBA-WEB Vad gör vi om larmet går när vi sitter och arbetar framför våra datorer? Vem ansvarar för att brandsläckaren vid min maskin är funktionsduglig om det skulle uppstå en brand? Hur kan jag som medarbetare förbättra och förhindra att en brand uppstår? De flesta av oss inser vikten av ett bra brandskydd och vikten av att ha rätt kunskap för att agera korrekt i en nödsituation. Dessvärre är vi många som trots denna vetskap inte går från ord till handling. Ansvaret och bevisbördan för att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete ligger enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor hos verksamhetsutövaren och fastighetsägaren. Det är därför oerhört viktigt att man aktivt arbetar med sitt SBA-arbete så att man har en fullgod brandskyddsutrustning med rutiner kring egenkontroller, löpande utbildningar av personal, en väl fungerande brandskyddsorganisation osv. 4 Med vår Cupola SBA-WEB får ni ett verktyg som hjälper er i ert SBA-arbete. Tillsammans med oss skapar vi rutiner, projekterar, tar fram skriftliga redogörelser, brandskyddspolicy, egenkontrollschema, ansvarsfördelning, brandskyddsregler m.m. All information läggs sedan in på er specifika sida och tillsammans ser vi till att den hålls uppdaterad och att ert brandskydd alltid har högsta beredskap och säkerhet. Fördelar med ett webbaserat verktyg! - Ni kan enkelt göra era egenkontroller via smartphone eller läsplatta. - Genom Cupola SBA-WEB får ni ett enkelt och säkert system att arbeta aktivt med ert SBA-arbete. - Ni får ett närmare samarbete med oss som leverantör då vi hjälper er med igångsättning, kontroller, påminnelser, kunskap m.m. - Era medarbetare kan lättare ta del av ert SBA-arbete gällande ansvarsfördelningar, uppgiftsfördelning m.m. - Eftersom systemet är webbaserat behöver man bara ändra på ett ställe och därför hålls informationen uppdaterad till alla. Detta effektiviserar och säkerhetställer ert SBA-arbete. - Ni kommer kunna välja mellan att logga in som Läs eller Skriv. Det innebär att de personer som skall administrera och arbeta med ert SBA-arbete kan logga in på en Skriv sida och övriga av organisationen kan ta del av information genom att logga in på en Läs -sida. På så vis får alla den aktuella information på ett ställe som är enkelt att komma åt. - Då Cupola SBA-WEB är ett webbaserat program så behövs ingen installation göras hos er utan programmet nås via internet. - Sist men inte minst så får ni ett säkert, aktuellt, genomarbetat och väl fungerande SBA-arbete som kan vara livsavgörande vid en nödsituation!

4 SBA ledningssystem i pärm Att arbeta framför en dator passar inte alla så därför erbjuder vi även dokumentation av systematiskt brandskyddsarbete genom traditionella pärmar. Systematisk brandskyddsarbete bedrivs på samma sätt oavsett vilket verktyg man väljer att dokumentera det i och därför finns flexibiliteten att kunna välja! Årlig revision och kontrollronder Varje år är det dags att gå igenom hela SBA-arbete för att säkerhetställa att allt är uppdaterat och korrekt! Tillsammans ser vi till att arbetet dokumenterats rätt och att åtgärda de eventuella brister som dyker upp på vägen. I ert SBA-arbete ingår även att göra egenkontroller på ert brandskydd och där hjälper vi er så att ni får rätt instruktioner och scheman att följa. Vi ger även utbildningar för egenkontrollanter för ökad förståelse och kunskap om innebörden av vad en egenkontroll innebär. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Dags att bygga nytt eller bygga om? Vid nybyggnad- eller ombyggnation skall man enligt Boverkets byggregler (BBR) upprätta en brandskyddsdokumentation. I brandskyddsdokumentationen redovisar man hur brandskyddet i den färdiga byggnaden kommer bli genom bland annat byggnadens brandcellsindelning, brandtekniska klasser och utrymningsstrategi. I brandskyddsdokumentationen inkluderas även drift- och skötselinstruktioner samt även planer för underhåll enligt BBR 2:51. Allt detta hjälper vi er med att ta fram i er brandskyddsdokumentation! Denna dokumentation kan även senare användas som underlag vid fortsatt arbete med dokumenteringen av ert systematiska brandskydd! PROJEKTERING AV BRAND & UTRYMNINGSSÄKERHET Med projektering av brand och utrymningssäkerhet menar vi att vi gör en analys och inventering av ert befintliga system. Vi finner de brister som finns och utifrån projekteringen tar vi fram ett förslag på förbättringar för att säkerhetsställa att ni är rätt utrustade vid eventuell olyckshändelse. Vi tittar bland annat på att utrymningsplanerna är korrekta, att ert utrymningssystem är korrekt gällande skyltning och armaturer. Vi projekterarar även era utrymningsvägar och kontrollerar antalet släckare, brandposter, brandfiltar och liknande så att lokalen är komplett utrustad. Efter vår projektering behöver ni inte längre vara osäkra på om ni är rätt utrustade eller inte! ÖVRIGA KONSULTTJÄNSTER Utöver redan nämnda tjänster kan vi hjälpa er med en rad saker till! Kontakta oss så berättar vi mer gällande: - Organisation med rutiner och instruktioner - Inventering av rökluckor - Inventering av brandtätning/brandskyddsmålning - Projektering av frångänglighet - Personantalsberäkning 5 Konsulttjänster konsulttjänster

5 utbildningar Cupola utbildningar Dagligen sker det olyckor runtom på våra arbetsplatser, skolor och vägar. Hur skall man som enskild individ agera när olyckan är framme? Vet alla på våning 4 hur de skall ta sig ut om trapporna är rökfyllda och hur skall man agera om man finner en medvetslös person? Genom ökad kunskap, medvetenhet och utbildning inom dessa områden minskar olycksfallriskerna och vår närmiljö blir säkrare! Vi på Cupola har ett brett utbildningsprogram inom säkerhet, utrymning och första hjälpen! Utbildningspassen ges vanligtvis ute hos kund men vid önskemål eller platsbrist kan passen även ges i egna lokaler. Saknar ni någon utbildning? Vi tar fram skräddarsydda alternativ för att tillgodose er behov. Kontakta oss så hjälper vi er. FÖRSTA HJÄLPEN & HLR Denna sjukvårdsutbildning är indelad i 2 delar bestående av första hjälpen samt HLR. Kursen varvas med både teoretiska och praktiska delar. Del 1: Första hjälpen Vi utbildar Första hjälpen omhändertagande enligt L-ABC principen. Vi går igenom de olika momenten stegvis med start på Läsa Olycka, Luftvägar, Andning och Cirkulation. Under utbildningen kommer deltagarna att få lära sig skapa fria luftvägar på medvetslös person samt på person som satt något i halsen, barn som vuxen. Vi pratar om vikten att stabilisera rygg/nacke vid misstanke om kraftigt våld. Sedan lär sig deltagarna kontrollera andning hos medvetslösa personer samt även lära sig uppfatta symtom som tyder på att en person har besvärligt med andningen. När vi lärt oss omhändertagandet av andningen fokuserar vi oss på cirkulation och då får deltagarna lära sig upptäcka tecken/symtom hos personer som tenderar att drabbas av cirkulationssvikt och eller inre/ yttre blödningar. Här lär sig deltagarna att stoppa blödning samt hantera personer som tenderar att svimma/och eller drabbas av blodförlust. I detta moment visar vi två olika sätt att lägga förband, dels tryckförband samt täckförband. Det ingår även praktisk övning att göra pulskontroll på varandra. Del 2: HLR Sedan fokuserar vi oss på omhändertagande av medvetslös person, vilka kontroller vi gör samt beroende på vad kontrollerna visar vilka åtgärderna blir. Detta moment är det som kallas för HLR som står för hjärt- och lungräddning. Här kommer deltagarna få genomföra mycket praktiska övningar på varsin docka. Denna del har fasta direktiv och en fast utbildningsplan från HLR-rådet som vi följer. Denna del berättigar även Cupola att skriva ut ett certifikat (kompetenskort) på att deltagaren har genomfört en HLR-kurs. För vem Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 3,5 timme och genomförs med grupper om max 10 deltagare. Övningsmaterial och kompetenskort ingår. 6

6 UTbildningar Utbildningar HLR & AED Denna HLR/AED- utbildning är indelad i 2 delar bestående av hjärt-lung-räddning samt defibrillering vid hjärtstopp. Kursen varvas med både teoretiska och praktiska delar. Utbildningen följer HLR-rådets kursplan och deltagarna erhåller kompetenskort efter genomförd utbildning. Omfattning: - Kontroll av medvetande, andning och puls - Larm - Stabilt sidoläge - Praktisk övning, mun mot munandning på docka - Praktisk övning, bröstkompression på docka - Teknikträning - Scenarieträning med HLR och defibrillering För vem Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskaps krävs. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 3 timmar och genomförs med grupper om max 10 deltagare. Övnings- och kursmaterial ingår. D-HLR Den som vill ha en djupare kunskap och träning i att göra HLR och använda hjärtstartare finns kursen D-HLR. I denna kurs lär man sig att använda en hjärtstartare och hur man delar upp arbetet när man är flera livräddare. Den är längre och mycket tid läggs på att öva i scenarier. Utbildningen följer HLR-rådets kursplan. Omfattning: - Material skickas ut innan utbildning och kursen avslutas med ett prov - Kontroll av medvetande, andning och puls - Larm - Stabilt sidoläge - Praktisk övning, mun mot munandning på docka - Praktisk övning, bröstkompression på docka - Teknikträning - Scenarieträning med HLR och defibrillering För vem Denna utbildning riktar sig till dem som har en hjärtstartare i sin närhet. Kursdelatagaren skall ha genomgått en utbildning inom HLR som inte är äldre än 6 månader. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 4 timmar och genomförs med grupper om max 6 deltagare. Övnings- och kursmaterial samt kompetenskort ingår. 7

7 utbildningar BARN-HLR Utrymningsövning Omfattning: Omfattning - Medvetande kontroll - Andningskontroll - Tecken på cirkulation - Stabilt sidoläge - HLR - Ringa Behandla ett luftvägsstopp - Förberedelser (varierar från arbetsplats till arbetsplats) - Från larm till återsamling - Observering - Utvärdering - Avstämning av fastställda mål - Deltagarenkät - Observatörsprotokoll - Sammanfattning och dokumentation Denna Barn-HLR- utbildning är indelad i 3 delar bestående av hjärtstopp hos barn i åldersklasserna 0-1år samt 1år till puberteten, luftvägsstopp och allvarlig akut sjukdom (detta är en teoretisk tilläggsdel som ej är obligatorisk.) Kursen varvas med både teoretiska och praktiska delar där man får öva på olika storlekar av HLR-dockor. Utbildningen följer HLRrådets kursplan. För vem Vid kritiska situationer skall alla arbetsplatser kunna utrymmas. Det är olika förutsättningar för alla arbetsplatser och det är många detaljer som måste fungera. Med en övning får personalen förståelse för utrymning och övning i de moment som ingår i en utrymning. Dessutom framkommer de brister som finns på ett tydligt sätt och ger ett underlag för förbättringsåtgärder. Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs. För vem Praktisk information Denna utbildning riktar sig till arbetsplatser som bör öva sig på att utrymma på ett säkert sätt från sina lokaler vid en nödsituation. Utbildningspasset tar ca 3 timmar och genomförs med grupper om max 10 deltagare. Övningsmaterial och kompetenskort ingår. Praktisk information Innan övning genomförs ett förberedande möte på ca 1 timma. Övningen sker vid er arbetsplats. 8

8 Utbildningar Utrymningsledare med praktisk brandsläckning Målsättning är att efter genomgången utbildning skall utrymningsledarna känna sig trygga i rollen samt ha en fördjupad kunskap om hur utrymning skall hanteras inom sitt ansvarsområde. Omfattning - Utrymningsledarens roll - Före, under och efter en utrymning - Avsökning inom eget ansvarsområde - Hjälpmedel - Återsamling - Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder För vem Denna utbildning riktar sig till personer som ansvarar för sin avdelnings utrymning, så kallad utrymningsledare. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 3,5 timmar och genomförs med grupper om max 12 deltagare. Övnings- och kursmaterial ingår. Påfyllningskostnad för övningssläckare tillkommer. Grundutbildning i brandoch utrymningssäkerhet med praktiskt brandsläckning I denna utbildning får alla deltagare en ökad kunskap och förståelse för de risker som finns och som kan leda till brand eller någon form av olycka. Utbildningen ges enligt Svebras riktlinjer 2011:1. Omfattning - Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym - Hotbilder - Brandskador - Samhällets krav - Brand och dess utveckling - Byggnadstekniskt brandskydd - Räddningstjänsten som resurs - Utrymningsplanerna - Återsamling och närvarokontroll - Förutsättningar på den egna arbetsplatsen - Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder För vem Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 3 timmar och genomförs med grupper om max 15 deltagare. Utbildningen sker vid er arbetsplats. Övningsmaterial ingår. Påfyllningskostnad för övningssläckare tillkommer. 9

9 utbildningar Praktiskt brandsläckning Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder. Omfattning - Val av brandsläckare - Handhavande av brandsläckare - Praktisk övning med handbrandsläckare - Praktisk övning med släckning av brand i kläder på övningsdocka För vem Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 1 timme och genomförs med grupper om max 15 deltagare. Utbildningen sker vid er arbetsplats. Påfyllningskostnad för övningssläckare tillkommer. Brandskyddsansvarig/ kontrollant I sitt Systematiska Brandskyddsarbete skall det finnas en person som är brandskyddsansvarig som kontrollerar och ansvarar för att SBA-arbetet bedrivs på ett korrekt sätt. I denna utbildning lär du dig hur du skall arbeta med ditt systematiska brandskyddsarbete och vad det finns för krav, lagar och föreskrifter inom detta område. Omfattning - Genomgång av Lagen om skydd mot olyckor som ställer krav på att SBA skall bedrivas - Byggnadstekniskt brandskydd - Vad har fastighetsägaren för ansvar? - Vad har nyttjanderättshavaren för ansvar? - Hur skall ert SBA bedrivas över tiden? - Hur räddningstjänsten genomför systemtillsyn - Praktisk övning. Här får alla genomföra en kontrollrond enligt SBA - Dokumentation och Diplom För vem Denna utbildning riktar sig till de som skall ansvara för företagets brandskydd och som skall arbeta som brandskyddsansvarig/kontrollant. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 6 timmar och genomförs med grupper om max 8 deltagare. Utbildningen ges även som en öppen utbildning på plats hos oss. Kursmaterial ingår. 10

10 Utbildningar Heta arbeten Genom denna utbildning får du nödvändiga kunskaper, färdigheter och beteende som gäller vid Heta Arbeten för att få en säkrare arbetsgång. Omfattning - Allmänt om Heta Arbeten - Lagstiftning - Säkerhetsregler - Brandskyddsorganisation - Tillstånd - Behörighet - Entreprenadavtal - Brandfarliga varor - Förebyggande brandskydd - Släckutrustning - Arbetsredskap - Om det brinner - Tätskiktsarbete - Försäkring - Praktisk brandsläckning För vem Denna utbildning riktar sig till alla som har arbeten som utförs med metoder/verktyg som kan orsaka brand samt de som är beställare av Heta Arbeten. Ingen förkunskap krävs. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 7 timmar och genomförs med grupper om max 20 deltagare samt minimum 10 deltagare. Kursmaterial ingår. Föreståndare brandfarlig vara - mindre omfattning Denna utbildning ger dig god kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder vid hantering av brandfarlig vara. Efter avslutad utbildning skall du kunna verka som föreståndare för brandfarlig vara vilket innefattar bland annat att kunna söka tillstånd och hantera brandfarlig vara. Omfattning - Brandteori - Brandfarliga varors egenskaper - Lagen och förordningen om brandfarliga varor - Sprängämnesinspektionens föreskrifter - Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter - Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara - Tillsyn och kontrollrutiner - Ansvarsfrågor vid Heta Arbeten - Brandsläckarutrustning - Praktisk brandövning - Beredskap vid olyckor För vem Denna utbildning riktar sig till de som skall vara föreståndare för brandfarlig vara. Ingen förkunskap krävs. Praktisk information Utbildningspasset tar ca 7 timmar och genomförs med grupper om max 14 deltagare samt minimum 4 deltagare. Övnings- och kursmaterial ingår. 11

11 installation & service INSTALLATION Allt vi säljer kan vi montera och installera! Ja, det är precis så bra som det låter. Vi hjälper er med att montera den lilla skylten till att installera er brandpost och nödljusarmatur. Vi applicerar även efterlysande utrymningslinjer och enkelt avhjälpta hinder för bästa tillgänglighet och frångänglighet! SERVICE Det är viktigt att den säkerhetsutrusning man har i sin lokal är intakt och fungerande! Därför behövs det tillsyn, kontroller och underhåll av dessa artiklar för att vidhålla dess kvalité och säkerhet. För att uppnå detta görs det tillsyner av användaren ca en gång i månaden och underhåll av utbildad service-tekniker ca en gång per år enligt svensk standard. Allt enligt Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor, försäkringsvillkor m.fl. Vi på Cupola kan utföra service på alla olika typer av fabrikat och modeller gällande brandredskap, utrymnings- och säkerhetsprodukter. Vi underhåller även rökluckor, brandtätning, branddörrar, brandskyddsmålning, brandposter, armaturer, utrymningsvägar och annan utrustning. Då vi är rikstäckande genom våra egna servicetekniker eller samarbetspartner så 12 sträcker vi oss från Malmö i syd till Kiruna i norr. Självklart är alla våra servicetekniker utbildade med rätt kompetens för att utföra denna service! Service av brandredskap Tänk om det skulle börja brinna och du springer och hämtar din brandsläckare. Du drar ut sprinten, riktar munstycket mot branden och trycker ner handtaget och så händer det ingenting! Brandsläckaren kanske har tappat trycket, slangen trasig eller någon annan defekt som gör att den inte fungerar. Att underhålla och se över sitt brandskydd är A och O i dessa situationer! Som vi tidigare nämnt så utför vi service och underhåll på alla olika typer av fabrikat och modeller gällande handbrandsläckare och brandposter. Allt arbete sker i enlighet med gällande standarder, regler och lagar som finns där SS 3656 Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare samt SS EN Svensk standard för underhåll av inomhusbrandpost och är vägledande. Genom att teckna ett serviceavtal med oss blir ni garanterade att vi kommer minst en gång per år och ser över er utrustning och säkerhet.

12 Installation & Service installation & service Service av rökluckor Vid en brand är det röken och gasen som anses som farligast. Därför är det oerhört viktigt att man har en väl fungerande brandgasventilation och att själva rökluckan fungerar som den skall. Tyvärr har undersökningar visat att över hälften av alla rökluckor inte fungerar som de skall på grund av bland annat att rökluckan blivit skadad från snöskottning, fukt och hinder som monterats på eller under rökluckorna. Rökluckor bör kontrolleras minst en gång per år då man kontrollerar luckans och manöverdonens funktion samt byter eller renoverar vissa delar av luckan. Kontrollen sker enligt SVEBRAs riktlinjer samt att det upprättas ett serviceprotokoll som anger luckans typ och placering i fastigheten. Kontroll av brandtätning Kontroll av armaturer Kravet på utrymnings-/nödbelysning är till för att vi säkert skall kunna utrymma en lokal under normala förhållanden och vid strömavbrott. Därför är det även här viktigt att kontrollera sina armaturer för att säkerställa att de fungerar som de skall. Vi rekommenderar att användaren har tillsyn på sina armaturer ca en gång varje månad samt att en servicetekniker gör en årlig kontroll där armaturen får lysa i minst en timme på batterikraft. Vi tillhandahåller armaturer med självtestsystem och dessa funktionstestar sig själva efter ett löpande schema och vid eventuella fel indikerar armturerna detta på olika sätt genom ljud eller ljus. Vid den årliga servicen byter vi lysröret samt eventuellt även batteriet. Man uppskattar att ett lysrörs livslängd är ca 1 år och batteriet ca 4-5år och därför bör batteriet bytas ut senast efter 5 år från det att armaturen togs i bruk. Att kunna stänga inne en brand är avgörande för hur dess utveckling blir. Därför är det jätteviktigt att man har väl fungerande brandcellsgränser, branddörrar och liknande men framförallt en effektiv brandtätning! Utan en bra brandtätning kan branden sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilation. Er brandtätning bör kontrolleras regelbundet och då även vid ombyggnationer för att hålla den intakt. Vi kan kontrollera er brandtätning vid den årliga servicen eller vid en säkerhetskontroll. 13

13 lagar & information LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR AFS 2008:13 Skyltar och signaler Föreskrifterna om skyltar och signaler innehåller krav på vilka skyltar och vilken typ av märkning och signaler som ska finnas på en arbetsplats. Arbetsgivaren, den som råder över ett arbetsställe eller den som anlitar inhyrd arbetskraft ska se till att arbetstagarna får fullständig och upprepad information och instruktion om de skyltar, den märkning och de signaler som används på arbetsplatsen. Den 1 januari 2004 trädde denna lag i kraft och det är Lagen om skydd mot olyckor som ligger till grund för dig som arbetar med brandsäkerhet i organisationer, företag eller offentliga sektorn. Det är ni som organisation som har ansvaret för hela brandskyddet och det är genom bra rutiner, utbildning och säkra produkter som ni kan arbeta med att förebygga olyckor och bränder i så stor utsträckning som möjligt! För mer information om denna lag finner ni på riksdagen.se Lag 2003:778 om skydd mot olyckor. AFS 2009:2 - Arbetsplatsens utfomning Lämplig fysisk utformning av arbetsplatsen är en viktig förutsättning för en god arbetsmiljö. Föreskrifterna och de tillhörande allmänna råden om detta syftar till att ge förutsättningar för att kunna förutse och undvika risker för ohälsa och olycksfall som orsakas av eller kan förebyggas genom lokalernas utformning. Det kan gälla t.ex. brand och utrymning, tillräckligt utrymme, rumsindelning, samband och avskiljningar i planlösningen, transportvägar, installationer och ytskikt. 2 kap. 2 Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. I de allmänna råd som MSB anger finner ni vad ett komplett arbete för ett tillräckligt och bra brandskydd bör innehålla. ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållande och här har vi samlat några av de AFS:ar som är bra att känna till och läsa igenom. För mer information om arbetsmiljöverket hänvisar vi till av.se där ni även finner kommande föreskrifter. 14 AFS 2001:4 - Gasflaskor Gaser behövs för en mängd olika ändamål i arbetslivet t.ex. vid svetsning, dykning, brandbekämpning och inom medicinområdet. För att transportera dessa gaser från gasleverantör till brukare används ofta gasflaskor, som också fungerar som lagringskärl. Ett stort antal gasflaskor, uppskattningsvis flera miljoner, är i omlopp i vårt land. Konsekvenserna av ett gasflaskhaveri kan bli mycket allvarliga varför det är viktigt att säkerhetsnivån är mycket hög. AFS 1999:7 - Första hjälpen & Krishantering Det finns ett behov av kunskap och färdighet i livsuppehållande åtgärder t.ex. att säkerställa fria luftvägar, stoppa allvarliga blödningar, förebygga cirkulationssvikt samt ge hjärt-lungräddning. Utbildning och återkommande praktiska övningar i sådana uppgifter är angelägna vid planering av beredskap för första hjälpen vid olyckor och andra allvarliga händelser.

14 lagar & information Plan- och bygglagen samt förordningen anger regler för hur en byggnad ska vara utformad. Det är boverket som utfärdar de föreskrifter och allmänna råd som baseras på lagstiftningens mer övergripande bestämmelser. Reglerna är i första hand tillämpliga vid nyoch ombyggnation av en fastighet. Läs mer om Boverkets byggregler och dess förordningar under BBR 19 eller boverket.se. SVENSK STANDARD SIS SIS, Swedish Standards Institute är en medlemsorganisation som arbetar med att ta fram olika typer av svenska standarder. Det är utifrån dessa standarder som vi arbetar efter när vi gör service och underhåll på våra handbrandsläckare och inomhusbrandposter eller när vi projekterar och ritar en utrymningsplan. Exempel på dessa är SS 3656 Handbrand, SS-EN Inomhusbrandposter och SS 2875 Utrymningsplaner. BRANDSKYDDSFÖRENINGEN Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper de människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. För mer information om brandskyddsförening besök brandskyddsforeningen.se. styrelsen. För ytterligare information besök svebra.org HLR-rådet Varje år drabbas ca personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Behandling påbörjas på ca Årligen räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt oväntade hjärtstopp. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal. Se till att du är förberedd på det oförberedda, lär dig hjärt-lungräddning! Cupola genomför olika typer av sjukvårdsutbildningar och alla följer HLRrådets riktlinjer. För mer information om dessa utbildningar finner ni under flik Utbildningar. För mer information om HLR-rådet besök deras hemsida hlr.nu FSN FSN är en förening som vägleder och förklarar regler för projektering och underhåll av nödbelysning. I skriften Om bestämmelser för projektering och underhåll av nödbelysning har man sammanställt alla regelverk inom nödbelysning på ett lättöverskådligt sätt för att underlätta projektering och/eller underhåll på ett korrekt sätt. Cupola är ett av medlemsföretagen i denna förening. För mer information om FSN och ovanstående skrift besök fsn.nu SVEBRA Kampen mot brand måste bekämpas intensivt och på många fronter. Därför samverkar landets brandskyddsföretag i branschorganisationen SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag. Föreningen bildades 2002 genom en sammanslagning av Brandserviceföreningen och Svenska Brandredskapsföreningen. Idag har föreningen drygt 50 medlemsföretag och vi på Cupola är ett av dem med vår VD Stefan Johansson i 15 Lagar & information BOVERKETS BYGGREGLER

15 Safety - pulversläckare ANVÄNDNINGSOMRÅDE Kvalité EN3 pulversläckare är anpassade till att släcka alla typer av A-, B- och C-bränder. Med A-bränder menas bränder i glödande material så som trä, papper, tyg och andra fibrösa material. B står för bränder i vätskor som exempelvis oljor, bensin och lösningsmedel. Pulverbrandsläckare är den enda släckaren som är godkänd för C-bränder (gas). Släckmedlet är ej elektriskt ledande och kan därför användas på elektrisk utrustning upp till 1000V. Pulverbrandsläckarna är lämpliga att tillhandahålla i fordon, villor, fritidshus, industrier och lantgårdar. SLÄCKNINGSEFFEKT Vår Kvalité EN3 pulversläckare släcker alla typer av bränder på ett mycket verkningsfullt sätt. När pulvret bryts ner och smälter åtgår energi som kyler ner branden. Vid användning av släckare bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker branden och som hjälper till att förhindra återantändning. Pulvrets uppgift är att binda upp de fria radikalerna och på så sätt förhindra fortsatt förbränning och släcka den okontrollerade branden. 16 Pulverbrandsläckaren kan förvaras i temperaturer från -30 C till +60 C. KVALITÉ Kvalité EN3 handbrandsläckare har hög standard och god kvalité. Våra släckare är funktionstestade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN3 samt certifierade med CE-, TÜV-, Shipwheel- och DNV-märkning. Pulversläckarna har även hög effektivitetsklass på samtliga modeller. Du kan känna dig trygg och säker vid användande av vår pulverhandbrandsläckare.

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer Brandskydd i varje bostad Gemensamma rekommendationer 2 Gemensamma rekommendationer, Brandskydd i varje bostad MSB Dnr: 2012-2779 Kontaktpersoner MSB: Malin Vestin Håkan Sten Anders Lundberg Karin Albinson

Läs mer

Vatten och andra släckmedel

Vatten och andra släckmedel Stefan Särdqvist Vatten och andra släckmedel räddningsverket Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av Räddningsverket är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014

Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014 Säker butik Så ökar du säkerheten i din butik. Praktiska råd och förmåner för dig som är medlem i Svensk Handel. 2013-2014 SÄKER BUTIK Svensk Handel Säkerhet En av de viktigaste frågorna för Svensk Handel

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

UNDER FÅGEL FENIX VINGAR

UNDER FÅGEL FENIX VINGAR UNDER FÅGEL FENIX VINGAR Brandkontoret firar i år att det är 260 år sedan ett antal kloka fastighetsägare i Stockholm gick samman för att solidariskt hjälpa varandra att ersätta skador vid brand. Brandkontoret

Läs mer

Produktkatalog. safety

Produktkatalog. safety GPBM Nordic s Produktkatalog safety we do more! Innehåll s. 02 Om GPBM Nordic s. 04 Brandsläckare s. 09 Brandvagn & brandslang s. 10 Brandvarnare & gasvarnare s. 12 Brandfiltar & brandstege s. 13 Förstahjälpenväskor

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia:

utvägenytt Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år Linda von Essen-Sylvén, Elmia: INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2009 utvägenytt Linda von Essen-Sylvén, Elmia: Vi har ansvar för 400 000 besökare varje år LEDNINGSSYSTEM PÅ WEBBEN 3 ELMIA OCH KRISHANTERING

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN INNEHÅLL Allmäninformation.................................... 3 Krisberedskap i Älvkarleby..............................5

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2007 utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 FRÄLSNINGSARMÉN VÄRNAR OM SITT HÄRBÄRGE

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har Förord Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har hört ordet eller sett skyltar med grannsamverkan i något bostadsområde. Det betyder att de som bor eller verkar

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 4 2012 Kunskap & Kompetens Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Sid 12 Sid 22 Sid 17 Sid 20 Sid 35 Användarna

Läs mer

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning

UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Nr 1/2014 UTVÄGENytt Brandskydd/SBA Utrymning Tillgänglighet Utbildning Full kontroll över brandskyddet ZuCasa är ypperlig! LEDARE / PÅ NYA PLATSER 2 SIMRISHAMN MÄRKER UTE 3 ZU CASA PÅ 600 000 M 2 4 5

Läs mer