UBIQUITOUS COMPUTING FRAMTIDENS SJÄLVKLARA TEKNOLOGI? MINA REFLEKTIONER KRING ARBETET MED IBRUSH- PROJEKTET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UBIQUITOUS COMPUTING FRAMTIDENS SJÄLVKLARA TEKNOLOGI? MINA REFLEKTIONER KRING ARBETET MED IBRUSH- PROJEKTET"

Transkript

1 UBIQUITOUSC UBIQUITOUS COMPUTING FRAMTIDENS SJÄLVKLARA TEKNOLOGI? MINA REFLEKTIONER KRING ARBETET MED IBRUSH- PROJEKTET MPUTING JENNY DAFGÅRD UBIQUITOUS COMPUTING 6 POÄNG IT-UNIVERSITETET I GÖTEBORG 12 JANUARI 2004

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 UBIQUITOUS COMPUTING FRAMTIDENS SJÄLVKLARA TEKNOLOGI?...3 UBIQUITOUS COMPUTING KONTRA INTEGRITETSFRÅGOR... 5 NY TEKNIK - FRÄMMANDE FÖR VISSA, NYSKAPANDE FÖR ANDRA... 6 REFLEKTIONER KRING ARBETET MED IBRUSH...7 MÖTE MELLAN OLIKA VÄRLDAR... 7 MINA TANKAR KRING DE FYRA OLIKA FASERNA I ARBETSPROCESSEN...8 Idégenereringsfasen... 8 Konceptutvecklingsfasen... 8 Prototyputvecklingsfasen... 9 Utvärderingsfasen...10 FRAMTIDA MÖJLIGHETER...10 REFLEKTIONER KRING KURSEN...11 NÅGRA AVSLUTANDE ORD...12 REFERENSER...13 ARTIKLAR & ELEKTRONISKA KÄLLOR...13 FÖRELÄSNINGSANTECKNINGAR

3 INLEDNING ibrush 1 är ett projekt som har bedrivits av fem studenter på IT-universitet i Göteborg under sex intensiva veckor, höstterminen Projektet är en del av kursen Ubiquitous Computing och det hela resulterade i en tandborste som riktar sig till barn. Tandborstens namn är ibrush och ger användaren en musikalisk upplevelse varje gång han eller hon borstar tänderna. Vid tandborstning frambringas musik som ändras i form av temposkiftningar och oktavbyten beroende på användarens borststil. I denna uppsats reflekterar jag kring arbetet med ibrush och Ubiquitous Computing som teknologiskt område. UBIQUITOUS COMPUTING FRAMTIDENS SJÄLVKLARA TEKNOLOGI? På 60- och 70-talet kom datorn att användas av specialister på vissa arbetsplatser. Datorerna var stora och dyra och en dator användes därför av flera personer. På 80- och 90 talet skedde ett paradigmskifte då datorerna kom att användas även i våra hem. Datorerna blev mindre och mer användaranpassade (ex. mus, tangentbord, grafiskt gränssnitt), och intresset för att ha en dator i hemmet växte (Föreläsningsanteckningar, Ljungstrand, ). Idag befinner vi oss i ett skede där datorer och annan teknisk utrustning blir allt mer vanligt i vår vardag. Varje person använder inte längre bara en dator, utan flera som exempelvis digitalkamera, handdator och mobiltelefon. Att denna utveckling skulle ske förutspådde Mark Weiser redan för 15 år sedan (1988) då han myntade begreppet Ubiquitous Computing, vilket bygger på en vision där datorer blir så vanliga att vi blir totalt omgivna av dem i alla sammanhang. De blir självklara och väcker till slut ingen uppmärksamhet (Weiser, 1991). 1 3

4 Ordet Ubiquitous kommer av latinets ubique som betyder var som helst, och kan översättas med allestädes närvarande 2. Ubiquitous Computing syftar enligt Weiser till att frigöra användarna från skrivbordet och göra datorer osynliga i vår vardag. Istället för att datorer används som stationära eller bärbara datorer kommer nu tekniken att flyttas till våra vardagliga föremål. Vi talar om ett nytt paradigmskifte som betonar allmänt tillgängliga datorer och användargränssnitt i miljön 3. Eller för att citera Weiser: the computer for the twenty-first century will be the computer that stays out of your way, gets out of your desktop and into your clothing, connects you with people instead of with itself. 4 Allt sedan begreppet Ubiquitous Computing myntades har utvecklingen mot att datorer blir mer osynliga i vår vardag gått sakteliga framåt. Enligt Weiser är detta paradigmskifte något som kommer att slå igenom på allvar någon gång mellan åren (Weiser, 1996). Ben Shneiderman 5 anser att människor vill ha datorer som verktyg och inte som syntetiska människor. Shneiderman vill att användargränssnittet ska underlätta det användaren vill utföra, men att datorer inte skall ta över vårt jobb eller fatta beslut åt oss. Jag håller med Shneiderman och anser att det nu är dags att datorerna anpassar sig efter människorna och den värld vi lever i, och inte tvärtom (Weiser, 1991). Människor skall inte behöva anstränga sig eller anpassa sig för att kunna använda en dator eller annan typ av teknik, istället ska tekniken fylla människans behov _CS932.dbp.asp Professor inom Datavetenskap vid Universitetet i Maryland 4

5 UBIQUITOUS COMPUTING KONTRA INTEGRITETSFRÅGOR När man pratar om Ubiquitous Computing väcks tankar rörande etik. Det var inte länge sedan människor tyckte att övervakningskameror var ett hot mot den personliga integriteten. Människor kände sig övervakade när de tog ut pengar eller gick i affärer. Idag däremot ses övervakningskameror som en säkerhet och många människor anser sig inte vilja leva utan dem. På samma sätt tror jag många idag ser risker med Ubiquitous Computing, att tekniken till viss grad hotar människans integritet och privatliv. Ett tidigt exempel på detta var forskningsprojektet The Active Badge Location System som bedrevs på Olivetti Research Center i början av 90-talet (Want et al, 1992). Projektet gick ut på att de anställda enklare skulle kunna nås på arbetsplatsen, och detta skulle med hjälp av namnbrickor. Med namnbrickorna tillsammans med sensorer i alla rum möjliggjordes att kunna följa de anställda på en karta över byggnaden och se hur de förflyttade sig. Ett syfte med systemet var att underlätta arbetet för receptionisten. Med hjälp av The Active Badge System kunde receptionisten koppla inkommande samtal direkt till det rum där den anställde befann sig. Want menar att ett lokaliseringssystem har många fördelar men att det också väcker sociala rädslor (Want et al, 1992). Med denna teknik installerad på en arbetsplats kan information lätt hänt hamna i fel händer och missbrukas 6. Att se till människors personliga integritet tror jag är anledningen till att vi idag inte har dessa system installerade på arbetsplatser. Människor vill helt enkelt inte vara en del av ett lokaliseringssystem. Likaledes anser jag att risken med Ubiquitous Computing är just dessa som berör integritetsfrågor. Grundidén att all datorkraft bäddas in i vår omgivning gör att information finns tillgänglig i vår omgivning och inte är knutet till oss personligen (Weiser, 1991). Därför kan den även komma att skada oss. Tyvärr är den mest användbara informationen också den som är mest privat. Rhodes hänvisar till Foner som anser att hög säkerhet och stränga regler kring användning av privat information inte alltid är tillräckligt för att skydda en persons privata information (Rhodes, 1999). Exempelvis skulle kundprofiler 6 5

6 och kunders köpvanor kontrolleras av butiker för att öka sin omsättning (Rhodes et al, 1999). Dock anser jag, precis som med övervakningskameror, att dessa farhågor är en övergångsfas och att vi människor snart har vant oss även vid en miljö som är Ubiquitous. NY TEKNIK - FRÄMMANDE FÖR VISSA, NYSKAPANDE FÖR ANDRA Många människor skräms och känner sig främmande inför användning av ny teknik. De känner sig inte bekväma med användningen eller situationen förrän de har vant sig vid användningen av det. Att få dessa människor, så kallade late majority, att använda den nya tekniken är inte lätt, först måste tekniken eller produkten vara vanlig på marknaden för att de överhuvudtaget ska ta till sig den och testa (Norman, 1998). De är konservativa i sitt köpbeteende och köper en produkt först när de vet andra som har köpt det. I motsats till late majority finns de så kallade early adopters som är visionärer och vill ligga i framkant av den tekniska utvecklingen (Norman, 1998). De älskar ny teknik och funktionalitet och köper det senaste på marknaden just för att vara först och äga någonting unikt. Om de var de konservativa late majority-människor som styrde den tekniska utvecklingen så skulle utvecklingen gå långsamt framåt. Det är därför bra att vi har visionärer som Weiser och Want som experimenterar med ny teknik för att se vad det kan leda till. Jag tror att personer som just dessa som är viktiga för att driva utvecklingen framåt. Ett skolprojekt som jag deltog i var ibrush där vi experimenterade inom området Ubiquitous Computing för att se vad som var tekniskt möjligt att göra med ett vardagligt föremål genom att bygga in datorkraft. Om projektet beskriver jag närmare i nästa avsnitt. Innan projektet hade jag ingen aning om vart utvecklingen skulle leda oss och därför var det kul i slutändan att se hur människor tog till sig produkten. När väl all datorkraft var inbyggd i tandborsten och människor inte såg tekniken var det genomgående positiva ord. Tandborsten fungerar ju som en vanlig tandborste bara det att den spelar musik! 6

7 Vad gäller framtiden för området Ubiquitous Computing tror jag att det kommer att växa och bli mer och mer vanligt och accepterat hos människor. Det är idag svårt att se den framtida vision Weiser tror ska slå igenom någon gång mellan åren Jag tror snarare att det kommer att ske runt år 2020 än år Vi närmar oss år 2005 och Ubiquitous Computing som framtidens teknik har en bit kvar på vägen. Jag tror att med hjälp av produkter som ibrush kommer Ubiquitous Computing som framtidens teknologi att ta världen med storm! REFLEKTIONER KRING ARBETET MED IBRUSH Precis som nämndes tidigare är ibrush en musiktandborste som utvecklats under en kurs i Ubiquitous Computing. Tandborsten spinner på Weiser s vision om att datorkraft bäddas in i vardagliga föremål och i omgivningen, i vårt fall en tandborste (se bild). Tanken med ibrush var att konstruera en tandborste som gör tandborstning till en roligare aktivitet och på så sätt uppmuntrar barn till att vilja borsta sina egna tänder. MÖTE MELLAN OLIKA VÄRLDAR Kursen i Ubiquitous Computing sammankopplades med en kurs i Designmetodik, vilket jag tycker har varit en väldigt bra kombination. Inte minst för vår grupp som bestod av tre stycken personer i Designmetodik men fem stycken i Ubiquitous Computing. De två killarna som inte läste metodkursen utan kom från en mer teknisk bakgrund hade delvis en annan syn än oss andra på design och utvecklingsarbete. Med stöd från metodkursen kunde vi kommunicera och förankra våra åsikter vilket gjorde att vi hittade en gemensam grund att utgå ifrån. 7

8 MINA TANKAR KRING DE FYRA OLIKA FASERNA I ARBETSPROCESSEN Arbetet med ibrush delades in i fyra olika faser. Nedan beskriver jag mina upplevelser och erfarenheter kring dessa. Idégenereringsfasen Under den inledande fasen, idégenereringsfasen, tyckte jag att metodarbetet var som allra viktigast under projektarbetet. Vi hade som sagt olika utgångslägen med olika tankar och idéer kring vad vi ville åstadkomma under kursens gång. Tekniska intressen skulle kombineras med design och nyskapande idéer. För att vi alla skulle få en gemensam grund att utgå ifrån genomförde vi olika idégenereringsmetoder som verkligen öppnade upp vårt tänkande kring området Ubiquitous Computing. Enligt min åsikt var det här som våra världar möttes samtidigt som vi blev medvetna om varandras intressen och kompetenser. Konceptutvecklingsfasen När vi så småningom hade valt en slutgiltig idé att arbeta med, som alla kände väldigt starkt för, började arbetet med att klargöra konceptet kring idén. Att vi ville rikta oss till barn var vi alla överens om. Anledningen till att vi valde just barn var för att de kanske inte alltid förstår eller bryr sig om konsekvenserna av att de inte borstar tänderna ordentligt. Vi ville därför göra någonting som skulle uppmuntra dem till att uppleva tandborstning som någonting kul. Vi i gruppen tyckte det var viktigt att inte förändra tandborstens utseende och utförande, detta för att vi ville att barnen ska känna igen sin tandborste och ha samma förhållningssätt till tandborsten som tidigare. Vi såg detta som en stor utmaning och lade mycket tid på att hitta komponenter som var små i storleken för att de skulle få plats inuti tandborsten. Tanken var att tandborsten skulle fungera och användas precis som vanligt men att den skulle användarna ytterligare ett djup, nämligen ljud, i form av musik. 8

9 För att verkligen se hur barn borstar sina tänder fick vi möjlighet att utföra en observation av en flicka som borstade sina tänder. Senare i projektet genomförde vi även en studie av tre barn för att titta närmare på vissa detaljer i tandborstutförandet. Då ville vi se hur tandborsten vinklades och med vilket tempo borstningen utfördes. Vid första observationen visste vi ännu inte riktigt hur vi skulle göra tandborstningen roligare utan tanken var mer att se hur barn borstar samt se om det förekom andra aktiviteter runt samtidigt. Senare under utvecklingen av konceptet började vi titta på tillbehör som används vid tandborstning, en av dem är tandkrämstuberna. Jag ser dessa som en viktig del av vårt koncept och är glad att vi breddade vårt sätt att se på tandborstning. Prototyputvecklingsfasen Prototyputvecklingen kändes som den längsta fasen av alla. Kanske berodde det på att vi så tidigt började testa olika tekniker och lösningar. Snart hade vi en tandborste som kände av förändringar i acceleration och som vi kunde försöka koppla musik till. Vi testade hela tiden tandborsten själva för att se och höra hur den betedde sig. Arbetssättet fungerade bra men snart kände vi ett starkt behov av att testa prototypen på de verkliga slutanvändarna: barnen. 9

10 Utvärderingsfasen Mötet med våra användare skedde mitt i utvecklingsfasen och var således inte ett slututvärderingstest. Vi tyckte det var viktigare att stämma av mitt i utvecklandet än att göra ett test i slutet när produkten redan var klar. Om mer tid hade funnits hade vi träffat barnen fler gånger, då det gav oss mycket feedback. Träffen med användarna var ett viktigt steg i vår process, att få slutanvändarnas åsikter och reaktioner på något man har byggt är oerhört viktigt. Vi var därför noga med dokumentation för att senare kunna genomföra förändringar utifrån vad de sagt, deras reaktioner och önskemål. Jag upplevde att vi fick många nya idéer och infallsvinklar vid mötet. Barnen kom med idéer som vi i utvecklingsteamet aldrig själva hade kommit på. Vi gick stärkta därifrån, försäkrade om att det vi utvecklar, verkligen baseras på vad våra användare önskar och vill ha. FRAMTIDA MÖJLIGHETER När ibrush utvecklades fanns ingen tanke på att tandborsten skulle kunna vara ett hot mot den personliga integriteten. Men en framtida utbyggnad skulle kunna vara att tandborsten ger input till barnens tandläkare. Tandläkaren skulle kunna se barnens utveckling av tandborstningsteknik och få siffror på hur ofta, hur länge och hur snabbt barnet borstar sina tänder. Det har ju både sina föroch nackdelar, vissa barn (och inte minst deras föräldrar) kanske tycker det känns bra och tryggt att veta att tandläkaren har koll på hur tandborstningen sköts. Barnen har ju precis börjat borsta sina egna tänder och kan känna sig osäkra på om de borstar korrekt. Andra barn tycker kanske snarare att det känns jobbigt att tandläkaren vet hur de borstar tänderna och att frågan känns privat. 10

11 Som jag ser det så innefattar den framtida marknaden för ibrush inte bara barn utan även vuxna. Vuxna tror jag är mer skeptiska till att deras tandläkare skulle kunna se hur de borstar tänderna? De anser nog starkare än barnen att det är deras ensak om de till exempel väljer att inte borsta tänderna en morgon eller borstar kortare tid än vad tandläkaren rekommenderar. Precis som Rhodes et al skriver kan information som finns tillgänglig lätt hamna i fel händer. Tandläkarna är en intressent som är intresserade av att veta hur människor borstar sina tänder, men även företag som tillverkar tandborstar, tandkrämer och andra liknande produkter. Det finns intressenter till i stort sett alla produkter eller situationer. Som nämndes tidigare vill butiker veta mer om sina kunder, deras köpvanor och vilka deras kunder är för att bättre kunna rikta sin marknadsföring och på så sätt öka sin försäljning (Rhodes, 1999). En utveckling av dagens kundklubbar och medlemskort mot en miljö som är inriktad mot Ubiquitous Computing skulle göra informationen mer lättillgänglig. Ett exempel på detta finns i filmen Minority Report där människor identifieras med hjälp av sina ögon. På så sätt behövs inga biljetter på bussen, ögonen är kopplade till din personliga information och skannas av när du stiger på bussen och känner då av om du har köpt en biljett. Butikerna vet vad du senast handlade och möjliggör personlig reklam. Denna science fiction värld är Ubiquitous och tanken känns inte helt främmande. Jag tror att företagen är beredda att ta till sådana metoder för att knyta sina kunder än starkare och på så sätt öka sina vinster. REFLEKTIONER KRING KURSEN Kursen i Ubiquitous Computing har gett mig mycket. En stor del tror jag beror på att vi tagit arbetet ett steg till än i tidigare arbeten. Vi har arbetat både med att ta fram en design men även implementeringen av den. Inte som tidigare där vi enbart tagit fram en design eller fått en design som skall implementeras. Jag känner mig väldigt stolt och nöjd över resultatet vi i gruppen kom fram till. Hur vi lyckades med det tror jag berodde på att vi hade tillgång till bra resurser och att vi i gruppen har besuttit kunskap inom olika områden. Alla i gruppen 11

12 har olika vetenskapliga bakgrunder och detta anser jag att vi har tagit tillvara på och dragit nytta av i projektarbetet på ett bra sätt. Vi har därför fått ett lyckat resultat! NÅGRA AVSLUTANDE ORD Avslutningsvis vill jag avsluta med Weisers ord som jag tycker stämmer väl överens med ibrush s grundidé om att göra tandborstningen till en rolig aktivitet för att stimulera och motivera barn till att vilja borsta sina egna tänder. Weiser skriver: ubiquitous computing will produce nothing fundamentally new, but by making everything faster and easier to do, with less strain and fewer mental gymnastics, it will transform what is apparently possible

13 REFERENSER ARTIKLAR & ELEKTRONISKA KÄLLOR Norman, A Donald (1998) The Invisible Computer. Cambridge MA. Rhodes, J Bradley; Nelson, Minar; Weaver Josh (1999) Wearable Computing Meets Ubiquitous Computing: Reaping the best of both worlds. MIT Media Lab, Cambridge, England. Want, Roy; Hopper, Andy; Falcao, Veronica; Gibbons, Jonathan (1992) The Active Badge Location System. Olivetti Research Ltd. (ORL), Cambridge, England. ActiveBadge.pdf Weiser, Mark (1996) The Coming Age of Calm Technology. Xerox Parc. Weiser, Mark (1991) The Computer for the 21st Century. Scientific American. Lotsson, Anders (2002) Datorer utan datorer. Computersweden Spektakulära amerikansk IT-forskare till Sverige i oktober: Datorerna snart osynliga (1994). FÖRELÄSNINGSANTECKNINGAR Ljungstrand, Peter ( ) Ubiquitous Computing. IT-universitetet, Göteborg. 13

DESIGNMET MINA REFLEKTIONER KRING DESIGNARBETET I IBRUSH-PROJEKTET INVOLVERING AV ANVÄNDARE HUR ÄR DET ATT HA BARN SOM MÅLGRUPP?

DESIGNMET MINA REFLEKTIONER KRING DESIGNARBETET I IBRUSH-PROJEKTET INVOLVERING AV ANVÄNDARE HUR ÄR DET ATT HA BARN SOM MÅLGRUPP? DESIGNMET MINA REFLEKTIONER KRING DESIGNARBETET I IBRUSH-PROJEKTET INVOLVERING AV ANVÄNDARE HUR ÄR DET ATT HA BARN SOM MÅLGRUPP? DIK JENNY DAFGÅRD DESIGNMETODIK, 3 POÄNG IT-UNIVERSITETET I GÖTEBORG 5 JANUARI

Läs mer

Ubiquitous Computing

Ubiquitous Computing Ubiquitous Computing Personliguppsats En reflektion kring Ubicomp och Calm Technologi Cecilia Gustafsson Författare: Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Dokumentation...3 Calm technology...3

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: DEN MUSIKALISKA TANDBORSTEN

PROJEKTBESKRIVNING: DEN MUSIKALISKA TANDBORSTEN PROJEKTBESKRIVNING: DEN MUSIKALISKA TANDBORSTEN Grupp 4 Ubiquitous computing Johan Bergsten Jenny Dafgård Pia Hammargren Fredrik Kronhamn Stefan Thurnherr INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROBLEMBAKGRUND...3 KONCEPT...3

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVSKA FN-FÖRBUNDET Övningen vill uppmuntra till debatt om när och hur vi ska tillåta övervakning i samhället. Rollspelet innebär att deltagarna får prova nya

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Boka våra BARNEXPERTMÖTEN och låt barnen uppleva artikel 12 i barnkonventionen om deras rätt att vara med och bestämma i frågor som rör dem.

Boka våra BARNEXPERTMÖTEN och låt barnen uppleva artikel 12 i barnkonventionen om deras rätt att vara med och bestämma i frågor som rör dem. 1 Boka våra BARNEXPERTMÖTEN och låt barnen uppleva artikel 12 i barnkonventionen om deras rätt att vara med och bestämma i frågor som rör dem. LÅT BARNEN LEKA SIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD HOS ER! 1 2 Om våra

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 Zuzana Helinsky BTJ Förlag Innehåll Omslag: Moa Björnson www.moas.nu Författaren och BTJ Förlag/BTJ Sverige AB, Lund 2011 Tryck: Holmbergs 11,

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Kort om kursplanen i teknik

Kort om kursplanen i teknik Kort om kursplanen i teknik är ett sammandrag av Skolverkets kursplan i teknik från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 1 samt Kommentarmaterial till kursplanen i teknik 2.

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Att kommunicera med personer med demenssjukdom

Att kommunicera med personer med demenssjukdom Att kommunicera med personer med demenssjukdom Kommunikation är en viktig del i våra relationer och ett grundläggande behov. Vår identitet är nära sammankopplad med vårt språk. Vem vi är som person, skapas

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Motiverande samtal (MI) Att stimulera ungdomars vilja och kraft

Motiverande samtal (MI) Att stimulera ungdomars vilja och kraft Motiverande samtal (MI) Att stimulera ungdomars vilja och kraft Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Växjö 090515 www.fhi.se/mi 1 Vad vill vi motivera ungdomar till? Inte röka Inte snusa Inte dricka alkohol/dricka

Läs mer

Kommandobaserad interaktion

Kommandobaserad interaktion Interaktion 1 Innehåll Kommandobaserad interaktion (Kap 7) Direktmanipulation (Kap 5) Natural-language interaction (Kap 7) Metaforer i användargränssnitt (ej med i boken) Kommandobaserad interaktion Kommandobaserad

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Ett enklare vardagsresande

Ett enklare vardagsresande Ett enklare vardagsresande Building sustainability 2014 Hans Arby 50 kwh/m 2 * 100 m 2 = 5 000 kwh 0,5 l/mil * 2 000 mil = 10 000 kwh 3 000 kr/m2 * 8 m2 = 24 000 kr 2 000kr/må = 24 000 kr Teknik räcker

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Team 1 Sebastian, Peter, Leif, Lina och Kicki Kort introduktion I detta projekt skulle vi vilja ta vara på tillfället att skapa ett nytt sätt på hur människor

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Inledning: Grupparbeter eller enskilt. Syftet med projektet Undervisningen i ämnet teknik syftar till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

SPELHJÄRNAN. They involve psychological tricks! Stigen

SPELHJÄRNAN. They involve psychological tricks! Stigen SPELHJÄRNAN They involve psychological tricks! Stigen Elefanten Ryttaren Redovisning www.twitter.com/psykologenoskar oskar@psykologifabriken.se se.linkedin.com/in/oskarhenrikson PRODUKTER I URVAL KUNDER

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Collector en Android-app för att samla saker. Kim Grönqvist (kg222dk) 2013-06-10 Slutrapport

Collector en Android-app för att samla saker. Kim Grönqvist (kg222dk) 2013-06-10 Slutrapport Collector en Android-app för att samla saker Kim Grönqvist (kg222dk) 2013-06-10 Slutrapport Abstrakt Jag har gjort en Android-app för att samla saker, Collector. Med den kan man upprätta att göra-listor

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Umeå Universitet 041025 Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Grupp 3: Christina Grahn, dit01cgn@cs.umu.se Dan Kindeborg, di01dkg@cs.umu.se David Linder, c01dlr@cs.umu.se Frida Bergman, dit01fbn@cs.umu.se

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Att stödja barn genom fokusering

Att stödja barn genom fokusering Att stödja barn genom fokusering Några riktlinjer för lyssnare Översättning: Barbro Holmström Och skulle det vara ok att..? Hur säger ditt barn nej? Vad är fokusering? Fokusering hjälper ett barn att ha

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö

Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö Henrik Gustafsson 2011 Att motivera genom att framkalla rädsla kan fungera i ett kortare perspektiv för att få människor att genomföra

Läs mer

Spoke Digital Agency

Spoke Digital Agency Spoke Digital Agency Panorama-appar Som en av få byråer i Sverige har vi vår egen Gigapan-utrustning vilket ger oss möjlighet att inte bara fotografera panoreringsbart material i gigapixel-upplösning,

Läs mer

Digitala skriftpraktiker i vardagslivet och inom sfiutbildningen

Digitala skriftpraktiker i vardagslivet och inom sfiutbildningen Digitala skriftpraktiker i vardagslivet och inom sfiutbildningen Annika Norlund Shaswar Institutionen för språkstudier, Umeå universitet annika.norlund.shaswar@umu.se Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning.

Läs mer

Grafisk formgivning. Gränssnittet utformning skall på ett naturligt sätt stödja användarens interaktion mot programsystemet

Grafisk formgivning. Gränssnittet utformning skall på ett naturligt sätt stödja användarens interaktion mot programsystemet 1-1 Grafisk formgivning Gränssnittet utformning skall på ett naturligt sätt stödja användarens interaktion mot programsystemet Komponenter måste utformas och användas på ett konsekvent och enhetligt sätt.

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Hans Danielsson Engagement Manager Combitech Social Engineering Security Awareness 2015-05-27 Hans Danielsson Engagement Manager Cyber Security

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Stackning av bilder JAN NILSSON

Stackning av bilder JAN NILSSON Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (3): 51 55, 2009 Stackning av bilder TEKNIK JAN NILSSON Abstract Image stacking. A short presentation of the software "CombineZP" which is designed to process stacks of digital

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Människan och självkörande fordon. Mikael Ljung Aust, Volvo Cars

Människan och självkörande fordon. Mikael Ljung Aust, Volvo Cars Människan och självkörande fordon Mikael Ljung Aust, Volvo Cars Vilken blir förarens roll? Varför ska man köpa körstöd/självkörande bil (vad får jag för mina pengar)? Jo för att kunna (förslag från klinikdeltagare

Läs mer

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 H. Linke, FAFA55, HT 2014 FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept (HT 2014). Huvuddelen av denna kurs kommer att äga rum under Läsperiod

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 IBLAND har man svårt att minnas exakt när saker och ting skedde. Andra gånger är det

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Per-Erik Ellström www.liu.se/helix

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Per-Erik Ellström www.liu.se/helix En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Per-Erik Ellström www.liu.se/helix Min bakgrund Psykologutbildning, Uppsala universitet Fil dr och professor i pedagogik, Linköpings universitet (LiU) Forskningsledare

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer