Inspirationsmaterial för arbete med teaterföreställningen. [Utan Titel] och tematiken däri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspirationsmaterial för arbete med teaterföreställningen. [Utan Titel] och tematiken däri"

Transkript

1 1

2 Inspirationsmaterial för arbete med teaterföreställningen [Utan Titel] och tematiken däri En teaterföreställning är ett bra tillfälle för gruppen att samlas kring en gemensam upplevelse. Det är också ett tillfälle ta upp och prata om känsliga ämnen. Det kan räcka med att samtala om vad ni har varit med om, låta varje deltagare få sin röst hörd och att lyfta ämnen som ni kanske inte talar om dagligdags. Materialet är framtaget av Elin Unnerman med hjälp av Kai Aasnes, Rebecca Nagy, Clara Norman och Farnaz Arbabi. Innehåll Sid 1 - Hur du använder materialet Sid 3 - Grundläggande övningar Sid 4 - Den egna berättelsen Sid 5 - Migration Sid 6 - Kultur Sid 8 - Vapen Sid 9 - Censur Sid 11 - Teaterupplevelsen Hur du använder materialet Se materialet som en buffé: du kan plocka olika övningar och göra din egen lektion. Fokus ligger på egen reflektion och den egna berättelsen, men också på tematik från föreställningen; Migration, Kultur, Vapenhandel samt Censur. Sist i materialet hittar du ett avsnitt om hur du kan arbeta med teaterupplevelsen och analys av föreställningen. Samtala och arbeta på olika sätt Varje tema-avsnitt innehåller övningar och länkar till fakta om ämnet. Det finns också påståenden i varje avsnitt att samtala kring, arbeta med eller använda i dramaövningar. Påståendena är inte fakta utan ska ses som diskussionsmaterial. Dramaövningarna finns på sidan 3. 2

3 Grundläggande övningar Dramaövningarna är enkla men väldigt bra som igångsättare av samtal. I övningarna får deltagarna använda både sin kropp och sitt intellekt. Fyra hörn Välj fyra platser i rummet, gärna fyra hörn. Platserna kommer att symbolisera olika åsikter. Berätta för deltagarna vilken plats som symboliserar vilken åsikt. Det är bra att ha med Ja, Nej, Ja, om eller Nej, men samt Annat/Egen åsikt. Den som leder övningen läser upp ett påstående. Varje deltagare ställer sig i det hörn som stämmer bäst överens med dennes åsikt. När alla har ställt sig kan man samtala om valet av hörn och få motivera sitt val. Exempel: Påstående: Alla tycker om sommaren Hörn 1: Ja Hörn 2: Nej Hörn 3: Ja, om det är sol Hörn 4: Annat/egen åsikt Heta Stolen Sitt på stolar i en ring. Ha en stol för mycket, så att det alltid finns någonstans att sätta sig. Den som leder övningen läser upp ett påstående. Alla som håller med byter plats. Exempel: Påstående: Jag tycker om sommaren. Alla som tycker om sommaren byter plats. De som inte tycker om sommaren sitter kvar. Inlevelse Be alla deltagare att blunda. Be dem tänka sig in i en situation. Ge dem en liten stund, ca sekunder, att tänka och känna. Samtala därefter om vad de tänkte på. Berätta, visa, gestalta Dela in deltagarna i grupper och ge dem ett påstående eller ett tema att arbeta med. Låt dem berätta och visa sitt arbete. Förslag på sätt att arbeta på: Skriv. Berättelser, essäer, dikter Musik. Låt eleverna redovisa genom att skriva egna låtar. Teater. Gör teaterscener och spela upp för varandra (för mer inspiration gå in på Collage. Fråga eleverna! Fråga eleverna hur de skulle vilja redovisa. Troligen kommer det fantastiska förslag. 3

4 Den egna berättelsen Pjäsen [Utan Titel] bygger på Ardalan Esmailis egen familjs upplevelser. Alla människor har historier som är värda att bli berättade och för den egna identiteten kan det vara viktigt att få göra det. Berättande kan ske på olika sätt. Se Berätta, visa, gestalta på sid 3 för förslag. Gör gärna någon berättarövning (se nedan) för att få igång fantasin. Berättar-övningar för att komma igång Fri association. Deltagarna får i tur och ordning associera till vad deltagaren innan har sagt. Ett-ords-historia. Varje deltagare får säga ett ord var. Orden bildar tillsammans en historia, ibland väldigt abstrakt och ibland konkret. Att tänka på: låt varje deltagare få säga sitt ord utan att bli påverkad av de andra. Deltagarna ska försöka att inte tänka allt för mycket och inte censurera sig själva. Därför ska de ta det första ord som kommer till dem. Det får även igång fantasin. Låt berättelsen bli konstig och abstrakt om det sker. Gör listor. Exempel: Om man ska skriva om sin familj kan man göra listor över händelser i familjens liv. Eller listor om egenskaper hos familjemedlemmarna. Berätta en historia ur andra perspektiv. Till exempel berättelsen om Rödluvan berättad ur Vargens perspektiv. Intervju. Gör en intervju med en karaktär i en berättelse. Till exempel: intervjua Vargen i berättelsen om Rödluvan. Skriv ner intervjun eller låt en deltagare vara Vargen och de andra deltagarna intervjua. Den egna berättelsen Låt deltagarna berätta om sig själva. Låt dem själva komma på stoff eller använd exemplena här: Välj en eller flera händelser som har format dig att bli den du är idag. Berätta om din familj; vad som gör den speciell. Berätta om en av dina förfäder dvs släktforska lite och hitta någon i din släkt du vill berätta om. Berätta om någonting i din vardag, till exempel när du borstar tänderna, och berätta det inom en genre, till exempel skräck eller komedi. Gå in på för fler förslag. 4

5 Migration...Det året eller det decenniet så föddes tusentals pizzabagare i det nya landet... (citat ur [Utan Titel]) Påståenden: Används som diskussion och/eller i övningar (se sid 3) Sverige tar emot för få invandrare. Sverige bör ta emot alla som vill bo här. Papperslösa bör ha samma rättigheter som alla andra, till exempel arbete, skola och sjukvård. Migration har funnits lika länge som människor. Tänk dig in i situationen... Använd gärna övningen Inlevelse på sid 3. att du söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige. Vilka svårigheter tror du att du skulle stöta på? Hur tror du att det skulle vara? Hur tror du att det skulle kännas? att du flyr ditt land och söker asyl i ett annat land. Vilket land skulle du åka till? Vilka svårigheter tror du att du skulle stöta på? Hur tror du att det skulle vara? Hur tror du att det skulle kännas? att du var tvungen lämna din bostad, ditt land med kort varsel, vad skulle du ta med dig? att du får avslag på din ansökan om uppehållstillstånd eller asyl. Vad skulle du göra? Asyl och Uppehållstillstånd Migrationsverket är den myndighet i Sverige som ger asyl och uppehållstillstånd. De har tagit fram ett material för lärare och elever att arbeta med (se länk nedan). När ni har gjort övningar så ta några minuter och prata om vad ni upplevde. Dokumentärtips (radio) Om ensamkommande flyktingbarn och människors inställning till dessa. Boktipstips Azar Mahloujian, De Sönderrivna bilderna Wilhelm Moberg, Utvandrarna Anne Franks Dagbok Filmtips In this world Welcome 5

6 Kultur Så luktar det fan jämt hemma hos svenskar jag svär, Kaffe och bullar... (citat ur [Utan Titel]) Påståenden: Används som diskussion och/eller tillsammans med övningar (se sid 3). Sverige är bra på att integrera invandrare i samhället. För att få ett jobb i Sverige bör man kunna tala och skriva svenska. Alla bör få utöva sin egen kultur i Sverige. Alla bör få utöva sin egen religion i Sverige. Intolerans mot andra kulturer än den svenska har minskat under de senaste åren. Etnisk segregation är inget problem i Sverige idag. Myter och föreställningar om oss och de andra En myt eller föreställning kan till exempelvis vara Barnen i Sveriges skolor får inte sjunga nationalsången och skolavslutningar får inte hållas i kyrkan. Samtala om vad ni tror att det finns för föreställningar om Sverige och den svenska kulturen och om andra länder och deras kulturer. Stämmer era föreställningar med verkligheten? Myter om invandrare och minoriteter Övningar om tolerans, intolerans och normer Vi får föreställningar om hur människor är utifrån vad vi kan avläsa av deras utsida. Våra föreställningar grundar sig på de erfarenheter vi har med oss och i värsta fall handlar det om rena fördomar. I den här länken finns övningar som uppmärksammar och arbetar med normer och fördomar. Att diskutera Vad är kultur för dig? Finns det en svensk kultur och vad ingår i så fall i den? Var börjar och slutar en kultur? Hur kan kulturer utvecklas? Är vissa kulturer bättre än andra? Kan man ha två halva kulturer? Frågeställningarna är hämtade från På Expos hemsida finns mer information om hur skola kan arbeta med normer och intolerans. 6

7 Ordlistor Språket förändras hela tiden. Nya ord tillkommer och andra försvinner. Här är några nya svenska ord. Vad betyder de? (Svaren finns på sista sidan) Golare Shuno Gäry Back Guzz Göt Aina Haffla Mer ord Kan ni fler nya ord? Ta reda på ord som försvunnit ur det svenska språket. Vilka ord fanns på till exempel 1980-talet som inte används idag? 7

8 Vapenhandel...Bofors Carl Gustaf! Wow, bofors, undra vem de e... (citat ur [Utan Titel]) Påståenden: Används som diskussion och/eller tillsammans med övningar (se sid 3) Om Sverige medverkar i en väpnad konflikt med eller i ett annat land så vill jag delta. Sverige bör tillverka och sälja krigsmateriel. Sverige är neutralt i konflikter med andra länder. Sverige deltar idag i väpnade konflikter runt om i världen. Vapnet på bilden kallas Carl-Gustaf och har alltså samma namn som vår kung. Skulle du kunna tänka dig att ha ett vapen uppkallat efter dig? Civil olydnad - avrustning Människorna i filmen tar saken i egna händer och börjar avrusta. Se filmen och samtala om vad ni tycker om aktionerna. Om Svensk Vapenhandel På Svenska Freds hemsida kan ni bland annat hitta information om Sveriges försvarspolitik, vapenexport och konflikthantering. Länken nedan skickar dig till sidan med material speciellt framtaget för lärare och skola. 8

9 Dokumentärtips (radio) Granaten Excalibur - och den svenska vapenexporten Filmtips Lord of War, från 2005, regi: Andrew Niccol, med bl a Nicolas Cage och Ethan Hawke. Filmen är en spelfilm men granskar vapenhandeln i världen. Karaktärerna är löst baserade på verkliga personer medan de väpnade konflikterna bygger på verkliga konflikter. Om Lord of War på Internet Movie Data Base: Boktips Andrew Feinstein The Shadow World - inside the global arms trade. För mer information om boken: 9

10 Censur det obehagliga med situationen var att det var tvång (citat ur [Utan Titel]) Påståenden: Används som diskussion och/eller tillsammans med övningar (se sid 2) Åldersgränser för biofilmer och TV/dator-spel borde tas bort Wikileaks och liknande kanaler är viktiga för att få ut information till allmänheten Avlyssning och buggning av t ex telefoner bör begränsas Filmkameror på allmän plats behövs för allas säkerhet Inskränkningar för Internet, tex ACTA-avtalet behövs för allas säkerhet Fildelning bör vara lagligt Yttrandefrihet är viktigt Pjäsen [Utan Titel] [Utan Titel] var från början en helt annan pjäs med ett helt annat namn. Ardalan Esmaili gick på STDH (Stockholms Dramatiska Högskola; före detta Teaterhögskolan) och skulle göra sitt examensprojekt. Projektet ger eleverna fria händer att skapa en egen teaterföreställning. Ardalan och en annan skådespelare skrev en pjäs som fick namnet The Assassination of Jimmie Åkesson. Skolan censurerade titeln och Ardalan valde då att inte spela pjäsen alls eftersom titeln var en del av föreställningen. Att upptäcka att man i det trygga landet Sverige faktiskt också kan bli censurerad var en chockerande upptäckt för Ardalan, som genast bestämde sig för att skriva en ny pjäs om vad som låg bakom hans familjs flykt till Sverige: Irans plötsliga förändring, smygande censur och förgörande krig. Därav titeln [Utan Titel]. Samtala Om namnet på pjäsen hade varit The Assassination of [ditt namn], vad skulle du tycka om det? Vad tycker du om skolans sätt att agera i fallet med Ardalans pjästitel? Svenska kontroversiella konstnärer Läs/titta på dessa konstnärers verk och debatterna som blossat upp kring dem. Anna Odell Lars Wilks Makode Linde Samtala Vad tänker och känner du när du ser konstnärernas verk? Varför tror du att debatterna kring konstnärerna har blivit så stora? Tycker du att konstnärer ska få uttrycka sig helt fritt? 10

11 Nedtystade människor i världen I hela världen tystas, fängslas och hotas människor när de uttrycker sina åsikter. Särskilt författare, journalister och konstnärer. Här nedan listas några få av dessa. Läs/lyssna gärna på hela eller delar av deras verk. Samtala om varför ni tror att de censureras och hotas. Salmaan Rushdie indisk-brittisk författare, Bok: Satansverserna Roberto Saviano italiensk författare, Bok: Gomorra Shahin Najafi iransk hip hop-are, Låten som gjorde att ShahinNajafi fick en fatwa (dödsdom) över sig. Med engelsk översättning av texten. Pussy Riot - rysk performance grupp Artikel i The Guardian med med filmklipp och intervjuer med delar av Pussy Riot. Jafar Panahi - iransk filmregissör, Film: This is not a film Martin Schibbye och Johan Persson, svenska journalister som sitter fängslade i Etiopien Boktips Caroline Salzinger, Hälsningar från ondskans axelmakter : vardag och vansinne i världens mest stängda länder 11

12 Teaterupplevelsen Att prata om teaterupplevelsen kan vara givande. Man kan tänka på många vis när man gör det. Man kan arbeta med vad föreställningen handlar om, hur den är upplagd och om alla olika delar av föreställningen. Man kan också prata om upplevelsen och vilka känslor föreställningen framkallar. Om det är många deltagare i gruppen som upplever teater för första gången kan det vara bra att samtala om vad deltagarna kände och tänkte. [Utan Titel] Ardalan Esmaili skrev [Utan Titel] på bara några dagar och hade inte tid att döpa sin pjäs, därav namnet [Utan Titel]. Vad tycker du att pjäsen ska heta? Kom på förslag på namn på pjäsen. Skriv dem gärna på Unga Klaras facebooksida. Affisch Titta på bilden från föreställningen (se sid 1). Samtala om den. Vad berättar bilden? Efter att ha sett föreställningen [Utan Titel], hur tycker du att bilden anknyter till föreställningen? Vad tror du att personen på bilden tänker? Vad tror du att personen på bilden känner? Minnesrunda Gå igenom vad som hände i föreställningen från början till slut. Samtala eller analysera föreställningen Hur såg scenrummet ut? Vad hade karaktärerna på sig? Hur pratade de? Förändrades karaktärerna något? Hur? Vad hörde du för ljud och musik? Varför användes det, tror du? Hur användes/ändrades ljuset? Hur var kontakten mellan skådespelare och publik? Tittade skådespelaren på oss i publiken? Talade skådespelaren med publiken? Eller var det som om den inte fanns? Jämför Jämför föreställningen [Utan Titel] med andra teaterföreställningar du har sett. Vad skiljde dem åt? Vad var liknande? Tala om hur det kändes efter föreställningen. Vilka känslor fick du? Var det någon särskild händelse i pjäsen som framkallade någon särskild känsla? 12

13 Rita Låt varje deltagare rita en bild av hur de känner sig efter teaterföreställningen. Det spelar ingen roll om man ritar fint eller inte. Det viktigaste är att känslan kommer fram. Om ni vill kan ni prata om er egen teckning; ge teckningen en röst berätta vad teckningen visar. 13

14 Golare - tjallare Shuno kille Gäry - tjej Svar till Ordlistan på sidan 7 Back - titta Guzz - tjej Göt - rumpa Aina - polis Haffla - fest Projektet Utan titel genomförs med stöd av Arvsfonden. 14

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu!

Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! Lärarhandledning till musikteaterföreställning Jag är här nu! FÖR PEDAGOGEN/DEN VUXNA Information om föreställningen En föreställning för barn 7 12 år. Manus, text och musik är skapad av de medverkande:

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk LÄS EN FILM, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk Film i Dalarna. Kaserngården 13. 79140 Falun. 023-26275. www.filmidalarna.se innehåll:

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Jag vet hur det känns, att vara fångad i sig själv. Varför är det så svårt att förstå? Är det så svårt att se.. är det så svårt att älska mig? Älska mig är baserad

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT

OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT OM DU VAR JAG & OM LIVET OCH SÅNT Handledning Av Susanne Boll i samarbete med: Margareta Berggren, Agneta Josephson och Pia Bohlin Projektledare: Gunilla Larsson Innehåll: Susanne Boll OM DU VAR JAG filmer

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Får man skriva vad man vill på internet?

Får man skriva vad man vill på internet? Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Förord Får man säga vad

Läs mer

FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV IFOCUS FILM & MULTIMEDIA AB - WWW.IFOCUS.NU

FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV IFOCUS FILM & MULTIMEDIA AB - WWW.IFOCUS.NU Jag och Johan Varför kan vi inte bara leva, tillsammans med respekt? Det saknas respekt! Varför vänder vi bara blad och går vidare utan att bry oss, utan att orka ta tag i saker som vi vet är fel? En dag

Läs mer