Skrivelse om tiggeriets konsekvenser på Södermalm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skrivelse om tiggeriets konsekvenser på Södermalm"

Transkript

1 Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Handläggare Christina Koistinen Telefon: Till Södermalms stadsdelsnämnd Skrivelse om tiggeriets konsekvenser på Södermalm Svar på skrivelse från Christoffer Järkeborn med flera (M) och Leif Kroon (KD) Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. Ann-Christine Jenvén stadsdelsdirektör Emma Holmgren t f avdelningschef Sammanfattning Skribenterna vill ha en lägesrapport för stadsdelsområdet när det gäller EU-medborgare som tigger på gator och använder sig av olovliga sov- och boplatser. Förvaltningen ser att det blir olägenheter i samband med att fattiga EU- medborgare bosätter sig på platser på stadens mark och att de ägnar sig åt tiggeri. Förvaltningen har nära samverkan kring frågan med områdespoliserna inom lokalpolisområde Södermalm. Förvaltningen har också en fältförlagd socialsekreterare, som följer förhållanden gällande EU-medborgare som ägnar sig åt tiggeri på Södermalm. Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Medborgarplatsen 25 Box Stockholm Telefon stockholm.se Enligt polisens bedömning finns det cirka 50 tiggare på fasta platser på Södermalm. Förvaltningen bedömer att det finns ett flertal övernattnings- och bosättningsplatser inom stadsdelsområdet. Bosättningsplatser är platser där det till exempel finns uppsatta tält. Övernattningsplatser är där någon sover på natten men som packar undan sina tillhörigheter dagtid. Det finns mellan sex och åtta övernattningsplatser och tre bosättningsplatser inom stadsdelsområdet. Levnadsstandarden och de sanitära förhållandena är mycket dåliga på bosättningsplatserna.

2 Sida 2 (5) Ärendet Södermalms stadsdelsnämnd överlämnade den 17 maj 2017 en skrivelse från Christoffer Järkeborn med flera (M) och Leif Kroon (KD). Skribenterna vill ha en lägesrapport för stadsdelsområdet när det gäller EU-medborgare som tigger på gator och använder sig av olovliga sov- och boplatser. För att nämnden ska få en helhetsbild över situationen och därmed kunna få förutsättningar för att kunna vidta verkningsfulla åtgärder vill skribenterna att förvaltningen utreder omfattningen och allvaret i situationen för utsatta EU-medborgare i stadsdelsområdet. Med anledning av ovanstående vill skribenterna ha svar på följande frågor: 1. Hur många utsatta EU-medborgare bedömer förvaltningen ägnar sig åt tiggeri i stadsdelsområdet samt hur många av dessa bedöms vara barn eller ungdomar? 2. Har förvaltningen en uppfattning om hur långa tidsperioder de tillresta EU-medborgarna vistas i stadsdelsområdet? 3. Hur många olovliga sov- och boplatser för utsatta EUmedborgare beräknar förvaltningen finns i stadsdelsområdet samt hur bedömer förvaltningen att levnadsstandarden och de sanitära förhållandena är för de boende vid dessa boplatser? 4. Hur bedömer förvaltningen att situationen med tiggeri och olovliga boplatser påverkar tryggheten i stadsdelsområdet? 5. Hur bedömer förvaltningen att lägesbilden ser ut angående misstänkt människohandel och utnyttjande av utsatta EUmedborgare? 6. Vilka åtgärder har förvaltningen fått i uppdrag att utföra under 2017 för att hantera situationen med utsatta EUmedborgare som ägnar sig åt tiggeri samt hanteringen av olovliga sov- och boplatser? Ärendets beredning Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab i samarbete med sociala avdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 12 september, pensionärsrådet den 11 september och rådet för funktionshinderfrågor 12 september 2017.

3 Sida 3 (5) Förvaltningens synpunkter och förslag Förvaltningen ser att det blir olägenheter i samband med fattiga EUmedborgare som bosätter sig på platser på stadens mark och att de ägnar sig åt tiggeri. Förvaltningen har nära samverkan kring frågan med områdespoliserna inom lokalpolisområde Södermalm. Förvaltningen har också en fältförlagd socialsekreterare, som följer förhållanden gällande EU-medborgare som ägnar sig åt tiggeri på Södermalm. 1. Hur många utsatta EU-medborgare bedömer förvaltningen ägnar sig åt tiggeri i stadsdelsområdet samt hur många av dessa bedöms vara barn eller ungdomar? Polisen uppger att det är svårt att säga hur många EU-medborgare som ägnar sig åt tiggeri på Södermalm. De bedömer att det finns cirka 50 tiggare på fasta platser på Södermalm. Därtill finns ett antal ambulerande tiggare som samlar burkar, spelar musik och som i viss mån begår brott, enligt polisen. Åldern på tiggarna bedömer polisen vara 18 år och uppåt. Om det skulle komma till förvaltningens kännedom att barn eller unga under 18 år ägnar sig åt tiggeri agerar förvaltningen utifrån lagstiftningens möjligheter. Socialtjänsten har skyldighet att agera på olika sätt för att skydda och hjälpa barn och ungdomar som far illa. 2. Har förvaltningen en uppfattning om hur långa tidsperioder de tillresta EU-medborgarna vistas i stadsdelsområdet? Frågan om hur långa tidsperioder EU-migranterna vistas i stadsdelsområdet är enligt polisen svår att svara på. Somliga tycks stanna tre månader och därefter kommer andra tiggare till de fasta platserna. Några stannar troligen längre än de tre månader som tillåts. 3. Hur många olovliga sov- och boplatser för utsatta EUmedborgare beräknar förvaltningen finns i stadsdelsområdet samt hur bedömer förvaltningen att levnadsstandarden och de sanitära förhållandena är för de boende vid dessa boplatser? Förvaltningen bedömer att det finns ett flertal övernattnings- och bosättningsplatser inom stadsdelsområdet. Bosättningsplatser är platser där det till exempel finns uppsatta tält eller det börjat byggas på något vis på platsen. Övernattningsplatser är platser där någon sover på natten men som packar undan sina tillhörigheter dagtid.

4 Sida 4 (5) Det finns mellan sex och åtta övernattningsplatser på Södermalm. Mellan fem och tio personer bedöms övernatta på respektive plats och troligen fler vid parkleken Bergsgruvan. Det finns också några kända bilar i vilka det övernattar EU-migranter. För närvarande bedöms det också finnas tre bosättningsplatser inom stadsdelsområdet. På spåret till järnvägstunneln vid Eriksdal finns för tredje gången en bosättning. Vid två tillfällen har det tidigare genomförts avhysning på platsen. Förvaltningens fältförlagda socialsekreterare närvarar vid avhysningar som genomförs av polisen och kronofogden. Levnadsstandarden och de sanitära förhållandena är mycket dåliga på bosättningsplatserna. 4. Hur bedömer förvaltningen att situationen med tiggeri och olovliga boplatser påverkar tryggheten i stadsdelsområdet? Förvaltningens fältförlagda socialsekreterare och samordnaren för det trygghetsskapande arbetet inom stadsdelsområdet menar att människor i allmänhet undviker bosättningsplatser men att tryggheten på gatan inte tycks påverkas av bosättningsplatser och tiggeri. 5. Hur bedömer förvaltningen att lägesbilden ser ut angående misstänkt människohandel och utnyttjande av utsatta EUmedborgare? Vad gäller misstankar om människohandel uppger lokalpolisen på Södermalm att de inte har någon kännedom om sådan. Däremot menar polisen att mycket av det tiggeri som bedrivs tycks vara organiserat så till vida att det sker någon slags utsättning på morgnarna bland annat vid Zinkensdamms tunnelbanestation och även andra tunnelbanestationer. 6. Vilka åtgärder har förvaltningen fått i uppdrag att utföra under 2017 för att hantera situationen med utsatta EUmedborgare som ägnar sig åt tiggeri samt hanteringen av olovliga sov- och boplatser? Förvaltningen har medverkat vid en avhysning under Inga andra åtgärder har genomförts från förvaltningens sida under 2017 för att hantera EU-medborgare som ägnar sig åt tiggeri. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

5 Sida 5 (5) Bilaga Skrivelsen