VARNINGSLJUS OCH OPTISKA VARNINGSSYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARNINGSLJUS OCH OPTISKA VARNINGSSYSTEM"

Transkript

1 VARNINGSLJUS OCH OPTISKA VARNINGSSYSTEM

2 INTRODUKTION

3 02 03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION SIDAN OPTISKA VARNINGSSYSTEM SIDAN Kvalitet är tradition hos HELLA IP-skyddsklass ECE R 10 / ECE R Välkommen till LED-tidsåldern Ljus är teknologi Online-verktyg 14 Användningsområden / rekommendationer 15 Introduktion optiska varningssystem Optiska varningssystem - översikt Moduler OWS Tekniska detaljer OWS 7 58 Tillbehör och reservdelar OWS 7 59 Beställningshjälp OWS Exempel på konfiguration OWS VARNINGSLJUS SIDAN Optiska varningssystem OWS 64 OWS programöversikt 65 Introduktion varningsljus HELLA sökhjälp varningsljus Varningsljus - översikt Varningsljus K-LED OWS tillbehör 66 OWS reservdelar 67 Raptor Riktade blixtljus BSN-LED 71 Varningsljus Rota LED Varningsljus KL 7000 LED ARBETSSTRÅLKASTARE SIDAN Varningsljus KLX Varningsljus KLX Varningsljus KLX JuniorPlus Varningsljus KL Varningsljus Rotaflex / Rotafix Introduktion arbetsstrålkastare LED-arbetsstrålkastare Xenon arbetsstrålkastare 79 Halogen arbetsstrålkastare Arbetsstrålkastare Isolux diagram Varningsljus KL Rota Compact Varningsljus KL 600 / 700 / Varningsljus KL JuniorPlus Varningsljus KL Varningsljus KL TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR SIDAN För halogen varningsljus För xenon varningsljus 50 För varningsljus och arbetsstrålkastare med rörstudsfäste 51

4 INTRODUKTION KVALITET ÄR TRADITION HOS HELLA HELLA har själva satt det ambitiösa målet att alltid garantera hög produktkvalitet i alla hänseenden. Detta uppnår man genom att definera kvalitetskriterier och undersöka dem in i minsta detalj med noga utvalda metoder under hela tillverkningsprocessen. Produktionskvaliteten säkerställs genom löpande kvalitetskontroller och tester. Kvalitetsprodukter från HELLA genomgår olika testförfaranden enligt HELLA standard Dessa utförs av HELLA testlaboratorium i Lippstadt. Förstklassig kvalitet av övertygelse HELLA erbjuder ett långsiktigt ansvarstagande för sina produkter och står för nöjda kunder vid tillbehörs- och reservdelsbehov. Eftersom det, sedan länge etablerade företaget från Lippstadt, har ledande biltillverkare som partner tillverkas HELLA-produkter exakt enligt deras respektive toleransspecifikationer. Detta samt användningen av genomtänkta testförfaranden i produktutvecklingen gör att HELLA tillverkar produkter som man kan lita på i alla lägen. HELLA-produkter genomgår följande tester: Stänkvattentest I universella stänkvattenkabiner testas HELLA-produkter under verkliga miljöförhållanden. Kabinerna har utrustning för att simulera regn, sköljande och sprutande vatten samt dimma. Här undersöks tätheten hos testprodukterna i intervall- och sköljvattentest med ett tryck på upp till 5 bar och i vattenstråltest med ett tryck på upp till 10 bar. (IP XK4K) Högtryckstvätts-test I en testanläggning testas produkterna med ett vattentryck på upp till 120 bar och en vattentemperatur på + 85 grader Celsius. Vid detta test simuleras rengöringen i en biltvätt eller med en högtryckstvätt (IP XK9K). Dammtest Vid det här testet undersöks produkternas dammtäthet. Obränd portlandcement används som testmedium för alla produkter. Testet görs valfritt i prov-funktionsdrift samt med över- och undertrycksexponering av testobjektet. Testerna bedöms bland annat genom fastställande av det fotometriska värdet före och efter testet (IP 5K). Det är bara så HELLA kan garantera att damm inte tränger in i produkten och utlova produktens långa livslängd.

5 04 05 Nedsänknings- och trycktäthetstest Det här testet utförs beroende på kraven hos alla ljustekniska produkter. Ett vattendjup på 1 m uppnås i ett dykrör. I en annan testanläggning kan ett djup på 6 meter uppnås. Dessutom utförs en övertryckskontroll med upp till 1,6 bar i en nedsänkningstank. Alla tester utförs enligt HELLA-standarden samt enligt gällande lagkrav (IP 67). Värme-, fuktighets- och köld-test Vid temperaturväxlingstester utsätts HELLA-produkter för temperaturvariationer från - 40 grader Celsius upp till +100 grader Celsius i klimatskåp med en volym på 600 till 1000 liter. Dessutom undersöks hur kondens bildas och försvinner i upp till max. 95 % luftfuktighet och upp till + 80 grader Celsius. I det så kallade chockskåpet varierar temperaturen sekundsnabbt (intervaller på max. 6 sek.) mellan - 40 grader Celsius upp till +100 grader Celsius. De här innebär att allt material belastningstestas, såväl belysning som separata elektroniska komponenter. Testerna med värme och kyla pågår i upp till 48 timmar. Vibrationstest Det här testet simulerar hur produkterna reagerar vid t.ex. tjälskott, på grusvägar och liknande. För utvalda produkter, som t.ex. extrastrålkastare, testas speciella rallyprofiler. Vid test med bredbandsbuller testas den mekaniska tåligheten i vertikal och horisontell riktning. Frekvensområdet sträcker sig här från 10 upp till 1000 Hertz. Samtidigt utsätts produkterna för temperaturväxlingar mellan - 40 grader Celsius upp till + 80 grader Celsius. Detta kontrollerar bland annat plastens föråldringsprocess. Alla produkter funktionstestas i upp till 24 timmar. Dessutom genomförs ett mekaniskt stöttest som simulerar beteende vid stötar (produkter i kartong vid transport) med en acceleration från 300 upp till 500 meter per sekund 2 kvadrat. Mer information om kvalitetskriterierna hos HELLA hittar du på:

6 INTRODUKTION IP SKYDDSKLASS Vad betyder IP-skyddsklass? IP står för International Protection (internationellt skydd). IPskyddsklasserna bestäms enligt DIN del 9. Syftet med standarden är att exakt fastställa vilket skydd elektrisk utrustning hos fordon har mot inträngande av fasta föremål, inklusive damm, och mot inträngande av vatten. De olika skyddsklasserna som är viktiga för signalsystem förklaras närmare nedan. Skyddsklass IP 5K4K Damm får bara tränga in i sådan mängd att det inte påverkar funktion och säkerhet. Vatten som sprutar med förhöjt tryck mot lamphuset från något håll får inte ha någon skadlig effekt; vattentryck ca 4 bar. Skyddsklass IP 9K Vatten som riktas mot huset vid högtrycks-/ångtvättning får inte ha någon skadlig effekt: vattentryck ca bar. Skyddsklass IP 6K7 Damm får inte tränga in. Inget vatten får tränga in ens vid tillfällig nedsänkning. HELLA-produkter uppfyller högsta krav och är skyddade på bästa sätt mot alla väderleksförhållanden. KÄNNETECKEN BESKRIVNING KOMMENTARER Damm- och vattenskydd IP International Protection (IP) enligt DIN del 9. Specifik definition för vägfordon. 5K = Dammskyddat 6K = Dammtätt 9K = Skydd mot vatten vid högtrycks- / ångtvättning. Ju högre skyddsklass, desto bättre skydd mot inträngande smuts och vatten. IP 67 maximalt värde Helt tätat mot damm och vatten. Varningsljus - bortfallskontroll. (DIN blå) Varningsljus för fordon med företrädesrätt. Ett funktionsövervakningssystem måste finnas. ECE R 65 ECE R65 +8 Definierar ljusvärden, ljusspridning och färgpunkt som ska uppnås av varningsljus. Bara varningsljus som uppfyller ECE-R65 får användas på allmän väg. -8

7 06 07 KÄNNETECKEN BESKRIVNING KOMMENTARER Termokontroll Aktiv Aktiv: Elektronisk effektstyrning av LED vid otillåtet höga omgivningstemperaturer. Detta garanterar skydd av LED:en mot skador p.g.a. överhettning. Passiv: Optimerad placering av komponenterna för en jämn temperaturfördelning och spridning. Aktiv: Aktiv termokontroll har högre utvecklingskostnader och kräver dyrare komponenter, men ger optimala förutsättningar för maximal livslängd. Passiv: Ju varmare LED blir genom yttre faktorer eller egen uppvärmning, desto kortare livslängd. Passiv Överspänningsskydd Tillägg till elektroniken för att skydda LED:en mot spänningstoppar i fordonets elsystem enligt ISO En överbelastning av LED:en kan orsakas av spänningspikar i fordon på grund av: Starthjälp Defekta styrenheter Load-Dump-impuls (felaktig batterianslutning) Detta kan belasta eller skada LED:en vilket kan leda till att den slutar fungera eller får kortare livslängd. Om elektroniken kompletteras med lämpliga komponenter kan den skyddas, livslängden förlängas och funktionsfel förebyggas. Skydd mot felpolning Även om anslutningsledningarna förväxlas föreligger ingen fara för elektroniken. Halvledaren i en LED får principiellt bara användas med den föreskrivna polningen. En felaktig polning skadar en LED. Därför är LED-lyktor generellt utrustade med ett skydd mot felpolning (diod). Funktionen fungerar dock bara när + och - är korrekt anslutna. Om en lyktas koppling är bipolärt uppbyggd är en funktion given, oberoende av kontakternas anslutning. Därmed är Poka Joke (undvikande av felaktiga monteringar) i anslutning till t.ex. inskärnings-klämtekniken given. De extra modulerna på ledarplattan gör dock att kostnaden ökar. Godkända för transport av farligt gods Godkänd för transport av farligt gods enligt lagen om farligt gods på väg (ADR, på tyska GGVS). Krävs övervägande för lastbils- och trailerbelysning. Förutsättning för godkännande: en skada på ljuskällan får inte leda till antändning av explosiva medier. Elektromagnetisk kompatibilitet Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) provad och EG-typintyg utställt. Om lyktan inte är konstruerad enligt EMC-direktiven och därmed inte heller godkänd, kan störningar av eller från andra elektroniska säkerhetsrelevanta system uppträda. Exempel: Radiostörningar, påverkan på ABS-elektroniken eller bortfall av ljusfunktioner p.g.a. störningskänslighet).

8 INTRODUKTION ECE R 10 Vad är EMC (ECE-R10)? Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) betecknar två faktorer som är ett väsentligt kvalitetskriterium hos optiska signalsystem: Störningsutsändning: begränsning av utsändningen av elektromagnetiska störningar i en omfattning som garanterar störningsfri drift av närbelägen utrustning. Störningstålighet: garanterar tillräckligt högt motstånd mot utifrån kommande elektromagnetiska störningar. De lagstadgade underlagen för detta är CISPR 25 samt ISO 7637 och ECE R 65 2 ECE R 10 Skyddsklasstandard CISPR 25: CISPR 25 är standarden för störningsutsändning och har en klassificering från 1 till 5. Produkter i klass 5 uppfyller de högsta kraven och är även lämpliga för fastmontering direkt intill en antenn. Med klass 3 uppfylls alla lagstadgade standarder och ett rimligt skydd i de vanliga praktiska tillämpningarna säkerställs. (HELLA ljussystem uppfyller minst klass 3, många t.o.m. klass 5 och garanterar absolut funktionssäkerhet i alla användningssituationer. Bara varningsljus som har dessa båda kontrollnummer är tillåtna att använda på allmän väg. Elektromagnetisk växelverkan Mobiltelefon Sat-radio Navigering Telematik avgiftsbetalning Radio /tv Avståndsvarningsradar Hela fordonselektroniken

9 08 09 ECE R 65 Ljusspridning enligt ECE-R65 (E-typgodkännandemärke) Enligt ECE-R65 föreskrifterna måste varningsljus vara utformade så att deras felfria funktion är säkerställd vid användning under normal drift trots de påfrestningar som då uppträder och att de bibehåller de egenskaper som föreskrivs i denna bestämmelse. Det är viktigt att varningsljuset är så beskaffat att dess position inte kan förändras efter att det blivit korrekt monterat på fordonet. En felaktig montering betyder förlorad varningseffekt. Ljusvärdena mäts på minst 25 m avstånd. Hos alla lyktor som inte är utrustade med glödlampor som ljuskälla (ljuskällor) måste ljusstyrkorna som uppmäts efter 1 minuts och efter 30 minuters drift uppfylla de lägsta och högsta kraven. Detta visar hur viktigt termokontroll är hos varningsljus med LED. För att undvika överhettning av LED är det är bara med perfekt termokontroll som optimala ljusvärden kan garanteras vid långvarig användning. Ett varningsljus måste sitta monterad så på fordonet att varningssignalen upptäcks från en omkrets på 20 m från alla positioner. Om detta inte är möjligt så måste extra varningssystem (t.ex. fler varningsljus) monteras på fordonet. De följande skisserna visar hur ECE-R65 används (person: 1,8 m lång). Ljusspridning enligt ECE R cd 4 m cd cd 15,7 m 28,5 m Bromssträcka cd 2,5 m cd cd 5 m 17,8 m Bromssträcka

10 INTRODUKTION VÄLKOMMEN TILL LED TIDSÅLDERN Det finns många anledningar till att ljusemitterande dioder (LED) blir vanligare inom allt fler fordonsområden. Å ena sidan har de helt enkelt visat sig vara den bättre lösningen. Som belysningspionjär har HELLA, å andra sidan, gjort de här bättre lösningarna användbara inom en mängd olika användningsområden. Att skapa belysningstekniska milstolpar är inget nytt för HELLA. Om och om igen har det internationellt agerande familjeföretaget intagit en framträdande roll genom att sammanföra kunskap från områdena belysning, elektronik och termokontroll till innovationer. En enastående kraftfull kombination för utvecklingen av LED-produkter. Inte bara mot bakgrund av dynamiska belysningssystem med LED som i framtiden kommer att satsa på aktiva belysningsfunktioner i ökande omfattning. Teknologi följer design! Produktdesign som är hållbar för framtiden låter sig bara realiseras med förstklassig teknologikompetens. Mångårig erfarenhet inom elektronik, temperaturkontroll och design garanterar utvecklingen av LED-strålkastare och -lyktor med bibehållen, hög belysningskapacitet. Med kontinuerlig utveckling och utökning av möjligheter och användningsområden för LED har HELLA därför inte bara en avgörande roll i utformningen av LED-tidsåldern utan bidrar även avsevärt till ökningen av den aktiva säkerheten. LED:s tekniska, ekonomiska och säkerhetsrelaterade fördelar talar för sig själva Lång livslängd Inga driftstopp Minimal energiförbrukning Inget slitage och underhåll Hög uppmärksamhetseffekt Damm- och vattentäta Kompakt konstruktion Snabba reaktionstider Nya designmöjligheter Under 2011 producerade HELLA LED.

11 10 11

12 INTRODUKTION LJUS ÄR TEKNOLOGI Grundläggande egenskaper Livslängd hur temperaturutvecklingen inverkar på livslängden När man talar om livslängd eller även ljus-degenereringen hos en LED, menar man den tid under vilken dioden lyser, innan dess lyskraft sjunker till hälften av det ursprungliga lysvärdet. Funktionsdugligheten för en LED beror på flera faktorer. Det använda halvledarmaterialet har här lika stor betydelse som driftsförhållandena eller degenereringen av kiselkristallen. Hur lång livslängden verkligen är går inte att fastställa generellt. Medan en standard-led håller upp till timmar, kan en högeffekts-led endast användas omkring en fjärdedel eller hälften så länge ( timmar). Om båda dioderna används utan avbrott skulle de kunna användas i kontinuerlig drift i över elva resp. två år. Livslängden beror mycket på användningsplats och tillförd strömtäthet. Ju högre strömflödet är, desto mer värms dioden upp. Detta leder till förkortad livslängd. Även omgivningstemperaturen är relevant för livslängden, eftersom ju varmare det är i allmänhet, desto tidigare uppstår fel på dioden. Principiellt gäller för alla LED att styrkan i ljusstrålningen avtar kontinuerligt med tiden. Detta är en fördel, eftersom det inte plötsligt blir mörkt med en LED, vilket kan hända med konventionella lampor (glödlampa, halogen). Även om ljusstyrkan minskar slutar de under normala förhållanden inte att fungera. Plastlinserna som vanligtvis används i de flesta LED blir med tiden grumliga vilket även inverkar negativt på belysningskapaciteten. Huvudfaktorer som inverkar på livslängden Temperatur Strömtäthet Degenerering av kiselkristallerna LED-aktivering Eftersom en LED bara behöver lite ström lyser de redan när de får en bråkdel (några ma) av den tillåtna strömmen. Ofta räcker detta för att ge tillräckligt med ljus. Som redan nämnts finns det beroende på användningen olika möjligheter att driva en LED. Motstånd Konstantström I = konst. DC/DC-omvandlare Här bredvid visas tre av dessa möjligheter. Hos HELLA varningsljus är DC / DC standard. Så garanterar vi en extra hög kapacitetsgrad för att hålla förlustvärmen (egenvärmningen) på låg nivå. Ingående effekt Ingående effekt Ingående effekt Förluster ~ % Förluster ~ % Förluster ~ % Low Power - tillämpningar High Power - tillämpningar Tre möjligheter för aktivering av LED

13 12 13 Exempel från strålkastar-området: Personer som ofta kör bil känner igen situationen. Strålkastarna är smutsiga och därför blir vägbanan inte ordentligt belyst. Strålkastarna måste då regelbundet rengöras för hand. Men redan efter en kort tids körning blir de snabbt smutsiga igen p.g.a. uppvirvlande partiklar från andra fordon. Detta leder inte bara till sämre belysning av vägen utan även till att mötande trafik bländas. Störning och absorption av ljusstrålarna genom smutspartiklar Smutsiga varningsljus, hur de påverkar varningseffekten Varningssignal-effekten hos belysningsintensiva varningsljus påverkas av smuts. HELLA använder släta ytor utan utvändig optik för att reducera resp. undvika smutsavlagringar på ljuskåporna. Dessa är betydligt okänsligare mot nedsmutsning och garanterar därför en optimal varningseffekt. Rent varningsljus Maximal varningseffekt Ingen ljusdiffusion Optimalt ljusutsläpp Smutsigt varningsljus Lägre varningseffekt Stor ljusdiffusion Lägre ljusutsläpp

14 INTRODUKTION ONLINE VERKTYG ELIVER. Online-verktyget för att jämföra varningsljus, optiska varningssystem, arbetsstrålkastare och extraljus. Varningsljus och optiska varningssystem från HELLA är ett skolexempel på kvalitet, säkerhet, kostnadseffektivitet och praktisk tillämning. För alla typer av kommunala fordonskonstruktioner och specialkonstruktioner (t. ex. sopbilar, sand- och saltbilar, sopmaskiner, och många andra) samt räddningsfordon finns rätt varningsljus eller varningssystem hos HELLA. Kontinuerlig forskning och utveckling samt kundspecifika lösningar för små och stora serier gör HELLA till den perfekta partnern för myndigheter, kommuner och den privata sektorn. LED-produkterna som HELLA konstruerat kännetecknas också framför allt av att de är helt resistenta mot vibrationer, smuts och vatten. Dessutom påverkar användningen av LED-teknologin lönsamheten och miljöbalansen (lägre CO2 utsläpp). I vårt ELIVER-verktyg för varningsljus och optiska varningssystem kan du jämföra utvalda produkter på ett verklighetstroget sätt för att välja rätt produkt för varje behov. Du kan välja mellan de mest varierande fordon och scenarier. För alla sorters lantbruksmaskiner som traktorer eller skördetröskor, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, specialfordon samt lastbilar och lastfordon finns den rätta arbetsstrålkastaren och extraljuset hos HELLA. Använd ELIVER-verktyget för att jämföra våra fantastiska produkter och hitta den perfekta arbetsstrålkastaren eller extraljuset för dig och din arbetsdag. Se ljusspridningen på en skogsväg, på landsvägen eller vid ett offroad-scenario. Med ELIVER får du dessutom all relevant information om prestanda och tekniska data. OWS 7-konfigurator Med den nya OWS 7-konfiguratorn kan du sammanställa din egen OWS 7. Börja med att välja fordon (småbil, skåpbil, sprinter och bärgningsbil) och fortsätt över de olika takrampsbredderna fram till de individuella ljusmodulerna. Naturligtvis kan ytterligare utrustning väljas, som arbetsstrålkastare, trafikdirigeringssystem och sidobelysning av närområdet. I översikten får du sedan din individuella OWS 7 för att prova alla valda funktioner. Konfigurera din egen individuella OWS 7 här:

15 14 15 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / REKOMMENDATIONER HELLA varningsljus passar till de mest varierande användningar. Fordonssymbolerna ger en rekommendation om vilken produkt som passar bäst till vilket användningsområde. Här spelar faktorer som varningssignal-intensitet, livslängd, robusthet etc. en viktig roll. För varje användning innebär olika krav på produkten. Flygplatsfordon Gaturengöringsfordon Gruvfordon Snöröjningsfordon Sophämtningsfordon Truckar Polisfordon / Räddningsfordon små Tung lastbil Entreprenadfordon Räddningsfordon Räddningsfordon / Följefordon Lantbruksmaskiner Fordon för tunga transporter Bärgningsfordon

16 INTRODUKTION VARNINGSLJUS HELLA varningsljus med kraftig varningseffekt signalerar till de andra trafikanterna: visa hänsyn arbete pågår omkring fordonet. De garanterar maximal säkerhet för egen del och för andra tack vare en intensiv varningseffekt. Den här säkerheten uppnås genom den optimala ljuskoncentrationen och -fördelningen, den stora räckvidden som detta ger samt den kraftiga ljusstyrkan. Du kan lita på våra varningsljus till 100 %. HELLA varningsljus kännetecknas av mycket god kvalitet när det gäller tillverkning och stabilitet - den långa livslängden bevisar det.

17 16 17

18 VARNINGSLJUS HELLA SÖKHJÄLP VARNINGSLJUS Produktlinje Fordonsrekommendation Användning LED K-LED 2.0 Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Extremt långa driftstider (t. ex. sopbilar, fordon för tunga transporter) Rota LED Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Intensiv insats inom lantbruket eller på entreprenadfordon med långa driftstider KL 7000 LED Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Lastfordon / trailer med lång driftstid och hög belastning (t.ex. fjärrtrafik) Xenon KLX 7000 Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Användning på räddnings- eller följefordon till fordon för tunga transporter KLX JuniorPlus Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Skördetröskor eller fordon för tunga transporter

19 18 19 Produktlinje Fordonsrekommendation Användning Halogen KL 8000 Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Stora utryckningsfordon KL 7000 Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader På lastfordon eller räddningsfordon Rotaflex Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Perfekt för traktorer eller entreprenadmaskiner med genomsnittlig driftstid Rota Compact Varningseffekt Robusthet Livslängd Livscykelkostnader Perfekt för traktorer eller entreprenadmaskiner med normal driftstid

20 VARNINGSLJUS VARNINGSLJUS ÖVERSIKT PRODUKTLINJE SIDA F FAST MONTERING FL FLEXIBELT RÖRSTUDSFÄSTE LED K-LED Rota LED KL 7000 LED Xenon KLX KLX KLX JuniorPlus Halogen KL KL Rotflex / Rotafix KL Rota Compact KL 600 / 700 / KL JuniorPlus KL KL

21 20 21 R RÖRSTUDSFÄSTE M MAGNETFÄSTE SB ENKEL SKRUVKOPPLING / LEMO KONTAKT

22 LED VARNINGSLJUS VARNINGSLJUS K LED varningssignaltyper Första HELLA varningsljuset där du kan välja mellan roterande eller blixtrande varningssignal. Roterande ljusfunktion: 2.0 Ljusstyrkenivåer Tack vare integrerad ljussensor sker en automatisk växling mellan dag- och nattläge. Detta garanterar dig bästa möjliga varningseffekt. Funktionssäkerhet Första HELLA varningsljuset som uppfyller IP 67-kraven. Varningsljuset är dammtät och kortvarig nedsänkning i vatten är möjlig. Ljusstyrka Homogen belysning med brant ökning av ljusvärdena, signal märks direkt. Tid Vibrationstålighet Utan rörliga delar är varningsljuset skyddat mot kraftiga vibrationer och skakningar. Blixtljus-funktion: Kompakt design Extremt platt design och slagtålig ljuskåpa. Låga livscykelkostnader Underhållsfritt varningsljus med mycket lång livslängd. Reducerar underhållskostnader och stilleståndstider till ett minimum. Ljusstyrka Intensiv varseblivning genom dubbelblinksignal, Varningseffekt 360, brant ökning av ljusvärdena, signal märks direkt. Tid TEKNISKA DATA TYPPROVNING Nominell spänning (U N ) Multivolt Radioavstörning (CISPR25) Ledningsbunden klass 5 Driftsspänning (U B ) V Godkännande GGVSE / ADR Total strömförbrukning Effektförbrukning 0,45 A till 2,5 A max. 30 W EMC-kompatibilitet Driftstemperaturområde - 40 C till + 60 C Ljuskåpa Monteringsläge Polykarbonat stående Skyddsklass IP 67 PASSAR OPTIMALT TILL:

23 22 23 Produkterna på den här sidan har följande egenskaper: ECE R VARNINGSLJUS K LED 2.0 F Multivolt, gul 2XD Multivolt, blå 2XD Multivolt, röd 2XD Multivolt, grön Vid förfrågan* VARNINGSLJUS K LED 2.0 R Multivolt, gul 2XD Multivolt, blå 2XD Multivolt, röd 2XD Multivolt, grön Vid förfrågan* VARNINGSLJUS K LED 2.0 M Multivolt, gul 2XD Multivolt, blå 2XD Multivolt, röd 2XD Multivolt, grön Vid förfrågan* * Inget ECE-godkännande endast användning om detta är tillåtet enligt lag. Inte godkänd på allmän väg i Tyskland, Österrike och Schweiz.

24 LED VARNINGSLJUS VARNINGSLJUS ROTA LED Lång livslängd Inga rörliga delar, inget slitage och mycket hög tillförlitlighet. Kostnadsbesparing Eftersom LED är underhållsfria orsakar de inga extra reservdels- och underhållskostnader. Stilleståndstider reduceras till ett minimum. Vibrationsbeständighet Speciellt okänslig mot vibrationer och skakningar genom användning av LED-teknologi, utan rörliga delar. Roterande ljusfunktion Innovativt elektronikkoncept möjliggör rotationsfunktion utan rörliga delar. Kompakt konstruktion Platt, kompakt konstruktion samt slagtålig ljuskåpa av polykarbonat skyddar mot stötar t.ex. grenar. Montering Tre olika monteringsalternativ garanterar monteringslösningar för varje behov. Roterande ljusfunktion: Ljusstyrka Homogen belysning med brant ökning av ljusvärdena, signal märks direkt. Tid TEKNISKA DATA TYPPROVNING Nominell spänning (U N ) Driftsspänning (U B ) Multivolt V Ljusteknisk homologering, gul TA (ECE-R65) Ljusteknisk homologering, blå TB (ECE-R65) Total strömförbrukning ca 0,8 A (12 V), ca 0,4 A (24 V) Radioavstörning (CISPR25) Ledningsbunden klass 5 Effektförbrukning ca 10 W Godkännande GGVSE / ADR Ljuskåpa Monteringsläge Skyddsklass Polykarbonat Stående IP 5KX, IP X4K och IP X9K EMC-kompatibilitet PASSAR OPTIMALT TILL:

25 24 25 Produkterna på den här sidan har följande egenskaper: IP 9K ECE R VARNINGSLJUS ROTA LED F Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå 2RL Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* VARNINGSLJUS ROTA LED FL Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå 2RL Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* VARNINGSLJUS ROTA LED M Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå 2RL Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* * Inget ECE-godkännande endast användning om detta är tillåtet enligt lag. Inte godkänd på allmän väg i Tyskland, Österrike och Schweiz.

26 LED VARNINGSLJUS VARNINGSLJUS KL 7000 LED Lång livslängd Modernaste LED-tekniken möjliggör en optimal signalbild vid låg effektförbrukning. Roterande ljusfunktion Innovativt elektronikkoncept möjliggör rotationsfunktion utan rörliga delar. Montering Tre olika monteringsalternativ enligt DIN garanterar monteringslösning för varje behov. Fastsättningen av varianten för fast montering är möjlig ovanifrån och underifrån. Kostnadsbesparing Eftersom LED är underhållsfria orsakar de inga extra reservdels- och underhållskostnader. Stilleståndstider reduceras till ett minimum. Kompakt konstruktion Kombinationen av termokontroll och optik i en modul möjliggör en iögonfallande kompakt konstruktionsform. Uppgradera till LED Existerande halogen-versioner kan göras om till LED utan att bashuset behöver bytas och utan extra monteringsarbete. Låg konstruktionshöjd Även lastfordon med hytter med sov-avdelningar hamnar under den maximalt tillåtna fordonshöjden på 4 m som gäller på allmänna vägar. Roterande ljusfunktion: Ljusstyrka Homogen belysning med brant ökning av ljusvärdena, signal märks direkt. Termokontroll En LED är värmekänslig. Vid alltför höga temperaturer på LED:en kan dioderna tappa sin ljusstyrka och i värsta fall förstöras helt. Genom valet av värmeledande material och komponenternas placering sörjer HELLA för ett effektivt värmeflöde: Termokontroll leder bort värmen från LED:en. Reptålig, slät ljuskåpa Den reptåliga, släta ytan som är okänslig mot nedsmutsning säkrar den optimala varningseffekten. Tid TEKNISKA DATA Nominell spänning (U N ) Multivolt Driftsspänning (U B ) V Total strömförbrukning 0,8 A 0,4 A Effektförbrukning 10 W Ljuskåpa PMMA TYPPROVNING Ljusteknisk homologering, gul TA Radioavstörning (CISPR25) Ledningsbunden klass 5 Godkännande EMC-kompatibilitet GGVSE / ADR ECE-R Monteringsläge Skyddsklass Stående IP 5K4K, IP X9K PASSAR OPTIMALT TILL:

27 26 27 Produkterna på den här sidan har följande egenskaper: IP 9K ECE R VARNINGSLJUS KL 7000 LED F Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* Vid förfrågan* VARNINGSLJUS KL 7000 LED FL Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* Vid förfrågan* VARNINGSLJUS KL 7000 LED M Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå Multivolt V, röd Multivolt V, grön Vid förfrågan* Vid förfrågan* Vid förfrågan* * Inget ECE-godkännande endast användning om detta är tillåtet enligt lag. Inte godkänd på allmän väg i Tyskland, Österrike och Schweiz.

28 XENON VARNINGSLJUS VARNINGSLJUS KLX 7000 FÖRSTKLASSIG DUBBELBLIXT TEKNOLOGI EXTREMT HÖG VARNINGSEFFEKT Utmärkta ljusvärden tack vare förstklassig elektronik och effektivt invändigt linssystem Integrerad personskydds-frånslagning av de strömförande modulerna garanterar en säker hantering Kraftfull elektronik med automatisk diagnosfunktion, skydd mot felpolning, underspänningsfrånkoppling och funktionskontrollutgång (t.ex. för relä eller glödlampa) Utbytbart standardblixtrör X1 med praktisk sticksockel för ett snabbt och enkelt glödlampsbyte Utbytbar elektronik med fattning erbjuder högsta servicevänlighet Högsta EMC-skyddsklass genom robust aluminiumkåpa av hög kvalitet och extra EMC-avskärmningskorg Utmärkt kylsystem bästa skydd vid kontinuerlig drift och höga omgivningstemperaturer Slät ljuskåpa av polykarbonat, lätt att rengöra Bajonettkopplingssystem med vattenskyddad tryckmekanism Ljusstyrka i candela (cd) Variant för fast montering (konstruktion B1 enligt DIN 14620) Med två hålcirklar (130 mm (DIN) eller 107 mm, montering ovan- eller underifrån) Flexibel version (konstruktion A enligt DIN 14620) Med stötabsorberande, svängningsdämpande sockel; även kraftiga stötar dämpas och lampan återställs alltid till samma position (maximal lutningsvinkel: 90 ) Magnetversion (enligt ISO 4148) Med fem separata magneter med kraftfull vidhäftning för stadig fastsättning TEKNISKA DATA Nominell spänning (U N ) 12 V 24 V Driftsspänning (U B ) V V TYPPROVNING Ljusteknisk homologering, gul (ECE-R65) Ljusteknisk homologering, blå (ECE-R65) Avstörning Blixtfrekvens Blixtfrekvens, röd Elektrisk blixtenergi Elektrisk blixtenergi, röd Ledningsbunden klass 5 (CISPR 25) 2,05 +/- 0,03 Hz dubbelblixt 1,66 Hz dubbelblixt Ws 8 + 1,5 Ws EMC-kompatibilitet: gul, blå EMC-kompatibilitet: röd Total strömförbrukning 3,3 A 1,6 A Underspänningsavstängning 8 V 12 V Funktionskontrollutgång Belastningsbar upp till 0,5 A Driftstemperaturområde - 40 C till + 60 C Montering (KLX 7000 F) Monteringsläge Polaritetsskydd Skyddsklass Ovanifrån eller underifrån Stående Säkring IP 5K4K, IP X9K (dammskyddad och klarar högtrycksvätt) PASSAR OPTIMALT TILL:

HELLA ÄR KVALITET UTMÄRKT PRESTATION SEDAN 1899

HELLA ÄR KVALITET UTMÄRKT PRESTATION SEDAN 1899 HELLA ÄR KVALITET UTMÄRKT PRESTATION SEDAN 1899 KVALITETSKRITERIER 03 HELLA ÄR KVALITET HELLA har tagit på sig att sätta den ambitiösa måttstocken att i alla avseenden alltid garantera hög produktkvalitet.

Läs mer

Varningssystem/belysning för yrkesfordon.

Varningssystem/belysning för yrkesfordon. Elektriska Belysning komponenter Elektronik Termokontroll Säljstöd Teknisk Support Breddar vägen till framgång Säkert, tillförlitligt, högsta kvalitet! Varningssystem/belysning för yrkesfordon. Idéer för

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER VARNINGSLJUS

GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER VARNINGSLJUS GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER VARNINGSLJUS www.hella.com/municipal VAD DU BEHÖVER VETA OM VARNINGSLJUS Denna nya broschyr om varningsljus riktar sig till de personer som arbetar med varningsljus, direkt eller

Läs mer

Arbetsbelysning av absolut högsta kvalitet. ABL lights

Arbetsbelysning av absolut högsta kvalitet. ABL lights Arbetsbelysning av absolut högsta kvalitet 2017 ABL lights arbetsbelysning som förlänger dagen. ABL Lights Group är en av världens ledande tillverkare av belysning för tunga fordon och entreprenadmaskiner.

Läs mer

Elektriska. Teknisk Support. Breddar vägen till framgång. Hella arbetsstrålkastare: en produktivitetsfaktor

Elektriska. Teknisk Support. Breddar vägen till framgång. Hella arbetsstrålkastare: en produktivitetsfaktor Elektriska Belysning komponenter Elektronik Termokontroll Säljstöd Teknisk Support Breddar vägen till framgång Hella arbetsstrålkastare: en produktivitetsfaktor Fördelen med bra arbetsstrålkastare? Bättre

Läs mer

Professionella produkter - för säkerhets skull

Professionella produkter - för säkerhets skull Professionella produkter - för säkerhets skull Utg. 4 Extraljus LED XENON Halogen LED positionsljus LED extraljusramper Helljusbild Fjärrljusbild (Pencil Beam) Extraljusfästen Extraljuskablage Tillbehör

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

E6 Belysning för parkeringshus och tekniska utrymmen

E6 Belysning för parkeringshus och tekniska utrymmen ETAP 2 Belysning för parkeringshus och tekniska utrymmen E6-serien har inte bara utformats särskilt för allmänbelysning i parkeringshus, tekniska utrymmen och källare, utan också för lätt industri och

Läs mer

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 882 1882P01 1882P02 1859P02 1859P04 1882P01 QFM31.. QFM3160D / QFM3171D AQF3150 AQF3153 Symaro Kanalgivare för relativ fuktighet

Läs mer

PRODUKTBLAD BELYSNING

PRODUKTBLAD BELYSNING Specialist på varningsljus för nyttofordon Britax PMG Ltd är en ledande leverantör med ett omfattande brett sortiment av varningsljus och extra belysning. Varningsljus Britax PMG Ltd utbud av roterande

Läs mer

PRODUKTKATALOG. ER SYSTEMS Föreningsgatan 54 B 212 14 MALMÖ info@ersystems.se www.ersystems.se

PRODUKTKATALOG. ER SYSTEMS Föreningsgatan 54 B 212 14 MALMÖ info@ersystems.se www.ersystems.se PRODUKTKATALOG ER Systems importerar och marknadsför varningsljus. Våra produkter baseras på LED-teknologi vilket innebär lampor med lång livslängd och minimal energiförbrukning. ER SYSTEMS Föreningsgatan

Läs mer

GEIGER-SoftPlusWireless

GEIGER-SoftPlusWireless Produktdatablad GEIGER-SoftPlusWireless radiomotorn som är skonsam mot duken i kassettmarkisen Innehåll Problem och lösning...1 Utformning och särskilda egenskaper...2 Funktioner...5 Kortfattad instruktion

Läs mer

Välj rätt utrustning i kampen mot mörkret! PRODUKTKatalog 2013-2014

Välj rätt utrustning i kampen mot mörkret! PRODUKTKatalog 2013-2014 Välj rätt utrustning i kampen mot mörkret! PRODUKTKatalog 2013-2014 EXTRALJUS VARNINGSLJUS ARBETSBELYSNING Kampen mot den mörka sidan fortsätter. Varje år och höst är det samma sak; mörkrets krafter sveper

Läs mer

Gäller från v 35 2015 t.o.m. v 6 2016. Tfn 040-22 00 20 E-post order@abkati.se

Gäller från v 35 2015 t.o.m. v 6 2016. Tfn 040-22 00 20 E-post order@abkati.se BELYSNINGSKAMPANJ Gäller från v 35 2015 t.o.m. v 6 2016. Tfn 040-22 00 20 E-post order@abkati.se STORSÄLJARE TYRI 1010-3000 LED TYRI 1010 LED är en mycket populär, högeffektiv LED arbetslampa designad

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder?

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Garageportöppnare Sommer och Aperto garageportö Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Med en garageportöppnare slipper du gå ur bilen i regn och rusk bara för att öppna porten. Portöppnaren

Läs mer

Våra lösningar för LED-belysning Optimal synlighet och säkerhet för dig

Våra lösningar för LED-belysning Optimal synlighet och säkerhet för dig Våra lösningar för LED-belysning Optimal synlighet och säkerhet för dig Your Expert in Parts Vårt belysningsprogram Lysande affärer för dig erbjuder ett brett sortiment av innovativa belysningsprodukter.

Läs mer

Rörelsevakter/ljusrelä

Rörelsevakter/ljusrelä ARGUS 110 Basic, ARGUS 220 Basic, 220 Timer, 220 Connect ELP05711 ELP05711 ARGUS 110 Basic/ ARGUS 220 Basic E-nummer ARGUS 220 Connect/ ARGUS 220 Timer E-nummer 19 043 24/25 19 043 26/27 Mått: 80x120x70

Läs mer

LED LENSER * LED LENSER * P2 BM. Minilampan med snabb fokusering. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 BM. Minilampan med snabb fokusering. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 BM Minilampan med snabb fokusering High End Längd 103 mm Vikt 36 g Ljusflöde 16 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Effekt 1,8 Wh*** Brinntid 7 h** Räckvidd 25 m*

Läs mer

Professionella produkter - för säkerhets skull

Professionella produkter - för säkerhets skull Professionella produkter - för säkerhets skull Utg. 3 Extraljus Halogen XENON LED positionsljus Fjärrljus Pencil beam Extraljusramp Fordonsteknik AB, Fågelviksvägen 18-20, 145 53 Norsborg tel 08-88 09

Läs mer

SÄKRA UPP MED EFFEKTIVA EXTRALJUS

SÄKRA UPP MED EFFEKTIVA EXTRALJUS SÄKRA UPP MED EFFEKTIVA EXTRALJUS VARFÖR EXTRALJUS? Med mer än 31 000 mil asfalterad väg i Sverige kan du ta dig vart du vill. Du bör dock tänka på att du inte är ensam på vägen. Du delar den med våra

Läs mer

Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning

Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning Lighting Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning CoreLine Tempo stor CoreLine Tempo stor är en serie högeffektiva strålkastare för 1:1-ersättning av konventionella armaturer med bibehållen

Läs mer

KAMPEN MOT MÖRKRET HAR ÄVEN SINA LJUSA SIDOR.

KAMPEN MOT MÖRKRET HAR ÄVEN SINA LJUSA SIDOR. KAMPEN MOT MÖRKRET HAR ÄVEN SINA LJUSA SIDOR. PRODUKTKATALOG 2015-2016 EXTRALJUS VARNINGSLJUS ARBETSBELYSNING VÅRA VÄGAR BEHÖVER FLER HJÄLTAR 2 HELLA PRODUKTKATALOG 2015-2016 Is, lera, snörök och vilda

Läs mer

Skönt att se mer och synas bättre.

Skönt att se mer och synas bättre. Skönt att se mer och synas bättre. Katalog för EXTRALJUS, VARNINGSLJUS, ARBETSBELYSNING - 2012-2013 EXTRALJUS VARNINGSLJUS ARBETSBELYSNING Varde ljus och det Blev ljust. Tacka Hella för det. I begynnelsen

Läs mer

Dessa orsaker talar för belysningssystem från Wacker Neuson. Belysningskompetens in i detaljen. Alla belysningsprodukter i överblick.

Dessa orsaker talar för belysningssystem från Wacker Neuson. Belysningskompetens in i detaljen. Alla belysningsprodukter i överblick. Belysning Dessa orsaker talar för belysningssystem från Wacker Neuson. Belysningskompetens in i detaljen. 1. Belysning enligt dina behov. Drivna med bränsle, med mast, stativ eller fäst på en hållare våra

Läs mer

Halogeninfra ELIR. Halogeninfra ELIR. För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas

Halogeninfra ELIR. Halogeninfra ELIR. För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas Halogeninfra ELIR För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas 3 1 modell 1200 W Elvärme Användningsområden ELIR:s intensiva värmeavgivning gör den lämplig för alla utomhusmiljöer och för tuff industrimiljö.

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

THE ULTIMATE POWER SOURCE JORDBRUK ENTREPRENADMASKINER GENERATORER UTRYCKNINGSFORDON

THE ULTIMATE POWER SOURCE JORDBRUK ENTREPRENADMASKINER GENERATORER UTRYCKNINGSFORDON THE ULTIMATE POWER SOURCE JORDBRUK ENTREPRENADMASKINER GENERATORER UTRYCKNINGSFORDON Laddar upp till 3 gånger snabbare Över 15 gånger bättre vibrationstålighet OPTIMA YELLOWTOP BATTERIER MED DUBBLA FUNKTIONER

Läs mer

EXTRALJUSTEST Särtryck från. Vi Bilägare nr 18

EXTRALJUSTEST Särtryck från. Vi Bilägare nr 18 EXTRALJUSTEST Särtryck från Vi Bilägare nr 18 test stora extraljus Bländande uppvisning Det är inte extraljus från Hella eller Bosch som når längst på vägen. Där heter vinnaren Lightforce. Men det sker

Läs mer

53 VARNINGSAPPARATER KOMBINERAT LJUD OCH LJUS

53 VARNINGSAPPARATER KOMBINERAT LJUD OCH LJUS VARNINGSAPPARATER KOMBINERAT LJUD OCH LJUS Sirena introducerar en ny serie varningsprodukter med SMD LED-teknologi LED-teknikens fördelar: Låg effektförbrukning Inget underhåll Hög vibrationstålighet 100

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

53 Varningsljus ovolux

53 Varningsljus ovolux Varningsmaterial Varningsljus ovolux OVOLUX Ett varningsljus med optimal ljusfördelning. Produkten anpassad för glödljus. Ovolux kan erhållas i två varianter, direktmontage i 22,5 mm hål eller i ett utförande

Läs mer

Gränssnitt i enlighet med IEC 61439-2

Gränssnitt i enlighet med IEC 61439-2 NY Gränssnitt i enlighet med IEC 61439-2 För skyddad utomhusinstallation Kapslingsklass IP 65 Kombinerbara kapslingssystem som kan utökas i alla riktningar 6 kapslingsstorlekar i ett moduler på 150 mm

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. Borstlös FEIN PowerDrive motor 1 Nytt från proffset för gipsdragning: FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är specialisten för

Läs mer

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 AFS Fokuseringsmagi i fickformat High End Längd 94 mm Vikt 31 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Effekt 1,8 Wh*** Brinntid 6 h** Räckvidd 45 m* Tekniska

Läs mer

Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning

Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning Lighting Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning CoreLine Tempo stor CoreLine Tempo stor är en serie högeffektiva strålkastare för 1:1-ersättning av konventionella armaturer med bibehållen

Läs mer

Generatorer-kompetens in i minsta detalj. Dessa orsaker talar för generatorer från Wacker Neuson. En överblick av alla generatorer.

Generatorer-kompetens in i minsta detalj. Dessa orsaker talar för generatorer från Wacker Neuson. En överblick av alla generatorer. Generatorer Dessa orsaker talar för generatorer från Wacker Neuson. Generatorer-kompetens in i minsta detalj. 1. Full energi vid varje insats. En pålitlig energiförsörjning är oumbärlig på byggplatser.

Läs mer

Produktinnehåll Werma Signaltechnik, E-NUMMER Oktober 2012

Produktinnehåll Werma Signaltechnik, E-NUMMER Oktober 2012 Produktinnehåll Werma Signaltechnik, E-NUMMER Oktober 2012 1. Produktinnehåll Ljustorn KombiSIGN 71 2.Modulära Signaltorn, beskrivning/montering 3.Socklar för rör, vinkelfästen och USB 4.Permanent ljusmodul

Läs mer

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion LED information från branschen Belysningsbranschens LED sektion LED i press och oseriös marknadsföring LED ersätter alla andra ljuskällor 100-200.000 h livslängd Optimala ljuskällan O.s.v LED branschen

Läs mer

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Kraft * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Uttagscentraler El-Björns uttagscentraler installeras ofta på belastningssidan

Läs mer

NOVIPRO BYGG-EL FöR PROFEssIONELLa användare

NOVIPRO BYGG-EL FöR PROFEssIONELLa användare NOVIPRO BYGG-EL För professionella användare Gummikabel Gummikabel av högsta kvalitet (H07RN-F) för utomhusbruk. Kabeln har greppvänlig stickpropp och klarar temperaturer ner till minus 25 grader. För

Läs mer

Härdat blåtonat glas. Referenstal 50 E-märkt (E4) Diameter: 225mm, Djup: 95mm. Härdat klart glas

Härdat blåtonat glas. Referenstal 50 E-märkt (E4) Diameter: 225mm, Djup: 95mm. Härdat klart glas Extraljus 9 281101 Extraljus 9 281102 Klassiskt extraljus för 12 volt Utrustad med 55W halogen H1 från Osram, samt en W5W glödlampa som positionsljus. Lamphus i kraftig ABS-plast High Boost Aluminiumreflektor

Läs mer

STRÄNGLÄGGARE. fella.eu. Strängläggare med en rotor. Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera

STRÄNGLÄGGARE. fella.eu. Strängläggare med en rotor. Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera STRÄNGLÄGGARE Strängläggare med en rotor Hållbar konstruktion Enastående räfsning Enkel att hantera fella.eu 2 FÖRSTKLASSIG SKÖRD I mer än 90 år har FELLA varit likställt med innovativ teknik, enastående

Läs mer

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka LENSER * P5 E Ljusproffs med styrka High End Längd 100 mm Vikt 62 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AA 1,5 V Effekt 4,2 Wh*** Brinntid 20 h** Räckvidd 75 m* Tekniska data Enastående kvalitet och tidlös formgivning

Läs mer

Iridium gen3 LED Den intelligenta plug and play-armaturen för vägar

Iridium gen3 LED Den intelligenta plug and play-armaturen för vägar Lighting Iridium gen3 LED Den intelligenta plug and play-armaturen för vägar Iridium gen3 LED Mini Iridium gen3 är den första verkligt intelligenta armaturen. Inga problem med commissioning installera

Läs mer

Gör din stad redo för framtiden med DigiStreet

Gör din stad redo för framtiden med DigiStreet Lighting Gör din stad redo för framtiden med DigiStreet DigiStreet Philips DigiStreet-armaturerna är särskilt utvecklade för att vara en långvarig och pålitlig samarbetspartner till din stad. Med de två

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

BYGG. Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set!

BYGG. Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set! BYGG Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set! Två maskiner, ett set: Det nya proffssystemet från FEIN, för mer flexibelt arbete.

Läs mer

CCO kit Compact Change Over

CCO kit Compact Change Over kit Compact Change Over 6-vägs växelventil med motor CCO Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en värmeväxlarkrets Exakt flödesreglering För 4-rörssystem kyla/värme Ventil PN10, DN10, Kvs 0,9 m

Läs mer

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader Kontaktorer och reläer för bostäder och kommersiella byggnader Kompakt serie: Nya kontaktorer och reläer för både bostäder och kommersiella fastigheter Modern, kraftfull men ändå enkel att montera - det

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Band. Dekorativ ljussättning med LED-teknik

Band. Dekorativ ljussättning med LED-teknik Band Dekorativ ljussättning med LED-teknik Förfinad reflektorteknik och nya kraftfulla lysdioder skapar möjlighet till utökade applikationsmöjligheter med LED. Band är en armatur som kan användas både

Läs mer

ARBETSSTRÅLKASTARE. Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D. www.hella.

ARBETSSTRÅLKASTARE. Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D. www.hella. ARBETSSTRÅLKASTARE Hela sortimentet inklusive tillbehör 45 användningsexempel Upplev ljussteknologi i realtid och 3D www.hella.com INNEHÅLL Ljusteknologier det här måste du veta! Kvalitetsprovning kontrollerad

Läs mer

Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48

Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48 Lagstadgade föreskrifter enligt ECE-reglering 48 För motorfordon och släp 2 3 Översikt över lagkrav avseende belysning För att kunna utrusta eller uppgradera ett fordon på ett optimalt sätt måste de lagstadgade

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

Rotationsljus 3-lins

Rotationsljus 3-lins Pintsch Bamag Rotationsljus Pintsch Bamag klassiska rotationsljus med 3 glaslins optik. Rotationsljuset är försett med en kraftig drivmotor, elektronisk spänningsreglering, och remdrift för att klara vår

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

FOR SUCCESSFUL RESULTS

FOR SUCCESSFUL RESULTS PRODUKTNYTT Mars 2016 EL GELIA SE-467 84 Grästorp Sverige Besöksadress: Industrigatan 12 Ordertfn: 0514-588 80 Orderfax: 0514-588 99 order@gelia.se Växeltfn: 0514-588 00 info@gelia.se www.gelia.se FOR

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

CoreLine Waterproof det självklara valet för LED

CoreLine Waterproof det självklara valet för LED Lighting CoreLine Waterproof det självklara valet för LED CoreLine Kapslad IP65 Oavsett om kunderna renoverar eller bygger nytt vill de ha belysning med hög ljuskvalitet och låga energi- och underhållskostnader.

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka SES Fatvärmare Till standard 200 l fat. Mobil, svep värmaren runt fatet Inga uppvärmda utrymmen. Lätt att hantera. Inga värmeytor, säker även vid känsliga material. Exakt temperaturreglering. SES MANTEL/200

Läs mer

BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V

BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V BALL Byggarbetslampa LED 48 och 230V Nyutvecklad byggarbetslampa med högkvalitativ LEDteknik och extrem energieffektivitet 120 lm/w, 35000h L70. Lampan finns i 230V och 48

Läs mer

ARBETSSTRÅLKASTARE. www.hella.com/agriculture

ARBETSSTRÅLKASTARE. www.hella.com/agriculture ARBETSSTRÅLKASTARE www.hella.com/agriculture 02 INNEHÅLL Innehåll...02 Arbetsbelysning... 04 Urvalsguide... 06 Det tekniska ljuskonceptet... 08 Energieffektivitet... 09 Ljusflöde i närfältsområdet... 10

Läs mer

Utvecklingen av originalet.

Utvecklingen av originalet. De nya kopplingsdosorna Utvecklingen av originalet. Steg 2 - För gelfyllning»vattentät«2014 1950 www.enycase.eu Hensels kopplingsdosa: En framgångshistoria Gustav Hensel GmbH & Co. KG har alltid antagit

Läs mer

Användningsbroschyr. Wilo-lösningar för distribution av släckningsvatten. Brandsläckningssystem för byggnadstekniska installationer.

Användningsbroschyr. Wilo-lösningar för distribution av släckningsvatten. Brandsläckningssystem för byggnadstekniska installationer. Användningsbroschyr Wilo-lösningar för distribution av släckningsvatten. Brandsläckningssystem för byggnadstekniska installationer. 0000002449.indd 1 18.11.2015 10:04:34 02 Löftet Wilo Pioneering for You.

Läs mer

hydraulik CEJN Multi-X Flexibla multikopplingar för snabbt och enkelt handhavande www.cejn.se

hydraulik CEJN Multi-X Flexibla multikopplingar för snabbt och enkelt handhavande www.cejn.se hydraulik CEJN MultiX Flexibla multikopplingar för snabbt och enkelt handhavande www.cejn.se Med CEJN MultiX kan du minimera stilleståndstiden vid verktygsbyten ansluta hydraulledningar under resttryck

Läs mer

Solen skiner inte under dygnets alla 24 timmar... därför har vi tagit fram arbetslamporna Goliath

Solen skiner inte under dygnets alla 24 timmar... därför har vi tagit fram arbetslamporna Goliath GOLIATH Solen skiner inte under dygnets alla 24 timmar... därför har vi tagit fram arbetslamporna Goliath Professionellt dagsljus dygnet runt. För stort, smått och allt däremellan Goliath När solen går

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

CL ARBETSPLATSBELYSNING

CL ARBETSPLATSBELYSNING HM LS RLM LM HT HS RLM CLM HF TEKNISK DOKUMENTATION CL ARBETSPLATSBELYSNING CLB F R Å G O R O C H S V A R FRÅGOR OCH SVAR OM SUNNEX BELYSNING HUR HITTAR JAG RÄTT BELYSNING? I Sunnex tio olika belysningsserier

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

XLED 2 XLED FL LED-STRÅLKASTARE

XLED 2 XLED FL LED-STRÅLKASTARE 5 XLED 2 XLED FL LED-STRÅLKASTARE XLED EVO med rörelsevakt XLED är en serie strålkastare för entré, fasad, lastkaj, gårdsplan, dvs överallt där man vill använda strålkastare med låg underhålls- och driftskostnad.

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

effektivitet, komfort och enkelhet

effektivitet, komfort och enkelhet UM UM effektivitet, komfort och enkelhet UM-sortimentet innehåller diffusorer med MesoOptics -teknik. Fördelarna med den här tekniken högeffektiv och optimerad ljusfördelning i kombination med en modern

Läs mer

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Potatissättare i GL B-serien Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Utformad för växande framgång: GL B-serien Perfekt för potatisodling med kvalitet: när den -radiga potatissättaren

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Promenade LED. Elegant pollare som ger ljus och färg åt stadsmiljöer

Promenade LED. Elegant pollare som ger ljus och färg åt stadsmiljöer Promenade LED Elegant pollare som ger ljus och färg åt stadsmiljöer Ljus och färg Promenade LED är en serie robusta och eleganta pollare med lysdioder (LED) som ger ljus och färg åt gångvägar, entréer,

Läs mer

Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG / / 2007

Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG / / 2007 Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG 704156 / 00 08 / 007 Innehåll Funktion... 3 Montering... 3 Tryckknappar och indikering... 3 Elektrisk anslutning... 4 Idrifttagande... 4 Inställning av känslighet

Läs mer

MaxiWash. WashTec har allt för Er framgång inom fordonstvättbranschen.

MaxiWash. WashTec har allt för Er framgång inom fordonstvättbranschen. WashTec har allt för Er framgång inom fordonstvättbranschen. MaxiWash STORT UTBUD Vi har rätt lösning för din fordonstvättverksamhet: KOMMERSIELL TUNG FORDONSTVÄTT ROLLOVER BILTVÄTTAR för låga, medelstora

Läs mer

Handmanövrerad lyftmagnet

Handmanövrerad lyftmagnet Stor magnetkraft nära till hands Handmanövrerad lyftmagnet Kraftfull, säker, kompakt, lätt att använda Idealisk för att hantera bearbetad eller obearbetad, plan eller rund ferritisk last. 3-års garanti

Läs mer

53 Varningsljus - roterande varningsljus

53 Varningsljus - roterande varningsljus Varningsljus - roterande varningsljus P 400 RTH ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY Varningsmaterial mycket hög signaleffekt tack vare användning av halogenlampor många olika montagevarianter Märkspänning

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

GARANTI. FEIN Plus. FEIN sladdlösa skruvdragare extremt kraftfulla.

GARANTI. FEIN Plus. FEIN sladdlösa skruvdragare extremt kraftfulla. FEIN sladdlösa skruvdragare extremt kraftfulla. Optimala avverkningshastigheter samt höga vridmoment för perfekta borr- och skruvresultat. ÅR FEIN Plus GARANTI 3inkl. litiumjonbatterier De starkaste FEIN

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN

VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN NYHET: kan levereras i 2 olika belysningsfärger VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN 90% energi- och kostnadsbesparing! Din aktiva insats för en sund miljö! F Ö R MILJ Ö N S SK ULL ESYLUX väggstrålkastare

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer

Rittal Värmeelement för apparatskåp

Rittal Värmeelement för apparatskåp Rittal Värmeelement för apparatskåp Skönt klimat för din elektronik Effektivitet genom design Energieffektiv PTC-teknologi och optimerad design genom en Computational Fluid Dynamics (CFD)-baserad konstruktion

Läs mer

Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se

Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se LUXOR Teknikcentral FÄLTMANUAL Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se Intergate AB reserverar sig för produktförändringar som skett efter manualens frisläppande.

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

Belysning KATK (08/11)SV. Telefon: +46 (0)36 128350 Telefax: +46 (0)36 128352 email: info@titgemeyer.se Internet: www.titgemeyer.

Belysning KATK (08/11)SV. Telefon: +46 (0)36 128350 Telefax: +46 (0)36 128352 email: info@titgemeyer.se Internet: www.titgemeyer. Belysning Innehåll Reflex Reflextejp för konturmarkering... 60-01 Reflex för drag och släpvagn... 60-02 Reflex för specialfordon... 60-04 Lampor LED teknik Taklampor LED teknik Multifuktions LED baklampor...

Läs mer

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm SPACEGUARD SG Beskrivning Räckvidd -0 meter 6 till 56 parallella ljusstrålar Aktiv höjd 695 mm till 255 mm Totalhöjd 850 mm till 2800 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Kapsling

Läs mer

LEDSON 24V Butikssektion

LEDSON 24V Butikssektion LEDSON 24V Butikssektion Innehållsförteckning Alternativ 1 Rek. fsg. pris (inkl. moms) T10, W5W, Xenonvit 6000K Diodlampa med 1st 10 mm diod och stor ljusspridning lämplig för parkeringsljus, instrumentbelysning,

Läs mer

UNIVERSALSTICKPROPP. Alternativt med LED eller utan LED. Levereras som säkerhets universalstickpropp med säkring upp till 16 A

UNIVERSALSTICKPROPP. Alternativt med LED eller utan LED. Levereras som säkerhets universalstickpropp med säkring upp till 16 A UNIVERSALSTICKPROPP Alternativt med LED eller utan LED Med labyrintdragavlastning eller skruvfastsatt dragavlastning Utfällbart dragverktyg Levereras som säkerhets universalstickpropp med säkring upp till

Läs mer

PRODUKT KATALOG DANSK DESIGN PRODUCERAT I EU

PRODUKT KATALOG DANSK DESIGN PRODUCERAT I EU PRODUKT KATALOG DANSK DESIGN PRODUCERAT I EU M 80 TVÅNGSBLANDARE (80L) Baron M80 tvångsblandare är kraftfull och effektiv. M80 ger en optimal blandning av allt från jordfuktig betong till spackel. En användarvänlig

Läs mer

ED 100 ED 250. Slagdörrautomatik

ED 100 ED 250. Slagdörrautomatik ED 100 ED 250 Slagdörrautomatik ED 100 och ED 250 innehåll ED 100 och ED 250 konfigurationer för olika dörrtillämpningar 4 5 Modulsystemet 6 7 För tillgänglighet i entréer 8 9 För snabbhet 10 11 För branddörrar

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer