Utbildningar med beskrivningar och motiv Beskrivningar av i avtalet ingående yrkesutbildningar jämte motiv till att de har utvalts.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar med beskrivningar och motiv Beskrivningar av i avtalet ingående yrkesutbildningar jämte motiv till att de har utvalts."

Transkript

1 Arbetsledning Behov av ledare i arbetslivet Utbildningen ger ett verktyg för att utveckla och fördjupa ledarskapet. Kunskap om ledarskapets olika funktioner och hur det påverkar verksamheten lämnas. Utbildningen ger också kunskap om lagar och avtal inom det personaladministrativa området, samt hur människor kan motiveras till deltagande och delaktighet. Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Detta innebär planering, genomförande och utvärdering av ett arbete. Barnskötare PU Utbildningen vänder sig till dem som arbetar eller vill arbeta på förskola eller fritidshem. Efter genomgången utbildning kommer man som barnskötare ha kunskaper om hur arbetet i förskola och fritidshem bedrivs. Utbildningen ger också goda kunskaper om barns behov, lärande och utveckling, samt hur man arbetar med olika styrdokuments värdegrund är ett viktigt inslag i utbildningen. Uppläggning och genomförande sker med hänsyn till deltagarnas skiftande erfarenheter och behov. Delar av utbildningen kommer att genomföras på en eller flera arbetsplatser och genom distansstudier. För dem som har arbetat inom förskola och fritidshem eller i annat sammanhang skaffat sig motsvarande kunskaper kan delar av utbildningen valideras. Barnomsorg är en förutsättning för förvärvsarbete - främjar inflyttning och integration Design Entreprenörskap En utbildning för dem som avser söka högre utbildning inom Ger nyföretagande i en tillväxtbransch. designområdet. Man utforskar produktdesign, industridesign, grafisk design och inredningsarkitektur. Man arbetar mycket med att utveckla sin kreativitet och förmåga att visualisera idéer för skilda syften. En inspirerande utbildning som ger möjlighet att utveckla idéer till affärsmöjligheter. Utbildningen lär ut förståelse av affärsidéns betydelse för företagandet och hur man upprättar en marknadsplan utifrån en affärsidé. Den ger även kunskap om de lagar och regler som påverkar ett företagande. Stimulerar nyföretagande 1

2 Friskvårdsterapeut 1 Förare - entreprenadmaskiner (APL) Förare - buss Förare - lastbil Gruppsamordnare inom vård och äldreomsorg PU Handel - butik Utbildningen leder till yrkesutbildning som friskvådsterapeut. Friskvårdsterapeututbildningen anordnas i samarbete mellan en kommun och ett enskilt gymnastiskt institut. Utbildningen innehåller arbetsplatslärande. Genom handledarledd utbildning ges färdighet i att köra grävmaskin samt hjullastare. Förarintyg för både grävmaskin och hjullastare erhålls enligt de regler som gäller för branschen. Utbildningen är till för dem som vill arbeta som förare av buss. Den ger yrkeskompetensbevis och dessutom intyg gällande Heavy EcoDriving. Utbildningen innehåller praktikmoment och sker i nära samverkan med branschen. Utbildningen är till för dem som vill arbeta som förare av lastbil. Den ger yrkeskompetensbevis och dessutom intyg gällande Heavy EcoDriving. Lastbilsinriktningen ger dessutom truckkort samt ADRcertifikat för styckegods- alternativt tanktransporter. Utbildningen innehåller praktikmoment och sker i nära samverkan med branschen. En utbildning för dem som vill arbeta eller arbetar som gruppsamordnare (gruppledare) inom vård och omsorg. Den ger kunskaper inom områdena kommunal ekonomi, arbetsrätt, socialpsykologi, arbetsmiljöfrågor, data, mm. Utbildningen är avsedd för dem som arbetar, eller vill arbeta i butik och som vill öka sin kompetens inom marknadsföring, personlig försäljning, butikslayout, konsumenträtt och företagsekonomi. Nyföretagande som möter stort behov - högt ohälsotal i landet Bristyrke - stort behov pga stor anläggningsbyggnation och hög snittålder på maskinförare. Stor efterfrågan på förare med yrkeskompetens. Ökat behov pga miljö och ekonomi. Stor efterfrågan på välutbildade lastbilsförare CE med yrkeskompetens Bristyrke - relevanta utbildningar saknas Efterfrågas av branschen 2

3 Hantverk Ger nyföretagande - brist på hantverkare. För samtliga hantverksutbildningar gäller följande: Studieformer: Man arbetar i verkstäderna under ledning av skickliga lärare. Mycket av det man lär sker i praktiska uppgifter som måste genomföras i verkstäderna, eller i form av föreläsningar. Möjlighet ges att arbeta med vissa teoriavsnitt och skriftliga redovisningar på distans via skolans webbplats. Övrigt: Till ansökan ska fogas ett personligt brev där det beskrivs varför man vill gå utbildningen. Vidare ska arbetsprover sändas in, som utöver ett personligt brev används i urvalet. Kock - restaurang Kock - restaurang - storhushåll Kärnämnen för anställda (sv, eng, ma, sh) Kärnämnen för hantverkare Utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta som kock. Den ger en bra bas att stå på inför arbete inom restaurang och storhushåll eller forsatt utbildning inom området. Utbildningen ger en bred kompetens för arbete inom olikaköksverksamheter. I utbildningen ingår intern och extern praktik då man följer praktikplatsens schema. Utöver kurslitteratur tillkommer kostnader för måltider och egna arbetskläder. Utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta som kock. Den ger en bra bas att stå på inför fortsatta studier och arbete inom både storkök och restaurang. Man läser bland annat ämnen som varmkök, kallkök och storkök. Praktik ingår Utbildning för anställda som behöver formell gymnasiekom-petens för att fortsatt inneha den kompetens som anställningen kräver eller för möjligheten att utvecklas inom ramen för nuvarande anställning oavsett GR-kommun. Kärnämnen för bygg, fordon, el och andra hantverksyrken. Om man gått gymnasieskolans yrkesprogram, men saknar kunskaper och betyg i kärnämnena, är detta en lämplig studieform. Man får möjlighet att träffa vägledare och göra en studieplan, samt att komplettera sina kunskaper så att man kan få ett slutbetyg inom sitt yrkesprogram. Man kan studera på heltid eller deltid. Stor efterfrågan (internationellt). Turism och besöksnäring växer. Stor efterfrågan (även internationellt). Turism och besöksnäring växer. Behörighetsskapande, kompetenshöjande. Ger ökad anställningsbarhet - full lön end till behöriga. 3

4 Pedagogisk collegeutbildning Personlig assistent Steg 1 Serviceteknik inom fordonsbranschen Utbildningen vänder sig till dem som är intresserade av att bli lärare men som saknar någon eller några kurser för att bli behörig till lärarstudier på universitetet. Den vänder sig speciellt till dem som känner dig osäkra inför högskolestudier och till dem som planerar att arbeta som yrkeslärare eller förskollärare. Utbildningen vänder sig till dem som arbetar som personlig assistent eller har intresse av verksamhetsområdet. Den är utformad tematiskt och bygger på en helhetssyn på människan ur ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. De som är bil- och teknikintresserade erbjuds en spännande utbildning till servicetekniker inom fordonsbranschen. Den ger grundläggande kunskaper i felsökning samt inom service och underhåll av fordon. Man läser bland annat fordonskunskap, fordonsteknik, datorkunskap, arbetsmiljö och säkerhet. Man lär sig motorer, chassi-komponenter, plåt/lack, fordonsel, elektronik och digitalteknik. Man får också kunskaper om de avancerade datorstyrda system som finns i moderna fordon, till exempel ABSbromsar, insprutningssystem, avgasrening med mera. En stor del av utbildningen sker som arbetsplatsförlagd utbildning. Branschen tillhandahåller vägledare, som finns med under hela praktiktiden. Inom bilbranschen ställs idag höga krav på service, ansvarskänsla och bred yrkeskompetens. Man kan arbeta som bilmekaniker, bilskadereparatör, billackerare eller lastbilsmekaniker. Breddad rekrytering till lärarutbildning, särskilt yrkes- och förskollärarutbildning. Ökat behov i samhället, få är utbildade idag. Branschen efterfrågar kompetensen. Tandsköterska PU Som tandsköterska assisterar man vid undersökningar och behandlingar av patienter. Man rengör och steriliserar instrument och ser till att utrustning och arbetsmaterial finns framme och är i ordning. Som tandsköterska kan man också arbeta självständigt med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet. Branschen efterfrågar kompetensen. 4

5 Tekniker - marinteknik Den marintekniska utbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för en framtid inom fritidsbåtsnäringen. Tekniken och elektroniken i våra fritidsbåtar blir allt mer avancerad, vilket ökar behovet av välutbildade marintekniker. I utbildningen till marintekniker ingår att, dels lära sig att utföra installationer, service och plastreparationer mm, dels hur man använder en fritidsbåt på ett säkert och trivsamt sätt. Stor efterfrågan på kompetensen. Utbildning saknas. Trafiklärare PU Den framtida arbetsmarknadssituationen för trafikläraren bedöms som mycket ljus. För antagning till utbildningen krävs fullföljd gymnasieutbildning, på nationellt eller specialutformat program, eller motsvarande kunskaper. Den sökande ska dessutom ha körkortsbehörighet av minst klass B sedan minst 3 år, samt besitta allsidig kör- och trafikvana. Kursinnehållet bestäms av Skolverket och uppfyller även kraven från Vägverket. Till ansökan skall bifogas Betyg Lämplighetsintyg för trafiklärare från Polismyndigheten. Tidigare erfarenheter, som kan ha betydelse för utbildningen. Ändrat regelverk, rekryteringsbehov. Behov av trafiklärare. Trädgårdsutbildning Utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta inom Stor efterfrågan från arbetsmarknaden. trädgårdsbranschen, t ex i handelsträdgårdar, plantskolor och gardencenter. I utbildningen ingår bl a trädgårdsodling, trädgårdsplanering, växtkunskap, försäljning och service, inomhusplanteringar och plantskoleskötsel. Utbildningen ger också en introduktion till floristhantverket. Den ger också kunskaper inom entreprenörskap och företagandets villkor. Utbildningen innehåller 8 veckors praktik. 5

6 Elektriker /automation Stor efterfrågan på arbetsmarknaden. Elektriker: Utbildningen ger kunskaper och färdigheter för arbetsupgifter inom installation, reparation och underhåll av elektriska starkströmsanläggningar. Personer som genomgått kursen och som uppfyller gällande praktikkrav kan hos Elsäkerhetsverket ansöka om behörighet för visst slag av installationsarbete. Man kan välja mellan tre utgånga; begränsad behörighet, hissmontör eller vtvaror. Automation: Utbildningen ger felsöknings-, installations- och anläggningstekiska kunskaper i el, elektronik, pneumatik samt styroch reglerteknik. Den ger även kunskaper som styr- och reglerteknisk utrustning i kombination med datorsystem och färdigheter i programskrivning för mätdatainsamling, styrning, reglering, kontroll och övervakning. Teori varvas med praktiska övningar. Förkunskaper motsvarande grundskolan i svenska elelr svenska som andraspråk, engelska och matematik. Helst även Svenska A, Engelska A och Matematik A eller motsvarande. Elektriker - mot larm Utbildningen ger kunskaper och färdigheter för arbetsupgifter inom installation, reparation och underhåll av elektrikska starkströmsanläggningar. Personer som genomgått kursen och som uppfyller gällande praktikkrav kan hos Elsäkerhetsverket ansöka om behörighet för visst slag av installationsarbete. Kunskaper motsvarande grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Gärna Svenska A, Engelska A och Matematik A eller motsvarande. Stor efterfrågan från branschen. 6

7 Elevassistent PU Den sammanhållna utbildningen till elevassistent är en ny utbildning med nationell kursplan gällande fr o m juli 2007, innehållande kurserna Att arbeta som elevassistent, Kommunikation och möten samt Att möta elever med funktionsnedsättningar. Den ettåriga utbildningen syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som elevassistent samt till att stimulera till fortsatt lärande. Utbildningen ska ge kunskaper om skolans uppdrag att erbjuda barn och ungdomar i behov av stöd en god pedagogisk verksamhet, samt ge kunskaper om dessa barns och ungdomars behov, lärande och utveckling. Förkunskapskrav är slutförd utbildning på nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning, eller minst fyra års erfarenhet av arbete inom skola, förskoleklass, fritidshem eller annan likvärdig erfarenhet. Elevassistenten, som har en viktig uppgift i arbetet med barn och ungdom som har behov av stöd i sitt lärande och sin utveckling, behöver i sin yrkesroll ha goda kunskaper om barns och ungdomars miljöer, kommunikationens viktiga roll, olika funktionshinder och skolans styrdokument. Nyföretagande - franchising (Steg 1 och 2) Utbildningen vänder sig till den som har en idé eller ett intresse av att driva en egen verksamhet. Antal nystartade företag har de senaste åren ökat med 30% och franchising är en företagsform på frammarsch. Som franchiseföretagare får man tillgång till ett utprovat och färdigt affärskoncept, där det finns fungerande marknadsföringsrutiner, testade marknadsförutsättningar, ekonomirutiner, utbildning och handledning. Utbildningen genomförs i projektinriktat arbetssätt och deltagarna träffas 1-2 dagar per vecka. Handledning och support ges individuellt genom webbaserad lärplattform. Utbildningen sker i samverkan med Nyföretagarcentrum, Svenskt Näringsliv och Företagarna, men också med franchiseföretag som Arkitektkopia, Jetpak, Kahls Kaffe AB, Guppy, Sibylla, JC och O learys. Kursen ges i två steg på vardera 500 p och kan studeras på heltid eller deltid. Eget företagande har ökat med 30% sedan

8 Utbildnignen syftar till att ge kunskap för den som vill byta Egen företagare i hästbranschen PU Hästnäringen är en växande näring i Halland yrkeskarriär och satsa på företagande med häst, på hel- eller deltid, men även höja kompetensen för den som redan har en och i Göteborgsområdet. hästverksamhet. Utbildningen innehåller bl a marknadsföring, analys av affärsidé, val av företagsform, företagsekonomiska problemställningar i landsbygdsföretag, samt regelverk, tillstånd och en del hästkunskap såsom hästars beteende och djurskyddsfrågor. Både teori och praktik ingår i utbildningen och den ges på halvtid, dag- och kvällstid. Diplomerad hästskötare Utbildningen vänder sig till dig som har yrkesmässig erfarenhet av arbete med häst eller har mångårig hästvana. Syftet är att validera och kompetensutveckla deltagarna till att bli diplomerade hästskötare. Diplomeringen sker av Svenska Ridsportförbundet. Syftet är också att ge möjlighet att utveckla och kvalitetshöja näringen, samt höja yrkeskunnandet och branschens yrkesstatus. Utbildningen innehåller praktiska och teoretiska moment i verksamheten på Kungsbacka Ridklubb. Utbildningen startar med en introduktionsdag där nivågruppering i steg 1, 2 eller 3 sker, beroende på förkunskaper. Studierna sker på heltid eller deltid, dagoch kvällstid. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling. Truckförare - Hjullastare Utbildningen ger kunskaper i att köra, manövrera och hantera gods med olika slags truckar. Man lär sig de vanligaste lastbärarnas mått och laststorlek och får kunskap om att tillämpa gällande regler och anvisningar för att genomföra olika transportuppdrag. Utbildningen ger också kunskap kring kommunikationsutrustning och regler för framförande av fordon på allmän väg. Ett mål för utbidningen är att ge kunskp om vad som kännetecknar en god och säker arbetsmiljö. Utbildningen har både teroretiska och praktiska moment och genomförs på heltid under två veckor. Det råder stor efterfrågan från allmänheten på tjänster och anställningsbarheten för en arbetslös ökar väsentligt. 8

9 Som elektriker drar man in ledningar och installerar elektrisk Elektriker - Elteknik Stor efterfrågan av behöriga utrustning i bostäder, kontor, affärer, industrier etc. Man kan arbeta på nybyggen men också ändra och bygga om installationer i äldre installationselektriker. byggnader. Det är ett rörligt och fritt arbete. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter för arbetsuppgifter inom installation, reparation och underhåll av elektriska starkströmsanläggningar. Det krävs godkänt betyg i kurserna för att erhålla certifikat Elektriker Elteknik. Certifikat utfärdas av ECY (Elbranschens Centrala Yrkesnämnd). Efter den grundläggande utbildningen behös även timmars lärlingstid i ett installationsföretag för att vara behörig. 9

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Utbildningar våren 2012

Utbildningar våren 2012 VÅREN 2012 Utbildningar våren 2012 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan i Eslöv 2011 2012 Yrkeshögskolan i Eslöv 1 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Lena Malmström Pålsson, Axel Siljebratt, Roger Strömberg, Martin Möller, Camilla

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. Bulaga. 1 ANBUDSFORMULÄR Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134713 Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola Anna Frost & Gunvor Erlingsson TITEL FÖRFATTARE Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T!

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T! PROGRAMKATALOGEN 2008 N YH E T! Estetiska programmet profilering Inredning, Design Samhällsvetenskapsprog. profilering Hälsa och friskvård, Elitidrott Barn- och Fritidsprogrammet - Byggprogrammet - Elprogrammet

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 3 Välkommen till vår skola Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium är skolan för dig som vill utbilda dig inom ett yrke redan i gymnasiet

Läs mer