Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation"

Transkript

1 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5,

2 Utgivare: Trafikverket Kontakt: Distributör: Trafikverket, Borlänge, telefon:

3 Innehåll 1 Allmänt Banportalen Startsidan Övergripande funktionalitet Struktur Navigering Avancerad sökning Export av rapporter Rapporter Avgifter per tågnr Orderrapport Detaljrapport Bestridande Schemalagda rapporter, Tåg som saknar rapporterad vikt Fakturaspecifikation, export av fil Exportera/Importera fil med EACopy... 32

4 1 Allmänt Från och med T11, införde Trafikverket ett nytt faktureringskoncept. För mer information om faktureringskonceptet vänligen se Fakturaspecifikation är ett webbaserat verktyg för att se specifikationer till respektive faktura. Fakturaspecifikationen visar kvantiteter för avgifterna, ej belopp. Fakturan innehåller kvantiteter och belopp. I Fakturaspecifikation finns fem olika rapporter samt två underrapporter. Rapporterna ger dig möjlighet att se information på olika sätt, från summeringar på övergripande nivå med möjlighet att söka vidare ned i detaljer till att se alla detaljer direkt. Rapporterna innehåller kolumner med information, dessa varierar mellan rapporterna och styrs även av vilka avgifter som är aktuella för orderns tåguppdrag. I förekommande fall kan korrigeringar utföras av hela eller delar av en order. Vid korrigering skapas en ny faktura och en ny order som har negativa värden för belopp samt kvantiteter. Samtliga rapporter finns för korrigeringar. Korrigeringar visas även för den order som har korrigerats genom att kolumnen Krediterad har uppdaterats med ett J, kvantiteter påverkas inte. Detaljposterna för en faktura kan även hämtas som en fil till den egna datorn. I dokumentet Specifikation av filformat beskrivs fil och kolumner. Beskrivning av kolumner gäller även för rapporterna. Dokumentet finns att hämta via Fakturaspecifikation, export av fil som du finner under Mina system. För att kunna se specifikationerna och för att hämta fil loggar du först in via Banportalen. Därefter kommer du att se Fakturaspecifikation samt Fakturaspecifikation, export av fil under Mina system. Behörighet krävs dels till inloggningen i Banportalen och dels till Fakturaspecifikation. Behörighet till Fakturaspecifikation, export av fil är kopplat till behörigheten för Fakturaspecifikation. För att det skall vara möjligt att använd någon av rapporterna i Fakturaspecifikationsverktyget, krävs i de flesta fall att ordernummer anges, dessa finns i en lista. Ordernumret anges även på fakturan, den hittar du på femte raden uppifrån till vänster på fakturan, se bild nedan. 1

5 2 Banportalen Välj logga in på Klicka på Logga in (röd cirkel). 2

6 Välj aktuellt inloggningsförfarande, Användarnamn + Lösenord + SMS (röd cirkel). Klicka sedan på Logga in (röd cirkel). Ange ditt användarnamn och lösenord i fälten. Klicka sedan på Beställ SMS-kod (röd cirkel). 3

7 I din mobiltelefon kommer du att få SMS-koden vilken anges i fältet SMS-kod och därefter klickar du på Logga in (röd cirkel). Efter in loggning väljer du Fakturaspecifikation (röd cirkel) till höger under Mina system. 4

8 3 Startsidan Fakturaspecifikation startas från länken under Mina system, se kapitlet Banportalen. Användarnamn och lösenord är samma som vid inloggning via Banportalen. För Autentisering välj Windows AD. 5

9 4 Övergripande funktionalitet 4.1 Struktur Klicka på Dokumentlista för att visa alla rapporter/dokument mappar För att expandera mappar, tryck på + (plus) tecknet För att dölja underliggande mappar, tryck på (minus) tecknet 6

10 4.2 Navigering 1. Klicka på Visa. Genom att markera Vänster panel kan snabb navigering göras med hjälp av direkt inmatning fält 2. Klicka på Avancerat om du vill göra avancerad sökning. Se vidare i stycket Avancerad sökning 3. Den mest användbara panelen på vänster sidan är, Indata för användare. Klicka på ring 3 4. Indatakontroller, knappen vid ring 4, är användbar för Detaljrapport. 7

11 4.3 Avancerad sökning 1. Ordernr är ett obligatoriskt val, detta markeras med den röda pilen, se cirkel 1. Den röda pilen byts ut mot en grön bock då värde har angetts i cirkel 4. Nedanför Ordernr finns ett antal valfria parametrar. Vilka val som finns varierar mellan olika rapporter. Genom att markera en valfri parameter kan ett fält visas för att ange värde eller en värdelista för val av värden. Vid angivande av värde är det viktigt att det är ett giltigt värde i ordern samt att det anges korrekt. Vid val av t.ex. Utgångsdatum ska datumet anges enligt följande samt finnas i ordern. Varje order avser en kalendermånad och detta anges med period, , vilket motsvaras av oktober. Ibland kan data behöva uppdateras i värdelista, detta utförs via knappen Uppdatera, två blå pilar intill cirkel 3. I bilden nedan har Operatör en värdelista. 2. Klicka på det ordernummer som du vill att rapporten ska ta fram, cirkel Klicka därefter på Lägg till från värdelista, cirkel 3. Ordernummer anges nu i fältet, cirkel Ett annat sätt är att dubbelklicka på ordernummer och då placeras det direkt i fältet vid cirkel 4. Ett annat alternativ är att själv ange ordernummer genom inmatning i fältet vid cirkel Kör fråga, cirkel 5, blir tillgänglig och får svart text då obligatorisk uppgift har angetts. Klicka på Kör fråga för att ta fram rapporten. 8

12 4.4 Export av rapporter Rapporterna kan sparas på datorn (egen katalogen hos Trafikverket, exempelvis M:) i olika format som Excel, PDF och CSV. Välj Dokument (röd cirkel) och sedan Spara på datorn som (röd cirkel). Välj därefter önskat format genom att markera det. För instruktion om hur filen flyttas från den egna mappen hos Trafikverket, till den egna datorn (utanför Trafikverkets nätverk), se kapitel 6 i detta dokument. 9

13 5 Rapporter För närvarande finns fem rapporter samt två underrapporter; Avgifter per tågnr: en övergripande vy av alla avgifter per tåguppdrag och tågnummer. Möjlighet finns att söka vidare på detaljer för tåguppdrag och avgifter. Bestridande: ger dig möjlighet att söka fram avgifter vid invändning av, till exempel ett tåguppdrag, i en order. Kompletteras med information av dig och används som underlag. Detaljrapport: visar samtliga detaljposter som finns för en order. Orderrapport: visar de poster som finns på fakturan uppdelat per artikel. Detaljer visas i två drillrapporter som är kopplade till orderrapporten. Drillrapport, Ordrar till detaljer: visar detaljer för vald artikel och tåguppdrag. Möjlighet finns att söka vidare på detaljer för tåguppdrag. Drillrapport, Till/Från + Rapporterad vikt: visar detaljer för vald artikel och tåguppdrag samt den vikt som rapporterats. Tåg som saknar rapporterad vikt: visar tåguppdrag som saknar rapporterad vikt innan tågs avgång och avser tåguppdrag som ännu ej fakturerats, dessa finns ännu ej med på någon order. Drillrapporterna finns i mappen Underrapporter och Tåg som saknar rapporterad vikt finns i mappen Schemalagda rapporter. Samtliga rapporter startas genom att du dubbelklickar på raden eller symbolen för respektive rapport. Rad visas med vit eller ljusgrå färg och symbolen finns till vänster (röd cirkel). Genom att dubbelklicka på en mapp visas innehållet i mappen med dess rapporter. 10

14 Samtliga rapporter har ett rapporthuvud med fält vars innehåll baseras på utförda val. Fälten uppdateras då nya val görs via Avancerad sökning samt i Vänster panels Indata för användaruppmaning och Indatakontroller. Vilka val som är möjliga varierar för respektive rapport och det är viktigt att ange värden för val på ett rätt sätt. Vid felaktigt angivet värde visas inget resultat i rapporten. Datum anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD, Tåguppdrag kan ha varierat antal siffror medan tågnummer alltid består av sex siffror med inledande nollor. Nedan exempel på rapporthuvud för Orderrapport med val av Ordernr (röd cirkel) och Operatör TRAB (röd cirkel) via Indata för användaruppmaning. Om endast Ordernr hade angetts skulle fältet Operatör ha värdet Alla, nu visas valet TRAB i rapporthuvudet (röd cirkel). 11

15 5.1 Avgifter per tågnr Rapporten, Avgifter per tågnr, ger en övergripande vy över alla avgifter per Tåguppdrag och Tågnummer. För att starta rapporten Avgifter per tåg dubbelklickar du på raden eller på symbolen för rapporten, se röd cirkel i figuren. 12

16 Nästa steg blir att ange vilket ordernummer du vill titta på. Det är obligatoriskt att ange ett ordernummer (röd cirkel). I detta exempel väljer vi ordernummer Om inte några Odernummer skulle visas i tabellen, klicka på ikonen med de två blå pilarna för att uppdatera värden (röd cirkel) i tabellen. När du valt ordernummer klickar du på Kör fråga (röd cirkel). Nu öppnas rapporten för valt ordernummer. Observera att det kan ta någon minut innan rapporten öppnas. 13

17 I exemplet nedan är det ordernummer som har avgifter för Olycksavgift, Spåravgift, Särskild avgift vid utebliven rapportering, Tågläge för godstrafik basnivå och Tågläge för tjänstetåg basnivå. Observera att det är olika avgifter beroende på tåguppdrag, endast de avgifter som är aktuella för respektive tåguppdrag visas. Om du vill titta enbart på avgifterna för ett tåguppdrag klickar du på de värden som är understrukna (röda cirklar). Observera att du klickar på blå pil upp (röd cirkel) för att komma tillbaka till originalrapporten. För att Avsluta och välja en annan rapport klickar du på det lilla gråa krysset i högra hörnet i SAP Business Objects. Obs! ej det röda krysset högst upp i högra hörnet på webbläsaren. Du kan också välja att stänga rapporten genom att välja Dokument till vänster och sedan Stäng. 14

18 5.2 Orderrapport Rapporten, Orderrapport, visar posterna som finns på fakturan uppdelat per artikel. För att starta rapporten Orderrapport dubbel klickar du på raden eller på symbolen för rapporten, se röd cirkel i figuren. Nästa steg blir att ange viket ordernummer du vill titta på. Det är obligatoriskt att ange ett ordernummer (röd cirkel). I detta exempel väljer vi ordernummer Om inte några Odernummer skulle visas i tabellen, klicka på ikonen med de två blå pilarna för att uppdatera värden (röd cirkel) och Ordernummer visas. När du valt ordernummer trycker du på Kör fråga (röd cirkel). Innan du kör fråga kan du också ange fler valfria kriterier för ditt urval. I bilden nedan kan Utgångsdatum tåguppdrag (start), Utgångsdatum tåguppdrag (slut), Utgångsdatum tågnr (start), Utgångsdatum tågnr (slut) samt Operatör väljas. Vid angivande av start- och slutdatum sker en sökning inom angivet datumintervall. Datum anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, Angivet datum måste avse motsvarande datumintervall som ordern har, en order omfattar en kalendermånad. Tåguppdrag kan ha varierat antal siffror medan tågnummer alltid består av sex siffror med inledande nollor. Det är viktigt att ange ett giltigt värde, anges ett felaktigt värde kommer rapporten att sakna innehåll. 15

19 Efter att du har klickat på Kör fråga öppnas Orderrapporten för valt ordernummer. Observera att det kan ta någon minut innan rapporten öppnas. Här visas nu alla artiklar som har använts under perioden. Du kan nu välja att drilla ner på en artikel genom att klicka på artikeln. Alla artiklar som har blå och understruken text är valbara. Här väljer vi den första artikeln Spåravgift (röd cirkel). Nu öppnas en ny rapport i ett nytt fönster för den valda artikeln Spåravgift. 16

20 Nedan visas den nya rapporten, Drillrapport, Ordrar till detaljer. Detaljerna för artikeln Spåravgift visas och detta visas i rapporthuvudet (röd cirkel) samt i vänster panel (röd cirkel). Motsvarande rapport finns för varje artikel som ingår i Orderrapporten. I rapporten får du ytterligare detaljer för vald artikel och tåguppdrag genom att klicka på Detaljer (röd cirkel). Detaljer för samtliga tåguppdrag är valbara. Här väljer vi att visa detaljer för Tåguppdragid 23900, ett nytt fönster öppnas med en ny rapport, detaljrapport. Nu har vi kommit till Detaljrapporten och den innehåller detaljer för valt ordernummer, artikel och tåguppdrag. Notera att rapporthuvudet samt Vänster panel har uppdaterats enligt de val som gjorts. Ytterligare kolumner med information finns till höger i rapporten. 17

21 Samtliga öppnade fönster (2st) ligger ovan på fönstret med Orderrapporten. När du vill Avsluta och komma tillbaka till orderrapporten är det bara att stänga ner de två öppnade fönstren. Sedan kan du välja en annan artikel eller avsluta rapporten. I Orderrapporten kan du också välja att drilla ner på detaljer för tågnummer genom att klicka på Sammanställning per tågnummer (röd cirkel) vid respektive artikel. Nu öppnas ett nytt fönster för vald Sammanställning per tågnummer och artikel. I den nya rapporten, Drillrapporten Till/Från + Rapporterad vikt, får du detaljer om vilka tåguppdrag som omfattas av artikeln. I exemplet nedan valdes Sammanställning per tågnummer för spåravgift. I Orderrapporten kan du även välja Operatör i urval. Om det finns flera operatörer på en order framgår detta i en värdelista. I värdelistan anges först förkortningen för operatören och därefter följer ordernummer. En order med flera operatörer förkommer då flera gånger. Finns endast en operatör för ett ordernummer innebär detta att det endast förekommer en operatör på denna order 18

22 Klicka på nedåtgående pil vid fältet för Operatör (röd cirkel) enligt den första av två följande bilder nedan. Vid val av Operatör påverkas Orderrapportens innehåll till att enbart innehålla vald operatörs transaktioner. Detta slår även igenom på de två drillrapporterna Ordrar till detaljer samt Till/Från + Rapporterad vikt. I den andra bilden av de två följande har en operatör valts, jämför till exempel värden för Passageavgift Malmö, område D, i nedanstående bilder. I den nedre bilden finns avgiften inte med. Rapporthuvudet samt Vänster panel uppdateras också med gjorda val. 19

23 5.3 Detaljrapport Denna rapport innehåller alla detaljposter för en order. För att starta rapporten Detaljrapport, dubbel klicka på raden eller på symbolen för rapporten (röd cirkel). Nästa steg blir att ange viket ordernummer du vill titta på. Det är obligatoriskt att ange ett ordernummer (röd cirkel). I detta exempel väljer vi ordernummer Om inte några Odernummer skulle visas i tabellen, klicka på ikonen med de två blå pilarna för att uppdatera värden (röd cirkel) och Ordernummer visas. När du valt ordernummer trycker du på Kör fråga (röd cirkel). 20

24 Det går också att ange Artikelnr, Utgångsdatum tåguppdrag (start), Utgångsdatum Tåguppdrag (slut) Utgångsdatum Tågnummer (start) Utgångsdatum Tågnummer (slut), Tåguppdrag (start), Tåguppdrag (slut), Tågnr samt Operatör. Om du vill ange någon av dessa parametrar är det viktigt att veta att de finns med i det ordernummer du har angivit samt att värden för val anges på ett korrekt sätt. Om angivet värde saknas eller anges på felaktigt sätt kommer du inte att få något resultat i rapporten. Datum anges med ÅÅÅÅ-MM-DD, Tåguppdrag kan ha varierat antal siffror medan tågnummer alltid består av sex siffror med inledande nollor. Vid val av Operatör anges en värdelista och efter respektive operatör anges i vilket ordernummer de ingår. Markera urvalet Operatör och klicka därefter på Uppdatera värden. Nedan visas detaljrapporten med information för varje artikel i en order, ytterligare kolumner med information finns till höger. Bilden visar detaljrapport samt Indata för användaruppmaning i Vänster panel, denna väljs enligt markering (röd cirkel). 21

25 Detaljrapporten har ytterligare funktionalitet i Indatakontroller. Klicka på Visa, sedan markeras Vänster panel. Klicka på den tredje knappen i det nedre vänstra hörnet (röd cirkel). Stödtext för respektive knapp visas om muspekaren hålls över knapparna. Indatakontroller ger snabbare sökning av specifik information i detaljrapporten i och med att sökning sker direkt i den framtagna informationen. Först tas hela detaljrapporten fram genom att endast ange ordernummer som sökbegrepp. Sedan sker detaljerad sökning i den framtagna detaljrapporten genom markering av radioknappar eller check-rutor. Radioknappar ger sökning av ett specifikt värde. Checkrutor gör det möjligt att ange en eller flera värden genom att markera önskade checkrutor. För att återställa sökningar markeras Alla värden respektive Markera (alla). De parametrar som kan sökas på är Artikel, Utgångsdatum tåguppdrag, Utgångsdatum tåg, Tåguppdrag, Tågnr samt Operatör. Endast giltiga värden för vald order visas vid radioknappar och check-rutor. För att Avsluta och välja en annan rapport trycker man på lilla gråa krysset i högra hörnet i SAP Business Objects. Obs! ej det röda krysset högst upp i högra hörnet på webbläsaren. 22

26 5.4 Bestridande Denna rapport kan du använda om någon transaktion i en order inte stämmer överens med egna uppgifter, som till exempel att tåguppdraget var inställt i tid men ändå finns med i ordern. För att starta rapporten Bestridande, dubbelklicka på raden eller på symbolen för rapporten (röd cirkel). Nästa steg blir att ange viket ordernummer du vill titta på. Det är obligatoriskt att ange ett ordernummer (röd cirkel). I detta exempel väljer vi ordernummer Om inte några Odernummer skulle visas i tabellen, klicka på ikonen med de två blå pilarna för att uppdatera värden (röd cirkel) och Ordernummer visas. När du valt ordernummer trycker du på Kör fråga (röd cirkel). Ett tips är att till exempel ange start- och slutdatum för Utgångsdatum Tåguppdrag då detta kan bidra till att rapporten tas fram snabbare. Tänk på att ange datum som ÅÅÅÅ-MM-DD, samt att det finns i Ordern. Tåguppdrag kan ha varierat antal siffror medan tågnummer alltid består av sex siffror med inledande nollor. Vid felaktigt värde visas inget resultat i rapporten. 23

27 Du kan också ange uppgifter för Artikel, Utgångsdatum tåguppdrag (start), Utgångsdatum tåguppdrag (slut), Tåguppdrag (from), Tåguppdrag (tom), Tågnr (from) och Tågnr (tom) för att begränsa innehållet i rapporten ytterligare. Detta kan även utföras efter det att hela ordern har sökts fram genom att ange informationen i vänsterpanel och sedan utföra en ny körning (röd cirkel). 24

28 I exemplet nedan vill vi bestrida tåguppdrag med utgångsdatum då detta var inställt i tid men har debiterats i ordern. I rapporten kommer då de avgifter som var aktuella för tåguppdraget att tas med och visas i kolumner (röd cirkel). Resultatet sparar du sedan som Excel. Välj Dokument (röd cirkel), Spara på datorn som och sedan Excel. Välj sedan Spara som och döp filen till ett lämpligt namn. I den sparade Excel-filen kompletteras därefter information i kolumnerna under rubriken Fylls i av Avtalskund. Ytterligare information kan läggas till under kolumnen Avtalskunds detaljbestridande. Spara ändringarna i Excel-filen och hämta den till din dator med hjälp av EACopy, se kapitel 6. 25

29 5.5 Schemalagda rapporter, Tåg som saknar rapporterad vikt Denna rapport innehåller tåguppdrag som saknar rapporterad vikt innan tågs avgång. Viktuppgifter som rapporterats till Opera under innevarande dygn visas ej i denna rapport. Denna rapport hämtar data från Lupp och avser ännu ej fakturerade tåguppdrag. Rapporten kan även skickas ut automatiskt, se mer information nedan. Rapporten visar alltid tåguppdrag 7 dagar bakåt i tiden och 1 dag framåt med utgångspunkt från dagens datum. Rapporten består av en Översikt och en Detaljrapport. För att starta rapporten Tåg som saknar rapporterad vikt, dubbelklicka på mappen Schemalagda rapporter (röd cirkel). Därefter dubbelklickar du på raden eller på symbolen för rapporten (röd cirkel). 26

30 Nästa steg blir att ange Tågägare, det är obligatoriskt att ange en Tågägare (röd cirkel). I detta exempel väljer vi TRV. Om inte några Aktörer skulle visas i tabellen, klicka på de blå pilarna vid Uppdatera värden (röd cirkel) och Aktörer visas. När du valt aktör klickar du på Kör fråga (röd cirkel). Nedan exempel på rapporten. Automatiskt utskick av rapporten Tåg som saknar rapporterad vikt Rapporten kan även schemaläggas för automatiskt utskick till två e-postkonton. Vid automatiskt utskick bör det finnas en utsedd person som kan ändra i schemaläggning. Rekommendationen är att rapport beställs med utskick efter kl Kontakta för uppläggning. 27

31 5.6 Fakturaspecifikation, export av fil Underlaget för en order/faktura kan även hämtas som en fil och motsvaras av den information som finns i Detaljrapporten som innehåller alla detaljposter. Filen kan hämtas direkt till din dator och kan sedan till exempel öppnas i Excel. Det finns även en specifikation som beskriver vad de olika kolumnerna innehåller för information. Hämtning av fil sker via Banportalen och länken Fakturaspecifikation, export av fil under Mina system (röd cirkel). Klicka på länken Efter att du har klickat på länken Fakturaspecifikation, export av fil visas de tio senaste ordnarna samt en länk för specifikationen. Genom att klicka på länken Exportera (röd cirkel) startas hämtningen av filen. Detta kan ta lite tid beroende på hur stor filen är. Specifikationen, som beskriver kolumnernas innehåll, hämtas via länken Ladda ner specifikation för export-filen (röd cirkel). 28

32 Beroende på vilken webb-läsare du har på din dator kan följande bilder skilja sig åt från de du får men arbetsgången är densamma. I exemplet väljer vi att hämta order och klickar på länken Exportera som finns på motsvarande rad för denna order, se bild ovan. Nästa steg blir att ange var på din dator du vill spara filen. Högerklicka på den nedåtgående pilen vid Spara och välj sedan Spara som. Filen har formatet.csv och filnamnet som anges motsvaras av den vi valt att exportera. Formatet som används för filen gör det möjligt att använda den till olika program, som till exempel Excel eller för att läsas in i en databas. Ange var på din dator du vill spara filen, klicka sedan på Spara. Under den tid som filen hämtas visas information om hur mycket som har hämtats och då hela filen har hämtats visas information om att hämtningen har slutförts, se markeringar i nedanstående bilder. 29

33 Du kan välja att öppna filen direkt efter att hämtningen slutförts genom att klicka på Öppna (röd cirkel). Därefter kommer en fråga om vad du vill göra med filen med Excel som förval (röd cirkel). Klicka på Öppna (röd cirkel). Filen öppnas i Excel och innehåller kolumner med data, dessa fortsätter även till höger. Förklaring för varje kolumn finns i Specifikationen som kan hämtas via länk på samma sida som hämtning av fil. Filen kan nu användas med de funktioner som finns i Excel. 30

34 Ett eventuellt problem som kan uppstå är att Excel har begränsningar vad gäller mängden data som kan bearbetas. Om filen har för stor datamängd kommer ett meddelande om att Filen lästes inte in helt. Via Visa hjälp (röd cirkel) ges mer information om problemet. Vid klick på Ok öppnas filen men den innehåller då inte all data som tillhör ordern. Informationen som finns i Visa hjälp, se nedan. Detta innebär att ni behöver utföra egen utveckling i något eget verktyg för att kunna använda dessa filer. 31

35 6 Exportera/Importera fil med EACopy En kort instruktion hur man enkelt använder sig av EACopy för att föra över filer mellan Trafikverkets it-miljö och sin egen PC eller tvärtom. 1. EACopy startas via logga in som vanligt med dina användaruppgifter och minst SMS-inloggning. 2. Under Mina System i den högra spalten kommer de applikationer du har behörighet till att visas, bland annat EACopy. Klicka på länken för att starta applikationen. 3. I första dialogrutan som kommer upp, klickar du på Hämta (röd cirkel) vid fältet Från fil. 32

36 4. Dina filer finns på din hemmakatalog i Trafikverkets IT-miljö som heter M:\. Dubbelklicka på M:\ (röd cirkel) för att få fram dina filer. 5. I exemplet nedan vill vi kopiera filen LUPP test. Leta fram filen och markera den (röd cirkel). Filen anges nu i Filnamn (röd cirkel). Klicka sedan på Öppna (röd cirkel). 33

37 6. Efter att du klickat på Öppna enligt ovan visas filen i fältet Från fil (röd cirkel). Klicka på Hämta (röd cirkel) vid fältet för Till katalog. 7. Dubbelklicka på U: \(röd cirkel). 34

38 8. En mappning sker mot din lokala c: disk på din dator, den innehåller andra mappar än i exemplet nedan. I detta exempel har vi mappen Testmapp som filen ska hämtas till. Markera Testmapp (röd cirkel) och klicka sedan på OK. 9. I fältet Till Katalog anges nu var filen ska sparas (röd cirkel). Klicka sedan på Kopiera (röd cirkel). 35

39 10. Kopieringen är utförd och dialogrutan visar information om detta. Klicka på OK för att bekräfta samt ta bort dialogrutan. 11. För att kopiera fler filer upprepa steg För att avsluta och stänga EACopy klickar du på Avsluta (röd cirkel). Trafikverket, Borlänge. Telefon: , Texttelefon:

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Användarhandledning Lifecare Planering förskola och fritidshem planering och uppföljning

Användarhandledning Lifecare Planering förskola och fritidshem planering och uppföljning Lifecare Planering förskola och fritidshem planering och uppföljning Healthcare & Welfare Sida 2/28 Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionen...4 2 Planering och uppföljning.... 5 2.1 Antal barn

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme INNEHÅLL 1 Inloggning...2 2 Översikt...3 2.1 Välj anläggning...4 3 Timvärden...5 3.1 Ändra period...6 3.2 Ändra periodstorlek...7 3.3 Visa som...8 3.4 Enhet...9

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-03-20

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-03-20 Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-03-20 Innehåll Ändringar med nytt körordersystem Behörighet och förutsättningar nytt körordersystem webb Support Manual körorder webb Inloggning

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare. Revision 3.0. Användarmanual KTC MeView. Lägenhetsinnehavare. Sida 1

Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare. Revision 3.0. Användarmanual KTC MeView. Lägenhetsinnehavare. Sida 1 Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare Sida 1 Sida 2 Innehåll Inledning... 4 Allmänt... 4 Förutsättningar... 4 Plug-in... 4 Web-läsare... 4 Inloggning... 5 Användaruppgifter... 5 Inloggning... 5

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

För att kunna förse de externa parterna med kunduppgifter görs följande steg i Eurostore.

För att kunna förse de externa parterna med kunduppgifter görs följande steg i Eurostore. EXPORT AV KUNDUPPGIFTER Funktionen möjliggör att via en export av kunduppgifter rikta reklam till de kunder som handlat specifika artiklar eller artiklar ur specifika grupper. Efter exportern ur Eurostore

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Handledning till VIS. Ekonomi detaljer. April 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Ekonomi detaljer. April 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Ekonomi detaljer April 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Allmänt om hur använda VIS... 4 Val av applikation...

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Introduktion... 2. Funktioner... 2. Ansökan om behörighet och tillgång till Här&Nu... 2. Kontaktuppgifter... 3. Att använda Här&Nu...

Introduktion... 2. Funktioner... 2. Ansökan om behörighet och tillgång till Här&Nu... 2. Kontaktuppgifter... 3. Att använda Här&Nu... Ert datum Er beteckning 2009-11-26 F 09-12806/IT10 Leverans Anläggning www.banverket.se Information Här&Nu i Banportalen Kopia till: Diariet Innehåll Introduktion... 2 Funktioner... 2 Ansökan om behörighet

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

CRAMO BUSINESS SUPPORT

CRAMO BUSINESS SUPPORT CRAMO BUSINESS SUPPORT ANVÄNDAR- HANDBOK FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Skapa favoriter 7-9 Web-depå 10 Företagsprofil,

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING MENY 3 Kom igång 3 Introduktion till InExchange Web 4 Skapa konto 5 Hitta rätt 6 Skicka dina fakturor 6 Skapa faktura 7 Välj kund 8 Fakturahuvudet

Läs mer

Registrering av självdeklaration

Registrering av självdeklaration Användarmanual Registrering av självdeklaration Trafikverkets system för självdeklaration Version 2.0, 2011-11-02 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Cramo Business Support. användar handbok

Cramo Business Support. användar handbok Cramo Business Support användar handbok Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Web-depå 7 Företagsprofil, avtalade rabatter 8 Visa faktura 9 Ekonomisk statistik 9 Tekniska

Läs mer

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38. Centralen för utredning av penningtvätt WEBBAPPLIKATION 4.1 REGISTERING GUIDE APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.0 Stödtelefon: tfn: 0295 486 833 (vardagar 8 16) e-post: goaml.krp@poliisi.fi Frågor

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer