Varucertifikat Dagligvaror, VCD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varucertifikat Dagligvaror, VCD"

Transkript

1 Varucertifikat 1.6 1(58) Varucertifikat Dagligvaror, VCD Handledning Version 1.6

2

3 Varucertifikat 1.6 3(58) Innehåll 1 Dokumentets syfte Definition och begrepp Förpackningar Förpackningsnivåer Förpackningshierarki Varucertifikatets struktur Primärförpackning - konsumentförpackning Sekundärförpackning - ytterförpackning Samlingsförpackning - hanteringsenhet Tertiärförpackning pall/enhetslast Komplett struktur Termer Huvud Primärförpackning - konsumentförpackning Sekundärförpackning - ytterförpackning Samlingsförpackning - hanteringsenhet Tertiärförpackning pall/enhetslast Om kodlistor Exempel på varucertifikat Huvud Primärförpackning Sekundärförpackning Samlingsförpackning Tertiärförpackning Ändringshistorik i detta dokument Ändringar mellan 1.5 och

4

5 Varucertifikat 1.6 5(58) 1 Dokumentets syfte Följande specifikation beskriver i detalj funktion, struktur och innehåll för affärstransaktionen Varucertifikat. Dokumentet ska kunna användas som stöd då varucertifikat ska utfärdas, men även vid design av stödsystem för hantering av varucertifikatinformation. Dokumentet utgör ett komplement till de tekniska beskrivningar av meddelandeinnehåll och meddelandeformat som publiceras av EAN Sverige. 2 Definition och begrepp Varucertifikat sänds från en leverantör av fysiska varor till en köpare. Varucertifikat skapas och sänds på initiativ av leverantören enligt regelverk som överenskoms mellan parterna. Varucertifikat förser köparen av en vara med all information som behövs för att hantera varan. Exempel är EAN-artikelnummer, mått och vikt, förvaringstemperatur, hållbarhet och märkning av varan. Varucertifikatet innehåller även information om exempelvis ursprung och skattesatser. Varucertifikat sänds från leverantören till köpare vid följande situationer: - a varor ska introduceras - av tidigare sänt varucertifikat - varor kommer att utgå ur sortimentet Ett varucertifikat måste alltid innehålla all information om samtliga artiklar i förpackningshierarkin. Detta gäller oavsett varucertifikatets ingående artiklars status (a artiklar,, artiklar eller ingen förändring.) Vid kan mottagaren av varucertifikatet jämföra det korrigerade varucertifikatet med det tidigare sända varucertifikatet baserat på EAN-numret för att ta reda på vad som är ändrat. Vid artiklar innehåller varucertifikatet ett datum för när artikeln kommer att utgå ur sortimentet. 3 Förpackningar En artikelidentitet är inte knuten enbart till varan i en förpackning, utan även till själva förpackningen. Samma vara i olika förpackningar har olika EAN-artikelnummer. Vid handel mellan leverantör och köpare (exempelvis tillverkare och grossist) behöver köparen information om alla förpackningar och relationen mellan de förpackningar som ingår i varandra. Förpackningarna delas in i olika förpackningsnivåer knutet till hur produkten beställs och hanteras. Beskrivning av förpackningarna och av relationen mellan förpackningsnivåerna specificeras i varucertifikat.

6 Varucertifikat 1.6 6(58) 3.1 Förpackningsnivåer Primärförpackning - konsumentförpackning Primärförpackningen kallas ofta konsumentförpackning och är den förpackning som konsumenten vanligtvis köper. Primärförpackningen kan vara en multipack. Producenten sampackar flera artiklar av samma slag, vanligtvis i avsikt att sälja dem till ett lägre pris än samma antal lösa artiklar, dvs. en primärförpackning kan innehålla andra primärförpackningar. Primärförpackningen kan också vara en sampackad produkt, exempelvis schampo och balsam i samma förpackning. Primärförpackningen kan också vara en förpackning som delas i butik för att säljas till konsument. Exempelvis en hel oxfilé eller salami. Primärförpackning, enkel Primärförpackning, multipack Sekundärförpackning - ytterförpackning Sekundärförpackning har flera namn såsom detaljistförpackning, butiksförpackning, beställningsenhet, ytterförpackning m.m. Sekundärförpackningen är den enhet som vanligtvis beställs från leverantör och som butikerna beställer från grossist. Sekundärförpackningar Hanteringsenhet - samlingsförpackning Hanteringsenhet kallas också för samlingsförpackning och innebär att leverantören sammanhåller ett antal sekundärförpackningar i en förpackning uteslutande av praktiska skäl, t ex med banderoll, band, stödskiva eller låda, utan avsikt att de skall kunna beställas eller senare säljas som en enhet. Hanteringsenhet öppnas och delas vanligen av grossistledet.

7 Varucertifikat 1.6 7(58) Tertiärförpackning - enhetslast Tertiärförpackningen kallas ofta enhetslast, en enhet i vilken flera sekundärförpackningar ryms. Exempel på en tertiärförpackning är en pallenhet. Tertiärförpackningar Expopall ett specialfall Exponeringspall kallas oftast för expopall och är pallar som leverantören sampackar färdiga för exponering för konsument i butik. En expopall är en beställningsbar enhet och hanteras vanligen som en sammansatt sekundärförpackning som i sin tur ingår i en tertiärförpackning. Om expopallen är en halvpall anges den endast som en sammansatt sekundärförpackning. Om expopallen är en helpall anges den dels som sammansatt sekundärförpackning med ett EAN-artikelnummer och dels som tertiärförpackning med ett annat EAN-artikelnummer. 3.2 Förpackningshierarki Nedanstående bilder visar några exempel på förpackningshierarkier. Förpackningshierarki, exempel 1: Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning Förpackningshierarki, exempel 2: Primärförpackning 1 Primärförpackning 2 Sekundärförpackning Tertiärförpackning

8 Varucertifikat 1.6 8(58) 4 Varucertifikatets struktur Affärstransaktionen kan beskrivas som en lista med artikelinformation. Varje rad på listan beskriver en artikel (en vara i en typ av förpackning). Artiklarna i ett varucertifikat hänger samman i en förpackningshierarki och är således indelat i information om primärförpackning, sekundärförpackning, hanteringsenhet och tertiärförpackning. Varje varucertifikat innehåller en förpackningshierarki, dvs en tertiärförpackning och dess ingående hanteringsenheter, sekundärförpackningar och primärförpackningar. Följande logiska struktur, vilken motsvarar strukturen i förpackningshierarkin, gäller för ett Varucertifikat. Varucertifikat huvud 1 1 = exakt 1 0:1 = noll eller en 1:n = en eller flera 0:n = noll, en eller flera Primärförpackning 1 : n 0 : n 0 : n 1 Sekundärförpackning Samlingsförpackning Tertiärförpackning Logisk struktur hos ett Varucertifikat. Strukturen tolkas uppifrån och ned och från vänster till höger. Varucertifikat huvud förekommer en gång i varje varucertifikat. Primärförpackning kan förekomma en eller flera gånger i ett varucertifikat. Sekundärförpackning och Hanteringsenhet kan förekomma noll, en eller flera gånger i ett varucertifikat. Tertiärförpackning förekommer alltid en gång i ett varucertifikat. Minimum är alltså en primärförpackning och en tertiärförpackning. Normalt har en produkt primärförpackning, sekundärförpackning och tertiärförpackning. Ibland används ej sekundärförpackning på grund av att primärförpackningen är stor. Huvud innehåller information som identifierar varucertifikatet och de inblandade parterna (köpare och leverantör). 4.1 Primärförpackning - konsumentförpackning Primärförpackning innehåller all information om primärförpackningen. Primärförpackning kan förekomma en eller flera gånger i ett varucertifikat. Primärförpackning repeteras om det finns flera nivåer av primärförpackningen (multipack eller sampackad produkt som innehåller olika varor) eller om varucertifikatet beskriver en blandad expoenhet. Samtliga primärförpackningsnivåer skall alltid anges. Följande logiska struktur gäller för primärförpackning.

9 Varucertifikat 1.6 9(58) 1 = exakt en 0:1 = noll eller en 0:7 = max 7 0:n = noll, en eller flera Logisk struktur för Primärförpackning. Strukturen tolkas från vänster till höger. Varje box motsvarar en grupp termer inom det område boxens benämning anger. Primärförpackning huvud innehåller en unik identitet på varje rad i varucertifikatet, dvs en unik identitet på varje förekomst av primärförpackning, sekundärförpackning, hanteringsenhet och tertiärförpackning. Rad-id används som intern referens inom affärstransaktionen för att specificera hur olika förpackningar hänger samman i förpackningshierarkier. Varu-ID innehåller information om själva artikeln, såsom artikelnummer, varubenämning, varumärke, hyllkants-/kvittotext samt varugruppskod. Produktklass innehåller information om varuklassificering. Varustatus indikerar om och när artikeln är tillgänglig för beställning. Varuegenskaper anger vissa egenskaper, främst avsedda för varor inom restaurang och storkök. Förpackning anger vilken typ av förpackning som avses samt om förpackningen är sammansatt. Förpackningsmaterial innehåller information om vilket och hur mycket förpackningsmaterial förpackningen innehåller. Mått anger förpackningens mått och vikt. Förvaring, hantering och exponering innehåller information om hållbarhet samt specificerar hur artikeln skall förvaras och exponeras. Farligt gods innehåller grundinformation för hantering av farligt gods Ursprung innehåller information av varans ursprungsland. Märkning anger hur artikeln är märkt, exempelvis miljömärkningar.

10 Varucertifikat (58) Skatt/bidrag specificerar vilken skatt och skattesats som gäller för artikeln, samt övriga avgifter och bidrag knutna till artikeln. Pris innehåller uppgift om listpris och tillhörande information. Förpackningshierarki används då primärförpackningen är sammansatt för att beskriva flerpack och blandade förpackningar. - Då den aktuella primärförpackningen är flerpack refererar Förpackningshierarki till den primärförpackning som ingår i flerpack (en förekomst). Exempel: Den aktuella primärförpackningen är en sexpack läskburkar. Förpackningshierarkin anger identiteten på den läskburk som ingår. - Då den aktuella primärförpackningen är en blandad förpackning refererar Förpackningshierarki till de primärförpackningar som ingår i den blandade förpackningen. I detta fall anges Förpackningshierarki en gång per ingående primärförpackning. 4.2 Sekundärförpackning - ytterförpackning Sekundärförpackning innehåller all information om sekundärförpackningen. Sekundärförpackning kan förekomma noll, en eller flera gånger i ett varucertifikat. I de fall där primärförpackningen är stor och används som beställningsbar enhet används ej sekundärförpackning. Följande logiska struktur gäller för sekundärförpackning. Logisk struktur för Sekundärförpackning. Strukturen tolkas från vänster till höger. Varje box motsvarar en grupp termer inom det område boxens benämning anger. Sekundärförpackning huvud innehåller en unik identitet på varje rad i varucertifikatet, dvs en unik identitet på varje förekomst av primärförpackning, sekundärförpackning, hanteringsenhet och tertiärförpackning. Rad-id används som intern referens inom affärstransaktionen för att specificera hur olika förpackningar hänger samman i förpackningshierarkier. Varu-ID innehåller identifikation av förpackningen.

11 Varucertifikat (58) Varustatus indikerar om och när artikeln är tillgänglig för beställning. Förpackning anger vilken typ av förpackning som avses samt om förpackningen är sammansatt av andra förpackningar. Förpackningsmaterial innehåller information om vilket och hur mycket förpackningsmaterial förpackningen innehåller. Mått anger sekundärförpackningens mått, vikt och storlek. Förvaring, hantering och exponering innehåller information om hur sekundärförpackningen ska packas och exponeras Märkning anger hur sekundärförpackningen är märkt avseende innehåll i streckkod. Pris innehåller uppgift om listpris och tillhörande information. Förpackningshierarki beskriver flerpack och blandade förpackningar på sekundärförpackningsnivå. - Då den aktuella sekundärförpackningen är flerpack refererar Förpackningshierarki till den primärförpackning som ingår i flerpack (en förekomst). Detta är den vanligaste typen av sekundärförpackning. - Då den aktuella sekundärförpackningen är en blandad förpackning (ex expopall) refererar Förpackningshierarki till de primär- eller sekundärförpackningar som ingår i den blandade förpackningen. I detta fall anges Förpackningshierarki en gång per ingående primär- eller sekundärförpackning. - Då sekundärförpackningen är flerpack och innehåller andra sekundärförpackningar refererar Förpackningshierarki till den sekundärförpackning som ingår (en förekomst). Denna form av förpackningshierarki är ovanlig och används endast undantagsvis. 4.3 Samlingsförpackning - hanteringsenhet Samlingsförpackning innehåller all information om samlingsförpackningen. Samlingsförpackning kan förekomma noll, en eller flera gånger i ett varucertifikat. Följande logiska struktur gäller för hanteringsenhet:

12 Varucertifikat (58) Samlingsförpackning Varu-ID Mått Förpackning Förpackningshierarki 0:9 Förp. material Logisk struktur för Hanteringsenhet. Strukturen tolkas från vänster till höger. Varje box motsvarar en grupp termer inom det område boxens benämning anger. Samlingsförpackning huvud innehåller en unik identitet på varje rad i varucertifikatet, dvs en unik identitet på varje förekomst av primärförpackning, sekundärförpackning, hanteringsenhet och tertiärförpackning. Rad-id används som intern referens inom affärstransaktionen för att specificera hur olika förpackningar hänger samman i förpackningshierarkier. Varu-ID innehåller identifikation av förpackningen. Förpackning anger vilken typ av förpackning som avses. Förpackningsmaterial innehåller information om vilket och hur mycket förpackningsmaterial förpackningen innehåller. Mått anger hanteringsenhetens mått och emballagevikt. Förpackningshierarki används för att specificera vilken sekundärförpackning som ingår i hanteringsenheten. Endast en förpackning kan ingå. Blandade hanteringsenheter används ej, vilket innebär att endast en förekomst av Förpackningshierarki är möjlig. 4.4 Tertiärförpackning pall/enhetslast Tertiärförpackning innehåller all information om tertiärförpackningen (enhetslast). Tertiärförpackning förekommer alltid en gång i ett varucertifikat. Följande logiska struktur gäller för tertiärförpackning:

13 Varucertifikat (58) Tertiärförpackning :1 1 0:n Varu-ID Förpackning Mått Märkning Förvaring, hantering, exponering Förpackningshierarki 0:9 Förp. material Logisk struktur för Tertiärförpackning. Strukturen tolkas från vänster till höger. Varje box motsvarar en grupp termer inom det område boxens benämning anger. Tertiärförpackning huvud innehåller en unik identitet på varje rad i varucertifikatet, dvs en unik identitet på varje förekomst av primärförpackning, sekundärförpackning, hanteringsenhet och tertiärförpackning. Rad-id används som intern referens inom affärstransaktionen för att specificera hur olika förpackningar hänger samman i förpackningshierarkier. Varu-ID innehåller identifikation av förpackningen. Förpackning anger vilken typ av förpackning som avses samt om förpackningen är blandad. Förpackningsmaterial innehåller information om vilket och hur mycket förpackningsmaterial förpackningen innehåller. Mått anger tertiärförpackningens mått och vikt. Förvaring, hantering och exponering anger hur tertiärförpackningen är packad och ska exponeras Märkning specificerar hur tertiärförpackningen är märkt avseende innehåll i streckkod. Förpackningshierarki används för att specificera vilka artiklar (hanteringsenheter, sekundärförpackningar och primärförpackningar) som ingår i tertiärförpackningen. - Då den aktuella tertiärförpackningen är flerpack (t ex sortren helpall) refererar Förpackningshierarki till den artikel (hanteringsenhet, sekundärförpackning eller primärförpackning) som ingår i flerpack (en förekomst). - Expohelpalls ingående förpackningar anges på sekundärförpackningsnivå. På tertiärförpackningsnivå refererar förpackningshierarkin till ingående expopall (som sekundärförpackning).

14 Varucertifikat (58) 4.5 Komplett struktur Den kompletta logiska strukturen för Varucertifikat visas i nedanstående diagram: Varucertifikat huvud Primärförpackning huvud 1 1 0:1 0: :1 0:1 0: :1 0:n Varu-ID Varustatus Varuegenskaper Förpackning Mått Farligt gods Ursprung Märkning Skatt, bidrag Pris Förvaring, hantering, exponering Förpackningshierarki 0:7 0:9 Produktklass Förp. material Sekundär förpackning huvud 1 1 0: :1 1 0:1 0:n Varu-ID Varustatus Förpackning Mått Märkning Pris Förvaring, hantering, exponering Förpackningshierarki 0:9 Förp. material Samlingsförpackning Varu-ID Mått Förpackning Förpackningshierarki 0:9 Förp. material Tertiärförpackning :1 1 0:n Varu-ID Förpackning Mått Märkning Förvaring, hantering, exponering Förpackningshierarki 0:9 Förp. material

15 Varucertifikat (58) 5 Termer Nedanstående termer ingår i Varucertifikat. Varje term anges som obligatorisk (O), villkorlig (V) eller används ej (-) i kolumnerna till höger. Kolumnerna specificerar förekomst i de tre typfallen a artiklar, ändring av artiklar samt borttag av artiklar. Vid de villkorliga termerna anges i texten vilka villkor som gäller för av termen. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts ses termen som frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig. Obligatoriska termer måste alltid anges i ett Varucertifikat från en leverantör till en köpare. 5.1 Huvud T0149 Varucertifikatnummer T0151 Varucertifikatdatum T0009 Leverantör T0008 Köpare Leverantören numrerar varje varucertifikatmeddelande med ett unikt nummer. Förslag: EAN-företagsprefix + löpnummer + kontrollsiffra. Totalt 17 positioner långt. Det är viktigt att ett varucertifikatnummer alltid är högre än alla tidigare sända varucertifikatnummer. Observera att företagsprefix kan ha olika längd (6-12 tkn). Vid osäkerhet använd 12 tecken. Information om vilket företags företagsprefix ett företag har kan fås via kontakt med EAN. Datum leverantören skapat varucertifikatet. Anges som SSÅÅMMDD. Leverantörens EAN-lokaliseringsnummer. Leverantörens adressuppgifter kan ha sänts till köparen i förväg eller hämtas av köparen i GEPIR (Global EAN Party Information Repository) på gepir.ean.se. Köparens EAN-lokaliseringsnummer för den enhet eller person som ska ta emot varucertifikatet. 5.2 Primärförpackning - konsumentförpackning Primärförpackning anges alltid Primärförpackning, huvud T0152 Varucertifikatradnummer Löpnummer för rader inom varucertifikatet. Internt löpnummer. Kan börja på 1 i varje affärstransaktion.

16 Varucertifikat (58) T0153 Varucertifikatradåtgärd T0016 Förpackningsnivå Kod som anger om raden är tillägg, ändring, borttag eller ingen förändring (kopia av tidigare sänd rad). 1 Ny artikel. Används när artikeln är och introduceras för första gången. 2 Borttag. Används när artikeln utgår ur leverantörens sortiment. Får endast anges för artikel som är känd av köparen. 3 Ändrad artikel. Används vid ändring som inte är prispåverkande eller kräver tt EAN-nummer. Får endast anges för artikel som är känd av köparen. 4 Ingen förändring. Används när exakt samma information om artikeln tidigare sänts till samma mottagare (utan ändring). Exempelvis när samma artikel ingår i olika förpackningshierarkier, eller vid av annan förpackningsnivå. Får endast anges för artikel som är känd av köparen. Kodning skall alltid ske i förhållande till köparens befintliga information om artikeln. Om exempelvis VCD med artikel (1) avvisas i EANs validatortjänst skall VCD korrigeras och sändas om. Vid omsändningen är detta fortfarande artikel (1). Om samma information om en artikel sänds om innan mottagningskvittens kommit från köparen är den fortfarande artikel (1). Kod som anger att denna varucertifikatrad specificerar primärförpackning. CU Primärförpackning Varu-ID T0154 Förpackningsidentifikation EAN-artikelnummer på primärförpackning. Varje artikel skall ha ett unikt EAN-nummer, som ligger till grund för beställningar och statistik. Det är ett absolut krav att varje artikel förses med ett unikt nummer.

17 Varucertifikat (58) T3363 Leverantörens nummer för artikeln T0143 Varumärke Leverantörens artikelnummer. Får endast användas om primärförpackningen är en beställningsenhet för grossisten. Detta artikelnummer måste vara unikt, dvs samma artikelnummer får inte finnas på någon annan förpackning eller förpackningsnivå från samma leverantör. Om denna term används får T0017 Beställningsbar indikator ej användas. Varans varumärke. Används internt och på butikens hyllkantsetikett som information till kund. T0018 Varubenämning Används internt som information. Max 35 tecken. Får ej innehålla varumärke eller storlek. Exempel: Frukostflingor. T3337 Hyllkants/kvittotext Text att skriva på butikens hyllkantsetikett och kassakvitto som information till konsument. Om detta fält ej används tas de första 18 tecknen från T0018 Varubenämning. Får ej innehålla varumärke eller storlek. T3338 Förpackningsstorlek, klartext T3302 Tullstatistiskt nummer / Harmoniseringskod T0057 Ersatt varunummer Texten på hyllkantsetiketten i butik sätts samman av T0143 Varumärke, T3337 Hyllkants/kvittotext och T3338 Förpackningsstorlek, klartext Anger storlek som ska användas som identifikation på varan, t ex 500 g, 1200W, 1,5 l etc. Informationen används både internt och på butikens hyllkantsetikett och kassakvitto som information till konsument. Max 8 tecken.obligatorisk uppgift förutom för lösviktsvaror eller variabelviktvaror. Anges för importerade varor. Numret utfärdas av tullverket. EAN-artikelnummer för den artikel som ersätts av artikeln på denna rad i varucertifikatet. Används då en primärförpackning ersätter en primärförpackning.

18 Varucertifikat (58) T0280 Produktklasskategori, kod Produktklass T0281 Produktegenskapstyp, kod T0282 Produktegenskap, kod Brick code enligt GPC. För ytterligare information om användning av produktklassificering enligt EAN.UCC Global Product Classification, GPC, se Exempel 1: ' ' (= Vinegars) Totalt kan högst 8 produktegenskaper (typ och värde) anges. Om T0280 Produktklasskategori ej anges får ej produktklass anges. Kod som anger egenskapstyp för aktuell klassificeringskategori Exempel 1: ' ' (= Vinegars Brick Variant) Kod som anger egenskap Exempel 1: '2013' (= RICE VINEGAR) Varustatus O O V T0017 Beställningsbar indikator Kod som anger att förpackningen ej är beställningsbar. Normalt är primärförpackningen ej beställningsbar. NO förpackningen är ej beställningsbar T0076 Tillgänglighetsdatum T0077 Senaste tillgänglighetsdatum Anges om primärförpackningen ej är beställningsbar. Datum när en vara blir tillgänglig för leverans. Anges endast om varan ej är beställningsbar omgående. Format: SSÅÅMMDD Sista datum en artikel är tillgänglig för leverans. Kan användas för exempelvis kampanjer och säsongsvaror. Obligatorisk för artiklar. Format: SSÅÅMMDD V V O Varuegenskaper T3366 Länk till varuinformation URL (länk) till informationssida relaterad till denna produkt. Används för koppling till varans webbsida med bilder och annan information.

19 Varucertifikat (58) T2208 Alkoholhalt, volymprocent T2209 Vikt för minsta enhet T2210 Måttsignifikans för vikt för minsta enhet Anges enligt livsmedelsverkets rekommendationer. Om alkoholhalt anges bör även T0280 Produktklasskategori anges (pga olika skattesatser för olika produktklasser). Vikt för minsta enhet av produkten som förpackningen innehåller, exempelvis pannkaka, kycklingdel, korv, etc. Anges för vissa storhushållsprodukter där det är relevant för beräkning av portionsantal. Anges i gram. Exempel: Om primärförpackningen innehåller 40 korvar á 60 gram är vikt fört minsta enhet 60. Indikator som visar om angiven vikt för minsta enhet är exakt eller cirkavikt. Obligatoriskt om T2209 Vikt för minsta enhet anges. Får ej anges om T2209 Vikt för minsta enhet ej anges. 3 Cirka 4 Exakt Förpackning T3365 Sammansatt indikator Kod som anger att förpackningen är blandad. SG standard sammansättning T0189 REPA-indikator Anges endast då primärförpackningen är en blandad förpackning. Sammansättningen specificeras i Förpackningshierarki. Kod som anger att leverantören erlagt avgift för förpackningsmaterialet till REPA. NAA icke returnerbar förpackning Anges endast då REPA-avgift erläggs. Om flera primärförpackningar ingår i en förpackningshierarki ska samtliga eller ingen ha REPA-indikator, dvs en förpackningshierarki kan ej innehålla både primärförpackningar med och utan REPAindikator.

20 Varucertifikat (58) T0137 Förpacknings-/kollityp, kod Kod som anger vilken typ av förpackning artikeln packas i. Kodlistan för förpacknings-/kollityp finns på Observera att denna kodlista kan ändras när behov föreligger. T0277 Returemballage, indikator T0148 Pantkod Kod som anger att emballaget är returnerbart, dvs förpackningen kan returneras för återanvändning. Z01 Returemballage Vissa returnerbara förpackningar har pant. Exempel på returemballage är returflaska, back för bröd, mejerivagn och europapall. Anger vilken pant som gäller för artikelns returemballage. Anges endast då pant används cl flaska burk aluminium cl flaska l flaska cl glasflaska cl glasflaska R-PET refill 1,5 l Å-PET återv <= 1 l Å-PET återv > 1 l

21 Varucertifikat (58) Förpackningsmaterial Förpackningsmaterial och vikt för varje ingående komponent är obligatoriska uppgifter när REPA-avgift ej erlagts och primärförpackningen ej är returemballage. Om förpackningen innehåller flera material anges kod och vikt en gång för varje ingående material. T1188 Förpackningsmaterial, kod T1189 Förpackningsmaterial, vikt På grund av tekniska skäl är det sammanlagda antalet förpackningsmaterial och artikelmarkeringar (T0142) maximerat till 9 st för en förpackning. Kod som anger vilket förpackningsmaterial förpackningen består av. Z60 Z61 Z62 Z63 Z64 Z65 Z66 Z67 Z68 Färgat glas Ofärgat glas Aluminium Mjuk plast Hård plast Papper/kartong Wellpapp Metall Trä Ingående förpackningsmaterials vikt per förpackning. Anges i gram Mått T0186 Variabelmåttindikator Kod som anger att produkten är en variabelmåttvara, dvs. varje förpackning kan ha olika vikt. T0082 Förpackningens innehåll T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet VQ variabelmåttvara Nettovikt, volym, längd eller antal i förpackningen. Anges i gram, milliliter, millimeter eller styck. Måttenhet anges i T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet. Måttenhet för T0082 Förpackningens innehåll. GRM MLT MMT PCE MTK MTQ Gram Milliliter Millimeter Styck Kvadratmeter Kubikmeter

22 Varucertifikat (58) T0147 Jämförmängd färdigvara T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet Mängden färdigvara i förpackning i gram, milliliter eller styck vid användning, (i förekommande fall efter beredning) enligt T0145 Kod för jämförmängd. Används för att beräkna jämförmängd eller pris. För att undvika missförstånd anges jämförmängd alltid, även om jämförmängd och innehåll har samma kvantitet. Måttenhet för T0147 Jämförmängd färdigvara. GRM MLT MMT PCE MTK MTQ Gram Milliliter Millimeter Styck Kvadratmeter Kubikmeter

23 Varucertifikat (58) T0145 Kod för jämförmängd Kod som anger vilket jämförpris som kan beräknas baserat på uppgift i T0147 Jämförmängd färdigvara. Kod Enhet för mängd i Betydelse T0145 T0147 DWT avrunnen vikt Gram DLL utspädd volym Milliliter Z01 per kilogram (förbrukningsklar) Gram Z02 per liter (förbrukningsklar) Milliliter Z07 milliliter exkl. pant Milliliter Z08 per styck Styck Z09 per dos Styck Z10 per tvätt Styck Z11 per disk Styck Z13 per meter Millimeter Z14 per kvadratmeter kvadratmeter Z15 per kubikmeter kubikmeter De tre termerna T0147 Jämförmängd färdigvara, T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet och T0145 Kod för jämförmängd används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på Exempel på specificering av innehåll och jämförmängd för tvättpulver: T0082 Förpackningens innehåll 800 T0055 Måttenhetskvalificerare GRM för kvantitet T0047 Jämförmängd färdigvara 21 T0055 Måttenhetskvalificerare PCE för kvantitet T0145 Kod för jämförmängd Z10 Exemplet specificerar tvättmedelspaket med innehållet 800 gram. Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för konsumenten som pris per tvätt.

24 Varucertifikat (58) T3339 Exponeringsbredd (face) T3341 Exponeringsdjup T3340 Exponeringshöjd T0019 Förpackningens vikt Primärförpackningens bredd på sida vänd mot konsument/slutanvändare. Anges i millimeter. För runda förpackningar (ex flaskor) är exponeringsbredd lika med diameter på bredaste stället. Primärförpackningens djup, d.v.s. avståndet från den yttersta frontpunkten till den yttersta punkten på artikelns baksida. Anges i millimeter. För runda förpackningar (ex flaskor) är exponeringsdjup lika med diameter på bredaste stället. Primärförpackningens höjd. Anges i millimeter. Primärförpackningens bruttovikt (inklusive emballage). Anges i gram. Får ej överstiga g Förvaring, hantering och exponering T0167 Total hållbarhet Antal dagar förpackningen kan förvaras i angiven förvaringsmiljö, dvs. den totala tidsperioden från tillverkning/packning till bäst-före-datum. Anges i hela dagar. Anges för produkter med begränsad hållbarhet. T0185 Minimum hållbarhet Det minsta antal dagar som får återstå till bäst-före-datum när varan levereras till grossist. Anges i hela dagar. Kan anges för produkter med begränsad hållbarhet.

Senast uppdaterat: 06-10-17 Exder EPC sida 1 av 22

Senast uppdaterat: 06-10-17 Exder EPC sida 1 av 22 Senast uppdaterat: 06-10-17 Exder EPC sida 1 av 22 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EPC...2 UPPDATERA ARTIKLAR FÖR VARUCERTIFIKAT... 3 PRIMÄR-/KONSUMENTFÖRPACKNING... 4 SEKUNDÄR-/DETALJISTFÖRPACKNING...

Läs mer

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18 Innehåll... 2 Artikelinformation för en artikel på basnivå... 2 Artikelinformation, dokument... 2 Artikelinformationshuvud... 2 Artikelidentitet... 4 Artikelnivå... 5 Artikelstatus... 6 Förpackning...

Läs mer

Ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation.

Ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1(10) 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation. Informationen i detta dokument har hämtats från GS1:s handledning. För kompletta specifikationer hänvisar vi till

Läs mer

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EPC FÖR ARTIKELINFORMATION 1.8... 2 VARUCERTIFIKATSFLÖDE... 3 UPPDATERA

Läs mer

Ny version av Exder 2004-08-26

Ny version av Exder 2004-08-26 Ny version av Exder 2004-08-26 Semestrarna är precis slut och vi släpper årets tredje uppdatering av Exder. De största nyheterna i Exder är varucertifikat version 1.5, möjlighet att ange egen företagslogga

Läs mer

Artikelinformationsnummer

Artikelinformationsnummer Topp Sida: 1 ( 9 ) Köpare Säljare McNeil Sweden AB Ombudets namn Köparens identitet, GLN Säljarens identitet, GLN 7381037600009 Ombudets identitet, GLN Org. nummer 556702-6843 Allmänt snummer Identitet

Läs mer

GS1 Artikelinformation

GS1 Artikelinformation The Global Language of Business GS1 Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna Identifiera Globalt

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-08-06 Artikelinformation 20.2.1 Version: 3.1.0 Beta 5

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-08-06 Artikelinformation 20.2.1 Version: 3.1.0 Beta 5 Artikelinformation 1.. 1 Artikelinformationshuvud 1.. 1 Utfärdandetidpunkt T0151 0.. 1 Dokumentstatus, kod T0153 0.. 1 Informationsmottagare, GLN T0008 0.. 1 INFORMATIONSLÄMNARE 1.. 1 Informationslämnare,

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-11 Version: 1.2

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-11 Version: 1.2 Prislista 1.. 1 Prislita huvud 0.. 1 Prislistenummer T0001 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Prislistestatus T0002 0.. 1 Prislistedatum T0003 0.. 1 Giltigt t.o.m T0005 0.. 1 Giltigt fr.o.m T0004 0.. 1 Länk

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: beta 1 Returavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 72

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: beta 1 Returavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 72 Returavisering Returavisering används när köparen skickar en avisering på de artiklar som returneras till leverantören. Affärsdokumentet används även när leverantören hämtar returer hos direktleveranskunder,

Läs mer

GDSN Trade Item Major Release 3.1

GDSN Trade Item Major Release 3.1 GDSN Trade Item Major Release 3.1 Förändringar kodlistor Version A 2014-11-18 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se 1/6 GDSN Trade Item

Läs mer

Knäckebröd Original KRAV

Knäckebröd Original KRAV Uppgiftslämnare: Varumärke: Finn Crisp Förpackningsstorlek: 4x1250 g Produktinformation Ingrediensförteckning: FullkornsRÅGmjöl 92 %, vatten, jäst och salt. KRAV ekologisk ingrediens. Kan innehålla spår

Läs mer

Pastasallad kyckling & bacon

Pastasallad kyckling & bacon Uppgiftslämnare: Mixum AB Varumärke: Bröderna Franzén Förpackningsstorlek: 3,5 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Pasta (DURUMVETE, vatten), kyckling 14,8%, marinad (rapsolja, tomatpuré, vitvinsvinäger,

Läs mer

Artikelinformationsnummer

Artikelinformationsnummer Topp Sida: 1 ( 7 ) Köpare Säljare Unilever AB Ombudets namn Köparens identitet, GLN Säljarens identitet, GLN 73115711 Ombudets identitet, GLN Org. nummer 556669946 Allmänt snummer Identitet Artikelns identitet,

Läs mer

Husman. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Barilla Sverige AB. Varumärke: Wasa. Artikelbenämning: Husman. Storlek: 260g

Husman. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Barilla Sverige AB. Varumärke: Wasa. Artikelbenämning: Husman. Storlek: 260g Uppgiftslämnare: Barilla Sverige AB Varumärke: Wasa Artikelbenämning: Storlek: 260g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Fullkornsrågmjöl, jäst salt. Produktgruppsindelning: 102511384393

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-07-03 Version: 2.50 Prislista 6.1.1

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-07-03 Version: 2.50 Prislista 6.1.1 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista Entity name: Ny/ersättnings pris- och sortimentslista Transaktionen används för bekräftelse av sortiments- och prisinformation för artiklar som ingår i ett ramavtal.

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Leveransavisering 20.1.5 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 34

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Leveransavisering 20.1.5 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 34 Affärsdokumentet används för avisering av artiklar på väg till leveransmottagaren. Transportenheter ska vara streckkodsmärkta med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) för att möjliggöra

Läs mer

Pastasallad krämig chili

Pastasallad krämig chili Pastasallad krämig chili Uppgiftslämnare: Mixum AB Varumärke: Bröderna Franzén Artikelbenämning: Pastasallad krämig chili Storlek: 2,5 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Pasta (DURUMVETE, vatten),

Läs mer

Uppgiftslämnare: Orkla Foods Sverige AB. Varumärke: FELIX. Artikelbenämning: Hirsbiff Original. Förpackningsstorlek: 5 kg

Uppgiftslämnare: Orkla Foods Sverige AB. Varumärke: FELIX. Artikelbenämning: Hirsbiff Original. Förpackningsstorlek: 5 kg Uppgiftslämnare: Orkla Foods Sverige AB Varumärke: FELIX Förpackningsstorlek: 5 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Kokt hirs (19 %), risoni (av VETE), HAVREKÄRNOR, broccoli, lök, ÄGG, OST, morot,

Läs mer

Alkoholfri öl. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Brewery International Sweden AB. Varumärke: San Miguel. Artikelbenämning: Alkoholfri öl

Alkoholfri öl. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Brewery International Sweden AB. Varumärke: San Miguel. Artikelbenämning: Alkoholfri öl Uppgiftslämnare: Brewery International Sweden AB Varumärke: San Miguel Artikelbenämning: Storlek: 25 cl Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten, kornmalt, humle, aromer. Produktgruppsindelning:

Läs mer

Beskrivning Varumärke T0143 Varumärke Rubezahl. Artikelbenämning T0018 Artikelbenämning Påskmix påse

Beskrivning Varumärke T0143 Varumärke Rubezahl. Artikelbenämning T0018 Artikelbenämning Påskmix påse Företagsnamn ns identitet, GLN Org. nummer Artikel: Påskmix påse - 14008601466907 Nivå: Toppnivå 2016-12-06 08:55:22 Sida: 1 Beskrivning Varumärke T0143 Varumärke Rubezahl Artikelbenämning T0018 Artikelbenämning

Läs mer

Uppgiftslämnare: Andersson & Tillman AB. Varumärke: Andersson & Tillman. Artikelbenämning: Rökt sida hel. Storlek: 2500g

Uppgiftslämnare: Andersson & Tillman AB. Varumärke: Andersson & Tillman. Artikelbenämning: Rökt sida hel. Storlek: 2500g Uppgiftslämnare: AB Varumärke: Artikelbenämning: Storlek: 2500g Produktinformation Ingrediensförteckning: Sida av gris, vatten, salt, druvsocker, konserveringsmedel E250, antioxidationsmedel E301, E331.

Läs mer

SPRÖDA MAJSBRÖD. Produktinformation. Näringsvärde. Märkning. Allergener. Uppgiftslämnare: Oldana AB. Varumärke: OLDA.

SPRÖDA MAJSBRÖD. Produktinformation. Näringsvärde. Märkning. Allergener. Uppgiftslämnare: Oldana AB. Varumärke: OLDA. Uppgiftslämnare: Oldana AB Varumärke: OLDA Artikelbenämning: Storlek: 70g Produktinformation Ingrediensförteckning: majsgryn, salt, kummin Produktgruppsindelning: 102511384394 / Kolonial/Speceri Hårt bröd/torra

Läs mer

Alkoholfri öl. Produktinformation. Allergener. Uppgiftslämnare: Brewery International Sweden AB. Varumärke: San Miguel.

Alkoholfri öl. Produktinformation. Allergener. Uppgiftslämnare: Brewery International Sweden AB. Varumärke: San Miguel. Uppgiftslämnare: Brewery International Sweden AB Varumärke: San Miguel Artikelbenämning: Storlek: 33 cl Produktinformation Ingrediensförteckning: vatten, kornmalt, humle, aromer. Produktgruppsindelning:

Läs mer

Ingefära Honung svart te

Ingefära Honung svart te Uppgiftslämnare: Tekompaniet Swedetraders AB Varumärke: DILMAH Förpackningsstorlek: 100st Produktinformation Ingrediensförteckning: Svart Ceylonte med honung och ingefärasmak DABAS Produktklassificering:

Läs mer

STRÖBRÖD GLUTENFRITT. Produktinformation. Märkning. Näringsvärde. Allergener. Uppgiftslämnare: Oldana AB. Varumärke: OLDA.

STRÖBRÖD GLUTENFRITT. Produktinformation. Märkning. Näringsvärde. Allergener. Uppgiftslämnare: Oldana AB. Varumärke: OLDA. Uppgiftslämnare: Oldana AB Varumärke: OLDA Artikelbenämning: Storlek: 2x200g Produktinformation Ingrediensförteckning: majsgryn Produktgruppsindelning: 102511424402 / Kolonial/Speceri Hårt bröd/torra bakverk

Läs mer

YR SPA Face Peeling/ Mask

YR SPA Face Peeling/ Mask Uppgiftslämnare: Yvonne Ryding Cosmetics AB Varumärke: Yvonne Ryding Förpackningsstorlek: 50 Produktinformation Ingrediensförteckning: DABAS Produktklassificering: 509715276567 / Non food -- Non food --

Läs mer

Pastasallad ost & skinka

Pastasallad ost & skinka Uppgiftslämnare: Mixum AB Varumärke: Bröderna Franzén Artikelbenämning: Storlek: 3,5 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Pasta (DURUMVETE, vatten), GOUDAOST 8,9%, skinka 8,9%(pressat griskött,

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Prislista 20.1.1 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 59

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Prislista 20.1.1 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 59 Affärsdokumentet används för överföring av pris- och rabattinformation för avtalade produkter. Samtliga uppgifter i denna prislista skall användas vid fakturamatchning. Gällande prislista vid fakturatillfället

Läs mer

Smoothie Jordgubb, Hallon & Blåbär

Smoothie Jordgubb, Hallon & Blåbär Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB Varumärke: BRAVO Förpackningsstorlek: 1 liter Produktinformation Ingrediensförteckning: Äpplejuice*, mosade jordgubbar (15%), mosad banan, mosade hallon (10%),

Läs mer

Uppgiftslämnare: Santa Maria AB. Varumärke: SANTA MARIA. Artikelbenämning: JÄGERMIX. Storlek: 450 g

Uppgiftslämnare: Santa Maria AB. Varumärke: SANTA MARIA. Artikelbenämning: JÄGERMIX. Storlek: 450 g JÄGERMIX Uppgiftslämnare: Santa Maria AB Varumärke: SANTA MARIA Artikelbenämning: JÄGERMIX Storlek: 450 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Röd och grön paprika, SENAPSFRÖ, lök, svartpeppar, kummin.

Läs mer

Artikelinformationsnummer

Artikelinformationsnummer Topp Sida: 1 ( 7 ) Köpare Säljare McNeil Sweden AB Ombudets namn Köparens identitet, GLN Säljarens identitet, GLN 7381037600009 Ombudets identitet, GLN Org. nummer 556702-6843 Allmänt snummer Identitet

Läs mer

Ändringshistorik för ESAP Ändringssortiment- och prislista, version 2.9

Ändringshistorik för ESAP Ändringssortiment- och prislista, version 2.9 Ändringshistorik för ESAP 6.1.2 Ändringssortiment- och prislista, version 2.9 I ändringshistoriken för affärsdokumentspecifikationen listas de termnamn, format och förekomstregler som har ändrats samt

Läs mer

Uppgiftslämnare: Lantmännen Unibake. Varumärke: Bonjour. Artikelbenämning: Grekiskt bröd. Storlek: 600 g

Uppgiftslämnare: Lantmännen Unibake. Varumärke: Bonjour. Artikelbenämning: Grekiskt bröd. Storlek: 600 g Uppgiftslämnare: Lantmännen Unibake Varumärke: Bonjour Artikelbenämning: Storlek: 600 g Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER: VETEMJÖL, vatten, DURUMVETEMJÖL, jäst/gjær, VETEGLUTEN, torkad

Läs mer

Paprika röd 10x10mm KRAV 2x2,5kg

Paprika röd 10x10mm KRAV 2x2,5kg Uppgiftslämnare: Varumärke: Magnihill Artikelbenämning: Storlek: 2500g Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% Paprika röd ekologisk Produktgruppsindelning: 206012814933 / Djupfryst Grönsaker Grönsaker

Läs mer

Pre NAN Discharge Pulver

Pre NAN Discharge Pulver Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: Förpackningsstorlek: 400g Produktinformation Ingrediensförteckning: DABAS Produktklassificering: 101410844264 / Kolonial/Speceri -- Nutritionsprodukter --

Läs mer

Glutenfritt Havre Matbröd

Glutenfritt Havre Matbröd Uppgiftslämnare: Fria Bröd AB Varumärke: Fria Bröd Artikelbenämning: Storlek: 500g Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten, GLUTENFRI VETESTÄRKELSE, GLUTENFRIA FULLKORNSHAVREFLINGOR (10%), modifierad

Läs mer

For Pizza Foodservice 2,5kg

For Pizza Foodservice 2,5kg Uppgiftslämnare: Seitanfoods International AB Varumärke: Violife Förpackningsstorlek: 2500G Produktinformation Ingrediensförteckning: vatten, kokosolja (21%), stärkelse, modifierad stärkelse, havssalt,

Läs mer

Redentore Prosecco Gran Cuvee'

Redentore Prosecco Gran Cuvee' Uppgiftslämnare: Haugen-Gruppen AB Varumärke: De Stefani Artikelbenämning: Storlek: 750ml Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% druvor. Produktgruppsindelning: 409315006475 / Hittar ej. -- Hittar

Läs mer

Uppgiftslämnare: AB Annas Pepparkakor. Varumärke: ANNAS. Artikelbenämning: ORIGINAL PLÅTBURK. Förpackningsstorlek: 400g

Uppgiftslämnare: AB Annas Pepparkakor. Varumärke: ANNAS. Artikelbenämning: ORIGINAL PLÅTBURK. Förpackningsstorlek: 400g ORIGINAL PLÅTBURK Uppgiftslämnare: AB Annas Pepparkakor Varumärke: ANNAS ORIGINAL PLÅTBURK Förpackningsstorlek: 400g Produktinformation Ingrediensförteckning: VETEmjöl, socker, vegetabiliska oljor (palm,

Läs mer

Våffelmix Gluten & Laktosfri

Våffelmix Gluten & Laktosfri Uppgiftslämnare: Varumärke: Mr. Waffle Förpackningsstorlek: 500 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Glutenfri vetestärkelse (max 20mg gluten/kg), laktosfritt skummjölkspulver, heläggpulver, socker,

Läs mer

Ekologisk Vegetarisk Basfärs

Ekologisk Vegetarisk Basfärs Uppgiftslämnare: Ahlström Factory AB Varumärke: MMM Artikelbenämning: Storlek: 1000g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ekologiskt texturerat sojamjöl, ekologiskt karamelliserat socker, salt 0,3%

Läs mer

Sötstark Senap Plastflaska

Sötstark Senap Plastflaska Uppgiftslämnare: Unilever Food Solutions Sverige Varumärke: SLOTTS Artikelbenämning: Storlek: 490 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Socker, vatten, SENAPSFRÖ, ättiksprit, salt, kryddor. Produktgruppsindelning:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Everfresh AB. Varumärke: No Brand. Artikelbenämning: Sallad Familjemix. Storlek: 500 g

Uppgiftslämnare: Everfresh AB. Varumärke: No Brand. Artikelbenämning: Sallad Familjemix. Storlek: 500 g Uppgiftslämnare: Everfresh AB Varumärke: No Brand Artikelbenämning: Storlek: 500 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Isberg 80%, Frisé 10%, Rosé 10% Produktgruppsindelning: 308014334901 / Färskvaror/Kylvaror

Läs mer

Aprikoser torkade. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Caldic Sweden AB. Varumärke: NIMEKS. Artikelbenämning: Aprikoser torkade

Aprikoser torkade. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Caldic Sweden AB. Varumärke: NIMEKS. Artikelbenämning: Aprikoser torkade Uppgiftslämnare: Caldic Sweden AB Varumärke: NIMEKS Förpackningsstorlek: 1000 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Aprikoser, konserveringsmedel SVAVELDIOXID E220 (max 2000 ppm) DABAS Produktklassificering:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Everfresh AB. Varumärke: Au Naturel. Artikelbenämning: Juice eko Orange. Storlek: 750ml

Uppgiftslämnare: Everfresh AB. Varumärke: Au Naturel. Artikelbenämning: Juice eko Orange. Storlek: 750ml Uppgiftslämnare: Everfresh AB Varumärke: Au Naturel Artikelbenämning: Storlek: 750ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: ekologisk apelsin/økologisk appelsin 100% Produktgruppsindelning:

Läs mer

PIZZA/GRATÄNG I.S.T.F. MOZZARELLA

PIZZA/GRATÄNG I.S.T.F. MOZZARELLA Basmängd: Uppgiftslämnare: Ahlström Factory AB Varumärke: VIOLIFE Förpackningsstorlek: 400g Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten, kokosolja (21%), modifierad stärkelse, stärkelse, havssalt,

Läs mer

Glutenfri Pizzabotten

Glutenfri Pizzabotten Uppgiftslämnare: Varumärke: Fria Bröd Artikelbenämning: Storlek: 1800g Produktinformation Ingrediensförteckning: GLUTENFRI VETESTÄRKELSE, vatten, modifierad majs och tapiocastärkelse, rapsolja, jäst, förtjockningsmedel:

Läs mer

Recovery Apple Beetroot Ginger

Recovery Apple Beetroot Ginger Uppgiftslämnare: Oatly AB Varumärke: Oatly Artikelbenämning: Storlek: 235ml Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER: Havrebas (vatten/vann, HAVRE 11%), äppeljuice 33%, rödbetsjuice 23%,

Läs mer

Tunnpannkaka laktosfri 60 g

Tunnpannkaka laktosfri 60 g Tunnpannkaka laktosfri 60 g Uppgiftslämnare: Lantmännen Cerealia Varumärke: KUNGSÖRNEN Artikelbenämning: Tunnpannkaka laktosfri 60 g Storlek: 6 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Produktsammansättningen

Läs mer

Torkad Shiitake. Produktinformation. Uppgiftslämnare: BjörnMat International AB. Varumärke: BjörnMat. Artikelbenämning: Torkad Shiitake.

Torkad Shiitake. Produktinformation. Uppgiftslämnare: BjörnMat International AB. Varumärke: BjörnMat. Artikelbenämning: Torkad Shiitake. Uppgiftslämnare: BjörnMat International AB Varumärke: BjörnMat Artikelbenämning: Storlek: 30g Produktinformation Ingrediensförteckning: Shiitake Produktgruppsindelning: 102911584852 / Kolonial/Speceri

Läs mer

Uppgiftslämnare: BjörnMat International AB. Varumärke: BjörnMat. Artikelbenämning: Fryst Blandsvamp. Storlek: 1kg

Uppgiftslämnare: BjörnMat International AB. Varumärke: BjörnMat. Artikelbenämning: Fryst Blandsvamp. Storlek: 1kg Uppgiftslämnare: BjörnMat International AB Varumärke: BjörnMat Artikelbenämning: Storlek: 1kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Ostronskivling, Shiitake, Nameko, Karl-Johan och Kantareller Produktgruppsindelning:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Barilla Sverige AB. Varumärke: Wasa. Artikelbenämning: Frukost. Storlek: 240g

Uppgiftslämnare: Barilla Sverige AB. Varumärke: Wasa. Artikelbenämning: Frukost. Storlek: 240g Uppgiftslämnare: Barilla Sverige AB Varumärke: Wasa Artikelbenämning: Storlek: 240g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Vetemjöl (89%), rapsolja, vallmofrö (5,5%), jäst, socker, salt.

Läs mer

Ekologiska Köttbullar KRAV

Ekologiska Köttbullar KRAV Uppgiftslämnare: Varumärke: Artikelbenämning: Storlek: 300 g Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER Hönskött*, Kötthalt 80%, gul lök*, hönsfett* potatisflingor**(potatis**), salt, kryddpeppar*,

Läs mer

Aloe Vera Drycken Original

Aloe Vera Drycken Original Uppgiftslämnare: Njie Group AB Varumärke: NJIE Förpackningsstorlek: 500ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Aloe Vera 50% (Aloe barbadensis), vatten, fruktsocker, honung, naturlig vindruvsarom,

Läs mer

Ekologisk Jäst för Matbröd, färsk

Ekologisk Jäst för Matbröd, färsk Uppgiftslämnare: Jästbolaget AB Varumärke: KronJäst Artikelbenämning: Storlek: 50g Produktinformation Ingrediensförteckning: Jäst Produktgruppsindelning: 100610364085 / Kolonial/Speceri Baktillbehör Jäst/Bakpulver

Läs mer

Uppgiftslämnare: Outinens Potatis. Varumärke: Outinens Potatis AB. Artikelbenämning: Rå strimlad potatis. Förpackningsstorlek: 7000G.

Uppgiftslämnare: Outinens Potatis. Varumärke: Outinens Potatis AB. Artikelbenämning: Rå strimlad potatis. Förpackningsstorlek: 7000G. Uppgiftslämnare: Varumärke: AB Förpackningsstorlek: 7000G Produktinformation Ingrediensförteckning: Potatis, Natriumdisulfit (E223) DABAS Produktklassificering: 307914264972 / Färskvaror/Kylvaror Potatis

Läs mer

Uppgiftslämnare: Wernersson Ost AB. Varumärke: Ciresa. Artikelbenämning: Ricotta. Storlek: 1500g

Uppgiftslämnare: Wernersson Ost AB. Varumärke: Ciresa. Artikelbenämning: Ricotta. Storlek: 1500g Ricotta Uppgiftslämnare: Wernersson Ost AB Varumärke: Ciresa Artikelbenämning: Ricotta Storlek: 1500g Produktinformation Ingrediensförteckning: Pastöriserad vassle från KOMJÖLK, pastöriserad KOMJÖLK, surhetsreglerande

Läs mer

Uppgiftslämnare: Orkla Foods Sverige AB. Varumärke: ABBA. Artikelbenämning: Slottskaviar. Storlek: 605 g. Märkning. UHM kriterier: Per 100 gr

Uppgiftslämnare: Orkla Foods Sverige AB. Varumärke: ABBA. Artikelbenämning: Slottskaviar. Storlek: 605 g. Märkning. UHM kriterier: Per 100 gr Uppgiftslämnare: Orkla Foods Sverige AB Varumärke: ABBA Artikelbenämning: Storlek: 605 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Utvald sockersaltad TORSKROM (90%), socker, salt, rapsolja, tomatpuré,

Läs mer

Fryst Körsbärstomat, semidr delad

Fryst Körsbärstomat, semidr delad Uppgiftslämnare: BjörnMat International AB Varumärke: Arte Bella Artikelbenämning: Storlek: 1kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Körsbärstomat, salt Produktgruppsindelning: 206012814943 / Djupfryst

Läs mer

Uppgiftslämnare: Arvid Nordquist HAB. Varumärke: RICE DREAM. Artikelbenämning: Original + Kalcium. Storlek: 1 L

Uppgiftslämnare: Arvid Nordquist HAB. Varumärke: RICE DREAM. Artikelbenämning: Original + Kalcium. Storlek: 1 L Uppgiftslämnare: Arvid Nordquist HAB Varumärke: RICE DREAM Artikelbenämning: Storlek: 1 L Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: vatten, ris (14%), solrosolja, kalciumfosfat, stabiliseringsmedel:

Läs mer

Smulpaj Äpple & kanel EKO

Smulpaj Äpple & kanel EKO Smulpaj Äpple & kanel EKO Uppgiftslämnare: Varumärke: Artikelbenämning: Smulpaj Äpple & kanel EKO Storlek: 2000g Produktinformation Ingrediensförteckning: VETEMJÖL*,SMÖR*(GRÄDDE*, salt, mjölksyrakultur),havregryn,strösocker*,salt,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Björklunds Kafferosteri AB. Varumärke: Björklunds Kafferosteri. Artikelbenämning: Espresso Blend Hammarby. Storlek: 1000G.

Uppgiftslämnare: Björklunds Kafferosteri AB. Varumärke: Björklunds Kafferosteri. Artikelbenämning: Espresso Blend Hammarby. Storlek: 1000G. Uppgiftslämnare: Björklunds Kafferosteri AB Varumärke: Björklunds Kafferosteri Artikelbenämning: Storlek: 1000G Produktinformation Ingrediensförteckning: Kaffe Arabica 100% Produktgruppsindelning: 103411704437

Läs mer

Pastasallad kyckling & bacon

Pastasallad kyckling & bacon Uppgiftslämnare: Mixum AB Varumärke: Bröderna Franzén Artikelbenämning: Storlek: 3,5 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Pasta (DURUMVETE, vatten), kyckling 14,8%, marinad (rapsolja, tomatpuré,

Läs mer

Chiafrön KRAV. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Saltå Kvarn AB. Varumärke: SALTÅ KVARN. Artikelbenämning: Chiafrön KRAV. Förpackningsstorlek: 250g

Chiafrön KRAV. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Saltå Kvarn AB. Varumärke: SALTÅ KVARN. Artikelbenämning: Chiafrön KRAV. Förpackningsstorlek: 250g Uppgiftslämnare: Varumärke: SALTÅ KVARN Förpackningsstorlek: 250g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ekologiska Chiafrön* (Salvia hispanica) *KRAV-certifierad ekologisk ingrediens DABAS Produktklassificering:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Saltå Kvarn AB. Varumärke: SALTÅ KVARN. Artikelbenämning: Kikärter i burk KRAV. Storlek: 2,6kg

Uppgiftslämnare: Saltå Kvarn AB. Varumärke: SALTÅ KVARN. Artikelbenämning: Kikärter i burk KRAV. Storlek: 2,6kg Uppgiftslämnare: Saltå Kvarn AB Varumärke: SALTÅ KVARN Artikelbenämning: Storlek: 2,6kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Kokta kikärter*, vatten, salt. *KRAV certifierad ekologisk ingrediens Produktgruppsindelning:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Gunnar Dafgård AB. Varumärke: Familjen Dafgård. Artikelbenämning: Kyckling Jacob. Storlek: 410 g

Uppgiftslämnare: Gunnar Dafgård AB. Varumärke: Familjen Dafgård. Artikelbenämning: Kyckling Jacob. Storlek: 410 g Uppgiftslämnare: Gunnar Dafgård AB Varumärke: Familjen Dafgård Artikelbenämning: Storlek: 410 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ris, kyckling(18%), vatten, ärtor, banan, GRÄDDE, tomatpuré, modifierad

Läs mer

Detta dokument ger exempel på vilken information som ska överföras när jämförpriset för en artikel ska anges i Sortiment- och prislista i ESAP 6.

Detta dokument ger exempel på vilken information som ska överföras när jämförpriset för en artikel ska anges i Sortiment- och prislista i ESAP 6. Jämförpris i Sortiment- och prislista, ESAP 6. Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Exempel 1: Pris per disk... 2 1.2. Exempel 2: Pris per avrunnen vikt... 3 1.3. Exempel 3: Pris per utspädd volym... 4 1.4.

Läs mer

Kvalitetssäkringsregler för Artikelinformation

Kvalitetssäkringsregler för Artikelinformation Version G 2015-06-15 Validoo AB Box 622, 101 32 Stockholm Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.validoo.se Innehåll 1 Introduktion... 4 2 Syfte med dokumentet... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Da Vinci mousserande måltidsdryck

Da Vinci mousserande måltidsdryck Uppgiftslämnare: Kiviks Musteri AB Varumärke: Kiviks Musteri Artikelbenämning: Storlek: 330 ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Kolsyrat vatten, vitt vin, socker, syra (citronsyra),

Läs mer

Uppgiftslämnare: O. Kavli AB. Varumärke: Planti. Artikelbenämning: YogOat Naturell. Förpackningsstorlek: 0.75 L

Uppgiftslämnare: O. Kavli AB. Varumärke: Planti. Artikelbenämning: YogOat Naturell. Förpackningsstorlek: 0.75 L Uppgiftslämnare: Varumärke: Planti Förpackningsstorlek: 0.75 L Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER: HAVREbas (vatten, HAVREflingor 8 %), stärkelse (majs, potatis), rybsolja, kalciumfosfat,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Alingsås Mejeri AB. Varumärke: Alingsås Mejeri. Artikelbenämning: ROSTADE ROTFRUKTER. Storlek: 2.0 kg

Uppgiftslämnare: Alingsås Mejeri AB. Varumärke: Alingsås Mejeri. Artikelbenämning: ROSTADE ROTFRUKTER. Storlek: 2.0 kg Uppgiftslämnare: Alingsås Mejeri AB Varumärke: Alingsås Mejeri Artikelbenämning: Storlek: 2.0 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: rotfrukter (potatis, morötter, kålrot, palsternacka), honung,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Wernersson Ost AB. Varumärke: Bergader. Artikelbenämning: BAVARIA BLU. Storlek: 1,2 kg

Uppgiftslämnare: Wernersson Ost AB. Varumärke: Bergader. Artikelbenämning: BAVARIA BLU. Storlek: 1,2 kg BAVARIA BLU Uppgiftslämnare: Wernersson Ost AB Varumärke: Bergader Artikelbenämning: BAVARIA BLU Storlek: 1,2 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER: pastöriserad komjölk, salt, mjölksyrakulturer,

Läs mer

Mjölmix glutenfri mjölkfri

Mjölmix glutenfri mjölkfri Uppgiftslämnare: Kockens AB Varumärke: LAILAS Artikelbenämning: Storlek: 1kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Vetestärkelse (max 20 ppm gluten), psylliumfröskal, potatisfiber, förtjockningsmedel

Läs mer

Potatisklyftor FF m skal KRAV

Potatisklyftor FF m skal KRAV Uppgiftslämnare: Varumärke: Magnihill Artikelbenämning: Storlek: 2500g Produktinformation Ingrediensförteckning: 100% svensk ekologisk klyftpotatis m skal förfriterad Produktgruppsindelning: 205712664977

Läs mer

Beskrivning Varumärke T0143 Varumärke Droste. Artikelbenämning T0018 Artikelbenämning Tulip selection

Beskrivning Varumärke T0143 Varumärke Droste. Artikelbenämning T0018 Artikelbenämning Tulip selection Företagsnamn ns identitet, GLN Org. nummer Artikel: Tulip selection - 7350025826387 Nivå: Toppnivå Sida: 1 Beskrivning Varumärke T0143 Varumärke Droste Artikelbenämning T0018 Artikelbenämning Tulip selection

Läs mer

Uppgiftslämnare: Santa Maria AB. Varumärke: SANTA MARIA. Artikelbenämning: LIME WOK SPICE MIX. Storlek: 780 g

Uppgiftslämnare: Santa Maria AB. Varumärke: SANTA MARIA. Artikelbenämning: LIME WOK SPICE MIX. Storlek: 780 g Uppgiftslämnare: Santa Maria AB Varumärke: SANTA MARIA Artikelbenämning: Storlek: 780 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Socker, vitlök, salt (17%), modifierad potatisstärkelse, FISKSÅS, chilipeppar,

Läs mer

Lasagne Spenat & Fetaost EKO

Lasagne Spenat & Fetaost EKO Uppgiftslämnare: Varumärke: Artikelbenämning: Storlek: 2600g Produktinformation Ingrediensförteckning: pasta;durumvete*(semolina) fyllning:,spenat*,tomat*,basilika*,goudaost 28%*;(MJÖLK,salt,potatisstärkelse,syrningskultur,vegetabilisk

Läs mer

Laktosfri potatisgratäng

Laktosfri potatisgratäng Uppgiftslämnare: Outinens Potatis Varumärke: Outinens Potatis AB Artikelbenämning: Storlek: 800G Produktinformation Ingrediensförteckning: Potatis (77,4 %), laktosfri grädde (22%), koksalt (0,6%) Produktgruppsindelning:

Läs mer

Glutenfri Pizza Ham & Mozzarella

Glutenfri Pizza Ham & Mozzarella Uppgiftslämnare: Fria Bröd AB Varumärke: Fria Bröd Artikelbenämning: Storlek: 420g Produktinformation Ingrediensförteckning: GLUTENFRI VETESTÄRKELSE, mozzarellaost (23%)(ink.MJÖLK), skinka (20%) (griskött,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Barilla Sverige AB. Varumärke: Wasa. Artikelbenämning: Husman S. Storlek: 1100g

Uppgiftslämnare: Barilla Sverige AB. Varumärke: Wasa. Artikelbenämning: Husman S. Storlek: 1100g Uppgiftslämnare: Barilla Sverige AB Varumärke: Wasa Artikelbenämning: Storlek: 1100g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: FULLKORNSRÅGMJÖL/FULLKORNSRUGMEL, jäst/gjær, salt Produktgruppsindelning:

Läs mer

Danbo Svart Guld 9 kg

Danbo Svart Guld 9 kg Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB Varumärke: SKÅNEMEJERIER Artikelbenämning: Storlek: 1x9kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Past. komjölk, salt, löpe, mjölksyrningskultur, konserveringsmedel:

Läs mer

Kräftstjärtar i lake, plastburk

Kräftstjärtar i lake, plastburk Kräftstjärtar i lake, plastburk Uppgiftslämnare: Feldt s Fisk & Skaldjur AB Varumärke: FELDTS Artikelbenämning: Kräftstjärtar i lake, plastburk Storlek: 1,5kg Produktinformation Ingrediensförteckning:

Läs mer

Gruyere Grottlagrad Hjul

Gruyere Grottlagrad Hjul Uppgiftslämnare: Skånemejerier Storhushåll AB Varumärke: Emmi Artikelbenämning: Storlek: 40 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Opastöriserad komjölk, mjölksyrakultur,ostlöpe,salt Produktgruppsindelning:

Läs mer

Ändringssortiment- och prislista. GS1 Sweden ESAP Element och struktur. Term nr Element Förekomst Elementspecifikation

Ändringssortiment- och prislista. GS1 Sweden ESAP Element och struktur. Term nr Element Förekomst Elementspecifikation Ändringssortiment- och prislista Affärsdokumentet används för överföring av förändringar i artikel- och prisinformation för avtalat sortiment. Nya artiklar eller ersättningsartiklar samt priskorrigeringar

Läs mer

Uppgiftslämnare: Alingsås Mejeri AB. Varumärke: Alingsås Mejeri. Artikelbenämning: VINDALOO RIS. Storlek: 1.5 kg

Uppgiftslämnare: Alingsås Mejeri AB. Varumärke: Alingsås Mejeri. Artikelbenämning: VINDALOO RIS. Storlek: 1.5 kg Uppgiftslämnare: Alingsås Mejeri AB Varumärke: Alingsås Mejeri Artikelbenämning: Storlek: 1.5 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: kokt ris, russin, rapsolja (fullhärdad), röd och grön chilli,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Haugen-Gruppen AB. Varumärke: Patak s. Artikelbenämning: Chilli Pickle. Storlek: 2,2kg

Uppgiftslämnare: Haugen-Gruppen AB. Varumärke: Patak s. Artikelbenämning: Chilli Pickle. Storlek: 2,2kg Uppgiftslämnare: Haugen-Gruppen AB Varumärke: Patak s Artikelbenämning: Storlek: 2,2kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Chili (42%), rapsolja, salt, SENAPSFRÖN (7%), ingefärspasta (5%), bockhornsklöver

Läs mer

BITES STRAWBERRY. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Orkla Confectionery & Snacks SE. Varumärke: BALLERINA. Artikelbenämning: BITES STRAWBERRY

BITES STRAWBERRY. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Orkla Confectionery & Snacks SE. Varumärke: BALLERINA. Artikelbenämning: BITES STRAWBERRY Uppgiftslämnare: Orkla Confectionery & Snacks SE Varumärke: BALLERINA Artikelbenämning: Storlek: 175g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Mjölkchoklad 42 % (kakaomassa, socker, kakaosmör,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Haugen-Gruppen AB. Varumärke: Törsleffs. Artikelbenämning: Karamelliserad Mjölk. Storlek: 397 g

Uppgiftslämnare: Haugen-Gruppen AB. Varumärke: Törsleffs. Artikelbenämning: Karamelliserad Mjölk. Storlek: 397 g Uppgiftslämnare: Haugen-Gruppen AB Varumärke: Törsleffs Artikelbenämning: Storlek: 397 g Produktinformation Ingrediensförteckning: KoMJÖLK,, Socker, stabeliseringsmedel, natriumfosfater. Allergiråd: Innehåller

Läs mer

Rotfruktchips EKO/KRAV

Rotfruktchips EKO/KRAV Uppgiftslämnare: Varumärke: Artikelbenämning: Storlek: 75 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: solrosolja*, rödbeta*, morot*, palsternacka*, potatis*, havssalt. *: ekologisk ingrediens

Läs mer

GREEN CURRY SPICE MIX

GREEN CURRY SPICE MIX Uppgiftslämnare: Santa Maria AB Varumärke: SANTA MARIA Artikelbenämning: Storlek: 760 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Socker, salt (16%), vitlök, chilipeppar, paprika, kaffir lime, modifierad

Läs mer

Ingefära Honung svart te

Ingefära Honung svart te Uppgiftslämnare: Tekompaniet Swedetraders AB Varumärke: DILMAH Artikelbenämning: Storlek: 100st Produktinformation Ingrediensförteckning: Svart Ceylonte med honung och ingefärasmak Produktgruppsindelning:

Läs mer

Uppgiftslämnare: Matkompaniet AB. Varumärke: KATOZ. Artikelbenämning: Bandnudlar. Storlek: 1kg. Märkning. Allergener

Uppgiftslämnare: Matkompaniet AB. Varumärke: KATOZ. Artikelbenämning: Bandnudlar. Storlek: 1kg. Märkning. Allergener Uppgiftslämnare: Matkompaniet AB Varumärke: KATOZ Artikelbenämning: Storlek: 1kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Vetemjöl (86%), vatten, ägg(3%), salt. Produktgruppsindelning: 100710406387 /

Läs mer

Uppgiftslämnare: Lantmännen Cerealia. Varumärke: LANTMÄNNEN CEREALIA. Artikelbenämning: Äkta Raggmunk. Storlek: 300g

Uppgiftslämnare: Lantmännen Cerealia. Varumärke: LANTMÄNNEN CEREALIA. Artikelbenämning: Äkta Raggmunk. Storlek: 300g Äkta Raggmunk Uppgiftslämnare: Lantmännen Cerealia Varumärke: LANTMÄNNEN CEREALIA Artikelbenämning: Äkta Raggmunk Storlek: 300g Produktinformation Ingrediensförteckning: Potatis, ägg, vetemjöl, mjölk,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Mälardalens Frukt & Grönt AB. Varumärke: Delverde. Artikelbenämning: Spaghetti ekologisk. Storlek: 24x500g. Märkning.

Uppgiftslämnare: Mälardalens Frukt & Grönt AB. Varumärke: Delverde. Artikelbenämning: Spaghetti ekologisk. Storlek: 24x500g. Märkning. Uppgiftslämnare: Varumärke: Delverde Artikelbenämning: Storlek: 24x500g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ekologisk Durumvetemjöl, vatten Produktgruppsindelning: 100710436381 / Kolonial/Speceri

Läs mer

Uppgiftslämnare: Fontana Food AB. Varumärke: Fontana. Artikelbenämning: Feta Laktosfri. Storlek: 2 kg

Uppgiftslämnare: Fontana Food AB. Varumärke: Fontana. Artikelbenämning: Feta Laktosfri. Storlek: 2 kg Uppgiftslämnare: Varumärke: Fontana Artikelbenämning: Storlek: 2 kg Produktinformation Ingrediensförteckning: Pastöriserad får och getmjölk, havssalt, mjölksyrakultur, vegetabiliskt ystenzym. Produktgruppsindelning:

Läs mer

Glutenfri Pizza Margherita

Glutenfri Pizza Margherita Uppgiftslämnare: Fria Bröd AB Varumärke: Fria Bröd Artikelbenämning: Storlek: 290g Produktinformation Ingrediensförteckning: GLUTENFRI VETESTÄRKELSE, vatten, tomat, vegetabilisk olja (palm, raps, solros),

Läs mer

Mandelpotatischips Frost Salt

Mandelpotatischips Frost Salt Mandelpotatischips Frost Salt Uppgiftslämnare: Varumärke: Artikelbenämning: Mandelpotatischips Frost Salt Storlek: 100 g Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Mandelpotatis (71,8%), solrosolja,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Mondelez Sverige AB. Varumärke: MARABOU. Artikelbenämning: Kärlek. Storlek: 110 G

Uppgiftslämnare: Mondelez Sverige AB. Varumärke: MARABOU. Artikelbenämning: Kärlek. Storlek: 110 G Uppgiftslämnare: Mondelez Sverige AB Varumärke: MARABOU Artikelbenämning: Storlek: 110 G Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER: Socker, kakaosmör, kakaomassa, palmolja, SKUMMJÖLKSPULVER,

Läs mer

Rökt sida med svål, Alspånsrökt

Rökt sida med svål, Alspånsrökt Uppgiftslämnare: Gudruns AB Varumärke: GUDRUNS Artikelbenämning: Storlek: 4000g Produktinformation Ingrediensförteckning: Råvara av gris (broskfri sida med svål), vatten, salt, druvsocker, stabiliseringsmedel

Läs mer