Svensk Trafiktidning TEMA TJ. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Trafiktidning TEMA TJ. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg"

Transkript

1 Svensk Trafiktidning 4 September 2009 Årgång 90 TEMA TJ För nuvarande och blivande medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg har vi skrivit TEMA TJ. Bakom namnet döljer sig ett erfaret förbund med över hundra år på nacken. Namnet berättar om vilken centralorganisation vi tillhör samt i vilken bransch vi har våra medlemmar. TEMA TJ ska enkelt ge svar på en del av de frågor du ställer: Hur får jag tag i en förbundsstyrelseledamot eller en företrädare för min TJ-förening/TJ-enhet eller min ombudsman? Vilken värdegrund har TJ? Vilka villkor gäller för TJ försäkringar och vilket skydd ger arbetslöshetskassan? Vilken nytta har jag av en inkomstförsäkring? Förhandlingar då? Och hur är det med tryggheten i min anställning? Svar på dessa och många andra frågor får du genom TEMA TJ. Även våra stadgar finns med så du kan se exakt vad som gäller. TJ medlemmar finns främst inom transportbranschen. Där finns vi vid statliga myndigheter, statsägda och privata bolag samt i kommunal verksamhet. Genom medlemmar i ett flertal företag i branschen har TJ byggt upp en mycket god branschkunskap som kommer våra medlemmar tillgodo. TJ tillhör centralorganisationen Saco som ett av 23 självständiga förbund. Liksom Saco värnar TJ om medlemmarnas rättigheter och medverkar till individuella lösningar på de frågor som uppkommer. Genom TJ får du lätt kontakt med TJ företrädare i ditt företag eller din ombudsman. De kan ditt företag och företräder dig då du behöver det. Håll tillgodo med TEMA TJ och kontakta oss gärna! En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

2 2 TJ företrädare (fr o m ) Förbundsstyrelsen: E-post Telefon Ann-Charlott Juliusson, förbundsordf Sören Svensson, vice ordf Susanne Alemyr Åke Alexandersson Stig Blomberg Ingemar Fors Thomas Franzon Christer Hammarström Gunnar Melin Björn Nordh Karin Nyberg Nils-Gunnar Nyholm Ordförande eller TJ företrädare inom TJ-föreningar och större TJ-enheter TJ-föreningen vid Banverket TJ-föreningen vid EuroMaint TJ-föreningen vid Green Cargo TJ-föreningen vid Jernhusen TJ-föreningen vid MTR TJ-föreningen vid SJ TJ-föreningen vid Stockholmståg TJ-föreningen vid Swebus TJ-föreningen vid Transportstyrelsen TJ-föreningen vid Vectura Nya TJ-föreningen vid Veolia under bildande TJ-enheten vid Arriva TJ-enheten vid Atkins TJ-enheten vid A-train TJ-enheten vid Capgemini TJ-enheten vid CargoNet TJ-enheten vid Dalkia TJ-enheten vid DSBFirst TJ-enheten vid EDB TJ-enheten vid Inlandsbanan TJ-enheten vid Interfleet TJ-enheten vid ISS TraffiCare TJ-enheten vid MTAB TJ-enheten vid SL Infra TJ-enheten vid Strukton Rail TJ-enheten vid SweMaint TJ-enheten vid Tågkompaniet TJ-enheten vid Vossloh TJ-enheten vid ÅF Förbundskansliet: Adress: Box 2131, Stockholm Besöksadress: Lilla Nygatan E-post: hemsida: Fax: Björn Karlsson, kanslichef/ombudsman Jan Sandgren, ombudsman Kajsa Liljestad, medlemsservice Katarina Lundberg, medlemsservice Funktionärer: Ann-Sofi Averstad, revisor Hans Carlheim, revisor Conny Norlén, kassör Svensk Trafiktidning: Jan Sandgren, ansvarig utgivare Nils-Gunnar Nyholm, kassör

3 Företagsinriktad TJ-organisation TJ lokala organisation är helt företagsinriktad, vilket innebär att inom varje företag, där TJ har medlemmar, organiseras en TJ-förening eller TJ-enhet. En TJ-förening eller TJ-enhet vid varje företag innebär facklig kraftsamling. Den eller de förtroendevalda TJrepresentanterna arbetar i företaget och kan företaget. De kan koncentrera sig på de kollektivavtal, policies och regelsystem som gäller just där. De känner företaget, eftersom de själva är anställda där. TJ lokala företrädare har ofta mångårig och bred erfarenhet. De vidareutbildas kontinuerligt genom bl a seminarier och TJ kursverksamhet. TJ stadgar medger en flexibel lokal TJ-organisation. Ett skäl är den stora skillnaden mellan de olika företagens struktur. Ett annat skäl är TJ grundsyn, som innebär en stark tro på en decentraliserad organisation. TJföreningarna och TJ-enheterna har stor möjlighet att skräddarsy sin lokala verksamhet. De stadgemässiga skillnaderna mellan en TJ-förening och en TJenhet är relativt små. Något förenklat kan man säga att då medlemmarna i en TJ-enhet vill övergå till TJ-förening och kan "bemanna" de funktioner som normalt finns i en förening är förutsättningarna goda för en övergång. Formellt godkänner förbundsstyrelsen övergången. De interndemokratiska rättigheterna är i stort lika för en TJförening och en TJ-enhet. Som medlem i TJ har du stora möjligheter att komma till tals. Enklast sker det genom kontakt med ditt arbetsplatsombud (kretsombud) eller med din styrelse i din TJ-förening. Om du arbetar vid företag, där TJförening saknas, tar du kontakt med vår förtroendeman vid TJ-enheten. Du har också möjlighet att kontakta en ledamot i förbundsstyrelsen eller din ombudsman på förbundskansliet. På kansliet finns också medlemsservice innebärande hjälp med bl a allmänna medlems- och försäkringsfrågor. Följande TJ-föreningar har etablerats: TJ-föreningen vid Banverket TJ-föreningen vid EuroMaint TJ-föreningen vid Green Cargo TJ-föreningen vid Jernhusen TJ-föreningen vid MTR TJ-föreningen vid SJ TJ-föreningen vid Stockholmståg TJ-föreningen vid Swebus TJ-föreningen vid Transportstyrelsen TJ-föreningen vid Vectura TJ-föreningen vid Veolia TJ-enheter finns vid bland annat följande företag: TJ-enheten vid Arriva TJ-enheten vid Atkins TJ-enheten vid A-train TJ-enheten vid Capgemini TJ-enheten vid CargoNet TJ-enheten vid Dalkia TJ-enheten vid DSBFirst TJ-enheten vid EDB TJ-enheten vid Inlandsbanan TJ-enheten vid Interfleet TJ-enheten vid ISS TraffiCare TJ-enheten vid MTAB TJ-enheten vid SL Infra TJ-enheten vid Strukton Rail TJ-enheten vid SweMaint TJ-enheten vid Tågkompaniet TJ-enheten vid Vossloh TJ-enheten vid ÅF Svensk Trafiktidning Nr 4. Årgång 90. September 2009 Redaktion: Box 2131, Stockholm Besöksadress: Lilla Nygatan 14 Telefon, kansli: Telefontid: E-post: Ann-Charlott Juliusson E-post: Jan Sandgren E-post: Stig Blomberg E-post: Sören Svensson E-post: Ansvarig utgivare: Jan Sandgren Hemsida: Produktion: Printing Malmö AB Tryck: Printing Malmö AB Fotograf, omslagsbild: Jan Sandgren Tidningen påtar sig inte ansvar för artiklar, bilder etc, som utan föregående beställning eller uppmaning sänts till redaktionen från andra än medlemmar i TJ. redaktion 3

4 Foto: Christer Hammarström Saco-ordföranden Anna Ekström vid TJ förbundsfullmäktige Information Information är grundbulten i dagens samhälle. Kravet på information är att den ska handla om rätt sak, komma i rätt tid och vara av rätt omfattning. TJ anser också det angeläget att den är dubbelriktad, d v s från förbundet till dej och från dej till förbundet eller vice versa. Det är rätt och slätt en dialog som är nödvändig. TJ skapar därför ett flertal möjligheter för att du ska kunna vara välinformerad. TJ-föreningar och TJ-enheter anordnar medlemsmöten. TJ ombudsmän kan delta och informationen resulterar ofta i debatt och "medskick" i ena eller andra riktningen. Om TJ-medlem marna på en arbetsplats önskar det ordnas snabbt och enkelt ett möte i TJ regi. I TJ är det lätt att skräddarsy mötesverksamhet m h t medlemmarnas önskemål och hettan i frågorna för tillfället. Utöver kontakter med TJ vid medlemsmöten kan du när som helst nå ditt kretsombud (arbetsplatsombud) eller din föreningsstyrelse. Du kan 4 också lätt få kontakt med en ledamot i förbundsstyrelsen eller din ombudsman på kansliet. Adresserna finner du på sidan två. I det skriftliga informationsflödet märks hemsidan (www.tj.nu), TJaktuellt med korta och snabba nyheter samt Lotta på spåret med nyheter från TJ ordförande. De senare skickas till TJ kretsombud (arbetsplatsombud) för vidare spridning till medlemmarna. Flera av TJ-föreningarna skriver lokala TJ-aktuellt med information som gäller det egna företaget. Därutöver skickas TJ egen tidning Svensk Trafik tidning direkt till samtliga medlemmar med sex nummer per år. Arbetsgivarnas information till de fackliga organisationerna och de anställda i företagen regleras i lag (medbestämmandelagen) och avtal. Avtalen som ofta kallas som samverkansavtal eller utvecklingsavtal innehåller bestämmelser om information, dialog ch samverkan. TJ arbetar mycket med utvecklingen av dessa avtal, eftersom de utgör grunden för informationsutbytet i företagen.

5 Foto: Christer Hammarström Mikael Prenler, valberedningens ordförande, Ann-Christine Andersson, valberedningen, Ulrik Bergman, Transportstyrelsen. Förhandlingar Som facklig organisation deltar TJ i ett omfattande förhandlingsarbete på olika områden och nivåer. Syftet är att företräda TJ-medlemmarnas intressen i såväl små som stora frågor. TJ inflytande är stort. Vid s k kollektivavtalsförhandlingar är syftet att nå ett kollektivavtal. Det kan gälla t ex löner. Andra förhandlingar kan vara samverkansförhandling eller MBL-förhandling, vilka syftar till att delta i förändringsprocesser och påverka arbetsgivaren före beslut. Förhandlingar om kollektivavtal sker på central nivå och företagsnivå. Förhandlingar i företagen kan också ske på olika nivåer. Vanligen förhandlas först ett centralt ramavtal för hela sektorn eller branschen fram, varefter detta preciseras genom företagsavtal och kanske också lokala avtal i samma fråga. Generellt sett kan man säga att kollektivavtalen omfattar löner, allmänna anställningsvillkor och trygghetsfrågor samt utveckling av vissa övergripande frågor, t ex samverkan. En annan typ av förhandling är s k samverkansförhandling (MBL-förhandling). Det sker i frågor där arbetsgivaren fattar besluten. Den lyhörde arbetsgivaren låter arbetstagarna och deras organisationer komma med i processen på ett tidigt stadium. I många fall kan då ett enigt beslut fattas, vilket skapar goda förutsättningar för fortsättningen. Samverkan måste underhållas! Alltför ofta kommer arbetsgivare inom TJ områden sent och med färdiga förslag. Det är ett dåligt sätt att manifestera dialog, samverkan och process. Här lägger TJ ned mycket kraft för att du och TJ ska komma med tidigt och kunna påverka reellt. En typ av förhandlingar, som blivit vanliga inom våra områden de sista åren, är s k övergångsförhandlingar (=inrangeringsförhandlingar). Dessa förhandlingar har till syfte av avtalsmässigt harmoniera regelsystemet för de anställda, när ett företag bolagiseras eller byter ägare eller av andra skäl skiftar avtalsområde. 5

6 Arbetslöshets försäkringen AEA Medlemskap i A-kassa är numera frikopplat från medlemskap i facklig organisation. Som medlem i TJ kan du dock välja medlemskap i AEA även om du inte har 180 akademiska poäng. Den som väljer att vara med begär inträde i AEA separat. Avgiften är 90 kronor per månad från 1 juli Medlemmar som är arbetslöshetsförsäkrade kan få ersättning från AEA vid arbetslöshet. Antalet ersättnings- dagar är normalt 300 (= 60 veckor). Karenstiden för arbetslöshetsersättning är fem dagar. Genom arbetslöshetsförsäkring, kollektivavtal och TJ inkomst försäkring, vilken ingår i medlemsavgiften, är TJ-medlemmen vid arbetslöshet normalt garanterad en ersättning på 80% av lönen. Efterhand kan ersättningsnivån sjunka. TJ inkomstförsäkring bygger på att medlemmen är ansluten till arbetslöshetskassan. Det innebär att den medlem som inte är ansluten inte heller kan erhålla ersättning från TJ inkomstförsäkring. För den arbetstagaren som säger upp sig själv gäller ej TJ inkomstförsäkring. Information om arbetslöshetskassan får du av AEA Nader Kohandani, Veolia 6 Foto: Christer Hammarström Samverkan Samverkan för utveckling talas det mycket om. Men det är först när begreppet fått ett reellt innehåll, som vi blir nöjda. Dit är det fortfarande ett bra stycke att vandra. Idén är enkel: med en god samverkan kan arbetsgivaren, de anställda och deras fackliga organisationer "röra sig i samma riktning", vilket ger klirr i kassan och tryggar jobben. Men så ser verkligheten inte riktigt ut. Ofta leder tuffare konkurrens, pressad ekonomi och högre effektiviseringskrav till sämre samverkansprocess, trots att det är som viktigast med en systematisk dialog och samverkan med anställda och facken om hur man ska möta uppkomna problem just i riktigt dåliga tider. En framgångsrik samverkan kräver en tidig och bred process. I den måste arbetstagarna involveras (arbetsplatsträffar) och deras förtroendevalda ges tillfälle att samverka (samverkansgrupp). Del aktighet i träffade beslut är av stort värde för alla anställda och ovärderligt för företagen. TJ arbetar med att säkerställa samverkan och det kommer vi att fortsätta med!

7 Trygghet Trygghet för TJ medlemmar är bland annat att ha ett arbete. Varken som statsanställd eller kommunalanställd, anställd i statligt bolag eller privatanställd undgår man risken att förlora sitt arbete. Det är här TJ kommer in. Trygghetsfrågorna är ett av TJ viktigaste områden och det är av största vikt att TJ tillvaratar de frågor som handlar om medlemmarnas trygghet. Det kan handla om att medverka till att träffa trygghetsavtal på skilda nivåer eller om att förhandla fram riktlinjer för företagens omställningsarbete. TJ deltar vidare i förhandlingsarbetet i samband med företagens förändringsprocesser. Leder företagsförändringar till övertalighet deltar TJ i förhandlingen och ser till att den arbetsrättsliga lagstiftningen och avtalen följs. Det kan innebära individuella kontakter och diskussioner om förutsättningar för medlemmens förändrade roll i organisationen, byte av uppgifter eller möjlighet till utbildning. Det kan även vara hjälp och stöd till de medlemmar som riskerar uppsägning eller sägs upp p g a arbetsbrist. Trygghet är också att komma tillbaka i arbete efter sjukdom liksom att ha möjlighet att teckna TJ försäkringar. Våra förtroendevalda är välutbildade och kan trygghetssystemen. Det är TJ uppfattning att dessa frågor aldrig kan hanteras kollektivt. Här handlar det i stället om de individuella förutsättningar och omständigheter som föreligger för den enskilde medlemmen. Foto: Christer Hammarström Hederstecken till Ann-Christin Andersson, Green Cargo Löner och anställningsvillkor det ska löna sig Dessa klassiska fackliga frågor behåller sin plats högt upp på agendan! TJ lägger ned mycket resurser inom området. Anställningsvillkoren är viktiga för de anställda och får inte urholkas utan kompensation. TJ grundinställning är att värdet av en anställningsförmån ska bibehållas då förändringar är nödvändiga. Lönen ska sättas och omprövas individuellt. Vid den individuella lönesättningen kan den enskilde individens kompetens och förmåga att utföra ett bra jobb värderas och lönesättas. TJ är med i dessa frågor på central nivå, på företagsnivå och i det lokala arbetet. Vår inställning är klar: det ska löna sig att göra ett bra och engagerat jobb, och företagen ska ge varje medarbetare möjlighet till utveckling. En kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare utvecklingssamtal/ lönesamtal/lönesättande samtal är nödvändig. Nya former av lönesättning måste grunda sig på lokala kollektivavtal och TJ medlemmar måste känna att man får välja om man vill löneförhandla själv eller om TJ ska göra det. Om man ska göra det själv kan man få goda råd av TJ. 7

8 Mahdi Ahmadi, Swebus, Katarzyna Gustafsson, Green Cargo, Hampus Åqvist, Arriva. Foto: Christer Hammarström Kompetensutveckling Frågor om kunskap och kompetens är viktiga för TJ. I diskussioner med våra företag driver vi dessa frågor och medverkar till att skapa förutsättningar för att de anställdas kunskap och kompetens ska kunna tillvaratas bättre. Detta är bra för såväl företaget som de anställda. Troligen är det ett stort mått av kunskap som inte utnyttjas idag. I det kunskapssamhälle vi lever i, är det nödvändigt för företagen att de anställda kontinuerligt kompetensutvecklas. TJ driver på i dessa frågor. Kompetens är nödvändig också i det fackliga arbetet. TJ har därför en omfattande kursverksamhet. Nya medlemmar kan erbjudas introduktionsutbildning. Fackliga förtroendemän kan få en grundläggande veckoutbildning liksom kompletterande fortbildning. Arbetsplatsombuden (kretsombuden) deltar i kretsombudskurser eller motsvarande. Specialkurser ordnas när behov finns och som exempel kan nämnas trygghetskurser, arbetsmiljökurser, försäkringskurser och kurser i förhandlingsteknik. 8

9 TJ värdegrund Alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som TJ ska gestalta och förmedla. TJ skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om medlemmens välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen medlem ska få kränkas. TJ skall framhålla betydelsen av och ge möjlighet till personliga ställningstaganden samt skapa förutsättningar för att utöva inflytande och ta ansvar. Foto: Christer Hammarström Susanne Alemyr, förbundsstyrelsen och TJ ordförande Lotta Juliusson Så här tycker TJ om mångfald För att de företag där TJ medlemmar jobbar ska bli framgångsrika måste företagen ta till vara de resurser som finns hos alla människor oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder. TJ motsätter sig all form av diskriminering. om jämställdhet Jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män. Trots att Sverige ligger väl framme i ett internationellt perspektiv och genom lagar, förordningar och avtal har en formell grund för jämställdhet är fortfarande inte målet uppfyllt. TJ anser att attityderna inom området måste förändras, vilket bäst sker genom lokal samverkan mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivare. om arbetsmiljö Inflytande och delaktighet på arbetsplatsen är grundläggande för en god arbetsmiljö. Arbetslivet ska präglas av öppenhet och omsorg om de anställda samt deras välbefinnande och utveckling. Ingen ska må dåligt varken fysiskt eller psykiskt på grund av sitt arbete. En god arbetsmiljö stimulerar till bättre arbetsresultat. om löner Lönen ska vara individuell och differentierad samt sättas nära medlemmen och verksamheten. Det ska löna sig att göra ett bra jobb, att utveckla sig och ta ansvar. Kriterier och värderingar för lönesättningen ska vara kända och tydliga. Lönesamtal ska ske regelbundet. om trafikpolitik Där tillräckligt trafikunderlag finns ska infrastruktur byggas och underhållas så att persontrafik och godstransporter gynnas. Kollektivtrafikens andel av det totala trafikarbetet ska öka och tunga, långväga och frekventa godstransporter skall utföras på järnväg. 9

10 Stadgar för SACO-förbundet Trafik och Järnväg Antagna vid TJ Förbundsfullmäktige juni 2002, att gälla fr o m 1 juli 2002 ändrade vid FF PUNKT 1 Förbundets ändamål Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ, har till uppgift att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen och därmed sammanhängande frågor. Förbundet äger rätt att representera medlemmarna och föra deras talan. PUNKT 2 Förbundets organisation, beslutsordning 2.1 Förbundet är anslutet till Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco. 2.2 Förbundets verksamhetsår är kalenderår. 2.3 Förbundet utövar sin verksamhet genom förbundsfullmäktige (FF), förbundsstyrelse (FS), arbetsutskott (AU), TJ-föreningar och TJ-enheter. 2.4 Beslut inom förbundet fattas under gängse mötes tekniska former. Vid beslut och val gäller enkel majoritet om inte annat anges i stadgarna. Votering skall beträffande val vara sluten, i övrigt öppen. Vid öppen votering har mötesordföranden utslagsröst, vid sluten avgör lotten vid lika röstetal. Förbundsmedlem äger rätt att få reservation antecknad till protokollet och är då ej ansvarig för ifrågavarande beslut. PUNKT 3 Medlemskap 3.1 Medlemskap kan vara aktivt eller passivt. 3.2 TJ är en organisation för anställda vid företag med verksamhet avseende land-, sjö- eller spårtrafik samt dessa verksamheters infrastruktur. Berättigad till medlemskap är anställda med arbetsuppgifter av administrativ eller teknisk art eller arbetsuppgifter som innebär verksamhetsansvar. 3.3 Berättigad till passivt medlemskap är pensionärer samt förutvarande aktiv medlem, som inte längre är anställd vid företag inom TJs verksamhetsområde. Passiv medlem är inte valbar och har inte rätt att delta i förbundets beslut. Passiv medlem äger rätt att deltaga i föreningsoch enhetsmöten. 3.4 Passiv medlem administreras av kansliet. 3.5 FS avgör rätten till medlemskap i andra fall. 3.6 Utträde ur förbundet kan beviljas av FS. Ansökan om utträde skall inlämnas senast en månad före önskad tidpunkt för utträde 3.7 Medlem, som inte erlagt stadgad avgift för två månader och efter skriftlig anmodan inte betalar den, utesluts ur förbundet. 3.8 Medlem skall vara lojal mot förbundet, följa dess anvisningar och respektera dess förhandlingsöverenskommelser och beslut. Åtgärd som medlem vidtar på grund av tjänsteåliggande eller yrkesplikt kan dock inte läggas denne till last som bristande lojalitet. 3.9 TJ är en organisation, vars verksamhet bygger på värderingar som kännetecknar en rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Medlem, som motarbetar förbundet, bryter mot dess stadgar eller andra föreskrifter, eller genom sitt uppträdande skadar dess anseende eller intressen, kan av FS uteslutas ur förbundet. Vederbörande skall dessförinnan ges tillfälle avge förklaring, och FS skall före beslut samråda med berörd TJ-förening eller TJ-enhet. Beslut om uteslutning av medlem kräver kvalificerad (2/3) majoritet Medlem, som utträtt eller uteslutits ur förbundet, kan vinna återinträde efter FS prövning Medlem kan tillhöra Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA om AEA:s villkor för medlemskap uppfylls. 10

11 Förbundsstyrelseledamoten Åke Alexandersson Lars Wistedt, EDB Foto: Christer Hammarström PUNKT 4 Medlemsavgift 4.1 Medlemsavgift till förbundet fastställs av FF efter förslag i proposition från FS. 4.2 Befrielse från eller nedsättning av medlemsavgift kan medges av FS. 4.3 Medlemsavgift erläggs månadsvis i förskott. 4.4 FS kan vid pågående eller befarad konflikt besluta om extra avgift för konfliktkostnader. PUNKT 5 Hedersledamot, hederstecken 5.1 Medlem, som genom utomordentliga mångåriga insatser i förbundets tjänst visat sig därav förtjänt, kan av FF väljas till hedersledamot i förbundet. Hedersledamot är befriad från alla avgifter till förbundet. 5.2 Förbundets hederstecken kan av FS tilldelas medlem för insatser i förbundets tjänst. Normalt bör endera av följande fordringar uppfyllas förbundsordförande förbundsstyrelseledamot minst åtta år ledamot av styrelse eller medlem som i övrigt utfört aktivt arbete för TJ minst tio år. Anm: Tid för uppdrag i äldre TJ-organisation får tillgodoräknas. PUNKT 6 Förbundsfullmäktige, FF 6.1 FF befogenheter och uppgifter FF är förbundets högsta beslutande instans FF beslutar om de ärenden som hänskjuts dit, om ansvarsfrihet för förbundets förvaltning samt anger riktlinjer för den fortsatta verksamheten Ordinarie FF väljer FS med suppleanter, förbundsrevisorer med suppleanter samt valkommitté. 6.2 FF sammansättning m m FF utgörs av ombud valda av förening eller lokal enhet enligt I övrigt äger alla förbundsmedlemmar rätt att närvara vid FF. FS ledamöter, förbundskassör, förbundsrevisorer samt de ledamöter av valkommittén, som inte är ombud, skall även närvara vid FF. Endast ombuden har rösträtt, övriga medlemmar förslags- och yttranderätt Varje TJ-förening utser minst 1 ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst 14. Ombuden bör representera föreningens verksamhetsområden och geografiska spridning. TJ- enheter utser tillsammans 1 ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst Antalet ombud grundas på antalet aktiva medlemmar i respektive förening eller lokal enhet den 1 januari mötesåret. Uppgift på det antal ombud varje förening eller lokal enhet äger rätt att utse lämnas av kansliet till föreningarna senast den 1 februari beträffande ordinarie FF och senast två veckor före extra FF. 11

12 Lena Odén, Banverket Foto: Christer Hammarström Keith Grönqvist, Jernhusen Ombud äger rätt att genom fullmakt företräda annat ombud inom egen förening. Motsvarande gäller ombud för TJ- enheter Ett beredningsutskott bildas med 1 ledamot från varje TJ-förening och 1 ledamot från TJ-enheterna gemensamt. Kansliet utser sammankallande. Beredningsutskottet skall granska och yttra sig över FS förslag till FF angående budget och förbundsavgift samt propositioner och motioner lägga fram förslag till FF om arvoden enligt stadgarna Beredningsutskottets yttranden och förslag skall tillställas ombuden minst en vecka före mötet Uppgift på valda ombud jämte suppleanter samt ledamot till beredningsutskottet skall, lämnas till FS senast sex veckor före ordinarie FF FF är beslutsmässigt, när kallelse och förslag till föredragningslista bekantgjorts på föreskrivet sätt och mer än halva antalet ombud enligt är närvarande Förbundsordföranden eller, vid förfall för denne, vice förbundsordföranden öppnar mötet Ombudsupprop företas och samtidigt upprättas röstlängd. Eventuella fullmakter prövas av mötet. 6.3 Ordinarie FF Ordinarie FF hålls varje år under april, maj eller juni på dag och plats, som bestäms av FS Kallelse till ordinarie FF skall tillställas samtliga föreningar och lokala enheter genom FS försorg minst tio veckor före mötet. Förslag till föredragningslista bekantgörs för ombuden minst två veckor före mötet Propositioner från FS till FF skall tillställas föreningar och lokala enheter senast elva veckor före FF Motioner från föreningar och lokala enheter till FF skall inlämnas skriftligen till FS senast sex veckor före FF. Motionerna jämte FS utlåtande över dessa tillställes föreningar och lokala enheter senast två veckor före FF FS skall senast tre veckor före FF överlämna framlagda propositioner och motioner jämte FS utlåtande över dessa till beredningsutskottet Vid ordinarie FF skall bl a förekomma val av mötesordförande och vice mötesordförande (båda väljs bland ombuden) anmälan av sekreterare för mötet (utses av FS) fastställande av FF beslutsmässighet fastställande av föredragningslista val av fyra rösträknare, varav två tillika protokolljusterare FS verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår fastställande av garantiförsäkring för förbundskassören förbundsrevisorernas rapport rörande kassaställningen val av förbundsordförande val av vice förbundsordförande val av övriga ledamöter i FS val av suppleanter i FS val av två förbundsrevisorer jämte två suppleanter förbundsrevisorernas berättelse för föregående verksamhetsår allmän debatt om förbundsverksamheten fråga om ansvarsfrihet för FS för föregående verksamhetsår bordlagda ärenden 12

13 Karin Nyberg, förbundsstyrelsen propositioner motioner val av valkommitté jämte personliga suppleanter övriga ärenden, som FF med minst 3/4 av de på röstlängden antecknade rösterna beslutar uppta till behandling Vid FF som hålls under år med jämnt årtal väljs växelvis förbundsordförande respektive vice förbundsordförande en förbundsrevisor och en suppleant till denne. Vid varje FF väljs övriga FS-ledamöter, kommittéledamöter samt suppleanter till det antal som närmast motsvarar en fjärdedel av antalet av respektive kategori. Mandattid för nämnda kategorier är normalt fyra år räknad fr o m den 1 januari påföljande år. Vid val enligt p skall icke-passiv medlem väljas. 6.4 Beslut vid FF Över FF förhandlingar och beslut förs protokoll av sekreteraren. Protokollet justeras av mötesordföranden, vice ordföranden och två särskilt valda justeringsmän Protokoll från FF delges samtliga närvarande ombud, ledamöter och suppleanter i FS, förbundskassör, förbundsrevisorer, TJ-föreningar och TJenheter. Förening och enhet skall hålla protokollet tillgängligt för medlemmarna. PUNKT 7 Förbundsstyrelse, FS 7.1 FS befogenheter och uppgifter FS är förbundets verkställande instans. Mandatperioden för ledamot i FS är normalt fyra år. Foto: Christer Hammarström FS handhar och leder förbundets verksamhet och förvaltning samt representerar förbundet inom ramen för FF riktlinjer. FS är därvid även beslutande instans under perioder mellan FF. FS skall utfärda särskilda instruktioner för verksamheten inom förbundet. FS bestämmer lön och övriga förmåner för förbundskassör och kanslipersonal Förbundets verksamhetsår omfattar kalenderår. Senast tre månader efter verksamhetsårets slut skall verksamhetsberättelse tillställas revisorer, TJ-föreningar och TJ-enheter 7.2 FS sammansättning FS består av förbundsordförande vice förbundsordförande tio övriga ledamöter. För de tio övriga ledamöterna skall finnas personlig suppleant. 7.3 FS sammanträden, beslutsformer FS sammanträder minst fyra gånger årligen. Förbundsordföranden kallar, om möjligt minst två veckor i förväg. Revisorerna kallas till FS sammanträden. Förslag till föredragningslista bifogas kallelsen Kallelse delges samtliga suppleanter, vilka äger rätt närvara vid FS ordinarie sammanträden med yttrande och förslagsrätt Protokoll förs vid FS sammanträden och justeras av ordföranden. Protokollen delges TJ-föreningarna och TJ-enheterna FS är beslutsmässig, då minst åtta ledamöter är närvarande. PUNKT 8 Förbundsstyrelsens arbetsutskott, AU 8.1 AU består av förbundsordföranden, vice förbundsordföranden och ytterligare två ledamöter, som FS utser inom sig. För AU ledamöter utser FS inom sig fyra suppleanter samt bestämmer ordningen i vilken dessa skall inkallas. 8.2 AU beslutar på FS vägnar inom ramen för gällande stadgar och instruktioner samt enligt av FS givna riktlinjer. AU skall vidare förbereda ärenden, som skall behandlas av FS. 8.3 AU sammanträder på kallelse av förbundsordföranden. AU är beslutsmässigt då minst tre ledamöter är närvarande. För beslut vid AU fordras, att samtliga närvarande ledamöter är eniga. I annat fall hänskjuts avgörandet till FS. 13

14 Pär Boman, Green Cargo och Robert Ehn, Veolia PUNKT 9 Valkommitté 9.1 Valkommittén består av fem ledamöter jämte personliga suppleanter. Valkommittén skall hålla kontakt med TJ-föreningar och TJ-enheter. Den skall förbereda alla val vid FF. Valkommitténs namnförslag vid valen på FF skall tillställas ombuden minst en vecka före mötet. 9.2 Sammansättning Valkommittén sammansätts av medlemmar utom ledamot i FS, förbunds-kassör, förbundsrevisorer eller kanslipersonal. 9.3 Sammankallande i kommittén En av ledamöterna i valkommittén väljs av FF till sammankallande. Om denne blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag äger FS utse annan ordinarie ledamot i kommittén till sammankallande. PUNKT 10 Förbundskansli, FK 10.1 Till FS förfogande skall finnas ett förbundskansli som består av ombudsmän, kanslister och förbundskassör Ombudsmän, kanslister och förbundskassör anställs av FS. PUNKT 11 TJ-föreningar och enheter 11.1 Organisation FS fastställer bildandet av TJ-föreningar och eller TJ-enhet Foto: Christer Hammarström Aktiv medlem tillhör den TJ-förening eller TJ-enhet som ansvarar för TJ:s verksamhet i det företag/myndighet vid vilket medlemmen är anställd. Förbundet indelas i TJ-föreningar eller TJ-enheter enligt följande: TJ-förening kan bildas vid varje företag där TJ har 30 medlemmar. Även vid företag med mindre än 30 medlemmar kan TJ-förening bildas efter godkännande av FS. TJ-frågor vid företag där TJ-förening eller TJ-enhet ej bildas, hanteras av FS utsedd representant TJ-förening beslutar själv om sin indelning vid föreningsmöte/föreningsråd. Föreningsstyrelse/föreningsråd skall avge rapport för föregående verksamhetsår till FS senast 1 mars Föreningsmöte Föreningsmöte/föreningsråd är TJ-förenings/TJenhets högsta beslutande instans. Ordinarie föreningsmöte/föreningsråd hålls minst två gång per år. Möte skall hållas senast sju veckor före FF Kallelse till ordinarie föreningsmöte utsänds senast två veckor före mötet. I kallelsen skall anges viktiga ärenden, som kommer att behandlas Vid föreningsmöte/kretsmöte äger varje närvarande föreningsmedlem en röst Vid ordinarie föreningsmöte/föreningsråd skall bl a förekomma val av mötesordförande val av två justeringsmän (tillika rösträknare) fastställande av föredragningslista protokoll från föregående möte rapport från föreningsstyrelse/föreningsråd ev motioner till FF, (vårmöte) ev propositioner till FF, (vårmöte) val av ombud jämte suppleanter till FF innevarande år. Antalet suppleanter fastställs av vårmötet. Ett av ombuden väljs att vara ledamot i FF beredningsutskott och ett att vara ersättare för denne, (vårmöte). fastställande av verksamhetsplan för påföljande verksamhetsår, (höstmöte), fastställande av indelning av förening, (höstmöte) fastställande av antal ledamöter i föreningsstyrelse eller motsvarande och suppleanter för dessa, (höstmöte) val av föreningsordförande (om val är aktuellt), (höstmöte) val av ledamöter i förenigstyrelse (till det antal som är erforderligt), (höstmöte) 14

15 val av suppleanter i föreningsstyrelse samt fastställande av ordning i vilken dessa skall inkallas, (höstmöte) val av valberedning jämte suppleanter, (höstmöte) Anm: För förening eller enhet med stor geografisk spridning eller då andra särskilda skäl föreligger får val på distans förekomma Kretsombud val av kretsombud sker vid kretsmöte Mandatperioder Val sker för en mandattid på två år om inte annat anges ovan Vid föreningsmöte/föreningsråd förs beslutsprotokoll Föreningsstyrelse Föreningsstyrelse är föreningens verkställande organ och beslutar inom ramen för dessa stadgar och förbundets instruktion. Antalet ledamöter i styrelsen fastställs av föreningsmöte. Föreningsordförande väljs särskilt. Ungefär halva antalet ledamöter väljs varje år. För föreningsstyrelse ledamöter skall finnas suppleanter till det antal som fast-ställs vid föreningsmöte/föreningsrådsmöte. PUNKT 12 Förbundets ekonomiska verksamhet 12.1 Förbundets firma Förbundets firma tecknas av den eller dem, som FS befullmäktigar Förbundskassa Förbundets verksamhet finansieras av förbundskassan, som bildas av medlemmarnas avgifter samt räntor och eventuella övriga inkomster. Förbundskassan förvaltas av FS Av förbundskassa skall avsättas medel i en reservfond. Reservfonden skall uppgå till minst kronor. FF beslutar om reservfondens användning. Övrig fondering och användning av förbundskassan beslutas av FS Till förbundet eventuellt skänkta medel skall i regel bilda särskild fond. Reglemente för sådan fond fastställs av FS Räkenskapsår omfattar verksamhetsår (= kalenderår) Räkenskaperna skall föras med noggrannhet samt vara vederbörligen verifierade. FS fastställer i instruktion förfaringssätt vid in- och utbetalningar, vid placering av eventuell behållning, eventuella garantier för anförtrodda medel etc samt riktlinjer för bokföringen För varje räkenskapsår verkställs bokslut, som bifogas FS verksamhetsberättelse Förbundskassör skall garantiförsäkras för belopp, som fastställs av FF. PUNKT 13 Revision 13.1 De av FF valda förbundsrevisorerna har till uppgift att ingående granska FS räkenskaper och förvaltning bl a med ledning av FS verksamhetsberättelse jämte kassaredogörelse. Revisionsperiod motsvarar verksamhetsår Revision skall avse såväl saklig granskning som siffergranskning. Revisorerna äger rätt att när som helst företaga kassakontroll och revision. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår skall lämnas till FS senast den 1 maj. Eventuella erinringar behandlas av FF vid dess årliga granskning av förbundets verksamhet och ekonomi. PUNKT 14 Stadgeändring Stadgeändring kan ske endast genom beslut av FF, som även fastställer tiden för ändringens ikraftträdande. För beslut om stadgeändring erfordras två tredjedels majoritet. För ändring av punkt 14 eller 15 fordras dock dels att förslag vid ordinarie FF framlagts som proposition eller motion eller vid extra FF intagits i kallelsen dels att fyra femtedelar av de på FF röstlängd antecknade rösterna enar sig om förslaget. PUNKT 15 Upplösning av förbundet För upplösning av förbundet fordras dels att förslag vid ordinarie FF framlagts som proposition eller motion eller vid extra FF intagits i kallelsen dels att fyra femtedelar av de på FF röstlängd antecknade rösterna enar sig om förslaget. Det är FF, som beslutar om upplösning av förbundet, skall även besluta om disposition av förbundets handlingar och möjligen befintliga tillgångar över skuld. 15

16

17

18 Box 21331, Stockholm Telefon Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Stockholm Telefon Fax

19 Försäkringsbelopp och premier 2009 TJ avtal Livförsäkring (LF) Dödsfallskapital Förtidskapital Barngruppliv Ålder Premie per månad Grund kr 1) kr 2) kr 3) 35 år år Tillval kr 1) kr 2) 45 kr Tillval kr 1) 28 kr 1) Fr o m 55 års ålder minskar dödsfallskapitalet som ska utbetalas med 5 procentenheter per år, dock aldrig mer än 50 procent. Om det finns barn under 17 år utbetalas alltid hela beloppet. Om förtidskapital har betalats ut minskar dödsfallskapitalet på sätt som anges i Villkor för gruppförsäkring. 2) Fr o m 30 års ålder minskar förtidskapitalet (den del av försäkringsbeloppet som ska utbetalas) på sätt som anges i Villkor för grupp försäkring. 3) Ingår i gruppmedlemmens livförsäkring grund. Olycksfallsförsäkring (O) Ersättningsbelopp Premie per månad Grund fritid 20 kr Medicinsk invaliditet Akutersättning Tandskadekostnader Merkostnader Rehabiliteringskostnader vid sjukdom Olycksfallskapital Krisförsäkring Dödsfallsersättning upp till kr 1) ingår 2) nödvändiga upp till 3 pbb = kr, år 2009 schablonbelopp 2,5 % av pbb = kr, år 2009 ingår 2) ingår kr Tillval 1 heltid 9 kr Medicinsk invaliditet upp till kr 1) Tillval 2 heltid Medicinsk invaliditet upp till kr 1) 9 kr 1) Fr o m 50 års ålder minskar försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år. 2) Ersätts enligt Villkor för gruppförsäkring. Sjukförsäkring (S) Ersättning vid hel arbetsoförmåga Premie per månad Lön kr kr kr kr kr kr 700 kr 1) kr kr kr kr kr Ersättning utbetalas; efter 3 eller 12 månaders karenstid, längst i 36 månader, vid 25, 50, 75 och 100 procents arbetsoförmåga. 1) Ny medlem som är under 36 år och som uppfyller hälsokraven omfattas automatiskt av denna ersättningsnivå. 30 kr 60 kr 17 kr 34 kr 51 kr 68 kr 85 kr 102 kr Barn- och gravidförsäkring Ersättningsbelopp, högst Premie Gravid Bas Gravid Plus Barn grund Tillval invaliditet 1 4 om vardera kr Diagnosförsäkring kr kr kr kr kr 0 kr 985 kr/graviditet 96 kr/månad (oavsett antal barn) kr/månad (för ett barn) kr/månad (för flera barn) 28 kr (oavsett antal barn) Familjeskydd (FS) 1 förhöjt pbb = kr, år förhöjda pbb = kr, år 2009 Premie per månad 35 år år år 9 kr 18 kr Pbb = Prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är kronor år Förhöjt prisbasbelopp är kronor år kr 36 kr 61 kr 122 kr Tänk på! Din make, registrerade partner eller sambo kan också teckna livförsäkring, olycksfallsförsäkring och familjeskydd. 10

20 POSTTIDNING B Returadress: Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ, Box 2131, Stockholm Låna pengar utan säkerhet genom TJ medlemslån Foto: Jan Sandgren TJ inkomstförsäkring tryggar inkomsten vid arbetslöshet I TJ medlemsavgift ingår en inkomstförsäkring som vid arbetslöshet pga arbetsbrist tillsammans med A-kassa och eventuell avgångsersättning, AGE garanterar medlemmen en ersättning på 80% av inkomsten. Försäk ringen gäller till och med utgången av det år medlemmen fyller 62 år. Ersättningsperioden är maximerad till 120 arbetslösa dagar. För att försäkringen ska gälla måste du varit medlem i TJ i 18 månader. Finns även möjlighet att komplettera med en Tilläggsförsäkring för flera ersättningsdagar, se vår hemsida. Genom samarbete med SalusAnsvar kan du låna pengar utan säkerhet. SalusAnsvar kan också erbjuda en rad olika alternativ för sparande. Några uppläggningsavgifter tillkommer ej, men bolaget tar sedvanliga kreditupplysningar. TJ har även samarbete med Nordea samt Swedbank avseende medlemslån av olika slag. Jämför vilken bank som ger dig de bästa villkoren! Saco-el Som medlem i TJ kan du få billigare el. Den rabatterade så kallade Saco-elen kommer du bara åt genom att vara medlem i något av Saco-förbunden. Mer information och det aktuella elpriset hittar du på TJ hemsida och på samma web-plats gör du din anmälan. Sjukvård Direkt genom SalusAnsvar Genom TJ samarbete med SalusAnsvar ger dej försäkringen Sjukvård Direkt vård utan väntetid. Inom fyra arbetsdagar är du under specialistvård och inom 15 arbetsdagar i operation om det behövs. Kontakta SalusAnsvar Kundcenter Sakförsäkringar i SalusAnsvar TJ har också rabatterade sakförsäkringar för bostaden, bilen, fritids huset mm i SalusAnsvar. Läs mer om TJ avtal på SalusAnsvar hemsida eller kontakta Salus Ansvar Kundcenter Hur blir jag medlem i TJ? Medlem i TJ blir du enklast genom att hämta ansökningsblankett på vår hemsida och skicka till förbundskansliet under adress Saco-förbundet Trafik och Järnväg, Box 2131, Stockholm. Medlemsavgiften är 190 kronor per månad från den 1 januari Om du tillhör något annat förbund eller annan A-kassa än AEA bör du samtidigt begära utträde därifrån. Har du några frågor om medlemskap i TJ kan du ställa dem till TJ förtroendevalda på din arbetsplats eller till förbundskansliet

PUNKT 2 Förbundets organisation, beslutsordning 2.1 Förbundet är anslutet till Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco.

PUNKT 2 Förbundets organisation, beslutsordning 2.1 Förbundet är anslutet till Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco. Stadgar för Saco-förbundet Trafik och Järnväg antagna vid TJ Förbundsfullmäktige 2002-06-11--12, att gälla fr o m 2002-07-01 ändrade vid FF 2008 och 2010 samt kongress 2012 PUNKT 1 Förbundets ändamål Saco-förbundet

Läs mer

PUNKT 2 Förbundets organisation, beslutsordning 2.1 Förbundet är anslutet till Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco.

PUNKT 2 Förbundets organisation, beslutsordning 2.1 Förbundet är anslutet till Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco. Stadgar för Saco-förbundet Trafik och Järnväg Ursprungligen antagna vid TJ Förbundsfullmäktige 2002-06-11--12, samt reviderade vid FF 2008 och 2010 samt vid kongresserna 2012, 2014 och 2016 PUNKT 1 Förbundets

Läs mer

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF)

STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) STADGAR FÖR UTRIKESFÖRVALTNINGENS PERSONALFÖRENING (UPF) fastställda av UPF:s konstituerande föreningsmöte 1975-12-11 att gälla från 1975-12-31. Ändringar beslutade vid årsmöten 1980, 1981, 1983 och extra

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ)

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) 1 Föreningens ändamål 2 Säte Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) har en föräldraförening

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet

Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet 1 Stadgar antagna 2016-01-25 för Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet Förbundets 1. ändamål Förbundets ändamål är samla företagen inom solskyddsbranschen i ett gemensamt branschförbund för

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för Adoptionscentrum

Stadgar för Adoptionscentrum Stadgar för Adoptionscentrum 1 Syften och mål Förbundet Adoptionscentrum är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation vars syften och mål är att förmedla internationella adoptioner,

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer