Lindesbergsbostäder Banvägen 28 Box 2, Lindesberg Tfn: Fax: E-post: Stefan Eriksson, VD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lindesbergsbostäder Banvägen 28 Box 2, 711 21 Lindesberg Tfn: 0581-87000 Fax: 0581-87019 E-post: libo@libo.se www.libo.se. Stefan Eriksson, VD"

Transkript

1

2 Jag är glad att få presentera vårt företag Lindesbergsbostäder AB eller LIBO som vi kallas i vardagligt tal. LIBO är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Moderbolaget i Lindesberg AB (MoLAB) och ingår i den koncern som Lindesbergs kommun bildat. MoLAB ägs i sin tur till 100 procent av kommunen. Lindesbergsbostäder Banvägen 28 Box 2, Lindesberg Tfn: Fax: E-post: Vi har kommit långt sedan LIBO bildades 1991 och jag är verkligen nöjd med utvecklingen hittills. I dag äger och förvaltar vi cirka kvm i egna fastigheter, fördelade på lägenheter och drygt 70 lokaler. LIBO förvaltar även de fastigheter som kommunens industrifastighetsbolag (ILAB) och moderbolaget (MoLAB) äger. De senare består framförallt av skolor och förskolor. Det betyder förvaltningsansvar för ytterligare cirka kvm. Sammanlagt förvaltar LIBO kvm lägenhets- och lokalyta och cirka hektar skogsmark. För att vi ska kunna ha fortsatt framgång i en hårdnande marknad så måste vi ständigt arbeta med att höja kvaliteten på det arbete vi utför. En nyckelfaktor för fortsatt framgång är vår personal. Utan en kompetent och engagerad personal fungerar det inte. Därför satsar vi fortlöpande på kompetenshöjande åtgärder och utbildningsinsatser för våra anställda. Bland annat genomförs kontinuerligt medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner arbetas fram. Behov matchas mot individuell kompetens och detta gör att vi lättare kan tillgodose våra kunders och hyresgästers förväntningar och behov, nu och i framtiden. Syftet med vårt utvecklingsarbete är att bli bättre på det vi gör och få en starkare position på marknaden. Vårt motto är god service, bra boendemiljö och personligt bemötande. Om framtiden är det svårt att sia men vi ser den an med tillförsikt och antar morgondagens utmaningar med glädje. Därför försöker vi ligga i framkant när det gäller energi- och miljöfrågor, som du kommer att kunna läsa om längre fram i denna broschyr. Du är alltid välkommen att besöka vårt kontor eller ringa oss om du har några frågor. Stefan Eriksson, VD

3 LIBO är aldrig omöjliga Låstjänst är ett företag som sysslar med nycklar, larm, lås och passer system åt företag och privatperso ner. De har 3,5 anställda och hyr en lokal på cirka 225 kvm av LIBO sedan ett år tillbaka och kan inte hitta några nackdelar med det. LIBO byggde om lokalen helt efter våra önskemål, säger Leif Sörman vid Låstjänst. De ger god service och man får alltid ett positivt och personligt bemötande. Det är aldrig några problem helt enkelt. Bergslagens Distriktsveterinärsstation har hyrt lokal i snart ett år och är mer än nöjda Bergslagens Distriktsveterinärs station har norra Örebro län som arbetsfält. I deras uppdrag från Jordbruksverket ingår bland annat att ta hand om jord- och lantbrukar nas djur. Men på senare år har det blivit allt vanligare att även städer nas invånare kommer med sina hus djur när de är sjuka. Vi är fem veterinärer och två assis tenter här, säger Hans Boström, en av veterinärerna och fortsätter: de kommer även hit till oss. Därför är det viktigt med en fungerande lokal där vi kan ta emot och behandla djuren på ett bra sätt. Bergslagens Distriktsveterinärs station hyr sedan ett år tillbaka cirka 350 kvm och är enbart positiva. LIBO har skött sig alldeles utmärkt och sett till våra behov. I dag har vi nog de bästa och mest lämpliga lokalerna bland Sveriges alla veteri närstationer, säger Hans. Ofta åker vi ut till djuren som behöver behandling och vård, men

4 Modernisering av hyreshusen på Bättringsvägen 1 6 i Lindesberg Bostadsområdet på fastigheterna Sköndal 2:2 och 2:3 byggdes under första delen av 1960-talet. Området har under de gångna åren varit efterfrågat och populärt med en liten omsättning av hyresgäster. Eftersom området nu passerat 40-årsstrecket tyckte vi att det var dags för en mer genomgripande modernisering av husen och dess lägenheter för att möta de kommande åren. Invändigt byter vi ut alla ytskikt, det vill säga målning, tapeter, kakelplattor, parkett och mattor samt fast inredning såsom tambur- och innerdörrar, garderober, linneskåp, köksskåp och vitvaror. Vi utför även nya vatten- och avloppsinstallationer samt nya ventilations- och elinstallationer. Utvändigt putsas och färgas husen om. Balkongerna repareras och snyggas upp och taken förses med nya tätskikt. Kör- och planteringsytor fräschas upp, liksom lekplatsernas utrustning. För att möta kravet på en rationell och fungerande sophantering skall vi på tre strategiskt valda platser etablera vårt nya sophanteringssystem, samt en byggnad för insamling av papper och kartong. Fler parkeringsplatser kommer att utrustas med uttag för motorvärmare. Varje enskild hyresgäst kan själv vara med och påverka sin framtida lägenhet. De har chansen att göra följande val: Kulör på golvmattor i hall, kök, sovrum och badrum. Tapeter i hall, kök, sovrum och vardagsrum. Kulör på kakelbård och klinker i badrum och kakel i kök Badkar eller dusch i badrum. Kulör på köksinredning, typ av bänkskiva och luckhandtag.

5 Justine Hegenbarth, hyresgäst på Bättringsvägen, tycker att hennes nyrenoverade lägenhet är modern och fin För att möjliggöra för våra äldre hyresgäster att bo kvar i sina lägenheter förser vi fyra av totalt femton trapphus med hissar. Vi renoverar ett trapphus åt gången och under ombyggnadstiden, som varar veckor, erbjuds hyresgästerna en tillfällig bostad inom området. En av dessa är hyresgästen Justine Hegenbarth, 83 år. Hon flyttade in på Bättringsvägen 1C för 43 år sedan, Då var hennes lägenhet på 61,5 kvm precis nybyggd. 43 år är en lång tid och därför behövdes en större modernisering av lägenheten tycker Justine, som är väldigt nöjd med resultatet. Det har blivit jättebra, säger hon, modernt och fint på alla sätt och vis. Självklart tyckte Justine att det var jobbigt att flytta till en tillfällig lägenhet under renoveringstiden, men det var det värt så här i efterhand anser hon, nu när hon är tillbaka i sin vanliga lägenhet som är rustad från topp till tå. Men nu hoppas jag att jag slipper flytta mer, skjuter hon snabbt in med ett leende.

6 Nytt sopsorterings system på Björkhyttevägen Ett steg i vår framtidssatsning är att vi i samarbete med Bergslagens kommunalteknink (BKT) genomför ett försök med att införa ett nytt sophanteringssytem på Björkhytte vägen och Bättringsvägen i Lindes berg. På olika ställen grävs stora markbehållare ner. Dessa har place rats där hyresgästerna ofta passerar och där kastar man antingen kom posterbart eller brännbart avfall. I de gamla grovsophusen finns möjlighet att sortera papper och kartong. Detta är en bra investering som vi tror stenhårt på säger Jan Källberg vid LIBO. Den stora fördelen är att vi slipper ha sopbilarna inne i bostads området och det är bra ur säkerhetsoch miljöperspektiv. En annan stor investering är vårt nya tvättstugeboknings- och passersystem I samtliga tvättstugor på Lingon vägen har vi infört vårt nya system för tvättstugebokning. I stäl let för tvättkloss får varje hyresgäst kvittera ut en nyckelbricka som aktiveras av LIBO. Bokningen sker vid två bokningscentraler som sitter i varje källare. Möjlighet finns att boka fyra stycken tvättstugor från samma central. Finessen är att endast den som har tid bokad i respektive tvättstuga kan komma in där. Detta innebär en större säkerhet för våra hyresgäster. Ingen annan har möjlighet att ta sig in då man har sin bokade tid. Tekniken medger också att vi kan använda samma nyckelbricka som till tvättstugebokningen till ett passer system till källarna. Förhoppningen är att ett sådant system minskar antalet källarinbrott, då det inte finns några nycklar som kan komma i fel händer och utnyttjas i syfte att begå brott. Tappar en hyresgäst bort sin bricka så anmäls detta till oss och vi kan spärra brickan. Systemet finns också installerat på Björkhyttevägens tvättstugor och kommer efter rot-rusten även att finnas på Bättringsvägen. När det ställs höga krav på lång livslängd och låga driftskostnader - då väljer man ofta oss som leverantör.

7 LIBO bygger i Frövi Att se framåt är något man alltid måste göra enligt Roger Sixtensson, fastighetschef vid LIBO. Roger har ansvaret för drift-, underhåll- och investeringsfrågor i det fastighets bestånd som LIBO förvaltar. En av LIBO:s viktigaste uppgifter är att aktivt delta i utvecklingen av kom munen och medverka till att göra tätorter i kommunen till attraktiva och efterfrågade bostadsorter. Detta sker bland annat genom att LIBO erbjuder bra bostäder i ett varierat utbud. Bostäder som ger ett boende som bidrar till ökad livskvalitet, tillväxt, inflyttning och integration. För att uppnå detta krävs olika framtidsprojekt. Ett sådant framtids projekt är den planerade nybygg nationen av ett antal lägenheter vid sjön Väringen i Frövi. Vi hoppas att vi kan locka hit nya kommuninnevånare men även att vi kan erbjuda de nuvarande kommun innevånarna ett intressant boende, säger Roger. Läget är attraktivt med sjöutsikt. Exakt hur det kommer att se ut vet vi inte ännu men vår förhoppning är att innan 2006 års utgång ska en entre prenör vara kontrakterad som även har i uppgift att tillsammans med en arkitekt ta fram detaljritningar, säger Roger. En nybyggnation kan även skapa ett utbud i den befintliga villamark naden, vilket också är positivt för bostadssökande och kan skapa inflyttning till kommunen. Hösten 2007 räknar LIBO med att de första hyresgästerna ska kunna flytta in. Andra framtida byggprojekt planeras i framförallt Lindesberg. Det finns för närvarande tre olika tomter där vi kan tänka oss att bygga, säger Roger, men i dagsläget är inget konkret bestämt.!llt INOM LÍS JËRN 0RËSTGATAN Din lokala bank När du behöver utföra vardagliga banktjänster eller har komplicerade ekonomiska frågor. Då finns banken här - nära dig. Konstruktion Installation Service Ventilation El Tele VS Lindesberg Örebro ÊRA DIG FÚR FRAMTIDENS BANKAFFÊRER &ÚR BRA %LAVTAL KONTAKTA OSS 4EL WWW LINDESBERGENERGI SE Plåt Ventilation Smide Byggnadsplåtslageri Ventilationsanläggningar Fasadarbeten Svetsningasarbeten Bronäsvägen 2, LINDESBERG "ERGSLAGENS EGEN EL Tel Fax

8 ,%2),%,%2 $!,6 $!,6,6¾ 6¾.$%3"% % %2' 2' 2' &!8 BERGMARKS MALERI TELIA COM (PMW PDI WÊHHCFLMÊEOBEFS J WÌUVUSZNNF 8FTUCZ}T (PMW -ÍNGÍRIGT SAMARBETE 5NDER ÍRENS LOPP HAR VI UTFÚRT ETT STORT ANTAL BYGGENTREPRENADSUPPDRAG ÍT,INDESBERGSBOSTËDER!" OCH )NDUSTRILOKALER I,INDESBERG "LAND UPPDRAGEN KAN NËMNAS RENOVERING AV merbostadshus OMBYGGNAD AV LOKALER TILL!POTEKET SAMT NYBYGGNAD AV LIVSMEDELS LOKAL SOM UTFÚRS SOM TOTALENTREPRENAD -! "YGGNADS!" %TT ETABLERAT BYGGENTREPRENADSFÚRETAG I,INDESBERG 6I UTFÚR NY OM OCH TILLBYGGNADER AV SKOLOR BOSTËDER OCH KONTORS INDUSTRI OCH AFFËRSLOKALER 6I UTFÚR GENERALENTREPRENADER OCH TOTALENTREPRENADER 6ËLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS INFÚR %RT NËSTA BYGGPROJEKT -! "YGGNADS!" +UNGSGATAN s "OX s,indesberg 4FN s &AX MA BYGGEN AB SWIPNET SE Utgivare, redaktion och annonser: JS GRUPPEN AB +46 (0) Tryckt på officiellt godkänt miljövänligt papper Tryckfärgerna är baserade på vegetabiliska oljor '

MAJELDSVÄGEN. Frågor & svar om renoveringen. Vi renoverar ditt hus! Nya hyran. Tillfällig lägenhet tips inför flytten

MAJELDSVÄGEN. Frågor & svar om renoveringen. Vi renoverar ditt hus! Nya hyran. Tillfällig lägenhet tips inför flytten MAJELDSVÄGEN Vi renoverar ditt hus! Frågor & svar om renoveringen Nya hyran Tillfällig lägenhet tips inför flytten SNART DAGS FÖR PERSONLIGT MÖTE Renoveringen av ditt hus börjar närma sig och planeringen

Läs mer

Omtanke om hus och människor

Omtanke om hus och människor Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, 413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50 www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se oesterreichreklam.se Välkommen till ett personligt fastighetsföretag!

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Värdens nyheter. Snyggare. Ställ dig i kö Suget efter. felanmäla dygnet runt. och tryggare med trapphusmöten sidan 5

Värdens nyheter. Snyggare. Ställ dig i kö Suget efter. felanmäla dygnet runt. och tryggare med trapphusmöten sidan 5 Värdens nyheter En tidning utgiven av Nynäshamnsbostäder 2007 Snyggare och tryggare med trapphusmöten sidan 5 Nu går det att felanmäla dygnet runt sidan 7 Ställ dig i kö Suget efter ökar lägenheter sidan

Läs mer

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro?

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 3 2012 www.ludvikahem.se Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? Nu kommer den vackra

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet Majeldsvägen vi renoverar ditt hus Så påverkar renoveringen dig Vi vill träffa dig för ett personligt möte du väljer i din lägenhet frågor & svar om renoveringen snart dags för renovering i ditt hus Vi

Läs mer

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2013 www.ludvikahem.se Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader Större & starkare driftavdelning sidan 4 Betala hyran

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

»nu går vi hem« Kent lämnar bullret för lugnet på Granliden

»nu går vi hem« Kent lämnar bullret för lugnet på Granliden »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2012 Kent lämnar bullret för lugnet på Granliden Möt grabbarna med gröna fingrar Helrenovering för en femtilapp Underhåll för 15 miljoner

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2

INNEHÅLL. Ny lya till rimlig hyra 28 Gestaltningstävlingen skapar prisvärt boende. Vd hälsar välkommen 2 GUIDEN rundtur i FAMILJEBOSTÄDERS stockholm 2008 2009 INNEHÅLL Vd hälsar välkommen 2 Hyresrätt Hyresrätt ja tack! 4 Om vår affärsidé, våra mål och vår vision Vi bor under samma tak Kollektivboendet i kvarteret

Läs mer

En del av vårt resursteam. på kvarteret Trädgården. Missa inte utlottningen på våra fina sommarerbjudande

En del av vårt resursteam. på kvarteret Trädgården. Missa inte utlottningen på våra fina sommarerbjudande N Y H E T S M A G A S I N F Ö R O S S I K A R L S H A M N S B O S T Ä D E R J U N I 2 0 1 4 En del av vårt resursteam in action på kvarteret Trädgården Missa inte utlottningen på våra fina sommarerbjudande

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

Helsingborgshem på 10 sekunder

Helsingborgshem på 10 sekunder årsredovisning 212 Vi är ett bostadsföretag som vill att våra kunder ska känna sig stolta. Stolta över sin bostad, sitt område och sin stadsdel. Men också känna stolthet över att vi tar ansvar för morgondagens

Läs mer

Anita nöjd med nya badrummet Sidorna 4 5. i Östersund. Nu förbättrar vi i alla områden Sidan 3. Stort intresse för Fagerskrapan Sidan 6

Anita nöjd med nya badrummet Sidorna 4 5. i Östersund. Nu förbättrar vi i alla områden Sidan 3. Stort intresse för Fagerskrapan Sidan 6 i Östersund En tidning från din hyresvärd Nr 1 2014 Nu förbättrar vi i alla områden Sidan 3 Stort intresse för Fagerskrapan Sidan 6 Så fungerar vår felanmälan Sidan 7 Anita nöjd med nya badrummet Sidorna

Läs mer

stadsholmen Nya hyresgäster i Flintan Nu är fiberutbyggnaden i gång Lär dig mer om rödfärg en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2014

stadsholmen Nya hyresgäster i Flintan Nu är fiberutbyggnaden i gång Lär dig mer om rödfärg en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2014 stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2014 Nya hyresgäster i Flintan Nu är fiberutbyggnaden i gång Lär dig mer om rödfärg Nya hyror inom Stadsholmen Överenskommelsen om hyrorna mellan

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

Trotjänare går i pension

Trotjänare går i pension Mitt Nyttigt för oss som bor i HALLSTAHEM NummeR 1 Mars 2012 Vi på Hallstahem tackar Kristina för hennes mycket goda insatser för Hallstahem under 32 år och önskar henne stort lycka till med det nya pensionärslivet!

Läs mer

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter God Jul önskar vi på Faxeholmen H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter Nr 2/2011 www.faxeholmen.se Vi ser framåt med spänning och förväntan Tiden rusar fram och snart lägger vi verksamhetsåret

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

Ax S. Ibland är en enklare lösning den bästa. Axlås Solidlås och Aptus i Hornstull. Bekväm säkerhet. Vad innebär det? AxS-special Bekväm Säkerhet

Ax S. Ibland är en enklare lösning den bästa. Axlås Solidlås och Aptus i Hornstull. Bekväm säkerhet. Vad innebär det? AxS-special Bekväm Säkerhet AxS är en tidning från Axlås Solidlås. Vi är ett av Sveriges äldsta företag i branschen och vår affärsidé är att erbjuda våra kunder Bekväm Säkerhet inom områdena lås, larm och passersystem. Ax S Bekväm

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 Foto:Amelie Westerberg MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET MAJ

Läs mer

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ ÅRGÅNG 31 1 2009 MARS S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ 2 PÅ TAPETEN 1/2009 Välkommen in på husesyn I detta nummer tar vi er med bakom kulisserna och tittar i lågkonjunkturen och stötta näringslivet

Läs mer