Handledning för Artikelinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning för Artikelinformation"

Transkript

1 Handledning för Artikelinformation Version Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst:

2 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 2 av 66 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning för Exder EPC för artikelinformation Artikelinformation Hur fungerar det Uppdatera artiklar för Artikelinformation Guide: Artikelinformation (VCD) Uppdatera artiklar via Uppdatera artiklar för Artikelinformation Artikel på basnivå Livsmedelsbilaga Artikel på mellannivå Artikel på toppnivå Alternativ för att spara artikelinformation Radera artikel Kopiera artikel Lista artiklar för artikelinformation (VCD) Att byta GTIN på en befintlig artikel Lista artiklars GTIN Arbeta med Artikelinformation i Exder Skapa och skicka Artikelinformation Artikelavisering Artikellåsning Multipla avsändande GLN Uppdatera Artikelinformation Validering - Åtgärder vid felmeddelande Exempel på allvarliga fel Exempel på varningar Lista Artikelinformation Status Kvittens från GS1:s validatortjänst Valodoo artikel Andra format Radera Artikelinformation Övrigt Tillåt nedladdning av VCD/AI-PDF Grundläggande beskrivning av artikelinformationens uppbyggnad Artikelnivåer Artikelstatus... 65

3 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 3 av Användarhandledning för Exder EPC för artikelinformation Välkommen till Exder EPC som är en modul i Exder. Med Exder EPC kan ni på ett mycket enkelt sätt skicka elektronisk artikelinformation, tidigare kallat varucertifikat, och hädanefter i handledningen benämt AI. AI är ett enkelt sätt att elektroniskt sända alla era artikeluppgifter till bl.a. ICA, Axfood, Coop och Konsum Nord. Ni kan även uppdatera ert artikel- och kundregister på ett enkelt sätt. Denna handledning gäller för GS1 senaste version Artikelinformation För detaljer se GS1:s hemsida Är ni nya i Exder rekommenderar vi att ni läser igenom användarhandledningen för Exder introduktion innan ni fortsätter. Där kan ni läsa om hur inloggning i Exder EPC sker. I exemplen nedan kommer vi att använda oss av partner 11 Axico AB som vi skickar AI till. Vi antar att Axico AB är en stor butikskedja motsvarande ICA, Coop och Axfood och att Axico AB kan ta emot AI elektroniskt. AI beskrivs i Exder genom att flera artiklar anges och kopplas ihop till en förpackningsstruktur med nivå för konsumentförpackningen, detaljistförpackningen till transportförpackningen. En grundläggande beskrivning av artikelinformationens uppbyggnad ges kapitel 4, Grundläggande beskrivning av artikelinformationens uppbyggnad. I vårt exempel nedan kommer vi att skapa AI genom att använda oss av tre olika artiklar 1222-K (konsumentförpackning), 1222 (detaljistförpackning) och 1222-P (transportförpackning, pall). Med dessa tre artiklar kommer vi att skapa AI för en helpall innehållande testartiklar som vi skickar till Axico AB. 2. Artikelinformation 2.1 Hur fungerar det Här följer en beskrivning av hur flödet fungerar:

4 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 4 av 66 Leverantören skapar och skickar ett elektroniskt meddelande med AI till Validoo artikel. Validoo artikel gör en första validering mot de internationella standardreglerna (GDSN). Om valideringen inte lyckas sänds ett felmeddelande och processen avbryts. Om valideringen lyckas sänds en mottagningskvittens och processen fortsätter. Validoo artikel validerar AI enligt de nationella regler som gäller. Om valideringen inte lyckas sänds ett felmeddelande och processen avbryts. AI lagras nu i en databas hos Validoo artikel, varifrån köpare senare kan hämta AI om de så önskar. Det är också mot denna sparade AI som senare ändrade AI jämförs. Validoo artikel validerar AI mot de mottagarspecifika reglerna som eventuellt gäller i fallet. Om valideringen inte lyckas sänds ett felmeddelande och processen avbryts. Om valideringen lyckas sänds en kvittens till leverantören och AI sänds till köparen, detta sker även i det fall mottagarspecifika regler saknas. I normalfallet är processen då slut och AI är klar för användning. Flödet innehåller dock en möjlighet för köparen att själv granska AI mot sina egna specifika regler. Om den granskningen misslyckas sänds ett felmeddelande till Validoo artikel som vidarebefordrar det till leverantören. Om den granskningen lyckas sänds en kvittens till Validoo artikel som vidarebefordrar det till leverantören. Vilket i det fallet är slutet på processen och AI är klart för användning. I alla de fall som ett felmeddelande sänds måste leverantören korrigera AI och sända det på nytt. I Exder kan ni sedan se vilken valideringsstatus som AI fick. 2.2 Uppdatera artiklar för Artikelinformation För att kunna skapa AI med information enligt standard 2.8, behöver ni lägga in de artiklar som skall ingå i den AI ni vill skapa. För att skapa AI behövs en artikel på toppnivå (transportförpackning, pall) och minst en artikel på basnivå (konsumentförpackning). Vanligast är att AI består av en artikel på varje nivå topp-/mellan-/basnivå. Det finns två sätt för att lägga upp dessa artiklar, antingen lägger man in artiklarna direkt via rutinen Uppdatera artiklar för Artikelinformation, eller så kan ni använda er av vår Guide för Artikelinformation för att lägga upp era artiklar. 2.3 Guide: Artikelinformation (VCD) För att starta guiden går ni till Artikelinformation (VCD) Guide: Artikelinformation (VCD). Ni kommer då till denna sida, där ni kan läsa lite om guiden och klickar sedan på Nästa för att komma igång.

5 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 5 av 66 Som ett första steg ska vi skapa eller hämta fram en basnivåartikel. Fyll i önskat nytt artikelnummer, eller välj ett befintligt (I vårt exempel skapar vi en ny artikel). När vi fyllt det önskade artikelnumret får vi skriva in en artikelbeskrivning, vi markerar också om artikeln är beställningsbar, en konsumentartikel, eller en logistisk enhet. Vi väljer även vilken typ av streckkod som finns på artikeln. Om fler än en basnivåartikel skall ingå i artikelstukturen, kan ni skapa ytterligare artiklar genom att klicka på ikonen för att lägga till ytterligare rader.

6 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 6 av 66 När vi är färdiga kan det se ut enligt ovan. Ni klickar då på Nästa för att gå vidare till nästa steg. Ni ska nu skapa er mellannivå, en artikelstruktur behöver inte nödvändigtvis ha en mellannivå, men de flesta har det. Normalt brukar detta röra sig om detaljistförpackningen. Ni börjar precis som tidigare med att fylla ert önskade

7 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 7 av 66 artikelnummer och lite detaljer om artikeln. Det som skiljer sig här från basnivån är vi också måste fylla i vilka artiklar som ingår i den här artikeln. Ni ser att den basnivåartikel vi just skapade redan är föreslagen som ingående artikel (Om ni skapade fler än en basnivåartikel så kommer alla basnivåartiklar att föreslås). Fyll i hur många av basnivåartikeln som ingår i denna artikel. Om ni har föreslagna rader som ni inte vill ska ingå, kan ni ta bort dem genom att välja blankt i valmenyn för artikelnummer. Ni kan givetvis skapa flera mellannivåartiklar och mellannivåartiklar kan även ingå i andra mellannivåartiklar om ni så önskar. I vårt exempel använder vi oss dock endast av en mellannivå. När ni fyllt i uppgifterna om er artikel, klickar ni på Nästa för att gå vidare, skulle ni vilja gå tillbaka till er basnivå kan ni klicka på Bakåt.

8 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 8 av 66 Ni är nu framme vid er toppnivå. I motsats till mellan- och basnivå kan det endast finnas en toppnivåartikel i en artikelstuktur. Ni fyller som ni gjort tidigare i önskat artikelnummer och övriga uppgifter. Här kan ni också se att mellannivåartikeln är föreslagen som ingående artikel. När ni fyllt i det ni önskar, klickar ni på Nästa för att gå till nästa steg i guiden.

9 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 9 av 66 Här får ni sedan fylla information som är generell för alla artiklar i artikelstrukturen. All denna information är sedan givetvis redigerbar på artikelnivå i ett senare skede om det skulle vara så att en artikel skiljer sig från de andra. När ni fyllt i informationen klickar ni på Nästa. Ni kommer då till denna sida, där ni får reda på att själva artikelstrukturen är färdig, men att ni måste komplettera are artiklar med mer information på artikelnivå för att det ska gå att skapa AI. Klicka på Nästa för att fortsätta.

10 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 10 av 66 Ni får då upp en lista med de basnivåartiklar som ingår i strukturen och ni kan enkelt se om all obligatorisk information är angiven eller ej i statuskolumnen. För att redigera artikel och fylla på med information klickar ni på Redigera.

11 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 11 av 66 Här måste ni nu komplettera artikeln med ytterligare information. Notera speciellt den lilla bockrutan uppe till vänster Visa endast obligatoriska fält, om den bockas ur får ni upp även alla de fält som inte är obligatoriska generellt, exempelvis livsmedelsbilagan och liknande. När ni fyllt i informationen klickar ni Spara då görs en enklare kontroll för just denna artikelnivå. För att sedan gå tillbaka och fortsätta guiden klickar ni på Fortsätt med guiden.

12 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 12 av 66 Om ni fyllt i all nödvändig information ser ni nu att statusen för artikeln har blivit satt till Klar och ni kan fortsätta genom att klicka på Nästa. Ni kommer då till nästa artikelnivå där ni då behöver göra samma sak som på basnivån och komplettera er artikel genom att klicka på Redigera. Ni kan givetvis gå mellan de olika nivåerna genom att använda Bakåt och Nästa, så ni behöver inte redigera era artiklar i en bestämd ordning. När ni är klar med er mellannivå går ni vidare till er toppnivå. Ni kompletterar även er toppnivåartikel precis som de andra nivåerna, tills även den har grön status.

13 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 13 av 66 En skillnad som finns på toppnivån är att den förhandskontroll som görs som standard när ni klickar på Spara här kontrollerar alla nivåer. Ni kan välja att endast kontrollera denna artikel i menyn om ni så önskar. När så alla era artiklar i strukturen har status Klar kan ni klicka på Nästa på toppnivån, för att gå vidare till nästa steg i guiden. Ni kommer då denna sida där ni får reda på att ni nu har en komplett artikelstruktur och ni kan klicka på knappen OK för att skapa AI med de artiklar ni just skapat. Guiden är nu färdig och ni är på sidan för att skapa AI, läs mer om hur ni fortsätter från denna punkt i avsnittet Skapa och skicka artikelinformation lite senare i denna handledning. Skulle ni vid något tillfälle avsiktligt eller oavsiktligt gå bort från guiden, genom något menyval eller liknande kan ni gå till Artikelinformation (VCD) Guide: Artikelinformation (VCD) igen så får ni upp följande bild.

14 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 14 av 66 Klickar ni på OK så kommer ni tillbaka till där ni befann er i guiden och klickar ni Avbryt så startar ni guiden på nytt. Observera att detta endast fungerar om ni inte loggat ur Exder, då det inte är möjligt att spara denna information mellan sessioner. 2.4 Uppdatera artiklar via Uppdatera artiklar för Artikelinformation Om ni inte använder er av guiden för att skapa artiklar eller bara vill redigera en befintlig artikel så gör ni så här. Gå till Artikelinformation (VCD) Uppdatera artiklar för Artikelinformation(VCD). Här lägger ni upp era olika artiklar, en för varje artikelnivå. Beroende på vilken artikelnivå (toppnivå, mellannivå, basnivå) ni valt visas olika fält. OBS! Artikelnumret för den beställningsbara förpackningen är alltid ert artikelnummer som ni har mot köparen. I exemplen är det 1008, artikeln på mellannivån. Lägg förslagsvis upp era artiklar enligt bilden ovan där artikelnumret för basnivån följs av -K (1008-K) och där artikelnumret för toppnivån följs av -P (1008-P). OBS! Flera förpackningsnivåer kan inte ha samma artikelnummer utan måste särskiljas på något sätt, därav exemplet med ändelser. Detta är även nödvändigt när man kör EDI fullt ut, då köparen beställer på leverantörens artikelnummer. Ett artikelnummer kan innehålla max 10 tecken inklusive ändelsen.

15 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 15 av Artikel på basnivå

16 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 16 av 66

17 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 17 av 66

18 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 18 av 66 Visa endast obligatoriska fält: Om denna ruta bockas, så kommer alla icke-obligatoriska fält att döljas för att ge en mer överskådlig bild av de fält som är obligatoriska. Ni kan bocka och bocka ur denna ruta efter behag allt eftersom ni fyller i information. Vissa fält är villkorligt obligatoriska beroende på andra fält, dessa fält döljs som regel när rutan är ibockad, de kontrolleras dock om ni sparar artikeln med kontroller. Tänk också på att viss information som kan vara obligatorisk för just er vara (exempelvis information om farligt gods) normalt döljs om denna ruta är bockad. Denna ruta finns på alla artikelnivåer. Förpackningsstruktur: Basnivåartiklar kan inte ha några ingående artiklar. Så ni kan inte använda er av det på denna nivå. Globalt artikelnr (GTIN) (T0154): Lägg till GTIN (Global Trade Item Number från GS1) på förpackningen. Ni tar bort en rad genom att klicka i rutan för Radera till höger om raden, klicka sedan på raden. så försvinner Varje artikel skall ha ett unikt GTIN som ligger till grund för beställningar och statistik. Det är ett absolut krav att varje förpackning förses med ett unikt nummer. Gå in på denna adress på GS1 hemsida för mer information: Varumärke (T0143): Ert varumärke Undervarumärke (T2230): Undervarumärke, anges i de fall då varumärket har flera nivåer. Hyllkants-/kvittokortstext (T3337): Hyllkantsetiketten består av tre olika fält, storlek i klartext, varumärke och beskrivning. Ni kan se i klartext hur texten kommer att presenteras för era köpare i förhandsvisningen till höger, observera att förhandsvisningen av texten endast är synlig om artikeln är en konsumentförpackning. Förpackningsstorlek, klartext (T3338): Text som anger storlek som ska användas som identifikation på artikeln, t ex 500 g, 1200W, 1,5 l etc. Informationen används både internt och på butikens hyllkantsetikett och kassakvitto

19 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 19 av 66 som information till konsument. Max 8 tecken. Fältet är obligatoriskt om artikeln är en konsumentartikel som är försedd med streckkod och som säljs i butik. Kravspecifikation (T5039): Fritextfält som anger vilken vilken kravspecifikation, utgiven av myndighet eller annan organisation, som gäller för artikeln Ansvarig för kravspecifikation (T5040): Den myndighet eller organisation som ansvarar för kravspecifikationen Typ av licens eller tillstånd (T5041): Typ av licens eller tillstånd som ges av myndigheten eller organisationen Startdatum för licens eller tillstånd (T5042): Startdatum från och med när en licens eller ett tillstånd börjar gälla Tullstatistiskt nummer/harmoniseringskod (T3302): Tullstatistiskt nummer/harmoniseringskod. Anges när köparen ska förtulla artiklar som importeras. Numret utfärdas av tullverket. Ersatt varunummer (T0057): Här anges GTIN för den ersatta artikeln när en artikel utgår och ersätts av en ny. Variantgrundande artikel (T4013): GTIN för den artikel som den aktuella artikeln är en variant av. Nordiskt varunummer (T4039): Nordisk identitet för läkemedel och övriga sjukvårdsartiklar. Alla marknadsförda läkemedel i Sverige måste ha ett nordiskt varunummer på förpackningen. Det nordiska varunumret är en sexsiffrig kod som är unik för en viss förpackning. Syftet är att förpackningen ska kunna identifieras i alla led i distributionskedjan, från företagen till partidistributörer, apotek och myndigheter. Anges för läkemedel. På Läkemedelsindustriföreningens hemsida, finns mer information. Ombud, namn (T4127): Namn på det företag som har det legala ansvaret för artikeln på målmarknaden. För läkemedel anges det företag som är godkänt för att sälja artikeln på denna marknad. Detta företag är ansvarigt för tillstånd och regler på målmarknaden. I Sverige är detta den part som har marknadstillstånd för artikeln från Läkemedelsverket. Ombudets identitet (T4128): Identitet för det företag som har det legala ansvaret för artikeln på målmarknaden. För läkemedel anges GLN för det företag som är godkänt för att sälja artikeln på denna marknad. Detta företag är ansvarigt för tillstånd och regler på målmarknaden. I Sverige är detta den part som har marknadstillstånd för artikeln från Läkemedelsverket. Varumärkesägarens namn (T3752): Namn för den part som äger artikelns varumärke. Termen används i samband med term T3750. Varumärkesägarens identitet, GLN (T3750): Identitet för den part som äger artikelns varumärke. Varumärkesägaren kan, men behöver inte vara samma part som informationslämnaren. Termen används i samband med term T3752. URL, artikel: URL (länk) till informationssida relaterad till denna produkt. Används för koppling till varans webbsida med bilder och annan information. Två olika typer kan nu anges Information och Bild med nedanstående fält per typ. Informationstyp (T2231): Beskrivning av vilken typ av information länken leder till. Information- Länk till information om artikeln. Bild- Länk till en bild av artikeln. Webadress (T3405): URL (länk) till informations-/bildsida. Beskrivning (T2232): Fritext som beskriver innehållet i den externa länken. Filnamn (T2233): Namnet på filen som innehåller den externa informationen. Filnamnet är obligatoriskt om filen är en bild och länk är angiven i fältet URL. Filformat (T2238): Formatet på den fil som innehåller den externa informationen. Exempel: PDF, JPEG, BMP. Filformatet är obligatoriskt om filen är en bild och länk är angiven i fältet URL. Färg: Beskriver artikelns färg. Om artikeln har flera färger upprepas de ingående fälten för varje färg. Färgsystem (T2241): Det färgsystem som används för att beskriva artikelns färg. Färgssystemet beror av färgkodens värde. Fältet är obligatorisk om färgkod anges. Färgkod (T2242: Den kod som beskriver artikelns färg enligt aktuellt färgsystem. Beskrivning (T2243): Fritext som beskriver artikelns färg. Kan repeteras en gång för varje språk. Om färgkod saknas kan beskrivning anges istället men då rekommenderas att Färgsystem sätts till Tilldelas av säljaren. Alkoholhalt, volymprocent (T2208): Andelen alkohol i en produkt. Anges enligt livsmedelsverkets rekommendationer (www.slv.se).

20 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 20 av 66 Farliga delar löstagbara (T4144): Här anges huruvida farliga delar som ingår i artikeln lätt kan tas bort för att underlätta återvinning. Uppfyller RoHS (T2522): Indikerar om artikeln uppfyller EUs RoHS-direktiv. RoHS begränsar användandet av vissa hälso- och miljöfarliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Direktivet förbjuder att nya elektriska och elektroniska produkter, som innehåller en högre halt av bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom eller flamskyddsmedlen PBB och PBDE än gränsvärderna, släpps ut på marknaden i ett medlemsland i EU. Innehåller PVC (T2248): Indikerar om artikeln innehåller polyvinylklorid. Batterityp (T4145): Typ av batteri som finns i produkten. Batterivikt (T4147): Vikten för ett batteri, anges i gram. Antal inbyggda batterier (T4750): Det antal batterier som är inbyggda i artikeln vid tillverkningen. Endast batterier som inte kan bytas eller tas bort inkluderas. Tillgänglig fr.o.m (T4727): För beställningsbar artikel anger termen från och med vilket datum/tid en artikel kan beställas. Tillgänglig t.o.m (T4726): Sista datum/tid en beställningsbar artikel kan beställas från leverantören. Kan användas för exempelvis kampanjer och säsongsvaror. Termen ska även anges för övriga artiklar i artikelhierarkin som kommer att sluta levereras i samband med att den beställningsbara artikeln slutar vara tillgänglig för beställning. Tillgänglig för slutkund (T2227): Datum/tid då en artikel är tillåten att säljas till konsument. Första leveransdatum (T3742): Det första datum då artikeln kan levereras enligt gällande leveransavtal. Slutdatum för utgående artikel (T4015): Datum då en utgående artikel kommer att sluta vara tillgänglig för alla beställare. Artikelns GTIN kan återanvändas 48 månader efter detta datum. För vissa typer av artiklar, exempelvis modekläder och färskvaror, finns kortare period. Termen är obligatorisk för utgående artiklar. Artikelavisering (T3495): Denna ruta indikerar huruvida informationen som sänds skall vara att betrakta som en Artikelavisering eller en Artikelinformation. Artikelavisering ersätter det som tidigare kallades Leverantörsaviseringar, och innehåller preliminär information om artikeln. Läs mer i avsnittet Artikelavisering. Utgår: Artikeln utgår ur leverantörens sortiment. OBS! Gäller ej säsongsvara. Fyll också i datum när artikeln utgår. Beställningsbar (T0017): Är förpackningen beställningsbar av köparen? Om Ja klicka i rutan vid beställningsbar, om Nej låt rutan vara tom. Konsumentartikel (T4037): Markerar om artikeln är en konsumentartikel eller ej, dvs om den är avsedd att säljas till slutkonsument eller ej. Logistisk enhet (T4038): Markerar om artikeln är en logistisk enhet eller ej. Med logistisk enhet menas den artikel som fysiskt levereras från leverantör till kund. Engångsköp (T4150): Indikerar om artikeln är tillgänglig för beställning endast en gång för att därefter utgå. Tjänst (T4119): Anger om artikeln är en tjänst, och inte en fysisk artikel. Säsongsvara (T4120): Anger om artikeln är en säsongsvara eller inte, det vill säga om artikeln endast finns tillgänglig under särskilda delar av året eller om artikeln är avsedd för en viss säsong. Säsong (T4121): Vilken säsong som artikeln finns tillgänglig under eller är avsedd för. Förpacknings-/kollitypkod (T0137): Kod som anger typ av förpackning eller kolli i vilken varan är emballerad. Ni kan ange fler än en kod för varje artikel om er artikel har flera förpackningar, exempelvis krympfilm och brätte. Palltyp, kod (T2244): Visar vilken typ av lastbärare som används för artikeln. Förpackningsavgift betald (T0189): Denna kryssruta används för att indikera huruvida en förpackningsavgift erläggs eller ej. Om rutan kryssas i kan belopp anges i fältet om så önskas, om belopp anges måste det vara större än noll. Returemballage (T0277): Kryssa i rutan om emballaget är returnerbart. D.v.s. förpackningen kan returneras för återanvändning. Vissa returnerbara förpackningar har pant. Exempel på returemballage är returflaska, back för bröd, mejerivagn och europapall. Förpackningsmaterial och emballagevikt (T1188 och T1189): Fälten som ingår i Förpackningsmaterial är obligatoriska när avgift för förpackningsmaterial (t.ex. REPA-avgift) ej erlagts och artikeln ej är returemballage. Om

21 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 21 av 66 förpackningen innehåller flera material anges kod och vikt en gång för varje ingående material. Ny rad läggs till med. Förpackningsfunktion (T4124): Anger om förpackningen har särskilda egenskaper eller funktioner. Pantkod (T0148): Anger vilken pant som gäller för artikeln. Anges endast då pant används. Fältet kan endast användas om förpackningen är returemballage. Klicka på för att välja rätt pantkod. Antal (T4125): Antalet av den angivna pantartikeln som ingår i förpackningen. Pantsystemets region (T4149): Anger enligt vilket lands pantsystem som pantkoden angetts. Flera regioner kan väljas för samma pantkod. Viktvara (T0186): Anger att artikeln är en variabelmåttvara och därför inte har exakta mått. Om artikelns mått (vanligtvis vikt) kan variera, så skall denna ruta bockas för. Mått anges då som medelvärden. Förpackningens innehåll (T0082): Nettovikt, volym, längd eller antal i förpackningen. Anges i gram, milliliter, millimeter, styck, kvadratmeter eller kubikmeter. Fältet är obligatoriskt om artikeln är en konsumentartikel. Måttenhet (T0311): Enhet i vilken tillhörande kvantitet för förpackningens innehåll är uttryckt. Jämförmängd färdigvara (T0147): Mängden färdigvara i förpackning i gram, milliliter eller styck vid användning, (i förekommande fall efter beredning) enligt Måttenhet för jämförmängd. Används för att beräkna jämförmängd eller - pris. För att undvika missförstånd anges jämförmängd alltid, även om jämförmängd och innehåll har samma kvantitet. Fältet är obligatoriskt om artikeln är en konsumentartikel.. Måttenhet för jämförmängd (T0312): Måttenhet för jämförmängd färdigvara. Välj måttenhet via "pil nedåt". Kod för jämförmängd (T0145): Kod som anger vilket jämförpris som kan beräknas baserat på uppgift i jämförmängd färdigvara. De tre termerna jämförmängd färdigvara, måttenhetskvalificerare för kvantitet och kod för jämförmängd används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på Ex. 1: En chokladkaka har förpackningsinnehåll 250 g och även färdigvaran är 250 g, koden för jämförmängd blir per kg. Ex. 2: Ett tvättmedelspaket har förpackningsinnehåll 800 g jämförmängd färdigvara är 21 (antal tvättar), enheten för kvantiteten blir st och koden blir Z10 (=per tvätt). Staplingshöjd (T3378): Bygghöjd för förpackningar som går i varandra vid stapling (dvs den höjd en stapel ökar med om ytterligare en förpackning placeras på stapeln). Anges i millimeter. Anges för förpackningar vars staplingshöjd inte är densamma som artikelns höjd och/eller lavhöjd. Exempelvis ask för bordsmargarin, returlådor eller hinkar. Bredd (T4017): Artikelns bredd. Anges i mm. För konsumentartikel är bredden = bredden på den sida som är avsedd för exponering i butik. För icke-konsumentartiklar är bredden = kortaste sidan. Djup (T4018): Artikelns djup dvs mått från framsida till baksida. Anges i mm. För konsumentartikel är djup = djupet på den sida som inte är avsedd att exponeras mot konsumenten. För icke-konsumentartiklar är djup = längsta sidan. Höjd (T4019): Artikelns höjd dvs mått i vertikalled från artikelns lägsta punkt till dess högsta punkt, inklusive emballage. Anges i mm. Vid skapande av varucertifikat så är maximala lasthöjden för en pall (toppnivån) 1250 mm. I annat fall krävs normalt dispens ifrån GS1. Bruttovikt (T4020): I artikelns bruttovikt ingår allt förpackningsmaterial för artikeln. Staplingsriktning (T2236): Beskriver hur två artiklar är staplade tillsammans, specifikt om de är staplade liggande intill eller stående på varandra. Horisontell stappling innebär att artiklarna är staplade så att de hänger horisontellt mot varandra, på samma sätt om skedar som hänger på en pinne. Vertikal stapling innebär att artiklarna är staplade så att de placeras ovanpå varandra på samma sätt som skålar staplas på varandra. Staplingstyp (T2237): Beskriver om en artikel är staplad så att den är placerad inuti eller över en annan artikel.

22 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 22 av 66 Negativ staplingstyp innebär att artiklarna är staplade i varandra så att den övre artikeln delvis döljs av den undre artikeln, på samma sätt som skålar kan staplas i varandra. Positiv staplingstyp innebär att artiklarna är staplade så att den övre artikeln täcker den undre artikeln, på samma sätt som till exempel kepsar kan staplas ovanpå varandra. Total hållbarhet (T0167): Antal dagar förpackningen kan förvaras i angiven förvaringsmiljö, dvs. den totala tidsperioden från tillverkning/-packning till bäst-före-datum. Anges i hela dagar. Anges för produkter med begränsad hållbarhet. Minimum hållbarhet (T0185): Det minsta antal dagar som får återstå till bäst-före-datum när varan levereras till grossist. Anges i hela dagar. Kan anges för produkter med begränsad hållbarhet. Hållbarhet efter öppning (T2521): Den tid i dagar som artikeln är hållbar efter att den har öppnats. Används för artiklar som delas och paketeras. Kan bland annat användas för att märka artiklar, som delas och paketeras i butik, med hållbarhetsdatum. Format Datummarkering (T3362): Beskriver hur datum i klartext skrivs ut på förpackningen. Används exempelvis för bäst-före-datum. Texten är maximalt 10 tecken lång. Används ej om produkten har obegränsad livslängd, dvs saknar datummärkning. Maximum förvaringstemperatur (T0162): Högsta temperatur vid vilken denna förpackning får förvaras, anges i grader Celsius. Anges endast för temperaturkänsliga artiklar. OBS! Positiva grader anges utan plustecken (+), negativa grader anges med minustecken (-). Exempelvis: 18 eller -18 Minimum förvaringstemperatur (T0164): Lägsta temperatur vid vilken denna förpackning får förvaras, anges i grader Celsius. Anges endast för temperaturkänsliga artiklar. OBS! Positiva grader anges utan plustecken (+), negativa grader anges med minustecken (-). Exempelvis: 18 eller -18 Maximum förvaringsfuktighet (T0166): Högsta relativa luftfuktighet vid vilken denna förpackning får förvaras. Anges i hela procent. Anges endast för fuktighetskänsliga produkter. Minimum förvaringsfuktighet (T0165): Lägsta relativa luftfuktighet vid vilken denna förpackning får förvaras. Anges i antal procent. Anges endast för fuktighetskänsliga produkter. Ingrediensförteckning för icke livsmedel (T5036): Lista med ingredienser i klartext för icke livsmedel Användningsinstruktioner (T2235): Fritext med instruktioner för hur artikeln ska lagras och hanteras hos konsumenten. Informationen skrivs normalt ut på en etikett, på förpackningen eller bifogas artikeln. Instruktionerna kan beskriva en rekommenderad förvaringstemperatur, ett specifikt förvaringskrav eller i vilken miljö och hur länge en artikel kan lagras. Exempel: Förvara i kylskåp efter öppning Konsumera inom 4 dagar Utsätt ej för direkt solljus Förvara i rumstemperatur Förvara rent, svalt och torrt Utsätt ej för solljus, starka dofter eller kemikalier. Obruten kylkedja (T4040): Markerar om artikeln kräver obruten kylkedja eller ej. Termen är avsedd för läkemedel och innebär att artikeln aldrig, ens under en kort period, får förvaras i temperatur utanför det angivna intervallet. Maximum transporttemperatur (T4129): Den maximala temperatur som artikeln tål under transport utan att temperaturen påverkar produktsäkerhet eller kvalitet. Minimum transporttemperatur (T4130): Den minimala temperatur som artikeln tål under transport utan att temperaturen påverkar produktsäkerhet eller kvalitet. Riskfras (T4139): Kod som anger speciella risker (hälsorisker för hud, andningsorgan, svalg, ögon och reproduktion) som är förenat med att hantera artikeln. Riskfraskoden beskriver på vilket sätt artikeln är farlig. Information om farosymbol och skyddsfras kan härledas från denna term. Mer information om riskfraser, inklusive kodvärden hanteras av Kemikalieinspektionen.

23 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 23 av 66 Kodlisteutgivare för riskfras (T4155): Organisation eller myndighet som hanterar kodlista för riskfraser. EHCA Europeiska Kemikaliemyndigheten (för kodvärden enligt CLP). KEMI Svenska Kemikalieinspektionen (för kodvärden enligt KIFS). Kemikaliemärkning enligt GHS, kod (T3745): Kod som anger den symbol som illustrerar en artikels fysikaliska, hälso och miljöfarliga egenskaper enligt GHS. Kodvärde anges enligt lista T3745, se Farligt gods, UN-nummer (T0169): UN-nummer enligt kodlista ADR. Används då varan klassas som farligt gods. Var vänlig och se för rätt farligt gods kod. Farligt gods, klass (T0263): Klassificering av farligt gods. Det finns nio klasser, några med underindelning. Numret anger på vilket sätt godset är farligt. Den mest signifikanta risken anges. Välj genom pil nedåt. Signalord enligt GHS (T5044): Kod som anger artikelns signalord enligt GHS, för klassificering och märkning av kemikalier. Klassificering av farligt gods, kod (T3743): Klassificeringskod för det farliga godset vid väg och tågtransport enligt till exempel ADR. Förpackningsgrupp, farligt gods (T0264): Kod som används för att beskriva hur farligt ett ämne eller föremål anses vara. Välj genom pil nedåt. Klassificeringssystem, kod (T4022): Kod som anger klassificeringssystemet för farligt gods och/eller den organisation eller myndighet som ansvarar för systemet. Exempel: ADR. Flampunkt (T4023): Lägsta temperatur vid vilken ett ämne avger så mycket brännbara gaser att det kan ta eld. Farligt gods begränsad mängd (T4140): Kod för begränsad mängd enligt ADR. Koden anger om godset kan undantas från bestämmelserna i ADR om det förpackas i mindre mängder, och i så fall vilka mängdbegränsningar som gäller. Officiell transportbenämning (T4026): Transportnamn för artikeln (farligt gods). Används för att beskriva det farliga godset i exempelvis godsdeklarationen. De organisationer/myndigheter som reglerar hanteringen av farligt gods kan tillhandahålla lista på godtagbara och korrekta transportnamn. Ospecificerad transportbenämning (T4027): Ämnen som inte har en officiell transportbenämning, men som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt gods ska hänföras till en passande samlingsbenämning. Farligt gods, övrig information (T4141): Ytterligare information i fri text som rör expediering eller transport av farligt gods. Transportkategori (T3744): Kod som anger artikelns trasportkategori enligt ADR. Farligt gods särbestämmelser (T4142): Kod som anger vilka särbestämmelser enligt ADR som gäller för artikeln. Tunnelrestriktion ADR, kod (T3741): Kod som anger artikelns restriktion för vägtunnlar enligt ADR. Varningsetikett för farligt gods (T4751) (T4143): Anges dels som sekvens för etiketten, det vill säga etikettens ordningsföljd i en prioritetsordning, dels som etikettens sifferkod. Sifferkoden anger en särskild risk och därmed de försiktighetsåtgärder som krävs för att hantera det farliga godset. Ursprungsland (T0168): Varans ursprungsland enligt tillämpliga definitioner och föreskrifter. Landskod anges. Vid livsmedel med varierande ursprungsland (olika batcher från olika länder) anges ursprungsland enligt överenskommelse med köparen. (Normalt det vanligast förekommande landet). Observera att för bearbetade produkter är detta tillverkningslandet för produkten, som inte ska förväxlas med råvaruursprung. För exempelvis köttbullar som tillverkas i Sverige med köttråvara från Danmark är tillverkningslandet Sverige. För obearbetade livsmedel ska ursprungsland anges. Ursprungsdeklaration (T5038): Fritextfält som anger den fullständiga informationen om en produkts geografiska ursprung enligt tillämpliga definitioner och föreskrifter. Tillverkarens identitet (T1115): Tillverkarens identitet med GLN (Global Location Number, GS1- lokaliseringsnummer). Fältet används främst för artiklar som tillhör köparens egna varumärken. Kundcenter GLN (T4087): GLN för det kundcenter som konsumenten kan kontakta för denna produkt. Produktionsanläggningens identitet (T4122): GLN för den anläggning där artikeln har tillverkats. Rabatt olaglig (T4132): Anger huruvida det är olagligt att rabattera artikeln på den aktuella målmarknaden. Villkor för försäljning konsument (T4131): Anger villkor som gäller för hur artikeln får säljas till konsument.

24 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 24 av 66 Garantilöptid (T2229): Den tidsperiod i månader som artikelns garanti är giltig. Produktklass (T0280): Produktklasskod enligt GPC. Används på samtliga artikelnivåer. Om sammansatt artikel där ingående artiklar tillhör olika produktklasser anges den mest signifikanta klassen. För ytterligare information om användning av produktklassificering enligt GS1 Global Product Classification, GPC, se Produktklassegenskaper: Används tillsammans med produktklasskategori. Maximalt kan 7 egenskaper skickas per artikel. Typ (T0281): Kod som anger egenskapstyp för aktuell klassificeringskategori. Egenskap (T0282): Kod som anger egenskap. Prismärkt på förpackningen (T1190): Kryssa i fältet om förpackningen prismärks av leverantören. Pris på artikel (T4154): Det pris som leverantören märkt varan med. Om artikeln är märkt med flera pris i olika valutor, ska valutan som gäller för målmarknadsområdet anges, t. ex SEK för Sverige. Streckkodstyp (T0187): Ange vilken typ av streckkod som finns på förpackningen eller om det saknas. Maskinellt läsbar märkning (T3747): Anger om artikeln är eller skulle kunna vara märkt med maskinellt läsbar information. Typ av maskinellt läsbar information (T3748): Vilken typ av information som finns i den maskinellt läsbara märkningen. Databärartyp (T3749): Vilken typ av databärare som innehåller den maskinellt läsbara informationen. Artikelmarkering, allergi/diet (T4028): Anger vilka markeringar i kategorin allergi/diet som finns på förpackningen. Artikelmarkering, miljö (T4029): Anger vilka olika miljömärkningar som finns på förpackningen. Artikelmarkering, etisk (T4030): Anger om artikeln är etiskt märkt eller ej. Artikelmarkering, fritt från (T4031): Anger vilka märkningar gällande innehåll som artikeln är fri från som finns på förpackningen Artikelmarkering, hygien (T2520): Anger eventuella hygienmärkningar på förpackningen. Övrig märkning (T5037): Övrig märkning som artikeln är märkt med efter relevant erkännande, godkännande eller certifiering. Skatt Moms (T0195): Kontrollera så att rätt moms är angiven för förpackningen. Anges i procent. Värdet får inte ha EU-subvention (T2211): Anges för produkter som uppbär EU-stöd (omfattar mejeriprodukter med viss fetthalt). Välj genom pil nedåt Livsmedelsbilaga Livsmedelsbilagan är valfri och anges endast för livsmedel, syftet beskrivs i nedanstående utdrag från GS1.

25 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 25 av 66 Alla fält i livsmedelsbilagan anges på sidan för Uppdatera artiklar för Artikelinformation (VCD) efter övriga fält under rubriken Bilaga: Livsmedel.

26 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 26 av 66 Näringspåståenden (T4089): Används för att beskriva särskilda näringsegenskaper enligt Förordningen om närings- och hälsopåståenden (EG 1924/2006), Hälsopåstående (T4090): Hälsopåstående i fri text. Svenska Livsmedelsverket och Swedish Nutrition Foundation har regler och rekommendationer om hälsopåståenden. Läs mer på respektive Serveringsförslag (T4091): Serveringsförslag i fri text. Beskrivning av till exempel hur produkten kan serveras och vilka tillbehör som passar. Antal portioner (T4092): Antalet portioner per förpackning. Antalet portioner som anges på förpackningen. Antal minsta enheter i förpackning (T4036): Antalet minsta enheter som ingår i förpackningen. En minsta enhet går inte att dela upp ytterligare utan att bryta eller skära sönder produkten. Används för att ange antal kycklingdelar, pannkakor, pannbiffar etc. Kan användas för planering av inköp till storkök. Maximala antalet minsta enheter i förpackningen (T4093): Anger hur många minsta enheter förpackningen maximalt kan innehålla. Ingrediensförteckning (T4088): Lista med ingredienser i klartext. Termen används för att ange ingredienserna som de står på förpackningen. Observera att allergener ska ingå i ingrediensförteckningen. Om informationen avser livsmedel som är avsett att säljas i Sverige ska texten följa Livsmedelsverkets regler för märkning avseende ingredienser. Termen har en teknisk maxlängd om 5000 tecken, men en rekommendation är att använda maximalt 548 tecken, som är den kapacitet flertalet livsmedelsbutiker kan hantera. Rekommendation för ingredienstext: tecken inkluderar det inledande ordet "INGREDIENSER:"

27 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 27 av 66 - Ingredienserna ska stå i fallande storleksordning efter den vikt de hade vid tillverkningstillfället. Även sammansatta ingredienser ska specificeras utskrivet som förekommande kryddblandningar, majonnäs etc. E- nummer skrivs ex. vis som "konserveringsmedel (E250, E252)". - För artikel med köttinnehåll avslutas ingrediensförteckningen med kött- och fetthalt samt eventuellt ursprungsland och skrivs som: "Kötthalt XX%. Fetthalt XX%". - För ost, ange om osten är pastöriserad eller opastöriserad. - För kött och fågel, ange information om tillagningssätt samt information om gram/portion. - För sammansatta artiklar som består av komponenter som inte har egna GTIN ska ingrediensförteckningarna för de olika komponenterna redovisas efter varandra. Exempel: En förpackning består av både serranoskinka och chorizo. Ingredienser redovisas som "INGREDIENSER: Serranoskinka: Skinka, salt, konserveringsmedel (E252) Chorizo: Griskött, salt, kryddor, färgämne (E120)." Följande termer till och med T4135, utgör den så kallade detaljerade ingredienslistan. Denna lista är inte obligatorisk att använda och det finns heller inget krav för mottagare att kunna hantera den. Vissa leverantörer fördrar dock att använda den och den är giltig enligt standarden. Om ni vill använda er av den måste ni dock först kontrollera med er mottagare att denne kan hantera informationen i den. Livsmedelsföretagets kontaktnamn (T5046): Namnet på det företag som kan ge ytterligare information om artikeln Livsmedelsföretagets kontaktadress (T5045): Adressen till det livsmedelsföretag som kan ge ytterligare information om artikeln Sekvens (T4065): För ingredienser anges ordningsföljden baserat på procentuellt innehåll av produkten. Största ingrediens = 1, näst största ingrediens = 2, etc. Ingrediens (T4094): Namn i klartext på ingrediens. Om ingrediensen är en sammansatt ingrediens eller anges på flera sätt (ex E-nummer) anges detta i samma fält. Ursprungsland (T0168): Varans ursprungsland enligt tillämpliga definitioner och föreskrifter. Landskod anges. Vid livsmedel med varierande ursprungsland (olika batcher från olika länder) anges ursprungsland enligt överenskommelse med köparen. (Normalt det vanligast förekommande landet). Observera att för bearbetade produkter är detta tillverkningslandet för produkten, som inte ska förväxlas med råvaruursprung. För exempelvis köttbullar som tillverkas i Sverige med köttråvara från Danmark är tillverkningslandet Sverige. För obearbetade livsmedel ska ursprungsland anges. Andel (T4067): Procentuell andel av produkten som utgörs av denna ingrediens. Fångstzon (T4133): Anger från vilken/vilka fångstzoner ingrediensen kommer. Ursprung för animalisk ingrediens (T4134): Anger vilken typ kött som ingår i ingrediensen. Druvsort (T4135): Anger druvsort. Näringsinformation: Beskriver om näringsvärden gäller tillagad produkt eller ej samt vilket mått som angivna näringsvärden baseras på. Notera att näringsämnena kommer sändas i den ordning de syns på sidan, för att ni som leverantör ska kunna följa livsmedelsverkets föreskrifter. Tillagningsstatus (T4069): Anger om näringsvärdena gäller tillagad produkt eller ej. Typ av intagsrekommendation (T4070): Anger typ av intagsrekommendation som intagsandel per komponent baseras på. Fri text. Exempel: "För en 2000 kcal diet" eller "RDI". RDI enligt här angiven rekommendationstyp anges per näringsämne i termen Andel av dagsintag. Portionsstorlek (T4071): Tillverkarens rekommendation för portionsstorlek i klartext. Basmängd (T4072): Mått som anger vilken mängd som angivna näringsvärden baseras på. Enhet (T5100): Måttenhet för fältet Basmängd Näringsämne (T4073): Identifiering av näringsämne. Varje näringsämne som specificeras skall anges med en kod. Kodlistan är ett urval av koder från INFOODS kodlista. Urvalet av koder rekommenderas för den svenska marknaden. Mängd (T4074): Mätvärde som anger mängden av angivet näringsämne i produkten. Enhet (T5101): Enheten som mängden är uttryck i. Måttprecision (T4075): Anger med vilken noggrannhet som mängdvärdet tolkas.

28 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 28 av 66 Andel av dagsintag (T4076): Anges relaterat till mått angivet i fältet Basmängd och Typ av intagsrekommendation. Anges som procentsats. Allergenpåstående (T4077): Fri text med information om allergen. Får endast användas för att i fri text ange information om allergener som saknas i kodlista för allergentyp. Livsmedelsverket har direktiv för allergenpåstående, se Allergentyp (T4078): Typ av allergen. Innehållsnivå (T4079): Kod som anger nivån för innehåll av angiven allergen. Detta indikerar huruvida innehållet av allergenen är avsiktligt eller ej. Allergenmyndighet (T4080): Den myndighet som reglerar vilken allergeninformation som ska redovisas. Exempel: Livsmedelsverket. Allergenregelverk (T4081): Benämning på det regelverk som anger hur allergener ska specificeras. Exempel: LIVSFS 2004:27 Dietkod (T4066): Kod som anger vilken typ av diet/målgrupp produkten passar för. Tillagningsinformation: Beskrivning av hur produkten ska tillagas. Vid behov kan flera förekomster av tillagningsinformation anges (en förekomst per tillagningssätt). Tillagningssätt (T4082): Information om tillagningssätt. Tillagningsanvisning (T4083): Beskrivning av hur produkten ska tillagas. Fri text som beskriver hur produkten ska tillagas enligt metod som anges i fältet Tillagningssätt. Övre optimal förtäringstemperatur (T4136): Den övre gränsen i ett temperaturintervall för optimal förtäringstemperatur. Detta är en rekommendation och baseras på den enskilda tillverkarens erfarenhet. Nedre optimal förtäringstemperatur (T4137): Den nedre gränsen i ett temperaturintervall för optimal förtäringstemperatur. Detta är en rekommendation och baseras på den enskilda tillverkarens erfarenhet. Typ av utbyte, kod (T4084): Kod som anger vilken typ av avkastning eller utbyte som anges. Utbytesvariation (T4085): Intervall inom vilket avkastningen eller utbytet varierar uppåt eller nedåt jämfört med en genomsnittlig avkastning. Utbyte, värde (T4086): Kvantitet efter tillagning. Måttenhet för utbyte (T5102): Enhet i vilken utbytet är uttryckt. Tillverkarens tillagningsmetod (T4138): Anger den tillagningsmetod som tillverkaren har använt för en viss ingrediens. När ni fyllt i de fält ni önskar, klickar ni på 2.6 Artikel på mellannivå för att spara de uppgifter ni matat in. Nu är det dags att fylla i information om er artikel på mellannivå. Obs! Ingen eller många artiklar kan anges på denna nivå. Dvs artiklar på denna nivå är inget krav. Artikel (T0172): Fyll i ert artikelnummer, är detta den minsta beställningsbara enheten så använd ert vanliga artikelnummer utan någon ändelse som ni använder mot kund.

29 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 29 av 66 Leverantörens artikelnummer skickas med i varucertifikatet till köparen när förpackningen är beställningsbar och maximalt tio tecken långt inklusive ändelsen. Beskrivning (T0018): Ange mellannivåartikelns beskrivning. Får inte innehålla varumärke eller storlek i klartext då denna information hämtas från andra fält i artikelregistret. Artikelnivå: Välj mellannivå. Fyll i er artikelinformation i fälten efter vald artikelnivå, obligatoriska fält har ett litet tjockare blått streck under sig. För att få en bättre beskrivning av vad respektive fält betyder kan man ställa sig med markören över fältets ledtext, då visas en förklaringstext.

30 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 30 av 66

31 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 31 av 66

32 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 32 av 66 Visa endast obligatoriska fält: Om denna ruta bockas, så kommer alla icke-obligatoriska fält att döljas för att ge en mer överskådlig bild av de fält som är obligatoriska. Ni kan bocka och bocka ur denna ruta efter behag allt eftersom ni fyller i information. Vissa fält är villkorligt obligatoriska beroende på andra fält, dessa fält döljs som regel när rutan är ibockad, de kontrolleras dock om ni sparar artikeln med kontroller. Tänk också på att viss information som kan vara obligatorisk för just er vara (exempelvis information om farligt gods) normalt döljs om denna ruta är bockad. Denna ruta finns på alla artikelnivåer. Förpackningsstruktur: Ange ingående artiklar genom att klicka på för att lägga till ny rad. Ex. Ett 6-pack burkläsk, där 6-packet är en mellannivåförpackning med 6 ingående burkar som är basnivåförpackningar. Globalt artikelnr (GTIN) (T0154): Lägg till GTIN (Global Trade Item Number från GS1) på förpackningen. OBS! Om er artikel har ett 8 tecken långt nummer enligt GTIN-8 så fyller ni på med 0:or till vänster om första siffran i numret så att det innehåller 13 tecken totalt. Varumärke (T0143): Ert varumärke Undervarumärke (T2230): Undervarumärke, anges i de fall då varumärket har flera nivåer. Hyllkants-/kvittokortstext (T3337): Hyllkantsetiketten består av tre olika fält, storlek i klartext, varumärke och beskrivning. Förpackningsstorlek, klartext (T3338): Text som anger storlek som ska användas som identifikation på artikeln, t ex 500 g, 1200W, 1,5 l etc. Informationen används både internt och på butikens hyllkantsetikett och kassakvitto som information till konsument. Max 8 tecken. Fältet är obligatoriskt om artikeln är en konsumentartikel som är försedd med streckkod och som säljs i butik. Ersatt varunummer (T0057): Här anges GTIN för den ersatta artikeln när en artikel utgår och ersätts av en ny. Variantgrundande artikel (T4013): GTIN för den artikel som den aktuella artikeln är en variant av. Nordiskt varunummer (T4039): Nordisk identitet för läkemedel och övriga sjukvårdsartiklar. Alla marknadsförda läkemedel i Sverige måste ha ett nordiskt varunummer på förpackningen. Det nordiska varunumret är en sexsiffrig kod som är unik för en viss förpackning. Syftet är att förpackningen ska kunna identifieras i alla led i distributionskedjan, från företagen till partidistributörer, apotek och myndigheter. Anges för läkemedel. På Läkemedelsindustriföreningens hemsida, finns mer information. Ombud, namn (T4127): Namn på det företag som har det legala ansvaret för artikeln på målmarknaden. För läkemedel anges det företag som är godkänt för att sälja artikeln på denna marknad. Detta företag är ansvarigt för tillstånd och regler på målmarknaden. I Sverige är detta den part som har marknadstillstånd för artikeln från Läkemedelsverket.

33 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 33 av 66 Ombudets identitet (T4128): Identitet för det företag som har det legala ansvaret för artikeln på målmarknaden. För läkemedel anges GLN för det företag som är godkänt för att sälja artikeln på denna marknad. Detta företag är ansvarigt för tillstånd och regler på målmarknaden. I Sverige är detta den part som har marknadstillstånd för artikeln från Läkemedelsverket. Varumärkesägarens namn (T3752): Namn för den part som äger artikelns varumärke. Termen används i samband med term T3750. Varumärkesägarens identitet, GLN (T3750): Identitet för den part som äger artikelns varumärke. Varumärkesägaren kan, men behöver inte vara samma part som informationslämnaren. Termen används i samband med term T3752. URL, artikel: URL (länk) till informationssida relaterad till denna produkt. Används för koppling till varans webbsida med bilder och annan information. Två olika typer kan nu anges Information och Bild med nedanstående fält per typ. Informationstyp (T2231): Beskrivning av vilken typ av information länken leder till. Information- Länk till information om artikeln. Bild- Länk till en bild av artikeln. Webadress (T3405): URL (länk) till informations-/bildsida. Beskrivning (T2243): Fritext som beskriver innehållet i den externa länken. Filnamn (T2233): Namnet på filen som innehåller den externa informationen. Filnamnet är obligatoriskt om filen är en bild och länk är angiven i fältet URL. Filformat (T2232): Formatet på den fil som innehåller den externa informationen. Exempel: PDF, JPEG, BMP. Filformatet är obligatoriskt om filen är en bild och länk är angiven i fältet URL. Färg: Beskriver artikelns färg. Om artikeln har flera färger upprepas de ingående fälten för varje färg. Färgsystem (T2241): Det färgsystem som används för att beskriva artikelns färg. Färgssystemet beror av färgkodens värde. Fältet är obligatorisk om färgkod anges. Färgkod (T2242): Den kod som beskriver artikelns färg enligt aktuellt färgsystem. Beskrivning (T2243): Fritext som beskriver artikelns färg. Kan repeteras en gång för varje språk. Om färgkod saknas kan beskrivning anges istället men då rekommenderas att Färgsystem sätts till Tilldelas av säljaren. Tillgänglig fr.o.m (T4727): För beställningsbar artikel anger termen från och med vilket datum/tid en artikel kan beställas. Tillgänglig t.o.m (T4726): Sista datum/tid en beställningsbar artikel kan beställas från leverantören. Kan användas för exempelvis kampanjer och säsongsvaror. Termen ska även anges för övriga artiklar i artikelhierarkin som kommer att sluta levereras i samband med att den beställningsbara artikeln slutar vara tillgänglig för beställning. Tillgänglig för slutkund (T2227): Datum/tid då en artikel är tillåten att säljas till konsument. Första leveransdatum (T3742): Det första datum då artikeln kan levereras enligt gällande leveransavtal. Slutdatum för utgående artikel (T4015): Datum då en utgående artikel kommer att sluta vara tillgänglig för alla beställare. Artikelns GTIN kan återanvändas 48 månader efter detta datum. För vissa typer av artiklar, exempelvis modekläder och färskvaror, finns kortare period. Termen är obligatorisk för utgående artiklar. Artikelavisering (T3495): Denna ruta indikerar huruvida informationen som sänds skall vara att betrakta som en Artikelavisering eller en Artikelinformation. Artikelavisering ersätter det som tidigare kallades Leverantörsaviseringar, och innehåller preliminär information om artikeln. Läs mer i avsnitt Artikelavisering. Utgår: Artikeln utgår ur leverantörens sortiment. OBS! Gäller ej säsongsvara. Fyll också i datum när artikeln utgår. Beställningsbar (T0017): Är förpackningen beställningsbar av köparen? Om Ja klicka i rutan vid beställningsbar, om Nej låt rutan vara tom. Konsumentartikel (T4037): Markerar om artikeln är en konsumentartikel eller ej, dvs om den är avsedd att säljas till slutkonsument eller ej. Logistisk enhet (T4038): Markerar om artikeln är en logistisk enhet eller ej. Med logistisk enhet menas den artikel som fysiskt levereras från leverantör till kund. Engångsköp (T4150): Indikerar om artikeln är tillgänglig för beställning endast en gång för att därefter utgå.

34 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 34 av 66 Tjänst (T4119): Anger om artikeln är en tjänst, och inte en fysisk artikel. Säsongsvara (T4120): Anger om artikeln är en säsongsvara eller inte, det vill säga om artikeln endast finns tillgänglig under särskilda delar av året eller om artikeln är avsedd för en viss säsong. Säsong (T4121): Vilken säsong som artikeln finns tillgänglig under eller är avsedd för. Exponeringsenhet (T2207): Kod som anger att förpackningen är en exponeringsenhet. Anges endast då förpackningen är en exponeringsenhet. Förpacknings-/kollitypkod (T0137): Kod som anger typ av förpackning eller kolli i vilken varan är emballerad. Ni kan ange fler än en kod för varje artikel om er artikel har flera förpackningar, exempelvis krympfilm och brätte. Palltyp, kod (T2244): Visar vilken typ av lastbärare som används för artikeln. Förpackningsavgift betald (T0189): Denna kryssruta används för att indikera huruvida en förpackningsavgift erläggs eller ej. Om rutan kryssas i kan belopp anges i fältet om så önskas, om belopp anges måste det vara större än noll. Returemballage (T0277): Kryssa i rutan om emballaget är returnerbart. D.v.s. förpackningen kan returneras för återanvändning. Vissa returnerbara förpackningar har pant. Exempel på returemballage är returflaska, back för bröd, mejerivagn och europapall. Förpackningsmaterial och Förpackningsmaterial vikt (T0190 och T1189): Fälten som ingår i Förpackningsmaterial är obligatoriska när avgift för förpackningsmaterial (t.ex. REPA-avgift) ej erlagts och artikeln ej är returemballage. Om förpackningen innehåller flera material anges kod och vikt en gång för varje ingående material. Ny rad läggs till med. Förpackningsfunktion (T4124): Anger om förpackningen har särskilda egenskaper eller funktioner. Pantkod (T0148): Anger vilken pant som gäller för artikeln. Anges endast då pant används. Fältet kan endast användas om förpackningen är returemballage. Klicka på för att välja rätt pantkod. Antal (T4125): Antalet av den angivna pantartikeln som ingår i förpackningen. Pantsystemets region (T4149): Anger enligt vilket lands pantsystem som pantkoden angetts. Flera regioner kan väljas för samma pantkod. Viktvara (T0186): Anger att artikeln är en variabelmåttvara och därför inte har exakta mått. Om artikelns mått (vanligtvis vikt) kan variera, så skall denna ruta bockas för. Mått anges då som medelvärden. Förpackningens innehåll (T0082): Nettovikt, volym, längd eller antal i förpackningen. Anges i gram, milliliter, millimeter, styck, kvadratmeter eller kubikmeter. Fältet är obligatoriskt om artikeln är en konsumentartikel. Måttenhet (T0311): Enhet i vilken tillhörande kvantitet för förpackningens innehåll är uttryckt. Jämförmängd färdigvara (T0147): Mängden färdigvara i förpackning i gram, milliliter eller styck vid användning, (i förekommande fall efter beredning) enligt Måttenhet för jämförmängd. Används för att beräkna jämförmängd eller - pris. För att undvika missförstånd anges jämförmängd alltid, även om jämförmängd och innehåll har samma kvantitet. Fältet är obligatoriskt om artikeln är en konsumentartikel.. Måttenhet för jämförmängd (T0312): Måttenhet för jämförmängd färdigvara. Välj måttenhet via "pil nedåt". Kod för jämförmängd (T0145): Kod som anger vilket jämförpris som kan beräknas baserat på uppgift i jämförmängd färdigvara. De tre termerna jämförmängd färdigvara, måttenhetskvalificerare för kvantitet och kod för jämförmängd används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på Ex. 1: En chokladkaka har förpackningsinnehåll 250 g även färdigvaran är 250 g, koden för jämförmängd blir per kg. Ex. 2: Ett tvättmedelspaket har förpackningsinnehåll 800 g jämförmängd färdigvara är 21 (antal tvättar), enheten för kvantiteten blir PCE och koden blir Z10 (=per tvätt). Staplingshöjd (T3378): Bygghöjd för förpackningar som går i varandra vid stapling (dvs den höjd en stapel ökar med om ytterligare en förpackning placeras på stapeln). Anges i millimeter. Anges för förpackningar vars staplingshöjd inte är densamma som artikelns höjd och/eller lavhöjd. Exempelvis ask för bordsmargarin, returlådor eller hinkar. Bredd (T4017): Artikelns bredd. Anges i mm.

35 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 35 av 66 För konsumentartikel är bredden = bredden på den sida som är avsedd för exponering i butik. För icke-konsumentartiklar är bredden = kortaste sidan. Djup (T4018): Artikelns djup dvs mått från framsida till baksida. Anges i mm. För konsumentartikel är djup = djupet på den sida som inte är avsedd att exponeras mot konsumenten. För icke-konsumentartiklar är djup = längsta sidan. Höjd (T4019): Artikelns höjd dvs mått i vertikalled från artikelns lägsta punkt till dess högsta punkt, inklusive emballage. Anges i mm. Vid skapande av varucertifikat så är maximala lasthöjden för en pall (toppnivån) 1250 mm. I annat fall krävs normalt dispens ifrån GS1. Emballagevikt (T0190): Vikten av endast emballaget för artikeln. Ingående artiklars vikt ska ej räknas med. För exponerings- och displayförpackningar ska den totala emballagevikten anges, dvs. inklusive eventuella pallar etc. Inneliggande förpackningars vikt ska ej räknas med. Obligatoriskt om Förpacknings-/kollitypkod ej är "oförpackad". Bruttovikt (T4020): I artikelns bruttovikt ingår allt förpackningsmaterial för artikeln. Hyllbredd (T4042): Förpackningens bredd vid exponering i butik (sida till sida). Anges i millimeter. Staplingsriktning (T2236): Beskriver hur två artiklar är staplade tillsammans, specifikt om de är staplade liggande intill eller stående på varandra. Horisontell stappling innebär att artiklarna är staplade så att de hänger horisontellt mot varandra, på samma sätt om skedar som hänger på en pinne. Vertikal stapling innebär att artiklarna är staplade så att de placeras ovanpå varandra på samma sätt som skålar staplas på varandra. Staplingstyp (T2237): Beskriver om en artikel är staplad så att den är placerad inuti eller över en annan artikel. Negativ staplingstyp innebär att artiklarna är staplade i varandra så att den övre artikeln delvis döljs av den undre artikeln, på samma sätt som skålar kan staplas i varandra. Positiv staplingstyp innebär att artiklarna är staplade så att den övre artikeln täcker den undre artikeln, på samma sätt som till exempel kepsar kan staplas ovanpå varandra. Oregelbundet packmönster (T2239): Anger att artikeln är packad oregelbundet. Ett oregelbundet packmönster innebär att det inte är meningsfullt att fylla i infomration om packmönster, antal ingående lav samt förpackningar per lav. Antal i bredd (T0191): Antalet primärförpackningar i bredd i sekundärförpackningen. Anges i styck. Tryckkänslighet (T0157): Maximalt antal förpackningar i höjd. Maximalt antal artiklar som kan staplas på varandra utan att varorna skadas. Om den högsta stapel som kan ställas upp består av tre förpackningar ska värdet vara 3. Total hållbarhet (T0167): Antal dagar förpackningen kan förvaras i angiven förvaringsmiljö, dvs. den totala tidsperioden från tillverkning/-packning till bäst-före-datum. Anges i hela dagar. Anges för produkter med begränsad hållbarhet. Minimum hållbarhet (T0185): Det minsta antal dagar som får återstå till bäst-före-datum när varan levereras till grossist. Anges i hela dagar. Kan anges för produkter med begränsad hållbarhet. Hållbarhet efter öppning (T2521): Den tid i dagar som artikeln är hållbar efter att den har öppnats. Används för artiklar som delas och paketeras. Kan bland annat användas för att märka artiklar, som delas och paketeras i butik, med hållbarhetsdatum. Format Datummarkering (T3362): Beskriver hur datum i klartext skrivs ut på förpackningen. Används exempelvis för bäst-före-datum. Texten är maximalt 10 tecken lång. Används ej om produkten har obegränsad livslängd, dvs saknar datummärkning. Maximum förvaringstemperatur (T0162): Högsta temperatur vid vilken denna förpackning får förvaras, anges i grader Celsius. Anges endast för temperaturkänsliga artiklar. OBS! Positiva grader anges utan plustecken (+), negativa grader anges med minustecken (-). Exempelvis: 18 eller -18 Minimum förvaringstemperatur (T0164): Lägsta temperatur vid vilken denna förpackning får förvaras, anges i grader Celsius. Anges endast för temperaturkänsliga artiklar.

36 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 36 av 66 OBS! Positiva grader anges utan plustecken (+), negativa grader anges med minustecken (-). Exempelvis: 18 eller -18 Maximum förvaringsfuktighet (T0166): Högsta relativa luftfuktighet vid vilken denna förpackning får förvaras. Anges i hela procent. Anges endast för fuktighetskänsliga produkter. Minimum förvaringsfuktighet (T0165): Lägsta relativa luftfuktighet vid vilken denna förpackning får förvaras. Anges i antal procent. Anges endast för fuktighetskänsliga produkter. Användningsinstruktioner (T2235): Fritext med instruktioner för hur artikeln ska lagras och hanteras hos konsumenten. Informationen skrivs normalt ut på en etikett, på förpackningen eller bifogas artikeln. Instruktionerna kan beskriva en rekommenderad förvaringstemperatur, ett specifikt förvaringskrav eller i vilken miljö och hur länge en artikel kan lagras. Exempel: Förvara i kylskåp efter öppning Konsumera inom 4 dagar Utsätt ej för direkt solljus Förvara i rumstemperatur Förvara rent, svalt och torrt Utsätt ej för solljus, starka dofter eller kemikalier. Obruten kylkedja (T4040): Markerar om artikeln kräver obruten kylkedja eller ej. Termen är avsedd för läkemedel och innebär att artikeln aldrig, ens under en kort period, får förvaras i temperatur utanför det angivna intervallet. Maximum transporttemperatur (T4129): Den maximala temperatur som artikeln tål under transport utan att temperaturen påverkar produktsäkerhet eller kvalitet. Minimum trasporttemperatur (T4130): Den minimala temperatur som artikeln tål under transport utan att temperaturen påverkar produktsäkerhet eller kvalitet. Riskfras (T4139): Kod som anger speciella risker (hälsorisker för hud, andningsorgan, svalg, ögon och reproduktion) som är förenat med att hantera artikeln. Riskfraskoden beskriver på vilket sätt artikeln är farlig. Information om farosymbol och skyddsfras kan härledas från denna term. Mer information om riskfraser, inklusive kodvärden hanteras av Kemikalieinspektionen. Kodlisteutgivare för riskfras (T4155): Organisation eller myndighet som hanterar kodlista för riskfraser. EHCA Europeiska Kemikaliemyndigheten (för kodvärden enligt CLP). KEMI Svenska Kemikalieinspektionen (för kodvärden enligt KIFS). Kemikaliemärkning enligt GHS, kod (T3745): Välj vilken märkning enligt GHS som artikeln har. Ni kan ange flera om artikeln har mer än en märkning. Farligt gods, UN-nummer (T0169): UN-nummer enligt kodlista ADR. Används då varan klassas som farligt gods. Var vänlig och se för rätt farligt gods kod. Farligt gods, klass (T0263): Klassificering av farligt gods. Det finns nio klasser, några med underindelning. Numret anger på vilket sätt godset är farligt. Den mest signifikanta risken anges. Välj genom pil nedåt. Klassificering av farligt gods, kod (T3743): Klassificeringskod för det farliga godset vid väg och tågtransport enligt till exempel ADR. Förpackningsgrupp, farligt gods (T0264): Kod som används för att beskriva hur farligt ett ämne eller föremål anses vara. Välj genom pil nedåt. Klassificeringssystem, kod (T4022): Kod som anger klassificeringssystemet för farligt gods och/eller den organisation eller myndighet som ansvarar för systemet. Exempel: ADR. Flampunkt (T4023): Lägsta temperatur vid vilken ett ämne avger så mycket brännbara gaser att det kan ta eld. Farligt gods begränsad mängd (T4140): Kod för begränsad mängd enligt ADR. Koden anger om godset kan undantas från bestämmelserna i ADR om det förpackas i mindre mängder, och i så fall vilka mängdbegränsningar som gäller. Officiell transportbenämning (T4026): Transportnamn för artikeln (farligt gods). Används för att beskriva det farliga godset i exempelvis godsdeklarationen. De organisationer/myndigheter som reglerar hanteringen av farligt gods kan tillhandahålla lista på godtagbara och korrekta transportnamn.

37 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 37 av 66 Ospecificerad transportbenämning (T4027): Ämnen som inte har en officiell transportbenämning, men som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt gods ska hänföras till en passande samlingsbenämning. Farligt gods, övrig information (T4141): Ytterligare information i fri text som rör expediering eller transport av farligt gods. Transportkategori (T3744): Kod som anger artikelns trasportkategori enligt ADR. Farligt gods särbestämmelser (T4142): Kod som anger vilka särbestämmelser enligt ADR som gäller för artikeln. Tunnelrestriktion ADR, kod (T3741): Kod som anger artikelns restriktion för vägtunnlar enligt ADR. Varningsetikett för farligt gods (T4751) (T4143): Anges dels som sekvens för etiketten, det vill säga etikettens ordningsföljd i en prioritetsordning, dels som etikettens sifferkod. Sifferkoden anger en särskild risk och därmed de försiktighetsåtgärder som krävs för att hantera det farliga godset. Tillverkarens identitet (T1115): Tillverkarens identitet med GLN (Global Location Number, GS1- lokaliseringsnummer). Fältet används främst för artiklar som tillhör köparens egna varumärken. Produktionsanläggningens identitet (T4122): GLN för den anläggning där artikeln har tillverkats. Rabatt olaglig (T4132): Anger huruvida det är olagligt att rabattera artikeln på den aktuella målmarknaden. Villkor för försäljning konsument (T4131): Anger villkor som gäller för hur artikeln får säljas till konsument. Garantilöptid (T2229): Den tidsperiod i månader som artikelns garanti är giltig. Produktklass (T0280): Produktklasskod enligt GPC. Används på samtliga artikelnivåer. Om sammansatt artikel där ingående artiklar tillhör olika produktklasser anges den mest signifikanta klassen. För ytterligare information om användning av produktklassificering enligt GS1 Global Product Classification, GPC, se Produktklassegenskaper: Används tillsammans med produktklasskategori. Maximalt kan 7 egenskaper skickas per artikel. Typ (T0281): Kod som anger egenskapstyp för aktuell klassificeringskategori. Egenskap (T0282): Kod som anger egenskap. Prismärkt på förpackningen (T1190): Kryssa i fältet om förpackningen prismärks av leverantören. Pris på artikel (T4154): Det pris som leverantören märkt varan med. Om artikeln är märkt med flera pris i olika valutor, ska valutan som gäller för målmarknadsområdet anges, t. ex SEK för Sverige. Streckkodstyp (T0187): Ange vilken typ av streckkod som finns på förpackningen. Maskinellt läsbar märkning (T3747): Anger om artikeln är eller skulle kunna vara märkt med maskinellt läsbar information. Typ av maskinellt läsbar information (T3748): Vilken typ av information som finns i den maskinellt läsbara märkningen. Databärartyp (T3749): Vilken typ av databärare som innehåller den maskinellt läsbara informationen. Artikelmarkering, allergi/diet (T4028): Anger vilka markeringar i kategorin allergi/diet som finns på förpackningen. Artikelmarkering, miljö (T4029): Anger vilka olika miljömärkningar som finns på förpackningen. Artikelmarkering, etisk (T4030): Anger om artikeln är etiskt märkt eller ej. Artikelmarkering, fritt från (T4031): Anger vilka märkningar gällande innehåll som artikeln är fri från som finns på förpackningen Artikelmarkering, hygien (T2520): Anger eventuella hygienmärkningar på förpackningen. 2.7 Artikel på toppnivå Nu ska ni fylla i information artikeln på toppnivån. En och endast en artikel får anges på denna nivå.

38 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 38 av 66 Artikel (T0172): Fyll i ert artikelnummer. Som artikelnummer på artiklar på denna nivå rekommenderas att ni tar artikelnummer på er minsta beställningsbara artikel och lägger till ändelsen -P. Leverantörens artikelnummer skickas med i varucertifikatet till köparen när förpackningen är beställningsbar och maximalt tio tecken långt inklusive ändelsen. Beskrivning (T0018): Ange toppnivåartikelns beskrivning. Får inte innehålla varumärke eller storlek i klartext då denna information hämtas från andra fält i artikelregistret. Artikelnivå: Välj toppnivå. Fyll i er artikelinformation i fälten efter vald artikelnivå, obligatoriska fält har ett litet tjockare blått streck under sig. För att få en bättre beskrivning av vad respektive fält betyder kan man ställa sig med markören över fältets ledtext, då visas en förklaringstext.

39 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 39 av 66

40 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 40 av 66 Visa endast obligatoriska fält: Om denna ruta bockas, så kommer alla icke-obligatoriska fält att döljas för att ge en mer överskådlig bild av de fält som är obligatoriska. Ni kan bocka och bocka ur denna ruta efter behag allt eftersom ni fyller i information. Vissa fält är villkorligt obligatoriska beroende på andra fält, dessa fält döljs som regel när rutan är ibockad, de kontrolleras dock om ni sparar artikeln med kontroller. Tänk också på att viss information som kan vara obligatorisk för just er vara (exempelvis information om farligt gods) normalt döljs om denna ruta är bockad. Denna ruta finns på alla artikelnivåer. Förpackningsstruktur: Ange ingående artiklar genom att klicka på för att lägga till ny rad. Ex. Ett 6-pack burkläsk, där 6-packet är en mellannivåförpackning med 6 ingående burkar som är basnivåförpackningar. Globalt artikelnr (GTIN) (T0154): Lägg till GTIN (Global Trade Item Number från GS1) på förpackningen. OBS! Om er artikel har ett 8 tecken långt nummer enligt GTIN-8 så fyller ni på med 0:or till vänster om första siffran i numret så att det innehåller 13 tecken totalt. Varumärke (T0143): Ert varumärke

41 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 41 av 66 Undervarumärke (T2230): Undervarumärke, anges i de fall då varumärket har flera nivåer. Ersatt varunummer (T0057): Här anges GTIN för den ersatta artikeln när en artikel utgår och ersätts av en ny. Ombud, namn (T4127): Namn på det företag som har det legala ansvaret för artikeln på målmarknaden. För läkemedel anges det företag som är godkänt för att sälja artikeln på denna marknad. Detta företag är ansvarigt för tillstånd och regler på målmarknaden. I Sverige är detta den part som har marknadstillstånd för artikeln från Läkemedelsverket. Ombudets identitet (T4128): Identitet för det företag som har det legala ansvaret för artikeln på målmarknaden. För läkemedel anges GLN för det företag som är godkänt för att sälja artikeln på denna marknad. Detta företag är ansvarigt för tillstånd och regler på målmarknaden. I Sverige är detta den part som har marknadstillstånd för artikeln från Läkemedelsverket. Varumärkesägarens namn (T3752): Namn för den part som äger artikelns varumärke. Termen används i samband med term T3750. Varumärkesägarens identitet, GLN (T3750): Identitet för den part som äger artikelns varumärke. Varumärkesägaren kan, men behöver inte vara samma part som informationslämnaren. Termen används i samband med term T3752. URL, artikel: URL (länk) till informationssida relaterad till denna produkt. Används för koppling till varans webbsida med bilder och annan information. Två olika typer kan nu anges Information och Bild med nedanstående fält per typ. Informationstyp (T2231): Beskrivning av vilken typ av information länken leder till. Information- Länk till information om artikeln. Bild- Länk till en bild av artikeln. Webadress (T3405): URL (länk) till informations-/bildsida. Beskrivning (T2232): Fritext som beskriver innehållet i den externa länken. Filnamn (T2233): Namnet på filen som innehåller den externa informationen. Filnamnet är obligatoriskt om filen är en bild och länk är angiven i fältet URL. Filformat (T2238): Formatet på den fil som innehåller den externa informationen. Exempel: PDF, JPEG, BMP. Filformatet är obligatoriskt om filen är en bild och länk är angiven i fältet URL. Färg: Beskriver artikelns färg. Om artikeln har flera färger upprepas de ingående fälten för varje färg. Färgsystem (T2241): Det färgsystem som används för att beskriva artikelns färg. Färgssystemet beror av färgkodens värde. Fältet är obligatorisk om färgkod anges. Färgkod (T2242): Den kod som beskriver artikelns färg enligt aktuellt färgsystem. Beskrivning (T2243): Fritext som beskriver artikelns färg. Kan repeteras en gång för varje språk. Om färgkod saknas kan beskrivning anges istället men då rekommenderas att Färgsystem sätts till Tilldelas av säljaren. Tillgänglig fr.o.m (T4727): För beställningsbar artikel anger termen från och med vilket datum/tid en artikel kan beställas. Tillgänglig t.o.m (T4726): Sista datum/tid en beställningsbar artikel kan beställas från leverantören. Kan användas för exempelvis kampanjer och säsongsvaror. Termen ska även anges för övriga artiklar i artikelhierarkin som kommer att sluta levereras i samband med att den beställningsbara artikeln slutar vara tillgänglig för beställning. Tillgänglig för slutkund (T2227): Datum/tid då en artikel är tillåten att säljas till konsument. Första leveransdatum (T3742): Det första datum då artikeln kan levereras enligt gällande leveransavtal. Slutdatum för utgående artikel (T4015): Datum då en utgående artikel kommer att sluta vara tillgänglig för alla beställare. Artikelns GTIN kan återanvändas 48 månader efter detta datum. För vissa typer av artiklar, exempelvis modekläder och färskvaror, finns kortare period. Termen är obligatorisk för utgående artiklar. Artikelavisering (T3495): Denna ruta indikerar huruvida informationen som sänds skall vara att betrakta som en Artikelavisering eller en Artikelinformation. Artikelavisering ersätter det som tidigare kallades Leverantörsaviseringar, och innehåller preliminär information om artikeln. Läs mer i avsnitt Artikelavisering. Utgår: Artikeln utgår ur leverantörens sortiment. OBS! Gäller ej säsongsvara. Fyll också i datum när artikeln utgår.

42 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 42 av 66 Beställningsbar (T0017): Är förpackningen beställningsbar av köparen? Om Ja klicka i rutan vid beställningsbar, om Nej låt rutan vara tom. Konsumentförpackning (T4037): Markerar om artikeln är en konsumentartikel eller ej, dvs om den är avsedd att säljas till slutkonsument eller ej. Logistisk enhet (T4038): Markerar om artikeln är en logistisk enhet eller ej. Med logistisk enhet menas den artikel som fysiskt levereras från leverantör till kund. Engångsköp (T4150): Indikerar om artikeln är tillgänglig för beställning endast en gång för att därefter utgå. Tjänst (T4119): Anger om artikeln är en tjänst, och inte en fysisk artikel. Säsongsvara (T4120): Anger om artikeln är en säsongsvara eller inte, det vill säga om artikeln endast finns tillgänglig under särskilda delar av året eller om artikeln är avsedd för en viss säsong. Säsong (T4121): Vilken säsong som artikeln finns tillgänglig under eller är avsedd för. Exponeringsenhet (T2207): Kod som anger att förpackningen är en exponeringsenhet. Anges endast då förpackningen är en exponeringsenhet. Förpacknings-/kollitypkod (T0137): Kod som anger typ av förpackning eller kolli i vilken varan är emballerad. Ni kan ange fler än en kod för varje artikel om er artikel har flera förpackningar, exempelvis krympfilm och brätte. Palltyp, kod (T2244): Visar vilken typ av lastbärare som används för artikeln. Förpackningsavgift betald (T0189): Denna kryssruta används för att indikera huruvida en förpackningsavgift erläggs eller ej. Om rutan kryssas i kan belopp anges i fältet om så önskas, om belopp anges måste det vara större än noll. Returemballage (T0277): Kryssa i rutan om emballaget är returnerbart. D.v.s. förpackningen kan returneras för återanvändning. Vissa returnerbara förpackningar har pant. Exempel på returemballage är returflaska, back för bröd, mejerivagn och europapall. Förpackningsmaterial och Förpackningsmaterial vikt (T1188 och T190): Fälten som ingår i Förpackningsmaterial är obligatoriska när avgift för förpackningsmaterial (t.ex. REPA-avgift) ej erlagts och artikeln ej är returemballage. Om förpackningen innehåller flera material anges kod och vikt en gång för varje ingående material. Ny rad läggs till med. Förpackningsfunktion (T4124): Anger om förpackningen har särskilda egenskaper eller funktioner. Pantkod (T0148): Anger vilken pant som gäller för artikeln. Anges endast då pant används. Fältet kan endast användas om förpackningen är returemballage. Klicka på för att välja rätt pantkod. Antal (T4125): Antalet av den angivna pantartikeln som ingår i förpackningen. Pantsystemets region (T4149): Anger enligt vilket lands pantsystem som pantkoden angetts. Flera regioner kan väljas för samma pantkod. Lavhöjd (T3379): Höjden i millimeter för ett lav, dvs höjden för varje lager förpackningar som finns på artikeln. Detta mått ska överensstämma med något mått (bredd eller djup) på den ingående artikeln. Dett anges endast om lavhöjden inte är densamma som höjden på den i artikeln ingående artikeln på grund av att de ingående förpackningarna ej lastas stående. Om lavhöjd avviker från höjd för ingående förpackning på grund av att förpackningar går i varandra vid stapling anges detta mått ej här, utan som T3378 staplingshöjd för den ingående förpackningen. Viktvara (T0186): Anger att artikeln är en variabelmåttvara och därför inte har exakta mått. Om artikelns mått (vanligtvis vikt) kan variera, så skall denna ruta bockas för. Mått anges då som medelvärden. Staplingshöjd (T3378): Bygghöjd för förpackningar som går i varandra vid stapling (dvs den höjd en stapel ökar med om ytterligare en förpackning placeras på stapeln). Anges i millimeter. Anges för förpackningar vars staplingshöjd inte är densamma som artikelns höjd och/eller lavhöjd. Exempelvis ask för bordsmargarin, returlådor eller hinkar. Bredd (T4017): Artikelns bredd. Anges i mm. För konsumentartikel är bredden = bredden på den sida som är avsedd för exponering i butik. För icke-konsumentartiklar är bredden = kortaste sidan. Djup (T4018): Artikelns djup dvs mått från framsida till baksida. Anges i mm. För konsumentartikel är djup = djupet på den sida som inte är avsedd att exponeras mot konsumenten. För icke-konsumentartiklar är djup = längsta sidan.

43 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 43 av 66 Höjd (T4019): Artikelns höjd dvs mått i vertikalled från artikelns lägsta punkt till dess högsta punkt, inklusive emballage. Anges i mm. Vid skapande av varucertifikat så är maximala lasthöjden för en pall (toppnivån) 1250 mm. I annat fall krävs normalt dispens ifrån GS1. Bruttovikt (T4020): I artikelns bruttovikt ingår allt förpackningsmaterial för artikeln. Hyllbredd (T4042): Förpackningens bredd vid exponering i butik (sida till sida). Anges i millimeter. Staplingsriktning (T2236): Beskriver hur två artiklar är staplade tillsammans, specifikt om de är staplade liggande intill eller stående på varandra. Horisontell stappling innebär att artiklarna är staplade så att de hänger horisontellt mot varandra, på samma sätt om skedar som hänger på en pinne. Vertikal stapling innebär att artiklarna är staplade så att de placeras ovanpå varandra på samma sätt som skålar staplas på varandra. Staplingstyp (T2237): Beskriver om en artikel är staplad så att den är placerad inuti eller över en annan artikel. Negativ staplingstyp innebär att artiklarna är staplade i varandra så att den övre artikeln delvis döljs av den undre artikeln, på samma sätt som skålar kan staplas i varandra. Positiv staplingstyp innebär att artiklarna är staplade så att den övre artikeln täcker den undre artikeln, på samma sätt som till exempel kepsar kan staplas ovanpå varandra. Oregelbundet packmönster (T2239): Anger att artikeln är packad oregelbundet. Ett oregelbundet packmönster innebär att det inte är meningsfullt att fylla i infomration om packmönster, antal ingående lav samt förpackningar per lav. Packmönster, faces (T0191): Antalet primärförpackningar i bredd i sekundärförpackningen. Anges i styck. Tryckkänslighet (T0157): Maximalt antal förpackningar i höjd. Maximalt antal artiklar som kan staplas på varandra utan att varorna skadas. Om den högsta stapel som kan ställas upp består av tre förpackningar ska värdet vara 3. Antal ingående lav (T4021): Antal lager (lav) av inneliggande artikel, anges i styck. Obligatoriskt då artikeln är en pall. Antal per lav (T0160): Antal förpackningar per lav. Antalet förpackningar per lav (lager) i artikeln. Obligatoriskt då förpackningstypen är en pall. Hållbarhet efter öppning (T2521): Den tid i dagar som artikeln är hållbar efter att den har öppnats. Används för artiklar som delas och paketeras. Kan bland annat användas för att märka artiklar, som delas och paketeras i butik, med hållbarhetsdatum. Maximum förvaringstemperatur (T0162): Högsta temperatur vid vilken denna förpackning får förvaras, anges i grader Celsius. Anges endast för temperaturkänsliga artiklar. OBS! Positiva grader anges utan plustecken (+), negativa grader anges med minustecken (-). Exempelvis: 18 eller -18 Minimum förvaringstemperatur (T0164): Lägsta temperatur vid vilken denna förpackning får förvaras, anges i grader Celsius. Anges endast för temperaturkänsliga artiklar. OBS! Positiva grader anges utan plustecken (+), negativa grader anges med minustecken (-). Exempelvis: 18 eller -18 Användningsinstriktioner (T2235): Fritext med instruktioner för hur artikeln ska lagras och hanteras hos konsumenten. Informationen skrivs normalt ut på en etikett, på förpackningen eller bifogas artikeln. Instruktionerna kan beskriva en rekommenderad förvaringstemperatur, ett specifikt förvaringskrav eller i vilken miljö och hur länge en artikel kan lagras. Exempel: Förvara i kylskåp efter öppning Konsumera inom 4 dagar Utsätt ej för direkt solljus Förvara i rumstemperatur Förvara rent, svalt och torrt

44 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 44 av 66 Utsätt ej för solljus, starka dofter eller kemikalier. Maximum transporttemperatur (T4129): Den maximala temperatur som artikeln tål under transport utan att temperaturen påverkar produktsäkerhet eller kvalitet. Minimum trasporttemperatur (T4130): Den minimala temperatur som artikeln tål under transport utan att temperaturen påverkar produktsäkerhet eller kvalitet. Riskfras (T4139): kos som anger speciella risker (hälsorisker för hud, andningsorgan, svalg, ögon och reproduktion) som är förenat med att hantera artikeln. Riskfraskoden beskriver på vilket sätt artikeln är farlig. Information om farosymbol och skyddsfras kan härledas från denna term. Mer information om riskfraser, inklusive kodvärden hanteras av Kemikalieinspektionen. Kodlisteutgivare för riskfras (T4155): Organisation eller myndighet som hanterar kodlista för riskfraser. EHCA Europeiska Kemikaliemyndigheten (för kodvärden enligt CLP). KEMI Svenska Kemikalieinspektionen (för kodvärden enligt KIFS). Kemikaliemärkning enligt GHS, kod (T3745): Välj vilken märkning enligt GHS som artikeln har. Ni kan ange flera om artikeln har mer än en märkning. Farligt gods, UN-nummer (T0169): UN-nummer enligt kodlista ADR. Används då varan klassas som farligt gods. Var vänlig och se för rätt farligt gods kod. Farligt gods, klass (T0263): Klassificering av farligt gods. Det finns nio klasser, några med underindelning. Numret anger på vilket sätt godset är farligt. Den mest signifikanta risken anges. Välj genom pil nedåt. Klassificering av farligt gods, kod (T3743): Klassificeringskod för det farliga godset vid väg och tågtransport enligt till exempel ADR. Förpackningsgrupp, farligt gods (T0264): Kod som används för att beskriva hur farligt ett ämne eller föremål anses vara. Välj genom pil nedåt. Klassificeringssystem, kod (T4022): Kod som anger klassificeringssystemet för farligt gods och/eller den organisation eller myndighet som ansvarar för systemet. Exempel: ADR. Flampunkt (T4023): Lägsta temperatur vid vilken ett ämne avger så mycket brännbara gaser att det kan ta eld. Farligt gods begränsad mängd (T4140): Kod för begränsad mängd enligt ADR. Koden anger om godset kan undantas från bestämmelserna i ADR om det förpackas i mindre mängder, och i så fall vilka mängdbegränsningar som gäller. Officiell transportbenämning (T4026): Transportnamn för artikeln (farligt gods). Används för att beskriva det farliga godset i exempelvis godsdeklarationen. De organisationer/myndigheter som reglerar hanteringen av farligt gods kan tillhandahålla lista på godtagbara och korrekta transportnamn. Ospecificerad transportbenämning (T4027): Ämnen som inte har en officiell transportbenämning, men som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt gods ska hänföras till en passande samlingsbenämning. Farligt gods, övrig information (T4141): Ytterligare information i fri text som rör expediering eller transport av farligt gods. Transportkategori (T3744): Kod som anger artikelns trasportkategori enligt ADR. Farligt gods särbestämmelser (T4142): Kod som anger vilka särbestämmelser enligt ADR som gäller för artikeln. Tunnelrestriktion ADR, kod (T3741): Kod som anger artikelns restriktion för vägtunnlar enligt ADR. Varningsetikett för farligt gods (T4751) (T4143): Anges dels som sekvens för etiketten, det vill säga etikettens ordningsföljd i en prioritetsordning, dels som etikettens sifferkod. Sifferkoden anger en särskild risk och därmed de försiktighetsåtgärder som krävs för att hantera det farliga godset. Tillverkarens identitet (T1115): Tillverkarens identitet med GLN (Global Location Number, GS1- lokaliseringsnummer). Fältet används främst för artiklar som tillhör köparens egna varumärken. Produktionsanläggningens identitet (T4122): GLN för den anläggning där artikeln har tillverkats. Rabatt olaglig (T4132): Anger huruvida det är olagligt att rabattera artikeln på den aktuella målmarknaden. Villkor för försäljning konsument (T4131): Anger villkor som gäller för hur artikeln får säljas till konsument. Garantilöptid (T2229): Den tidsperiod i månader som artikelns garanti är giltig.

45 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 45 av 66 Produktklass (T0280): Produktklasskod enligt GPC. Används på samtliga artikelnivåer. Om sammansatt artikel där ingående artiklar tillhör olika produktklasser anges den mest signifikanta klassen. För ytterligare information om användning av produktklassificering enligt GS1 Global Product Classification, GPC, se Produktklassegenskaper: Används tillsammans med produktklasskategori. Maximalt kan 7 egenskaper skickas per artikel. Typ (T0281): Kod som anger egenskapstyp för aktuell klassificeringskategori. Egenskap (T0282): Kod som anger egenskap. Streckkodstyp (T0187): Ange vilken typ av streckkod som finns på förpackningen. Maskinellt läsbar märkning (T3747): Anger om artikeln är eller skulle kunna vara märkt med maskinellt läsbar information. Typ av maskinellt läsbar information (T3748): Vilken typ av information som finns i den maskinellt läsbara märkningen. Databärartyp (T3749): Vilken typ av databärare som innehåller den maskinellt läsbara informationen. 2.8 Alternativ för att spara artikelinformation Välj Spara utan att göra några kontroller för att spara informationen utan att alla obligatoriska fälten har angivits (fält markerade med ett blått understrykningsstreck). Användbart för att spara registrerade värden då man saknar information för ett eller flera obligatoriska fält, för komplettering vid ett senare tillfälle. Välj Kontrollera obligatoriska fält om ni önskar att kontroll utförs på de fält som är klassade som obligatoriska. För att förenkla inmatningen av AI finns denna kontrollmöjlighet så att ni direkt kan få registrerad information kontrollerad mot GS1:s regler. Om alla nivåer som krävs för denna artikel är inmatade kommer detta val vara förinställt på Förhandskontroll mot GS1:s regler, alla artikelnivåer och när ni trycker på Spara kommer kontroller för AI utföras på alla artiklar i artikelhierarkin. Kontrollen är samma som utförs då ni faktiskt skapar AI, men här kan ni göra den direkt på denna sida utan att behöva gå igenom skapande-proceduren. Kryssrutan för att kontrollera mot svenska regler är som standard ibockad. Den innebär att samtliga regler för AI avsett för den svenska marknaden kontrolleras. Om ni bockar ur rutan kommer endast de internationella reglerna att kontrolleras.

46 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 46 av 66 Detta val ger er samma typer av kontroll som ovan men kontrollerar endast denna artikel och inte samtliga nivåer i hirearkin. Detta är ett exempel på ett fel ni kan få vid den här kontrollen. Ni kan då enkelt klicka på feltexten för att komma till den felaktiga artikeln för att korrigera felet. 2.9 Radera artikel Om ni vill radera en artikel gör ni så att ni först tar fram artikeln i fråga. Och sedan klickar på knappen längst ned på sidan. Nu kommer en av två saker att hända. Om artikeln i fråga inte ingår in artikelstrukturen för någon annan artikel eller används på något annat vis i Exder (i AI eller liknande), så tas artikeln bort helt. I det andra fallet, så flyttas artikeln till papperskorgen. Artikeln ser då ut så här:

47 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 47 av 66 Notera att artikeln nu är märkt som flyttad till papperskorgen. Ett datum då detta gjordes och av vem, syns nedtill. Observera att artikeln fortfarande kan användas precis som vilken artikel som helst, men det kommer inte att synas i söklistor eller liknande och även ge varningar då man försöker använda den. Skulle ni vilja plocka tillbaka artikeln från papperskorgen klickar ni helt enkelt på länken Återställ från papperskorg. Skulle ni försöka skapa AI med en artikelhierarki där en borttagen artikel ingår, kommer Exder att ge en varning.

48 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 48 av 66 Observera att denna varning inte på något vis förhindrar skapandet av AI med denna artikel, den är endast avsedd som information Kopiera artikel Ta först fram artikeln som skall kopieras. Klicka på länken Kopiera artikel >>. En ny sida visas då där ett nytt artikelnummer kan anges. Ange artikelnumret på den nya artikeln i fältet Ny artikel och klicka. OBS! Notera att ni behöver ändra artikelns beskrivning och lägga till ny förpackningsstruktur och nytt GTIN för er nya artikel. Vi rekommenderar också att ni kopierar artiklar med samma artikelnivå dvs basnivå till basnivå, mellannivå till mellan nivå osv för att få med respektive nivås specifika fält. Ex: 1112 till 1113, 1112-K till 1113-K.

49 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 49 av Lista artiklar för artikelinformation (VCD) Här kan ni lista era artiklar/förpackningar som finns i Exder. Två typer av listor finns, en enkel och en detaljerad. Man kan tydligt se hur artiklarna/förpackningarna är uppbyggda och vad de innehåller. Urval i listorna kan göras på ett flertal kriterier såsom beställningsbar, artikelnummer, varumärke osv. Du kan även göra urval på ingående artikel, dvs den artikel där angiven artikel ingår. En sökning kan även göras i papperskorgen för artiklar som placerats där. Ibland kan ni i kolumnen Listpris se en * och det betyder att artikeln är länkad till en eller flera prisprofiler. Under menyn Försäljning Lista utleverans kan ni skriva ut era utleveranslistor. Ni kan välja mellan enkel och detaljerad lista Att byta GTIN på en befintlig artikel Om ni exempelvis byter ert befintliga interna artikelnummer så behöver även GTIN bytas till ett nytt. Ett enkelt sätt att göra detta beskrivs här. Gå till rutinen Artiklar -> Uppdatera standardartiklar.

50 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 50 av 66 Sök fram det aktuella GTIN via Kodlistas artikel, sök via förstoringsglaset. Sök fram ditt nya interna artikelnummer som ni vill byta GTIN på och klicka på. Detta förutsätter att den nya artikeln redan finns kopierad sedan tidigare. Ni har nu kopplat GTIN från ditt gamla artikelnummer till ditt nya. Tänk på att ni behöver följa GS1 regelverk för hur GTIN kan återanvändas eller när GTIN måste bytas ut. Ni kan läsa mera om det på GS1:s hemsida Lista artiklars GTIN Ni kan även skriva ut en lista på era befintliga GTIN. Detta görs också under Artiklar -> Lista standardartiklar. I exemplet ovan har vi gjort ett urval på artikel P. 3. Arbeta med Artikelinformation i Exder Vi ska nu gå igenom hur ni arbetar med AI i Exder. 3.1 Skapa och skicka Artikelinformation När ni har lagt upp förpackningstyper för respektive artikel som skall ingå i AI så kan ni klicka på länken Skapa Artikelinformation (VCD) >> längst ner på sidan.

51 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 51 av 66 Länken leder till sidan för Skapa Artikelinformation (VCD). Länken visas endast för de artiklar som befinner sig i en förpackningsstruktur så att det är möjligt att skapa ett Varucertifikat (länken syns t.ex. inte när ni enbart lagt upp en artikel på basnivå). Notera att om artikeln ingår i flera olika toppnivåartiklar så kommer länken inte att visas utan ni behöver i så fall skapa AI direkt ifrån rutinen Skapa Artikelinformation (VCD). Sök fram rätt partner som ni skall skicka till genom att vid partnerfältet klicka på. Ni kan ange flera mottagare samtidigt genom att klicka på och därefter ange en annan partner. Välj därefter skapa, attestera eller skicka som förvald VCD åtgärd och klicka. Notera också att det finns en länk till GS1 handledning för varucertifikat.

52 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 52 av 66 Exder visar nu en lista på de varucertifikat som ni vill skapa/attestera/skicka på angiven artikel (1112-P). I bilden ser ni ett val som heter Åtgärd och anges för hela AI. I detta åtgärdsfält kan alternativen Ny, ändrad, korrigerad och radera väljas via pil nedåt listan. För närmare beskrivning om exakt vad de olika åtgärderna innebär bör ni titta i GS1 handledning för varucertifikat. Den når ni enklast via den länk som finns på sidan. För att fortsätta klickar ni på Nästa >> och beroende på vilka VCD åtgärder ni val kommer varucertifikaten att skapas/attesteras eller skickas om inga felaktigheter hittas. Som kvittens på att varucertifikat skapats/attesterats/skickats visas de i ovanstående lista med ett nytt varucertifikatsnr. Genom att klicka på länken Skriv ut skriver ni ut varucertifikatet som PDF och om ni önskar till er skrivare. För att skicka varucertifikat med annat målmarknadsområde än Sverige, måste partnern ha en Köpare-adress vars landskod anger det önskade målmarknadsområdet. Om inte sådan kod finns blir målmarknadsområdet automatiskt Sverige Artikelavisering Ett nytt begrepp i AI version 2.8 är Artikelavisering. Denna har tillkommit som en direkt ersättning för det som inom branschen kallas leverantörsavisering. Det är med andra ord att betrakta som en preliminär Artikelinformation avsedd att sändas som beslutsunderlag vid lansering av nya artiklar. Här följer ett utdrag från den implementationsanvisning som publicerats av GS1 i samråd med ECR. Enligt ECR Sveriges Tidsfönster för sortimentsrevideringar inom den svenska dagligvarubranschen (http://www.ecr.se/publikationer/ecr-tidsfonster) ska en leverantör som lanserar en ny artikel skicka komplett Artikelinformation till sina kunder senast åtta veckor innan artikeln ska börjas säljas i butik. En komplett Artikelinformation innehåller mer än hundra uppgifter som ska anges för en hel artikelhierarki. Innan leverantören fått definitivt besked om listning av artikeln kan det vara svårt, och ibland till och med omöjligt, att få fram alla dessa uppgifter om artikeln. Det finns dock ett behov av att vissa utvalda uppgifter presenteras av leverantören redan när kedjan ska kunna ta ställning till om artikeln ska listas eller inte. Dagligvarubranschen har, genom ECR Sveriges styrgrupp och GS1 Swedens användargrupp för artikelinformation, utarbetat en rekommendation om vilka uppgifter som är önskvärda för att kedjan ska kunna fatta det övergripande beslutet om att lista eller inte lista en artikel.

53 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 53 av 66 Tidigare kallades denna förenklade procedur för "Leverantörsavisering". Problemet med Leverantörsaviseringen var dock att den inte gick i samma flöde som den kompletta Artikelinformationen. För leverantörsföretagen innebar detta ett onödigt och kostsamt dubbelarbete. För att möjliggöra ett effektivare och säkrare informationsflöde har den tidigare Leverantörsaviseringen alltså ersatts med Artikelavisering som kan ses som en tidig status av Artikelinformation. Eftersom Artikelavisering är en statusmarkering i Artikelinformation som ska sändas i samma informationsflöde som Artikelinformation (via Validoo Item), behöver även viss ytterligare information fyllas i (för att uppfylla minimikraven för global GS1-standard för Artikelinformation). När informationen som sänds är markerad som Artikelavisering görs en särskild markering i Artikelinformationsmeddelandet (T3495 Artikelavisering, kod). Artikelavisering är avsett att utgöra del av beslutsunderlaget för övergripande sortimentsbeslut. Detta innebär att de uppgifter som motsvaras av dagens Leverantörsavisering inte ska ändras på avgörande sätt mellan sortimentsbeslut och lansering, då sortimentsbeslutet i så fall fattats på felaktiga grunder. I Exder skapas en Artikelavisering på precis samma sätt som en Artikelinformation med det undantaget att man bockar i rutan för Artikelavisering på artikeln. När ni sedan sänder informationen på vanligt sätt så sänds den till köparen flaggad som Artikelavisering. Några viktiga punkter att tänka på angående Artikelaviseringar. Alla valideringsregler för Artikelinformation gäller även för Artikelavisering. Ändring och korrigering av informationen i en Artikelavisering sker enligt samma regler som för övrig Artikelinformation. Statusändringen från Artikelavisering till Artikelinformation görs med ändring (eller korrigering om annan uppgift korrigeras samtidigt). En artikel som har status Artikelavisering kan inte ingå i andra förpackningar som inte har status Artikelavisering. Däremot kan artiklar som inte har status Artikelavisering ingå i artiklar som har status Artikelavisering. Exempelvis kan ni göra ett nytt flerpack av redan befintliga artiklar och endast ha artikelavisering på flerpacket. Ni kan dock inte lägga in en ny artikel (med artikelavisering) i ett befintligt flerpack utan att ändra så att även flerpacket har status artikelavisering. 3.2 Artikellåsning Observera att när AI sänts för en artikel låses den toppartikeln för skickande av AI till dess att ett svar mottagits från Validoo artikel, OK eller NOK. Skulle ni försöka skicka ett nytt AI med samma toppartikel medan den är låst får ni ett felmeddelande enligt nedan. Observera att det är fullt möjligt att sända samma AI till flera partner samtidigt genom att helt enkelt lägga till flera partners när ni skapar AI. Notera också att det fortfarande går att skapa och attestera AI för den låsta toppartikeln.

54 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 54 av Multipla avsändande GLN I det fall ni har fler GLN registrerade mot en partner kan ni välja vilket GLN som skall stå som avsändare för varucertifikatet. Detta gör ni genom att välja rätt GLN i den rullgardinsmeny som då är synlig. Observera att detta förutsätter att ni registrerat era GLN hos Expert Systems, samt att ni lagt in dem som möjliga avsändare på fliken EDI under partnerinställningarna för den partner ni avser skicka varucertifikatet till. 3.4 Uppdatera Artikelinformation Om ni inte vill skicka varucertifikatet på en gång utan istället väljer att först skapa det i rutinen Skapa Artikelinformation (VCD) för att vid ett senare tillfälle attestera det och skicka iväg det gör ni det under Uppdatera Artikelinformation (VCD). Ett exempel på när det är användbart är när en person skapar varucertifikaten och en annan attesterar och skickar iväg dessa. Ni går till rutinen Uppdatera Artikelinformation (VCD) och söker fram ert varucertifikat. Nu kan ni välja att kryssa i rutan för attesterad och spara det alternativt makulera varucertifikatet. Vi väljer att attestera varucertifikatet. Notera att ni kan i bilden se vem det är som är den attesterande.

55 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 55 av 66 Varucertifikatet är nu attesterat och genom att klicka på köparen. Ni kan även här klicka på knappen kommer varucertifikatet att skickas iväg till för att makulera varucertifikatet. I Exder kan ni per användare styra vem som ska skapa, attestera och skicka iväg varucertifikaten. Det är användbart i ett företag där en person skapar varucertifikatet medan någon annan attesterar och skickar iväg det. Kontakta kundtjänst om ni vill veta mera. 3.5 Validering - Åtgärder vid felmeddelande För att säkra kvaliteten på artikelinformationen finns ett antal regler som GS1 ställt upp och som valideras i deras tjänst Validoo. För att säkra upp att er artikelinformation följer dessa regler görs valideringar redan i ert Exder vid försök att skapa AI. Dessa regler kan indelas i fel och varningar. Bryter man mot regler som ger fel innebär det att dessa måste åtgärdas innan AI kan skickas. För varningar finns möjlighet att välja om de skall skickas eller ej Exempel på allvarliga fel. Ovan visas ett antal fel som är så allvarliga att AI ej kan skapas, vilket innebär att vi måste åtgärda dessa först. Felet beror på att vi på artikel 1008-K av misstag angivit att artikeln är farligt gods utan att ha fyllt i övriga fält som i så fall också skulle behöva fyllas i. Vi korrigerar felet genom att ta bort koden för farligt gods och försöker på nytt skapa varucertifikat. Inga fel visas längre.

56 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 56 av 66 Som kvittens på att AI skapats/attesterats/skickats visas de i ovanstående lista med ett AI (VCD) nummer Exempel på varningar. I ovanstående exempel visas ett felmeddelande som enbart är en varning. Du har nu möjlighet att välja om du vill skapa ett varucertifikat ändå eller rätta felet och skapa om. Om ni vill skapa varucertifikatet oberoende av regelfelet klickar ni i åtgärd Skapa samt klickar på Nästa >>. Om felmeddelande visas med blå text är detta länkat till rutinen Uppdatera artiklar för Artikelinformation (VCD). Ni kan då direkt klicka på felmeddelandet för att komma tillbaka till artikeln för att korrigera denna och spara. (Observera att ibland kommer ni inte till rätt artikel då vissa regler syftar till flera olika artiklar. Ni behöver då själva välja rätt artikel och redigera den.) Om ni vill veta mera om regelverket som styr hur AI valideras klicka på Klicka här så kommer ni direkt till GS1s regelverk. 3.6 Lista Artikelinformation Under menyn Artikelinformation (VCD) Lista Artikelinformation (VCD) kan ni genom olika urvalsalternativ lista era AI. Det finns ett flertal olika listtyper finns men om ni inte vill ha ut er AI komplett i ett specifikt filformat, så kan ni använda er av typen status för att lista dem på skärmen.

57 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 57 av Status Denna lista visar en rad för varje varucertifikat där färgmarkering på raden visar aktuell status. Grön: När AI har tagits emot av kund blir raden grön och mottagetdatum visas. Röd: När AI har skickats från Exder, tagits emot av validatorn, är felaktigt och behöver åtgärdas så blir raden röd. I detta läge kan ni klicka på Underkänd för att få upp ett fönster med en lista över de regelfel som upptäckts av validatorn. Detta är ett exempel på en sådan lista med fel som behöver åtgärdas för att AI ska kunna godkännas. Rader utan färg har skickats från Exder men ej tagits emot av validatorn om fältet Status är Slutförd. Har fältet Status värdet Skapad, Attesterad har AI ännu ej skickats, är det Makulerad kan det ha skickats men i så fall inte godkänts. När ni har fått upp en lista på era AI kan ni genom att klicka på numret få upp det på skärmen. Genom att klicka på Skriv ut kan ni skriva ut det som ett PDF-dokument. Ni kan även sortera listan per artikel, nummer, partner, datum, status och attesterad genom att ställa markören på respektive rubrik och klicka Kvittens från GS1:s validatortjänst Valodoo artikel När varucertifikatet är slutfört/skickat från Exder går detta till GS1:s validatortjänst för validering (Validoo artikel). Ett e-postmeddelande skickas från validatortjänsten till användaren med ett godkänt eller underkänt resultat.

58 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 58 av 66 Underkänt vid validering av vcd i validatortjänsten. I mailet kan ni se orsaken till att AI underkändes. Varucertifikatet markeras med röd färg i listan.

59 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 59 av 66 Godkänt vid validering av AI i validatortjänsten. När validering är godkänt med status OK från validatortjänsten så skickas varucertifikat vidare till kund. När validering är underkänt med NOK från validatortjänsten så behöver korrigering göras på artikeln och nytt varucertifikat skickas igen. Observera att det här meddelandet skickas ifrån validatorn och det är där ni registrerar vem som ska få e- postmeddelandet på ert företag Andra format Väljer ni istället Listtyp PDF så kommer de varucertifikat ni angivit i ert urval att skrivas ut som pdf-dokument som ni kan skriva ut på skrivare. Observera att ni kan välja flera olika format förutom PDF.

60 Senast Uppdaterad: Exder Artikelinformation Sida 60 av 66 Bilden visar en del av det AI som vi skapade tidigare i handledningen. Alla artiklar i hierarkin finns med i dokumentet. 3.7 Radera Artikelinformation Gå in via menyn Lista Artikelinformation (VCD) ta fram det aktuella AI med hjälp av olika urvalsalternativ. Plocka upp aktuell AI genom att ställa dig med markören på numret i listan och vänsterklicka, ni kommer då till sidan

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-08-06 Artikelinformation 20.2.1 Version: 3.1.0 Beta 5

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-08-06 Artikelinformation 20.2.1 Version: 3.1.0 Beta 5 Artikelinformation 1.. 1 Artikelinformationshuvud 1.. 1 Utfärdandetidpunkt T0151 0.. 1 Dokumentstatus, kod T0153 0.. 1 Informationsmottagare, GLN T0008 0.. 1 INFORMATIONSLÄMNARE 1.. 1 Informationslämnare,

Läs mer

Artikelinformationsnummer

Artikelinformationsnummer Topp Sida: 1 ( 9 ) Köpare Säljare McNeil Sweden AB Ombudets namn Köparens identitet, GLN Säljarens identitet, GLN 7381037600009 Ombudets identitet, GLN Org. nummer 556702-6843 Allmänt snummer Identitet

Läs mer

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EPC FÖR ARTIKELINFORMATION 1.8... 2 VARUCERTIFIKATSFLÖDE... 3 UPPDATERA

Läs mer

Senast uppdaterat: 06-10-17 Exder EPC sida 1 av 22

Senast uppdaterat: 06-10-17 Exder EPC sida 1 av 22 Senast uppdaterat: 06-10-17 Exder EPC sida 1 av 22 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EPC...2 UPPDATERA ARTIKLAR FÖR VARUCERTIFIKAT... 3 PRIMÄR-/KONSUMENTFÖRPACKNING... 4 SEKUNDÄR-/DETALJISTFÖRPACKNING...

Läs mer

Artikelinformationsnummer

Artikelinformationsnummer Topp Sida: 1 ( 7 ) Köpare Säljare Unilever AB Ombudets namn Köparens identitet, GLN Säljarens identitet, GLN 73115711 Ombudets identitet, GLN Org. nummer 556669946 Allmänt snummer Identitet Artikelns identitet,

Läs mer

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18 Innehåll... 2 Artikelinformation för en artikel på basnivå... 2 Artikelinformation, dokument... 2 Artikelinformationshuvud... 2 Artikelidentitet... 4 Artikelnivå... 5 Artikelstatus... 6 Förpackning...

Läs mer

Ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation.

Ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1(10) 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation. Informationen i detta dokument har hämtats från GS1:s handledning. För kompletta specifikationer hänvisar vi till

Läs mer

Artikelinformationsnummer

Artikelinformationsnummer Topp Sida: 1 ( 7 ) Köpare Säljare McNeil Sweden AB Ombudets namn Köparens identitet, GLN Säljarens identitet, GLN 7381037600009 Ombudets identitet, GLN Org. nummer 556702-6843 Allmänt snummer Identitet

Läs mer

GDSN Trade Item Major Release 3.1

GDSN Trade Item Major Release 3.1 GDSN Trade Item Major Release 3.1 Förändringar kodlistor Version A 2014-11-18 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se 1/6 GDSN Trade Item

Läs mer

Följande termer har lagts till eller ändrats:

Följande termer har lagts till eller ändrats: Uppdatering för version 2.8.5 Eftersom den svenska tillämpningen har ändrats när version 2.8.5 infördes har de svenska analysdokumenten för Major Release uppdaterats. Nya termer har lagts till och befintliga

Läs mer

Handledning för Artikelinformation

Handledning för Artikelinformation Handledning för Artikelinformation Version 2.7 Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-02 Exder Artikelinformation 2.7 Sida 2 av 67 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning

Läs mer

GS1 Artikelinformation

GS1 Artikelinformation The Global Language of Business GS1 Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna Identifiera Globalt

Läs mer

Innehållet i Livsmedelsbilagan och dess valideringar

Innehållet i Livsmedelsbilagan och dess valideringar Innehållet i Livsmedelsbilagan och dess valideringar Uppdelad information Artikelinformation Leverantör Varumärke Artikelbenämning Nettoinnehåll Etc Livsmedelsbilaga Ingrediensförteckning Allergeninformation

Läs mer

Handledning för Artikelinformation och Livsmedelsbilaga

Handledning för Artikelinformation och Livsmedelsbilaga Använd snabbkommandot [ctrl]+f för att visa sökrutan Handledning för Artikelinformation och Livsmedelsbilaga Version 2.8.5 2015-03-30 Läsanvisningar Detta dokument ska betraktas som ett uppslagsverk för

Läs mer

Uppgiftslämnare: Andersson & Tillman AB. Varumärke: Andersson & Tillman. Artikelbenämning: Rökt sida hel. Storlek: 2500g

Uppgiftslämnare: Andersson & Tillman AB. Varumärke: Andersson & Tillman. Artikelbenämning: Rökt sida hel. Storlek: 2500g Uppgiftslämnare: AB Varumärke: Artikelbenämning: Storlek: 2500g Produktinformation Ingrediensförteckning: Sida av gris, vatten, salt, druvsocker, konserveringsmedel E250, antioxidationsmedel E301, E331.

Läs mer

Färskost Original Laktosfri 27%

Färskost Original Laktosfri 27% Färskost Original Laktosfri 27% Uppgiftslämnare: Mondelez Sverige AB Varumärke: PHILADELPHIA Artikelbenämning: Färskost Original Laktosfri 27% Storlek: 1500 G Produktinformation Ingrediensförteckning:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Fiskano B.V. Varumärke: Compass. Artikelbenämning: Sprödbakad lax. Storlek: 400 gr

Uppgiftslämnare: Fiskano B.V. Varumärke: Compass. Artikelbenämning: Sprödbakad lax. Storlek: 400 gr Uppgiftslämnare: Fiskano B.V Varumärke: Compass Artikelbenämning: Storlek: 400 gr Produktinformation Ingrediensförteckning: Benfri lax (66%), breadcrumb (vete), vetemjöl, palmolja, vatten, vetefibrer,

Läs mer

Uppgiftslämnare: KorshagsFood AB. Varumärke: Korshags. Artikelbenämning: Halmstad senap. Storlek: 250 g

Uppgiftslämnare: KorshagsFood AB. Varumärke: Korshags. Artikelbenämning: Halmstad senap. Storlek: 250 g Uppgiftslämnare: KorshagsFood AB Varumärke: Korshags Artikelbenämning: Storlek: 250 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Vatten, brunt och gult SENAPSFRÖ (24%), socker, ättikssprit,

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Effektiva varu- och informationsflöden med GS1:s standarder

Effektiva varu- och informationsflöden med GS1:s standarder Effektiva varu- och informationsflöden med GS1:s standarder GS1 Sweden Lena Grönlund och Karolin Catela 2016-10-07 Agenda Introduktion till GS1 och Validoo Produktinformation Spårbarhet Sammanfattning

Läs mer

Da Vinci mousserande måltidsdryck

Da Vinci mousserande måltidsdryck Uppgiftslämnare: Kiviks Musteri AB Varumärke: Kiviks Musteri Artikelbenämning: Storlek: 330 ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Kolsyrat vatten, vitt vin, socker, syra (citronsyra),

Läs mer

Uppgiftslämnare: Gunnar Dafgård AB. Varumärke: Familjen Dafgård. Artikelbenämning: Kyckling Jacob. Storlek: 410 g

Uppgiftslämnare: Gunnar Dafgård AB. Varumärke: Familjen Dafgård. Artikelbenämning: Kyckling Jacob. Storlek: 410 g Uppgiftslämnare: Gunnar Dafgård AB Varumärke: Familjen Dafgård Artikelbenämning: Storlek: 410 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ris, kyckling(18%), vatten, ärtor, banan, GRÄDDE, tomatpuré, modifierad

Läs mer

Uppgiftslämnare: Gustafskorv AB. Varumärke: Gustafskorv. Artikelbenämning: Bit. Storlek: 250G

Uppgiftslämnare: Gustafskorv AB. Varumärke: Gustafskorv. Artikelbenämning: Bit. Storlek: 250G Uppgiftslämnare: Varumärke: Gustafskorv Artikelbenämning: Storlek: 250G Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Hästkött(80%), späck från gris, salt, druvsocker från majs, kryddor, lök,

Läs mer

Rotfruktchips EKO/KRAV

Rotfruktchips EKO/KRAV Uppgiftslämnare: Varumärke: Artikelbenämning: Storlek: 75 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: solrosolja*, rödbeta*, morot*, palsternacka*, potatis*, havssalt. *: ekologisk ingrediens

Läs mer

Laktosfri potatisgratäng

Laktosfri potatisgratäng Uppgiftslämnare: Outinens Potatis Varumärke: Outinens Potatis AB Artikelbenämning: Storlek: 800G Produktinformation Ingrediensförteckning: Potatis (77,4 %), laktosfri grädde (22%), koksalt (0,6%) Produktgruppsindelning:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Lantmännen Cerealia. Varumärke: LANTMÄNNEN CEREALIA. Artikelbenämning: Äkta Raggmunk. Storlek: 300g

Uppgiftslämnare: Lantmännen Cerealia. Varumärke: LANTMÄNNEN CEREALIA. Artikelbenämning: Äkta Raggmunk. Storlek: 300g Äkta Raggmunk Uppgiftslämnare: Lantmännen Cerealia Varumärke: LANTMÄNNEN CEREALIA Artikelbenämning: Äkta Raggmunk Storlek: 300g Produktinformation Ingrediensförteckning: Potatis, ägg, vetemjöl, mjölk,

Läs mer

Danbo Svart Guld 9 kg

Danbo Svart Guld 9 kg Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB Varumärke: SKÅNEMEJERIER Artikelbenämning: Storlek: 1x9kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Past. komjölk, salt, löpe, mjölksyrningskultur, konserveringsmedel:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Everfresh AB. Varumärke: Au Naturel. Artikelbenämning: Juice eko Orange. Storlek: 750ml

Uppgiftslämnare: Everfresh AB. Varumärke: Au Naturel. Artikelbenämning: Juice eko Orange. Storlek: 750ml Uppgiftslämnare: Everfresh AB Varumärke: Au Naturel Artikelbenämning: Storlek: 750ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: ekologisk apelsin/økologisk appelsin 100% Produktgruppsindelning:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Oatly AB. Varumärke: Oatly. Artikelbenämning: Havredryck Kalcium. Storlek: 250 ml

Uppgiftslämnare: Oatly AB. Varumärke: Oatly. Artikelbenämning: Havredryck Kalcium. Storlek: 250 ml Uppgiftslämnare: Oatly AB Varumärke: Oatly Artikelbenämning: Storlek: 250 ml Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER: Havrebas (vatten/vann, HAVRE 10%), rapsolja, kalciumkarbonat, kalciumfosfater,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Oatly AB. Varumärke: Oatly. Artikelbenämning: ikaffe. Storlek: 1L

Uppgiftslämnare: Oatly AB. Varumärke: Oatly. Artikelbenämning: ikaffe. Storlek: 1L Uppgiftslämnare: Oatly AB Varumärke: Oatly Artikelbenämning: Storlek: 1L Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER: Havrebas (vatten/vann/vand, HAVRE 10%), rapsolja, surhetsreglerande medel/surhedsregulerende

Läs mer

Ekologiska Köttbullar KRAV

Ekologiska Köttbullar KRAV Uppgiftslämnare: Varumärke: Artikelbenämning: Storlek: 300 g Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER Hönskött*, Kötthalt 80%, gul lök*, hönsfett* potatisflingor**(potatis**), salt, kryddpeppar*,

Läs mer

Mandelpotatischips Frost Salt

Mandelpotatischips Frost Salt Mandelpotatischips Frost Salt Uppgiftslämnare: Varumärke: Artikelbenämning: Mandelpotatischips Frost Salt Storlek: 100 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Mandelpotatis (71,8%), solrosolja,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Wernersson Ost AB. Varumärke: Bergader. Artikelbenämning: BAVARIA BLU. Storlek: 1,2 kg

Uppgiftslämnare: Wernersson Ost AB. Varumärke: Bergader. Artikelbenämning: BAVARIA BLU. Storlek: 1,2 kg BAVARIA BLU Uppgiftslämnare: Wernersson Ost AB Varumärke: Bergader Artikelbenämning: BAVARIA BLU Storlek: 1,2 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER: pastöriserad komjölk, salt, mjölksyrakulturer,

Läs mer

Chiafrön KRAV. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Saltå Kvarn AB. Varumärke: SALTÅ KVARN. Artikelbenämning: Chiafrön KRAV. Förpackningsstorlek: 250g

Chiafrön KRAV. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Saltå Kvarn AB. Varumärke: SALTÅ KVARN. Artikelbenämning: Chiafrön KRAV. Förpackningsstorlek: 250g Uppgiftslämnare: Varumärke: SALTÅ KVARN Förpackningsstorlek: 250g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ekologiska Chiafrön* (Salvia hispanica) *KRAV-certifierad ekologisk ingrediens DABAS Produktklassificering:

Läs mer

ICA Pizzabotten EKO, i butik

ICA Pizzabotten EKO, i butik Uppgiftslämnare: Foodster AB Varumärke: ICA Artikelbenämning: Storlek: 250g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: VETEMJÖL*, vatten, kallpressad rapsolja*, jäst*, rörsocker*,salt. *Ekologisk

Läs mer

Färdigkryddad potatisgratäng

Färdigkryddad potatisgratäng Uppgiftslämnare: Outinens Potatis Varumärke: Outinens Potatis AB Artikelbenämning: Storlek: 2000G Produktinformation Ingrediensförteckning: Potatis 66 %, GRÄDDE, OST (PRÄST EKOLOGISK, pastöriserad MJÖLK*

Läs mer

Premium Kräftmarinerad Sill MSC

Premium Kräftmarinerad Sill MSC Uppgiftslämnare: Klädesholmen Seafood AB Varumärke: Klädesholmen Artikelbenämning: Storlek: 420g Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER: Marinerad SILL (Clupea Harengus), rapsolja, vatten,

Läs mer

Uppgiftslämnare: O. Kavli AB. Varumärke: Planti. Artikelbenämning: Soygurt Blueberry. Storlek: 0.75 L

Uppgiftslämnare: O. Kavli AB. Varumärke: Planti. Artikelbenämning: Soygurt Blueberry. Storlek: 0.75 L Soygurt Blueberry Uppgiftslämnare: Varumärke: Planti Artikelbenämning: Soygurt Blueberry Storlek: 0.75 L Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER: Sojabas (vatten, sojabönor 8,1%), blåbärsberedning

Läs mer

Gösfilé m skinn 120/170

Gösfilé m skinn 120/170 Gösfilé m skinn 120/170 Uppgiftslämnare: B.V Varumärke: Artikelbenämning: Gösfilé m skinn 120/170 Storlek: 4,5 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% Gösfilé med skinn och ben Produktgruppsindelning:

Läs mer

Laxfilé vaccad Norge 1,5+

Laxfilé vaccad Norge 1,5+ Laxfilé vaccad Norge 1,5+ Uppgiftslämnare: B.V Varumärke: Artikelbenämning: Laxfilé vaccad Norge 1,5+ Storlek: 11 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% Laxfilé Produktgruppsindelning: 206312995214

Läs mer

Kvarg Jordgubb utan socker 500 g

Kvarg Jordgubb utan socker 500 g Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB Varumärke: LINDAHLS Artikelbenämning: Storlek: 1x500g Produktinformation Ingrediensförteckning: Innehåller sötningsmedel aspartam. Pastöriserad MJÖLK, mjölksyrakultur,

Läs mer

Aloe Vera Drycken Original

Aloe Vera Drycken Original Uppgiftslämnare: Njie Group AB Varumärke: NJIE Artikelbenämning: Storlek: 500ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Aloe Vera 50% (Aloe barbadensis), vatten, fruktsocker, honung, naturlig vindruvsarom,

Läs mer

Surdegsknäcke med frön

Surdegsknäcke med frön Uppgiftslämnare: Gotlandsknäcke AB Varumärke: ICA Selection Artikelbenämning: Storlek: 300 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser:VETEMJÖL,fullkornsmjöl av RÅG,surdeg av RÅG 6 %,SESAMFRÖ

Läs mer

The Filet. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Marimat AB. Varumärke: Oumph! Artikelbenämning: The Filet. Storlek: 2kg

The Filet. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Marimat AB. Varumärke: Oumph! Artikelbenämning: The Filet. Storlek: 2kg Uppgiftslämnare: Marimat AB Varumärke: Oumph! Artikelbenämning: Storlek: 2kg Produktinformation Ingrediensförteckning: (SE) INGREDIENSER: Vatten/vand, 23 % SOJA/SOYAproteinkoncentrat (från/fra SOJABÖNOR/SOYABØNNER),

Läs mer

Gruyere Grottlagrad Hjul

Gruyere Grottlagrad Hjul Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB Varumärke: Emmi Artikelbenämning: Storlek: 40 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Opastöriserad komjölk, mjölksyrakultur,ostlöpe,salt Produktgruppsindelning:

Läs mer

Paprika röd 10x10mm KRAV 2x2,5kg

Paprika röd 10x10mm KRAV 2x2,5kg Uppgiftslämnare: Varumärke: Magnihill Artikelbenämning: Storlek: 2500g Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% Paprika röd ekologisk Produktgruppsindelning: 206012814933 / Djupfryst Grönsaker Grönsaker

Läs mer

Kräftstjärtar i lake, plastburk

Kräftstjärtar i lake, plastburk Kräftstjärtar i lake, plastburk Uppgiftslämnare: Feldt s Fisk & Skaldjur AB Varumärke: FELDTS Artikelbenämning: Kräftstjärtar i lake, plastburk Storlek: 1,5kg Produktinformation Ingrediensförteckning:

Läs mer

Rökt sida med svål, Alspånsrökt

Rökt sida med svål, Alspånsrökt Uppgiftslämnare: Gudruns AB Varumärke: GUDRUNS Artikelbenämning: Storlek: 4000g Produktinformation Ingrediensförteckning: Råvara av gris (broskfri sida med svål), vatten, salt, druvsocker, stabiliseringsmedel

Läs mer

Uppgiftslämnare: Haugen-Gruppen AB. Varumärke: Patak s. Artikelbenämning: Chilli Pickle. Storlek: 2,2kg

Uppgiftslämnare: Haugen-Gruppen AB. Varumärke: Patak s. Artikelbenämning: Chilli Pickle. Storlek: 2,2kg Uppgiftslämnare: Haugen-Gruppen AB Varumärke: Patak s Artikelbenämning: Storlek: 2,2kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Chili (42%), rapsolja, salt, SENAPSFRÖN (7%), ingefärspasta (5%), bockhornsklöver

Läs mer

Kycklingfilé 97% MC 5x2 kg Vaccad

Kycklingfilé 97% MC 5x2 kg Vaccad Kycklingfilé 97% MC 5x2 kg Vaccad Uppgiftslämnare: Flevogold AB Varumärke: FlevoGold Artikelbenämning: Kycklingfilé 97% MC 5x2 kg Vaccad Storlek: 10 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Kycklingkött,

Läs mer

Kokt lax i bit. Produktinformation. Uppgiftslämnare: KorshagsFood AB. Varumärke: Korshags. Artikelbenämning: Kokt lax i bit.

Kokt lax i bit. Produktinformation. Uppgiftslämnare: KorshagsFood AB. Varumärke: Korshags. Artikelbenämning: Kokt lax i bit. Uppgiftslämnare: KorshagsFood AB Varumärke: Korshags Artikelbenämning: Storlek: 300 g Produktinformation Ingrediensförteckning: LAX, salt, dill Produktgruppsindelning: 308314515301 / Färskvaror/Kylvaror

Läs mer

Aloe Vera Drycken Original

Aloe Vera Drycken Original Uppgiftslämnare: Njie Group AB Varumärke: NJIE Förpackningsstorlek: 500ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Aloe Vera 50% (Aloe barbadensis), vatten, fruktsocker, honung, naturlig vindruvsarom,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Mondelez Sverige AB. Varumärke: MARABOU. Artikelbenämning: Kärlek. Storlek: 110 G

Uppgiftslämnare: Mondelez Sverige AB. Varumärke: MARABOU. Artikelbenämning: Kärlek. Storlek: 110 G Uppgiftslämnare: Mondelez Sverige AB Varumärke: MARABOU Artikelbenämning: Storlek: 110 G Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER: Socker, kakaosmör, kakaomassa, palmolja, SKUMMJÖLKSPULVER,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Scandinavian Organics AB. Varumärke: Scandinavian Organics. Artikelbenämning: Ekologisk Lasagne. Storlek: 1900g

Uppgiftslämnare: Scandinavian Organics AB. Varumärke: Scandinavian Organics. Artikelbenämning: Ekologisk Lasagne. Storlek: 1900g Uppgiftslämnare: Scandinavian Organics AB Varumärke: Scandinavian Organics Artikelbenämning: Storlek: 1900g Produktinformation Ingrediensförteckning: Innehållsförteckning: MJÖLK*, kyckling/hönskött* (23

Läs mer

Laxfilé 1,0 2,0 Norge

Laxfilé 1,0 2,0 Norge Uppgiftslämnare: B.V Varumärke: Artikelbenämning: Storlek: 11 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% Laxfilé benfri Innehåller fisk Produktgruppsindelning: 206312995214 / Djupfryst Fisk, oberedd

Läs mer

Rapsolja, Kallpressad

Rapsolja, Kallpressad Rapsolja, Kallpressad Uppgiftslämnare: Ektek Oil AB Varumärke: ICA Artikelbenämning: Rapsolja, Kallpressad Storlek: 500 ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Produktgruppsindelning: 109413734646

Läs mer

Uppgiftslämnare: AAK Dalby AB. Varumärke: RAPSONA. Artikelbenämning: Sötstark senap. Storlek: 900 g

Uppgiftslämnare: AAK Dalby AB. Varumärke: RAPSONA. Artikelbenämning: Sötstark senap. Storlek: 900 g Uppgiftslämnare: AAK Dalby AB Varumärke: RAPSONA Artikelbenämning: Storlek: 900 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten, socker, SENAPSMJÖL, ättiksprit, modifierad stärkelse (potatis), arom,

Läs mer

Lasagne Spenat & Fetaost EKO

Lasagne Spenat & Fetaost EKO Uppgiftslämnare: Varumärke: Artikelbenämning: Storlek: 2600g Produktinformation Ingrediensförteckning: pasta;durumvete*(semolina) fyllning:,spenat*,tomat*,basilika*,goudaost 28%*;(MJÖLK,salt,potatisstärkelse,syrningskultur,vegetabilisk

Läs mer

Kampanj 10-pack M/L. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Kronägg AB. Varumärke: ICA. Artikelbenämning: Kampanj 10-pack M/L.

Kampanj 10-pack M/L. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Kronägg AB. Varumärke: ICA. Artikelbenämning: Kampanj 10-pack M/L. Kampanj 10-pack M/L Uppgiftslämnare: Kronägg AB Varumärke: ICA Artikelbenämning: Kampanj 10-pack M/L Storlek: 10 pack Produktinformation Ingrediensförteckning: ÄGG Produktgruppsindelning: 307313866024

Läs mer

Uppgiftslämnare: Santa Maria AB. Varumärke: SANTA MARIA. Artikelbenämning: JÄGERMIX. Storlek: 450 g

Uppgiftslämnare: Santa Maria AB. Varumärke: SANTA MARIA. Artikelbenämning: JÄGERMIX. Storlek: 450 g JÄGERMIX Uppgiftslämnare: Santa Maria AB Varumärke: SANTA MARIA Artikelbenämning: JÄGERMIX Storlek: 450 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Röd och grön paprika, SENAPSFRÖ, lök, svartpeppar, kummin.

Läs mer

Uppgiftslämnare: Snellman. Varumärke: Snellman. Artikelbenämning: Entrecote Dry Age. Storlek: 4 kg. Typ av märkning: ISO

Uppgiftslämnare: Snellman. Varumärke: Snellman. Artikelbenämning: Entrecote Dry Age. Storlek: 4 kg. Typ av märkning: ISO Uppgiftslämnare: Varumärke: Artikelbenämning: Storlek: 4 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Produktgruppsindelning: 308414595429 / Färskvaror/Kylvaror Kött, oberett Nötkött Entrecôte Tillverkningsland:

Läs mer

Pastasallad ost & skinka

Pastasallad ost & skinka Uppgiftslämnare: Mixum AB Varumärke: Bröderna Franzén Artikelbenämning: Storlek: 3,5 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Pasta (DURUMVETE, vatten), GOUDAOST 8,9%, skinka 8,9%(pressat griskött,

Läs mer

Aloe Vera Energy Jordgubb Vattenmel

Aloe Vera Energy Jordgubb Vattenmel Uppgiftslämnare: Njie Group AB Varumärke: NJIE Artikelbenämning: Storlek: 33 cl Produktinformation Ingrediensförteckning: Innehåller sötningsmedel. Kolsyrat filtrerat vatten, Aloe Vera, grenade aminosyror

Läs mer

Glutenfri Pizza Ham & Mozzarella

Glutenfri Pizza Ham & Mozzarella Uppgiftslämnare: Fria Bröd AB Varumärke: Fria Bröd Artikelbenämning: Storlek: 420g Produktinformation Ingrediensförteckning: GLUTENFRI VETESTÄRKELSE, mozzarellaost (23%)(ink.MJÖLK), skinka (20%) (griskött,

Läs mer

Färsk Ekologisk Kycklingbuljong

Färsk Ekologisk Kycklingbuljong Uppgiftslämnare: Fresh Direct Sweden AB Varumärke: Scandinavian Organics Artikelbenämning: Storlek: 500ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten, kyckling och hönsskrov*, morötter*, gul lök*,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Wernersson Ost AB. Varumärke: Ciresa. Artikelbenämning: Ricotta. Storlek: 1500g

Uppgiftslämnare: Wernersson Ost AB. Varumärke: Ciresa. Artikelbenämning: Ricotta. Storlek: 1500g Ricotta Uppgiftslämnare: Wernersson Ost AB Varumärke: Ciresa Artikelbenämning: Ricotta Storlek: 1500g Produktinformation Ingrediensförteckning: Pastöriserad vassle från KOMJÖLK, pastöriserad KOMJÖLK, surhetsreglerande

Läs mer

Kvarg Naturell 0,2% 500 g

Kvarg Naturell 0,2% 500 g Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB Varumärke: LINDAHLS Artikelbenämning: Storlek: 1x500g Produktinformation Ingrediensförteckning: Pastöriserad mjölk, mjölksyrekultur, vegetabilisk löpe. Produktgruppsindelning:

Läs mer

Våffelmix Gluten & Laktosfri

Våffelmix Gluten & Laktosfri Uppgiftslämnare: Varumärke: Mr. Waffle Förpackningsstorlek: 500 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Glutenfri vetestärkelse (max 20mg gluten/kg), laktosfritt skummjölkspulver, heläggpulver, socker,

Läs mer

Panerad Flundrafilé 120/160

Panerad Flundrafilé 120/160 Panerad Flundrafilé 120/160 Uppgiftslämnare: Fiskano B.V Varumärke: Fiskano Artikelbenämning: Panerad Flundrafilé 120/160 Storlek: 5 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Flundrafilé 60%, vetemjöl,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Björklunds Kafferosteri AB. Varumärke: Björklunds Kafferosteri. Artikelbenämning: Espresso Blend Hammarby. Storlek: 1000G.

Uppgiftslämnare: Björklunds Kafferosteri AB. Varumärke: Björklunds Kafferosteri. Artikelbenämning: Espresso Blend Hammarby. Storlek: 1000G. Uppgiftslämnare: Björklunds Kafferosteri AB Varumärke: Björklunds Kafferosteri Artikelbenämning: Storlek: 1000G Produktinformation Ingrediensförteckning: Kaffe Arabica 100% Produktgruppsindelning: 103411704437

Läs mer

Sojabönor storkök KRAV

Sojabönor storkök KRAV Uppgiftslämnare: Saltå Kvarn AB Varumärke: SALTÅ KVARN Artikelbenämning: Storlek: 2,5kg Produktinformation Ingrediensförteckning: SOJAbönor* *KRAV certifierad ekologisk ingrediens Produktgruppsindelning:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Kronfågel AB. Varumärke: Bosarp. Artikelbenämning: Ekologisk Kyckling. Storlek: 2 kg

Uppgiftslämnare: Kronfågel AB. Varumärke: Bosarp. Artikelbenämning: Ekologisk Kyckling. Storlek: 2 kg Uppgiftslämnare: Kronfågel AB Varumärke: Bosarp Artikelbenämning: Storlek: 2 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Hel kyckling. Klass A. Produktgruppsindelning: 206713395900 / Djupfryst Fågel,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Urtekram International A/S. Varumärke: URTEKRAM. Artikelbenämning: Gröna linser EKO. Storlek: 400 g

Uppgiftslämnare: Urtekram International A/S. Varumärke: URTEKRAM. Artikelbenämning: Gröna linser EKO. Storlek: 400 g Uppgiftslämnare: Urtekram International A/S Varumärke: URTEKRAM Artikelbenämning: Storlek: 400 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Ekologiska gröna linser (60 %), vatten, havssalt

Läs mer

Ny version av Exder 2004-08-26

Ny version av Exder 2004-08-26 Ny version av Exder 2004-08-26 Semestrarna är precis slut och vi släpper årets tredje uppdatering av Exder. De största nyheterna i Exder är varucertifikat version 1.5, möjlighet att ange egen företagslogga

Läs mer

Uppgiftslämnare: Prime Quality Meats Sweden AB. Varumärke: Jureskog Selection by Highland Beef. Artikelbenämning: Rödvinssås.

Uppgiftslämnare: Prime Quality Meats Sweden AB. Varumärke: Jureskog Selection by Highland Beef. Artikelbenämning: Rödvinssås. Rödvinssås Uppgiftslämnare: Prime Quality Meats Sweden AB Varumärke: Jureskog Selection by Highland Beef Artikelbenämning: Rödvinssås Storlek: 230 ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Oxfond (avkok

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Laxportioner med skinn 120/160

Laxportioner med skinn 120/160 Laxportioner med skinn 120/160 Uppgiftslämnare: B.V Varumärke: Artikelbenämning: Laxportioner med skinn 120/160 Storlek: 5 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: 100 % laxportioner med skinn Produktgruppsindelning:

Läs mer

Hummerkött CKL klo, led, ben i påse

Hummerkött CKL klo, led, ben i påse Uppgiftslämnare: Säljpartner Häll & Co AB Varumärke: LOBSTER Förpackningsstorlek: 250 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Kokt HUMMERkött, klo 60%, led, kropp och ben 40%, salt. DABAS Produktklassificering:

Läs mer

Uppgiftslämnare: O. Kavli AB. Varumärke: Bärry. Artikelbenämning: Yoghurt Blåbär. Storlek: 250 g

Uppgiftslämnare: O. Kavli AB. Varumärke: Bärry. Artikelbenämning: Yoghurt Blåbär. Storlek: 250 g Uppgiftslämnare: O. Kavli AB Varumärke: Bärry Artikelbenämning: Storlek: 250 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Yoghurt (högpastöriserad mjölk, yoghurtkultur), socker (8.6%), blåbär (6.4%), modifierad

Läs mer

Uppgiftslämnare: Conaxess Trade Sweden AB. Varumärke: UNCLE BEN S RIS. Artikelbenämning: Långkorningt ris. Storlek: 5 kg

Uppgiftslämnare: Conaxess Trade Sweden AB. Varumärke: UNCLE BEN S RIS. Artikelbenämning: Långkorningt ris. Storlek: 5 kg Uppgiftslämnare: Conaxess Trade Sweden AB Varumärke: UNCLE BEN S RIS Artikelbenämning: Storlek: 5 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Långkornig paraboiled ris. Produktgruppsindelning:

Läs mer

Chiafrön KRAV. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Saltå Kvarn AB. Varumärke: SALTÅ KVARN. Artikelbenämning: Chiafrön KRAV.

Chiafrön KRAV. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Saltå Kvarn AB. Varumärke: SALTÅ KVARN. Artikelbenämning: Chiafrön KRAV. Uppgiftslämnare: Saltå Kvarn AB Varumärke: SALTÅ KVARN Artikelbenämning: Storlek: 250g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ekologiska Chiafrön* (Salvia hispanica) *KRAV-certifierad ekologisk ingrediens

Läs mer

Stillahavstorskfilé 100/200

Stillahavstorskfilé 100/200 Stillahavstorskfilé 100/200 Uppgiftslämnare: B.V Varumärke: Artikelbenämning: Stillahavstorskfilé 100/200 Storlek: 4 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Torsk 100% Produktgruppsindelning: 206313055229

Läs mer

Kvarg med yoghurt, hallon-vanilj

Kvarg med yoghurt, hallon-vanilj Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB Varumärke: SKÅNEMEJERIER Artikelbenämning: Storlek: 500g Produktinformation Ingrediensförteckning: Pastöriserad MJÖLK, socker 6,5%, hallon 3%, vaniljextrakt,

Läs mer

Uppgiftslämnare: TL Life Power AB. Varumärke: Tonino Lamborghini. Artikelbenämning: TLED_std_blk_250. Storlek: 250 ml

Uppgiftslämnare: TL Life Power AB. Varumärke: Tonino Lamborghini. Artikelbenämning: TLED_std_blk_250. Storlek: 250 ml TLED_std_blk_250 Uppgiftslämnare: TL Life Power AB Varumärke: Tonino Lamborghini Artikelbenämning: TLED_std_blk_250 Storlek: 250 ml Produktinformation Ingrediensförteckning: vatten, socker, glukos-fruktos

Läs mer

Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB. Varumärke: LINDAHLS. Artikelbenämning: Kokt ägg i vakuum. Storlek: 6X25st

Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB. Varumärke: LINDAHLS. Artikelbenämning: Kokt ägg i vakuum. Storlek: 6X25st Kokt ägg i vakuum Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB Varumärke: LINDAHLS Artikelbenämning: Kokt ägg i vakuum Storlek: 6X25st Produktinformation Ingrediensförteckning: Kokta skalade ägg, salt,

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Sötstark Senap Plastflaska

Sötstark Senap Plastflaska Uppgiftslämnare: Unilever Food Solutions Sverige Varumärke: SLOTTS Artikelbenämning: Storlek: 490 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Socker, vatten, SENAPSFRÖ, ättiksprit, salt, kryddor. Produktgruppsindelning:

Läs mer

Vitlingfilé Nya Zeeland 120/160 MSC

Vitlingfilé Nya Zeeland 120/160 MSC Vitlingfilé Nya Zeeland 120/160 MSC Uppgiftslämnare: B.V Varumärke: Artikelbenämning: Vitlingfilé Nya Zeeland 120/160 MSC Storlek: 4,5 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Vitlingfilé, vatten Produktgruppsindelning:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Lantmännen Unibake. Varumärke: SCHULSTAD BAKERY SOLUTIONS. Artikelbenämning: Grann Fullkorn. Storlek: 1200 g

Uppgiftslämnare: Lantmännen Unibake. Varumärke: SCHULSTAD BAKERY SOLUTIONS. Artikelbenämning: Grann Fullkorn. Storlek: 1200 g Uppgiftslämnare: Lantmännen Unibake Varumärke: SCHULSTAD BAKERY SOLUTIONS Artikelbenämning: Storlek: 1200 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: VETEmjöl, vatten, RÅGsurdeg (fullkornsmjöl

Läs mer

YR SPA Face Peeling/ Mask

YR SPA Face Peeling/ Mask Uppgiftslämnare: Yvonne Ryding Cosmetics AB Varumärke: Yvonne Ryding Förpackningsstorlek: 50 Produktinformation Ingrediensförteckning: DABAS Produktklassificering: 509715276567 / Non food -- Non food --

Läs mer

Uppgiftslämnare: Royal Seafood AB. Varumärke: Polar Seafood A/S. Artikelbenämning: Räkor i lake MSC. Storlek: 6,5kg

Uppgiftslämnare: Royal Seafood AB. Varumärke: Polar Seafood A/S. Artikelbenämning: Räkor i lake MSC. Storlek: 6,5kg Räkor i lake MSC Uppgiftslämnare: Royal Seafood AB Varumärke: Polar Seafood A/S Artikelbenämning: Räkor i lake MSC Storlek: 6,5kg Produktinformation Ingrediensförteckning: 50% räkor, 50% lake varav 2%

Läs mer

Uppgiftslämnare: Orkla Foods Sverige AB. Varumärke: ABBA. Artikelbenämning: Slottskaviar. Storlek: 605 g. Märkning. UHM kriterier: Per 100 gr

Uppgiftslämnare: Orkla Foods Sverige AB. Varumärke: ABBA. Artikelbenämning: Slottskaviar. Storlek: 605 g. Märkning. UHM kriterier: Per 100 gr Uppgiftslämnare: Orkla Foods Sverige AB Varumärke: ABBA Artikelbenämning: Storlek: 605 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Utvald sockersaltad TORSKROM (90%), socker, salt, rapsolja, tomatpuré,

Läs mer

HASSELBACKSPOTATIS UTAN TILLSATSER

HASSELBACKSPOTATIS UTAN TILLSATSER Uppgiftslämnare: Aviko Norden Varumärke: Skal-Man Artikelbenämning: Storlek: 5 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Skalad potatis Produktgruppsindelning: 307914264972 / Färskvaror/Kylvaror Potatis

Läs mer

Knäckebröd Original KRAV

Knäckebröd Original KRAV Uppgiftslämnare: Varumärke: Finn Crisp Förpackningsstorlek: 4x1250 g Produktinformation Ingrediensförteckning: FullkornsRÅGmjöl 92 %, vatten, jäst och salt. KRAV ekologisk ingrediens. Kan innehålla spår

Läs mer

Uppgiftslämnare: Mondelez Sverige AB. Varumärke: MARABOU. Artikelbenämning: Pigall dubbel. Storlek: 40 G

Uppgiftslämnare: Mondelez Sverige AB. Varumärke: MARABOU. Artikelbenämning: Pigall dubbel. Storlek: 40 G Uppgiftslämnare: Mondelez Sverige AB Varumärke: MARABOU Artikelbenämning: Storlek: 40 G Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Socker, palmolja/palmeolie, kokosolja, MJÖLK /MÆLKEPULVER,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Barilla Sverige AB. Varumärke: Barilla. Artikelbenämning: Risoni. Storlek: 500g

Uppgiftslämnare: Barilla Sverige AB. Varumärke: Barilla. Artikelbenämning: Risoni. Storlek: 500g Uppgiftslämnare: Barilla Sverige AB Varumärke: Barilla Artikelbenämning: Storlek: 500g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: durumvete, vatten. Kan innehålla spår av ägg om den är framställd

Läs mer

Pasta Gnocchi Vit Fiber KRAV

Pasta Gnocchi Vit Fiber KRAV Pasta Gnocchi Vit Fiber KRAV Uppgiftslämnare: Lantmännen Cerealia Varumärke: KUNGSÖRNEN Artikelbenämning: Pasta Gnocchi Vit Fiber KRAV Storlek: 6Kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Mjöl av durumvete*,

Läs mer

Aprikoser torkade. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Caldic Sweden AB. Varumärke: NIMEKS. Artikelbenämning: Aprikoser torkade

Aprikoser torkade. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Caldic Sweden AB. Varumärke: NIMEKS. Artikelbenämning: Aprikoser torkade Uppgiftslämnare: Caldic Sweden AB Varumärke: NIMEKS Förpackningsstorlek: 1000 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Aprikoser, konserveringsmedel SVAVELDIOXID E220 (max 2000 ppm) DABAS Produktklassificering:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Urtekram International A/S. Varumärke: URTEKRAM. Artikelbenämning: Sesamolja EKO. Storlek: 500 ml

Uppgiftslämnare: Urtekram International A/S. Varumärke: URTEKRAM. Artikelbenämning: Sesamolja EKO. Storlek: 500 ml Uppgiftslämnare: Urtekram International A/S Varumärke: URTEKRAM Artikelbenämning: Storlek: 500 ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Ekologisk kallpressad, filtrerad SESAMOLJA. Produktgruppsindelning:

Läs mer

Aloe Vera Energy Original

Aloe Vera Energy Original Uppgiftslämnare: Njie Group AB Varumärke: NJIE Artikelbenämning: Storlek: 33 cl Produktinformation Ingrediensförteckning: Innehåller sötningsmedel. Kolsyrat filtrerat vatten, Aloe Vera, grenade aminosyror

Läs mer