Varucertifikat Dagligvaror, VCD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varucertifikat Dagligvaror, VCD"

Transkript

1 Varucertifikat 1.6 1(58) Varucertifikat Dagligvaror, VCD Handledning Version 1.6

2

3 Varucertifikat 1.6 3(58) Innehåll 1 Dokumentets syfte Definition och begrepp Förpackningar Förpackningsnivåer Förpackningshierarki Varucertifikatets struktur Primärförpackning - konsumentförpackning Sekundärförpackning - ytterförpackning Samlingsförpackning - hanteringsenhet Tertiärförpackning pall/enhetslast Komplett struktur Termer Huvud Primärförpackning - konsumentförpackning Sekundärförpackning - ytterförpackning Samlingsförpackning - hanteringsenhet Tertiärförpackning pall/enhetslast Om kodlistor Exempel på varucertifikat Huvud Primärförpackning Sekundärförpackning Samlingsförpackning Tertiärförpackning Ändringshistorik i detta dokument Ändringar mellan 1.5 och

4

5 Varucertifikat 1.6 5(58) 1 Dokumentets syfte Följande specifikation beskriver i detalj funktion, struktur och innehåll för affärstransaktionen Varucertifikat. Dokumentet ska kunna användas som stöd då varucertifikat ska utfärdas, men även vid design av stödsystem för hantering av varucertifikatinformation. Dokumentet utgör ett komplement till de tekniska beskrivningar av meddelandeinnehåll och meddelandeformat som publiceras av EAN Sverige. 2 Definition och begrepp Varucertifikat sänds från en leverantör av fysiska varor till en köpare. Varucertifikat skapas och sänds på initiativ av leverantören enligt regelverk som överenskoms mellan parterna. Varucertifikat förser köparen av en vara med all information som behövs för att hantera varan. Exempel är EAN-artikelnummer, mått och vikt, förvaringstemperatur, hållbarhet och märkning av varan. Varucertifikatet innehåller även information om exempelvis ursprung och skattesatser. Varucertifikat sänds från leverantören till köpare vid följande situationer: - a varor ska introduceras - av tidigare sänt varucertifikat - varor kommer att utgå ur sortimentet Ett varucertifikat måste alltid innehålla all information om samtliga artiklar i förpackningshierarkin. Detta gäller oavsett varucertifikatets ingående artiklars status (a artiklar,, artiklar eller ingen förändring.) Vid kan mottagaren av varucertifikatet jämföra det korrigerade varucertifikatet med det tidigare sända varucertifikatet baserat på EAN-numret för att ta reda på vad som är ändrat. Vid artiklar innehåller varucertifikatet ett datum för när artikeln kommer att utgå ur sortimentet. 3 Förpackningar En artikelidentitet är inte knuten enbart till varan i en förpackning, utan även till själva förpackningen. Samma vara i olika förpackningar har olika EAN-artikelnummer. Vid handel mellan leverantör och köpare (exempelvis tillverkare och grossist) behöver köparen information om alla förpackningar och relationen mellan de förpackningar som ingår i varandra. Förpackningarna delas in i olika förpackningsnivåer knutet till hur produkten beställs och hanteras. Beskrivning av förpackningarna och av relationen mellan förpackningsnivåerna specificeras i varucertifikat.

6 Varucertifikat 1.6 6(58) 3.1 Förpackningsnivåer Primärförpackning - konsumentförpackning Primärförpackningen kallas ofta konsumentförpackning och är den förpackning som konsumenten vanligtvis köper. Primärförpackningen kan vara en multipack. Producenten sampackar flera artiklar av samma slag, vanligtvis i avsikt att sälja dem till ett lägre pris än samma antal lösa artiklar, dvs. en primärförpackning kan innehålla andra primärförpackningar. Primärförpackningen kan också vara en sampackad produkt, exempelvis schampo och balsam i samma förpackning. Primärförpackningen kan också vara en förpackning som delas i butik för att säljas till konsument. Exempelvis en hel oxfilé eller salami. Primärförpackning, enkel Primärförpackning, multipack Sekundärförpackning - ytterförpackning Sekundärförpackning har flera namn såsom detaljistförpackning, butiksförpackning, beställningsenhet, ytterförpackning m.m. Sekundärförpackningen är den enhet som vanligtvis beställs från leverantör och som butikerna beställer från grossist. Sekundärförpackningar Hanteringsenhet - samlingsförpackning Hanteringsenhet kallas också för samlingsförpackning och innebär att leverantören sammanhåller ett antal sekundärförpackningar i en förpackning uteslutande av praktiska skäl, t ex med banderoll, band, stödskiva eller låda, utan avsikt att de skall kunna beställas eller senare säljas som en enhet. Hanteringsenhet öppnas och delas vanligen av grossistledet.

7 Varucertifikat 1.6 7(58) Tertiärförpackning - enhetslast Tertiärförpackningen kallas ofta enhetslast, en enhet i vilken flera sekundärförpackningar ryms. Exempel på en tertiärförpackning är en pallenhet. Tertiärförpackningar Expopall ett specialfall Exponeringspall kallas oftast för expopall och är pallar som leverantören sampackar färdiga för exponering för konsument i butik. En expopall är en beställningsbar enhet och hanteras vanligen som en sammansatt sekundärförpackning som i sin tur ingår i en tertiärförpackning. Om expopallen är en halvpall anges den endast som en sammansatt sekundärförpackning. Om expopallen är en helpall anges den dels som sammansatt sekundärförpackning med ett EAN-artikelnummer och dels som tertiärförpackning med ett annat EAN-artikelnummer. 3.2 Förpackningshierarki Nedanstående bilder visar några exempel på förpackningshierarkier. Förpackningshierarki, exempel 1: Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning Förpackningshierarki, exempel 2: Primärförpackning 1 Primärförpackning 2 Sekundärförpackning Tertiärförpackning

8 Varucertifikat 1.6 8(58) 4 Varucertifikatets struktur Affärstransaktionen kan beskrivas som en lista med artikelinformation. Varje rad på listan beskriver en artikel (en vara i en typ av förpackning). Artiklarna i ett varucertifikat hänger samman i en förpackningshierarki och är således indelat i information om primärförpackning, sekundärförpackning, hanteringsenhet och tertiärförpackning. Varje varucertifikat innehåller en förpackningshierarki, dvs en tertiärförpackning och dess ingående hanteringsenheter, sekundärförpackningar och primärförpackningar. Följande logiska struktur, vilken motsvarar strukturen i förpackningshierarkin, gäller för ett Varucertifikat. Varucertifikat huvud 1 1 = exakt 1 0:1 = noll eller en 1:n = en eller flera 0:n = noll, en eller flera Primärförpackning 1 : n 0 : n 0 : n 1 Sekundärförpackning Samlingsförpackning Tertiärförpackning Logisk struktur hos ett Varucertifikat. Strukturen tolkas uppifrån och ned och från vänster till höger. Varucertifikat huvud förekommer en gång i varje varucertifikat. Primärförpackning kan förekomma en eller flera gånger i ett varucertifikat. Sekundärförpackning och Hanteringsenhet kan förekomma noll, en eller flera gånger i ett varucertifikat. Tertiärförpackning förekommer alltid en gång i ett varucertifikat. Minimum är alltså en primärförpackning och en tertiärförpackning. Normalt har en produkt primärförpackning, sekundärförpackning och tertiärförpackning. Ibland används ej sekundärförpackning på grund av att primärförpackningen är stor. Huvud innehåller information som identifierar varucertifikatet och de inblandade parterna (köpare och leverantör). 4.1 Primärförpackning - konsumentförpackning Primärförpackning innehåller all information om primärförpackningen. Primärförpackning kan förekomma en eller flera gånger i ett varucertifikat. Primärförpackning repeteras om det finns flera nivåer av primärförpackningen (multipack eller sampackad produkt som innehåller olika varor) eller om varucertifikatet beskriver en blandad expoenhet. Samtliga primärförpackningsnivåer skall alltid anges. Följande logiska struktur gäller för primärförpackning.

9 Varucertifikat 1.6 9(58) 1 = exakt en 0:1 = noll eller en 0:7 = max 7 0:n = noll, en eller flera Logisk struktur för Primärförpackning. Strukturen tolkas från vänster till höger. Varje box motsvarar en grupp termer inom det område boxens benämning anger. Primärförpackning huvud innehåller en unik identitet på varje rad i varucertifikatet, dvs en unik identitet på varje förekomst av primärförpackning, sekundärförpackning, hanteringsenhet och tertiärförpackning. Rad-id används som intern referens inom affärstransaktionen för att specificera hur olika förpackningar hänger samman i förpackningshierarkier. Varu-ID innehåller information om själva artikeln, såsom artikelnummer, varubenämning, varumärke, hyllkants-/kvittotext samt varugruppskod. Produktklass innehåller information om varuklassificering. Varustatus indikerar om och när artikeln är tillgänglig för beställning. Varuegenskaper anger vissa egenskaper, främst avsedda för varor inom restaurang och storkök. Förpackning anger vilken typ av förpackning som avses samt om förpackningen är sammansatt. Förpackningsmaterial innehåller information om vilket och hur mycket förpackningsmaterial förpackningen innehåller. Mått anger förpackningens mått och vikt. Förvaring, hantering och exponering innehåller information om hållbarhet samt specificerar hur artikeln skall förvaras och exponeras. Farligt gods innehåller grundinformation för hantering av farligt gods Ursprung innehåller information av varans ursprungsland. Märkning anger hur artikeln är märkt, exempelvis miljömärkningar.

10 Varucertifikat (58) Skatt/bidrag specificerar vilken skatt och skattesats som gäller för artikeln, samt övriga avgifter och bidrag knutna till artikeln. Pris innehåller uppgift om listpris och tillhörande information. Förpackningshierarki används då primärförpackningen är sammansatt för att beskriva flerpack och blandade förpackningar. - Då den aktuella primärförpackningen är flerpack refererar Förpackningshierarki till den primärförpackning som ingår i flerpack (en förekomst). Exempel: Den aktuella primärförpackningen är en sexpack läskburkar. Förpackningshierarkin anger identiteten på den läskburk som ingår. - Då den aktuella primärförpackningen är en blandad förpackning refererar Förpackningshierarki till de primärförpackningar som ingår i den blandade förpackningen. I detta fall anges Förpackningshierarki en gång per ingående primärförpackning. 4.2 Sekundärförpackning - ytterförpackning Sekundärförpackning innehåller all information om sekundärförpackningen. Sekundärförpackning kan förekomma noll, en eller flera gånger i ett varucertifikat. I de fall där primärförpackningen är stor och används som beställningsbar enhet används ej sekundärförpackning. Följande logiska struktur gäller för sekundärförpackning. Logisk struktur för Sekundärförpackning. Strukturen tolkas från vänster till höger. Varje box motsvarar en grupp termer inom det område boxens benämning anger. Sekundärförpackning huvud innehåller en unik identitet på varje rad i varucertifikatet, dvs en unik identitet på varje förekomst av primärförpackning, sekundärförpackning, hanteringsenhet och tertiärförpackning. Rad-id används som intern referens inom affärstransaktionen för att specificera hur olika förpackningar hänger samman i förpackningshierarkier. Varu-ID innehåller identifikation av förpackningen.

11 Varucertifikat (58) Varustatus indikerar om och när artikeln är tillgänglig för beställning. Förpackning anger vilken typ av förpackning som avses samt om förpackningen är sammansatt av andra förpackningar. Förpackningsmaterial innehåller information om vilket och hur mycket förpackningsmaterial förpackningen innehåller. Mått anger sekundärförpackningens mått, vikt och storlek. Förvaring, hantering och exponering innehåller information om hur sekundärförpackningen ska packas och exponeras Märkning anger hur sekundärförpackningen är märkt avseende innehåll i streckkod. Pris innehåller uppgift om listpris och tillhörande information. Förpackningshierarki beskriver flerpack och blandade förpackningar på sekundärförpackningsnivå. - Då den aktuella sekundärförpackningen är flerpack refererar Förpackningshierarki till den primärförpackning som ingår i flerpack (en förekomst). Detta är den vanligaste typen av sekundärförpackning. - Då den aktuella sekundärförpackningen är en blandad förpackning (ex expopall) refererar Förpackningshierarki till de primär- eller sekundärförpackningar som ingår i den blandade förpackningen. I detta fall anges Förpackningshierarki en gång per ingående primär- eller sekundärförpackning. - Då sekundärförpackningen är flerpack och innehåller andra sekundärförpackningar refererar Förpackningshierarki till den sekundärförpackning som ingår (en förekomst). Denna form av förpackningshierarki är ovanlig och används endast undantagsvis. 4.3 Samlingsförpackning - hanteringsenhet Samlingsförpackning innehåller all information om samlingsförpackningen. Samlingsförpackning kan förekomma noll, en eller flera gånger i ett varucertifikat. Följande logiska struktur gäller för hanteringsenhet:

12 Varucertifikat (58) Samlingsförpackning Varu-ID Mått Förpackning Förpackningshierarki 0:9 Förp. material Logisk struktur för Hanteringsenhet. Strukturen tolkas från vänster till höger. Varje box motsvarar en grupp termer inom det område boxens benämning anger. Samlingsförpackning huvud innehåller en unik identitet på varje rad i varucertifikatet, dvs en unik identitet på varje förekomst av primärförpackning, sekundärförpackning, hanteringsenhet och tertiärförpackning. Rad-id används som intern referens inom affärstransaktionen för att specificera hur olika förpackningar hänger samman i förpackningshierarkier. Varu-ID innehåller identifikation av förpackningen. Förpackning anger vilken typ av förpackning som avses. Förpackningsmaterial innehåller information om vilket och hur mycket förpackningsmaterial förpackningen innehåller. Mått anger hanteringsenhetens mått och emballagevikt. Förpackningshierarki används för att specificera vilken sekundärförpackning som ingår i hanteringsenheten. Endast en förpackning kan ingå. Blandade hanteringsenheter används ej, vilket innebär att endast en förekomst av Förpackningshierarki är möjlig. 4.4 Tertiärförpackning pall/enhetslast Tertiärförpackning innehåller all information om tertiärförpackningen (enhetslast). Tertiärförpackning förekommer alltid en gång i ett varucertifikat. Följande logiska struktur gäller för tertiärförpackning:

13 Varucertifikat (58) Tertiärförpackning :1 1 0:n Varu-ID Förpackning Mått Märkning Förvaring, hantering, exponering Förpackningshierarki 0:9 Förp. material Logisk struktur för Tertiärförpackning. Strukturen tolkas från vänster till höger. Varje box motsvarar en grupp termer inom det område boxens benämning anger. Tertiärförpackning huvud innehåller en unik identitet på varje rad i varucertifikatet, dvs en unik identitet på varje förekomst av primärförpackning, sekundärförpackning, hanteringsenhet och tertiärförpackning. Rad-id används som intern referens inom affärstransaktionen för att specificera hur olika förpackningar hänger samman i förpackningshierarkier. Varu-ID innehåller identifikation av förpackningen. Förpackning anger vilken typ av förpackning som avses samt om förpackningen är blandad. Förpackningsmaterial innehåller information om vilket och hur mycket förpackningsmaterial förpackningen innehåller. Mått anger tertiärförpackningens mått och vikt. Förvaring, hantering och exponering anger hur tertiärförpackningen är packad och ska exponeras Märkning specificerar hur tertiärförpackningen är märkt avseende innehåll i streckkod. Förpackningshierarki används för att specificera vilka artiklar (hanteringsenheter, sekundärförpackningar och primärförpackningar) som ingår i tertiärförpackningen. - Då den aktuella tertiärförpackningen är flerpack (t ex sortren helpall) refererar Förpackningshierarki till den artikel (hanteringsenhet, sekundärförpackning eller primärförpackning) som ingår i flerpack (en förekomst). - Expohelpalls ingående förpackningar anges på sekundärförpackningsnivå. På tertiärförpackningsnivå refererar förpackningshierarkin till ingående expopall (som sekundärförpackning).

14 Varucertifikat (58) 4.5 Komplett struktur Den kompletta logiska strukturen för Varucertifikat visas i nedanstående diagram: Varucertifikat huvud Primärförpackning huvud 1 1 0:1 0: :1 0:1 0: :1 0:n Varu-ID Varustatus Varuegenskaper Förpackning Mått Farligt gods Ursprung Märkning Skatt, bidrag Pris Förvaring, hantering, exponering Förpackningshierarki 0:7 0:9 Produktklass Förp. material Sekundär förpackning huvud 1 1 0: :1 1 0:1 0:n Varu-ID Varustatus Förpackning Mått Märkning Pris Förvaring, hantering, exponering Förpackningshierarki 0:9 Förp. material Samlingsförpackning Varu-ID Mått Förpackning Förpackningshierarki 0:9 Förp. material Tertiärförpackning :1 1 0:n Varu-ID Förpackning Mått Märkning Förvaring, hantering, exponering Förpackningshierarki 0:9 Förp. material

15 Varucertifikat (58) 5 Termer Nedanstående termer ingår i Varucertifikat. Varje term anges som obligatorisk (O), villkorlig (V) eller används ej (-) i kolumnerna till höger. Kolumnerna specificerar förekomst i de tre typfallen a artiklar, ändring av artiklar samt borttag av artiklar. Vid de villkorliga termerna anges i texten vilka villkor som gäller för av termen. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts ses termen som frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig. Obligatoriska termer måste alltid anges i ett Varucertifikat från en leverantör till en köpare. 5.1 Huvud T0149 Varucertifikatnummer T0151 Varucertifikatdatum T0009 Leverantör T0008 Köpare Leverantören numrerar varje varucertifikatmeddelande med ett unikt nummer. Förslag: EAN-företagsprefix + löpnummer + kontrollsiffra. Totalt 17 positioner långt. Det är viktigt att ett varucertifikatnummer alltid är högre än alla tidigare sända varucertifikatnummer. Observera att företagsprefix kan ha olika längd (6-12 tkn). Vid osäkerhet använd 12 tecken. Information om vilket företags företagsprefix ett företag har kan fås via kontakt med EAN. Datum leverantören skapat varucertifikatet. Anges som SSÅÅMMDD. Leverantörens EAN-lokaliseringsnummer. Leverantörens adressuppgifter kan ha sänts till köparen i förväg eller hämtas av köparen i GEPIR (Global EAN Party Information Repository) på gepir.ean.se. Köparens EAN-lokaliseringsnummer för den enhet eller person som ska ta emot varucertifikatet. 5.2 Primärförpackning - konsumentförpackning Primärförpackning anges alltid Primärförpackning, huvud T0152 Varucertifikatradnummer Löpnummer för rader inom varucertifikatet. Internt löpnummer. Kan börja på 1 i varje affärstransaktion.

16 Varucertifikat (58) T0153 Varucertifikatradåtgärd T0016 Förpackningsnivå Kod som anger om raden är tillägg, ändring, borttag eller ingen förändring (kopia av tidigare sänd rad). 1 Ny artikel. Används när artikeln är och introduceras för första gången. 2 Borttag. Används när artikeln utgår ur leverantörens sortiment. Får endast anges för artikel som är känd av köparen. 3 Ändrad artikel. Används vid ändring som inte är prispåverkande eller kräver tt EAN-nummer. Får endast anges för artikel som är känd av köparen. 4 Ingen förändring. Används när exakt samma information om artikeln tidigare sänts till samma mottagare (utan ändring). Exempelvis när samma artikel ingår i olika förpackningshierarkier, eller vid av annan förpackningsnivå. Får endast anges för artikel som är känd av köparen. Kodning skall alltid ske i förhållande till köparens befintliga information om artikeln. Om exempelvis VCD med artikel (1) avvisas i EANs validatortjänst skall VCD korrigeras och sändas om. Vid omsändningen är detta fortfarande artikel (1). Om samma information om en artikel sänds om innan mottagningskvittens kommit från köparen är den fortfarande artikel (1). Kod som anger att denna varucertifikatrad specificerar primärförpackning. CU Primärförpackning Varu-ID T0154 Förpackningsidentifikation EAN-artikelnummer på primärförpackning. Varje artikel skall ha ett unikt EAN-nummer, som ligger till grund för beställningar och statistik. Det är ett absolut krav att varje artikel förses med ett unikt nummer.

17 Varucertifikat (58) T3363 Leverantörens nummer för artikeln T0143 Varumärke Leverantörens artikelnummer. Får endast användas om primärförpackningen är en beställningsenhet för grossisten. Detta artikelnummer måste vara unikt, dvs samma artikelnummer får inte finnas på någon annan förpackning eller förpackningsnivå från samma leverantör. Om denna term används får T0017 Beställningsbar indikator ej användas. Varans varumärke. Används internt och på butikens hyllkantsetikett som information till kund. T0018 Varubenämning Används internt som information. Max 35 tecken. Får ej innehålla varumärke eller storlek. Exempel: Frukostflingor. T3337 Hyllkants/kvittotext Text att skriva på butikens hyllkantsetikett och kassakvitto som information till konsument. Om detta fält ej används tas de första 18 tecknen från T0018 Varubenämning. Får ej innehålla varumärke eller storlek. T3338 Förpackningsstorlek, klartext T3302 Tullstatistiskt nummer / Harmoniseringskod T0057 Ersatt varunummer Texten på hyllkantsetiketten i butik sätts samman av T0143 Varumärke, T3337 Hyllkants/kvittotext och T3338 Förpackningsstorlek, klartext Anger storlek som ska användas som identifikation på varan, t ex 500 g, 1200W, 1,5 l etc. Informationen används både internt och på butikens hyllkantsetikett och kassakvitto som information till konsument. Max 8 tecken.obligatorisk uppgift förutom för lösviktsvaror eller variabelviktvaror. Anges för importerade varor. Numret utfärdas av tullverket. EAN-artikelnummer för den artikel som ersätts av artikeln på denna rad i varucertifikatet. Används då en primärförpackning ersätter en primärförpackning.

18 Varucertifikat (58) T0280 Produktklasskategori, kod Produktklass T0281 Produktegenskapstyp, kod T0282 Produktegenskap, kod Brick code enligt GPC. För ytterligare information om användning av produktklassificering enligt EAN.UCC Global Product Classification, GPC, se Exempel 1: ' ' (= Vinegars) Totalt kan högst 8 produktegenskaper (typ och värde) anges. Om T0280 Produktklasskategori ej anges får ej produktklass anges. Kod som anger egenskapstyp för aktuell klassificeringskategori Exempel 1: ' ' (= Vinegars Brick Variant) Kod som anger egenskap Exempel 1: '2013' (= RICE VINEGAR) Varustatus O O V T0017 Beställningsbar indikator Kod som anger att förpackningen ej är beställningsbar. Normalt är primärförpackningen ej beställningsbar. NO förpackningen är ej beställningsbar T0076 Tillgänglighetsdatum T0077 Senaste tillgänglighetsdatum Anges om primärförpackningen ej är beställningsbar. Datum när en vara blir tillgänglig för leverans. Anges endast om varan ej är beställningsbar omgående. Format: SSÅÅMMDD Sista datum en artikel är tillgänglig för leverans. Kan användas för exempelvis kampanjer och säsongsvaror. Obligatorisk för artiklar. Format: SSÅÅMMDD V V O Varuegenskaper T3366 Länk till varuinformation URL (länk) till informationssida relaterad till denna produkt. Används för koppling till varans webbsida med bilder och annan information.

19 Varucertifikat (58) T2208 Alkoholhalt, volymprocent T2209 Vikt för minsta enhet T2210 Måttsignifikans för vikt för minsta enhet Anges enligt livsmedelsverkets rekommendationer. Om alkoholhalt anges bör även T0280 Produktklasskategori anges (pga olika skattesatser för olika produktklasser). Vikt för minsta enhet av produkten som förpackningen innehåller, exempelvis pannkaka, kycklingdel, korv, etc. Anges för vissa storhushållsprodukter där det är relevant för beräkning av portionsantal. Anges i gram. Exempel: Om primärförpackningen innehåller 40 korvar á 60 gram är vikt fört minsta enhet 60. Indikator som visar om angiven vikt för minsta enhet är exakt eller cirkavikt. Obligatoriskt om T2209 Vikt för minsta enhet anges. Får ej anges om T2209 Vikt för minsta enhet ej anges. 3 Cirka 4 Exakt Förpackning T3365 Sammansatt indikator Kod som anger att förpackningen är blandad. SG standard sammansättning T0189 REPA-indikator Anges endast då primärförpackningen är en blandad förpackning. Sammansättningen specificeras i Förpackningshierarki. Kod som anger att leverantören erlagt avgift för förpackningsmaterialet till REPA. NAA icke returnerbar förpackning Anges endast då REPA-avgift erläggs. Om flera primärförpackningar ingår i en förpackningshierarki ska samtliga eller ingen ha REPA-indikator, dvs en förpackningshierarki kan ej innehålla både primärförpackningar med och utan REPAindikator.

20 Varucertifikat (58) T0137 Förpacknings-/kollityp, kod Kod som anger vilken typ av förpackning artikeln packas i. Kodlistan för förpacknings-/kollityp finns på Observera att denna kodlista kan ändras när behov föreligger. T0277 Returemballage, indikator T0148 Pantkod Kod som anger att emballaget är returnerbart, dvs förpackningen kan returneras för återanvändning. Z01 Returemballage Vissa returnerbara förpackningar har pant. Exempel på returemballage är returflaska, back för bröd, mejerivagn och europapall. Anger vilken pant som gäller för artikelns returemballage. Anges endast då pant används cl flaska burk aluminium cl flaska l flaska cl glasflaska cl glasflaska R-PET refill 1,5 l Å-PET återv <= 1 l Å-PET återv > 1 l

21 Varucertifikat (58) Förpackningsmaterial Förpackningsmaterial och vikt för varje ingående komponent är obligatoriska uppgifter när REPA-avgift ej erlagts och primärförpackningen ej är returemballage. Om förpackningen innehåller flera material anges kod och vikt en gång för varje ingående material. T1188 Förpackningsmaterial, kod T1189 Förpackningsmaterial, vikt På grund av tekniska skäl är det sammanlagda antalet förpackningsmaterial och artikelmarkeringar (T0142) maximerat till 9 st för en förpackning. Kod som anger vilket förpackningsmaterial förpackningen består av. Z60 Z61 Z62 Z63 Z64 Z65 Z66 Z67 Z68 Färgat glas Ofärgat glas Aluminium Mjuk plast Hård plast Papper/kartong Wellpapp Metall Trä Ingående förpackningsmaterials vikt per förpackning. Anges i gram Mått T0186 Variabelmåttindikator Kod som anger att produkten är en variabelmåttvara, dvs. varje förpackning kan ha olika vikt. T0082 Förpackningens innehåll T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet VQ variabelmåttvara Nettovikt, volym, längd eller antal i förpackningen. Anges i gram, milliliter, millimeter eller styck. Måttenhet anges i T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet. Måttenhet för T0082 Förpackningens innehåll. GRM MLT MMT PCE MTK MTQ Gram Milliliter Millimeter Styck Kvadratmeter Kubikmeter

22 Varucertifikat (58) T0147 Jämförmängd färdigvara T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet Mängden färdigvara i förpackning i gram, milliliter eller styck vid användning, (i förekommande fall efter beredning) enligt T0145 Kod för jämförmängd. Används för att beräkna jämförmängd eller pris. För att undvika missförstånd anges jämförmängd alltid, även om jämförmängd och innehåll har samma kvantitet. Måttenhet för T0147 Jämförmängd färdigvara. GRM MLT MMT PCE MTK MTQ Gram Milliliter Millimeter Styck Kvadratmeter Kubikmeter

23 Varucertifikat (58) T0145 Kod för jämförmängd Kod som anger vilket jämförpris som kan beräknas baserat på uppgift i T0147 Jämförmängd färdigvara. Kod Enhet för mängd i Betydelse T0145 T0147 DWT avrunnen vikt Gram DLL utspädd volym Milliliter Z01 per kilogram (förbrukningsklar) Gram Z02 per liter (förbrukningsklar) Milliliter Z07 milliliter exkl. pant Milliliter Z08 per styck Styck Z09 per dos Styck Z10 per tvätt Styck Z11 per disk Styck Z13 per meter Millimeter Z14 per kvadratmeter kvadratmeter Z15 per kubikmeter kubikmeter De tre termerna T0147 Jämförmängd färdigvara, T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet och T0145 Kod för jämförmängd används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på Exempel på specificering av innehåll och jämförmängd för tvättpulver: T0082 Förpackningens innehåll 800 T0055 Måttenhetskvalificerare GRM för kvantitet T0047 Jämförmängd färdigvara 21 T0055 Måttenhetskvalificerare PCE för kvantitet T0145 Kod för jämförmängd Z10 Exemplet specificerar tvättmedelspaket med innehållet 800 gram. Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för konsumenten som pris per tvätt.

24 Varucertifikat (58) T3339 Exponeringsbredd (face) T3341 Exponeringsdjup T3340 Exponeringshöjd T0019 Förpackningens vikt Primärförpackningens bredd på sida vänd mot konsument/slutanvändare. Anges i millimeter. För runda förpackningar (ex flaskor) är exponeringsbredd lika med diameter på bredaste stället. Primärförpackningens djup, d.v.s. avståndet från den yttersta frontpunkten till den yttersta punkten på artikelns baksida. Anges i millimeter. För runda förpackningar (ex flaskor) är exponeringsdjup lika med diameter på bredaste stället. Primärförpackningens höjd. Anges i millimeter. Primärförpackningens bruttovikt (inklusive emballage). Anges i gram. Får ej överstiga g Förvaring, hantering och exponering T0167 Total hållbarhet Antal dagar förpackningen kan förvaras i angiven förvaringsmiljö, dvs. den totala tidsperioden från tillverkning/packning till bäst-före-datum. Anges i hela dagar. Anges för produkter med begränsad hållbarhet. T0185 Minimum hållbarhet Det minsta antal dagar som får återstå till bäst-före-datum när varan levereras till grossist. Anges i hela dagar. Kan anges för produkter med begränsad hållbarhet.

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18 Innehåll... 2 Artikelinformation för en artikel på basnivå... 2 Artikelinformation, dokument... 2 Artikelinformationshuvud... 2 Artikelidentitet... 4 Artikelnivå... 5 Artikelstatus... 6 Förpackning...

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013 Utgåva 8 THINKTax Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen... 2 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura?...

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Avseende REK, EMS, Värde, Express, Priority+, Brevpostförskott och Avtalsbrev REK Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Försändelseidentitet...

Läs mer

NVDB SPECIFIKATION AV INNEHÅLL FÖRETEELSETYPER

NVDB SPECIFIKATION AV INNEHÅLL FÖRETEELSETYPER NVDB SPECIFIKATION AV INNEHÅLL FÖRETEELSETYPER VERSION 5.0 Ändringsförteckning Version Datum Orsak ändring mot tidigare version Ansvarig Version 1 1997-03-27 Första version av dokumentet. Mari-Louise Lundgren

Läs mer

Anvisningar Gäller från 1 april 2015

Anvisningar Gäller från 1 april 2015 Anvisningar Gäller från 1 april 2015 FÖRORD Dessa anvisningar finns för att ge stöd och hjälp till dig som har producentansvar för förpackningar av papper, plast och metall. Här har vi samlat information

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

Transportvillkor. DSV Road AB, Version 11-2015

Transportvillkor. DSV Road AB, Version 11-2015 Transportvillkor DSV Road AB, Version 11-2015 Innehåll sida Tillämplighet och Giltighet 5 1 Tillämplighet 5 1.1 Tillämplighetsområde 5 1.2 Tillämpliga villkor för uppdrag 5 1.3 Tillämpliga villkor för

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Pyramid MPS. Handbok, version 3.40. Andra utgåvan - Februari 2006

Pyramid MPS. Handbok, version 3.40. Andra utgåvan - Februari 2006 Pyramid MPS Handbok, version 3.40 Andra utgåvan - Februari 2006 Handbok för Pyramid affärssystem, för användning med Microsoft Windows. Handboken är en idéhandbok för användning av programmets tillvalsmodul

Läs mer

Märkning av färdigförpackade livsmedel

Märkning av färdigförpackade livsmedel beteckning ingrediens förteckning märkning av allergener mängd av ingredienser nettokvantitet bäst före-dag sista förbrukningsdag Handbok Märkning av färdigförpackade livsmedel nedfrysnings datum företagets

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401 Fakturering, Avsnitt 17 401 17 Fakturering Faktureringsdirektivet Nytt 11 kap. ML Skrivelser från SKV 17.1 Allmänt Bestämmelser om skyldighet att utfärda faktura, vad fakturan ska innehålla och när en

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

Inbjudan till GS1 24 april 2014 Användare & Systemleverantörer

Inbjudan till GS1 24 april 2014 Användare & Systemleverantörer Inbjudan till GS1 24 april 2014 Användare & Systemleverantörer Informationsmöte om GDSN Major Release 3.1 torsdagen den 24 april 2014 kl. 09.00-12.00 World Trade Center Kongresscenter., Stockholm - Lokal

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel; (H 125) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer