VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport"

Transkript

1

2 1

3 Innehåll VD har ordet 4 RAMBO hållbart miljöarbete 6 Viktiga händelser Miljö 14 Finansiell rapport 22 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar 28 Revisionsberättelse 33 Granskningsrapport 34 Ledning/styrelse/revisorer 35 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän aktiebolag (RAMBO), avger härmed följande redovisning för verksamheten under räken skaps året 1 januari 31 december

4 RAMBO SNABBFAKTA 2013» 4 Avfallsanläggningar» 7 Återvinningscentraler» 63 Återvinningsstationer» 12 Miljöstationer» 70 anställda» ton hanterat avfall» 99% nyttiggörande» hushållskunder för insamling av hushållsavfall» 48 företag som utbildats i Miljödiplomerat Företag» 155 Mkr i omsättning» 0,6 Mkr i vinst» 57% soliditet Mkr Nettoomsättning Justerat eget kapital Resultat före skatt

5 VD har ordet Vi värnar om resurserna som både vi och många framtida generationer skall ha tillgång till, därför är RAMBO en viktig aktör för framtiden. Vår övergripande målsättning är att halvera förbränningen och därmed fördubbla återvinningen. Den fortsatta utvecklingen mot halverad förbränning sker i nära samarbete med både våra företags- och våra hushållskunder. För att lyckas ännu bättre behöver vi ständigt utveckla våra hjälpmedel och tjänster vid sortering så det blir ännu lättare att göra rätt.»vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta,utan att vi orsakar ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser«riksdagens BESLUTADE generationsmål, MILJÖ Fjolåret var till stor del ett bra år för RAMBO. Vi har vidareutvecklat källsorteringskoncept både för hushåll och företag som ligger i framkant, i flera fall ligger vi även före våra konkurrenter och andra kommuner. Hemsorteringsprojektet som testas i Lysekil av 500 hushåll har mycket nöjda kunder och det verkar som att vi inom testet når målet om en halverad förbränning. Projektet har genomförts föredömligt med allt från sms-avisering, kärlens utformning och riktad utbildning. Både internt och externt. Vår marknadsandel bland företagskunderna är mycket stor och kan faktiskt inte bli så mycket större eftersom vi inte får verka utanför våra ägarkommuner. Vi har lanserat flera uppskattade koncept. Ett av de senaste är avfallsfällan, med plockanalys och synliggörande visar vi på ett enkelt sätt hur mycket mer ett företag kan källsortera vilket innebär både miljöförbättring och besparingar i pengar. Detta har fallit mycket väl ut. Inte mindre än 50 av våra företagskunder har genomgått utbildning om miljö diplomering, vilket också stärker deras konkurrenskraft. RAMBO har nu också rätten att utfärda miljödiplom i egen regi. Som miljöföretag satsar RAMBO på energieffektiviseringar. Vid vår anläggning i Hogenäs har vi satt målet att halvera energiförbrukningen och under fjolåret nådde vi upp till hela 30 procent genom flera smarta lösningar. Det belönades med en hedrande andra plats för RAMBO i E-prize - utdelningen i Stockholm i höstas. 4

6 Allt detta har vi genomfört och möjliggjort tack vare alla de duktiga medarbetarna i RAMBO som skapar nöjda kunder varje dag. Vi är också mycket stolta över vår fjärde plats i den riksomfattande kundundersökning som gjordes bland hushållen Våra återvinningscentraler låg i absolut topp i omdömena från konsumenterna. RAMBO har de senaste åren vuxit kraftigt med ny verksamhet, kunder och med nära 100 Mkr i omsättning. Organisationen utvecklas och förstärkts ständigt. IT-stöd används betydligt mer och planer finns för ytterligare utveckling inom detta område. Fjolåret innehöll också en tråkig period med ett stundtals enormt medialt fokus och många ifrågasättanden. Det visade sig dock att många av anklagelserna mot företaget byggde på rykten som när dessa kontrollerades, visade sig sakna sanningshalt. RAMBO blev i rask takt friat av både miljöåklagare, arbetsmiljöverk och konkurrensverk något vi meddelade via vår hemsida. Dock hittade den av styrelsen tillsatta externa utredningen, flera oegentligheter. Utredningen fick ett styrelsebeslut till följd om att en ansvarig chef fick lämna sitt jobb och avsluta sin anställning. Dessa händelser har varit mycket jobbiga att hantera. RAMBO har, tack och lov, varit starkt nog att reda upp och går nu vidare genom att fortsatt fokusera på sin viktiga verksamhet. Händelserna och oron har påverkat resultatet kraftigt. Nu måste vi lägga detta bakom oss och fokusera vår viktiga uppgift. RAMBO är ett fortsatt framgångsrikt företag men det är viktigt att inte nöjt luta sig tillbaka. Det gäller att kontinuerligt ta både små och stora utvecklingssteg framåt tillsammans med våra kunder. Precis det som vi gör i dag! Jag vill tacka kunder, styrelse, ägare och vår fantastiska personal för ett framgångsrikt samarbete under året, trots en del orosmoln. Vi har alla ett mål Ett effektivt och målmedvetet miljöarbete nära dig skapar en hållbar framtid för kommande generationer. Lysekil i mars 2014 Claes Lundberg VD för RAMBO AB 5

7 RAMBO HÅLLBART MILJÖARBETE RAMBO AB bildades hösten 1981 och ägs gemensamt av fyra kommuner Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. RAMBO är mellersta och norra Bohusläns ledande miljöföretag inom hållbar och miljöriktig avfallsminimering. RAMBO värnar om framtiden genom att verka för att avfallet minimeras och att återvinningen maximeras. Avfall ses idag som en resurs, en resurs som skall användas av många generationer i framtiden. Vi verkar för ett gemensamt miljöarbete för framtiden och kommande generationer. Vi skall maximera återvinningen Aktiefördelning Av det samlade aktiekapitalet i RAMBO är Lysekils kommun ägare till knappt två femtedelar, medan Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun äger drygt en femtedel var. ATT NÅ MÅL minska förbränningen med 50% RAMBOs uppdrag består i att skapa en långsiktigt hållbar och miljöriktig avfallshantering och arbetet beskrivs enklast genom den så kallade avfallstrappan eller avfallshierarkin. Målsättningen är att minimera och begränsa mängden avfall samt återvinna och återanvända avfall från företag och boende i våra ägarkommuner så långt det är möjligt. Ett mål är att minska förbränningen med 50% (jämfört med nivån 2011) genom ökad återvinning och att avfallsminimera mer. I RAMBOs Ägardirektiv står att läsa att vi skall tillhandahålla en nära och effektiv infrastruktur med avfalls- och återvinningsanläggningar, verka för ett effektivare tillvaratagande av gemensamma resurser för bästa samhälls- och miljönytta, ha en hög miljöprofil, ett certifierat ledningssystem för verksamheten med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö och verka aktivt för att intentionerna i riksdagsbeslut och kommunernas avfallsplaner kan uppnås. Vår strategi för att nå detta är att utveckla tjänster mot kund och hushåll, samverka mellan andra aktörer där vi inte själva kan erbjuda alternativ. 6

8 7

9 Viktiga händelser 2013 var ett intensivt år; Vi har utvecklat våra avfallstjänster till företagskunder, testat Hemsortering och fått pris för vårt arbete kring energioptimering. Vi har blivit granskade men sedan också fått rätt och blivit friade. Det är med stor framtidstro vi ödmjukt tar klivet in i Hållbart miljöarbete, nära dig, för framtidens generationer 8

10 RAMBO Miljövärdar vid stoppet på Preemraff I september genomförde Preemraff i Lysekil sitt största revisionsstopp någonsin, stoppet räknas också som ett av de största i Europa. Stoppet förbereddes i över två år och innefattade utöver Preems egen personalstyrka om 450 man även 2300 entreprenörer som kom från hela Europa. De första entreprenörerna anlände redan i början av 2013, för att sedan öka i antal tills kulmen nåddes under själva stoppet som varade i 4 veckor under sept/okt. Under denna period var vi på plats med RAMBO Miljövärdar för att undervisa, hjälpa och underlätta sorteringen av det avfall som uppstod. I uppdraget ingick även intern logistikhantering med ansvar för att ca 200 containrar, lastväxlarflak, kärl m m hela tiden var på rätt plats, tömdes med rätt intervall etc totalt sett en mycket stark personalinsats från RAMBOs sida. Specifikt för detta tillfälle skapade vi en ny sorteringsguide, dels en utförlig i pärmformat och dels en mindre variant i fickformat så att den alltid kan vara med. Med tanke på alla skiftande nationaliteter var sorteringsguiden tvåspråkig och i tillägg rikligt illustrerad med piktogram (bildspråk). Sorteringsguiden ingår numera i vårt sortiment för våra företagskunder. Inför, under och efter stoppet användes ett antal av de tjänster Rambo kan erbjuda inom rådgivning, sortering, hantering, återvinning och omhändertagande:» RAMBO Safe Helhetskoncept och lösning gällande utbildning, hantering, förvaring, omhändertagande och hämtning av farligt avfall.» RAMBO Miljöbil Specifikt framtagen för hämtning, omhändertagande och transport av farligt avfall.» RAMBO Sorteringsguide En komplett sorterings och hanteringsguide som kan skräddarsys för vart och ett företag.» RAMBO Käll Sveriges första App som interaktivt hjälper dig att sortera ditt avfall, finns för både iphone och Android.» RAMBO Miljövärd Som på arbets-, projektplats-, evenemangsområde eller liknande finns på plats för att utbilda, hjälpa och säkra att sortering och återvinning sker enligt överenskommen kravspecifikation.» RAMBO Rådgivning Rådgivning inom allt från sortering, logistik, utrustning, maskinella hjälpmedel, säkerhetsrådgivning, planering, dokumentation, statistik m m. RAMBO [SAFE] TRYGG LÖSNING FÖR FARLIGT AVFALL Tjänsten Rambo[SAFE] är en komplett lösning för företagets farliga avfall. I den trygga helhetslösningen ingår miljöskåp, tömning och borttransport av det farliga avfallet, information och rådgivning samt den lagstadgade dokumentation som krävs. KÄLL EVENT Källsortering för evenemang Lysekils Womens Match blev det evenemang där RAMBO introducerade nya konceptet KÄLL Event för allmänheten. Med full sortering för besökarna där behållarna har tydliga bilder och skräddarsydda paneler blir det lätt att göra rätt, allt för att avfallshanteringen anpassas till kundens behov. Konceptet var uppskattat KÄLL Event är här för att stanna. 9

11 Helg och kvällsöppet Våra kundundersökningar visar att man vill ha generösare öppettider på helger och kvällar. Självklart lyssnar vi på kunderna från och med september 2013 har vi öppet varannan lördag samt kvällsöppet till 19 på måndagar på våra största anläggningar i Lysekils och Sotenäs kommun. Plockanalys Sedan många år tillbaka röner RAMBO Helhetsavtal stor framgång. Under 2013 tog vi det ytterligare ett steg längre och genomförde ett flertal plockanalyser för avtalskunder. Plockanalysen ger ett direkt svar på hur överenskomna sorterings -och- hanterings rutiner fungerar i praktiken, vilka potentiella förbättringar finns att göra. I de flesta fall har detta lett till icke obetydliga kostnadsbesparingar, trots tidigare genomförda personalutbildningar och inventeringar har vi funnit både överraskningar och nya utmaningar. RAMBO på prispallen i E-prize Vinnarna av E-prize 2013 korades vid en prisutdelning i Stockholm och RAMBO kan glädja sig åt en delad andraplats. E-prize är en utmärkelse som går till företag som utifrån sina egna förutsättningar målmedvetet arbetar med att minska energiförbrukningen på det mest innovativa och affärsmässiga sättet. Glasåtervinning uppdrag Svensk Glas Återvinning AB (SGÅ) genomförde under 2013 en upphandling gällande glasinsamling i vårt område med anledning av att dåvarande avtal löpte per den 31/ RAMBO AB fick förnyat förtroende och det nya avtalet gäller till slutet av Godkänd Sluttäckning Under 2013 godkände länsstyrelsen det genomförda täcknings arbetet på Hästesked. Det som där i huvudsak återstår är kontroll av mängden deponigas och uppbyggnad av lämplig anordning för omhändertagande av denna samt skapande av ett lättskött vegetationsskikt. Blå hallen invigd I augusti påbörjades asfaltering av den platta som den nya sorteringshallen på Sivik anläggning står på. Tre veckor senare var hallen klar. Hallen skall klara orkanvindar och kommer inhysa olika avfallsfraktioner i väntan på vidare återvinning. 10

12 Stärkt företagande genom miljödiplomering Drygt femtio företag har utbildats sig och ett tjugotal har valt att miljödiplomera sig i RAMBOs regi och fler kommer det att bli då nästa utbildningsomgång kör igång under Det är många som inser fördelarna med att miljödiplomera sitt företag. Man vill minska verksamhetens miljöpåverkan, motivera miljöansvaret hos de anställda och spara både miljö, energi och pengar. RAMBO samordnar miljödiplomering tillsammans med Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum kommun. Miljödiplomering är en enklare form av miljöledningssystem som passar små och medelstora företag som vill utveckla sitt miljöarbete. Diplomeringen kan vara ett första steg mot certifiering enligt ISO och ger dessutom goodwill och är ett användbart marknadsföringsverktyg som kan leda till bättre konkurrenskraft för företaget. Test av Hemsortering Under 2013 drog vi igång ett av de största projekten vi gjort inom insamling av hushållens avfall. Målet är halverad förbränning genom ökad återvinning, en god arbetsmiljö och fortsatt nöjda kunder. Konceptet Hemsortering, eller fastighetsnära insamling, är inget nytt i Sverige i Helsingborg har man haft det i ett flertal år med mycket goda resultat. Men kan det funka i våra kustkommuner? Under 6 månader har 485 testpiloter frivilligt fått delta i vårt test. Deltagandet innebär att man har två 370 liters kärl vid sitt hus. Kärlen har fyra fack vardera för fullskalig sortering: tidningar, matavfall, metall-, färgade och ofärgade glas-, pappers- och plastförpackningar samt restavfall och en liten extra påhängbar behållare för batterier och ljuskällor. Varannan, respektive var fjärde vecka tömmer vi kärlen och transporterar för vidare återvinning. Vinsten för de boende är en förenklad sortering där man slipper åka till återvinningsstationer och undersökningar visar att man ökar sin utsortering av förpackningar och minskar sitt restavfall. Vinsten för miljön är minskad förbränning och ökad återvinning. Vinsten för sophämtarna är inga lyft, då kärlen rullas fram till fyrfacksbilen, en sopbil med specialaggregat bak för att hantera de olika materialen separat. Under 2014 kommer testet att utvärderas och därefter presenteras för kommunfullmäktige i Lysekil. 11

13 RAMBO Sopskola Under 2013 har vi arbetat aktivt för att bjuda in skolor i våra fyra kommuner till Sopskola. Antingen kommer de till oss på någon av våra anläggningar eller så besöker vi skolan och håller i Sopskolan på plats. I Sopskolan pratar vi om kretsloppet, naturen, återvinning och avfallstrappan som vi arbetar efter i Sverige. Vi förklarar hur man sorterar och vad som händer med materialet när det kommer till oss och hur man kan tänka i sin vardag för att värna om miljön. Intresset har varit stort och vi har redan träffat mer än 20 klasser. Lärarna upplever det som en hjälp att introducera miljöarbetet i sina klasser och vill gärna se mer kring Sopskolan framöver. Som ett litet minne får alla barnen en reflex med en jordglob på att hänga på sina ytterkläder. Skräpplockardagarna i samarbete med Håll Sverige Rent I april genomfördes de årliga Skräpplockardagarna med fler än personer runt om i Sverige. Bara i våra fyra kommuner var nästan 5000 barn från förskoleålder upp till högstadiet med om att gå ut i sin närmiljö för att städa och hålla rent från skräp i naturen. Skräpplockardagarna är inte i första hand en städinsats, utan handlar om att se skräpet i sin närmiljö och ändra sitt beteende. Har man varit ute och plockat skräp tänker man sig för innan man skräpar ned i fortsättningen. Genom Skräpplockardagarna kan både barn och vuxna vara med i ett positivt förändringsarbete och själva göra skillnad. RAMBO förser barnen med påsar och gnuggisar och hämtar sedan upp allt skräpet barnen hittat för omhändertagande och vidare återvinning. 12

14 Kusträddardagen den 20 april 2013 Lördagen den 20 april 2013 anordnade Håll Sverige Rent Kusträddardagen för andra året i rad. Kusträddardagen lockade 1500 deltagare som tillsammans samlade in elva ton skräp och är en del av Håll Sverige Rents Nationella Skräpplockardagar. RAMBO hämtade, transporterade och omhändertog allt skräp som Kusträddarna hittade i Tanum, Sotenäs och Lysekils kommun för vidare återvinning. Öringsakademin Öringsakademin är en förening som värnar om öppna vandringsvägar, bra lekplatser och fina uppväxtområden för havsöringen. Varje år anordnas Truttan Open, en fisketävling där man släpper tillbaka den fångst man får. Inom tävlingen finns också Skräpa Upp som RAMBO sponsrar. Varje fiskare får vid registreringen en soppåse som man fylls med skräp man finner längs stigen till sin fiskeplats. Den som plockar med sig mest skräp tillbaka vinner och man gör även en insats för vår vackra natur. EdP-mobile RAMBO haft ett positioneringssystem kopplat till det administrativa nätet, EdP Mobile, för slambilarna i Sotenäs, Tanum och Munkedal under hela Systemet införs under 2014 i bilarna som hanterar Lysekils kommun och möjliggör en kartposition av brunnarna samt ett förenklat systemflöde mellan chaufför och kundservice. SAMLAREN KÄLL för hushållets lilla farliga avfall Samlaren KÄLL är en mottagare för hushållets farliga avfall såsom småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik. Samlaren KÄLL återfinns på utvalda matbutiker och har tagits fram för att förenkla hushållets hantering av det farliga avfallet. Totalt finns ett tiotal utplacerade i RAMBO-regionen. Sophämtning i egen regi i Lysekil 2013 tog RAMBO över insamlingen av hushållsavfall i egen regi för Lysekils kommun. Övertagandet har varit en av grunderna i Hemsorteringsprojektet där man nu kunnat pröva insamlingssystem och påverka utförandet för att skapa en anpassad insamlingsmetod för våra ägarkommuner. 13

15 utförd av SP 1002 EN Detta är en avskrift av originalcertifikatet utförd av SP nr/no EN miljö De globala miljö- och klimatförändringarna påverkar livsförutsättningarna i hela världen och dess effekter är sannolikt ett av de största hot som mänskligheten står inför. Jordens resurser skall räcka till många kommande generationer; Riksdagens beslutade Generationsmål för Miljö. Inom EU är dessa områden bland de mest prioriterade och avfallsfrågorna är centrala, med det också RAMBOs verksamheter. Kunderna är mer miljömedvetna och ställer höga krav på miljöarbetet. För att motsvara sådana krav måste RAMBO kunna visa att bolaget säkerställt sin verksamhet på ett miljöriktigt och utvecklande sätt. Intensivt kvalitets- och miljöarbete Miljöstyrningssystem RAMBO har ett miljöstyrningssystem där hela verksamheten är certifierat enligt ISO Kvalitet och arbetsmiljö är certifierade enligt ISO 9001 samt AFS 2001:1. Miljöledning, certifiering och Miljöredovisning Som första traditionella renhållnings/avfallsbolag i landet erhöll RAMBO certifiering enligt ISO Återkommande revisioner har visat att RAMBOs löpande miljöledningsarbete fungerar väl och att miljömålen justeras i takt med bolagets och samhällets utveckling. AFS 2001:1 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljön SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of occupational health and safety management systems CERTIFICATE nr/no S Härmed intygas att:/this is to certify that: RAMBO AB har ett ledningssystem för arbetsmiljön som uppfyller kraven i AFS 2001:1 vad gäller: has an occupational health and safety management system that fulfils the requirements of AFS 2001:1 with respect to: Hantering och återvinning av avfall Handling and recycling of waste Certifikatet är giltigt till och med 8 januari Ytterligare information finns på This certificate is valid until and including 8 th January, Further information can be seen at Borås den 8 januari 2007/8 th January, 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification Lennart Månsson ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems 1002 CERTIFICATE Härmed intygas att:/this is to certify that: RAMBO AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2000 vad gäller: has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2000 with respect to: Hantering och återvinning av avfall Handling and recycling of waste Certifikatet är giltigt till och med 8 januari Ytterligare information finns på This certificate is valid until and including 8 th January, Further information can be seen at Borås den 8 januari 2007/8 th January, 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification Lennart Månsson LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET OCH ARBETSMILJÖ RAMBO har valt att i sitt ledningssystem integrera även kvalitet och arbetsmiljö. Ledningssystemet har certifierats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt standarder för ISO 9001 och AFS 2001:1. Företaget har därmed ett komplett verksamhetsledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Detta är en avskrift av originalcertifikatet MILJÖARBETE RAMBO AB driver idag fyra Avfallsanläggningar, sju Återvinningscentraler, tretton Miljöstationer och ett 60-tal Återvinningsstationer. RAMBO har under året hanterat ton avfall vilket är en minskning med 0,6% jämfört med De senaste årens relativt stora avfallsmängder beror till stor del på att mer konstruktions- och täckmassor för sluttäckning av deponier tagits emot än tidigare. Genom en allt effektivare källsortering och återvinning har vi tillsammans nyttiggjort över 99% av allt inkommande avfall samma höga nyttiggörande som föregående år. 14

16 Verksamhetspolicy» RAMBO AB skall erbjuda kundanpassad och miljöriktig avfallshantering genom att ta emot, sortera, behandla och återvinna avfall från verksamheter och allmänhet, företaget skall genom detta främja en kretslopps anpassad samhällsutveckling inom våra kommuner.» Våra produkter och tjänster skall hålla rätt och jämn kvalitet, detta skall upprätthållas med hjälp av effektiva processer och personal som arbetar i god arbetsmiljö, vilket är en förutsättning för nöjda kunder och medarbetare.» Vi ska följa de lagar och förordningar som gäller för vår verk sam het och motsvara de krav som våra intressenter ställer.» Vi ska genom kontinuerlig kompetenshöjning av vår personal verka för att våra produkter, processer, arbetsmiljö och ledningssystem ständigt förbättras. Höjd kompetens bidrar till bredare arbetsinnehåll, säkrare och mer trivsam arbetsmiljö. Det ger bättre möjlighet att möta våra kunders önskemål och vårt åtagande att förebygga och minska vår negativa påverkan av miljön.» Varje anställd ska aktivt bidra till hög kvalitet, bra yttre miljö och god arbetsmiljö. Det sker genom att följa rutiner och instruktioner, uppmärksamma, rapportera och medverka till att brister avhjälps.» Vi ska öppet redovisa miljöfakta. Våra leverantörer och entreprenörer skall känna till vår verksamhetspolicy och bedriva sin egna verksamhet i linje med denna. 15

17 miljö HANTERAT AVFALL 2013 RAMBO har under 2013 hanterat närmare ton avfall från hushåll, företag och andra verksamheter vilket endast är marginellt mindre än Efter utsortering och återvinning har 99% av allt avfall nyttiggjorts. 62% har gått till återvinning, 37% till energiutvinning och resterande 1% har lagts på deponi. Om man räknar bort massor som används för sluttäckning (ca 37%) så minskade mängden inkommande avfall med ca 4% under Sannolikt ett resultat av allmänna åtstramningar i samhället och ett minskat byggande. HUSHÅLLS- OCH VERKSAMHETSAVFALL RAMBO har under 2013 leverat ton hushålls och verksamhetsavfall till förbränning, en minskning med 3% sedan Minskningen kan delvis förklaras av att mer matavfall har sorterats ut och istället gått till rötning. Det brännbara avfallet har framförallt gått till Uddevalla Energis värmekraftverk och i mindre omfattning till Göteborg. En ringa del av hushålls- och verksamhetsavfallet från återvinningscentralerna har lagts på deponi i Lysekil. 16

18 Avfallsbehandling RAMBO 2013 [Ton] Nyttiggörande Energiutvinning Slam/kompostering Materialåtervinning Nyttiggörande totalt Deponering Intern deponi 559 Extern deponi 94 Deponering totalt 653 Totalt Nyttiggörande 99% Deponi 1% Mottagna mängder (ton) Nyttiggörande (%) % 96% 92% 88% % % 17

19 miljö ÅTERVINNINGSSTATIONER OCH PRODUCENTANSVAR Enligt riksdagsbeslut gäller producentansvar för insamling och omhändertagande av bl. a tidningar, förpackningar, däck, ljuskällor, samt elektriskt och elektroniskt avfall. Producenterna har det juridiska, fysiska och ekonomiska ansvaret att fullgöra och bekosta insamlingsverksamheten. RAMBO har förtroendet att fungera som samordningsentreprenör för hela förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) för Återvinningsstationer i Lysekils, Munkedals, Sotenäs, Tanums och Strömstads kommuner. Insamlingen av källsorterade tidningar, förpackningar och småbatterier från hushållen sker genom stationärt uppställda behållare i totalt 63 Återvinningsstationer. ÅTERVINNINGSCENTRALER RAMBOs kommuner med ca invånare och ytterligare över till under sommaren har sju Återvinningscentraler (ÅVC) där hushåll och mindre företag kan lämna sitt sorterade grovavfall. Avstånden och kommunernas många fritidsboende plus sommarens turisttillströmning gör att alla RAMBOs Återvinningscentraler har en viktig uppgift att fylla för att underlätta källsortering och återvinning. Under den senaste tioårsperioden har det därför byggts nya moderna Återvinningscentraler med plats för dagens sorteringskrav på allt fler fraktioner. RAMBOS AVFALLSANLÄGGNINGAR RAMBO har fyra avfallsanläggningar Sivik i Lysekil, Hästesked i Munkedal, Hogenäs i Sotenäs samt Tyft i Tanum. På anläggningarna bedrivs en utvecklande, miljöriktig och säker avfallshantering, sortering och återvinning. På sorteringsplattan eller Plattan den vardagliga benämningen på den plats där en av RAMBOs viktigaste arbetsuppgifter genomförs kontrolleras och sorteras blandavfallet i olika fraktioner. Här töms containrar och komprimatorbilar på sitt innehåll och RAMBOs erfarna personal sorterar inkommet avfall med sorteringsmaskiner. Efter utsortering och återvinning av olika material samt en blandad bränslefraktion, återstår en mindre mängd restavfall. En del av detta består av sammansatta material som tidigare gick till deponi men som nu efter krossning och ytterligare sortering går till energiutvinning och materialåtervinning. Endast en mindre mängd kan inte nyttiggöras och måste därför deponeras. Sorteringen har resulterat i ett nyttiggörande på 99%. Omhändertagande enligt producentansvar Omhändertagande enligt producentansvar Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal ton kg/inv ton kg/inv ton kg/inv ton kg/inv Tidningar, pappers- och wellförpackningar , , ,9 Plastförpackningar (mjuka och hårda) 43 3,0 52 5,8 60 4,9 24 2,4 Metallförpackningar 12 0,8 12 1,3 13 1,1 13 1,3 Glasförpackningar , , , ,6 Småbatterier 5,1 0,4 8,3 0,9 1,3 0,1 3,0 0,3 Diverse Elektronik , , , ,0 18

20 Moderna, Attraktiva och effektiva Återvinningscentraler RAMBOs ambassadörer trevlig och kunnig personal som hjälper den tveksamme tillrätta. Åter vinnings centralerna har en viktig uppgift att fylla för att underlätta en god källsortering och återvinning. 19

21 miljö Återbruk På RAMBOs Återvinningscentraler vid Sivik, Hogenäs, Hästesked och Tyft finns särskilda utrymmen som kallas Återbruk där man kan lämna möbler, prylar eller andra begagnade saker som kan återanvändas och på så sätt spara jordens resurser. Återbruken sker i samarbete med kommunala verksamheter och ideella organisationer. Förutom att prylarna får ett nytt liv och kan glädja nya ägare så skapar verksamheten meningsfull sysselsättning och ger intäkter som kan nyttjas för välgörande ändamål. FARLIGT AVFALL MILJÖSTATIONER Omhändertagande av farligt avfall har mycket hög prioritet i RAMBOs ägarkommuner som idag har 13 särskilda Miljöstationer för insamling av hushållens farliga avfall. På Miljöstationerna kan kommuninvånarna lämna farligt avfall och elavfall. Merparten av inlämnat material utgörs av kasserade startbatterier, spilloljor, färgrester och lysrör. För att ytterligare öka servicen till kund har Samlaren- Käll introducerats med gott resultat. Det är en mottagare för det lilla farliga avfallet som småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik. Samlaren KÄLL erbjuds framförallt matbutiker och har tagits fram för att förenkla för allmänheten att lämna denna typ av avfall. FARLIGT AVFALL FÖRETAG RAMBO har sedan många år en miljöbil för tömning av miljöstationer och insamling av farligt avfall från företag och verksamheter. Bilen är utrustad för ADR-transporter, bakgavellyft och öppningsbar sida gör att den är flexibel vid lastning och lossning. Skärpning i lagstiftningen kring hantering och lagring av brandfarliga och farliga produkter samt synpunkter från försäkringsbolag har satt fokus på RAMBOs lösningar inom området Farligt avfall. RAMBO [SAFE] har tagits fram som ett helhetskoncept där RAMBO erbjuder en helhetslösning för företagens farliga avfall. Även sekretessavfall från företag, kommuner och landsting liksom riskavfall (stickande/skärande eller smittfarligt) hämtas, transporteras och lagras av RAMBO, detta sammantaget har lett till en ökad efterfrågan på tjänster inom dessa områden. RAMBO har tillstånd för mellanlagring av farligt avfall på samtliga anläggningar men huvuddelen lagras på Hogenäs och Sivik. Lokalerna är utformade för att uppfylla gällande krav med avseende på säkerhet och arbetsmiljö, vilket 20

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

ÅR SR EDOVISNING 2011

ÅR SR EDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 211 sysav 211 innehåll Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29 Bolagsstyrning 3 Flerårsöversikt koncernen 32 Resultaträkning

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer