Företagspresentation Kort presentation av LILJEWALL arkitekter Vår syn på arkitektur Utmaningarna Kvalitet/Teknik/Miljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation Kort presentation av LILJEWALL arkitekter Vår syn på arkitektur Utmaningarna Kvalitet/Teknik/Miljö"

Transkript

1

2

3

4

5 Företagspresentation Kort presentation av LILJEWALL arkitekter Liljewall arkitekter startades 1980 och består idag av drygt 120 medarbetare, arkitekter, byggnadsingenjörer, IT-personal och administrativ personal. Kontoret är ett av västra Sveriges större arkitektföretag med verksamhetens bas förlagd till Göteborg. Vi har dock under många år verkat på många håll i Sverige och även utomlands och denna utveckling har genom framgångsrikt arbete i bland annat tävlingar mm. nu inneburit att vi etablerar oss även i Malmö, Skövde och Stockholm. Vi har strävat efter att få en mångsidig erfarenhet och bredd i verksamheten för att, i samverkan med våra kunder, utveckla program och projektidéer till byggnader och innehåll med god och utvecklad funktion arkitektur. En uttalad helhetssyn från idé och program till färdig byggnad, och även att kunna fullfölja en anslagen helhetssyn. Vår syn på arkitektur De byggnader och miljöer vi skapar ska i generationer framåt bevara sitt värde och sin skönhet, samt fungera i den uppgift de tagits fram för. Vår arkitektur måste därför ta vara på de specifika förutsättningar som finns inför varje uppdrag. När vi når en harmonisk helhet i en spännande byggnad har vi lyckats med vår uppgift. Vår arkitektur ska vara medveten och självklar. Vi ska alltid sträva efter rena och enkla gestaltningar med höga estetiska värden. Vår omvärld ställer allt högre krav på de miljöer vi människor skall bo och arbetar i. Vi ska möta detta med att leverera god funktion och energieffektiva och gröna lösningar, såväl inomhus som utomhus. Utmaningarna är många; Miljöfrågorna i övergripande termer, samhällets förnyelse, globaliseringen och människors behov av upplevelser och mening där arkitekturen har sin givna plats. För oss är inte projektet främst en fråga om teknik och ritningar. Vårt mål är att inom projektets ramar, skapa fysiska rum på alla nivåer där människor och verksamheter kan träffas, utvecklas och växa tillsammans. Kontoret har haft förmånen att kunna arbeta med många olika typer av projekt och beställare, vilket tillsammans med tävlingsframgångar gett stor kunskap och erfarenhet inom skiftande områden. Kvalitet/Teknik/Miljö Vi ligger i absolut framkant vad gäller teknisk utveckling i form av BIM och 3D projektering, miljökompetens, ekologi och tillgänglighet. Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling och de flesta aktuella projekten har en tydlig grön profil. Visionen är att leverera en långsiktig hållbar produkt. Vi eftersträvar en arkitektur i kombination med byggteknik och funktionalitet som ger minimala CO2 avtryck för framtidens samhälle. Liljewall arkitekter ab: Töpelsgatan 5b, Göteborg, telefon , telefax , Arkitekter SAR/SIR/FPR/LAR/MSA, Byggnadsingenjörer SBR, Org.nr , Medlem i Svenska Teknik & Designföretagen, Kvalitets- & miljöcertifierade enligt ISO 9001/ ISO 14001

6 Våra miljöprogram innehåller fyra viktiga grundprinciper: Människan i rummet, som anger att hälsoaspekter prioriteras vid motstridiga intressen. Försiktighetsprincipen anger att miljömässigt beprövade lösningar väljs före nya och okända, Utbytesprincipen som stipulerar att miljömässigt bättre material och produkter skall väljas då funktionsmässigt likvärdiga finns samt Prioriteringstrappan för val av material. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 respektive Resurser Vi har ett starkt varumärke med en Iång och utvecklande historia. En historia som kännetecknas av ett genomarbetat processtänkande, tävlingsframgångar och ett stort antal genomförda projekt tillsammans med ett stort antal aktiva och inspirerande kunder under mer än 30 års tid. Vi har medarbetare med fräsch utbildning som tillsammans med de mer erfarna täcker in de flesta kompetensgrenar som behövs for att skapa attraktiva och långsiktiga miljöer. Våra medarbetare har erkänd kompetens inom plan- och detaljplanehandläggning - stadsbyggnad - arkitektur - inredning - design - mark- och landskap - hållbarhets- och miljöfrågor - visualisering - storkök - projektledning - byggledning - certifierade tillgänglighetssakkunniga - kvalitetsansvariga - Cad pools- och BIM-ansvariga med flera kompetenser som kontinuerligt arbetar med olika typer av projekt- och fastighetsutveckling. Vi tror på dynamiska team där vi sätter samman olika kompetenser under projektets gång. Vi arbetar tätt inom våra olika projektgrupper med en uttalad kvalitets- och miljöprocess. Alla medarbetare arbetar efter gemensamma riktlinjer där arkitekturen utvecklas genom kontinuerlig dialog. Företagets framgång beror på våra medarbetares kunskap och attityd = företagets värde och potential. Hos oss är alla med och bygger starka kundrelationer genom att vara lyhörda för kundens behov och genom att överträffa deras förväntningar. Vi tror på dynamiken som växer fram i grupp och hyllar därför teamarbetet som arbetsform. Vi arbetar aktivt med att utbilda och utveckla våra medarbetare så att vi alltid är i linje med utvecklingen i samhället, inte minst när det handlar om miljöfrågorna. Våra kompetensområden Tidiga skeden; tomt- och etableringsutredningar, konceptutveckling, behovsanalyser och lokalutredningar, Risk och konsekvensutredningar samt programarbete. Detaljplaner med gestaltnings- och kvalitetsprogram. Projektering av alla skeden inom byggprocessen. Miljö- och energifrågor inom husbyggnad.

7 Passivhus energieffektivt byggande och hållbar arkitektur. Energiberäkningar, miljö- och energicertifieringar. Energirenoveringar och miljöanpassning av befintlig bebyggelse. Resurseffektivt byggande och miljöpåverkan under produktion. Miljö- och energifrågor och utredningar energiberäkningar, hållbar utveckling, passivus, vindkraft, energilagring (batterier), elbilar, projektledning, juridik (miljö, bygg, och EU-direktiv etc.). Miljösamordning. Inredningsarkitektur, möbleringsförslag, färgsättning, design, skyltning Visualisering, 3D-miljöer. Projekteringsledning och samordning av projekteringsarbetet. Projektledning av totala projekt och investeringar. Cad samordning. Byggnadsbeskrivningar. Byggledning och kontroll. BAS-P Kontrollansvariga enligt PBL. Sakkunnig, certifierad i tillgänglighet. Sakkunnig inom larm, lås & säkerhet. Utredningsverksamhet inom kvalitets- och företagsutveckling. Miljö För att kunna arbeta med hållbarhet idag krävs helhetsperspektiv med både kunskap, öppenhet och nytänkande. Dagens forskning pekar på en långt mer fragmentiserad bild av miljöpåverkan än tidigare. Ny teknik och nya energisystem ger möjlighet att nå nivåer av miljöpåverkan långt under de som tidigare varit fallet. Därmed skiftar fokus mot nya områden, samtidigt som vår kunskap kring miljöproblem ökar. De projekt vi driver idag tar sig an ett spektrum av dessa aspekter, med allt ifrån frågan om klimatneutralitet till lokal biologisk mångfald. Passivhus är idag vardag för oss. Vi ser också byggnader inpassade för att understödja snarare än belasta ett lokalt energisystem som en självklarhet. Passivhus kan med fördel kombineras med lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla, varvid befintliga källor i närheten kan användas. Vi arbetar därtill med spjutspetsteknologi vad gäller samverkan mellan byggnader och solenergi för att ge riktigt stora andelar flödande energi.

8 Byggskedet utgör idag stora delar av en byggnads fossila energiuttag. Att arbeta med miljöfrågor i produktionen kan därför vara minst lika viktigt som att arbeta med energi i drift. De ramsystem för att undersöka livscykler för byggnader som idag utvecklas ger oss möjligheter att från första skiss arbeta på sätt som minskar koldioxiden i atmosfären redan före byggnaden står klar. Projekt där vi tidigt kan få in miljöanpassade helhetstänk blir sällan mycket dyrare än standardprojekt. Många stora miljövinster kan göras också med minskade investeringskostnader. Andra lösningar betalar sig själva, och flera ger stora vinster i minskade drift- och underhållskostnader. Värdet av en väl utförd byggnad blir också långt högre, genom de möjligheter de erbjuder. Komfort är därför en central fråga i våra projekteringar. Idag kan vi anpassa bebyggelse för att stärka lokala ekosystem på sätt som tidigare varit omöjligt. Samtidigt kan vi utnyttja de ekosystemtjänster som integrationen av natur och bebyggelse ger, exempelvis minskade dagvattenflöden. Integrationen av ekosystem och bebyggelse kan också bidra till långt bättre mikroklimat. Gestaltningen av platser ger stora möjligheter att närma olika funktioner till varandra. I vårt arbete är det självklart att arbeta med social hållbarhet och placera in projektet i dess sammanhang. Liljewall fokuserar på helhetsperspektiv och utvecklar nya vägar att nå kreativa miljöer. Vi har ett gediget intresse för hållbarhetsfrågor och har under flera decennier drivet frågor om att minimera miljöpåverkan i de byggnader vi projekterat. Idag har vi genomfört ett tiotal passivhus och ännu fler miljöbyggnadsprojekt. Vår erfarenhet av interaktion mellan komplexa projekt och miljöanpassning är stor.

9 Företagsuppgifter LILJEWALL arkitekter ab Organisationsnummer: Adress huvudkontor: Töpelsgatan 5B, Göteborg Telefon: e-post: webbadress: liljewall-arkitekter.se Kontaktperson för detta anbud: Bjarni Ingvason, arkitekt SAR/MSA, partner Tel: Ombud: Bjarni Ingvason Miljöansvarig: John Helmfridsson Kvalitetsansvarig: Mattias Kurlberg BIM-ansvarig: Kristen Broberg Övriga lokalkontor: Malmö MEC, Stora Varvsgatan 6A Malmö Stockholm: Krukmakargatan Stockholm Skövde: Långgatan Skövde Argentina: LILJEWALL architects & planners, Latin America S.R.L 53 N 366 7th floor / La Plata - Buenos Aires

10 Breviksbadet, Lidingö För Lidingö Stad har vi ritat ett förslag på om och tillbyggnad av Breviksbadet med nya omklädningsbyggnader och tillbyggda utomhusbassänger. En befintlig anläggning i en mycket vacker glänta på Lidingö har tjänat ut och behöver ersättas utifrån både tekniskt och organisatoriskt hänseende. Vi arbetade fram Behovsanalys och Förstudie. Projektet är för närvarande pausat. Beställare: Lidingö Stad Kontaktpersoner: Bjarni Ingvason Calle Hellberg

11 Tyresö Aquarena Badhusets svarta fasader inrymmer 25 metersbassäng med åtta banor, undervisningsbassäng med höj och sänkbar botten, äventyrsbad och Gym. Projektet är en offentlig privat samverkan. Modellen innebär att privata företag investerar i projekt som traditionellt har bekostats med skattemedel. Tyresö Aquarena ägs av Tagebad, hyrs av Tyresö kommun och drivs av Medley. Liljewall arkitekter har projekterat badhuset för NCC och Tagehus utifrån Leisure Jones koncept Aquarena. Totalentreprenör är NCC i samarbete med Anjobygg. Invigt våren 2013 Referens: Catharina Lindén, Anjobygg AB, tel

12 Sollefteå Aquarena För Leisure Jones AB har vi projekterat Sollefteå Aquarena i anslutning till Sollefteås historiska regementsområde. Badet innehåller 25 metersbassäng, undervisningsbassäng med höj och sänkbar botten, äventyrsbad och Gym. Röda betongfasader tar upp karaktären från traditionella putsade regementshus. Generösa fönsterband löper längs fasader. En vit högre del inrymmer vattenrutschbana. Ett särskilt koncept med plastfigurer har arbetats fram till Äventyrsbadet. Projektet är en offentlig privat samverkan. Modellen innebär att privata företag investerar i projekt som traditionellt har bekostats med skattemedel. Sollefteå Aquarena ägs av Leisure Jones AB, hyrs av Sollefteå kommun och drivs av Medley AB. Liljewall arkitekter ab har projekterat badhuset för NCC och Leisure Jones AB. NCC bygger i samarbete med Anjobygg. Invigning våren 2012 Referens: Stephen Jones, Leisure Jones AB, tel Stefan Valdusson, Anjobygg AB, tel

13 Eskilstuna Badhus För Eskilstuna Kommun har vi arbetat fram förfrågningsunderlag för en ny simhall med delbar 50 metersbassäng, två multibassänger, Äventyrsbad och möjlighet till Relaxavdelning och Gym. Platsen är det historiskt intressanta industriområdet Munktellstaden jämte Eskilstunaån, bara några minuters promenad från centrum. En del av utmaningen har varit att inordna den stora anläggningen i den känsliga miljön. En annan att skapa rörelsemönster och mötesplatser runt badhuset. I november 2013 inledde vi arbetet med projektering av bygghandlingar. NCC / Anjobygg har erhållit uppdraget att i samverkan med kommunen uppföra anläggningen i partnering. Beställare: NCC / AnjoBygg Referens: Stefan Valdusson, Anjobygg AB, tel

14 Lundbybadet, Göteborg Det gamla Lundbybadet var nedslitet i början av 2000 talet och undersökningar visade samtidigt att folkhälsan var sämre på Hisingen än i övriga Göteborg. Detta blev startskottet till Hisingens Idrottsoch hälsocenter. Den befintliga anläggningens 25 metersbassäng och plaskbassäng kompletterades i en om och tillbyggnad med relaxavdelning, gym, rehabbassäng samt konferenslokaler och ett friskvårdscafé. Byggnadens logistik omarbetades totalt med en ny central omklädningsenhet, där hela familjen kan byta om gemensamt för att sedan nå olika aktiviteter. Anläggningen stod klar i början av 2004, och ny och ombyggnaden omfattade ca m2. Referens: Dijan Vranjic, IOFF, Göteborgs kommun, ,

15 Rosengårdsbadet i Malmö Efter ett politiskt beslut 2008 har vi projekterat nybyggnaden av Rosengårdsbadet, som ligger i direkt anslutning till utomhusbadet. 25 metersbassängen är en meter djup och utnyttjas för undervisning av skolor och föreningar under större delen av året. Bassängrummet är formgivet för en ljus och lätt interiör där det blå vattnet får stå fram. Generösa glaspartier öppnar upp rummet mot en generös och södervänd terrass. Fasaderna har klätts i gult tegel i skånsk tradition. Badet har som syfte att öka simkunnigheten i Malmö. Totalentreprenör är NCC/ Anjobygg och uppdragsgivare Stadsfastigheter i Malmö. Färdigställt 2011 Referens: Lars Lindborg, NCC Construction Sverige AB, tel Stefan Valdusson, Anjobygg AB, tel

16 CV Bjarni Ingvason Arkitekt SAR/MSA, vvd, partner LILJEWALL arkitekter ab Töpelsgatan 5B Göteborg Telefon Mobil Fax Webbadress Bjarni Ingvason arbetar som uppdragsansvarig arkitekt, partner. Bjarni Ingvason, VVD, är ledamot i företagets styrelse och verkställande ledning med särskilt ansvar för kontorets gestaltningsarbete, kontorets tävlingsverksamhet samt ansvarig för marknadsområde Sport & fritid. Bjarni har mer än 30 års bred erfarenhet av hela processen från utvecklande av tidiga idékoncept till programoch utredningsarbete, gestaltningsprogram, detaljplaner, byggnadsprojektering i alla förekommande skeden och entreprenadformer. Arbetsuppgifterna varierar alltifrån mindre projekt till stora, komplexa byggnadsverk och stadsbyggnadsuppgifter såväl som ombyggnad av äldre kulturbyggnader. Detta har gett Bjarni en bred kompetens och en stor vana att handlägga, leda och ansvara för projekt. Medlem av lokalstyrelsen i Göteborg för Svensk Teknik och Design, STD. Utbildning 1970 Företagsekonomi 40 poäng, Lunds Universitet 1975 Arkitektexamen LTH Anställning 1975 Västsvenska Byggkonsult White arkitekter ab LILJEWALL arkitekter ab Sport och fritidsanläggningar, simhallar Simhall i Fredrikshamn Simhall i Håsten, Varberg Simhall i Karlskoga Simhall i Skene, Marks kommun Simhall i Väjern Simhall Ulricehamn Friluftsbad i Eskilstuna Bowlinghall, Karlstad Sporthall, Kviberg, Göteborg - projekt Sporthall Torestorp Sporthall, Göteborg Sporthall, Vårgårda Sporthall, Mölnlycke Ombyggnad sporthall Hålabäcksskolan, Kungsbacka Ombyggnad Partillebohallen, Partille Sotenäs Golfklubb, klubbhus Kungsbacka Golfklubb, klubbhus Lundbybadet, ombyggnad, Göteborg Gullbringa Golf och CC, ombyggnad klubbhus, Kungälv Simhall Götene kommun Arenahall, Marks kommun Arenahall, Varbergs kommun Tjörns Golfklubb, klubbhus Torslanda Golfklubb, klubbhus, projekt Isbana Ruddalen, ombyggnad Bandyarena, Heden, projekt Simhall, Sollefteå Simhall, Tyresö Simhall, Ängelholm, förslag Simhall, Solna, förslag Simhall, Umeå, förslag Simhall, Eslöv, förslag Simhall, Ekerö, förslag Simhall Rosengården, Malmö Badhus Hässleholm Badhus Eskilstuna Utebad Brevik, Lidingö, förslag Sim- och idrottshall Åkeshov, ombyggnad, program Poolhus och Riviera hotell, förslag Badhus Västertorp, Stockholm parallellt uppdrag C:\Users\mami.LILJEWALL\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LA2CHFFF\CV-BjIn-nytt uts.docx/ (4)

17 CV Bjarni Ingvason Urval genomförda projekt samt aktuella pågående projekt inom stadsbyggnad: Deltagande i arbetsgrupp LILJEWALL angående parallella stadsanalyser för Södra Älvstranden, Göteborg för Älvstranden Utveckling AB. Parallellt uppdrag för Skeppsbron. En stadsbyggnadstävling med uppgift att svara på hur området mellan Skeppsbrohuset och Rosenlundsverket ska disponeras. Under bedömning. Handläggande arkitekt. Utredning av hur SKF:s gamla fabriksområde kan utvecklas för andra ändamål. Ansvarig arkitekt. Ansvarig för utveckling av Fiskhamnen från starten av omdaningen i början av 1990 talet till pågående utredning om den framtida Fiskhamnen. detaljplaneprocessen och projektering. Utnämnd till Årets bostad Ansvarig arkitekt. Kraftvärmeverk i Rya. Deltagande i detaljplaneprocessen, upprättande av gestaltningsprogram, deltagande i turn key tävling och projektering av byggnaden. Ansvarig arkitekt. Nominerad till Stora samhällsbyggnadspriset, Helge Zimdal priset och Per och Alma Olssons fond. Upprättande av detaljplaner: Detaljplan Ale Detaljplan Ulricehamn Detaljplan Tjörn Detaljplaner i Bovallstrand, Legene, Kungshamn Sotenäs kommun Kursgård Hälleviksstrand, Orust Sannegårdshamnen, bostäder, Göteborg projekt Stenkil, Ale kommun Utredning av hur centralstationen i Göteborg och omgivande område kan utvecklas och anpassas till västlänken. Utredning för Jernhusen. Ansvarig arkitekt. Utredning av hur inre hamnen i Uddevalla kan utvecklas och kopplas till centrum. Omfattar cirka 800 lgh samt verksamhetsytor. Ansvarig arkitekt. Utveckling av centrum i Lilla Edet, samt planprogram för etapp 1 fler bostäder, butiker och verksamheter. Utredningen ska tydliggöra hur stadsmässighet uppnås. Koppling till älven. Ansvarig arkitekt. Utveckling av centrum i Älvängen, med avseende på mer boende koppling till pendelstation och älven är viktiga utgångspunkter. Ansvarig arkitekt. Parallellt uppdrag för hur Lärketorpet, Trollhättan ska planeras och gestaltas. Omfattar cirka 1500 lgh. Pågående. Ansvarig arkitekt. Utredning hur Denofatomten i Nödinge ska exploateras. Utredning i översiktsplaneskede. Omfattar cirka 700 lgh. Uppdrag tillsammans med Ramböll. Ansvarig arkitekt. Nybyggnad av regionkontor för Ericsson på Norra Älvstranden. Projektering samt delaktig i planarbetet på Lindholmspiren. Ansvarig arkitekt. Bostäder på Maskinkajen Eriksberg, Familjebostäder i Göteborg AB. Projektering samt delaktig i planarbetet på Maskinkajen. Ansvarig arkitekt. Parallellt uppdrag Angereds centrum. Uppgiften är att visa hur centrumet kan vitaliseras och integreras med bostäder. Ansvarig arkitekt. Bostäder Östra Trollåsen, Göteborg. Upprättande av gestaltningsprogram, deltagande i C:\Users\mami.LILJEWALL\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LA2CHFFF\CV-BjIn-nytt uts.docx/ (4)

18 CV Bjarni Ingvason ÖVRIGT Urval referenser och pågående projekt: Bostäder, nybyggnad ABC-området, Kungälv Aprilgatan, Göteborg, projekt Bostäder Eriksberg, projekt Bostäder i Lilla Edet Gerrebacka, Göteborg, projekt Skolgatan, Hunnebostrand Trötemyren, Lysekil Valberget, Kungshamn Östra Hedalen, Hunnebostrand Övre Husargatan, Studentbostäder, Göteborg Bostäder Maskinkajen Eriksberg, Familjebostäder i Göteborg AB Bostäder Kallebäck, projekt Bostäder vid Renströmska sjukhuset, projekt Bostäder Sannegårdshamnen, Familjebostäder i Göteborg AB Skäret Fjällbacka, fritidsbostäder Bohus-Malmön, Sotenäs kommun, fritidsbostäder projekt Fritidsbostäder Önna, Sotenäs kommun Fritidsbostäder, Syd-Koster Bostäder Östra Trollåsen, Göteborg Stadsradhus Västra Eriksberg, Egnahemsbolaget Bostäder, ombyggnad Blidvädersgatan, Göteborg Eriksbo, Göteborg, projekt Kv. Kvillebäcken, Göteborg Kv. Skogsbrynet, Kungälv Kv. Turmalinen, Göteborg Kvarnberget, Lysekil Bostäder, ombyggnad forts. Solstrålegatan, Göteborg, projekt Solvädersgatan, Göteborg, projekt Ungdomsbostäder, Hem 1 för HSB, Göteborg Caroline Wijks Sjuksköterskehem, ombyggnad, Göteborg Forskningslokaler, laboratorier Botaniska Institutionen, Göteborg Ombyggnad Kemisk Ekologi, Botaniska Institutionen, Göteborg Handel, butiker Bostäder och butiker, kv. Norrbro, Kungsbacka Centrumanläggning i Bohus Fiskhamnen, Göteborg Höganäshuset, Göteborg Partihallarna, Göteborg Postlokal, Hunnebostrand Slakthuset, Göteborg Invandrarmarknad Gårdstens torg, Angered ICA Skeppet, Kungshamn, utbyggnad Smögens Fiskauktion, utbyggnad Hotell, restaurang, storkök Café i Botaniska Trädgården, Göteborg Hotell Fredrikshamn, Danmark Matsal i Karl-Johansskolan, Göteborg Utbyggnad av Smögens Havsbad, Sotenäs kommun, projekt Hotell Upplands Väsby, Stockholm, projekt Industri ASEA Service, Göteborg Ravilaverken, Göteborg Angereds företagsby, Göteborg Grafiska Huset, Göteborg Kolkraftverk Sävenäs, Göteborg Personallokaler, Göteborgs Hamn Postterminal, Göteborg Rosenlundsverken, Göteborg Radiolänktorn, Bergsjön, projekt Transformatorstationer, typstationer, Göteborg Energi Viared Företagsby, Borås Teknikbyggnader i stadsmiljö, Göteborg Energi Vindkraftverk, Hisingen, Göteborg Ombyggnad Scanpump, Göteborg Industrietablering Scanpump, Jönköping, projekt Biobränsleanläggning Sävenäs, Göteborg Avfallskraftvärmeverk, Halmstad MK Electronics, Mölndal Westpack, Mölndal Kylcentral, Göteborg Energi Gaskraftvärmeverk i Rya, Göteborg Energi Sopsuganläggning, Lundbystrand, Göteborg Avfallskraftvärmeverk, Jönköping Avfallskraftvärmeverk, Uddevalla Bioeldat kraftvärmeverk, Umeå, projekt Bioeldat kraftvärmeverk, Mölndal Bioeldat kraftvärmeverk, Varberg Bioeldat kraftvärmeverk, Jönköping, projekt GoBiGas, etapp 1, totalentreprenadunderlag GoBiGas, etapp2, projekt Härd SKF, Göteborg Helsingborgs hamn, ombyggnad av containerhamn Idéprojekt Akvarium vid Södra Älvstranden, Göteborg Utredning Centralstationen, Göteborg Inre Hamnen, Uddevalla Kontor, förvaltning Kontor för Göteborgs Hamn Datahus/kontor för Ellos, Borås Skandia Väst, Göteborgs Hamn, Göteborg Huvudkontor för Lindex, Alingsås Kontorslokaler i Kv. Lammet, HIGAB, Göteborg Huvudkontor för Scanpump, Göteborg Kontor/lab Sävenäs, Göteborg Kontor/verkstad Rosenlundsverket, Göteborg Regionkontor för HSB, Göteborg Entré- och hörsal för Ellos, Borås Kv. Tändstickan Göteborg, program Ericsson Mobile Data Design, nybyggnad - projekt Ombyggnad kontor Siemens, Göteborg Ellos Hem, ombyggnad, Borås Ombyggnad Post och Bankhuset, Göteborg Ombyggnad Härlanda Fängelse, Göteborg Kontor för Ericsson ERV, Lindholmspiren, Göteborg Pagoden, ombyggnad, Göteborg C:\Users\mami.LILJEWALL\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LA2CHFFF\CV-BjIn-nytt uts.docx/ (4)

19 CV Bjarni Ingvason MK Electronics, Göteborg Westpack, Göteborg Dahls data & elektronik ab, Mölndal, projekt Planuppdrag Detaljplan Ale Detaljplan Ulricehamn Detaljplan Tjörn Detaljplaner i Bovallstrand, Legene, Kungshamn, Sotenäs kommun Planutredning Trollåsen, Göteborg Kursgård Hälleviksstrand, Orust Sannegårdshamnen, bostäder, Göteborg, projekt Södra älvstranden parallellt stadsbyggnadsprojekt och Skeppsbron parallellt uppdrag på inbjudan av Stadsbyggnadskontoret Göteborg Sjukvård, socialt byggande Daghem Sannegården, projekt Gruppbostäder i Sätila, program Sahlgrenska, hudkliniken Solhemsklinikerna, Borås Äldreboende i Kungshamn Äldreboende, Bankeberg, Hunnebostrand, Sotenäs kommun Hunnebohemmet, Hunnebostrand, Sotenäs kommun Undervisning Gymnasieskola Kunskapens Hus, Marks kommun LM-skola i Ulricehamn LM-skola Hålabäcksskolan i Kungsbacka Bohusskolan, Ale Kommun Ombyggnad Hålabäcksskolan, Kungsbacka Toråsskolan, Kungsbacka, projekt 0-9 skola Önneröd, Härryda kommun Kullaviksskolan, Kungsbacka, projekt Önnerödsskolan, Landvetter Båtsmansskolan, Mölnlycke Vuxenskola Mölnlycke, Härryda kommun Falkenbergs gymnasieskola, projekt Övrigt Medicinhistoriskt museum i Oterdahlska huset, Göteborg Byggforskningsrapport: Gamla bad blir som nya S:t Jörgen Golfbana Utbyggnad av Albatross Golfbana, projekt Korthålsbana, 9 hål, Albatross, Göteborg Golfbana vid Tofta GK, projekt Ombyggnad av golfbana, Lysegårdens GK Plåtmaterialets möjligheter inom arkitekturen 1:a pris i allmän tävling Vindkraftverk Hjärtholmen, Göteborg Gasstationer för gasdrivna fordon, Göteborg Utvecklingsprojekt av volymbyggen, Kils Volymbygge Planutredning Torslanda Golfklubb, Göteborg Solvärmeanläggning, Rantorget, Göteborg Energi AB Stadsdelsbibliotek Härlanda, Göteborg C:\Users\mami.LILJEWALL\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LA2CHFFF\CV-BjIn-nytt uts.docx/ (4)

20 CV Ulf Isaksson Proma ALLMÄNT Född 1956 i Sandviken. Har i 25 år varit chef eller stöttat chefer och kommunala ledningar i analys, upphandling, genomförande och omstart till affärsdrivande bad- och friskvårdsanläggningar. Framför allt på familjebaden i Skövde, Linköping, Växjö, Umeå, Borlänge och Sandviken. Mitt CV omfattar arbete som verksamhetschef i kommunal tjänst, som verksamhetschef för extern operatör och sedan 2007 som konsult med inriktning på förstudier och planering av nya badanläggningar INRIKTNING Verksamhetsutveckling och assistans vid förändringsskeden för kommuner, bolag och organisationer. Coach och mentor för verksamhetschefer. PERSONLIGT Gillar den dynamiska processen i att utveckla personal, anläggningar och organisationer. På fritiden snickrar jag gärna, åker skidor både utför och på längden samt försöker få tid för lite golf. UTBILDNING Ekonomisk utbildning kompletterad med försäljnings- och marknadsföringsutbildning. Ett flertal utbildningar inom ledarskap, vattenrening och badteknik. RELEVANT YRKESERFARENHET Konsult anställd av Proma sedan september Managementkonsult, Weedo AB, 2007 september Arbetat som konsult med främst beslutsunderlag, förstudier, verksamhets/personal/anläggningsutveckling och förfrågningsunderlag. Kontrakts- och Affärsområdeschef, Serco/Synerco Kontraktschef med personalansvar för Serco/Synercos anläggningar i Linköping, Växjö, Umeå, och Borlänge. Affärsområdeschef för nämnda anläggningar med ansvar för verksamhet - personal och anläggningsutveckling. Badchef, Parkbadet i Sandviken Var med och drev på processen från idé till färdigt fungerande äventyrsbad i Sandviken efter en brand 1991 som totalförstörde den ursprungliga anläggningen. Som chef sedan hanterat alla förekommande verksamhetsfrågor. FÖRTROENDEUPPDRAG - Svenska Simförbundets Anläggningskommitté, sedan Ordförande, Svenska Badmästarförbundet Styrelsemedlem, Svenska Badmästareförbundet KOMPETENS Mer än 25 års erfarenhet av att utveckla idrotts- och badanläggningar. Stor kunskap och erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation såväl som i privata

21 företag. Erfarenhet från planering, projektering, byggnation, igångsättning, chefskap och drift av ett flertal större anläggningar. Utförda konsulttjänster omfattar badutredningar, sakkunnig i badfrågor, ledarutveckling, verksamhetsutveckling, strategiska analyser, personalutveckling, anläggningsutveckling, upphandlingar, uppstart av ny verksamhet, coachning, bollplanksfunktion med mera. EXEMPEL PÅ GENOMFÖRDA KONSULTUPPDRAG Tf anläggningschef Ystad Arena 2013 juli 2014 Verksamhet/personalansvar på Arena Skövde Coachning av ny verksamhetschef på Arena Oskarshamn Badutredning för Linköpings kommun avseende ny badanläggning 2011 Badutredning och förstudie för Ystads kommun avseende ny badanläggning Förstudie för Hässleholms kommun avseende ny badanläggning Badutredning för Karlshamns kommun avseende tillbyggnad av Väggabadet Badutredning för Vaxholms kommun avseende utveckling av Rindö Vattenhall Coachning av verksamhetschef på Aq-va-kul i Malmö Badutredning avseende Fjärran Höjderbadet, Gävle Badutredning avseende Klitterbadet, Falkenberg Badutredning avseende Arvika simhall Badutredning avseende simhallen i Nybro Verksamhetsanalys och verksamhetsutveckling på Storsjöbadet i Östersund Verksamhetsplan för Högevallsbadet i Lund Förfrågningsunderlag för verksamhetsdrift på Lundbybadet i Mjölby Förfrågningsunderlag för verksamhetsdrift på Arena Oskarshamn Förfrågningsunderlag för verksamhetsdrift på Holjebadet i Olofström Förfrågningsunderlag för verksamhetsdrift på Lågedammsbadet i Hörby Förfrågningsunderlag för verksamhetsdrift Kaskad i Tingsryd Referenser: Linköpings kommun Hans Mayer Upphandlingsansvarig fritid Umeå kommun Hans-Erik Bergström Fritidschef Ystad kommun Olof Hübner Fastighetschef Västerås kommun Stefan Brandberg Strateg fritidskontoret KONTAKTUPPGIFTER Ulf Isaksson Telefon Mailadress:

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla Medley är en tävlingsgren inom simningen där man simmar alla de fyra simsätten. Medleys huvudkontor Dalvägen 14, 169 56 Solna Tel 08-503 82 700, Fax 08-503 82 701 E-post: info@medley.se Samtliga anläggningar

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

www.tageochsoner.se Kunskapscentrum Agardh i Båstad nominerat till Årets bygge 2004.

www.tageochsoner.se Kunskapscentrum Agardh i Båstad nominerat till Årets bygge 2004. Kunskapscentrum Agardh i Båstad nominerat till Årets bygge 2004. Bostadsrättslägenheter på Träkilsgatan för Egnahemsbolaget Göteborg. Interiör från kunskapscentrum Agardh. Nybyggnad av gymnasieskola och

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

HAMMARIN ARKITEKTER. Namn. Johan Hammarin Arkitekt SAR/MSA. Född. 19 december 1959, Göteborg. Utbildning

HAMMARIN ARKITEKTER. Namn. Johan Hammarin Arkitekt SAR/MSA. Född. 19 december 1959, Göteborg. Utbildning CV Namn Född Johan Hammarin Arkitekt SAR/MSA 19 december 1959, Göteborg Utbildning 1993 Arkitektexamen vid Chalmers Tekniska Högskola 180p 1981 Ingenjörsexamen, 4-årig maskintekniskt gymnasium Anställning

Läs mer

Jag utför uppdrag inom projekteringsledning, projektledning, byggledning samt även Kontrollansvarig KA.

Jag utför uppdrag inom projekteringsledning, projektledning, byggledning samt även Kontrollansvarig KA. Magnus Hybinette Jag utför uppdrag inom projekteringsledning, projektledning, byggledning samt även Kontrollansvarig KA. Under 15 år i branschen har jag varit med i många projekt med fokus på ekonomi,

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Ny simhall i Motala. oktober 2015

Ny simhall i Motala. oktober 2015 Ny simhall i Motala oktober 2015 Bakgrund Samverkan Motala SS & Medley Initiativ till samverkan från Motala simsällskap Gemensamt mål att ge långsiktiga förutsättningar för idrott och rekreation i vatten

Läs mer

Kritik på teknik Anders Sundström

Kritik på teknik Anders Sundström Kritik på teknik 2016 Anders Sundström Pappersenkät Två urvalsstorlekar 18-74 år 103 kommuner 76 000 enkäter v.6 v.17 3 olika enkäter Svarsandelar Antal medverkande Några resultat svara.statisticon.se/kritikpateknik

Läs mer

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö Foto: Nina Thomson IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö 13 MARS 2013, BOSÖN PRESENTATION TILL LIDINGÖ KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN MARK H. SHAY, STYRELSEORDFÖRANDE,

Läs mer

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984 Per Kindahl EGET FÖRETAG: pkdesign från 1999 konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH klar 1996 byggnadsingenjör klar 1984 INNEHÅLL CV: sid 2-7 kontor, butiker, köpcentrum, skyltar sid 8-11 hus, villor,

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab)

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) INTRESSEANMÄLAN Konstnärligt gestaltningsuppdrag Angereds bad- och isanläggning, Göteborg DEL 1 2011-11-07 Intresseanmälan - konstnärligt gestaltningsuppdrag

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 2 Varför behövs en ny höjdmodell? Befintlig höjdmodell, 50 m grid med ± 2 m höjdnoggrannhet

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Martin Grane. Personliga fakta

Martin Grane. Personliga fakta Martin Grane Arkitekt MSA / illustratör E-post. martin.grane@linkarkitektur.se Födelseår. 1956 Telefon dir. 010-479 98 09 Mobil. 070-312 26 95 Personliga fakta Martin Grane, 57 år. Gift sen 1990 och tvåbarnspappa.

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

Följande är en referens från White arkitekter i Örebro BOSTÄDER KV. GASUGNEN, ÖREBRO NYBYGGNATION AV BOSTADSLÄGENHETER. 3D-GRAFIKER.

Följande är en referens från White arkitekter i Örebro BOSTÄDER KV. GASUGNEN, ÖREBRO NYBYGGNATION AV BOSTADSLÄGENHETER. 3D-GRAFIKER. CURRICULUM VITALE Följande är en referens från White arkitekter i Örebro Arthur är 3D-grafiker och byggnadsingenjör med inriktning mot arkitektur. Han har stor ambition och stort intresse av arkitektur

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

CFK SÖKER EN BITRÄDANDE PROJEKTLEDARE/ MILJÖANSVARIG TILL ASPELIN-RAMM

CFK SÖKER EN BITRÄDANDE PROJEKTLEDARE/ MILJÖANSVARIG TILL ASPELIN-RAMM CFK SÖKER EN BITRÄDANDE PROJEKTLEDARE/ MILJÖANSVARIG TILL ASPELIN-RAMM CFK KONSULT ÄR ETT REKRYTERINGSFÖRETAG. ASPELIN-RAMM ÄR ETT FASTIGHETSUTVECKLINGSBOLAG I MÖLNDAL. VI ARBETAR TILLSAMMANS OCH SÖKER

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område; SFS 2014:1517 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 4 december

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel. Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1

Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel. Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1 Hållbar stadsutveckling stärker Skåne Metod och exempel Mötesplats Skåne 20130816 2013-08-15 1 2013-08-15 2 Lund 1971 Malmö 2012 2013-08-15 3 100 medarbetare 7 studios Fastighetsutveckling Stadsutveckling

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AE-1118 Företaget ursprungligen certifierat: 15, juni, 1998 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AQ-2335 Företaget ursprungligen certifierat: 11, december, 1996 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt

NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt 2 Badglädje, träning och lek för alla Vi vill göra det möjligt att förverkliga drömmen om ett nytt badhus. På ett tryggt och enkelt sätt. NCC kombinerar

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Kvalitetsundersökning Medley 2013

Kvalitetsundersökning Medley 2013 Kvalitetsundersökning Medley 2013 Solna 20 maj 2013 Innehåll Inledning... 3 Metodik... 3 Resultat... 4 Diagram... 6 Betyg för anläggningen som helhet... 6 Betyg personalens servicevilja... 6 Betyg olika

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer