Varucertifikat Dagligvaror, VCD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varucertifikat Dagligvaror, VCD"

Transkript

1 Varucertifikat 1.6 1(58) Varucertifikat Dagligvaror, VCD Handledning Version 1.6

2

3 Varucertifikat 1.6 3(58) Innehåll 1 Dokumentets syfte Definition och begrepp Förpackningar Förpackningsnivåer Förpackningshierarki Varucertifikatets struktur Primärförpackning - konsumentförpackning Sekundärförpackning - ytterförpackning Samlingsförpackning - hanteringsenhet Tertiärförpackning pall/enhetslast Komplett struktur Termer Huvud Primärförpackning - konsumentförpackning Sekundärförpackning - ytterförpackning Samlingsförpackning - hanteringsenhet Tertiärförpackning pall/enhetslast Om kodlistor Exempel på varucertifikat Huvud Primärförpackning Sekundärförpackning Samlingsförpackning Tertiärförpackning Ändringshistorik i detta dokument Ändringar mellan 1.5 och

4

5 Varucertifikat 1.6 5(58) 1 Dokumentets syfte Följande specifikation beskriver i detalj funktion, struktur och innehåll för affärstransaktionen Varucertifikat. Dokumentet ska kunna användas som stöd då varucertifikat ska utfärdas, men även vid design av stödsystem för hantering av varucertifikatinformation. Dokumentet utgör ett komplement till de tekniska beskrivningar av meddelandeinnehåll och meddelandeformat som publiceras av EAN Sverige. 2 Definition och begrepp Varucertifikat sänds från en leverantör av fysiska varor till en köpare. Varucertifikat skapas och sänds på initiativ av leverantören enligt regelverk som överenskoms mellan parterna. Varucertifikat förser köparen av en vara med all information som behövs för att hantera varan. Exempel är EAN-artikelnummer, mått och vikt, förvaringstemperatur, hållbarhet och märkning av varan. Varucertifikatet innehåller även information om exempelvis ursprung och skattesatser. Varucertifikat sänds från leverantören till köpare vid följande situationer: - a varor ska introduceras - av tidigare sänt varucertifikat - varor kommer att utgå ur sortimentet Ett varucertifikat måste alltid innehålla all information om samtliga artiklar i förpackningshierarkin. Detta gäller oavsett varucertifikatets ingående artiklars status (a artiklar,, artiklar eller ingen förändring.) Vid kan mottagaren av varucertifikatet jämföra det korrigerade varucertifikatet med det tidigare sända varucertifikatet baserat på EAN-numret för att ta reda på vad som är ändrat. Vid artiklar innehåller varucertifikatet ett datum för när artikeln kommer att utgå ur sortimentet. 3 Förpackningar En artikelidentitet är inte knuten enbart till varan i en förpackning, utan även till själva förpackningen. Samma vara i olika förpackningar har olika EAN-artikelnummer. Vid handel mellan leverantör och köpare (exempelvis tillverkare och grossist) behöver köparen information om alla förpackningar och relationen mellan de förpackningar som ingår i varandra. Förpackningarna delas in i olika förpackningsnivåer knutet till hur produkten beställs och hanteras. Beskrivning av förpackningarna och av relationen mellan förpackningsnivåerna specificeras i varucertifikat.

6 Varucertifikat 1.6 6(58) 3.1 Förpackningsnivåer Primärförpackning - konsumentförpackning Primärförpackningen kallas ofta konsumentförpackning och är den förpackning som konsumenten vanligtvis köper. Primärförpackningen kan vara en multipack. Producenten sampackar flera artiklar av samma slag, vanligtvis i avsikt att sälja dem till ett lägre pris än samma antal lösa artiklar, dvs. en primärförpackning kan innehålla andra primärförpackningar. Primärförpackningen kan också vara en sampackad produkt, exempelvis schampo och balsam i samma förpackning. Primärförpackningen kan också vara en förpackning som delas i butik för att säljas till konsument. Exempelvis en hel oxfilé eller salami. Primärförpackning, enkel Primärförpackning, multipack Sekundärförpackning - ytterförpackning Sekundärförpackning har flera namn såsom detaljistförpackning, butiksförpackning, beställningsenhet, ytterförpackning m.m. Sekundärförpackningen är den enhet som vanligtvis beställs från leverantör och som butikerna beställer från grossist. Sekundärförpackningar Hanteringsenhet - samlingsförpackning Hanteringsenhet kallas också för samlingsförpackning och innebär att leverantören sammanhåller ett antal sekundärförpackningar i en förpackning uteslutande av praktiska skäl, t ex med banderoll, band, stödskiva eller låda, utan avsikt att de skall kunna beställas eller senare säljas som en enhet. Hanteringsenhet öppnas och delas vanligen av grossistledet.

7 Varucertifikat 1.6 7(58) Tertiärförpackning - enhetslast Tertiärförpackningen kallas ofta enhetslast, en enhet i vilken flera sekundärförpackningar ryms. Exempel på en tertiärförpackning är en pallenhet. Tertiärförpackningar Expopall ett specialfall Exponeringspall kallas oftast för expopall och är pallar som leverantören sampackar färdiga för exponering för konsument i butik. En expopall är en beställningsbar enhet och hanteras vanligen som en sammansatt sekundärförpackning som i sin tur ingår i en tertiärförpackning. Om expopallen är en halvpall anges den endast som en sammansatt sekundärförpackning. Om expopallen är en helpall anges den dels som sammansatt sekundärförpackning med ett EAN-artikelnummer och dels som tertiärförpackning med ett annat EAN-artikelnummer. 3.2 Förpackningshierarki Nedanstående bilder visar några exempel på förpackningshierarkier. Förpackningshierarki, exempel 1: Primärförpackning Sekundärförpackning Tertiärförpackning Förpackningshierarki, exempel 2: Primärförpackning 1 Primärförpackning 2 Sekundärförpackning Tertiärförpackning

8 Varucertifikat 1.6 8(58) 4 Varucertifikatets struktur Affärstransaktionen kan beskrivas som en lista med artikelinformation. Varje rad på listan beskriver en artikel (en vara i en typ av förpackning). Artiklarna i ett varucertifikat hänger samman i en förpackningshierarki och är således indelat i information om primärförpackning, sekundärförpackning, hanteringsenhet och tertiärförpackning. Varje varucertifikat innehåller en förpackningshierarki, dvs en tertiärförpackning och dess ingående hanteringsenheter, sekundärförpackningar och primärförpackningar. Följande logiska struktur, vilken motsvarar strukturen i förpackningshierarkin, gäller för ett Varucertifikat. Varucertifikat huvud 1 1 = exakt 1 0:1 = noll eller en 1:n = en eller flera 0:n = noll, en eller flera Primärförpackning 1 : n 0 : n 0 : n 1 Sekundärförpackning Samlingsförpackning Tertiärförpackning Logisk struktur hos ett Varucertifikat. Strukturen tolkas uppifrån och ned och från vänster till höger. Varucertifikat huvud förekommer en gång i varje varucertifikat. Primärförpackning kan förekomma en eller flera gånger i ett varucertifikat. Sekundärförpackning och Hanteringsenhet kan förekomma noll, en eller flera gånger i ett varucertifikat. Tertiärförpackning förekommer alltid en gång i ett varucertifikat. Minimum är alltså en primärförpackning och en tertiärförpackning. Normalt har en produkt primärförpackning, sekundärförpackning och tertiärförpackning. Ibland används ej sekundärförpackning på grund av att primärförpackningen är stor. Huvud innehåller information som identifierar varucertifikatet och de inblandade parterna (köpare och leverantör). 4.1 Primärförpackning - konsumentförpackning Primärförpackning innehåller all information om primärförpackningen. Primärförpackning kan förekomma en eller flera gånger i ett varucertifikat. Primärförpackning repeteras om det finns flera nivåer av primärförpackningen (multipack eller sampackad produkt som innehåller olika varor) eller om varucertifikatet beskriver en blandad expoenhet. Samtliga primärförpackningsnivåer skall alltid anges. Följande logiska struktur gäller för primärförpackning.

9 Varucertifikat 1.6 9(58) 1 = exakt en 0:1 = noll eller en 0:7 = max 7 0:n = noll, en eller flera Logisk struktur för Primärförpackning. Strukturen tolkas från vänster till höger. Varje box motsvarar en grupp termer inom det område boxens benämning anger. Primärförpackning huvud innehåller en unik identitet på varje rad i varucertifikatet, dvs en unik identitet på varje förekomst av primärförpackning, sekundärförpackning, hanteringsenhet och tertiärförpackning. Rad-id används som intern referens inom affärstransaktionen för att specificera hur olika förpackningar hänger samman i förpackningshierarkier. Varu-ID innehåller information om själva artikeln, såsom artikelnummer, varubenämning, varumärke, hyllkants-/kvittotext samt varugruppskod. Produktklass innehåller information om varuklassificering. Varustatus indikerar om och när artikeln är tillgänglig för beställning. Varuegenskaper anger vissa egenskaper, främst avsedda för varor inom restaurang och storkök. Förpackning anger vilken typ av förpackning som avses samt om förpackningen är sammansatt. Förpackningsmaterial innehåller information om vilket och hur mycket förpackningsmaterial förpackningen innehåller. Mått anger förpackningens mått och vikt. Förvaring, hantering och exponering innehåller information om hållbarhet samt specificerar hur artikeln skall förvaras och exponeras. Farligt gods innehåller grundinformation för hantering av farligt gods Ursprung innehåller information av varans ursprungsland. Märkning anger hur artikeln är märkt, exempelvis miljömärkningar.

10 Varucertifikat (58) Skatt/bidrag specificerar vilken skatt och skattesats som gäller för artikeln, samt övriga avgifter och bidrag knutna till artikeln. Pris innehåller uppgift om listpris och tillhörande information. Förpackningshierarki används då primärförpackningen är sammansatt för att beskriva flerpack och blandade förpackningar. - Då den aktuella primärförpackningen är flerpack refererar Förpackningshierarki till den primärförpackning som ingår i flerpack (en förekomst). Exempel: Den aktuella primärförpackningen är en sexpack läskburkar. Förpackningshierarkin anger identiteten på den läskburk som ingår. - Då den aktuella primärförpackningen är en blandad förpackning refererar Förpackningshierarki till de primärförpackningar som ingår i den blandade förpackningen. I detta fall anges Förpackningshierarki en gång per ingående primärförpackning. 4.2 Sekundärförpackning - ytterförpackning Sekundärförpackning innehåller all information om sekundärförpackningen. Sekundärförpackning kan förekomma noll, en eller flera gånger i ett varucertifikat. I de fall där primärförpackningen är stor och används som beställningsbar enhet används ej sekundärförpackning. Följande logiska struktur gäller för sekundärförpackning. Logisk struktur för Sekundärförpackning. Strukturen tolkas från vänster till höger. Varje box motsvarar en grupp termer inom det område boxens benämning anger. Sekundärförpackning huvud innehåller en unik identitet på varje rad i varucertifikatet, dvs en unik identitet på varje förekomst av primärförpackning, sekundärförpackning, hanteringsenhet och tertiärförpackning. Rad-id används som intern referens inom affärstransaktionen för att specificera hur olika förpackningar hänger samman i förpackningshierarkier. Varu-ID innehåller identifikation av förpackningen.

11 Varucertifikat (58) Varustatus indikerar om och när artikeln är tillgänglig för beställning. Förpackning anger vilken typ av förpackning som avses samt om förpackningen är sammansatt av andra förpackningar. Förpackningsmaterial innehåller information om vilket och hur mycket förpackningsmaterial förpackningen innehåller. Mått anger sekundärförpackningens mått, vikt och storlek. Förvaring, hantering och exponering innehåller information om hur sekundärförpackningen ska packas och exponeras Märkning anger hur sekundärförpackningen är märkt avseende innehåll i streckkod. Pris innehåller uppgift om listpris och tillhörande information. Förpackningshierarki beskriver flerpack och blandade förpackningar på sekundärförpackningsnivå. - Då den aktuella sekundärförpackningen är flerpack refererar Förpackningshierarki till den primärförpackning som ingår i flerpack (en förekomst). Detta är den vanligaste typen av sekundärförpackning. - Då den aktuella sekundärförpackningen är en blandad förpackning (ex expopall) refererar Förpackningshierarki till de primär- eller sekundärförpackningar som ingår i den blandade förpackningen. I detta fall anges Förpackningshierarki en gång per ingående primär- eller sekundärförpackning. - Då sekundärförpackningen är flerpack och innehåller andra sekundärförpackningar refererar Förpackningshierarki till den sekundärförpackning som ingår (en förekomst). Denna form av förpackningshierarki är ovanlig och används endast undantagsvis. 4.3 Samlingsförpackning - hanteringsenhet Samlingsförpackning innehåller all information om samlingsförpackningen. Samlingsförpackning kan förekomma noll, en eller flera gånger i ett varucertifikat. Följande logiska struktur gäller för hanteringsenhet:

12 Varucertifikat (58) Samlingsförpackning Varu-ID Mått Förpackning Förpackningshierarki 0:9 Förp. material Logisk struktur för Hanteringsenhet. Strukturen tolkas från vänster till höger. Varje box motsvarar en grupp termer inom det område boxens benämning anger. Samlingsförpackning huvud innehåller en unik identitet på varje rad i varucertifikatet, dvs en unik identitet på varje förekomst av primärförpackning, sekundärförpackning, hanteringsenhet och tertiärförpackning. Rad-id används som intern referens inom affärstransaktionen för att specificera hur olika förpackningar hänger samman i förpackningshierarkier. Varu-ID innehåller identifikation av förpackningen. Förpackning anger vilken typ av förpackning som avses. Förpackningsmaterial innehåller information om vilket och hur mycket förpackningsmaterial förpackningen innehåller. Mått anger hanteringsenhetens mått och emballagevikt. Förpackningshierarki används för att specificera vilken sekundärförpackning som ingår i hanteringsenheten. Endast en förpackning kan ingå. Blandade hanteringsenheter används ej, vilket innebär att endast en förekomst av Förpackningshierarki är möjlig. 4.4 Tertiärförpackning pall/enhetslast Tertiärförpackning innehåller all information om tertiärförpackningen (enhetslast). Tertiärförpackning förekommer alltid en gång i ett varucertifikat. Följande logiska struktur gäller för tertiärförpackning:

13 Varucertifikat (58) Tertiärförpackning :1 1 0:n Varu-ID Förpackning Mått Märkning Förvaring, hantering, exponering Förpackningshierarki 0:9 Förp. material Logisk struktur för Tertiärförpackning. Strukturen tolkas från vänster till höger. Varje box motsvarar en grupp termer inom det område boxens benämning anger. Tertiärförpackning huvud innehåller en unik identitet på varje rad i varucertifikatet, dvs en unik identitet på varje förekomst av primärförpackning, sekundärförpackning, hanteringsenhet och tertiärförpackning. Rad-id används som intern referens inom affärstransaktionen för att specificera hur olika förpackningar hänger samman i förpackningshierarkier. Varu-ID innehåller identifikation av förpackningen. Förpackning anger vilken typ av förpackning som avses samt om förpackningen är blandad. Förpackningsmaterial innehåller information om vilket och hur mycket förpackningsmaterial förpackningen innehåller. Mått anger tertiärförpackningens mått och vikt. Förvaring, hantering och exponering anger hur tertiärförpackningen är packad och ska exponeras Märkning specificerar hur tertiärförpackningen är märkt avseende innehåll i streckkod. Förpackningshierarki används för att specificera vilka artiklar (hanteringsenheter, sekundärförpackningar och primärförpackningar) som ingår i tertiärförpackningen. - Då den aktuella tertiärförpackningen är flerpack (t ex sortren helpall) refererar Förpackningshierarki till den artikel (hanteringsenhet, sekundärförpackning eller primärförpackning) som ingår i flerpack (en förekomst). - Expohelpalls ingående förpackningar anges på sekundärförpackningsnivå. På tertiärförpackningsnivå refererar förpackningshierarkin till ingående expopall (som sekundärförpackning).

14 Varucertifikat (58) 4.5 Komplett struktur Den kompletta logiska strukturen för Varucertifikat visas i nedanstående diagram: Varucertifikat huvud Primärförpackning huvud 1 1 0:1 0: :1 0:1 0: :1 0:n Varu-ID Varustatus Varuegenskaper Förpackning Mått Farligt gods Ursprung Märkning Skatt, bidrag Pris Förvaring, hantering, exponering Förpackningshierarki 0:7 0:9 Produktklass Förp. material Sekundär förpackning huvud 1 1 0: :1 1 0:1 0:n Varu-ID Varustatus Förpackning Mått Märkning Pris Förvaring, hantering, exponering Förpackningshierarki 0:9 Förp. material Samlingsförpackning Varu-ID Mått Förpackning Förpackningshierarki 0:9 Förp. material Tertiärförpackning :1 1 0:n Varu-ID Förpackning Mått Märkning Förvaring, hantering, exponering Förpackningshierarki 0:9 Förp. material

15 Varucertifikat (58) 5 Termer Nedanstående termer ingår i Varucertifikat. Varje term anges som obligatorisk (O), villkorlig (V) eller används ej (-) i kolumnerna till höger. Kolumnerna specificerar förekomst i de tre typfallen a artiklar, ändring av artiklar samt borttag av artiklar. Vid de villkorliga termerna anges i texten vilka villkor som gäller för av termen. Om termen markerats som villkorlig men inga villkor angetts ses termen som frivillig och sänds i den mån informationen finns tillgänglig. Obligatoriska termer måste alltid anges i ett Varucertifikat från en leverantör till en köpare. 5.1 Huvud T0149 Varucertifikatnummer T0151 Varucertifikatdatum T0009 Leverantör T0008 Köpare Leverantören numrerar varje varucertifikatmeddelande med ett unikt nummer. Förslag: EAN-företagsprefix + löpnummer + kontrollsiffra. Totalt 17 positioner långt. Det är viktigt att ett varucertifikatnummer alltid är högre än alla tidigare sända varucertifikatnummer. Observera att företagsprefix kan ha olika längd (6-12 tkn). Vid osäkerhet använd 12 tecken. Information om vilket företags företagsprefix ett företag har kan fås via kontakt med EAN. Datum leverantören skapat varucertifikatet. Anges som SSÅÅMMDD. Leverantörens EAN-lokaliseringsnummer. Leverantörens adressuppgifter kan ha sänts till köparen i förväg eller hämtas av köparen i GEPIR (Global EAN Party Information Repository) på gepir.ean.se. Köparens EAN-lokaliseringsnummer för den enhet eller person som ska ta emot varucertifikatet. 5.2 Primärförpackning - konsumentförpackning Primärförpackning anges alltid Primärförpackning, huvud T0152 Varucertifikatradnummer Löpnummer för rader inom varucertifikatet. Internt löpnummer. Kan börja på 1 i varje affärstransaktion.

16 Varucertifikat (58) T0153 Varucertifikatradåtgärd T0016 Förpackningsnivå Kod som anger om raden är tillägg, ändring, borttag eller ingen förändring (kopia av tidigare sänd rad). 1 Ny artikel. Används när artikeln är och introduceras för första gången. 2 Borttag. Används när artikeln utgår ur leverantörens sortiment. Får endast anges för artikel som är känd av köparen. 3 Ändrad artikel. Används vid ändring som inte är prispåverkande eller kräver tt EAN-nummer. Får endast anges för artikel som är känd av köparen. 4 Ingen förändring. Används när exakt samma information om artikeln tidigare sänts till samma mottagare (utan ändring). Exempelvis när samma artikel ingår i olika förpackningshierarkier, eller vid av annan förpackningsnivå. Får endast anges för artikel som är känd av köparen. Kodning skall alltid ske i förhållande till köparens befintliga information om artikeln. Om exempelvis VCD med artikel (1) avvisas i EANs validatortjänst skall VCD korrigeras och sändas om. Vid omsändningen är detta fortfarande artikel (1). Om samma information om en artikel sänds om innan mottagningskvittens kommit från köparen är den fortfarande artikel (1). Kod som anger att denna varucertifikatrad specificerar primärförpackning. CU Primärförpackning Varu-ID T0154 Förpackningsidentifikation EAN-artikelnummer på primärförpackning. Varje artikel skall ha ett unikt EAN-nummer, som ligger till grund för beställningar och statistik. Det är ett absolut krav att varje artikel förses med ett unikt nummer.

17 Varucertifikat (58) T3363 Leverantörens nummer för artikeln T0143 Varumärke Leverantörens artikelnummer. Får endast användas om primärförpackningen är en beställningsenhet för grossisten. Detta artikelnummer måste vara unikt, dvs samma artikelnummer får inte finnas på någon annan förpackning eller förpackningsnivå från samma leverantör. Om denna term används får T0017 Beställningsbar indikator ej användas. Varans varumärke. Används internt och på butikens hyllkantsetikett som information till kund. T0018 Varubenämning Används internt som information. Max 35 tecken. Får ej innehålla varumärke eller storlek. Exempel: Frukostflingor. T3337 Hyllkants/kvittotext Text att skriva på butikens hyllkantsetikett och kassakvitto som information till konsument. Om detta fält ej används tas de första 18 tecknen från T0018 Varubenämning. Får ej innehålla varumärke eller storlek. T3338 Förpackningsstorlek, klartext T3302 Tullstatistiskt nummer / Harmoniseringskod T0057 Ersatt varunummer Texten på hyllkantsetiketten i butik sätts samman av T0143 Varumärke, T3337 Hyllkants/kvittotext och T3338 Förpackningsstorlek, klartext Anger storlek som ska användas som identifikation på varan, t ex 500 g, 1200W, 1,5 l etc. Informationen används både internt och på butikens hyllkantsetikett och kassakvitto som information till konsument. Max 8 tecken.obligatorisk uppgift förutom för lösviktsvaror eller variabelviktvaror. Anges för importerade varor. Numret utfärdas av tullverket. EAN-artikelnummer för den artikel som ersätts av artikeln på denna rad i varucertifikatet. Används då en primärförpackning ersätter en primärförpackning.

18 Varucertifikat (58) T0280 Produktklasskategori, kod Produktklass T0281 Produktegenskapstyp, kod T0282 Produktegenskap, kod Brick code enligt GPC. För ytterligare information om användning av produktklassificering enligt EAN.UCC Global Product Classification, GPC, se Exempel 1: ' ' (= Vinegars) Totalt kan högst 8 produktegenskaper (typ och värde) anges. Om T0280 Produktklasskategori ej anges får ej produktklass anges. Kod som anger egenskapstyp för aktuell klassificeringskategori Exempel 1: ' ' (= Vinegars Brick Variant) Kod som anger egenskap Exempel 1: '2013' (= RICE VINEGAR) Varustatus O O V T0017 Beställningsbar indikator Kod som anger att förpackningen ej är beställningsbar. Normalt är primärförpackningen ej beställningsbar. NO förpackningen är ej beställningsbar T0076 Tillgänglighetsdatum T0077 Senaste tillgänglighetsdatum Anges om primärförpackningen ej är beställningsbar. Datum när en vara blir tillgänglig för leverans. Anges endast om varan ej är beställningsbar omgående. Format: SSÅÅMMDD Sista datum en artikel är tillgänglig för leverans. Kan användas för exempelvis kampanjer och säsongsvaror. Obligatorisk för artiklar. Format: SSÅÅMMDD V V O Varuegenskaper T3366 Länk till varuinformation URL (länk) till informationssida relaterad till denna produkt. Används för koppling till varans webbsida med bilder och annan information.

19 Varucertifikat (58) T2208 Alkoholhalt, volymprocent T2209 Vikt för minsta enhet T2210 Måttsignifikans för vikt för minsta enhet Anges enligt livsmedelsverkets rekommendationer. Om alkoholhalt anges bör även T0280 Produktklasskategori anges (pga olika skattesatser för olika produktklasser). Vikt för minsta enhet av produkten som förpackningen innehåller, exempelvis pannkaka, kycklingdel, korv, etc. Anges för vissa storhushållsprodukter där det är relevant för beräkning av portionsantal. Anges i gram. Exempel: Om primärförpackningen innehåller 40 korvar á 60 gram är vikt fört minsta enhet 60. Indikator som visar om angiven vikt för minsta enhet är exakt eller cirkavikt. Obligatoriskt om T2209 Vikt för minsta enhet anges. Får ej anges om T2209 Vikt för minsta enhet ej anges. 3 Cirka 4 Exakt Förpackning T3365 Sammansatt indikator Kod som anger att förpackningen är blandad. SG standard sammansättning T0189 REPA-indikator Anges endast då primärförpackningen är en blandad förpackning. Sammansättningen specificeras i Förpackningshierarki. Kod som anger att leverantören erlagt avgift för förpackningsmaterialet till REPA. NAA icke returnerbar förpackning Anges endast då REPA-avgift erläggs. Om flera primärförpackningar ingår i en förpackningshierarki ska samtliga eller ingen ha REPA-indikator, dvs en förpackningshierarki kan ej innehålla både primärförpackningar med och utan REPAindikator.

20 Varucertifikat (58) T0137 Förpacknings-/kollityp, kod Kod som anger vilken typ av förpackning artikeln packas i. Kodlistan för förpacknings-/kollityp finns på Observera att denna kodlista kan ändras när behov föreligger. T0277 Returemballage, indikator T0148 Pantkod Kod som anger att emballaget är returnerbart, dvs förpackningen kan returneras för återanvändning. Z01 Returemballage Vissa returnerbara förpackningar har pant. Exempel på returemballage är returflaska, back för bröd, mejerivagn och europapall. Anger vilken pant som gäller för artikelns returemballage. Anges endast då pant används cl flaska burk aluminium cl flaska l flaska cl glasflaska cl glasflaska R-PET refill 1,5 l Å-PET återv <= 1 l Å-PET återv > 1 l

21 Varucertifikat (58) Förpackningsmaterial Förpackningsmaterial och vikt för varje ingående komponent är obligatoriska uppgifter när REPA-avgift ej erlagts och primärförpackningen ej är returemballage. Om förpackningen innehåller flera material anges kod och vikt en gång för varje ingående material. T1188 Förpackningsmaterial, kod T1189 Förpackningsmaterial, vikt På grund av tekniska skäl är det sammanlagda antalet förpackningsmaterial och artikelmarkeringar (T0142) maximerat till 9 st för en förpackning. Kod som anger vilket förpackningsmaterial förpackningen består av. Z60 Z61 Z62 Z63 Z64 Z65 Z66 Z67 Z68 Färgat glas Ofärgat glas Aluminium Mjuk plast Hård plast Papper/kartong Wellpapp Metall Trä Ingående förpackningsmaterials vikt per förpackning. Anges i gram Mått T0186 Variabelmåttindikator Kod som anger att produkten är en variabelmåttvara, dvs. varje förpackning kan ha olika vikt. T0082 Förpackningens innehåll T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet VQ variabelmåttvara Nettovikt, volym, längd eller antal i förpackningen. Anges i gram, milliliter, millimeter eller styck. Måttenhet anges i T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet. Måttenhet för T0082 Förpackningens innehåll. GRM MLT MMT PCE MTK MTQ Gram Milliliter Millimeter Styck Kvadratmeter Kubikmeter

22 Varucertifikat (58) T0147 Jämförmängd färdigvara T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet Mängden färdigvara i förpackning i gram, milliliter eller styck vid användning, (i förekommande fall efter beredning) enligt T0145 Kod för jämförmängd. Används för att beräkna jämförmängd eller pris. För att undvika missförstånd anges jämförmängd alltid, även om jämförmängd och innehåll har samma kvantitet. Måttenhet för T0147 Jämförmängd färdigvara. GRM MLT MMT PCE MTK MTQ Gram Milliliter Millimeter Styck Kvadratmeter Kubikmeter

23 Varucertifikat (58) T0145 Kod för jämförmängd Kod som anger vilket jämförpris som kan beräknas baserat på uppgift i T0147 Jämförmängd färdigvara. Kod Enhet för mängd i Betydelse T0145 T0147 DWT avrunnen vikt Gram DLL utspädd volym Milliliter Z01 per kilogram (förbrukningsklar) Gram Z02 per liter (förbrukningsklar) Milliliter Z07 milliliter exkl. pant Milliliter Z08 per styck Styck Z09 per dos Styck Z10 per tvätt Styck Z11 per disk Styck Z13 per meter Millimeter Z14 per kvadratmeter kvadratmeter Z15 per kubikmeter kubikmeter De tre termerna T0147 Jämförmängd färdigvara, T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet och T0145 Kod för jämförmängd används som bas för beräkning av jämförpris som exponeras för konsument. Mer information om beräkning av jämförpriser finns på Exempel på specificering av innehåll och jämförmängd för tvättpulver: T0082 Förpackningens innehåll 800 T0055 Måttenhetskvalificerare GRM för kvantitet T0047 Jämförmängd färdigvara 21 T0055 Måttenhetskvalificerare PCE för kvantitet T0145 Kod för jämförmängd Z10 Exemplet specificerar tvättmedelspaket med innehållet 800 gram. Jämförpriset baseras på innehållet uttryckt i antal tvättar (21) så att jämförpriset kan presenteras för konsumenten som pris per tvätt.

24 Varucertifikat (58) T3339 Exponeringsbredd (face) T3341 Exponeringsdjup T3340 Exponeringshöjd T0019 Förpackningens vikt Primärförpackningens bredd på sida vänd mot konsument/slutanvändare. Anges i millimeter. För runda förpackningar (ex flaskor) är exponeringsbredd lika med diameter på bredaste stället. Primärförpackningens djup, d.v.s. avståndet från den yttersta frontpunkten till den yttersta punkten på artikelns baksida. Anges i millimeter. För runda förpackningar (ex flaskor) är exponeringsdjup lika med diameter på bredaste stället. Primärförpackningens höjd. Anges i millimeter. Primärförpackningens bruttovikt (inklusive emballage). Anges i gram. Får ej överstiga g Förvaring, hantering och exponering T0167 Total hållbarhet Antal dagar förpackningen kan förvaras i angiven förvaringsmiljö, dvs. den totala tidsperioden från tillverkning/packning till bäst-före-datum. Anges i hela dagar. Anges för produkter med begränsad hållbarhet. T0185 Minimum hållbarhet Det minsta antal dagar som får återstå till bäst-före-datum när varan levereras till grossist. Anges i hela dagar. Kan anges för produkter med begränsad hållbarhet.

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18 Innehåll... 2 Artikelinformation för en artikel på basnivå... 2 Artikelinformation, dokument... 2 Artikelinformationshuvud... 2 Artikelidentitet... 4 Artikelnivå... 5 Artikelstatus... 6 Förpackning...

Läs mer

Ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation.

Ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1(10) 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation. Informationen i detta dokument har hämtats från GS1:s handledning. För kompletta specifikationer hänvisar vi till

Läs mer

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44

Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Senast uppdaterat: 08-10-21 Exder EPC 1.8 sida 1 av 44 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EPC FÖR ARTIKELINFORMATION 1.8... 2 VARUCERTIFIKATSFLÖDE... 3 UPPDATERA

Läs mer

Ny version av Exder 2004-08-26

Ny version av Exder 2004-08-26 Ny version av Exder 2004-08-26 Semestrarna är precis slut och vi släpper årets tredje uppdatering av Exder. De största nyheterna i Exder är varucertifikat version 1.5, möjlighet att ange egen företagslogga

Läs mer

GS1 Artikelinformation

GS1 Artikelinformation The Global Language of Business GS1 Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna Identifiera Globalt

Läs mer

Artikelinformationsnummer

Artikelinformationsnummer Topp Sida: 1 ( 9 ) Köpare Säljare McNeil Sweden AB Ombudets namn Köparens identitet, GLN Säljarens identitet, GLN 7381037600009 Ombudets identitet, GLN Org. nummer 556702-6843 Allmänt snummer Identitet

Läs mer

GDSN Trade Item Major Release 3.1

GDSN Trade Item Major Release 3.1 GDSN Trade Item Major Release 3.1 Förändringar kodlistor Version A 2014-11-18 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se 1/6 GDSN Trade Item

Läs mer

Kvalitetssäkringsregler för Artikelinformation

Kvalitetssäkringsregler för Artikelinformation Version G 2015-06-15 Validoo AB Box 622, 101 32 Stockholm Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.validoo.se Innehåll 1 Introduktion... 4 2 Syfte med dokumentet... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Artikelinformation (VCD)

Artikelinformation (VCD) Köpare Leverantör Artikelinformation (VCD) Företagsnamn ********** Företagsnamn Fruktjuice i Enköping AB E-postadress GLN Skapad datum 2014-12-19 10:54:31 Organisationsnr 556370-5721 mail@fruktjuice.se

Läs mer

9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista

9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista 1 Affärstransaktion 9.1.3 Version: 1,10 Uppdaterad: 2005-08-30 AT 9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-08-25 Version: 2.9.0 Leveransavisering 6.3.2 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 44

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-08-25 Version: 2.9.0 Leveransavisering 6.3.2 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 44 Leveransavisering Affärsdokumentet används för avisering av artiklar på väg till leveransmottagaren. Transportenheter streckkodsmärkta med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) möjliggör

Läs mer

Handledning för Artikelinformation och Livsmedelsbilaga

Handledning för Artikelinformation och Livsmedelsbilaga Använd snabbkommandot [ctrl]+f för att visa sökrutan Handledning för Artikelinformation och Livsmedelsbilaga Version 2.8.5 2015-03-30 Läsanvisningar Detta dokument ska betraktas som ett uppslagsverk för

Läs mer

Handledning för Artikelinformation

Handledning för Artikelinformation Handledning för Artikelinformation Version 2.8.5 Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder Artikelinformation 2.8.5 Sida 2 av 66 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning

Läs mer

Användarinstruktioner - Returenheter

Användarinstruktioner - Returenheter Användarinstruktioner - Returenheter Här följer användarinstruktioner för returlådor och returhalvpallar. Vi ber dig som ny användare att tänka på att de etiketter du använder på engångsemballage kan vara

Läs mer

Ifyllnadsexempel för Extempore

Ifyllnadsexempel för Extempore Ifyllnadsexempel för Extempore Följande förutsättningar gäller i exemplet: Köparen beställer extempore för behandling av en infektion. Parterna har kommit överens om att leverantören ska ta ut en avgift

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35 Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35 Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43 Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0 Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för

Läs mer

Grunden i GS1-systemet

Grunden i GS1-systemet Grunden i GS1-systemet Agenda Introduktion till GS1 Värdekedjan Skapa nummer till Artiklar Kollin Parter och platser Att välja streckkod Märka förpackning och pall Skapa streckkoder som alltid går att

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6 Faktura Entity name: Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om ordern har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion

Läs mer

Uppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger

Uppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 1(12) Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Användning av pristyper... 3 3. Artiklar och prissättning...

Läs mer

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: ZOÉGAS KAFFE. Artikelbenämning: Hazienda KRAV RVM. Storlek: 500 g

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: ZOÉGAS KAFFE. Artikelbenämning: Hazienda KRAV RVM. Storlek: 500 g Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: Artikelbenämning: Storlek: 500 g Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER: Malet filterkaffe Produktgruppsindelning: 103411714424 / Kolonial/Speceri

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder kunder. Saknar du något i Exder Kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder kunder. Saknar du något i Exder Kontakta oss! Sida 1 av 16 Ny version av Exder 2003-01-28. Det är dags för årets första version av "nya" Exder. Det är många nyheter och nyhetsbrevet är därför ganska långt men det finns mycket matnyttigt i det så det

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud e-center Sweden Utskriven: 2004-12-10 14:19:54 1 AT 6.1.6 Faktura -meddelande MS 43 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Användarinstruktioner - Returenheter

Användarinstruktioner - Returenheter Användarinstruktioner - Returenheter Här följer användarinstruktioner för returlådor, returhelpallar och returhalvpallar. Vi ber dig som ny användare att tänka på att de etiketter du använder på engångsemballage

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

DABAS Update. Produktblad 2012-11-13

DABAS Update. Produktblad 2012-11-13 DABAS Update Produktblad 2012-11-13 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Hur kommer man igång?... 3 Meddelandeadressering... 4 Meddelande... 5 Meddelandekvittens... 5 Exempel på NACK:... 6 Exempel på

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning SFTI/ESAP 6 Bas

Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Version 1.1, 2011.07.07 Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Sammanfattande definition av SFTI/ESAP 6 Bas... 4 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Läsanvisningar...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7.

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7. Dokumenttyp - Document Type: RA:TW082731 001 Frisläppt 1 (7) Projekt - Project: PM Användargrupp ESAP 6 Dokumentbeskrivning - Document Description: Jämför Version 2.6 med 2.7 Utfärdat av - Issued by: Utf

Läs mer

Etiketter för transport av Farligt Gods

Etiketter för transport av Farligt Gods Etiketter för transport av Farligt Gods Om våra etiketter Zetterqvist Tryckeri har tryckt och levererat etiketter för märkning av Farligt Gods i mer än 20 år. Vi lagerhåller alla etiketter och leverans

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

2015-02-03. GS1 för byggsektorn. Vi brinner för en gemensam standard. Vår Vision

2015-02-03. GS1 för byggsektorn. Vi brinner för en gemensam standard. Vår Vision GS1 för byggsektorn Vi brinner för en gemensam standard Vår Vision En värld där varor och information flödar effektivt och säkert till nytta för företag, organisationer och människor, varje dag, var de

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Expert Systems kundtjänst: Expert Systems 2011 Senast uppdaterat: 12-03-28 Exder Proceedo 6.1 Sida 2 av 31 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Artikelregister. Unifaun Online 2013-11-06

Artikelregister. Unifaun Online 2013-11-06 Artikelregister Unifaun Online 2013-11-06 2 Innehåll 1 Artikelregister... 3 1.1 Vad är artikelregister?... 3 1.2 Skapa artikelregister... 3 1.3 Utskriftsfavorit... 3 1.4 Registrering av sändning... 4 1.5

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

Så beställer du via ny och enkel e-handel

Så beställer du via ny och enkel e-handel Så beställer du via ny och enkel e-handel Nu lanseras Martin & Serveras nya e-handel. Bättre sökfunktion, utökad produktinformation, detaljerad leveranskalender, tydlig bristhantering och modern layout.

Läs mer

förpacknings- guiden

förpacknings- guiden förpackningsguiden ARBETSGRUPP Förpackningsguide för dagligvaror har tagits fram av en av ECR Sverige tillsatt arbetsgrupp, bestående av följande personer: Mario Balzano, Coop Sverige, Sofie Håkansson,

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Ny version av Exder 2010-01-27

Ny version av Exder 2010-01-27 Ny version av Exder 2010-01-27 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i mars, 2010-03-24. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2010-01-27...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 2. Endast det skadade godset krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln. Beskrivning av verksamhetsmodell: Produktkort

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln. Beskrivning av verksamhetsmodell: Produktkort Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Beskrivning av verksamhetsmodell: Produktkort Produktkort bakgrund I projektet ville man utveckla leverantörernas

Läs mer

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel Logga in Klicka på E-handel Logga in på Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt lösenord som du får/har fått. Klicka på Logga in. Huvudmenyn Om du vill börja beställa varor klicka på Ange leveransdatum.

Läs mer

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36.

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36. 1 AT 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning -meddelande MS 36 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas

Läs mer

Recept och Kalkyl 2015-02-16

Recept och Kalkyl 2015-02-16 Översikt Ambitionen är att Flavour Recept och Kalkyl skall vara så enkelt och självbeskrivande att ingen handledning behövs. Nedan en kort presentation och förslag på hur du kommer igång. Efter inloggning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Leverantörsmanual Europa

Leverantörsmanual Europa Leverantörsmanual Europa är ett detaljhandelsföretag med försäljning i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Huvudkontor och distributionscentral finns i Insjön, Sverige. Vi samarbetar med ett stort

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Woody Bygghandel regelverk för Artikelhantering och Bonusuppföljning 2014 ver. 2. Regelverk för artikelhantering... 2

Woody Bygghandel regelverk för Artikelhantering och Bonusuppföljning 2014 ver. 2. Regelverk för artikelhantering... 2 Innehåll Regelverk för artikelhantering... 2 1. Tider/tidslinje vid artikelförändring... 2 2. Fildistribution... 2 3. Artikelansvarig hos Leverantör... 2 4. Artikelansvarig hos Woody Bygghandel... 2 5.

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Patientnära scanning

Patientnära scanning Patientnära scanning Hur kan en standard öka patientsäkerheten GS1-konferens april 2013 Photo Courtesy of HCA Elisabeth Ström Servicetjänster och Logistik, Karolinska Universitetssjukhuset Vem är Elisabeth?

Läs mer

Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data

Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data Innehåll Roller/ansvarsområden Definitioner Partial Item Parametric Data Syntax Partial Item Parametric Data Exempel

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7

Läs mer

Manual. Komma igång med Menigo webbshop. Version 3.4 2013-09-25

Manual. Komma igång med Menigo webbshop. Version 3.4 2013-09-25 Manual Komma igång med Menigo webbshop Version 3.4 2013-09-25 Innehållsförteckning: Logga in Startsida Handla via sortimentslista via snabborder Menigos kampanjer Favoritlistor handla via favoritlistor

Läs mer

Märkning av hönsägg. De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998; gäller från 1 juli 2007. Namnet på varan (beteckning)

Märkning av hönsägg. De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998; gäller från 1 juli 2007. Namnet på varan (beteckning) Märkning av hönsägg De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998; gäller från 1 juli 2007 2 Antalet ägg 1 Namnet på varan (beteckning) Produktionssystem 8 Bäst 4före-dag 6 ägg från frigående höns

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun, EDI

Handledning för Örebro Kommun, EDI Handledning för Örebro Kommun, EDI SFTI 6.1 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-16 Exder Örebro Kommun, EDI Sida 2 av 28 Innehållsförteckning

Läs mer

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Guide för kund Våra produkter Comfort INRIKES: Styckegodssändning med en maxvikt på 999 kg, maxvolym 3,57 m 3, maxhöjd 220 cm och maxlängd är 240 cm. Dessa sändningar

Läs mer

131218/mti. Snabbguide

131218/mti. Snabbguide 131218/mti Snabbguide Välkommen till MOR Online Detta häfte kommer att hjälpa dig igång med MOR Online. Här kommer du kunna läsa dig till hur du söker, kopierar artiklar, bygger upp din inventering och

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LINC Modell 2-62 Artikel-nr/ID-begrepp 502-562 --- -- Dokument-ID BVD 3-INR-030 Varugrupp

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Ny version av Exder 2008-05-28

Ny version av Exder 2008-05-28 Ny version av Exder 2008-05-28 Sommaren är snart här. Det är ljust p kvällarna och fåglarna kvittrar. Precis dags för en uppdatering av Exder alltså! Denna uppdatering av Exder och Fakturaportalen är ovanligt

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 Nya regler för informationom livsmedel

Läs mer

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 OBS! Avvikelser från denna instruktion kommer att debiteras med en avgift. Avgiftens minsta belopp är 2000 SEK och högsta belopp

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

Bilaga C (informativ) Översikt och exempel

Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Exemplet i denna bilaga är avsett att ge en översikt över den datastruktur och det datainnehåll som standarden anvisar. Exemplet är inte avsett att vara helt

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET... 3 FLÖDEN... 4 ICA Torget... 4 UPPSTART... 5 Krav... 5 Inloggning...

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET...3 FLÖDEN...4 ICA Torget...4 UPPSTART...5 Krav...5 Inloggning...5

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Tillgång till Rapportgenerator... 4 3 Rapportgeneratorn... 4 3.1 Standard rapporter... 4 3.2 Bygga egna rapporter... 5

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LK Golvvärme-/ Värme och Universalrör PE-X Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

ISO 6780: Flat pallets for intercontinental materials handling -- Principal dimensions and tolerances

ISO 6780: Flat pallets for intercontinental materials handling -- Principal dimensions and tolerances ISO 8611: 1-3 Pallets for materials handling -- Flat pallets -- Part 1: Test methods Pallets for materials handling -- Flat pallets -- Part 2: Performance requirements and selection of tests Pallets for

Läs mer

Vad är livsmedelsfusk? Exempel fallbeskrivningar Hur arbetar vi för att upptäcka fusk?

Vad är livsmedelsfusk? Exempel fallbeskrivningar Hur arbetar vi för att upptäcka fusk? Vad är livsmedelsfusk? Exempel fallbeskrivningar Hur arbetar vi för att upptäcka fusk? Vad är livsmedelsfusk? Livsmedelsfusk är en form av bedrägeri som innebär att livsmedel avsiktligt saluhålls för att

Läs mer

Artikelinformation. Jonas Elander Lena Grönlund Linda Segerman GS1 Sweden 2015-04-16

Artikelinformation. Jonas Elander Lena Grönlund Linda Segerman GS1 Sweden 2015-04-16 Artikelinformation Jonas Elander Lena Grönlund Linda Segerman GS1 Sweden 2015-04-16 Dagordning GS1 och GS1-systemet Validoo Nyttan med Artikelinformation Artikelinformation struktur 13:00 Lunch Artikelinformation

Läs mer

LATHUND Inventering i KLARA

LATHUND Inventering i KLARA LATHUND Inventering i KLARA I Landstinget Kronoberg skall alla kemiska produkter och ämnen inventeras, inklusive de som köps in via MA-depån och Vårdapoteket. Information om vad som ska inventeras finns

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual 2014-05-19 Innehållsförteckning In- och utloggning... 1 Support... 2 Start... 2 Navigering... 3 Patient... 4 Sök patient... 4 Avancerat sök av patient... 4 Patientbilden... 5 Redigera patientdata...

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning För ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-02-19 Exder ICA Grossist Sida 2 av 42 Innehållsförteckning

Läs mer

SSAB guide för CIF-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved.

SSAB guide för CIF-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. SSAB guide för CIF-kataloger 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Innehåll Skapa en CIF-katalog från mallen Uppladdning och publicering av CIF-katalog på Ariba Network Uppdatera en CIF-katalog 2 Skapa

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer