Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu"

Transkript

1 Nr Ur håt: Storm gott sjömaskap Ett hjdudrad party GSO vardagsrummt Exkusva kotor Hösts smktrdr Wrocaw Boktps... myckt mr V sökr dg som V v sökr gå r dg vkt! som v gå r vkt! V tstkör vårt ya vktmskgsprogram Kom gåg. Nu sökr v dg som v dta V tstkör grupp på vårt 15 ya prsor vktmskgsprogram måt att gå r Kom 100 kg gåg. vkt. Nu sökr v dg som v dta grupp på 15 prsor måt att gå r Kostad 499:- + mat Tst td 3 vckor. 100 kg vkt. Löpad programstartr. Bgräsat Kostad ata 499:- patsr. + mat Tst td 3 vckor. Löpad programstartr. Bgräsat ata patsr. V ka vktmskg Läs mr V ka på: vktmskg Läs mr på: -33 kg -33 kg H H Asök rda dag! Skrv ågra radr om dg sjäv varför du v gå tstgrupp. Asök rda dag! Skrv Rg, ågra maa radr r om skcka dg sjäv d varför asöka du v sast gå 1/10. tstgrupp. Rg, maa r skcka d asöka sast 1/10. Lé Lé Ssjös Foatg FLYT BORT STRESS OCH SÄRTA! Har Du adrg adrg foatat? Tsta u! Första gåg 10% Adra gåg 20% Gär tom 15 oktobr 2012 (ka j kombras adra rabattr) Dataväg Askm T: ob: Bokg Sväg högr vd Båtsmastorpt åt dg sprras på Exkusva kotor Hovås sowbrry Busss suts Hovås Söbärsväg 2 atratvt Årkärrsväg Hovås Tfo

2 2 3 Ett hjdudrad Gard Party Grävmask 1,8 to uthyrs Bdr frå västr: E föröjd gäst, Ja Jgryd. Jubar sjäv, Ack Töp övrraskad Ptr Erksso gör tré. arssa Grgr Björkud som båda går på fst frar 40-årg bröopsdag. Gratts på födsdag öskar Eva Rc. ttbd: Ptr Erksso sjugr för Ack. Adra rad bdr frå västr: Förgrud Aa-Kar Töp part Chrstr Johasso Eva Hasso. Sväg om, Ack Ptr. Chrsta Kra Dybck sjugr för ATRÄDFÄLLNING TRÄDFÄLLNING bakgrud Jmmy Jdhd dam. Goda väa La Laft som var vggstaar t d övrraskad muskudrhåg. OCH TRÄDVÅRD OCHck, TRÄDVÅRD d 3 st ttbara skopor. Prs dag kr xk. moms. Prs hg kr xk. moms. Fs för avhämtg Bda atratvt ka trasport ombsörjas t rmg kostad. Kotakta ka Larsso ma: 580 D första ju v Ack Töp fra sommar trädt t dt gada 60-tat hop sa vär Ätg vår & sommar! SNART ÄR SOAREN HÄR... fatastskt Sart ärså vtr här Kom hjäpr v dg... däck/fäg Hör oss så hjäpr v dg Ätg vår & sommar! Ätg vår & sommar! övrg däcksrvc. däck/fäg r övrg däcksrvc. Kom så hjäpr v dg däck/fäg Brgvärm.Brgvärm. Så avacrat Så avacrat att att dt är kt. dt är kt. NIBE BERGVÄREPUPAR Kom så hjäpr v dg däck/fäg övrg övrg däcksrvc. däcksrvc. Brgvärm. NIBE F1245 sättr ht y stadard för uppvärmg NIBE BERGVÄREPUPAR Så hmmt: säkt rgkostad att upp t 80% avacrat rvoutorad dspay gör d båd kar CK ALLT CK ALLT D Ä C K O C H FÄ LG NYHET PERSONBIL D ÄDCÄKCOKC OH CFÄH LG FÄ LG D ÄD CÄTT H CFÄ ÄKCOKC O H LG FÄ LG DPLÄERSONBIL C ERSONBIL K O C H FÄ LG P DPÄERSONBIL C ERSONBIL K O C H FÄ LG S PPÄTT ERSONBIL L ÄTT LP ERSONBIL LÄTT L ÄTT Kom t oss, LÄTT v är xprtr på NIBE värmpumpar. SSSÅHJUL S L ÄTT Byt däck! Byt däck! 150*240 cm d GREEN X-märkta däck frå ch får du atd hög säkrd GREEN X-märkta ht, åg vsägd samtdäck ågtfrå ch får du atd hög säkrrumotståd vkt bdrar ht, åg vsägd samt ågt t mskad bräsförbrukg rumotståd bdrar mskat COvkt -utsäpp. 2 t mskad bräsförbrukg Läs mr om chs produktr mskat CO2-utsäpp. på Läs mr om chs produktr på Kom så Kom så hjäpr v dg hjäpr v dg däck/ däck/ fäg övrg fäg övrg däcksrvc. däcksrvc. PS BLACK PS 485 PS 347 PS 431 SÅHJUL SS SKÅHJUL S Byt däck! D ÄSCÅHJUL R E PA R AT I O N ÅHJUL SRSÅHJUL D Ä C KS E PA R AT I O N ÅHJUL ÄK CR K R E PA R AT D ÄDCD O NI O N ÄECPAKRPA HATORITAT E LI OL N T ERLAT L ION DDDDÄÄÄÄCCCCKKKKRHRHEOEOPA L E LI O LN D Ä CDKÄRCEKPATHEORLTAT K H O T ELLA L DEÄLÄEBCCLETA DDD KBHETA OL TA E L L DD ED LÄ B ETA L A CEKL BH ETA O T ELLAL D E L BBANK ETA L A GE ONEY DONEY E L B ETA LA GEGE ONEY BANK BANK E L B ETAöskar LA Väkoma Da prsoa GEDONEY BANK GE ONEY BANK Vktor Hassbads gata 2, Västra Fröuda GE ONEY BANK T: Däcksrvc AB ED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT d GREEN X-märkta däck frå ch får du atd hög säkrht, åg vsägd samt ågt rumotståd vkt bdrar t mskad bräsförbrukg mskat CO2-utsäpp. Läs mr om chs produktr på Däck Väst Brts Däck Väst Vctor Brts Däcksrvc AB Hassbads gata 2Fröuda Vktor Hassbads gata 2, Västra Vktor Hassbads gata 2, Västra Fröuda Västra Fröuda t: t: , 88, Kom så dt är kt. ffktvar ä sa förgågar. Dt gör att du på tt Brgvärm. NIBE F1245 sättr ht y stadard för uppvärmg smdgt sätt ka styra förbrukg övrbcka xm hmmt: säkt rgkostad uppskapa t ga, 80%prsoga pvs drfttd r Så avacrat attstägar. NIBE BERGVÄREPUPAR hm har dock oka bhov u kompttrar v NYHETdspayOka rvoutorad gör d båd kar dt är NIBEya F1245 sättrkt. ht stadard för uppvärmg d grato y basmodra NIBE F1126 ffktvar ä sa förgågar. gör att tt hmmt: säkt rgkostad upp t 80% NIBEDt F1226. Äv d du på hög prstada NIBE BERGVÄREPUPAR rvoutorad dspay gör d båd kar avädarväga smdgt sätt ka styra förbrukg myr. övrbcka xmffktvarm ä sa förgågar. Dt gör att du på tt Avacrat, kt oavstt mod. Kom tpvs oss, drfttd r skapa NIBE ga, prsoga stägar. F1245 sättr ht y stadard för uppvärmg smdgt sätt kabrgvärmpumpar styra förbrukg övrbcka xmläs mr om våra på v är xprtr på NIBE värmpumpar. pvs hmmt: säkt rgkostad upp t 80% drfttd u r skapa ga, prsoga Oka hm har dock oka bhov kompttrar v stägar. rvoutorad gör d kar v Oka hm har dock dspay oka bhov båd u kompttrar NYHET d ya grato basmodra NIBE F1126 ffktvar ä sa förgågar. Dt gör att du påf1126 tt d ya grato basmodra NIBE smdgt sätt ka styra förbrukg övrbcka xm NIBE F1226. Äv d hög prstada NIBE F1226. Äv d hög prstada pvs drfttd r skapa ga, prsoga stägar. avädarväga myr. avädarväga myr. Oka hm har dock oka bhov u kompttrar v Avacrat, m kt oavstt mod. NYHET Kom t oss, d ya grato basmodra NIBE F1126 Avacrat, m kt oavstt mod. Läs mr om våra brgvärmpumpar på v är xprtr på NIBE värmpumpar. Läs mr om våra D ÄDCÄKCOKC OH CFÄH LG FÄ LG DPÄERSONBIL K O C H FÄ LG PCERSONBIL ERSONBIL LÄTT LPÄTT NIBE F1226. Äv d hög prstada avädarväga myr. brgvärmpumpar på Avacrat, m kt oavstt mod. Kom t oss, v är xprtr på NIBE värmpumpar. Läs mr om våra brgvärmpumpar på GAK srvc AB När dt gär värm vor fastghtr LÄTT S S T Bsök vår hmsda SÅHJUL S SÅHJUL D Ä C KSRÅHJUL E PA R AT I O N D Ä C K R E PA R AT I O N L ION DDÄÄCCKKRHEOPAT ERLAT DÄCKHOTELL Asutg av bjuda gästr var stort stt hudraproctg trots att vssa gästr kom yoprrad, ågväga frå r frad g 40-årg bröopsdag. Stfa Jasso frå Jugma Jasso asvarad för d mästrga buffé. Bästa väa La Laft had a hmght ordat muskudrhåg som bv succé tota övraskg för Ack som just hö på att avsuta stt väkomstta är Ptr Erksso Chrsta Kra Dybck gjord s tr. Ptr är ju käd bad aat för s bjubad Tom Jos mtato ha får ätt s pubk att ryckas är ha uppträdr. Chrsta som har showat som d fua kock gjord s tré på vgad b a Ack förstod att dt var tt skämt var ho färd att säga ut d objuda gäst. Dt bv tt kaas måga gada skratt myckt värm frå för dtta tjocka säkt Töp massor av vär frå båd är fjärra som v förgya Acks stora dag. Dag avsutads såg av Suss Svsso Igvar Pamér samt ottdragg prsr frå Åby Gumm, Esa th Wtr Catz ad Qus. TxT: Pa ÖsTrÖ bldr : agus Ödborg Käsa av att sppa gasögo sr är otrog! Chrstr Ldarw, artst Tsta på mmra.s om du ka bhadas! Ta första stgt mot tt aktvt v uta sr gasögo rda dag. Bsök mmra.s, svara på ågra ka frågor få prmärt bskd om du ka sppa dtt syf. V har samad rfarht av övr bhadgar Prsvärd bhadg - at går prst Frå 622 kr V har kkr : Boräg, Borås, Eskstua, Gäv, Götborg, Hamstad, pr måad Hsgborg, Jököpg, Kamar, Karstad, Krstastad, Lköpg, Luå, Lud, amö, Norrköpg, Skövd, Stockhom Cty, Stockhom Gob, Stockhom Täby, Sudsva, Södrtäj, Uddvaa, Umå, Uppsaa, Västrås, Örbro Östrsud. Rg mra på för prsog rådgvg, r bsök oss på kk Götborg, La Bomm 5B. Ldad om ögoasr

3 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 4 5 Åtr dags för PÅ PLATS att komma ut På Pats västr har utövr vag dstrbuto tdgsstä på föjad patsr: Lé Bbotk Stadsbbotkt ara Wsg prsoa på Stato Askm r frtat trvga rbjudad för ju!. Kugsport Kugsbacka Coop forum ICA Kugsmässa PÅ PLATS I VÄSTER AB Dataväg Askm E-ma: Asvarg utgvar Pa Öström V fs svska hm arkad Pa Öström åd-frd: 10:00-18:00 Lörd-söd: 11:00-16: Johafrdsgata 7, möda Layout/foto/produkto Göra Ldskog, Sdmakar AB Rdakto: Pa Öström, Ros-ar Sadbrg, Göra Ldskog Aosförsäjg Pa Öström , Ros-ar Sadbrg , Dstrbuto VTD tdgsstä Höst är här ED BE- SKED. I skrvad stud rgar båsr dt för fut dt käs tryggt varmt att vara omhus. Nyg storhadad jag jus för att ysa upp g mg d värm som so tdgar gtt sagsgt stortrvs jag dt tdga ftrmddagsmörkrt. I dt här umrt får du öva dg på dt gska språkt. Du får träffa Radk Pokowsk som skrvr om s hmstad Wrocaw där dt fs fra, stora svska förtag som är tabrad där. Lkavä är dt måga svskar som studrar på oka högskoor stad. Du kommr att få föja has brätts fra ummr has brättsr gr dg Husdjurshäsa Hj! V udrar vad dt ka vara som kar våra kattrs öro. I famj har v ICA Focus Gårda huskatt som är 3 år så adoptrad ICA Kvatum v aa huskatt våras. D adoptrad katt har atd kat sg myckt Orgohust, Hovås asthuggstorgt mot öro v fudrar på om dt Vasagata var ormat för hoom. E måad ftr Stgbrgstorgt Dags att byta t vtrdäck! att adoptrat hoom börjad vår första katt att ka mot huvudt d Hag Légata Däckförsäjg! katt har adrg kat sg tdgar. a Däckförvarg! ka s svart skrt öro på dom. V Lågdrag försökr torka bort dt tops m dt Rg för tdsbokg prsuppgftr kommr ha td ytt. Askm Häsgar frå fam. Nsso Ssjö Väkomm ÖB Ssjö Hj öskar P Stato Askms Statosväg T: Dt är t ovagt att kattr Ch Rstaurag Aquar Fröuda Torg Bstro/Sv Hm Väkomm öda t oss på Bstro! Särö Dags rätt fram t k. 15 Hgmy årt rut Särömott Pastabuffé pzzabuffé Vada Väkoma! V rbjudr kötträtt, fskrätt, vgtarsk rätt samt vckas saad. Vada trkat T aa rättr går stor saadsbuff, oka dryckr, kaff, bröd smör. V tar mot bstägar på mat, smörgåsar samt tårtor. ICA Oas får öroskabb därför är dt möjgt att ra kattr har smttats. Skabbdjur vr främst örogågara förs ätt övr ma kattr. Hudar ka också smttas äv om dt t är så vagt förkommad. Öroskabbsfkto brukar g ordtg kåda öro ofta sr ma mörkt torrt skrt r örogåg. Skabb försvr t av sg sjävt uta måst bhadas bort. E vträr ka hjäpa r dtta samt utföra öroudrsökg för att utsuta om dt adra orsakr fs t kåda. Har katt vart fktrad av skabb äg td ka örogågara få kroska förädrgar som t.x. poypbdg. Poypr ka göra örogåg tråg, varm fuktg prdspora för baktrfktor. När skabbfkto har bhadats kommr bdg av öroskrt saokt mska. Om ma v rgöra katts öro är dt bäst att t aväda tops. d tops ka ma råka pta r skrt så att dt packas vd ra vd trumha. Har ma otur ka ma skad d ömtåga hud r t.o.m. göra södr trumha. Gå stät t tt apotk r vträrkk hada tt örorgörgs för katt. dt häs örogåg såda mägd att dt ästa rr övr, massra s örogåg åt katt skaka ur. a ka torka bomu ftråtm bara yttrsta d av örat. Hj Aa! Jag vt t vad jag ska göra m fraska budog Nro. Ha tyckr om att jaga gtgar bad får ha dm mu. Dt har hät att ha bvt stuck så att äppara svuat. Jag försökr att säga åt hoom att åta b m ha sprgr ös på tomt vd sommarstuga då ka jag t kotrora vad ha gör. T på köpt fs dt gott om gtgar. Ka dt vara fargt för hoom att b stuck? Tack för tps, Btta fraa Hj Btta! D fsta hudar karar av att få tt staka gtgstck då då. Dt Tryck arkbadt Tryckr Aosmatra , a: Gästskrbtr dtta ummr är: ar Farah Foro Oa Hdrud Aa Kjé Kth Lto Jy Nybrg frå Askms Bbotk, Radk Pokowsk Oa Toft Esabth Öhma. Gästskrbtr Öskar du komma kotakt ågo av våra gästskrbtr? Hör av dg t oss på t r trssat kuskap om Po. Tdg är späckad trssata artkar framgt sku jag uppskatta om du sjäv ka komma försag om späad äsg tdg. Kär du ågo som har tt trssat vadsöd? Hädr dt ågot d omgvg som du tror att tdgs äsar v vta mr om? Oavstt äm, hör av dg. Kask äv du sjäv v skrva om ågot som du brr för. Hoppas du br öjd d här tdgs hå v ss g sutt av oktobr. Vä mött Pa ÖsTrÖ svuar t så går dt övr ftr ågo dag. Rsk fs dock att tt stck tt käsgt områd som mu ka få svagt att svua då orsaka adöd. E frask budog är brachycpha typ av hud kort os som ofta är tråg svagt stt ormatståd. E hud som är tråg svagt öpr störr rsk för adöd om d svuar hasrgo. I ormaa fa brukar jag t rkommdra att hudägar har kortso hmma för säkrht sku m häsd t ras Nros bäght att jaga bta ftr gtgar är dt t så dumt. Kortso ka gs för att dämpa akut svuad hasrgo som första åtgärd för att udvka adöd, om märkr att hud br stuck mu. Hud ska dock omgåd tas t vträr för obsrvato. Boka tt bsök hos d vträr för kosutato fråga. LycKa TLL aa KJLLÉ. Lg. VTrÄr O SPALTEN Har du fråga? Skrv tt ma t spats ya arbtar s. I varj ummr kommr ho att väja ut tt par frågor som pubcras. Om d fråga t br bsvarad så går dt bra att rga drkt t kk Ltt Swd Wrocaw Ovr 200 Swdsh compas, arg commuty of Swdsh studts, Swdsh kdrgart, a shop wth Swdsh products, ad th strt a Swdsh ths s Wrocaw: th 4th argst cty Poad stuatd th southwst part of th coutry. Its popuato of 630,000 maks t vry smar sz to Gothburg. A rowd Brtsh hstora Norma Davs a Wrocaw th crocosm of Ctra Europ as h bvd that th coxstc of varous cuturs ad atoats th cty rfcts th xprc of th tr Ctra-Europa rgo, whch hstorcay has b a mtg pot of dffrt atoats. Athough foowg dramatc war xprcs Wrocaw s tratoa charactr was rpacd by commustc homogty, ow th cty s comg back to ts roots ad rvvg ts mutcutura atmosphr. Swdsh pop ad Swdsh busss pays a ky ro ths davor. Vovo s o xamp. As a cosquc of yars-og vstmts by th compay, Wrocaw has bcom hom of th argst Vovo bus factory th tr Europ. Th compay sts a xamp of how two dstat commuts of Gothburg ad Wrocaw cooprat to achv a commrca succss o a goba sca. Wrocaw cas tsf th mtg pac. I dcdd to chck how tru that s ad s f I ca mt thr ay trstg Swdsh pop. I woud k to troduc you wth Pt Brd a studt ad a Swdsh tachr from amö, who w tak about th Swdsh sd of Wrocaw. Lvg th Swdsh dy abroad I got to kow Pt through a frd. O our trvw day w mt hs apartmt th ast part of Wrocaw a cozy gr ara surroudd by o of Poad s argst park compxs (Park Szczytck). A th houss hr ar spacous post-grma vas surroudd by arg gr gards rch wth coorfu fowrs. Th sc, camss, cass, ad abudac of gr spacs rmdd m of a Swdsh dy that I xprcd wh vstg th Gothburg Archpago. Rght pac for a homsck Swd, I thought ad smd to mysf gog through th ma gat. Pt grtd m wth a oud Varsågod ad I foowd hm to th gard whr w st dow udr th tr to hd from th su. Wrocaw s kow for bg th sust cty Poad trms of th umbr of suy days durg a yar, so such a gard s a bssg hr. Wrocaw s archtctur - cty ctr. I: So, Pt, I m ray curous about what brought you hr. Ca you dscrb from th vry bgg your coctos wth Poad? P: Sur. It s a og story, fu of strag psods so tak your ots carfuy. I com from a Swdsh- Posh famy. y fathr was from Soa Stockhom ad my mothr from Poad. I was bor ad grw up amo. I: Wh was th frst tm you vstd Poad? P: y frst vst was 1982 wh I was 2 yars od. y fathr was a trprur ad h saw a busss opportuty Poad. H had qut a fuy ad orga da, actuay. H watd to produc ad s sg-us daprs. At that tm Posh parts usd to us mutp-us daprs that had to b washd ach tm th baby mad a mss. I a ss, my fathr was a rvoutoary. Ut ow I ca hm th dapr kg (augh). Ufortuaty, th busss dd t succd. I: What do you rmmbr th most from your vsts to Poad as a kd? P: I rmmbr bg xctd ach tm wh crossg th bordr. As a tt boy, I joyd watchg posh sodrs wth thr bg scary gus. I was shootg at thm wth my tt toy gu. I kd th thr ad ucrtaty ft ths part of Europ. Now othg s ft from that fg ad Swds ar o ogr grtd wth suspco but rathr wth a warm sm. Athough I mss th thr, bg a bggr boy ow I udrstad that th chags that took pac wr for th bttr. Aothr fuy mmory was from a vst to a toy shop Poad. I ray watd to gt o of thos coo toys thy had thr. y mum sad w woud com back aftr dog som rrads but for hr surprs ad my dspar o hour atr oy mpty shvs wr ft. I coud oy cry. I a cotrod coomy at that tm thr was a scarcty of products. Pop had Pt Brd a studt ad a Swdsh tachr from amo. moy but thy dd t hav aythg to spd t o. So thy savd t. Wh som products suddy appard o shvs, thy woud gt sod vry qucky. I: Lt s tak ow about your vst to Poad as a adut. How dd t com about that you dd up to Wrocaw? P: I vd Swd ad had a stab ad saf job thr. But I ft that somthg was mssg. I ca t dscrb what that was mayb that thr I xprcd Poad as a chd. So I wt to Poad ad foud a job Krakow frst. I dd ot spak Posh w at that tm so I aso rod to th Posh hgh-schoo to work o that. Th I dcdd to go to th uvrsty Poad. I hard that th Uvrsty of Wrocaw startd a program c for forg studts. Ecouragd, or actuay prssurd by my mothr, a doctor hrsf, I dcdd to gv t a go. But aftr two yars I razd that c s ot my cup of ta ad I chagd my major to tratoa ratos. I: I Swd I hav mt may pop who study or studd c Poad. Ca you t m mor about opportuts for Swdsh studts Wrocaw? P: P: Ys, fact thr ar may c or dtstry studts ot oy from Swd but from who Scadava. Wrocaw offrs a cours dsgd spcay for forg studts. As far as I am awar thr ar 250 tratoa studts o ach yar of that program so at ay momt aroud 1500 forgrs study c hr. ost of thm ar from Scadava, spcay from Swd ad Norway. Uk rguar programs at Posh uvrsts, whch ar fr of charg v for Swdsh pop, you hav to pay for ths spca programs. But prcs ar affordab ad th quaty s hgh. Aftr th program most Swdsh studts go back to Swd or v to Norway, whr thy ca gt w pad jobs th hath-car sctor. What s aso trstg about Swdsh studts Wrocaw s that may of thm, at ast a haf I woud say, ar from Prsa morty. I thk thr s st a probm wth dscrmato Swd a ss that Swds wth dffrt thc backgroud oft fd t mor dffcut to gt to ca ducato ad profsso. It s vsb wh you cosdr th proporto of pop from morts studyg c at Swdsh uvrsts athough I do ot hav prcs statstcs, thy cary sm to b udrrprstd. Comg to Wrocaw ca b a good atratv for thm to pursu a dram carr. To b cotud I th xt part of th trvw I w tak wth Pt about Swdsh commuty Wrocaw. You w fd out what Swdsh pop do thr, I w tak you to Swdsh corrs th cty, ad tak about fuy strotyps th Pos hav rgardg th Swds. TxT: radk PoLKowsK About th author I cam to Swd ast yar to study for a astr s dgr at th Uvrsty of Gothburg. Th da to wrt a artc cam to m durg my summr vst to Poad. Wrocaw s my homtow but oy aftr vg for a wh Swd, I suddy startd to otc Swdsh aspcts of my ow cty. Bfor, I hav vr ookd at t from ths prspctv. Th, I aturay bcam curous about th f of Swdsh commuty thr. I hav travd a ot durg my studt f. I hav b a studt Scotad, South Kora ad ow Swd. O thg I joy so much about travg ad dscovrg cuturs s makg coctos btw dstat, at frst gac ot smar pacs. Thrfor, I woud k to wrt a fw mor artcs about coctos btw Gothburg or Swd ad othr cts abroad. I w try to mt mor pop k Pt ad I hop you ca rad mor of my stors th futur. If you hav ay suggstos or commts about ths or futur artcs, pas sd m a -ma:

4 6 7 Exkusva kotor Frå Säröd, väg 158, har ma kuat föja byggadt av tt ht ytt täkad om kotor. E stor svart kub har växt fram udr D karaktärstska boxara kara färgr, som skjutr ut frå husvt är bakogr ft södräg. Dt bjudr t studs frht, särskt är hm är kar. Vad är dt då för byggad? E orm va? Nj, dt är framtds ya kotor. Tus kvadratmtr futurstsk yta som sart står kar att ta mot sa, förhoppgsvs, ka framtdsortrad arbtar. Robrt Dubrg, som är bygghrr, kommr tt ht ytt kocpt, rktat t förtag stark tro på sg sjäva, på framtd som v utmärka sg. Rksdag har prcs haft s årga öppgscrmo statsmstr Rfdt btoar Svrgs håg som ovatvt yskapad. Stora satsgar ska göras för att stödja utvckg småförtagad. D svarta kub gr s futrstska dsg, rätt förutsättgar för yskapad förtagsamht. Wgårdhs arktktr har ftr Framtds ya kotor växr fram ägs Säröd. I Joha Pajus hmmsträdgård. Robrt Dubrg jury t Faurödfärgsprst arktktra på Wgårdh. Frå västr: Pdr Ato, Lov Arbé, Robrt Dubrg, Traa Cmpau, Josfa Nordmark, arta Wahgr Emma, Kar Wgårdh, Car Dubrg Ezabth Hatz. Robrts dér skapat mjö som fyr krav på modrtt kratvtt. Gas btog utgör stomm hust som är kädd fasad av värmbhadad fur. Sutg är dt måat svart samfärg drkt frå gruva Fau. I hust är dt stora ra ytor uta dtajr. Iga fodr krg d höga dörrara. Absout ga str ägs gov. D karmösa gasrutora går frå gov t tak d vtmåad väggara för tak mot dustroka. Arktkt arta Wahgr har utformat hust rdg tsammas Kar Wgårdh. D kaar st för Loft Lvg käsa av takvåg Nw York. D grösa takhöjd på 273 cm gr rumm härg rymd. Btoggov är bhadad grå poxfärg. Samma typ som ma fr butkr r på vrkstadsgov. Dt käs tryggt stadgt att gå på. D gjuta govsgora får s försörjg av ctra värmpump sast tkk, som är koppad t djupborrad brgvärmaäggg. D bräkad värmförbrukg är 40 kwh pr kvadratmtr år. Kotorsokara admstrras av Bostadsrättsförg Sowbrry H d bvad mmara ägr sa okar. Hyra r årsvgft, bär drkt att ma btaar t sg sjäv. Där kommr kotort att b förtagts gt övr td kommr hyra att vara btydgt ägr ä om ma hyr av fastghtsägar. Just att äga sa okar är gaska ovagt Svrg, a ma övrga värd har dtta som tt vagt förhåad. Robrt Dubrg asr att td är mog för d här form att pacra stt förtag. Dt gr stabtt ågsktg parg för boagt. Dssutom ka dt b rktgt god affär. Av totat 10 htr är d fm på övrsta pat rut 60 kvm. Aa har stor bakog som ökar utrymmt. a har möjght att är som hst juta av studs avkoppg utomhus, förhoppgsvs sosk. D övrga fm okara är dubbt så stora bstår av två tagr. Övr pat har också stor bakog. I markpat sås ma av dt stora rummt som vttr mot södr. Pötsgt öppas dt stora gaspartt. Dt är Car Dubrg som troat fram fjärrkotro öppar upp oka så att ma får käsa av att bfa sg utomhus. Här fs möjght att ta störr objkt oka. Kask adts första garag gasport. Sutg kommr v t kotorts absouta höjdpukt. Rummt mot orr vttr drkt ut mot t oas. Ladskapsarktkt Joha Paju har skapat åt ha kaar för Hmmsbru. Hust ggr sutträg m sx mtr fram t brgvägg. Där har Joha skapat tt utomhusrum uk karaktär. Förutom d mäktga brgvägg som utgör fod, är spajér dt som skjr mot gra. Vdvt har tagt sg ma ka aa hur vackrt ummgt dt kommr att b d här ht tysta kppträdgård. I d grusad yta ggr crk av grat. Lugt äggr sg övr dg. Här kommr sprato, tato du fr dg sjäv. Är du omhus får du tryckt av att rummt fortsättr gom gast fram t brgvägg. Dt br sa tt atur. E dag stht - dagsrtrat I Guds tystad får jag vara, sta ordös uta krav Ibad ka v bhöva adrum, dra oss uda vardags strss brus. E rtrat är rträtt frå vardag som gr möjght att få ya prspktv. I rtrat får ma möjght att möta sg sjäv Gud gom tystad bö. Att da dags tystad ka b stor adg rfarht r skö stud att bära sg tbaka ut vardag. Lördag d 6 oktobr Dag hår bad aat två bbtator kyrksa som bysr vt, samt gmsamt uch. Utövr dtta fs gott om td för skd va rfkto. Kask äsr du ågot uppbygggt, skrvr r tckar. Rtratdar är Sv Oa Hdrud Pats: kaskyrka Rtrat pågår k avsutas k mässa. Avgft 80 kroor kudrar uch fka. Amäa: sast 1 oktobr Bgräsat ata patsr! Väkomm frågor amäa t Oa Hdrud, t , r -post: svskakyrka.s. Väkomm att dta! Txt: PPIV Foto: Has Igmasso GSO dtt vardagsrum Götborgs Symfokr är först ut g! Sart ka v s höra orkstr vardagsrummt. Sädgara kommr av d största dstrbutoskaara Svrg. Avtat är t färdgt m bräkas b kart udr d ärmast td. För Kosrthusts bär d ya dgtaa TV-studo ågot av rvouto för möjghtra att å ut t vdar pubk. d t mdr ä åtta fasta rörga kamror ggr GSO framkat. Dt sägs bad att kasssk musk är fkutur som bara trssrar tt tt fåta mäskor. Ädå drar samma kassska musk totus mäskor är Symfokra spar på utomhussc Götapats. På atoadag kommr ma tjugo trtto tus yssar varj år. Bvsg är trsst stort! ås Pär Fogbrg är product asvarg för d ya studo. Vkt är dt största värdt dt ya t? Ha samhät har bvt så bdortrat, sägr ha. Nu ka v på tt tydgar sätt brätta vad dt hadar om. För d ygr grato som är uppvux d dgtaa mjö är dt vktgt ättar att kua s vad som skr. E koctrrad ås Pär Fogbrg udr sädg. Vträrkk hhtssy på djurs häsa! ottagg t kks vträrr djursjukskötar. Ögospcast spcast om krurg/ ortopd. Udrsökgar, oprator tadbhadgar. Rötg/utrajud, cska utrdgar häsokotror. Höft-/armbågsds rötg t SKK, v utför äv PHp rötg. Lördagsöppt Västra Fröuda. Husdjurshäsa Vträrkk J A Wttrgrsgata Västra Fröuda T Aa Särg, Krsta Karstdt, ch Larsso ås Pär Fogbrg Kosrthusts dgta studo udr sädg. På d stora skärm vsas spt scr bd frå aa åtta kamrora. Foto: Ida Rostrup. d dt ukt stora atat kamror får ma stor fxbtt måga oka kamravkar. Kamrapostora ka ädras frå produkto t produkto. För att å största möjga varato ka ma fytta kamrora ma två framförad samma kosrtprogram. Dt fs ämg ga kamramä som rör sg på podt är musk spas. Dt sku vara för störad, för dyrbart för trågt. D fm rörga kamrora står på myckt dskrta statv. D fsta av dm sys t udr kosrt. Därmot ka ma vrda kamrora sdd (paorra på fackspråk) vrda upp d (tta) zooma. Dt är tt myckt fxbt systm. Ig kamrama på sc, atså. Ha produktostamt på fyra ma sttr studo. Två kamraopratörr har fyra kamror var som d styr frå sa kotrobord. E partturäsar hår rda på vka strumt r strumtgruppr som är trssata att ta bd häräst product (oftast ås Pär Fogbrg) bstämmr vk bd frå vk kamra som ska äggas ut sädg. v jobbar gaska dmokratskt, sägr ås Pär Fogbrg. Dt är tt tamwork där aa hjäps åt. Stor dstrbutoskaa Gom dt ya avtat kommr Götborgs Symfokr att få myckt stor räckvdd för sa kosrtr. a räkar att säda omkrg åtta oka kosrtr pr säsog. Orkstr är Svrgs Natoaorkstr, så möjght att å ut t aa Svrgs hushå förägg ha värd ka på tt pa vrka sjävkar m är sjäva vrkt uk. I gt aat ad har ågo orkstr motsvarad rkssprdg som Götborgs Symfokr bräkas få d ya dstrbuto. KAVAJERBJUDANDE! Vd köp av kavaj föjr vafr byxa för hava prst! yr Abrto Suw G-star Cam Ds mf. (Går j att kombra adra rbjudad) Hdströms Hrr & Dam Stora Åväg 23 Askm Nå ut t y pubk Götborgs Symfokr är markadsdad Skadav är dt gär att utyttja ya a. a var först ut på Facbook. Stockhom kosrthus, Opra GötborgsOpra såg stora ögo vad som häd gjord kadat. GSO var först ut att vsa vdosag orkstrrpttor trvjur värdsstjäror som Dudam. D övrga sttutora såg stora ögo vad som häd gjord samma sak. GSO var först ut på Twttr först ut att bogga om s vrksamht. D övrga sttutora Och på d väg är dt g! Tack var grös doato frå Sta har GSO t bara kuat bygga d första fuutrustad dgtaa studo Svrg Skadav uta har dssutom kuat förs d fr kamror ä t.o.m. Brrsymfokra. Dssa är aars värdsdad på områdt. Nu ka v bara uta oss tbaka väta på att sädgara ska börja. Txt: Kth Lto Ot? ack rygg axar muskr dr yrs KROPPSAKUTEN Lg. Sjukgymast Js Ldbom Boshds Idustrväg

5 8 9 Storm gott sjömaskap It vsst jag att mtt v var så fascrad, sägr ha tt stort skratt. Fok Patrksso har vart jugma, bfähavar, rdar, förkämp för svsk sjöfart myckt, myckt mr. Att has v vart så fascrad fck ha kart för sg är ha börjad brätta om dt för jourast författar Ua Lto. Brätts bv bok Att kua ta storm som yss kommt ut. Ha har vart framgågsrk ma, Fok Patrksso. I s bok brättar ha s hstora som vrkg är fascrad. Ha har tt avväpad sätt ära t skratt. Ha är aspråksös m har uppbarg järvja. D, tsammas förmåga att ta mäskor övrtyga dm om sa dér är yck t has framgågar. yckt har hadat om att göra sakr så ratot koomskt som möjgt. Att t åta ågot gå t spo. Dt sads att dt adrg fög ågra måsar ftr båtara Fok Patrkssos rdrr för där bv adrg ågot avfa att kasta övrbord! V på Tjör har adrg haft ågo övrht. V har atd skapat våra jobb sjäva, sägr Fok. Att atd göra rätt för sg är t bara vktgt, dt är sjävkarht. Rato ump Fok gjord ump fotta. Fmto måadr. E prod åg ha på Skppshom Stockhom. Ha ågra adra grabbar var bordrad att göra udrhåsarbt på msvpar som sku äggas mapås. För varj dag fck d tt dtajrat arbtsschma som tmm för tmm stad vad som sku göras. Korpra Patrksso såg att dt gck att göra tdsvstr. Td som kud avädas på tt myckt ffktvar sätt; t g dght! Ha kom övrs kamratra tog upp sak bfät. Ha garatrad att arbtt varj vcka sku utföras prfkt om kara bara fck styra arbtt sjäva. Eftr vss tvka fck ha kartck. Första vcka bv grabbara kara på ågra dagar. Nästa vckas jobb gck på dag, så fortsatt dt. Dom gjord jobbt sabbt bra kud åka hm rst av vcka. E förhadar had dbutrat. Tjör-bu Fok är d ha är, brättar ha bok. Sjöma skärhamar, äv fa saogr. Ha är tjörbu pratar tjör-bu. Dakt vsad sg vara styrka. Kask hjäpt d t är ha övrtaad bfät. Dftvt har d vart framgågsfaktor sar vt. Bohusäska som taas på Tjör E mod av Wada, d första båt Fok Patrksso möstrad på. Fraktskutor av da typ var fortfarad vaga ägs d svska kust udr 1950-tat. Fok Patrksso född t sjöma m dt bv så myckt mr. Nu brättar ha om stt hädsrka v bok Att kua ta storm. stckr av. Surrad - d typska sj-jud hårt k (som skoa) på ovätad stä öppa v-jud får fok att haja t. I bok gr ha tt xmp: Jo, j frå S-k-rrham. No går s-k-ö oud. Storm försg E bra sjöma ska kua ta storm. Ord kom frå has pappa har bvt ågot av dstjära för Fok. För stormar har dt bvt, båd t havs, potskt kojukturr. Ibad var dt tufft m ha har atd håt sg på rätt kö. gåg, 1975, förorad ha tt fartyg. Ho htt Sadö gck utaför d skåska kust. tt att t trttodagsafto börjad dt bra maskrummt. Brad sprd sg fort bsättg försökt stäga d göra tätt. Att säcka var omöjgt. Nödraktr skckads upp ödarop gck ut frå Sadö. Ha bsättg samads framm på back satt vbåt sjö. Bsättg räddads m Sadö först har adrg bvt bärgad. Dt var hmskt att förora Sadö. Hmskt, m t tragskt, har Fok brättat. Aa ombord karad sg dt var dt da rktgt vktga. När Estoa gck udr sutad dt t ka yckgt. Fok Patrksso är övrtygad om att katastrof t bara brodd på tkska probm bogvsr aat. Sådat har fått ta för stor pats utrdgara, mar ha. Has åskt är tydg. Dt brast sjömaskap! Vädrt var för hår för att ma sku strra sg bd på tdtabr. Som rdar måst ma förstå att dt fs rskr ma adrg ka ta. Tdtabr kostadsjakt får t ävtyra mäskov r sjösäkrht. Järådr Låt oss backa hstor ågra dcr. När ha var 17 år gck Fok t sjöss. Dt var sjävkarht för hoom. Någo aa yrksväg fas t på karta möstrad ha på Wada tsammas s kamrat Göt. Wada var trmastad skoar som Foks pappa Patrk ds svågr Erst ägd sgad. D fyra utgjord ha bsättg. Vd da td var båttyp vag m td för d gama fraktskutora av trä börjad ra ut. Fok Göt drömd om g järbåt fck stöd av d båda ädr. Chas kom ftr ump. Patrk Erst börjad tycka att d had gjort stt uppmutrad Fok Göt att skaffa modrar båt fck d tag på bgagad järbåt på 441 to, dubbt så stor som Wada. D passad dras krav prcs. Bsättg var samma fyra ma som på Wada m är d vd tt tfä karrad Hamburg bv tuara frågad. Bfähavar var 23 år, född 1940, styrma var 22 d båda matrosra var födda på 1800-tat. Strax därftr gft sg Fok Gubrtt. Tsammas har d tr fckor. Gubrtt är också frå Skärham frå famj sjöfarar. Lvt sjöma måst vä vara bsvärgt är mak är borta störr d av årt? Nj, t för Gubrtt. Ho vsst vad dt hadad om. Båd hs mor mormor var sjömashustrur. I m kass var v 25 vr. Arto var sjömasbar, brättar ho. V var uppfödda dt här vt. På träskutoras td kom dom hm t ju m på järådr upphörd dt. Och På järådrs td. På ta kud ma fortfarad s stora fartyg trägas hmmaham Skärham. Nu är dt ästa bara frtdsbåtar. jag fckora var ju ombord varj sommar. V är vaa vd dt vt. Rdar Eftrhad fck Fok trss fra båtar. Varj båt var tt partsrdr, d.v.s. stort stt ha bsättg var dägar båt. Sjävkart bar dt att aa ombord had största trss av att drva båt så koomskt ösamt som möjgt. sta möjga bsättg uta att sjösäkrht frågasatts. Börja av 70-tat var gy år för svsk sjöfart. Fok has kogor bdad tt rdr, Nordsjöfrakt. r ä trtto uga skppar maskstr som ägd drv tt duss båtar gjord dt ösamt! 1976 gjord Fok s ssta rsa som skppar. Arbtt på ad rdrt tog för myckt td. dt dröjd äg a ha såg att ha gått ad för gott. Kask var ha d sst s omgvg som såg att dt var på dt vst. Foks förmåga att samarbta få sg fok på sa dér öst måga probm. Ibad a d s ha uppstå. I sutt av 70-tat bstäd rdrt ya båtar Odbåtaraa. D byggds Ladskroa. Götborg var myckt vktg ham för Nordsjöfrakt, m också bryktad för sa kofktbäga stuvrarbtar. När båtara byggds bjöd Fok d stuvrarbtar frå ham Götborg för att d sku g sa sypuktr på kostruktor för assg ossg. Eftr dt had måga av dm spc käsa för Odbåtara. Dt bv dras båtar, brättar Fok. Svsk rdrärg försvr Kojuktur väd dt bv tuffar tdr. Fartyg frå adra ädr kud rbjuda bgar fraktr. E stor d av probmt åg på skattsda. Had svsk sjöfart bara haft samma skattsystm som Damark r Norg had Svrg dag haft stor stab sjöfartsärg. Udr fra år arbtad Fok Patrksso tsvt för att å dt måt m fck gt ghör, var sg hos borgrga r socadmokratska rgrgar. D da kommukatosmstr som fck ågot gjort var Björ Rosgr. Ha fck gom d särskda skattrgr som fortfarad gär för svska sjömä. d hårda tratoa kokurrs räckr t dt. Skärham kud dag ha vart tt vktgt ctrum för svsk sjöfart. Istät faggas fr fr fartyg ut. här gck Nordsjöfrakt äg mot strömm växt. Nordsjöfrakt växr I börja av ttotat gck ma hop Byock Group bdad B&N, Byock Nordsjöfrakt. Tdgar had Nordsjöfrakt köpt båt för båt, u köpt ma förtag ftr förtag. T sut bv dt övr hudra fartyg, räkat frå dt första som has far Erst ägd. Ett för båd Götborgar Stockhomar övrraskad sag fotta är Waxhomsboagts båtar Djurgårdsfäja. D hamad B&N på ttotat. Jag frågar hoom om dt t måst vart spc käsa, ågot att fra, är d fck d hudrad båt. Nj, svarar ha kt. Jag had g ag om att dt var så måga. Jag trodd att dt rörd sg om tt sxtota. Dt var först är v hö på bok Ua Lto frågad mg. Jag fck ta arkv fck kart för mg att dt var så måga. Sar skds Byock Nordsjöfrakt. Istät bv dt TrasAtatc. I makts korrdorr Lvt ad öppad ya portar för Fok Patrksso. Sjöfartskrs dd t att rgrg1977 tsatt sjöfartspotsk utrdg. I d hamad Fok. Ha kom ftrsom ha satt styrs för Rdrförg för mdr fartyg. I börja käd ha sg osäkr bortkomm, m td bv Fok prso som ma yssad t vars åsktr m rspktrad. Och som kud ta storm! askbfäsförbudt had bvt oroad av Nordsjöfrakts starka stäg. Nordsjöfrakts sgad bfä var t fackasuta d var ju praktk rdar sjäva. askbfäsförbudt hotad Hmmt är fyt modr av båtar fskar. Fok är g samar m jag fyr år då då akr fck ha häsyftg på tt av sa favortag fotbo. d tt stort d travstrar ha vad Cas ambrg sagt om att vara buddst: Att vara GAIS-ar är att vara utsatt för tt städgt dad. strjk krävd vtorätt för aa fartygsköp Rdarförg för mdr fartyg. Ett fustädgt oaccptabt krav. Fok Patrksso rdrförgs ombudsma kaads t förhadg. I stort stt ha askbfäsförbudts styrs s ordförad Fok Havk var på pats. a kom g vart förhadgara dt bv paus för uch. Kocka tt sku ma åtrsamas. Fok Patrksso fattad tt sabbt svårt bsut. Ha ombudsma gck upp t Rdarförg som båd var systrorgasato kokurrt. Fok bgärd att Nordsjöfrakt obart sku få b m där stät. Dt var gtg omöjgt. dmskap krävd tt styrsbsut, m tt tfosamta Ns Gradr, rdarförgs VD, öst dt ha. Ha förstod stuato, tog sak på stt asvar gav på ståd fot Nordsjöfrakt mskap. Kocka tt var d båda förhadara tbaka tsammas Rdarförgs förhadar. D dad d häpa förbudsstyrs att Nordsjöfrakt u var m Rdarförg vdar förhadgar fck gå gom dm. Då, brättar Fok Patrksso s bok, tappad Fok Havk gasögo govt. Så ka t göra, utbrast ha. Jo! svarad Fok Patrksso. Dt har v just gjort. Uvrsum Lvräddgssäskapt Några år sar gck d båda rdarförgara samma. Fok hamad styrs 1999 bv ha dss ordförad. Dt dd t att ha också kom styrsra för fra tratoa orgasator. Också på hmmapa var ha prso som ma had förtrod för v ha oka sammahag. Bad aat bv ha ordförad Uvrsum. Dtta gck brakförust Fok sku rda ut rädda vad som räddas kud. Udr första årt had Uvrsum dragt på sg skudr på 100 mjor kroor. Dt gck t att gå fram sksvatar. Ha dg bytts ut y vd kom. Prsoa mskads frå tthudra t fyrto astäda. Attrakto Dödga Sköhtr, värds gftgast ormar, kostad för myckt att bhåa. Ormara utfodrads vad möss som kostad 120 kr styck. E arbtar vsad hur ma kud få fram möss för 15 kr sparad kr. Ormara är kvar. krs var störr ä så. a kom t tt äg där styrs rt jurdskt bv skydg att försätta Uvrsum kokurs. Fok rgd d fokpartstsk rgopotkr Lars Nordström som också satt styrs. Om Nordström kud få fram fm mjor frå Västra Götaadsrgo om 24 tmmar sku kokurs kua udvkas. Dt kud ha. Fok Patrksso had rdt ut äu storm. Av aa has uppdrag btraktar Fok Patrksso ordföradpost Sjöräddgssäskapt som d fast had huvudkotort bvt för trågt. a bhövd ya okar. Dt kom tt bud frå Stockhom. Attraktvt, kotort sku t kosta ågot m att fytta frå Götborg t Stockhom? Fok taad kommuarådt Göra Johasso. E fytt t Stockhom var otäkbar för hoom ha bad om vcka för att htta ösg. Eftr ågra dagar rgd Göra Johasso taad om att Sjöräddgssäskapt fck 15 mjor tomt på Lågdrag. Rst fck d orda sjäva. Hava kostad var hmma. Rst av pgara kom frå Sta Wastam. Rstaurag är föjd av uppgörs. D drar fok t hust gr hyrstäkt. Bok Jo, dt är tt fascrad v ha vt, Fok Patrksso. Några motgågar m mst framgåg. Båd prvat karrär. Avar krs badas späad roga psodr. åga käda am drar förb, m dt är t fråga om skrytsam aroppg, uta mäskor som ha har haft att göra s vardag. At frå Kug Sva va P. G. Gyhammar t Göra Johasso Da Osso. Och t mst graara Skärham. At är brättat sakg m ädå gagrad varm to. Ua Lto, som skrvt d vad Fok brättat, har fågat has språk, has prsoght has framtog på tt kogat sätt. Kth. Lto

6 10 11 Hösts smktrdr På bsök hos Kroppsakut Gom år har jag haft bättr att vara d rhabtrad ä m äv skador som tsarmbåg, Hösts smktrdr Js Ldbom på Kroppsakut som kud tdg d som had ot. Fast dt har jag t stukad föttr, käsmärtor bsvär är ofta förkppad kuat udgå ädå. Spar h d yrs. D här bsvär ka komma dova, mörka färgr gof sjäv så äv jag bsökr å av ma kogor frtdsaktvttr. Här ut frå båd yrksvt r har ofta täkt på att jag gära svart brusotad v göra trvju hoom för att få vta t mr ögo. I år är dt sarar är dt bhövs. Bda har jag t.x. vädgt måga gofratrad tvärtom, kfut färggatt är dord om has arbt prso. skador. höst. Färgr som båd sys kädväg samt spgas smkt är vrött, karrött, a, bått gära t udda bgbg dtajr. Jag har vat ut d fyra största smktrdra som jag udr dag smkad på två modr, Smoa La. Pajttbry Här makup där sjäva grud är vädgt sparsam m gomarbtad bas. Ögo äppara är udfärgad hy har fått f ystr utav hghghtrs badat foudato a a fokus ggr på pajttögobry. Dt här är smkg som syts på Chas stora höstmodvsg som rda har koprats värd övr. Rosga kdr Rosgt, rosga kdr sr v myckt utav höst då gära matchad tt par karröda äppar. Dt får gära s ut som ma har vart ut på ågpromad. Fokust ggr på Pajttbry Rosga kdr Vröda äppar Lasotad ögo mr vardagsapassad makup där ögoock har fått jusgudg ögoskugga omåad ögofrasar bkta ögobry, käs båd fräscht trdgt. äppkd d buga d på kd som kommr fram är ma r. Aväd gära rosa, aprkosa röda rougr för att uppå d frska färg. När dt kommr t ögo har jag aväd matta jusbrua ögoskuggor för att g ögo aturg f form. Ögobry har borstats fyts ögobryskugga för att g ögo f ramg. Vröda äppar D mörka äppara hår sg frå fjoårts mörka färgskaor. V sr äv år vröda, brua mörka äppar. För d vågad ka ma kombra d mörka äppara tt par sotad ögo. Sjäv har jag vat Lasotad ögo La bått är fa färgr att bada hop för att förstärka färg äu mr så skppa d tradto svarta mascara matcha stät a r bå mascara. Färgmascara är mascara som kommt gått udr 10-års prodr, d var som störst udr 80-tat, kom smygads tbaka udr 90-tat som u 2012 har gjort storsag comback. Ett frta stora modhus aväd sg utav färgad frasar udr modvckora för höst/vtr Txt: ar Farah Foro Foto: Karm Hatoum akup: ar Farah Foro odr: Smoa K & La K/ odk Smyck: Som gofspar sjäv vt jag att dt ka göra rktgt ot kropp bad, spct rygg då bhövs dt korrgrg ädrygg för att kua vara ut på baa g. För att få vta så myckt som möjgt gjord jag fråga- svarstrvju Js. Vad har du för utbdg hur äg har du haft mottagg Kugsport? Jag är gtmrad sjukgymast har vart här sda 1999 tagt mot pattr skador r ot kropp. Brätta t om vad du har för bakgrud. Ia jag utbdad mg t sjukgymast har jag framför at jobbat försäjg håt på t oka drottr m främst på hög vå Dt har dt vart Amrkask fotbo Suprsr udr 13 år. Dt var är jag spad fotbo som jag först kom kotakt skadrhabtrg tyckt dt var vädgt späad utmaad. jag tyckt dt käds Varför just Kugsport Bda? Jag bodd här ut avk så dt var mst praktskt. S tyckt jag dt vrkad trssat att drva praktk prvat rg, då ma får störst varato typ av skador ma får bhada. Dt vat har jag absout t ågrat. Js Ldbom är gtmrad sjukgymast. Du som jobbar prvat rg, vkt är dtt kududrag? Dom ara fsta är vaga prvatprsor, atfrå kotorsarbtar t grovjobbar m äv tdrottsmä. Jag har kudr frå båd Europatour gof som NHL hocky. Avta fs d fsta försäkrgsboag, så pattr kommr också va sa prvata sjukvårdsförsäkrgar. a bhövr t ha rmss för att komma t mg. Så varato av båd pattr skador är stor. Vad är d vagast bsvär pattra har? Vagast är ack ryggbsvär Vad får ma för skador om gof? Ax- armbågssmärtor m framför at bäck fstägar som dr t att ma får värk ädrygg. Bäckfstägar dr dssutom t att svg t fugrar på tt optmat sätt. Dtta är ofta myckt ättar att ösa ä ma tror. åga mäskor går ju rut har ot ack axar ästa jämt. Vad gör v för f? Vätar för äg att få hjäp! a tror att dt går övr av sg sjävt. har ma gått ot ågo vcka uta att dt säppt, så ska ma ta kotakt ågo som ka hjäpa dg sarast. För st är dt yttrst säa m dt går myckt sabbar smdgar att b åtrstäd, ju tdgar ma får hjäp. Dssutom sppr ma föjdprobmatk. Vad gör sjukgymast då patt kommr ot ågostas? Oj! Dt är vädgt oka brod på vad dt är för skada. ara först så dskutrar v gom vad som hät hur dt smärta r skada påvrkar patt. Därftr gör jag grudg udrsökg så v har dagos att utgå frå. Sda ka bhadg vara vädgt varrad. Dt ka vara at frå träg t au Trap, såsom mjuka justrgar av sktt stomm. Er bhadg utrajud. Ofta är ju orsak t mäskors bsvär att kotor dr t fugrar som d ska dt s tur dr t övrbastgar muskr gamt, form av fammator. Då måst ma som sjukgymast bhada båd fstäg fammato parat varadra för att ma ska få tt varaktgt rsutat. Dt är vagt att patt har ot ryggs muskr, m käa t smärta ka ma t.x. htta bäckts brstad fukto. Ibad går v gom patts vardag för att htta d möstr som fått skada att uppstå frå börja. Aa har oka förutsättgar bakgrud så jag tyckr dt är vädgt vktgt att s t hht för att htta fugrad rhabtrg som också har tt varaktgt rsutat. Nu har jag ätg gjort d här trvju har fått vta mr om vm Js är. Txt: Pa Öström Ta stavara på promad! Stavgåg är gaska k trägsform som kombrar förbrägs kodtosträg styrkträg. D passar för aa, obrod av ådr kodto. Har du prövat? Här får du ågra ka kom-gåg-tps: Att promra stavar här måga häsosamma ffktr. Du förbättrar gaska sabbt kodto, stärkr hjärtat mskar rsk för bskörht. Börja tt pass rut 30 mutr öka succssvt upp. Htta d g td på morgo, dag r kvä jut av att få gåg dorfra. Är dtt må att gå r t vkt får du äv d ffkt då stavgåg hjäpr dg öka fttförbräg. Så får du tkk Aväd stavara för att få rätt tkk framåt, ugfär som vd ägdskdåkg. Sätt stav mark skjut frå äda ts du rätar ut arm. Ta gära! När du skjutr frå stavara märkr du att stg br ägr att du får mr drv stgt jämfört är du går uta stavar. E promad stavar förbrär mr kaorr ä om du går uta. E stud av stavgåg som gjords av Etdrottsctrum på Bosö 2001 på oträad, ådrs kvor vsad dssutom ökg av syrupptagg på crka 17 % ökg av pus på crka 9 % jämfört gåg uta stavar. Har du rätt ägd på stavara? För att få bra tkk stavgåg bhövr stavs ägd stämma övrs d kroppsägd. Stav bör vara crka 0,7 x kroppsägd pus r mus 0-5 cm. Armbågs vk ska vara 90 gradr är du står jämfota hår om hadtagt stav rktad r udragt. S tab ruta för rätt ägd. Kroppsägd cm Stavägd cm Bräa ftt r öka kodto? När du fått bra tkk är dt dags att börja jobba varato tmpo. Om du har fttförbräg som må d stavgåg är dt bra om trägspasst är ma mutr ågt. Tmpot bör vara gaska jämt ha td. Gå gära på pa mark. V du hr satsa på att förbättra kodto bör udragt vara varrat, gära kuprad trräg ha fra tmpoväxgar. Lägd på tt kodtospass bör vara ma mutr. V du träa styrka? V du träa upp d styrka ka du väja t ägr tstt ä vad kodtospasst har. 60 mutr är agom ägd där du ka väva styrka udr crka 20 m. Träa b skjtgtkk uppför back, gör utfa käböj. Fs dt parkbäk ärht ka du köra stppövgar. Vssa stavar har byggda gummbad som du ka träa övrkropp. Oavstt vad du har för må träg är dt ku att varra passt t. Ta vad som fs rut omkrg dg, kask trappa r back du ka gå uppför? Avsuta varj passa strtchg. Lycka t! Txt: Esabth Öhma V vgr vår ya utstäg! Nu sår v upp portara t vår ya utstäg på Vctor Hassbads gata 9 Västra Fröuda! Väkomm t oss d oktobr ta d av aa fa rbjudad! Öppt hg okt: Lördag k Södag k CC Götborg Vctor Hassbads gata 9 T D 10 första kudra får grats motor vd köp av y g60! Väj Basatc för :- k motor! Kotakta oss rda NU för kostadsfrtt hmbsök! E rktgt bra garagportsaffär Erbj gär dast örd & söd 13-14/ Boma V är proffs på boogsk tvätt av ösa mattor V tvättar d fsta på markad förkommad mattor. Fr hämt- åträmgssrvc vd 5 m 2 r mr. Brodasväg 1 D Part hmsda: bomakb.s -ma: T Ett aturgt va td Framtds matt-tvätt är här! D är boogsk Skosam, Effktv Ekoogskt Färgras ursprugga ystr garts motstådskraft åtrskapas sambad boogsk tvätt Thorbjör

7 aa r r ä p r srp B Smygstart... ä s B E k vprovg... Kodtor Iför hösts fstr! Kodtor Dtt kodtor café vd havt! Väkomm t Sofa! Väkoma! Fraz prsoa marspagrsara Häsar: Lusskattra, ppparkakora Bda T: Lorsbrgsgata 18 t r Jubord vd havt. Väkomm t vårt havssprrad jubord. 495: k gögg kaff. Frå 495:- k gögg kaff marspagrsara Häsar: Lusskattra, ppparkakora T (Samma gata som Ch Bjrs) Götabrgsgata 30 (ma. Vasapark Avy) T: TEL Eftr ögooprato d 2 här fact had ftr grppt asr jag att dt här är tt av mtt vs bästa va. Ett tps om du t har råd att bkosta d oprato sjäv, prata d arbtsgvar om du ka få dt på bruttoöavdrag dbtaa på d bruttokomst stät. För d som adrg har haft probm sy ka dt vara svårt att förstå hur hadkappad ma ka käa sg. Jag var tvug att aväda två par oka sags gasögo. Ett par för sd på ågt hå tt par för ära. D sstämda part bhövd jag ta av mg för att aväda som förstorgsgas är jag sku äsa ftrsom m sy had försämrats. N ka kask sjäva täka r hur jobbgt dt var. Dt var u jag bstämd mg för att göra oprato. För mg har oprato burt västgt, ökad vskvatt. Javsst, dt kostar d m ka ma värdra vskvatt pgar? Eftr oprato var jag xtrmt oggra hyg. Lksom Krstr Ldarv bytt jag örgott varj dag var oga ma ögodroppar hadhyg. Dt gck åt h d hadsprt! Lt ktgt bv dt ftr aa droppar jag fck vara osmkad ågra vckor, m dt var dt värt. Samma dag som oprato ågra dagar ftråt var jag t mr juskäsg m dt försva sabbt. Fördar oprato ack som är skadat ftr boycka (wpash skada) har bvt myckt bättr sda jag oprrad ögo. Udr td då jag aväd progrssva gasögo satt framför dator bhövd jag röra ack upp r ha td för att kua s bra vkt t gjord att m ack bv bättr. För d som har wpash skada sku jag vja g rådt att t aväda progrssva gasögo. Fr fördar som jag har fått är att jag udr vtrtd umra ka gå ut ma kya värm uta att gasögo mmar g. Dtta var tt förut stort rrtatosmomt för mg. Käsa av att vara fr ftr ästa tt ht v gasögo går og t att bskrv uta måst uppvas. Dt är udrbar käsa. Dyrt att oprra sg? E d m omgvg har påpkat för mg hur dyrt dt är att göra ögooprato. Javsst, dt kostar d m ka ma värdra vskvatt pgar? Jag räkad ut vad dt sku kosta för mg att fortsätta aväda gasögo udr tjugoårsprod kom fram t att dt sku b bgar för mg oprato ä att fortsätta ma gasögo. Oprato kostad mdr ä häft mot vad jag sku fått btaa för att fortsätta att ha syf. Sjävkart var t prst d avgörad faktor uta jag v vrkg t ha gasögo ägr. Så 13 Fargt r t åga är d som har varat mg för att göra ögooprato. Jag käd g såda oro ftrsom så måga har oprrat sa ögo goda rsutat varav ågra ära vär som var höjda rsutatt. Kotakt mra gjord att jag käd mg vädgt trygg ds på grud av dt fa bmötad jag fck. Iformato d gav mg var vädgt tydg d tryckt vrkg på att ma ska käa sg säkr på att ma v göra oprato. Eftr måga oka tstr fck jag rda på vkt rsutat jag kud förväta mg sjävkart taar d om fa ma t är ämpg kaddat för oprato r j. När v had gått gom at bad d mg att gå hm täka gom hur jag v göra. Dtta gjord att jag t käd mg strssad att fatta tt bsut. Sammatagt är jag umra, ftr m oprato, myckt öjd gasögofr prso! TxT: ros-ar sadbrg fygt r ätt. Fs dt ågo sötma dt r är vt ht torrt, d v s sakar dt sötma? Är vt frskt r uppvs smak som fadd? a ka också käa om vt är strävt r mjukt. Strävht är dt som stramar t på tadköttt. När ma har svarat på dssa frågor ka ma börja ta stt gt smakm. a kask httar tor av svarta vbär, kaff, chokad, äpp, smörkoa r ågot ht aat. V som provar v vårt yrk spottar atd ut vt ftr att ha smakat på dt. Som gad amatör är ju dtta t ka ödvädgt. Dt är dock bra att spotta av d adg att smakökara br ågot bdövad ftr ågra kukar v, vkt gör dt svårar att urskja vts oka yasr. Att prova v framstår bad som ågot svårt kostgt. Dt surras på gas, sörpas spottas - d äd mystska övgar. Faktum är att dt t as är svårt att aa ka prova v båd kt proffsgt. Yttr förutsättgar För att kua avgöra vts färg tstt är dt vktgt att ma har bra bysg. Födad dagsjus är att fördra, m kväs- r höst / vtrtd ka ysrör r jus frå haogampor vara tt atratv. Dssa har tt jus som t skjr sg så myckt frå dagsjust. Vaga gödampor har tt mra guaktgt sk förvrägr färgtryckt ågot, m om ma är vt om dtta ka ma för sg sjäv korrgra avvks. För att få korrkt färgåtrgvg är dt också bra att ha tt vtt udrag som gas står på. E vt bordsduk r tt vtt pappr dugr gott. Väj tupaformad gas rjä kupa för vt att surra rut där aromra koctrras. Udvk gas som vdgar sg utåt. Täk på att vstas så ug utra mjö som möjgt. Stoj, stm rökga okar försvårar utvärdrg. Uppägg av provg För att få mgsfu vprovg bör ma förväg fudra ut tt ämpgt tma r tt ad att prova frå sda sama formato om d utvada vra. Om ma är ova vd att prova v bör ma t ta at för måga vr provg. a tr fm oka sortr brukar vara agom. Bräka ugfär 4-8 c gast, så att vt får t svägrum. E ova provar kask måst smaka fra gågr bhövr t mr gast ä va. E 75 c faska räckr t ca to prsor. Vprovgs fyra momt Vra strukturras spc provgsordg. Vta vr pacras ägst t västr provas för röda. Lätta vr hamar för fyga. Vagtvs börjar ma att ttta på vra för att sda tur ordg frå västr t högr dofta smaka på dm. Avsuta provg att sammafatta da tryck. 1. Ttta Då ma tttar på vt tar ma tag gasts fot hår dt ovaför dt vta udragt. Gom att uta gast ttta på dt uppfrå ka ma otra vts färg tstt. Rda här ka ma få atyda om vts ådr, koctrato vtut vk druvsort dt är fråga om. åga rktgt uga röda vr brukar ata båröd yas. d ågra års mogad skftar färg t kart rubrött för att på ådrs höst ata tgbru to. Itstt färg ka säga oss ågot om vts fyght. Sr vt tjockt ogomskgt ut ka ma dra sutsats att dt kommr att ha fyg, koctrrad smak. Oka druvor gr också oka färg. D orra Rhô-da vaga röda druva Syrah är av d färgrkast druvora vra av d br mörkt båsvarta som uga. I Baujoas gör ma tt just rött v på druva Gamay. Dt är sort som har vädgt t färgäm stt ska. Vr gjorda på ova ämda Syrah tar åg td på sg att b tgbrua a taska Sagovs gr vra d färg ågt a d mogat doft smak. kmska raktor som gör att vt utvckas gast. Dt fastar också v på gasts sdor ma får atså störr yta som doftar, vkt gör dt kar att urskja yasra vt. Försök att bskrva doft på vt. Doftar dt myckt r t? Ka ma urskja ågo särskd fruktdoft? Dt vktgast börja är att htta hakar för att mas doftra. Assocra så frtt du ka. ormors båbärspaj, ytjärad brygga, hästsad r björkstr. 3. Smaka Ta stor kuk mu åt d rua rut t stud. Börja att käa ftr om vt käs TxT : Oa Toft Drycksxprt ATT KUNNA TA EN STOR Nyht! 2. Dofta Surra rut vt gast, atg gom att håa gast fot rotra hadd r gom att åta gast stå kvar på bordt rotra dt mot udragt. Dt vktga är att vt får grös kotakt ufts syr, ftrsom dt sättr gåg postva 4. Sammafatta Eftr att ha bat upp vt på dtta sätt är dt dags att sama tryck. Gå tbaka t da provgsatckgar. Hur har du bskrvt vt? Nu ka du dra sutsatsr om vts kvatt, mogad framför at, om du sjäv tyckt att vt var gott! Sjäv är jag skrvad stud Sofa, Bugar spar badmto E för oss ma badat rsutat.. Åtrkommr tt rfrat ästa ummr.. Fok Patrksso har haft stor btyds för modr svsk sjöfart. Nu sr ha tbaka på dcr av xpaso at fr fartyg, på ya markadr på värds aa hav. 195 k r* Bok gr späad ögobcksbdr frå vt ombord makts korrdorr. Dt br samtdgt brätts om tt färgstarkt darskap, prägat av gu kuskap om vkor t sjöss förmåga att upptäcka ya affärsmöjghtr. E prsog oggbok, skrv humor skärpa. E komptt skppssta drygt 100 fartyg prstras sutt av bok. Bstä va adbrs.com * Prst gär dast på adbrs.com B Ku ubbm m m på å Särö ö GC C. Lyc cka! Bta aa dasst rgstr rgsavg gft år

8 14 Jag v t bda mg dt bra att vta att vt är kompxt, bra att rspktra adras uppfattg t vara at för tvärsäkr. d ratvtt som mågfad av uppfattgar för sg btydr t att ma måst sudda ut sg sjäv. Er att at är ka sat r bra. Domrad dér förtsr ka atså färga på vtt skda områd, där d gtg t hör hmma. takmöstr. Att göra bra da att t bda sg hör t Homocosumtus. D kosumrad mäska v t bda sg, m vara öpp för ya rbjudad. Ja, oka sammahag hörs tak jag v t bda mg som tt matra. om dtta förhågssätt ggr td hur färgar dt av sg på vårt sätt att ratra t varadra vår omvärd? Br rator bara ömssdg övrskomms som hår så äg ma t httar ågot bättr? Hur sr ma på ojatt gagmag, som krävs för att upprätthåa måga goda sammahag rator? åga sägr sg t xmp vja stäa upp förgar för vägörht, m är dt kommr t att bda sg, då sr da hadg oka ut. Homo cosumtus obrkams ockad uta bdgstd fågar två av vår tds I rator br v t av d fast sakra att vara mäska är ju ra-tor. V är I oka tdr prägas v mäskor av oka sätt att täka som v t säkrt är vta om. Hur påvrkar d oss, vårt sätt att täka vara? Ibad kommr takara frå stora vtskapga upptäckr. D bdar möstr för hur v täkr om aat möjgt. Frå upptäckt av d fatastska voutoshstor föjd t xmp sags amä utvckgsoptmsm, som övrförts t mäskas förmåga utvckg på skftad områd. E tak har vart att gud ska försva ökad kuskap m frågar du mg hadar dt förhoppgsvs om att vssa takar om Gud ämas. At är ratvt Sar, frå Ests ratvttstor, föjd amä osäkrht. Uttryckt At är ratvt aväds för att avvsa aa möjga rfarhtr, uppvsr åsktr. a br ratvt rädd för att stå för ågot at är ju förädrgt, dt fs ju oka uppfattgar. Varför ska jag ta på xprtr om at frå koom t baruppfostra? E tfäg opo r åskt på trt vägr ta tugt. At är ju ratvt. Jo, vsst är E av var... ra-tva. Dt är rator v br t möt adra. It mst rator som prägas av trofastht. Dt är rator som byggr upp sammahag får dm att fugra, trots at. V bhövs! V bhövr varadra! När v vågar g oss hä, vågar tt vågar gå på tar bad, gr äv är v t tyckr oss få tbaka, då br v mäskor. Bara ojatt gagmag ka v bdra t att väv av mäskght hår hop. Att dta är gädj rt av bfrs frå kröktht dt som vrkg bgräsar att vara bud vd stt go. När jag täkr på d mystska bd av Gud som tr-g, Gud tr askt, täkr jag att tvaros rsta kära har rato att göra. E kärks bfrad förbds. Kask dt dssa dagar är td att bda räta dftvt är dt td för goda förbdsr. V kytr ju väskapsbad, v kytr väv av mäskga rator. Om väg t Auschwtz är tt hvt ka för aa är varj väg frå Auschwtz tt mrak för sg. Göra Rosbrg har föjt s fars fotspår frå koctratosägrt Auschwtz t astbsfabrk Södrtäj. Dt är vmodg samtdgt vackr skdrg av dt vardagga d orhörda odska om skudkäsora hos dm som övrvd. Tsta gära att äsa d som -bok, kom t bbotkt så vsar v hur ma gör! d prsoga probm huvudprsora bär på t ka fy frå stär t dt för dm sjäva adra. a aar att katastrof ärmar sg. D kommr, då är dt för st att ågra sg r att stäa sakr tg t rätta. Boks tt aspar på Lbras vaspråk: Kärk t frht förd oss ht, dt är ht kart g sump att kärk har fat bort boks am. Guar Ardus gör övrtygad prso- mjöbskrvgar, trots att ha omöjgt ka ha vart är bok utspar sg. (Ha är född 1981). Ha brättar skckgt om dt svåra att s koskvsra av stt hadad, äv om avsktra är goda. Torka adrg tårar uta hadskar d 1, Kärk Joas Gard Frht förd oss ht - Guar Ardus Dt är sutt av 1960tat. E famj kvr av tågt djughtta tt främmad ad. D har rst t Lbra för att pappa famj ska ta övr jobbt som prsoachf vd oka mragruva. Igt br som d tr famjmmara täkt sg. Dt ya adt, d ya kutur Dt här är första d trog som bhadar AIDSutbrottt som utradrad fra grator av homosxua mä Svrg. Joas Gard var av d som övrvd dt här är has sätt att mas hdra dm som är borta. Och dt är dt bästa Gard har skrvt. I d här första d får v föja fra oka mä som aa rör vd varadras v öd, sjukdom har äu t fut brutt ut dt är d ssta yckga td a katastrof kommr. Huvudprsor är Rasmus Bjam som båda är uga tar sa första stappad stg Stockhoms gayvärd. Dt är vackrt outhärdgt sorggt på samma gåg dt da gatva är att d två tr äu t är utgva. E bt av mg fattas - Davd Lvtha D här ugdomsbok har fra huvudprsor som aa kyts samma av dt som hädr d 11 sptmbr 2001 Nw York. Aa br påvrkad på oka sätt m gmsamt är att dt t kommr att kua b som förut, dras stad är förädrad dt är y värd som vätar. Dt hadar ka myckt om stad Nw York som mäskora som bor där. E aoruda grpad ugdomsroma som aa ka ha utbyt av. Pors & Gas Rg Åk Lud städar. 80 VT värdrar, packar Dödsbo köps! Åk Lud Rg. års braschvaa. Ihar F-skatt Götborgs A. Götborgs Atk svskakyrka.s Fatastska fiskar Erk agtor Da udrfudga fatasggad bok om vt havt är udrhåad för båd bar vuxa. V får bad aat träffa sar, mörtar, sottskrabba gömu. A txt är skrv på gugad vrs, ästa som vågskvap, tsammas ustratora är dt ätt att va sg txt. agtors rm är ofta myckt udrhåad mtt prck, vad sägs t xmp om Brämat är tt kt, svävar rut som pat. Prmavd V är D hjäp vardag 40 trs säckar V har fyt upp vdagrt torr björkvd 40 trs säckar. Hör av r t: Hmmt Hatvrk Trädgård Iga startavgftr Rg oss u Rg oss på tfo Bara för kvor! FOLKTANDVÅRDEN ASKI A form av bhadgar toppmodra okar för bar vuxa Impatat Fustädgt hadkappsapassad ft bhadgsrum, tc Askms Torg 5, (hss upp) t: V övrför famjfm t DVD VIDEO HANTVERKET Frå Supr-8, Dubb-8, 16 mm, VHS, VHSC, Vdo8, H8, DV, mdv DIA-bdsp övrgågar jud på DVD! Frsör & Shop DIA-bdr t DVD BILLIGT! rsr. dgvgsku strå ko, j T a H é U s äd g! ats Träg, 1 vcka gr Tsta oss, ar - Cathr - Urka Askms Vrkstadsv ad - Cca H A N V k EoRm Km E T häsar T vä V sys på Soäg! Stät där d hud hst v vara på! s ötr V & ES R h ok pet H AF rn Frsör & Shop Ta - Hé - Us H A N VE R0K E 03a Tr1 2TaHt8 2T7 a- -C 0 - -U U h ré sr k a H Sara Kh Ta sc & ou ard- ö ar C -c p a a rf t h r -S h rka ha äd sar vä k-o C mm c a Hatvrksväg Askm GULINSHUSET T haä s-a rhvä kéom m - Us Väkoma t oss! Cathr Saa Ga a r0 3 -ad a tpå h rfacbook 0 0 Us -2U7 rka 1C-oss 2 8 0a3d C 2 c 7 a Hatvrksväg 15 T 436V 33 Askm K GULINSHUSET H A N E R E T h ä s awww.hatvrkt.com r väkomm Rbcka T HANTVERKET V du också syas här? Rovrgsdax! Rg Rovrgsdax! F r15 s ö436 r 33 & Askm S h o GULINSHUSET p Hatvrksväg Iför vår: Iför vår: Atar st trä Atar st trä Frsör & Shop Ta - Hé - Us H at r a- Sara Kh - -U U ka -C a Hth ré sr Ta a d C c a ar - Cathr - Urka ha äd sar vä k-o C mm a Hatvrksväg Askm c GULINSHUSET h ä sar väkomm Us Saa 0 3ad 1-2 Cathr Rbcka OCH Trvg äsg! Du bhövr15t göra om d drärg. Hatvrksväg Askm GULINSHUSET Ig burad avfuktar som är dyr drft. Hatvrksväg Askm GULINSHUSET Tyst drftsäkrt systm uta rörga dar. Drftkostad kr /år. Istaato går på dag. V garatrar torr käar om 30 dagar. Öppttdr: å , T-O , To Fr r Trvg äsg öskar Askms Bbotk! T. xp fo Så sga t våra aosörr! Vvca Boustdt-Lud Oa Hdrud, präst kaskyrka, Askms församg BOKTIPS FRÅN ASKIS BIBLIOTEK Ett kort upphå på väg frå Auschwtz - Göra Rosbrg Dödsbo Vor, radhus äghtr m.m. At är av trss, äv dar av hm Hör atd oss först är bhövr hjäp röjgar städgar. Söks! 35 års braschvaa. Grats värdrg! Krstakroor ta på städg. Da måad ämar v % rabatt öbr ta Fu garat på arbtt! 15 V utför äv: V utförotrg äv: av kök otrg av kök Föstrbyt Föstrbyt Parkttgov Parkttgov V byggr atar utpatsr st Fasadrovrg Fasadrovrg trä, fasadrovrg/måg, stakt, urg föstr/ dörrbyt mm. urg Kotakta gära Patrk för kostadsfr Putsg rådgvg offrt! Putsg Utyttja Väkomm ROT-avragt Er förfråga. ur Trädäck Stakt Högt o ågt stakt Utyttja ROT-avragt Ht sk 1099:- Bkväma skor Fokugagata 18 Stampgata 36 Vardagar Lördagar INLÄGG BOKAS PÅ TEL: Dry Powr - torr käar aturs agar. Rg u! S vår utstäg på Huskut Västra Fröuda Öppt: må 12-14, ts-os 14-18, sö Er. övräskomms Patrk Wbrg T Patrkwww.utpats.u Wbrg T Org r Ihar 8, F-skattsd Vrkstad: Ssjö Kugata Askm Org r Ihar F-skattsd

9 Cotura 35T scasps 58 Jøtu f100 ordps ugao murad sps Cotura 586 Hur sr da drömmars d ut? yht! Kddy 816 E öpp sps smätr dtt hm skapar käsa av ågot mr omboad trvs. Att ha syg murstock t dstad r att bygga d vägg, dt är smaksak. Vad är vktgt för dg? Värmffktvtt, atmosfär, dsg r at tsammas? Rovrg av skorstar V rbjudr äv spcakompts är dt gär hatrg rovrg av gama skorstar, skorstssystm för rök vtato. Käsa, kvatt prsoght är ågra av d sakr som för oss samma. V har åg rfarht av båd vad gär motag srvc. LaRss trör & bygg T: KugsporT 4B Bda

Kommentarer till övningen om Jespers glasögon

Kommentarer till övningen om Jespers glasögon r t v ö E m f m o st o ö s a s r p s J 14 omm a 20 r t a m as stud Lärarh ajb M t add Evmatrat kommr md färda struktor t vra. Övara är avsdda att få vra att ära s om och rfktra kr ämt koomsk utsattht om

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Tillämpning av Trafikverkets grafiska profil på Don t drink & drive

Tillämpning av Trafikverkets grafiska profil på Don t drink & drive Tllämpg av Trafkverkets grafska profl på Do t drk & drve Utvalda delar och bestämmelser ur Trafkverkets grafska maual, som stöd vd framtagg av Do t drk & drve-materal. Följade pukter ska ses som rekommedatoer

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Visst är det skönt med lite varmare

Visst är det skönt med lite varmare HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND Iformatio om rgi och miljö frå Ergi- och klimatrådgivara i Hälsiglad Valt md ffktr lägr ä fyra år Har du frågor krig rgi och

Läs mer

Sverige har torv av högsta Europaklass. Tidningen. Branschföreningen. Torvens konkurrenskraft i ny rapport Sid 3-4

Sverige har torv av högsta Europaklass. Tidningen. Branschföreningen. Torvens konkurrenskraft i ny rapport Sid 3-4 Nummr 5-2013 Braschförig Tidig Svrig har torv av högsta Europaklass Torvs kokurrskraft i y rapport Sid 3-4 Måga mötts på Höstmöt i Götborg Sid 4-5 Tmasidor om rgitorv Sid 8-10 Braschförig Svsk Torv / r

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Låt dom inte fortsätta slita isär vårt land. För solidaritet och en gemensam välfärd den14 september!

TRANSPORT. 3:an. Låt dom inte fortsätta slita isär vårt land. För solidaritet och en gemensam välfärd den14 september! TRANSPORT 3:a Mdlmstidig för Svska Trasportarbtarförbudt avdlig 3 Nr 3 2014 Låt dom it fortsätta slita isär vårt lad För solidaritt och gmsam välfärd d14 sptmbr! Ordförad har ordt sid 2 Mötskalllsr sid

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

lär dig mer om Olivolja

lär dig mer om Olivolja är dig mr m GREKISK Oivja Oivja? Dt är nyckn ti ating gtt. Jag får fta frågan m varför jag säjr grkisk ivja när dt rdan finns så många från andra ändr. För att dn är gdar brukar jag svara. Grkrnas urådriga

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KURS 602 STATISTIK (Newbold kapitel [7], 8, 9, 10, 13, 14)

SAMMANFATTNING AV KURS 602 STATISTIK (Newbold kapitel [7], 8, 9, 10, 13, 14) AMMANFATTNING AV KUR 6 TATITIK (Newbold katel [7], 8, 9,, 3, 4) INLEDNING 3 Proortoer 3 Proortoer 4 Poulatosvaras 5 KONFIDENINTERVALL 6 Itutv förklarg 6 Arbetsgåg vd beräkg av kofdestervall 7 Tfall. ök

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner

Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner Bilig ch krativitt Dt här är skla för ig höga abitir D ka tr år är viktiga. Dt kr att bli säa år åga ya vär. Du kr ckså att ställas iför stra utaigar ch lära ig ya sakr. Vårt ål är att u ska å bästa öjliga

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Nu vänder det! Följ med GA:s läsare i väntan på sommaren. hela öns tidning sedan 1872. » FREDAG 7 JANUARI 2011» WWW.helagOTLAND.se

Nu vänder det! Följ med GA:s läsare i väntan på sommaren. hela öns tidning sedan 1872. » FREDAG 7 JANUARI 2011» WWW.helagOTLAND.se hla ös tdg sda 1872» FREDAG 7 JANUARI 2011» WWWhlagOTLANDs Nu v t! Följ GA:s läsar väta på mar FOTO: PETER HOLMBERG 2 FREDAG 7 jauar 2011 v gr dg t alla sackar om Aja Ida ygsta kaddat bästa patar FAMILJ

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå!

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå! KALLE TEODOR Minns du en sjöman för länge, länge sen Minns du hans namn var Kalle Teodor Aldrig så ser du den sjömannen igen Han vilar i havet, Kalle Teodor Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar:

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Bonas produkter för hemmafixare. Produktkatalog 2012 PROFFSENS VAL SEDAN 1919

Bonas produkter för hemmafixare. Produktkatalog 2012 PROFFSENS VAL SEDAN 1919 Bonas produkter för hemmafxare Produktkataog 202 PROFFSENS VAL SEDAN 99 Introdukton Steg för steg Inomhus Lack 5 Färg 6 Oja 6 Utomhus Oja 9 Rengörng 9 Grovrengörng 9 Govvård Trägov Knker & amnat Tbehör

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbk i matrialstyrning - Dl B Paramtrar ch ariablr B 11 Uppskatta rdrsärkstnadr för inköpsartiklar Md rdrsärkstnadr för inköpsartiklar ass alla d kstnadr sm är förknippad md att gnmföra n anskaffningsprcss,

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer