Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet?"

Transkript

1 Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Omsorg om äldre och funktionshindrade i Stockholms stad ett arbete fyllt av glädje, ansvar och utvecklingsmöjligheter.

2 Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare med ungefär anställda. Staden ansvarar för en rad samhällsfunktioner och tjänster, där vård och omsorg av äldre och funktionshindrade utgör en mycket viktig del. Varje stadsdel ansvarar för att invånarna får den vård och omsorg de behöver, från stadens egen verksamhet eller från privata entreprenörer som arbetar för Stockholms stad. Du behövs! Inom de närmaste åren kommer Stockholms stad att behöva många fler duktiga och engagerade medarbetare. I den här broschyren får du veta mer om de många valmöjligheter och utvecklingsmöjligheter som finns för den som vill arbeta med vård och omsorg i staden. Du får också träffa några av våra medarbetare som berättar om sitt viktiga arbete med att göra Stockholms stad till en god stad att leva och bo i för alla våra invånare.

3 En mängd olika arbetsuppgifter och arbetsplatser Vård och omsorg handlar om att alla Stockholms invånare ska kunna leva ett så gott liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar, oavsett ålder, funktionshinder eller sjukdom. Du kan arbeta på sjukhem, äldreboende eller servicehus, i hemtjänsten, i gruppbostäder eller barn- och ungdomsboende, korttidshem, trygghetsjour, dagverksamhet eller med personlig assistans. Du kan välja bland många olika yrken: vårdbiträde, undersköterska eller sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, biståndsbedömare, vårdare, boendestödjare, personlig assistent. Du kan också satsa på ledarskap, t ex som enhetschef. Inom Stockholms stad uppmuntrar vi våra medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll genom att pröva olika verksamheter, arbetsformer och arbetsplatser. Sjukgymnast inom äldreomsorg ett arbete som ger resultat Det roligaste är att man träffar de boende under så lång tid. Man hinner följa upp och vara med och se förändringarna. Vi får mycket uppskattning från både personal, boende och anhöriga. Det berättar Annika Malmqvist som är sjukgymnast på Rehabiliteringsenheten i Farsta. I gruppen ingår två sjukgymnaster, tre arbetsterapeuter och en heminstruktör. De arbetar alla med rehabilitering av personer som bor inom stadsdelens särskilda boendeformer: Servicehus, ålderdomshem, gruppboende för dementa och för psykiskt funktionshindrade. Annika och hennes kolleger jobbar med sjukgymnastisk bedömning och behandling, planering av rehabiliteringsbehov hos de boende och ordination av tekniska hjälpmedel som t ex rullstolar, rollatorer och käppar. Rehabiliteringspersonalen handleder och utbildar också hemtjänstpersonalen i förflyttningsteknik, rygghälsovård och vardagsrehabilitering. De varierande arbetsuppgifterna och de skilda behoven och insatserna hos de boende gör jobbet väldigt omväxlande. Det kräver samtidigt en bred kunskapsbas att stå på. Man måste förstås anpassa arbetet och insatserna efter den person man möter. Behoven är ju så skiftande. Men det hör också till det roliga med jobbet, att det är så omväxlande och fritt med mycket eget ansvar. De äldre har sällan bara en funktionsnedsättning, och kommer heller aldrig få tillbaka en ung och helt fungerande kropp igen. Men det hindrar inte att arbetet är både meningsfullt och hoppfullt, tycker Annika: Vi försöker ju hela tiden utgå ifrån det friska och det som fungerar, och vi ser ofta tydliga förbättringar hos personer som till exempel haft en fraktur eller en stroke. Annika Malmqvist, sjukgymnast på Rehabenheten, Farsta stadsdelsförvaltning.

4 Äldreomsorg Äldre människor har olika behov, intressen och önskemål. Många äldre har olika former av åldersrelaterade sjukdomar och funktionsnedsättningar, och behöver hjälp därefter. Behovet av insatser utreds av en biståndsbedömare. Stockholms stad eftersträvar att äldre människor ska kunna bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Därför behövs hjälp med såväl personlig service som kvalificerat vårdarbete av kunnig hemtjänstpersonal som vårdbiträden och undersköterskor. För personer med t ex demenssjukdom fyller dagverksamheterna en viktig funktion som komplement till hemtjänsten. Dagverksamheter kan ge större möjligheter för äldre att bo kvar i den egna bostaden. När man inte kan ge omvårdnad i hemmet, erbjuds den äldre boende på servicehus, sjukhem eller annat äldreboende. Du som arbetar, eller vill arbeta, med äldre måste ha vilja och intresse för att bidra till att ge dem en värdig tillvaro, med stor respekt för individens behov, personliga integritet och intressen. Det är ett arbete som ger dig mycket tillbaka i form av mänsklig värme och uppskattning. Dagarna är aldrig likadana Eva Arvedson jobbar inom den öppna hemtjänsten. Hon besöker de äldre i deras hem och hjälper dem med egenvård och praktiska sysslor som de inte själva klarar av. Hon poängterar att det inte handlar om vård utan omsorg. Eva är utbildad undersköterska. Utbildningen fick hon genom Stockholms stad för några år sedan. Eva tycker att jobbet är både tillfredsställande och intressant. Hon och hennes kolleger får själva ansvara för att planera dagarna och göra prioriteringar för att både hinna med allt och göra det på bästa möjliga sätt. Och om man har utbildning så blir det ett helt annat jobb än om man har det bara som en inkomstkälla, understryker Eva. Utbildning ger ett helt annat perspektiv på omvårdnaden! Jobbet är också så otroligt omväxlande, ingen dag är den andra lik. Hjälpbehoven skiftar väldigt mycket. Det finns de som bara behöver hjälp med städning en gång i månaden, och andra som får besök av hemtjänsten fyra gånger om dagen och även av nattpatrullen. Jag tycker att Stockholms stad har satsat jättemycket på vidareutbildning, säger Eva. Det finns många vägar inom allt som rör vårt jobb, och hittills har jag aldrig blivit nekad något som jag varit intresserad av. För alla som funderar på att arbeta med vård eller omsorg, rekommenderar Eva att skaffa sig erfarenhet av äldreomsorg: Man lär sig så mycket, även för sitt eget liv. Man ska inte tänka att när jag blir pensionär, då ska jag träffa vänner och resa. Det ska man börja med när man är ung. I det här jobbet lär man sig om livet! Eva Arvedson, vårdbiträde i öppen hemtjänst, äldreomsorgen i Skarpnäck, enhet Hammarby-Björkhagen.

5 Ett meningsfullt jobb där man utvecklas Jag kom in på det här lite av en slump, men jag trivdes från början med att jobba med människor, och sedan dess har jag fortsatt inom omsorgen. Leif är en av vårdarna på Reimersholmes Gruppbostad mitt i Stockholm. Det är mycket som är roligt med jobbet. Det är ett självständigt jobb, och jag gillar kontakten med människor. Man känner ju också att man själv utvecklas som människa i det här jobbet. De som bor i gruppbostaden har helt egna lägenheter i närområdet. De tio boende som hör till Leifs enhet är lindrigt utvecklingsstörda och klarar sig till viss del själva. Flera av de boende jobbar på vardagar, på exempelvis dagcenter, så mycket av det som händer sker på kvällar och helger. När Leif har kvälls- och nattpasset, kan han få hjälpa någon att laga mat, och ibland äter han tillsammans med någon boende hemma i hans eller hennes lägenhet. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande. Förutom att hjälpa till med dagliga sysslor, följer Leif ofta med någon av tjejerna eller killarna ut på stan för att fika eller gå på bio. Den sociala samvaron gör också jobbet stimulerande. Mycket handlar om att sitta och prata med de boende, om vad som har hänt under dagen, om problem och glädjeämnen. Man fungerar lite som ett bollplank för dem. På så sätt fungerar vårdaren som en kompis, men man måste ändå bibehålla yrkesrollen, poängterar Leif: Där gäller det att hitta en balanspunkt. Jag kan ju sluta här, så det är viktigt att de som bor här inte binder upp sig för mycket till mig personligen. Men samtidigt träffar man ju de här människorna väldigt mycket, och lär känna dem väldigt bra. Varför ska man välja att bli vårdare inom omsorgen? För att det är ett meningsfullt jobb! Sedan finns det många andra fördelar. Jag gillar till exempel inte att jobba måndag till fredag. När man jobbar i skift får man lediga dagar mitt i veckan. Och i och med att vi jobbar långa pass så blir de lediga perioderna längre. Det är också bra arbetskamrater och bra stämning. Leif har inga andra speciella yrkesplaner, eftersom han trivs så bra med sitt nuvarande jobb. Jag tror nog att jag i en eller annan form kommer att jobba kvar inom omsorgen. Omsorg om funktionshindrade Ungefär var tionde medborgare i staden har någon form av funktionshinder. Stockholms stads insatser för funktionshindrade omfattar bostad och boendestöd, men även stöd till meningsfullt arbete och stimulerande fritid. Vårdare, personliga assistenter och boendestödjare är viktiga yrkesgrupper för att funktionshindrade ska kunna leva ett så normalt och oberoende liv som möjligt. Som personlig assistent är du den funktionshindrades förlängda arm, och den som står närmast personen i det dagliga livet. Du måste kunna tolka och tyda önskemål om service och stöd utan att ta över sådant som den funktionshindrade själv kan och vill göra. Det är en svår balansgång, men samtidigt ett mycket givande arbete som bygger på förtroende och tillit. Leif Thureson, vårdare på Reimersholmes Gruppbostad.

6 Förutom stöd i hemmet erbjuder staden gruppbostäder för vuxna och särskilt barn- och ungdomsboende. I dagverksamheter sysselsätter staden personer med t ex utvecklingsstörning och demens. Som vårdare eller personlig assistent måste du kunna hantera många olika typer av funktionshinder, som kan vara små eller stora, tydliga eller mindre tydliga. Det ställer stora krav på både utbildning, personlig mognad och lämplighet. Idag finns ett växande intresse för att arbeta med vård och omsorg av funktionshindrade, eftersom arbetet är både omväxlande, utmanande och utvecklande. Med påklädning och teaterbesök på schemat På Krukmakargatan 33A ligger ett av kontoren för de personliga assistenterna i Maria - Gamla Stan. Där hittar vi Christina Svanström, utbildad mentalskötare. Det roligaste med jobbet är att man ofta ställs inför nya situationer, och att man måste kunna hitta mer okonventionella lösningar eftersom vi inte jobbar på någon institution med fasta arbetsuppgifter. Och så har jag väldigt trevliga arbetskamrater och en väldigt bra arbetsledning! Christina hjälper till med det mesta som ingår i en människas liv, från uppstigning, påklädning och matning till restaurang- och teaterbesök, shopping, kontakter med vårdinrättningar och myndigheter och mycket annat. Det är väldigt mycket upp till mig vad jag gör av det här jobbet. Jag har min frihet att sticka iväg med en vårdtagare någonstans om vi har bestämt det. Jag har också stora möjligheter att påverka mina arbetstider. De personliga assistenterna bistår funktionshindrade i alla åldrar mellan 20 och 70 år. Funktionshindren kan vara fysiska och ibland även psykiska. Här finns de som drabbats av stroke, bilolyckor eller sjukdomar som t ex MS eller som har medfödda handikapp. Som personlig assistent kommer man förstås väldigt nära den funktionshindrade i hans eller hennes liv, ibland är det nästan som att dela tillvaron med den funktionshindrade. Ett personligt jobb, som samtidigt ställer lite speciella krav: Man måste vara väldigt lyhörd för människors behov, och samtidigt kunna sätta gränser för sig själv. Hur nära inpå mig vill jag släppa den här personen, och hur nära tycker jag att jag kan gå in i den här människans liv? För även om jag är vårdtagarens händer och armar är jag ju ingen robot, utan jag är en människa jag också. Christina började jobba extra inom äldreomsorgen under gymnasietiden. Sedan märkte jag att det var kul att jobba med människor, man lär sig hur människor fungerar och hur man själv fungerar. Dessutom är ett bra klimat på arbetsplatsen viktigt, och det finns här. Christina Svanström, personlig assistent i Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning.

7 Det är skillnad mellan att vara chef och ledare Rachida McHaiter halkade in i vården på ett bananskal, genom att börja sommarjobba på ett vårdhem under gymnasietiden. Jag hade väl knappt sett en utvecklingsstörd, jag var jätterädd och gick utefter väggarna på vårdhemmet. Som tur var hade jag en handledare som fick mig att se att det inte var så farligt. Sedan dess har jag fortsatt jobba och gått mentalskötarutbildningen och andra utbildningar om beteendestörningar och utvecklingsstörning. Idag har Rachida ungefär 15 års erfarenhet som chef inom vård och omsorg. För närvarande är hon enhetschef för Mariatorgets gruppbostad. Vi träffar Rachida i en av gruppbostadens lägenheter, som är bostad för fem personer med lindrig utvecklingsstörning. Lägenheten är vackert inredd och väldigt trivsam med generösa gemensamma utrymmen. Att vara chef och besluta om olika saker är ju inte särskilt svårt. Men du ska också vara en ledare för personalen, och få dem att dra åt samma håll. Det är det som är det svåra, att vara både chef och ledare, säger Rachida. Som enhetschef har hon ansvar för allt från omvårdnad och budget till personal. En dygnet runt-verksamhet ställer också speciella krav på chefen. Jag kan ju aldrig bestämma att jag ska ha telefontid en viss tid eller stänga klockan fem, eftersom det händer saker hela tiden. En anhörig ringer, en medarbetare blir sjuk och jag ska skaffa en ersättare. Om jag har tänkt hinna med tio punkter på en dag, så får jag vara glad om jag hinner med två, säger Rachida och skrattar. Men det är ju också det som är charmen med jobbet, att man inte bara sitter på ett kontor mellan nio och fem. Vilka egenskaper måste man då ha för att bli en bra chef? Du måste vara väldigt flexibel, gärna idérik, och du måste vara öppen för att människor är olika. Och ska man vara enhetschef är det förstås bra om man har jobbat i verksamheten, så att man vet vad personalen pratar om, och kan se själv när något är fel. Trots det stora ansvaret tycker Rachida inte att man ska tveka att satsa på ett chefsjobb inom Stockholms stad om man är intresserad av ledarskap. Det är otroligt utvecklande, och är det någonstans där man verkligen lär sig ledarskap så är det inom vård och omsorg! Och är man målinriktad och vill ta ansvar, så finns det stora möjligheter att göra det i Stockholms stad. Det är också roligt att se människor växa, när man ser att saker sjunker in, och det blir aha-upplevelser hos både boende och personal! Rachida McHaiter, enhetschef för Mariatorgets Gruppbostad.

8 Utvecklingsmöjligheter och vidareutbildning Vården och omsorgen om äldre och funktionshindrade blir allt mer kvalificerad och man blir aldrig fullärd. För våra medarbetare inom vården och omsorgen erbjuder Stockholms stad stora möjligheter att utvecklas genom olika former av vidareutbildning, exempelvis utbildning till undersköterska för vårdbiträden, och kompetensutveckling på högskolenivå för undersköterskor och sjuksköterskor. För nyanställda sjuksköterskor erbjuder staden ett traineeprogram med introduktion till den kommunala äldreomsorgen och stöd av erfarna kolleger att utvecklas i yrkesrollen. Staden ordnar även universitetskurser och utbildningsdagar inom olika specialiteter. Stockholms stad är också den första kommunen i landet som på försök ger anställda möjlighet att spara i kompetenskonton. Det innebär att den anställda kan avsätta en del av sin lön för att vidareutbilda sig. Staden bidrar då till kompetenskontot med lika mycket. Genom det stora utbudet av verksamheter, får du i Stockholms stad stor valfrihet när det gäller arbetsplatser och organisationsformer. Många vägar finns för den som är intresserad av ledarskap och vill arbeta som t ex enhetschef. För de som är intresserade av att själva driva verksamhet och förverkliga sina idéer, finns även möjlighet att genom så kallad avknoppning ta över driften av t ex ett äldreboende. Jobbet som förenar vård med omsorg När man jobbar inom kommunen så har man stor frihet, men också mycket ansvar. Landstingets läkare används som konsulter, och i praktiken fungerar vi sjuksköterskor både som omvårdnadsansvariga och arbetsledare på avdelningen. Det berättar Katarina Berg som är sjuksköterska på avdelningen för korttidsvård på Dalens Sjukhem. Till korttidsavdelningen kommer äldre som har legat på sjukhus och behöver en längre tids rehabilitering, eller kanske behöver bedömas för ett alternativt boende. Katarina är utbildad på Röda Korsets Sjuksköterskeskola och har jobbat på olika korttidsavdelningar sedan dess ett medvetet val eftersom det är en arbetsform som passar henne: Det är en bra mellanform, som förenar det bästa av två världar. Man får jobba med medicinsk sjukvård, samtidigt som man hinner lära känna patienterna under en längre tid, till skillnad från när man jobbar på sjukhus där genomströmningen går väldigt snabbt. För även om det kallas korttidsvård, så stannar de flesta här i en till tre månader. Det är också roligt för att man får väldigt mycket tillbaka, både från de äldre och från deras anhöriga. Som sjuksköterska är jag också spindeln i nätet som samordnar allt vårdarbete kring patienten, med långsiktig planering och kontakt med biståndsbedömare, fortsätter Katarina. Det finns många fördelar med att jobba inom staden, tycker hon. Det är en mindre organisation. Alla beslut tas ju här, och vi har goda möjligheter att påverka arbetssituationen. Man är hela tiden väldigt delaktig, samtidigt som det kräver mycket av en. Jag har hela tiden trivts väldigt bra på de korttidsvårdsavdelningar där jag jobbat. Men så är jag en sådan person som gillar att gå till jobbet varje dag det händer alltid något nytt! Katarina Berg, sjuksköterska på Dalens Sjukhem.

9 Det bästa jobb som finns En av lägenhetsdörrarna pryds av en namnlapp med vacker, persisk skrift. På Akalla äldreboende ryms ett antal olika språk, både bland personal och boende. För de äldre som har ett annat modersmål än svenska är det en stor fördel när någon i personalen kan tala med dem på deras eget språk om det så är spanska, persiska eller grekiska. Mustafa Ege som själv är från Somalia hälsar en av de spansktalande boende med ett glatt hola!. Etnisk och kulturell mångfald är inget som saknas här, men däremot är Mustafa den enda mannen bland personalen på avdelningen. Det är jättefint att Stockholm satsar på att få fler män till omsorgen, men då måste man också belysa möjligheterna och informera mer. Många ser inte helheten i det här jobbet, utan unga killar springer fortfarande efter IT-branschen Själv tycker Mustafa att det här är det bästa jobb som finns. Att träffa människor och kunna glädja dem, det är det bästa med jobbet. Sedan trivs jag också väldigt bra med arbetskamraterna. Man måste vara medveten om att man själv kan hamna i den här situationen, så att man tänker på hur man själv skulle vilja bli behandlad. För många äldre kommer detta att vara deras sista boende. Hur känns det att arbeta med människor som kanske inte har så lång tid kvar av livet, och som kanske är sjuka? Från början är det jobbigt, men man lär sig efter ett tag att hantera det, med både de äldre och deras anhöriga. Då är det inga problem, och vi har jättebra kontakt med de anhöriga. Vad krävs av den som vill jobba med omsorg om äldre? Intresse, lyhördhet och flexibilitet i första hand, och att man har respekt för de äldre. Utbildning är också viktigt, säger Mustafa som skaffat sig sin undersköterskeutbildning genom Kunskapslyftet. Grund- och yrkesutbildning Besök Stockholms stads webbplats, Där ser du stadens lediga jobb och vilken utbildning som krävs för olika yrken. För att arbeta som vårdbiträde, undersköterska eller vårdare bör du ha gått omvårdnadsprogrammet eller liknande. Omvårdnadsprogrammet ges på gymnasiet, Komvux eller hos privata utbildningsanordnare. För att bli t ex sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut, krävs högskolestudier på vårdhögskola eller motsvarande. Information om olika högskoleutbildningar finns bl a på webbplatserna för Verket för högskoleservice (www.vhs.se) och för olika universitet och högskolor. Komvux kan ge dig upplysningar om gymnasieutbildningar. Vill du ha mer information och rådgivning om utbildningsvägar, kontakta arbetsförmedlingen eller besök deras webbplats Mustafa Ege, undersköterska på Akalla äldreboende.

10 Omsorg om stadens medarbetare Personal inom vård och omsorg är en stor och mycket betydelsefull yrkesgrupp i Stockholms stad. Att arbeta med människor som behöver vård och hjälp är roligt och stimulerande men också krävande och ansvarsfullt. Staden är mån om att skapa en god arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt. Det gör vi genom att erbjuda ett öppet arbetsklimat där jämställdhet och mångfald är självklara och grundläggande värden. Det är också viktigt att erbjuda arbetsvillkor som ger tid och kraft över till familjeliv och privata intressen, något vi försöker åstadkomma bland annat genom flexibla arbetstidslösningar, en tydlig individuell lönepolitik och uppmuntran till aktiv friskvård. En utmaning att stödja de äldre i att vara självständiga Mitt arbete omfattar allt som rör pensionärens vardag, i princip alla dagliga aktiviteter, som exempelvis att sköta sin hygien, förflytta sig och äta. Gunilla Sundström är arbetsterapeut och ingår i Vantörs Rehabenhet. Tillsammans med två sjukgymnaster arbetar hon med rehabilitering på Rågsveds Äldrecentrum. Det märks att Gunilla trivs med sitt yrkesval. Jag tycker att det är en utmaning att kunna stödja de äldre med olika insatser så att de kan fortsätta att vara självständiga. Målet är att utveckla det friska hos varje pensionär oavsett problemställning. Som arbetsterapeut bedömer jag pensionärens behov av rehabilitering och ser vilka insatser som behöver sättas in. Det kan vara träning, ordination av tekniska hjälpmedel och förslag till anpassning av bostaden. I mitt arbete ingår också handledning av vårdpersonalen, vilket jag tycker är mycket stimulerande, fortsätter Gunilla. Det är viktigt att också vårdpersonalen låter pensionären ta eget ansvar och vara delaktig, exempelvis när han eller hon klär sig på morgonen. Detta rehabiliterande arbetssätt innebär att pensionären bibehåller sina förmågor bättre. Gunilla har gått en 5-poängskurs i etik, livsåskådningsfrågor och äldres livsfrågor. Där kommer man in på ett annat viktigt område inom äldreomsorgen: Att handleda och föregå med gott exempel i bemötandet av de äldre. Alla vi inom äldreomsorgen bör ständigt ha bemötande på dagordningen. Genom staden erbjuds bra vidareutbildning, föreläsningar och kurser, och Gunilla ser många fördelar med att vara arbetsterapeut. Fler borde satsa på det här yrket, tycker hon. Det är ett självständigt arbete. Jag planerar min dag själv, och man kan göra mycket för de äldre som arbetsterapeut samtidigt som hela teamet runt den äldre är viktigt. Gunilla Sundström, arbetsterapeut på Rågsveds Äldrecentrum.

11 Bland utredningar och möten med människor Mehri Cavén är biståndshandläggare för funktionshindrade personer mellan 18 och 65 år. Det är jättekul, och jag har verkligen inte ångrat mitt val, säger Mehri som har gått social omsorgslinje för äldre och funktionshindrade. Jobbet som biståndshandläggare innebär att Mehri utreder de funktionshindrades behov och planerar olika åtgärder, som hjälp i hemmet, särskilt boende eller dagverksamhet. Om en person behöver en viss åtgärd så ska den också få det enligt lagen. Pengarna styr inte behovet. Inom omsorgen om funktionshindrade får vi också göra mer djupare utredningar och planeringar för dem för att kunna fatta bra biståndsbeslut. Att få träffa människor och hjälpa dem är också det som är roligast med jobbet, tycker Mehri. Om man vill ha ett jobb man inte blir trött på, där man lär sig nya saker hela tiden, då ska man välja det här jobbet. Många unga tror nog att det är enformigt, men så är det inte alls. Man blir aldrig fullärd och jobbet är väldigt varierande. Vi är mycket ute och besöker de funktionshindrade i deras hem och gör vårdplaneringar, och dessemellan sitter vi inne på kontoret och skriver. Vi har också mycket kontakt med arbetsterapeuter, gruppbostäder, assistansföretag och handikapporganisationer. Mehri Cavén, biståndshandläggare inom Enskede-Årsta handikappomsorg. Välkommen till Stockholms stad! Du som vill arbeta med människor och har utbildning eller erfarenhet inom området, är välkommen till Stockholms stad. Och saknar du utbildning inom vård och omsorg, så tveka inte att skaffa dig det ett framtidsyrke och en hel stad väntar på dig! Inte minst behöver vi fler män inom omsorgen, och vi välkomnar också medarbetare med olika etnisk bakgrund, för en berikande mångfald bland våra anställda. Men viktigast av allt är att du är intresserad av att arbeta med meningsfulla och kvalificerade uppgifter där du utvecklas, där du verkligen behövs och där din insats ger många människor en högre livskvalitet. Vi hoppas att snart få se dig som en av våra nya medarbetare!

12 Vill du veta mer om möjligheterna att arbeta med vård och omsorg i Stockholms stad? Kontakta våra stadsdelsförvaltningar. Adresser till personalansvariga hittar du på Där hittar du också våra lediga arbeten och där kan du läsa mer om vad Stockholms stad erbjuder sina anställda. PRODUKTION: TIMMER REKLAMBYRÅ TRYCK: CIVILEN JUNI 2002 Stadsledningskontoret P ERSONALPOLITISKA STOCKHOLM TEL AVDELNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Att jobba hos oss. Leanlink. Leanlink. LSS Funktionsstöd. Leanlink. Kontakt. Leanlink LSS Funktionsstöd. Klostergatan 5b 581 81 Linköping

Att jobba hos oss. Leanlink. Leanlink. LSS Funktionsstöd. Leanlink. Kontakt. Leanlink LSS Funktionsstöd. Klostergatan 5b 581 81 Linköping Kontakt Klostergatan 5b 581 81 Linköping 013-20 60 00 leanlink.se/lss Att jobba hos oss Linköpings kommun leanlink.se Linköpings kommun leanlink.se , tillhör Linköpings kommun och är utförare av olika

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2017-01-10 Träffa din handläggare Om du eller dina föräldrar vill ansöka om stöd får ni

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma teamet Teamet ska ge dig förutsättningar att så långt det är möjligt få komma tillbaka till din invanda

Läs mer

nyfiken på... CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD

nyfiken på... CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD nyfiken på... CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD VARFÖR JOBBAR DU PÅ CSK? JENNIE JÖNSSON, SJUK SKÖTERSKA, sedan drygt ett år på avd 112 medicinkliniken: På CSK kan man vidareutvecklas!

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20 Jurslavägen 31 2014-08-20 Att bo på Jurslavägen 31 Äldreboendet Jurslavägen 31 ligger i ett fint och lugnt område som heter Jursla och ligger utanför Norrköping. Huset ligger i markplan vilket gör det

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Storören, korttidsplats och rehabilitering Uppdaterad 2011-04-08 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Socialnämnden 2006-04-26 2 Verksamhetsplan för hemvården Hästen... 3 Uppdrag... 3 Värdegrund synsätt... 3 Respektfullt bemötande... 3 Engagemang... 3 Flexibilitet...

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867:

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: ARBETA MED OSS STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Malmö behöver dig. Vård och omsorg & LSS

Malmö behöver dig. Vård och omsorg & LSS Malmö behöver dig. Vård och omsorg & LSS Tillsammans bygger vi framtidens Malmö din insats bidrar till att ge medborgarna en bättre vardag. Tillsammans bygger vi framtidens Malmö Malmö stad är en av

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

OMSORGSJOUREN SVERIGE AB

OMSORGSJOUREN SVERIGE AB PROGRAM FÖR OMSORGSJOUREN SVERIGE AB INLEDNING Åldrandet är både spännande och positivt när man har goda fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska förutsättningar men det finns också negativa sidor med

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv Lättläst Detta är Frösunda Vi ger dig stöd till ett bättre liv Detta är viktigt för Frösunda Alla människor har samma värde. Alla människor kan utveckla sig. Det ska vara roligt att träffa andra människor.

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst

byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst Målprogram för handikappnämnden i Karlskrona Det här vill handikappnämnden och så här ska vi arbeta

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer