VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG"

Transkript

1 VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG

2

3 INNEHÅLL Förord... 4 Fokus på kvalitet... 5 Utveckla demokratin... 6 Minska kunskapsklyftorna... 7 Erövra kulturen... 9 Slutord Bilagor Statistik Organisation styrelse och personal Medlems- och samarbetsorganisationer Omslagsbild: Salla Järvinen Foto: sid 12 Ola Kjelbye, sid 13 Reza Talebi Layout och övriga foton: Salla Järvinen Tryck: Sandstens

4 FÖRORD 2009 Ett offensivt år för ABF Göteborg ABF Göteborg arbetade även 2009 framförallt med tre av Göteborgs utmaningar: Att utveckla demokratin Att erövra kulturen Att minska kunskapsklyftorna I verksamhetsberättelsen finner du många exempel på aktiviteter som genomförts under dessa rubriker. ABF Göteborgs verksamhet ökade Den bakomliggande orsaken är bl a några medvetna offensiva satsningar som vi genomfört under året. Tillsammans med Älvstranden Utveckling AB har vi byggt Rockverket, 21 nya musiklokaler där nya musikcirklar har startat sin verksamhet. I Angered, på Spadegatan 9, har ett nytt Bildningscentrum med 20 nya studielokaler skapats i samarbete med Higab. Med stöd av ABFförbundet har vi bedrivit ett utvecklingsprojekt inom området film, vilket också genererat ny verksamhet. ABF Göteborg har en bred verksamhet som engagerar många människor. Vi samarbetar t ex med fler än 130 invandrarföreningar som bedriver en mycket omfattande verksamhet med studiecirklar och kulturarrangemang. Denna verksamhet betyder mycket för integration, demokrati, delaktighet och utvecklingen av vårt mångkulturella samhälle. ABF når också många ungdomar, främst genom vår musikverksamhet. Under 2009 har vi haft kontakt med mer än 300 musikgrupper som genom studiecirklar utvecklat sin musik. Många av grupperna finns i våra två musikhus på Lundbystrand, Rockverkstan och Rockverket där vi tillsammans har ett femtiotal musiklokaler. Vår kurskatalog, som distribueras till hushållen i Göteborg varje termin, har lockat flera tusen göteborgare att gå studiecirklar inom en mängd olika ämnen. Med ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen har ABF Göteborg satsat på egen produktion av studiematerial för ämnena samhällskunskap, körsång, vävning, teater, keramik och svenska. Även föreläsningsverksamheten har varit på frammarsch genom att bl a etablera sig på Facebook. På så sätt har vi på kort tid fått över personer som nya vänner till ABF i den digitala världen. Genom en rad föreläsningar, samtal och debatter har vi bidragit till samhällsdebatten under året. Genom författarfrukostar och litterära symposier har allmänheten kunnat möta intressanta författare i spännande samtal och genom stadsvandringar har vi erbjudit nya möjligheter att lära känna vår stad på ett nytt sätt. Sammantaget har de olika arrangemangen varit både välbesökta och mycket uppskattade. På uppdrag av Göteborgs stad har ABF Göteborg Vuxenutbildning AB under året framgångsrikt arbetat med grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (SFI). Etablerandet av ABF Jobb är en framåtsträvande satsning för att stödja människor i omställning att hitta ny sysselsättning. ABF Göteborg har under året stärkt sin ställning som landets största ABF-avdelning. Att verksamheten ökat och att vi samtidigt kan redovisa ett positivt ekonomiskt resultat skapar goda förutsättningar för att vi även i framtiden skall kunna bedriva en bred och intressant verksamhet med god kvalitet. Gunnar Westerling Studieombudsman 4

5 FOKUS PÅ KVALITET Studiematerial ABF Göteborg har under året drivit ett utvecklingsprojekt för att skriva och producera egna studiematerial, anpassade efter våra behov. Visionen är att vi skall ha egna studiematerial och studiehandledningar som kan fungera som en grundläggande bas för studierna inom de flesta ämnesområden. Material som vi producerat själva stärker även vår profil och kompetensen bland de medarbetare som arbetat i utvecklingsprojekten. Följande nya material har blivit klara under året: Göteborg en stad med många ansikten Lars Wenander skildrar Göteborgs utveckling under efterkrigstiden. Boken fungerar nu som vårt grundmaterial i samhällskunskap. Fredrik Harstad har gjort en studiehandledning till boken som också kan fungera som ett självständigt studiematerial. Sjunga i kör Annika Söderpalm har skrivit denna studiehandledning som beskriver företeelsen körsång ur olika aspekter. Bl a kan du möta några av våra körsångsledare i materialet. Vävning studievägledning Annika Andersson har skrivit detta studiematerial på 140 sidor med snygg layout. De vackra bilderna är tagna av Björn Oscarsson. Boken fungerar som vårt grundmaterial i vävning. Nyfiken på teater Ulrika Almgård, Karin Davidsson och Sara Wiberg har under Lars Wibergs redaktionella ledning skrivit detta studiematerial på drygt 200 sidor. Materialet kommer att få stor betydelse för utvecklingen av ABFs teatergrupper. Keramik studievägledning Ulla Örner och Gunnel Aue har gjort denna studiehandledning som framförallt används inom vår programverksamhet. 1 SFI boken LÄS och SFI boken ÖVA Fredrik Harstad och Jenny Hostetter, två anställda på ABF Göteborgs Vuxenutbildning, har skrivit böckerna i svenska för invandrare som Gleerups förlag gett ut i samarbete med oss. Böckerna fungerar som vårt grundmaterial i svenska. Personalutveckling Arbetet med det personalpolitiska programmet har fortsatt och resulterat i ett mål- och inriktningsdokument som antagits av ABF Göteborgs styrelse i slutet av året. Det personalpolitiska programmet ska ge stöd och vägledning inom sex områden som i samverkan med varandra blir avgörande för en framgångsrik verksamhet: 1. Ledarskap och medarbetarskap 2. Arbetsmiljö och hälsa 3. Kommunikation och samverkan 4. Likabehandling 5. Kompetens och utvecklingsmöjligheter 6. Lönepolitik Varje område belyses ur tre perspektiv: chefernas, medarbetarnas samt hur ABF Göteborg som arbetsgivare ska skapa förutsättningar för medarbetare och chefer att utföra sitt uppdrag på ett sätt som överensstämmer med våra värderingar. Under året genomfördes en kartläggning av personalens hälsa och livsstil i samarbete med företagshälsovården. Som ett resultat av det bjöds samtliga anställda in till en föreläsning i ergonomi och hälsa. Föreläsare var sjukgymnast och ergonom Tiril Hamberg från Affärshälsan. 1 1 Finansieras med regionala medel 5

6 UTVECKLA DEMOKRATIN Tvärfacklig studieorganisation Den Regionala Fackliga Studiekommittén (RFS), består av representanter från tre ABF-avdelningar (Göteborg, Sydvästra Götaland och Härryda), Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFIG) samt studieansvariga från LOs fackförbund. RFS verksamhet omfattar elva kommuner. RFS träffas regelbundet varje år för att besluta om det tvärfackliga kursutbudet. Utbildningarna publiceras på hemsidan En uppskattad nyhet i studieutbudet under året var Vald på jobbet en grundläggande facklig förtroendemannautbildning. Två handledarlag leder utbildningarna för medlemmar och förtroendevalda. ABF uppdaterar och säkerställer den pedagogiska kvalitén i lagen genom att leda, planera och genomföra pedagogisk utveckling i handledarlagen vid ett flertal tillfällen varje år. Utbildning för fackförbundens medlemmar De tvärfackliga medlemsutbildningarna har två olika inriktningar, Tvärfacklig medlemsutbildning och Medlemsutbildning med politisk inriktning. Under 2009 har intresset för båda dessa kurser ökat. Utöver detta har en central uppgörelse mellan ABF och Samhall medgivit att en satsning inletts där samtliga anställda på Samhall kommer att erbjudas utbildning på arbetstid, bland annat i ABFs hälsoskola, facklig medlemsutbildning samt ABF-skola. Utbildning för förtroendevalda Utöver funktionsutbildningarna för styrelseledamöter och förtroendevalda i medlemsorganisationerna, har ABF Göteborg under 2009 utökat samarbetet med främst IF Metall och Kommunal Väst, genom att samverka kring merparten av deras fackliga förtroendemannautbildningar. ABF Göteborg är med i ett pilotprojekt om att genomföra styrelseutveckling för Byggnads avdelning i Göteborg. Projektet är initierat av ABF och Byggnads centralt. Målsättningen är att få igång nationella styrelseutvecklingsprojekt i Byggnads med ett idé- och målstyrt arbetssätt, där organisationen ses över för att kunna fungera med krympande resurser. 1 Politiska medlemsorganisationer Under valåret (EU samt kyrkoval) har ABF Göteborg tagit fram valstudiematerial i samarbete med Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikt. Materialet har med stor framgång använts i valcirklar som S-föreningarna bedrivit. ABF har även offensivt satsat på att stötta medlemsutbildningar och funktionsutbildningar som både Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikt och Vänsterpartiet i Göteborg samt dess ungdomsförbund bedrivit. En nygammal trend kan spåras, ungdomsförbunden har återupptäckt den klassiska bokcirkeln, cirklar där feministisk och politisk litteratur skärskådas och används för att öka kunskapen hos de politiska organisationernas medlemmar. Kulturen är ett viktigt vapen för att frigöra sinnet och väcka opinion för ett bättre samhälle. Visionen är att åter göra kulturen till en naturlig del av arbetet inom arbetarrörelsen. Ett exempel på detta är att ABF Göteborg har tillsammans med Folkteatern genomfört en teatersatsning där medlemmar i ABF Göteborgs politiska och fackliga medlemsorganisationer erbjudits möjligheter till teaterbesök. GAF Föreningen Göteborgs Arbetares Folkhögskola, GAF, startades GAF är en treårig facklig-politisk aftonskola som utbildar förtroendevalda inom de LO-anslutna fackförbunden. Under 2009 har ett femtiotal personer från nio fackförbund deltagit i utbildningen. 2 Medlemmar i Politiken Handels, IF Metall och Kommunal står bakom utbildningen Medlemmar i Politiken (MiP) och det är också därifrån som deltagarna kommer. MiP pågår under sex terminer och omfattar drygt 400 schemalagda timmar. 14 deltagare går utbildningen. Målet är att deltagarna ska vara valbara för politiska uppdrag på olika nivåer i allt från Riksdagen till regionen och i kommunen. MiP är en utbildning där ABF ansvarar för kursen och samverkar med AFiG, Arbetarnas folkhögskola i Göteborg, i genomförandet. 6 1 Finansieras med regionala medel 2 Delfinansieras med regionala medel

7 MINSKA KUNSKAPSKLYFTORNA Det känns varierande att arbeta med både svenska och etniska föreningar och grupper. Jag får chansen att följa föreningslivet på nära håll och får inblick i hur stor betydelse det har i olika människors liv. Ny på Angeredskontoret Ommöblering och nya tavlor på väggarna, ABFs Angeredskontor har fått ett ansiktslyft. Här har Mitra Alamshahi sin nya arbetsplats. Mitra har tidigare studerat ekonomi på Komvux och drivit eget företag innan hon, år 2000, började på ABF Göteborgs ekonomiavdelning på Olof Palmes Plats blev Mitra handläggare för studiecirklar i Stadsdelsenheten och 2009 tog hon klivet upp och blev kontaktperson för olika svenska och etniska föreningar och grupper. ABFs verksamhet är snart 100 år och den är fortfarande aktuell och spelar stor roll i samhällsutvecklingen, än mer i den mångkulturella verkligheten som vi alla lever i. Det finns många ambitiösa krafter i de etniska föreningarna, människor som både arbetar och bär upp föreningslivet. De har redan tagit steg in i samhället, vi hjälper dem vidare till nästa steg, säger Mitra. Verksamhet i samarbete med etniska föreningar Nästan hälften av ABF Göteborgs verksamhet bedrivs i samarbete med etniska föreningar. ABF Göteborg stödjer och uppmuntrar föreningarna i deras strävan att genom studier stegvis närma sig sitt nya hemland. Många föreningar har studiecirklar i olika samhällsfrågor och basämnen som svenska, modersmål, engelska och matematik. Det bedrivs också en omfattande verksamhet med studiecirklar i ämnen som dans, musik, matlagning, hantverk och måleri. Att vara medlem i en etnisk förening där hemlandets språk och kultur dominerar är en viktig del i processen att integreras i ett nytt land. Föreningarna fungerar både som en länk till det samhälle man kommer ifrån och som en viktig inkörsport till det samhälle man kommer till. I föreningen möts man oavsett vilken utbildning man har eller vilken samhällsklass man kom ifrån i hemlandet. Exempel på samarbetsföreningar med omfattande folkbildningsverksamhet: ABC - Arabiska bokstavscentret Assyriska föreningen Ishtar i Hjällbo Intergrationsnätverk för invandrarfamiljer i Biskopsgården Irakiska kulturhuset Irakiska kvinnoföreningen Kurdiska föreningen i Göteborg Lära för livet - lärcentra (turkisk förening) Makedoniska föreningen Goce Delcev Orientaliska kulturhuset Utbildningscentret Iran (UCI) 7

8 MINSKA KUNSKAPSKLYFTORNA Uppsökande verksamhet I samarbete med ett flertal etniska föreningar har ABF Göteborg byggt upp ett nätverk med ett femtiotal uppsökare. Målet för uppsökarna är att nå människor med brister i det svenska språket och göra det möjligt för dessa att delta i avdelningens verksamhet. Ambitionen är att nå fler medlemmar och sympatisörer i de föreningar vi samverkar med och få dessa att delta i studiecirklar. De som tidigare deltagit i någon studiecirkel hoppas vi kunna övertyga att delta i fler nya studiecirklar. Vår önskan är också att den uppsökande verksamheten skall leda till att man väljer att delta i nya ämnen så att nya eller fördjupade kunskaper kan öka möjligheterna till integration i samhället. Erfarenheterna av uppsökarprojektet är positiva och arbetet kommer därför att fortsätta ytterligare ett par år. Verksamheten finansieras med det s k förstärkningsbidraget som är en del av statsbidraget till studieförbunden. Fler studielokaler i bildningscentrum i Angered Tillgång till bra studielokaler är en viktig kvalitetsfråga. Avdelningen har därför under året etablerat ytterligare ett bildningscentrum. I mars 2008 öppnade ABF Göteborg sitt första bildningscentrum på Spadegatan 11, fem minuters promenadavstånd från Angereds Centrum. Centret innehåller tio studielokaler, varav några är specialanpassade för t ex dans, keramik och data. Även kök och samlingslokal ryms på drygt 630 kvadratmeter. I oktober 2009 slog vi upp portarna till närmare 1000 kvadratmeter i grannhuset Spadegatan 9. Här finns ytterligare ett tiotal studielokaler, danssal, samlingssal och ett antal kontorslokaler. Sammanlagt har vi 31 studielokaler på Spadegatan, där många föreningar och grupper bedriver sin studieverksamhet. ABF Göteborg strävar efter att en allt större del av vår verksamhet skall bedrivas i våra egna lokaler för att göra den mer synlig och med en skarpare profil. Arbetet med Spadegatans bildningscentrum ger oss viktiga erfarenheter som vi skall ta tillvara i det framtida arbetet. Allmän utåtriktad verksamhet Vår och höst skickas kurskatalogen ut till hushåll i Göteborg. Utbudet i katalogen är varierat med tonvikt på estetisk verksamhet. För göteborgaren i gemen är ABF Göteborg liktydig med den allmänna utåtriktade verksamheten, även om denna i siffror endast innefattar ca sex procent av ABF Göteborgs totala volym. Detta betyder i sin tur att PR-värdet i den allmänna utåtriktade verksamheten, (programverksamheten), är mycket betydelsefullt. De bästa kurserna till de bästa priserna är målsättningen, för att så många som möjligt ska kunna delta. Kurserna bedrivs främst i lokalerna på Södra Allégatan men även på Odinsskolan. Kursanmälan via hemsidan fortsätter att öka. Under 2009 har antalet deltagare ökat något. Ämnen som ökade var: språk, film, dans, teater och sömnad. 8

9 ERÖVRA KULTUREN Gör vardagen till en fest. Det blir inte roligare än såhär! Det är mitt motto, säger en leende Lars Wiberg, filmkonsulent med ansvar för att utveckla ABF Göteborgs film- och teaterverksamhet. För nästan femton år sedan var Lars Wiberg deltagare i en musikstudiecirkel i ABF Göteborgs nystartade Rockverkstan med sitt band Neptunusbrigaden, där han spelade bas och sjöng. Med sig i bagaget har Lars en utbildning i skrivarpedagogik från Sörängens folkhögskola, där han även varit verksam som lärare årer Lars Wiberg har varit cirkelledare för skrivarkurser på ABF Göteborg och arbetat inom diverse yrken, bl a parkarbetare och mentalvårdare. Lars har ett brinnande intresse för kultur och arbetar för att samordna resurser inom film i Göteborg. Hans målsättning är främst att förvalta den verksamhet som byggts upp under året, att bygga en infrastruktur för film inom ABF och öka intresset samt kompetensen inom film och media hos ABFs medlemsorganisationer. Lars har även varit med i skapandet av studiematerialen Lyft ditt skrivande (2008) och Nyfiken på teater (2009). Min vision är att göra ABF till ett levande kulturhus, ett forum där föreningar och olika samhällsgrupper kan mötas, utbyta kunskaper och erfarenheter för att utveckla demokratin ABF Film Filmverksamheten har introducerats i ABF Göteborgs kursprogram och börjar försiktigt etablera sig som ett ämnesområde. På biografen Roy har under 2009 bjudits på populära filmsamtal med filmmakare som Roy Andersson, Carin Mannheimer, Ruben Östlund, Kine Boman, Renzo Aneröd och Ewa Harringer m fl. ABF Göteborg har varit medarrangör till Västsvenska filmdagar, Exilfilmfestivalen, Music Doc (musikdokumentärfestival), Shoot dance for screen (dansfilmsfestival) och Antirasistiska filmdagar m m. Utöver kurser, filmsamtal och medarrangörskap består filmverksamheten av samverkan med ett antal föreningar och grupper. Antalet studiecirklar inom film och media ökar stadigt. Inom filmverksamheten finns både ungdomsgrupper och grupper med blandade åldrar, då det för ABF är viktigt att nå ut över generationsgränser såväl som stadsdelsgränser. Yes to No! ABF Göteborg är stolt huvudpartner till The International Exile Film Festival som arrangeras i Göteborg vartannat år års upplaga var den nionde och hade parollen Yes to No! Festivalens huvudmål är att vara ett forum för filmare i landsflykt och att genom filmerna skapa möjligheter till att fördjupa kunskaperna om flyktingar och invandrare. Under en oktobervecka visades denna gång nära 90 unika filmer för en filmpublik från alla världens hörn. Utöver filmvisningarna hölls även ett antal föreläsningar och debatter samt musik- och teaterprogram, på sex olika arenor. Festivalens eldsjäl Hossein Mahini fick på ABFs årsmöte 15 april 2009 ABFs kulturpris med motiveringen att han är en enträgen kämpe i det tysta som i 20 år har gjort en stor insats i Göteborgs kulturliv. 9

10 ERÖVRA KULTUREN Samhällsdebatten 2009 ABFs föreläsningar och seminarier handlade under året om aktuella samhällsämnen som till exempel välfärd, samhällsekonomi, kulturpolitik, arbetarrörelsen, ideologier och politisk filosofi. I ett fortsatt internationellt fokus uppmärksammades historia, samhälle och erfarenheter ifrån Thailand, Egypten, Sydamerika, USA, Mexico, Frankrike, Tyskland och Norge. Vi erbjöd samtal och föreläsningar kring en mängd olika ämnen som t ex folkhemmet 2.0, ungdomsarbetslösheten, kommersialismens negativa verkningar ur ett kulturpolitiskt perspektiv, välfärd i finanskrisens fotspår, privatiseringen av sjukvård, kasinoekonomins fall, den svenska dryckeskulturen, politikerbiografiernas bild av svenska politiker, motstånd vs terrorism, monarkins makt och religionens återkomst. Föreläsningsverksamhetens nätverk på Facebook växte rekordartat, och hade innan årets slut samlat mer än medlemmar. Utställarborden på Restaurang Trappan, vars syfte är att bidra till och synliggöra en folkrörelse- och medieoffentlighet i Göteborg, hade under året tjugotalet utställande tidskrifter, föreningar och organisationer. Samarbetspartners i föreläsningsverksamheten var bland andra Publicistklubben Väst, Ord&Bild, Bang, Alba, Glänta, Socialpolitik, Allt är Möjligt, Filmpedagogerna, JMG Göteborgs universitet, Svenska Visakademien, Göteborgs Poesifestival, Queerlitteraturdagen, Kvinnofolkhögskolan, Folkets Hus, biblioteken i Kortedala, Gamlestaden, Hisingen och Älvstranden, LO Göteborg, Kommunal Väst, SEKO Väst, nätverket gemensam välfärd, S-studenter och Göteborgs Arbetareförening. Stadsvandringar Under olika teman arrangerades stadsvandringar i ett stort antal parker, stadsdelar, gator och andra intressanta miljöer. Förutom stadsdelsvandringar företogs temavandringar i bl a Klippan, Haga, Kvibergs kyrkogård, Tumlehed och Lilleby. Vandringarna handlade bl a om stadens arkitektur och byggnadshistoria, Göteborg i olika författares fotspår, samt om arbetarstaden, dess hjältar och berättelser. Litterära symposier För elfte året i rad genomfördes den uppmärksammade programserien Litterära symposier ett offentligt samtal om mänskliga och samhälleliga erfarenheter med utgångspunkt i skönlitteraturen. Årets symposier, alla publika succéer, bjöd på föreläsningar, uppläsningar och samtal mellan författare, kritiker och forskare. Att vara eller inte vara bjöd på en djupdiskussion om människans förhållande till döden tillsammans med Torbjörn Tännsjö, Lisbeth Larsson, Eva Ström, Maria Ernestam och Lars Andersson. Kärnfamiljen, det västerländska industrisamhällets idealform för samlevnad, granskades från olika infallsvinklar av Inger Alfvén, Thomas Johansson, Leif Zern och Tiina Rosenberg. Vad psykoanalysen alltsedan Freud har tillfört berättelsen om människan granskades i Divanen av Mara Lee, Ulf Karl Olov Nilsson, Per Magnus Johansson, Carin Franzén och Agneta Rehal. Frågor i fokus Året har inneburit extra fokus på frågor om feminism, HBT (homosexuella, bisexuella och transpersoner), sexualitet och jämställdhet. Ämnena har handlat om allt ifrån svensk kvinnohistoria till mediala könsstereotyper, äldre kvinnors sexualitet och kvinnors roll inom olika sorters motståndsrörelser. I ett samarbete med tidskriften Bang diskuterades journalistik, yttrandefrihet och kvinnors rättigheter. Vidare ägnades en hel dag åt queerlitteratur. Särskild uppmärksamhet rönte programmen Bögens historia och diskussionen av historiens successiva utdefinierande av homosexuella, samt Porr, business och begär som analyserade sambanden mellan individen, konsumtionssamhället och pornografin Finansieras med regionala medel

11 ERÖVRA KULTUREN Bokmässan 2009 Under Bok&Bibliotek september medverkade ABF Göteborg, i samarbete med ABF-förbundet och ABF Stockholm, med en välbesökt och tilltalande monter. ABF genomförde en rad seminarier i montern med kända författare, journalister och forskare, t ex Kerstin Ekman, Herman Lindqvist, Thomas Bodström, Hanne-Vibeke Holst, Carl-Johan Vallgren, Monika Fagerholm, Lena Andersson, Anneli Jordahl, Johan Hilton, Johannes Anyuru, Ulf Karl Olov Nilsson och Karolina Ramqvist. Ämnena omfattade politikens pris, mordets praktik, monarkins historia, mäns våld mot bögar och kvinnor, fanatismens psykiska uttryck, poesins kraft, könsroller, samt kärlek och vänskap. 11

12 ERÖVRA KULTUREN Musikverksamheten I september 2009 öppnade ABF D.I.Y. (do it yourself) kontoret på Järntorget 8. Thor Rutgersson, Peter Dahlin och Lars Wiberg är de som arbetar i denna samlingspunkt för ABF Göteborgs musik- teaterdans- film- och ungdomsverksamhet. Som ett led i satsningen på studiematerial har musikverksamheten under året uppdaterat sitt egenproducerade studiematerial och gett ut D.I.Y. Från noll till hundra på egen hand, VERSION 2.0 Innehållet är uppdaterat med det senaste som hänt på olika områden inom musiken. Till boken släpptes även en studiehandledning med titeln Studiehandledning till D.I.Y. Från noll till hundra på egen hand (text och red: Thor Rutgersson). Antalet musikcirklar ökade under Nya samarbeten har inletts och gamla har fortsatt, t ex arrangerades nio spelningar på bland annat Sticky Fingers och Frölunda Kulturhus med arrangörsgruppen Mayday, Loud Girl-projektet (för en mer jämställd musikscen) fortsatte, på fritidsgården Mixgården i Hammarkullen och på Frölunda Kulturhus inleddes ett flertal ungdomscirklar. Visa och Poesi Scenen Visa och Poesi i samarbete med Gamlestadens bibliotek fortsätter framgångsrikt. Kombinationen är unik i Göteborg. Efter artistframträdanden följer Öppen scen med möjlighet till publikt deltagande. Syftet med scenen är att öppna vägen för, i första hand unga, mindre etablerade artister och amatörer att framträda för publik, byta erfarenheter och inspirera varandra till fortsatt skapande. I samarbete med Svenska Visakademien anordnades ett seminarium om kvinnliga trubadurer från medeltiden till idag tillsammans med Marianne Sandels, Britt Ling och Marie Bergman. Adas teater bjöd på Lasse Dahlquist för cello och solosång, Nytt musikhus I två etapper (1995 och 2002) har vi byggt Rockverkstan på Lindholmen (vid gamla Götaverken). Fredagen 9 oktober invigdes ABFs senaste satsning i huset intill gamla ställverket blev Rockverket. 21 nya replokaler fylldes snabbt med entusiastiska musikgrupper. Våra båda anläggningar innehåller nu 52 replokaler och en studio omkring 140 grupper huserar här för att utveckla sina musikaliska talanger i sannolikt världens största musikcentrum. Både verksamhetens administration och den dagliga verksamhet sköts av Markus Tagaris. Bilden på omslaget till årets verksamhetsberättelse är från invigningen. Cirkus Skratt Cirkus Skratt på valborgsmässoafton är numera en ABF-tradition. I år var det tionde året i rad då våra kursdeltagare och samarbetsföreningar erbjöds möjligheten att gå på cirkus till ett lågt pris. Denna gång samlades drygt tusen personer för att se årets cirkusföreställning. 12

13 SLUTORD ABF Göteborg har bedrivit ett bra och intensivt arbete under 2009, inom både folkbildning och vuxenutbildning. Ett stort engagemang har lagts ned på att öka kvalitén i verksamheten. Vi har producerat bra studiematerial och det har skapats nya mötesplatser. Under året invigdes Rockverkets fina och fräscha lokaler på Älvstranden, med möjlighet att bedriva musikcirklar, och i Angered har ett nytt bildningscentrum tillkommit. Verksamheten har ökat, vilket visar på en bra och bred verksamhet som människor vill vara del av. Föreläsningsverksamheten har tagit nya kliv framåt genom att numera finnas med på Facebook. Under året har föreläsningar med aktiva medverkanden och publik skapat intressanta diskussioner. Inom vuxenutbildningens verksamhet har ABF Jobb startat, som stödjer människor i deras strävanden att hitta ny sysselsättning. Det är ett axplock av den mångfacetterade verksamhet hos ABF Göteborg. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare samt medlemmar för allt arbete ni med stort engagemang har genomfört under året. Vi ser fram emot ett lika spännande Gunilla Carlsson Bertil Hallén Anders Nilsson Bengt Forsling Terttu Kuokka Lena Dahlqvist Nada Alami Oskar Sköld Els-Britt Henning Camilla Claesson Liisa Kirjavainen-Hyväri Kjell Rosén Conny Johansson Carina Ring Ralph Utbult Bilder från Rockverkets invigning 13

14 STATISTIK Folkbildningsarrangemang per organisationsområde Folkbildningsarrangemang efter ämnesval Kulturprogram Sammandrag av redovisad verksamhet Arr Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Allmän verksamhet Bostads- och konsumentorganisationer Pensionärsorganisationer Handikappsorganisationer Politiska organisationer Invandrarorganisationer Inom och för LOs fackliga organisationer Egna grupper & övriga samarbetspartners SUMMA TOTALT Arr Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Allmän utbildning Humaniora, språk och konst Hälso- och sjukvård, social omsorg Lant- och skogsbruk samt djurskötsel Naturvetenskap, matematik, data Pedagogik och ledarutbildning Samhälls- och beteendevetenskap m m Teknik Övriga ämnen SUMMA TOTALT Arrangemang Deltagare Arrangemang Deltagare Sång / Musik Dramatisk framställning Föreläsning Film / Foto / Bild Utställningar Konst / Konsthantverk Dans Litteratur Tvärkulturellt SUMMA TOTALT Arr Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Folkbildning, studiecirklar Folkbildning, annan folkbildning Folkbildning, kulturprogram Regionfinansierad verksamhet Annan verksamhet SUMMA TOTALT

15 ORGANISATION Styrelse Styrelsen har under tiden 1 januari 31 december 2009 haft sju ordinarie sammanträden. Förutom styrelsemötena genomfördes också en styrelseöverläggning september. Verkställande utskottet har under året haft sju sammanträden. Studieombudsmannen har varit sekreterare i styrelse och VU. Styrelsens sammansättning Ordförande Gunilla Carlsson Vice ordförande Bertil Hallén Verkställande utskott Gunilla Carlsson Bertil Hallén Anders Nilsson Gunnar Westerling Ordinarie ledamöter Anders Nilsson Bengt Forsling Terttu Kuokka Lena Dahlqvist Nada Alami Oskar Sköld Personalrepresentant: Els-Britt Henning Suppleanter Camilla Claesson Liisa Kirjavainen-Hyväri Kjell Rosén Conny Johansson Carina Ring Personalrepresentant: Ralph Utbult Revisorer Erny Birknäs Thore Hjert Göran Serwander Revisorssuppleanter Kågan Karlsson Rita Larsen Valberedning Claes-Göran Olsson Ann-Marie Björklund Claes Wennberg Leif Samuelsson Kenth Munther Personal (Tillsvidareanställd personal ) Studieombudsman Gunnar Westerling Mitra Alamshahi Per Arvidsson Bremmers Lars Sewilius Berg Christer Brandström Jan-Erik Christensen Britt Dalliah Maria Einler Gunilla Ekström Anamaria Elmelid Els-Britt Henning Ann Henriksson Joachim Hurtig Klas-Göran Jonasson Salla Järvinen Charlotta Klingström Karl Kumlin Peter Ohlsson Gunilla Olausson Marika Persson Kerstin Petersson Nisse Pettersson Thor Rutgersson Lena Ulrika Rudeke Kamil Sha-Mohammed Ratomir Simicevic Kenneth Ström Margreth Svenberg Markus Tagaris Reza Talebi Anna Thomander Ralph Utbult Farzad Zohrevand Cirkelledare*) Birgitta Elwing Eva Falk Bosse Forsström Per Hagman Erik Krouthén Brita Lilja Sören Ohlsson Björn Oscarsson Kerstin Sundbaum Anne-Charlotte Söderlund Gun Ulriksson *) Förutom dessa tillsvidareanställda cirkelledare arbetar flera hundra cirkelledare ideellt eller som objektsanställda. 15

16 MEDLEMSORGANISATIONER Fackliga organisationer LO Göteborg Bygg 12an El-Tvåan Väst Fastighetsanställdas Förbund Avd 2 Grafiska Fackföreningen Västra Götaland Handelsanställdas Förbund avd 24 Hotell- & Restaurang Facket Göteborg Kommunalarbetareförbundet avd Väst Livsmedelsarbetareförbundet avd 1 IF Metall Göteborg Musikerförbundet/Kulturarbetareförbundet Målareförbundet avd 3 Väst SEKO Väst Skogs- och Träfacket avd 11 Transportarbetareförbundet avd 2 Transportarbetareförbundet avd 3 Handikapporganisationer De Handikappades Riksförbund, DHR Diabetesföreningen Göteborg Finska Reumatiker Göteborgs Dövas Förening Hjärt- och lungsjuka Göteborg SY-KE, Hjärt-och lungsjuka finskspråkig HSO Göteborg Hörselskadades Förening Göteborg ILCO Distriksförening i Gbg- och Bohuslän NHR Göteborg PIO Primär Immunbrist Organisation PSO, Psoriasförbundet Göteborg RBU i Göteborg med omnejd Reumatikerföreningen Göteborg RFHL, Riksf f hjälp åt läkemedelsmissbr RSMH Livet Synskadades riksförbund Göteborg Unga Synskadade Väst Politiska organisationer Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikt Göteborgs Socialdemokratiska Kvinnodistrikt Backa Socialdemokratiska Kvinnoklubb Göteborgs Socialdemokratiska Ungdomsdistriktet (SSU) Vänsterpartiet Göteborgs Lokala Samorganisation av SAC Övriga organisationer Backa Folkets Hus Förening Bergsjöns Finska Förening Club 2000 Finngötar Finska Centret Folkets Hus Göteborg Folkets Hus, Västra distriktet GAT, Göteborgs Arbetarteater Göteborgs Arbetarsångardistrikt HSB Göteborg Hyresgästföreningen i Västra Sverige Centrumavdelningen Östra avdelningen Västra avdelningen Norra avdelningen Hisingsavdelningen Klubb 13 Länkarna av 1948 Riksbyggens representantskap Göteborg Sverigefinska distriktet, Västra distriktet Tidskriftsföreningen Avsikter Unga Örnar Verdandi, Västra Götalands Distrikt Svenska Spanienfrivilligas Vänner 16

17 MEDLEMSORGANISATIONER Pensionärsföreningar inom Göteborgs PRO-distrikt Allm Gruppen IF Metall Askim Backa Backa HSB Barometern HSB Bergsjön Bergum Beryllen Björkekärr Björlanda Blå Staden Brunnsbo Bräcke Finska Ekebäck Enigheten Eriksbo-Hjällbo Eriksbergsarbetarna Flamingo Götaverken Göteborgs Hammarkullen Hisings-Kärra Hotell & Restaurang Högsbotorp Järnbrott Kallebäck Krönet Kvilletorget Kålltorp Landala-Guldheden Lergöken Lundby-Bjurslätt Länsmansgården Lövgärdet Majorna Målarna Norra Älvstranden Norum Rannebergen Regnbågen-Vindrosen 27:an Riksbyggen Sanna SEKO Civil SEKO Trafik Smycket Svartedalen Teleringen Torslanda Transport avd 2 Träffen Tuve Utby Volvo Vårvinden Vårväder Vättle Östra Övriga pensionärsföreningar Ankkurit Försvarsarbetarnas Pensionärsförening Grafiska Pensionärsföreningen Sv Kommunalpensionärernas Förbund avd 1 Göteborgs Finska Pensionärsförening Etniska föreningar France Preceren, Slovenska Kulturföreningen Goce Delcev, Makedonska föreningen Grekiska Föreningen International Invandrarförening IRIS Iranska Riksföreningen Jedinstvo, idrottsföreningen Kozara, Serbiska Kultur- och idrottsföreningen Regional-SIOS i Västra Sverige Semberija, Serbisk Kultur- och Idrottsföreningen Sindelic, Serbiska Kulturföreningen Serbiska Distriktsorganisationen Göteborg Organisationer och föreningar med samarbetsavtal Assyriska Föreningen i Angered Assyriska Föreningen i Frölunda Celiakiföreningen Göteborg Finska Gillet GFS, Göteborgs Frivilliga Samhällsarbetare Göteborgs Skrivaresällskap Iranska Flyktingrådet Göteborg Kurdistans Kulturförening Laryngföreningen Göteborg PIKO, Portugisiska kvinnoföreningen Rannebergens Föräldraförening RMT Göteborg Souvarit Finska Förening Stödkommittén för arbetarrörelsen i Kurdistan Svensk-Kurdiska Kulturföreningen Sverigefinska Skolan Göteborg Västsveriges Finska Skrivarförening 17

18

19

20 ABF Göteborg Olof Palmes Plats Göteborg

Göteborg VERKSAMHETEN 2010

Göteborg VERKSAMHETEN 2010 Göteborg VERKSAMHETEN 2010 Omslagsbild samt bild på sista sidan: ur serien Glaskupor av Sewilius Berg Grafisk formgivning: Salla Järvinen Foton: s 7 Ingvar Carlsson, s 8 Claes Crantz resp Björn Oscarsson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Göteborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Omslagsbilder, studioinspelning med Loud Girl-band, och layout: Salla Järvinen Foton sidan 6: Reza Talebi, sidan 7: Ingvar Carlsson Foton på sidorna 8, 9, 12: Lars Wiberg

Läs mer

Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal

Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal Kod MO Sam Ej samv Samverkans- Samverkansv avtal avtal part grupp 0 Allmänna 001 ABF X ABF ABF 1

Läs mer

Göteborg VERKSAMHETEN 2012

Göteborg VERKSAMHETEN 2012 Göteborg VERKSAMHETEN 2012 Foto omslag och sista sidan: Sven Baljeu Layout: Salla Karlborg Foton på sidorna 6, 11, 13, 14, 15, Sven Baljeu Foto på sidan 8, Salla Järvinen Bild på sidan 9, Hannes Anderzen

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

verksamhets BERÄTTELSE

verksamhets BERÄTTELSE 2014 verksamhets BERÄTTELSE INNEHÅLL Förord...4 Minska kunskapsklyftorna...5 Utveckla demokratin...8 Erövra kulturen...13 Slutord...18 Bilagor Statistik...19 Organisation styrelse och personal...20 Medlems-

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2013 1 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel måste

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Förord...4. Utveckla demokratin...5. Erövra kulturen...8. ABF Göteborg 100 år...12. Erövra kulturen...14. Minska kunskapsklyftorna...16. Slutord...

Förord...4. Utveckla demokratin...5. Erövra kulturen...8. ABF Göteborg 100 år...12. Erövra kulturen...14. Minska kunskapsklyftorna...16. Slutord... VERKSAMHETEN 2013 INNEHÅLL Förord...4 Utveckla demokratin...5 Erövra kulturen...8 ABF Göteborg 100 år...12 Erövra kulturen...14 Minska kunskapsklyftorna...16 Slutord...18 Bilagor Statistik...19 Organisation

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Lysekil och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN Gör en annan värld möjlig. 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN ABF Skånes Strategiska utvecklingsplan 2016-2019 reglerar det arbete och den verksamhet som ska ske i distriktet. Den tar sin

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Orust och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter

Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter Antirasistiska Filmdagar är en årligen återkommande filmfestival med fokus på mänskliga rättigheter. Vi arrangerar

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

GÅ MED I EN S-FÖRENING

GÅ MED I EN S-FÖRENING GÅ MED I EN S-FÖRENING Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I NORRKÖPING Engagera dig i en S-förening Den här foldern innehåller en förteckning över de aktiva Socialdemokratiska föreningarna i Norrköping.

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2015 Upp till 30 år TRÄFFA UNGA MEDLEMMAR FRÅN ANDRA FACKFÖRBUND. INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR KRING FACKET & SAMHÄLLET OCH DESSUTOM GOD MAT, LIVE MUSIK OCH SOMmAR

Läs mer

Studieförbunden i Skara. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Skara. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Skara Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Skara

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Thor Rutgersson - CV

Thor Rutgersson - CV Thor Rutgersson - CV (dokumentet är sex sidor långt) Hej Mitt namn är Thor Rutgersson och jag brinner för folkbildning, folkrörelser, skrivande, musik och kulturfrågor. Jag har erfarenhet av projektledning

Läs mer

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag NOMINERADE ÅRSMÖTESVAL DEN 23 MARS 2014 med valberedningens förslag Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Avsagt sig uppdraget 27 november 2013 Helén Pettersson

Läs mer

Skarpnäcks Kulturhus 30 år 4-6 december!

Skarpnäcks Kulturhus 30 år 4-6 december! Skarpnäcks Kulturhus 30 år 4-6 december! CLEO EN AV SVERIGES FRÄMSTA RAPPARE UPPTRÄDER NÄKTERGALNINGARNA MARKNAD KULTURKVÄLL CHORUS STOCKHOLMIA SCREENTRYCK MUSIKWORKSHOPS UTSTÄLLNING FRAMTIDENS SKARPNÄCKS

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017

ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017 ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017 Nu är höstens studieprogram här! Vill du prova något nytt? Hos oss hittar du studiecirklar och kurser i flera olika ämnen. Ta chansen och upptäck hur roligt det är

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2016 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2016 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2016 Upp till 30 år Det avgår en bokad buss från Göteborg. Mer info om tid och plats kommer efter anmälan. Sista anmälningsdag 31 mars. Anmäl dig via ungisekovast@gmail.com

Läs mer

Du läser ämnen som ger grundläggande

Du läser ämnen som ger grundläggande Allmän kurs Allmän kurs med extra svenska 2012/2013 Allmän kurs På Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola gäller samarbete och du arbetar nära dina lärare och kurskompisar. Den här kursen är ett bra alternativ

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Dokumentet antaget av Folkbildningsförbundets Etikdelegation gällande nystartad verksamhet från 2010-04-01 Tolkning och förtydligande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM VERKSAMHETSPLAN 2018 ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM Gör en annan värld möjlig VISION ABF HALLAND ABF Halland ska med kompetens, kreativitet och engagemang, skapa

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

JÖNKÖPINGS LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 JÖNKÖPINGS LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG www.abf.se/jonkopingslan INLEDNING Ytterligare ett verksamhetsår ska nu läggas till handlingarna. Det innebär att verksamheten ska granskas

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 Valåret 2014 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Välkommen till Särvux i Mölnlycke!

Välkommen till Särvux i Mölnlycke! Sär vux kursprogram 2013 Välkommen till Särvux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2010 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst Temadagarna Cirkelledare i praktiken hur gör jag? berör alla studiecirkelområden.

Läs mer

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna Socialdemokraterna Gotland Studier 2017 Kunskap bygger Socialdemokraterna Medlemsutbildning Vår historia vår ideologi vår organisation Tillsammans med andra får du chansen att diskutera och få insikter

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Studieförbunden 18 Studieförbunden Innehåll Fakta om statistiken... 394 Kommentarer till statistiken... 396 18.1 Studiecirklar under 2011. Fördelade efter studieförbund,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

Studiekalender Gemensam Styrka

Studiekalender Gemensam Styrka Studiekalender 2017 Gemensam Styrka Vårens kurser för medlemmar Med livet som insats 26 april, 3, 10 maj Kursen vänder sig till samtliga medlemmar som är intresserade av arbetsmiljö Ansvarig: ABF Jönköping

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014

FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014 FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014 1. Är du kille eller tjej? 1 Kille 2 Tjej 2. Var bor du i för stadsdel? 1 Angered 2 Askim-Frölunda-Högsbo 3 Centrum 4 Lundby 5 Majorna-Linné 6 Norra Hisingen

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

SÄRVUX kursprogram 2014-2015

SÄRVUX kursprogram 2014-2015 SÄRVUX kursprogram 2014-2015 Välkommen till Vux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Munkedal och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Tid för bildning och utbildning. En broschyr om Allmän kurs på Sörängens folkhögskola

Tid för bildning och utbildning. En broschyr om Allmän kurs på Sörängens folkhögskola Tid för bildning och utbildning En broschyr om Allmän kurs på Sörängens folkhögskola Sörängens folkhögskola Foto: Bengt Ljunggren, Grafica Välkommen till Allmän linje Allmän kurs är till för dig som har

Läs mer

Funktionshindersorganisationerna. Utbildningar & träffar 2014

Funktionshindersorganisationerna. Utbildningar & träffar 2014 Funktionshindersorganisationerna Utbildningar & träffar 2014 ABF Västernorrland erbjuder Funktionshinderrörelsen utbildningar och dessa kan genomföras som dagskurs, internat, externat eller som studiecirkel.

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts!

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts! Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun 2015 Det händer något när människor möts! Sammanställt av studieförbunden i Töreboda och Västra Götalands Bildningsförbund april 2016 Inledning Studieförbunden

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Samtalsrapporter Strategiskt samtal om biografutveckling i Småland och Blekinge 20110329

Samtalsrapporter Strategiskt samtal om biografutveckling i Småland och Blekinge 20110329 Samtalsrapporter Strategiskt samtal om biografutveckling i Småland och Blekinge 20110329 Vad kan vi samverka kring? Deltagare: Tino Braun, Kenneth Moberg, Ewa Nilsson, Karin Brunsberg Ideella krafter är

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2012 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Lyktan i RSMH Lyktan är en förening i utveckling. Föreningen är en ideell, partipolitisk obunden och religiös neutral förening, som genom socialpolitisk

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR REGIONAL-SIOS I VÄSTRA GÖTALAND 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR REGIONAL-SIOS I VÄSTRA GÖTALAND 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR REGIONAL-SIOS I VÄSTRA GÖTALAND 2014 Inledning Regional-SIOS Göteborg i Västra Götalandsregionen är en mångetnisk paraplyorganisation som har bedrivit verksamhet sedan starten

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

ABF-BLANKETTER - LATHUND

ABF-BLANKETTER - LATHUND ABF-BLANKETTER - LATHUND ARBETSPLAN ÄMNE: STARTDATUM: MINST 3 3 TRÄFFAR 9 STUDIETIMMAR ARRANGÖR/ ORGANISATION: LOKAL/ DAG/ DAGAR: TID: EN STUDIETIMME ÄR 45 MINUTER Vi erbjuder utbildning till våra cirkelledare

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Tanum och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT

GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT VERKSAMHETSRAPPORT 2016 Seniorutskottet Har under året bestått av följande personer: Christina Holmqvist ordförande Bernt Sabel vice ordförande

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska Föreningen i Göteborg Verksamhetsberättelse 2014

Kurdiska Socialdemokratiska Föreningen i Göteborg Verksamhetsberättelse 2014 Kurdiska Socialdemokratiska Föreningen i Göteborg Verksamhetsberättelse 2014 ksfg.se Styrelsens sammansättning Reger Shafik... ordförande... avgående Saleh Sharafi... ordinarie... 1 år kvar Najat Farza...

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Kort genomgång av de policyer som finns i nuläget. En del behöver justeras, då de antogs i slutet av 2013.

Kort genomgång av de policyer som finns i nuläget. En del behöver justeras, då de antogs i slutet av 2013. Protokoll 2015:1 Närvarande Anna Gottfridsson Pernilla Niemi Karolina Natt och Dag Jenny Irwert Micael Andreasson Magnus Bernhardson Markus Forsgren Tobias Stellert David Udén Frånvarande Panagiotis Jotis

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer