FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok"

Transkript

1 FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok

2 Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: Innehållet i det här dokumentet är föremål för förändring utan förvarning på grund av ändrad metodik, design och tillverkning. Consilium kan aldrig hållas ansvarig för fel eller skador som på något sätt har ett samband med användandet av det här dokumentet. April 2013 Dokument nr _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H Art. nr Copyright 2013, Consilium Säkerhet

3 Innehållsförteckning 1 Introduktion Om den här handboken Symboler som används i handboken Europeisk certifiering Allmän beskrivning Systembeskrivning Blockschema för systemet Systemdata Installation Förutsättningar för installation Mekanisk installation Installationsordning Manöverpaneler Slingenheter Montering av moduler på DIN skena Elektrisk installation Kabel Slinglängder Detektorslingor Användning av enheter med kortslutningsskydd Inkoppling till slingmodul, typ Loop M X Inkopplingsexempel: konventionell sektion Kabeltest Ange adresser för slingenheter Instruktioner för adressprogrammeringsverktyg Ange adresser för Repeater M Elektrisk installation av den centrala utrustningen Verifiering Förutsättningar för verifiering Slingor Kontrollera slingor Testa systemets delar Felsökning Polaritetsfel Fel antal slingenheter (endast för adresserbara slingor på Loop M X) Kabelbrott Jordfel Kortslutning Kvittera fel Återställa fel Inkopplingsläge... 26

4 Innehållsförteckning Uppgradera Firmware Uppgradera stora system Spara systemloggen på ett USB-minne Så här rapporterar du ett fel Krav för driftsättning Förutsättning Krav för slingor Del A: Slingkonfiguration Del B: Slingstatus Del C: Central status Riktlinjer för installation av brandlarmsystem Riktlinjer för installation av slingenheter Allmän information om installation av detektorer Rökdetektorer Värmedetektorer Flamdetektorer Adressenheter Larmtryckknappar Kortslutningsskydd Kablage och elektrisk installation Bilaga EN54-funktioner Adresslista och testrapport Inkoppling av slingenheter Terminal- och kabellayout för centralenheten RS485 Termination Allmänna rekommendationer för installation av RS Applikationsexempel för installation av RS Lista med felkoder Förklaring av termer Index... 60

5 Installationshandbok 1 Introduktion 1 Introduktion 1.1 Om den här handboken Den här handboken är avsedd för personal som installerar brandlarmsystemet. OBS! Den här användarguiden har reviderats utifrån version men gäller för programversioner till kontrollpanelen som börjar med version Kapitlet Allmän beskrivning innehåller en översikt över systemet. Kapitlet Installation innehåller en fullständig beskrivning av installation av slingenheterna. Installationsteknikern behöver ingen tidigare erfarenhet av detta system för att kunna utföra installationen. Kapitlet Verifiering innehåller information om test av det installerade systemet. När installationen har slutförts ska systemet kontrolleras. Kontrollen måste utföras av en person som har goda kunskaper om de olika funktionerna. Kapitlet innehåller också en beskrivning av hur man utför en kontroll samt information om felsökning. Kapitlet Krav för driftsättning innehåller en beskrivning av vilka åtgärder som ska vidtas på den plats där systemet är installerat innan man begär hjälp av en auktoriserad servicetekniker. Kapitlet Riktlinjer för installation av brandlarmsystem innehåller allmänna rekommendationer för installation av brandlarmsystem. 1.2 Symboler som används i handboken FARA! Risk för allvarliga eller livsfarliga skador för användaren och/eller allvarliga skador på produkten om instruktionerna inte följs. VARNING! Risk för personskador och/eller skador på produkten om instruktionerna inte följs. FÖRSIKTIGT! Risk för lindriga eller medelsvåra personskador. Risk för skador på utrustning, dataförlust, extraarbete eller oväntade resultat om instruktionerna inte följs. OBS! Obs-symboler visas vid viktiga fakta och omständigheter. Tips! Tips-symboler visas vid specifika instruktioner, t.ex. om var ytterligare information finns och om hur en uppgift kan utföras på ett enklare sätt _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 1

6 1 Introduktion Installationshandbok 1.3 Europeisk certifiering _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

7 Installationshandbok 2 Allmän beskrivning 2 Allmän beskrivning 2.1 Systembeskrivning Detta datorbaserade brandlarmsystem, med adresserbara analoga detektorer för branddetektering, har utvecklats för att på högsta nivå uppfylla marina, industriella och transport krav. Ergonomi och användarvänlighet har haft hög prioritet; vilket har resulterat i en lättanvänd och intuitiv manöverpanel. 2.2 Blockschema för systemet Följande bild föreställer ett typiskt system med anslutna komponenter, se avsnittet Förklaring av termer, sidan 56 för förklaring av förkortningar och termer. Bild 1. Exempel på blockschema för systemet _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 3

8 2 Allmän beskrivning Installationshandbok Brandlarmsystemet baseras på en skalbar plattform. Ett singelcentralsystem (SCS) kan bestå av upp till 126 moduler och ett multicentralsystem (MCS) av upp till 30 centraler. Bild 2. Singelcentralsystem (SCS) Bild 3. Multicentralsystem (MCS) 2.3 Systemdata Tabell 1. Systemdata för systemet. Systemdata Spänningsmatning Specifikationer VAC / VDC _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

9 Installationshandbok 2 Allmän beskrivning Systemdata Effektförbrukning Beroende på systemets konfiguration. Intern systemspänning IP-klassning för central Specifikationer VDC Antal slingenheter per central Antal slingenheter på en adresserbar detektorslinga Max 254 Antal adresserbara detektorslingor på en slingmodul, Loop M X Antal konventionella detektorsektioner per modul, I/O M 70 8 Antal in-/utgångar per modul, I/O M Antal moduler per central (max 64 Loop M X) max 125 MCS, multicentralsystem Antal manöverpaneler per central max 8 Antal slavenheter på BackBoneBus (Control M 4.3, Control/Repeater M 4.3, Control M 2.2, Control M X, Repeater M 4.3) Antal slavenheter på expansionsbuss (Repeater M 4.3) Beroende på skåptyp 1 max 30 SCS max 8 Antal sektioner i ett system Kommunikationsparametrar för den externa systemkanalen max 14 / extern buss RS485, Baud, udda paritet, 8 databitar OBS! Systemets uppstartstid är så kort som möjligt under normal drift, men den kan vara längre efter nyinstallation, driftsättning eller omfattande underhållsarbete (beroende på konfigurationen av datadefinitionsfilen). Tips! För detaljkrav, se respektive datablad _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 5

10 2 Allmän beskrivning Installationshandbok _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

11 Installationshandbok 3 Installation 3 Installation 3.1 Förutsättningar för installation De olika delarna i systemet ska först installeras mekaniskt. Därefter ska alla slingenheter installeras elektriskt och konfigureras enligt definitionen för slingorna och ritningarna. Alla detektorslingor ska testas separat innan slingorna ansluts till slingmodulen. På så sätt förebyggs kabelproblem som kan orsaka fel under den elektriska installationen av slingenheterna. Det sista steget i installationen är att installera kontroll- och systemmodulerna elektriskt. 3.2 Mekanisk installation Installationsordning Installera manöverpanel och centralskåp enligt ritningarna. Manöverpanel M 4.3 levereras antingen installerad i brandlarmskåpet eller som en separat enhet. Separata ritningar levereras med systemet Manöverpaneler De externa manöverpanelerna levereras i skåp (IP32) för väggmontage eller infällt montage. Separata ritningar levereras med systemet. Installera panelerna inomhus, på en plats där den relativa luftfuktigheten är 0 80 % (utan kondensbildning) och där temperaturen är mellan 0 ºC och 50 ºC Slingenheter En slingenhet kan anslutas till en slinga eller till en konventionell sektion. De olika typerna av sling- och sektionsenheter beskrivs i respektive datablad Montering av moduler på DIN skena Montera modulen horisontellt på en 35 mm DIN skena. Montera ett monteringsstöd på vardera sida. Tryck ihop modulpaketet och skruva fast monteringsstöden. 3.3 Elektrisk installation Kabel Backbone Bus External (BBE) Se bilden i avsnittet Blockschema för systemet, sidan _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 7

12 3 Installation Installationshandbok De kablar som används för att ansluta manöverpanelerna eller den förlängda centralenheten till Backbone Bus ska överföra följande signaler: Kanal 1 & 2 Min. 2 x 2 x 0,3 mm 2, partvinnad skärmad (RS485 + backupsignal, 1 ledare) OBS! Backupsignalen behövs bara för en kanal. (Backupsignalen kan fås på begäran.) Maxlängd: 700 m Tillval: Strömförsörjning (24 VDC) 1 x 2 x 0,75 mm 2 Se systemets anslutningsritning OBS! För ökad säkerhet bör kablarna för kanal 1 och kanal 2 dras frånskilda från varandra om båda kanalerna används. Detektorslingor Detektorslingkablarna måste uppfylla följande minimikrav. I övrigt hänvisas till gällande regelverk. Slinga: Min. 2 0,3 mm 2 Underslinga: Min. 2 0,3 mm Slinglängder Längden på en slinga eller underslinga beror på tre parametrar: typ av kabel om kabeln är skärmad eller oskärmad strömförbrukning En kabel anses vara skärmad om mer än 10 % av kabelns längd är skärmad. FÖRSIKTIGT! Använd aldrig längre kablar än de maxlängder som visas i Längd på slingkabel. Slingenheter delas in i tre typer (1, 2 respektive 3). De definieras utifrån belastningen på varje enskild slinga. Typ 1A: Maxkapacitet ACPWP-Exn AIN2 AOHS-Exn CN-BI, CN-DP, CN-DPH, CN-H/A1R, CN-H/CS, CN-P, CN-PH och CN-PS EV-MCP _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

13 Installationshandbok 3 Installation NS-ACP, NS-ACPWP, NS-AH/A1S, NS-AH/CS, NS-AIHS, NS-AIS, NS-AOHS, NS-AOS och NS-TIMAC SPB-BI Typ 1B: Maxkapacitet AC-IR-3Fq inkl Adr sockel ASP (ASP enheten har samma typklass som inkluderad detektor.) EV-PP (alla varianter) OA100-OA140 IA100-IA140 IA130 2T KS-2 och KS-2K LK-2 och LK-2K MCP-A NS-SCI RDJ-2 RDO-2 SCI-A SID-38 UR-2K och UR-2K/N VE-2 VL-2 och VL-2K Typ 2: Begränsad kapacitet, nivå 1 AE-2 och AE-2K, konfigurerad som en sprinkler (ID 107, 120, 121, 125 och 126), värmedetektor (127), dörrindikator (117), larmtryckknapp (116) och undercentral (114) AE-2E med separat strömkälla AIO21 och AIO21/DD CM CSS3300-likriktare NS-AOHS-IS, NS-AOS-IS, NS-AOS-IS-NA och NS-AUV NS-AIN1 ID6 RDJ-2T SID-38T TDT-2 och TDT-2K, rate-of-rise 57 o C och 86 o C _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 9

14 3 Installation Installationshandbok Typ 3: Begränsad kapacitet, nivå 2 Alla adressenheter med konstant spänningsutmatning på delslingan (förutom AE-2E med separat strömkälla) AE-2 och AE-2K, konfigurerad som en rökdetektor (ID 111 och 124), flamdetektor, IR (ID 123) samt värmedetektor med konstant utmatning på underslingan (ID 118) AE-2K/I, konfigurerad som en flamdetektor, UV (ID 119) och ISIF (ID 99) NS-AIN1 CN-AIOI, CN-SB, CN-ABS och CN-AV Tabell 2. Längd på slingkabel Belastning Oskärmad kabel Skärmad kabel Endast enheter av typ 1A i slingan Slingor med fler än 50 enheter av typ 1B Endast enheter av typ 1 och typ 2 i slingan Enheter av typ 3 i slingan Maximalt antal enheter = 254 Maximal kabellängd = m* Maximalt antal enheter = 150 Maximal kabellängd = m* Maximalt antal enheter = 100 Maximal kabellängd = m* Maximalt antal enheter av typ 3 = 10 Maximalt antal enheter (alla typer) = 100 Maximal kabellängd = m** * Vid min. 0,75 mm 2, annars max m. ** Vid min. 0,75 mm 2, annars max m. Maximalt antal enheter = 254 Maximal kabellängd = m Maximalt antal enheter = 150 Maximal kabellängd = m Maximalt antal enheter = 100 Maximal kabellängd = m Maximalt antal enheter av typ 3 = 3 Maximalt antal enheter (alla typer) = 100 Maximal kabellängd = m OBS! När antalet slingenheter beräknas ska framtida behov av utvidgningar med nya slingenheter vägas in. Se till att det finns minst 10 % lediga adresser som är jämnt distribuerade i intervallen mellan kortslutningsskydden (om sådana används). Exempel för användning av slingenheter av typ 1A: 254 adresser x 0,9 = maximalt 228 slingenheter/slingor. FÖRSIKTIGT! Kortslutningsskydd och larmdon Under pågående utredning, preliminära begränsningar: Maximalt antal enheter på varje slinga är 20 st larmdon och 20 st kortslutningsskydd (kortslutningsskydd eller enheter med inbyggda kortslutningsskydd) Detektorslingor En slinga består av olika antal och typer av slingenheter. Hur och var de ska anslutas beror på vilken typ av slingenhet det är och hur systemet ser ut. En del slingenheter är anslutna direkt till slingan och en del ansluts via adressenheter. Bild 4. Exempel på en detektorslinga med adresserbara slingenheter.. Bild 5. Exempel på en detektorslinga med konventionella, icke-adresserbara slingenheter _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

15 Installationshandbok 3 Installation Den elektriska installationen av de olika typerna av slingenheter beskrivs i respektive datablad. OBS! Ställ in adressen på omkopplaren för varje slingenhet innan de kopplas in på slingan. Om adressenhet används ska även ID ställas in. Se Ange adresser för slingenheter, sidan 16 i detta kapitel samt Adresslista och testrapport, sidan 42. Bygla alla separata kortslutningsskydd innan slingan testas. FÖRSIKTIGT! Ta inte bort dammskydden från rökdetektorerna förrän all nedsmutsande verksamhet (t.ex. byggnadsarbete) har slutförts och området har städats noggrant Användning av enheter med kortslutningsskydd Om en kortslutning uppstår på en slinga kommer de omgivande kortslutningsskydden isolera denna del av slingan, så att alla övriga slingenheter kan fortsätta driften. Slingmodulen är utrustad med inre kortslutningsskydd på både A- och B-sidan av slingan. I händelse av kortslutning, är slingan i full drift inom 300 sekunder, med undantag för den isolerade delen _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 11

16 3 Installation Installationshandbok Inkoppling till slingmodul, typ Loop M X Bild 4. Exempel på en detektorslinga med adresserbara slingenheter _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

17 Installationshandbok 3 Installation Inkopplingsexempel: konventionell sektion Bild 5. Exempel på en detektorslinga med konventionella, icke-adresserbara slingenheter Kabeltest Förutsättningar för kabeltest När alla slingenheter har anslutits ska kabeln funktionstestas. Detta ska göras innan kabeln har anslutits till centralenheten. Det går bara att testa kabeln om alla kortslutningsskydd har kopplats förbi Test 1: Test för kabelbrott FÖRSIKTIGT! När slingenheter ansluts, använd en isoleringstestare med en maximal spänning om 30 V. Mät motståndet mellan plus- och minuspolerna. Anslut en ohmmeter mellan pluspolerna, så som visas på följande bild. Mät motståndet och upprepa proceduren för minuspolerna. Det uppmätta värdet beror på längden och typ av kabel. Se kabeltillverkarens tekniska specifikation _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 13

18 3 Installation Installationshandbok Bild 6. Lokalisera kabelbrott Gör så här för att lokalisera kabelbrott på adresserbara slingor: 1 Visa en lista med alla slingenheter för den aktuella slingan genom att välja: Meny» 6 Servicemenyn» 5 Slingor. 2 Tryck på 2" för att visa en lista med alla slingenheter i slingan. Varje slingenhet indikerar på vilken sida den svarar A (primär) eller B (sekundär): OK (A/B) = Svarar på båda sidor. OK (A/-) = OK (-/B) = OK (?/?) = Svarar ej (-/-) = Svarar endast på A-sidan. Svarar endast på B-sidan. Slingenheten svarar men slingmodulen vet inte på vilken sida förrän en uppdatering görs. Tryck på "1. Uppdatera listan för en uppdatering. Slingenheten svarar inte på någon sida. Om listan rapporterar (?/?) kommer svarssidans status att uppdateras genom ett tryck på 1. Uppdatera list. Systemet skannar slingan för att fastställa svarssidan. Slingan inaktiveras under skanningen och proceduren kan ta några minuter (åtkomstkod 3 krävs). Kabelbrottet finns mellan den "sista" enheten på A-sidan och den "första" enheten på B-sidan Test 2: Lokalisera kortslutningar FÖRSIKTIGT! Använd en isoleringstestare med en maximal spänning om 30 V. Mät motståndet mellan plus- och minuspolerna. Anslut en ohmmeter mellan de två polerna, så som visas på följande bild. Det uppmätta värdet ska vara lägre än 100 kohm för en kabel som är maximalt 3 km lång _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

19 Installationshandbok 3 Installation Bild 7. Lokalisera kortslutningar Kontrollenheten indikerar vilka kortslutningsskydd som har aktiverats. Kortslutningen finns mellan de kortslutningsskydd som har aktiverats Test 3: Lokalisera jordfel FÖRSIKTIGT! Använd en isoleringstestare med en maximal spänning om 30 V. Mät mellan plus- och minuspolerna och jorden för att lokalisera ett jordfel. Anslut ohmmetern mellan pluspolen och jorden, så som visas på följande bild. Mät motståndet och upprepa proceduren för minuspolen. Det uppmätta värdet ska vara högre än 50 kohm för en kabel som är maximalt 3 km lång. Ett värde som är lägre än 8 kohm (±2 kohm) indikeras som ett jordfel. Bild 8. Lokalisera jordfel Kontrollenheten indikerar den detektorslinga eller central där jordfelet finns. Gör så här för att lokalisera ett jordfel: 1 Dela kabeln i två delar och lokalisera jordfelet. 2 Dela varje halva i två delar och lokalisera jordfelet. 3 Fortsätt att halvera kabeldelarna tills den exakta positionen för jordfelet har hittats _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 15

20 3 Installation Installationshandbok Ange adresser för slingenheter För att fungera korrekt, måste alla adresserbara slingenheter som t.ex. detektorer, manuella larmknappar, osv. som är anslutna till slingmodul måste tilldelas en adress mellan 1 och 254. Slingenheter placerade på en enkel fysisk slinga måste ges unika adresser. Slingenhet utan adressomkopplare För enheter utan DIP-omkopplare anges adressen med ett speciellt adressprogrammeringsverktyg. För mer information se avsnittet Instruktioner för adressprogrammeringsverktyg, sidan 17. Slingenhet med adressomkopplare På enheter med DIP-omkopplare anges adressen med hjälp av den åttapoliga adressomkopplaren på varje adresserbar enhet, så som visas på följande bild. Adressomkopplarens värden är binära. Bild 9. DIP-omkopplare med 8 poler Läs mer i adresslistan i bilagan till installationshandboken. Adressvärdet anges genom att rätt omkopplare ställs i läget ON (PÅ), så som visas på följande bild: Bild 10. Ställa in DIP-omkopplare. Om omkopplarna med numren 1, 2, 3, 4 och 6 flyttas till läget ON (PÅ) konfigureras adressen som = 47. OBS! När adressen har angetts måste adressomkopplaren förseglas med hjälp av etiketten som sitter på detektorn. Adressenheter Utöver slingadressen är adressenheter och I/O-enheter utrustade med en ID-omkopplare (DIP). Den här ID-omkopplaren avgör enhetens funktion. För mer information se respektive datablad för inställning av ID-omkopplare. Adresserbara indikeringsenheter Adressen för en adresserbar indikeringsenhet ska vara identisk med slingadressen för den detektor som den indikerar för _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

21 Installationshandbok 3 Installation Adresserbara tidur Adresserbara tidur tilldelas unika slingadresser på samma sätt som andra slingenheter. Kortslutningsisolatorer Alla externa kortslutningsskydd tilldelas unika slingadresser på samma sätt som andra slingenheter Instruktioner för adressprogrammeringsverktyg För att ange adressen på slingenheter utan DIP-omkopplare används lämpligt adressprogrammeringsverktyg. Ett exempel är Evolution Address Programmer (EV-AD) artikelnummer Bild 11. Evolution Address Programmer (EV-AD) För mer information, se datablad för respektive enhet Ange adresser för Repeater M 4.3 Följ instruktionen för att ange adressen på modulen Repeater M 4.3 i systemet och ställ in panelfunktionerna _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 17

22 3 Installation Installationshandbok 1 Tryck på bägge pilknapparna + för att öppna menyn Ange kod. Cirka 4 5 sekunder. 2 Gå vidare och välj slavpanelens adress och layout: Ange Centraladress Ange Moduladress Ange Layout Starta om slavpanelen (det tar ca 20 sekunder för modulen att starta om). Använd pilknapparna för att bläddra och välj siffrorna i koden. Bekräfta med Kvitteringsknappen (= Nästa siffra eller Enter). ( = Föregående.) Använd pilknapparna för att bläddra och välja, för alla menyalternativ. Bekräfta med Kvitteringsknappen. Följ instruktionerna på skärmens nedre del Elektrisk installation av den centrala utrustningen Terminallayout Eftersom alla system är kundanpassade finns det ingen standard över hur de olika modulerna är installerade i systemet. Mer information finns i Terminal- och kabellayout för centralenheten, sidan 45. För information om övriga elektriska installationer, som skrivare eller Basic Backup-signal (BBU), hänvisas till projektspecifika ritningar. Manöverpanelen Om manöverpanelen monteras separat från centralenheten sker anslutning till centralenheten via den externa Backbone Bus-kanalen (BBE), som visas i avsnittet Blockschema för systemet, sidan 3. För maximal säkerhet bör kablarna dras frånskilda från varandra _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

23 Installationshandbok 4 Verifiering 4 Verifiering 4.1 Förutsättningar för verifiering OBS! Slingorna måste testas av en person som har goda kunskaper om systemet. Användaren måste också ha behörighetsnivå 4. Systemet levereras med en komplett systemkonfiguration eller en testkonfiguration. Tips! Det är möjligt att verifiera kabelstatus och adresserna för slingenheterna genom att testa de adresserbara detektorslingorna med en SE3000-slingprovare innan anslutningarna till centralenheten görs. 4.2 Slingor Kontrollera slingor OBS! När slingkabeln har testats och är felfri är nästa steg att ansluta den till centralen. Kontrollproceduren beskrivs nedan: 1 Kontrollera att systemet är anslutet till en extern strömkälla. 2 Koppla både A- och B-sidan på en av slingorna till slingmodulen Loop M X (adresserbara slingenheter) eller I/O M 70 sektionsmodul (konventionella detektorer). 3 Starta systemet. LED-indikatorn för systemet tänds och ett meddelande visas på displayen för att visa att systemet har startats. Vänta några minuter medan alla systemkontroller genomförs. Om ett fel identifieras under systemstarten visas en felkod på manöverpanelen. 4 Mät spänningen på A-sidan i centralenheten. Om alla slingenheter har anslutits korrekt (utan polaritetsfel) ska spänningen vara VDC. I Installation, sidan 7 finns mer information om elektriska anslutningar. OBS! Konventionella slingor (sektioner) är inte dubbelmatade och har ingen B-sida. Mer information om felkoderna finns i Lista med felkoder, sidan 50. Om spänningen är högre eller lägre än så finns mer information i avsnittet Polaritetsfel, sidan _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 19

24 4 Verifiering Installationshandbok 5 Kontrollera att rätt antal och rätt typ av slingenheter har installerats, och att alla enheter är på rätt plats. Nödvändig information visas i systemet genom att man väljer Meny» 6 Servicemeny» 5 Slingor, välja den aktuella slingan och sedan trycka på "2=Slingenheter". Varje slingenhet indikerar på vilken sida den svarar A (primär) eller B (sekundär): OK (A/B) = Svarar på båda sidor. OK (A/-) = OK (-/B) = OK (?/?) = Svarar ej (-/-) = Svarar endast på A-sidan. Svarar endast på B-sidan. Slingenheten svarar men slingmodulen vet inte på vilken sida förrän en uppdatering görs. Tryck på "1. Uppdatera listan för en uppdatering. Slingenheten svarar inte på någon sida. 6 Nu är en slinga verifierad och testad. Fortsätt med nästa slinga. 7 Gör ett detektortest för hela brandlarmsystemet. Använd lämplig testutrustning (testgas för rökdetektorer, testare för värmedetektorer) för att testa varje detektor och slingenhet. Skriv ut listan Historik brandlarm som man visar genom att välja Meny» 7 Historik» 1 Historik brandlarm. Listan innehåller de senaste 500 brandlarmen och rensas varje gång systemet startas om. 8 Arbeta "uppifrån och ned" om problem upptäcks under verifieringen av slingans funktion. Börja med att lösa de problem som påverkar hela slingan och fortsätt med problemen på lägre nivå Testa systemets delar Förutsättningar för testning Om listan rapporterar (?/?) kommer svarssidans status att uppdateras genom ett tryck på 1. Uppdatera lista. Systemet skannar slingan för att fastställa svarssidan. Slingan inaktiveras under skanningen och proceduren kan ta några minuter (åtkomstkod 3 krävs). Om en slingenhet saknas finns mer information i avsnittet Fel antal slingenheter (endast för adresserbara slingor på Loop M X), sidan 23. Upprepa steg 3 5 för alla slingor som ska testas. Se Testa systemets delar, sidan 20. När brandlarmsystemet är installerat bör de olika delarna i systemet testas för att kontrollera att de fungerar Om testning Mer information om testning finns i handboken för service och underhåll _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

25 Installationshandbok 4 Verifiering Översikt över testläget OBS! Det här avsnittet gäller bara för adresserbara slingenheter. Systemet har ett särskilt testläge som underlättar testning. Att aktivera testläge för en sektion får följande konsekvenser: Externa larmdon och styrningar aktiveras inte automatiskt vid brand. Tips! Den här funktionen kan inaktiveras. Larmnivån sänks så att responsen blir snabbare vid test av rökdetektorer. LED-indikatorerna för slingenheter börjar blinka. Varje testad slingenhet indikerar att den har aktiverats med hjälp av LED-indikatorerna. Om en skrivare är ansluten till systemet kommer larmen att skrivas ut automatiskt som ett resultat av att en enhet har testats. De larmande enheterna återställs automatiskt om värme- eller rökkoncentrationen sjunker under larmnivån, eller om larmtryckknappen återställs. OBS! Brandlarm från sektioner där testläget inte har aktiverats hanteras som vanligt i systemet. Testläget tas bort automatiskt efter två timmar Testa en sektion Vi rekommenderar att brandlarmsystemet testas minst en gång per år för att säkerställa en korrekt funktion. FÖRSIKTIGT! Vid start av systemet genomför slingmoduler en kalibrering under 15 minuter för kalibrering av enheternas enskilda referensvärden (nedsmutsningskalibrering). Inga tester får utföras under den här tiden. 1 Aktivera testläget för en sektion genom att välja följande: Meny» 3 Frånställningar» 1 Ny frånställning» 6 Testläge. 2 Ange sektionsnumret och bekräfta genom att trycka på knappen. Indikatorerna för frånställningar, test och sektion/enhet tänds för att bekräfta att testläget har aktiverats. Varje detektor och tryckknapp i den aktuella sektionen bör testas under de följande två timmarna _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 21

26 4 Verifiering Installationshandbok Alla larm visas i en lista som man visar genom att välja: Meny» 7 Historik» 1 Historik brandlarm. OBS! Använd lämplig testutrustning Simulera ett brandlarm i systemet Funktionen Simulera brand kan bara aktiveras för adresserbara slingor. 1 Lägg till frånställning av adresserbar detektor i Meny» 3 Frånställning» 1 Ny frånställning 2 Välj relevant slinga i Meny» 6 Servicemeny» 5 Slingor för att hitta just den detektorn. 3 Tryck på OK för mer information. 4 Tryck på 2 för att aktivera funktionen Simulera brand. Trots den befintliga frånställningen kommer systemet att simulera larmet Återställning av testläget OBS! När testningen har slutförts återställer man normalläget för den testade sektionen. Innan testläget avslutas, kontrollera att det inte finns några aktiva larm från detektorer eller larmtryckknappar. Testläget återställs automatiskt efter två timmar. Så här återställer man testläget: 1 Alla sektioner i testläge har listats i frånställningslistan, som finns i: Meny» 3 Frånställningar» 2 Lista frånställningar 2 Markera sektionen i frånställningslistan och tryck på Lamptest för manöverpanelens display Med funktionen Lamptest kan följande testas: Displayen. Alla indikeringar på manöverpanelen. 1 För att testa manöverpanelens display, välj följande: Meny» 5 Inställningar» 4 Lamptest _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H

27 Installationshandbok 4 Verifiering 4.3 Felsökning Polaritetsfel Om den uppmätta spänningen är avsevärt lägre än 30 VDC är en eller flera slingenheter felaktigt installerade. Gör så här för att hitta de slingenheter där det finns polaritetsfel: 1 Dela kabeln i två lika stora delar. 2 Lokalisera polaritetsfelet i en av halvorna. 3 Dela denna halva i två lika stora delar. Fortsätt att halvera kabeldelarna tills polaritetsfelet har hittats. 4 Starta om slingan. 5 Fortsätt med verifieringen. Om den uppmätta spänningen är i närheten av 30 VDC är alla slingenheter korrekt installerade Fel antal slingenheter (endast för adresserbara slingor på Loop M X) Om det finns ett begränsat antal slingenheter som inte svarar kan problemet bero på någon av de orsaker som visas nedan. Tabell 3. Felsökning för slingenheter. Orsak Färre slingenheter hittas än vad som har konfigurerats. Fler slingenheter hittas än vad som har konfigurerats. Fel adress för slingenheten. Två eller fler slingenheter har samma adress. En slingenhet är trasig. Åtgärd Installera de slingenheter som saknas eller ändra konfigurationen.* Jämför antalet hittade slingenheter med konfigurationsprogrammet.* Ange rätt adress. Se stycket om adressfel nedan. Byt ut slingenheten. Tips! * Systemet är utrustat med en Hot Plug&Play-funktion som gör att användaren kan lägga till eller ta bort detektorer under normal drift utan att behöva ändra konfigurationsfilen med en dator och starta om systemet. Konfigurationsfilen kan uppdateras under normal drift från servicemenyn (Meny» 6 Servicemeny» 5 Slingor) eller direkt från fellistan (Meny» 1 Fellarm» 1 Fellista). Mer information finns i handboken för service och underhåll. Adressfel Välj Meny» 6 Servicemeny» 5 Slingor, välj den aktuella slingan och tryck på 2=Slingenheter för att visa en lista med alla enheter som hittas i slingan. Jämför de hittade slingenheterna med de konfigurerade enheterna _FG5000_Installationshandbok_I1_SV_2013_H 23

FG5000. Brandlarmsystem. Användarhandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Användarhandbok FG5000 Brandlarmsystem Användarhandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet i det

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

ATEX-klassad detektor

ATEX-klassad detektor SDF007SE Version. 05/05/05 Brandlarm ATEXklassad detektor 05EISE en intelligent, optisk rökdetektor 05EISEdetektorn används i FX brandlarmsystem tillsammans med protokollöversättaren IST00 och zenerbarriär

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Brandlarmsystem CS4000. Användarhandbok. çconsilium

Brandlarmsystem CS4000. Användarhandbok. çconsilium Brandlarmsystem CS4000 Användarhandbok çconsilium Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design och tillverkning.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2

Styr- och övervakningsenhet KSUB PMDU/KSUB/SE/2 PMDU//SE/2 Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 Användning är en styr- och övervakningsenhet avsedd för att styra brandspjäll och fläktar på ett flexibelt sätt. kan användas fristående (stand alone)

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning. Montage Avsedd att monteras på vägg- Spänningsmatning 230 VAC 50 Hz 100VA Avsäkras med minimum 2A.

KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Beskrivning. Montage Avsedd att monteras på vägg- Spänningsmatning 230 VAC 50 Hz 100VA Avsäkras med minimum 2A. KSUE STYR OCH ÖVER- VAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2011.47 Beskrivning KSUE är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll. KSUE kan anslutas

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

VIDA MJUKVARUBESTÄLLNING SÅ HÄR KAN FRISTÅENDE AKTÖRER BESTÄLLA OCH LADDA NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA ALL-IN-ONE

VIDA MJUKVARUBESTÄLLNING SÅ HÄR KAN FRISTÅENDE AKTÖRER BESTÄLLA OCH LADDA NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA ALL-IN-ONE SÅ HÄR KAN FRISTÅENDE AKTÖRER BESTÄLLA OCH LADDA NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA ALL-IN-ONE 1 SÅ HÄR BESTÄLLER DU OCH LADDAR NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA I det här dokumentet beskrivs hur fristående

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Brandlarmsystem Salwico CS4000. Servicehandbok & Underhållshandbok

Brandlarmsystem Salwico CS4000. Servicehandbok & Underhållshandbok Brandlarmsystem Salwico CS4000 Servicehandbok & Underhållshandbok Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande beroende på en kontinuerlig utvecklingsprocess vad gäller metoder, design

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

NIBE Uplink - Uppgradering

NIBE Uplink - Uppgradering IHB 1341-4 M11563 1 Svenska, IHB - Allmänt Denna serviceinstruktion beskriver hur du uppgraderar NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 eller VVM500 till att vara kompatibel med NIBE Uplink. Du kan

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Övervakningssystem MRB

Övervakningssystem MRB Övervakningssystem RB Kontrollenhet BVKE- För att förhindra obehörig ändring av inställningar som kan göras på displayen, måste en kod anges för att få behörighet. BVKE- är en kapslad kontrollenhet för

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_sockelsiren_och_blixtljus, Version. Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem IBSOU Sockelsiren IBSST Sockelsiren/blixtljus Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus

Läs mer

Kortfattad Installationsguide

Kortfattad Installationsguide & Kortfattad Installationsguide Vi rekommenderar Dig att noggrant läsa igenom GARDE HEMLARM manual för utförlig information om hur larmet monteras och installeras. Nedan följer en översikt av de viktigaste

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer