GPP kring vardagliga situationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GPP kring vardagliga situationer"

Transkript

1

2 Humlan Humlan är en avdelning med totalt 15 barn i åldrarna 1-4 år, 6 flickor och 9 pojkar. 8 barn födda barn födda barn födda 2009 Arbetslaget består av 3 pedagoger: 2,55 tjänst Vi på Aleskogens förskola har valt att profilera oss med Grön flagg vilket innebär att vår verksamhet ska spegla ett miljö- och hållbarhetstänk. Vi arbetar med TEMA LIVSSTIL OCH HÄLSA där språket, matematiken, tekniken och naturvetenskapen är en viktig del i verksamheten.

3 GPP kring vardagliga situationer Under läsåret 2012 / 2013 har vi gjort en GPP kring vardagliga situationer som vi utvärderat i maj I utvärderingen har vi kunnat se att vi arbetar utifrån uppföljningsuppdraget, att arbeta med barns språkliga / (kommunikativa) utveckling. Meningsskapande sammanhang: i temat har vi utgått ifrån barnens intressen, tankar och idéer för att göra det meningsfullt för barnen. Vi lyssnar in barnen och observerar vad de för tillfället är intresserade av. Utifrån detta utmanar vi barnen där de befinner sig. Reflektion för barns och pedagogers fortsatta lärande: vi dokumenterar på olika sätt, med kamera, lärplatta, text och observationer. I dokumentationerna fångar vi barnens tankar, ord och hypoteser. Vi reflekterar kring dokumentationerna i arbetslaget för att planera det fortsatta arbetet. Vi sätter även upp dokumentationerna på väggarna i barnens höjd så att de kan reflektera tillsammans med varandra och oss pedagoger kring det vi gör. Dialogiska miljöer: vid matsituationerna delar vi upp barnen vid flera bord för att skapa en lugnare miljö där mycket samtal kan ske. Vi pedagoger uppmanar barnen att lyssna på varandra och ser till att alla får samtalsutrymme. Under samlingen uppmärksammar vi varje barn och samtalar mycket, sjunger och gör rim och ramsor. Efter lunch har vi alltid sagoläsning för de barn som inte sover. Under temat och i den fria leken delar vi in barnen i mindre grupper för att det lättare ska kunna bli dialoger utifrån barnens erfarenheter och intressen.

4 I utvärderingen har vi även sett att vi har utvecklat de främjande insatser som vi kommit fram till i planen mot diskriminering och kränkande behandling. Vi arbetar mycket i smågrupper både i den fria leken och i temat. Vi delar ibland in barnen utifrån intresse, ibland åldrar för att skapa olika gruppkonstellationer. Vi pedagoger delar också upp oss för att kunna vara där barnen är och stötta och hjälpa dem att utveckla empati. Vid utgång måste alltid en pedagog vara ute innan barnen får gå ut för att vi ska kunna vara närvarande och ha uppsikt över barnen. I det lilla rummet har vi gjort om hemvrån till en läs- och myshörna. Detta för att barnen ska ha möjlighet att ha ett ställe där de kan gå undan och få en lugn stund under dagen. De största barnen får lov att vara där inne själva under uppsikt av oss vuxna medan en vuxen alltid är med de mindre barnen. I utvärderingen har vi också kommit fram till att vi behöver utveckla följande: Lugnt välkomnande barnen ska i lugn och ro kunna säga hejdå till sina föräldrar och någon pedagog ska se till att de andra barnen stannar inne på avdelningen under tiden. Introducering av tema vi vill vidareutveckla hur vi kan introducera ett nytt tema för barnen för att väcka deras nyfikenhet. Rutiner tamburen en vuxen ska alltid gå ut direkt för att ta emot de barn som är färdigklädda då vi märkt att de ofta uppstår konflikter i hallen när barnen måste vänta länge. Hemgång viktigt att vi pratar till barnen inte om dem med föräldrarna, att vi uppmuntrar barnen att själva berätta om sin dag med stöd från oss pedagoger. Introducering vi vill bli bättre på att introducera nytt material för barnen, viktigt att vi pedagoger diskuterar innan var materialet ska finnas, hur vi tänker kring det och märker upp var det ska vara.

5 Varför tema Livsstil och hälsa? Vi har på Aleskogensförskola gemensamt bestämt att arbeta med Temat Livsstil och hälsa, kopplat till Grön Flagg och Håll Sverige Rent under de närmaste två läsåren. Vi vill ge barnen erfarenheter av och upplevelser som ger dem möjlighet att förstå och utveckla sitt tänkande om sambandet mellan hur de mår, hur de lever och val som de/man gör.

6 Berätta för andra hur man mår, Ledsen, arg, glad mm Under en föräldrarkväll HT 2012 fick föräldrarna göra en tankekarta utifrån sina idéer och önskemål kring hur vi skulle arbeta med temat Livsstil och hälsa. Mat Rytmik Hur är man miljövänlig Avslappning Lyssna på mamma och pappa på Morgonen så att de inte behöver tjata Lördagsgodis Odla Vila Gympa Tankekarta Föräldrar Vara snäll mot kompisar Mindfullnes Dans Musik Krama sina kompisar Natur Må bra Baka Ute är bra Rörelse är roligt Vänskap Bra mat Vara glad Matlagning Lyda mamma och pappa Återvinning Skola Drika Vad innehåller saker/vad är de gjorda av (bra och dåliga material)

7 Livsstil och Hälsa Utifrån föräldrarnas tankar kring temat så har vi tagit fram fem mål. Vi har under HT 2012 och VT 2013 valt att prioritera fyra av dessa: Mat / Kost Vi vill väcka barnens intresse för mat och kost. Vi vill ge barnen möjlighet att prova på att baka, odla, smakupplevelser. Vi vill göra barnen medvetna om var maten kommer ifrån, varför vi äter och vad som är nyttigt/onyttigt. Motion / Rörelse Vi vill göra barnen medvetna om kroppen och vikten av rörelse genom aktiviteter. Utomhuspedagogik Vi ska använda utomhusmiljön, både gården och närmiljön på ett aktivt och kontinuerligt sätt i vår dagliga verksamhet. Relationer Prata om hur man är mot varandra, att alla är olika, uppmuntra barnen att hjälpa varandra.

8 Mat/Kost Syfte/Varför Var kommer mat ifrån? Varför äter man? Vad är bra mat för kroppen? Hur Odla, nyttigt/onyttigt, baka/laga mat, sinnena ex smak/lukt Motion/Rörelse Syfte/Varför Medvetenhet om kroppen och vikten av rörelse genom aktiviteter. Hur Dans, musik, gymnastik, lek, massage.. Utomhuspedagogik Syfte/varför Vi vill använda utomhusmiljön på ett aktivt och kontinuerligt sätt i vår dagliga verksamhet. Hur Utflykter, odla, naturruta, visa på årstidsväxlingar, experiment, utveckla vår gård och utedagar med planerade aktiviteter. Relationer Syfte/Varför Hur man är mot varandra. Hur Prata om känslor, dramatisera, läsa böcker, massage, lyssna på varandra och lyfta positiva saker hos varandra.

9 Livsstil hälsa Vi har bland annat: Haft gymnastik både inne och ute med bland annat hinderbana Haft rörelsesånger och lekar Haft både cykellopp och sprungit höstruset/vårruset Ritat av barnens kroppar Klippt ut bilder på våra intressen Bakat / lagat mat och gjort en egen kokbok Samtalat kring nyttig och onyttig mat Haft lukt och provsmakningar Varit på utedagar och följt växlingar på vårt träd Letat efter olika spår efter djur Gjort känselbanor med olika material

10 Prioriterade strävansmål från Läroplan för förskolan LPFÖ98, Reviderad 2010 Normer och värden 2:1 Barns inflytande 2:3 öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

11 Utveckling och lärande 2:2 utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar Och försöker förstå andras perspektiv, utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

12 Plantera, krasse Kryddor mm Smak och lukt test Kokbok Nyttigt och onyttigt Fråga barnen. Tankekarta vuxna Mat / Kost Baka laga mat Sortering av matrester Var tar maten vägen? Varför äter vi?

13 Godis är inte bra för det är för mycket socker Baka chokladbollar En dag lagade mamma en pippi, men den var död så vi åt den Sånt man blir mätt av Morötter, gurka spaghetti/köttfärssås Mjölk blir man stor och stark av Tankekarta barn Mat/Kost Man ska borsta tänderna när man ätit Coca cola får man inte dricka. Man kan dricka det på lördag om man borstar tänderna Vin är inte bra, det får inte barn dricka bara vuxna Ris och korv är också bra Kött är bra för magen

14 Sofia- Vad måste man göra allra först innan man bakar? Olle.N tvätta händerna Sofia- Varför ska man tvätta händerna? Adam För man ska bli ren Till att börja med läser vi igenom receptet sen häller vi i de torra livsmedlen, mjöl, bakpulver och salt. Sofia håller upp ett decilitermått och frågar vad är det här för något? Ingen av barnen vet vad det är eller vad det heter. Humlan gör en kokbok När vi hällt i alla ingredienser frågar Sofia, ska det se ut såhär? Nej säger Olle. Sofia Nej vi måste ju knåda den till en deg. När Olle knådar degen frågar Sofia hur känns den? Olle mjuk och skön. Den luktar gott När Adam knådar säger han den är mjuk, luktar chokladbollar

15 Vi luktar på oregano, när Olle luktat säger han blääää. När Adam luktar säger han mmmmmm När Selma har luktat frågar Sofia, luktar det gott? Selma nickar på huvudet. Sofia Tänkte ni på att ni tyckte olika? Barnen- Mmmmm Sofia Man kan tycka om olika saker och det är helt okej, det måste man få göra. Barnen nickar på huvudet. När vi lägger degen i formarna så blir det en form kvar. Sofia frågar, vad ska vi göra med den? Olle. N - Vi lägger ost i den Sofia Vad händer med osten i ugnen tror du? Olle. N Den smälter kanske Under mellanmålet frågar Sofia Adam: Vad tror du hände med osten som vi la i formen? Den smälte säger Adam. Varför tror du att den smälte frågar Sofia. Vet inte säger Adam

16 Här är Humlans färdiga kokbok Barnen har gjort ugnspannkaka med äpple, pizzabullar, chokladbollar och äppelkaka.

17 Lukt och smak Barnen har vid olika tillfällen fått lukta och smaka på olika livsmedel och beskriva hur det luktar och smakar och vad de tror att det är får någonting.

18 Fruktsallad

19 Vi samtalar kring vad som är nyttigt / onyttigt - Brukar ni hjälpa till hemma i köket? (pedagog) - Ja, när mamma behövs. (Adam) - Vad gör du då? (pedagog) - Ja, laga mat. (Adam) - Vad lagar du för nåt? (pedagog) - Äppelpaj. (Adam) - Det är ingen mat. (Olle) - Vad är det då? (pedagog) - Då är det godis. (Olle) - Är det nyttigt? (Pedagog) - Nej! (Olle) - Varför inte? (pedagog) - Det är socker. (Olle) - Är fruktsallad nyttigt? (pedagog) - Mmm. (Olle) - Varför då? (pedagog) - För det har ett ämne som är nyttigt att äta. (Olle) - Vet du vad det ämnet heter? (pedagog) - Nej. (Olle) Man ska inte äta godis varje dag för då kommer tandtrollen. (Moa) Man får ont i magen. (Adam) Jag har eltandborste hemma, man ska borsta tänder på kvällen. (Moa)

20 Plantering Barnen får apelsin efter maten och där är ett par ganska stora kärnor i. Anita frågar vad tror ni skulle hända om vi lägger kärnorna i en kruka med jord? -Det blir apelsin bäbisar. Säger Adam 3:7år Annie 3:7 år tror att det blir apelsiner. Vi bestämer oss för att plantera några kärnor och se vad det kan bli. Selma 2:1år och Adam 3:6år sår gräs. A: Vi måste ha jord och vatten annars blir det inget gräs. P: Varför? A: Då dör faktiskt den, då blir det inget gräs.

21 Hoppa studsmatta Honkey tonkey Gymnastik Skogspromenader Rörelsesånger Massage Grodlopp Bollspel Fallskärm Motorikbana Samtal om motion Hinderbana Tankekarta vuxna Motion / Rörelse Cykellopp Balansgång Tipspromenad om hälsa Instrument Klätterträd Lekar som: kom som en, kom alla mina kycklingar Danstävling Lekplats Bamsegympa

22 Cykeltävling Cyklar snabbt med benen Nyttig mat, potatis, köttbullar, Morot, frukt, pasta Cykla, springa Maten hamnar i magen, sen bajsar man Tankekarta barn Motion / Rörelse Får energi från maten Man springer bort energi

23 På måndagar har vi haft gympa till Mini- röris. Vi gör gymnastiken utomhus med alla avdelningarna. Utomhusgymnastik

24 Onsdagar under HT på Humlan På onsdagar går vi iväg till ängen där startar vi alltid upp med att bilda en ring och sjunga namnsången. Sen mjukar vi upp musklerna med rörelsesånger som ex. huvud axlar knä och tå, dansa lilla nallebjörn och jag gick in i en affär sa goddag vad har ni här. I hinderbanan får barnen bland annat slå kullerbyttor, hoppa jämfota i rockringar, springa sicksack och kasta boll i hink.

25 Efter hinderbanan använder vi oss av fallskärmen. Vi höjer och sänker den, när vi höjer får två barn byta plats vilket tränar barnens rumsuppfattning. Vi leker även stor våg/liten våg. Vi använder oss av tärningen där siffrorna innehåller olika uppdrag som exempelvis, hoppa 5 jämfotahopp. Kom alla mina barn! Som vadå? Som hoppande harar!

26 Vi har haft både Höstrus och Vårrus tillsammans med alla avdelningarna Efteråt fick alla barn medaljer och fika.

27 Cykeltävling Vi tittar på vilka startnummer som finns. 1,2,3 konstaterar barnen. Vem får då köra först? Hur ska vi ställa upp om vi ska stå i nummerordning? Innan vi startar cykelracet samtalar vi om följande.. Vad är nyttig mat? -Köttbullar, säger Olle. N -Potatis, sallad säger Olle. S -Morot, säger Moa -Frukt, säger Annie -Pasta, korv och ris, apelsin säger Adam Vad är onyttigt? - Godis säger Adam Adam fick nummer 1 så han får börja att cykla runt på gården. Sofia står med tidtagarur och vi ska se om Adam slår sin gamla tid. Hur får man energi? Och hur gör man av med energi? - Från maten, Springer bort den, säger Olle.N 3år 10mån Vad händer med maten när man svalt den? - I magen, sen bajsar man säger Adam 3 år

28 Annie fick nummer 2 och får köra efter Adam Tider Race 1 Race 2 Olle S. 1,32 1,11 Adam 1,45 1,17 Annie 2,47 2,33 Olle N. 1,20 Och sist men inte minst så var det Olles tur att köra. Vi känner på våra hjärtan hur de bultar när vi har ansträngt oss och vi pratar om vart hjärtat sitter och varför vi har ett hjärta. Har alla ett hjärta? Bord, stolar, djur? Vi kommer att fortsätta med racen.

29 Massage / avslappning Barnen tycker att det är skönt och rogivande att få och ge massage. Barnen får lyssna på avslappningsmusik och lära sig turtagning.

30 djurspår Matematik vattenlek Lekar Följa årstiderna Naturvetenskap Tankekarta vuxna Utomhuspedagogik Fågellivet Djurliv utomhusgymnastik

31 Leta djurbajs Räkna Lekar Gympa vattenlek Cykla och gunga Tankekarta barn Utomhuspedagogik Bygga koja Spela fotboll Klätterträd och pinnar Fåglar Olika djur i skogen

32 Utforskande På vår skogsdag hittar Nora (2;2 år) isbitar i en vattenpöl i skogen. Hon vill ta det med sig hem. Vi lägger isen i vagnen så vi kan se vad som händer. Det var ganska kallt så isen höll sig hela vägen hem. När vi kommer hem till förskolan lägger vi isen på en tallrik för att se vad som händer. Nora är väldigt glad för sin is och säger att hon ska ta med isen hem.

33 När Nora kommer in på eftermiddagen och ska titta på isen, så säger Nora -Var är isen? Anita frågar var tror du isen tagit vägen? Nora bara tittar på tallriken. Vad har det blivit av isen? Frågar A Nora bara tittar och vill inte känna på vattnet. Vi kommer överrens om att vi ska sätta in tallriken i frysen för att se var det blir. Nora sätter in tallriken i frysen och A frågar henne vad hon tror att det kommer att bli. Nora svarar: -Glass! Dag 2 Nora säger -De blev ingen glass, det blev is. Jag kallar mig. Säger Nora och känner på den kalla isen.

34 Vårt träd vi följer under VT Mars 15 Maj 27 Mars När vi kom till trädet den 15.e maj så sa Hugo (2;11 år) - Det har grönat sig!

35 Vi letar djur och djurspår

36

37 Titta, det ser ut som ett A, det har jag i mitt namn, säger Moa (4:3 år) och pekar på svanarna som kommer flygande. Moa hittar en mask som ligger i en ring. - Det ser ut som ett O. (Moa 4;3 år) När vi sedan kommer till stranden ritar Moa ett A i sanden och säger; Titta, ett A igen.

38 Vi lägger ut bröd i skogen för att se om någon äter upp det till nästa vecka. När vi kommer en vecka senare är brödet borta. Vem tror ni har ätit upp det? Jag tror att det är vargen som har ätit det (Alice). Jag tror att det är haren (Annie). Jag tror att det är lejonet (Hugo). Jag tror att det är elefanten (Adam).

39 Utomhusmatematik Hur många kompisar behövs för att vi ska nå runt? När vi var 8 stycken så gick det. Jag når inte runt trädet. (Adam 3:5 år)

40 Att leta pinnar är kul, Men hur långa är de? Moa (4:2 år) konstaterar att pinnen är längre än Adam och Alice men lika lång som hon själv.

41 Både Hugo (2:9 år) och Nora (2:2 år) har hittat pinnar som är längre än dem själva. Jag är längre än min pinne säger Adam (3:6 år).

42 Motorik ute samtidigt som vi tränar begrepp Vi klättrar över grenen Och kryper under

43 Håll Sverige rent, Skräpplockardagen VT -13 Vi plockar skräp i närområdet och lär oss en sång om att man aldrig ska kasta papper, alltid plocka upp.

44 En dag då vi var på en lekplats så såg Moa 3:10år att det låg skräp på marken. -Så får man inte göra! Sa Moa -Hur ska man göra då? Frågade Anita -Man ska slänga det i en papperskorg. -Men om det inte finns någon papperskorg, vad gör man då? Frågade Anita -Då får man ta hem det och slänga det i sin egen papperskorg.

45 Hur är man en bra kompis Massage Ge komplimang dagens komplimang Dela med sig Vänskapshjärta Konfliktsituationer Samarbeta Känsloansikten Rita av kroppen klistra på intressen Tankekarta vuxna Relationer Sagoböcker om vänskap Samarbets- och turtagningslekar Låna saker Målning med färre penslar än barn

46 Man ska hjälpa varandra Man ska kramas Massage Man får inte slåss Tankekarta barn Relationer Jag älskar mamma och pappa Man ska dela med sig

47 Kroppen Alla barnen får rita av sina kroppar på papper. De stora barnen ritar ögon, hår, näsa och mun. Sen klistrar barnen på bilder på saker som de tycker om. Vi ser olika ut och tycker om olika saker och vi samtalar med barnen om att det måste få vara okej att tycka olika.

48 Samarbete Barnen började försiktigt med att måla på pappret, sedan blev de mer och mer modiga, de målade sina fötter och gick på pappret. Till sist satt de och målade på varandra och skrattade hjärtligt. Efteråt blev det bad i baljan, vilket också var kul. Här lär sig barnen turtagning, att kunna vänta på sin tur. Utifrån detta observerade vi att barnen tyckte det var härligt att springa barfota och känna på olika material, detta utvecklade vi sedan vidare.

49

50

51

52 - Hur tror ni det känns att gå på makaroner? (pedagog) - Hårt utropar alla. - Vet du hur jag tror att det kommer att kännas att gå på granar, jag tror att det skulle kännas risigt. (Olle 4:1 år) - Det kan vi kanske prova nån dag när det blir lite varmare ute. (pedagog) - Hur tror ni att det känns att gå på riset? (pedagog) - Ont. (Adam 3:5 år) - Såhär knastrigt, så att riset kommer att åka under foten när man trampar. (Olle) - Hur tror ni det kommer att kännas att gå på spikmattan? (pedagog) - Taggigt. (Annie 3:5 år) - Ont. (Adam) - Ont och stackigt. (Olle)

53 - Hur kändes riset? (pedagog) - Det var mjukt. (Adam) - Jag fick mellan tårna, det gör lite ont. (Olle) - Ont, det kommer bland tårna. (Annie) - Hur kändes makaronerna? (pedagog) - Det är skönt, en gick sönder faktisk. (Adam) - Ont. (Olle) - Aj, ont, det är inte skönt. (Annie) - Hur kändes spikmattan? - Aj, det gjorde ont. Kolla jag vågar. (Olle) - Aj! (Adam) - Jag vågar inte det är taggigt. (Annie) - Den är mjuk, känn. (Olle) - Vad händer på snön när man går på den? (pedagog) - Det bara blir fotspår. (Olle) - Ååå skönt, det är nästan som en säng. (Olle)

54 - Hur kan vi mer göra is? (pedagog) - Så som Olle, göra en snöboll. (Adam) - Men den är ju inte is. (pedagog) - Men den blir det sen och sen smälter den och det blir vatten i lådan. (Adam) - Men kan vi göra så att det blir is igen sen? (pedagog) - Ja, då hämtar vi mer snö och lägger i lådan. (Adam) - Vet du vad vi kan göra, lägga ris och makaroner där i. (Olle) - Varför? (pedagog) - För då kan de flyta runt där i. (Olle) - Nu blir det is, när jag äter på den blir det is, när jag andas. Jag tror att det smälter typ. (Adam) - Kan du prova att andas på den? (pedagog) - Nej det går inte. (Adam) - Kan du prova att blåsa då? (pedagog) - Då suger jag upp vattnet. När jag äter det blir det is. Men om jag äter den så blir den is i min mage. När jag äter snö så kommer det mycket is i min mage. (Adam)

55 Dag 2 - Vad har hänt med snön? - Det har blivit vatten. (Adam) - Vad har mer hänt? (pedagog) - Makaronerna har blivit mjuka. (Adam) - Varför? (pedagog) - För att det är vatten. (Adam) - Ska vi lägga i snö nu? (pedagog) - Ja så blir det is (Adam) - Hur lång tid tar det innan det blir is. (pedagog) - Jättelänge.. Tills det blir mörkt. (Adam)

56 - Det blir is! (Adam) - Är det is imorgon med? (pedagog) - Nej, då har det smält. (Adam) - Men isen är ju mjuk, brukar inte is vara hård? (pedagog) - Men när den är inne är den ju mjuk. (Adam) - Kan man göra is på något annat sätt? (pedagog) - Nej. (Adam) - Men vad tror du händer om vi ställer ut den? (pedagog) - Då kanske det blir is, vi provar. (Adam)

57 Dag 3 Det har blivit is igen, hård is. (Adam)

58 Matematik Olle 3:10 år Vi arbetar med mattelådan som innehåller nallebjörnar i olika färger och storlekar. Barnen får utforska materialet på egen hand. De börjar med att rada upp alla nallar på ett långt led som bilder ett tåg. Sofia samtalar med barnen om nallarnas olika färger och lägger röda nallar i en hög. Olle får intresse för det och börjar rada upp sina nallar i olika färger.

59 Vi arbetar med mattelådan som innehåller staplar som man kan bygga av. Sofia vad har du byggt Adam? Adam - M som i pappa Olle säger då: Min mamma börjar också på M. M som i mamma Malin. Sofia gör ett F av staplarna och Olle säger då; Det börjar min pappa på, Fredrik heter han. När vi är färdiga med staplarna, sorterar vi dom i färger. Adam väljer att börja med gul för det är hans favoritfärg. Efter det tar han de orange och sen de gröna.

60 Språk Annie 3:4år Annie sitter och leker med leran. Hon gör ett A. Annie säger Annie börjar på A. Olle 3:11år Olle sitter och leker med leran. Plötsligt säger Olle: - Jag har gjort ett T -Ja vad fint. Säger Anita -Vet du något som börjar på T? -Nej. Olle viste inget som började på T men han viste hur bokstaven ser ut.

61

62

63 Lille-Skutt gruppen för Humlans mindre barn Vi arbetar efter temat Livsstil och hälsa. Vi inleder alltid med samling där vi sjunger namnsången följt av rörelsesånger. Just nu sjunger vi huvud, axlar, knä och tå, dansa lille nallebjörn, klappa händerna så fort du kan, klappa, klappa, knacka, knacka, jag klappar mig på axlarna när jag gjort nåt bra. Vi har bland annat målat krukor med målafärg som vi sen ska ställa ett litet vänskapshjärta i, vi har haft gymnastik med hinderbanor, haft vattenlek, målat, blåst på fjädrar.

64 Bamseklubben för våra 09:or på Humlan och Myran Barnen ska lära känna varandra och leka och lära tillsammans med andra barn i sin egen ålder. Varje tisdag kl träffas barnen från Humlan och Myran på Myggan. De har varierande aktiviteter för att ge ett så rikt utbud som möjligt och för att det ska skilja sig lite från den övriga verksamheten. Bamsebarnen följer temat som finns i huset: Livsstil och hälsa

65 Bamseklubben En härlig förmiddag på stranden! Barnen såg kottar ligga under ett träd. Alla barn fick då i uppgift att hämta fem kottar var och lägga i en hög. Det hämtades kottar och räknades till alla hade fem stycken var. På stranden räknade vi hur många bananer och äpplen vi hade med oss.

66 Efter fruktstunden lekte vi med fallskärmen. Det var inte lika lätt som inomhus. Vinden tog tag i den! Att stå på led och rulla bollen mellan benen var inte så enkelt. Vi lekte även Katten och Fågeln.

67 Ändrade lärmiljöer Vi har gjort iordning en ny samlingshörna, där det finns gott om plats för sång och rörelselekar. Vi har även satt upp en tavla där vi varje dag sätter upp bilder på barnen som är här men även de som är lediga för att uppmärksamma alla. I det lilla rummet har vi inrett en mysig hörna där barnen kan läsa och få en lugn stund.

68 Matsedel På en dörr i hallen har vi gjort iordning en matsedel där alla barn kan se vad vi ska äta under dagen. Med hjälp av bilderna blir det tydligt för barnen. Tanken är även att barnen ska kunna prata med sina föräldrar om vad de ätit innan de går hem.

69 Dokumentationsvägg reflekterande miljö Vi har gjort om vår dörr till dokumentationsvägg. Där har vi sett att barnen tycker om att stå och titta, peka och komentera, vad de har gjort.

70 Utvärdering görs i maj 2013 med hjälp av: Dokumentationer Kamera Lärplatta Den fria leken Barnintervjuer Reflektionspapper Utvecklingssamtal Observationer

71 Hur blev det? Vi har arbetat med temat Livsstil och hälsa under hela läsåret. Temat är tydligt kopplat till läroplanen och den språkliga utvecklingen är en grundpelare. Barnens kunskaper har utvecklats genom vårt temaarbete och gett dem nya erfarenheter. Genom observationer har vi tagit del av barnens intressen och idéer kring temat, vi har även gjort tankekartor tillsammans med barnen. Vi har delat in barnen i mindre grupper under temaarbetet så att alla barn blir sedda och får komma till tals. Vi har satt upp dokumentationer inne på avdelningen så att barn och pedagoger på ett enkelt sätt kan reflektera tillsammans kring det vi gjort. Föräldrarna har fått information och bilder kring vad vi har gjort och vad vi ska göra kring temat i form av månadsbrev. På detta sätt kan de prata om det vi gör på förskolan även hemma. Eftersom att många av barnen på avdelningen är små och inte har så mycket verbalt språk och pratar om temat hemma så har det under många utvecklingssamtal kommit fram att föräldrarna känner sig delaktiga i temat genom just månasbrevet. Vi har gjort en del förändringar i lärmiljöerna utifrån barngruppen och temaarbetet.

72 Hur ser vi att målen har uppnåtts? Vi kan se att barnen: Har fått ett intresse för mat och kost, de har efterfrågat att få baka och samtalar spontant kring kost (nyttigt/onyttigt) i många situationer. Gillar att röra på sig och hänger med mer och mer i de olika gymnastikaktiviteter vi gör. De vill gärna lära sig nya rörelselekar och gymnastik övningar. Är väldigt nyfikna och uppmärksamma när vi är ute i skog och natur. De gillar att utforska olika saker. De har utvecklat en förståelse för djur och natur, att vara rädda om vår närmiljö. Har utvecklat sin sociala kompetens. Lärt sig säga ifrån vad som är rätt och fel, de säger stop till sina kompisar när de inte vill något längre. Lärt sig nya sånger och rörelselekar och utvidgat sin ordförståelse. Har lärt sig turtagning. Behärskar och använder sig av nya begrepp.

73 Tema och målområde för HT 13 till och med VT 14 Nästa läsår kommer vi på Aleskogens förskola att fortsätta att arbeta med temat Livsstil och hälsa. Till hösten kommer det ske en omorganisation vilket gör att Humlan kommer att ha barn i åldrarna 1 2;5 år. En del barn kommer att sluta medan vi kommer att skola in en del nya barn, så barngruppen kommer att förändras en del. Med tanke på detta kommer vi till en början att fokusera på målet Relationer / hur man är mot varandra. Detta för att barn och pedagoger ska lära känna varandra och att vi ska bli till en grupp.

74 Till nästa läsår vill vi utveckla: Våra lärmiljöer, vi vill anpassa miljöerna utifrån den nya barngruppen så att den blir stimulerande och utvecklande utifrån deras behov och intressen. Vi vill bli bättre på att introducera temat och aktiviteter för barnen. Vi ska uppmuntra föräldrarna att komma in och titta på dokumentationer då vi har lite plats att sätta upp dem i hallen.

75 20 maj 2013 Skapat av Anita, Kerstin och Charlott

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten.

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Förskolor som kunskapar som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Foto: Omslagsbild: Svetlana Sturesson Emma Hervén och och Annika Tanja Lenander Svensson Innehålllsförteckning Förord...4 Förskollärare,

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18 Innehåll Förord 2 Vad är språk 4 Tal 8 Språkförsening och avvikande språkutveckling 9 Hur fungerar det egentligen 9 Uttal 11 Den ungefärliga språkutvecklingen 11 Utveckling av språkets delar 12 (fonologisk,

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Blixtpatrullen på nya äventyr. Bilder och berättelser om osynligt skräp, försvunna piratskatter och sopiga presenter

Blixtpatrullen på nya äventyr. Bilder och berättelser om osynligt skräp, försvunna piratskatter och sopiga presenter Blixtpatrullen på nya äventyr Bilder och berättelser om osynligt skräp, försvunna piratskatter och sopiga presenter 2 Stiftelsen Håll Sverige Rent Januari 2012 Författare: Lisa Adelsköld, Stiftelsen Håll

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Ska jag vara har? Om adopterade barn i förskolan

Ska jag vara har? Om adopterade barn i förskolan Ska jag vara har? Om adopterade barn i förskolan.. ISBN 978-91-637-2172-4 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Box 308, 101 26 Stockholm Telefon: 08-54 55 56 80 E-post: info@mia.eu Publikationen

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer