LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955"

Transkript

1 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr.

2 PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON MALMÖ Medlemmar av Svenska Patentombudsförtningen. STOCKHOLM, Kungsgatan 4 A, Tel.: (växel) GOTEBORG, Centrumhuset,» Firman grundad PATENTBYRÅN Å, W. ANDERSON FRED FLERON TAGE F. NILSSON STOCKHOLM STORTORGET 8 (Lejon.ti hut) KUNGSG (Kungihui.t) TEL (Gruppnummer) TEL , * L. A. GROTH K CO - Patentbyrå HARRY HAMMAR. STIG HAMMAR Medlemmar av Svenska PatentombudsJ'öreningen MALMTORGSGATAN 6. STOCKHOLM Tel Telegramadress Patent. Firman grundad *A.*B. W A L D E M A R B O M A N P A T E N T B Y R Å Civilingenjör SIGVARD BOMAN KUNGSGATAN 7 Tel.: Telegr.-adr.: "WALDEMAR" Firman grundad är STOCKHOLM * AXEL EHRNERS PATENTBYRÅ AB Civilingeniör Sven Modin Medlem av Sv. Patentombudsföreningen SMÅLANDSGATAN 2. STOCKHOLM. TEL.: VÄXEL Hörnet av Nybrogatan * Medlem av Svenska Parenforribudsforeningen. A 16 PATENTBYRÅER GÖTEBORGS PATENTBYRÅ GUSTAF SETH (INNEH. B J Ö R N S E T H ) Grundad år 1901 KUNGSPORTSAVENYEN 37 GÖTEBORG KONSULTERANDE I N G E N I Ö R S F I R MAN KARL G. ELIASSON AB K O N S U L T E R A N D E E L E K T R O T E K N I S K I N G E N I Ö R S B Y R Å Vallgatan 8, Göteborg Tel. växel Tel. adr.: "Etektroxontroll" Uppgör program och ritningar, kontrollerar samt besiktigar elanläggningar för bl. a. kraft- och transformatorstationer, vatten- och reningsverk, industrier, sjukhus, bostadshus, hissar m. m. SVENSKA UPPFINNARKONTORET HOLLAND ARG ATAN 3»' STOCKHOLM Tel , Stiftat är 1947 av svenska staten och näringslivets organisationer genom sammanslagning av Statens Uppfinnarnämnd och det tidigare Uppfinnare-kontoret. Kontoret lämnar råd och upplysningar i frågor rörande uppfinningar, deras patentskydd och tillgodogörande samt biträde vid förhandsgranskningar och upprättande av patentansökningshandlingar. Kontoret disponerar ett särskilt statsanslag, ur vilket uppfinnare kunna erhålla bidrag för experiment, modelltillverkningar och provningar. Uppfinnare med svag ekonomi kunna dessutom beviljas kostnadsfri hjälp med patentsökning. Mottagit.: Vardagar utom lördagar och helgd.-aftnar , , tisdagar även Lördagar och hclgdagsaftnar: vintertid A 17 juni augusti ingen mottagning lörd. o. helgd.-aftn.

3 Esselte i tryckorten... Tryckorten är den ursprungsbeteckning, som enligt lag skall finnas i varje trycksak för att ge upplysning om tryckeri och tryckår. Men tryckorten kan säga mer än så. Står där namnet "Esselte" talar den om modernaste resurser för all slags tryck från enklaste blanketter till största kataloger på svenskt eller utländskt språk. Den talar om en fullständig tryckservice till Eder tjänst och den garanterar en kvalitet i arbetet, som motsvarar Edra högsta anspråk. När Ni beställer trycksaker, se då till att Ni får Esselte i tryckorten. Teknologernas träffpunkt ESSELTE AKTIEBOLAG STOCKHOLM VASAGATAN l6 TEL det är Nordiska Kompaniet. Där ekiperar sig äldre och yngre teknologer, där köper de sina böcker, sin sportutrustning där har de allt på ett ställe och under ett tak. Det spar tid och besvär. Vad teknologen än söker NK har det. A 26 A l l \ O l t l M S K V K O M» A M I T S T O C K H O L M A 27

4 MEDDELANDEN FRÅN SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN Ägare: Svenska Teknologföreningen ÅRGÅNG 41. UTG.: OSKAR ÅKERMAN I95S: 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING Nej snälla Ni! Förlåt att vi säger emot, men "fulländat" finns ingenting som är inom tekniken. Det förstås, vi måste ju medge att lagret inte är utan vissa påtagligt goda sidor. Självinställningen, till exempel. Lagret ställer automatiskt in sig efter snedställningar hos axeln, och på samma gång blir belastningen jämnt fördelad på bägge rullraderna. Eller bärförmågan. Tack vare de stora kontaktytorna mellan rullar och löpbanor och den effektiva belastningsfördelningen bär lagret ledigt så höga belastningar som någon anständig konstruktör gärna kan falla på tanken att utsätta det för. Så bärförmågan och livslängden, som ju bara är en annan sida av bärförmågan är inte så tokig. Sen är det ju sant också att lagret har en förmåga att tåla stötbelastningar som är något tämligen enastående, och montören brukar vara glad och belåten för att det är en enhet, så han slipper handskas med lösa delar. Men ändå tycker vi nog det är märkvärdigt hur förståndiga ingenjörer gillar det här lagret såvida inte, förstås, det verkligen skulle råka vara det bästa lager för svåra driftsförhållanden som hittills har konstruerats.... FOR SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN (The Swedish Association of Engineers and Architects) (Association Suédoise des Ingénieurs et des Architectes) (Asociatión Sueca de Ingenieros y Arquitectos) (Vereinigung Schwedischer Ingenieure und Architekten) I955 (Redigcrad i Oktober 1954) (Presslagd i januari 1955) INNEHÅLL SKF Nåja, orsaken spelar ingen roll; fakta talar: SKF:s sfäriska rullager används mer och mer, över hela världen, i ungefär axelboxar till rälsfordon av alla slag, i valsverk, krossar, elmotorer och generatorer, dieselmotorer, pappersmaskiner, pumpar och kompressorer, som bärlager i hundratals fartyg och som propellertrycklager i bogserbåtar och liknande kort sagt, överallt där lagret måste ta upp stora och varierande belastningar. A 32 Sid. Svenska Teknologföreningen... 2 Teknisk Tidskrift 2 Styrelser och funktionärer 3 Nämnder och ständiga kommittéer... 7 Svenska Ingenjörsföreningars Nämnd (SIN) 8 Korresponderande föreningar 8 Polhemsfonden 9 Hedcrsdomstol.-kodcx 10 Hedersledamöter n Upplaga II 000 ex. Sid. In memoriam 12 Ordinarie ledamöter 13 Lcdamotskap 243 Juniorlcdamöter 244 Teckenförklaring 250 Geografisk förteckning 25.2 Ledamotscertifikat 255 Gästpass 255 Föreningsmärken 255 Litteraturförteckning 256 Annonsörregister 258

5 2 Lokal: Postadress: Telefon: Postgiro: (växel) Expeditionstid: Verkst. Sekreterare: Avd.-sekr.: Kursledare: Klubblokaler: i :e dir.: vaktmästare: Restaurang: Föreståndarinna: Lokal: Postadress: Telefoner: (växel) Postgiro: Expeditionstid: Chefredaktör: Redaktionssekr.: Andre Andre Korrektur, Expedition: Kassa: Annonser: Fackredaktörer: redaktör: redaktör: Bergsvetenskap: Elkraftteknik: Flygteknik: Grafisk särtryck: teknik: Industriekonomi: Kemi: Mekanik: Lantmäteri: Verkstadsteknik: Skeppsbyggnadskonst. Teknisk Teleteknik: Husbyggnad: fysik: Väg- och vattenbyggnadskonst: SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN Brunkcbergstorg 20, Stockholm Box 16368, Stockholm , lördagar , Juni aug. stängt ÅKERMAN OSKAR civiling. (44) NORDENADLER EVA fröken (29) LAGERQVIST INGEBORG fröken (19) STRANDH SIGVARD civiling. (51) (sönd. stängt) FELDT SIMON (30) LÖFROTH ANNA fröken (53) TEKNISK TIDSKRIFT Drottninggatan 85, Stockholm Box 841, Stockholm , -67, -68, , lördagar , juni aug. stängt HAMBRAEUS GUNNAR civiling. SÖDERSTRÖM WlLHELM diploming. HXHNEL SIGGE civiling. WIDELL TORSTEN NORGREN S herr ÄNGSTRÖM A herr RYDAEUS, B fru LINNÉLL M fru docent ROTHELIUS E bergsing., Östermalmsgatan 29, Sthlm LALANDER SVEN byrådir., K. Vattenfallsstyr., Karduans- 11 lakar g.it , Sthlm C PALME HANS OLOF civiling. SAAB, PIHL Linköping LENNART civiling., Grafiska Forskningslab. Drottning Kristinas Väg 61, Sthlm Ö LINDBLAD RUNO byrådir., Rörstrandsg. 34, Sthlm Va TRÄGÅRDH UNO docent, K. Tekniska Högskolan, Sthlm 70 WIDELL TORSTEN A docent, Mjölnarstigen 9, Lidingö I ÅHSTRAND LARS lantmätare, Getfotsv. 26, Enskede ANDERSSON OWEN Civiling. K. Tekniska Högskolan, Sthlm 70 LJUNGZELL Nils J civiling., Malmskillnadsg. 42, Sthlm C HULT JAN civiling., K. Tekniska Högskolan, inst. f. hållfasthctslära, Sthlm 70 HARTMAN DAG civiling., Saab, Linköping HELLSTEN GÖRAN civiling., K. Bostadsstyrelsen, Hamngatani9, Sthlm C LUNDBERG GÖSTA byrådir., K Vattenfallsstyrelsen, Drottninggatan 21, Sthlm C Ö SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN STIFTAD 1861 s/3 STYRELSEN 1955: (Årtalet efter namnet anger det år fr. o. m. vilket mandatet gäller. Årtalet inom () anger början av mandat, som omedelbart föregått nuvarande). Övriga ordinarie ledamöter: av föreningen å stämma valda: Prcsidielcdamöter: JONDAL BO dir., ordf. 55 GUSTAFSSON BENGT civiling. (51) 53 AMÉEN EINAR bruksdisp. 53 LANNER VILGOT civiling. (51) 54 ÅKERBLAD HANS arkitekt (52) 55 LJUNGGREN LARS distriktslantmätarc (53) 55 LAUDON AXEL disp. 55 M LJUNGBERGGREGORYciviling. (52) 53 LIND FRED civiling. 53 E RATHSMAN BO överdir. 53 ESPING ERIK övcring. 53 A MOLANDER MATS ERIK arkitekt 53 UHLIN LENNART arkitekt 55 SVR BYSTRÖM ERIC dir. 55 ESSUNGER GUNNAR byrådir. 55 K-B GARDIN SVEN disp. 54 ÖHMAN EINAR bergsing. 55 T STEENBERG BÖRJE professor 54 SVEDLUND ERIK civiling. (54) 55 S LUNDBERG BO överdir. 55 OLDENBURG IVAR marinöverdir. 55 I L U T H M A N GÖSTA dir. 55 LUHR KARL WILHELM övering. 54 G LAGRELIUS EINAR dir. 54 BERGSTRÖM KARL dir. 54 F MILEIKOWSKY CURT docent 55 NIORDSON FRITHIOF tckn.lic. 52 L MOGENSEN PATRIK distriktslantmätare 53 HELLSTEN CURT lantmätare 54 KTH BAHRKE SIGVARD teknolog (54) 55 CTH SYNNELIUS RUNE teknolog 55 BERGMAN ANDERS dir., v. ordf. (S3) ^5 FAERDEN JOHN dir., v. ordf. (54) 55 av avdelningarna valda: Suppleanter: JUNG INGVAR dir. 53 HAEFFNER ERIK civiling. 54 FLINCK KARL-EVERT dir. 54 HANSEN STIG bergsing. 54 RAND THORKILD professor 55 FISCHER HANS CHRISTIAN civiling. 55 OLEDAL MAGNUS professor 53 L A M M UNO tckn.dr 53 OLSSON PER OLOF arkitekt 53 BACK ERIC övering. (54) 55 STRÖMBERG YNGVE civiling. 55 RÖNNMARK LENNART professor 55 BERNDT SUNE tekn.lic. 54 von FEILITZEN GUNNAR civiling. (54) $5 ELDH ÅKE civiling. 55 HAMMARSTRÖM OVE civiling. 55 CARLSSON HUGO stadsing. 54 av studentkårerna vid KTH och CTH valda: NORBORG BENGT teknolog Jj ARVIDSSON ELON teknolog 55

6 5 REVISORER: RITZLER AXEL civiling. (44) 47 SÖDERSTRÖM STEN civiling. 54 suppl. DEIXNER JAN civiling. (52) 55 WILLNER SVEN aukt. revisor 55 suppl. LINDGREN BENGT aukt. revisor 48 AVDELNINGARNAS STYRELSER OCH FUNKTIONÄRER Avdelningen för Mekanik Bildad /1 Antal medlemmar därav 140 juniorer Styrelse: LJUNGBERG GREGORY civiling., ordf. (51) 53 ROMEDAHL SVEN civiling. 53 OLEDAL MAGNUS professor, v. ordf. 53 LIND FRED civiling. (48) 53 LUTHMAN LARS civiling., sckr. (48) 53 WYKMAN TORSTEN övcring. 53 LARSSON KARL-ERIC civiling., v. sckr. 54 HAMRIN KARL-ARVID civiling. 53 Ceremonimästare: Klubbmästare: Vice klubbmästare: BOYE ULF byrådir. 43 EJERHED BARTIL civiling. 50 WIKMAN ULF civiling. 54 Avdelningen Svenska Elektroingenjörsföreningen Bildad /3 Antal medlemmar därav 210 juniorer Styrelse: RATHSMAN Bo överdir., ordf. (50) 53 RÖNNBLOM NILS byrådir. 54 ESPING ERIK övering., v. ordf. 53 ALMSTRÖM KNUT R K:SON civiling. 54 LAMM UNO tekn.dr, v. ordf. 53 WERTHÉN HANS tekn.lic. 55 JOSEPHSON BENGT tekn.lic, sekr. (54) 55 LANNER VILGOT civiling. 53 LINDAHL PER-ERIK civiling., sekr. 55 RYMAN STELLAN chefsing. 54 SIEWERT OTTO civiling. 53 ÖSTLUND HENRIK civiling. ceremonimästare 54 Klubbmästare: MUNCK AF ROSENSCHÖLD ELOV byrådir. 45 MARTIN PER dir. 40 TRANAEUS LEIF civiling. 50 RITZLER AXEL dir. 42 Avdelningen Svenska Arkitektföreningen Bildad /4 Antal medlemmar 400 därav 80 juniorer Styrelse : Revisorer: MOLANDER MATS ERIK arkitekt, ordf. (52) 55 ACKING CARL-AXEL arkitekt 52 UHLIN LENNART arkitekt, v. ordf. 55 BERG ANDERS arkitekt (52) 53 ASPLUND HANS arkitekt, sekr. 53 CELSING PETER arkitekt 53 RAMEL STEN arkitekt, klubbmästare 55 WESTMAN TORSTEN arkitekt 53 OLSSON PER-OLOF arkitekt, skattmästare 52 Revisorer: TORNE SETH arkitekt 55 BERGVALL^LENNART arkitekt 45 Svenska Väg- och Vattenbyggares Rikförbund Tillkommen fr. o. m. den 1/ genom sammanslagning av Avdelningen för Väg- och Vattenbyggnadskonst (bildad den 6/4 1888) samt SVR (bildat den 22/;; 1944) Antal medlemmar därav 200 juniorer WIDEGREN RAGNAR civiling., verkst. dir. BYSTRÖM ERIC dir., ordf. 55 PERSSON FRANS fastighetsdir., v. ordf. 55 ESSUNGER GUNNAR byrådir., v. ordf. 55 BACK ERIC övcring. (54) 55 SJÖCREN TORE byråchef 53 HULT GUNNAR civiling. 55 HUBENDICK PER-ERIK i:e byråing. 55 Revisorer: JANSSON HERMAN major 55 RYDMAN SVEN-GEORG civiling. (54) 55 Styrelse : Avdelningen för Kemi och Bergsvetenskap SAMUELSON STIG civiling. 54 ANDERBERG SVEN civiling. 55 OLSSON BENGT civiling. 55 ANDERSSON HARRY civiling. 55 HELLBLOM KURT civiling. 55 ENHAMRE ERIK civiling. 55 Bildad /5 Antal medlemmar därav 160 juniorer Styrelse: Revisorssuppleanter : KÜLLSTEDT HELGE civiling. 55 ISGÅRD ERIK civiling. 55 GARDIN SVEN disp., ordf. (54) 55 FREY GUY S:SON fil. lic. 54 ÖHMAN EINAR bcrgsing., v. ordf. 5$ ÖHRNER MÅNS civiling. 53 STRÖMBERG YNGVE civiling., sekr. (54) 55 SAHLIN INGEMAR kommerseråd 53 EDSTRÖM J O tekn.lic, v. sekr. 55 LARSON SOLVE J bcrgsing. (47) 54 LARSON SOLVE J bcrgsing. 47 Klubbmästare: Avdelningen för Teknisk Undervisning Bildad /12 Antal medlemmar 270 STEENBERG BÖRJE professor, ordf. 54 RÖNNMARK LENNART professor, v. ordf. 55 STRAND SIGVARD civiling., sckr. 52 NILSSON EGON lektor 53 EKELÖF STIG professor 54 Styrelse : Suppleanter : Klubbmästare : LINDGREN CLAES dir. 55 MUNCK AF ROSENSCHÖLD JOHN civiling. 53 BENGTSON ERIK J dir. 54 HEIMBURGER GUNNAR arkitekt 38 SVEDLUND ERIK civiling. (52) 55 WÄRNFELDT ANDERS civiling. 55 Avdelningen för Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik Bildad /5 Antal medlemmar 610 därav 50 juniorer LUNDBERG BO överdir., ordf. (54) 55 LÖWENHIELM GUSTAV dir., ordf. (52) 55 OLDENBURG IVAR marinöverdir., v. ordf. 55 BERNDT SUNE tekn. lic, sekr. (54) 55 HULTMARK ERIC civiling., v. sekr. 55 Klubbmästare: SCHRÖDER HARALD civiling. (54) 55 Styrelse : HAFSTRÖM HANS G:SON marindir. (53) 55 BRISING LARS dir. 53 KAUDERN GÖSTA dir. 55 GUDMUNDSSON GUSTAF övering. 55 Vice klubbmästare : ASGÄRD Bo marining. 55

7 6 Avdelningen för Industriell Ekonomi och Organisation Bildad /5 Antal medlemmar NÄMNDER OCH STÄNDIGA Teknisk Tidskrifts nämnd KOMMITTÉER: 7 Styrelse: LUTHMAN GÖSTA dir., ordf. (54) 5*5 LUNDGREN LARS dir. (51) 54 LUHR KARL WILHELM övcring., v. ordf. 54 CARLBERG lio CASTEN övcring. 54 VON FEILITZEN GUNNAR civiling., sckr. 53 HAZELIUS HANS övcring. 54 LARSSON STEN civiling., v. sckr. (52) 53 Suppleanter: AIILIN STIG civiling. 54 JACOBSSON STIG övcring. 54 GIEROW PÄR civiling. 54 CARBONNIER NILS civiling. 55 PAHLBÄCK SVEN dir., ordf. 52 MALMSTRÖM SVEN dir. 47 EDSTRÖM HUGO dir. 52 ÖHRNER MÅNS civiling. 52 GUSTAFSSON BENGT civiling. 49 RATHSMAN BO övcrdir. 53 Kursnämnd (Kursverksamheten under omorganisation) PORSANDER TORE dir., ordf. LUNDQVIST NILS civiling. STRANDH SIGVARD civiling., sckr. WÄSTLUND GEORG professor LUNDIN GÖSTA civiling. ÅKERMAN OSKAR civiling. HÖSSJER GUSTAV professor Vakant Klubbmästare: EJERIIED BÄRTIL civiling. (50) 55 Vice klubbmästare: HERMELIN TOR civiling. 55 Biblioteksnämnd Avdelningen för Grafisk Teknik Bildad /5 Antal medlemmar 130 LAGRELIUS EINAR dir., ordf. 54 BERGSTRÖM KARL dir., v. ordf. 54 ELDH ÅKE civiling., sckr. 55 Styrelse: SANDER HANS civiling., klubbmästare FAGERBERG SVEN ing. 54 GAUFFIN MÅNS övcring M A SVR K-B MALMGREN EINAR byrädir., ordf. 49 NORDENSSON TOM civiling. 41 BOYE HARALD civiling. 52 KÅELL STURE byrådir. 43 MALMGREN EINAR byrådir. 43 HOLM LENNART arkitekt 53 ROMMEL NILS civiling. 52 MÖLLER SVEN byrådir. 51 HÄHNEL SIGGE civiling. 54 ROTHELIUS ERNST bcrgsing. 55 S SCHÖNNING JOHN civiling. 44 NORDLING T civiling. 52 T BJÖRKBOM C överbibliotekarie 47 I LINDBLAD RUNO byrådir. 47 G ARNAMO ALF civiling. 54 F PERSHAGEN BENGT civiling. 53 L ÅHSTRAND LARS lantmätare 55 Kommittén för motorbränslen och smörjmedel 54 (M) Avdelningen Tekniska Fysikers Förening Ansluten /1 Antal medlemmar 180 därav 40 juniorer MIIEIKOWSKY CURT docent, ordf. (54) 55 SKJÖLDEBRAND ROBERT civiling., v. ordf. (54) 55 HAMMARSTRÖM OVE civiling., sckr. 55 HEDEBRANT OLLE civiling., tekn. sekr. (54) 55 SKJÖLDEBRAND ROBERT civiling., klubbmäst. 55 Styrelse: BERG OWE civiling. (45) 48 NIORDSON FRITHIOF tekn. lic. (53) 55 ZACHRISSON LARS ERIK civiling. 54 MALMSTRÖM SVEN civiling. 55 LUNDQUIST NILS-H civiling. (53) 55 BRISTEDT EINAR civiling., ordf. Antal ledamöter 10 NIVAEUS EVALD civiling., sekr. Värmeströmsgruppen 54 (M) LENNGREN C E civiling., ordf. Antal ledamöter 54 YHLAND C H tekn. lic, sekr. ELGERUS C civiling. Huss G civiling. MALMQUIST L civiling. SIMMONS T civiling. Avdelningen för Lantmäteri Bildad /1 Antal medlemmar 220 därav 40 juniorer MOGENSEN PATRIK distr.-lantmätare, ordf. (51) 54 BJERHAMMAR ARNE professor, v. ordf. 54 HELLSTEN CURT lantmätare, sckr. (54) 55 BERGENTZ SVEN distr.-lantmätare 54 Styrelse : WELANDER GÖSTA lantmätare 55 CARLSSON HUGO stadsing. (52) 53 FORSELL MATS statskartograf klubbmästare 53 Svenska kommittén för nordiska elektroteknikermöten 31 (E) BORGQUIST WALDEMAR fd gencraldir., ordf. Antal ledamöter 8 KÅELL STURE byrådir., sekr. Trätekniska kommittén 37 (V) THUNELL BERTIL tekn. dr., ordf. Antal ledamöter 4 NORÉN BENGT civiling., sekr. Husbyggnadstekniska kommittén 39 (V) Revisorer: SMITH ÅKE lantmätare (51) 54 HOLMGREN STURE statskartograf 55 Revisorssuppleanter: TENGBORG ERIK lantmätare 55 BRÄNDSTRÖM BENGT lantmätare 55 WIKING BENGT övering., ordf. Antal ledamöter 23 KÄLLERSJÖ LENNART civiling., sckr. MÅNSSON KURT civiling.

8 8 SVENSKA INGENJÖRSFÖRENINGARS NÄMND P O L H E M S F O N D E N 9 (SIN) Stccnhoff Rolf övcring., Sthlni, ordf. GöthJE dir., Malmö, v. ordf. Stenhane Karl H chefsing., Sandviken, v. ordf. Åkernian Oskar civiling., Sthlm, generalsekr. MED SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN KORRE SPONDERANDE SVENSKA TEKNISKA FÖRENINGAR P O L H E M S M E D A L J E N Blekinge Tekniska Förening, Karlskrona'^ Elektriska Klubben i Västerås, Västeras Flottans Ingenjörsförening, Ingenjörsklubben i Falun, Ingenjörsföreningen Karlskrona Falun i Halmstad, Halmstad Jämtlands Läns Tekniska Förening, Östersund Kalmar Teknologklubb, Kalmar Karlskoga Bergslags Tekniska Förening, Bofors Kronobergs Läns Tekniska Förening, Växjö Köping-Arboga Tekniska Förening, Köping Landskrona Tekniska Förening, Landskrona Lapplands Tekniska Förening, Tuolluvaara Norrbottens Tekniska Förening, Luleå Norrköpings Polytekniska Förening, Norrköping Skånska Ingenjörsklubben, Malmö Sundsvalls Tekniska Förening, Sundsvall Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening, Sthlm Söderhamns Ingeniörsklubb, Söderhamn Södra Dalarnas Tekniska Förening, Tekniska Förbundet i Boras, Boras Tekniska Föreningen, Uppsala Avesta Tekniska Eskilstuna Föreningen i Eskilstuna, Tekniska Föreningen i Gävle, Gävle Tekniska Föreningen i Hälsingborg, Hälsingborg Tekniska Föreningen i Härnösand, Härnösand Tekniska Föreningen i Jönköping, Jönköping Tekniska Föreningen i Kristianstad, Kristianstad Tekniska Föreningen i Nynäshamn, Nynäshamn Tekniska Föreningen i Skövde, Tekniska Föreningen i Södertälje Södertälje, Skövde Tekniska Föreningen i Västerås, Västerås Tekniska Klubben, Tekniska Samfundet, Motala Göteborg Trollhättans Ingenjörsklubb, Trollhättan Uddevalla Ingeniörsklubb, Uddevalla Värmländska Ingeniörsföreningen, Västerbergslagens Ingeniörsklubb, Karlstad Ludvika Västerbottens Tekniska Förening, Skellefteå Örebro Ingenjörsklubb, Örebro Östergötlands Tekniska Förening i Linköping, Linköping 1'OLHEMSFONDEN har till uppgift att bereda understöd ät svensk forskning inom tekniska ämnesområden samt att belöna för industrien och byggnadskonsten viktiga tekniska undersökningar, rön och framsteg inom vårt land. Styrelsen skall i regel minst vart femte år vidtaga åtgärder för utdelning av det av Ingenjörsföreningen instiftade Polhemsprisct till författare av förtjänstfulla originalavhandlingar i tekniska ämnen, vilket pris utgöres av en medalj i guld med Christopher Polhems bröstbild. Styrelsen skall i regel årligen utgiva understöd för teknisk forskning från Polhemsfondens dispositionsmedel och äger rätt att för högst tre på varandra följande år anslå intill hälften av fondens årliga avkastning för ett och samma ändamål. Medel från fonden må även användas för tryckning av teknisk-vetenskapliga publikationer. 1878: Ingenjör A Werner Cronquist 1879: Ingenjör B Otto Fahnchjelm 1881: Ingenjör Elis Henrik Bedoire 1882: Ingenjör Carl Ångström 1895: Civilingenjör Ernst Danielson Civilingenjör J Gustaf Richert 1900: Dr Martin Ekenberg Överingenjör Johan A Brinell 1904: Civilingenjör Carl G Lundgren Civilingenjör Sigurd A G:son Nauckhoff 1911: Kaptenen VVK N Richard Ekwall 1921: Civilingenjör Bo Hellström Fil. dr F R Berwald Förteckning över Polhemspristagare 1925: Civilingenjör Baltzar von Plåten Civilingenjör Carl Munters 1930: Docent Erik öman Civilingenjör Elis A Göth Civilingenjör Håkan Sterky Fil. dr Mauritz Vos 1936: Civilingenjör Walter Kjellman 1940: Professor Waloddi Weibull Professor Lennart Forsen 1945: Tekn. dr Conrad (Conny) Palm Civilingenjör Olof Rydbeck 1950: Fil. dr K H Gustavsson Professor Hannes Alfvén

9 10 SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGENS HEDERSDOMSTOL EKELUND BO, civiling. STERKY HÅKAN, generaldir. EDSTRÖM HUGO, civiling. SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGENS BESKYDDARE HANS MAJESTÄT KONUNGEN II HEDERSKODEX Inom olika yrkesgrupper har vid sidan av mer generella, ur det allmänna rättsmedvetandet framsprungna grundsatser även utbildats av resp. yrkens art och ansvar betingade rättsregler. Ehuru dylika regler givetvis varken kunna eller böra göras si detaljerade, att de täcka alla i det praktiska livet förekommande fall, torde de kunna tillmätas betydelse si till vida, som de klargöra, i vilken anda en del hithörande spörsmil böra bedömas. De erhålla därigenom närmast karaktär av riktlinjt för yrkets korrekta bedrivande. Svenska Teknologföreningen har, härvid följande exempel av ett flertal utländska ledande tekniska sammanslutningar, ansett lämpligt att till sina medlemmar anbefalla följande vid allmänt sammanträde den 20 februari 1929 antagna. Riktlinjer för ingenjörens gentemot allmänhet och kolleger. och arkitektens lojala uppträdande under sin yrkesutövning 1. Ingenjören resp. arkitekten bör bedriva sin verksamhet under full lojalitet mot kolleger i olika ställningar, över- och underordnade, arbetsgivare och arbetstagare. 2. Han bör undvika att taga någon som helst befattning med företag av tvivelaktig karaktär. 3. Han får icke använda illojala metoder i tävlan om anställning, uppdrag eller beställningar, ej heller under någon förevändning söka skada kollegers anseende genom oberättigad kritik, obefogade beskyllningar eller anspelningar. Där sådant förekommer, bästa övertygelse uppträda häremot. är det hans plikt att efter 4. Han bör noga beakta, huruvida kommersiella och tekniska upplysningar, som han erhållit som förtroendeman, tjänsteman eller uppdragstagare, äro av konfidentiell natur, och han bör respektera andras rätt till uppslag, uppfinningar, utredningar, planer och ritningar. 5. Han bör öppet tillkännagiva för uppdragsgivare, chefer och andra vederbörande, om ekonomiska och andra intressen, som möjligen kunna påverka hans omdömes opartiskhet. 6. Han får icke mottaga ersättning, ekonomiskt eller annorledes, från mer än ett håll, utan samtliga parters medgivande. Provisioner, som icke äro av alla parter kända och medgivna, få icke förekomma. 7. Han får icke vid utövandet av sin befattning i allmän eller enskild tjänst eller vid fullgörande av mottaget förtroendeuppdrag gynna obehöriga intressen, egna eller andras. 8. Han bör såväl enskilt som vid offentligt uppträdande, i litterära publikationer samt vid annonsering bemöda sig om ett sakligt och värdigt framställningssätt och undvika felaktiga, missvisande eller överdrivna påståenden. 9. Han skall söka bidraga till teknikens utveckling, och, därest ej bärande skäl föreligga för ett motsatt förfarande, ställa sina erfarenheter och rön till kollegers förfogande. Han skall hava intresse av att bibringa allmänheten en korrekt, av biavsikter oberörd uppfattning i tekniska spörsmål. 10. Han skall ständigt minnas, att hans yrkesutövning såväl som de tekniska vetenskaperna böra stå i samhällets, fosterlandets och mänsklighetens tjänst. SVENSKA HEDERSLEDAMÖTER u "/s 1936 J</ </ ,s/s Generaldirektör Gösta Malm Professor Henning Pleijel Civilingenjör Ernst Alexanderson Direktör Sigfrid Edström Direktör Hemming Johansson Direktör Sten A Westerberg Professor Wolmar Fellenius t Professor Hjalmar Holmgren Civilingenjör Carl Hammar Professor Clemens Ullgrcn Professor Clas Wilhelm Eneberg Professor Eric Edlund Överdirektör Knut Styffe Generaldirektör Vilhelm Hansen Filosofie doktor Gustaf Dalen Landshövding Sven Liibeck Professor Ragnar Östberg Doktor-ingenjör Hugo Hammar Doktor h. c. Carl Edvard Johansson Kommerseråd Axel Enström Direktör Bengt Ingeström Filosofie doktor Sigurd Nauckhoff ARK I T E KTFÖR E N I NGE N S HEDERSLEDAMOT 5/,, 1934 Sir Giles Scott President Royal, Institute of British Architects.

10 12 IN MEMORIAM I95i fr. o. m. november O R D I N A R I E L E D A M Ö T E R Ekelund Carl A 21/12 Ekelöf John 13/12 Festin Carl 12/12 Fallin Ingemar 4/11 Höök C Robert 8/12 Alinér Nils 8/11 Andersson Anders 20/11 Ahxncr A Harald 7/4 Berglund K V 16/1 Burmeister J Otto A 31 /io Carlbcrg C Herman E 20/11 Carlsson T E Edgar 17/10 Cederholm Allan R 26/1 Christofferson C Victor 29/9 Dahlgren V O Richard 13/3 Danielsson Nils G 21/6 Eriksson Per E 7/12 Ericson E Tage 8/3 Falk Erik 2/5 Frykholm Mauritz F 1/8 Hammarskjöld Henning A 2/7 Hamring P Emil 25/1 Hirsch Frank L 23/12 Hjorth B Olof 2/4 Hubcndick C E L 24/4 Agrcll Carl L 30/8 Andersson Gustav H 17/8 André P A Sture 6/11 Angeldorff Tor A 11/1 Bengtsson K O Harald 21/4 Bengtsson Rolf W 15/4 Berg Birger G:son 8/6 Bergström Gunnar 31/7 Busch Sune Hj 3/1 Cederström C Hjalmar 26/7 Dahlbcck Gustaf O W 10/4 Dahr Konstantin 8/II Egnell Fritz C E 7/3 Eckerbom Gustaf 24/1 Ericsson G Helge 14/8 Granhed Carl G 22/10 Grenander Max 4/7 Gullander E G Ragnar 25/7 Gustafsson Emil G T 9/3 Hagenfors Lennart S 31/3 Hamrin Arvid E 27/3 Holmqvist Herman 28/11 Husberg N A Tore 13/12 Barrling L Gunnar 11/1 Brodin Helmer T 4/3 Cronvall Erik G 25/6 Dahlquist Sven 30/6 Dahlström Oskar E V 24/4 Ekwall P Gunnar I0/I Fant Erik J 12/4 Faxen J Harald 24/7 Gärde Hugo E R 19/2 Hellström Per 6/3 Hjelmström Erik A 11/9 Holm Yngve V 14/7 Lindnian Gösta J E 9/12 Lindström K John H 24/11 Lundgren Rick N 25/12 Magnuson Gunnar F 24/ Hugoson N Erik A 15/6 Hultin Sven 28/1 Hultman G H 27/4 Hyllncr N G (Gösta) 15/9 Jeansen Carl F 23/3 Lamberg Carl 21/11 Larsson Edward 23/9 Lenander K Allan 22/8 Lidberg Knut S 20/7 Lindblad Nils A B 19/12 Lindgren Axel W 31/8 Lundeberg Folke O 16/3 Nilsson Anton F 16/3 Nilsson A Edvard 23/7 Österman John Ch 23/1 Ottosson Johan O 17/12 Palmblad Emil 30/12 Pauli Sven 28/s Plass Curt Th 28/ö Pehrsson Erik G 8/ Häkanson K Hilding W 23/1 Högel K G Lennart'12/11 Ingeström Bengt 28/11 Johansson J Albert 9/8 Johnson Birger 19/4 Johnson Emil F 17/1 Kjellström S Olof 26/6 Kreiiger Henrik 12/10 Lagergren K A 18/3 Landtmanson M K 31/1 Larsson Ernst L 8/2 Lindahl Sune 5/8 Lindahl Sven 26/2 Lindkvist N Valdemar 19/11 Lundborg Bror H 18/7 Lübeck C Hilding O 23/5 Löfroth K Axel F 14/9 Malmfors Gustaf 27/3 Malmqvist K Ernst 13/1 Nauclér J Reinhold 23/3 Nordlund Bengt J V 14/12 Norlander Helge G 14/2 1 Oom Gustaf M B 31/ t. o. m. september Johansson Andreas 23/5 Leijonhufvud K Axel A :son 9/7 Lindh Ernst 23/4 Mattsson N R C Eiffcl M 13/8 Montelius Carl O J 13/5 Måwe E G Harry 7/7 Nannesson Kurt V 15/9 Neumiiller Hans F M 6/3 Niklasson F Sixten V 29/9 Nilsson K Herman 20/9 Nordfeldt H Birger E 22/6 Rosén Eric S 1/6 Nyberg Henry 21/12 Palm Conrad (Conny) R A 29/1 Paulsen Thure B 8/II Philip S Olof 3/11 Pcdcrscn Carl W 25/1 Rendcll N Ingvar 17/12 Ribbing Nils A 26/6 Rost Helge F 22/12 Schutz Gunnar 2/6 Simonsson Evert 2/7 von Stapelmohr Gösta M 27/11 Sundquist Bengt W 1/7 Steen Sven O 4/10 Söderlund Gustaf B 2/11 Thalén Gunnar T R 15/5 Thielers N Gustav 8/10 Tingsten Karl A 15/11 Trotzig Peter 10/5 Wallin Gunnar J H 3/3 Wesslén Gunnar 12/11 Zettcrström B T 6/3 Åkesson Malte 14/5 Örngård Olof E iö/n Pallin H N 18/9 Paring Axel A 21/10 Pettersson Ernst B 19/8 Sagnér N T Gerard 10/6 Skoglund Halvar 25/3 Smith Arvid O'4/9 Sturzenbeckcr Orvar T P 31/7 von Sydow Johannes 20/11 Södcrlund Kurt G 12/9 Tham A Gustaf S 21/7 Thorescn Harald 31/3 Tranxus N Bertil 19/11 Undén Hans N 16/5 Veländer Sten 13/10 Werner Oscar 24/10 Wingårdh Erik A 19/1 Wingquist Sven G 17/4 Akerblad Carl I E 10/6 Aström C Bertil 13/4 Ödqvist Gustaf 5/9 Öhrn G Emil 26/9 Royen Nils T 25/4 Schill Bernhard A V 29/1 Schlytcr Ragnar O O 11/2 Sinclair Gunnar 19/2 Storjohann Christian 1/6 Sundblad Nils K 19/4 Sund K H Ake 7/8 Torell Otto M 9/9 Thörnblad Thor 20/6 Wedberg L Erik 1812 Wiklund Ali 24/9 1 Wijkman E J 18/8 Aare se Are Aastrup Åke 12 Civiling.; övering. Hammarforsens Kraft AB, Storg. 1, Sundsvall, tel ; Bragev. 1 A, Skönsberg, tel. Sundsvall V Abel Leopold S 80 Civiling.; Sätertäppan 1, Sthlm, tel V Abelson H Rune I 13 Civiling.; österg. 10, Trelleborg V Abelsted Arne F 11 Civiling.; konsult. Ing.byrå, Västmannag. 35, Sthlm, tel ; Vikingag. 27, tel E Abenius Håkan V 02 Bergsing.; disp. o. verkst. dir. St. Kopparbergs Bergslags AB, Falun, tel.»bergslaget»; Magasinsg. 2 4, tel. 594 B Abenius P Wilhelm 64 Fil. dr, fd rektor; Rällså, tel. Löa 34 K Abrahmsén Ragnar O 03 Civiling., kapten VVK; arbetschef Indalsälvens Regleringsförening, Faxälvens Regleringsförening, Birger Jarlsg. 41 A, Sthlm, tel ; Västerled 11, Bromma, tel V i ramson Hugo 97 Civiling., LKrVA; AB C E Johansson, Eskilstuna; Strandg. 8 B, tel MEF Acking Carl-Axel 10 Arkitekt; egen verksamhet, Regeringsg. 40, Sthlm, tel , huvudlärare Konstfackskolan; Agnev. 8, Djursholm, tel A Adamson Bo L 25 Tekn. lic; Statens Nämnd för Byggnadsforskning, Styrmansg. 26, Sthlm, tel ; Brålunden 6, Bromma, tel V Adding Stig T 05 Civiling.; egen verksamhet, Lidnersplan 12, Sthlm, tel V Adéll, Bengt-Ingvar 11 Civiling.; patenting. STAB, Jönköping, tel.»tändsticksbolaget»; Stadsparksg. 10, tel S Adelrot Arthur B 03 Ing.; AB Bofors, anläggningschef Bofors- o. Kilstaverken, Bofors, tel. Karlskoga ; Knektåsv. 17, Bofors, tel. Karlskoga KM Adelsköld R Fredrik 07 Civiling.; byrådir. K Patent- o. Registreringsverket, Valhallav. 136, Sthlm, tel ; Gyllenstiernsg. 7, tel K Adlercreutz Johan L 21 Civiling.; Sthlms Örlogsvarv, ombyggnadsing. Marinverkstäderna, Sthlm, tel ; Angsv. 8, Saltsjöbaden, tel SI Adlercreutz C Thomas A J 15 Arkitekt; byråing. Försvarets Fabriksstyrelse, Flemingg. 103, Sthlm, tel ; Sandhamnsg. 35, tel A Adolfsson K Gösta L 19 Civiling.; K Marinförv., torpedbyrån, Sthlm 80, tel ; Rindög. 7 Adolfsson N Åke 95 Bergsing.; gjuteriing. AB Åbjörn Anderson, Svedala, tel.»gjuteriet»; Storg. 12, tel. 329 I Adström Y Bertil 16 Civiling.; Sieverts Kabelverk, St. Badhusg. 20, Gbg, tel ; Dr Liborius g. 9, tel E Afzelius Ivar A 07 Civiling.; AB Separator, Flemingg. 14, Sthlm, tel ; Rörläggarv. 18, Bromma, tel KB Agby Bertil E 17 Civiling.; branding. Försäkrings AB Svea Nornan, Gbg, tel ; Hagmarksg. 6, tel Agelin Sven F 05 Civiling.; byggnadschef Byggnadskont., Kalmar, tel ; Norra v. 45, tel V Ager J P Harald J:son 00 Diploming.; övering. AB Industribyrån, organisationsavd., Malmtorgsg. 10, Sthlm, tel ; Högomsv. 5, Näsbypark, tel IGMT Agerberg Bengt 26 Civiling.; Ångbryggeriet, Östersund M Agerman S Erik A 29 Civiling.; ASEA, avd. Tvs, Västerås, tel ; Svanteg. 2 A, tel Ml Aggestam K G Valdemar 02 Civiling.; LME:s Mätinstrument AB, Ranhammarsv. 20, Bromma, tel ; Utflyktsv. 7, tel E Agorelius Göran P 04 Civiling.; distributionsing. Kraft AB Gullspång-Munkfors, Nyg. 1, Mariestad, tel. 220, 221; John Hedins v. 24, tel. 822 E Agrelius D G Roger 11 Civiling.; lektor Tekniska Gymnasiet, Norrköping; Borgsg. 45, tel

11 FÖRKLARING över i ledamotsförteckningen använda beteckningar och förkortningar. SifTertalct efter namnet betecknar födelseåret. Namnet satt i versaler betecknar hedersledamot. * betecknar, att ledamot erlagt avgift för livstid. ** betecknar, att ledamot varit Svenska Teknologföreningens ordförande. Telefonstationens namn angives endast då det avviker från adressortens; undantag liärifrån utgör.i till Stockholms telefonnät anslutna orter. Avdelningsbeteckningar: M = Avdelning för Mekanik E = Svenska Elektroingenjörsföreningen, Avdelning av Svenska Teknologföreningen A = Svenska Arkitektföreningen, Avdelning av Svenska Teknologföreningen V = Avdelning för Väg- och Vattenbyggnadskonst K-B =»» Kemi och Bergsvetenskap S =»» Skeppsbyggnadskonst och Flygteknik T =» Teknisk Undervisning I»» Industriell Ekonomi och Organisation G = t Grafisk Teknik F = Tekniska Fysikers Förening, Avdelning av Svenska L = Avdelning för Lantmäteri SVR = Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund Förkortningar: A 8 K Bodens artilleriregemente ABA AB Acrotransport AEG Elektriska AB AEG AGA Svenska AB Gasaccumulator AIHS Artilleri- & Ingenjörshögskolan ASEA Allmänna Svenska Elektriska AB BEFA Byggnadsentreprenörernas Fastighets AB B.M.E- Bachclor of Mechanical Engincering B. Sc. Bachelor of Science CTH Chalmers Tekniska Högskola C V M Centrala Flygverkstaden, Malmslätt dr phil. doctor philosophiae dr rer. nat. doctor rerum naturalium Dr: Sc. doctor of science dr techn. Doktor der technischen Wissenschaften Elektromekano Svenska Elektromekaniska Industri AU Elverk Elektricitetsverk ESAB Elektriska Svetsnings AB ETH Edgenössige Technische Hochschule F i K Västmanlands flygflottilj F 2 K Roslagens flygkår F 3 K Östgöta flygflottilj P 4 K Jämtlands F 6 K Västgöta» F 7 K Skaraborgs F 8 K Svea» F o K Göta» F io K Skånska flygflottiljen F n K Södermanlands flygflottilj F 12 K Kalmar flygflottilj F 13 K Bråvalla» F 14 K Hallands» F 15 K Hälsinge flygflottilj F 16 K Upplands» Teknologföreningen F 17 K Blekinge» F 21 K Norrbottens flygbaskår FCS Flygvapnets centrala skolor Fera Föreningen för Elektricitetens Rationella Användning Fl Flottan Fo Försvarsområde Fortkåren Fortifikationskåren Ftk Fälttygkåren FV Flygvapnet h. c. honoris causa HedLIVA Hedersledamot av Ingcniörsvetenskapsakademien HedLSTF Hedersledamot av Svenska Teknologföreningen HcdLÖS Hedersledamot av Örlogsmannasällskapet hon. dr eng. Honorary doctor of engincering HSB Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening(ar) IVA Ingcniörsvetenskapsakademien KA Kustartilleriet KAK K Automobil Klubben KHS Krigshögskolan KSHS Sjökrigshögskolan KTH K Tekniska Högskolan LBF Lantbruksförbundets Byggnadsförening LFrKA Ledamot av Akademien för de fria Konsterna LFS Ledamot av Fysiografiska Sällskapet i Lund LIVA Ledamot av Ingcniörsvetenskapsakademien LKAB Loussavaara-Kiirunavaara AB LKB Liljeholmens Stearinfabrik, Kemabolagen o. Sthlms Bryggerier LLA Ledamot av Lantbruksakademien LME Telefon AB L M Ericsson LVA Ledamot av Vetenskapsakademien LVVS Ledamot av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg LKrVA Ledamot av Krigsvetenskapsakademien Lv i K Karlsborgs luftvärnsregemente Lv 2 K Östgöta» Lv 3 K Stockholms» Lv 6 K Göteborgs luftvärnskår LVS Ledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala LÖS Ledamot av Örlogsmannasällskapet MAB o. MYA Manufaktur AB i Malmö o. Malmö Yllefabriks AB MBA Master of business administrations Milbef Militärbefäl MIngK Mariningenjörskåren MIntK Marinintcndcnturkårcn M Sc Master of Science NEFA Norrköpings Elektrotckniska Fabriker AB RFA Riksförsäkringsanstalten SAAB Svenska Aeroplan AB SAR Svenska Arkitekters Riksförbund SAS Scandinavian Airlines System SENTAB Svenska Entreprenad AB SER Svenska Elektroingenjörers Riksförbund Sign. Signaltrupperna SJ Statens Järnvägar SKF AB Svenska Kullagerfabriken SKR Svenska Kemiingenjörers Riksförbund SKS Sjökrigsskolan SMR Svenska Mckanistcrs Riksförbund STAB Svenska Tändsticks AB STAL Svenska Turbinfabriks AB Ljungström STF Svenska Teknologföreningen SVR Sveriges högskoleutbildade Väg- och Vattenbyggares Riksförbund V:a villa VBB AB Vattenbyggnadsbyrån VVK K Väg- och Vattenbyggnadskåren YBF Yngre Bergsingenjörers Förening S5

12 252 GEOGRAFISK FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER I UTLANDET Belgien Ahlson J Folke S Ahméen Nils-Henrik Hedborg Karl Erik Johnson Jan Nyström John G Sjöström Per-Georg Danmark Brockcnhuus-Schack Niels Carlander M Bertil C H Christensen Aagc Norlin Nils HV Wahlström Torsten H Vörts Svend A England Bengtson Sven Hedin Frederick W Hedin Kalcb Johnson Kurt G Koch J Bertil C Kähr Harry N G Lamm Åke Le v i Felix T Lönnegren G Magnusson Rolf C G Magnusson C Uno Olson S Ragnar Orten-Böving J Plym Gustav A Amerikas Förenta Stater Alfred, N Holmquist Stig Ann Y B Arbor, Mich. Hök C Gunnar M Belmar, Albert-Waaler Cambridge, NJ Odd Mass. Juhasz Istvan Söderberg C Richard Thorén Rolf T V Thott Ove Ulandcr P Helge Wibcrg Lars E Finland Bråkenhielm Carl-Ivar Eriksson Axel F Finnilä, Pehr O Hcino Erik A Hubcr G R Christian Nordfors Göran E Pettersson Nils Axel Wallncr Ernst J Widholm Eric F Frankrike Grekland Zetterlund Stig A Island EUROPA Italien Ahméen Ture H de Laval Hjalmar Lundberg Torsten Hj F Olsson Arvid C Vanderbcrg Einar E Widegren J Gunnar Norge Braaten Erling T Ekwall Axel Leuhuscn Nils Hj A Lund Kjell Maartman Knud Miöen Ole Mohr Övcrgaard A Mörck Hans K Nytelius P Lennart Polen Häggbcrg K R Sigge Portugal Rydberg K B Lennart Schweiz Berggren Carl-Axel Lcmchcn K W Christofer Lindqvist Olof V Staffansson Uno Thorén L Gösta V Wessel Karl T Björnsson Gudnuindur Björnsson Gunnar K. von Dardel Guy Fredrik Bricm Eirikur Jönsson Valdimar M Emblik Eduard Ottcrstedt Knutur Hagelin Boris C W FRÄMMANDE VÄRLDSDELAR Camden, S C Webjörn Jan E Canton, Ohio Bergström Albert Chicago 111. Finne Arne W H Grönberg Jan Erik Hcibcrg Edvard Clevcland, Ohio Lindroth Stig A Columbus, Ohio Hallert Bertil Cortland, N Y Simonsson Gunnar Crotonon Hudson, N Y Runquist J V Lars Detroit, Mich. Kops Frcdcrick C Galion, Ohio Kracpelicn Hans Y Harrisburg, Penna. Torell Per G Ake Skottland Böhme Arvid H:son Granbom Bertel F Spanien Erikson C Harald Rocmpke Hans V Scharfhausen R G Wochlcr Carlos Wägncr K Robert Turkiet Englund Bo G I Olsson Eugen Tyskland Czepek Rudolf Ehn Erik Wilhelm Kierkegaard A Malte Linnersten Sven-Olof Lunden Tore Nilsson H Lennart Säger Fredrik Salier Heinrich Sandström O Ake Österrike Rosborg Gillis S G West Hartford, Conn. Baudin Torsten Hawthorne, Calif. Möller J Kuno Hudson, N Y Darwc David H Kenner, L A Grafström J Erik Kenner, NcwOrleans Widen Tore G A Los Angeles, Borbals Stan. Calif. Louisville, Ken. Sylvan Stig Madison, Wis. Mclkersson Carl-Axel Törnqvist Erik G M Milwaukee, Wis. af Klecn Nils Newark, N J Söderberg Gust. Massapequa L I, New York Bergström Sven O M New York, N Y Dormsjö T Olof Hallcncreutz Arne Kihlstedt Folke Löwgrcn K A Uno Malmlöw E Göthc Sandberg Rolf Stcffanson Håkan M Björnström Riverton, N Y Forss Stig Lennart Schenectady, N Y Alexanderson E Nordlander Birger White Planes, N Y Sterner Nils S North Stonington, Conn. Hamilton J W H Hansell Nils V Omaha, Neb. Alin Ake Lindelöw Björn Pacific Palisades, Calif. Wcnncrberg Gunnar Palo Alto, Calif. Snurs Erik A Philadelphia, Pa. Edvar Torsten F A Pittsburg, Pa. Wikander Oscar R Pittsfield, Mass. Lindh Carl Bertil Princeton, N J Enander Bengt N Rosenblad Curt F Wallmark J Torkel Quincy, Mass. Hellner Nils Sture Reedwood City, Calif. Elfving Thore M Rochester, Mich. Gustafson L Anders G San Francisco, Calif. Svedberg L Rune M L Springfield 5, Mass. Richter Sven U K A Stamford, Conn. Ha'gglund Erik 11 M:son St. Louis, Mo. Elgerd Olle I Washington, D C Askcr Gunnar C F C: son Abessinien Frisk Torsten S I Norberg Ingemar Virving Bo S Argentina Allevin Harry A Carncll Eric Facht Jan A Hamvik Nils A Karp Robert Kruse Erik A Schcnström Curt Australien Mondal John A P: sen Rydberg Erik J O Brasilien Canada Aarc Väino de Haas Ernst Eilau Johann Himma Arnold Hjortzbcrg A Bernhard KUntzcl Klas O Lundberg Hans T F Skantze Hugo Södcrgrcn E David W Uusimaa Oskar E Vcntscr Hcino Vikandcr E Yngve Wästvind Allan U Zetterberg Stig C Chile Hedin Gunnar Stenborg Gunnar V Colombia Egypten Filippinerna Sjöberg Lars-Ake Indien 253 Blom O Stefan Edling Stig Bruzclius Axel S Guthc Jan-Olof Ekwall S Håkan Göthbcrg Sven G Gimstcdt Olle G Johansson N Gunnar Hegcrt Tore O Lindgren P Olle Krogh Gunnar N E Lundh S Olov P Lidback Gösta E H Wasmouth Thomas B Markstcdt Folke L Virding Sven G V Nordlander N Gösta D Zackariassén B Olsén Curt O V Paues Johan W Japan Rudbåck Ulf M E Bruncheim S Gunnar li Tysklind Eric J Graab Jan E Willman Stig Hallberg Rolf Ragnarsson Trocdsson I P Kina Björck Folke G I Kjcllin Carl-Gustaf Mexiko Atterberg Fritz Danielsson Eyvind Meurling John O Norrman A Lennart Wallstén S Erik Ådcrman Georg Libanon Holmberg Oscar C G Pakistan Holmström Karcll Peru Sven Edgard Sydafrikanska Unionen Aincll E Birger Falknäs Olof A A Arvidsson Ernst A Hallström Bertil Lindskog C Folke Isberg Hans O Melin Hakon Löfquist Ragnar O T v. Reis Douglas A Y Stein Arne Sandström K Erik V Ofvcrholm Ingmar Uruguay Delin J Emil G:son Hardmark Arvid Bergman Frans-August Monscn Björn G A S Mattsson T Lennart Wclindcr Hans-Otto F Venezuela Boutz Nils-Olof Hilfmg Ivar H Klingbcrg K Sven E

13 Svenska Teknologföreningens Jfi»Sära * *» ^ - ^ n?, V * * * * *.* ' SVENSKA T EKN O LOGFÖRENINGENS LEDAMOTS- CERTIFIKAT Svenska Teknologföreningens ledamöter äga rättighet att på anmälan till Föreningens kansli kostnadsfritt erhålla ledamotsccrtifikat, s. k. ingenjörspass, avfattat, förutom på svenska, på de fyra världsspråken. Vid utländsk resa torde ett sådant pass ej vara utan betydelse. Vid rekvisition skall passfoto bifogas med vidimerat intyg att fotot återger namngiven person. 255 SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGENS GÄSTPASS nya festvåning nu till ledamöternas tjänst. För utländska ingenjörer, som tillhöra med Svenska Teknologföreningcn i detta avseende samarbetande ingcnjörssammanslutningar i utlandet utfärdar Svenska Teknologförcningen s. k. gästpass vid tillfällig vistelse i Sverige. Dessa pass berättiga till närvaro vid föreningens och dess avdelningars sammanträden och till begagnande av föreningens lokaler och bibliotek. Passen utställas att gälla viss tid men högst 6 månader. För att erhålla gästpass fordras att vederbörande kan dokumentera sig och sitt medlemskap av någon av ovannämnda föreningar och att han lämnar uppgift på sin hemort och sin svenska adress. Passet skall kvitteras. Festvåningen omfattar matsal för 36 personer, tvenne stora klubbrum samt bar, och står till ledamöternas förfogande vid behov av förnämliga lokaler vid representation, personalfester, familjehögtider m. m. Hänvändelse till restaurangens föreståndarinna fröken Löfroth tel , adr. Svenska Teknologförcningens restaurang Brunkebergstorg 20 Stockholm 16. vl SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGENS MÄRKE Svenska Teknologföreningcn har genom beslut å allmänna sammankomsten den 27 november 1914 ett föreningsmärke, som sedermera lagligen skyddats. Märket säljes endast till förcningsledamöter och erhålles genom rekvisition hos föreningen» kansli till följande priser: kråsnål kr. 6: knapphålsmärkc» 6: manschettknappar per par > 18: Korrespondenskort med Förcmngcns märke: kassett innehållande 25 kort och 20 kuvert» 4:50 Brevpapper och kuvert med Föreningens märke och ledamots namn i standardutförandc kunna beställas hos Föreningens kansli.

14 256 L I T T E R A T U R F Ö R T E C K N I N G 257 Svenska Teknologförcningen Teknologförcningcns medlemmar erhålla å handböckerna 25% rabatt. Handböcker Svenska Teknologförcningcns katalog Pris kr. 12: XXI Handledning för svenska ingenjörer och arkitekter vid sökande av resestipendier, 1923»» i: 50 XXVII Anvisningar för infordrande och prövning av anbud vid vägentreprenadcr med tillhörande formulär, 1939» o: 80 Lösa formulär till entreprenadkontrakt för vägbyggnader, 1939 (form. 1)»» o: 25 Lösa formulär till kontrakt för vägunderhåll på generalcntrcprenad, 1932 o: 25 öi Betänkande rörande lämpligt system för lossning av massgods ur järnvägsvagnar, 1939»» 3: 66 Normer för beräkning av arvoden för rådgivande ingenjörsoch arkitektverksamhet, 1945»» 1: 66: a Normer för beräkning av arvoden för rådgivande ingenjörsverksamhet inom det elcktrotckniska facket, 1944»» 2: 66:b Normer för beräkning av arvoden för rådgivande ingenjörsverksamhet inom värme-, ventilations-, sanitets- och kyltckniska facken, 1945»» 1:20 66: c Normer för beräkning av arvoden för rådgivande arkitektverksamhet, 1946»» 2: 20 Anvisningar för upprättande av handlingar för utförande av yttre vatten- och avloppsarbeten Handbok 67/1953»» 13:25 Programhandlingar 67 a»» 3: 75 Skrift Överspänningar och överspänningsskydd i elektriska starkströmsnr 15 anläggningar, Ragnar Lundholm»» 16: 50 Entreprenader inom husbyggnads- samt väg- och vattenbyggnadsfacken form. 10 Allmänna bestämmelser»» 2: form. 9 Entreprenadkontrakt a) lösa blad (tjockt papper)»» 1: b)»» (tunt papper)»» 1: form. 11 löpande räkning»» 1: Betygsblanketter Form A utan och form B med plats för angivande av»senaste timpenning') i häften om 100 blanketter (varannan blankett kopia) Pris per häfte kr 11:» >» 50» (»»») x»»»» 8: Form. C Intyg om arbctsanställning i häften om 100 blanketter (varannan blankett kopia)»»»»11: >» 50» (»»» )»»»» 8: Med firmatryck kosta samtliga blanketter i häften om 100 st. vid beställning av ett häfte»» I»21:»» tvl häften»»»» 18:» t»tre»»»»»15:»»» fyra eller flera häften»»»»14: Blanketterna beställas hos Svenska Teknologförcningcns kansli, Brunkcbcrgstorg 20, Box 16368, Stockholm 16. Expedieras mot postförskott med tillägg för porto. Håll Er à jour med utvecklingen inom Ert fack Teknikens utveckiing g å r i e t t a l l t h a s t i g a r e t e m p o SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN anordnar varje år ett flertal kurser där»senaste nytt» framlägges av områdets främsta experter. STF kompendier I anslutning till dessa kurser utges ofta kompendier som innehåller sammanställningar av föreläsningar, bildmaterial m. m. som presenterats under kurserna. Dessa kompendier ha kommit att behandla sådana specialområden av teknik och vetenskap, där någon samlad litteratur ej finnes att tillgå eller är svårtillgänglig för ingenjören i allmänhet. Fastighetsvärdering kr 8: Statistisk försöksplanering kr 25: Transactions of the Instruments and Measurements Conference 1952 kr 30:

15 258 ANNONSÖRREGISTER Namn Sid. H. Albihns Patentbyrå AB ' 16 Allmänna Ingcniörsbyrån AB 57 Allmänna Kopieringsbyrån 4- Allmänna Svenska Elcktr. Ali... omsl. 2:a sida A13 Alpha mot sid. 79 A. W. Anderson 16 AU Åbjöm Anderson 5f> Apotekarnes Mineralvattens A13 47 Ali Armerad Betong 5 AB Wilh. Becker 25 Blomgren & Co 15 AB Waldemar Boman if> AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik 29 Docent Carl Caldenius 15 AB Ccavcrkcn 5 1 Ccmenta Svenska Cementförsäljnings AB. 36 Contractor '9 Dalarncs Elektriska Konsultationsbyrå 15 Elektriska AB AEG 12 Elektriska Prövningsanstalten AB 15 Elektriska Svetsnings AB 39 Elektrokciniska AB 12 Karl G Eliasson AB 17 Eriksbergs Mek. Verkstads AB 23 Einar Eriksson & Co. AB 49 Helge Erikssons Konstruktionsbyrå 51 Axel Ehrncrs Patentbyrå AB 16 Eskilstuna Stålpressnings AB 48 Esselte AB 26 Fagcrsta Bruks AB 55 Fapico Maskin AB 31 Fritzes Kungl. Hovbokhandel 33 Gropptorps Marmor AB 29 L. A. Groth & Co 10 Gunncbo Bruks AB 13 Göteborgs Bank n Göteborgs Patentbyrå Gustaf Seth 17 Hagermans Konsultationsbyrå 15 AB Malcus Holmquist 7 AB Hägglund & Söner mot sid. 244 Ingenjörsfirman Bergman & Co AB. omsl. 3 :cs. Ingcniörsutcnsilicr mot sid. 203 AB Installatör 6 AB C. E.Johansson 40 Jönköpings Mek. Verkstad mot sid. 137 AB Karlstads Mek. Werkstad 14 AB Kihlströms Manometerfabrik, mot sid. 240 Kjellbergs Succcssors AB & Kockums Mekaniska Verkstads AB 9 Namn Sid. AB Kåbcrgs Tapetfabrik 4 > f AB Landsvcrk 4 S AH de Lavals Ångturbin 4 AB Liljeholmens Kabelfabrik 34 Lindahl & Ncrmark AB 2S Lundgrens Skorstensbyggnadsfirma 45 E. Mariand AB 35 AB Mataki mot sid. 136 Mellersta och Norra Sveriges Ångpanncf örening I8 Nitroglycerin AB 53 Al) Nordiska Kompaniet 27 AB Nordströms Linbanor 4 1 AB Joh. Ohlssons Tckn. Fabrik i AU Proximus mot sid. 241 AB Pumpindustri»» 7 S Regula AB 22 Sandvikensl crnverks AB (>o Skandinaviska Eternit AB 2 Skånska Cement Gjuteriet 63 Skövde Gasbetong AB I«AB Slipmaterial-Naxos 24 C. C. Sporrong & Co 20 Svensk Golvindustri 5 Svenska Ackumulator AB Jungner 1 Svenska Diamantbcrgborrnings AH 8 Svenska Entreprenad AB 5 2 Svenska Fläktfabriken mot sid. 202 Svenska Gasaccumulator 54 Svenska Jästfabriks AB 6 Svenska Kullagcrfabrikcn AB 3- Svenska Oljeslageri AB 43 AB Svenska Tobaksmonopolet 44 Svenska Turbinfabriks AB Ljungström.. 02 Svenska Uppfinnarkontorct 17 Sydsvenska Läder- & Remfabriks AB 61 S. An. TeschAB 20 Tibo 3 Hugo Tillquist 37 Uddeholms AB 3** Wahlin & Co AB 42 Vattenbyggnadsbyrån omsl. 3:c sida P. Wikström J:or 59 Ytongbolagcn 3 AB Zander & Ingcström omsl. sista sida Axel H Ågren AB 21 Ägir 28 A. V. Öhrström & Son AB 58 AH Öfvcrgård & Co 10 Industriens och ingenjörernas bokleverantör: FRITZES Tekniska avdelningen med böcker och tidskrifter frän hela världen Fredsgatan 2 Stockholm' 16 Tel A 33

16 I Det beror inte på svarvaren bara... Svarvaren har ett intressant yrke. Det fordrar lång lärotid, det kräver sin man. En skicklig svarvare trollar med maskiner och material. Utnyttjar möjligheterna. Han tjänar och hans företag tjänar på hans kunnighet och omtanke. Inte ens den skickligaste musiker kan locka rena toner ur ett ostämt instrument. En svarvare får vara aldrig så skicklig. Med dåliga hjälpmedel når han inga goda resultat. Maskinen och verktyget det är instrument. Ställ honom vid en bra maskin, ge honom förstklassiga verktyg. Då når han goda resultat. Vad är det som bestämmer arbetstakten? Det är inte bara svarvaren. I första hand är det skärhastigheten, matningen och skärdjupet, som avgör, vilken tid svarvningen tar. Det fordras en treklang: yrkesskicklighet, bra maskiner och SANDVIK COROMANT svarvstål med hårdmetallskär. med högsta anspråk på tillförlitlighet och hållbarhet. Sydsvenska Läder- & Remlabriks A.-B. Tel Äng.lholm Tel Teknikens utveckling g å r i e t t a l l t h a s t i g a r e t e m p o Yrkesarbetaren vill komma till sin rätt. Svarven skall utnyttjas. SANDVIK COROMANT svarvstål ger båda chansen att visa vad de duger till. Håll Er å jour med i Leverans från lager utvecklingen inom Ert fack SANDVIKENS JERNVERKS AKTIEBOLAG SANDVIKEN Eskilstuna tel Göteborg tel Jönköping tel Malmö tel Stockholm tel Sundsvall tel Sandviken tel SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN anordnar varje år ett flertal kurser där»senaste nytt» framlägges av områdets främsta experter. A 60 A 61

17 Vattenbyggnadsbyrån K o n s u l t e r a n d e Ingenjörer SVENSKA T E K N O L O C F Ö R E N I N G E N Kamratbjälpfondens Hyllningsblankett (utförd i blått och guld) rekvireras hos SVENSKA TE KNOLO G FÖRE NINGEN Box Stockholm 16 Postgiro 540 Pris: 1 st....kr 3: 50» 3»....» 10:» 5»...» 15: För en extra kostnad av 75 öre åtar sig Teknologförcningens kansli att ombesörja utskrift på maskin och postning inom landet av Er lyckönskan. Sänd bara in text, adress och uppgift om dag då Ni önskar att hyllningen skall vara vederbörande tillhanda. Glöm ej att postbefordran tar längre tid än telegram. Vattenkraftverk Dammbyggnader Teknisk medverkan Vattenregleringar Flottledsanordningar vid behandling av vattenrättsfrågor Värderingar av vattenfall och kraftverk Hamnar Kajer Grundläggningsfrågor Stadsplanering Bostads-, Exploaterings- och Trafikutredningar Vattenledningar Reningsverk Vattenavlopp Industrivattenfrågor Tubledningar Turbin- och Pumpverk Leveransprov Maskin- och Stålkonstruktioner Besiktningar H u v u d k o n t o r : S T O C K H O L M, HUMLEGÅRDSGATAN 3» A v d e l n i n g s k o n t o r : GÖTEBORG, MALMÖ, SUNDSVALL, UMEÅ L E D A M Ö T E R AV S V E N S K A K O N S U L T E R A N D E I N G E N J Ö R E R S F Ö R E N I N G INGENJÖRSFIRMAN BERGMAN & Co AB KONSULTERANDE ELEKTROTEKNISK BYRÅ Civilingenjörerna S Håål, E Sjöberg, Y Hedin, E Hultman, Professor Gustaf Löfgren Drottninggatan 71 C Stockholm Tel ELKONSULT AB Civilingenjör O Wiman Borganäsvägen 13 Borlänge Tel LEDAMÖTER A V S V E N S K A K O N S U L T E R A N D E Utredningar rörande kraftkostnader, kraftkontrakt och taxor Kapitalinvesterings- och räntabilitetsfrågor, anläggnings- och driftsekonomi, värderingar Förslag till kraft- och transformatorstationer, överförings- och distributionsanläggningar för elverk och industri etc. Förslag till systemomläggning, ombyggnad och modernisering av äldre anläggningar Program och koncessionshandlingar Leverans- och revisions besiktningar. INGENJÖRERS FÖRENING A 61

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

SM i konståkning - herrar

SM i konståkning - herrar SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Resultat ÖSM Precision

Resultat ÖSM Precision Resultat ÖSM Precision Uppsala 2008-08-30--31 Östsvenska mästare C 1 Joakim Andersson Sala Pk 24293 C3 337 142 479 2 Patrik Larsson Östhammars Pk 22760 C3 334 143 477 49 3 Per-Erik Claesson Bollnäs Pk

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2011

Resultat Brommastafetten 2011 Resultat Brommastafetten 2011 Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Moälven Modo 703 471 1174 Petter Eriksson 141 97 238 Mats Kallin 140 97 237 Mikael Olofsson 143 91 234 Linda Gustavsson 139

Läs mer

Arvika Kedjan Final A-Final

Arvika Kedjan Final A-Final Arvika Kedjan 2012 2012-07-14 Final A-Final 1 Anders Brolund Arvika Skyttegille (VÄ) 233 143 376 (30) 2 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 234 142 376 (27) 3 Donald Johansson Ale Skf (BD) 229 141 370 4 Jane

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5 Division Elitserien Eskilstuna 1 Eskilstuna 2 1688 1640 Kviberg Skillingmark 0 0 Sjuhäradsbygden Södertelge 1689 1604 Figeholm 1601 0 Omgång 5 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Eskilstuna 1 5 5 0 0

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

ÖSM Precision i Bollnäs 11-12/9 2004

ÖSM Precision i Bollnäs 11-12/9 2004 Vapengrupp A 1 Anders Hagberg Mora Skg 49 46 48 49 46 49 50 337 46 48 46 140 477 S 2 Bo Simu Sandvikens Psk 46 48 49 50 45 46 47 331 48 47 47 142 473 S 3 Jan Helghe Atlas Copco Pk 48 48 48 49 50 44 46

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK SM i konståkning - par År Ort Guld Silver Brons * = ej svenska mästare 1912 Göteborg Elna Montgomery / Per Thorén Valborg Lindahl / Nils Rosenius Helfrid Palm / Agard Palm 1913 Stockholm Elly Svensson

Läs mer

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter.

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. KA2 MULDIVISION 2007-02-01 INTRESSENTER Senaste uppdatering : 2010-10-13 Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. Pos Yrke Grad Person.Nr Förnamn Efternamn Adress Post.Nr Ort Tel.Nr Mob.Nr

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

Huselius Rullskidcup 2015

Huselius Rullskidcup 2015 Totala cupen huvudklass Karlsnäsrullen Nybrorullen Rull-Dacke Maran Skåneskejten Änglarullen Total 1 Johannes AnderssonIF Ski Team Skåne 50 100 100 250 2 Joakim Bydinger Ronneby OK 60 29 80 45 214 3 Lars

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge Kviberg Sjuhäradsbygden Skillingmark Vakant Eskilstuna 2 Figeholm

Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge Kviberg Sjuhäradsbygden Skillingmark Vakant Eskilstuna 2 Figeholm Division Elitserien Eskilstuna 1 Södertelge 1694 1581 Kviberg Sjuhäradsbygden 1700 1699 Skillingmark Vakant 1691 0 Eskilstuna 2 Figeholm 1645 1612 Kviberg 3 3 0 0 5125 6 Eskilstuna 1 3 3 0 0 5070 6 Kviberg

Läs mer

Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag

Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag Det individuella resultatets placeringssiffra anger placering i omgången (normalt 36 startande) Antal deltagare H80 sid 2 7 Div 2O H75 lag

Läs mer

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230 Brommastafetten 2008 1 Karlstad Ulvsby 1159 Linda Strandh 143 95 238 Henric Nordlöf 142 94 236 Jonas Olsson 139 94 233 Krister Alesved 139 91 230 Roger Jansson 139 83 222 2 Moälven Modo 1153 Mikael Olofsson

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900 1900 1900-05-21 (Monday) Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20) In 1900, 1 fencers competed in 1 competitions for Sweden 1906 1906-04-25 (Wednesday) R2 Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20)

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

Brommastafetten (8)

Brommastafetten (8) Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Söderala 705 468 1173 Helena Jansson 144 96 240 Stefan Burchardt 142 97 239 Örjan Bergström 140 92 232 Bengt Jansson 142 90 232 Lennart Sundh 137 93 230 2 Ununge (Lag 1) 701

Läs mer

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2 Resultat i C-vapen Klass 1 1 Oskar Härn Åby SK 2/1 6/4 6/4 5/4 6/5 6/4 5/4 6/6 42/32 = 74p-24 Guld 200 kr 2 Mats Andersson Åby SK 6/3 6/4 5/4 4/3 5/4 4/3 6/4 4/3 40/28 = 68p-17 Silver 150 kr 3 Patrik Svensson

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken Efter några års uppehåll var tjejerna glädjande nog tillbaka i GP Pucken. Sex olika lag mötte varandra i Rambergsrinken och i samband med finalspelet i Scandinavium

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07-0 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Gerd Holmström 9 Köpings GK 6+ Röd 9 Inger Englund Avesta GK 5,0 Röd 7 Aina Blom

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer