VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG"

Transkript

1 VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG

2

3 INNEHÅLL Förord... 4 Fokus på kvalitet... 5 Utveckla demokratin... 6 Minska kunskapsklyftorna... 7 Erövra kulturen... 9 Slutord Bilagor Statistik Organisation styrelse och personal Medlems- och samarbetsorganisationer Omslagsbild: Salla Järvinen Foto: sid 12 Ola Kjelbye, sid 13 Reza Talebi Layout och övriga foton: Salla Järvinen Tryck: Sandstens

4 FÖRORD 2009 Ett offensivt år för ABF Göteborg ABF Göteborg arbetade även 2009 framförallt med tre av Göteborgs utmaningar: Att utveckla demokratin Att erövra kulturen Att minska kunskapsklyftorna I verksamhetsberättelsen finner du många exempel på aktiviteter som genomförts under dessa rubriker. ABF Göteborgs verksamhet ökade Den bakomliggande orsaken är bl a några medvetna offensiva satsningar som vi genomfört under året. Tillsammans med Älvstranden Utveckling AB har vi byggt Rockverket, 21 nya musiklokaler där nya musikcirklar har startat sin verksamhet. I Angered, på Spadegatan 9, har ett nytt Bildningscentrum med 20 nya studielokaler skapats i samarbete med Higab. Med stöd av ABFförbundet har vi bedrivit ett utvecklingsprojekt inom området film, vilket också genererat ny verksamhet. ABF Göteborg har en bred verksamhet som engagerar många människor. Vi samarbetar t ex med fler än 130 invandrarföreningar som bedriver en mycket omfattande verksamhet med studiecirklar och kulturarrangemang. Denna verksamhet betyder mycket för integration, demokrati, delaktighet och utvecklingen av vårt mångkulturella samhälle. ABF når också många ungdomar, främst genom vår musikverksamhet. Under 2009 har vi haft kontakt med mer än 300 musikgrupper som genom studiecirklar utvecklat sin musik. Många av grupperna finns i våra två musikhus på Lundbystrand, Rockverkstan och Rockverket där vi tillsammans har ett femtiotal musiklokaler. Vår kurskatalog, som distribueras till hushållen i Göteborg varje termin, har lockat flera tusen göteborgare att gå studiecirklar inom en mängd olika ämnen. Med ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen har ABF Göteborg satsat på egen produktion av studiematerial för ämnena samhällskunskap, körsång, vävning, teater, keramik och svenska. Även föreläsningsverksamheten har varit på frammarsch genom att bl a etablera sig på Facebook. På så sätt har vi på kort tid fått över personer som nya vänner till ABF i den digitala världen. Genom en rad föreläsningar, samtal och debatter har vi bidragit till samhällsdebatten under året. Genom författarfrukostar och litterära symposier har allmänheten kunnat möta intressanta författare i spännande samtal och genom stadsvandringar har vi erbjudit nya möjligheter att lära känna vår stad på ett nytt sätt. Sammantaget har de olika arrangemangen varit både välbesökta och mycket uppskattade. På uppdrag av Göteborgs stad har ABF Göteborg Vuxenutbildning AB under året framgångsrikt arbetat med grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (SFI). Etablerandet av ABF Jobb är en framåtsträvande satsning för att stödja människor i omställning att hitta ny sysselsättning. ABF Göteborg har under året stärkt sin ställning som landets största ABF-avdelning. Att verksamheten ökat och att vi samtidigt kan redovisa ett positivt ekonomiskt resultat skapar goda förutsättningar för att vi även i framtiden skall kunna bedriva en bred och intressant verksamhet med god kvalitet. Gunnar Westerling Studieombudsman 4

5 FOKUS PÅ KVALITET Studiematerial ABF Göteborg har under året drivit ett utvecklingsprojekt för att skriva och producera egna studiematerial, anpassade efter våra behov. Visionen är att vi skall ha egna studiematerial och studiehandledningar som kan fungera som en grundläggande bas för studierna inom de flesta ämnesområden. Material som vi producerat själva stärker även vår profil och kompetensen bland de medarbetare som arbetat i utvecklingsprojekten. Följande nya material har blivit klara under året: Göteborg en stad med många ansikten Lars Wenander skildrar Göteborgs utveckling under efterkrigstiden. Boken fungerar nu som vårt grundmaterial i samhällskunskap. Fredrik Harstad har gjort en studiehandledning till boken som också kan fungera som ett självständigt studiematerial. Sjunga i kör Annika Söderpalm har skrivit denna studiehandledning som beskriver företeelsen körsång ur olika aspekter. Bl a kan du möta några av våra körsångsledare i materialet. Vävning studievägledning Annika Andersson har skrivit detta studiematerial på 140 sidor med snygg layout. De vackra bilderna är tagna av Björn Oscarsson. Boken fungerar som vårt grundmaterial i vävning. Nyfiken på teater Ulrika Almgård, Karin Davidsson och Sara Wiberg har under Lars Wibergs redaktionella ledning skrivit detta studiematerial på drygt 200 sidor. Materialet kommer att få stor betydelse för utvecklingen av ABFs teatergrupper. Keramik studievägledning Ulla Örner och Gunnel Aue har gjort denna studiehandledning som framförallt används inom vår programverksamhet. 1 SFI boken LÄS och SFI boken ÖVA Fredrik Harstad och Jenny Hostetter, två anställda på ABF Göteborgs Vuxenutbildning, har skrivit böckerna i svenska för invandrare som Gleerups förlag gett ut i samarbete med oss. Böckerna fungerar som vårt grundmaterial i svenska. Personalutveckling Arbetet med det personalpolitiska programmet har fortsatt och resulterat i ett mål- och inriktningsdokument som antagits av ABF Göteborgs styrelse i slutet av året. Det personalpolitiska programmet ska ge stöd och vägledning inom sex områden som i samverkan med varandra blir avgörande för en framgångsrik verksamhet: 1. Ledarskap och medarbetarskap 2. Arbetsmiljö och hälsa 3. Kommunikation och samverkan 4. Likabehandling 5. Kompetens och utvecklingsmöjligheter 6. Lönepolitik Varje område belyses ur tre perspektiv: chefernas, medarbetarnas samt hur ABF Göteborg som arbetsgivare ska skapa förutsättningar för medarbetare och chefer att utföra sitt uppdrag på ett sätt som överensstämmer med våra värderingar. Under året genomfördes en kartläggning av personalens hälsa och livsstil i samarbete med företagshälsovården. Som ett resultat av det bjöds samtliga anställda in till en föreläsning i ergonomi och hälsa. Föreläsare var sjukgymnast och ergonom Tiril Hamberg från Affärshälsan. 1 1 Finansieras med regionala medel 5

6 UTVECKLA DEMOKRATIN Tvärfacklig studieorganisation Den Regionala Fackliga Studiekommittén (RFS), består av representanter från tre ABF-avdelningar (Göteborg, Sydvästra Götaland och Härryda), Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFIG) samt studieansvariga från LOs fackförbund. RFS verksamhet omfattar elva kommuner. RFS träffas regelbundet varje år för att besluta om det tvärfackliga kursutbudet. Utbildningarna publiceras på hemsidan En uppskattad nyhet i studieutbudet under året var Vald på jobbet en grundläggande facklig förtroendemannautbildning. Två handledarlag leder utbildningarna för medlemmar och förtroendevalda. ABF uppdaterar och säkerställer den pedagogiska kvalitén i lagen genom att leda, planera och genomföra pedagogisk utveckling i handledarlagen vid ett flertal tillfällen varje år. Utbildning för fackförbundens medlemmar De tvärfackliga medlemsutbildningarna har två olika inriktningar, Tvärfacklig medlemsutbildning och Medlemsutbildning med politisk inriktning. Under 2009 har intresset för båda dessa kurser ökat. Utöver detta har en central uppgörelse mellan ABF och Samhall medgivit att en satsning inletts där samtliga anställda på Samhall kommer att erbjudas utbildning på arbetstid, bland annat i ABFs hälsoskola, facklig medlemsutbildning samt ABF-skola. Utbildning för förtroendevalda Utöver funktionsutbildningarna för styrelseledamöter och förtroendevalda i medlemsorganisationerna, har ABF Göteborg under 2009 utökat samarbetet med främst IF Metall och Kommunal Väst, genom att samverka kring merparten av deras fackliga förtroendemannautbildningar. ABF Göteborg är med i ett pilotprojekt om att genomföra styrelseutveckling för Byggnads avdelning i Göteborg. Projektet är initierat av ABF och Byggnads centralt. Målsättningen är att få igång nationella styrelseutvecklingsprojekt i Byggnads med ett idé- och målstyrt arbetssätt, där organisationen ses över för att kunna fungera med krympande resurser. 1 Politiska medlemsorganisationer Under valåret (EU samt kyrkoval) har ABF Göteborg tagit fram valstudiematerial i samarbete med Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikt. Materialet har med stor framgång använts i valcirklar som S-föreningarna bedrivit. ABF har även offensivt satsat på att stötta medlemsutbildningar och funktionsutbildningar som både Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikt och Vänsterpartiet i Göteborg samt dess ungdomsförbund bedrivit. En nygammal trend kan spåras, ungdomsförbunden har återupptäckt den klassiska bokcirkeln, cirklar där feministisk och politisk litteratur skärskådas och används för att öka kunskapen hos de politiska organisationernas medlemmar. Kulturen är ett viktigt vapen för att frigöra sinnet och väcka opinion för ett bättre samhälle. Visionen är att åter göra kulturen till en naturlig del av arbetet inom arbetarrörelsen. Ett exempel på detta är att ABF Göteborg har tillsammans med Folkteatern genomfört en teatersatsning där medlemmar i ABF Göteborgs politiska och fackliga medlemsorganisationer erbjudits möjligheter till teaterbesök. GAF Föreningen Göteborgs Arbetares Folkhögskola, GAF, startades GAF är en treårig facklig-politisk aftonskola som utbildar förtroendevalda inom de LO-anslutna fackförbunden. Under 2009 har ett femtiotal personer från nio fackförbund deltagit i utbildningen. 2 Medlemmar i Politiken Handels, IF Metall och Kommunal står bakom utbildningen Medlemmar i Politiken (MiP) och det är också därifrån som deltagarna kommer. MiP pågår under sex terminer och omfattar drygt 400 schemalagda timmar. 14 deltagare går utbildningen. Målet är att deltagarna ska vara valbara för politiska uppdrag på olika nivåer i allt från Riksdagen till regionen och i kommunen. MiP är en utbildning där ABF ansvarar för kursen och samverkar med AFiG, Arbetarnas folkhögskola i Göteborg, i genomförandet. 6 1 Finansieras med regionala medel 2 Delfinansieras med regionala medel

7 MINSKA KUNSKAPSKLYFTORNA Det känns varierande att arbeta med både svenska och etniska föreningar och grupper. Jag får chansen att följa föreningslivet på nära håll och får inblick i hur stor betydelse det har i olika människors liv. Ny på Angeredskontoret Ommöblering och nya tavlor på väggarna, ABFs Angeredskontor har fått ett ansiktslyft. Här har Mitra Alamshahi sin nya arbetsplats. Mitra har tidigare studerat ekonomi på Komvux och drivit eget företag innan hon, år 2000, började på ABF Göteborgs ekonomiavdelning på Olof Palmes Plats blev Mitra handläggare för studiecirklar i Stadsdelsenheten och 2009 tog hon klivet upp och blev kontaktperson för olika svenska och etniska föreningar och grupper. ABFs verksamhet är snart 100 år och den är fortfarande aktuell och spelar stor roll i samhällsutvecklingen, än mer i den mångkulturella verkligheten som vi alla lever i. Det finns många ambitiösa krafter i de etniska föreningarna, människor som både arbetar och bär upp föreningslivet. De har redan tagit steg in i samhället, vi hjälper dem vidare till nästa steg, säger Mitra. Verksamhet i samarbete med etniska föreningar Nästan hälften av ABF Göteborgs verksamhet bedrivs i samarbete med etniska föreningar. ABF Göteborg stödjer och uppmuntrar föreningarna i deras strävan att genom studier stegvis närma sig sitt nya hemland. Många föreningar har studiecirklar i olika samhällsfrågor och basämnen som svenska, modersmål, engelska och matematik. Det bedrivs också en omfattande verksamhet med studiecirklar i ämnen som dans, musik, matlagning, hantverk och måleri. Att vara medlem i en etnisk förening där hemlandets språk och kultur dominerar är en viktig del i processen att integreras i ett nytt land. Föreningarna fungerar både som en länk till det samhälle man kommer ifrån och som en viktig inkörsport till det samhälle man kommer till. I föreningen möts man oavsett vilken utbildning man har eller vilken samhällsklass man kom ifrån i hemlandet. Exempel på samarbetsföreningar med omfattande folkbildningsverksamhet: ABC - Arabiska bokstavscentret Assyriska föreningen Ishtar i Hjällbo Intergrationsnätverk för invandrarfamiljer i Biskopsgården Irakiska kulturhuset Irakiska kvinnoföreningen Kurdiska föreningen i Göteborg Lära för livet - lärcentra (turkisk förening) Makedoniska föreningen Goce Delcev Orientaliska kulturhuset Utbildningscentret Iran (UCI) 7

8 MINSKA KUNSKAPSKLYFTORNA Uppsökande verksamhet I samarbete med ett flertal etniska föreningar har ABF Göteborg byggt upp ett nätverk med ett femtiotal uppsökare. Målet för uppsökarna är att nå människor med brister i det svenska språket och göra det möjligt för dessa att delta i avdelningens verksamhet. Ambitionen är att nå fler medlemmar och sympatisörer i de föreningar vi samverkar med och få dessa att delta i studiecirklar. De som tidigare deltagit i någon studiecirkel hoppas vi kunna övertyga att delta i fler nya studiecirklar. Vår önskan är också att den uppsökande verksamheten skall leda till att man väljer att delta i nya ämnen så att nya eller fördjupade kunskaper kan öka möjligheterna till integration i samhället. Erfarenheterna av uppsökarprojektet är positiva och arbetet kommer därför att fortsätta ytterligare ett par år. Verksamheten finansieras med det s k förstärkningsbidraget som är en del av statsbidraget till studieförbunden. Fler studielokaler i bildningscentrum i Angered Tillgång till bra studielokaler är en viktig kvalitetsfråga. Avdelningen har därför under året etablerat ytterligare ett bildningscentrum. I mars 2008 öppnade ABF Göteborg sitt första bildningscentrum på Spadegatan 11, fem minuters promenadavstånd från Angereds Centrum. Centret innehåller tio studielokaler, varav några är specialanpassade för t ex dans, keramik och data. Även kök och samlingslokal ryms på drygt 630 kvadratmeter. I oktober 2009 slog vi upp portarna till närmare 1000 kvadratmeter i grannhuset Spadegatan 9. Här finns ytterligare ett tiotal studielokaler, danssal, samlingssal och ett antal kontorslokaler. Sammanlagt har vi 31 studielokaler på Spadegatan, där många föreningar och grupper bedriver sin studieverksamhet. ABF Göteborg strävar efter att en allt större del av vår verksamhet skall bedrivas i våra egna lokaler för att göra den mer synlig och med en skarpare profil. Arbetet med Spadegatans bildningscentrum ger oss viktiga erfarenheter som vi skall ta tillvara i det framtida arbetet. Allmän utåtriktad verksamhet Vår och höst skickas kurskatalogen ut till hushåll i Göteborg. Utbudet i katalogen är varierat med tonvikt på estetisk verksamhet. För göteborgaren i gemen är ABF Göteborg liktydig med den allmänna utåtriktade verksamheten, även om denna i siffror endast innefattar ca sex procent av ABF Göteborgs totala volym. Detta betyder i sin tur att PR-värdet i den allmänna utåtriktade verksamheten, (programverksamheten), är mycket betydelsefullt. De bästa kurserna till de bästa priserna är målsättningen, för att så många som möjligt ska kunna delta. Kurserna bedrivs främst i lokalerna på Södra Allégatan men även på Odinsskolan. Kursanmälan via hemsidan fortsätter att öka. Under 2009 har antalet deltagare ökat något. Ämnen som ökade var: språk, film, dans, teater och sömnad. 8

9 ERÖVRA KULTUREN Gör vardagen till en fest. Det blir inte roligare än såhär! Det är mitt motto, säger en leende Lars Wiberg, filmkonsulent med ansvar för att utveckla ABF Göteborgs film- och teaterverksamhet. För nästan femton år sedan var Lars Wiberg deltagare i en musikstudiecirkel i ABF Göteborgs nystartade Rockverkstan med sitt band Neptunusbrigaden, där han spelade bas och sjöng. Med sig i bagaget har Lars en utbildning i skrivarpedagogik från Sörängens folkhögskola, där han även varit verksam som lärare årer Lars Wiberg har varit cirkelledare för skrivarkurser på ABF Göteborg och arbetat inom diverse yrken, bl a parkarbetare och mentalvårdare. Lars har ett brinnande intresse för kultur och arbetar för att samordna resurser inom film i Göteborg. Hans målsättning är främst att förvalta den verksamhet som byggts upp under året, att bygga en infrastruktur för film inom ABF och öka intresset samt kompetensen inom film och media hos ABFs medlemsorganisationer. Lars har även varit med i skapandet av studiematerialen Lyft ditt skrivande (2008) och Nyfiken på teater (2009). Min vision är att göra ABF till ett levande kulturhus, ett forum där föreningar och olika samhällsgrupper kan mötas, utbyta kunskaper och erfarenheter för att utveckla demokratin ABF Film Filmverksamheten har introducerats i ABF Göteborgs kursprogram och börjar försiktigt etablera sig som ett ämnesområde. På biografen Roy har under 2009 bjudits på populära filmsamtal med filmmakare som Roy Andersson, Carin Mannheimer, Ruben Östlund, Kine Boman, Renzo Aneröd och Ewa Harringer m fl. ABF Göteborg har varit medarrangör till Västsvenska filmdagar, Exilfilmfestivalen, Music Doc (musikdokumentärfestival), Shoot dance for screen (dansfilmsfestival) och Antirasistiska filmdagar m m. Utöver kurser, filmsamtal och medarrangörskap består filmverksamheten av samverkan med ett antal föreningar och grupper. Antalet studiecirklar inom film och media ökar stadigt. Inom filmverksamheten finns både ungdomsgrupper och grupper med blandade åldrar, då det för ABF är viktigt att nå ut över generationsgränser såväl som stadsdelsgränser. Yes to No! ABF Göteborg är stolt huvudpartner till The International Exile Film Festival som arrangeras i Göteborg vartannat år års upplaga var den nionde och hade parollen Yes to No! Festivalens huvudmål är att vara ett forum för filmare i landsflykt och att genom filmerna skapa möjligheter till att fördjupa kunskaperna om flyktingar och invandrare. Under en oktobervecka visades denna gång nära 90 unika filmer för en filmpublik från alla världens hörn. Utöver filmvisningarna hölls även ett antal föreläsningar och debatter samt musik- och teaterprogram, på sex olika arenor. Festivalens eldsjäl Hossein Mahini fick på ABFs årsmöte 15 april 2009 ABFs kulturpris med motiveringen att han är en enträgen kämpe i det tysta som i 20 år har gjort en stor insats i Göteborgs kulturliv. 9

10 ERÖVRA KULTUREN Samhällsdebatten 2009 ABFs föreläsningar och seminarier handlade under året om aktuella samhällsämnen som till exempel välfärd, samhällsekonomi, kulturpolitik, arbetarrörelsen, ideologier och politisk filosofi. I ett fortsatt internationellt fokus uppmärksammades historia, samhälle och erfarenheter ifrån Thailand, Egypten, Sydamerika, USA, Mexico, Frankrike, Tyskland och Norge. Vi erbjöd samtal och föreläsningar kring en mängd olika ämnen som t ex folkhemmet 2.0, ungdomsarbetslösheten, kommersialismens negativa verkningar ur ett kulturpolitiskt perspektiv, välfärd i finanskrisens fotspår, privatiseringen av sjukvård, kasinoekonomins fall, den svenska dryckeskulturen, politikerbiografiernas bild av svenska politiker, motstånd vs terrorism, monarkins makt och religionens återkomst. Föreläsningsverksamhetens nätverk på Facebook växte rekordartat, och hade innan årets slut samlat mer än medlemmar. Utställarborden på Restaurang Trappan, vars syfte är att bidra till och synliggöra en folkrörelse- och medieoffentlighet i Göteborg, hade under året tjugotalet utställande tidskrifter, föreningar och organisationer. Samarbetspartners i föreläsningsverksamheten var bland andra Publicistklubben Väst, Ord&Bild, Bang, Alba, Glänta, Socialpolitik, Allt är Möjligt, Filmpedagogerna, JMG Göteborgs universitet, Svenska Visakademien, Göteborgs Poesifestival, Queerlitteraturdagen, Kvinnofolkhögskolan, Folkets Hus, biblioteken i Kortedala, Gamlestaden, Hisingen och Älvstranden, LO Göteborg, Kommunal Väst, SEKO Väst, nätverket gemensam välfärd, S-studenter och Göteborgs Arbetareförening. Stadsvandringar Under olika teman arrangerades stadsvandringar i ett stort antal parker, stadsdelar, gator och andra intressanta miljöer. Förutom stadsdelsvandringar företogs temavandringar i bl a Klippan, Haga, Kvibergs kyrkogård, Tumlehed och Lilleby. Vandringarna handlade bl a om stadens arkitektur och byggnadshistoria, Göteborg i olika författares fotspår, samt om arbetarstaden, dess hjältar och berättelser. Litterära symposier För elfte året i rad genomfördes den uppmärksammade programserien Litterära symposier ett offentligt samtal om mänskliga och samhälleliga erfarenheter med utgångspunkt i skönlitteraturen. Årets symposier, alla publika succéer, bjöd på föreläsningar, uppläsningar och samtal mellan författare, kritiker och forskare. Att vara eller inte vara bjöd på en djupdiskussion om människans förhållande till döden tillsammans med Torbjörn Tännsjö, Lisbeth Larsson, Eva Ström, Maria Ernestam och Lars Andersson. Kärnfamiljen, det västerländska industrisamhällets idealform för samlevnad, granskades från olika infallsvinklar av Inger Alfvén, Thomas Johansson, Leif Zern och Tiina Rosenberg. Vad psykoanalysen alltsedan Freud har tillfört berättelsen om människan granskades i Divanen av Mara Lee, Ulf Karl Olov Nilsson, Per Magnus Johansson, Carin Franzén och Agneta Rehal. Frågor i fokus Året har inneburit extra fokus på frågor om feminism, HBT (homosexuella, bisexuella och transpersoner), sexualitet och jämställdhet. Ämnena har handlat om allt ifrån svensk kvinnohistoria till mediala könsstereotyper, äldre kvinnors sexualitet och kvinnors roll inom olika sorters motståndsrörelser. I ett samarbete med tidskriften Bang diskuterades journalistik, yttrandefrihet och kvinnors rättigheter. Vidare ägnades en hel dag åt queerlitteratur. Särskild uppmärksamhet rönte programmen Bögens historia och diskussionen av historiens successiva utdefinierande av homosexuella, samt Porr, business och begär som analyserade sambanden mellan individen, konsumtionssamhället och pornografin Finansieras med regionala medel

11 ERÖVRA KULTUREN Bokmässan 2009 Under Bok&Bibliotek september medverkade ABF Göteborg, i samarbete med ABF-förbundet och ABF Stockholm, med en välbesökt och tilltalande monter. ABF genomförde en rad seminarier i montern med kända författare, journalister och forskare, t ex Kerstin Ekman, Herman Lindqvist, Thomas Bodström, Hanne-Vibeke Holst, Carl-Johan Vallgren, Monika Fagerholm, Lena Andersson, Anneli Jordahl, Johan Hilton, Johannes Anyuru, Ulf Karl Olov Nilsson och Karolina Ramqvist. Ämnena omfattade politikens pris, mordets praktik, monarkins historia, mäns våld mot bögar och kvinnor, fanatismens psykiska uttryck, poesins kraft, könsroller, samt kärlek och vänskap. 11

12 ERÖVRA KULTUREN Musikverksamheten I september 2009 öppnade ABF D.I.Y. (do it yourself) kontoret på Järntorget 8. Thor Rutgersson, Peter Dahlin och Lars Wiberg är de som arbetar i denna samlingspunkt för ABF Göteborgs musik- teaterdans- film- och ungdomsverksamhet. Som ett led i satsningen på studiematerial har musikverksamheten under året uppdaterat sitt egenproducerade studiematerial och gett ut D.I.Y. Från noll till hundra på egen hand, VERSION 2.0 Innehållet är uppdaterat med det senaste som hänt på olika områden inom musiken. Till boken släpptes även en studiehandledning med titeln Studiehandledning till D.I.Y. Från noll till hundra på egen hand (text och red: Thor Rutgersson). Antalet musikcirklar ökade under Nya samarbeten har inletts och gamla har fortsatt, t ex arrangerades nio spelningar på bland annat Sticky Fingers och Frölunda Kulturhus med arrangörsgruppen Mayday, Loud Girl-projektet (för en mer jämställd musikscen) fortsatte, på fritidsgården Mixgården i Hammarkullen och på Frölunda Kulturhus inleddes ett flertal ungdomscirklar. Visa och Poesi Scenen Visa och Poesi i samarbete med Gamlestadens bibliotek fortsätter framgångsrikt. Kombinationen är unik i Göteborg. Efter artistframträdanden följer Öppen scen med möjlighet till publikt deltagande. Syftet med scenen är att öppna vägen för, i första hand unga, mindre etablerade artister och amatörer att framträda för publik, byta erfarenheter och inspirera varandra till fortsatt skapande. I samarbete med Svenska Visakademien anordnades ett seminarium om kvinnliga trubadurer från medeltiden till idag tillsammans med Marianne Sandels, Britt Ling och Marie Bergman. Adas teater bjöd på Lasse Dahlquist för cello och solosång, Nytt musikhus I två etapper (1995 och 2002) har vi byggt Rockverkstan på Lindholmen (vid gamla Götaverken). Fredagen 9 oktober invigdes ABFs senaste satsning i huset intill gamla ställverket blev Rockverket. 21 nya replokaler fylldes snabbt med entusiastiska musikgrupper. Våra båda anläggningar innehåller nu 52 replokaler och en studio omkring 140 grupper huserar här för att utveckla sina musikaliska talanger i sannolikt världens största musikcentrum. Både verksamhetens administration och den dagliga verksamhet sköts av Markus Tagaris. Bilden på omslaget till årets verksamhetsberättelse är från invigningen. Cirkus Skratt Cirkus Skratt på valborgsmässoafton är numera en ABF-tradition. I år var det tionde året i rad då våra kursdeltagare och samarbetsföreningar erbjöds möjligheten att gå på cirkus till ett lågt pris. Denna gång samlades drygt tusen personer för att se årets cirkusföreställning. 12

13 SLUTORD ABF Göteborg har bedrivit ett bra och intensivt arbete under 2009, inom både folkbildning och vuxenutbildning. Ett stort engagemang har lagts ned på att öka kvalitén i verksamheten. Vi har producerat bra studiematerial och det har skapats nya mötesplatser. Under året invigdes Rockverkets fina och fräscha lokaler på Älvstranden, med möjlighet att bedriva musikcirklar, och i Angered har ett nytt bildningscentrum tillkommit. Verksamheten har ökat, vilket visar på en bra och bred verksamhet som människor vill vara del av. Föreläsningsverksamheten har tagit nya kliv framåt genom att numera finnas med på Facebook. Under året har föreläsningar med aktiva medverkanden och publik skapat intressanta diskussioner. Inom vuxenutbildningens verksamhet har ABF Jobb startat, som stödjer människor i deras strävanden att hitta ny sysselsättning. Det är ett axplock av den mångfacetterade verksamhet hos ABF Göteborg. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare samt medlemmar för allt arbete ni med stort engagemang har genomfört under året. Vi ser fram emot ett lika spännande Gunilla Carlsson Bertil Hallén Anders Nilsson Bengt Forsling Terttu Kuokka Lena Dahlqvist Nada Alami Oskar Sköld Els-Britt Henning Camilla Claesson Liisa Kirjavainen-Hyväri Kjell Rosén Conny Johansson Carina Ring Ralph Utbult Bilder från Rockverkets invigning 13

14 STATISTIK Folkbildningsarrangemang per organisationsområde Folkbildningsarrangemang efter ämnesval Kulturprogram Sammandrag av redovisad verksamhet Arr Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Allmän verksamhet Bostads- och konsumentorganisationer Pensionärsorganisationer Handikappsorganisationer Politiska organisationer Invandrarorganisationer Inom och för LOs fackliga organisationer Egna grupper & övriga samarbetspartners SUMMA TOTALT Arr Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Allmän utbildning Humaniora, språk och konst Hälso- och sjukvård, social omsorg Lant- och skogsbruk samt djurskötsel Naturvetenskap, matematik, data Pedagogik och ledarutbildning Samhälls- och beteendevetenskap m m Teknik Övriga ämnen SUMMA TOTALT Arrangemang Deltagare Arrangemang Deltagare Sång / Musik Dramatisk framställning Föreläsning Film / Foto / Bild Utställningar Konst / Konsthantverk Dans Litteratur Tvärkulturellt SUMMA TOTALT Arr Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Folkbildning, studiecirklar Folkbildning, annan folkbildning Folkbildning, kulturprogram Regionfinansierad verksamhet Annan verksamhet SUMMA TOTALT

15 ORGANISATION Styrelse Styrelsen har under tiden 1 januari 31 december 2009 haft sju ordinarie sammanträden. Förutom styrelsemötena genomfördes också en styrelseöverläggning september. Verkställande utskottet har under året haft sju sammanträden. Studieombudsmannen har varit sekreterare i styrelse och VU. Styrelsens sammansättning Ordförande Gunilla Carlsson Vice ordförande Bertil Hallén Verkställande utskott Gunilla Carlsson Bertil Hallén Anders Nilsson Gunnar Westerling Ordinarie ledamöter Anders Nilsson Bengt Forsling Terttu Kuokka Lena Dahlqvist Nada Alami Oskar Sköld Personalrepresentant: Els-Britt Henning Suppleanter Camilla Claesson Liisa Kirjavainen-Hyväri Kjell Rosén Conny Johansson Carina Ring Personalrepresentant: Ralph Utbult Revisorer Erny Birknäs Thore Hjert Göran Serwander Revisorssuppleanter Kågan Karlsson Rita Larsen Valberedning Claes-Göran Olsson Ann-Marie Björklund Claes Wennberg Leif Samuelsson Kenth Munther Personal (Tillsvidareanställd personal ) Studieombudsman Gunnar Westerling Mitra Alamshahi Per Arvidsson Bremmers Lars Sewilius Berg Christer Brandström Jan-Erik Christensen Britt Dalliah Maria Einler Gunilla Ekström Anamaria Elmelid Els-Britt Henning Ann Henriksson Joachim Hurtig Klas-Göran Jonasson Salla Järvinen Charlotta Klingström Karl Kumlin Peter Ohlsson Gunilla Olausson Marika Persson Kerstin Petersson Nisse Pettersson Thor Rutgersson Lena Ulrika Rudeke Kamil Sha-Mohammed Ratomir Simicevic Kenneth Ström Margreth Svenberg Markus Tagaris Reza Talebi Anna Thomander Ralph Utbult Farzad Zohrevand Cirkelledare*) Birgitta Elwing Eva Falk Bosse Forsström Per Hagman Erik Krouthén Brita Lilja Sören Ohlsson Björn Oscarsson Kerstin Sundbaum Anne-Charlotte Söderlund Gun Ulriksson *) Förutom dessa tillsvidareanställda cirkelledare arbetar flera hundra cirkelledare ideellt eller som objektsanställda. 15

16 MEDLEMSORGANISATIONER Fackliga organisationer LO Göteborg Bygg 12an El-Tvåan Väst Fastighetsanställdas Förbund Avd 2 Grafiska Fackföreningen Västra Götaland Handelsanställdas Förbund avd 24 Hotell- & Restaurang Facket Göteborg Kommunalarbetareförbundet avd Väst Livsmedelsarbetareförbundet avd 1 IF Metall Göteborg Musikerförbundet/Kulturarbetareförbundet Målareförbundet avd 3 Väst SEKO Väst Skogs- och Träfacket avd 11 Transportarbetareförbundet avd 2 Transportarbetareförbundet avd 3 Handikapporganisationer De Handikappades Riksförbund, DHR Diabetesföreningen Göteborg Finska Reumatiker Göteborgs Dövas Förening Hjärt- och lungsjuka Göteborg SY-KE, Hjärt-och lungsjuka finskspråkig HSO Göteborg Hörselskadades Förening Göteborg ILCO Distriksförening i Gbg- och Bohuslän NHR Göteborg PIO Primär Immunbrist Organisation PSO, Psoriasförbundet Göteborg RBU i Göteborg med omnejd Reumatikerföreningen Göteborg RFHL, Riksf f hjälp åt läkemedelsmissbr RSMH Livet Synskadades riksförbund Göteborg Unga Synskadade Väst Politiska organisationer Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikt Göteborgs Socialdemokratiska Kvinnodistrikt Backa Socialdemokratiska Kvinnoklubb Göteborgs Socialdemokratiska Ungdomsdistriktet (SSU) Vänsterpartiet Göteborgs Lokala Samorganisation av SAC Övriga organisationer Backa Folkets Hus Förening Bergsjöns Finska Förening Club 2000 Finngötar Finska Centret Folkets Hus Göteborg Folkets Hus, Västra distriktet GAT, Göteborgs Arbetarteater Göteborgs Arbetarsångardistrikt HSB Göteborg Hyresgästföreningen i Västra Sverige Centrumavdelningen Östra avdelningen Västra avdelningen Norra avdelningen Hisingsavdelningen Klubb 13 Länkarna av 1948 Riksbyggens representantskap Göteborg Sverigefinska distriktet, Västra distriktet Tidskriftsföreningen Avsikter Unga Örnar Verdandi, Västra Götalands Distrikt Svenska Spanienfrivilligas Vänner 16

17 MEDLEMSORGANISATIONER Pensionärsföreningar inom Göteborgs PRO-distrikt Allm Gruppen IF Metall Askim Backa Backa HSB Barometern HSB Bergsjön Bergum Beryllen Björkekärr Björlanda Blå Staden Brunnsbo Bräcke Finska Ekebäck Enigheten Eriksbo-Hjällbo Eriksbergsarbetarna Flamingo Götaverken Göteborgs Hammarkullen Hisings-Kärra Hotell & Restaurang Högsbotorp Järnbrott Kallebäck Krönet Kvilletorget Kålltorp Landala-Guldheden Lergöken Lundby-Bjurslätt Länsmansgården Lövgärdet Majorna Målarna Norra Älvstranden Norum Rannebergen Regnbågen-Vindrosen 27:an Riksbyggen Sanna SEKO Civil SEKO Trafik Smycket Svartedalen Teleringen Torslanda Transport avd 2 Träffen Tuve Utby Volvo Vårvinden Vårväder Vättle Östra Övriga pensionärsföreningar Ankkurit Försvarsarbetarnas Pensionärsförening Grafiska Pensionärsföreningen Sv Kommunalpensionärernas Förbund avd 1 Göteborgs Finska Pensionärsförening Etniska föreningar France Preceren, Slovenska Kulturföreningen Goce Delcev, Makedonska föreningen Grekiska Föreningen International Invandrarförening IRIS Iranska Riksföreningen Jedinstvo, idrottsföreningen Kozara, Serbiska Kultur- och idrottsföreningen Regional-SIOS i Västra Sverige Semberija, Serbisk Kultur- och Idrottsföreningen Sindelic, Serbiska Kulturföreningen Serbiska Distriktsorganisationen Göteborg Organisationer och föreningar med samarbetsavtal Assyriska Föreningen i Angered Assyriska Föreningen i Frölunda Celiakiföreningen Göteborg Finska Gillet GFS, Göteborgs Frivilliga Samhällsarbetare Göteborgs Skrivaresällskap Iranska Flyktingrådet Göteborg Kurdistans Kulturförening Laryngföreningen Göteborg PIKO, Portugisiska kvinnoföreningen Rannebergens Föräldraförening RMT Göteborg Souvarit Finska Förening Stödkommittén för arbetarrörelsen i Kurdistan Svensk-Kurdiska Kulturföreningen Sverigefinska Skolan Göteborg Västsveriges Finska Skrivarförening 17

18

19

20 ABF Göteborg Olof Palmes Plats Göteborg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Göteborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Omslagsbilder, studioinspelning med Loud Girl-band, och layout: Salla Järvinen Foton sidan 6: Reza Talebi, sidan 7: Ingvar Carlsson Foton på sidorna 8, 9, 12: Lars Wiberg

Läs mer

Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal

Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal Kod MO Sam Ej samv Samverkans- Samverkansv avtal avtal part grupp 0 Allmänna 001 ABF X ABF ABF 1

Läs mer

Göteborg VERKSAMHETEN 2012

Göteborg VERKSAMHETEN 2012 Göteborg VERKSAMHETEN 2012 Foto omslag och sista sidan: Sven Baljeu Layout: Salla Karlborg Foton på sidorna 6, 11, 13, 14, 15, Sven Baljeu Foto på sidan 8, Salla Järvinen Bild på sidan 9, Hannes Anderzen

Läs mer

verksamhets BERÄTTELSE

verksamhets BERÄTTELSE 2014 verksamhets BERÄTTELSE INNEHÅLL Förord...4 Minska kunskapsklyftorna...5 Utveckla demokratin...8 Erövra kulturen...13 Slutord...18 Bilagor Statistik...19 Organisation styrelse och personal...20 Medlems-

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Förord...4. Utveckla demokratin...5. Erövra kulturen...8. ABF Göteborg 100 år...12. Erövra kulturen...14. Minska kunskapsklyftorna...16. Slutord...

Förord...4. Utveckla demokratin...5. Erövra kulturen...8. ABF Göteborg 100 år...12. Erövra kulturen...14. Minska kunskapsklyftorna...16. Slutord... VERKSAMHETEN 2013 INNEHÅLL Förord...4 Utveckla demokratin...5 Erövra kulturen...8 ABF Göteborg 100 år...12 Erövra kulturen...14 Minska kunskapsklyftorna...16 Slutord...18 Bilagor Statistik...19 Organisation

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Thor Rutgersson - CV

Thor Rutgersson - CV Thor Rutgersson - CV (dokumentet är sex sidor långt) Hej Mitt namn är Thor Rutgersson och jag brinner för folkbildning, folkrörelser, skrivande, musik och kulturfrågor. Jag har erfarenhet av projektledning

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2015 Upp till 30 år TRÄFFA UNGA MEDLEMMAR FRÅN ANDRA FACKFÖRBUND. INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR KRING FACKET & SAMHÄLLET OCH DESSUTOM GOD MAT, LIVE MUSIK OCH SOMmAR

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR REGIONAL-SIOS I VÄSTRA GÖTALAND 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR REGIONAL-SIOS I VÄSTRA GÖTALAND 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR REGIONAL-SIOS I VÄSTRA GÖTALAND 2014 Inledning Regional-SIOS Göteborg i Västra Götalandsregionen är en mångetnisk paraplyorganisation som har bedrivit verksamhet sedan starten

Läs mer

Du läser ämnen som ger grundläggande

Du läser ämnen som ger grundläggande Allmän kurs Allmän kurs med extra svenska 2012/2013 Allmän kurs På Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola gäller samarbete och du arbetar nära dina lärare och kurskompisar. Den här kursen är ett bra alternativ

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Välkommen till Särvux i Mölnlycke!

Välkommen till Särvux i Mölnlycke! Sär vux kursprogram 2013 Välkommen till Särvux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Projekt Organisationer bildade på etnisk grund

Projekt Organisationer bildade på etnisk grund Projekt Organisationer bildade på etnisk grund PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING Kurdiska 1. Uppsökande verksamhet Kurdiska Riksförbundet Stockholm 1 år - 1997 om hur handikappade kurder har det i Sverige

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

SÄRVUX kursprogram 2014-2015

SÄRVUX kursprogram 2014-2015 SÄRVUX kursprogram 2014-2015 Välkommen till Vux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Studieprogram Hösten 2009

Studieprogram Hösten 2009 Studieprogram Hösten 2009 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig upp till 30...4 Fackets Grunder...5 Anmälningsblankett...6 Facket & Politiken...7 Information

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED?

ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2013 Av ABF Jönköpings län arrangerade studier, som vänder sig till våra medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal.

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

argument Blekinge Läns Bildningsförbund

argument Blekinge Läns Bildningsförbund Svar på tal vanliga frågor och svar om folkbildning Notera! Studieförbunden tillhör de organisationer som får samhällsstöd för att bedriva folkbildning. När ordet folkbildning används här, avses studieförbundens

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog

Central utbildningskatalog. Central utbildningskatalog ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm 08-613 50 00 www.abf.se C Central utbildningskatalog Central utbildningskatalog C Centralt arrangerade utbildningar för ABFs centrala

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Bilaga nr 1 till Förbundsinfo nr 7/2006 Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Christer Olsson Eivor Åkerström

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 /! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I GÖTEBORG Styrelse Vald till år Ordförande Katarina Wendsjö 2014 Kassaförvaltare Hanna Waddington 2015 Tao Hemberg 2015 Ledamöter Åsa Ekman 2014

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål; Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/11-2010 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Sektionens och avdelningens utbildningar är gratis en medlemsförmån! Vilka cirklar som anordnas på din hemort framgår av sektionens utbildningsprogram. Sektionen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

Våra medlemmar. Activ Trafic Halmstad. DHR Halland. Ahlbäcks Trafikskola Halmstad. Din Trafikskola Varberg. Alingsås SKBR.

Våra medlemmar. Activ Trafic Halmstad. DHR Halland. Ahlbäcks Trafikskola Halmstad. Din Trafikskola Varberg. Alingsås SKBR. A Activ Trafic Halmstad Ahlbäcks Trafikskola Halmstad D DHR Halland Din Trafikskola Varberg Alingsås SKBR Alna Sverige AB Arkå AB Halmstad Arla Livsklubben F FAK Borås FAK Halland Falkenbergs Trafikskola

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015

Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015 Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015 Våra seminarier på Bokmässan 2015 Union to Union deltar på Internationella torget - Bokmässan -den 24-27 september med ett program späckat

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer