DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010"

Transkript

1 DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka blanketten i bifogade svarskuvert, som inte behöver frankeras. Ni kan också besvara enkäten på Logga in med blankettkoden dvs. sifferserien upptill på enkätblankettens första sida. Lösenordet ges i följebrevet. GÖR SÅ HÄR Att besvara frågorna: Läs noga igenom frågan innan ni besvarar den. Ringa in siffran vid det alternativ som passar bäst in på er eller skriv in svaret i fältet. Vid varje fråga väljs bara ett svarsalternativ som bäst beskriver situationen, om det inte särskilt anges att man kan välja fler alternativ. Vissa frågor har kompletterande instruktioner. Besvara alla frågor ange även nekande svar tydligt antingen genom att ringa in alternativet nej eller genom att fylla i 0 i svarsfältet. EXEMPEL 1. EXEMPEL 2. Markera det alternativ som bäst beskriver ert Er nuvarande längd och nuvarande hälsotillstånd vikt 1 mycket gott längd cm 2 ganska gott 3 någorlunda vikt kg 4 ganska dåligt 5 dåligt Närmare information om undersökningen lämnas vid behov av planerare Pirkko Alha, tfn (klockan ), eller forskare Risto Kaikkonen som ansvarar för undersökningen, tfn , 1/36 A1006-2

2 BAKGRUNDSINFORMATION 1. Kön 1. man 2. kvinna 2. Födelseår Civilstånd 1. gift eller registrerad partner 2. samboende 3. hemskild eller frånskild 4. änka/änkling 5. ogift 4. Hur många år sammanlagt har Ni gått i skola eller studerat på heltid? Folk- och grundskola medräknas. år 5. Hur bor ni: 1. i centrum av en stad 2. i en förstad eller en förort 3. i ett kommuncentrum eller annan tätort 4. i ett glesbygdsområde eller en by på landet 6. Hur bor Ni för närvarande?: 1. i en bostad ni själv (eller någon annan familjemedlem som bor i denna bostad) äger 2. i bostadsrätt eller delägarbostad 3. i kommunal hyresbostad eller bostad som ägs och hyrs ut av allmännyttigt företag (t.ex. Sato, VVO) 4. i privat hyresbostad 5. i personalbostad eller annan bostadsförmån 6. i servicehus, rehabiliteringshem eller äldreboende 7. på institution 8. någon annanstans, var: 7. Hur många rum har bostaden där ni bor? rum kök/kokvrå inräknas inte 8. Hur många år utan avbrott har Ni bott på er nuvarande bostadsort? år Om ni har bott under ett år utan avbrott, ange 0 år. A /36

3 9. Hur många personer hör för närvarande till Ert hushåll, inberäknat Er själv? personer 10. Hur många i Ert hushåll inberäknat Er själv är 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5+ pers under 7 år år år år år 5+ Över 75 år 5+ LIVSVILLKOR OCH VÄLFÄRD 11. Ett hushåll kan ha olika inkomstkällor och flera medlemmar kan ha inkomster. Inberäknat alla inkomster i ert hushåll, hur bedömer ni förutsättningarna att täcka utgifterna med dessa inkomster?: 1. mycket svårt 2. svårt 3. ganska svårt 4. ganska lätt 5. lätt 6. mycket lätt 12. Har ni någon gång under de senaste 12 månaderna? nej ja känt oro för att maten tar slut innan ni får pengar att handla för? 1 2 inte haft råd att köpa läkemedel? 1 2 inte haft råd att gå till läkare 1 2 3/36 A1006-2

4 13. Får ni ekonomiskt stöd från någon av följande? nej ja från familjemedlemmar som bor på annat håll 1 2 från andra släktingar 1 2 från vänner och grannar Förekommer följande faktorer i er bostads närmaste omgivning, och i vilken mån upplever ni dem som störande? nej ja, men det stör inte stör i viss mån mycket störande farliga korsningar och/eller trafikleder hala fotgängarleder vintertid dåligt belysta fotgängar-/trafikleder ofog, brottslighet eller hot trafikbuller, lukt eller damm industribuller, lukt eller damm långt avstånd till service (t.ex. butiker) dåliga kollektivtrafikförbindelser nedskräpning byggnader i dåligt skick fula bostadsområden rovdjursfara annat, vad? A /36

5 15. Hur nöjd är ni med er nuvarande bostad? mycket nöjd ganska nöjd varken nöjd eller missnöjd ganska missnöjd mycket missnöjd bostadens storlek 5 utrustningsstandarden 5 bostadens skick 5 boendekostnaderna 5 bostadsområdets säkerhet 5 grannarna 5 bostadens geografiska läge 16. Har ni Internetuppkoppling hemma? 1. nej 2. ja 17. Ange hur Ni använder Internet: 5 nej ja för att anlita elektroniska tjänster (nätbank, FPA, skattebyrån, biljettjänst, kommunala tjänster m.m.) 1 2 för informationssökning (tidtabeller, hälsofakta m.m.) 1 2 för kontakter (e-post, debattforum m.m.) 1 2 för spel eller annan underhållning (datorspel, läsa webbtidningar, lyssna på musik m.m.) för studier på Internet (t.ex. webbkurser eller studier på egen hand) Har Ni mobiltelefon? 1. nej (gå vidare till fråga 20) 2. ja 5/36 A1006-2

6 19. Ange hur Ni använder mobiltelefon nej ja för samtal 1 2 för att skicka textmeddelanden (SMS) 1 2 för Internet 1 2 för att skicka e-post Hur ofta har Ni på angivna sätt kontakt med vänner och släktingar som inte bor i samma hushåll som Ni? så gott som dagligen 1 2 gånger i veckan 1 3 gånger i månaden mer sällan än en gång i månaden träffas personligen 5 per telefon 5 via Internet (e-post, chat, skype, facebook m.m.) aldrig 5 per brev Är Ni med i klubbverksamhet, organisations-, förenings- eller hobbyverksamhet eller någon religiös eller andlig rörelse (t.ex. idrottsförening, boendeförening, politiskt parti, sångkör, församling)? 1. nej 2. ja, aktivt 3. ja, då och då A /36

7 22. Hur ofta har Ni under de senaste 12 månaderna deltagit i nedannämnda föreningars, klubbars och organisationers verksamhet? gymklubb eller idrottsförening arbetar- eller medborgarinstitut; annan vuxenutbildning kulturförening eller organisation pensionärsorganisation eller klubb folkhälso- eller patientorganisation (t.ex. FRK, Hjärtförbundet) annan organisation eller förening 3 ggr i veckan eller oftare 1 2 gånger i veckan 1 3 gånger i månaden några gånger om året jag har inte deltagit församlingsverksamhet 5 informell hobbykrets Bedöm Era möjligheter att vid behov få hjälp och stöd av närstående. Ni kan ange ett eller flera svarsalternativ per fråga. vems hjälp kan Ni verkligen räkna med, vad som än händer? av vem kan Ni få praktisk hjälp när Ni behöver? maka/ make, sambo annan nära anhörig god vän närstående kollega god granne annan närstående nej, ingen /36 A1006-2

8 24. Har Ni under de senaste 12 månaderna gett någon utanför Ert eget hushåll hjälp i nedannämnda göromål under Er fritid? Vem eller vilka? Ni kan ringa in flera alternativ på varje rad. nej ja, barn eller barnbarn ja, andra renovering och byggarbeten, flyttning o.dyl hemsysslor och utearbeten (matlagning, städning, trädgårdsskötsel o.dyl.) handla mat, sköta bank- och andra ärenden hälsa och hygien (påklädning, dusch/bad, ge medicin o.dyl.) ta hand om barn lyssna eller stötta vid svårigheter (psykosocialt stöd) ekonomiskt stöd Hur ofta har Ni under de senaste 12 månaderna hjälpt någon som bor i ett annat hushåll? Ringa in endast ett alternativ per rad. inte alls en eller ett par gånger om året 1 2 gånger i månaden 1 2 gånger i veckan varje dag eller nästan varje dag barn eller barnbarn 5 andra Hjälper Ni regelbundet någon med nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom med vardagliga rutiner i Ert eget hushåll? Ni kan ringa in flera alternativ. 1. nej 2. ja, min maka/make 3. ja, barn eller barnbarn 4. någon annan, vem? A /36

9 27. Har Ni själv fått hjälp av någon med följande arbeten och rutiner under de senaste 12 månaderna? Av vem? Ni kan ringa in flera alternativ. A) Renovering och byggarbeten, flyttning o.dyl. 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan (t.ex. frivilligorganisation) B) Hemsysslor och utearbeten (matlagning, städning, trädgårdsskötsel o.dyl.) 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan(t.ex. frivilligorganisation) C) Handla mat, sköta bank- och andra ärenden 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan(t.ex. frivilligorganisation) D) Hälsa och hygien (påklädning, dusch/bad, ge medicin o.dyl.) 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan(t.ex. frivilligorganisation) 9/36 A1006-2

10 E) Lyssna eller stötta vid svårigheter (psykosocialt stöd) 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan(t.ex. frivilligorganisation) F) Ekonomiskt stöd 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan(t.ex. frivilligorganisation) 28. Hur ofta får Ni hjälp från olika håll med ovanstående arbeten och rutiner (fråga 27)? av familjemedlemmar som bor i samma hushåll av familjemedlemmar som bor på annat håll av släkt, vänner eller grannar nej, inte alls flera gånger om dagen varje dag eller nästan varje dag 1 2 gånger i veckan 1 2 gånger i månaden en eller ett par gånger om året från kommunen 5 6 från privat serviceleverantör av någon annan (t.ex. frivilligorganisation) av de nämnda aktörerna sammanlagt A /36

11 29. Röstade Ni i förra: nej ja minns inte kommunalvalet riksdagsvalet presidentvalet EU-parlamentsvalet Litar Ni på nedannämnda institutioner och deras verksamhet? Ringa in den siffra 1 5 som bäst beskriver Er åsikt (1 = jag litar inte alls, 5 = jag litar fullt). jag litar inte alls jag litar fullt den offentliga hälso- och sjukvården 5 offentliga sociala omsorgstjänster (t.ex. socialvårdstjänster, 5 utkomststöd) rättsväsendet 5 riksdagen 5 polisen 5 lokala nyhetsmedier 5 nationella nyhetsmedier 5 beslutsfattandet i Er hemkommun beslutsfattandet i samkommunen / landskapsförvaltningen 5 5 beslutsfattandet i EU 5 11/36 A1006-2

12 HÄLSA 31. Hur lång är Ni? Ange längden i hela centimeter. cm 32. Hur mycket väger Ni i lätt klädsel? Ange vikten i hela kilogram. kg 33. Ange det alternativ som bäst beskriver Er hälsa i nuläget: 1. god 2. ganska god 3. medelmåttig 4. ganska dålig 5. dålig 34. Har Ni under de senaste 12 månaderna blivit diagnostiserad eller behandlad av läkare för nedannämnda sjukdomar? förhöjt blodtryck, blodtryckssjukdom 1 2 stroke 1 2 förhöjt kolesterol i blodet 1 2 blodpropp i hjärtat, hjärtinfarkt 1 2 kärlkramp, angina pectoris (= hjärtsmärta vid ansträngning) 1 2 cancer 1 2 ledgångsreumatism, annan ledinflammation (artrit) 1 2 förslitningsskada i knä eller höft (= artros) 1 2 förslitningsskada i ryggen, ischias eller annan ryggsjukdom 1 2 kronisk luftrörskatarr, lungemfysem 1 2 depression 1 2 annat psykiskt problem 1 2 astma 1 2 pollenallergi, hösnuva 1 2 laktosintolerans (överkänslighet mot mjölksocker) 1 2 födoämnesallergi såsom mjölkallergi (ej laktosintolerans), äggallergi, fiskallergi, veteallergi eller annan spannmålsallergi 1 2 födoämnesallergi mot råa grönsaker eller rå frukt (t.ex. ärter, morot, äppel) 1 2 nej ja A /36

13 35. Har Ni någonsin fått diagnosen diabetes (sockersjuka) hos läkare? 1. nej 2. nej, men förhöjda sockervärden eller latent diabetes 3. ja, typ 1-diabetes eller barndiabetes 4. ja, typ 2-diabetes eller vuxendiabetes 5. ja, men jag vet inte vilken typ av diabetes 6. ja, graviditetsdiabetes 36. Om Ni har förhöjd kolesterolhalt: fick Ni i samband med diagnosen kostråd för att sänka kolesterolhalten? 1. förhöjd kolesterolhalt har inte konstaterats 2. nej 3. ja 37. Har Ni haft någon av följande inflammatoriska sjukdomar under de senaste 12 månaderna? Ni kan välja flera alternativ på varje rad. nej ja, under de senaste 30 dagarna ja, under de senaste 1 12 månaderna influensa (plötslig hög feber, muskelsmärta, hosta, halsont) lunginflammation öroninflammation bihåleinflammation (sinuit) maginfluensa (plötslig diarré och/eller kräkningar) urinvägsinfektion Har Ni blivit vaccinerad mot influensa under de senaste 12 månaderna? 1. nej 2. ja 13/36 A1006-2

14 39. Har Ni under de senaste 30 dagarna haft följande symtom eller besvär? nej ja feber (över 38 C) 1 2 huvudvärk 1 2 hosta 1 2 diarré (minst tre ggr i dygnet under minst en dag) 1 2 kräkning 1 2 ledvärk 1 2 ryggsmärtor, ryggvärk 1 2 tandvärk 1 2 bröstsmärta vid ansträngning 1 2 sömnlöshet 1 2 magbesvär 1 2 urininkontinens 1 2 ringningar i öronen (tinnitus) 1 2 yrsel 1 2 störande darrningar 1 2 A /36

15 40. Har Ni använt något av följande läkemedel eller preparat under de senaste 7 dagarna? Ni kan välja flera alternativ på varje rad. nej ja, andra än receptbelagda läkemedel ja, receptbelagda läkemedel värkmedicin vitamin- och/eller spårämnespreparat blodtrycksmedicin kolesterolsänkande läkemedel insulin eller andra diabetespreparat magmedicin astmamedicin preparat mot hösnuva lugnande läkemedel (sedativa) sömnmedel antidepressiva medel läkemedel mot minnessjukdom(ar) Ange när vårdpersonal senast gjort följande mätningar på Er: Ringa in en siffra på varje rad. under de senaste 12 månaderna för 1 5 år sedan över 5 år aldrig vet ej blodtryck 5 blodkolesterol 5 blodsocker 5 midjemått 5 15/36 A1006-2

16 Följande fem frågor gäller Er sinnesstämning under de senaste 4 veckorna. Ange på varje rad det alternativ som bäst beskriver hur Ni känt Er till mods. 42. Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna har Ni: Ringa in en siffra på varje rad. hela tiden största delen av tiden en stor del av tiden en del av tiden lite av tiden nej, inte alls känt er mycket nervös? 5 6 känt er så nedstämd att ingeting kunnat muntra upp er? 5 6 känt er lugn och harmonisk? 5 6 känt er dyster och ledsen? 5 6 känt er glad och lycklig Känner ni er ensam: 1. aldrig 2. mycket sällan 3. ibland 4. ganska ofta 5. hela tiden 44. Har Ni under de senaste 12 månaderna haft någon period då ni under största delen av tiden under minst två veckor i sträck: nej ja känt er ledsen, nedstämd eller deprimerad? 1 2 tappat intresset för det mesta som ni vanligen tycker om att göra, t.ex. fritidsintressen, arbetet eller andra aktiviteter? 1 2 A /36

17 Följande två frågor handlar om självdestruktiva tankar och känslor (om att göra sig själv illa) Många människor möter i livet tunga motgångar som kan ge upphov till svåra tankar och känslor. nej ja har ni haft självmordstankar under de senaste 12 månaderna? har ni försökt begå självmord under de senaste 12 månaderna? FUNKTIONSFÖRMÅGA 45. Klarar ni vanligen av följande fysiska aktiviteter? ja, utan svårighet ja, med vissa svårigheter ja, men med stora svårigheter nej, inte alls ta er från ett rum till ett annat hemma gå ungefär en halv kilometers sträcka utan att vila gå en våning upp i trapporna utan att vila mellan röra på er utomhus sommartid röra på er utomhus vintertid ta er fram med allmänna fortskaffningsmedel 17/36 A1006-2

18 46. Klarar ni vanligen av följande vardagliga rutiner och aktiviteter? ja, utan svårighet ja, med vissa svårigheter ja, men med stora svårigheter nej, inte alls lättare hemsysslor (t.ex. dammsuga, diska, bädda sängen, tvätta kläder) göra små reparationer i hemmet (t.ex. byta lampa eller byta batteri i brandvarnare) sköta den dagliga ekonomin (t.ex. betala räkningar, ta ut kontanter) handla mat laga mat eller värma färdigmat tugga maten (all slags mat, även efterugnsbröd e.d.) duscha själv eller bada själv i badkar eller bastu sköta er personliga hygien själv (t.ex. kamma håret, borsta tänderna, raka er, tvätta ansiktet och händerna) klippa tånaglarna påklädning och avklädning gå på toaletten sköta er egen medicinering (t.ex. komma ihåg att ta mediciner, dosera rätt, öppna läkemedelsförpackningar) läsa vanlig tidningstext (med eller utan glasögon) uppfatta vad som sägs i ett samtal mellan flera personer (med eller utan hörapparat) A /36

19 47. Härnäst följer några påståenden om minne, inlärning och koncentrationsförmåga. utmärkt väl någorlunda dåligt mitt minne fungerar 5 att ta in ny information och lära mig nytt går jag kan i allmänhet koncentrera mig mycket dåligt Behöver ni och får ni hjälp med vardagliga rutiner på grund av nedsatt funktionsförmåga? 1. jag behöver inte och får inte hjälp 2. jag skulle behöva hjälp, men får inte 3. jag får hjälp, men inte tillräckligt 4. jag får tillräckligt med hjälp 5. jag skulle klara mig med mindre hjälp än jag får 19/36 A1006-2

20 MATVANOR 49. Hur ofta har Ni under de senaste 7 dagarna använt följande matvaror och drycker? fet ost (t.ex. Edam, Emmental, Oltermanni) magrare ost (t.ex. Polar-15, Edam 17, grynost) inte alls under 1 2 dagar under 3 5 dagar under 6 7 dagar fisk färska grönsaker och grönsallad tillagade grönsaker (ej potatis) frukt och bär hamburgare, pizza, salta piroger bullar, wienerbröd, kex, kakor m.m. choklad och andra sötsaker sockrade safter eller läskedrycker mörkt bröd (råg-, knäckebröd m.m.) vegetabilisk olja eller flytande vegetabilisk oljeblandning (t.ex. Flora Culinesse) smör eller blandning av smör och vegetabilisk olja (t.ex. Oivariini) fettfri mjölk eller surmjölk 50. Brukar Ni äta frukost? 1. nej 2. ja 51. Var brukar Ni i vardagslag äta lunch (kl 10 15)? 1. hemma 2. på restaurang, bar eller snabbmatställe 3. i servicehus eller dagcenter 4. jag äter lunch någon annanstans än på de ställen som nämnts 5. jag äter inte lunch A /36

21 52. Vem brukar tillreda ert huvudmål i vardagslag? 1. jag själv 2. min maka/make, sambo 3. annan närstående 4. hemhjälpen lagar mat eller färdiga portioner levereras hem 5. jag äter ute eller köper hem färdigmat TANDHYGIEN 53. Hur många egna tänder har Ni kvar? 1. inga egna tänder kvar st egna tänder st egna tänder eller fler egna tänder 54. Har Ni uttagbara tandproteser? 1. helprotes (inga egna tänder eller tandrötter kvar) 2. (del)protes och tänder 3. ingen löstagbar tandprotes, har tänder 4. ingen löstagbar tandprotes, saknar tänder 55. Hur ofta brukar Ni borsta tänderna / tandprotesen? 1. mer än två gånger om dagen 2. två gånger om dagen 3. en gång om dagen 4. mer sällan än varje dag 5. aldrig MOTION I nästa avsnitt frågar vi efter era motionsvanor. Om den fysiska rörligheten varierar med årstiden, ange det alternativ som bäst motsvarar situationen i genomsnitt. 56. Hur ofta utövar Ni motion på fritiden i minst 20 minuter så att ni blir lätt andfådd och svettas? 1. 5 ggr i veckan eller oftare 2. 4 gånger i veckan 3. 3 gånger i veckan gånger i veckan 5. mer sällan än en gång i veckan 6. jag kan inte motionera på grund av skada eller sjukdom 21/36 A1006-2

22 57. Hur ofta brukar Ni promenera utomhus i minst 20 minuter? 1. 5 ggr i veckan eller oftare 2. 4 gånger i veckan 3. 3 gånger i veckan gånger i veckan 5. mer sällan än en gång i veckan 6. jag kan inte motionera på grund av skada eller sjukdom 58. Hur mycket rör Ni på er och anstränger er fysiskt under fritiden? Välj det alternativ som bäst stämmer in på er. 1. jag läser, tittar på teve och gör sysslor som inte precis är kroppsligt ansträngande 2. jag promenerar, åker cykel eller gör lätta hemsysslor och utearbeten o.d. flera timmar i veckan 3. jag motionerar eller sportar aktivt flera timmar i veckan, t.ex. joggning, skidåkning, simning eller bollspel 4. jag är mestadels sängliggande 59. Hur många timmar i genomsnitt tillbringar Ni i sittande ställning under en vardag? Välj alternativ 0 om Ni inte alls sitter. timmar framför teven vid datorn läser böcker eller tidningar i fortskaffningsmedel (t.ex. personbil, buss) annanstans TOBAK 60. Har Ni någonsin rökt? 1. nej (om Ni aldrig rökt gå vidare till fråga 65) 2. ja 61. Har Ni någonsin rökt dagligen i minst ett år? Hur många år sammanlagt? 1. jag har aldrig rökt dagligen 2. jag har rökt dagligen i sammanlagt år A /36

23 62. Röker Ni numera (cigaretter, cigarrer eller pipa)? 1. ja, dagligen 2. sporadiskt 3. nej, inte alls 63. Hur mycket röker Ni i genomsnitt dagligen/eller rökte Ni dagligen innan Ni slutade? Svara på varje punkt. fabrikstillverkade cigaretter självrullade cigaretter cigarrer pipa dagligen stycken stycken stycken pipor 64. Hur länge är det sedan Ni senast rökte? Om Ni röker dagligen välj alternativ några timmar eller en dag 2. 2 dgr 1 månad 3. 1 mån 6 mån 4. 6 mån 12 mån 5. ett år 5 år år 7. över 10 år 65. Har ni använt nikotinpreparat under de senaste 12 månaderna? Tuggummi, plåster, piller m.m. 1. jag har aldrig använt 2. inte under de senaste 12 månaderna 3. ja, till stöd för rökavvänjning 4. ja, av andra skäl ALKOHOL OCH DROGER 66. Har ni använt alkoholdrycker under de senaste 12 månaderna? 1. nej (om ni inte har använt alkohol gå vidare till fråga 71.) 2. ja 23/36 A1006-2

24 67. Hur ofta dricker ni öl, vin eller andra alkoholdrycker? Räkna med också de gånger då Ni drack bara små mängder, t.ex. en flaska mellanöl eller lite vin. Ringa in det alternativ som bäst stämmer in på er. 1. aldrig 2. cirka en gång i månanden eller mindre gånger i månaden gånger i veckan 5. 4 gånger i veckan eller mer 68. Hur många portioner alkohol har ni vanligen druckit de dagar då ni använt alkohol? Se faktarutan portioner portioner portioner portioner portioner eller mer EN ALKOHOLENHET ÄR: en flaska (33 cl) mellanöl eller cider eller ett glas (12 cl) svagvin eller ett litet glas (8cl) starkvin eller en restaurangenhet (4cl) starksprit EXEMPEL: 0,5 l mellanöl eller cider = 1,5 enheter 0,5 l A-öl eller stark cider = 2 enheter 0,75 l svagvin (12 %) = 6 enheter 0,5 l starksprit = 13 enheter 69. Hur ofta har Ni druckit sex alkoholportioner eller mer per gång? 1. aldrig 2. mindre än en gång i månaden 3. en gång i månaden 4. en gång i veckan 5. dagligen eller nästan dagligen 70. Hur många glas, buteljer eller restaurangenheter har Ni under de senaste 7 dagarna intagit av följande drycker? Välj alternativ 0 om Ni inte alls druckit. mellanöl (III-öl), medelstark cider eller long drink (säljs i livsmedelsaffärer, alkoholhalt 2,9 4,7 %) A-öl, stark cider eller long drink (säljs bara av Alko, alkoholhalt över 4,7%) vin brännvin eller annan spritdryck under de senaste 7 dagarna flaskor (1/3 liter) flaskor (1/3 liter) glas (1 glas = ca 12 cl) restaurangenheter (ca 4 cl) A /36

25 PENNINGSPEL är bl.a. lotterispel såsom Lotto eller Keno, penningspelautomater t.ex. fruktspel, skraplotter, sport- och travtips, Veikkaus-spel, vadslagning, kasinospel samt penningspel på Internet, t.ex. nätpoker. 71. Hur ofta har Ni under de senaste 12 månaderna upplevt att penningspel kan ha blivit ett problem för er? 1. aldrig 2. ibland 3. ofta 4. nästan hela tiden 5. jag spelar inte LIVSSTILSÄNDRINGAR 72. Har någon av de nedannämnda under de senaste 12 månaderna uppmanat er att: Ni kan välja flera alternativ på varje rad. nej, ingen läkare eller tandläkare hälso/sjukvårdare eller företagshälsovårdare familjemedlem någon annan att motionera mera 5 att ändra matvanor av hälsoskäl 5 att gå ner i vikt 5 att minska alkoholkonsumtionen 5 att sluta röka 5 SÖMNVANOR 73. Hur många timmar per natt sover Ni vanligen? i genomsnitt timmar. 74. Brukar Ni också sova på dagen? 1. ja, i genomsnitt timmar. 2. jag brukar inte sova på dagen 25/36 A1006-2

26 75. Sover Ni enligt egen bedömning tillräckligt? 1. ja, för det mesta 2. ja, ofta 3. sällan eller nästan aldrig 4. vet ej OLYCKOR 76. Har Ni under de senaste 12 månaderna blivit skadad i en trafikolycka? Vilken vård fick Ni för era skador? Ni kan välja flera alternativ. nej ja, hemma med huskurer ja, jag fick vård av hälso-/ sjuk vårdare ja, läkarvård ja, sjukhusvård som fotgängare 5 med cykel 5 med moped eller motorcykel 5 med bil 5 med annat fordon (t.ex. traktor, fyrhjuling, snöskoter) Har Ni under de senaste 12 månaderna blivit skadad genom annat olycksfall? Var /hur hände olyckan och vilken vård fick Ni för era skador? Ni kan välja flera alternativ. nej ja, hemma med huskurer ja, jag fick vård av hälso-/ sjuk vårdare ja, läkarvård ja, sjukhusvård utanför hemmet 5 inomhus i hemmet 5 utomhus hemma 5 vid motion utanför hemmet någon annanstans: 5 5 A /36

27 78. Använder Ni följande skydds- eller säkerhetsutrustning? alltid ofta ibland inte alls gäller inte mig cykelhjälm vid cykelåkning 5 bilbälte i baksätet 5 flytväst/räddningsväst i båt 5 dubbade kängor eller isbroddar när Ni rör er ute vid halka 5 höftskydd Använder Ni följande hjälpmedel? Ni kan välja flera alternativ. 1. rollator 2. promenadkäpp (även gångstavar) 3. sparkstötting eller sparkbräde 4. hörapparat 5. dosett för läkemedel 6. inget av de nämnda hjälpmedlen I det följande frågar vi efter om Ni har fallit från upprätt ställning på knä eller helt omkull eller snubblat i trappor, men om Ni har fallit efter att ha blivit tillknuffad av en bil eller annan yttre kraft. 80. Har ni under de senaste 12 månaderna fallit omkull från gående? 1. jag har inte fallit omkull (gå vidare till fråga 82) 2. ja, inomhus hemma gånger 3. ja, utomhus hemma gånger 4. ja, ute på gatan eller annan offentlig miljö gånger 81. Har Ni varit tvungen att söka vård för att Ni fallit omkull? 1. nej, jag skötte skadorna hemma med huskurer 2. ja, på hälsovårdares eller sjukskötares mottagning 3. ja, läkarvård 4. ja, sjukhusvård 27/36 A1006-2

28 VÅLD 82. Har Ni blivit utsatt för våld eller hot om våld under de senaste 12 månaderna? Ni kan välja flera alternativ per rad. nej, ingen okänd eller halvbekant nuvarande sambo eller maka/make eller partner annan närstående person (familjemedlem, före detta maka/make, vän, bekant, arbetskamrat) hot om fysiskt våld per telefon, per brev, e-post eller sms hot om fysiskt våld på nära håll blivit hindrad av någon som grabbat tag i er, skuffat eller knuffat er slag med öppen hand knytnävsslag eller slag med hårt tillhygge, struptag eller vapenangrepp påtvingat samlag/våldtäkt annat påtvingat sexuellt umgänge våldtäktsförsök eller andra sexuella närmanden annat våldsamt beteende, beskriv med ett ord: 1 A /36

29 83. Om Ni har blivit utsatt för våld under de senaste 12 månaderna, fick Ni kroppsliga skador därav? Om Ni inte har blivit utsatt för våld under de senaste 12 månaderna gå vidare till fråga 85. Våld av okänd eller halvbekant Våld av nuvarande maka/ make, sambo eller partner Våld av annan närstående person inga skador blåmärken, skrubbsår sår sträckning, bristning benbrott tandskada inre skador (t.ex. skador på inre organ) hjärnskakning annan skada/sjukdom, beskriv med ett ord: 84. Om Ni under de 12 senaste månaderna har fått skador på grund av våld, hurdan vård fick Ni för era skador? Ni kan välja flera alternativ. Våld av okänd eller halvbekant Våld av nuvarande maka/ make, sambo eller partner Våld av annan närstående person jag fick ingen vård vård i form av huskurer hemma jag fick vård av hälsovårdare/sjuk vårdare jag fick läkarvård jag fick sjukhusvård /36 A1006-2

30 85. Har någon under de senaste 12 månaderna utsatt er för utpressning eller hot för att komma åt era pengar eller annan egendom? Ni kan välja flera alternativ. 1. nej, ingen 2. okänd eller halvbekant 3. nuvarande sambo eller maka/make eller partner 4. annan närstående person (familjemedlem, före detta maka/make, vän, bekant, arbetskamrat) TJÄNSTER 86. Hur många gånger har Ni under de senaste 12 månaderna på grund av sjukdom anlitat läkare, hälsovårdare eller sjukskötare på mottagningen eller haft läkare eller sköterska på hembesök? Välj alternativ 0, om Ni inte har anlitat vårdpersonal en enda gång. De gånger Ni eventuellt har varit intagen på sjukhus medräknas inte. på läkarmottag ningen på hälsovårdares eller sjukskötares mottagning hälsovårdscentralen gånger gånger privat vårdcentral gånger gånger sjukhuspoliklinik gånger gånger hembesök av sjukskötare eller läkare gånger gånger någon annan vårdenhet, vilken: gånger gånger 87. Hur många gånger har Ni under de senaste 12 månaderna på grund av er egen sjukdom kontaktat per telefon? Välj alternativ 0, om Ni inte har anlitat vårdpersonal en enda gång. läkare gånger hälsovårdare eller sjukskötare gånger 88. Har ni under de senaste 12 månaderna anlitat? tandläkare vid hälsovårdscentral 1 2 privatpraktiserande tandläkare 1 2 annan tandläkare (universitet, sjukhus e.d.) 1 2 tandtekniker 1 2 tandskötar- eller munhygienistmottagning 1 2 nej ja A /36

31 89. Anser ni er för tillfället vara i behov av tandvård? 1. nej 2. ja 90. Har ni varit intagen på bäddavdelning på sjukhus någon gång under de senaste 12 månaderna? 1. nej 2. ja, sammanlagt dygn. 91. Har Ni i eget tycke fått tillräckligt information om följande kommunala tjänster under de senaste 12 månaderna? har inte behövt informatio nen har inte varit tillräcklig informatio nen har varit tillräcklig hälso- och sjukvårdstjänster dagvårdstjänster socialvårdstjänster undervisningstjänster bibliotekstjänster kulturtjänster idrottstjänster ungdomstjänster /36 A1006-2

DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010

DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010 DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka blanketten i bifogade svarskuvert, som inte behöver frankeras. Ni

Läs mer

DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2011

DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2011 DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2011 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka blanketten i bifogande svarskuvert, som inte behöver frankeras. Ni

Läs mer

DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010

DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010 DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka blanketten i bifogade svarskuvert, som inte behöver frankeras. Ni

Läs mer

2. Hur många år har du sammanlagt gå i skola eller studerat på hel d? Sammanlagt är det 11 år.

2. Hur många år har du sammanlagt gå i skola eller studerat på hel d? Sammanlagt är det 11 år. DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2012-2013 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka formuläret i bifogande svarskuvert, som inte behöver frankeras.

Läs mer

DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2011

DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2011 DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2011 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka blanketten i bifogande svarskuvert, som inte behöver frankeras. Ni

Läs mer

Du kan också besvara enkäten på www.thl.fi/ath/2012. Logga in med blanke koden dvs. sifferserien upp- ll på enkä ormulärets första sida.

Du kan också besvara enkäten på www.thl.fi/ath/2012. Logga in med blanke koden dvs. sifferserien upp- ll på enkä ormulärets första sida. DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2012 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka formuläret i bifogande svarskuvert, som inte behöver frankeras. Du

Läs mer

Bästa närståendevårdare

Bästa närståendevårdare Bästa närståendevårdare Borgå stad erbjuder en möjlighet till undersökningar av närståendevårdares välmående och hälsa. Undersökningen är kostnadsfri för närståendevårdare. Målet för undersökningarna om

Läs mer

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + Varför och hur görs Hälsa 2007? Samhället och människors levnadsvanor förändras. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Hur ser livsvillkoren för personer som drabbats

Läs mer

DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2012

DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2012 DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2012 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka formuläret i bifogande svarskuvert, som inte behöver frankeras. Du

Läs mer

BAKGRUNDSINFORMATION X X DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2012 GÖR SÅ HÄR

BAKGRUNDSINFORMATION X X DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2012 GÖR SÅ HÄR DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2012 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka formuläret i bifogande svarskuvert, som inte behöver frankeras. Du

Läs mer

BAKGRUNDSINFORMATION X X X X. X ganska gott längd cm någorlunda ganska dåligt vikt 6 2 kg dåligt

BAKGRUNDSINFORMATION X X X X. X ganska gott längd cm någorlunda ganska dåligt vikt 6 2 kg dåligt DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2014 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka formuläret i bifogande svarskuvert, som inte behöver frankeras. Du

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Stroke longitudinell studie

Stroke longitudinell studie Rehabiliteringsmedicin Göteborgs Universitet Stroke longitudinell studie Frågor för patienten Datum Kodnummer Bästa deltagare, Följande formulär samlar information om ditt hälso-tillstånd, ditt allmänna

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga HÄLSOENKÄT FÖR UNGA VUXNA

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga HÄLSOENKÄT FÖR UNGA VUXNA HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga HÄLSOENKÄT FÖR UNGA VUXNA Genom denna enkät samlar vi in de viktigaste uppgifterna om finländarnas hälsa, funktionsförmåga och välbefinnande.

Läs mer

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN Patientenkät - Bas Namn: Personnummer: Datum: Att tänka på när du fyller i enkäten: Det finns inga svar som är rätt eller fel, det är din personliga

Läs mer

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster Frågeguide vid förebyggande verksamhet 2008 Tomelilla kommun Sidan 1 av 7 Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster 1.2. Kön

Läs mer

Att tänka på innan du börjar:

Att tänka på innan du börjar: Årskurs 7 2014 Hej! Det här är ett häfte med frågor om hur du mår och hur du har det i skolan, hemma och på fritiden. Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland och resultaten används för att förbättra

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2016 Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att:

Läs mer

Mäta blodtryck och informera om levnadsvanor? Distriktssköterska Eva Ellbrant Öxnehaga vårdcentral Huskvarna

Mäta blodtryck och informera om levnadsvanor? Distriktssköterska Eva Ellbrant Öxnehaga vårdcentral Huskvarna Mäta blodtryck och informera om levnadsvanor? Distriktssköterska Eva Ellbrant Öxnehaga vårdcentral Huskvarna Bakgrund Alltför många (?) kommer för att mäta sitt blodtryck. Gör vi nytta?? Vi DSK upplever

Läs mer

Kontaktuppgifter & arbete

Kontaktuppgifter & arbete Kontaktuppgifter & arbete Dagens datum: / / Vårdcentral: År Månad Dag Namn: Persnr: X1. Vilken typ av sysselsättning har du för närvarande i huvudsak? Yrkesarbetar, anställd Studerar, praktiserar Yrkesarbetar,

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2014 Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar Enkäten läses maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför att:

Läs mer

Hälsotest. Namn: E-mail: Telefon: Datum: www.inspirilla.com / www.nillaskitchen.com

Hälsotest. Namn: E-mail: Telefon: Datum: www.inspirilla.com / www.nillaskitchen.com 1 Hälsotest Namn: E-mail: Telefon: Datum: 2 Bakgrundsdata 1 Kön q Man q Kvinna 2 Hur gammal är du? q 56 år eller äldre q 46 55 år q 36 45 år q 26 35 år q 25 år eller yngre 3a Vilket är Ditt civilstånd?

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Norrbotten Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilken kommun bor du i? 1

Läs mer

Norra Sveriges MONICAundersökning

Norra Sveriges MONICAundersökning Personnummer:_ Namn: MONICA-nummer: Norra Sveriges MONICAundersökning En kampanj mot hjärt-kärlsjukdom och diabetes 2009 FRÅGEFORMULÄR DEL 2 + 2009 Sida - 1 + Frågor rörande LIVSKVALITET OCH SOCIALT STÖD

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2010 LITE FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Hur går undersökningen till? Enkätundersökningen görs i samarbete mellan Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel S O C I A L - O C H H Ä L S O V Å R D S M I N I S T E R I E T S broschyrer 2006:6swe 1 Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel Stigande ålder

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Quality of Life Questionnaire

Quality of Life Questionnaire Quality of Life Questionnaire Qualeffo-41 (10 December 1997) Users of this questionnaire (and all authorized translations) must adhere to the user agreement. Please use the related Scoring Algorithm. A

Läs mer

HÄLSA Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 1, kort version T2070

HÄLSA Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 1, kort version T2070 HÄLSA 2000 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 1, kort version T2070 1 Ändamålet med detta frågeformulär är att få ytterligare information om vissa av Era levnadssätt,

Läs mer

SF-36 (V1) FORM-MONTH 48 / / Patient Details. Participant Initials: Date of Birth: Subject ID:

SF-36 (V1) FORM-MONTH 48 / / Patient Details. Participant Initials: Date of Birth: Subject ID: Section to be completed by the RITAZAREM Participant INSTRUKTION: Detta formulär innehåller frågor om hur Du ser på Din hälsa. Iformationen skall hjälpa till att följa hur Du mår och fungerar i Ditt dagliga

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande

Hembesök som främjar de äldres välbefinnande Intervjublankett för hembesök som främjar välbefinnandet 1 (13) Hembesök som främjar de äldres välbefinnande Kommunens namn/kommunkod Klientnummer Namn Födelseår Kön kvinna man Adress Telefon E-post Samtycke

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Tilläggsfrågor i ULF 2007

Tilläggsfrågor i ULF 2007 Tilläggsfrågor i ULF 2007 1 2 Tilläggsfrågor i ULF 2007 2007 års datainsamling utgör ett så kallat dubbelår med år 2006. Det innebär att samma frågor ställs under båda åren. I februari 2007 tillkom dock

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 12.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2012-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER Enkäten för 50 år fyllda LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER 1. Vi skulle först vilja veta vad för slags aktiviteter Ni deltar i. Har Ni under sistlidna sex månader utfört något som helst avlönat arbete? Vilket

Läs mer

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls DELAKTIGHET I PLANERINGEN AV DEN EGNA VARDAGEN Har ni deltagit i uppgörandet av er vård- och serviceplan?, varför? Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? Har

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1

HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1 Elevhälsoenkät Västerbotten HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1 Namn: Personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum: Längd: (cm) Vikt: (kg) Svaren på hälsofrågorna används i hälsosamtalet med skolsköterskan.

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Norrbotten. Enkät för hälsosamtal i Norrbotten

Norrbotten. Enkät för hälsosamtal i Norrbotten Norrbotten Enkät för hälsosamtal i Norrbotten Hälsosamtal År:... 30 år 40 år 50 år 60 år Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man

Läs mer

GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA

GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA Vi vill uppmana dig att delta i detta ursprungliga forskningsprojekt. Du ska bara delta om du vill det. Om du väljer att inte delta kommer

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård Testa dina levnadsvanor! Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat SAMTAL OM Levnadsvanor GÖR SKILLNAD Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande sjukvård

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Liv och hälsa i Norrland. En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: över 65 år

Liv och hälsa i Norrland. En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: över 65 år Liv och hälsa i Norrland En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: över 65 år Jämtlands läns landsting Landstinget i Västernorrland Norrbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Omslagsbild: Leif

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 1 Detta frågeformulär innehåller frågor om Era symptom i andningsorganen, andnöd, smärtor i bröstet, allergiska symptom

Läs mer

Patient Details. Evaluation Date: / /

Patient Details. Evaluation Date: / / Evaluation Date: Section to be completed by the RITAZAREM Participant INSTRUKTION: Detta formulär innehåller frågor om hur Du ser på Din hälsa. Iformationen skall hjälpa till att följa hur Du mår och fungerar

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Familjetyp:

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

Riksstroke 1-årsuppföljning

Riksstroke 1-årsuppföljning 3930262870 Riksstroke 1-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet

Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet Boendeservicestiftelsen ASPA Mervi Valta 2010 Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet Namn på den som för dagbok: Datum: Utredning av eget

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULAR 3 UNGA VUXNA

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULAR 3 UNGA VUXNA HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULAR 3 UNGA VUXNA Ändamålet med detta frågeformulär är att få ännu mer information om Er hälsa och Ert välbefinnande. Vi ber

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: -9 UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: -9 I följande tabell presenteras resultatet från Leva, levnadsvaneundersökningen.

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den.

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den. ENKÄT A (UPPFÖLJNING) EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID SJUKDOM I PROSTATA FÖR MÄN SOM DELTAR I FORSKNINGSPROJEKTET SAMS Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Finnbacksskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: Finnbacksskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Liljaskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Umeå Socialtjänst Umeå 2008-01-08 Tabell: Liljaskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Riksstroke 3-årsuppföljning

Riksstroke 3-årsuppföljning 5907637995 Riksstroke 3-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd samt på kommunala insatser

Läs mer

Självskattningsskala för symtom (4S) Bas

Självskattningsskala för symtom (4S) Bas Självskattningsskala för symtom (4S) Bas Namn: Personnummer: Datum: I det här formuläret kommer du att få ta ställning till ett antal frågor om symtom och problem som är vanliga vid psykoser. Vi vill veta

Läs mer

Patient Details. Evaluation Date: / /

Patient Details. Evaluation Date: / / SF-36 (V1) FORM-MONTH 0 Evaluation Date: Section to be completed by the RITAZAREM Participant INSTRUKTION: Detta formulär innehåller frågor om hur Du ser på Din hälsa. Iformationen skall hjälpa till att

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret

Läs mer

Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer.

Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer. UMEÅ UNIVERSITET Inst för Klinisk Vetenskap 901 85 Umeå Identitetsnu. Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer. Samer i Sverige lever under villkor som gör att man kan fundera över

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Så här klarar jag mig! Min bedömning av det stöd jag behöver

Så här klarar jag mig! Min bedömning av det stöd jag behöver Så här klarar jag mig! Min bedömning av det stöd jag behöver Aarne Rajalahti, Kalle Ristikartano, Maisa Kosola, Marika Ahlstén, Miia Koski Översättning: Carina Frondén Så här klarar jag mig! Min egen bedömning

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

BASLINJE INTERVJU. Alla frågor ska besvaras om inte annat anges. Kod nr. Brukarens namn: Födelseår: Intervjuarens namn: Intervjudatum:

BASLINJE INTERVJU. Alla frågor ska besvaras om inte annat anges. Kod nr. Brukarens namn: Födelseår: Intervjuarens namn: Intervjudatum: BASLINJE INTERVJU NOMO 1.0, The Nordic Mobility Related Outcome Evaluation of Assistive Device Interventions. NOMO 1.0 ska endast användas i enlighet med anvisningarna i manualen. Alla frågor ska bes om

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA 1 Detta frågeformulär innehåller frågor t.ex. om Era allergiska symptom och symptom i stöd- och rörelseorganen.

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du fått av Dina närmaste? Har Du stöt en annan person ekonomiskt? Borde far- och morföräldrarna sköta

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

!Du svarar anonymt. Årskurs 7

!Du svarar anonymt. Årskurs 7 2008 Liv & Hälsa ung 2008 Va d är Liv & Hälsa ung? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv & Hälsa ung. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår, vilka levnadsvanor

Läs mer

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se.

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se. HITTA RÄTT I VÅRDEN Övning 4 NIVÅ 1&2 Foto: Juliana Wiklund Hitta rätt i vården Husläkarmottagning På husläkarmottagningen behandlas både vuxna och barn för sjukdomar och besvär. Husläkarmottagning kallas

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER 1(5) Ansökan har anlänt: Rätten till färdtjänst på grund av handikapp gäller personer som på grund av gravt handikapp har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin

Läs mer

Uppföljningsintervju. Del A v Denna sida ifylls av intervjuaren, om möjligt före intervjun

Uppföljningsintervju. Del A v Denna sida ifylls av intervjuaren, om möjligt före intervjun Uppföljningsintervju NOMO 1.0, The Nordic Mobility Related Outcome Evaluation of Assistive Device Interventions. NOMO 1.0 ska endast användas i enlighet med anvisningarna i manualen. Alla frågor ska bes

Läs mer

Samtalschema för värdering av stödbehov. Samtalschema

Samtalschema för värdering av stödbehov. Samtalschema Samtalschema 1. Basuppgifter (skall fyllas i av alla) Brukarens namn: Datum: Namn på andra mötesdeltagare: Gift/sambo: Ja Nej Hemmaboende barn: Ja Nej Evt. ålder Vad är bakgrunden för din ansökan? Vilken

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Tabeller med bostadsområden Innehållsförteckning: FYSISK HÄLSA... 3 Självrapporterat hälsotillstånd... 3 Andra hälsobesvär... 5 Hjärt- och kärlbesvär... 6 Mediciner

Läs mer

Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne och Helsingborg 2012. SLF Strategisk samhällsplanering

Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne och Helsingborg 2012. SLF Strategisk samhällsplanering Folkhälsoenkät Barn och Unga i och 212 Under våren 212 svarade alla elever i och i i åk 6, 9 och 2 i gymnasiet på frågor om hälsa T ex om hälsa, fritidsvanor, matvanor, alkohol, narkotika, spel, sex och

Läs mer

IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! AUTOANAMNES / REMISSUNDERLAG VID UTREDNING INFÖR EVENTUELL ÖVERVIKTSKIRURG Personnummer

IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! AUTOANAMNES / REMISSUNDERLAG VID UTREDNING INFÖR EVENTUELL ÖVERVIKTSKIRURG Personnummer IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! AUTOANAMNES / REMISSUNDERLAG VID UTREDNING INFÖR EVENTUELL ÖVERVIKTSKIRURG Namn Personnummer Adress Telefon (även riktnummer) E-post Postadress Telefon mobil Behöver du tolk?

Läs mer

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge ASI fördjupningsdag Familj och umgänge Dagordning 9.00-9.30 Inledning 9.30-10.00 Fika 10.00-10.45 Frågorna i Familj och Umgänge 10.45-10.50 Bensträckare 10.50-11.30 Övning 11.30-12.00 Sammanfattning och

Läs mer

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Från Vårdcentral till Metabola syndromet Hälsocentral Olika metoder på olika VC

Läs mer

Bilaga A Traumaintervju

Bilaga A Traumaintervju Bilaga A Traumaintervju (används av terapeuten i session 1) Traumaintervju Klientens namn: Datum: Terapeut: Obs: Den här intervjun förutsätter att en grundlig bedömning eller undersökning redan är gjord,

Läs mer

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten)

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten) 11. Datum: 02. Sjukhus: 03. LJUNO (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation (ifylls av patienten) 1 LJUNO 04. PERSONNUMMER : Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så

Läs mer

Hälsoundersökning av män födda 1920-1924

Hälsoundersökning av män födda 1920-1924 ULSAM-88 Löpnr:... Hälsoundersökning av män födda 1920-1924 Detta frågeformulär innehåller frågor om din hälsa, dina aktiviteter och kostvanor och om din sinnesstämning. Fyll i formuläret och ta med det

Läs mer

HÄLSOKOLL ALKOHOL FRÅGEFORMULÄR MED SJÄLVTEST

HÄLSOKOLL ALKOHOL FRÅGEFORMULÄR MED SJÄLVTEST HÄLSOKOLL ALKOHOL FRÅGEFORMULÄR MED SJÄLVTEST DATUM:... NAMN:... PERSONNUMMER:... Här följer ett antal frågeformulär om din alkoholsituation, ditt hälsotillstånd, dina övriga levnadsvanor och dina tankar

Läs mer