Facit. Tryckning 1:1. Instuderingsuppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facit. Tryckning 1:1. Instuderingsuppgifter"

Transkript

1 Facit Instuderingsuppgifter

2 1 Transport allmänt % 2. Fördelar: Nackdelar: Dörr-till-dörr Höga kostnader under tiden transporten utförs Få omlastningar Vägnätet har sina begränsningar, om än få Låga omlastningskostnader Miljöpåverkan Direkt avsändare till kund Delleverera under transport 3. Fördelar: Nackdelar: Stor mängd gods per transport Omlastning krävs oftast Minskad miljöpåverkan Dyra terminal/omlastningskostnader 4. Kombitransport är en transport där både järnväg och lastbil används, ex flak, trailer eller hela ekipage lyfts/körs på järnvägsvagnar 5. Intermodal transport kallas det då minst två olika transportslag ingår, exempelvis lastbil båt, lastbil tåg båt, tåg båt. 6. Över hälften. 7. Distribution innebär oftast att leverera varor till mottagare och hämta in gods från avsändare dagtid. Sändningarnas storlek är mindre men antalet leveranser är större. Jämför exempelvis en Företagspaketsbil på Poståkeriet. 8. En lots lastar och lossar ekipage, dagtid. Här gäller det ofta större storlek på sändningarna men färre antal. En lots sköter ofta om ekipaget genom att tvätta, tanka, serva det. 9. Ett linjeansvar betyder att man ifrån ett geografiskt område till ett annat område ansvarar för alla eller delar av transporterna som beställs genom speditören. 10. Linjetrafik inom persontransporter har en tidtabell och given rutt. Beställningstrafik utförs efter beställning. Inom godstransporter är linjetrafik att motsvara med linjeansvaret enl. ovan, exempelvis terminal-terminal. Beställningstrafik kallas på vissa håll även jobba själv bil. Yrkesförarkompetens 11. Nej, man måste även ha genomfört Yrkesförarkompetensutbildning och inneha Yrkeskompetensbevis 12. Yrkesförarkompetensutbildning Persontransporter 13. Nej. YKB:n är kopplad till motorfordonet. Fel i övningsboken frågan ska hänvisa till fråga timmar timmar timmar 1

3 17. 5 år 18. Genomgå en repetitionsutbildning om 35 timmar inom 5 år september Nej, de anses genom hävdvunnen rätt ha erfarenhet motsvarande grundutbildningen. 21. Persontransporter 2015 och godstransporter Föraren måste kunna uppvisa ett Yrkesförarbevis vid kontroll. Eleven måste därför vänta tills beviset är levererat. 23. Rätten att framföra fordon i yrkesmässig trafik upphör. 24. Snarast anmälas till Transportstyrelsen. 25. Det gamla ska sändas till Transportstyrelsen. Yrkesmässig trafik 26. Transporter med personbil, lastbil, buss, terrängvagn, traktor (med eller utan släpvagn) av personer eller gods mot betalning. 27. Linjetrafik, taxitrafik, beställningstrafik, godstrafik. 28. Registrerat företag, trafikstillstånd, trafikansvarig vars yrkeskunnande, ekonomiska resurser, goda anseende och lämplighet bedöms. 29. Rättsregler, Företags- och ekonomisk ledning, tekniska normer och driftsförhållanden samt trafiksäkerhet kronor 31. Ja. 32. Nej. 33. Nej, man måste ha taxiförarlegitimation. 34. Ett gemenskapstillstånd, blåa tillståndet. 35. Nej. 2

4 Vägtransportföretagens organisation 36. Förmedlar transportuppdrag. 37. Transportör är den som sluter transportavtal med avsändaren. 38. Länstrafik och rikstrafik. 39. Länstrafiken Länstrafikansvarig. Trafikhuvudman Operatörerna Anställningsvillkor som löner, arbetstider, arbetsmiljö, försäkringar m.m. 3

5 Transportavtal och fraktsedlar 42. Den som transporterar godset. 43. Avsändarens namn och adress. Transportörens namn och adress. Ort och dag transportörens mottagande av godset samt bestämmelseorten (dit godset ska). Mottagarens namn och adress. Antal kollin samt godsbeskrivning. 44. Sändningsnummer är ett unikt nummer för just en specifik leverans, likt ett personnummer. 45. Förpackning, kartong, pall, dunk, fat m.m. 46. Re Registreringsunderlag, Tu transportföretagets utlämningskvitto, M mottagarkvitto, A avsändarkvitto. 47. Re registreringsunderlaget. 48. Transportören blir plötsligt ansvarig för godset. Därför bör en ny transport till avsändaren startas så fort som möjligt. 49. Notera emballageskada på fraktsedeln och signera. 50. Att inom sju dagar anmäla det till speditören. 51. Ja, om det finns ett avtal om det mellan mottagare och speditör, ofta kallat lossningsavtal. 4

6 2 Hälsa och ergonomi 1. a) Arbetsmiljölagen. b) Förebygga ohälsa och olycksfall samt ge god arbetsmiljö. c) Alla arbetstagare. 2. SAM innebär att företaget ska planera, leda och kontrollera verksamheten och utreda eventuella arbetsskador och undersöka risker. 3. Förebygga såväl psykiska som fysiska risker med arbetet. 4. Dokumentation gör att det vid senare tillfällen går att utreda ansvar och vilka åtgärder som har gjorts. 5. a) Ansvaret för att SAM utförs är arbetsgivaren. b) Arbetstagaren är skyldig att hålla sig till arbetsbeskrivningar, delta i förändringsarbete, använda skyddsutrustning och rapportera ev. säkerhetsbrister till arbetsledningen. 6. Arbetsmiljöverket. 7. Lagen reglerar arbetstid per dygn, per vecka och per år. Den tar också upp nattvila, raster och pauser. 8. Alla som är anställda och utför arbete i Sverige, var än företagsledningen sitter i världen. 9. a) Vägarbetstidslagen och förordningen om Kör- och vilotider. b)säkerställa en sund konkurrens, ge föraren en god social situation och bidra till en ökad trafiksäkerhet. Hot och våld st. 11. Kontanthanteringen minskar bland annat st. 13. Hot och våld sorteras in under arbetsmiljön och ska alltså ingå i SAM, den systematiska miljöarbetet, och rapporteras och utredas. 14. En tredjedel. 15. Det finns fall som tyder på att det finns informatörer hos avsändare/terminaler som betalas för att ge tips och anvisningar. 16. Inte lämna fordonet obevakat, låsa, välja säkra eller säkrade uppställningsplatser, inte tala om lasten för utomstående, ev. välja alternativa vägar (ofta svårt i praktiken). 17. Alkohol, hemelektronik, datorer, märkeskläder m.m. 18. Säker uppställningsplats är en inhägnad, upplyst och bevakad parkering. 5

7 Människosmuggling 19. I bilar och lastbilar. 20. Det är olagligt att hjälpa någon utländsk medborgare att olovligt komma in i eller passera igenom Sverige. Föraren kan troligtvis bli bötfälld Godssmuggling 21. Avsändare, mottagare, kvantitet och varumärke. 22. Tung trafik. Hälsa och ergonomi 23. Arv, lagar och förordningar, arbetsinnehåll m.m. 24. Levnadsvanor och val av arbetsrörelser, arbetsställningar, rörelseträning och användandet av hjälpmedel m.m. 25. Snabba och oregelbundna måltider, stillasittande arbete, oregelbunden arbetstid, övervikt, belastningsskador, trötthet och stress. 26. Denna fråga finns numer inget svar på i boken 27. Att gå eller cykla ger en allmän konditionsträning. 28. Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 29. Stress, belastning, socialt stöd, nätverk, arbetssituation, självförtroende, kontroll över tillvaron, hopp och framtidstro. 30. Sockerarter, stärkelse och kostfibrer. 31. Exempelvis potatis, bröd, pasta, mjöl, frukt och grönsaker. 32. De korta, snabba kolhydraterna som finns i sockerrika livsmedel höjer blodsockernivån hastigt under kort tid. Långa, långsamma kolhydrater ger en långsam och mer varaktig blodsockerstegring (mörkt bröd, fullkornspasta, -ris m.m.). 33. Godis, läsk, kakor, vitt bröd m.m. 34. Kött, mjölk, ägg, fisk, potatis, ärtor, bönor, spannmål, svamp m.m. a) Fettet frigör fettlösliga vitaminer och fettsyror behövs för att kroppen ska kunna reparera och bygga upp celler samt tillverka hormoner. b) Fett är energi för kroppen. c) Mättat, enkelomättat och fleromättat. d) Mättat fett finns i livsmedel från djur, som fettrikt kött, mjölk, grädde, fil, smör, ost m.m. Enkelomättat fett finns i vegetabiliska livsmedel som oliver, olivolja, rapsolja, vissa nötter m.m. Fleromättat fett finns i fet fisk som lax, sill, makrill, strömming samt i musslor. e) Det mättade fettet kan leda till ökat kolesterol, som i sin tur kan ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar. 35. Vitaminer. 36. Exempelvis järn, kalcium, jod och zink. 37. Fibrer ger oss en ökad mättnadskänsla under längre tid. Fibrer håller dessutom mage och tarmar i trim. 38. Exempelvis grovt bröd, havre, råg, linfrö, bönor, frukt, bär och grönsaker. 39. Antioxidanter tar hand om cellernas avgaser, fria radikaler. 6

8 40. Exempelvis vitaminerna E och C, riboflavin, selen, zink och mangan. 41. Fett kcal. 43. Att inte stoppa in mer energi än vad kroppen gör av med. 7

9 3 Kundrelationer och kvalitetsbegrepp 1. Speditören, åkeriet, avsändaren och sig själv. 2. Resebolaget, bussföretaget och sig själv. 3. Taxibolaget, företaget och sig själv. 4. Diskussionsfråga Bemöter resenärer, uppdragsgivare, medarbetare, kollegor och myndigheter med ärlighet, öppenhet och respekt. 2. Behandlar alla lika och diskriminerar inte någon oavsett kön, tro, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. 3. Planerar, arrangerar och utför resor med hänsyn till resenärernas och medarbetarnas trygghet, säkerhet och välbefinnande. 4. Planerar, arrangerar och utför resor så att dessa påverkar natur och miljö i så låg utsträckning som det tekniskt och ekonomiskt är möjligt. 5. Beaktar god affärssed. 6. Respekterar gällande lagar, regler och allmänna villkor som verksamheten omfattas av. 7. Hanterar reklamationer och misstag på ett ansvarsfullt sätt, vilket innebär att beslut i Allmänna reklamationsnämnden följs. 8. Arbetar systematiskt med att förebygga förseningar och förhindra olyckor. 9. Ger korrekt information samt visar öppenhet i kommunikation med resenärer, medarbetare, massmedia, myndigheter och övriga intressenter. 10. Inte medvetet deltar i att planera, arrangera eller utföra resor som kan antas ha oetiska eller kriminella syften. 6. Diskussionsfråga. 7. Diskussionsfråga. 8. Ett varumärke är en slags känsla omkring en logga/företagsnamn. 9. Diskussionsfråga. 10. Diskussionsfråga. 11. Diskussionsfråga. 12. a) Diskussionsfråga. b) Diskussionsfråga. 13. Ja. 14. Diskussionsfråga. 15. Diskussionsfråga. 16. Diskussionsfråga. 8

10 4 Arbetstider 1. Arbetstidslagen, vägarbetstidslagen och EU:s förordning om kör- och vilotider Säkerställa en sund konkurrens. 2 Ge föraren en god social situation. 3 Bidra till ökad trafiksäkerhet Arbetstidslagen 3. Skriftligt informera samtliga arbetsgivare om sina olika anställningar. 4. a) 40 timmar per vecka. b) måndag till söndag a) Den anställde finns på arbetsplatsen och är beredd att börja arbeta. b) Jourtid får maximalt uppgå till 50 timmar per månad. 6. Under beredskapstid är arbetstagaren skyldig att vara anträffbar och vara beredd att ta sig till arbetsplatsen timmar. 8. a) Halvtidsanställd. b) Deltidsanställd. 9. Övertid. 10. Mertid. Frågan bör kompletteras med: för en deltids/halvtidsanställd? timmar per vecka timmar. 13. kl Fackliga förhandlingar genom kollektivavtal. Finns inte det, Arbetsmiljöverket. 15. Minst 36 timmar. 16. Ja, även om det rekommenderas att veckovilan ska förläggas till just lördag/söndag. 17. a) 5 timmar. b) Bör inte understiga 30 minuter. 18. Raster ingår inte i arbetstiden och arbetstagaren ska kunna lämna arbetsplatsen. En paus tas vid arbetsplatsen och ingår i arbetstiden. 19. a) Nej. b) Från Ljungby till Markaryd är det arbetstid och normalt bilersättning. c) Ja. 20. Att registrera sin arbetstid. 9

11 Vägarbetstidslagen 21. För alla mobila arbetstagare som är anställda hos ett företag vars huvudsyssla är att utföra gods- eller persontransporter. 22. Maximalt 48 timmar timmar timmar timmar minuter. 27. Ja. Den totala arbetsdagen är 9 timmar. Inget pass överstiger 6 timmar och den totala rasttiden är 60 minuter. 28. Arbetsgivaren i minst 2 år. Kör- och vilotider 29. a) 11 timmar. b) 45 timmar. c) 9 timmar. 30. a) 3. b) Nej. 31. a) 24 timmar. b) Senast tredje veckan efter reduceringen utfördes. Ett annat sätt att uttrycka det: Om reduceringen utfördes V1 måste de reducerade timmarna tas igen senast under V timmar (3 + 9 timmar). 33. a) 4,5 timmar. b) 45 minuter. c) minuter (inte omvänt!). d) 4,5 timmar timmar timmar gånger per vecka timmar timmar timmar. 40. a) 1 timme b) Nej. Avbrott får bara göras under normal dygnsvila. 41. Kl Söndag kl a) Kl b) 2 ytterligare, d.v.s. 3 gånger under en vecka. 44. Söndag kl Nej, kravet att ha minst 9 timmars vila uppnås inte. 10

12 46. Måndag kl till söndag kl Ja, två gånger och maximalt 1 timme totalt. Överstigs tiden måste en ny dygnsvila påbörjas 48. Oavsett vad arbetsveckan innehöll finns får inte arbete utföras mer än 6 dygn i sträck (överst sid 66). 49. Senast V De reducerade timmarna får läggas tillsammans med dygns- och veckovila. 51. a) fredag kl b) 9 timmar. 12 timmar (frågan hör inte till multibemanning). 52. Kl Sträcka = Hastighet x tiden Gemensamma jämförelser och utredande problemlösning på tavlan. 54. Gemensamma jämförelser och utredande problemlösning på tavlan timmar. 56. Kl timmar = måndag Färjan anländer måndag kl = 11 timmar och 40 minuter = 11,66 timmar. 11,66 x 65 = 758 km. Färdskrivaren 57. Exempelvis annat arbete som utförts innan kortet sattes i. 58. Göra manuell utskrift. 59. Flera modeller går till läget annat arbete. 60. a) Var tredje vecka. b) Var sjätte vecka. 61. Åkeri, förare, verkstad, Polis. 62. a) 5 år. b) 7 dygn. c) 15 dagar. d) Göra datautskrift med anteckningar före och efter arbetsdagen. 63. a) Vila. b) Tillgänglig. c) Annat arbete. d) Körning. 64. a) 90 km/h. b) Vila. c) kl d) Nej, 15 timmarsregeln överstigs. 11

13 65. a) Längst in, bakom plastskivan. b) I fack nr För 28 dagar bakåt i tiden. 67. Ja, för att få en samlad bild av hela perioden. 68. Inom 7 dagar. 69. a) Vart annat år. b) Det innebär att bilen inte får användas vid yrkesmässig trafik. 70. För vilka fordon nedan krävs inte färdskrivare? Bärgningsbil, totalvikt under 3,5 ton Lastbil, totalvikt över 3,5 ton Lastbil, totalvikt under 3,5 ton Buss, totalvikt över 3,5 ton Mobilkran, maxhastighet 45 km/h Lastbil, godstransport över 3,5 ton Brandbil,, totalvikt över 3,5 ton Militär lastbil, totalvikt över 3,5 ton 12

14 5. Fraktsedlar, vikt och volymberäkning 1. Lagen om inrikes vägtransporter och Alltrans 2007 reglerar bland annat ansvaret (repetition, se s. 30). 2. Ja. 3. Anvisningar vid leverans, modellnummer. 4. Avsändaren, mottagaren, transportföretaget och speditören. 5. Ansvaret för godset blir åkeriets/speditörens. 6. Speditören/åkeriet blir ersättningsskyldig ifall godset försvinner eller förstörs. Ansvaret har inte övergått till mottagaren. 7. Notera emballageskada på fraktsedeln och få avsändaren att signera. Är det Farligt gods får det dock inte lastas ändå! 8. Meddelar förman. 9. Ansvaret vilar på föraren så fort godset är lastat. Eventuella avvikelser måste meddelas innan godset lämnar terminal/avsändare. 10. Noterar detta på fraktsedeln och signerar. Då blir mottagaren inte ekonomiskt belastad. 11. Tar tillbaks varorna och meddelar ledningen som meddelar avsändaren. 12. a) Att inom 7 dagar ta kontakt med speditören och säga just att emballaget var helt men att det inuti var sönder. b) Den kommer ogillas. Alltså mottagaren får stå för det själv. 13. Åkeriet/speditören. Prissättning 14. Längden Bredden Höjden Längden Bredden 15. 2, ,2 0,7 0,4 0,34 m (Volym anges med 2 decimaler) 17. 1,65 0,75 0,5 flm (Flakmeter anges med 1 decimal) 2, ,4 flm. b) 780 kg flm 19. a) 1. b) 2. 13

15 20. a) En pall rymmer tolv lådor i tre lager som har höjden 0,9 m. Pallens höjd 15 cm 3 ger totalhöjd pall plus lådor på 1,05 m. Volym per pall: 1,2 0,8 1,05 1,00 m. Med tolv lådor per pall ger det sex pallar vilket innebär totalvolymen: m. b) Fordonets skåp är 3,1 m alltså måste lasten placeras i tre staplar med totalhöjd 21,05 2,10 m. Tre pallar bottenarea ger 3 0,4 1,2 flm 14

16 ,81,11,130 29,04 m b) Eftersom flaket är 2,5 m brett kan tre kartonger stå i botten mot framstammen. Höjden 1,1 m och längden från framstammen 1,1m, dvs. 1,1 flm. På dessa läggs tre kartonger till, likadant. Nu är höjden 2,2 m, vilket innebär att det är 80 cm kvar till taket. På topp kan därför två kartonger läggas. Per 1,1 flakmeter får det plats 8 kartonger. På 2,2 flm 16 st. På 3,3 flm 24 st och på 4,4 flm 30 st. (lite luft upptill) Svar: 4,4 flm c) Flakmeter hade gett mest. Hade man dessutom annat gods under de sex sista kartongerna kunde man fått betalt två gånger för samma yta. Flakmeterkilo blir: 4, kgflm Volymkilo blir: 29, kg volym Verklig vikt är: kg 22. a) På ett flak med bredden 2,5 m får två EU-pallar plats bredvid varandra. Två pallar ger 0,8 flm. Nio rader ger 0,8 9 7,2 flm. b) Ja. Höjden kvar över bilpaketsburarna är 3,10 1,90 1,2 m. Vilket ger 3 återstående volym 1,2 2,5 7,3 21,90 m. 15

17 23. a) 4,8 flm. b) Diskussionsfråga. Här är ett möjligt svar: Tre i bredd. 3 st. 2,4 flm, 6 st. 4,8 flm. Det lilla utrymmet på sidorna används till spännbanden som dras igenom centrumhålen i trummorna och snett framåt. Lastas trummor bakifrån på terminal rullas de ofta på. Lastas de från sidan har truckföraren ofta gafflarna på vardera sidan om trummorna en bit nedanför diametern... Avsändaren får här betala för utrymmet de tar i praktiken. Man kan också lägga dem ner, på varandra. Flm hade blivit samma, men lastsäkringen en aning besvärligare a) En stapel med 20 pallar ger en höjd på 3 m. Tre staplar med 60 pallar ger 1,2 flm. 6 rader ger 61,2 7,2 flm. Totalt 18 staplar á 20 pallar blir 360 pallar. b) Varje pall väger 25 kg totalvikten blir kg (9 ton). c) Ja. Fordonets max.last är 12,8 ton. d) 10 st. Långgodset diameter motsvarar ca två pallhöjder. Två pallar i fem rader måste bort. 25. Pall C. 16

18 Registreringsbevis 26. a) Lastbil. b) Släpvagn. 27. a) Volvo FH-440. b) Lagab TI-L. 28. a) 3 st. b) 3 st. 29. a) 2530 mm. b) 2420 mm. 30. a) 9650 mm. b) mm. 31. Uppgiften finns inte. Ansvaret ligger på föraren att mäta höjden. 32. Ja, antalet axlar är 3 och antalet hjul är a) kg. b) kg. 34. a) kg. b) kg. 35. Totalvikt tjänstevikt = maxlast 36. Den tillfälliga och verkliga vikten vid ett visst tillfälle. 37. a) kg. b) kg. 38. I alla resterande frågor i kapitlet gäller att frågorna syftar till fordonen: - Lastbil 2 - Släpvagn 5 vars registreringsbevis finns som bilagor längst bak i övningsboken st. Maxlast för bil är kg ,

19 st ,8 dvs. 9 st st kg mm. 44. Framaxeln till dubbens centrum (draget). 18

20 Fortsättning och repetition I följande uppgifter har Lastbil 2 och släpvagn 5 använts. Finns som bilagor i faktaboken. Naturligtvis kan andra fordon användas. 45. a) kg. b) kg 46. a) kg. b) kg. 47. Ja, axelavståndet mellan andra och tredje axeln är mindre än 2 meter. 48. Inget. 49. Alla kg kg Följdfråga: Är det lagligt? 52. Diskussionsfråga. 53. Vid en punkt i mitten av flaket sett uppifrån, och så långt ned som möjligt nära flaket för stabilitetens skull. 19

21 6. Gränsöverskridande trafik 1. Fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och människor. 2. Länderna inom EU (förutom Bulgarien, Cypern, Irland, Rumänien och Storbritannien) samt Norge, Island och Schweiz. 3. Slopad personkontroll vid gränserna mellan de länder som ingår i Schengenavtalet. 4. Nej, det räknas bara som en godkänd ID-handling inom Sverige, så tillsammans med körkortet måste en internationell ID-handling eller pass kunna visas upp. 5. För exempelvis människor som bor i länder utanför Schengenområdet avkrävs ett visum (tillstånd) för att få resa in inom Schengenområdet. 6. Transport som passerar minst en gräns in i annat land. 7. Alla som har tillstånd för nationell yrkesmässig trafik. 8. a) Transport av gods mellan två länder där fordonet är registrerat i något av länderna. b) Inrikes transporter i ett land som inte fordonet är registrerat i. c) Transport av gods genom ett land utan att gods lastas på eller av. d) Transport mellan två länder som inte bilen är registrerad i. e) Det land där avsändaren finns, eller där omlastning mellan transportslag sker. Se nedan. f) Det land där mottagaren finns. g) Transporten bryts genom att godset lastas om till annat transportslag. Exempel bil tåg, bil båt, tåg flyg. 9. a) Blått kort, gemenskapstillstånd ger fria bilateral-, transit- och tredjelandstransporter inom EU/EFTA. b) CEMT-tillstånd ger fria bilaterala-, transit- och tredjelandstransporter inom CEMT-området. c) Medger en transport tur och retur mellan Sverige och ett annat land eller igenom ett transitland. d) Medger en transport tur och retur mellan någon av avtalsslutande parters territorium och ett tredje lands territorium. e) Ett tillstånd som ger utländska fordon, som kommer från länder som inte har slutit vägtransportavtal, rätt att utföra en transportera till eller från eller genom Sverige. 10. Ja. En vidimerad (undertecknad) kopia ska finnas med år. 12. Nej, det är ett undantag. 13. Nej, inte tre till. Tre transporter inom ett annat land är tillåtet. 14. Nej. 15. I många länder (52) fungerar ett CEMT-tillstånd, men man får helt enkelt undersöka varje land för sig i tabell. 16. I Rumänien fungerar gemenskapstillstånd, CEMT-tillstånd och tredjelandstillstånd. 20

22 17. Ett obegränsat antal transporter till länder som är anslutna till CEMTöverenskommelsen under ett år. 18. Förare som är medborgare i ett land utanför EES, men som är anställda av ett företag inom EES som bedriver internationell trafik. 19. CMR-konventionen. 20. Inför transporten ska avsändaren också skriva under fraktsedeln. 21. Transporter som går igenom länder (transitländer) inom EU/EFTA behöver inte betala tull och skatt i varje transitland. 22. När fordonet kommer till ett nytt land hade åkeriet fått betala skatt och tull för de varor som är lastade. När de lämnar landet betalas det tillbaks. 23. Den regleras av TIR-konventionen. 24. Ett TIR-carnet är ett tulldokument. 25. Anger bl.a. godsslag, antal kollin, bruttovikt. 26. Sveriges Åkeriföretag. 27. Praktiskt innebär det att fordonet är besiktigat för TIR, plomberas i avsändarlandet och öppnas inte förrän transporten är framme hos avsändaren. I TIR-carnet antecknar varje lands tull att plomberingen är obruten. Persontransporter 28. De företag som har tillstånd att bedriva nationell yrkesmässig persontrafik. 29. a) Tidtabellbunden persontrafik. b) Tillfällig trafik. c) Persontransporter i annat land än det som fordonet är registrerat. 30. a) Ett tillstånd att bedriva persontransporter yrkesmässigt internationellt. b) Förutom det blå kortet krävs ett rosa tillstånd för internationell linjetrafik. c) Förutom det blå kortet krävs ett grönt tillstånd/färdblad/way-bill häfte för internationell beställningstrafik. 31. Kontrolldokument för beställningstrafik och tillstånd för linjetrafik samt speciella tillstånd för Ryssland och Ukraina. 32. Interbus-överenskommelsen eller ASOR-dokument. 33. I landet där bussföretaget har sitt huvudkontor. 34. Transportstyrelsen. Längd och bredd 35. 2,55 m m. 21

23 7. Lastsäkring 1. Något som bär upp lasten, som exempelvis flak, container, trailer. 2. 1,20 x 0,80 m. 3. Hel, ren och märkt. 4. Palldepåer. 5. B-pall är före detta godkända EUR-pallar. 6. Mottagaren. 7. Diskussionsuppgift. 8. Terminalerna. 9. 0,6 x 0,8 m ,20 x 1,20 m pallplatser st. 13. Gods, tank, bulk. 22

24 14. Temperaturbegränsning Använd inte säckkärra Ömtåligt hanteras varsamt Max staplingsgräns Aktas för värme Tyngdpunkt Kläm här 15. Ej lämplig att lyfta utan hjälpmedel. 16. Ja, dokumenterad utbildning och körtillstånd. 17. Vara till fara för person. Orsaka skador på egendom. Släpa efter eller falla av fordonet. Orsaka störande dammbildning eller liknande. Försvåra körningen av fordonet. Framkalla onödigt buller. 18. Framåt: Hela lastvikten, 2000 kg. Sidorna: Halva lastvikten, 1000 kg. Bakåt: Halva lastvikten, 1000 kg. 19. När gods står nära varandra eller mot väggarna och ev. utrymme däremellan inte är större än knappt 15 cm. Kan en tompall få plats i mellanrummet kan den ligga kvar där 20. Vägarna är inte helt plana och flaket vibrerar alltid något under färd. Därför kan gods flytta på sig under färd, vandra. 21. Friktion kan sägas vara hur trögt två ytor glider mot varandra ,4 µ. 23. a) 0,45/0,5 µ. b) 0,5 µ ,2 µ. 25. En ökad friktion. 26. Överfallssurrning syftar till att trycka ner godset mot underlaget, dra godset nedåt. Blir vinkeln för liten, drar banden mer och mer bara i sidled kg, det vill säga 10 % av bandets brottgräns. 23

25 Beräkningar 28. a) 3 st. Friktionskoefficient, trä mot trä i tabell s. 99 ger 0,5. Tabell överfallssurrning s Friktionskoefficienten. 0,5 medför i sidled och bak: ej glid. Framåt håller ett band för 790 kg kg 2370 kg Vilket övergår lådans vikt. b) 1 st. Förstängs lådan framåt med exempelvis en tompall är det heller inget glid framåt. Då räcker det med ett spännband för vandringsrisken. 24

26 29. a) Loopsurrning. b) 4 st. spännband, två par. Vi får inte veta vilket material flaket är. Därför räknar man med 0,2 i friktionskoefficient. I tabellen för loopsurrning s. 103 avläses 5,2 ton för ett loopsurrningspar. Framåt ligger den mot framstammen (7 m lång) vilket gör den förstängd. 30. a) Diskussionsfråga. b) Nej, det måste finnas mittstöttor. 31. a) 6 st. b) 2 st. 32. Vikt per skåp 700 kg, en information som saknas i övningsboken. Svar 5 band. Fem elskåp står på längden intill varandra och mot framstammen. Tabell s H/B = 2,1 / (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4) = 2,1/2,0 = 1,05 dvs. 1,2 i listan. 5 rader innebär att ett band håller 790 kg, 5 skåp x 700kg = 3500 kg 5 band x 790kg = 3950 kg dvs. OK! 33. Diskussionsfråga st. Sid 107 faktaboken. 35. Diskussionsfråga. 36. Ja, 50 cm om fordonet är utrustat med automatiska surrningsspännare. 37. Nej. 38. Nej Skolskjuts och transport av passagerare 40. Vid 15-års ålder års åldern. 42. Ett giltigt trafiktillstånd, beroende på om transporten sker med buss eller personbil. 43. Nej. 44. Normalt inte. 45. De ska tändas 100 m före avstigningen och släckas 100 m efter avstigningen. 46. Föraren. 47. Det är normalt tillåtet. 48. Föraren 25

27 Sjukdomar och dolda handikapp 49. En öppningsbar amulett innehållandes medicinsk information om bäraren. 50. a) Afasi yttrar sig ofta i språkstörningar och kan ha svårt att förstå andra människor. b) Astma yttrar sig som kraftiga andningssvårigheter. c) En diabetiker som får anfall blir blek, darrig, kallsvettig och ibland irriterad. Personen kan också komma i medvetslöshet. d) Epilepsi kan yttra sig som anfall, där personen kan falla omkull, drabbas av ofrivilliga muskelryckningar och ibland förlora medvetandet. e) En hjärtsjuk kan bli omtöcknad, yr och även förlora medvetandet. f) Vid stroke anfall förlorar ofta någon kroppsdel sin funktion. g) A Ansikte, K Kroppsdel arm/ben, U Uttal, T Tid. 51. Diskussionsfråga. 26

28 8. Sparsam körning 1. Ca 12 % kan uppnås kr/år med en bränslebesparing på 12 %. 3. Körningen blir mer planerad och lugn. Många förare vittnar om att de blir lugnare. 4. Planerad körning. Släppa gasen tidigt och rulla så mycket som möjligt. Koppla så lite som möjligt. Låg tomgångskörning och låg överhastighet. 5. Exempelvis däck och motorvärme vid lägre grader. 6. Utrullning, tomgång och överhastighet. 9. Farligt gods 9.1 Inledande övningar 1. Ämnen och föremål som av kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport (ÖB s.55, LB 117). 2. Vid transitering går transporten genom ett eller flera länder, i vilka ingen lastning eller lossning sker. 3. Sjötransporter: IMDG-koden. Flygtransporter: ICAO-TI. Landtransporter: ADR. Järnvägstransporter: RID. 4. a) Multimodal transport är en transport med flera transportslag inblandade. b) Kombitransport Betecknar en transport där flak/container/ekipage sätts/körs på järnvägsvagnar. Landtransport järnvägstransport landtransport. c) En internationell transport passerar minst en gräns och går därmed mellan minst två länder. d) Nationella transporter går inom samma land. 5. Östersjöavtalet innebär att reglerna för ADR-S, alltså reglerna gällandes vägtransporter, också gäller för färjetrafiken. Normalt skulle reglerna för sjötransporter, IMDG-koden, gälla. Östersjöavtalet är alltså ett slags undantag. 6. Ja. 7. a) Ett stuvningsintyg är ett intyg som visar att lastningen har utförts i enlighet med gällande regelverk inom ADR och lastsäkring. b) En lastbärare är det som bär lasten, det vill säga flak, container, släp, trailer m.m. c) En tranportenhet transporterar godset, det vill säga lastbil eller lastbil med släp. I båda nämnda fallen är det en (1) transportenhet. 8. Även om reglerna för vägtransporter även gäller inom ramen för Östersjöavtalet, så finns det skillnader. Det är bl.a. nödvändigt att skylta med orange skylt även vid de tillfällen som på land anses vara undantag, nämligen vid värdeberäknad mängd, begränsad mängd och tömda, ej rengjorda förpackningar. 9. Se sista sidan i läroboken (gäller första upplagan). Förare 4000 kr och ev. annan delaktig 2000 kr. 27

29 10. Föraren 3000 kr och du 3000 kr. I och med 1.3-utbildningen innebär det att du räknas som besättningsmedlem kr eller 4000 kr Det är en tolkningsfråga 12. Föraren får böta 3000 kr. Utan utbildning räknas du som passagerare, vilket inte är tillåtet att ha med då transporten är att betrakta som en ADR-transport. 13. Varor med hög riskpotential är speciellt intressanta för stöld och missbruk. 14. Transportskydd är ett samlingsnamn på de försiktighetsåtgärder runt transport av farligt gods och som syftar till att minimera riskerna för olyckor, stöld och att obehöriga får tillgång till det. 15. Som ett led i transportskyddet är transportföretaget skyldig att upprätta en skyddsplan, ett dokument som beskriver företagets rutiner i alla delar av transporten och vid ev. olyckor och tillbud. 16. En säkerhetsrådgivare arbetar tillsammans med företagsledningen förebyggande ang. transporter av farligt gods. 17. Efter avslutat och godkänt slutprov utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett plastkort med foto hämtat från senast utfärdade körkortet (vilket kan ställa till det för gymnasieelever utan körkort ). 18. Inledande text som ska följas av fråga 18a som i tryckning 1 är 19a. 19. a 5 år. 20. b) Repetitionsutbildning. 21. Förutom truckutbildning och körtillstånd behövs ADR 1.3 utbildning för alla som medverkar till en transport. 28

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid 137 Omfattning av reglerna EU-förordningen ska tillämpas på vägtransporter av gods, om fordonens högsta vikt inklusive släpvagn eller påhängsvagn överstiger 3,5 ton. Det innebär att om en personbil eller

Läs mer

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014 Handbok för Djurtransporter Version 3-2014 1 Förord 2 Allmänt om djurtransporter 3 Planering 4 Befordran 5 Djurarter 6 Arbetsmiljö 7 Definitioner 8 Blanketter Projektansvarig: Håkan Hammarström, TYA Produktion:

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB

Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB Handbok Inledning Denna handbok riktar sig till er medarbetare i Ransäters Invest AB (RIAB) och personal som utför tjänster åt vårt företag men som är anställda av annat företag. Handboken avser att förmedla

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

FORDONS LAST OCH VIKT

FORDONS LAST OCH VIKT FORDONS LAST OCH VIKT 164 Lastning och fördelning av last Före lastning ska du som förare förvissa dig om att det fordon som skall användas är lämpligt för lasten och att fordonsekipagets lastkapacitet,

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet.

Läs mer

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II Foto: Ingvar Andersson Mopedboken Förarbevis Klass II Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha körkort/förarbevis moped för EUmoped klass II. klass Du ska I och få lära klass dig II. viktiga Du

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Akademisk avhandling för teknologie doktorsexamen CARINA RISLUND

Akademisk avhandling för teknologie doktorsexamen CARINA RISLUND Akademisk avhandling för teknologie doktorsexamen CARINA RISLUND Produkt- och produktionsutveckling CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg 2006 Ergonomi som verktyg. Fem fallstudier av uttryck för och användning

Läs mer

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Reportage M. Gustdolf Åkeri AB Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

Relationsbygge i fokus

Relationsbygge i fokus Reportage Relationsbygge i fokus Framtiden väntar runt knuten >> Sid 3 Kurser i YKB-fortbildning! Vi erbjuder plats på tre utbildningsorter >> Sid 7 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN INNEHÅLL Allmäninformation.................................... 3 Krisberedskap i Älvkarleby..............................5

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

En jämförelse av olika transportsätt

En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse av olika transportsätt En jämförelse ur ett miljövänligt, kostnadseffektivt och tids perspektiv Erik Meyer Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé

logistik Vindkraftens bästa logistikläge finns i norr magasinet Vinjett grå Julas tågpendel till Falköping en succé logistik NR 3 SEPT 2014 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Julas tågpendel till Falköping en succé Vitvaror en riktig utmaning att hantera Empire State Building ännu

Läs mer

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips.

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips. Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Ägardirektiv på ÅFAs årsstämma ÅFA AB har hållit årsstämma, tyvärr ingen utdelning på aktierna i år. SIDAN 26

Läs mer

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Välkommen att fira 80 år med oss! Sverige Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år - och det ska vi fira med pompa och ståt. Boka redan nu lördagen den 28 september. SIDAN 19 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Välkommen till Springhill. Personalhandbok

Välkommen till Springhill. Personalhandbok Välkommen till Springhill Personalhandbok DETTA ÄR SPRINGHILL TEXTILE AB Historik Springhill Textile AB grundades i början på 1970-talet under namnet Brunnbergs Socks and Underwear. Företaget har under

Läs mer

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 1 2012 mars t RfSU på studiebesök Läs mer på sidorna 32-33 t Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 t Bergsprängardagarna - publikens favorit

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JURIDIKSKOLA Innehållsförteckning Skall man som konsument behöva acceptera fel i vara? sid 4 Är alla fel lika allvarliga? sid 4 Vågar man ge rekommendationer till kunder? sid 5 Vad har vi för upplysningsplikt?

Läs mer

Liv Lindsjö känner sig välkommen och uppskattad på sin tur i glesbygden i norra Värmland.

Liv Lindsjö känner sig välkommen och uppskattad på sin tur i glesbygden i norra Värmland. Nr 48 - oktober 2007 P E R S O N A L T I D N I N G F Ö R T A B Nytt löneavtal för distributörer TU och Transport har efter långa och segdragna förhandlingar kommit överens om nya löner för tidningsdistributörer.

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Dispenstransporter - en handbok Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Titel: Dispenstransporter (breda, långa och tunga vägtransporter) en handbok Publikationsnummer: 2011:057 ISBN: 978-91-7467-121-6

Läs mer

U T G I V E N A V S C A N I A - B I L A R S Y D Å R G Å N G 4 N r 1 2 0 0 9 w w w. s c a n i a - b i l a r s y d. s e

U T G I V E N A V S C A N I A - B I L A R S Y D Å R G Å N G 4 N r 1 2 0 0 9 w w w. s c a n i a - b i l a r s y d. s e GRIPEN SCANIAKVALITET HELA VÄGEN U T G I V E N A V S C A N I A - B I L A R S Y D Å R G Å N G 4 N r 1 2 0 0 9 w w w. s c a n i a - b i l a r s y d. s e The Black Pearl En obeskrivlig känsla! sid 4 Scania-Bilar

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer