FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok"

Transkript

1 FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok

2 Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: Innehållet i det här dokumentet är föremål för förändring utan förvarning på grund av ändrad metodik, design och tillverkning. Consilium kan aldrig hållas ansvarig för fel eller skador som på något sätt har ett samband med användandet av det här dokumentet. April 2013 Dokument nr _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H Art. nr Copyright 2013, Consilium Säkerhet

3 Innehållsförteckning 1 Introduktion Om den här handboken Symboler som används i handboken Europeisk certifiering Allmän beskrivning Systembeskrivning Blockschema för systemet Systemdata Installation Förutsättningar för installation Mekanisk installation Installationsordning Manöverpaneler Slingenheter Montering av moduler på DIN skena Elektrisk installation Kabel Slinglängder Detektorslingor Användning av enheter med kortslutningsskydd Inkoppling till slingmodul, typ Loop M X Inkopplingsexempel: konventionell sektion Kabeltest Ange adresser för slingenheter Instruktioner för adressprogrammeringsverktyg Ange adresser för Repeater M Elektrisk installation av den centrala utrustningen Verifiering Förutsättningar för verifiering Slingor Kontrollera slingor Testa systemets delar Felsökning Polaritetsfel Fel antal slingenheter (endast för adresserbara slingor på Loop M X) Kabelbrott Jordfel Kortslutning Kvittera fel Återställa fel Inkopplingsläge... 26

4 Innehållsförteckning Uppgradera Firmware Uppgradera stora system Spara systemloggen på ett USB-minne Så här rapporterar du ett fel Krav för driftsättning Förutsättning Krav för slingor Del A: Slingkonfiguration Del B: Slingstatus Del C: Central status Riktlinjer för installation av brandlarmsystem Riktlinjer för installation av slingenheter Allmän information om installation av detektorer Rökdetektorer Värmedetektorer Flamdetektorer Adressenheter Larmtryckknappar Kortslutningsskydd Kablage och elektrisk installation Bilaga EN54-funktioner Adresslista och testrapport Inkoppling av slingenheter Terminal- och kabellayout för centralenheten RS485 Termination Allmänna rekommendationer för installation av RS Applikationsexempel för installation av RS Lista med felkoder Förklaring av termer Index... 60

5 Installationshandbok 1 Introduktion 1 Introduktion 1.1 Om den här handboken Den här handboken är avsedd för personal som installerar brandlarmsystemet. OBS! Den här användarguiden har reviderats utifrån version men gäller för programversioner till kontrollpanelen som börjar med version Kapitlet Allmän beskrivning innehåller en översikt över systemet. Kapitlet Installation innehåller en fullständig beskrivning av installation av slingenheterna. Installationsteknikern behöver ingen tidigare erfarenhet av detta system för att kunna utföra installationen. Kapitlet Verifiering innehåller information om test av det installerade systemet. När installationen har slutförts ska systemet kontrolleras. Kontrollen måste utföras av en person som har goda kunskaper om de olika funktionerna. Kapitlet innehåller också en beskrivning av hur man utför en kontroll samt information om felsökning. Kapitlet Krav för driftsättning innehåller en beskrivning av vilka åtgärder som ska vidtas på den plats där systemet är installerat innan man begär hjälp av en auktoriserad servicetekniker. Kapitlet Riktlinjer för installation av brandlarmsystem innehåller allmänna rekommendationer för installation av brandlarmsystem. 1.2 Symboler som används i handboken FARA! Risk för allvarliga eller livsfarliga skador för användaren och/eller allvarliga skador på produkten om instruktionerna inte följs. VARNING! Risk för personskador och/eller skador på produkten om instruktionerna inte följs. FÖRSIKTIGT! Risk för lindriga eller medelsvåra personskador. Risk för skador på utrustning, dataförlust, extraarbete eller oväntade resultat om instruktionerna inte följs. OBS! Obs-symboler visas vid viktiga fakta och omständigheter. Tips! Tips-symboler visas vid specifika instruktioner, t.ex. om var ytterligare information finns och om hur en uppgift kan utföras på ett enklare sätt _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 1

6 1 Introduktion Installationshandbok 1.3 Europeisk certifiering _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

7 Installationshandbok 2 Allmän beskrivning 2 Allmän beskrivning 2.1 Systembeskrivning Detta datorbaserade brandlarmsystem, med adresserbara analoga detektorer för branddetektering, har utvecklats för att på högsta nivå uppfylla marina, industriella och transport krav. Ergonomi och användarvänlighet har haft hög prioritet; vilket har resulterat i en lättanvänd och intuitiv manöverpanel. 2.2 Blockschema för systemet Följande bild föreställer ett typiskt system med anslutna komponenter, se avsnittet Förklaring av termer, sidan 56 för förklaring av förkortningar och termer. Bild 1. Exempel på blockschema för systemet _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 3

8 2 Allmän beskrivning Installationshandbok Brandlarmsystemet baseras på en skalbar plattform. Ett singelcentralsystem (SCS) kan bestå av upp till 126 moduler och ett multicentralsystem (MCS) av upp till 30 centraler. Bild 2. Singelcentralsystem (SCS) Bild 3. Multicentralsystem (MCS) 2.3 Systemdata Tabell 1. Systemdata för systemet. Systemdata Spänningsmatning Specifikationer VAC / VDC _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

9 Installationshandbok 2 Allmän beskrivning Systemdata Effektförbrukning Beroende på systemets konfiguration. Intern systemspänning IP-klassning för central Specifikationer VDC Antal slingenheter per central Antal slingenheter på en adresserbar detektorslinga Max 254 Antal adresserbara detektorslingor på en slingmodul, Loop M X Antal konventionella detektorsektioner per modul, I/O M 70 8 Antal in-/utgångar per modul, I/O M Antal moduler per central (max 64 Loop M X) max 125 MCS, multicentralsystem Antal manöverpaneler per central max 8 Antal slavenheter på BackBoneBus (Control M 4.3, Control/Repeater M 4.3, Control M 2.2, Control M X, Repeater M 4.3) Antal slavenheter på expansionsbuss (Repeater M 4.3) Beroende på skåptyp 1 max 30 SCS max 8 Antal sektioner i ett system Kommunikationsparametrar för den externa systemkanalen max 14 / extern buss RS485, Baud, udda paritet, 8 databitar OBS! Systemets uppstartstid är så kort som möjligt under normal drift, men den kan vara längre efter nyinstallation, driftsättning eller omfattande underhållsarbete (beroende på konfigurationen av datadefinitionsfilen). Tips! För detaljkrav, se respektive datablad _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 5

10 2 Allmän beskrivning Installationshandbok _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

11 Installationshandbok 3 Installation 3 Installation 3.1 Förutsättningar för installation De olika delarna i systemet ska först installeras mekaniskt. Därefter ska alla slingenheter installeras elektriskt och konfigureras enligt definitionen för slingorna och ritningarna. Alla detektorslingor ska testas separat innan slingorna ansluts till slingmodulen. På så sätt förebyggs kabelproblem som kan orsaka fel under den elektriska installationen av slingenheterna. Det sista steget i installationen är att installera kontroll- och systemmodulerna elektriskt. 3.2 Mekanisk installation Installationsordning Installera manöverpanel och centralskåp enligt ritningarna. Manöverpanel M 4.3 levereras antingen installerad i brandlarmskåpet eller som en separat enhet. Separata ritningar levereras med systemet Manöverpaneler De externa manöverpanelerna levereras i skåp (IP32) för väggmontage eller infällt montage. Separata ritningar levereras med systemet. Installera panelerna inomhus, på en plats där den relativa luftfuktigheten är 0 80 % (utan kondensbildning) och där temperaturen är mellan 0 ºC och 50 ºC Slingenheter En slingenhet kan anslutas till en slinga eller till en konventionell sektion. De olika typerna av sling- och sektionsenheter beskrivs i respektive datablad Montering av moduler på DIN skena Montera modulen horisontellt på en 35 mm DIN skena. Montera ett monteringsstöd på vardera sida. Tryck ihop modulpaketet och skruva fast monteringsstöden. 3.3 Elektrisk installation Kabel Backbone Bus External (BBE) Se bilden i avsnittet Blockschema för systemet, sidan _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 7

12 3 Installation Installationshandbok De kablar som används för att ansluta manöverpanelerna eller den förlängda centralenheten till Backbone Bus ska överföra följande signaler: Kanal 1 & 2 Min. 2 x 2 x 0,3 mm 2, partvinnad skärmad (RS485 + backupsignal, 1 ledare) OBS! Backupsignalen behövs bara för en kanal. (Backupsignalen kan fås på begäran.) Maxlängd: 700 m Tillval: Strömförsörjning (24 VDC) 1 x 2 x 0,75 mm 2 Se systemets anslutningsritning OBS! För ökad säkerhet bör kablarna för kanal 1 och kanal 2 dras frånskilda från varandra om båda kanalerna används. Detektorslingor Detektorslingkablarna måste uppfylla följande minimikrav. I övrigt hänvisas till gällande regelverk. Slinga: Min. 2 0,3 mm 2 Underslinga: Min. 2 0,3 mm Slinglängder Längden på en slinga eller underslinga beror på tre parametrar: typ av kabel om kabeln är skärmad eller oskärmad strömförbrukning En kabel anses vara skärmad om mer än 10 % av kabelns längd är skärmad. FÖRSIKTIGT! Använd aldrig längre kablar än de maxlängder som visas i Längd på slingkabel. Slingenheter delas in i tre typer (1, 2 respektive 3). De definieras utifrån belastningen på varje enskild slinga. Typ 1A: Maxkapacitet ACPWP-Exn AIN2 AOHS-Exn CN-BI, CN-DP, CN-DPH, CN-H/A1R, CN-H/CS, CN-P, CN-PH och CN-PS EV-MCP _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

13 Installationshandbok 3 Installation NS-ACP, NS-ACPWP, NS-AH/A1S, NS-AH/CS, NS-AIHS, NS-AIS, NS-AOHS, NS-AOS och NS-TIMAC SPB-BI Typ 1B: Maxkapacitet AC-IR-3Fq inkl Adr sockel ASP (ASP enheten har samma typklass som inkluderad detektor.) EV-PP (alla varianter) OA100-OA140 IA100-IA140 IA130 2T KS-2 och KS-2K LK-2 och LK-2K MCP-A NS-SCI RDJ-2 RDO-2 SCI-A SID-38 UR-2K och UR-2K/N VE-2 VL-2 och VL-2K Typ 2: Begränsad kapacitet, nivå 1 AE-2 och AE-2K, konfigurerad som en sprinkler (ID 107, 120, 121, 125 och 126), värmedetektor (127), dörrindikator (117), larmtryckknapp (116) och undercentral (114) AE-2E med separat strömkälla AIO21 och AIO21/DD CM CSS3300-likriktare NS-AOHS-IS, NS-AOS-IS, NS-AOS-IS-NA och NS-AUV NS-AIN1 ID6 RDJ-2T SID-38T TDT-2 och TDT-2K, rate-of-rise 57 o C och 86 o C _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 9

14 3 Installation Installationshandbok Typ 3: Begränsad kapacitet, nivå 2 Alla adressenheter med konstant spänningsutmatning på delslingan (förutom AE-2E med separat strömkälla) AE-2 och AE-2K, konfigurerad som en rökdetektor (ID 111 och 124), flamdetektor, IR (ID 123) samt värmedetektor med konstant utmatning på underslingan (ID 118) AE-2K/I, konfigurerad som en flamdetektor, UV (ID 119) och ISIF (ID 99) NS-AIN1 CN-AIOI, CN-SB, CN-ABS och CN-AV Tabell 2. Längd på slingkabel Belastning Oskärmad kabel Skärmad kabel Endast enheter av typ 1A i slingan Slingor med fler än 50 enheter av typ 1B Endast enheter av typ 1 och typ 2 i slingan Enheter av typ 3 i slingan Maximalt antal enheter = 254 Maximal kabellängd = m* Maximalt antal enheter = 150 Maximal kabellängd = m* Maximalt antal enheter = 100 Maximal kabellängd = m* Maximalt antal enheter av typ 3 = 10 Maximalt antal enheter (alla typer) = 100 Maximal kabellängd = m** * Vid min. 0,75 mm 2, annars max m. ** Vid min. 0,75 mm 2, annars max m. Maximalt antal enheter = 254 Maximal kabellängd = m Maximalt antal enheter = 150 Maximal kabellängd = m Maximalt antal enheter = 100 Maximal kabellängd = m Maximalt antal enheter av typ 3 = 3 Maximalt antal enheter (alla typer) = 100 Maximal kabellängd = m OBS! När antalet slingenheter beräknas ska framtida behov av utvidgningar med nya slingenheter vägas in. Se till att det finns minst 10 % lediga adresser som är jämnt distribuerade i intervallen mellan kortslutningsskydden (om sådana används). Exempel för användning av slingenheter av typ 1A: 254 adresser x 0,9 = maximalt 228 slingenheter/slingor. FÖRSIKTIGT! Kortslutningsskydd och larmdon Under pågående utredning, preliminära begränsningar: Maximalt antal enheter på varje slinga är 20 st larmdon och 20 st kortslutningsskydd (kortslutningsskydd eller enheter med inbyggda kortslutningsskydd) Detektorslingor En slinga består av olika antal och typer av slingenheter. Hur och var de ska anslutas beror på vilken typ av slingenhet det är och hur systemet ser ut. En del slingenheter är anslutna direkt till slingan och en del ansluts via adressenheter. Bild 4. Exempel på en detektorslinga med adresserbara slingenheter.. Bild 5. Exempel på en detektorslinga med konventionella, icke-adresserbara slingenheter _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

15 Installationshandbok 3 Installation Den elektriska installationen av de olika typerna av slingenheter beskrivs i respektive datablad. OBS! Ställ in adressen på omkopplaren för varje slingenhet innan de kopplas in på slingan. Om adressenhet används ska även ID ställas in. Se Ange adresser för slingenheter, sidan 16 i detta kapitel samt Adresslista och testrapport, sidan 42. Bygla alla separata kortslutningsskydd innan slingan testas. FÖRSIKTIGT! Ta inte bort dammskydden från rökdetektorerna förrän all nedsmutsande verksamhet (t.ex. byggnadsarbete) har slutförts och området har städats noggrant Användning av enheter med kortslutningsskydd Om en kortslutning uppstår på en slinga kommer de omgivande kortslutningsskydden isolera denna del av slingan, så att alla övriga slingenheter kan fortsätta driften. Slingmodulen är utrustad med inre kortslutningsskydd på både A- och B-sidan av slingan. I händelse av kortslutning, är slingan i full drift inom 300 sekunder, med undantag för den isolerade delen _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 11

16 3 Installation Installationshandbok Inkoppling till slingmodul, typ Loop M X Bild 4. Exempel på en detektorslinga med adresserbara slingenheter _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

17 Installationshandbok 3 Installation Inkopplingsexempel: konventionell sektion Bild 5. Exempel på en detektorslinga med konventionella, icke-adresserbara slingenheter Kabeltest Förutsättningar för kabeltest När alla slingenheter har anslutits ska kabeln funktionstestas. Detta ska göras innan kabeln har anslutits till centralenheten. Det går bara att testa kabeln om alla kortslutningsskydd har kopplats förbi Test 1: Test för kabelbrott FÖRSIKTIGT! När slingenheter ansluts, använd en isoleringstestare med en maximal spänning om 30 V. Mät motståndet mellan plus- och minuspolerna. Anslut en ohmmeter mellan pluspolerna, så som visas på följande bild. Mät motståndet och upprepa proceduren för minuspolerna. Det uppmätta värdet beror på längden och typ av kabel. Se kabeltillverkarens tekniska specifikation _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 13

18 3 Installation Installationshandbok Bild 6. Lokalisera kabelbrott Gör så här för att lokalisera kabelbrott på adresserbara slingor: 1 Visa en lista med alla slingenheter för den aktuella slingan genom att välja: Meny» 6 Servicemenyn» 5 Slingor. 2 Tryck på 2" för att visa en lista med alla slingenheter i slingan. Varje slingenhet indikerar på vilken sida den svarar A (primär) eller B (sekundär): OK (A/B) = Svarar på båda sidor. OK (A/-) = OK (-/B) = OK (?/?) = Svarar ej (-/-) = Svarar endast på A-sidan. Svarar endast på B-sidan. Slingenheten svarar men slingmodulen vet inte på vilken sida förrän en uppdatering görs. Tryck på "1. Uppdatera listan för en uppdatering. Slingenheten svarar inte på någon sida. Om listan rapporterar (?/?) kommer svarssidans status att uppdateras genom ett tryck på 1. Uppdatera list. Systemet skannar slingan för att fastställa svarssidan. Slingan inaktiveras under skanningen och proceduren kan ta några minuter (åtkomstkod 3 krävs). Kabelbrottet finns mellan den "sista" enheten på A-sidan och den "första" enheten på B-sidan Test 2: Lokalisera kortslutningar FÖRSIKTIGT! Använd en isoleringstestare med en maximal spänning om 30 V. Mät motståndet mellan plus- och minuspolerna. Anslut en ohmmeter mellan de två polerna, så som visas på följande bild. Det uppmätta värdet ska vara lägre än 100 kohm för en kabel som är maximalt 3 km lång _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

19 Installationshandbok 3 Installation Bild 7. Lokalisera kortslutningar Kontrollenheten indikerar vilka kortslutningsskydd som har aktiverats. Kortslutningen finns mellan de kortslutningsskydd som har aktiverats Test 3: Lokalisera jordfel FÖRSIKTIGT! Använd en isoleringstestare med en maximal spänning om 30 V. Mät mellan plus- och minuspolerna och jorden för att lokalisera ett jordfel. Anslut ohmmetern mellan pluspolen och jorden, så som visas på följande bild. Mät motståndet och upprepa proceduren för minuspolen. Det uppmätta värdet ska vara högre än 50 kohm för en kabel som är maximalt 3 km lång. Ett värde som är lägre än 8 kohm (±2 kohm) indikeras som ett jordfel. Bild 8. Lokalisera jordfel Kontrollenheten indikerar den detektorslinga eller central där jordfelet finns. Gör så här för att lokalisera ett jordfel: 1 Dela kabeln i två delar och lokalisera jordfelet. 2 Dela varje halva i två delar och lokalisera jordfelet. 3 Fortsätt att halvera kabeldelarna tills den exakta positionen för jordfelet har hittats _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 15

20 3 Installation Installationshandbok Ange adresser för slingenheter För att fungera korrekt, måste alla adresserbara slingenheter som t.ex. detektorer, manuella larmknappar, osv. som är anslutna till slingmodul måste tilldelas en adress mellan 1 och 254. Slingenheter placerade på en enkel fysisk slinga måste ges unika adresser. Slingenhet utan adressomkopplare För enheter utan DIP-omkopplare anges adressen med ett speciellt adressprogrammeringsverktyg. För mer information se avsnittet Instruktioner för adressprogrammeringsverktyg, sidan 17. Slingenhet med adressomkopplare På enheter med DIP-omkopplare anges adressen med hjälp av den åttapoliga adressomkopplaren på varje adresserbar enhet, så som visas på följande bild. Adressomkopplarens värden är binära. Bild 9. DIP-omkopplare med 8 poler Läs mer i adresslistan i bilagan till installationshandboken. Adressvärdet anges genom att rätt omkopplare ställs i läget ON (PÅ), så som visas på följande bild: Bild 10. Ställa in DIP-omkopplare. Om omkopplarna med numren 1, 2, 3, 4 och 6 flyttas till läget ON (PÅ) konfigureras adressen som = 47. OBS! När adressen har angetts måste adressomkopplaren förseglas med hjälp av etiketten som sitter på detektorn. Adressenheter Utöver slingadressen är adressenheter och I/O-enheter utrustade med en ID-omkopplare (DIP). Den här ID-omkopplaren avgör enhetens funktion. För mer information se respektive datablad för inställning av ID-omkopplare. Adresserbara indikeringsenheter Adressen för en adresserbar indikeringsenhet ska vara identisk med slingadressen för den detektor som den indikerar för _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

21 Installationshandbok 3 Installation Adresserbara tidur Adresserbara tidur tilldelas unika slingadresser på samma sätt som andra slingenheter. Kortslutningsisolatorer Alla externa kortslutningsskydd tilldelas unika slingadresser på samma sätt som andra slingenheter Instruktioner för adressprogrammeringsverktyg För att ange adressen på slingenheter utan DIP-omkopplare används lämpligt adressprogrammeringsverktyg. Ett exempel är Evolution Address Programmer (EV-AD) artikelnummer Bild 11. Evolution Address Programmer (EV-AD) För mer information, se datablad för respektive enhet Ange adresser för Repeater M 4.3 Följ instruktionen för att ange adressen på modulen Repeater M 4.3 i systemet och ställ in panelfunktionerna _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 17

22 3 Installation Installationshandbok 1 Tryck på bägge pilknapparna + för att öppna menyn Ange kod. Cirka 4 5 sekunder. 2 Gå vidare och välj slavpanelens adress och layout: Ange Centraladress Ange Moduladress Ange Layout Starta om slavpanelen (det tar ca 20 sekunder för modulen att starta om). Använd pilknapparna för att bläddra och välj siffrorna i koden. Bekräfta med Kvitteringsknappen (= Nästa siffra eller Enter). ( = Föregående.) Använd pilknapparna för att bläddra och välja, för alla menyalternativ. Bekräfta med Kvitteringsknappen. Följ instruktionerna på skärmens nedre del Elektrisk installation av den centrala utrustningen Terminallayout Eftersom alla system är kundanpassade finns det ingen standard över hur de olika modulerna är installerade i systemet. Mer information finns i Terminal- och kabellayout för centralenheten, sidan 45. För information om övriga elektriska installationer, som skrivare eller Basic Backup-signal (BBU), hänvisas till projektspecifika ritningar. Manöverpanelen Om manöverpanelen monteras separat från centralenheten sker anslutning till centralenheten via den externa Backbone Bus-kanalen (BBE), som visas i avsnittet Blockschema för systemet, sidan 3. För maximal säkerhet bör kablarna dras frånskilda från varandra _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

23 Installationshandbok 4 Verifiering 4 Verifiering 4.1 Förutsättningar för verifiering OBS! Slingorna måste testas av en person som har goda kunskaper om systemet. Användaren måste också ha behörighetsnivå 4. Systemet levereras med en komplett systemkonfiguration eller en testkonfiguration. Tips! Det är möjligt att verifiera kabelstatus och adresserna för slingenheterna genom att testa de adresserbara detektorslingorna med en SE3000-slingprovare innan anslutningarna till centralenheten görs. 4.2 Slingor Kontrollera slingor OBS! När slingkabeln har testats och är felfri är nästa steg att ansluta den till centralen. Kontrollproceduren beskrivs nedan: 1 Kontrollera att systemet är anslutet till en extern strömkälla. 2 Koppla både A- och B-sidan på en av slingorna till slingmodulen Loop M X (adresserbara slingenheter) eller I/O M 70 sektionsmodul (konventionella detektorer). 3 Starta systemet. LED-indikatorn för systemet tänds och ett meddelande visas på displayen för att visa att systemet har startats. Vänta några minuter medan alla systemkontroller genomförs. Om ett fel identifieras under systemstarten visas en felkod på manöverpanelen. 4 Mät spänningen på A-sidan i centralenheten. Om alla slingenheter har anslutits korrekt (utan polaritetsfel) ska spänningen vara VDC. I Installation, sidan 7 finns mer information om elektriska anslutningar. OBS! Konventionella slingor (sektioner) är inte dubbelmatade och har ingen B-sida. Mer information om felkoderna finns i Lista med felkoder, sidan 50. Om spänningen är högre eller lägre än så finns mer information i avsnittet Polaritetsfel, sidan _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 19

24 4 Verifiering Installationshandbok 5 Kontrollera att rätt antal och rätt typ av slingenheter har installerats, och att alla enheter är på rätt plats. Nödvändig information visas i systemet genom att man väljer Meny» 6 Servicemeny» 5 Slingor, välja den aktuella slingan och sedan trycka på "2=Slingenheter". Varje slingenhet indikerar på vilken sida den svarar A (primär) eller B (sekundär): OK (A/B) = Svarar på båda sidor. OK (A/-) = OK (-/B) = OK (?/?) = Svarar ej (-/-) = Svarar endast på A-sidan. Svarar endast på B-sidan. Slingenheten svarar men slingmodulen vet inte på vilken sida förrän en uppdatering görs. Tryck på "1. Uppdatera listan för en uppdatering. Slingenheten svarar inte på någon sida. 6 Nu är en slinga verifierad och testad. Fortsätt med nästa slinga. 7 Gör ett detektortest för hela brandlarmsystemet. Använd lämplig testutrustning (testgas för rökdetektorer, testare för värmedetektorer) för att testa varje detektor och slingenhet. Skriv ut listan Historik brandlarm som man visar genom att välja Meny» 7 Historik» 1 Historik brandlarm. Listan innehåller de senaste 500 brandlarmen och rensas varje gång systemet startas om. 8 Arbeta "uppifrån och ned" om problem upptäcks under verifieringen av slingans funktion. Börja med att lösa de problem som påverkar hela slingan och fortsätt med problemen på lägre nivå Testa systemets delar Förutsättningar för testning Om listan rapporterar (?/?) kommer svarssidans status att uppdateras genom ett tryck på 1. Uppdatera lista. Systemet skannar slingan för att fastställa svarssidan. Slingan inaktiveras under skanningen och proceduren kan ta några minuter (åtkomstkod 3 krävs). Om en slingenhet saknas finns mer information i avsnittet Fel antal slingenheter (endast för adresserbara slingor på Loop M X), sidan 23. Upprepa steg 3 5 för alla slingor som ska testas. Se Testa systemets delar, sidan 20. När brandlarmsystemet är installerat bör de olika delarna i systemet testas för att kontrollera att de fungerar Om testning Mer information om testning finns i handboken för service och underhåll _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

25 Installationshandbok 4 Verifiering Översikt över testläget OBS! Det här avsnittet gäller bara för adresserbara slingenheter. Systemet har ett särskilt testläge som underlättar testning. Att aktivera testläge för en sektion får följande konsekvenser: Externa larmdon och styrningar aktiveras inte automatiskt vid brand. Tips! Den här funktionen kan inaktiveras. Larmnivån sänks så att responsen blir snabbare vid test av rökdetektorer. LED-indikatorerna för slingenheter börjar blinka. Varje testad slingenhet indikerar att den har aktiverats med hjälp av LED-indikatorerna. Om en skrivare är ansluten till systemet kommer larmen att skrivas ut automatiskt som ett resultat av att en enhet har testats. De larmande enheterna återställs automatiskt om värme- eller rökkoncentrationen sjunker under larmnivån, eller om larmtryckknappen återställs. OBS! Brandlarm från sektioner där testläget inte har aktiverats hanteras som vanligt i systemet. Testläget tas bort automatiskt efter två timmar Testa en sektion Vi rekommenderar att brandlarmsystemet testas minst en gång per år för att säkerställa en korrekt funktion. FÖRSIKTIGT! Vid start av systemet genomför slingmoduler en kalibrering under 15 minuter för kalibrering av enheternas enskilda referensvärden (nedsmutsningskalibrering). Inga tester får utföras under den här tiden. 1 Aktivera testläget för en sektion genom att välja följande: Meny» 3 Frånställningar» 1 Ny frånställning» 6 Testläge. 2 Ange sektionsnumret och bekräfta genom att trycka på knappen. Indikatorerna för frånställningar, test och sektion/enhet tänds för att bekräfta att testläget har aktiverats. Varje detektor och tryckknapp i den aktuella sektionen bör testas under de följande två timmarna _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 21

26 4 Verifiering Installationshandbok Alla larm visas i en lista som man visar genom att välja: Meny» 7 Historik» 1 Historik brandlarm. OBS! Använd lämplig testutrustning Simulera ett brandlarm i systemet Funktionen Simulera brand kan bara aktiveras för adresserbara slingor. 1 Lägg till frånställning av adresserbar detektor i Meny» 3 Frånställning» 1 Ny frånställning 2 Välj relevant slinga i Meny» 6 Servicemeny» 5 Slingor för att hitta just den detektorn. 3 Tryck på OK för mer information. 4 Tryck på 2 för att aktivera funktionen Simulera brand. Trots den befintliga frånställningen kommer systemet att simulera larmet Återställning av testläget OBS! När testningen har slutförts återställer man normalläget för den testade sektionen. Innan testläget avslutas, kontrollera att det inte finns några aktiva larm från detektorer eller larmtryckknappar. Testläget återställs automatiskt efter två timmar. Så här återställer man testläget: 1 Alla sektioner i testläge har listats i frånställningslistan, som finns i: Meny» 3 Frånställningar» 2 Lista frånställningar 2 Markera sektionen i frånställningslistan och tryck på Lamptest för manöverpanelens display Med funktionen Lamptest kan följande testas: Displayen. Alla indikeringar på manöverpanelen. 1 För att testa manöverpanelens display, välj följande: Meny» 5 Inställningar» 4 Lamptest _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

27 Installationshandbok 4 Verifiering 4.3 Felsökning Polaritetsfel Om den uppmätta spänningen är avsevärt lägre än 30 VDC är en eller flera slingenheter felaktigt installerade. Gör så här för att hitta de slingenheter där det finns polaritetsfel: 1 Dela kabeln i två lika stora delar. 2 Lokalisera polaritetsfelet i en av halvorna. 3 Dela denna halva i två lika stora delar. Fortsätt att halvera kabeldelarna tills polaritetsfelet har hittats. 4 Starta om slingan. 5 Fortsätt med verifieringen. Om den uppmätta spänningen är i närheten av 30 VDC är alla slingenheter korrekt installerade Fel antal slingenheter (endast för adresserbara slingor på Loop M X) Om det finns ett begränsat antal slingenheter som inte svarar kan problemet bero på någon av de orsaker som visas nedan. Tabell 3. Felsökning för slingenheter. Orsak Färre slingenheter hittas än vad som har konfigurerats. Fler slingenheter hittas än vad som har konfigurerats. Fel adress för slingenheten. Två eller fler slingenheter har samma adress. En slingenhet är trasig. Åtgärd Installera de slingenheter som saknas eller ändra konfigurationen.* Jämför antalet hittade slingenheter med konfigurationsprogrammet.* Ange rätt adress. Se stycket om adressfel nedan. Byt ut slingenheten. Tips! * Systemet är utrustat med en Hot Plug&Play-funktion som gör att användaren kan lägga till eller ta bort detektorer under normal drift utan att behöva ändra konfigurationsfilen med en dator och starta om systemet. Konfigurationsfilen kan uppdateras under normal drift från servicemenyn (Meny» 6 Servicemeny» 5 Slingor) eller direkt från fellistan (Meny» 1 Fellarm» 1 Fellista). Mer information finns i handboken för service och underhåll. Adressfel Välj Meny» 6 Servicemeny» 5 Slingor, välj den aktuella slingan och tryck på 2=Slingenheter för att visa en lista med alla enheter som hittas i slingan. Jämför de hittade slingenheterna med de konfigurerade enheterna _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 23

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Användarhandbok FGC 313/323

Användarhandbok FGC 313/323 Användarhandbok FGC 313/323 Den här handboken gäller för följande versioner: Maskinvara: FGC 313/323 Displaykort: AIH1701 Rev 1.03 Huvudkort: AHH1701 Rev 3.05, AHH1702 Rev 3.05 Systemprogramvara: 3.00

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1 Viktig information... 6 1.1 Avtal... 6 1.2 Copyright... 6 1.3

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Konfigurator tebis TX100

Konfigurator tebis TX100 l Konfigurator tebis TX100 Programmeringshandbok 6T7644a Sammanfattning 1. Allmänt om Tebis-installationer och deras programering... 3 1.1 De olika produkttyperna... 3 1.2 De olika installationstyperna...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Divar MR digital videoinspelare

Divar MR digital videoinspelare Divar MR digital videoinspelare Typnummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L sv Bruksanvisning_sv Digital videoinspelare Innehållsförteckning sv 1 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 3 1.1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer