Stridsvagn 122B. Vårdsystem FM MVSCH Förrådsställning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stridsvagn 122B. Vårdsystem FM MVSCH Förrådsställning"

Transkript

1 Stridsvagn 122B Vårdsystem FM MVSCH Förrådsställning Försvarets materielverk Utgåva

2

3 M Stridsvagn 122B Vårdsystem FM MVSCH Förrådsställning Utgåva FÖRSVARETS MATERIELVERK M MVSCHF STRV 122B Fastställd jämlikt: AL Mk F Strf 17FMV253-8:1 Distribution via: Försvarets bok- och blankettförråd

4

5 Vårdsystem FM M Sida 1 av 14 sida M STRIDSVAGN 122B VÅRDSYSTEM FM MVSCHF MATERIELVÅRDSSCHEMA FÖRRÅD Utgåva 5 Utgåva 5 Innehåll 1 Förrådsställning allmänt Avgränsningar Särskilda föreskrifter Förvaringsmetod Vårdintervall Vårdpersonal Referenser Åtgärder före förvaring Tillsyn Allmänt Rengöring Torkning Rostborttagning Reparation Smörjning och oljebyte Rekylvätska Insmörjning Förrådsställning Uppställning Torrluftsförvaring Objektvis avfuktning Laddning Övrigt Åtgärder under förvaring Tillsyn Varje år Vart 4:e år Vart 8:e år Åtgärder vid utlämning Åtgärder i fredstid och vid mobilisering Åtgärder vid mobilisering Tekniskt ansvarig: Ola Almesjö PRL MS 132 Publikationsansvarig: Göran Granström ILS MS 132 Ersätter: M U Tidigare fastställd: VOMark 35124:10888

6 Vårdsystem FM M Sida 2 av 14 Tabell

7 Vårdsystem FM M Sida 3 av 14 1 Förrådsställning allmänt LE-D A-800A-B / Leo 2 122B Normer Föreskrifterna gäller Hantering och transport Förpackning Vårdintervall Vårdmarkering Förvaringsmetod personal instans Strv 122B 0 Kbok 0 Tluft:9 4:9 Tb:9 Fd 1.1 Avgränsningar 1.2 Särskilda föreskrifter Förvaringsmetod Vårdintervall Vårdpersonal Utöver föreskrifterna i detta avsnitt gäller M STRIDSFORDON, GEMENS. Förvaringsmiljön skall uppfylla följande: Max. temperatur +40 C Min. temperatur -35 C Min. temperatur för taktisk terminal -25 C Max. temperaturförändring 15 C / 24 h Relativ luftfuktighet 45-50% Vagnen skall förvaras i helavfuktat förråd och därvid även avfuktas objektsvis. Vagnsbatterierna laddas under förvaringen genom en laddningsstation som ansluts till uttaget bak på vagnen. Tillsyn under förvaring skall i huvudsak genomföras vart 4:e år. Torrluftsanläggningen skall tillses varje år. Tillsyn av torrluftsanläggningen utförs av personal med särskild utbildning.

8 Vårdsystem FM M Sida 4 av Referenser M IBOK STRV 122B M MVSCHD STRV 122B M MVSCHS STRV 122B M SMSCH STRV 122B M MVSCHG STRV 122B M RBOK 1 STRV 122B M RBOK 2 STRV 122B M RBOK 3 STRV 122B M RBOK4 STRV 122B M TL F M För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation. Materiel Vagn Batterier Torrluftsanläggning Gaser och gasflaskor Handbrandsläckare Vapen Lednings- och sambandsutrustning Optik Optronik Optikmateriel Publikation M STRIDSFORDON GEMENS M BLYBATT GEMENS M FÖRVARING TORRLUFT M GAS GASFLASK GEMENS M HANDBRSLÄCK GEM M VAPENMTRL GEMENSAMT M FORDON OMBORD RADIO M KONTR GTSCH OPTIKM M OPTRONISK MATERIEL M KONTR UTR OPTIK/S FFS 1997:20 FMV kungörelse om skyddsåtgärder vid arbete med laser Övrig M SÄKI EHV/PV 00 M SÄK I G 00 (Laser) M ANV MÖNSTER Mönstermålningsritning AFZ , rev M FAG F Grundtillsyn av fordon M MVSCHG LTS 90

9 Vårdsystem FM M Sida 5 av 14 2 Åtgärder före förvaring LE-D A-810A-B / Leo 2 122B 2.1 Tillsyn Allmänt Viktigt! Grundtillsynens delmoment trafiksäkerhetskontroll skall vara utförd högst 90 dagar före förrådsställning för att man i fredstid ska kunna få använda fordonet max 45 dagar efter utlämning innan automatiskt körförbud inträder. Notera på anslaget för Åtgärder vid mobilisering, se 4.2 Åtgärder vid mobilisering sida 12 i rutan för körförbud att körförbud råder i fredstid, om trafiksäkerhetskontroll utförts tidigare än 90 dagar före förrådsställning. Tillsyn utföres enligt Stridsvagn 122B Vårdsystem FM, MVSCHG, kolumn F (chassi, torn, motoraggregat och ledning/samband). Felaktigheter väsentliga för funktion och säkerhet skall rättas till före förrådsställning, eller dokumenteras för senare åtgärd. Övriga fel avhjälps om det är förenligt med god ekonomi. I TO anbefallda åtgärder skall som regel vara utförda Rengöring Rengöring utförs av besättningen och enligt Stridsvagn 122B Instruktionsbok- 18 Vård, V 100. Hela vagnen (vid behov) Särskild tillsyn samt Stridsvagn 122B Reparationsbok del 2 Chassi, kapitel 2. Dessutom skall följande punkter iakttas. Smuts som sitter hårt fast på blanka metalldelar skall vid behov tas bort med lösningsmedel Nafta 01. Nedsmutsade blanka metallytor skall rengöras med en oljeindränkt trasa. Använd Korrskyddolja 010. Använd lösningsmedel Nafta 01 på hårt nedsmutsade detaljer. Korrskyddolja 010 kan användas för rengöring av delar med krutsmutsade detaljer som ej får rengöras med rengöringsvätskor. Använd skyddshandskar (dock inte syraresistenta) vid rengöring av ej korrosionsskyddade detaljer. Finrengör optiska ytor med dammpensel, torkduk (optikduk) eller putsduk, antistat. Torka försiktigt med torkduk (optikduk) från mitten och ut mot kanterna. Starkt nedsmutsade glasytor kan rengöras enligt M SoldR Mtrl FU. Rengöringsmateriel optik: Dammpensel f optik M Rengöringsmedel 218 M Torkduk M Putsduk antistat F

10 Vårdsystem FM M Sida 6 av Torkning Rostborttagning Reparation Smörjning och oljebyte Rekylvätska Rengör paneler i sambands- och ledningssystem med mjuk trasa och borste. Använd inte trassel. Gummidetaljer rengöres med dammtrasa eller med hjälp av Alkanol 041. Ögonmusslor och pannstöd skall i anslutning till detta desinficeras med Ytdesinfektion Plus, M Använd inte oljor och fetter på gummidetaljer. Skyddsriktlinjer: Bestämmelser och anvisningar för användning av rengöringsmedel finns i M BVKF. Efter rengöring med flytande rengöringsmedel (självneutraliserande) skall vagnen torkas grundligt. Torka glasytor omedelbart efter rengöring. Välj lämpliga torkmetoder och torkmedel. Se till att de valda torkmetoderna och torkmedlen inte skadar målning och/eller delar. Se vid torkning till att kondensvatten kan rinna av genom alla öppningar, även bottenventiler. För luftcirkulationens skull skall öppningarna inte stängas till igen under torkningen. Olja in de avtappningspluggar som inte sitter fast och lägg pluggarna i en plastpåse. Förvara denna påse i hylskorgen. Efter avslutad torkning skall öppningarna stängas till igen. Genomför efter torkning en okulär besikting av vagnen med avseende på lackoch rostskador. Ta bort rost med stålborste och slipduk. Mattslipa minst 5 cm runt skador. Avlägsna därefter allt slipdamm och liknande med hjälp av förtunning. Se därvid till att de materiel som inte tål förtunning är maskerade. Grunda och lacka de rengjorda skadorna. Vid behov förbättra mönstermålning enligt M Anv Mönster. Kontrollera att alla beordrade åtgärder är genomförda. Smörjning och oljebyte utförs enligt Stridsvagn 122B Vårdsystem FM, SMSCH och/eller Stridsvagn 122B Vårdsystem FM, MVSCHG, kolumn F, samt enligt anvisningarna i detta dokument. Se M Byte rekylvätska.

11 Vårdsystem FM M Sida 7 av Insmörjning 2.2 Förrådsställning Uppställning Vid smörjning och insmörjning före förvaring skall olja och fett från oöppnade förpackningar användas. Använd förpackningar av vid myndigheten tillgängliga senaste leveransår, dock ej äldre än fem år. Insmörjning av detaljer skall ske omedelbart efter rengöring. Detta skall utföras av personal med särskild utbildning. Skyddshandskar skall användas vid insmörjning av detaljer som inte är skyddsbehandlade. Leder och gångjärn skall inoljas enligt smörjschema. Observera att rökkastarna ska vara torrtorkade (invändigt). Utvändigt monterade tillbehör som inte är tillräckligt korrosionsskyddade skall insmörjas enligt smörjschema. Gummidelar skall insmörjas enligt smörjschema. Länkar och förbindningsstycken på lyftdon skall inoljas enligt smörjschema. Läderdetaljer skall behandlas med läderfett. Efter insmörjning skall tillhörande skyddslock och/eller förslutningsproppar sättas tillbaka. Uttag som inte används skall förslutas med skyddslock. Alla stickproppar skall vara kvar i uttagen samt sitta fast; dra fast överfallsmuttrar. Fordon Kontrollera att vagnen är dränerad och torr. Kör in vagnen på avsedd plats i förrådet. Ställ växelväljaren i neutralläge (läge "N"). Ställ huvudströmställaren i läge "0". Lossa parkeringsbromsen (läge "Lossad") och säkra vagnen mot rullning med träbalkar eller liknande. Lossa bandspänningen. Ta bort den taktiska terminalen. Detta skall utföras av teknisk personal och enligt Stridsvagn 122B Reparationsbok del 2 Torn- L Lednings- och sambandssystem, Taktisk Terminal Borttagning (den taktiska terminalen skall förvaras i ett för ändamålet isolerat rum där rumstemperaturen inte får sjunka till under -25 C). Vapen Kanon: Lås torn och eldrör med tornsurrning respektive transportstöd. Förvara kulsprutorna enligt gällande bestämmelser. Kontrollera att rökkastarnas mynningsskydd är borttagna samt att eldrören är torrtorkade.

12 Vårdsystem FM M Sida 8 av 14 Sambandsmateriel Radiostationer förvaras på avsedd plats i fordonet. Kontrollera att antennerna förvaras på avsedd plats och att hålen för antennfästena har skyddslock. Optik Bildförstärkare förare förvaras på avsedd plats i fordonet. Låt locket till bildförstärkarens låda vara öppet. Övrigt Placera handbrandsläckaren och kontrollboken framtill på en av skärmarna. 2.3 Torrluftsförvaring Objektvis avfuktning Erforderlig luftmängd 5,6 l/s (20 m 3 /h). Öppna dörren till ammunitionsutrymmet i tornet. Öppna NBC-luckan något. Starta vadhydrauliken. Spärra förbränningsluftlucka mellanvägg (mellan stridsrum och motorrum) i öppet läge med hjälp av träkloss, 30x30x300 mm. Stäng av vadhydrauliken. Stäng krutgasevakueringsspjäll för kulspruta. Kontrollera att bottenventilerna i motorrum och stridsrum är stängda. Placera ett indikeringspapper bakom laddarens observationsperiskop i tornet. Indikeringspappret skall vara väl synligt utifrån. Placera i förekommande fall hygrostaten på lämplig plats i stridsrummet och dra ut hygrostatkabeln genom hålet för kulspruta samt anslut till avfuktaren (detta är torrluftinlopp). Stäng förarens och vagnchefens luckor, tätningen till förarluckan ska ej pumpas upp. Ta loss mynningsskyddet från eldröret och ersätt med tätlock försett med Ø 10 mm hål (detta är torrluftinlopp). Mynningsskyddet förvaras i stridsrummet. Stäng laddarens lucka. Lossa skruvarna till luckorna över batteriutrymmena och spärra luckorna i öppet läge med träkloss eller liknande. Öppna inspektionsluckorna för färdbromsen bak på vagnen. Öppna luckorna till fack 1, 2, 3 och 5 i chassit samt luckorna till fack 8, 10, 11 och 12 i tornet. Ta bort dräneringsskruvarna i tornet och framtill i chassit (8 st.). Skruvarna förvaras i fack 10. Starta torrluftanläggningen.

13 Vårdsystem FM M Sida 9 av Laddning 2.5 Övrigt Anslut laddningsstationen till uttaget bak på vagnen. Kontrollera att säkring 5A för underhållsladdning i fack 3 är intryckt. Placera en kopia av Åtgärder vid mobilisering, se 4.2 Åtgärder vid mobilisering sida 12 på en väl synlig plats på fordonet. 3 Åtgärder under förvaring 3.1 Tillsyn LE-D A-850A-B / Leo 2 122B Varje år Torrluftsanläggning Tillse torrluftsinstallationen enligt M HDB AVFUKTNTEKNISK. Laddningsstation Se till att underhållsladdningen fungerar som avsett under hela förvaringstiden, se M UHLADDNINGSUTR Vart 4:e år Fordon Utför åtgärder enligt 4.2 Åtgärder vid mobilisering sida 12. Kontrollera, efter varmkörning, motorns gång vid olika varvtal. Brandsläckningsutrustning Kontrollera funktionen på brandsläckningsutrustning stridsrum (med brandsläckningsflaskorna bortkopplade), reglage, fastsättning och säkerhetsanordningar, se Stridsvagn 122B Instruktionsbok, kapitel 16. Kontrollera brandsläckningsflaskorna. Kontrollera funktionen på brandsläckningsutrustning motorrum, se Stridsvagn 122B Instruktionsbok, kapitel 13. Kontrollera handbrandsläckaren. Koppla in brandsläckningsflaskorna.

14 Vårdsystem FM M Sida 10 av 14 Torn Provkörning Funktionskontrollera styrning, bromsar, pendelarmar och ändanslag. Under provkörningen skall bränsleledningarna från samtliga bränsletankar genomköras genom att växla mellan läge "höger", "vänster och höger" och "vänster" på tankväljaren. Kontrollera oljenivåerna efter ca 3 km körning, se Stridsvagn 122B Instruktionsbok, kapitel 16. Kontrollera alla aggregat, manöverorgan och instrument under körning och vid tomgång. Kontrollera värmarens, värmefläktarnas samt NBC-fläktens funktion. Kontrollera i motorrummet på bottenventilens ovansida att inget läckage förekommer. Konstateras läckage skall motorluckan öppnas och bränslesystemets rör och slangar kontrolleras. Kontrollera att bränsleförfiltret vid mellanväggen är tätt. Manövrera tankväljaren samt förvärmnings- och värmesystemets väljarventil. Okulärbesiktiga stridsrummet. Kontrollera att ledningarna är täta. Utför kontroll "Motorrum tätt", se Stridsvagn 122B Instruktionsbok-17 Vadning, Vadning Kontroller före vadning. Kontrollera att säkringsbulten för NBC-luckan finns. Stäng av motorn. Vapen Kontrollera vapnens funktion. Kontrollera normal- och reservavfyring. Kontrollera insmörjningen av vapnens lopp och mekanismer. Kontrollera att rekylbromsarna inte läcker. Utför provrekylering. Se Stridsvagn 122B Reparationsbok del 4 Torn-B0 Allmänt, Eleverande system Provrekylering. Kontrollera återigen att rekylbromsarna inte läcker. Utför test av framförare. Se Stridsvagn 122B Reparationsbok del 4 Torn-B0 Allmänt, Framförare Kontroll. Kontrollera rökkastarnas elektriska avfyring. Rikt och eldledningssystem Utför Fellokaliseringstest (FLOK), se Stridsvagn 122B Reparationsbok del 4 Torn-B49 Intern testutrustning, Intern testutrustning Fellokaliseringstest (FLOK). Kontrollera oljenivå i sidriktväxel samt att läckage inte förekommer.

15 Vårdsystem FM M Sida 11 av Vart 8:e år Lednings- och sambandssystem Utför kontroll av Ra 180 enligt Stridsvagn 122B Vårdsystem FM, MVSCHG, kolumn F. Kontrollera vred och fastsättning. Utför interntest Ra 180. Utför funktionskontroll Ra 180. Utför Systemtest för LSS, se Stridsvagn 122B Reparationsbok del 4 Torn- B49 Intern testutrustning, Intern testutrustning Systemtest (SYST). Antennsystem Utför SVF-mätning. Telehjälm MT Utför fullständig kontroll av Telehjälm enligt Stridsvagn 122B Reparationsbok del 2, Torn alternativt enligt Stridsvagn 122B Vårdsystem FM, MVSCHG, kolumn F. Optik Kontrollera och vårda optiken enligt 2 Åtgärder före förvaring sida 5. Kontrollera sikte med laseravståndsmätare enligt M Instruktion för prestandakontroll. Övrigt Utför övriga åtgärder enligt Förrådsställning, Torrluftsförvaring och Laddning i 2 Åtgärder före förvaring sida 5. Fordon Byt oljor. Byt drivmedel. Vapen Byt rekylvätska. Smörj om vapnens lopp och mekanismer.

16 Vårdsystem FM M Sida 12 av 14 4 Åtgärder vid utlämning LE-D A-870A-B / Leo 2 122B 4.1 Åtgärder i fredstid och vid mobilisering OBS Kontrollera att fordonet inte är belagt med automatiskt körförbud i fredstid. I fredstid gäller bestämmelserna i M FAG F, Grundtillsyn av fordon. De innebär i korthet att om fordonet förrådsställdes inom 90 dagar efter att grundtillsynen utfördes får fordonet brukas högst 45 dagar vid ibruktagandet efter långtidsförvaringen. Hade längre tid än 90 dagar förflutit mellan grundtillsyn och förrådsställning har fordonet automatiskt körförbud. Fordonet skall då godkännas vid kontrollbesiktning innan det får brukas i fredstid. Fordonet får dock köras från mobförrådet till kontrollstationen, efter det att särskild tillsyn utförts omedelbart före körning. Utför Åtgärder vid mobilisering, se 4.2 Åtgärder vid mobilisering sida 12. LE-D A-871A-B / Leo 2 122B 4.2 Åtgärder vid mobilisering STRV 122B Har fordonet med regnr... AUTOMATISKT KÖRFÖRBUD när det tas i bruk i fredstid? JA... NEJ... Namn, befattning... Datum... Stäng av torrluftsanläggningen. Tillslut öppningen för tornkulsprutan med tätningsproppen. Förrådsställ torrluftsutrustningen. Lägg tillbaka handbrandsläckare och kontrollbok i vagnen. Lossa anslutningen för laddningsstationen från uttaget bak på vagnen. Anm I nödfall kan vagnen bogseras från förrådet efter det att torrluftsanläggningen och laddningsstationen kopplats bort. Kontrollera att parkeringsbromsen är lossad. Lossa vid behov parkeringsbromsen med nödlossningsanordningen, se Stridsvagn 122B Instruktionsbok-16 Handhavande, Nödlossning av parkeringsbroms Handhavande.

17 Vårdsystem FM M Sida 13 av 14 Sätt dit dräneringsskruvarna i tornet och framtill i chassit (skruvarna förvaras i fack 10). Stäng luckorna till fack 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11 och 12. Stäng luckorna över batteriutrymmena och NBC-luckan. Sätt dit mynningsskyddet på eldröret. Sätt dit mynningsskydd på rökkastarna. Kontrollera olje- och kylvätskenivå (över minnivå för kall motor). Ställ huvudströmställaren i läge "2", vänta i tre minuter och starta därefter motorn, i enlighet med Stridsvagn 122B Instruktionsbok-16 Handhavande, Motor Start av motor. Stäng förbränningsluftlucka mellanvägg (mellan stridsrum och motorrum). Kör med så små styrrörelser som möjligt ut vagnen ur förrådet. Spänn banden. Bromsa fast vagnen med parkeringsbromsen, låt motorn vara igång. Lossa kanonen från transportstödet. Rikta sakta tornet och kanonen med reservriktdonet. Kontrollera hela riktområdet. Sätt dit den taktiska terminalen. Välj driftnivå Observation och kontrollera belysning och inställningar på vagnchefens sikte/ir-sikte, skyttens sikte/ir-sikte, ledningsstödsystem och lägesinvisare. Utför åtgärder före användning enligt Stridsvagn 122B Vårdsystem FM, MVSCHD. För in uppgifterna i kontrollboken. Utför snarast möjligt vecko-, månads- och halvårtstillsyn enligt Stridsvagn 122B Vårdsystem FM, MVSCHS.

18 Vårdsystem FM M Sida 14 av 14

19

20 *PM * M