Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet?"

Transkript

1 Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Omsorg om äldre och funktionshindrade i Stockholms stad ett arbete fyllt av glädje, ansvar och utvecklingsmöjligheter.

2 Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare med ungefär anställda. Staden ansvarar för en rad samhällsfunktioner och tjänster, där vård och omsorg av äldre och funktionshindrade utgör en mycket viktig del. Varje stadsdel ansvarar för att invånarna får den vård och omsorg de behöver, från stadens egen verksamhet eller från privata entreprenörer som arbetar för Stockholms stad. Du behövs! Inom de närmaste åren kommer Stockholms stad att behöva många fler duktiga och engagerade medarbetare. I den här broschyren får du veta mer om de många valmöjligheter och utvecklingsmöjligheter som finns för den som vill arbeta med vård och omsorg i staden. Du får också träffa några av våra medarbetare som berättar om sitt viktiga arbete med att göra Stockholms stad till en god stad att leva och bo i för alla våra invånare.

3 En mängd olika arbetsuppgifter och arbetsplatser Vård och omsorg handlar om att alla Stockholms invånare ska kunna leva ett så gott liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar, oavsett ålder, funktionshinder eller sjukdom. Du kan arbeta på sjukhem, äldreboende eller servicehus, i hemtjänsten, i gruppbostäder eller barn- och ungdomsboende, korttidshem, trygghetsjour, dagverksamhet eller med personlig assistans. Du kan välja bland många olika yrken: vårdbiträde, undersköterska eller sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, biståndsbedömare, vårdare, boendestödjare, personlig assistent. Du kan också satsa på ledarskap, t ex som enhetschef. Inom Stockholms stad uppmuntrar vi våra medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll genom att pröva olika verksamheter, arbetsformer och arbetsplatser. Sjukgymnast inom äldreomsorg ett arbete som ger resultat Det roligaste är att man träffar de boende under så lång tid. Man hinner följa upp och vara med och se förändringarna. Vi får mycket uppskattning från både personal, boende och anhöriga. Det berättar Annika Malmqvist som är sjukgymnast på Rehabiliteringsenheten i Farsta. I gruppen ingår två sjukgymnaster, tre arbetsterapeuter och en heminstruktör. De arbetar alla med rehabilitering av personer som bor inom stadsdelens särskilda boendeformer: Servicehus, ålderdomshem, gruppboende för dementa och för psykiskt funktionshindrade. Annika och hennes kolleger jobbar med sjukgymnastisk bedömning och behandling, planering av rehabiliteringsbehov hos de boende och ordination av tekniska hjälpmedel som t ex rullstolar, rollatorer och käppar. Rehabiliteringspersonalen handleder och utbildar också hemtjänstpersonalen i förflyttningsteknik, rygghälsovård och vardagsrehabilitering. De varierande arbetsuppgifterna och de skilda behoven och insatserna hos de boende gör jobbet väldigt omväxlande. Det kräver samtidigt en bred kunskapsbas att stå på. Man måste förstås anpassa arbetet och insatserna efter den person man möter. Behoven är ju så skiftande. Men det hör också till det roliga med jobbet, att det är så omväxlande och fritt med mycket eget ansvar. De äldre har sällan bara en funktionsnedsättning, och kommer heller aldrig få tillbaka en ung och helt fungerande kropp igen. Men det hindrar inte att arbetet är både meningsfullt och hoppfullt, tycker Annika: Vi försöker ju hela tiden utgå ifrån det friska och det som fungerar, och vi ser ofta tydliga förbättringar hos personer som till exempel haft en fraktur eller en stroke. Annika Malmqvist, sjukgymnast på Rehabenheten, Farsta stadsdelsförvaltning.

4 Äldreomsorg Äldre människor har olika behov, intressen och önskemål. Många äldre har olika former av åldersrelaterade sjukdomar och funktionsnedsättningar, och behöver hjälp därefter. Behovet av insatser utreds av en biståndsbedömare. Stockholms stad eftersträvar att äldre människor ska kunna bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Därför behövs hjälp med såväl personlig service som kvalificerat vårdarbete av kunnig hemtjänstpersonal som vårdbiträden och undersköterskor. För personer med t ex demenssjukdom fyller dagverksamheterna en viktig funktion som komplement till hemtjänsten. Dagverksamheter kan ge större möjligheter för äldre att bo kvar i den egna bostaden. När man inte kan ge omvårdnad i hemmet, erbjuds den äldre boende på servicehus, sjukhem eller annat äldreboende. Du som arbetar, eller vill arbeta, med äldre måste ha vilja och intresse för att bidra till att ge dem en värdig tillvaro, med stor respekt för individens behov, personliga integritet och intressen. Det är ett arbete som ger dig mycket tillbaka i form av mänsklig värme och uppskattning. Dagarna är aldrig likadana Eva Arvedson jobbar inom den öppna hemtjänsten. Hon besöker de äldre i deras hem och hjälper dem med egenvård och praktiska sysslor som de inte själva klarar av. Hon poängterar att det inte handlar om vård utan omsorg. Eva är utbildad undersköterska. Utbildningen fick hon genom Stockholms stad för några år sedan. Eva tycker att jobbet är både tillfredsställande och intressant. Hon och hennes kolleger får själva ansvara för att planera dagarna och göra prioriteringar för att både hinna med allt och göra det på bästa möjliga sätt. Och om man har utbildning så blir det ett helt annat jobb än om man har det bara som en inkomstkälla, understryker Eva. Utbildning ger ett helt annat perspektiv på omvårdnaden! Jobbet är också så otroligt omväxlande, ingen dag är den andra lik. Hjälpbehoven skiftar väldigt mycket. Det finns de som bara behöver hjälp med städning en gång i månaden, och andra som får besök av hemtjänsten fyra gånger om dagen och även av nattpatrullen. Jag tycker att Stockholms stad har satsat jättemycket på vidareutbildning, säger Eva. Det finns många vägar inom allt som rör vårt jobb, och hittills har jag aldrig blivit nekad något som jag varit intresserad av. För alla som funderar på att arbeta med vård eller omsorg, rekommenderar Eva att skaffa sig erfarenhet av äldreomsorg: Man lär sig så mycket, även för sitt eget liv. Man ska inte tänka att när jag blir pensionär, då ska jag träffa vänner och resa. Det ska man börja med när man är ung. I det här jobbet lär man sig om livet! Eva Arvedson, vårdbiträde i öppen hemtjänst, äldreomsorgen i Skarpnäck, enhet Hammarby-Björkhagen.

5 Ett meningsfullt jobb där man utvecklas Jag kom in på det här lite av en slump, men jag trivdes från början med att jobba med människor, och sedan dess har jag fortsatt inom omsorgen. Leif är en av vårdarna på Reimersholmes Gruppbostad mitt i Stockholm. Det är mycket som är roligt med jobbet. Det är ett självständigt jobb, och jag gillar kontakten med människor. Man känner ju också att man själv utvecklas som människa i det här jobbet. De som bor i gruppbostaden har helt egna lägenheter i närområdet. De tio boende som hör till Leifs enhet är lindrigt utvecklingsstörda och klarar sig till viss del själva. Flera av de boende jobbar på vardagar, på exempelvis dagcenter, så mycket av det som händer sker på kvällar och helger. När Leif har kvälls- och nattpasset, kan han få hjälpa någon att laga mat, och ibland äter han tillsammans med någon boende hemma i hans eller hennes lägenhet. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande. Förutom att hjälpa till med dagliga sysslor, följer Leif ofta med någon av tjejerna eller killarna ut på stan för att fika eller gå på bio. Den sociala samvaron gör också jobbet stimulerande. Mycket handlar om att sitta och prata med de boende, om vad som har hänt under dagen, om problem och glädjeämnen. Man fungerar lite som ett bollplank för dem. På så sätt fungerar vårdaren som en kompis, men man måste ändå bibehålla yrkesrollen, poängterar Leif: Där gäller det att hitta en balanspunkt. Jag kan ju sluta här, så det är viktigt att de som bor här inte binder upp sig för mycket till mig personligen. Men samtidigt träffar man ju de här människorna väldigt mycket, och lär känna dem väldigt bra. Varför ska man välja att bli vårdare inom omsorgen? För att det är ett meningsfullt jobb! Sedan finns det många andra fördelar. Jag gillar till exempel inte att jobba måndag till fredag. När man jobbar i skift får man lediga dagar mitt i veckan. Och i och med att vi jobbar långa pass så blir de lediga perioderna längre. Det är också bra arbetskamrater och bra stämning. Leif har inga andra speciella yrkesplaner, eftersom han trivs så bra med sitt nuvarande jobb. Jag tror nog att jag i en eller annan form kommer att jobba kvar inom omsorgen. Omsorg om funktionshindrade Ungefär var tionde medborgare i staden har någon form av funktionshinder. Stockholms stads insatser för funktionshindrade omfattar bostad och boendestöd, men även stöd till meningsfullt arbete och stimulerande fritid. Vårdare, personliga assistenter och boendestödjare är viktiga yrkesgrupper för att funktionshindrade ska kunna leva ett så normalt och oberoende liv som möjligt. Som personlig assistent är du den funktionshindrades förlängda arm, och den som står närmast personen i det dagliga livet. Du måste kunna tolka och tyda önskemål om service och stöd utan att ta över sådant som den funktionshindrade själv kan och vill göra. Det är en svår balansgång, men samtidigt ett mycket givande arbete som bygger på förtroende och tillit. Leif Thureson, vårdare på Reimersholmes Gruppbostad.

6 Förutom stöd i hemmet erbjuder staden gruppbostäder för vuxna och särskilt barn- och ungdomsboende. I dagverksamheter sysselsätter staden personer med t ex utvecklingsstörning och demens. Som vårdare eller personlig assistent måste du kunna hantera många olika typer av funktionshinder, som kan vara små eller stora, tydliga eller mindre tydliga. Det ställer stora krav på både utbildning, personlig mognad och lämplighet. Idag finns ett växande intresse för att arbeta med vård och omsorg av funktionshindrade, eftersom arbetet är både omväxlande, utmanande och utvecklande. Med påklädning och teaterbesök på schemat På Krukmakargatan 33A ligger ett av kontoren för de personliga assistenterna i Maria - Gamla Stan. Där hittar vi Christina Svanström, utbildad mentalskötare. Det roligaste med jobbet är att man ofta ställs inför nya situationer, och att man måste kunna hitta mer okonventionella lösningar eftersom vi inte jobbar på någon institution med fasta arbetsuppgifter. Och så har jag väldigt trevliga arbetskamrater och en väldigt bra arbetsledning! Christina hjälper till med det mesta som ingår i en människas liv, från uppstigning, påklädning och matning till restaurang- och teaterbesök, shopping, kontakter med vårdinrättningar och myndigheter och mycket annat. Det är väldigt mycket upp till mig vad jag gör av det här jobbet. Jag har min frihet att sticka iväg med en vårdtagare någonstans om vi har bestämt det. Jag har också stora möjligheter att påverka mina arbetstider. De personliga assistenterna bistår funktionshindrade i alla åldrar mellan 20 och 70 år. Funktionshindren kan vara fysiska och ibland även psykiska. Här finns de som drabbats av stroke, bilolyckor eller sjukdomar som t ex MS eller som har medfödda handikapp. Som personlig assistent kommer man förstås väldigt nära den funktionshindrade i hans eller hennes liv, ibland är det nästan som att dela tillvaron med den funktionshindrade. Ett personligt jobb, som samtidigt ställer lite speciella krav: Man måste vara väldigt lyhörd för människors behov, och samtidigt kunna sätta gränser för sig själv. Hur nära inpå mig vill jag släppa den här personen, och hur nära tycker jag att jag kan gå in i den här människans liv? För även om jag är vårdtagarens händer och armar är jag ju ingen robot, utan jag är en människa jag också. Christina började jobba extra inom äldreomsorgen under gymnasietiden. Sedan märkte jag att det var kul att jobba med människor, man lär sig hur människor fungerar och hur man själv fungerar. Dessutom är ett bra klimat på arbetsplatsen viktigt, och det finns här. Christina Svanström, personlig assistent i Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning.

7 Det är skillnad mellan att vara chef och ledare Rachida McHaiter halkade in i vården på ett bananskal, genom att börja sommarjobba på ett vårdhem under gymnasietiden. Jag hade väl knappt sett en utvecklingsstörd, jag var jätterädd och gick utefter väggarna på vårdhemmet. Som tur var hade jag en handledare som fick mig att se att det inte var så farligt. Sedan dess har jag fortsatt jobba och gått mentalskötarutbildningen och andra utbildningar om beteendestörningar och utvecklingsstörning. Idag har Rachida ungefär 15 års erfarenhet som chef inom vård och omsorg. För närvarande är hon enhetschef för Mariatorgets gruppbostad. Vi träffar Rachida i en av gruppbostadens lägenheter, som är bostad för fem personer med lindrig utvecklingsstörning. Lägenheten är vackert inredd och väldigt trivsam med generösa gemensamma utrymmen. Att vara chef och besluta om olika saker är ju inte särskilt svårt. Men du ska också vara en ledare för personalen, och få dem att dra åt samma håll. Det är det som är det svåra, att vara både chef och ledare, säger Rachida. Som enhetschef har hon ansvar för allt från omvårdnad och budget till personal. En dygnet runt-verksamhet ställer också speciella krav på chefen. Jag kan ju aldrig bestämma att jag ska ha telefontid en viss tid eller stänga klockan fem, eftersom det händer saker hela tiden. En anhörig ringer, en medarbetare blir sjuk och jag ska skaffa en ersättare. Om jag har tänkt hinna med tio punkter på en dag, så får jag vara glad om jag hinner med två, säger Rachida och skrattar. Men det är ju också det som är charmen med jobbet, att man inte bara sitter på ett kontor mellan nio och fem. Vilka egenskaper måste man då ha för att bli en bra chef? Du måste vara väldigt flexibel, gärna idérik, och du måste vara öppen för att människor är olika. Och ska man vara enhetschef är det förstås bra om man har jobbat i verksamheten, så att man vet vad personalen pratar om, och kan se själv när något är fel. Trots det stora ansvaret tycker Rachida inte att man ska tveka att satsa på ett chefsjobb inom Stockholms stad om man är intresserad av ledarskap. Det är otroligt utvecklande, och är det någonstans där man verkligen lär sig ledarskap så är det inom vård och omsorg! Och är man målinriktad och vill ta ansvar, så finns det stora möjligheter att göra det i Stockholms stad. Det är också roligt att se människor växa, när man ser att saker sjunker in, och det blir aha-upplevelser hos både boende och personal! Rachida McHaiter, enhetschef för Mariatorgets Gruppbostad.

8 Utvecklingsmöjligheter och vidareutbildning Vården och omsorgen om äldre och funktionshindrade blir allt mer kvalificerad och man blir aldrig fullärd. För våra medarbetare inom vården och omsorgen erbjuder Stockholms stad stora möjligheter att utvecklas genom olika former av vidareutbildning, exempelvis utbildning till undersköterska för vårdbiträden, och kompetensutveckling på högskolenivå för undersköterskor och sjuksköterskor. För nyanställda sjuksköterskor erbjuder staden ett traineeprogram med introduktion till den kommunala äldreomsorgen och stöd av erfarna kolleger att utvecklas i yrkesrollen. Staden ordnar även universitetskurser och utbildningsdagar inom olika specialiteter. Stockholms stad är också den första kommunen i landet som på försök ger anställda möjlighet att spara i kompetenskonton. Det innebär att den anställda kan avsätta en del av sin lön för att vidareutbilda sig. Staden bidrar då till kompetenskontot med lika mycket. Genom det stora utbudet av verksamheter, får du i Stockholms stad stor valfrihet när det gäller arbetsplatser och organisationsformer. Många vägar finns för den som är intresserad av ledarskap och vill arbeta som t ex enhetschef. För de som är intresserade av att själva driva verksamhet och förverkliga sina idéer, finns även möjlighet att genom så kallad avknoppning ta över driften av t ex ett äldreboende. Jobbet som förenar vård med omsorg När man jobbar inom kommunen så har man stor frihet, men också mycket ansvar. Landstingets läkare används som konsulter, och i praktiken fungerar vi sjuksköterskor både som omvårdnadsansvariga och arbetsledare på avdelningen. Det berättar Katarina Berg som är sjuksköterska på avdelningen för korttidsvård på Dalens Sjukhem. Till korttidsavdelningen kommer äldre som har legat på sjukhus och behöver en längre tids rehabilitering, eller kanske behöver bedömas för ett alternativt boende. Katarina är utbildad på Röda Korsets Sjuksköterskeskola och har jobbat på olika korttidsavdelningar sedan dess ett medvetet val eftersom det är en arbetsform som passar henne: Det är en bra mellanform, som förenar det bästa av två världar. Man får jobba med medicinsk sjukvård, samtidigt som man hinner lära känna patienterna under en längre tid, till skillnad från när man jobbar på sjukhus där genomströmningen går väldigt snabbt. För även om det kallas korttidsvård, så stannar de flesta här i en till tre månader. Det är också roligt för att man får väldigt mycket tillbaka, både från de äldre och från deras anhöriga. Som sjuksköterska är jag också spindeln i nätet som samordnar allt vårdarbete kring patienten, med långsiktig planering och kontakt med biståndsbedömare, fortsätter Katarina. Det finns många fördelar med att jobba inom staden, tycker hon. Det är en mindre organisation. Alla beslut tas ju här, och vi har goda möjligheter att påverka arbetssituationen. Man är hela tiden väldigt delaktig, samtidigt som det kräver mycket av en. Jag har hela tiden trivts väldigt bra på de korttidsvårdsavdelningar där jag jobbat. Men så är jag en sådan person som gillar att gå till jobbet varje dag det händer alltid något nytt! Katarina Berg, sjuksköterska på Dalens Sjukhem.

9 Det bästa jobb som finns En av lägenhetsdörrarna pryds av en namnlapp med vacker, persisk skrift. På Akalla äldreboende ryms ett antal olika språk, både bland personal och boende. För de äldre som har ett annat modersmål än svenska är det en stor fördel när någon i personalen kan tala med dem på deras eget språk om det så är spanska, persiska eller grekiska. Mustafa Ege som själv är från Somalia hälsar en av de spansktalande boende med ett glatt hola!. Etnisk och kulturell mångfald är inget som saknas här, men däremot är Mustafa den enda mannen bland personalen på avdelningen. Det är jättefint att Stockholm satsar på att få fler män till omsorgen, men då måste man också belysa möjligheterna och informera mer. Många ser inte helheten i det här jobbet, utan unga killar springer fortfarande efter IT-branschen Själv tycker Mustafa att det här är det bästa jobb som finns. Att träffa människor och kunna glädja dem, det är det bästa med jobbet. Sedan trivs jag också väldigt bra med arbetskamraterna. Man måste vara medveten om att man själv kan hamna i den här situationen, så att man tänker på hur man själv skulle vilja bli behandlad. För många äldre kommer detta att vara deras sista boende. Hur känns det att arbeta med människor som kanske inte har så lång tid kvar av livet, och som kanske är sjuka? Från början är det jobbigt, men man lär sig efter ett tag att hantera det, med både de äldre och deras anhöriga. Då är det inga problem, och vi har jättebra kontakt med de anhöriga. Vad krävs av den som vill jobba med omsorg om äldre? Intresse, lyhördhet och flexibilitet i första hand, och att man har respekt för de äldre. Utbildning är också viktigt, säger Mustafa som skaffat sig sin undersköterskeutbildning genom Kunskapslyftet. Grund- och yrkesutbildning Besök Stockholms stads webbplats, Där ser du stadens lediga jobb och vilken utbildning som krävs för olika yrken. För att arbeta som vårdbiträde, undersköterska eller vårdare bör du ha gått omvårdnadsprogrammet eller liknande. Omvårdnadsprogrammet ges på gymnasiet, Komvux eller hos privata utbildningsanordnare. För att bli t ex sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut, krävs högskolestudier på vårdhögskola eller motsvarande. Information om olika högskoleutbildningar finns bl a på webbplatserna för Verket för högskoleservice (www.vhs.se) och för olika universitet och högskolor. Komvux kan ge dig upplysningar om gymnasieutbildningar. Vill du ha mer information och rådgivning om utbildningsvägar, kontakta arbetsförmedlingen eller besök deras webbplats Mustafa Ege, undersköterska på Akalla äldreboende.

10 Omsorg om stadens medarbetare Personal inom vård och omsorg är en stor och mycket betydelsefull yrkesgrupp i Stockholms stad. Att arbeta med människor som behöver vård och hjälp är roligt och stimulerande men också krävande och ansvarsfullt. Staden är mån om att skapa en god arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt. Det gör vi genom att erbjuda ett öppet arbetsklimat där jämställdhet och mångfald är självklara och grundläggande värden. Det är också viktigt att erbjuda arbetsvillkor som ger tid och kraft över till familjeliv och privata intressen, något vi försöker åstadkomma bland annat genom flexibla arbetstidslösningar, en tydlig individuell lönepolitik och uppmuntran till aktiv friskvård. En utmaning att stödja de äldre i att vara självständiga Mitt arbete omfattar allt som rör pensionärens vardag, i princip alla dagliga aktiviteter, som exempelvis att sköta sin hygien, förflytta sig och äta. Gunilla Sundström är arbetsterapeut och ingår i Vantörs Rehabenhet. Tillsammans med två sjukgymnaster arbetar hon med rehabilitering på Rågsveds Äldrecentrum. Det märks att Gunilla trivs med sitt yrkesval. Jag tycker att det är en utmaning att kunna stödja de äldre med olika insatser så att de kan fortsätta att vara självständiga. Målet är att utveckla det friska hos varje pensionär oavsett problemställning. Som arbetsterapeut bedömer jag pensionärens behov av rehabilitering och ser vilka insatser som behöver sättas in. Det kan vara träning, ordination av tekniska hjälpmedel och förslag till anpassning av bostaden. I mitt arbete ingår också handledning av vårdpersonalen, vilket jag tycker är mycket stimulerande, fortsätter Gunilla. Det är viktigt att också vårdpersonalen låter pensionären ta eget ansvar och vara delaktig, exempelvis när han eller hon klär sig på morgonen. Detta rehabiliterande arbetssätt innebär att pensionären bibehåller sina förmågor bättre. Gunilla har gått en 5-poängskurs i etik, livsåskådningsfrågor och äldres livsfrågor. Där kommer man in på ett annat viktigt område inom äldreomsorgen: Att handleda och föregå med gott exempel i bemötandet av de äldre. Alla vi inom äldreomsorgen bör ständigt ha bemötande på dagordningen. Genom staden erbjuds bra vidareutbildning, föreläsningar och kurser, och Gunilla ser många fördelar med att vara arbetsterapeut. Fler borde satsa på det här yrket, tycker hon. Det är ett självständigt arbete. Jag planerar min dag själv, och man kan göra mycket för de äldre som arbetsterapeut samtidigt som hela teamet runt den äldre är viktigt. Gunilla Sundström, arbetsterapeut på Rågsveds Äldrecentrum.

11 Bland utredningar och möten med människor Mehri Cavén är biståndshandläggare för funktionshindrade personer mellan 18 och 65 år. Det är jättekul, och jag har verkligen inte ångrat mitt val, säger Mehri som har gått social omsorgslinje för äldre och funktionshindrade. Jobbet som biståndshandläggare innebär att Mehri utreder de funktionshindrades behov och planerar olika åtgärder, som hjälp i hemmet, särskilt boende eller dagverksamhet. Om en person behöver en viss åtgärd så ska den också få det enligt lagen. Pengarna styr inte behovet. Inom omsorgen om funktionshindrade får vi också göra mer djupare utredningar och planeringar för dem för att kunna fatta bra biståndsbeslut. Att få träffa människor och hjälpa dem är också det som är roligast med jobbet, tycker Mehri. Om man vill ha ett jobb man inte blir trött på, där man lär sig nya saker hela tiden, då ska man välja det här jobbet. Många unga tror nog att det är enformigt, men så är det inte alls. Man blir aldrig fullärd och jobbet är väldigt varierande. Vi är mycket ute och besöker de funktionshindrade i deras hem och gör vårdplaneringar, och dessemellan sitter vi inne på kontoret och skriver. Vi har också mycket kontakt med arbetsterapeuter, gruppbostäder, assistansföretag och handikapporganisationer. Mehri Cavén, biståndshandläggare inom Enskede-Årsta handikappomsorg. Välkommen till Stockholms stad! Du som vill arbeta med människor och har utbildning eller erfarenhet inom området, är välkommen till Stockholms stad. Och saknar du utbildning inom vård och omsorg, så tveka inte att skaffa dig det ett framtidsyrke och en hel stad väntar på dig! Inte minst behöver vi fler män inom omsorgen, och vi välkomnar också medarbetare med olika etnisk bakgrund, för en berikande mångfald bland våra anställda. Men viktigast av allt är att du är intresserad av att arbeta med meningsfulla och kvalificerade uppgifter där du utvecklas, där du verkligen behövs och där din insats ger många människor en högre livskvalitet. Vi hoppas att snart få se dig som en av våra nya medarbetare!

12 Vill du veta mer om möjligheterna att arbeta med vård och omsorg i Stockholms stad? Kontakta våra stadsdelsförvaltningar. Adresser till personalansvariga hittar du på Där hittar du också våra lediga arbeten och där kan du läsa mer om vad Stockholms stad erbjuder sina anställda. PRODUKTION: TIMMER REKLAMBYRÅ TRYCK: CIVILEN JUNI 2002 Stadsledningskontoret P ERSONALPOLITISKA STOCKHOLM TEL AVDELNINGEN

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T. N R 2 Arkeologen och bartendern blev personliga assistenter Fackets ombudsman: Personlig assistentyrket måste tas på allvar! Foto:

Läs mer

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS KIM ANDERSSON Fil kand., Leg. Psykoterapeut, Handledare Hösten 2007 Inledning... 2 Handledning Konsultation... 3 Min bakgrund, att ha stått på golvet... 3 Lagen... 4

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Omsorg när du blir gammal - från ord till handling

Omsorg när du blir gammal - från ord till handling Omsorg när du blir gammal - från ord till handling En äldreomsorg i världsklass? Om vägen dit. Rapport från dialogseminarier i Stockholms stads äldreomsorg hösten 2008/2009 Sven Erik Wånell, Äldrecentrum

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 Chefer med bakgrund SID 6-7 LSS har egen spelhåla/sid 3 Ta vara på guldstunder i äldreomsorgen/sid 8-9 NYTT! Två sidor om forskning- och utveckling/sid 16-17 Imponerande

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Förändrade verksamheter eller verksamma förändringar? Tone Engen, Anette Klippe och Per Skoglund

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ni som arbetar med vårdtagarna har svaren, det gäller bara att hjälpas åt för att få fram dem. Förord

Läs mer

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola Anna Frost & Gunvor Erlingsson TITEL FÖRFATTARE Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare Hemtjänstguide -för dig som ska välja hemtjänstutförare Juni 2011 Innehåll Vad är hemtjänst?... Kundval... Kvalitetsgarantier... Vad kostar hemtjänsten?... Hemtjänstutförare i Solna... 4 5 6 8 10 Akedo...

Läs mer

Alla har rätt till ett bra liv. Verksamhetsberättelse 2012

Alla har rätt till ett bra liv. Verksamhetsberättelse 2012 Alla har rätt till ett bra liv Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 1 Kort om Humana 2 VD-ord 4 Humana i samhället 6 Kvalitet 7 Humana i siffror 8 Affärsområde: Personlig assistans 12 Affärsområde: Äldreomsorg

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer