Prognosstyrning av Mölndalsån. samt andra genomförda skyddsförebyggande åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prognosstyrning av Mölndalsån. samt andra genomförda skyddsförebyggande åtgärder"

Transkript

1 Prognosstyrning av Mölndalsån samt andra genomförda skyddsförebyggande åtgärder 1

2 Hur kan Mölndalsåns tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt - hur säkerställs en kontrollerad flödesavledning? 2

3 Prognosmodell för Mölndalsån förbättrar framförhållningen Prognosmodellen bygger på att ett stort antal meteorologiska prognoser som vägs samman och omarbetas till hydrologiska prognoser Prognosflöden för vattendraget kommer i sin tur att vägas samman med den prognostiserade vattennivån i Västerhavet och Göta älv 3

4 Tillgänglig magasineringsvolym ca 30 Mm3 Magasineringsresurser DG Nedsjöarna (28 Mm 3 ) Mölndal Stensjön/Rådasjön (1.3 Mm 3 ) Landvettersjön (0.9 Mm 3 ) SG Q kap Ca m 3 /s Tillräcklig volym för att tillfälligt magasinera ca 200 mm nederbörd 4

5 5

6 Stryrstrategi 3 Styrstrategi 2 Styrstrategi 1 6

7 MTO-system Människa Teknik Organisation (Mölndalsån avleds genom 3 kommuner) - för övervakning, styrning och reglering av flöden och vattennivåer 7

8 Fokus ligger ofta på relativt sannolika händelser - osannolika händelser kan få drastiska konsekvenser! Gårda brandstation, mars

9 Bottleneck - regleringsanordningar och sektionsminskningar Förändring av vattendomar (förbättrad förtappning) Öppna upp trånga sektioner 9

10 Trånga passage, propp, hinder 10

11 Muddring genom Mölndal och Göteborg 11

12 Före och efter åtgärd vad döljer sig under vattenytan? 12

13 Problembild befintlig situation vid en 100 års händelse i havet (alternativt ev. framtida stigande havsnivå) i kombination med ett 100 års flöde Beäknad översvämningsnivå vid + 1,7 m (HHW) och 100-års flöde 13

14 Åtgärder - prognossystem inkl. förtappning och magasinering vid en 100 års händelse i havet och ett 100 års flöde Beräknad översvämningsnivå vid + 1,7 m (HHW) och 100-års flöde 14

15 Åtgärder - prognossystem inkl. maximal förtappning och maximal magasinering vid en 100 års händelse i havet och ett 100 års flöde Beräknad översvämningsnivå vid + 1,7 m (HHW) och 100-års flöde 15

16 Okontrollerad vattenavledning vid ett 100 års flöde och en 1 års händelse i havet Beäknad översvämningsnivå vid + 1,1 m (MHW) och 100-års flöde 16

17 Åtgärder - prognossystem inkl. förtappning och magasinering vid ett 100 års flöde och en 1 års händelse i havet Beäknad översvämningsnivå vid + 1,1 m (MHW) och 100-års flöde 17

18 Åtgärder - prognossystem inkl. maximal förtappning och maximal magasinering vid ett 100 års flöde och en 1 års händelse i havet Beäknad översvämningsnivå vid + 1,1 m (MHW) och 100-års flöde 18

19 Finns det risk för fler osannolika händelser? Vad kan hända? Det gäller att 'ta ut svängarna' för att kunna ringa in förväntade kritiska situationer eller osannolika händelser! 19

20 Påverkan från Västerhavet Högsta högvatten (HHW) är enligt SMHI ( ) 169 cm över medelvatten (uppmättes i december 1914) Under de senaste 50 åren ( ) har höga vattenstånd MHW (ca 1 m över medelvatten) blivit allt vanligare. Perioden uppvisade 17 st tillfällen medan perioden visar på 29 st tillfällen Avsmältningen av inlandsisen på Grönland tros bli så omfattande att den globala havsnivån höjs med 0,9-1,6 meter till 2100, vilket är dubbelt så mycket som IPCC förutspådde i sin senaste rapport. 20

21 cm över medelvatten Att säkra Gårdaområdet mot höga vattennivåer Höga vattenstånd Göteborg ,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45, Timmar 21

22 cm över medelvatten Havsvattenstånd 2-toppar faran över? Höga vattenstånd Göteborg ,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 Timmar 22

23 Vattennivåutbredning vid + 2,5 meter 23

24 Vattennivåutbredning vid + 2,5 m med stängda slussportar, stängt inlopp vid Gullbergsåns kulvertar + kompletterande invallning vid Gullbergsåns korsning med E6 24

25 Vattenutbredning vid + 2,5 m 25

26 Vattenutbredning vid + 2,5 m vid Slussen före och efter stängd sluss 26

27 27

28 Ett annat projekt - hydromodell för Göteborgs Stad Där hav, älv, åar, översvämningsutbredning på markyta, vägtunnlar samt den totala VA-anläggningens framtida klimatpåverkan kan beskrivas med sannolikheter och konsekvenser Klimatverktyget är en hydromodell, som bl. a. skall ge svar på frågan; -var är det lämpligt att bygga nya bostäder, industri- och kontorslokaler i framtiden -hur skall ett varningssystem för extremt väder se ut Med detta system av beräkningar som grund skall man på bästa sätt kunna planera, bygga ut och säkra infrastruktur, samhällsviktiga funktioner och bebyggelse inom lågt liggande delar av centrala Göteborg i framtiden. 28

29 En möjlig storskalig lösning? 29

30 ? 30

31 Barriär vid Göta älvs utlopp en möjlig storskalig lösning? 31

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Pärmbild. Vy över Riddarfjärden i Mälaren fotograferat från Västerbron, oktober

Läs mer

Anpassning till ett förändrat klimat. Mälaren om 100 år - förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden

Anpassning till ett förändrat klimat. Mälaren om 100 år - förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden Anpassning till ett förändrat klimat - förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Stockholms län Avdelningen för samhällsskydd och beredskap Tfn 08-785

Läs mer

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo.

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo. Uppdrag enligt regleringsbrev M2004/4162/A På säker grund för hållbar utveckling Förslag till handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat Statens geotekniska

Läs mer

Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden

Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu och i framtiden Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr Anna Karlsson Kristianstads kommun 2007-30 Granskningsdatum: Granskad av: Dnr: Version 2007-06-12 Jan Andersson 2007/1071/204 1.1 Högvattenstånd vid Åhuskusten Nu

Läs mer

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning erfarenheter från Karlstad och Lidköping Investing in the future by working together for a sustainable and competitive region www.sawa-project.eu Rapportnr:

Läs mer

havet möter Strömstad av Ann Bergström

havet möter Strömstad av Ann Bergström havet möter Strömstad av hav möter stad året om kustvädrets skiftande karaktär 2 klimatet havsnivån höjs och vädret intensifieras 3 +2,5 m översvämmade delar av Strömstad 4 Följande sidor vill visa på

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER

KOMPLETTERANDE PM FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR SKYDD MOT STIGANDE HAVSNIVÅER FÖRTYDLIGANDE AV HANDLINGSPLAN Vellinge kommun Uppdragsnummer 1220091000 Malmö 2012-01-25 Sweco Environment AB Malmö Kust och Vattendrag Författare: Sebastian Irminger Street Granskare: Olof Persson 1

Läs mer

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Ny syn på Slussen Sammanfattning

Ny syn på Slussen Sammanfattning Ny syn på Slussen Sammanfattning Ny syn på Slussen bygger på Stockholms naturgivna karaktär och skönhet. Vid Slussen förenas de stora vattenrummen över Riddarfjärden och Saltsjön och på samma plats möter

Läs mer

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning.

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. ENMÖTESCIRKEL FÖR KLUBBAR Det som brukar kallas för klimatförändringar är jordens varierande klimat över tid. Klimatet på jorden

Läs mer

Kartering av översvämningsrisker vid Vänern

Kartering av översvämningsrisker vid Vänern Centrum för klimat och säkerhet Rapport 2013:1 Kartering av översvämningsrisker vid Vänern Jan-Olov Andersson, Barbara Blumenthal och Lars Nyberg Centrum för klimat och säkerhet Karlstads Universitet Vänerkommuner

Läs mer

Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast -

Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast - Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast - Annika Carlsson-Kanyama, Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI Olle Nordell, Miljöförvaltningen; Landskrona stad

Läs mer

UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET

UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET KLIMATOLOGI NR 9 2014 UPPDATERING AV DET KLIMATVETENSKAPLIGA KUNSKAPSLÄGET Erik Kjellström, Reino Abrahamsson, Pelle Boberg, Eva Jernbäcker, Marie Karlberg, Julien Morel och Åsa Sjöström Pärmbild En pojke

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

Mycket nederbörd och hög tillrinning

Mycket nederbörd och hög tillrinning Mycket nederbörd och hög tillrinning Sverker Hellström, Anna Eklund & Åsa Johnsen, SMHI År 212 var ett ovanligt nederbördsrikt år och stora mängder snö gav en rejäl vårflod i landets norra delar. Därefter

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer