VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG"

Transkript

1 VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG

2

3 INNEHÅLL Förord... 4 Fokus på kvalitet... 5 Utveckla demokratin... 6 Minska kunskapsklyftorna... 7 Erövra kulturen... 9 Slutord Bilagor Statistik Organisation styrelse och personal Medlems- och samarbetsorganisationer Omslagsbild: Salla Järvinen Foto: sid 12 Ola Kjelbye, sid 13 Reza Talebi Layout och övriga foton: Salla Järvinen Tryck: Sandstens

4 FÖRORD 2009 Ett offensivt år för ABF Göteborg ABF Göteborg arbetade även 2009 framförallt med tre av Göteborgs utmaningar: Att utveckla demokratin Att erövra kulturen Att minska kunskapsklyftorna I verksamhetsberättelsen finner du många exempel på aktiviteter som genomförts under dessa rubriker. ABF Göteborgs verksamhet ökade Den bakomliggande orsaken är bl a några medvetna offensiva satsningar som vi genomfört under året. Tillsammans med Älvstranden Utveckling AB har vi byggt Rockverket, 21 nya musiklokaler där nya musikcirklar har startat sin verksamhet. I Angered, på Spadegatan 9, har ett nytt Bildningscentrum med 20 nya studielokaler skapats i samarbete med Higab. Med stöd av ABFförbundet har vi bedrivit ett utvecklingsprojekt inom området film, vilket också genererat ny verksamhet. ABF Göteborg har en bred verksamhet som engagerar många människor. Vi samarbetar t ex med fler än 130 invandrarföreningar som bedriver en mycket omfattande verksamhet med studiecirklar och kulturarrangemang. Denna verksamhet betyder mycket för integration, demokrati, delaktighet och utvecklingen av vårt mångkulturella samhälle. ABF når också många ungdomar, främst genom vår musikverksamhet. Under 2009 har vi haft kontakt med mer än 300 musikgrupper som genom studiecirklar utvecklat sin musik. Många av grupperna finns i våra två musikhus på Lundbystrand, Rockverkstan och Rockverket där vi tillsammans har ett femtiotal musiklokaler. Vår kurskatalog, som distribueras till hushållen i Göteborg varje termin, har lockat flera tusen göteborgare att gå studiecirklar inom en mängd olika ämnen. Med ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen har ABF Göteborg satsat på egen produktion av studiematerial för ämnena samhällskunskap, körsång, vävning, teater, keramik och svenska. Även föreläsningsverksamheten har varit på frammarsch genom att bl a etablera sig på Facebook. På så sätt har vi på kort tid fått över personer som nya vänner till ABF i den digitala världen. Genom en rad föreläsningar, samtal och debatter har vi bidragit till samhällsdebatten under året. Genom författarfrukostar och litterära symposier har allmänheten kunnat möta intressanta författare i spännande samtal och genom stadsvandringar har vi erbjudit nya möjligheter att lära känna vår stad på ett nytt sätt. Sammantaget har de olika arrangemangen varit både välbesökta och mycket uppskattade. På uppdrag av Göteborgs stad har ABF Göteborg Vuxenutbildning AB under året framgångsrikt arbetat med grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (SFI). Etablerandet av ABF Jobb är en framåtsträvande satsning för att stödja människor i omställning att hitta ny sysselsättning. ABF Göteborg har under året stärkt sin ställning som landets största ABF-avdelning. Att verksamheten ökat och att vi samtidigt kan redovisa ett positivt ekonomiskt resultat skapar goda förutsättningar för att vi även i framtiden skall kunna bedriva en bred och intressant verksamhet med god kvalitet. Gunnar Westerling Studieombudsman 4

5 FOKUS PÅ KVALITET Studiematerial ABF Göteborg har under året drivit ett utvecklingsprojekt för att skriva och producera egna studiematerial, anpassade efter våra behov. Visionen är att vi skall ha egna studiematerial och studiehandledningar som kan fungera som en grundläggande bas för studierna inom de flesta ämnesområden. Material som vi producerat själva stärker även vår profil och kompetensen bland de medarbetare som arbetat i utvecklingsprojekten. Följande nya material har blivit klara under året: Göteborg en stad med många ansikten Lars Wenander skildrar Göteborgs utveckling under efterkrigstiden. Boken fungerar nu som vårt grundmaterial i samhällskunskap. Fredrik Harstad har gjort en studiehandledning till boken som också kan fungera som ett självständigt studiematerial. Sjunga i kör Annika Söderpalm har skrivit denna studiehandledning som beskriver företeelsen körsång ur olika aspekter. Bl a kan du möta några av våra körsångsledare i materialet. Vävning studievägledning Annika Andersson har skrivit detta studiematerial på 140 sidor med snygg layout. De vackra bilderna är tagna av Björn Oscarsson. Boken fungerar som vårt grundmaterial i vävning. Nyfiken på teater Ulrika Almgård, Karin Davidsson och Sara Wiberg har under Lars Wibergs redaktionella ledning skrivit detta studiematerial på drygt 200 sidor. Materialet kommer att få stor betydelse för utvecklingen av ABFs teatergrupper. Keramik studievägledning Ulla Örner och Gunnel Aue har gjort denna studiehandledning som framförallt används inom vår programverksamhet. 1 SFI boken LÄS och SFI boken ÖVA Fredrik Harstad och Jenny Hostetter, två anställda på ABF Göteborgs Vuxenutbildning, har skrivit böckerna i svenska för invandrare som Gleerups förlag gett ut i samarbete med oss. Böckerna fungerar som vårt grundmaterial i svenska. Personalutveckling Arbetet med det personalpolitiska programmet har fortsatt och resulterat i ett mål- och inriktningsdokument som antagits av ABF Göteborgs styrelse i slutet av året. Det personalpolitiska programmet ska ge stöd och vägledning inom sex områden som i samverkan med varandra blir avgörande för en framgångsrik verksamhet: 1. Ledarskap och medarbetarskap 2. Arbetsmiljö och hälsa 3. Kommunikation och samverkan 4. Likabehandling 5. Kompetens och utvecklingsmöjligheter 6. Lönepolitik Varje område belyses ur tre perspektiv: chefernas, medarbetarnas samt hur ABF Göteborg som arbetsgivare ska skapa förutsättningar för medarbetare och chefer att utföra sitt uppdrag på ett sätt som överensstämmer med våra värderingar. Under året genomfördes en kartläggning av personalens hälsa och livsstil i samarbete med företagshälsovården. Som ett resultat av det bjöds samtliga anställda in till en föreläsning i ergonomi och hälsa. Föreläsare var sjukgymnast och ergonom Tiril Hamberg från Affärshälsan. 1 1 Finansieras med regionala medel 5

6 UTVECKLA DEMOKRATIN Tvärfacklig studieorganisation Den Regionala Fackliga Studiekommittén (RFS), består av representanter från tre ABF-avdelningar (Göteborg, Sydvästra Götaland och Härryda), Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFIG) samt studieansvariga från LOs fackförbund. RFS verksamhet omfattar elva kommuner. RFS träffas regelbundet varje år för att besluta om det tvärfackliga kursutbudet. Utbildningarna publiceras på hemsidan En uppskattad nyhet i studieutbudet under året var Vald på jobbet en grundläggande facklig förtroendemannautbildning. Två handledarlag leder utbildningarna för medlemmar och förtroendevalda. ABF uppdaterar och säkerställer den pedagogiska kvalitén i lagen genom att leda, planera och genomföra pedagogisk utveckling i handledarlagen vid ett flertal tillfällen varje år. Utbildning för fackförbundens medlemmar De tvärfackliga medlemsutbildningarna har två olika inriktningar, Tvärfacklig medlemsutbildning och Medlemsutbildning med politisk inriktning. Under 2009 har intresset för båda dessa kurser ökat. Utöver detta har en central uppgörelse mellan ABF och Samhall medgivit att en satsning inletts där samtliga anställda på Samhall kommer att erbjudas utbildning på arbetstid, bland annat i ABFs hälsoskola, facklig medlemsutbildning samt ABF-skola. Utbildning för förtroendevalda Utöver funktionsutbildningarna för styrelseledamöter och förtroendevalda i medlemsorganisationerna, har ABF Göteborg under 2009 utökat samarbetet med främst IF Metall och Kommunal Väst, genom att samverka kring merparten av deras fackliga förtroendemannautbildningar. ABF Göteborg är med i ett pilotprojekt om att genomföra styrelseutveckling för Byggnads avdelning i Göteborg. Projektet är initierat av ABF och Byggnads centralt. Målsättningen är att få igång nationella styrelseutvecklingsprojekt i Byggnads med ett idé- och målstyrt arbetssätt, där organisationen ses över för att kunna fungera med krympande resurser. 1 Politiska medlemsorganisationer Under valåret (EU samt kyrkoval) har ABF Göteborg tagit fram valstudiematerial i samarbete med Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikt. Materialet har med stor framgång använts i valcirklar som S-föreningarna bedrivit. ABF har även offensivt satsat på att stötta medlemsutbildningar och funktionsutbildningar som både Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikt och Vänsterpartiet i Göteborg samt dess ungdomsförbund bedrivit. En nygammal trend kan spåras, ungdomsförbunden har återupptäckt den klassiska bokcirkeln, cirklar där feministisk och politisk litteratur skärskådas och används för att öka kunskapen hos de politiska organisationernas medlemmar. Kulturen är ett viktigt vapen för att frigöra sinnet och väcka opinion för ett bättre samhälle. Visionen är att åter göra kulturen till en naturlig del av arbetet inom arbetarrörelsen. Ett exempel på detta är att ABF Göteborg har tillsammans med Folkteatern genomfört en teatersatsning där medlemmar i ABF Göteborgs politiska och fackliga medlemsorganisationer erbjudits möjligheter till teaterbesök. GAF Föreningen Göteborgs Arbetares Folkhögskola, GAF, startades GAF är en treårig facklig-politisk aftonskola som utbildar förtroendevalda inom de LO-anslutna fackförbunden. Under 2009 har ett femtiotal personer från nio fackförbund deltagit i utbildningen. 2 Medlemmar i Politiken Handels, IF Metall och Kommunal står bakom utbildningen Medlemmar i Politiken (MiP) och det är också därifrån som deltagarna kommer. MiP pågår under sex terminer och omfattar drygt 400 schemalagda timmar. 14 deltagare går utbildningen. Målet är att deltagarna ska vara valbara för politiska uppdrag på olika nivåer i allt från Riksdagen till regionen och i kommunen. MiP är en utbildning där ABF ansvarar för kursen och samverkar med AFiG, Arbetarnas folkhögskola i Göteborg, i genomförandet. 6 1 Finansieras med regionala medel 2 Delfinansieras med regionala medel

7 MINSKA KUNSKAPSKLYFTORNA Det känns varierande att arbeta med både svenska och etniska föreningar och grupper. Jag får chansen att följa föreningslivet på nära håll och får inblick i hur stor betydelse det har i olika människors liv. Ny på Angeredskontoret Ommöblering och nya tavlor på väggarna, ABFs Angeredskontor har fått ett ansiktslyft. Här har Mitra Alamshahi sin nya arbetsplats. Mitra har tidigare studerat ekonomi på Komvux och drivit eget företag innan hon, år 2000, började på ABF Göteborgs ekonomiavdelning på Olof Palmes Plats blev Mitra handläggare för studiecirklar i Stadsdelsenheten och 2009 tog hon klivet upp och blev kontaktperson för olika svenska och etniska föreningar och grupper. ABFs verksamhet är snart 100 år och den är fortfarande aktuell och spelar stor roll i samhällsutvecklingen, än mer i den mångkulturella verkligheten som vi alla lever i. Det finns många ambitiösa krafter i de etniska föreningarna, människor som både arbetar och bär upp föreningslivet. De har redan tagit steg in i samhället, vi hjälper dem vidare till nästa steg, säger Mitra. Verksamhet i samarbete med etniska föreningar Nästan hälften av ABF Göteborgs verksamhet bedrivs i samarbete med etniska föreningar. ABF Göteborg stödjer och uppmuntrar föreningarna i deras strävan att genom studier stegvis närma sig sitt nya hemland. Många föreningar har studiecirklar i olika samhällsfrågor och basämnen som svenska, modersmål, engelska och matematik. Det bedrivs också en omfattande verksamhet med studiecirklar i ämnen som dans, musik, matlagning, hantverk och måleri. Att vara medlem i en etnisk förening där hemlandets språk och kultur dominerar är en viktig del i processen att integreras i ett nytt land. Föreningarna fungerar både som en länk till det samhälle man kommer ifrån och som en viktig inkörsport till det samhälle man kommer till. I föreningen möts man oavsett vilken utbildning man har eller vilken samhällsklass man kom ifrån i hemlandet. Exempel på samarbetsföreningar med omfattande folkbildningsverksamhet: ABC - Arabiska bokstavscentret Assyriska föreningen Ishtar i Hjällbo Intergrationsnätverk för invandrarfamiljer i Biskopsgården Irakiska kulturhuset Irakiska kvinnoföreningen Kurdiska föreningen i Göteborg Lära för livet - lärcentra (turkisk förening) Makedoniska föreningen Goce Delcev Orientaliska kulturhuset Utbildningscentret Iran (UCI) 7

8 MINSKA KUNSKAPSKLYFTORNA Uppsökande verksamhet I samarbete med ett flertal etniska föreningar har ABF Göteborg byggt upp ett nätverk med ett femtiotal uppsökare. Målet för uppsökarna är att nå människor med brister i det svenska språket och göra det möjligt för dessa att delta i avdelningens verksamhet. Ambitionen är att nå fler medlemmar och sympatisörer i de föreningar vi samverkar med och få dessa att delta i studiecirklar. De som tidigare deltagit i någon studiecirkel hoppas vi kunna övertyga att delta i fler nya studiecirklar. Vår önskan är också att den uppsökande verksamheten skall leda till att man väljer att delta i nya ämnen så att nya eller fördjupade kunskaper kan öka möjligheterna till integration i samhället. Erfarenheterna av uppsökarprojektet är positiva och arbetet kommer därför att fortsätta ytterligare ett par år. Verksamheten finansieras med det s k förstärkningsbidraget som är en del av statsbidraget till studieförbunden. Fler studielokaler i bildningscentrum i Angered Tillgång till bra studielokaler är en viktig kvalitetsfråga. Avdelningen har därför under året etablerat ytterligare ett bildningscentrum. I mars 2008 öppnade ABF Göteborg sitt första bildningscentrum på Spadegatan 11, fem minuters promenadavstånd från Angereds Centrum. Centret innehåller tio studielokaler, varav några är specialanpassade för t ex dans, keramik och data. Även kök och samlingslokal ryms på drygt 630 kvadratmeter. I oktober 2009 slog vi upp portarna till närmare 1000 kvadratmeter i grannhuset Spadegatan 9. Här finns ytterligare ett tiotal studielokaler, danssal, samlingssal och ett antal kontorslokaler. Sammanlagt har vi 31 studielokaler på Spadegatan, där många föreningar och grupper bedriver sin studieverksamhet. ABF Göteborg strävar efter att en allt större del av vår verksamhet skall bedrivas i våra egna lokaler för att göra den mer synlig och med en skarpare profil. Arbetet med Spadegatans bildningscentrum ger oss viktiga erfarenheter som vi skall ta tillvara i det framtida arbetet. Allmän utåtriktad verksamhet Vår och höst skickas kurskatalogen ut till hushåll i Göteborg. Utbudet i katalogen är varierat med tonvikt på estetisk verksamhet. För göteborgaren i gemen är ABF Göteborg liktydig med den allmänna utåtriktade verksamheten, även om denna i siffror endast innefattar ca sex procent av ABF Göteborgs totala volym. Detta betyder i sin tur att PR-värdet i den allmänna utåtriktade verksamheten, (programverksamheten), är mycket betydelsefullt. De bästa kurserna till de bästa priserna är målsättningen, för att så många som möjligt ska kunna delta. Kurserna bedrivs främst i lokalerna på Södra Allégatan men även på Odinsskolan. Kursanmälan via hemsidan fortsätter att öka. Under 2009 har antalet deltagare ökat något. Ämnen som ökade var: språk, film, dans, teater och sömnad. 8

9 ERÖVRA KULTUREN Gör vardagen till en fest. Det blir inte roligare än såhär! Det är mitt motto, säger en leende Lars Wiberg, filmkonsulent med ansvar för att utveckla ABF Göteborgs film- och teaterverksamhet. För nästan femton år sedan var Lars Wiberg deltagare i en musikstudiecirkel i ABF Göteborgs nystartade Rockverkstan med sitt band Neptunusbrigaden, där han spelade bas och sjöng. Med sig i bagaget har Lars en utbildning i skrivarpedagogik från Sörängens folkhögskola, där han även varit verksam som lärare årer Lars Wiberg har varit cirkelledare för skrivarkurser på ABF Göteborg och arbetat inom diverse yrken, bl a parkarbetare och mentalvårdare. Lars har ett brinnande intresse för kultur och arbetar för att samordna resurser inom film i Göteborg. Hans målsättning är främst att förvalta den verksamhet som byggts upp under året, att bygga en infrastruktur för film inom ABF och öka intresset samt kompetensen inom film och media hos ABFs medlemsorganisationer. Lars har även varit med i skapandet av studiematerialen Lyft ditt skrivande (2008) och Nyfiken på teater (2009). Min vision är att göra ABF till ett levande kulturhus, ett forum där föreningar och olika samhällsgrupper kan mötas, utbyta kunskaper och erfarenheter för att utveckla demokratin ABF Film Filmverksamheten har introducerats i ABF Göteborgs kursprogram och börjar försiktigt etablera sig som ett ämnesområde. På biografen Roy har under 2009 bjudits på populära filmsamtal med filmmakare som Roy Andersson, Carin Mannheimer, Ruben Östlund, Kine Boman, Renzo Aneröd och Ewa Harringer m fl. ABF Göteborg har varit medarrangör till Västsvenska filmdagar, Exilfilmfestivalen, Music Doc (musikdokumentärfestival), Shoot dance for screen (dansfilmsfestival) och Antirasistiska filmdagar m m. Utöver kurser, filmsamtal och medarrangörskap består filmverksamheten av samverkan med ett antal föreningar och grupper. Antalet studiecirklar inom film och media ökar stadigt. Inom filmverksamheten finns både ungdomsgrupper och grupper med blandade åldrar, då det för ABF är viktigt att nå ut över generationsgränser såväl som stadsdelsgränser. Yes to No! ABF Göteborg är stolt huvudpartner till The International Exile Film Festival som arrangeras i Göteborg vartannat år års upplaga var den nionde och hade parollen Yes to No! Festivalens huvudmål är att vara ett forum för filmare i landsflykt och att genom filmerna skapa möjligheter till att fördjupa kunskaperna om flyktingar och invandrare. Under en oktobervecka visades denna gång nära 90 unika filmer för en filmpublik från alla världens hörn. Utöver filmvisningarna hölls även ett antal föreläsningar och debatter samt musik- och teaterprogram, på sex olika arenor. Festivalens eldsjäl Hossein Mahini fick på ABFs årsmöte 15 april 2009 ABFs kulturpris med motiveringen att han är en enträgen kämpe i det tysta som i 20 år har gjort en stor insats i Göteborgs kulturliv. 9

10 ERÖVRA KULTUREN Samhällsdebatten 2009 ABFs föreläsningar och seminarier handlade under året om aktuella samhällsämnen som till exempel välfärd, samhällsekonomi, kulturpolitik, arbetarrörelsen, ideologier och politisk filosofi. I ett fortsatt internationellt fokus uppmärksammades historia, samhälle och erfarenheter ifrån Thailand, Egypten, Sydamerika, USA, Mexico, Frankrike, Tyskland och Norge. Vi erbjöd samtal och föreläsningar kring en mängd olika ämnen som t ex folkhemmet 2.0, ungdomsarbetslösheten, kommersialismens negativa verkningar ur ett kulturpolitiskt perspektiv, välfärd i finanskrisens fotspår, privatiseringen av sjukvård, kasinoekonomins fall, den svenska dryckeskulturen, politikerbiografiernas bild av svenska politiker, motstånd vs terrorism, monarkins makt och religionens återkomst. Föreläsningsverksamhetens nätverk på Facebook växte rekordartat, och hade innan årets slut samlat mer än medlemmar. Utställarborden på Restaurang Trappan, vars syfte är att bidra till och synliggöra en folkrörelse- och medieoffentlighet i Göteborg, hade under året tjugotalet utställande tidskrifter, föreningar och organisationer. Samarbetspartners i föreläsningsverksamheten var bland andra Publicistklubben Väst, Ord&Bild, Bang, Alba, Glänta, Socialpolitik, Allt är Möjligt, Filmpedagogerna, JMG Göteborgs universitet, Svenska Visakademien, Göteborgs Poesifestival, Queerlitteraturdagen, Kvinnofolkhögskolan, Folkets Hus, biblioteken i Kortedala, Gamlestaden, Hisingen och Älvstranden, LO Göteborg, Kommunal Väst, SEKO Väst, nätverket gemensam välfärd, S-studenter och Göteborgs Arbetareförening. Stadsvandringar Under olika teman arrangerades stadsvandringar i ett stort antal parker, stadsdelar, gator och andra intressanta miljöer. Förutom stadsdelsvandringar företogs temavandringar i bl a Klippan, Haga, Kvibergs kyrkogård, Tumlehed och Lilleby. Vandringarna handlade bl a om stadens arkitektur och byggnadshistoria, Göteborg i olika författares fotspår, samt om arbetarstaden, dess hjältar och berättelser. Litterära symposier För elfte året i rad genomfördes den uppmärksammade programserien Litterära symposier ett offentligt samtal om mänskliga och samhälleliga erfarenheter med utgångspunkt i skönlitteraturen. Årets symposier, alla publika succéer, bjöd på föreläsningar, uppläsningar och samtal mellan författare, kritiker och forskare. Att vara eller inte vara bjöd på en djupdiskussion om människans förhållande till döden tillsammans med Torbjörn Tännsjö, Lisbeth Larsson, Eva Ström, Maria Ernestam och Lars Andersson. Kärnfamiljen, det västerländska industrisamhällets idealform för samlevnad, granskades från olika infallsvinklar av Inger Alfvén, Thomas Johansson, Leif Zern och Tiina Rosenberg. Vad psykoanalysen alltsedan Freud har tillfört berättelsen om människan granskades i Divanen av Mara Lee, Ulf Karl Olov Nilsson, Per Magnus Johansson, Carin Franzén och Agneta Rehal. Frågor i fokus Året har inneburit extra fokus på frågor om feminism, HBT (homosexuella, bisexuella och transpersoner), sexualitet och jämställdhet. Ämnena har handlat om allt ifrån svensk kvinnohistoria till mediala könsstereotyper, äldre kvinnors sexualitet och kvinnors roll inom olika sorters motståndsrörelser. I ett samarbete med tidskriften Bang diskuterades journalistik, yttrandefrihet och kvinnors rättigheter. Vidare ägnades en hel dag åt queerlitteratur. Särskild uppmärksamhet rönte programmen Bögens historia och diskussionen av historiens successiva utdefinierande av homosexuella, samt Porr, business och begär som analyserade sambanden mellan individen, konsumtionssamhället och pornografin Finansieras med regionala medel

11 ERÖVRA KULTUREN Bokmässan 2009 Under Bok&Bibliotek september medverkade ABF Göteborg, i samarbete med ABF-förbundet och ABF Stockholm, med en välbesökt och tilltalande monter. ABF genomförde en rad seminarier i montern med kända författare, journalister och forskare, t ex Kerstin Ekman, Herman Lindqvist, Thomas Bodström, Hanne-Vibeke Holst, Carl-Johan Vallgren, Monika Fagerholm, Lena Andersson, Anneli Jordahl, Johan Hilton, Johannes Anyuru, Ulf Karl Olov Nilsson och Karolina Ramqvist. Ämnena omfattade politikens pris, mordets praktik, monarkins historia, mäns våld mot bögar och kvinnor, fanatismens psykiska uttryck, poesins kraft, könsroller, samt kärlek och vänskap. 11

12 ERÖVRA KULTUREN Musikverksamheten I september 2009 öppnade ABF D.I.Y. (do it yourself) kontoret på Järntorget 8. Thor Rutgersson, Peter Dahlin och Lars Wiberg är de som arbetar i denna samlingspunkt för ABF Göteborgs musik- teaterdans- film- och ungdomsverksamhet. Som ett led i satsningen på studiematerial har musikverksamheten under året uppdaterat sitt egenproducerade studiematerial och gett ut D.I.Y. Från noll till hundra på egen hand, VERSION 2.0 Innehållet är uppdaterat med det senaste som hänt på olika områden inom musiken. Till boken släpptes även en studiehandledning med titeln Studiehandledning till D.I.Y. Från noll till hundra på egen hand (text och red: Thor Rutgersson). Antalet musikcirklar ökade under Nya samarbeten har inletts och gamla har fortsatt, t ex arrangerades nio spelningar på bland annat Sticky Fingers och Frölunda Kulturhus med arrangörsgruppen Mayday, Loud Girl-projektet (för en mer jämställd musikscen) fortsatte, på fritidsgården Mixgården i Hammarkullen och på Frölunda Kulturhus inleddes ett flertal ungdomscirklar. Visa och Poesi Scenen Visa och Poesi i samarbete med Gamlestadens bibliotek fortsätter framgångsrikt. Kombinationen är unik i Göteborg. Efter artistframträdanden följer Öppen scen med möjlighet till publikt deltagande. Syftet med scenen är att öppna vägen för, i första hand unga, mindre etablerade artister och amatörer att framträda för publik, byta erfarenheter och inspirera varandra till fortsatt skapande. I samarbete med Svenska Visakademien anordnades ett seminarium om kvinnliga trubadurer från medeltiden till idag tillsammans med Marianne Sandels, Britt Ling och Marie Bergman. Adas teater bjöd på Lasse Dahlquist för cello och solosång, Nytt musikhus I två etapper (1995 och 2002) har vi byggt Rockverkstan på Lindholmen (vid gamla Götaverken). Fredagen 9 oktober invigdes ABFs senaste satsning i huset intill gamla ställverket blev Rockverket. 21 nya replokaler fylldes snabbt med entusiastiska musikgrupper. Våra båda anläggningar innehåller nu 52 replokaler och en studio omkring 140 grupper huserar här för att utveckla sina musikaliska talanger i sannolikt världens största musikcentrum. Både verksamhetens administration och den dagliga verksamhet sköts av Markus Tagaris. Bilden på omslaget till årets verksamhetsberättelse är från invigningen. Cirkus Skratt Cirkus Skratt på valborgsmässoafton är numera en ABF-tradition. I år var det tionde året i rad då våra kursdeltagare och samarbetsföreningar erbjöds möjligheten att gå på cirkus till ett lågt pris. Denna gång samlades drygt tusen personer för att se årets cirkusföreställning. 12

13 SLUTORD ABF Göteborg har bedrivit ett bra och intensivt arbete under 2009, inom både folkbildning och vuxenutbildning. Ett stort engagemang har lagts ned på att öka kvalitén i verksamheten. Vi har producerat bra studiematerial och det har skapats nya mötesplatser. Under året invigdes Rockverkets fina och fräscha lokaler på Älvstranden, med möjlighet att bedriva musikcirklar, och i Angered har ett nytt bildningscentrum tillkommit. Verksamheten har ökat, vilket visar på en bra och bred verksamhet som människor vill vara del av. Föreläsningsverksamheten har tagit nya kliv framåt genom att numera finnas med på Facebook. Under året har föreläsningar med aktiva medverkanden och publik skapat intressanta diskussioner. Inom vuxenutbildningens verksamhet har ABF Jobb startat, som stödjer människor i deras strävanden att hitta ny sysselsättning. Det är ett axplock av den mångfacetterade verksamhet hos ABF Göteborg. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare samt medlemmar för allt arbete ni med stort engagemang har genomfört under året. Vi ser fram emot ett lika spännande Gunilla Carlsson Bertil Hallén Anders Nilsson Bengt Forsling Terttu Kuokka Lena Dahlqvist Nada Alami Oskar Sköld Els-Britt Henning Camilla Claesson Liisa Kirjavainen-Hyväri Kjell Rosén Conny Johansson Carina Ring Ralph Utbult Bilder från Rockverkets invigning 13

14 STATISTIK Folkbildningsarrangemang per organisationsområde Folkbildningsarrangemang efter ämnesval Kulturprogram Sammandrag av redovisad verksamhet Arr Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Allmän verksamhet Bostads- och konsumentorganisationer Pensionärsorganisationer Handikappsorganisationer Politiska organisationer Invandrarorganisationer Inom och för LOs fackliga organisationer Egna grupper & övriga samarbetspartners SUMMA TOTALT Arr Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Allmän utbildning Humaniora, språk och konst Hälso- och sjukvård, social omsorg Lant- och skogsbruk samt djurskötsel Naturvetenskap, matematik, data Pedagogik och ledarutbildning Samhälls- och beteendevetenskap m m Teknik Övriga ämnen SUMMA TOTALT Arrangemang Deltagare Arrangemang Deltagare Sång / Musik Dramatisk framställning Föreläsning Film / Foto / Bild Utställningar Konst / Konsthantverk Dans Litteratur Tvärkulturellt SUMMA TOTALT Arr Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Folkbildning, studiecirklar Folkbildning, annan folkbildning Folkbildning, kulturprogram Regionfinansierad verksamhet Annan verksamhet SUMMA TOTALT

15 ORGANISATION Styrelse Styrelsen har under tiden 1 januari 31 december 2009 haft sju ordinarie sammanträden. Förutom styrelsemötena genomfördes också en styrelseöverläggning september. Verkställande utskottet har under året haft sju sammanträden. Studieombudsmannen har varit sekreterare i styrelse och VU. Styrelsens sammansättning Ordförande Gunilla Carlsson Vice ordförande Bertil Hallén Verkställande utskott Gunilla Carlsson Bertil Hallén Anders Nilsson Gunnar Westerling Ordinarie ledamöter Anders Nilsson Bengt Forsling Terttu Kuokka Lena Dahlqvist Nada Alami Oskar Sköld Personalrepresentant: Els-Britt Henning Suppleanter Camilla Claesson Liisa Kirjavainen-Hyväri Kjell Rosén Conny Johansson Carina Ring Personalrepresentant: Ralph Utbult Revisorer Erny Birknäs Thore Hjert Göran Serwander Revisorssuppleanter Kågan Karlsson Rita Larsen Valberedning Claes-Göran Olsson Ann-Marie Björklund Claes Wennberg Leif Samuelsson Kenth Munther Personal (Tillsvidareanställd personal ) Studieombudsman Gunnar Westerling Mitra Alamshahi Per Arvidsson Bremmers Lars Sewilius Berg Christer Brandström Jan-Erik Christensen Britt Dalliah Maria Einler Gunilla Ekström Anamaria Elmelid Els-Britt Henning Ann Henriksson Joachim Hurtig Klas-Göran Jonasson Salla Järvinen Charlotta Klingström Karl Kumlin Peter Ohlsson Gunilla Olausson Marika Persson Kerstin Petersson Nisse Pettersson Thor Rutgersson Lena Ulrika Rudeke Kamil Sha-Mohammed Ratomir Simicevic Kenneth Ström Margreth Svenberg Markus Tagaris Reza Talebi Anna Thomander Ralph Utbult Farzad Zohrevand Cirkelledare*) Birgitta Elwing Eva Falk Bosse Forsström Per Hagman Erik Krouthén Brita Lilja Sören Ohlsson Björn Oscarsson Kerstin Sundbaum Anne-Charlotte Söderlund Gun Ulriksson *) Förutom dessa tillsvidareanställda cirkelledare arbetar flera hundra cirkelledare ideellt eller som objektsanställda. 15

16 MEDLEMSORGANISATIONER Fackliga organisationer LO Göteborg Bygg 12an El-Tvåan Väst Fastighetsanställdas Förbund Avd 2 Grafiska Fackföreningen Västra Götaland Handelsanställdas Förbund avd 24 Hotell- & Restaurang Facket Göteborg Kommunalarbetareförbundet avd Väst Livsmedelsarbetareförbundet avd 1 IF Metall Göteborg Musikerförbundet/Kulturarbetareförbundet Målareförbundet avd 3 Väst SEKO Väst Skogs- och Träfacket avd 11 Transportarbetareförbundet avd 2 Transportarbetareförbundet avd 3 Handikapporganisationer De Handikappades Riksförbund, DHR Diabetesföreningen Göteborg Finska Reumatiker Göteborgs Dövas Förening Hjärt- och lungsjuka Göteborg SY-KE, Hjärt-och lungsjuka finskspråkig HSO Göteborg Hörselskadades Förening Göteborg ILCO Distriksförening i Gbg- och Bohuslän NHR Göteborg PIO Primär Immunbrist Organisation PSO, Psoriasförbundet Göteborg RBU i Göteborg med omnejd Reumatikerföreningen Göteborg RFHL, Riksf f hjälp åt läkemedelsmissbr RSMH Livet Synskadades riksförbund Göteborg Unga Synskadade Väst Politiska organisationer Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikt Göteborgs Socialdemokratiska Kvinnodistrikt Backa Socialdemokratiska Kvinnoklubb Göteborgs Socialdemokratiska Ungdomsdistriktet (SSU) Vänsterpartiet Göteborgs Lokala Samorganisation av SAC Övriga organisationer Backa Folkets Hus Förening Bergsjöns Finska Förening Club 2000 Finngötar Finska Centret Folkets Hus Göteborg Folkets Hus, Västra distriktet GAT, Göteborgs Arbetarteater Göteborgs Arbetarsångardistrikt HSB Göteborg Hyresgästföreningen i Västra Sverige Centrumavdelningen Östra avdelningen Västra avdelningen Norra avdelningen Hisingsavdelningen Klubb 13 Länkarna av 1948 Riksbyggens representantskap Göteborg Sverigefinska distriktet, Västra distriktet Tidskriftsföreningen Avsikter Unga Örnar Verdandi, Västra Götalands Distrikt Svenska Spanienfrivilligas Vänner 16

17 MEDLEMSORGANISATIONER Pensionärsföreningar inom Göteborgs PRO-distrikt Allm Gruppen IF Metall Askim Backa Backa HSB Barometern HSB Bergsjön Bergum Beryllen Björkekärr Björlanda Blå Staden Brunnsbo Bräcke Finska Ekebäck Enigheten Eriksbo-Hjällbo Eriksbergsarbetarna Flamingo Götaverken Göteborgs Hammarkullen Hisings-Kärra Hotell & Restaurang Högsbotorp Järnbrott Kallebäck Krönet Kvilletorget Kålltorp Landala-Guldheden Lergöken Lundby-Bjurslätt Länsmansgården Lövgärdet Majorna Målarna Norra Älvstranden Norum Rannebergen Regnbågen-Vindrosen 27:an Riksbyggen Sanna SEKO Civil SEKO Trafik Smycket Svartedalen Teleringen Torslanda Transport avd 2 Träffen Tuve Utby Volvo Vårvinden Vårväder Vättle Östra Övriga pensionärsföreningar Ankkurit Försvarsarbetarnas Pensionärsförening Grafiska Pensionärsföreningen Sv Kommunalpensionärernas Förbund avd 1 Göteborgs Finska Pensionärsförening Etniska föreningar France Preceren, Slovenska Kulturföreningen Goce Delcev, Makedonska föreningen Grekiska Föreningen International Invandrarförening IRIS Iranska Riksföreningen Jedinstvo, idrottsföreningen Kozara, Serbiska Kultur- och idrottsföreningen Regional-SIOS i Västra Sverige Semberija, Serbisk Kultur- och Idrottsföreningen Sindelic, Serbiska Kulturföreningen Serbiska Distriktsorganisationen Göteborg Organisationer och föreningar med samarbetsavtal Assyriska Föreningen i Angered Assyriska Föreningen i Frölunda Celiakiföreningen Göteborg Finska Gillet GFS, Göteborgs Frivilliga Samhällsarbetare Göteborgs Skrivaresällskap Iranska Flyktingrådet Göteborg Kurdistans Kulturförening Laryngföreningen Göteborg PIKO, Portugisiska kvinnoföreningen Rannebergens Föräldraförening RMT Göteborg Souvarit Finska Förening Stödkommittén för arbetarrörelsen i Kurdistan Svensk-Kurdiska Kulturföreningen Sverigefinska Skolan Göteborg Västsveriges Finska Skrivarförening 17

18

19

20 ABF Göteborg Olof Palmes Plats Göteborg

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR Vidgade vyer, djupare kunskap om bildning här och nu Producerad av Kultur i Väst 2015. Boken är framtagen i ett samarbete mellan

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 arenagruppen politikens och idéernas arena... 5 arena medier... 9 bokförlagen atlas och premiss... 15 arena idé... 21 arenauniversitetet... 26 arena

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Folkbildning mot rasism

Folkbildning mot rasism Folkbildning mot rasism Tio exempel från studieförbundens verksamhet Wallingatan 38, 111 24 Stockholm Telefon 08-402 01 50 Fax 08-402 01 59 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden Folkbildning mot

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Föreningsstyrelsens arbete Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Ekonomi Styrelsens arbete med att hitta en smidigare organisation för verksamheten fortsatte även under 2014. Målsättningen är

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Vidgade horisonter. NBVs årsskrift 2013

Vidgade horisonter. NBVs årsskrift 2013 Vidgade horisonter NBVs årsskrift 2013 NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Årsskriftens intervjuer: Eva Åhlström Övriga skribenter: Åke Marcusson, Therese Ydremark och Mats Jönsson Fotografer:

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer