M Ä N N I S K O R N A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M Ä N N I S K O R N A"

Transkript

1 MÄNNISKORNA BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB

2 2 3

3 Det är en årsberättelse. Och en slags historia om relationer. Den handlar om ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag: Byggnadsfi rman Ernst Rosén. Den handlar också om människorna som arbetar i koncernen. De som dagligen visar att personligt engagemang och stor passion för arbetet ger resultat. Resultat som år efter år visar sig i kundundersökningar som ger Ernst Rosén en särställning i branschen. Inte minst handlar denna årsberättelse om hyresgästerna. De människor som bor och verkar i fastigheterna i centrala Göteborg, i Alingsås, Kungsbacka och i Lerum. Du får bland andra möta Alireza, Åke, Inga-Stina, Ragnar, Ethel, Aina, Pia och Stefan. Historien tar dock sin början vid krigsslutet. Med en byggrätt och ett litet kapital uppförde en alldeles speciell snickare och sedermera verkmästare sitt allra första hus. Hans namn var Ernst Rosén. 4 5

4 Reine har ordet 8 Året som gått 10 Vision 11 En byggnadshistoria 12 Ernst Roséns värld. Koncernen 14 GÖTEBORG Affärsidé 16 Med hyresgästen i centrum organisationen 17 En ständig utveckling fastigheterna 21 Vad tycker hyresgästen? 24 Miljöarbete 28 ALINGSÅS OCH LERUM Flodén Fastighets AB 30 Flodén Byggnads AB 32 Nääs Fabriker AB 34 KUNGSBACKA Aranäs KB 36 MARKNADSANALYS Hyres- och fastighetsmarknaden 39 Nyckeltal 46 Förvaltningsberättelse 47 Resultaträkning koncernen 49 Balansräkning koncernen 50 Kassafl ödesanalys koncernen 52 Resultaträkning moderföretaget 53 Balansräkning moderföretaget 54 Kassafl ödesanalys moderföretaget 56 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 57 Underskrifter 75 Företagsledning 77 Kartor 78 Kartor xx FORM OCH IDÉ: CLARA, KARLSTAD / FOTO: HANS M KARLSSON, LARS ARDARVE, 6URBAN HÖGLUND / KARTOR: KARTENA AB / TRYCK: ALFA NERMANS, KARLSTAD. 7 TRYCKT PÅ MILJÖGODKÄNDA MUNKEN LYNX, OMSLAG 240 G, INLAGA 130 G.

5 Från vänster: Reine Rosén, nytillträdd styrelseordförande, Thomas Lundh, ny VD och Benny Rosén, styrelseledamot och f.d. styrelseordförande i Byggnadsfirman Ernst Rosén. KONCERN Reine har ordet Den som bygger har alltid något att berätta. roligt att få ta del av resultatet från den nya hyresgästundersökningen vi gjort tillsammans med AktivBo. Och vilket resul- Bilder blir starkare med tiden. Innebörden av dem och de känslor de väcker, förändras vartefter vi själva förändras. tat. Hela 90,4 procent är nöjda med servicen! Det är ett nytt Det är viktigt med bilder för att behålla ögonblicket och rekord som visar vilket fantastiskt arbete våra medarbetare samtidigt se förändringen. gör. Jag tror själv att den bottnar i en stor arbetsglädje och Jag slås så tydligt av detta när jag betraktar några att vi har bra intern kommunikation i företaget. fotografi er från företagets historia på kontoret. Bilderna har När vi tilldelades förstapris för högsta serviceindex bland jag tittat på många gånger, men varje gång har de adderat 50 bostadsbolag på Aktiv Bo:s Benchmarkingdag, var det något nytt. Hur kan det vara så? med oerhörd stolthet vi tog emot utmärkelsen. Att vi nu utvecklat vår vision, vår affärsidé och antar ett mer formaliserat Som bilden på min farfar och vår grundare Ernst Rosén där han står och slår i den sista spiken på ett taklag en varm sätt att arbeta, gör vi också det i syfte att nå ännu bättre sommardag i början av 1930-talet. Han har bar överkropp och resultat på alla plan. Jag gläds också åt Flodén Fastighets svetten lackar. Bilden har aldrig varit ABs framgångar och åt utmärkelsen så klar för mig som den är just idag. Årets lyft som de tilldelades av Aktiv Kanske för att den får mig att tänka Bo. VD-skapet i bolaget har jag nu på historien om mannen som träffade lämnat över till Sune Johansson, två stenhuggare i ett brott. På frågan tidigare fastighetschef i bolaget vad de gjorde svarade den ena att han sedan Det är också roligt att högg sten. Men den andra svarade följa den positiva utvecklingen av att han byggde en katedral. Just den Nääs Fabriker, som hyr ut allt som känslan får jag när jag tittar på bilden. iordningställs på området. Att jag har fått förmånen att vara med Projektet med nybyggnation av om att bygga något större. 16 vindslägenheter i Annedal är nu Extra tydligt blir det när jag ser tillbaks på min tid som VD, ett uppdrag verka till att minska behovet av lägen- genomfört. Det känns bra att med- som jag efter noggrant övervägande heter i centrala Göteborg. Ett projekt Ernst Rosén, tidigt 1930-tal. som gör mig stolt är Villa Solbu köpte Ernst Rosén fastigheten bestämde mig för att lämna. Ny VD är Thomas Lundh, tidigare fastighetschef på Ernst Rosén. Efter 18 år i bolaget, som både ekonomichef och fastighetschef, har han byggt upp erfarenhet som ett toppmodernt kontor i klassiskt historisk miljö. Villa Solbu som nu genomgått en omfattande renovering. Resultatet är behövs för att leda bolaget vidare. Jag är övertygad om att är enligt min mening en av Göteborgs vackraste byggnader. han kommer att föra de stolta traditionerna vidare och se Stolt är jag också över att få vara delaktig i Aranäs starka till att fortsätta utveckla verksamheten. Själv tar jag vid som utveckling som samhällsbyggare i det expansiva Kungsbacka. styrelseordförande och arbetar med strategiska frågor för hela Och så ser jag fram emot att följa utvecklingen av vår fastighet koncernen. Klubban tas över efter min far Benny som till min Oscar på Marstrand, där vi inlett ett mycket gott samarbete glädje fortfarande önskar vara aktiv som styrelseledamot. med Kungälvs kommun och andra intressenter. Att bereda Nu har det gått över ett år sedan vi blev årets fastighetsägare. Att vi fi ck utmärkelsen är bland det mest glädjande är en utmaning och ett ansvar. fastigheten en framtid på en så speciell plats som Marstrand som hänt i vår historia. Men man kan aldrig vila på gamla Att livet inte bara är vackert blir tydligt genom förra lagrar. Vi arbetar ständigt för att bli bättre. Därför är det extra VD på Göteborgs fastighetsägarförening, Håkan Juthages, 8 9

6 Reine har ordet KONCERN tragiska bortgång. Jag hade förmånen att få arbeta med honom under de år jag satt i föreningens styrelse och jag minns Håkan som en underbar människa med stort hjärta och engagemang. En glädjens stund var när en av våra mest trofasta hyresgäster hade kalas. Den 31 augusti fyllde Karin Larsson 100 pigga år. Hon har bott i Annedal i över 30 år och trivs väldigt bra. Att få vara med och uppvakta en sådan härlig och ödmjuk person var en stor förmån på många sätt och skänker ytterligare perspektiv på tillvaron. Som sagt. Den som bygger har alltid något att berätta. Reine Rosén Året som gått Ett gott betyg. Resultatet av kundundersökningen som genomfördes bland 50 bostadsförvaltande företag ger Byggnadsfirman Ernst Rosén AB högsta notering. Service-index, det sammanfattande måttet på servicekvalitet, är hela 90,4 %. För detta tilldelades vi förstapris för högsta serviceindex på Aktiv Bo:s Benchmarkingdag. Roséns bidrar. Genom byggnation av 16 lägenheter på vindarna i Annedal bidrar Ernst Rosén till att minska behovet av centrala lägenheter i Göteborg. Nu har Viktor Rydbergsgatan 14 färdigställts efter att ha förvandlats från villa till modernt kontor. För det ansvarsfulla genomförandet av ombyggnationen stod Flodén Byggnads AB. Säkerheten främst. Ernst Rosén har under året påbörjat arbetet med att införa ett systematiskt kvalitetsarbete som ska styra och leda hela verksamheten. Tillökning! Familjen växer när den strategiskt belägna fastigheten Pelikan 5 vid Lilla torget i Alingsås förvärvas under året. Rolig läsning. Byggnadsrörelsen i Flodén Byggnads AB följer den goda byggkonjunkturen och ökar både omsättning och lönsamhet. Orkan i efterfrågan. Ytterligare kvm lokaler färdigställs på Nääs Fabriker och hyrs ut direkt. Snart. Beslut fattas om en unik hotell- och konferensanläggning på Nääs Fabriker. Invigning planeras till slutet av Én händelserik vår. I maj 2005 färdigställde Aranäs det nya polishuset i Kungsbacka. Nöjda kunder. Aranäs har genomfört både hyresgästenkäter och medarbetarenkäter med mycket goda resultat. Alla köpcentrums dröm! I en oberoende undersökning får Kungsmässan högst betyg av alla köpcentrum i Göteborgsregionen. Benchmarking-dagen hos Aktiv Bo var en stor dag för Flodén Fastighets AB. Vi erhöll priset Årets lyft. Anledningen var att vi ökat vårt serviceindex med nära 4 procentenheter. Vision för koncernen Ernst Rosén. Ernst Rosén skall, med starka ägare, på sin hemmamarknad förena familjeföretagets fl exibilitet med ett professionellt arbetssätt, som om det vore ett börsnoterat bolag, och alltid sträva efter att vara ett föredöme i branschen. Bolagen skall på respektive hemmamarknad vara förstahandsvalet när det gäller bostäder, lokaler och byggservice. Bolagen skall, med god avkastning på sysselsatt kapital, förena god lönsamhet med en mycket hög kundnöjdhet och kundfokus. (gäller för koncernen med undantag för Aranäs) 10 11

7 En byggnadshistoria KONCERN Bolag i koncernen. Krigsslutet skapade en positiv kraft som genomsyrade hela valtning bedrivits i en enda rörelse. Den nya bolagsformen samhället. En som såg möjligheterna var den tidigare textilarbetaren och sedermera snickaren Ernst Rosén som på ger frihet och skapar utrymme för breddad verksamhet. lediga stunder studerade till verkmästare vid Göteborgs Tekniska Institut startar han Byggnadsfirman Ernst Rosén 1989 blir Flodén Byggnads AB i Lerum till salu. Flodéns Förvärvar företag. med ett litet kapital och en byggrätt på Hisingen. När huset historia och verksamhet påminner om Ernst Roséns och det står klart säljs det med god vinst och lägger, tillsammans tar inte lång tid för parterna att komma överens. Efter affären med andra framgångsrika projekt, en solid grund för företaget. delas företaget upp i byggverksamhet och förvaltning. Ett annat förvärv 1990 är Nääs Fabriker i Tollered som förvandlats från bomullsspinneri till ett modernt företagscentrum. Förnyare av stadsbilden. Uppförande av fastigheterna på Räntmästargatan i Lunden När Reine Rosén tillträder som VD i Byggnadsfi rman Ernst innebär starten för företagets nya strategi; byggande, ägande Rosén 1994, skapas en plattare organisation med delegerat och förvaltning. Detta förhållningssätt är fortfarande ett motto, ansvar, utlokaliserad förvaltning och renodling av olika roller även om Byggnadsfi rman Ernst Rosén idag inte är byggnadsentreprenör, utan ett bolag speci- strategiska beslut. och ansvarsområden. På så sätt frigörs tid och kraft för aliserat på ägande och förvaltning. Under de första 30 åren uppförs vid En uppseendeväckande affär. sidan av alla externa projekt inte mindre än 45 egna fastigheter. De fl esta med Ivar Kjellberg Fastighets AB I ett nystartat bolag tillsammans fi nns fortfarande kvar i företaget. förvärvas Kungsbackas största privata fastighetsägare Aranäs AB. Andra halvan av 1960-talet är en hektisk period i svensk byggnadshistoria. I Göteborg får områdena 1996 över en modern, välskött Det nybildade intressebolaget tar Vegastaden, Annedal, Masthugget, och tongivande fastighetsrörelse i Landala, Prästgårdsängen och Ham- Kungsbacka inklusive det stora markullen nya fastigheter signerade Ernst Rosén. Förnyelsen av Olskro- Ernst Rosén snickare, entreprenör och grundare av Byggnadsfirman Ernst Rosén. köpcentret Kungsmässan. Köpesumman är 1,3 miljarder kronor. ken blir det sista projektet med egen byggpersonal. Genom Med detta kan förvaltningen fortsätta enligt samma modell Benny Rosén som tillträder som ny VD 1984, förankras idén som ägarna redan med framgång tillämpar i Göteborg. Ett om hur företaget ska utvecklas enbart som förvaltare. beslut som ökade Byggnadsfi rman Ernst Roséns förvaltade yta med över 50 %. Nya generationer och nya tankar. Reine Rosén börjar i företaget 1973 och arbetar under de En koncern med fyra dotterbolag. kommande åren i alla delar av verksamheten: byggnation, Det är 54 år och 3 generationer sedan Ernst Rosén såg förvaltning och uthyrning. Tillsammans med sin far Benny möjligheterna och startade sin verksamhet. skapar han i början av 1980-talet idéer om hur företaget ska Idag består den av en koncern med 4 dotterbolag som utvecklas. Expansion ska ske genom extern entreprenad av alla, med undantag för Flodén Byggnads AB, ägnar sig åt nyproduktion samt genom fastighetsförvärv och företagsuppköp. År 1988 förvandlas Byggnadsfi rman Ernst Rosén till ett bolag utgår från samma strategi och verksamhetsprinciper fastighetsförvaltning av lägenheter och lokaler. Och alla familjeägt aktiebolag. Fram till dess hade byggande och för- som moderbolaget. Stefan Håkansson och Pia Gusland Håkansson, Annedal i Göteborg. Känslan av att bo under takåsarna är svår att beskriva. Utsikten är magnifi k. Det är som att bo i villa fastän i lägenhet. Med vårt läge borde Göteborg kallas för Lilla Paris

8 Ernst Roséns värld. Koncernen. ALINGSÅS Flodén Fastighets AB VD: Sune Johansson Omsättning: 44 mkr Antal anställda: 11 Förvaltad yta: kvm GÖTEBORG Byggnadsfirman Ernst Rosén AB VD: Thomas Lundh Omsättning: 182 mkr Antal anställda: 25 Förvaltad yta: kvm TOLLERED Nääs Fabriker AB VD: Katarina Stensryd Omsättning: 7 mkr Antal anställda: 5 Förvaltad yta: kvm LERUM Flodén Byggnads AB VD: Anders Flodén Omsättning: 45 mkr Antal anställda: 35 Förvaltad yta: kvm KUNGSBACKA Aranäs AB Aranäs KB VD: Ingemar Nilsson Omsättning: 234 mkr Antal anställda: 45 Förvaltad yta: kvm KONCERNEN (inklusive 50 % av Aranäs AB) Omsättning: 395 mkr Antal anställda: 99 Förvaltad yta: kvm Ägare: Benny Rosén 10 % Reine Rosén 65 % Gunilla Berglie 25 % 14 15

9 Affärsidé för Byggnadsfirman Ernst Rosén AB. Vi ska tillhandhålla ett boende som ger nöjda hyresgäster. Det görs genom byggnation och ett långsiktigt ägande och förvaltande av egna hyresfastigheter. Nöjda kunder ger grunden för fortsatt utveckling och tillväxt. Vi är organiserade så att beslutsfattandet har förts närmare hyresgästen och med engagerad och kompetent personal kan vi hålla en hög service- och kvalitetsnivå. GÖTEBORG I 1900-talets mitt handlade det om att bygga och förvalta sina egna fastigheter för att på så sätt skapa kontinuitet och långsiktighet. Ett tryggare boende för hyresgästen. När förnyelsen av företagets organisation startade i början av 1990-talet, ville vi lämna denna objektrelaterade förvaltning till historien. Reine Rosén startade omvandlingen av Byggnadsfi rman Ernst Rosén till ett modernt bolag. Men grundfi losofi n var och är alltjämt densamma som på farfars och fars tid: Sätt hyresgästen i centrum. Med hyresgästen i centrum organisationen Hyresgäster Fastighetsansvarig Hantverkare Städansvarig Ekonomi/ Administration Teknik Kundansvarig VD, styrelse, ledning En horisontell organisation skapad för att komma närmare hyresgästerna. Pyramiderna revs. Det var inte längre fastigheten som var i fokus i den nya organisationen. I stället vändes blickarna mot hyresgästerna. Ett synsätt som krävde en helt ny typ av organisation. En plattare som gav större kontaktyta mot marknaden. Den gamla hierarkiska pyramiden revs. I dess ställe byggde vi en horisontell organisation. VD, ledning, och styrelse tog plats i den ena änden. I andra änden fastighetsansvariga, hantverkare och städansvariga. I mitten, som en sammanhängande länk, tog administration med kund-, teknik- och ekonomifunktioner plats. Resultatet är en organisation skapad för att komma nära hyresgästerna. En framgångsrik struktur som vi värnar om och håller fast vid. Liten och effektiv. Fastighetsbeståndet är stort. Vår organisation är trimmad för att ge maximal effektivitet. Men den är tillräckligt stor för att kunna möta hyresgästerna på ett sätt som motsvarar deras förväntningar och krav. Ansvar och dagligt beslutsfattande har delegerats ut i organisationen. Genom roller som kundansvarig, fastighetsansvarig och teknisk chef har förvaltningen blivit effektivare. De kundansvariga ansvarar för uthyrning av lägenheter, lokaler och garageplatser. De beslutar också, i nära dialog med hyresgästerna, om löpande lägenhetsunderhåll och anpassning av lokaler. Fastighetsansvariga fi nns alltid tillgängliga för hyresgästerna via mobiltelefon. Tillsammans med hantverkare och städansvariga bildar de team som går under namnet ER Boendeservice, strategiskt placerade med 5 expeditioner i vårt fastighetsbestånd. Tack vare närheten till hyresgästerna kan teamen hålla en hög tillgänglighet vad gäller löpande underhåll och funktionstillsyn. Det är teknikchefen som har huvudansvaret för fastigheternas drift, underhåll och funktion. Han kompletterar också ER Boendeservice med övergripande teknisk kompetens. Det är också teknikchefen som driver miljöarbetet och ser till att vi når uppsatta mål. Tydliga roller och ansvar. Ett resultat av vår förvaltningsmodell är snabba och korta beslutsvägar något som uppskattas av hyresgästerna. Det får vi bevis på årligen genom kundundersökningarna där hyresgästerna ger mycket höga betyg när det gäller information, tillgänglighet och bemötande. Vår organisation gör det tydligt för medarbetarna vilken betydelse de själva har för företagets utveckling och framgång. Förutom en viktig och tydlig roll i kontakten med hyresgästerna, har de ansvar för budget, prognoser och resultat. Med det följer delaktighet och insyn i företaget. Som en naturlig följd av ökat ansvar har Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB ett bonussystem som omfattar alla medarbetare. Och som alla får lika stor del av. Kvalitetssäkring. I en koncern som vuxit under decennier av framgång, ökar kraven på ledarrollen och nödvändigheten av en mer formaliserad verksamhet. Med detta följer behov av verktyg som 16 17

10 GÖTEBORG Med hyresgästen i centrum organisationen skapar förutsättning för fortsatta framgångar. Byggnadsfi r- man Ernst Rosén använder verktyget GR Rating som följer samma struktur som kvalitetsledningssystemet ISO Vi har analyserat hur bolaget bedriver verksamheten. Betyget blev mycket gott med ett undantag: dokumentationen av bland annat målsättningar och rutiner. Ett åtgärdsprogram har tagits fram och till stor del arbetats igenom under Verksamhetsstyrning och dokumentation har analyserats från grunden. Vision och affärsidé har arbetats om. Strategier och policies har dokumenterats. Riktlinjer och dokumentation har tagits fram för it- och fi nansieringsverksamheten. En ny kommunikationsplattform ska bidra till att ge omvärlden en enhetlig bild av Ernst Rosén. Den ska stärka och bekräfta vårt varumärke. Nu fortsätter arbetet med dokumentation av rutiner i andra delar av verksamheten. Målet är att bli ännu bättre. På alla plan. Mål och utmaningar. Grundfi losofi n är i högsta grad levande i vår vardag: Sätt hyresgästen i centrum. De årliga kundundersökningarna fungerar som handfast benchmarking. De ger en god hjälp när vi sätter upp nya mål och utmaningar. Ett arbete som äger rum vid Roséndagarna; ett återkommande arrangemang som innehåller ett stort mått av allvar och idéarbete men också samvaro och teambuildning och där vi gemensamt skissar framtidens Ernst Rosén. Under Roséndagarna 2005 enades vi internt kring de dokument som ingår i vårt kvalitetsledningssystem och som bidrar till ett gemensamt förhållningssätt i kontakterna med våra kunder och intressenter. 94,1 % av hyresgästerna svarar positivt gällande information, tillgänglighet och bemötande. som ska prägla verksamheten. Tydliga mål, en fungerande struktur och ett bra system för uppföljning av verksamheten underlättar vårt gemensamma arbete. Det är fl er än hyresgästerna som trivs och stannar hos Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB. Medarbetarna blir också gärna kvar. Den genomsnittliga anställningstiden är 15 år och 70 % av medarbetarna har jobbat här längre än 10 år. Till trivselfaktorerna hör delaktighet, ansvar och bonussystemet. En mycket låg sjukfrånvaro är ett annat mått på organisationens styrka och medarbetarnas engagemang. Alla stannar. Företagets fi losofi är i princip densamma idag som för 50 år sedan. Hyresgästerna ska vara i centrum och Ernst Rosén ska erbjuda dem ett bra boende. Det enda som förändrats är medlen för att uppnå målet. Sedan den nya organisationen infördes för 13 år sedan har en naturlig och gemensam värdegrund byggts upp. Alla medarbetare har en känsla för vilka synsätt och värderingar > 5 år, 21 %, 5 st 6-10 år, 8 %, 2 st ANSTÄLLNINGSTID. Mer än 10 år 71 %, 17 st Ethel Andersson och Aina Fahlén, Danska vägen i Göteborg. Vi lärde känna varandra genom att vi blev grannar. Nu skrattar vi varje dag sen många år. När det är Melodifestival eller någon bra fi lm så laddar vi upp med godis och lite vin

11 GÖTEBORG En ständig utveckling fastigheterna Fastigheter i ständig utveckling. Byggnadsfi rman Ernst Rosén äger och förvaltar 38 fastigheter med lägenheter och drygt 200 lokaler i de centrala delarna av Göteborg. Merparten av beståndet är uppfört i egen regi under och 70-talet. Husen är byggda i gedigna material de fl esta med fasader av tegel. Arkitekturen präglas av praktisk och stram enkelhet och är anpassad till omgivande bebyggelse. Långsiktig planering. Varje år besiktigas fastigheternas allmänna funktioner och rapporter lämnas till teknikchefen som har huvudansvar för fastigheternas drift, underhåll och funktion. För att kunna bibehålla och höja den tekniska standarden i våra fastigheter, är långsiktighet och planering a och o. Ett viktigt verktyg inför stora beslut är den långsiktiga planeringen. Tack vare den, slipper vi dessutom obehagliga ekonomiska överraskningar. Kontinuerligt låter vi oberoende konsulter besiktiga betongkonstruktioner, garage, balkonger, fasader, tak, isolering och driftsfunktioner. Det ger oss en bra bild om fastighetsbeståndets status och god hjälp vid planeringen inför framtiden. Underhållssystem. Inom Ernst Rosén pågår ett arbete med att utveckla och förfi na vårt system för dokumentation av statusen i samtliga fastigheter. Här ska allt från nybyggnationer till minsta åtgärd fi nnas dokumenterade. Detta system skapar förutsättningar för att ytterligare effektivisera den löpande förvaltningen. Det underlättar för medarbetarna i deras strävan att ta hand om husen på bästa sätt. Sist, men inte minst, blir dokumentationen av fastigheternas status ett verktyg som bidrar till att ge våra hyresgäster den service de förväntar sig. Vindar blev 16 lägenheter. När idén föddes, ville Ernst Rosén förverkliga den. Det var en möjlighet att bidra till att minska det stora behovet av lägenheter i centrala Göteborg. Och ge fl er människor möjlighet att bo i det populära Annedal. Under 2005 och fram De nya vindslägenheterna i Annedal bjuder på hänförande utsikt. till första kvartalet 2006 har råvindar förvandlats till 16 nya lägenheter. När det gäller utformning av lägenheterna har man utgått från marknadens och hyresgästernas önskemål. Tillsammans med Nordstrand Frisenstam Rung arkitektkontor ritades lägenheter med storslagen utsikt över takåsarna. Med ambition att i största möjliga mån visa befi ntliga hyresgäster respekt och hänsyn, vidtog vi ett antal åtgärder. Bland annat ville vi minimera byggtiden i syfte att störa de boende så lite som möjligt. Efter noggrann analys av hur byggprojektet skulle genomföras, valdes C D Bygg AB som entreprenör. De kunde möta våra önskemål bäst och presenterade en tidsplan där byggtiden kunde halveras. Villa Solbu. Sekelskiftesvillan ligger ett stenkast från Kungsportavenyn och byggdes ursprungligen för direktör Adolph Solbu år När Byggnadsfi rman Ernst Rosén år 2002 fi ck möjlighet att förvärva Villa Solbu, fanns ingen tvekan. I samarbete med Semrén och Månsson Arkitektkontor Ann-Louise Sjölund och Fredrik Borgström, Danska vägen i Göteborg. En liten smultronplanta på balkongen är vår nivå när det gäller trädgård. Vi gillar mer att ha vänner på middag, snacka och må gott. Vårt nya matbord gillas av alla, inklusive Troja och Gonzo

12 En ständig utveckling fastigheterna Mikael Manniche är VD för m2 din bostadsmäklare, vars kontor ryms i anrika och toppmoderna Villa Solbu. skapades lösningar som tillgodoser dagens krav på utformningen av ett toppmodernt kontorshus med alla tänkbara tekniska installationer. För det ansvarsfulla genomförandet av ombyggnationen stod Flodén Byggnads AB. Under 2005 fl yttade m2 din bostadsmäklare, in i det nära kvm stora kontorshuset på Viktor Rydbergsgatan 14. Några av årets projekt. Några av övriga projekt som genomförts under 2005 är omfattande fasadarbete och byte av fönster på Utlandagatan i nedre Johanneberg. Under våren fortsätter fasadarbeten. Exempel på kontinuerliga åtgärder i fastighetsbeståndet under året är bland annat att vi tagit itu med de problem GÖTEBORG som nu uppstår i betong- och tegelkonstruktioner i hus som byggdes på och -70 talen. Merparten av garagen i fastigheterna har också genomgått omfattande renoveringar. På Danska vägen har fasadbalkarna renoverats. På Anders Zornsgatan 36 har tegelfasaden renoverats och fastigheten har fått nytt tak. Trygghet och säkerhet. I vår affärsidé står skrivet att vi ska tillhandhålla ett boende som ger nöjda hyresgäster. Det lönar sig med teknisk översyn, renoveringar, underhåll och upprustning. Det vet vi. I enkäten säger 87,4 % att de känner sig trygga hos Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB. Det är en ökning med drygt 2 % från föregående år. Och ett bevis på att våra insatser såväl inomhus som i närområdet ger resultat. För att öka tryggheten och säker heten har ny belysning med rörelsedetektorer installerats på bl.a. Jungmansgatan Under 2006 kommer kommunicerbara porttelefoner att installeras i fastigheten på Danska vägen Det finns många fler exempel på hur vi under föregående år ökat hyresgästernas trivsel och säkerhet genom satsningar på såväl inre som yttre miljöer. Exempelvis har vi i fl ertalet garage installerat kameraövervakning. För att öka möjligheterna till samvaron mellan hyresgästerna i våra fastigheter har vi på Falkenbergsgatan skapat en samlingspunkt: den nya grillplatsen. Och för våra yngsta hyresgäster på S:t Pauligatan i Lunden pågår arbetet med att iordningställa en ny lekplats. 80-tal, 16 % HUSÅLDRAR. 60-tal, 70-tal, % 60-tal, 70-tal, 26 % 53 % > 80-tal, 2 % < 60-tal, 3 % 87% Trygghet och säkerhet LÄGENHETSSTORLEKAR. 4 rum 17 % 3 rum, 22 % 2 rum, 41 % 1 rum, 17 % 4 % 5 rum, 3 % Villa Solbu, Viktor Rydbergsgatan Villa Solbu är ett attraktivt och i många stycken unikt hus som ligger bara ett stenkast från Kungsportsavenyn. Med sin typiska sekelskiftesarkitektur är den ett smycke i stadsbilden. Och dess själ och historia är väl värda att bevara. Ernst Rosén ville skapa ett toppmodernt kontorshus och samtidigt ta tillvara de ursprungliga kvaliteterna. Den omfattande och varsamma renoveringen har gjorts i samråd med Semrén & Månssson Arkitektkontor och antikvarie Martin Lindholm Restaurering. Kraven på bevarande och återskapande av interiören ställde stora krav på speciallösningar. Till exempel får inga kablar eller elledningar vara synliga. All ventilation, el och ledningar för datorkommunikation har därför byggts in dels i befi ntliga kanaler för ventilation och värme, dels i nya kanaler i golv och väggar. Ett omfattande arbete har lagts ned på att renovera och återskapa de ursprungliga takmålningarna. Av miljömässiga och långsiktigt ekonomiska skäl, har bergvärme installerats i Villa Solbu nya vindslägenheter i Annedal. Idén att förvandla råvindar i Annedal till lägenheter gjorde att Stadsbyggnadskontoret i Göteborg samlade berörda fastighetsägare för att ge möjlighet att genomföra ombyggnader till vindslägenheter. För att planerna skulle kunna förverkligas, var det nödvändigt att förändra detaljplanen för området. Man gav dispens om kravet på hiss upp till det översta våningsplanet. Men för att ändå klara kravet på utrymningsvägar, installerades hissar i 3 av 9 uppgångar i Ernst Roséns fastigheter. Totalt har vi skapat 16 nya lägenheter på 3 vindar. De kännetecknas av öppna, moderna planlösningar med rymd och atmosfär. Råvindarnas takhöjd har behållits och vissa lägenheter har hela 3 meter till tak. Ytskikt har valts med stor omsorg, exempelvis parkett i alla rum med undantag för hallen som har golvklinkers. Under de varmare årstiderna får hyresgästerna ännu större yta att leva och umgås på; de fl esta lägenheter har 2 altaner med utsikt över takåsarna!

13 Vad tycker hyresgästerna? GÖTEBORG som är bra. Och vad vi kan lägga mer kraft på att förbättra. Våra undersökningsresultat jämförs också med andra fastighetsägares. Det ger oss svar på hur vi sköter oss i förhållande till andra aktörer på marknaden. Men det är inte den enda anledningen till att vi genomför undersökningen. Det är ett mycket bra internt arbetsredskap när vi sätter upp mål för vår verksamhet och skapar handlingsplaner för vår förvaltning. Uppgradering till kommunicerbara porttelefoner är ett exempel på insatser för att öka hyresgästernas trygghet. Ett tecken på att hyresgästerna gillar att bo hos Byggnadsfi rman Ernst Rosén är de höga betyg de ger oss i den årligen återkommande hyresgästundersökningen. All time high. AktivBo genomför enkätsundersökningar bland hyresgäster på uppdrag av ett 50-tal fastighetsägare, såväl privata som kommunala. Runt 65 % av de tillfrågade brukar svara. Bland Byggnadsfi rman Ernst Roséns hyresgäster var svarsfrekvensen i senaste undersökningen 71,4 %. Det ger en hög tillförlitlighet till resultatet. Den senaste undersökningen visar att vi ligger mycket bra till bl.a. när det gäller trygghet, servicekvalitet, produktkvalitet, prisvärdhet och fastigheternas läge. Men det mest intressanta för oss är serviceindex. Det är det sammanfattande måttet på servicekvalitet och mäts utifrån 35 frågor, ett så kallat customer score-card, inom fyra områden: Ta kunden på allvar, Trygghet, Rent och snyggt samt Hjälp när det behövs års undersökning visar att vi återigen infriar 98% Trivs i stadsdelen Enkäter ger årligt betyg. Kvalitetsarbetet pågår sedan början av 1990-talet hos Byggnadsfi rman Ernst Rosén. Vi försöker på olika sätt vara lyhörda inför hyresgästernas behov och önskemål. Kvalitetstänkandet har utvecklats kontinuerligt särskilt när det gäller kundkontakter, trivsel, trygghet och underhåll. Tillsammans med konsultföretaget AktivBo, ett av Sveriges största inom enkätndersökningar hos fastighetsbolag, har vi varje år sedan 1997 genomfört en omfattande undersökning bland våra hyresgäster. Resultatet ger en klar och tydlig bild av hur våra hyresgäster uppfattar oss som hyresvärd. Vi får veta vad 90% Tycker att ER är mån om sina hyresgäster Karin Larsson, en av våra trofasta hyresgäster, fi ras på 100-årsdagen av Reine Rosén. Här kommer en bildtext om Gabriella. Gabriella Engman med dottern Emelie, Lunden i Göteborg. 24 Jag uppskattar verkligen ER:s boendeservice. Jag 25har alltid fått snabb hjälp och blivit trevligt bemött.

14 GÖTEBORG Vad tycker hyresgästen? Ett bra hus ska kännas välkomnande redan i entrén. Ernst Roséns hyresgäster värdesätter att det är rent och snyggt i gemensamma utrymmen. eller överträffar våra hyresgästers förväntningar. Hela 90,4 % är nöjda med servicen. För fjärde året i rad fi ck Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB återigen den högsta noteringen bland AktivBo:s kunder. För detta belönades vi på Aktiv Bo:s Benchmarkingdag när vi fi ck ta emot pris för högsta serviceindex och delat förstapris för högsta produktkvalitet. Företagets image. När vi frågar hyresgästerna om trivsel, omtanke, bostadens geografi ska läge, om de bor prisvärt och om de kan tänka sig att rekommendera oss som värd, får vi mycket positiva svar. Samtidigt får vi en bra uppfattning om företagets image. Och den ser väldigt bra ut. I senaste undersökningen svarar 95,1 % att de trivs med Ernst Rosén som värd. 97,0 % kan tänka sig att rekommendera oss till andra. Men även sådant som är bra kan bli 96% Kan rekommendera i kvarteret 95% Trivs med ER som värd 94% Tycker att man får hjälp när det behövs ännu bättre. Det är utgångspunkten för vårt ständigt pågående förbättringsarbete. Varje år möts alla medarbetare under de så kallade Roséndagarna. Då går vi igenom och analyserar undersökningsresultatet för varje bostadsområde och diskuterar vad vi kan göra för att bli ännu bättre, sätter mål och tar fram handlingsplaner. Ibland ställer vi resultaten mot varandra och jämför. Varför skiljer de sig mellan områdena? Vad kan vi lära och vilken nytta kan vi dra av varandras erfarenheter? På samma sätt analyserar vi fastighet för fastighet. > 10 år, 34 % BOENDETID år, 37 % < 3 år, 29 % 88% Tycker det är rent och snyggt Alireza Raissi, Kryddhuset, Redbergsvägen 24 i Göteborg. Erfarenheten säger mig att det tar ett tag att utvärdera hur bra en butikslokal fungerar. Men läget är perfekt och hittills tycker jag att det känns väldigt rätt

15 Miljöarbete GÖTEBORG Med det miljöarbete som Byggnadsfi rman Ernst Rosén inledde redan i mitten av 1990-talet har vi byggt ett heltäckande miljöledningssystem. Som ett av de första företagen i våra bransch certifierades Ernst Roséns miljöledningssystem år 2001 enligt den internationella standarden ISO Sedan 2000 är vi också miljödiplomerade av Göteborgs stad. Detaljerade mål. Miljöledningssystemet fungerar som ett redskap för ständiga förbättringar inom områdena miljö och arbetsmiljö. Till grund för insatserna ligger våra policyer. De är ledstjärnor som innehåller såväl värderingar och visioner som förhållningssätt och strategier. I syfte att minska Ernst Roséns miljöpåverkan har vi identifi erat ett antal områden för vårt miljöarbete, bland annat avfallshantering, energi, vatten och avlopp, miljöskadliga och hälsovådliga produkter och transporter. För dessa områden fi nns såväl övergripande mål som mått- och tidsatta miljömål. I början av 2005 fastställdes detaljerade miljö- och arbetsmiljömål. Många sträcker sig över fl era år och är del i ett långsiktigt och planerat arbete. 10 mål gäller hyresgästernas bedömning av miljöarbetet i första hand när det gäller avfallshanteringen. Ett händelserikt år. Under året fortsatte arbetet för energibesparing med uppföljning, besiktningar och temperaturmätningar i lägenheter och fastigheter samt löpande injusteringar av värme och ventilation. Byggnadsfi rman Ernst Rosén var ett av de första fastighetsbolagen att installera datorstyrd fastighetsövervakning. På Karl Gustavsgatan, Jungmansgatan, i Lunden och i Annedal har vi nu förnyat övervakningen med toppmodern teknik och byter succesivt ut även i resterande fastigheter. För att minimera energianvändningen har de nya vindslägenheterna i Annedal isolerglasfönster med högt u-värde och extra tilläggsisolering av yttertaket. Nya fl äktar har också installerats för att få 92% Förutsättningar att agera miljömedvetet. en bättre miljö även för övriga lägenheter i fastigheten. För att minska elanvändningen har ny belysning med rörelsedetektorer installerats på bl.a. Jungmansgatan. I flera fastigheter har hissarna fått så kallad frekvensstyrning som minskar elanvändningen. I samband med renoveringen av fastigheten på Viktor Rydbergsgatan 14 ersattes den gamla oljepannan med bergvärme och husets egna ventilationsegenskaper har tagits tillvara och kombinerats med den senaste styrtekniken. Källsortering erbjuds sedan länge i de flesta fastigheter. Under året har soprum på Redbergsvägen, S:t Pauligatan och Mejerigatan gjorts fräschare och med ännu fl er fraktioner. Erfarenheterna härifrån kommer att tas tillvara när övriga avfallsrum ses över. Vidareutbildning inom miljön pågår kontinuerligt, bl.a. har samtliga medarbetare deltagit i studiebesök på Ekocentrum och nyanställda har genomgått grundläggande miljö utbildning. Detta för att bättre kunna möta hyresgästernas frågor. Vi har också förbättrat både den muntliga och skriftliga informationen till våra hyresgäster. I övrigt präglades miljöarbetet under året av löpande insatser i förvaltningen, framför allt uppföljningar och styrning av energi- och vattenanvändningen, liksom förbättringar i avfallshanteringen. 92% Bra hantering av hushållssopor Uppfyller vi målen? Under 2005 har vi fortsatt arbetet med att försöka tillmötesgå hyresgästernas krav och förväntningar inom miljöområdet. Det gäller allt från de fastighetsansvarigas arbete i områdena till den tekniska förvaltningen. Enligt den senaste hyresgästenkäten har arbetet gett resultat. 98,8 % av hyresgästerna är mycket nöjda eller nöjda med vårt engagemang i miljöfrågor, en ökning med cirka 1 % från föregående år. Hyresgästerna har också blivit mer positiva till sina egna förutsättningar att agera miljömedvetet. 91,8 % var mycket nöjda eller nöjda jämfört med drygt 87 % föregående år. 99% ER s engagemang i miljöfrågor Miljöpolicy. Vi ska tillhandhålla ett boende som ger nöjda hyresgäster. Det görs genom byggnation och ett långsiktigt ägande och förvaltande av egna hyresfastigheter. Nöjda kunder ger grunden för fortsatt utveckling och tillväxt. Vi är organiserade så att beslutsfattandet har förts närmare hyresgästen och med engagerad och kompetent personal kan vi hålla en hög service- och kvalitetsnivå. Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön för att bidra till en hållbar utveckling. Roséns betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav. Vi ska sträva efter ständig förbättring för att minska miljöbelastningen och för att förebygga föroreningar. Roséns betraktar miljöarbetet som en förutsättning för att kunna nå företages samtliga mål. Miljöpolicyn omfattar hela Roséns verksamhet: såväl administration, drift och underhåll som ny- och ombyggnadsprojekt. Denna miljöpolicy antogs 1997 och reviderades

16 Flodén Fastighets AB ALINGSÅS OCH LERUM Med väl förvaltade fastigheter i attraktiva, centrala lägen och en hög servicenivå kan bolaget se fram emot ett fortsatt stabilt uthyrningsläge. Ernst Rosén är en av Alingsås och Lerums största och mest välrenommerade fastighetsägare via dotterbolaget Flodén Fastighets AB. Fastigheterna har attraktiva lägen, de fl esta ligger mitt i centrum och beståndet består till nära 70 % av bostäder. Totalt äger och förvaltar bolaget kvm varav i Alingsås. Ernst Rosén är expansiva i regionen och har under senare år förvärvat 13 fastigheter om totalt kvm med intressanta lägen, främst i Alingsås. I Lerum är förvaltningen koncentrerad på kommersiella lokaler. Här har vi en stark position i centrum. Fastigheterna inrymmer lokaler för en mängd verksamheter, främst sådana som bidrar både till det allmänna och privata serviceutbudet. Året som gick. I Alingsås och Lerum arbetar vi, på samma sätt som i Göteborg, aktivt med hyresgästunderssökningar. Under hösten genomfördes för andra året en hyresgästundersökning med mycket positiv resultat. Serviceindex har ökat med nära 4 procentenheter! Hög boendekvalitet och nära dialog med hyresgästerna gör att de trivs och månar om fastigheterna. Den stora ökningen av serviceindex uppmärksammades av Aktiv Bo som tilldelade Flodén Fastighets AB pris för Årets lyft. Under det gångna året har koncernen stärkt sin position ytterligare i centrala Alingsås genom förvärvet av fastigheten Pelikan 5 som inrymmer kvm lokal- och butiksyta samt 11 lägenheter. Efter fl era år av minskad omsättning av bostadshyresgäster, ser vi en ökad omfl yttning i våra fastigheter. Därmed följer vi tyvärr den allmänna trenden i branschen. Uthyrningen av lokaler har varit fortsatt mycket positiv. Vakansgraden har sjunkit ytterligare 1 % i jämförelse med föregående år och var under 2005 knappt 2 %. I 2004 års hyresgästundersökning framkom önskemål från hyresgästerna om förbättringar inom områdena kommunikation och information. Under året har en rad åtgärder vidtagits. Bland annat har expeditionernas öppettider utökats och numera är e-post ett komplement till tidigare kommunikationsvägar mellan hyresgästerna och oss. Renodling av fastighetsbeståndet i Lerum mot kommersiella lokaler har fortsatt genom att de sista 2 radhusen av från början 7 har sålts med positivt resultat. Positivt resultat gav även försäljningen av tomtmark om 3000 kvm under Den närmaste framtiden tillträder Sune Johansson, fastighetschef sedan 1992, som VD i bolaget. Under hans ledning kommer förbättringsarbetet i bolaget att fortsätta med fokus på Hjälp när det behövs och Ta kunden på allvar. Den breda erfarenheten av lokala förhållanden och stark ekonomi är en kombination som ger Ernst Rosén hög beredskap för strategiska förvärv och möjlighet att växa i regionen. Det ska vara fastigheter som passar in i befi ntligt bestånd och befäster koncernens ställning i verksamhetsområdet. Med tyngdpunkt på väl förvaltade fastigheter med attraktiva och centrala lägen i expansiva Alingsås, på bekvämt pendelavstånd till Göteborg kommer verksamheten att utvecklas positivt. Ett fortsatt stabilt uthyrningsläge och god lönsamhet är att vänta. HUSÅLDRAR. 60-tal, 18 % 80-tal, 56 % 90-tal, 22 % 4 % 70-tal, 3 % Lager, 1400 kvm LOKALTYPER. Butiker, 4500 kvm Kontor, 9500 kvm Övrigt, 800 kvm Bio, 500 kvm Inga-Stina Thedvall, Juvelen, Torggatan 7A, Alingsås. Alingsås är lite av de mysiga kaféerna och småbutikernas stad som lockar många långväga. Därför är det extra roligt att höra från våra kunder att vår butik och läge är så fantastiskt bra

17 Flodén Byggnads AB ALINGSÅS OCH LERUM Uppgången i byggkonjunkturen har resulterat i såväl ökad omsättning som lönsamhet för Flodén Byggnads AB. Byggverksamheten i koncernen bedrivs genom Flodén Byggnads AB med säte i Lerum. Dess traditioner inom bygg- och fastighetsbranschen i Lerum och Alingsås går tillbaka till Byggnadsfi rman Ernst Rosén förvärvade 1989 företaget som representerar den byggmästaranda som Ernst Rosén i Göteborg en gång stod för. Bolaget äger även några bostadsfastigheter i Alingsås. Hög kapacitet och beredskap. Under och 60-talet uppförde Flodén Byggnads AB mycket av den nuvarande bebyggelsen i centrala Lerum. På senare år har uppdragen bestått av nyproduktion av bland annat skolor, sjukhem, gruppbostäder, industrifastigheter men även andra kommersiella fastigheter. Marknaden består geografiskt huvudsakligen av Göteborg och kranskommunerna Kungälv, Partille, Lerum, Alingsås, Härryda, Mölndal och Kungsbacka. Flodén Byggnads AB utför alla typer av fastighetsunderhåll både inom och utom koncernen och har både hög kapacitet och beredskap. Merparten av uppdragen är externa. Satsningen på en särskild enhet för löpande service för avtalskunder är lyckosam och verksamheten växer. En fl exibel inställning till marknadens efterfrågan, har gjort att vi klarat svängningarna i byggkonjunkturen väl. Målet är att överträffa marknadens förväntningar med höga interna krav på kvalitets- och miljöansvar för att behålla positionen i vår nisch inom vårt geografi ska område. Året som gick. Uppgången i byggkonjunkturen har resulterat i både ökad omsättning och lönsamhet. Under året har en rad större projekt genomförts. Det goda samarbetet med Lerums kommun har fortsatt och resulterat i bland annat om- och tillbyggnad av Vattenpalatset. I Kungsbacka har vi befäst våra positioner och genomfört ombyggnader av skolor för kommunen. I koncernen och i det av koncernen hälftenägda Aranäs KB är Flodén Byggnads AB en uppskattad entreprenör. Bolaget har bland annat genomfört omfattande ombyggnationer på Viktor Rydbergsgatan 14 i Göteborg och polisens gamla lokaler i Kungsbacka. Satsningen på löpande service har fortsatt och återigen har man kunnat utveckla samarbetet med försäkringsbolagen under året. Den närmaste framtiden. För att möta ökad efterfrågan på bolagets tjänster med bibehållen kvalitet ska organisationen förstärkas. Personalen kommer att gå externa utbildningar för att utveckla sin yrkeskompetens. Miljöarbetet är en självklar del i det dagliga arbetet och 2006 kommer bolaget att satsa ytterligare på kvalitetsutveckling och minskad miljöpåverkan. Ragnar Uhdin, Alingsås. Har man bott i Alingsås i hela sitt liv, så vet man att man inte kan bo bättre än så här. Mitt i smeten på ren västgötska

18 Nääs Fabriker AB ALINGSÅS FÖRETAGSCENTRUM OCH LERUM Det gynnsamma läget gör Nääs Fabriker till ett konkurrenskraftigt alternativ. Och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling med bland annat hotell- och konferensanläggning. Sedan koncernen 1990 övertog fastigheten, har den fått nytt liv. Idag är Nääs Fabriker, det tidigare bomullsspinneriet vid sjön Sävelången i Tollered, ett företagscentrum som rymmer fl er än 80 företag. Gynnsamt och prisvärt. Förutsättningarna är idealiska. Miljön är stimulerande och attraktiv. Med det gynnsamma läget kan man bland annat vara ett konkurrenskraftigt och prisvärt alternativ till lokalutbudet i Göteborg. Förutom den speciella atmosfär som bruks- miljön ger, erbjuder Nääs Fabriker hyresgästerna moderna och funktionella arbetsplatser med all tänkbar service som hör ett kontorshotell till. Hyresgästerna bedriver sina verksamheter i varsamt moderniserade och ändamålsenliga lokaler med alla tänkbara tekniska installationer. De minsta är 15 kvm och den största kvm. När området är färdigutvecklat kommer fastigheten att innehålla kvm uthyrningsbar yta. jande konstutställningen med konstnären Kent Larsson och hans expressionistiska verk hade cirka besökare. Sedan 1998 har delar av företagscentret värmts upp med sjövärme. Numera är Nääs Fabriker helt självförsörjande på värme. Det nya sjövärmesystemet som installerats under året har kapacitet att klara uppvärmningen av hela området och mer därtill. Intill Nääs Fabriker vid Sävelången har Myresjö färdigställt 6 parhus. Under 2006 kommer ytterligare 10 enfamiljshus att byggas, på avstyckad mark, i området som kallas Strandnääs. Att det numera också är möjligt för människor att bo i området, gör det mer levande och attraktivt. Under 2005 utvecklades, förändrades och kompletterades Nääs Fabriker AB ytterligare enligt affärskonceptet. Det ska i framtiden även vara ett attraktivt besöksmål för allmänheten. Spännande aktiviteter, handel, konferensverksamhet och en starkare koppling till utbildningsområdet ska borga för att det blir så. Hyresgästerna trivs på Nääs Fabriker. För det mesta kan vi tillgodose deras önskemål om lokaler anpassade till verksamheten. Planeringen av besöksnäring i form av handel på Nääs Fabriker har fortsatt under det gångna året. Året som gick. Pannhuset har byggts om och i december 2005 färdigställdes ett 180 kvm stort kontor. På andra våningen i Mellersta fabriken har 3 kontor med en sammanlagd yta på 800 kvm färdigställts. Samtliga lokaler som iordningställts under året är uthyrda. I maj påbörjades satsningen på besöksverksamhet. Utställningen Mötesplats Design, ett bidrag till Designåret, lockade fl era tusen besökare under 9 dagar. Den efterföl- Den närmaste framtiden. Norra fabriken ska bli en unik hotell- och konferensanläggning som planeras stå klar i slutet av Under 2005 har projektering genomförts med Svensk Inredning Viking AB. Under 2006 ska Gamla Nedre Fabriken projekteras inför förvandlingen till ett attraktivt hus för handel och kontor. Hösten 2006 kommer Nääs Fabriker att få en ännu starkare knytning till utbildningsområdet. Hyresgästen Lerums kommun startar då kvalificerad yrkesutbildning, s.k. KY-utbildning. Lisbeth Lindström, Iduna, Nääs Fabriker. Nääs Fabriker är ett spännande område som utvecklas hela tiden. Man har bevarat den gamla härliga fabrikskänslan och samtidigt använt moderna material. Vi har en ljuddusch vid fönstret som är en fantastisk sak: Man ställer sig, tittar ut över sjön och över dig sköljer en våg av meditativa ljud

19 Aranäs KB KUNGSBACKA Här fi nns även restauranger och annan service. Ett brett utbud med god tillgänglighet. Polishuset stod klart i maj Genom det hälftenägda Aranäs AB är Ernst Rosén verksam i Kungsbacka. Företaget ägs sedan 1996 till 50 % vardera av Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB och Ivar Kjellberg Fastighets AB. Aranäs KB är det rörelsedrivande dotterbolaget. Aranäs KB är den största ägaren av hyreshus i en av Sveriges snabbast växande kommuner: Kungsbacka. Med kommunens expansion ställs stora krav på att samhällets infrastruktur ökar i samma takt. Att Aranäs bidrar till denna utveckling är givet. Det finns lägenheter, fler än personer har sin arbetsplats i Aranäs lokaler. Och köpcentret Kungsmässen lockar 4,5 miljoner besökare varje år. Förvaltningen utförs av egen personal som har hand om administration, fastighetsskötsel och underhåll. Ökad attraktionskraft. Kvalitet är grunden för verksamheten. I alla led, såväl internt som externt. En viktig del i kvalitetsutvecklingen är den regelbundet återkommande enkätundersökningen bland hyresgästerna. Visionen är att vara delaktig i arbetet med att öka Kungsbackas attraktionskraft för boende och arbete. Det ska ske genom att utveckla och förädla det befi ntliga fastighetsbeståndet. Och genom förädling av strategiskt belägen råmark. Markinnehavet, som delvis är under planering, omfattar kvm. Året som gick. Under 2005 har enkätundersökningar genomförts bland hyresgäster i bostäder och lokaler. En medarbetarundersökning har också genomförts i bolaget. Samtliga med mycket goda resultat. I en oberoende enkätundersökning har dessutom Kungsmässan fått högsta betyg av alla köpcentrum i Göteborgsregionen. Påbyggnaden av Södercentrum för landstinget har färdigställts och det nya gångstråket som förbinder Kungsmässan och Innerstaden invigdes. I maj 2005 invigdes det nya Polishuset av justitieminister Thomas Bodström. Polisens tidigare lokaler har byggts om och i slutet av året fl yttade fl era av Kungsbacka kommuns förvaltningar med cirka 70 medarbetare in. Ett år efter att Arnanäs blev miljö- och kvalitescertifi erade enligt FR2000 har en revision genomförts. Utan en enda anmärkning. Den närmaste framtiden. Efterfrågan på bostäder i den snabbt växande kommunen är stor är ännu ett år då Aranäs satsar stort. Under året påbörjas nybyggnation av 26 lägenheter på den Svedbergska tomten bakom Hotell Halland i centrala Kungsbacka. Det är också byggstart för äldreboendet Tölö Smedja. Kungsmässan fortsätter att attrahera både affärsidkare och besökare. Våren 2006 öppnar Indiska och Espresso House nya butiker i köpcentret, som ständigt är under utveckling. Aranäs har upprättat en kommunikationsplan och ska satsa på att kommunicera sina kärnvärden Omtanke, Omdöme, Utveckling och Mersmak samt bolagets nya motto: Aranäs en aktiv samhällsbyggare. 30-tal, 1 % HUSÅLDRAR. 60-tal, 13 % 2000-tal, 22 % Hotell/ Konferens kvm Industri/Lager/ Övrigt, 6900 kvm LOKALTYPER. Kontor kvm Kungsmässan. Kungsmässan är ett shoppingcentrum med cirka 85 företag, både rikstäckande butikskedjor och lokala affärsidkare. Längs inre affärsgator ligger butikerna samlade i två plan. 70-tal, 32 % 80-tal, 21 % 90-tal, 11 % Butiker kvm Åke Olsson, Polishuset Kungsbacka. Polisen kräver speciella lokaler. Säkerheten och den dagliga logistiken är mycket tillfredställande. Likaså akustiken och designen av ljusgården. Utryckningsmässigt är det här läget det bästa

20 MARKNADSANALYS Hyres- och fastighetsmarknaden Text från Newsec Analys. Bostäder. Göteborgs kommuns befolkning fortsätter att öka. Under 2005 ökade befolkningen med cirka invånare varav hälften genom födelseöverskott och hälften genom infl yttning. Vid årsskiftet var antalet invånare cirka Kommunens prognos för befolkningsutvecklingen visar på kraftig tillväxt och 2009 bedöms befolkningen i Göteborgs kommun överstiga invånare. För tio år sedan var nettoinflyttningen över personer per år minskade den rejält och har därefter legat relativt stabilt kring personer årligen. Främst är det nettoinflyttningen av svenska medborgare som har minskat de senaste 4 5 åren, medan inflyttningen av utländska medborgare varit konstant. De allra fl esta som fl yttar till Göteborg är år, medan utfl yttarna framförallt är småbarnsfamiljer som söker sig till kranskommunerna. I åldersgruppen år är det betydligt fl er som fl yttar ut än som fl yttar in. Kommunen bedömer att nettoinfl yttningen kommer att öka eftersom man tror sig kunna behålla en hel del barnfamiljer nu när bostadsbyggandet har kommit igång i attraktiva områden. Sammantaget har bostadsmarknaden i Göteborg under 2005 tillförts lägenheter, genom nybyggnad och 388 genom ombyggnad. Upplåtelseformerna fördelade sig jämnt och utav de lägenheterna var 499 hyresrätter, 429 bostadsrätter och 461 äganderätt i småhus. Jämfört med året innan är 2005 års tillskott en minskning med cirka 700 lägenheter. Under åren har den sammanlagda produktionen varit lägenheter. Trots minskningen förra året ser det ändå ut som målsättningen om lägenheter under mandatperioden kommer att uppnås. Nyproduktionen av bostäder har stor betydelse för Göteborg, både för att komma till rätta med bostadsbristen och för att säkra stadens framtida tillväxt. En god tillgång på bostäder är absolut nödvändigt för den positiva utvecklingen. Enligt prognoser kommer Göteborgs befolkning att öka med invånare fram till I år är det valår och någon bostadsprognos för den kommande mandatperioden finns inte framtagen. Det finns dock inga indikationer på att målet med nya bostäder per år kommer att ändras oavsett vem som vinner valet. De största planerade bostadsprojekten de närmaste åren är Kvarteret Venus i Gårda med cirka 750 lägenheter, Öster om Bellevue i Kortedala med cirka 600 lägenheter samt ett fl ertal större bostadsprojekt inom Västra Eriksberg som är nästa utvecklingsområde på Norra Älvstranden. Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt ordna en bostad helt utan krav på kontantinsats. Samtidigt brottas hyresmarknaden idag med en mängd problem. Hyresregleringen, som ursprungligen var tänkt att skydda hyresgästen från oförutsägbara hyreshöjningar och segregering, har visat sig ha en rad negativa bieffekter såsom låg nybyggnation, ombildningar till bostadsrätter, svarthandel med hyresrätter och dåligt utnyttjande av beståndet. Beträffande nyproduktion är det produktionskostnaden som anses vara problemet. Bostadsbristen har tvingat regeringen att vidta åtgärder och i början av 2006 lade man fram ett förslag att nybyggda lägenheter ska få fri hyressättning. Förslaget innebär att en hyresvärd och en hyresgästförening ska kunna komma överens om en hyra för en planerad eller nybyggd lägenhet. Hyresgästföreningen måste godkänna den begärda nybyggnadshyran och det finns ingen möjlighet att få hyrans skälighet bedömd i förväg på ett objektivt sätt av hyresnämnden. Inte heller ska det vid en senare jämförelseprövning av hyran vara möjligt att åberopa en annan framförhandlad nybyggnadshyra. Regeringen ger på detta sätt Hyresgästföreningen vetorätt. Avtalet Antal köp Vasastan/Domkyrko FÖRSÄLJNING AV BOSTADSHYRESHUS I GÖTEBORG Johanneberg Haga/Linné/Annedal Masthugget/Majorna Örgryte/Härlanda/St Pauli Krokslätt Hisingen Försäljning till Brf Övriga försäljningar Biskopsgården/ Brämaregården Väster Övrigt Källa: Newsec Analys. Margreth och Sten Likars, Lunden i Göteborg. Om vi trivs? Har man bott i 40 år i samma lägenhet så är svaret ganska givet

MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2004 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2005

MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2004 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2005 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 24 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 25 1 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 24 VERKSAMHETEN I KORTHET. Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB äger och förvaltar sedan 5 år centralt

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 Miljö- och arbetsmiljöredovisning 26 1 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 V E R K S A M H E T E N I K O

Läs mer

MILJÖ REDOVISNING 2014

MILJÖ REDOVISNING 2014 MILJÖ REDOVISNING 214 MILJÖPOLICY Ernst Rosén beaktar fastighetsförvaltningens miljöpåverkan i alla löpande och långsiktiga beslut. Vi åtar oss att följa lagar och andra krav. Vi arbetar kontinuerligt

Läs mer

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING 2004 1 2 Det här är årsberättelsen om Reine, Leif, Sonny, Johan och Agneta. Om människorna bakom ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag.

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större E R NS T RO S É N KO N CE R N E N I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större privatägda fastighetsbolagen

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Stockholmsbyggmästarna utgörs av: Anders

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang DETTA ÄR KLÖVERN Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Våra drygt 400 fastigheter har en total

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4 Höstens första nyhetsbrev innehåller information om försäljning av fastigheten Vinddraget 2 i Viared. I Vulcanus på Fabriksgatan kan man äta orientalisk mat eller svensk husmanskost och på Fleminggatan

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

I N Ä R H E T E N B Y G G N A D S F I R M A N E R N S T R 0 S É N A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 1

I N Ä R H E T E N B Y G G N A D S F I R M A N E R N S T R 0 S É N A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 1 I NÄRHETEN BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB 2006 1 Det du har fått är en årsberättelse som handlar om ett av Sveriges mest stabila och omtyckta fastighetsbolag med mer än 50 års erfarenhet i branschen. Vi

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer Parkvägen 2B En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Typ Storlek 15000 kvm Adress Parkvägen 2B Område Solna/Solna Business Park Omgivning Solna är idag Sveriges mest företagstäta stad. Och i de

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

EN redovisning AV året

EN redovisning AV året EN redovisning AV året Byggnadsfirman ernst R0sén ab 2007 1 Årsredovisningen du har fått handlar om ett stabilt och mycket omtyckt fastighetsbolag. Men den handlar också om de 12 månader som har passerat.

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan. Adress Kungsgatan 7

Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan. Adress Kungsgatan 7 Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Typ Storlek 227 kvm Adress Kungsgatan 7 Område City Lokalbeskrivning Omgivning Kontakt Den lediga kontorslokalen ligger på våning 4 på

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Kontorslokal högst upp i huset om 388 m 2 med utsikt över takåsarna

Kontorslokal högst upp i huset om 388 m 2 med utsikt över takåsarna Kontorslokal högst upp i huset om 388 m 2 med utsikt över takåsarna Bibliotekstan Atmosfären när man stiger ut i området är unik för Bibliotekstan, där klassiskt möter modernt. Bakom sekelskiftesfasaderna

Läs mer