Facit. Tryckning 1:1. Instuderingsuppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facit. Tryckning 1:1. Instuderingsuppgifter"

Transkript

1 Facit Instuderingsuppgifter

2 1 Transport allmänt % 2. Fördelar: Nackdelar: Dörr-till-dörr Höga kostnader under tiden transporten utförs Få omlastningar Vägnätet har sina begränsningar, om än få Låga omlastningskostnader Miljöpåverkan Direkt avsändare till kund Delleverera under transport 3. Fördelar: Nackdelar: Stor mängd gods per transport Omlastning krävs oftast Minskad miljöpåverkan Dyra terminal/omlastningskostnader 4. Kombitransport är en transport där både järnväg och lastbil används, ex flak, trailer eller hela ekipage lyfts/körs på järnvägsvagnar 5. Intermodal transport kallas det då minst två olika transportslag ingår, exempelvis lastbil båt, lastbil tåg båt, tåg båt. 6. Över hälften. 7. Distribution innebär oftast att leverera varor till mottagare och hämta in gods från avsändare dagtid. Sändningarnas storlek är mindre men antalet leveranser är större. Jämför exempelvis en Företagspaketsbil på Poståkeriet. 8. En lots lastar och lossar ekipage, dagtid. Här gäller det ofta större storlek på sändningarna men färre antal. En lots sköter ofta om ekipaget genom att tvätta, tanka, serva det. 9. Ett linjeansvar betyder att man ifrån ett geografiskt område till ett annat område ansvarar för alla eller delar av transporterna som beställs genom speditören. 10. Linjetrafik inom persontransporter har en tidtabell och given rutt. Beställningstrafik utförs efter beställning. Inom godstransporter är linjetrafik att motsvara med linjeansvaret enl. ovan, exempelvis terminal-terminal. Beställningstrafik kallas på vissa håll även jobba själv bil. Yrkesförarkompetens 11. Nej, man måste även ha genomfört Yrkesförarkompetensutbildning och inneha Yrkeskompetensbevis 12. Yrkesförarkompetensutbildning Persontransporter 13. Nej. YKB:n är kopplad till motorfordonet. Fel i övningsboken frågan ska hänvisa till fråga timmar timmar timmar 1

3 17. 5 år 18. Genomgå en repetitionsutbildning om 35 timmar inom 5 år september Nej, de anses genom hävdvunnen rätt ha erfarenhet motsvarande grundutbildningen. 21. Persontransporter 2015 och godstransporter Föraren måste kunna uppvisa ett Yrkesförarbevis vid kontroll. Eleven måste därför vänta tills beviset är levererat. 23. Rätten att framföra fordon i yrkesmässig trafik upphör. 24. Snarast anmälas till Transportstyrelsen. 25. Det gamla ska sändas till Transportstyrelsen. Yrkesmässig trafik 26. Transporter med personbil, lastbil, buss, terrängvagn, traktor (med eller utan släpvagn) av personer eller gods mot betalning. 27. Linjetrafik, taxitrafik, beställningstrafik, godstrafik. 28. Registrerat företag, trafikstillstånd, trafikansvarig vars yrkeskunnande, ekonomiska resurser, goda anseende och lämplighet bedöms. 29. Rättsregler, Företags- och ekonomisk ledning, tekniska normer och driftsförhållanden samt trafiksäkerhet kronor 31. Ja. 32. Nej. 33. Nej, man måste ha taxiförarlegitimation. 34. Ett gemenskapstillstånd, blåa tillståndet. 35. Nej. 2

4 Vägtransportföretagens organisation 36. Förmedlar transportuppdrag. 37. Transportör är den som sluter transportavtal med avsändaren. 38. Länstrafik och rikstrafik. 39. Länstrafiken Länstrafikansvarig. Trafikhuvudman Operatörerna Anställningsvillkor som löner, arbetstider, arbetsmiljö, försäkringar m.m. 3

5 Transportavtal och fraktsedlar 42. Den som transporterar godset. 43. Avsändarens namn och adress. Transportörens namn och adress. Ort och dag transportörens mottagande av godset samt bestämmelseorten (dit godset ska). Mottagarens namn och adress. Antal kollin samt godsbeskrivning. 44. Sändningsnummer är ett unikt nummer för just en specifik leverans, likt ett personnummer. 45. Förpackning, kartong, pall, dunk, fat m.m. 46. Re Registreringsunderlag, Tu transportföretagets utlämningskvitto, M mottagarkvitto, A avsändarkvitto. 47. Re registreringsunderlaget. 48. Transportören blir plötsligt ansvarig för godset. Därför bör en ny transport till avsändaren startas så fort som möjligt. 49. Notera emballageskada på fraktsedeln och signera. 50. Att inom sju dagar anmäla det till speditören. 51. Ja, om det finns ett avtal om det mellan mottagare och speditör, ofta kallat lossningsavtal. 4

6 2 Hälsa och ergonomi 1. a) Arbetsmiljölagen. b) Förebygga ohälsa och olycksfall samt ge god arbetsmiljö. c) Alla arbetstagare. 2. SAM innebär att företaget ska planera, leda och kontrollera verksamheten och utreda eventuella arbetsskador och undersöka risker. 3. Förebygga såväl psykiska som fysiska risker med arbetet. 4. Dokumentation gör att det vid senare tillfällen går att utreda ansvar och vilka åtgärder som har gjorts. 5. a) Ansvaret för att SAM utförs är arbetsgivaren. b) Arbetstagaren är skyldig att hålla sig till arbetsbeskrivningar, delta i förändringsarbete, använda skyddsutrustning och rapportera ev. säkerhetsbrister till arbetsledningen. 6. Arbetsmiljöverket. 7. Lagen reglerar arbetstid per dygn, per vecka och per år. Den tar också upp nattvila, raster och pauser. 8. Alla som är anställda och utför arbete i Sverige, var än företagsledningen sitter i världen. 9. a) Vägarbetstidslagen och förordningen om Kör- och vilotider. b)säkerställa en sund konkurrens, ge föraren en god social situation och bidra till en ökad trafiksäkerhet. Hot och våld st. 11. Kontanthanteringen minskar bland annat st. 13. Hot och våld sorteras in under arbetsmiljön och ska alltså ingå i SAM, den systematiska miljöarbetet, och rapporteras och utredas. 14. En tredjedel. 15. Det finns fall som tyder på att det finns informatörer hos avsändare/terminaler som betalas för att ge tips och anvisningar. 16. Inte lämna fordonet obevakat, låsa, välja säkra eller säkrade uppställningsplatser, inte tala om lasten för utomstående, ev. välja alternativa vägar (ofta svårt i praktiken). 17. Alkohol, hemelektronik, datorer, märkeskläder m.m. 18. Säker uppställningsplats är en inhägnad, upplyst och bevakad parkering. 5

7 Människosmuggling 19. I bilar och lastbilar. 20. Det är olagligt att hjälpa någon utländsk medborgare att olovligt komma in i eller passera igenom Sverige. Föraren kan troligtvis bli bötfälld Godssmuggling 21. Avsändare, mottagare, kvantitet och varumärke. 22. Tung trafik. Hälsa och ergonomi 23. Arv, lagar och förordningar, arbetsinnehåll m.m. 24. Levnadsvanor och val av arbetsrörelser, arbetsställningar, rörelseträning och användandet av hjälpmedel m.m. 25. Snabba och oregelbundna måltider, stillasittande arbete, oregelbunden arbetstid, övervikt, belastningsskador, trötthet och stress. 26. Denna fråga finns numer inget svar på i boken 27. Att gå eller cykla ger en allmän konditionsträning. 28. Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 29. Stress, belastning, socialt stöd, nätverk, arbetssituation, självförtroende, kontroll över tillvaron, hopp och framtidstro. 30. Sockerarter, stärkelse och kostfibrer. 31. Exempelvis potatis, bröd, pasta, mjöl, frukt och grönsaker. 32. De korta, snabba kolhydraterna som finns i sockerrika livsmedel höjer blodsockernivån hastigt under kort tid. Långa, långsamma kolhydrater ger en långsam och mer varaktig blodsockerstegring (mörkt bröd, fullkornspasta, -ris m.m.). 33. Godis, läsk, kakor, vitt bröd m.m. 34. Kött, mjölk, ägg, fisk, potatis, ärtor, bönor, spannmål, svamp m.m. a) Fettet frigör fettlösliga vitaminer och fettsyror behövs för att kroppen ska kunna reparera och bygga upp celler samt tillverka hormoner. b) Fett är energi för kroppen. c) Mättat, enkelomättat och fleromättat. d) Mättat fett finns i livsmedel från djur, som fettrikt kött, mjölk, grädde, fil, smör, ost m.m. Enkelomättat fett finns i vegetabiliska livsmedel som oliver, olivolja, rapsolja, vissa nötter m.m. Fleromättat fett finns i fet fisk som lax, sill, makrill, strömming samt i musslor. e) Det mättade fettet kan leda till ökat kolesterol, som i sin tur kan ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar. 35. Vitaminer. 36. Exempelvis järn, kalcium, jod och zink. 37. Fibrer ger oss en ökad mättnadskänsla under längre tid. Fibrer håller dessutom mage och tarmar i trim. 38. Exempelvis grovt bröd, havre, råg, linfrö, bönor, frukt, bär och grönsaker. 39. Antioxidanter tar hand om cellernas avgaser, fria radikaler. 6

8 40. Exempelvis vitaminerna E och C, riboflavin, selen, zink och mangan. 41. Fett kcal. 43. Att inte stoppa in mer energi än vad kroppen gör av med. 7

9 3 Kundrelationer och kvalitetsbegrepp 1. Speditören, åkeriet, avsändaren och sig själv. 2. Resebolaget, bussföretaget och sig själv. 3. Taxibolaget, företaget och sig själv. 4. Diskussionsfråga Bemöter resenärer, uppdragsgivare, medarbetare, kollegor och myndigheter med ärlighet, öppenhet och respekt. 2. Behandlar alla lika och diskriminerar inte någon oavsett kön, tro, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. 3. Planerar, arrangerar och utför resor med hänsyn till resenärernas och medarbetarnas trygghet, säkerhet och välbefinnande. 4. Planerar, arrangerar och utför resor så att dessa påverkar natur och miljö i så låg utsträckning som det tekniskt och ekonomiskt är möjligt. 5. Beaktar god affärssed. 6. Respekterar gällande lagar, regler och allmänna villkor som verksamheten omfattas av. 7. Hanterar reklamationer och misstag på ett ansvarsfullt sätt, vilket innebär att beslut i Allmänna reklamationsnämnden följs. 8. Arbetar systematiskt med att förebygga förseningar och förhindra olyckor. 9. Ger korrekt information samt visar öppenhet i kommunikation med resenärer, medarbetare, massmedia, myndigheter och övriga intressenter. 10. Inte medvetet deltar i att planera, arrangera eller utföra resor som kan antas ha oetiska eller kriminella syften. 6. Diskussionsfråga. 7. Diskussionsfråga. 8. Ett varumärke är en slags känsla omkring en logga/företagsnamn. 9. Diskussionsfråga. 10. Diskussionsfråga. 11. Diskussionsfråga. 12. a) Diskussionsfråga. b) Diskussionsfråga. 13. Ja. 14. Diskussionsfråga. 15. Diskussionsfråga. 16. Diskussionsfråga. 8

10 4 Arbetstider 1. Arbetstidslagen, vägarbetstidslagen och EU:s förordning om kör- och vilotider Säkerställa en sund konkurrens. 2 Ge föraren en god social situation. 3 Bidra till ökad trafiksäkerhet Arbetstidslagen 3. Skriftligt informera samtliga arbetsgivare om sina olika anställningar. 4. a) 40 timmar per vecka. b) måndag till söndag a) Den anställde finns på arbetsplatsen och är beredd att börja arbeta. b) Jourtid får maximalt uppgå till 50 timmar per månad. 6. Under beredskapstid är arbetstagaren skyldig att vara anträffbar och vara beredd att ta sig till arbetsplatsen timmar. 8. a) Halvtidsanställd. b) Deltidsanställd. 9. Övertid. 10. Mertid. Frågan bör kompletteras med: för en deltids/halvtidsanställd? timmar per vecka timmar. 13. kl Fackliga förhandlingar genom kollektivavtal. Finns inte det, Arbetsmiljöverket. 15. Minst 36 timmar. 16. Ja, även om det rekommenderas att veckovilan ska förläggas till just lördag/söndag. 17. a) 5 timmar. b) Bör inte understiga 30 minuter. 18. Raster ingår inte i arbetstiden och arbetstagaren ska kunna lämna arbetsplatsen. En paus tas vid arbetsplatsen och ingår i arbetstiden. 19. a) Nej. b) Från Ljungby till Markaryd är det arbetstid och normalt bilersättning. c) Ja. 20. Att registrera sin arbetstid. 9

11 Vägarbetstidslagen 21. För alla mobila arbetstagare som är anställda hos ett företag vars huvudsyssla är att utföra gods- eller persontransporter. 22. Maximalt 48 timmar timmar timmar timmar minuter. 27. Ja. Den totala arbetsdagen är 9 timmar. Inget pass överstiger 6 timmar och den totala rasttiden är 60 minuter. 28. Arbetsgivaren i minst 2 år. Kör- och vilotider 29. a) 11 timmar. b) 45 timmar. c) 9 timmar. 30. a) 3. b) Nej. 31. a) 24 timmar. b) Senast tredje veckan efter reduceringen utfördes. Ett annat sätt att uttrycka det: Om reduceringen utfördes V1 måste de reducerade timmarna tas igen senast under V timmar (3 + 9 timmar). 33. a) 4,5 timmar. b) 45 minuter. c) minuter (inte omvänt!). d) 4,5 timmar timmar timmar gånger per vecka timmar timmar timmar. 40. a) 1 timme b) Nej. Avbrott får bara göras under normal dygnsvila. 41. Kl Söndag kl a) Kl b) 2 ytterligare, d.v.s. 3 gånger under en vecka. 44. Söndag kl Nej, kravet att ha minst 9 timmars vila uppnås inte. 10

12 46. Måndag kl till söndag kl Ja, två gånger och maximalt 1 timme totalt. Överstigs tiden måste en ny dygnsvila påbörjas 48. Oavsett vad arbetsveckan innehöll finns får inte arbete utföras mer än 6 dygn i sträck (överst sid 66). 49. Senast V De reducerade timmarna får läggas tillsammans med dygns- och veckovila. 51. a) fredag kl b) 9 timmar. 12 timmar (frågan hör inte till multibemanning). 52. Kl Sträcka = Hastighet x tiden Gemensamma jämförelser och utredande problemlösning på tavlan. 54. Gemensamma jämförelser och utredande problemlösning på tavlan timmar. 56. Kl timmar = måndag Färjan anländer måndag kl = 11 timmar och 40 minuter = 11,66 timmar. 11,66 x 65 = 758 km. Färdskrivaren 57. Exempelvis annat arbete som utförts innan kortet sattes i. 58. Göra manuell utskrift. 59. Flera modeller går till läget annat arbete. 60. a) Var tredje vecka. b) Var sjätte vecka. 61. Åkeri, förare, verkstad, Polis. 62. a) 5 år. b) 7 dygn. c) 15 dagar. d) Göra datautskrift med anteckningar före och efter arbetsdagen. 63. a) Vila. b) Tillgänglig. c) Annat arbete. d) Körning. 64. a) 90 km/h. b) Vila. c) kl d) Nej, 15 timmarsregeln överstigs. 11

13 65. a) Längst in, bakom plastskivan. b) I fack nr För 28 dagar bakåt i tiden. 67. Ja, för att få en samlad bild av hela perioden. 68. Inom 7 dagar. 69. a) Vart annat år. b) Det innebär att bilen inte får användas vid yrkesmässig trafik. 70. För vilka fordon nedan krävs inte färdskrivare? Bärgningsbil, totalvikt under 3,5 ton Lastbil, totalvikt över 3,5 ton Lastbil, totalvikt under 3,5 ton Buss, totalvikt över 3,5 ton Mobilkran, maxhastighet 45 km/h Lastbil, godstransport över 3,5 ton Brandbil,, totalvikt över 3,5 ton Militär lastbil, totalvikt över 3,5 ton 12

14 5. Fraktsedlar, vikt och volymberäkning 1. Lagen om inrikes vägtransporter och Alltrans 2007 reglerar bland annat ansvaret (repetition, se s. 30). 2. Ja. 3. Anvisningar vid leverans, modellnummer. 4. Avsändaren, mottagaren, transportföretaget och speditören. 5. Ansvaret för godset blir åkeriets/speditörens. 6. Speditören/åkeriet blir ersättningsskyldig ifall godset försvinner eller förstörs. Ansvaret har inte övergått till mottagaren. 7. Notera emballageskada på fraktsedeln och få avsändaren att signera. Är det Farligt gods får det dock inte lastas ändå! 8. Meddelar förman. 9. Ansvaret vilar på föraren så fort godset är lastat. Eventuella avvikelser måste meddelas innan godset lämnar terminal/avsändare. 10. Noterar detta på fraktsedeln och signerar. Då blir mottagaren inte ekonomiskt belastad. 11. Tar tillbaks varorna och meddelar ledningen som meddelar avsändaren. 12. a) Att inom 7 dagar ta kontakt med speditören och säga just att emballaget var helt men att det inuti var sönder. b) Den kommer ogillas. Alltså mottagaren får stå för det själv. 13. Åkeriet/speditören. Prissättning 14. Längden Bredden Höjden Längden Bredden 15. 2, ,2 0,7 0,4 0,34 m (Volym anges med 2 decimaler) 17. 1,65 0,75 0,5 flm (Flakmeter anges med 1 decimal) 2, ,4 flm. b) 780 kg flm 19. a) 1. b) 2. 13

15 20. a) En pall rymmer tolv lådor i tre lager som har höjden 0,9 m. Pallens höjd 15 cm 3 ger totalhöjd pall plus lådor på 1,05 m. Volym per pall: 1,2 0,8 1,05 1,00 m. Med tolv lådor per pall ger det sex pallar vilket innebär totalvolymen: m. b) Fordonets skåp är 3,1 m alltså måste lasten placeras i tre staplar med totalhöjd 21,05 2,10 m. Tre pallar bottenarea ger 3 0,4 1,2 flm 14

16 ,81,11,130 29,04 m b) Eftersom flaket är 2,5 m brett kan tre kartonger stå i botten mot framstammen. Höjden 1,1 m och längden från framstammen 1,1m, dvs. 1,1 flm. På dessa läggs tre kartonger till, likadant. Nu är höjden 2,2 m, vilket innebär att det är 80 cm kvar till taket. På topp kan därför två kartonger läggas. Per 1,1 flakmeter får det plats 8 kartonger. På 2,2 flm 16 st. På 3,3 flm 24 st och på 4,4 flm 30 st. (lite luft upptill) Svar: 4,4 flm c) Flakmeter hade gett mest. Hade man dessutom annat gods under de sex sista kartongerna kunde man fått betalt två gånger för samma yta. Flakmeterkilo blir: 4, kgflm Volymkilo blir: 29, kg volym Verklig vikt är: kg 22. a) På ett flak med bredden 2,5 m får två EU-pallar plats bredvid varandra. Två pallar ger 0,8 flm. Nio rader ger 0,8 9 7,2 flm. b) Ja. Höjden kvar över bilpaketsburarna är 3,10 1,90 1,2 m. Vilket ger 3 återstående volym 1,2 2,5 7,3 21,90 m. 15

17 23. a) 4,8 flm. b) Diskussionsfråga. Här är ett möjligt svar: Tre i bredd. 3 st. 2,4 flm, 6 st. 4,8 flm. Det lilla utrymmet på sidorna används till spännbanden som dras igenom centrumhålen i trummorna och snett framåt. Lastas trummor bakifrån på terminal rullas de ofta på. Lastas de från sidan har truckföraren ofta gafflarna på vardera sidan om trummorna en bit nedanför diametern... Avsändaren får här betala för utrymmet de tar i praktiken. Man kan också lägga dem ner, på varandra. Flm hade blivit samma, men lastsäkringen en aning besvärligare a) En stapel med 20 pallar ger en höjd på 3 m. Tre staplar med 60 pallar ger 1,2 flm. 6 rader ger 61,2 7,2 flm. Totalt 18 staplar á 20 pallar blir 360 pallar. b) Varje pall väger 25 kg totalvikten blir kg (9 ton). c) Ja. Fordonets max.last är 12,8 ton. d) 10 st. Långgodset diameter motsvarar ca två pallhöjder. Två pallar i fem rader måste bort. 25. Pall C. 16

18 Registreringsbevis 26. a) Lastbil. b) Släpvagn. 27. a) Volvo FH-440. b) Lagab TI-L. 28. a) 3 st. b) 3 st. 29. a) 2530 mm. b) 2420 mm. 30. a) 9650 mm. b) mm. 31. Uppgiften finns inte. Ansvaret ligger på föraren att mäta höjden. 32. Ja, antalet axlar är 3 och antalet hjul är a) kg. b) kg. 34. a) kg. b) kg. 35. Totalvikt tjänstevikt = maxlast 36. Den tillfälliga och verkliga vikten vid ett visst tillfälle. 37. a) kg. b) kg. 38. I alla resterande frågor i kapitlet gäller att frågorna syftar till fordonen: - Lastbil 2 - Släpvagn 5 vars registreringsbevis finns som bilagor längst bak i övningsboken st. Maxlast för bil är kg ,

19 st ,8 dvs. 9 st st kg mm. 44. Framaxeln till dubbens centrum (draget). 18

20 Fortsättning och repetition I följande uppgifter har Lastbil 2 och släpvagn 5 använts. Finns som bilagor i faktaboken. Naturligtvis kan andra fordon användas. 45. a) kg. b) kg 46. a) kg. b) kg. 47. Ja, axelavståndet mellan andra och tredje axeln är mindre än 2 meter. 48. Inget. 49. Alla kg kg Följdfråga: Är det lagligt? 52. Diskussionsfråga. 53. Vid en punkt i mitten av flaket sett uppifrån, och så långt ned som möjligt nära flaket för stabilitetens skull. 19

21 6. Gränsöverskridande trafik 1. Fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och människor. 2. Länderna inom EU (förutom Bulgarien, Cypern, Irland, Rumänien och Storbritannien) samt Norge, Island och Schweiz. 3. Slopad personkontroll vid gränserna mellan de länder som ingår i Schengenavtalet. 4. Nej, det räknas bara som en godkänd ID-handling inom Sverige, så tillsammans med körkortet måste en internationell ID-handling eller pass kunna visas upp. 5. För exempelvis människor som bor i länder utanför Schengenområdet avkrävs ett visum (tillstånd) för att få resa in inom Schengenområdet. 6. Transport som passerar minst en gräns in i annat land. 7. Alla som har tillstånd för nationell yrkesmässig trafik. 8. a) Transport av gods mellan två länder där fordonet är registrerat i något av länderna. b) Inrikes transporter i ett land som inte fordonet är registrerat i. c) Transport av gods genom ett land utan att gods lastas på eller av. d) Transport mellan två länder som inte bilen är registrerad i. e) Det land där avsändaren finns, eller där omlastning mellan transportslag sker. Se nedan. f) Det land där mottagaren finns. g) Transporten bryts genom att godset lastas om till annat transportslag. Exempel bil tåg, bil båt, tåg flyg. 9. a) Blått kort, gemenskapstillstånd ger fria bilateral-, transit- och tredjelandstransporter inom EU/EFTA. b) CEMT-tillstånd ger fria bilaterala-, transit- och tredjelandstransporter inom CEMT-området. c) Medger en transport tur och retur mellan Sverige och ett annat land eller igenom ett transitland. d) Medger en transport tur och retur mellan någon av avtalsslutande parters territorium och ett tredje lands territorium. e) Ett tillstånd som ger utländska fordon, som kommer från länder som inte har slutit vägtransportavtal, rätt att utföra en transportera till eller från eller genom Sverige. 10. Ja. En vidimerad (undertecknad) kopia ska finnas med år. 12. Nej, det är ett undantag. 13. Nej, inte tre till. Tre transporter inom ett annat land är tillåtet. 14. Nej. 15. I många länder (52) fungerar ett CEMT-tillstånd, men man får helt enkelt undersöka varje land för sig i tabell. 16. I Rumänien fungerar gemenskapstillstånd, CEMT-tillstånd och tredjelandstillstånd. 20

22 17. Ett obegränsat antal transporter till länder som är anslutna till CEMTöverenskommelsen under ett år. 18. Förare som är medborgare i ett land utanför EES, men som är anställda av ett företag inom EES som bedriver internationell trafik. 19. CMR-konventionen. 20. Inför transporten ska avsändaren också skriva under fraktsedeln. 21. Transporter som går igenom länder (transitländer) inom EU/EFTA behöver inte betala tull och skatt i varje transitland. 22. När fordonet kommer till ett nytt land hade åkeriet fått betala skatt och tull för de varor som är lastade. När de lämnar landet betalas det tillbaks. 23. Den regleras av TIR-konventionen. 24. Ett TIR-carnet är ett tulldokument. 25. Anger bl.a. godsslag, antal kollin, bruttovikt. 26. Sveriges Åkeriföretag. 27. Praktiskt innebär det att fordonet är besiktigat för TIR, plomberas i avsändarlandet och öppnas inte förrän transporten är framme hos avsändaren. I TIR-carnet antecknar varje lands tull att plomberingen är obruten. Persontransporter 28. De företag som har tillstånd att bedriva nationell yrkesmässig persontrafik. 29. a) Tidtabellbunden persontrafik. b) Tillfällig trafik. c) Persontransporter i annat land än det som fordonet är registrerat. 30. a) Ett tillstånd att bedriva persontransporter yrkesmässigt internationellt. b) Förutom det blå kortet krävs ett rosa tillstånd för internationell linjetrafik. c) Förutom det blå kortet krävs ett grönt tillstånd/färdblad/way-bill häfte för internationell beställningstrafik. 31. Kontrolldokument för beställningstrafik och tillstånd för linjetrafik samt speciella tillstånd för Ryssland och Ukraina. 32. Interbus-överenskommelsen eller ASOR-dokument. 33. I landet där bussföretaget har sitt huvudkontor. 34. Transportstyrelsen. Längd och bredd 35. 2,55 m m. 21

23 7. Lastsäkring 1. Något som bär upp lasten, som exempelvis flak, container, trailer. 2. 1,20 x 0,80 m. 3. Hel, ren och märkt. 4. Palldepåer. 5. B-pall är före detta godkända EUR-pallar. 6. Mottagaren. 7. Diskussionsuppgift. 8. Terminalerna. 9. 0,6 x 0,8 m ,20 x 1,20 m pallplatser st. 13. Gods, tank, bulk. 22

24 14. Temperaturbegränsning Använd inte säckkärra Ömtåligt hanteras varsamt Max staplingsgräns Aktas för värme Tyngdpunkt Kläm här 15. Ej lämplig att lyfta utan hjälpmedel. 16. Ja, dokumenterad utbildning och körtillstånd. 17. Vara till fara för person. Orsaka skador på egendom. Släpa efter eller falla av fordonet. Orsaka störande dammbildning eller liknande. Försvåra körningen av fordonet. Framkalla onödigt buller. 18. Framåt: Hela lastvikten, 2000 kg. Sidorna: Halva lastvikten, 1000 kg. Bakåt: Halva lastvikten, 1000 kg. 19. När gods står nära varandra eller mot väggarna och ev. utrymme däremellan inte är större än knappt 15 cm. Kan en tompall få plats i mellanrummet kan den ligga kvar där 20. Vägarna är inte helt plana och flaket vibrerar alltid något under färd. Därför kan gods flytta på sig under färd, vandra. 21. Friktion kan sägas vara hur trögt två ytor glider mot varandra ,4 µ. 23. a) 0,45/0,5 µ. b) 0,5 µ ,2 µ. 25. En ökad friktion. 26. Överfallssurrning syftar till att trycka ner godset mot underlaget, dra godset nedåt. Blir vinkeln för liten, drar banden mer och mer bara i sidled kg, det vill säga 10 % av bandets brottgräns. 23

25 Beräkningar 28. a) 3 st. Friktionskoefficient, trä mot trä i tabell s. 99 ger 0,5. Tabell överfallssurrning s Friktionskoefficienten. 0,5 medför i sidled och bak: ej glid. Framåt håller ett band för 790 kg kg 2370 kg Vilket övergår lådans vikt. b) 1 st. Förstängs lådan framåt med exempelvis en tompall är det heller inget glid framåt. Då räcker det med ett spännband för vandringsrisken. 24

26 29. a) Loopsurrning. b) 4 st. spännband, två par. Vi får inte veta vilket material flaket är. Därför räknar man med 0,2 i friktionskoefficient. I tabellen för loopsurrning s. 103 avläses 5,2 ton för ett loopsurrningspar. Framåt ligger den mot framstammen (7 m lång) vilket gör den förstängd. 30. a) Diskussionsfråga. b) Nej, det måste finnas mittstöttor. 31. a) 6 st. b) 2 st. 32. Vikt per skåp 700 kg, en information som saknas i övningsboken. Svar 5 band. Fem elskåp står på längden intill varandra och mot framstammen. Tabell s H/B = 2,1 / (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4) = 2,1/2,0 = 1,05 dvs. 1,2 i listan. 5 rader innebär att ett band håller 790 kg, 5 skåp x 700kg = 3500 kg 5 band x 790kg = 3950 kg dvs. OK! 33. Diskussionsfråga st. Sid 107 faktaboken. 35. Diskussionsfråga. 36. Ja, 50 cm om fordonet är utrustat med automatiska surrningsspännare. 37. Nej. 38. Nej Skolskjuts och transport av passagerare 40. Vid 15-års ålder års åldern. 42. Ett giltigt trafiktillstånd, beroende på om transporten sker med buss eller personbil. 43. Nej. 44. Normalt inte. 45. De ska tändas 100 m före avstigningen och släckas 100 m efter avstigningen. 46. Föraren. 47. Det är normalt tillåtet. 48. Föraren 25

27 Sjukdomar och dolda handikapp 49. En öppningsbar amulett innehållandes medicinsk information om bäraren. 50. a) Afasi yttrar sig ofta i språkstörningar och kan ha svårt att förstå andra människor. b) Astma yttrar sig som kraftiga andningssvårigheter. c) En diabetiker som får anfall blir blek, darrig, kallsvettig och ibland irriterad. Personen kan också komma i medvetslöshet. d) Epilepsi kan yttra sig som anfall, där personen kan falla omkull, drabbas av ofrivilliga muskelryckningar och ibland förlora medvetandet. e) En hjärtsjuk kan bli omtöcknad, yr och även förlora medvetandet. f) Vid stroke anfall förlorar ofta någon kroppsdel sin funktion. g) A Ansikte, K Kroppsdel arm/ben, U Uttal, T Tid. 51. Diskussionsfråga. 26

28 8. Sparsam körning 1. Ca 12 % kan uppnås kr/år med en bränslebesparing på 12 %. 3. Körningen blir mer planerad och lugn. Många förare vittnar om att de blir lugnare. 4. Planerad körning. Släppa gasen tidigt och rulla så mycket som möjligt. Koppla så lite som möjligt. Låg tomgångskörning och låg överhastighet. 5. Exempelvis däck och motorvärme vid lägre grader. 6. Utrullning, tomgång och överhastighet. 9. Farligt gods 9.1 Inledande övningar 1. Ämnen och föremål som av kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport (ÖB s.55, LB 117). 2. Vid transitering går transporten genom ett eller flera länder, i vilka ingen lastning eller lossning sker. 3. Sjötransporter: IMDG-koden. Flygtransporter: ICAO-TI. Landtransporter: ADR. Järnvägstransporter: RID. 4. a) Multimodal transport är en transport med flera transportslag inblandade. b) Kombitransport Betecknar en transport där flak/container/ekipage sätts/körs på järnvägsvagnar. Landtransport järnvägstransport landtransport. c) En internationell transport passerar minst en gräns och går därmed mellan minst två länder. d) Nationella transporter går inom samma land. 5. Östersjöavtalet innebär att reglerna för ADR-S, alltså reglerna gällandes vägtransporter, också gäller för färjetrafiken. Normalt skulle reglerna för sjötransporter, IMDG-koden, gälla. Östersjöavtalet är alltså ett slags undantag. 6. Ja. 7. a) Ett stuvningsintyg är ett intyg som visar att lastningen har utförts i enlighet med gällande regelverk inom ADR och lastsäkring. b) En lastbärare är det som bär lasten, det vill säga flak, container, släp, trailer m.m. c) En tranportenhet transporterar godset, det vill säga lastbil eller lastbil med släp. I båda nämnda fallen är det en (1) transportenhet. 8. Även om reglerna för vägtransporter även gäller inom ramen för Östersjöavtalet, så finns det skillnader. Det är bl.a. nödvändigt att skylta med orange skylt även vid de tillfällen som på land anses vara undantag, nämligen vid värdeberäknad mängd, begränsad mängd och tömda, ej rengjorda förpackningar. 9. Se sista sidan i läroboken (gäller första upplagan). Förare 4000 kr och ev. annan delaktig 2000 kr. 27

29 10. Föraren 3000 kr och du 3000 kr. I och med 1.3-utbildningen innebär det att du räknas som besättningsmedlem kr eller 4000 kr Det är en tolkningsfråga 12. Föraren får böta 3000 kr. Utan utbildning räknas du som passagerare, vilket inte är tillåtet att ha med då transporten är att betrakta som en ADR-transport. 13. Varor med hög riskpotential är speciellt intressanta för stöld och missbruk. 14. Transportskydd är ett samlingsnamn på de försiktighetsåtgärder runt transport av farligt gods och som syftar till att minimera riskerna för olyckor, stöld och att obehöriga får tillgång till det. 15. Som ett led i transportskyddet är transportföretaget skyldig att upprätta en skyddsplan, ett dokument som beskriver företagets rutiner i alla delar av transporten och vid ev. olyckor och tillbud. 16. En säkerhetsrådgivare arbetar tillsammans med företagsledningen förebyggande ang. transporter av farligt gods. 17. Efter avslutat och godkänt slutprov utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett plastkort med foto hämtat från senast utfärdade körkortet (vilket kan ställa till det för gymnasieelever utan körkort ). 18. Inledande text som ska följas av fråga 18a som i tryckning 1 är 19a. 19. a 5 år. 20. b) Repetitionsutbildning. 21. Förutom truckutbildning och körtillstånd behövs ADR 1.3 utbildning för alla som medverkar till en transport. 28

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods.

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Transport av farligt gods ADR och IMDG Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Observera: trycksaken ersätter inte regelverket. Innehållsförteckning Sidan Klasser med Etiketter

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften

Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften Bild 1 Järnväg Lastsäkring för att förebygga godsskador på väg, järnväg, sjö och i luften Bild 2 Järnväg Allmänt Transportbranschen är i behov av järnvägstransporter för gods som transporteras långa sträckor.

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Mat ger oss liv men kan också ge men för livet En genomsnittssvensk förbrukar 650 kg

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Veta vad man bör göra vid en misstänkt förgiftning eller om man själv eller någon annan fått kemikalier på sig eller i sig Det här kapitlet behandlar farliga

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM Int trp, allm Er beteckning Handläggare Tina Thorsell PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Nedan följer den tolkning Sveriges Åkeriföretags

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 2015 TRANSPORT AV FARLIGT GODS Detta är en lathund och ett hjälpmedel, tänk på att det är regelverket som gäller i alla lägen. DB Schenker påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller fel

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt.

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009 De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. I katalogen framgår om kursen är en kravkurs och till vilka den vänder sig.

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Övergångsorganisationen

Övergångsorganisationen Övergångsorganisationen Övergångsorganisation Stab Vägtrafik lagstiftning Yrkestrafik Fordon Körkort Förvaltnings rätt Statistik ochanalys Transportstyrelsen Vägtrafikavdelning Stab Vägtrafik lagstiftning

Läs mer

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan FAKTABLAD Undantag Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring

Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Bara pinsamt eller en ren katastrof? Råd, regler och tips vid lastsäkring Du har väl lastsäkrat? Checklista: Personbil Har du säkrat lasten åt alla håll?..sid 3 Släpkärra Vilken vikt på släpkärra får din

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

GODSHANTERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GODSHANTERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GODSHANTERING Ämnet godshantering behandlar godshantering med hjälp av truckar, maskiner och olika typer av lastbärare. Det behandlar också lastning, lossning och lastsäkring av gods samt lagar och andra

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna.

Läs mer

Introduktion till utlastningen SLS.

Introduktion till utlastningen SLS. Innehållsförteckning Group Slide 2 5 februari 13 1. Index 2. Presentation 3. Karta över :s europahubbar 4. Lista över Schweinfurts och Tongerens distributionsländer 5. Sekvenslastning från Göteborg till

Läs mer

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige ARBETSTIDSLAGEN Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige Arbetstidslagen 2014-12-03 1 ARBETSTIDSLAGEN (SFS 1982:673) Nationella bestämmelser samt bestämmelser baserade på EU-direktivet 2003/88/EG Arbetsmiljöverket

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 HANDLINGSPLAN VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 1 Innehåll MÅL... 3 AKUT OMHÄNDERTAGANDE... 3 OMHÄNDERTAGANDE

Läs mer

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f.

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. 2 Farligt gods Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Farligt gods [3161] Lag (2006:263) om transport av farligt gods Inledande bestämmelser 1 [3161] Syftet

Läs mer

Lastsäkringskrav enligt ADR

Lastsäkringskrav enligt ADR Lastsäkringskrav enligt ADR Nils Andersson, MariTerm AB Max 15 cm? Utdrag från ADR 2013: Avsnitt 7.5.7.1: Lastsäkring enligt ADR Transport av farligt gods Kollin, som innehåller farliga ämnen och oförpackade

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Etiketter för transport av Farligt Gods

Etiketter för transport av Farligt Gods Etiketter för transport av Farligt Gods Om våra etiketter Zetterqvist Tryckeri har tryckt och levererat etiketter för märkning av Farligt Gods i mer än 20 år. Vi lagerhåller alla etiketter och leverans

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Produktvillkor Green Cargo Bil

Produktvillkor Green Cargo Bil Produktvillkor Green Cargo Bil 1. Transportbeställning Beställning av transport ska göras till Green Cargo Kundservice mot gällande avtal senast kl. 16.00 vardagen innan transport om inget annat avtalats.

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR T R A N S P O R T A V F A R L I G T G O D S KURSKATALOG VÅR 2015 2 SäkerhetsRådgivarnas kursutbud VÅREN 2015 GRUNDKURSER längd pris februari mars april maj juni Vägtransport av farligt gods ADR 2 2 8 950

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Guide för kund Våra produkter Comfort INRIKES: Styckegodssändning med en maxvikt på 999 kg, maxvolym 3,57 m 3, maxhöjd 220 cm och maxlängd är 240 cm. Dessa sändningar

Läs mer

2014-12-17 PM int trp. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare

2014-12-17 PM int trp. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM int trp Er beteckning Handläggare Fredrik Engström Fredrik.engstrom@akeri.se PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare Nedan följer den tolkning Sveriges

Läs mer

Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist

Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist Åsa Bokenstrand, hälsoutvecklare idrottsnutritionist Grundläggande näringslära Energiintag och fördelning kopplat till prestation Trenddieter kopplat till prestation Train low, compete high Egna erfarenheter

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav.

Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav. Från och med den 1 januari 2015 finns det nya reviderade bestämmelser för landtransport av farligt gods (ADR/RID). Precis som tidigare så finns det en övergångstid på sex (6) månader, vilket innebär att

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Inledning Regelverk ADR 2013 (MSBFS 2012:6) trädde i kraft 1 januari 2013. Flera aktörer inom transportledet påverkas mer eller

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Lag om vägtrafikdefinitioner [8501] Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 1 [8501] De beteckningar som finns i 2 med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Lasta lagligt Vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon 2010 Innehållsförteckning Vägnätet... 3 Kartor visar vägnätets bärighetsklasser... 3 Vikt- och dimensionsbestämmelser... 4 Max axeltryck...

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

FARLIGT GODS. Farligt gods

FARLIGT GODS. Farligt gods FARLIGT GODS Farligt gods 227 Vad är farligt gods Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysiska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport.

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Lastsäkring vid transport på landsväg

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Lastsäkring vid transport på landsväg Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Lastsäkring vid transport på landsväg 1 TYA, 2010 Den här lathunden ger förenklade instruktioner om hur du säkrar last enligt kraven i TSVFS 1978:10 och VVFS

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2012:60) om körkortets utformning och innehåll; beslutade den xx 2013. TSFS 2013:xx Utkom från trycket den xx 2013 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Transport av farligt gods Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Lagstiftning... 6 Regelverk för transport av farligt gods...8 Indelning och innehåll i ADR-S och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR TRAFIKSÄKERHETSPOLICY OCH ANVISNINGAR Trafiksäkerhetspolicy reviderad 2005-12-14 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Inom Sjöfartsverket ska vi sträva efter att alla anställda ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Transportören AB Fraktvillkor 2013

Transportören AB Fraktvillkor 2013 Fraktvillkor 2013 1. Ansvar Alla uppdrag utförs på grundval av Nordiska Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB 2000 för transport, spedition och lagring som bl a ger oss rätt att begränsa ansvaret

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

Tank- och bulkbilsförare

Tank- och bulkbilsförare Loggbok - Komplement Tank- och bulkbilsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön I den här broschyren beskriver vi hur du som är ansvarig för arbetsmiljön ska göra för att förebygga kemiska risker. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Peter Andersson. MariTerm AB

Peter Andersson. MariTerm AB Peter Andersson INLEDNING samt ANSVARSFÖRDELNING VID BRISTFÄLLIG LASTSÄKRING I SVERIGE 1 Standarder: En 12195-1 pren 12642 Ansvarsfördelning vid bristfällig lastsäkring i Sverige Schenkers program för

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön Information om kemireglerna På www.av.se finner du En presentation av kemiföreskrifterna. En Vägledning till reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer