LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15"

Transkript

1 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande av elektroniskt beställningssystem... 4 Beslut lokalt vid LiU Regeringsbeslut 2009 gäller alla statliga myndigheter LiU-Inköp avtalsdatabas och beställningssystem Inloggning Logga in så här Favorit/Bokmärke för inloggning Logga ut Roller i LiU-Inköp Information om LiU-Inköps startsida Logo Välkomsttext Systemmeddelanden Att hantera Delegeringar Nya leverantörsavtal Genvägar Informationssidan Inställningar Så här fungerar inköpsprocessen i LiU-Inköp Avtalsträdet Välj avtalsområde (och produkt) Leverantörsinformation Skicka kommentar till avtalsansvarig Skapa beställning och söka produkt Ny beställning Steg 1 sök efter avtal/produkt/leverantör Funktion för Snabbläge Välj produkter och beställ Steg 2 Kontering och leveransinformation

3 9. Spara din beställning Tidigare beställningar Leveranskvittera Delegering Delegera Ta bort delegering Övriga beställningssätt Punch-out länk till leverantörs webbutik Beställning hos ramavtalsleverantör som saknar katalog eller punch-out i LiU-Inköp Fritextformuläret alternativ leverantör Fritextformuläret efterregistrering Förnyad konkurrensutsättning Interna beställningsformulär Rekvisition Hjälp & support

4 1.Bakgrund - införande av elektroniskt beställningssystem Beslut lokalt vid LiU 2007 Universitetsstyrelsen beslutade 2007 att LiU skulle införa ett elektroniskt beställningssystem. LiU har haft systemet i skarp drift sedan 15 september Alla institutioner är anslutna till systemet. Regeringsbeslut 2009 gäller alla statliga myndigheter Regeringen har de senaste åren lyft fram behovet att utveckla och förbättra hur staten hanterar sina inköp. I en handlingsplanen för elektronisk förvaltning som regeringen har presenterat klargör man att göra detta arbete i några olika steg. STEG 1. Införande av E-faktura. Arbetet genomfördes under Arbetet med att ansluta leverantörer så de kan skicka e-faktura till LiU pågår kontinuerligt. STEG 2. Införande av e-beställningar fick Ekonomistyrningsverket, ESV, regeringens uppdrag att kartlägga, kostnadsberäkna och se över tillämpningen av standarder och ge förslag till åtgärder inför genomförandet av elektroniska beställningar. ESV lämnade 2008 sin slutrapport till regeringen. Regeringen beslutadeformellt i juni 2009 att statliga myndigheter ska införa e-beställningar. Arbetet är indelat i etapper, där de större myndigheterna ska vara anslutna senast 1 januari 2013 (observera att datumet inte gäller för LiU, då vi redan är i skarp drift). 2. LiU-Inköp avtalsdatabas och beställningssystem LiU har genom upphandling tecknat avtal med systemleverantören Visma Proceedo för leverans och drift av LiU-Inköp. LiU-Inköp är en s k ASP-lösning, vilket innebär att vi erbjuds tillgång till applikationer och andra relaterade tjänster via Internet. LiU hyr tillgången till en applikation, driften sköts av Visma Proceedo AB. LiU-inköp är en kombinerad avtalsdatabas- och beställningssystem. Samtliga aktuella lokala ramavtal som LiU har tecknat finns tillgängliga och visas för alla anställda på LiU. Även vissa statliga ramavtal där LiU har avropsrätt kommer att finnas med. Det finns också möjlighet för en institution att visa upp eventuella egentecknade avtal/leveransavtal. LiU-Inköp möjliggör för beställare (som utses av institutionen) att kunna lägga beställningar till leverantörer genom elektroniska kataloger, formulär och s k punch-out, vilket innebär att man slussas till leverantörens egen webshop. 4

5 3. Inloggning LiU-Inköp är webbaserat och fungerar med de flesta webbläsare men kräver att Java finns installerat på din dator. Den senaste versionen rekommenderas, men fungerar från version 1.5. OBS! Webbläsaren måste vara inställd på att acceptera cookies. Java Plug-In finns att ladda ned gratis, t ex från 3.1 Logga in så här 1. Gå till direktlänken eller via länk från Inköp & Upphandlings hemsida, eller från Genvägar A-Ö, väl L, LiU-Inköp. Du kommer då till Linköpings universitets centrala autentiseringstjänst 2. Ange ditt LiU-ID 3. Ange ditt Lösenord = ditt LiU-Ids tillhörande lösenord Klicka på Logga In. Du loggas därefter automatiskt in i LiU-Inköp (det kommer att stå Proceedo, som är systemleverantörens namn under inloggningsprocessen). 3.2 Favorit/Bokmärke för inloggning Observera! Vill du göra en favorit/bokmärke till LiU-Inköp? Skapa en favorit. Högerklicka på favoriten, välj Egenskaper. Kopiera den långa direktlänken ovan och klistra in i rutan URL. 3.3 Logga ut Logga ut från LiU-Inköp genom att klicka på Logga ut högst upp i högra hörnet. Viktigt! Stäng också webbläsarens samtliga fönster/flikar för att bli helt utloggad. 5

6 4. Roller i LiU-Inköp I LiU-Inköp finns olika roller. Tittbehörig Alla anställda kan logga in i LiU-Inköp och har som grundinställning att kunna se alla avtal och de kataloger som finns anslutna till systemet. Som tittbehörig ser du menyalternativen Hem och Avtal. Beställare En anställd på LiU som har rättigheter att beställa produkter från en säljare och således är en för köparen behörig representant. Beställare utses av institutionen/avdelningen. Den lokala administratören (se nedan) ger utsedda beställare rollen beställare i systemet. Som beställare ser du menyalternativen Hem och Inköp. - Gör beställningar från elektroniska produktkataloger, leverantörers webshopar (punch-out), formulär osv - Konterar beställningen med referens, projekt och godkännare - Beställare och godkännare kan i vissa fall vara samma person Godkännare Godkännaren är den person som skall godkänna att beställningen får skickas iväg till leverantören. En godkännare har också beställarrättigheter. Denne godkänner kostnaden och ansvarar för att varan/tjänsten är relevant för verksamheten och att utgiften ryms inom budget. När fakturan kommer genomgår den besluts- och slutattest i Baltzar. Godkännaren kan vara samma person som beslutsattestant av en faktura. Som godkännare ser du menyalternativen Hem och Inköp, samma som för beställare, med tillägget Godkänn beställning som visas när man klickat på Inköp. Lokal administratör Ansvarar för institutionens/avdelningens användaradministration m m. Som lokal administratör visas Hem, Inköp, Rapporter och Administration. Central administratör Övergripande ansvar för systemets uppsättning. Leverantörsanslutningar och upplägg av avtal, utbildning, stöd till institutionerna mm. 6

7 5. Information om LiU-Inköps startsida Beskrivning och tips för användning av startsidan. Startsidan består av olika delar varav fyra är administrerbara av central administratör och övriga delar presenterar information genererat av systemet. 1. Logo 2. Välkomsttext 3. Systemmeddelanden 4. Att hantera 5. Delegeringar 6. Nya leverantörsavtal 7. Genvägar 8. Informationssidan 9. Inställningar 1 Logo Logon är gemensam och visas i startsidans övre vänstra hörn. 2 Välkomsttext Välkomsttexten innehåller information/nyheter såsom nya avtalsområden att beställa ifrån eller viktig information som behöver nå många användare. 3 Systemmeddelanden Systemmeddelanden är text som läggs in av systemets centrala administratörer eller av Visma Proceedo, för teknisk information om systemet, t ex information om uppdateringar, planerade nertider och liknande. 7

8 4 Att hantera Den blå panelen Att hantera är ett snabbt sätt för användaren att se och nå vad denne behöver åtgärda i systemet. Innehållet i denna genereras automatiskt och är inget som administreras manuellt. Varje rad i hantera panelen är klickbar och leder direkt till sidan där uppgifterna hanteras. Panelen består av två delar; Beställningar samt Leveranser och Order men bara de delar som användare har rättighet att jobba inom visas. Att hantera panelen kommer inte att visas alls för användare som har rollen avtalsbehörighet. Beslutsattestanten får också ett mejl om denne har en beställning att godkänna och beställaren får ett mejl när en beställning är godkänd. Om en siffra står vid Leveranser och order har beställaren en beställning som denne ska leveranskvittera. 5 Delegeringar Panelen delegeringar genereras automatiskt utifrån den inloggade användarens nuvarande och uppkommande delegeringar som rör både till användaren och från användaren. När en delegering utgår så tas den bort från denna lista. Användaren ställer själv in detta under 9-Inställningar. Lokal administratör kan också ställa in en delegering för en användare. Du kan delegera din rätt att leveranskvittera en beställning till en eller flera personer, en delegering kan vara stående. 6 Nya leverantörsavtal Detta är även den en automatiskt genererad lista över de leverantörsavtal som lagts upp i systemet för mindre än 60 dagar sedan och som användaren är kopplad till. OBS! Nya avtal är inte alltid beställningsbara i systemet, detta är också en avtalsdatabas. 7 Genvägar Genvägar är tänkta att vara användarens personliga genvägar i systemet. En genväg kan antingen leda till en sida i LiU-Inköp eller till en extern webbsida. Externa länkar läggs upp centralt. Egna genvägar lägger användaren upp via Inställningar (9) 8 Informationssidan Under fliken Information finns Informationssidan, en enkel sida där LiUs centrala administratörer kan lägga in valfritt innehåll som anses behövas utöver det som presenteras på startsidan. 9 Inställningar Här anger användaren: 1. Ställa in Favoriter är en inställning som rekommenderas att beställaren använder sig av. Där väljs de referenser, projektnummer mm man oftast använder, dessa kommer då upp högst upp vid konteringsrutan, kan också ställas in som förvalt och de värden man valt kommer upp automatiskt vid konteringen av en beställning. 2. Meddelanden. Hur man vill att systemets meddelanden ska skickas till sig, alt stängas av 3. Administrera delegeringar, delegera t ex din rätt att leveranskvittera till en eller flera personer 4. Ändra personliga grundinställningar, t ex byta språk (obs! endast ledtexter ändras, den text som är fördefinierad av systemet). Här hittar du funktionen för Snabbläge. 5. Lägga upp genvägar 6. Ändra lösenord, fungerar inte, eftersom LiU använder samma lösenord som för vårt LiU-ID. Fungerar i de undantagsfall då användaren har loggat in med annat användarnamn och lösenord. 8

9 6. Så här fungerar inköpsprocessen i LiU-Inköp Inköpsprocessen i LiU-Inköp består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av beställning C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E. Ev fakturamatchning (i ett senare skede) Som beställare är du delaktig i moment A och D. Inköpsprocessen D. Leveranskvittera Anledningen till att du måste leveranskvittera dina beställda varor är för att göra en leveranskontroll att beställda varor faktiskt har levererats, det underlättar också hanteringen av fakturan. Dessutom blir statistiken över beställningar felaktig om ordern inte kvitteras. Du ska därför leveranskvittera så snart dina varor har kommit eller tjänsterna har utförts. Leveranskvittens kan i vissa fall vara inställt att ske automatiskt från ett visst avtal, t ex interna formulär. För att kunna skicka en order i LiU-Inköp måste du ha erhållit rollen beställare. Har du inte det, vänd dig till din lokala administratör. De flesta leverantörer kopplas automatiskt till samtliga användare. Den lokala administratören kan i samråd med användarna välja vilka avtalsområden som respektive användare ska se och kunna beställa ifrån. 9

10 7 Avtalsträdet När du väljer Inköp visas avtalsträdet, där finns alla lokala ramavtal som LiU har tecknat, också vissa statliga ramavtal som LiU har avropsrätt på. På vänster sida finns avtalsträdet i bokstavsordning. 7.1 Välj avtalsområde (och produkt) I fliken Avtal söker du antingen upp ett avtalsområde i trädet till vänster och därefter en specifik leverantör (visas till höger) och sedan en produkt alternativt söker efter en produkt utan att först ha angett en leverantör. Under fliken Leverantör visas alla leverantörer som finns upplagda för det avtalsområde du valt. Har avtalsområdet ett +-tecken framför sig är avtalet indelat i undergrupper. Klicka på +-tecknet och markera ett underområde, de leverantörer som ingår i respektive undergrupp visas till höger under Leverantör. Under fliken Produkter visas alla upplagda artiklar för en katalog. (Visas ingenting under Produkter finns ingen katalog/punch-out/formulär upplagd för leverantören) 10

11 7.2 Leverantörsinformation Tryck på i, då kommer en informationsruta om avtalet/leverantören upp. Finns det bilagor till avtalet/avtalsområdet, visas dessa under rubriken Bifogade dokument. Med pilarna (högst upp till höger i informationsrutan) kan du bläddra vidare till nästa leverantörs informationsruta inom valt avtalsområde. 7.3 Skicka kommentar till avtalsansvarig Du kan skicka en kommentar om avtalet direkt till avtalsansvarig genom att skriva din kommentar i fältet (se bilden ovan). Avtalsansvarig får e-post och kan återkoppla till dig samt ta upp eventuell kommentar med leverantören. Alla kommentarer om en leverantör lagras i systemet. 11

12 8. Sök produkt och skapa beställning Ny beställning En helt ny beställning skapas genom att via huvudmenyn välja Inköp - Skapa beställning. Du möts av en bild som innehåller fyra olika flikar: Avtal, Varor och tjänster, Alternativ och Beställningsmallar. När Du är färdig med Din beställning har Du tre valmöjligheter; du kan antingen skicka iväg beställningen för att få den godkänd, spara beställningen så att den kan färdigställas vid ett senare tillfälle eller spara beställningen som en mall. För att avbryta skapandet av beställningen och tömma varukorgen kan du när som helst trycka på Skapa beställning igen. Steg 1 sök efter avtal/produkt/leverantör Alternativ 1 Välj avtalsområde, markera leverantören som kommer upp till höger, har leverantören en katalog inläst visas den under Produkter. Om du under Produkter får upp Inga produkter funna inom avtalet, finns för tillfället ingen koppling till en katalog eller s k punch-out. 12

13 Alternativ 2 I sökfältet under produkter kan du med fritext söka fram produkter, resultatet kommer i rutan under. Sökning ska ske i singular. Om du vill söka en produkt utan att veta leverantör bockar du i sök bland alla innan du klickar på sök Alternativ 3 Sök på en leverantörs namn. Leverantören visas under Leverantör. 13

14 Alternativ 4 Snabbväg till en leverantörs katalog, punch-out eller fritext. Klicka på Varor och tjänster, välj leverantör i rullisten, klicka på Sök. Funktion för Snabbläge Om du vet artikelnumret för en viss artikel kan du gå till Varor och tjänster. Kryssa i rutan för snabbläge, skriv i artikelnumnret och enter. Artikeln lägger sig direkt i varukorgen. 14

15 Om du vill använda funktionen för snabbläge, gå till Inställningar välj Grundinställningar. Kryssa i rutan Visa valet snabbläge. Rutan visas när du loggat ut och loggat in igen. 15

16 Produktinformation När du klickar på i på produkten får du upp information om produkten. Om det finns produktblad kopplade till artikeln visas det under knappen Produktblad. Leverantören kan också välja att visa en bild på produkten. 16

17 Avancerad sökning Du kan också välja att använda en utökad sökfunktion. Denna når du genom att klicka på Avancerad sökning. Här kan du t ex söka fram: en viss märkning på produktnivå, t ex miljömärkning (detta gäller under förutsättning att leverantörerna har kodat sina produkter i katalogerna). Eventuella märkningar markeras med ett grönt löv bakom produktnamnet. söka fram produkter och jämföra dessa med varandra. Söka fram alla inlagda kataloger, externa webbutiker och formulär söka bland alla inlagda leverantörer Om leverantörerna har kodat sina artiklar med s k UNCPS-nummer kan du klicka på respektive kategori och klicka Sök (exempel Mineraler, textila material Sök) och få fram artiklar den vägen. Gäller endast kataloger. 17

18 Välj produkter och beställ När du utfört sökning visas en lista. För varje produkt som visas i träfflistan finns en kort beskrivning av produkten, vilket företag som levererar produkten, artikelnummer, pris och avtalsområde. Vill du ha mer information om en produkt kan du klicka på radens Info-knapp i fältet Info. Om det finns en nyckelsymbol efter avtalsområdet, klicka på nyckeln för att se beställarinstruktionen för hur du ska beställa från just detta område. Tag för vana att alltid läsa under nyckeln, det är avtalets avropsordning som enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, måste följas. Nyckelsymbol (inringad med grönt nedan) 18

19 När du trycker på + i kolumnen Beställ läggs produkterna i en varukorg längst ner på sidan. Varukorgen kan visas eller döljas. Beställ genom att trycka på + tecknet, öka antal genom att trycka flera gånger, minska genom att trycka på tecknet. Du kan även skriva i antalet själv under Antal. Du kan bara beställa i hela förpackningsstorlekar. Du kan beställa från flera leverantörer vid samma tillfälle. Klicka därefter på +-knappen i fältet Beställ för varje produkt i träfflistan du önskar beställa. När du är färdig med att lägga till produkter till din varukorg klickar du på Fortsätt. 19

20 Steg 2 Kontering och leveransinformation Nästa steg i beställningen är att ange leveransinformation och kontering. 1. Ge din beställning ett namn för att lättare hitta den igen vid leveranskvittens och för att kunna återanvända den. Beställningens namn bestäms helt av dig. Du kan inte ge beställningen ett namn i efterhand (när den har skickats iväg för godkännande). 2. Välj en leveransadress. Om du endast har en leveransadress kopplad till dig som beställare kommer adressen att visas automatiskt. Har du flera leveransadresser får du välja adress manuellt i rullgardinen. Nya leveransadresser läggs upp centralt. 3. Beställarens namn kommer upp här, ändra namnet om någon annan är mottagare 4. Skriv eventuellt en kommentar till godkännaren av beställningen 5. Visas symbolen kan du klicka på den och skriva in en kommentar till leverantören (visas inte symbolen är den funktionen borttagen för just den leverantören, t ex vid uppkoppling mot en leverantörs egen webshop, då kan de ej ta emot kommentar på detta sätt). För vissa leverantörer är det obligatoriskt att skriva in en kommentar för att kunna gå vidare med ordern. 6. Klicka på kontering Fakturaadress är alltid samma för hela Linköpings universitet, kan ej ändras. 20

21 Kontering Vid Referens, klicka på strecken och välj en referens (de referenser som tillhör din institution/avdelning kommer upp, alt om du blivit tilldelad ett visst antal referenser) Vid Projekt, välj ett projekt (alla projekt kommer upp, skriv t ex de fyra siffrorna i din referens och klicka på sök så kommer de projekt upp som tillhör din referens) De senast använda projektnumrena kommer upp i en lista högst upp). Tips! Du kan lägga upp projekt och projektnummer som Favoriter, de kommer då upp högst upp i listan alt som förvalda. Attest. Utifrån vilket projekt du valt kommer de godkännare upp som får attestera det valda projektet. Finns endast en person kommer denne automatiskt upp i fältet, finns det flera kopplade till projektet, välj en utav dessa i listan. Konto. Är förifyllt, kan ej ändras. Fritext. Valfri text om max 60 tecken. Följer med till orderunderlaget i Baltzar och kan underlätta för konteraren. När du konterat klart tryck på OK. Vid flera artikelrader som skall ha samma kontering, kryssa i rutan Sätt valt konteringsvärde på alla rader Dela Fördela kostnad för en produkt/tjänst på flera konteringsrader Genom att klicka på "+" kan du fördela kostnaden för en produkt eller tjänst mellan olika konteringsrader. Ange totalt belopp för varje rad och kontera varje rad. I rutan under Artikel (se sidan ovan) kan du ändra, lägga till, ta bort mm innan du skickar iväg ordern. Du kan alltid avbryta en beställning innan den har skickats genom att välja Tillbaka eller Skapa beställning, då rensas fälten. När du är helt klar, klicka på Skicka. Beställningen skickas iväg till godkännaren. Du ser ett flöde komma upp. Beslutsattestanten får ett mejl att denne har en beställning att godkänna (alt neka!) När beställningen är godkänd får du som beställare ett mejl om detta och en orderkopia. Så fort beställningen är godkänd skickas den automatiskt iväg till leverantören. 21

22 9. Spara din beställning Du kan om du vill Spara beställning till senare för att arbeta vidare med den senare eller Spara som egen mall. När du vill använda en mall som underlag till en beställning väljer du fliken Beställningsmallar under Inköp Skapa beställning Beställningsmallar. Välj den mall du vill använda och tryck på +. 22

23 10. Tidigare beställningar Du kan återanvända och ändra en tidigare eller sparad beställning genom att via huvudmenyn välja Inköp - Tidigare beställningar. Här kan du titta på dina tidigare beställningar. Du kan se vilken status beställningen har, det vill säga i vilket steg i flödet den befinner sig i. Om du klickar på beställningsraden kan du även se de tidigare stegen och vem som ansvarat för dessa. Du kan återanvända tidigare beställningar eller skapa en mall. Har du sparat en beställning för att arbeta vidare med den senare. Markera raden och klicka på knappen Använd best längst ned på sidan. Välj Avancerad sök vid Tidigare beställningar och du kan söka på dina beställningar på flera olika sätt. 23

24 11. Leveranskvittera Du som är beställare ska alltid leveranskvittera direkt då en vara har levererats. (Du kan dock delegera din leveranskvittens till en eller flera personer) Leveranskvittens kan du nå på två sätt: från huvudmenyn Inköp välj Leveranskvittens eller från startsidans Att hantera-panelen klicka på Leveranser och Order Leveranskvittera Din order genom att markera rätt order och tryck på knappen Ny kvittens. 24

25 Kvittera det antal produkter som har kommit genom att fylla i rutan till höger. Om Du vill kan du skriva kommentarer genom att klicka på knappen Kommentarer (frivilligt). Klicka sedan på knappen OK. En order kan ha följande status avseende leveranskvittensen: Ej kvitterad leveranskvittensen är inte utförd Delvis kvitterad delar av ordern är leveranskvitterad (ordern ligger fortfarande öppen) Kvitterad hela ordern är kvitterad Ofullständigt slutkvitterad användaren har avslutat en delvis kvitterad order eller en order i status ej kvitterad för att indikera för att inga fler leveranser förväntas komma. Om ingen produkt kommer att levereras av de beställda artiklarna väljer du rätt order i din lista, markerar den och väljer Avsluta. Ordern får då status ofullständigt slutkvitterad. Ange i kommentarsrutan att ordern är makulerad. Avvaktar orderbekräftelse Denna status visas bara då en orderbekräftelse förväntas för denna order (gäller enbart då leverantören har en integrerad orderbekräftelse genom systemet). Avvaktar godkännande av orderbekräftelse Det finns en orderbekräftelse för denna order som inte blivit godkänd. För att det ska gå att leveranskvittera mot en order som är aktiv för orderbekräftelser måste en orderbekräftelse godkännas. Leveranskvittens bör göras av den som gjort beställningen men kan göras av varumottagaren om detta inte är samma person. Gör en delegering av leveranskvittens till personen (det gör man själv) alternativt kan personen tilldelas rollen Extra leveranskvitterare (kontakta central admin). 25

26 12. Delegering Under en tidsperiod (t ex under semester) är det viktigt att komma ihåg att delegera sina rättigheter. Man kan bara delegera till en person med samma behörighet. Delegering ställs in användaren själv (Den lokala administratören kan också göra detta för användare på sin institution/avdelning) Delegera 1. Välj Inställningar i huvudmenyn 2. Välj därefter Delegera 3. Klicka på Ny Delegering och sök den användare som du vill delegera till. 4. Ange vilken datumperiod som delegeringen ska gälla för samt om delegeringen gäller godkänna beställningar eller leveranskvittens 5. Klicka på OK när du angett samtliga användare att delegera till. Du kan delegera till flera personer (det är då först till kvarn att hantera ärendet för dem man har delegerat till). En delegering kan också vara stående. Fyll då i giltig t. o.m med en lång tidsperiod. Ta bort delegering 1. För att återställa dig själv som innehavare av rättigheter under innevarande delegeringsperiod går du in under Inställningar Delegera från huvudmenyn 2. Klicka därefter på krysset under rubriken Avsluta till höger i listan för den användare du vill ta bort delegeringen för. 26

27 13. Övriga beställningssätt 1. Punch-out länk till leverantörs webbutik Det är möjligt att hitta länk till en leverantörs egen webbutik, t ex genom att välja ett avtalsområde och markera leverantören. Leverantörens webbutik kommer upp under Artikel. När beställaren klickar på + i kolumnen Beställ öppnas webbutiken. LiU-inköp loggar då automatiskt in med användarnamn och lösenord i webbutiken. När beställaren hittat sina varor och klickat på Kassa eller motsvarande skickas varukorgen över till LiU-Inköp och beställning slutförs där. Order skapas därefter på vanligt sätt i systemet och går iväg till leverantören. Under fliken Alternativ hittar du också länk till alla upplagda kopplingar mot externa webbutiker. Du kan också söka fram vilka leverantörer som har länk till extern webbutik under Avancerad sök och välja Extern webbutik, alt gå via snabbvägen Varor och tjänster. För att punch-out skall vara möjlig krävs särskild integration med respektive leverantör. 27

28 2. Beställning hos ramavtalsleverantör som saknar katalog eller punch-out i LiU-Inköp. En formulärbeställning kan du göra om leverantören är en ramavtalsleverantör och upplagd i LiUinköp, men saknar möjlighet att ha en inläst katalog eller inte har en egen webbutik. Exempel: Formuläret kommer att komma fram vid aktuell markerad leverantörer när du klickar på + under Beställ. Exempel på formulär kopplat till ramavtalsleverantör med fördefinierad e-postadress: 28

29 Du måste ange artikelnummer eller annan ordermärkning och pris (uppskattat pris) E-postadressen dit beställningen skickas är förifylld och kan ej ändras. OBS! När det gäller ett rangordnat avtal måste kontakt tas med leverantör rangordnad nr 1 i avtalet, osv, detta sker manuellt utanför systemet. 3. Fritextformulär På varje institution skall det finnas en fastställd inköps- och upphandlingsrutin. Den gäller även för beställningar genom LiU-Inköp. Mer information om gällande upphandlingsregler och regler för direktupphandling finns på Formuläret Fritextformulär Formulär (beställning via e-post) kan användas för att t ex registrera en beställning som har föregåtts av en direktupphandling alt förnyad konkurrensutsättning då leverantören inte finns upplagd i LiU-Inköp. E-postadressen dit beställningen ska skickas fyllls i av beställaren. Beställningen konteras, godkänns och leveranskvitteras som vanligt. Du hittar fritextformuläret under avtalskategorin Formulär-fritext och rekvisition. Om det är fler artiklar som ska beställas genom fritextformuläret, klicka på knappen Lägg till för att registrera ytterligare artiklar. 29

30 3. Fritextformuläret efterregistrering Formulär efterregistrering använder du när du t ex gjort spontana inköp utan beställning. Du måste registrera ditt köp i efterhand för att din institution ska kunna få statistik och se behov av nya avtal. Detta är ett sätt för alla att kunna påverka vilka avtal som skrivs 1. Fyll i uppgifterna i formuläret (leverantörsnamn, kvantitet, pris, enhet, beskrivning) 2. Välj Fortsätt och fyll i Konterings- och leveransinformationen som vanligt. 3. Klicka på Skicka för godkännande, ingen order går iväg till levererantören, men godkänns av beslutsattestanten. Efterregistreringen leveranskvitteras automatiskt.. 4. Beställaren kan ta ut en orderkopia på efterregistreringen. Du hittar också beställningen bland Tidigare beställningar. Du hittar efterregistreringsformuläret under avtalskategorin Formulär-fritext och rekvisition. 5. Förnyad konkurrensutsättning För de avtal där avropsordningen är förnyad konkurrensutsättning får detta tillsvidare göras manuellt utanför systemet. Beställningen kan registreras i systemet efter utvärderingen genom fritextformuläret (om inte ett fritextformulär finns kopplat till den leverantören). En modul för förnyad konkurrensutsättning kan komma att inplementeras i systemet. Observera, vänd dig till din institutions inköpshandläggare vid förnyad konkurrensutsättning. 6. Interna beställningsformulär Särskilda beställningsformulär för interna beställningar gemensamma för hela LiU kan komma att läggas till, t ex formulär för beställning av informationsmaterial, profilprodukter, papper, toners mm. Önskemål om egna formulär Det finns möjlighet för institutionen/avdelningen att komma med önskemål om att få egna anpassade formulär för interna beställningar. Kontakta central administratör för mer information. 30

31 7. Rekvisition Formuläret för rekvisition finns under avtalsområdet Formulär, fritext och rekvisition. Formuläret använder du när leverantören kräver en rekvisition. Obs! godkännande av rekvisition måste göras av behörig person enligt LiUs regelverk. 1. Fyll i informationen i formuläret. Varorna hamnar i varukorgen, klicka på Fortsätt. 2. Kontering- och leveransinformation görs på samma sätt som för övriga beställningar. Klicka på Skicka. 3. När du har fyllt i informationen och fått den godkänd skapas en order. Du får ett mejl som bekräftar att din order blivit godkänd, detta är rekvisitionen, som då kan skrivas ut. 4. Du kan också gå till Leveranskvittens och skriva ut rekvisitionen och ta med dig till leverantören (eller skriv ut orderkopian du får som mejl när rekvisitionen blivit godkänd). 5. På ordern finns ett ordernummer som leverantören kan uppge på fakturan. När du hämtat dina varor fyller du i detta som rader/nya rader i Leveranskvittensen genom att lägga till nya rader. (se bilder nedan) 6. När du är klar klickar du därefter på Avsluta order. Status blir då Kvitterad. 31

32 Fortsättning rekvisition. När du hämtat dina varor/tjänsten är utförd fyller du i detta som nya rader i Leveranskvittensen genom att lägga till nya rader och manuellt fylla i dessa rader. En första rad kommer upp, men vill du registrera flera artiklar, klicka på knappen Lägg till rad. 32

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad:

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar Manual för att: Godkänna/neka beställningar Uppdaterad: 2013-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL GODKÄNNA BESTÄLLNINGAR Innehåll 1.

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

Startsidan består av sju olika delar varav fyra är administrerbara och tre som enbart presenterar information genererat av systemet.

Startsidan består av sju olika delar varav fyra är administrerbara och tre som enbart presenterar information genererat av systemet. Administration av Winst 1.0 Information om WINST startsida Beskrivning och tips för användning av startsidan i Winst. 1 4 2 5 6 3 7 Startsidan består av sju olika delar varav fyra är administrerbara och

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - Winst

Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - Winst Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - Winst Vad är E-handel och varför är det så viktigt för Göteborgs Stad och dess grannkommuner? E-handel" är ett ord som kommer av "elektronisk handel".

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Steg 1 Välj produkter... 2 Steg 2 Kontering och leveransinformation...

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Under varje grupp finns det användare med olika roller ex. beställare. För att ändra en användare, markera användaren och tryck på ändra.

Under varje grupp finns det användare med olika roller ex. beställare. För att ändra en användare, markera användaren och tryck på ändra. 1 LATHUND 1.1 Administration av grupper och användare. Välj Administration, Grupper. Här finns alla tillgängliga/upplagda grupper. Huvudgrupper och undergrupper. För att lägga upp en ny grupp tryck på

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Proceedo. Inställningar

Proceedo. Inställningar Proceedo användardokumentation - Inställningar Proceedo Inställningar Sid 2:9 Innehåll Personliga inställningar... 3 Förvalda värden och favoriter... 4 Delegera... 5 Meddelanden... 6 Grundinställningar...

Läs mer

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1 Visma Proceedo Att göra ett inköp Manual Version 1.2 Version 1.2 / 131206 1 Innehållsförteckning 1) STARTSIDAN... 3 2) INFORMATION OM AVTAL... 5 3) SÖKA FRAM ARTIKLAR... 7 3.1 Avancerad sökning samt jämföra

Läs mer

Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - WINST

Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - WINST Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - WINST Vad är E-handel och varför är det så viktigt för Göteborgs Stad och dess grannkommuner? E-handel" är ett ord som kommer av "elektronisk handel".

Läs mer

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...

Läs mer

Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet)

Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) Proceedo Livsmedel Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) Lathund för livsmedelsbeställningar... 4 Lägg in din leveransadress som förvalt värde... 4 Bocka i rutan

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer

Proceedo. Haninge kommun

Proceedo. Haninge kommun Proceedo Haninge kommun Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) 1 Systemkrav... 4 2 Användare... 4 2.1 Ny användare... 4 2.2 Inloggning... 4 3 Startsida... 5 4 Egna

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Administration av grupper och användare i Winst

Administration av grupper och användare i Winst Administration av grupper och användare i Winst 1 Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Beskrivning och tips för användar- och gruppadministration 1.1 Gruppadministration i WINST Användare

Läs mer

Användarmanual E-besten Beställning och fakturahantering

Användarmanual E-besten Beställning och fakturahantering Användarmanual E-besten Beställning och fakturahantering Från behov till faktura Leverantör Leverantörsportal 4. Läs Order 5. Skapa orderbekräftelse (valfritt) 7. Skapa faktura Konstfack 1. Skapa beställning

Läs mer

Fritextbeställning och rekvisition

Fritextbeställning och rekvisition Fritextbeställning och rekvisition Innehåll 1 Vad är en fritextbeställning?... 1 2 Vad är en rekvisition?... 1 3 Skapa en fritextbeställning... 1 4 Rekvisitionsformuläret... 2 5 Kontera beställningen...

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 3 2014-11-21 2 (83) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 5 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning...

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.13.0 2013-05-20. Visma Proceedo Användarhandbok Behörig Beställare Lägga i varukorg och Skicka iväg beställning

Visma Proceedo Version 8.13.0 2013-05-20. Visma Proceedo Användarhandbok Behörig Beställare Lägga i varukorg och Skicka iväg beställning Visma Proceedo Version 8.3.0 03-05-0 Visma Proceedo Användarhandbok Behörig Beställare Lägga i varukorg och Skicka iväg beställning. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se En guide till Skövde Kontorscenters Webbutik www.skovdekontorscenter.se www Vår Webbutik Det skall vara enkelt och smidigt att handla av oss. I vår webbutik hittar du hela vårt sortiment och kan i lugn

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK MERCADO SHOP Funktionen Artikelsök som du hittade tidigare på hemsidan är nu ersatt av vår webshop Mercado Shop! Mercado

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual 2014-05-19 Innehållsförteckning In- och utloggning... 1 Support... 2 Start... 2 Navigering... 3 Patient... 4 Sök patient... 4 Avancerat sök av patient... 4 Patientbilden... 5 Redigera patientdata...

Läs mer

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel Logga in Klicka på E-handel Logga in på Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt lösenord som du får/har fått. Klicka på Logga in. Huvudmenyn Om du vill börja beställa varor klicka på Ange leveransdatum.

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Användarmanual Care. Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0

Användarmanual Care. Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0 Användarmanual Care Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0 Logga in i Care 1. Öppna din webbläsare 2. Skriv in webbadressen care.apoex.se.

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik!

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Sedan vi lanserade webbutiken 2006 har denna snabbt blivit en av våra viktigaste kanaler och andelen kunder som väljer att handla på webben ökar hela

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

RemoteX Applications Manual för E-beställning

RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 RemoteX e-beställning... 4 Aktivering av RemoteX e-beställning... 4 Konfigurering av RemoteX e-beställning...

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarguide kundportalen. Apotek Hjärtat

Användarguide kundportalen. Apotek Hjärtat Användarguide kundportalen Apotek Hjärtat Vård & Omsorg Örebro Author: Erik Forsberg Created date: 2014-03-07 Last updated: 2015-09-17 Document name: Användarguide - kundportalen Version: 0.7 Status:

Läs mer

Kom i gångg. Med vår Webshop

Kom i gångg. Med vår Webshop Kom i gångg g Med vår Webshop Välkommen till vår Webshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik, IT och kommunikation, detta i kombination med

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för leverantör Förnyad konkurrensutsättning Manual för leverantör Ansvarig utgivare: Göteborgs Stads Upphandlings AB Titel: Förnyad konkurrensutsättning - Manual för leverantör Version: 1.0.0.2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka.

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Hej alla ÅF! Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka. Börja med att använda din vanliga inloggning

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

IVT Online manual Att göra en beställning

IVT Online manual Att göra en beställning IVT Online manual Att göra en beställning IVT Online Att göra en beställning Januari 2013 Innehållsförteckning Start Logga in i IVT Online 4 Startsidan 5-6 Söka produkter Att söka en produkt 7-8 Infoknappen

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Manual för webbutiken. Enköpings kommun

Manual för webbutiken. Enköpings kommun Manual för webbutiken Enköpings kommun Manual för webbutiken Enköpings kommun Uppdaterad 2011-02-01 Hur du hittar webbutiken... 2 Inloggning... 2 Försäljarflikar... 2 Funktions- och artikelmeny... 3 Kundvagn...

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Användarmanual medium

Användarmanual medium M Användarmanual medium Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar.

Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar. Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar. Isave har ett smidigt och enkelt användargränssnitt som förenklar och kvalitetssäkrar inköpsprocessen av trycksaker

Läs mer