DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010"

Transkript

1 DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka blanketten i bifogade svarskuvert, som inte behöver frankeras. Ni kan också besvara enkäten på Logga in med blankettkoden dvs. sifferserien upptill på enkätblankettens första sida. Lösenordet ges i följebrevet. GÖR SÅ HÄR Att besvara frågorna: Läs noga igenom frågan innan ni besvarar den. Ringa in siffran vid det alternativ som passar bäst in på er eller skriv in svaret i fältet. Vid varje fråga väljs bara ett svarsalternativ som bäst beskriver situationen, om det inte särskilt anges att man kan välja fler alternativ. Vissa frågor har kompletterande instruktioner. Besvara alla frågor ange även nekande svar tydligt antingen genom att ringa in alternativet nej eller genom att fylla i 0 i svarsfältet. EXEMPEL 1. EXEMPEL 2. Markera det alternativ som bäst beskriver ert Er nuvarande längd och nuvarande hälsotillstånd vikt 1 mycket gott längd cm 2 ganska gott 3 någorlunda vikt kg 4 ganska dåligt 5 dåligt Närmare information om undersökningen lämnas vid behov av planerare Pirkko Alha, tfn (klockan ), eller forskare Risto Kaikkonen som ansvarar för undersökningen, tfn , 1/36 A1006-2

2 BAKGRUNDSINFORMATION 1. Kön 1. man 2. kvinna 2. Födelseår Civilstånd 1. gift eller registrerad partner 2. samboende 3. hemskild eller frånskild 4. änka/änkling 5. ogift 4. Hur många år sammanlagt har Ni gått i skola eller studerat på heltid? Folk- och grundskola medräknas. år 5. Hur bor ni: 1. i centrum av en stad 2. i en förstad eller en förort 3. i ett kommuncentrum eller annan tätort 4. i ett glesbygdsområde eller en by på landet 6. Hur bor Ni för närvarande?: 1. i en bostad ni själv (eller någon annan familjemedlem som bor i denna bostad) äger 2. i bostadsrätt eller delägarbostad 3. i kommunal hyresbostad eller bostad som ägs och hyrs ut av allmännyttigt företag (t.ex. Sato, VVO) 4. i privat hyresbostad 5. i personalbostad eller annan bostadsförmån 6. i servicehus, rehabiliteringshem eller äldreboende 7. på institution 8. någon annanstans, var: 7. Hur många rum har bostaden där ni bor? rum kök/kokvrå inräknas inte 8. Hur många år utan avbrott har Ni bott på er nuvarande bostadsort? år Om ni har bott under ett år utan avbrott, ange 0 år. A /36

3 9. Hur många personer hör för närvarande till Ert hushåll, inberäknat Er själv? personer 10. Hur många i Ert hushåll inberäknat Er själv är 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5+ pers under 7 år år år år år 5+ Över 75 år 5+ LIVSVILLKOR OCH VÄLFÄRD 11. Ett hushåll kan ha olika inkomstkällor och flera medlemmar kan ha inkomster. Inberäknat alla inkomster i ert hushåll, hur bedömer ni förutsättningarna att täcka utgifterna med dessa inkomster?: 1. mycket svårt 2. svårt 3. ganska svårt 4. ganska lätt 5. lätt 6. mycket lätt 12. Har ni någon gång under de senaste 12 månaderna? nej ja känt oro för att maten tar slut innan ni får pengar att handla för? 1 2 inte haft råd att köpa läkemedel? 1 2 inte haft råd att gå till läkare 1 2 3/36 A1006-2

4 13. Får ni ekonomiskt stöd från någon av följande? nej ja från familjemedlemmar som bor på annat håll 1 2 från andra släktingar 1 2 från vänner och grannar Förekommer följande faktorer i er bostads närmaste omgivning, och i vilken mån upplever ni dem som störande? nej ja, men det stör inte stör i viss mån mycket störande farliga korsningar och/eller trafikleder hala fotgängarleder vintertid dåligt belysta fotgängar-/trafikleder ofog, brottslighet eller hot trafikbuller, lukt eller damm industribuller, lukt eller damm långt avstånd till service (t.ex. butiker) dåliga kollektivtrafikförbindelser nedskräpning byggnader i dåligt skick fula bostadsområden rovdjursfara annat, vad? A /36

5 15. Hur nöjd är ni med er nuvarande bostad? mycket nöjd ganska nöjd varken nöjd eller missnöjd ganska missnöjd mycket missnöjd bostadens storlek 5 utrustningsstandarden 5 bostadens skick 5 boendekostnaderna 5 bostadsområdets säkerhet 5 grannarna 5 bostadens geografiska läge 16. Har ni Internetuppkoppling hemma? 1. nej 2. ja 17. Ange hur Ni använder Internet: 5 nej ja för att anlita elektroniska tjänster (nätbank, FPA, skattebyrån, biljettjänst, kommunala tjänster m.m.) 1 2 för informationssökning (tidtabeller, hälsofakta m.m.) 1 2 för kontakter (e-post, debattforum m.m.) 1 2 för spel eller annan underhållning (datorspel, läsa webbtidningar, lyssna på musik m.m.) för studier på Internet (t.ex. webbkurser eller studier på egen hand) Har Ni mobiltelefon? 1. nej (gå vidare till fråga 20) 2. ja 5/36 A1006-2

6 19. Ange hur Ni använder mobiltelefon nej ja för samtal 1 2 för att skicka textmeddelanden (SMS) 1 2 för Internet 1 2 för att skicka e-post Hur ofta har Ni på angivna sätt kontakt med vänner och släktingar som inte bor i samma hushåll som Ni? så gott som dagligen 1 2 gånger i veckan 1 3 gånger i månaden mer sällan än en gång i månaden träffas personligen 5 per telefon 5 via Internet (e-post, chat, skype, facebook m.m.) aldrig 5 per brev Är Ni med i klubbverksamhet, organisations-, förenings- eller hobbyverksamhet eller någon religiös eller andlig rörelse (t.ex. idrottsförening, boendeförening, politiskt parti, sångkör, församling)? 1. nej 2. ja, aktivt 3. ja, då och då A /36

7 22. Hur ofta har Ni under de senaste 12 månaderna deltagit i nedannämnda föreningars, klubbars och organisationers verksamhet? gymklubb eller idrottsförening arbetar- eller medborgarinstitut; annan vuxenutbildning kulturförening eller organisation pensionärsorganisation eller klubb folkhälso- eller patientorganisation (t.ex. FRK, Hjärtförbundet) annan organisation eller förening 3 ggr i veckan eller oftare 1 2 gånger i veckan 1 3 gånger i månaden några gånger om året jag har inte deltagit församlingsverksamhet 5 informell hobbykrets Bedöm Era möjligheter att vid behov få hjälp och stöd av närstående. Ni kan ange ett eller flera svarsalternativ per fråga. vems hjälp kan Ni verkligen räkna med, vad som än händer? av vem kan Ni få praktisk hjälp när Ni behöver? maka/ make, sambo annan nära anhörig god vän närstående kollega god granne annan närstående nej, ingen /36 A1006-2

8 24. Har Ni under de senaste 12 månaderna gett någon utanför Ert eget hushåll hjälp i nedannämnda göromål under Er fritid? Vem eller vilka? Ni kan ringa in flera alternativ på varje rad. nej ja, barn eller barnbarn ja, andra renovering och byggarbeten, flyttning o.dyl hemsysslor och utearbeten (matlagning, städning, trädgårdsskötsel o.dyl.) handla mat, sköta bank- och andra ärenden hälsa och hygien (påklädning, dusch/bad, ge medicin o.dyl.) ta hand om barn lyssna eller stötta vid svårigheter (psykosocialt stöd) ekonomiskt stöd Hur ofta har Ni under de senaste 12 månaderna hjälpt någon som bor i ett annat hushåll? Ringa in endast ett alternativ per rad. inte alls en eller ett par gånger om året 1 2 gånger i månaden 1 2 gånger i veckan varje dag eller nästan varje dag barn eller barnbarn 5 andra Hjälper Ni regelbundet någon med nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom med vardagliga rutiner i Ert eget hushåll? Ni kan ringa in flera alternativ. 1. nej 2. ja, min maka/make 3. ja, barn eller barnbarn 4. någon annan, vem? A /36

9 27. Har Ni själv fått hjälp av någon med följande arbeten och rutiner under de senaste 12 månaderna? Av vem? Ni kan ringa in flera alternativ. A) Renovering och byggarbeten, flyttning o.dyl. 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan (t.ex. frivilligorganisation) B) Hemsysslor och utearbeten (matlagning, städning, trädgårdsskötsel o.dyl.) 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan(t.ex. frivilligorganisation) C) Handla mat, sköta bank- och andra ärenden 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan(t.ex. frivilligorganisation) D) Hälsa och hygien (påklädning, dusch/bad, ge medicin o.dyl.) 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan(t.ex. frivilligorganisation) 9/36 A1006-2

10 E) Lyssna eller stötta vid svårigheter (psykosocialt stöd) 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan(t.ex. frivilligorganisation) F) Ekonomiskt stöd 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan(t.ex. frivilligorganisation) 28. Hur ofta får Ni hjälp från olika håll med ovanstående arbeten och rutiner (fråga 27)? av familjemedlemmar som bor i samma hushåll av familjemedlemmar som bor på annat håll av släkt, vänner eller grannar nej, inte alls flera gånger om dagen varje dag eller nästan varje dag 1 2 gånger i veckan 1 2 gånger i månaden en eller ett par gånger om året från kommunen 5 6 från privat serviceleverantör av någon annan (t.ex. frivilligorganisation) av de nämnda aktörerna sammanlagt A /36

11 29. Röstade Ni i förra: nej ja minns inte kommunalvalet riksdagsvalet presidentvalet EU-parlamentsvalet Litar Ni på nedannämnda institutioner och deras verksamhet? Ringa in den siffra 1 5 som bäst beskriver Er åsikt (1 = jag litar inte alls, 5 = jag litar fullt). jag litar inte alls jag litar fullt den offentliga hälso- och sjukvården 5 offentliga sociala omsorgstjänster (t.ex. socialvårdstjänster, 5 utkomststöd) rättsväsendet 5 riksdagen 5 polisen 5 lokala nyhetsmedier 5 nationella nyhetsmedier 5 beslutsfattandet i Er hemkommun beslutsfattandet i samkommunen / landskapsförvaltningen 5 5 beslutsfattandet i EU 5 11/36 A1006-2

12 HÄLSA 31. Hur lång är Ni? Ange längden i hela centimeter. cm 32. Hur mycket väger Ni i lätt klädsel? Ange vikten i hela kilogram. kg 33. Ange det alternativ som bäst beskriver Er hälsa i nuläget: 1. god 2. ganska god 3. medelmåttig 4. ganska dålig 5. dålig 34. Har Ni under de senaste 12 månaderna blivit diagnostiserad eller behandlad av läkare för nedannämnda sjukdomar? förhöjt blodtryck, blodtryckssjukdom 1 2 stroke 1 2 förhöjt kolesterol i blodet 1 2 blodpropp i hjärtat, hjärtinfarkt 1 2 kärlkramp, angina pectoris (= hjärtsmärta vid ansträngning) 1 2 cancer 1 2 ledgångsreumatism, annan ledinflammation (artrit) 1 2 förslitningsskada i knä eller höft (= artros) 1 2 förslitningsskada i ryggen, ischias eller annan ryggsjukdom 1 2 kronisk luftrörskatarr, lungemfysem 1 2 depression 1 2 annat psykiskt problem 1 2 astma 1 2 pollenallergi, hösnuva 1 2 laktosintolerans (överkänslighet mot mjölksocker) 1 2 födoämnesallergi såsom mjölkallergi (ej laktosintolerans), äggallergi, fiskallergi, veteallergi eller annan spannmålsallergi 1 2 födoämnesallergi mot råa grönsaker eller rå frukt (t.ex. ärter, morot, äppel) 1 2 nej ja A /36

13 35. Har Ni någonsin fått diagnosen diabetes (sockersjuka) hos läkare? 1. nej 2. nej, men förhöjda sockervärden eller latent diabetes 3. ja, typ 1-diabetes eller barndiabetes 4. ja, typ 2-diabetes eller vuxendiabetes 5. ja, men jag vet inte vilken typ av diabetes 6. ja, graviditetsdiabetes 36. Om Ni har förhöjd kolesterolhalt: fick Ni i samband med diagnosen kostråd för att sänka kolesterolhalten? 1. förhöjd kolesterolhalt har inte konstaterats 2. nej 3. ja 37. Har Ni haft någon av följande inflammatoriska sjukdomar under de senaste 12 månaderna? Ni kan välja flera alternativ på varje rad. nej ja, under de senaste 30 dagarna ja, under de senaste 1 12 månaderna influensa (plötslig hög feber, muskelsmärta, hosta, halsont) lunginflammation öroninflammation bihåleinflammation (sinuit) maginfluensa (plötslig diarré och/eller kräkningar) urinvägsinfektion Har Ni blivit vaccinerad mot influensa under de senaste 12 månaderna? 1. nej 2. ja 13/36 A1006-2

14 39. Har Ni under de senaste 30 dagarna haft följande symtom eller besvär? nej ja feber (över 38 C) 1 2 huvudvärk 1 2 hosta 1 2 diarré (minst tre ggr i dygnet under minst en dag) 1 2 kräkning 1 2 ledvärk 1 2 ryggsmärtor, ryggvärk 1 2 tandvärk 1 2 bröstsmärta vid ansträngning 1 2 sömnlöshet 1 2 magbesvär 1 2 urininkontinens 1 2 ringningar i öronen (tinnitus) 1 2 yrsel 1 2 störande darrningar 1 2 A /36

15 40. Har Ni använt något av följande läkemedel eller preparat under de senaste 7 dagarna? Ni kan välja flera alternativ på varje rad. nej ja, andra än receptbelagda läkemedel ja, receptbelagda läkemedel värkmedicin vitamin- och/eller spårämnespreparat blodtrycksmedicin kolesterolsänkande läkemedel insulin eller andra diabetespreparat magmedicin astmamedicin preparat mot hösnuva lugnande läkemedel (sedativa) sömnmedel antidepressiva medel läkemedel mot minnessjukdom(ar) Ange när vårdpersonal senast gjort följande mätningar på Er: Ringa in en siffra på varje rad. under de senaste 12 månaderna för 1 5 år sedan över 5 år aldrig vet ej blodtryck 5 blodkolesterol 5 blodsocker 5 midjemått 5 15/36 A1006-2

16 Följande fem frågor gäller Er sinnesstämning under de senaste 4 veckorna. Ange på varje rad det alternativ som bäst beskriver hur Ni känt Er till mods. 42. Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna har Ni: Ringa in en siffra på varje rad. hela tiden största delen av tiden en stor del av tiden en del av tiden lite av tiden nej, inte alls känt er mycket nervös? 5 6 känt er så nedstämd att ingeting kunnat muntra upp er? 5 6 känt er lugn och harmonisk? 5 6 känt er dyster och ledsen? 5 6 känt er glad och lycklig Känner ni er ensam: 1. aldrig 2. mycket sällan 3. ibland 4. ganska ofta 5. hela tiden 44. Har Ni under de senaste 12 månaderna haft någon period då ni under största delen av tiden under minst två veckor i sträck: nej ja känt er ledsen, nedstämd eller deprimerad? 1 2 tappat intresset för det mesta som ni vanligen tycker om att göra, t.ex. fritidsintressen, arbetet eller andra aktiviteter? 1 2 A /36

17 Följande två frågor handlar om självdestruktiva tankar och känslor (om att göra sig själv illa) Många människor möter i livet tunga motgångar som kan ge upphov till svåra tankar och känslor. nej ja har ni haft självmordstankar under de senaste 12 månaderna? har ni försökt begå självmord under de senaste 12 månaderna? FUNKTIONSFÖRMÅGA 45. Klarar ni vanligen av följande fysiska aktiviteter? ja, utan svårighet ja, med vissa svårigheter ja, men med stora svårigheter nej, inte alls ta er från ett rum till ett annat hemma gå ungefär en halv kilometers sträcka utan att vila gå en våning upp i trapporna utan att vila mellan röra på er utomhus sommartid röra på er utomhus vintertid ta er fram med allmänna fortskaffningsmedel 17/36 A1006-2

18 46. Klarar ni vanligen av följande vardagliga rutiner och aktiviteter? ja, utan svårighet ja, med vissa svårigheter ja, men med stora svårigheter nej, inte alls lättare hemsysslor (t.ex. dammsuga, diska, bädda sängen, tvätta kläder) göra små reparationer i hemmet (t.ex. byta lampa eller byta batteri i brandvarnare) sköta den dagliga ekonomin (t.ex. betala räkningar, ta ut kontanter) handla mat laga mat eller värma färdigmat tugga maten (all slags mat, även efterugnsbröd e.d.) duscha själv eller bada själv i badkar eller bastu sköta er personliga hygien själv (t.ex. kamma håret, borsta tänderna, raka er, tvätta ansiktet och händerna) klippa tånaglarna påklädning och avklädning gå på toaletten sköta er egen medicinering (t.ex. komma ihåg att ta mediciner, dosera rätt, öppna läkemedelsförpackningar) läsa vanlig tidningstext (med eller utan glasögon) uppfatta vad som sägs i ett samtal mellan flera personer (med eller utan hörapparat) A /36

19 47. Härnäst följer några påståenden om minne, inlärning och koncentrationsförmåga. utmärkt väl någorlunda dåligt mitt minne fungerar 5 att ta in ny information och lära mig nytt går jag kan i allmänhet koncentrera mig mycket dåligt Behöver ni och får ni hjälp med vardagliga rutiner på grund av nedsatt funktionsförmåga? 1. jag behöver inte och får inte hjälp 2. jag skulle behöva hjälp, men får inte 3. jag får hjälp, men inte tillräckligt 4. jag får tillräckligt med hjälp 5. jag skulle klara mig med mindre hjälp än jag får 19/36 A1006-2

20 MATVANOR 49. Hur ofta har Ni under de senaste 7 dagarna använt följande matvaror och drycker? fet ost (t.ex. Edam, Emmental, Oltermanni) magrare ost (t.ex. Polar-15, Edam 17, grynost) inte alls under 1 2 dagar under 3 5 dagar under 6 7 dagar fisk färska grönsaker och grönsallad tillagade grönsaker (ej potatis) frukt och bär hamburgare, pizza, salta piroger bullar, wienerbröd, kex, kakor m.m. choklad och andra sötsaker sockrade safter eller läskedrycker mörkt bröd (råg-, knäckebröd m.m.) vegetabilisk olja eller flytande vegetabilisk oljeblandning (t.ex. Flora Culinesse) smör eller blandning av smör och vegetabilisk olja (t.ex. Oivariini) fettfri mjölk eller surmjölk 50. Brukar Ni äta frukost? 1. nej 2. ja 51. Var brukar Ni i vardagslag äta lunch (kl 10 15)? 1. hemma 2. på restaurang, bar eller snabbmatställe 3. i servicehus eller dagcenter 4. jag äter lunch någon annanstans än på de ställen som nämnts 5. jag äter inte lunch A /36

21 52. Vem brukar tillreda ert huvudmål i vardagslag? 1. jag själv 2. min maka/make, sambo 3. annan närstående 4. hemhjälpen lagar mat eller färdiga portioner levereras hem 5. jag äter ute eller köper hem färdigmat TANDHYGIEN 53. Hur många egna tänder har Ni kvar? 1. inga egna tänder kvar st egna tänder st egna tänder eller fler egna tänder 54. Har Ni uttagbara tandproteser? 1. helprotes (inga egna tänder eller tandrötter kvar) 2. (del)protes och tänder 3. ingen löstagbar tandprotes, har tänder 4. ingen löstagbar tandprotes, saknar tänder 55. Hur ofta brukar Ni borsta tänderna / tandprotesen? 1. mer än två gånger om dagen 2. två gånger om dagen 3. en gång om dagen 4. mer sällan än varje dag 5. aldrig MOTION I nästa avsnitt frågar vi efter era motionsvanor. Om den fysiska rörligheten varierar med årstiden, ange det alternativ som bäst motsvarar situationen i genomsnitt. 56. Hur ofta utövar Ni motion på fritiden i minst 20 minuter så att ni blir lätt andfådd och svettas? 1. 5 ggr i veckan eller oftare 2. 4 gånger i veckan 3. 3 gånger i veckan gånger i veckan 5. mer sällan än en gång i veckan 6. jag kan inte motionera på grund av skada eller sjukdom 21/36 A1006-2

22 57. Hur ofta brukar Ni promenera utomhus i minst 20 minuter? 1. 5 ggr i veckan eller oftare 2. 4 gånger i veckan 3. 3 gånger i veckan gånger i veckan 5. mer sällan än en gång i veckan 6. jag kan inte motionera på grund av skada eller sjukdom 58. Hur mycket rör Ni på er och anstränger er fysiskt under fritiden? Välj det alternativ som bäst stämmer in på er. 1. jag läser, tittar på teve och gör sysslor som inte precis är kroppsligt ansträngande 2. jag promenerar, åker cykel eller gör lätta hemsysslor och utearbeten o.d. flera timmar i veckan 3. jag motionerar eller sportar aktivt flera timmar i veckan, t.ex. joggning, skidåkning, simning eller bollspel 4. jag är mestadels sängliggande 59. Hur många timmar i genomsnitt tillbringar Ni i sittande ställning under en vardag? Välj alternativ 0 om Ni inte alls sitter. timmar framför teven vid datorn läser böcker eller tidningar i fortskaffningsmedel (t.ex. personbil, buss) annanstans TOBAK 60. Har Ni någonsin rökt? 1. nej (om Ni aldrig rökt gå vidare till fråga 65) 2. ja 61. Har Ni någonsin rökt dagligen i minst ett år? Hur många år sammanlagt? 1. jag har aldrig rökt dagligen 2. jag har rökt dagligen i sammanlagt år A /36

23 62. Röker Ni numera (cigaretter, cigarrer eller pipa)? 1. ja, dagligen 2. sporadiskt 3. nej, inte alls 63. Hur mycket röker Ni i genomsnitt dagligen/eller rökte Ni dagligen innan Ni slutade? Svara på varje punkt. fabrikstillverkade cigaretter självrullade cigaretter cigarrer pipa dagligen stycken stycken stycken pipor 64. Hur länge är det sedan Ni senast rökte? Om Ni röker dagligen välj alternativ några timmar eller en dag 2. 2 dgr 1 månad 3. 1 mån 6 mån 4. 6 mån 12 mån 5. ett år 5 år år 7. över 10 år 65. Har ni använt nikotinpreparat under de senaste 12 månaderna? Tuggummi, plåster, piller m.m. 1. jag har aldrig använt 2. inte under de senaste 12 månaderna 3. ja, till stöd för rökavvänjning 4. ja, av andra skäl ALKOHOL OCH DROGER 66. Har ni använt alkoholdrycker under de senaste 12 månaderna? 1. nej (om ni inte har använt alkohol gå vidare till fråga 71.) 2. ja 23/36 A1006-2

24 67. Hur ofta dricker ni öl, vin eller andra alkoholdrycker? Räkna med också de gånger då Ni drack bara små mängder, t.ex. en flaska mellanöl eller lite vin. Ringa in det alternativ som bäst stämmer in på er. 1. aldrig 2. cirka en gång i månanden eller mindre gånger i månaden gånger i veckan 5. 4 gånger i veckan eller mer 68. Hur många portioner alkohol har ni vanligen druckit de dagar då ni använt alkohol? Se faktarutan portioner portioner portioner portioner portioner eller mer EN ALKOHOLENHET ÄR: en flaska (33 cl) mellanöl eller cider eller ett glas (12 cl) svagvin eller ett litet glas (8cl) starkvin eller en restaurangenhet (4cl) starksprit EXEMPEL: 0,5 l mellanöl eller cider = 1,5 enheter 0,5 l A-öl eller stark cider = 2 enheter 0,75 l svagvin (12 %) = 6 enheter 0,5 l starksprit = 13 enheter 69. Hur ofta har Ni druckit sex alkoholportioner eller mer per gång? 1. aldrig 2. mindre än en gång i månaden 3. en gång i månaden 4. en gång i veckan 5. dagligen eller nästan dagligen 70. Hur många glas, buteljer eller restaurangenheter har Ni under de senaste 7 dagarna intagit av följande drycker? Välj alternativ 0 om Ni inte alls druckit. mellanöl (III-öl), medelstark cider eller long drink (säljs i livsmedelsaffärer, alkoholhalt 2,9 4,7 %) A-öl, stark cider eller long drink (säljs bara av Alko, alkoholhalt över 4,7%) vin brännvin eller annan spritdryck under de senaste 7 dagarna flaskor (1/3 liter) flaskor (1/3 liter) glas (1 glas = ca 12 cl) restaurangenheter (ca 4 cl) A /36

25 PENNINGSPEL är bl.a. lotterispel såsom Lotto eller Keno, penningspelautomater t.ex. fruktspel, skraplotter, sport- och travtips, Veikkaus-spel, vadslagning, kasinospel samt penningspel på Internet, t.ex. nätpoker. 71. Hur ofta har Ni under de senaste 12 månaderna upplevt att penningspel kan ha blivit ett problem för er? 1. aldrig 2. ibland 3. ofta 4. nästan hela tiden 5. jag spelar inte LIVSSTILSÄNDRINGAR 72. Har någon av de nedannämnda under de senaste 12 månaderna uppmanat er att: Ni kan välja flera alternativ på varje rad. nej, ingen läkare eller tandläkare hälso/sjukvårdare eller företagshälsovårdare familjemedlem någon annan att motionera mera 5 att ändra matvanor av hälsoskäl 5 att gå ner i vikt 5 att minska alkoholkonsumtionen 5 att sluta röka 5 SÖMNVANOR 73. Hur många timmar per natt sover Ni vanligen? i genomsnitt timmar. 74. Brukar Ni också sova på dagen? 1. ja, i genomsnitt timmar. 2. jag brukar inte sova på dagen 25/36 A1006-2

26 75. Sover Ni enligt egen bedömning tillräckligt? 1. ja, för det mesta 2. ja, ofta 3. sällan eller nästan aldrig 4. vet ej OLYCKOR 76. Har Ni under de senaste 12 månaderna blivit skadad i en trafikolycka? Vilken vård fick Ni för era skador? Ni kan välja flera alternativ. nej ja, hemma med huskurer ja, jag fick vård av hälso-/ sjuk vårdare ja, läkarvård ja, sjukhusvård som fotgängare 5 med cykel 5 med moped eller motorcykel 5 med bil 5 med annat fordon (t.ex. traktor, fyrhjuling, snöskoter) Har Ni under de senaste 12 månaderna blivit skadad genom annat olycksfall? Var /hur hände olyckan och vilken vård fick Ni för era skador? Ni kan välja flera alternativ. nej ja, hemma med huskurer ja, jag fick vård av hälso-/ sjuk vårdare ja, läkarvård ja, sjukhusvård utanför hemmet 5 inomhus i hemmet 5 utomhus hemma 5 vid motion utanför hemmet någon annanstans: 5 5 A /36

27 78. Använder Ni följande skydds- eller säkerhetsutrustning? alltid ofta ibland inte alls gäller inte mig cykelhjälm vid cykelåkning 5 bilbälte i baksätet 5 flytväst/räddningsväst i båt 5 dubbade kängor eller isbroddar när Ni rör er ute vid halka 5 höftskydd Använder Ni följande hjälpmedel? Ni kan välja flera alternativ. 1. rollator 2. promenadkäpp (även gångstavar) 3. sparkstötting eller sparkbräde 4. hörapparat 5. dosett för läkemedel 6. inget av de nämnda hjälpmedlen I det följande frågar vi efter om Ni har fallit från upprätt ställning på knä eller helt omkull eller snubblat i trappor, men om Ni har fallit efter att ha blivit tillknuffad av en bil eller annan yttre kraft. 80. Har ni under de senaste 12 månaderna fallit omkull från gående? 1. jag har inte fallit omkull (gå vidare till fråga 82) 2. ja, inomhus hemma gånger 3. ja, utomhus hemma gånger 4. ja, ute på gatan eller annan offentlig miljö gånger 81. Har Ni varit tvungen att söka vård för att Ni fallit omkull? 1. nej, jag skötte skadorna hemma med huskurer 2. ja, på hälsovårdares eller sjukskötares mottagning 3. ja, läkarvård 4. ja, sjukhusvård 27/36 A1006-2

28 VÅLD 82. Har Ni blivit utsatt för våld eller hot om våld under de senaste 12 månaderna? Ni kan välja flera alternativ per rad. nej, ingen okänd eller halvbekant nuvarande sambo eller maka/make eller partner annan närstående person (familjemedlem, före detta maka/make, vän, bekant, arbetskamrat) hot om fysiskt våld per telefon, per brev, e-post eller sms hot om fysiskt våld på nära håll blivit hindrad av någon som grabbat tag i er, skuffat eller knuffat er slag med öppen hand knytnävsslag eller slag med hårt tillhygge, struptag eller vapenangrepp påtvingat samlag/våldtäkt annat påtvingat sexuellt umgänge våldtäktsförsök eller andra sexuella närmanden annat våldsamt beteende, beskriv med ett ord: 1 A /36

29 83. Om Ni har blivit utsatt för våld under de senaste 12 månaderna, fick Ni kroppsliga skador därav? Om Ni inte har blivit utsatt för våld under de senaste 12 månaderna gå vidare till fråga 85. Våld av okänd eller halvbekant Våld av nuvarande maka/ make, sambo eller partner Våld av annan närstående person inga skador blåmärken, skrubbsår sår sträckning, bristning benbrott tandskada inre skador (t.ex. skador på inre organ) hjärnskakning annan skada/sjukdom, beskriv med ett ord: 84. Om Ni under de 12 senaste månaderna har fått skador på grund av våld, hurdan vård fick Ni för era skador? Ni kan välja flera alternativ. Våld av okänd eller halvbekant Våld av nuvarande maka/ make, sambo eller partner Våld av annan närstående person jag fick ingen vård vård i form av huskurer hemma jag fick vård av hälsovårdare/sjuk vårdare jag fick läkarvård jag fick sjukhusvård /36 A1006-2

30 85. Har någon under de senaste 12 månaderna utsatt er för utpressning eller hot för att komma åt era pengar eller annan egendom? Ni kan välja flera alternativ. 1. nej, ingen 2. okänd eller halvbekant 3. nuvarande sambo eller maka/make eller partner 4. annan närstående person (familjemedlem, före detta maka/make, vän, bekant, arbetskamrat) TJÄNSTER 86. Hur många gånger har Ni under de senaste 12 månaderna på grund av sjukdom anlitat läkare, hälsovårdare eller sjukskötare på mottagningen eller haft läkare eller sköterska på hembesök? Välj alternativ 0, om Ni inte har anlitat vårdpersonal en enda gång. De gånger Ni eventuellt har varit intagen på sjukhus medräknas inte. på läkarmottag ningen på hälsovårdares eller sjukskötares mottagning hälsovårdscentralen gånger gånger privat vårdcentral gånger gånger sjukhuspoliklinik gånger gånger hembesök av sjukskötare eller läkare gånger gånger någon annan vårdenhet, vilken: gånger gånger 87. Hur många gånger har Ni under de senaste 12 månaderna på grund av er egen sjukdom kontaktat per telefon? Välj alternativ 0, om Ni inte har anlitat vårdpersonal en enda gång. läkare gånger hälsovårdare eller sjukskötare gånger 88. Har ni under de senaste 12 månaderna anlitat? tandläkare vid hälsovårdscentral 1 2 privatpraktiserande tandläkare 1 2 annan tandläkare (universitet, sjukhus e.d.) 1 2 tandtekniker 1 2 tandskötar- eller munhygienistmottagning 1 2 nej ja A /36

31 89. Anser ni er för tillfället vara i behov av tandvård? 1. nej 2. ja 90. Har ni varit intagen på bäddavdelning på sjukhus någon gång under de senaste 12 månaderna? 1. nej 2. ja, sammanlagt dygn. 91. Har Ni i eget tycke fått tillräckligt information om följande kommunala tjänster under de senaste 12 månaderna? har inte behövt informatio nen har inte varit tillräcklig informatio nen har varit tillräcklig hälso- och sjukvårdstjänster dagvårdstjänster socialvårdstjänster undervisningstjänster bibliotekstjänster kulturtjänster idrottstjänster ungdomstjänster /36 A1006-2

Du kan också besvara enkäten på www.thl.fi/ath/2012. Logga in med blanke koden dvs. sifferserien upp- ll på enkä ormulärets första sida.

Du kan också besvara enkäten på www.thl.fi/ath/2012. Logga in med blanke koden dvs. sifferserien upp- ll på enkä ormulärets första sida. DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2012 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka formuläret i bifogande svarskuvert, som inte behöver frankeras. Du

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Liv och hälsa i Norrland. En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: 18-24 år

Liv och hälsa i Norrland. En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: 18-24 år Liv och hälsa i Norrland En enkät om hälsa och livsvillkor Ålder: 18-24 år Jämtlands läns landsting Landstinget i Västernorrland Norrbottens läns landsting Västerbottens läns landsting Omslagsbild: Leif

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 FINLAND I EUROPA 2010 INTERVJUFORMULÄR De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. A1. Kort

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Mötet med vården Vart ska du vända dig? Att leva med funktionsnedsättning

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor

Liv & hälsa. en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Liv & hälsa en undersökning om hälsa,levnadsvanor och livsvillkor Ett samarbete mellan landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län samt Bergslagssamverkan i södra Dalarna.

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge BUFUS i Blekinge, delstudie 1

Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge BUFUS i Blekinge, delstudie 1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

1991 ÅRS LEVNADSNIVÅUNDERS ÖKNING

1991 ÅRS LEVNADSNIVÅUNDERS ÖKNING 1 INSTITUTET FÖR SOCIAL FORSKNING Boxnummer 106 91 Stockholm (08-162000) STATISTISKA CENTRALBYRÅN 701 89 Örebro (019-176000) UB -nummer 1991 ÅRS LEVNADSNIVÅUNDERS ÖKNING INTERVJUARNUMMER Mån Dag INTERVJUDATUM

Läs mer

FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING

FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING FAMILJ, LIVSSTIL, UTBILDNING, ARBETE OCH FÖRSÄKRING Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Bild Pensionär(er) 65-75 i aktivitet Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Förläng de goda åren 4 Inledning 5 Det naturliga åldrandet 6 Guldkant på tillvaron 11 Rörelseglädje 15 Stå stadigt

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer