Halvårsrapport 2015 ODINs institutionella aktiefonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport 2015 ODINs institutionella aktiefonder"

Transkript

1 Halvårsrapport 2015 ODINs institutionella aktiefonder ODIN skapar värde för framtiden

2 Augusti 2015 Innehåll 3 Första halvåret Avkastningsöversikt ODINs värdepappersfond 5-8 ODIN Norge II 9-12 ODIN Sverige II ODIN Norden II ODIN Europa II ODIN Finland II ODIN Global II ODIN Fastighet Originalversionen av denna halvårsrapport är skriven på norska. Detta är följaktligen en översatt och anpassad version som publiceras med reservation för eventuella fel eller oklarheter som kan ha uppstått i samband med översättningen. Originalversionen av årsrapporten kan beställas kostnadsfritt från ODIN Fonder. Uttalanden i denna halvårsrapport reflekterar ODINs marknadssyn vid tidpunkten då halvårsrapporten framställdes. I denna rapport redovisas historisk avkastning. Hiistorisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. ODIN Fastighet, ODIN Fastighet I, ODIN Offshore och ODIN Maritims värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyrer för samtliga fonder finns på Alla avkastningstal redovisas i NOK, där inget annat anges. ODIN Forvaltning är ett helägt dotterbolag till SpareBank 1 Gruppen AS Organisationsnummer: SpareBank 1 Gruppen AS ODIN Forvaltning AS ODIN Rahastot ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS, Norge ODIN Fonder Kungsgatan 30, S Stockholm. Box 238, S Stockholm Telefon: Fax: ODIN Forvaltning AS Fjordalléen 16, N-0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, N-0122 Oslo Telefon: Fax: ODIN Rahastot Mannerheimvägen 14 A, FIN Helsinki Telefon: Fax: I 2 I

3 Första halvåret 2015 Första halvåret 2015 blev en bra period för våra kunder och därmed även för ODIN. Andelsägarna i ODINs aktiefond hade en genomsnittlig avkastning per den 30 juni på 11,5 % (NOK). Avkastningsresultaten för första halvåret är goda. Perioden är emellertid kort och vi vet att vi arbetar på marknader som växlar mellan uppgång och nedgång. Vi är därför förberedda på att vi inte har sett den sista nedgången på marknaderna. Så är det att vara investerare. Nöjda kunder är själva förutsättningen för vår existens. Men på ODIN är vi aldrig helt nöjda. Vi strävar alltid efter att bli bättre! På ODIN har rörliga marknader lärt oss att långsiktighet lönar sig. Det är en lärdom som vi gärna vill dela med oss av till våra kunder. Nyteckningarna i ODINs fonder har aldrig varit högre än under första halvåret i år och det är något som gläder oss. Tack för förtroendet. Det som vi emellertid värdesätter mest är utvecklingen hos de många sparavtal som våra kunder har tecknat. Dessa sparavtal har nu betydligt längre varaktighet än för bara några år sedan. Varaktigheten har passerat 7 år i genomsnitt. Vi hoppas att det är ett tecken på att allt fler kunder blir långsiktiga i sitt fondsparande. Varför är långsiktighet i fondsparande så viktigt för oss? Sparande i fonder är förenat med risk att investeringen inte uppnår önskad avkastning, men all erfarenhet visar att denna risk faller markant när sparperioden blir tillräckligt lång. Tidpunkten för när sparandet påbörjas och avslutas påverkar avkastningen. Med en sparhorisont på ett år blir utfallet beroende av tidpunkten för köp och försäljning. På tio års sikt får köp- och försäljningstidpunkten en mycket mindre betydelse. Med en sådan tidshorisont kommer du som andelsägare att kunna ta del av den värdeökning som sker i de företag som ODIN investerar i. På ODIN är långsiktigt värdeskapande det som driver oss när vi söker efter goda investeringsmöjligheter. Vi hoppas att du följer med oss på en långsiktig resa. Vi ser med förväntan fram emot ett fortsatt bra sparår. Rune Selmar VD, ODIN Forvaltning AS I 3 I

4 Avkastningsöversikt ODINs värdepappersfond 1/1-30/ Aktiefond Startdatum Hittills i år Senaste Senaste Senaste Senaste Sedan start 12 mnd 3 åren 5 åren 10 åren ODIN Norge II ,7 14,6 14,9 8,1 6,0 11,3 8,0 3,3 16,5 14,1 7,9 11,4 Mer-/mindre avkastning 1,7 11,3-1,6-6,0-1,9-0,1 ODIN Sverige II ,5 15,5 31,3 21,0 15,2 14,9 7,9 20,0 24,4 16,3 12,1 12,4 Mer-/mindre avkastning 3,6-4,5 6,9 4,7 3,1 2,5 ODIN Norden II ,4 26,4 29,0 16,7 9,8 10,7 10,9 20,1 26,2 16,6 10,6 10,8 Mer-/mindre avkastning 5,5 6,3 2,8 0,1-0,8-0,1 ODIN Europa II ,3 22,7 27,3 18,7-5,8 9,4 18,0 23,4 14,2-5,4 Mer-/mindre avkastning 2,9 4,7 3,9 4,5-0,4 ODIN Finland II ,9 15,0 24,5 13,2-12,5 8,5 19,3 30,0 13,9-13,3 Mer-/mindre avkastning 4,4-4,3-5,5-0,7 - -0,8 ODIN Global II ,6 27,6 24, ,5 7,5 29,6 25, ,7 Mer-/mindre avkastning 3,1-2,0-1, ,2 ODIN Eiendom (Fastighet) ,3 13,8 22,7 18,1 11,4 15,9 0,3 18,8 25,3 19,8 9,1 12,7 Mer-/mindre avkastning 0,0-5,0-2,6-1,7 2,3 3,2 Avkastning på över ett års sikt visar genomsnittlig årlig avkastning. I 4 I

5 ODIN Norge II Hittills i år Senaste 3 åren Senaste 5 åren + 9,7 % + 14,9 % + 8,1 % Jarle Sjo Avkastningen för första halvåret för ODIN Norge II slutade med 9,7 procent för Fondens referensindex slutade med en avkastning på 8,0. Yara International 2,56 % DNB 1,81 % Telenor 1,51 % Tomra Systems 1,17 % Det Norske Oljeselskap 1,02 % Yara International 9,39 % DNB 9,10 % Marine Harvest 6,01 % Borregaard 5,42 % Telenor 5,32 % Opera Software -0,67 % BW Offshore -0,67 % Akastor -0,53 % Marine Harvest -0,51 % Electromagnetic Geoservices -0,33 % ODIN Norge II I 5 I

6 ODIN Norge II ODIN Norge II ,21% 233,45% -4,24% ODIN Norge II ,29% 11,42% -0,13% ODIN Norge II ODIN Norge II 9,73% 7,97% 1,76% Senaste 10 åren (p.a.) Senaste 5 åren (p.a.) Senaste 3 åren (p.a.) Senaste 12 månaderna 5,99% 7,94% 8,13% 14,10% 14,92% 16,48% 14,59% 3,27% -1,95% -5,97% -1,56% 11,32% 1) Benchmark Oslo Børs Fondindeks i NOK Avkastning i uppstartsfasen är beräknad från fondens startdatum för både fonden och index. ODIN Norge II I 6 I

7 ODIN Norge II Antal andelar Startdatum Årlig förvaltningskostnad 0,90 % 0,90 % Fondförmögenhet NOK mill % förändring av fondförmögenhetem till ,73 % 21,85 % Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Volatilitet (3 år) 7,37 8,53 Aktiv andel 0,48 NAV ,04 Högst NAV 1:a halvåret 243,57 Lägst NAV 1:a halvåret 209,77 Värdet av NOK investerade sedan start *) 211,67 214,49 191,00 Skalan visar sambandet mellan risk och potentiell avkastning på investering i fonden. Lågt värde på skalan indikerar låg risk och högt värde indikerar hög risk. Observera att den lägsta punkten på skalan inte motsvarar en riskfri investering. NOK 1000 Marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till Upplupna avgifter -86 Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Indikatorn bygger på fluktuationer i fondens historiska kurser från årsskiftet. Volatiliteten mäts genom veckovis avkastning de senaste fem åren. Hög volatilitet historiskt innebär ökad möjlighet att investeringen kan variera kraftigt även i framtiden. Chansen att investeringen ökar respektive hög historisk sett. Hög volatilitet kan också innebära en ökad risk för att kursen sjunker till en lägre nivå än investeringens initiala värde och att avkastningen blir negativ till följd av en sjunkande kurs. *) Enligt NAV Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Historiska svängningar i kursen vill därför inte ge en rättvis bild av fondens framtida riskprofil. Fondens placering på riskskalan är därför inte fast utan kommer att förändras över tiden. Aktiv andel är ett nyckeltal som uttrycker hur stor del av fondens portfölj som avviker från sitt jämförelseindex. En aktiv andel på exempelvis 60 procent betyder att fonden vid mättillfället avviker 60 procent jämfört med jämförelsesindex sammanställning. Denna fond och ODIN Forvaltning är registrerade i Norge och är reglerade av Finanstilsynet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. ODIN Fastighet, ODIN Fastighet I, ODIN Offshore och ODIN Maritims värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyrer för samtliga fonder finns på Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebär att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i denna rapport liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. ODIN Forvaltning AS kan endast hållas ansvarig för informationen i detta dokument om det är missvisande, felaktigt eller oförenligt i förhållande till relevant information i prospektet. I 7 I

8 ODIN Norge II Lokal valuta NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 Ekornes NOK Oslo , ,7 0,09 Schibsted NOK Oslo , ,2 0,00 Schibsted B NOK Oslo , ,5 0,00 Marine Harvest NOK Oslo , ,0 0,02 SalMar NOK Oslo , ,5 0,04 Akastor NOK Oslo , ,2 0,04 BW Offshore NOK Oslo , ,6 0,05 Electromagnetic Geoservices NOK Oslo , ,3 0,08 Petroleum Geo-Services NOK Oslo , ,4 0,02 Statoil NOK Oslo , ,7 0,00 Subsea 7 NOK Oslo , ,9 0,02 DNB NOK Oslo , ,1 0,00 Gjensidige Forsikring NOK Oslo , ,8 0,01 Olav Thon Eiendomsselskap NOK Oslo , ,6 0,02 Sparebank 1 SMN, NOK Oslo , ,6 0,06 Sparebank 1 SR-Bank NOK Oslo , ,5 0,04 Hexagon Composites NOK Oslo , ,3 0,01 Kongsberg Gruppen NOK Oslo , ,6 0,02 Multiconsult NOK Oslo , ,6 0,07 Tomra Systems NOK Oslo , ,6 0,05 Veidekke NOK Oslo , ,5 0,02 Wilh. Wilhelmsen Holding B NOK Oslo , ,5 0,01 Atea NOK Oslo , ,1 0,05 Borregaard NOK Oslo , ,4 0,11 Norsk Hydro NOK Oslo , ,9 0,01 Yara International NOK Oslo , ,4 0,01 Telenor NOK Oslo , ,3 0,00 Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor's Anskaffningsvärdet är beräknad enligt FIFO-principen För fonder med andelsklasser visas portföljen totalt för alla fondens andelsklasser. U) Onoterade papper I 8 I

9 ODIN Sverige II Hittills i år Senaste 3 åren Senaste 5 åren + 11,5 % + 31,3 % + 21,0 % Vegard Søraunet Avkastningen för första halvåret för ODIN Sverige II slutade med 11,5 procent för Fondens referensindex slutade med en avkastning på 7,9. Indutrade 1,17 % Beijer Ref 1,11 % Addtech B 0,99 % Lifco 0,97 % Svenska Cellulosa B 0,78 % Beijer Alma B 6,53 % Addtech B 6,40 % Sweco B 6,31 % Autoliv 5,06 % Atlas Copco AB ser. B 4,72 % ÅF B -0,25 % Modern Times Group MTG AB -0,23 % Hennes & Mauritz B 0,00 % Duni 0,01 % Elekta AB ser. B 0,07 % ODIN Sverige II I 9 I

10 ODIN Sverige II ODIN Sverige II ,28% 264,56% 102,72% ODIN Sverige II ,96% 12,41% 2,55% ODIN Sverige II ODIN Sverige II 11,50% 7,89% 3,61% Senaste 10 åren (p.a.) Senaste 5 åren (p.a.) Senaste 3 åren (p.a.) Senaste 12 månaderna 15,23% 12,11% 21,02% 16,28% 31,28% 24,37% 15,51% 20,01% 3,11% 4,74% 6,92% -4,49% 1) Benchmark OMXSB Cap GI i NOK Avkastning i uppstartsfasen är beräknad från fondens startdatum för både fonden och index. ODIN Sverige II I 10 I

11 ODIN Sverige II Antal andelar Startdatum Årlig förvaltningskostnad 0,90 % 0,90 % Fondförmögenhet NOK mill % förändring av fondförmögenhetem till ,47 % 9,02 % Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Volatilitet (3 år) 12,29 11,02 Aktiv andel 0,79 NAV ,78 Högst NAV 1:a halvåret 333,15 Lägst NAV 1:a halvåret 281,99 Värdet av NOK investerade sedan start *) 285,72 285,72 258,47 Skalan visar sambandet mellan risk och potentiell avkastning på investering i fonden. Lågt värde på skalan indikerar låg risk och högt värde indikerar hög risk. Observera att den lägsta punkten på skalan inte motsvarar en riskfri investering. NOK 1000 Marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till 0 Upplupna avgifter -494 Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Indikatorn bygger på fluktuationer i fondens historiska kurser från årsskiftet. Volatiliteten mäts genom veckovis avkastning de senaste fem åren. Hög volatilitet historiskt innebär ökad möjlighet att investeringen kan variera kraftigt även i framtiden. Chansen att investeringen ökar respektive hög historisk sett. Hög volatilitet kan också innebära en ökad risk för att kursen sjunker till en lägre nivå än investeringens initiala värde och att avkastningen blir negativ till följd av en sjunkande kurs. *) Enligt NAV Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Historiska svängningar i kursen vill därför inte ge en rättvis bild av fondens framtida riskprofil. Fondens placering på riskskalan är därför inte fast utan kommer att förändras över tiden. Aktiv andel är ett nyckeltal som uttrycker hur stor del av fondens portfölj som avviker från sitt jämförelseindex. En aktiv andel på exempelvis 60 procent betyder att fonden vid mättillfället avviker 60 procent jämfört med jämförelsesindex sammanställning. Denna fond och ODIN Forvaltning är registrerade i Norge och är reglerade av Finanstilsynet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. ODIN Fastighet, ODIN Fastighet I, ODIN Offshore och ODIN Maritims värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyrer för samtliga fonder finns på Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebär att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i denna rapport liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. ODIN Forvaltning AS kan endast hållas ansvarig för informationen i detta dokument om det är missvisande, felaktigt eller oförenligt i förhållande till relevant information i prospektet. I 11 I

12 ODIN Sverige II Lokal valuta NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 Autoliv SEK Stockholm , ,1 0,04 Duni SEK Stockholm , ,9 0,38 Hennes & Mauritz B SEK Stockholm , ,7 0,00 Modern Times Group MTG AB ser. BSEK Stockholm , ,6 0,12 AarhusKarlshamn SEK Stockholm , ,9 0,10 Cloetta B SEK Stockholm , ,1 0,29 Oriflame Holding SEK Stockholm , ,5 0,34 Svenska Cellulosa B SEK Stockholm , ,0 0,01 Latour B SEK Stockholm , ,8 0,05 Nordea (Sek) SEK Stockholm , ,1 0,00 Svenska Handelsbanken ser. A SEK Stockholm , ,8 0,01 Getinge B SEK Stockholm , ,5 0,04 Lifco SEK Stockholm , ,3 0,21 ABB (SEK) SEK Stockholm , ,2 0,01 Addtech B SEK Stockholm , ,4 0,52 Atlas Copco AB ser. B SEK Stockholm , ,7 0,04 Beijer Alma B SEK Stockholm , ,5 0,84 Beijer Ref SEK Stockholm , ,1 0,30 Indutrade SEK Stockholm , ,0 0,18 Intrum Justisia SEK Stockholm , ,2 0,12 Lindab International SEK Stockholm , ,2 0,40 Nolato B SEK Stockholm , ,3 0,46 Sweco B SEK Stockholm , ,3 0,43 Systemair SEK Stockholm , ,3 0,37 Trelleborg B SEK Stockholm , ,8 0,05 ÅF B SEK Stockholm , ,6 0,21 Hexagon B SEK Stockholm , ,0 0,02 Lagercrantz Group B SEK Stockholm , ,7 0,65 Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor's Anskaffningsvärdet är beräknad enligt FIFO-principen För fonder med andelsklasser visas portföljen totalt för alla fondens andelsklasser. U) Onoterade papper I 12 I

13 ODIN Norden II Hittills i år Senaste 3 åren Senaste 5 åren + 16,4 % + 29,0 % + 16,7 % Jarle Sjo Truls Haugen Vegard Søraunet Avkastningen för första halvåret för ODIN Norden II slutade med 16,4 procent för Fondens referensindex slutade med en avkastning på 10,9. Novo Nordisk B 3,31 % Protector Forsikring 2,03 % Autoliv 0,98 % Huhtamäki 0,96 % Amer Sports 0,95 % Novo Nordisk B 7,58 % Autoliv 6,01 % Hennes & Mauritz B 5,12 % Atlas Copco AB ser. B 4,40 % DNB 4,19 % Marine Harvest -0,16 % Subsea 7-0,10 % Kone B -0,10 % Metso -0,06 % Sweco B -0,06 % ODIN Norden II HALVÅRSRAPPORT 2014 I 13 I

14 ODIN Norden II ODIN Norden II ,10% 182,90% -3,81% ODIN Norden II ,70% 10,85% -0,15% ODIN Norden II ODIN Norden II 16,41% 10,94% 5,47% Senaste 10 åren (p.a.) Senaste 5 åren (p.a.) Senaste 3 åren (p.a.) Senaste 12 månaderna 9,82% 10,62% 16,71% 16,58% 29,03% 26,16% 26,44% 20,06% -0,80% 0,13% 2,86% 6,38% 1) Benchmark VINX Benchmark Cap NOK NI i NOK Avkastning i uppstartsfasen är beräknad från fondens startdatum för både fonden och index. ODIN Norden II I 14 I

15 ODIN Norden II Antal andelar Startdatum Årlig förvaltningskostnad 0,90 % 0,90 % Fondförmögenhet NOK mill % förändring av fondförmögenhetem till ,71 % 14,72 % Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Volatilitet (3 år) 10,92 8,93 Aktiv andel 0,64 NAV ,13 Högst NAV 1:a halvåret 153,28 Lägst NAV 1:a halvåret 124,33 Värdet av NOK investerade sedan start *) 143,60 144,75 123,28 Skalan visar sambandet mellan risk och potentiell avkastning på investering i fonden. Lågt värde på skalan indikerar låg risk och högt värde indikerar hög risk. Observera att den lägsta punkten på skalan inte motsvarar en riskfri investering. NOK 1000 Marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till 158 Upplupna avgifter -19 Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Indikatorn bygger på fluktuationer i fondens historiska kurser från årsskiftet. Volatiliteten mäts genom veckovis avkastning de senaste fem åren. Hög volatilitet historiskt innebär ökad möjlighet att investeringen kan variera kraftigt även i framtiden. Chansen att investeringen ökar respektive hög historisk sett. Hög volatilitet kan också innebära en ökad risk för att kursen sjunker till en lägre nivå än investeringens initiala värde och att avkastningen blir negativ till följd av en sjunkande kurs. *) Enligt NAV Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Historiska svängningar i kursen vill därför inte ge en rättvis bild av fondens framtida riskprofil. Fondens placering på riskskalan är därför inte fast utan kommer att förändras över tiden. Aktiv andel är ett nyckeltal som uttrycker hur stor del av fondens portfölj som avviker från sitt jämförelseindex. En aktiv andel på exempelvis 60 procent betyder att fonden vid mättillfället avviker 60 procent jämfört med jämförelsesindex sammanställning. Denna fond och ODIN Forvaltning är registrerade i Norge och är reglerade av Finanstilsynet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. ODIN Fastighet, ODIN Fastighet I, ODIN Offshore och ODIN Maritims värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyrer för samtliga fonder finns på Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebär att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i denna rapport liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. ODIN Forvaltning AS kan endast hållas ansvarig för informationen i detta dokument om det är missvisande, felaktigt eller oförenligt i förhållande till relevant information i prospektet. I 15 I

16 ODIN Norden II Lokal valuta NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 Autoliv SEK Stockholm , ,9 0,00 Hennes & Mauritz B SEK Stockholm , ,1 0,00 Nokian Renkaat/Tyres EUR Helsinki , ,6 0,00 Carlsberg B DKK København , ,3 0,00 Marine Harvest NOK Oslo , ,8 0,00 Svenska Cellulosa B SEK Stockholm , ,1 0,00 DNB NOK Oslo , ,1 0,00 Investor B SEK Stockholm , ,7 0,00 Nordea (Sek) SEK Stockholm , ,0 0,00 Protector Forsikring NOK Oslo , ,0 0,01 Sampo A EUR Helsinki , ,9 0,00 Sparebank 1 SMN, NOK Oslo , ,0 0,01 Svenska Handelsbanken ser. A SEK Stockholm , ,6 0,00 Novo Nordisk B DKK København , ,5 0,00 ABB (SEK) SEK Stockholm , ,1 0,00 ASSA ABLOY AB ser. B SEK Stockholm , ,1 0,00 Atlas Copco AB ser. B SEK Stockholm , ,4 0,00 DSV DKK København , ,8 0,00 Indutrade SEK Stockholm , ,4 0,01 Intrum Justisia SEK Stockholm , ,3 0,01 Kone B EUR Helsinki , ,9 0,00 Kongsberg Gruppen NOK Oslo , ,8 0,00 Metso EUR Helsinki , ,7 0,00 Securitas B SEK Stockholm , ,1 0,00 Sweco B SEK Stockholm , ,8 0,00 Huhtamäki EUR Helsinki , ,9 0,00 Yara International NOK Oslo , ,1 0,00 Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor's Anskaffningsvärdet är beräknad enligt FIFO-principen För fonder med andelsklasser visas portföljen totalt för alla fondens andelsklasser. U) Onoterade papper I 16 I

17 ODIN Europa II Hittills i år Senaste 3 åren Senaste 5 åren + 12,3 % + 27,3 % + 18,7 % Håvard Opland Harald Nissen Avkastningen för första halvåret för ODIN Europa II slutade med 12,3 procent för Fondens referensindex slutade med en avkastning på 9,4. Novo Nordisk B 1,50 % Syngenta 1,40 % Prysmian 1,15 % Smurfit Kappa 1,02 % Austriamicrosystems 0,88 % SAP SE 6,01 % Bureau Veritas 4,94 % Prysmian 4,74 % Amec Foster Wheeler 4,60 % Unilever Nv Cert 4,57 % Aryzta -1,38 % C&C Group -0,08 % IMI -0,07 % HUGO BOSS -0,07 % Dixons Carphone -0,03 % ODIN Europa II I 17 I

18 ODIN Europa II ODIN Europa II ,58% 64,10% 6,48% ODIN Europa II ,84% 5,40% 0,43% ODIN Europa II ODIN Europa II 12,33% 9,40% 2,93% Senaste 5 åren (p.a.) Senaste 3 åren (p.a.) Senaste 12 månaderna 18,69% 27,28% 22,66% 14,23% 23,37% 17,96% 4,46% 3,90% 4,70% 1) Benchmark MSCI Europe net USD i NOK Avkastning i uppstartsfasen är beräknad från fondens startdatum för både fonden och index. ODIN Europa II I 18 I

19 ODIN Europa II Antal andelar Startdatum Årlig förvaltningskostnad 0,90 % 0,90 % Fondförmögenhet NOK mill % förändring av fondförmögenhetem till ,81 % 26,44 % Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Volatilitet (3 år) 9,88 7,44 Aktiv andel 0,93 NAV ,97 Högst NAV 1:a halvåret 143,03 Lägst NAV 1:a halvåret 120,86 Värdet av NOK investerade sedan start *) 115,20 115,89 106,10 Skalan visar sambandet mellan risk och potentiell avkastning på investering i fonden. Lågt värde på skalan indikerar låg risk och högt värde indikerar hög risk. Observera att den lägsta punkten på skalan inte motsvarar en riskfri investering. NOK 1000 Marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till Upplupna avgifter -247 Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder 0 0 Indikatorn bygger på fluktuationer i fondens historiska kurser från årsskiftet. Volatiliteten mäts genom veckovis avkastning de senaste fem åren. Hög volatilitet historiskt innebär ökad möjlighet att investeringen kan variera kraftigt även i framtiden. Chansen att investeringen ökar respektive hög historisk sett. Hög volatilitet kan också innebära en ökad risk för att kursen sjunker till en lägre nivå än investeringens initiala värde och att avkastningen blir negativ till följd av en sjunkande kurs. *) Enligt NAV Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Historiska svängningar i kursen vill därför inte ge en rättvis bild av fondens framtida riskprofil. Fondens placering på riskskalan är därför inte fast utan kommer att förändras över tiden. Aktiv andel är ett nyckeltal som uttrycker hur stor del av fondens portfölj som avviker från sitt jämförelseindex. En aktiv andel på exempelvis 60 procent betyder att fonden vid mättillfället avviker 60 procent jämfört med jämförelsesindex sammanställning. Denna fond och ODIN Forvaltning är registrerade i Norge och är reglerade av Finanstilsynet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. ODIN Fastighet, ODIN Fastighet I, ODIN Offshore och ODIN Maritims värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyrer för samtliga fonder finns på Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebär att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i denna rapport liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. ODIN Forvaltning AS kan endast hållas ansvarig för informationen i detta dokument om det är missvisande, felaktigt eller oförenligt i förhållande till relevant information i prospektet. I 19 I

20 ODIN Europa II Lokal valuta NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 Continental EUR Frankfurt , ,4 0,00 Dignity GBP London , ,8 0,04 HUGO BOSS EUR Frankfurt , ,8 0,02 Leoni EUR Frankfurt , ,4 0,07 Publicis Groupe EUR Paris , ,2 0,01 SEB EUR Paris , ,6 0,02 Tui GBP London , ,3 0,01 Aryzta CHF Zürich Six , ,8 0,03 C&C Group EUR Dublin , ,5 0,08 Diageo GBP London , ,4 0,00 Unilever Nv Cert EUR Amsterdam , ,6 0,00 Amec Foster Wheeler GBP London , ,5 0,04 Arrow Global Group GBP London , ,9 0,17 Fresenius EUR Frankfurt , ,9 0,00 Novo Nordisk B DKK København , ,9 0,00 Berendsen GBP London , ,6 0,04 Bunzl GBP London , ,1 0,01 Bureau Veritas EUR Paris , ,9 0,02 IMI GBP London , ,3 0,03 Mitie Group GBP London , ,7 0,06 Prysmian EUR Milano , ,7 0,04 Teleperformance EUR Paris , ,0 0,03 Ultra Electronics Hldgs GBP London , ,9 0,06 Austriamicrosystems CHF Zürich Se , ,7 0,03 SAP SE EUR Frankfurt , ,0 0,00 Spectris GBP London , ,6 0,04 Smurfit Kappa EUR Dublin , ,6 0,02 Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor's Anskaffningsvärdet är beräknad enligt FIFO-principen För fonder med andelsklasser visas portföljen totalt för alla fondens andelsklasser. U) Onoterade papper I 20 I

21 ODIN Finland II Hittills i år Senaste 3 åren Senaste 5 åren + 12,9 % + 24,5 % + 13,2 % Truls Haugen Avkastningen för första halvåret för ODIN Finland II slutade med 12,9 procent för Fondens referensindex slutade med en avkastning på 8,5. Huhtamäki 2,02 % Amer Sports 2,01 % Cramo 1,76 % Nokian Renkaat/Tyres 1,52 % Stora Enso R 1,08 % Sampo A 8,42 % Huhtamäki 8,14 % Kone B 7,11 % Nokia 6,08 % Cramo 5,43 % Kone B -0,28 % Metso -0,14 % Citycon -0,07 % Citycon tegningsretter -0,07 % SSAB B - Finnish line -0,06 % ODIN Finland II I 21 I

22 ODIN Finland II ODIN Finland II ,20% 100,61% -7,41% ODIN Finland II ,50% 13,26% -0,76% ODIN Finland II ODIN Finland II 12,93% 8,51% 4,42% Senaste 5 åren (p.a.) Senaste 3 åren (p.a.) Senaste 12 månaderna 13,25% 24,50% 15,01% 13,94% 30,00% 19,31% -0,69% -5,49% -4,29% 1) Benchmark OMX Helsinki Cap GI i NOK Avkastning i uppstartsfasen är beräknad från fondens startdatum för både fonden och index. ODIN Finland II I 22 I

23 ODIN Finland II Antal andelar Startdatum Årlig förvaltningskostnad 0,90 % 0,90 % Fondförmögenhet NOK mill % förändring av fondförmögenhetem till ,93 % 5,20 % Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Volatilitet (3 år) 11,67 11,05 Aktiv andel 0,51 NAV ,20 Högst NAV 1:a halvåret 203,64 Lägst NAV 1:a halvåret 168,07 Värdet av NOK investerade sedan start *) 167,98 170,15 154,37 Skalan visar sambandet mellan risk och potentiell avkastning på investering i fonden. Lågt värde på skalan indikerar låg risk och högt värde indikerar hög risk. Observera att den lägsta punkten på skalan inte motsvarar en riskfri investering. NOK 1000 Marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till 47 Upplupna avgifter -36 Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Indikatorn bygger på fluktuationer i fondens historiska kurser från årsskiftet. Volatiliteten mäts genom veckovis avkastning de senaste fem åren. Hög volatilitet historiskt innebär ökad möjlighet att investeringen kan variera kraftigt även i framtiden. Chansen att investeringen ökar respektive hög historisk sett. Hög volatilitet kan också innebära en ökad risk för att kursen sjunker till en lägre nivå än investeringens initiala värde och att avkastningen blir negativ till följd av en sjunkande kurs. *) Enligt NAV Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Historiska svängningar i kursen vill därför inte ge en rättvis bild av fondens framtida riskprofil. Fondens placering på riskskalan är därför inte fast utan kommer att förändras över tiden. Aktiv andel är ett nyckeltal som uttrycker hur stor del av fondens portfölj som avviker från sitt jämförelseindex. En aktiv andel på exempelvis 60 procent betyder att fonden vid mättillfället avviker 60 procent jämfört med jämförelsesindex sammanställning. Denna fond och ODIN Forvaltning är registrerade i Norge och är reglerade av Finanstilsynet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. ODIN Fastighet, ODIN Fastighet I, ODIN Offshore och ODIN Maritims värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyrer för samtliga fonder finns på Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebär att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i denna rapport liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. ODIN Forvaltning AS kan endast hållas ansvarig för informationen i detta dokument om det är missvisande, felaktigt eller oförenligt i förhållande till relevant information i prospektet. I 23 I

24 ODIN Finland II Lokal valuta NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 Amer Sports EUR Helsinki , ,7 0,01 Marimekko EUR Helsinki , ,3 0,09 Nokian Renkaat/Tyres EUR Helsinki , ,3 0,01 Rapala EUR Helsinki , ,8 0,07 Olvi A EUR Helsinki , ,5 0,01 Citycon EUR Helsinki , ,9 0,01 Nordea (Eur) EUR Helsinki , ,4 0,00 Sampo A EUR Helsinki , ,4 0,00 Technopolis EUR Helsinki , ,6 0,02 Caverion Corp EUR Helsinki , ,8 0,01 Cramo EUR Helsinki , ,4 0,04 Kone B EUR Helsinki , ,1 0,00 Metso EUR Helsinki , ,3 0,01 Outotec EUR Helsinki , ,7 0,01 PKC Group EUR Helsinki , ,2 0,05 Valmet EUR Helsinki , ,9 0,00 Wärtsilä EUR Helsinki , ,8 0,00 Nokia EUR Helsinki , ,1 0,00 Huhtamäki EUR Helsinki , ,1 0,01 Metsa Board EUR Helsinki , ,3 0,01 Stora Enso R EUR Helsinki , ,4 0,00 Tikkurila EUR Helsinki , ,6 0,03 Elisa EUR Helsinki , ,2 0,00 TeliaSonera (EUR) EUR Helsinki , ,5 0,00 Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor's Anskaffningsvärdet är beräknad enligt FIFO-principen För fonder med andelsklasser visas portföljen totalt för alla fondens andelsklasser. U) Onoterade papper I 24 I

25 ODIN Global II Hittills i år Senaste 3 åren + 10,6 % + 24,0 % Oddbjørn Dybvad Harald Nissen Avkastningen för första halvåret för ODIN Global II slutade med 10,6 procent för Fondens referensindex slutade med en avkastning på 7,5. Syngenta 1,79 % Kongsberg Gruppen 0,90 % Lifco 0,87 % DCC (GB) 0,87 % Halma 0,75 % Kerry Group 6,78 % Oracle 6,02 % Accenture A 5,71 % Henkel 5,17 % Bidvest 5,13 % Oracle -0,43 % Grainger WW -0,09 % Agilent Technologies -0,06 % Weir Group -0,04 % Google C -0,01 % ODIN Global II I 25 I

26 ODIN Global II ODIN Global II ,46% 121,53% -11,07% ODIN Global II ,51% 17,74% -1,23% ODIN Global II ODIN Global II 10,58% 7,54% 3,05% Senaste 3 åren (p.a.) Senaste 12 månaderna 24,02% 27,56% 25,46% 29,56% -1,44% -2,00% 1) Benchmark MSCI World Net i NOK Avkastning i uppstartsfasen är beräknad från fondens startdatum för både fonden och index. ODIN Global II I 26 I

27 ODIN Global II Antal andelar Startdatum Årlig förvaltningskostnad 0,90 % 0,90 % Fondförmögenhet NOK mill % förändring av fondförmögenhetem till ,82 % -29,22 % Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Volatilitet (3 år) 8,38 7,99 Aktiv andel 0,98 NAV ,46 Högst NAV 1:a halvåret 217,14 Lägst NAV 1:a halvåret 188,03 Värdet av NOK investerade sedan start *) 164,99 166,80 148,43 Skalan visar sambandet mellan risk och potentiell avkastning på investering i fonden. Lågt värde på skalan indikerar låg risk och högt värde indikerar hög risk. Observera att den lägsta punkten på skalan inte motsvarar en riskfri investering. NOK 1000 Marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till 650 Upplupna avgifter -90 Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Indikatorn bygger på fluktuationer i fondens historiska kurser från årsskiftet. Volatiliteten mäts genom veckovis avkastning de senaste fem åren. Hög volatilitet historiskt innebär ökad möjlighet att investeringen kan variera kraftigt även i framtiden. Chansen att investeringen ökar respektive hög historisk sett. Hög volatilitet kan också innebära en ökad risk för att kursen sjunker till en lägre nivå än investeringens initiala värde och att avkastningen blir negativ till följd av en sjunkande kurs. *) Enligt NAV Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Historiska svängningar i kursen vill därför inte ge en rättvis bild av fondens framtida riskprofil. Fondens placering på riskskalan är därför inte fast utan kommer att förändras över tiden. Aktiv andel är ett nyckeltal som uttrycker hur stor del av fondens portfölj som avviker från sitt jämförelseindex. En aktiv andel på exempelvis 60 procent betyder att fonden vid mättillfället avviker 60 procent jämfört med jämförelsesindex sammanställning. Denna fond och ODIN Forvaltning är registrerade i Norge och är reglerade av Finanstilsynet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. ODIN Fastighet, ODIN Fastighet I, ODIN Offshore och ODIN Maritims värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyrer för samtliga fonder finns på Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebär att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i denna rapport liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. ODIN Forvaltning AS kan endast hållas ansvarig för informationen i detta dokument om det är missvisande, felaktigt eller oförenligt i förhållande till relevant information i prospektet. I 27 I

28 ODIN Global II Lokal valuta NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 Henkel EUR Frankfurt , ,2 0,00 Kerry Group EUR Dublin , ,8 0,01 Reckitt Benckiser Group GBP London , ,7 0,00 TGS Nopec Geophysical NOK Oslo , ,4 0,01 Lifco SEK Stockholm , ,6 0,03 Medtronic USD New York , ,8 0,00 Varian Medical Systems USD New York , ,6 0,00 3M USD New York , ,3 0,00 ALS AUD Sydney , ,0 0,02 Atlas Copco AB ser. B SEK Stockholm , ,4 0,01 Bidvest ZAR Johannesburg , ,1 0,01 DCC (GB) GBP London , ,2 0,01 Diploma GBP London , ,2 0,03 Grainger WW USD New York , ,5 0,00 Illinois Tool Works USD New York , ,8 0,00 Kongsberg Gruppen NOK Oslo , ,7 0,03 Mitie Group GBP London , ,0 0,03 Nordson Corp USD Nasdaq , ,1 0,01 Weir Group GBP London , ,8 0,00 Accenture A USD New York , ,7 0,00 Google C USD Nasdaq Ngs , ,9 0,00 Halma GBP London , ,9 0,01 Oracle USD New York , ,0 0,00 SAP SE EUR Frankfurt , ,0 0,00 Ball Corp USD New York , ,2 0,01 MTN Group ZAR Johannesburg , ,0 0,00 Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor's Anskaffningsvärdet är beräknad enligt FIFO-principen För fonder med andelsklasser visas portföljen totalt för alla fondens andelsklasser. U) Onoterade papper I 28 I

29 ODIN Eiendom Hittills i år Senaste 3 åren Senaste 5 åren + 0,3 % + 22,7 % + 18,1 % Thomas Nielsen Avkastningen för första halvåret för ODIN Eiendom slutade med 0,3 procent för Fondens referensindex slutade med en avkastning på 0,3. Olav Thon Eiendomsselskap 1,49 % Fabege 0,52 % Klövern B 0,52 % Balder B 0,51 % Kungsleden 0,15 % Castellum 9,31 % Wihlborgs 9,26 % Balder B 9,19 % Sagax B 9,03 % Entra 4,67 % Klövern Pref -0,47 % Wihlborgs -0,40 % Castellum -0,27 % Norwegian Property -0,26 % Wallenstam B -0,25 % ODIN Eiendom I 29 I

30 ODIN Eiendom ODIN Eiendom ,96% 488,70% 307,26% ODIN Eiendom ,91% 12,68% 3,23% ODIN Eiendom ODIN Eiendom 0,29% 0,34% -0,04% Senaste 10 åren (p.a.) Senaste 5 åren (p.a.) Senaste 3 åren (p.a.) Senaste 12 månaderna 11,42% 9,08% 18,08% 19,77% 22,69% 25,33% 13,82% 18,85% 2,34% -1,69% -2,64% -5,03% 1) Benchmark Carnegie Sweden Real Estate i NOK Referensindexet är inte utdelningsjusterat. ODIN Eiendom I 30 I

31 ODIN Eiendom Antal andelar Startdatum Årlig förvaltningskostnad 1,00 % 1,00 % Fondförmögenhet NOK mill % förändring av fondförmögenhetem till ,57 % 14,69 % Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Volatilitet (3 år) 12,77 15,67 NAV ,33 Högst NAV 1:a halvåret 699,87 Lägst NAV 1:a halvåret 581,33 Värdet av NOK investerade sedan start *) 524,62 540,30 475,73 Skalan visar sambandet mellan risk och potentiell avkastning på investering i fonden. Lågt värde på skalan indikerar låg risk och högt värde indikerar hög risk. Observera att den lägsta punkten på skalan inte motsvarar en riskfri investering. NOK 1000 Marknadsvärde Bankmedel Nettofordringar/skulder till 314 Upplupna avgifter -373 Upplupna räntor/utdelningar Övriga kortfristiga skulder Indikatorn bygger på fluktuationer i fondens historiska kurser från årsskiftet. Volatiliteten mäts genom veckovis avkastning de senaste fem åren. Hög volatilitet historiskt innebär ökad möjlighet att investeringen kan variera kraftigt även i framtiden. Chansen att investeringen ökar respektive hög historisk sett. Hög volatilitet kan också innebära en ökad risk för att kursen sjunker till en lägre nivå än investeringens initiala värde och att avkastningen blir negativ till följd av en sjunkande kurs. *) Enligt NAV Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Historiska svängningar i kursen vill därför inte ge en rättvis bild av fondens framtida riskprofil. Fondens placering på riskskalan är därför inte fast utan kommer att förändras över tiden. Aktiv andel är ett nyckeltal som uttrycker hur stor del av fondens portfölj som avviker från sitt jämförelseindex. En aktiv andel på exempelvis 60 procent betyder att fonden vid mättillfället avviker 60 procent jämfört med jämförelsesindex sammanställning. Denna fond och ODIN Forvaltning är registrerade i Norge och är reglerade av Finanstilsynet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. ODIN Fastighet, ODIN Fastighet I, ODIN Offshore och ODIN Maritims värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyrer för samtliga fonder finns på Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebär att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i denna rapport liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. ODIN Forvaltning AS kan endast hållas ansvarig för informationen i detta dokument om det är missvisande, felaktigt eller oförenligt i förhållande till relevant information i prospektet. I 31 I

32 ODIN Eiendom Lokal valuta NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 Atrium Ljungberg AB ser. B SEK Stockholm , ,6 0,14 Balder B SEK Stockholm , ,2 0,18 Castellum SEK Stockholm , ,3 0,20 D. Carnegie & Co SEK Stockholm , ,3 0,39 Diös Fastigheter SEK Stockholm , ,3 0,47 Entra NOK Oslo , ,7 0,14 Fabege SEK Stockholm , ,4 0,10 Hemfosa Fastigheter SEK Stockholm , ,5 0,17 Hufvudstaden A SEK Stockholm , ,7 0,10 Klövern Pref SEK Stockholm , ,5 0,01 Kungsleden SEK Stockholm , ,6 0,19 Olav Thon Eiendomsselskap NOK Oslo , ,4 0,12 Sagax B SEK Stockholm , ,0 0,49 Sponda EUR Helsinki , ,5 0,23 Technopolis EUR Helsinki , ,5 0,55 Wihlborgs SEK Stockholm , ,3 0,39 Indelningen är baserad på Global Industry Classification Standard (GICS) från Morgan Stanley och Standard & Poor's Anskaffningsvärdet är beräknad enligt FIFO-principen För fonder med andelsklasser visas portföljen totalt för alla fondens andelsklasser. U) Onoterade papper I 32 I

33 ODIN Fonder Kungsgatan 30, S Stockholm Box 238, S Stockholm Telefon: Fax:

Halvårsrapport 2015 ODINs aktiefonder

Halvårsrapport 2015 ODINs aktiefonder Halvårsrapport 2015 ODINs aktiefonder ODIN skapar värde för framtiden Augusti 2015 Innehåll 3 Första halvåret 2015 4 Avkastningsöversikt ODINs värdepappersfond 5-8 ODIN Norden 9-12 ODIN Finland 13-16 ODIN

Läs mer

Halvårsrapport 2016 ODINs aktiefonder

Halvårsrapport 2016 ODINs aktiefonder Halvårsrapport 2016 ODINs aktiefonder ODIN skapar värde för framtiden Halvårsrapport 2016 I 1 I Innehåll Augusti 2016 3 Vision 4 Human Capital 6-8 ODIN Norden 9-11 ODIN Finland 12-14 ODIN Norge 15-17 ODIN

Läs mer

Halvårsrapport 2013. Halvårsrapport 2013. ODINs institutionella aktiefonder. Juli 2013 I 1 I. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

Halvårsrapport 2013. Halvårsrapport 2013. ODINs institutionella aktiefonder. Juli 2013 I 1 I. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 Halvårsrapport 2013 Halvårsrapport 2013 ODINs institutionella aktiefonder Juli 2013 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 1 I Halvårsrapport 2013 Innehåll 3-4 Marknadskommentar 5-8 ODIN Norge II 9-12

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder 214 ODIN skapar värde för framtiden I 1 I Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Så investerar vi 8 Avkastningsöversikt 9-11 Styrelsens

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Halvårsrapport Halvårsrapport ODINs aktiefonder. Juli 2013 I 1 I. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

Halvårsrapport Halvårsrapport ODINs aktiefonder. Juli 2013 I 1 I. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 Halvårsrapport 2013 ODINs aktiefonder Juli 2013 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 1 I Innehåll 3-4 Marknadskommentar 5-9 ODIN Norden 10-13 ODIN Finland 14-17 ODIN Norge 18-21 ODIN Sverige 22-26 ODIN

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder 214 ODIN skapar värde för framtiden I 1 I Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Så investerar vi 8 Avkastningsöversikt 9-11 Styrelsens

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder

Årsrapport ODINs aktiefonder Årsrapport ODINs aktiefonder 214 ODIN skapar värde för framtiden I 1 I Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Så investerar vi 8 Avkastningsöversikt 9-11 Styrelsens årsberättelse och notinformation

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

ODIN Fastighet I (Eiendom I)

ODIN Fastighet I (Eiendom I) ODIN Fastighet I (Eiendom I) Fondkommentar april 2014 Stabila resultat hittills i år Låga räntor och god ekonomi Kursuppgång följer kapitaluppbyggnad Låga räntor och god ekonomi ger uppsving ODIN Eiendom

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Atlas Copco mest omtyckt på börsen!

Atlas Copco mest omtyckt på börsen! Pressmeddelande Stockholm 2013-11-27 Atlas Copco mest omtyckt på börsen! Atlas Copco är det mest omtyckta bolaget på de nordiska börserna. När analytikerna har utvärderat börsbolagens finansiella kommunikation

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder för institutionella kunder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 Varför ansvarsfulla investeringar är viktiga

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar september 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I september 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0,0 procent under den senaste

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 En del av påverkansarbetet är att rösta på bolagsstämmor. När vi utövar vår rösträtt sätter vi fondandelsägarnas bästa intresse först. Vi skickar även brev till

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder. ODIN skapar värde för framtiden

Årsrapport ODINs aktiefonder. ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 216 ODINs aktiefonder ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Våra förvaltare 7-11 Styrelsens årsberättelse och notinformation 12-16 ODIN Norden

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

ODIN Fastighet I. Fondkommentar mars 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar mars 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar mars 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I mars 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på -4,8 procent under den senaste månaden.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från CEO 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webb 2015

Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 46 1 Byggmax Group AB 35 2 Wallenstam, AB 32 2 Fabege AB 31 4 Clas Ohlson AB 30 5 Kungsleden AB 30 5

Läs mer

ODIN Norden. Fondkommentar november 2015

ODIN Norden. Fondkommentar november 2015 ODIN Norden Fondkommentar november 2015 Fondens portfölj ODIN Norden november 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden levererade en avkastning på 4,9 procent den senaste månaden. Avkastningen

Läs mer

Halvårsrapport ODINs intitutionella aktiefonder. ODIN skapar värde för framtiden

Halvårsrapport ODINs intitutionella aktiefonder. ODIN skapar värde för framtiden Halvårsrapport 2014 ODINs intitutionella aktiefonder ODIN skapar värde för framtiden Augusti 2014 Innehåll 3 Första halvåret 2014 4 Avkastningsöversikt ODINs värdepappersfond 5-8 ODIN Norge II 9-12 ODIN

Läs mer

Årsrapport. ODINs aktiefonder

Årsrapport. ODINs aktiefonder 215 Årsrapport ODINs aktiefonder Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev 8-11 Styrelsens årsberättelse och notinformation 12-16 ODIN Norden årsrapport 17-21

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

ODIN Fastighet I. Fondkommentar juni 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar juni 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar juni 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I juni 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på -7,8 procent under den senaste månaden.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder December 2010 Hugin &Munin Information från ODIN Fonder 20 år i Finland ODIN älskar Finland och finska företag. Vi har gjort det länge och vi tror att denna kärlek går en ljus framtid till mötes. Aktiefonden

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011 Alexandra Morris 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 5,1 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex sjönk under motsvarande period

Läs mer

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011 Jarl Ulvin 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 14,9 procent för ODIN Norge. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 12,8

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5032 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Kallelse till andelsägarstämma fusion och ändringar i stadgarna

Kallelse till andelsägarstämma fusion och ändringar i stadgarna Kallelse till andelsägarstämma fusion och ändringar i stadgarna I egenskap av andelsägare i värdepappersfonden ODIN Europa får du den här informationen om den planerade fusionen mellan ODIN Europa och

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

ODIN Fastighet. Fondkommentar november 2015

ODIN Fastighet. Fondkommentar november 2015 ODIN Fastighet Fondkommentar november 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet november 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0,4 procent under den senaste månaden.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Portföljanalys. Största innehav (%) Utveckling 180. Regionsfördelning (aktier %) Branscher aktier (%) Fördelning - tillgångsslag. Stylebox.

Portföljanalys. Största innehav (%) Utveckling 180. Regionsfördelning (aktier %) Branscher aktier (%) Fördelning - tillgångsslag. Stylebox. Marknadsföringsmaterial: 2017-04-03 Tänk på att en investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

ODIN Energi. Fondkommentar november 2015

ODIN Energi. Fondkommentar november 2015 ODIN Energi Fondkommentar november 2015 ODIN Offshore blir ODIN Energi Den 30 november 2015 fusionerades ODIN Maritim in i ODIN Offshore och ODIN Offshore bytte samtidigt namn till ODIN Energi. ODIN Energi

Läs mer

Aktie EX-Datum Utbetalningsdag Utdelning Valuta Lucara Diamond Corp ,1703 SEK Axfood AB SEK Nordea

Aktie EX-Datum Utbetalningsdag Utdelning Valuta Lucara Diamond Corp ,1703 SEK Axfood AB SEK Nordea Aktie EX-Datum Utbetalningsdag Utdelning Valuta Lucara Diamond Corp 2017-03-16 2017-03-30 0,1703 SEK Axfood AB 2017-03-16 2017-03-22 6 SEK Nordea Bank AB 2017-03-17 2017-03-27 6,14 SEK Avanza Bank Holding

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder år 1990-2010 Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

ODIN Sverige C. Fondkommentar november 2017

ODIN Sverige C. Fondkommentar november 2017 ODIN Sverige C Fondkommentar november 2017 Fondens portfölj ODIN Sverige C november 2017 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fondens avkastning var -2,5 procent under den gångna månaden Fondens

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

ODIN Norge. Fondkommentar juli 2015

ODIN Norge. Fondkommentar juli 2015 ODIN Norge Fondkommentar juli 2015 Fondens portfölj ODIN Norge juli Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden sjönk med 2,0 procent under den senaste månaden. Fondens referensindex sjönk under

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Börsen stiger 2009 kan sammanfattas som ett mycket bra börsår. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklades bättre än de referensindex som fonderna

Läs mer

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 25,55 procent för ODIN Global. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Öhman Fonder. Öhman Sverige Marknad

Öhman Fonder. Öhman Sverige Marknad Öhman Fonder Öhman Sverige Marknad Årsberättelse 2015 Öhman Sverige Marknad (tidigare DNB Sverige Marknad) FÖRVALTNING UNDER 2015 Marknadens utveckling För helåret 2015 slutade OMX Stockholm Benchmark

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Sverige Plus. Alfred Berg. Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER MARKNADSKOMMENTAR

Sverige Plus. Alfred Berg. Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER MARKNADSKOMMENTAR Alfred Berg Sverige Plus Månadsrapport augusti 2016 FONDENS AVKASTNING I SEK FÖRE AVGIFTER Avkastning före avgifter (%) Augusti 3 mån YTD 1 år 2 år 3 år 5 år Sedan start* Alfred Berg Sverige Plus 3.30

Läs mer