DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010"

Transkript

1 DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka blanketten i bifogade svarskuvert, som inte behöver frankeras. Ni kan också besvara enkäten på Logga in med blankettkoden dvs. sifferserien upptill på enkätblankettens första sida. Lösenordet ges i följebrevet. GÖR SÅ HÄR Att besvara frågorna: Läs noga igenom frågan innan ni besvarar den. Ringa in siffran vid det alternativ som passar bäst in på er eller skriv in svaret i fältet. Vid varje fråga väljs bara ett svarsalternativ som bäst beskriver situationen, om det inte särskilt anges att man kan välja fler alternativ. Vissa frågor har kompletterande instruktioner. Besvara alla frågor ange även nekande svar tydligt antingen genom att ringa in alternativet nej eller genom att fylla i 0 i svarsfältet. EXEMPEL 1. EXEMPEL 2. Markera det alternativ som bäst beskriver ert Er nuvarande längd och nuvarande hälsotillstånd vikt 1 mycket gott längd cm 2 ganska gott 3 någorlunda vikt kg 4 ganska dåligt 5 dåligt Närmare information om undersökningen lämnas vid behov av planerare Pirkko Alha, tfn (klockan ), eller forskare Risto Kaikkonen som ansvarar för undersökningen, tfn , 1/36 A1006-2

2 BAKGRUNDSINFORMATION 1. Kön 1. man 2. kvinna 2. Födelseår Civilstånd 1. gift eller registrerad partner 2. samboende 3. hemskild eller frånskild 4. änka/änkling 5. ogift 4. Hur många år sammanlagt har Ni gått i skola eller studerat på heltid? Folk- och grundskola medräknas. år 5. Hur bor ni: 1. i centrum av en stad 2. i en förstad eller en förort 3. i ett kommuncentrum eller annan tätort 4. i ett glesbygdsområde eller en by på landet 6. Hur bor Ni för närvarande?: 1. i en bostad ni själv (eller någon annan familjemedlem som bor i denna bostad) äger 2. i bostadsrätt eller delägarbostad 3. i kommunal hyresbostad eller bostad som ägs och hyrs ut av allmännyttigt företag (t.ex. Sato, VVO) 4. i privat hyresbostad 5. i personalbostad eller annan bostadsförmån 6. i servicehus, rehabiliteringshem eller äldreboende 7. på institution 8. någon annanstans, var: 7. Hur många rum har bostaden där ni bor? rum kök/kokvrå inräknas inte 8. Hur många år utan avbrott har Ni bott på er nuvarande bostadsort? år Om ni har bott under ett år utan avbrott, ange 0 år. A /36

3 9. Hur många personer hör för närvarande till Ert hushåll, inberäknat Er själv? personer 10. Hur många i Ert hushåll inberäknat Er själv är 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5+ pers under 7 år år år år år 5+ Över 75 år 5+ LIVSVILLKOR OCH VÄLFÄRD 11. Ett hushåll kan ha olika inkomstkällor och flera medlemmar kan ha inkomster. Inberäknat alla inkomster i ert hushåll, hur bedömer ni förutsättningarna att täcka utgifterna med dessa inkomster?: 1. mycket svårt 2. svårt 3. ganska svårt 4. ganska lätt 5. lätt 6. mycket lätt 12. Har ni någon gång under de senaste 12 månaderna? nej ja känt oro för att maten tar slut innan ni får pengar att handla för? 1 2 inte haft råd att köpa läkemedel? 1 2 inte haft råd att gå till läkare 1 2 3/36 A1006-2

4 13. Får ni ekonomiskt stöd från någon av följande? nej ja från familjemedlemmar som bor på annat håll 1 2 från andra släktingar 1 2 från vänner och grannar Förekommer följande faktorer i er bostads närmaste omgivning, och i vilken mån upplever ni dem som störande? nej ja, men det stör inte stör i viss mån mycket störande farliga korsningar och/eller trafikleder hala fotgängarleder vintertid dåligt belysta fotgängar-/trafikleder ofog, brottslighet eller hot trafikbuller, lukt eller damm industribuller, lukt eller damm långt avstånd till service (t.ex. butiker) dåliga kollektivtrafikförbindelser nedskräpning byggnader i dåligt skick fula bostadsområden rovdjursfara annat, vad? A /36

5 15. Hur nöjd är ni med er nuvarande bostad? mycket nöjd ganska nöjd varken nöjd eller missnöjd ganska missnöjd mycket missnöjd bostadens storlek 5 utrustningsstandarden 5 bostadens skick 5 boendekostnaderna 5 bostadsområdets säkerhet 5 grannarna 5 bostadens geografiska läge 16. Har ni Internetuppkoppling hemma? 1. nej 2. ja 17. Ange hur Ni använder Internet: 5 nej ja för att anlita elektroniska tjänster (nätbank, FPA, skattebyrån, biljettjänst, kommunala tjänster m.m.) 1 2 för informationssökning (tidtabeller, hälsofakta m.m.) 1 2 för kontakter (e-post, debattforum m.m.) 1 2 för spel eller annan underhållning (datorspel, läsa webbtidningar, lyssna på musik m.m.) för studier på Internet (t.ex. webbkurser eller studier på egen hand) Har Ni mobiltelefon? 1. nej (gå vidare till fråga 20) 2. ja 5/36 A1006-2

6 19. Ange hur Ni använder mobiltelefon nej ja för samtal 1 2 för att skicka textmeddelanden (SMS) 1 2 för Internet 1 2 för att skicka e-post Hur ofta har Ni på angivna sätt kontakt med vänner och släktingar som inte bor i samma hushåll som Ni? så gott som dagligen 1 2 gånger i veckan 1 3 gånger i månaden mer sällan än en gång i månaden träffas personligen 5 per telefon 5 via Internet (e-post, chat, skype, facebook m.m.) aldrig 5 per brev Är Ni med i klubbverksamhet, organisations-, förenings- eller hobbyverksamhet eller någon religiös eller andlig rörelse (t.ex. idrottsförening, boendeförening, politiskt parti, sångkör, församling)? 1. nej 2. ja, aktivt 3. ja, då och då A /36

7 22. Hur ofta har Ni under de senaste 12 månaderna deltagit i nedannämnda föreningars, klubbars och organisationers verksamhet? gymklubb eller idrottsförening arbetar- eller medborgarinstitut; annan vuxenutbildning kulturförening eller organisation pensionärsorganisation eller klubb folkhälso- eller patientorganisation (t.ex. FRK, Hjärtförbundet) annan organisation eller förening 3 ggr i veckan eller oftare 1 2 gånger i veckan 1 3 gånger i månaden några gånger om året jag har inte deltagit församlingsverksamhet 5 informell hobbykrets Bedöm Era möjligheter att vid behov få hjälp och stöd av närstående. Ni kan ange ett eller flera svarsalternativ per fråga. vems hjälp kan Ni verkligen räkna med, vad som än händer? av vem kan Ni få praktisk hjälp när Ni behöver? maka/ make, sambo annan nära anhörig god vän närstående kollega god granne annan närstående nej, ingen /36 A1006-2

8 24. Har Ni under de senaste 12 månaderna gett någon utanför Ert eget hushåll hjälp i nedannämnda göromål under Er fritid? Vem eller vilka? Ni kan ringa in flera alternativ på varje rad. nej ja, barn eller barnbarn ja, andra renovering och byggarbeten, flyttning o.dyl hemsysslor och utearbeten (matlagning, städning, trädgårdsskötsel o.dyl.) handla mat, sköta bank- och andra ärenden hälsa och hygien (påklädning, dusch/bad, ge medicin o.dyl.) ta hand om barn lyssna eller stötta vid svårigheter (psykosocialt stöd) ekonomiskt stöd Hur ofta har Ni under de senaste 12 månaderna hjälpt någon som bor i ett annat hushåll? Ringa in endast ett alternativ per rad. inte alls en eller ett par gånger om året 1 2 gånger i månaden 1 2 gånger i veckan varje dag eller nästan varje dag barn eller barnbarn 5 andra Hjälper Ni regelbundet någon med nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom med vardagliga rutiner i Ert eget hushåll? Ni kan ringa in flera alternativ. 1. nej 2. ja, min maka/make 3. ja, barn eller barnbarn 4. någon annan, vem? A /36

9 27. Har Ni själv fått hjälp av någon med följande arbeten och rutiner under de senaste 12 månaderna? Av vem? Ni kan ringa in flera alternativ. A) Renovering och byggarbeten, flyttning o.dyl. 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan (t.ex. frivilligorganisation) B) Hemsysslor och utearbeten (matlagning, städning, trädgårdsskötsel o.dyl.) 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan(t.ex. frivilligorganisation) C) Handla mat, sköta bank- och andra ärenden 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan(t.ex. frivilligorganisation) D) Hälsa och hygien (påklädning, dusch/bad, ge medicin o.dyl.) 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan(t.ex. frivilligorganisation) 9/36 A1006-2

10 E) Lyssna eller stötta vid svårigheter (psykosocialt stöd) 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan(t.ex. frivilligorganisation) F) Ekonomiskt stöd 1. jag klarar mig utan hjälp 2. ingen hjälp, även om jag skulle ha behövt 3. ja, av familjemedlemmar som bor i samma hushåll 4. ja, av familjemedlemmar som bor på annat håll 5. ja, av släkt, vänner eller grannar 6. ja, av kommunen (t.ex. hemvård, färdtjänst) 7. ja, av privat tjänsteleverantör 8. ja, av någon annan(t.ex. frivilligorganisation) 28. Hur ofta får Ni hjälp från olika håll med ovanstående arbeten och rutiner (fråga 27)? av familjemedlemmar som bor i samma hushåll av familjemedlemmar som bor på annat håll av släkt, vänner eller grannar nej, inte alls flera gånger om dagen varje dag eller nästan varje dag 1 2 gånger i veckan 1 2 gånger i månaden en eller ett par gånger om året från kommunen 5 6 från privat serviceleverantör av någon annan (t.ex. frivilligorganisation) av de nämnda aktörerna sammanlagt A /36

11 29. Röstade Ni i förra: nej ja minns inte kommunalvalet riksdagsvalet presidentvalet EU-parlamentsvalet Litar Ni på nedannämnda institutioner och deras verksamhet? Ringa in den siffra 1 5 som bäst beskriver Er åsikt (1 = jag litar inte alls, 5 = jag litar fullt). jag litar inte alls jag litar fullt den offentliga hälso- och sjukvården 5 offentliga sociala omsorgstjänster (t.ex. socialvårdstjänster, 5 utkomststöd) rättsväsendet 5 riksdagen 5 polisen 5 lokala nyhetsmedier 5 nationella nyhetsmedier 5 beslutsfattandet i Er hemkommun beslutsfattandet i samkommunen / landskapsförvaltningen 5 5 beslutsfattandet i EU 5 11/36 A1006-2

12 HÄLSA 31. Hur lång är Ni? Ange längden i hela centimeter. cm 32. Hur mycket väger Ni i lätt klädsel? Ange vikten i hela kilogram. kg 33. Ange det alternativ som bäst beskriver Er hälsa i nuläget: 1. god 2. ganska god 3. medelmåttig 4. ganska dålig 5. dålig 34. Har Ni under de senaste 12 månaderna blivit diagnostiserad eller behandlad av läkare för nedannämnda sjukdomar? förhöjt blodtryck, blodtryckssjukdom 1 2 stroke 1 2 förhöjt kolesterol i blodet 1 2 blodpropp i hjärtat, hjärtinfarkt 1 2 kärlkramp, angina pectoris (= hjärtsmärta vid ansträngning) 1 2 cancer 1 2 ledgångsreumatism, annan ledinflammation (artrit) 1 2 förslitningsskada i knä eller höft (= artros) 1 2 förslitningsskada i ryggen, ischias eller annan ryggsjukdom 1 2 kronisk luftrörskatarr, lungemfysem 1 2 depression 1 2 annat psykiskt problem 1 2 astma 1 2 pollenallergi, hösnuva 1 2 laktosintolerans (överkänslighet mot mjölksocker) 1 2 födoämnesallergi såsom mjölkallergi (ej laktosintolerans), äggallergi, fiskallergi, veteallergi eller annan spannmålsallergi 1 2 födoämnesallergi mot råa grönsaker eller rå frukt (t.ex. ärter, morot, äppel) 1 2 nej ja A /36

13 35. Har Ni någonsin fått diagnosen diabetes (sockersjuka) hos läkare? 1. nej 2. nej, men förhöjda sockervärden eller latent diabetes 3. ja, typ 1-diabetes eller barndiabetes 4. ja, typ 2-diabetes eller vuxendiabetes 5. ja, men jag vet inte vilken typ av diabetes 6. ja, graviditetsdiabetes 36. Om Ni har förhöjd kolesterolhalt: fick Ni i samband med diagnosen kostråd för att sänka kolesterolhalten? 1. förhöjd kolesterolhalt har inte konstaterats 2. nej 3. ja 37. Har Ni haft någon av följande inflammatoriska sjukdomar under de senaste 12 månaderna? Ni kan välja flera alternativ på varje rad. nej ja, under de senaste 30 dagarna ja, under de senaste 1 12 månaderna influensa (plötslig hög feber, muskelsmärta, hosta, halsont) lunginflammation öroninflammation bihåleinflammation (sinuit) maginfluensa (plötslig diarré och/eller kräkningar) urinvägsinfektion Har Ni blivit vaccinerad mot influensa under de senaste 12 månaderna? 1. nej 2. ja 13/36 A1006-2

14 39. Har Ni under de senaste 30 dagarna haft följande symtom eller besvär? nej ja feber (över 38 C) 1 2 huvudvärk 1 2 hosta 1 2 diarré (minst tre ggr i dygnet under minst en dag) 1 2 kräkning 1 2 ledvärk 1 2 ryggsmärtor, ryggvärk 1 2 tandvärk 1 2 bröstsmärta vid ansträngning 1 2 sömnlöshet 1 2 magbesvär 1 2 urininkontinens 1 2 ringningar i öronen (tinnitus) 1 2 yrsel 1 2 störande darrningar 1 2 A /36

15 40. Har Ni använt något av följande läkemedel eller preparat under de senaste 7 dagarna? Ni kan välja flera alternativ på varje rad. nej ja, andra än receptbelagda läkemedel ja, receptbelagda läkemedel värkmedicin vitamin- och/eller spårämnespreparat blodtrycksmedicin kolesterolsänkande läkemedel insulin eller andra diabetespreparat magmedicin astmamedicin preparat mot hösnuva lugnande läkemedel (sedativa) sömnmedel antidepressiva medel läkemedel mot minnessjukdom(ar) Ange när vårdpersonal senast gjort följande mätningar på Er: Ringa in en siffra på varje rad. under de senaste 12 månaderna för 1 5 år sedan över 5 år aldrig vet ej blodtryck 5 blodkolesterol 5 blodsocker 5 midjemått 5 15/36 A1006-2

16 Följande fem frågor gäller Er sinnesstämning under de senaste 4 veckorna. Ange på varje rad det alternativ som bäst beskriver hur Ni känt Er till mods. 42. Hur stor del av tiden under de senaste fyra veckorna har Ni: Ringa in en siffra på varje rad. hela tiden största delen av tiden en stor del av tiden en del av tiden lite av tiden nej, inte alls känt er mycket nervös? 5 6 känt er så nedstämd att ingeting kunnat muntra upp er? 5 6 känt er lugn och harmonisk? 5 6 känt er dyster och ledsen? 5 6 känt er glad och lycklig Känner ni er ensam: 1. aldrig 2. mycket sällan 3. ibland 4. ganska ofta 5. hela tiden 44. Har Ni under de senaste 12 månaderna haft någon period då ni under största delen av tiden under minst två veckor i sträck: nej ja känt er ledsen, nedstämd eller deprimerad? 1 2 tappat intresset för det mesta som ni vanligen tycker om att göra, t.ex. fritidsintressen, arbetet eller andra aktiviteter? 1 2 A /36

17 Följande två frågor handlar om självdestruktiva tankar och känslor (om att göra sig själv illa) Många människor möter i livet tunga motgångar som kan ge upphov till svåra tankar och känslor. nej ja har ni haft självmordstankar under de senaste 12 månaderna? har ni försökt begå självmord under de senaste 12 månaderna? FUNKTIONSFÖRMÅGA 45. Klarar ni vanligen av följande fysiska aktiviteter? ja, utan svårighet ja, med vissa svårigheter ja, men med stora svårigheter nej, inte alls ta er från ett rum till ett annat hemma gå ungefär en halv kilometers sträcka utan att vila gå en våning upp i trapporna utan att vila mellan röra på er utomhus sommartid röra på er utomhus vintertid ta er fram med allmänna fortskaffningsmedel 17/36 A1006-2

18 46. Klarar ni vanligen av följande vardagliga rutiner och aktiviteter? ja, utan svårighet ja, med vissa svårigheter ja, men med stora svårigheter nej, inte alls lättare hemsysslor (t.ex. dammsuga, diska, bädda sängen, tvätta kläder) göra små reparationer i hemmet (t.ex. byta lampa eller byta batteri i brandvarnare) sköta den dagliga ekonomin (t.ex. betala räkningar, ta ut kontanter) handla mat laga mat eller värma färdigmat tugga maten (all slags mat, även efterugnsbröd e.d.) duscha själv eller bada själv i badkar eller bastu sköta er personliga hygien själv (t.ex. kamma håret, borsta tänderna, raka er, tvätta ansiktet och händerna) klippa tånaglarna påklädning och avklädning gå på toaletten sköta er egen medicinering (t.ex. komma ihåg att ta mediciner, dosera rätt, öppna läkemedelsförpackningar) läsa vanlig tidningstext (med eller utan glasögon) uppfatta vad som sägs i ett samtal mellan flera personer (med eller utan hörapparat) A /36

19 47. Härnäst följer några påståenden om minne, inlärning och koncentrationsförmåga. utmärkt väl någorlunda dåligt mitt minne fungerar 5 att ta in ny information och lära mig nytt går jag kan i allmänhet koncentrera mig mycket dåligt Behöver ni och får ni hjälp med vardagliga rutiner på grund av nedsatt funktionsförmåga? 1. jag behöver inte och får inte hjälp 2. jag skulle behöva hjälp, men får inte 3. jag får hjälp, men inte tillräckligt 4. jag får tillräckligt med hjälp 5. jag skulle klara mig med mindre hjälp än jag får 19/36 A1006-2

20 MATVANOR 49. Hur ofta har Ni under de senaste 7 dagarna använt följande matvaror och drycker? fet ost (t.ex. Edam, Emmental, Oltermanni) magrare ost (t.ex. Polar-15, Edam 17, grynost) inte alls under 1 2 dagar under 3 5 dagar under 6 7 dagar fisk färska grönsaker och grönsallad tillagade grönsaker (ej potatis) frukt och bär hamburgare, pizza, salta piroger bullar, wienerbröd, kex, kakor m.m. choklad och andra sötsaker sockrade safter eller läskedrycker mörkt bröd (råg-, knäckebröd m.m.) vegetabilisk olja eller flytande vegetabilisk oljeblandning (t.ex. Flora Culinesse) smör eller blandning av smör och vegetabilisk olja (t.ex. Oivariini) fettfri mjölk eller surmjölk 50. Brukar Ni äta frukost? 1. nej 2. ja 51. Var brukar Ni i vardagslag äta lunch (kl 10 15)? 1. hemma 2. på restaurang, bar eller snabbmatställe 3. i servicehus eller dagcenter 4. jag äter lunch någon annanstans än på de ställen som nämnts 5. jag äter inte lunch A /36

21 52. Vem brukar tillreda ert huvudmål i vardagslag? 1. jag själv 2. min maka/make, sambo 3. annan närstående 4. hemhjälpen lagar mat eller färdiga portioner levereras hem 5. jag äter ute eller köper hem färdigmat TANDHYGIEN 53. Hur många egna tänder har Ni kvar? 1. inga egna tänder kvar st egna tänder st egna tänder eller fler egna tänder 54. Har Ni uttagbara tandproteser? 1. helprotes (inga egna tänder eller tandrötter kvar) 2. (del)protes och tänder 3. ingen löstagbar tandprotes, har tänder 4. ingen löstagbar tandprotes, saknar tänder 55. Hur ofta brukar Ni borsta tänderna / tandprotesen? 1. mer än två gånger om dagen 2. två gånger om dagen 3. en gång om dagen 4. mer sällan än varje dag 5. aldrig MOTION I nästa avsnitt frågar vi efter era motionsvanor. Om den fysiska rörligheten varierar med årstiden, ange det alternativ som bäst motsvarar situationen i genomsnitt. 56. Hur ofta utövar Ni motion på fritiden i minst 20 minuter så att ni blir lätt andfådd och svettas? 1. 5 ggr i veckan eller oftare 2. 4 gånger i veckan 3. 3 gånger i veckan gånger i veckan 5. mer sällan än en gång i veckan 6. jag kan inte motionera på grund av skada eller sjukdom 21/36 A1006-2

22 57. Hur ofta brukar Ni promenera utomhus i minst 20 minuter? 1. 5 ggr i veckan eller oftare 2. 4 gånger i veckan 3. 3 gånger i veckan gånger i veckan 5. mer sällan än en gång i veckan 6. jag kan inte motionera på grund av skada eller sjukdom 58. Hur mycket rör Ni på er och anstränger er fysiskt under fritiden? Välj det alternativ som bäst stämmer in på er. 1. jag läser, tittar på teve och gör sysslor som inte precis är kroppsligt ansträngande 2. jag promenerar, åker cykel eller gör lätta hemsysslor och utearbeten o.d. flera timmar i veckan 3. jag motionerar eller sportar aktivt flera timmar i veckan, t.ex. joggning, skidåkning, simning eller bollspel 4. jag är mestadels sängliggande 59. Hur många timmar i genomsnitt tillbringar Ni i sittande ställning under en vardag? Välj alternativ 0 om Ni inte alls sitter. timmar framför teven vid datorn läser böcker eller tidningar i fortskaffningsmedel (t.ex. personbil, buss) annanstans TOBAK 60. Har Ni någonsin rökt? 1. nej (om Ni aldrig rökt gå vidare till fråga 65) 2. ja 61. Har Ni någonsin rökt dagligen i minst ett år? Hur många år sammanlagt? 1. jag har aldrig rökt dagligen 2. jag har rökt dagligen i sammanlagt år A /36

23 62. Röker Ni numera (cigaretter, cigarrer eller pipa)? 1. ja, dagligen 2. sporadiskt 3. nej, inte alls 63. Hur mycket röker Ni i genomsnitt dagligen/eller rökte Ni dagligen innan Ni slutade? Svara på varje punkt. fabrikstillverkade cigaretter självrullade cigaretter cigarrer pipa dagligen stycken stycken stycken pipor 64. Hur länge är det sedan Ni senast rökte? Om Ni röker dagligen välj alternativ några timmar eller en dag 2. 2 dgr 1 månad 3. 1 mån 6 mån 4. 6 mån 12 mån 5. ett år 5 år år 7. över 10 år 65. Har ni använt nikotinpreparat under de senaste 12 månaderna? Tuggummi, plåster, piller m.m. 1. jag har aldrig använt 2. inte under de senaste 12 månaderna 3. ja, till stöd för rökavvänjning 4. ja, av andra skäl ALKOHOL OCH DROGER 66. Har ni använt alkoholdrycker under de senaste 12 månaderna? 1. nej (om ni inte har använt alkohol gå vidare till fråga 71.) 2. ja 23/36 A1006-2

24 67. Hur ofta dricker ni öl, vin eller andra alkoholdrycker? Räkna med också de gånger då Ni drack bara små mängder, t.ex. en flaska mellanöl eller lite vin. Ringa in det alternativ som bäst stämmer in på er. 1. aldrig 2. cirka en gång i månanden eller mindre gånger i månaden gånger i veckan 5. 4 gånger i veckan eller mer 68. Hur många portioner alkohol har ni vanligen druckit de dagar då ni använt alkohol? Se faktarutan portioner portioner portioner portioner portioner eller mer EN ALKOHOLENHET ÄR: en flaska (33 cl) mellanöl eller cider eller ett glas (12 cl) svagvin eller ett litet glas (8cl) starkvin eller en restaurangenhet (4cl) starksprit EXEMPEL: 0,5 l mellanöl eller cider = 1,5 enheter 0,5 l A-öl eller stark cider = 2 enheter 0,75 l svagvin (12 %) = 6 enheter 0,5 l starksprit = 13 enheter 69. Hur ofta har Ni druckit sex alkoholportioner eller mer per gång? 1. aldrig 2. mindre än en gång i månaden 3. en gång i månaden 4. en gång i veckan 5. dagligen eller nästan dagligen 70. Hur många glas, buteljer eller restaurangenheter har Ni under de senaste 7 dagarna intagit av följande drycker? Välj alternativ 0 om Ni inte alls druckit. mellanöl (III-öl), medelstark cider eller long drink (säljs i livsmedelsaffärer, alkoholhalt 2,9 4,7 %) A-öl, stark cider eller long drink (säljs bara av Alko, alkoholhalt över 4,7%) vin brännvin eller annan spritdryck under de senaste 7 dagarna flaskor (1/3 liter) flaskor (1/3 liter) glas (1 glas = ca 12 cl) restaurangenheter (ca 4 cl) A /36

25 PENNINGSPEL är bl.a. lotterispel såsom Lotto eller Keno, penningspelautomater t.ex. fruktspel, skraplotter, sport- och travtips, Veikkaus-spel, vadslagning, kasinospel samt penningspel på Internet, t.ex. nätpoker. 71. Hur ofta har Ni under de senaste 12 månaderna upplevt att penningspel kan ha blivit ett problem för er? 1. aldrig 2. ibland 3. ofta 4. nästan hela tiden 5. jag spelar inte LIVSSTILSÄNDRINGAR 72. Har någon av de nedannämnda under de senaste 12 månaderna uppmanat er att: Ni kan välja flera alternativ på varje rad. nej, ingen läkare eller tandläkare hälso/sjukvårdare eller företagshälsovårdare familjemedlem någon annan att motionera mera 5 att ändra matvanor av hälsoskäl 5 att gå ner i vikt 5 att minska alkoholkonsumtionen 5 att sluta röka 5 SÖMNVANOR 73. Hur många timmar per natt sover Ni vanligen? i genomsnitt timmar. 74. Brukar Ni också sova på dagen? 1. ja, i genomsnitt timmar. 2. jag brukar inte sova på dagen 25/36 A1006-2

26 75. Sover Ni enligt egen bedömning tillräckligt? 1. ja, för det mesta 2. ja, ofta 3. sällan eller nästan aldrig 4. vet ej OLYCKOR 76. Har Ni under de senaste 12 månaderna blivit skadad i en trafikolycka? Vilken vård fick Ni för era skador? Ni kan välja flera alternativ. nej ja, hemma med huskurer ja, jag fick vård av hälso-/ sjuk vårdare ja, läkarvård ja, sjukhusvård som fotgängare 5 med cykel 5 med moped eller motorcykel 5 med bil 5 med annat fordon (t.ex. traktor, fyrhjuling, snöskoter) Har Ni under de senaste 12 månaderna blivit skadad genom annat olycksfall? Var /hur hände olyckan och vilken vård fick Ni för era skador? Ni kan välja flera alternativ. nej ja, hemma med huskurer ja, jag fick vård av hälso-/ sjuk vårdare ja, läkarvård ja, sjukhusvård utanför hemmet 5 inomhus i hemmet 5 utomhus hemma 5 vid motion utanför hemmet någon annanstans: 5 5 A /36

27 78. Använder Ni följande skydds- eller säkerhetsutrustning? alltid ofta ibland inte alls gäller inte mig cykelhjälm vid cykelåkning 5 bilbälte i baksätet 5 flytväst/räddningsväst i båt 5 dubbade kängor eller isbroddar när Ni rör er ute vid halka 5 höftskydd Använder Ni följande hjälpmedel? Ni kan välja flera alternativ. 1. rollator 2. promenadkäpp (även gångstavar) 3. sparkstötting eller sparkbräde 4. hörapparat 5. dosett för läkemedel 6. inget av de nämnda hjälpmedlen I det följande frågar vi efter om Ni har fallit från upprätt ställning på knä eller helt omkull eller snubblat i trappor, men om Ni har fallit efter att ha blivit tillknuffad av en bil eller annan yttre kraft. 80. Har ni under de senaste 12 månaderna fallit omkull från gående? 1. jag har inte fallit omkull (gå vidare till fråga 82) 2. ja, inomhus hemma gånger 3. ja, utomhus hemma gånger 4. ja, ute på gatan eller annan offentlig miljö gånger 81. Har Ni varit tvungen att söka vård för att Ni fallit omkull? 1. nej, jag skötte skadorna hemma med huskurer 2. ja, på hälsovårdares eller sjukskötares mottagning 3. ja, läkarvård 4. ja, sjukhusvård 27/36 A1006-2

28 VÅLD 82. Har Ni blivit utsatt för våld eller hot om våld under de senaste 12 månaderna? Ni kan välja flera alternativ per rad. nej, ingen okänd eller halvbekant nuvarande sambo eller maka/make eller partner annan närstående person (familjemedlem, före detta maka/make, vän, bekant, arbetskamrat) hot om fysiskt våld per telefon, per brev, e-post eller sms hot om fysiskt våld på nära håll blivit hindrad av någon som grabbat tag i er, skuffat eller knuffat er slag med öppen hand knytnävsslag eller slag med hårt tillhygge, struptag eller vapenangrepp påtvingat samlag/våldtäkt annat påtvingat sexuellt umgänge våldtäktsförsök eller andra sexuella närmanden annat våldsamt beteende, beskriv med ett ord: 1 A /36

29 83. Om Ni har blivit utsatt för våld under de senaste 12 månaderna, fick Ni kroppsliga skador därav? Om Ni inte har blivit utsatt för våld under de senaste 12 månaderna gå vidare till fråga 85. Våld av okänd eller halvbekant Våld av nuvarande maka/ make, sambo eller partner Våld av annan närstående person inga skador blåmärken, skrubbsår sår sträckning, bristning benbrott tandskada inre skador (t.ex. skador på inre organ) hjärnskakning annan skada/sjukdom, beskriv med ett ord: 84. Om Ni under de 12 senaste månaderna har fått skador på grund av våld, hurdan vård fick Ni för era skador? Ni kan välja flera alternativ. Våld av okänd eller halvbekant Våld av nuvarande maka/ make, sambo eller partner Våld av annan närstående person jag fick ingen vård vård i form av huskurer hemma jag fick vård av hälsovårdare/sjuk vårdare jag fick läkarvård jag fick sjukhusvård /36 A1006-2

30 85. Har någon under de senaste 12 månaderna utsatt er för utpressning eller hot för att komma åt era pengar eller annan egendom? Ni kan välja flera alternativ. 1. nej, ingen 2. okänd eller halvbekant 3. nuvarande sambo eller maka/make eller partner 4. annan närstående person (familjemedlem, före detta maka/make, vän, bekant, arbetskamrat) TJÄNSTER 86. Hur många gånger har Ni under de senaste 12 månaderna på grund av sjukdom anlitat läkare, hälsovårdare eller sjukskötare på mottagningen eller haft läkare eller sköterska på hembesök? Välj alternativ 0, om Ni inte har anlitat vårdpersonal en enda gång. De gånger Ni eventuellt har varit intagen på sjukhus medräknas inte. på läkarmottag ningen på hälsovårdares eller sjukskötares mottagning hälsovårdscentralen gånger gånger privat vårdcentral gånger gånger sjukhuspoliklinik gånger gånger hembesök av sjukskötare eller läkare gånger gånger någon annan vårdenhet, vilken: gånger gånger 87. Hur många gånger har Ni under de senaste 12 månaderna på grund av er egen sjukdom kontaktat per telefon? Välj alternativ 0, om Ni inte har anlitat vårdpersonal en enda gång. läkare gånger hälsovårdare eller sjukskötare gånger 88. Har ni under de senaste 12 månaderna anlitat? tandläkare vid hälsovårdscentral 1 2 privatpraktiserande tandläkare 1 2 annan tandläkare (universitet, sjukhus e.d.) 1 2 tandtekniker 1 2 tandskötar- eller munhygienistmottagning 1 2 nej ja A /36

31 89. Anser ni er för tillfället vara i behov av tandvård? 1. nej 2. ja 90. Har ni varit intagen på bäddavdelning på sjukhus någon gång under de senaste 12 månaderna? 1. nej 2. ja, sammanlagt dygn. 91. Har Ni i eget tycke fått tillräckligt information om följande kommunala tjänster under de senaste 12 månaderna? har inte behövt informatio nen har inte varit tillräcklig informatio nen har varit tillräcklig hälso- och sjukvårdstjänster dagvårdstjänster socialvårdstjänster undervisningstjänster bibliotekstjänster kulturtjänster idrottstjänster ungdomstjänster /36 A1006-2

DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010

DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010 DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka blanketten i bifogade svarskuvert, som inte behöver frankeras. Ni

Läs mer

DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010

DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010 DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2010 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka blanketten i bifogade svarskuvert, som inte behöver frankeras. Ni

Läs mer

Du kan också besvara enkäten på www.thl.fi/ath/2012. Logga in med blanke koden dvs. sifferserien upp- ll på enkä ormulärets första sida.

Du kan också besvara enkäten på www.thl.fi/ath/2012. Logga in med blanke koden dvs. sifferserien upp- ll på enkä ormulärets första sida. DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2012 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka formuläret i bifogande svarskuvert, som inte behöver frankeras. Du

Läs mer

BAKGRUNDSINFORMATION X X DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2012 GÖR SÅ HÄR

BAKGRUNDSINFORMATION X X DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2012 GÖR SÅ HÄR DEN REGIONALA HÄLSO- OCH VÄLFÄRDSUNDERSÖKNINGEN, ATH 2012 Vänligen besvara enkäten så snart som möjligt, helst inom 10 dagar och skicka formuläret i bifogande svarskuvert, som inte behöver frankeras. Du

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga HÄLSOENKÄT FÖR UNGA VUXNA

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga HÄLSOENKÄT FÖR UNGA VUXNA HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga HÄLSOENKÄT FÖR UNGA VUXNA Genom denna enkät samlar vi in de viktigaste uppgifterna om finländarnas hälsa, funktionsförmåga och välbefinnande.

Läs mer

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Norrbotten Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilken kommun bor du i? 1

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel S O C I A L - O C H H Ä L S O V Å R D S M I N I S T E R I E T S broschyrer 2006:6swe 1 Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel Stigande ålder

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster Frågeguide vid förebyggande verksamhet 2008 Tomelilla kommun Sidan 1 av 7 Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster 1.2. Kön

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Norrbotten. Enkät för hälsosamtal i Norrbotten

Norrbotten. Enkät för hälsosamtal i Norrbotten Norrbotten Enkät för hälsosamtal i Norrbotten Hälsosamtal År:... 30 år 40 år 50 år 60 år Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN Patientenkät - Bas Namn: Personnummer: Datum: Att tänka på när du fyller i enkäten: Det finns inga svar som är rätt eller fel, det är din personliga

Läs mer

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård Testa dina levnadsvanor! Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat SAMTAL OM Levnadsvanor GÖR SKILLNAD Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande sjukvård

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER Enkäten för 50 år fyllda LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER 1. Vi skulle först vilja veta vad för slags aktiviteter Ni deltar i. Har Ni under sistlidna sex månader utfört något som helst avlönat arbete? Vilket

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA

GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA Vi vill uppmana dig att delta i detta ursprungliga forskningsprojekt. Du ska bara delta om du vill det. Om du väljer att inte delta kommer

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Quality of Life Questionnaire

Quality of Life Questionnaire Quality of Life Questionnaire Qualeffo-41 (10 December 1997) Users of this questionnaire (and all authorized translations) must adhere to the user agreement. Please use the related Scoring Algorithm. A

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Från Vårdcentral till Metabola syndromet Hälsocentral Olika metoder på olika VC

Läs mer

Goda levnadsvanor gör skillnad

Goda levnadsvanor gör skillnad HFS Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Goda levnadsvanor gör skillnad Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULAR 3 UNGA VUXNA

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULAR 3 UNGA VUXNA HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULAR 3 UNGA VUXNA Ändamålet med detta frågeformulär är att få ännu mer information om Er hälsa och Ert välbefinnande. Vi ber

Läs mer

Samtalschema för värdering av stödbehov. Samtalschema

Samtalschema för värdering av stödbehov. Samtalschema Samtalschema 1. Basuppgifter (skall fyllas i av alla) Brukarens namn: Datum: Namn på andra mötesdeltagare: Gift/sambo: Ja Nej Hemmaboende barn: Ja Nej Evt. ålder Vad är bakgrunden för din ansökan? Vilken

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret

Läs mer

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! Datum: Frågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi Namn Personnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil E-post Behöver du tolk? Om ja

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret underlättar hantering och bedömning av dina besvär. Med

Läs mer

Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer.

Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer. UMEÅ UNIVERSITET Inst för Klinisk Vetenskap 901 85 Umeå Identitetsnu. Undersökning av Levnadsvillkor och hälsa hos unga vuxna samer. Samer i Sverige lever under villkor som gör att man kan fundera över

Läs mer

Hälsokontroll allmän/utökad

Hälsokontroll allmän/utökad Hälsokontroll allmän/utökad Personuppgifter Personnummer: Namn: Adress: Postnummer: Telefon dagtid: Mobiltelefon: Mail: Civilstånd: Ort: Datum för besöket: Ansvarig SSK: (fylls i av Adocto) Företag/Privatperson:

Läs mer

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Hälsa Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Vad kan man själv påverka? 1. Kost. 2. Fysisk aktivitet. 3. Vikt. 4. Rökning. 5. Alkohol. 6. Social aktivering. På sidan 3-4 finns ett test där

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Bilaga A Traumaintervju

Bilaga A Traumaintervju Bilaga A Traumaintervju (används av terapeuten i session 1) Traumaintervju Klientens namn: Datum: Terapeut: Obs: Den här intervjun förutsätter att en grundlig bedömning eller undersökning redan är gjord,

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Tabeller med bostadsområden Innehållsförteckning: FYSISK HÄLSA... 3 Självrapporterat hälsotillstånd... 3 Andra hälsobesvär... 5 Hjärt- och kärlbesvär... 6 Mediciner

Läs mer

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge ASI fördjupningsdag Familj och umgänge Dagordning 9.00-9.30 Inledning 9.30-10.00 Fika 10.00-10.45 Frågorna i Familj och Umgänge 10.45-10.50 Bensträckare 10.50-11.30 Övning 11.30-12.00 Sammanfattning och

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 11-16 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i Gymnasiet

Min hälsa Frågor till dig som går i Gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i Gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Riks-Stroke 1 års-uppföljning

Riks-Stroke 1 års-uppföljning RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Riks-Stroke 1 års-uppföljning Årligen insjuknar cirka 30 000 personer i stroke i Sverige. Det är mycket betydelsefullt att de som drabbas av stroke får en så bra

Läs mer

Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare

Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare 1) Kodnummer (personligt kodnummer) År Mån Dag Tim Min 2) Utbildningsdag och tid, klockan 3) Uppföljande samtal

Läs mer

Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet

Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet Boendeservicestiftelsen ASPA Mervi Valta 2010 Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet Namn på den som för dagbok: Datum: Utredning av eget

Läs mer

Frågeformulär angående din hälsa

Frågeformulär angående din hälsa Frågeforulär angående din hälsa Dagens datu: Aktuella sypto Sjukhistoria Personuppgifter Nan: Personnuer: - Arbete/Sysselsättning: Vikt: kg Längd: c Har Du under de seneste 5 åren kontrollerats eller behandlats

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Vill du delta i forskning om stroke?

Vill du delta i forskning om stroke? Vill du delta i forskning om stroke? Vi driver en stor forskningsstudie för att få veta mer om vem som får problem med åderförkalkning och varför. Längst bak i detta dokument kan du läsa allt om forskningsprojektet

Läs mer

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten)

11. Datum: 02. Sjukhus: 03. Randomiseringsnr: LJUNO. (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation. (ifylls av patienten) 11. Datum: 02. Sjukhus: 03. LJUNO (Ljumskbråckstudien i Norrland) ENKÄT Före operation (ifylls av patienten) 1 LJUNO 04. PERSONNUMMER : Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 1 Detta frågeformulär innehåller frågor om Era symptom i andningsorganen, andnöd, smärtor i bröstet, allergiska symptom

Läs mer

Metodstöd utredning av fall, brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård

Metodstöd utredning av fall, brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård 2015-02-25 Vård- och omsorgsförvaltningen Lena Jadefeldt Slattery MAS, Johanna Ottosson SAS Metodstöd utredning av fall, brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård Fall Baspersonal arbetar

Läs mer

Riks-Stroke 1-årsuppföljning

Riks-Stroke 1-årsuppföljning 7707 iks-stroke -årsuppföljning Kvalitetsregistret iks-stroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen samt

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? SCB 12002 Hälsa på lika villkor? EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR I SVERIGE 2012 Instruktioner: Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar enkäten ber vi dig därför tänka på att: Använda

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun

om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun Liv och hälsa i Norrland om hälsa och livsvillkor De första resultaten i Krokoms kommun Christina Persson December 1998 1 Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte 4 Bakgrund 4 Syfte 4 Material och metod 4 Hur

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Hälsosamtalsenkät. regiongavleborg.se. Sätt ett kryss vid de alternativ som stämmer bäst in på dig. Först några frågor om din bakgrund.

Hälsosamtalsenkät. regiongavleborg.se. Sätt ett kryss vid de alternativ som stämmer bäst in på dig. Först några frågor om din bakgrund. Hälsosamtalsenkät Datum: Personnummer: Namn: Sätt ett kryss vid de alternativ som stämmer bäst in på dig. Först några frågor om din bakgrund. 1. Antal personer i ditt nuvarande hushåll då du även räknar

Läs mer

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den.

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den. ENKÄT A (UPPFÖLJNING) EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID SJUKDOM I PROSTATA FÖR MÄN SOM DELTAR I FORSKNINGSPROJEKTET SAMS Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och

Läs mer

INFORMATION INFÖR ÖGONOPERATION

INFORMATION INFÖR ÖGONOPERATION 1(5) INFORMATION INFÖR ÖGONOPERATION För er har reserverats tid för starroperation enligt bifogat tidbeställningsbrev till Vasa Centralsjukhus ögonenhet som finns i A-flygeln, 6:e våningen (A6). Telefonintervju

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Hälsopromenad för seniorer med ett livsviktigt budskap

Hälsopromenad för seniorer med ett livsviktigt budskap Hälsopromenad Alkohol Alkoholkonsumtionen i Sverige är ca 10 liter ren alkohol per person 15 år och äldre. Över tid har konsumtionsmönstret ändrats så vi dricker mer alkohol under veckorna och inte som

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Fysisk aktivitet och Hälsa

FRÅGEFORMULÄR. Fysisk aktivitet och Hälsa Serienummer FRÅGEFORMULÄR Fysisk aktivitet och Hälsa Vi skulle vilja att du svarar på några frågor om vad du gör på dagarna, hur du mår och hur mycket du rör dig (fysisk aktivitet). Det är viktigt att

Läs mer

Välkommen till enkäten här följer först frågor om din livskvalitet

Välkommen till enkäten här följer först frågor om din livskvalitet Välkommen till enkäten här följer först frågor om din livskvalitet När du besvarar frågorna om livskvalitet och psykisk hälsa nedan är det du själv som bedömer dina egenskaper. Du kan alltså varken svara

Läs mer

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil.

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Det onda och det goda kolesterolet Hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett gott liv, det vet vi alla innerst

Läs mer

1: Direkt intervju med respondenten (frågorna besvarades av IP själv) 2: Indirekt intervju (med assistans) (frågorna besvarades av annan än IP)

1: Direkt intervju med respondenten (frågorna besvarades av IP själv) 2: Indirekt intervju (med assistans) (frågorna besvarades av annan än IP) 1 Man 2 Kvinna Födelseår IP:s bostadslän: Typ av intervju: 1: Direkt intervju med respondenten (frågorna besvarades av IP själv) 2: Indirekt intervju (med assistans) (frågorna besvarades av annan än IP)

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

LEVNADSBERÄTTELSE. samt annan information och överenskommelse. mellan. och HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. 2012-03-26 1 (14) Blankettnummer: 3

LEVNADSBERÄTTELSE. samt annan information och överenskommelse. mellan. och HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. 2012-03-26 1 (14) Blankettnummer: 3 2012-03-26 1 (14) Blankettnummer: 3 LEVNADSBERÄTTELSE samt annan information och överenskommelse mellan och 2 VÄLKOMMEN TILL:.. Syftet med denna levnadsberättelse är: att den utgör en mall som hjälper

Läs mer

Individualiserade kostråd

Individualiserade kostråd Individualiserade kostråd Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Samarbete Öka självupplevd hälsa Motivera och

Läs mer

Lär känna mig! Min levnadsberättelse. Bild: www.webbild.com

Lär känna mig! Min levnadsberättelse. Bild: www.webbild.com Lär känna mig! Min levnadsberättelse Bild: www.webbild.com Alla människor lever sitt liv och varje liv är helt unikt Att leva ett meningsfullt liv är viktigt för oss alla. Du har självklart rätt att bestämma

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER 1(5) Ansökan har anlänt: Rätten till färdtjänst på grund av handikapp gäller personer som på grund av gravt handikapp har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin

Läs mer

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av rapporten Onödig ohälsa Hälsoläget

Läs mer

HÄLSA 2011. Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga HÄLSOENKÄT T4095

HÄLSA 2011. Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga HÄLSOENKÄT T4095 HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga HÄLSOENKÄT T4095 Genom denna enkät samlar vi de viktigaste uppgifterna om finländarnas hälsa, funktionsförmåga och välbefinnande. Enkätuppgifterna

Läs mer

Plan för Hälsoprogrammet HälsoSam Ström Bilaga 1. 1. 2. 3. 4.5. 6.7.8. 9. 10. 2 månader 4 månader 12 månader. Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 8 gruppträffar

Plan för Hälsoprogrammet HälsoSam Ström Bilaga 1. 1. 2. 3. 4.5. 6.7.8. 9. 10. 2 månader 4 månader 12 månader. Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 8 gruppträffar Plan för Hälsoprogrammet HälsoSam Ström Bilaga 1 1. 2. 3. 4.5. 6.7.8. 9. 10. 2 månader 4 månader 12 månader Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 8 gruppträffar 1. Projektledare/sjukgymnast och distriktssköterska;

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Definition av indikatorer i ULF/SILC

Definition av indikatorer i ULF/SILC STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(48) Definition av indikatorer i ULF/SILC Nedan visas hur indikatorerna i undersökningarna av levnadsförhållanden har definierats i statistikredovisningen. Innehåll: Arbetsmiljö...

Läs mer

Kompetenscenter för hälsa. "Dä bar å åk!" Så undviker Du att falla och skadas. - Olycksfallsprevention bland äldre -

Kompetenscenter för hälsa. Dä bar å åk! Så undviker Du att falla och skadas. - Olycksfallsprevention bland äldre - Kompetenscenter för hälsa "Dä bar å åk!" Så undviker Du att falla och skadas - Olycksfallsprevention bland äldre - V i har under de senaste decennierna blivit både friskare och äldre. Det är väl härligt

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum:

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum: Hälsoenkät Elevens namn: Klass: Datum: Framtagen av Cathrine Lundberg, Norrköping, Kristina Dalenius, Lerum, Lena Mangelus, Göteborg med stöd av Riksföreningen för Skolsköterskor 2011 Skola/Arbetsmiljö

Läs mer

Situationskartläggningsblankett

Situationskartläggningsblankett Situationskartläggningsblankett Meningen med situationskartläggningen är att gå igenom din livssituation och de områden där du behöver stöd eller de saker som du vill få hjälp med. Blanketten fungerar

Läs mer

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen Enkät från Sluta-Röka-Linjen Du har varit i kontakt med oss på Sluta-Röka-Linjen. För att kunna ge det bästa stödet till dig och andra som vill förändra sina vanor ber vi dig om hjälp. OBS! Dina svar är

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA 1 Detta frågeformulär innehåller frågor t.ex. om Era allergiska symptom och symptom i stöd- och rörelseorganen.

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer