Etik och människans livsvillkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etik och människans livsvillkor"

Transkript

1 Etik och människans livsvillkor 1. Beskriv bregreppen kultur och socialisation och sätt dom i ett sammanhang genom exempel. Socialisation, inom sociologin den process genom vilken grupplevande arters individer införlivar omgivningens normer/kultur för att stärka gruppens samlevnad och överlevnadsmöjligheter. Åstadkoms ofta indirekt via kontakt med gruppens medlemmar, det vill säga till stor del omedvetet. [http://sv.wikipedia.org/wiki/socialisation] Jag tänker mig som vanligt mig in i arbetsgruppen på jobbet. Vilka normer och regler som gäller där, speciellt när man kommer som ny och hur man anpassar sig efter dom. Är man lite tyst, blyg och rädd av sig kanske man inte vågar sätta sig upp mot vissa normer som arbetsgruppen antagit även om man innerst inne inte håller med eller rent av vet att det är fel. Det är lätt att hänga med liksom.. Fatme skriker åt Karin tex. Det är så lätt att ny och oerfaren personal gör likadant och tror att det är ok. Då har man glömt lite av varför vi är där och hur man handlar etiskt och moraliskt korrekt! Och tro mig, TUR attingen vet vad som händer i lägenhet 58 ibland när jag tappar tålamodet! Men huvudsaken är att man frågar sig själv ibland. Gud vad jag svävar iväg.. z z z z z. Jag läste ett exempel på nätet om kultur; om man jobbar som riksdagsledarmot förväntas man vara klädd i kostym. Det är en norm eller regel, det är den kulturen man lever i. Vår lilla arbetsgrupp har sin egen kultur med. 1

2 2. Hur påverkas din vardag av andra influenser från andra delar av världen. Denna fråga flyter ihop med fråga 3 känner jag. Jag kan så klart influeras både positivt och negativt av andra kulturer. Kanske borde jag vara mer öppen för främmande kulturer men jag tror inte att jag är fördömande. Jag blir bara förbannad när kulturen, gärna tillsammans med religionen är fördömande. 3.Vilka kulturella vanor har du svårast att ge upp? Ja, det vet ju bara du.. Du har ju dessutom turen att ha med dig kultur från ett annat land, som du i vissa fall kallar ditt hemland. Du är inte bunden eller slav under några kulturella principer men ändå finns vissa saker som du Vill ha med dig genom dina föräldrar och hemlandet. För mig dyker det bara upp jul, påsk och midsommar i huvudet. Men för er och för dig är ju nyåret en stor och viktig högtid. Kommer man sen till andra något mer extrema skillnader i kultur så kan jag ju nämna saker som jämlikhet och uttrycksfrihet som två viktiga saker för mig. Jämlikhet mellan såväl olika samhällsgrupper, folkslag och framför allt kön! Jag skulle aldrig rucka på mina åsikter kring det. 2

3 4. Vilka fördomar om äldre är vanliga? (etnocentrism) Jag vet inte om jag är på rätt väg men jag tänker spontant på att alla även våra gamla känner att det är viktigt att får vara nyttiga, att de har något att ge, att det dom gör spelar roll. Jag tror att Karin kände sig lite nyttig när du bad henne torka bordet ikväll på jobbet, kanske blandat med n känsla av likgiltighet och en känsla av att den unga, blonda kvinnan vid diskbänken kör lite med henne ; D Att dessutom inte göra avtorkningen av bordet, vattnandet av blommorna eller andra enkla ärenden till en konstgjort aktivitet och ge barnsligt mycket beröm åt en kvinna som en gång i tiden uppfostrat fyra ungar, skött hemmet och haft ett jobb gör det extra betydelsefullt med. Att bli ombedd att ta en del av sitt ansvar för allas trivsel kan betyda att Du gör skillnad det du gör eller inte gör spelar roll. Man känner att man fyller en funktion i samhället eller även på Backagården plan 3. Genom att bli försedd med enklare arbetsuppgifter som är lätta att genomföra och att lyckas med stärker självkänslan och ger ett välbefinnande för hela människan i sin helhet. Det är ju inte lätt att ge Hans arbetsuppgifter men man visar honom respekt genom att prata med honom, skämta med honom, ställa frågor som du vet han kan ärligt svara nej eller ja på. Skratta med honom. Oj, nu kommer jag nästan in på bemötande och det är inte dit jag vill komma.. men allt hänger ju ihop! Det är så lätt att behandla våra äldre slentrianmässigt, köra över dom utan medbestämmande och knappt se dom som individer. Att tro att bara för att man blir gammal så har man inga krav på tillvaron när det kommer till just självbestämmande, behov av respekt, fysisk närhet, kärlek, meningsfull stimulans. Har man sett programmet Pensionärsjävlar så syns de vanliga fördomarna tydligt! Se: https://www.youtube.com/watch?v=szumsyj3qjs, så klart är det enormt överdrivet och programmets uppgift är inte att döda fördomar utan snarare chocka förbipasserande och testa hur de reagerar när två äldre herrar kommer ut från en offentlig toalett eller en man som fastnat i sin rollator när han letar efter ett ställe där han kan köpa konsertbiljetter. De som INTE reagerar tänker väl: Ja ja, han är gammal och gaggig.. 3

4 5. Vad handlar etik och moral om? Etik = Fakta Moral = Åsikter om etiken Etik är läran om moral läran om rätt och fel ungefär på samma sätt som biologi är läran om naturen. Dock tror jag man måste komma ihåg att exempelvis din, min eller någon annans moral kan ligga på olika nivåer. Det Du tycker är omoraliskt kan för någon annan vara helt ok! 6. Vad är en livsåskådning? Med ett annat ord livssyn; hur man ser på livet och hur man föreställer sig själv eller tillsammans med andra att det skall vara och fungera. Det är en etik. Det kan vara utifrån en religion, en filosofi eller tex en politisk inställning. 7. Ge exempel på en människosyn och hur det synsättet kan påverka behandling vård och omsorg. Från två synsätt: a. Vilken inställning till människan vi har när vi skall vårda en person. Om det är en kvinna eller en man, en kristen eller en muslim. Oavsett vad vi tycker privat om tex homosexuella eller nazister så lämnar vi våra egna värderingar hemma eftersom vi är professionella i vårt yrke och förhållningssätt som behandlar alla människor lika = professionell omvårdnadspersonal. 4

5 b. Vilken folkgrupp, religion eller politisk övertygelse jag än har så skall jag kunna ta tag i alla arbetsuppgifter oavsett vad. Våra hygienriktlinjer krockade för några år sedan med muslimernas regler om att inte visa hud. Långärmade tröjor har vi absolut inte i vården för det är bevisat att det är en smittväg för bakterier och smuts. Socialstyrelsen bla bestämmer de lagar och regler vi jobbar under. Ett annat exempel kan vara problemet med att hinna med en bönestund under arbetstid om den inte kan utföras på rasten. Ramadan är också lite problematiskt i samband med att hantera mediciner, ta in och vidarebefordra viktig information osv. Fastar man om dagarna och äter om nätterna kan skärpan och vakenheten bli lidande och risken för fatala misstag ökar. Även om ingen som styr i Sverige tycker att vårt jobb är värt så mycket i pengar så ansvarar vi ändå för det viktigaste som finns männsikoliv. 5

6 8. Ge exempel på olika sätta se på hälsa/ohälsa. Till att börja med bör man skilja på psykisk och fysisk hälsa och ohälsa. Det tog ni upp i Hälsopedagogiken och det är ju inga konstigheter. Generellt kan det handla om stigande ålder, ärftliga anlag, kön, sociala faktorer och livsstil, arbetsmiljö, psykosocial miljö samt den yttre miljön. Kristna beskriver såhär: Att man är kristen har ingenting med synen på hälsa och sjukdom att göra. Möjligen kan man säga att strävan efter att leva i linje med Guds vilja att "älska sin medmänniska som sig själv" och "behandla andra så som man själv vill bli behandlad" ger en extra motivation att engagera sig i andra människors bästa, vilket kan komma till uttryck exempelvis i vård och omsorgsarbete. Svartskal jag menar Muslimer säger såhär: ; D Under en resa prövas människan på många sätt. Det händer alltid något oförutsett, som kräver snabba beslut och nya handlingssätt. Livet innehåller också prövningar och oförutsedda situationer. Sjukdom hör till sådana prövningar. Det är inte bara den sjuke som prövas genom sin sjukdom, utan även de anhöriga och själva vårdapparaten (och därigenom hela samhället). Det är människans tålamod och ödmjukhet inför Gud som prövas. Muslimer skall inte skylla på någon det som händer människan är i sista hand en Guds angelägenhet, som ingen människa kan påverka. Händer det något tråkigt, sorgligt eller dylikt. finns det även då en mening med att just det händer. Den sjuke eller hans/hennes anhöriga skall inte bli desperata och gripas av panik, utan försöka vända fram det positiva i allting och lovprisa Gud, även om det känns svårt. Vi människor äger inte varandra och en gång måste vi ändå skiljas åt av döden. Vid sjukdomsfall kommer vår rädsla för att förlora en anhörig fram, men vi uppmuntras i islam att behärska oss och göra sjukdomstiden och den sista tiden till något positivt. 6

7 9. Vad diskuteras när det gäller etiska principer för vård och omsorgsarbete på din arbetsplats. Just det som jag tog upp i fråga 7 men de är så självklara för alla som jobbar inom vård och omsorg att de inte behöver ältas. Så klart är alla människor lika värda och skall behandlas med samma respekt. Vi lyckas ju inte alltid utan vårt arbete färgas eller rent av svärtas ned av våra förutfattade meningar och vår inställning till personen i fråga. Men i grund och botten Vet vi alla vad som gäller tror jag! Etiska principer inom vården bygger på fyra principer: göra gott icke skada autonomi (se fråga 10) rättvisa Etiska och moraliska diskussioner dyker annars bara upp i enskilda fall och diskuteras sällan generellt. Kanske just för att vi är så medvetna egentligen om varför vi är på jobbet. 7

8 10. Diskutera makt och självbestämmande i det praktiska omvårdnadsarbetet. När jag pluggade så var ordet Autonomi populärt och det betyder just självstyre. Det är lättast att ge ett eller två exempel i frågeform: Tex, Kalle vill absolut inte duscha och personalen upplever duschen som ett övergrepp. Men Kalles son tycker att han luktar illa och vill absolut att vi skall göra det! Eller Greta vill inte borsta tänderna och personalgruppen tycker att de nästan får ta till våld för att göra det. Mimmi menar att om hon inte får tänderna rena kommer hon snart få ont i munnen och kommer sen äta sämre vilket leder till undernäring osv.. Dessutom har Mimmi lärt sig i skolan att man borstar tänderna varje morgon, man har faktiskt rent av Rätt till det! Adde tycker att om vi ser till att få vår vilja igenom så får Greta visserligen rena tänder men eftersom vi har förstört hennes dag så kommer hon inte äta iallafall. Och Adde har lärt sig på sin utbildning att man som människa har rätt att få bestämma över sitt eget liv. Någon värdighet har man väl? I slutänden måste vi fråga oss: För vems skull..? Där kommer begrepp som pliktetik och konsekvensetik in och man kan diskutera till Fan avlöser en! : D Men egentligen är både Mimmis och Addes åsikt lika riktig eller lika fel! Båda två menar förhoppningsvis väl och önskar det bästa resultatet för Greta i slutänden.. 8

9 11. Vad innebär begreppet rätten till en värdig död för dig? För Mig är det viktigt att ha ett bra och kvalitativt liv inte ett långt liv till vilket pris som helst. Mer praktiskt handlar det om att så långt som möjligt få styra över sitt öde och få bestämma själv hur man vill ha det in i det sista. Och mer handgripligen blir det att äta det jag tycker om, om jag vill äta alls, att få dö med värdighet genom humana vård och omsorgsinsatser med tex ordentlig smärtlindring och ångestdämpande om det skulle behövas. Inger Åslund som bodde i lägenhet 35, du minns.. hade skrivit ett papper. Så här vill jag ha det! Där hade Inger själv för hand skrivit ned sina önskemål kring omvårdnadsinsatser när hon längre, som hon beskrev; inte längre är till glädje för någon... Du har kanske läst det? Brevet var dessutom bevittnat av en advokat men betydde inte så mycket när det var dags att sätta in allt från antibiotika och epilepsimediciner som dessutom gav kraftiga biverkningar. 12. Redogör för etiska dilemman du upplevt i vård och omsorgsarbetet? Reflektera över kommunikationens betydelse. Återigen, det är Dina erfarenheter.. men ett exempel som dyker upp i huvudet är tex Ronny. Han gapade och skrek när han satt i köket med de övriga boende. Ingeborg som satt mittemot kände sig hotad och övriga i köket tappade dessutom matlusten när han hostade slem och förde oväsen. Jag kan tänka mig att diskussionen mellan de olika parterna, om vi nu förutsätter att det fanns skilda meningar i personalgruppen, var: Ronny har rätt att få inta sin måltid i sällskap av andra. Han behöver social stimulans lika mycket som vem som helst. Han skall sitta i köket och äta! Ronny stör måltiden för alla som sitter i köket. Han bör sitta i sin lägenhet. 9

10 Kommunikationen är så klart viktig och jag vet att den brister på plan 3 liksom på plan 5 och förresten på de flesta liknande boenden. Julia och Fittiye är rädda att konfrontera Bengt och Anne E. Bengt är stor, har jobbat länge, är bra på retorik och gör ändå som han vill i slutänden. Anne E blir så jävla förbannad när det kommer till ifrågasättande, små och stora förändringar så varken Julia eller Fittiye vågar ta upp det. Det viskas och ges bittra blickar istället. Och Fatme skall vi inte prata om.. z z z z Du vet själv.. Det finns en miljon saker som du vill ta upp och lösa med henne men du är blockerad av att du är så förbannad och du bara orkar inte för det finns ingen energi. Visst, det är så lätt att säga att en rak kommunikation mellan arbetskamrater eller mellan livspartners är det enda raka. Men hur lätt är det..? I fallet med Ronny kan jag bara tänka mig att det bästa är att sitta ner tillsammans och säga: Visst, vi börjar med att prova på ert sätt, sen provar vi på vårt sätt och sen utvärderar vi resultatet. Och jag vet inte om det ens är rätt sätt.. Men om man mäter Ronnys välbefinnande med de olika instrument vi har för att mäta (vikt, tandstatus, vakenhet, sömn osv) ihop med vår observation av Ronnys humör bör vi komma fram till ett svar. 10

11 13. Vad är skillnaden ring att handla pliktetiskt och konsekvensetiskt? Ge exempel från ditt arbete. pliktetik: etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i enlighet med pliktens bud. Alltså, jag gjorde bara mitt jobb. konsekvensetik: effektetik, teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med utgångspunkt i värdet hos dess konsekvenser. Alltså, vilket värde har detta för Greta när jag har borstat hennes tänder? 11

12 ..och till sist, får jag be dig läsa den här: TILL EFTERTANKE Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna denne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa är inte att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon. Søren Kierkegaard 12

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent 1 Pep Talk Att vara personlig assistent Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, www.bengtelmen.com, mail@bengtelmen.com Att arbeta 2 som personlig assistent INLEDNING

Läs mer

Etnisk mångfald i handikapprörelsen

Etnisk mångfald i handikapprörelsen Etnisk mångfald i handikapprörelsen Denna skrift är tänkt som ett diskussionsmaterial och är producerad inom projektet Rättsstöd till invandrare med funktionshinder, som drivs av Handikappförbundens samarbetsorgan

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ni som arbetar med vårdtagarna har svaren, det gäller bara att hjälpas åt för att få fram dem. Förord

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer