Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet"

Transkript

1 Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet April 2015

2 Om oss Anorexi-Bulimiverksamheten Anorexi-Bulimiverksamheten vid Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus består av tre enheter. Förutom dagvårdsavdelningen finns även en öppenvårdsmottagning och en slutenvårdssavdelning. Alla Anorexi- Bulimiverksamhetens enheter ligger på samma våningsplan, plan 2 i BUP-huset, Vitaminvägen 17, Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus. Anorexi-Bulimi dagvårdsenhet Anorexi-Bulimi dagvårdsavdelning har sex platser för dagvård. Målgruppen är patienter mellan 16 och 25 år med allvarlig ätstörning som huvuddiagnos, där behandling i öppenvård inte erbjuder tillräckligt stöd, och man bedömer att en period med förstärkt stöd är nödvändig. Behandlingsprogrammet är under dagtid måndag fredag Till dagvårdsavdelningen kommer man med remiss från vår egen ätstörningsmottagning. Det innebär att man som patient har en behandlare vid mottagningen, och som man återgår till efter dagvårdsbehandlingen. Vi eftersträvar att den vård man får hos oss är en del av en trygg, sammanhängande och fungerande vårdkedja, där patienten under hela kontakten med verksamheten får vård på rätt nivå. Teamet består av arbetsterapeuter och skötare i nära samarbete med läkare, sjukgymnast och dietist. Under fyra veckor på sommaren är vården reducerad, vid frågor kontakta avdelningen. Vad händer när man kommer till oss? Bedömningssamtalet Vid bedömningssamtalet träffar man läkare och dagvårdsbehandlare. Samtalet syftar till att göra en bedömning av patientens ätstörning, livssituation, och psykiska och somatiska tillstånd. Vi informerar om behandlingen, och svarar på frågor. Det är också viktigt för oss att undersöka patientens motivation; om hon eller han känner sig redo för behandling i dagvård med allt vad det innebär. Inskrivning och behandlingsstart Före behandlingsstart kallas patienten till inskrivningssamtal på Dagvården, där information ges om rutiner och patienten får en rundvisning i lokalerna.

3 Behandlingens struktur och innehåll Mål, fokus och struktur: Vår målsättning när en patient kommer till oss för behandling i dagvård är att på ett strukturerat sätt hjälpa personen at bli fri från de svårigheter som följer med ätstörningen. Aktuella målsättningar kan vara: Bryta destruktiva mönster i förhållande till mat och uppnå regelbunden struktur kring måltider. Uppnå en stabil och hälsosam vikt. Ökad sjukdomsinsikt och förmåga att ta ansvar för det egna tillfrisknandet. Utforska aktiviteter och utveckla strategier som ger ökad möjlighet att bli fri från ätstörningen. En viktig princip i dagvårdsbehandlingen är även att förbereda patienten för återgång till tidigare aktiviteter och intressen, och sysselsätning som jobb, praktik eller skola. Vårdtiden på avdelningen planeras och utvärderas i 4-veckorsperioder med vårdtid upp till 12 veckor. Vårdtid bedöms individuellt utifrån behov och förutsättningar. Innehåll: Dagvårdsavdelningen har ett miljöterapeutiskt synsätt och arbetar utifrån arbetsterapeutiska referensramar. Erfaren personal upprätthåller en stabil och tydlig struktur, vilket gynnar patienternas möjlighet att arbeta med sina svårigheter. Samtliga aktiviteter i behandlingsarbetet bidrar till patienternas utveckling och sociala kompetens. Behandlingen sker mestadels i grupp, där patienten arbetar mot sina specifika målsättningar. Dagvårdsbehandlare och patient sätter upp mål och delmål för behandlingen i en individuell vårdplan. Under behandling i dagvård avbryts tillfälligt kontakten med behandlare på mottagningen, förutom vid kontinuerliga uppföljningar.

4 Patienten äter tillsammans med personal och övriga patienter på Dagvården. Syftet är att normalisera måltiderna och bli trygg med portionsstorlekar och varierad kost. För det mesta sker måltiderna på avdelningen men minst en gång i veckan äter vi på restaurang, på café eller individuellt med patientens behandlare. Att variera plats och kost minskar rädslan för nya situationer och kan ge patienten ökade insikter. Genom att äta regelbundet återhämtar sig både den fysiska och psykiska hälsan. Hunger och mättnadskänslor ges möjligheter att normaliseras. Med stöd av personal får patienten träning i samtliga moment som ingår i matlagning. Att planera, göra matinköp i affär, välja och följa recept, hantera, tillaga och äta måltiden leder till att patienten blir mer trygg till att själv kunna tillreda sina måltider. En dag i veckan är avsatt till att arbeta med patientens individuella målsättningar, i form av s k social träning. Detta sker oftast utanför Dagvårdsavdelningen, t.ex. i patientens hem, på café, restaurang, jobb eller skola. Under tillfriskningsprocessen är det viktigt att hitta nya avkopplande aktiviteter att fylla sin tid med. Skapande aktiviteter ger tillfälle att hitta nya intressen och stärka sitt självförtroende. Det är också ett sätt att minska oro och ångest. Det finns för närvarande fem olika grupper i behandlingen som återkommer varje vecka., I Temagrupp med dietist och fysioterapeut diskuteras olika teman knutna till mat och kropp. I Fysioterapigrupp arbetar man med kroppsuppfattning, avspänning och massage i olika praktiska övningar, I Reflektionsgruppen är temat bland annat hur tankar, känslor och beteende påverkar varandra. I Bildgruppen kan patienterna uttrycka sina känslor i färg och form. I skapandegruppen är syftet att hitta strategier för ångesthantering och väcka nya eller gamla intressen till liv. Vid behov kan man också ha individuell kontakt med fysioterapeut, vilket innebär att man arbetar med kroppsbild, kroppsmedvetande, kroppsuppfattning, avspänning och massage. Den sjukgymnastiska behandlingen styrs utifrån patientens behov och önskemål. Minst en gång i veckan har patienten individuellt samtal med sin Dagvårdsbehandlare. Där följer man upp patientens matdagbok, gör matplanering samt resonerar kring olika sätt att hantera sina ätstörningssymptom och klara av vardagen. I samråd med patienten kan anhörigsamtal erbjudas. Syftet är att informera, dels om Dagvårdsbehandlingen och dels om det stöd man som anhörig kan ge. En gång i månaden sker uppföljning med patient, Dagvårdsbehandlare och Öppenvårdsbehandlare. Ansvarig läkare deltar vid sista utvärderingssamtalet innan utskrivning. Vid samtliga tillfällen utvärderas patientens vårdplan. I slutet av behandlingen erbjuds utslussning, vilket innebär att patienten successivt tränar mer i hemmet som en förberedelse inför utskrivning.

5 Vad händer när man skrivs ut från dagvården? Efter utskrivning från dagvårdsavdelningen går man som patient tillbaka till sin behandlare inom öppenvården. Man kan komma tillbaka till oss vid ett senare tillfälle om man behöver det, i så fall via en ny remiss. Det är viktigt att vara uppmärksam på att det ofta tar tid att bli frisk från en ätstörning, och att behandlingstiden i dagvård endast är en del av patientens totala behandlingstid. En behandlingsperiod på Anorexi-Bulimi dagvård resulterar inte i att man blir helt frisk, men förhoppningsvis har man tagit ett viktig steg på väg mot bättre hälsa.

6 Vid frågor, ta gärna kontakt med oss! Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Anorexi-Bulimi Dagvårdsavdelning ADRESS Vitaminvägen 17, Göteborg TELEFON

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Inget beslut om mig utan mig

Inget beslut om mig utan mig Inget beslut om mig utan mig Vårdplanering ur patientperspektiv Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Vårdplanering

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

RSU: s familjehemsguide

RSU: s familjehemsguide 1 RSU: s familjehemsguide 2 Familjehemsguiden A-Ö Att vara familjehem för RSU innebär att ta emot en ung vuxen eller en vuxen människa i sitt hem och ge denne eller denna en naturlig och trygg hemmiljö

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-14

VERKSAMHETSPLAN 2013-14 VERKSAMHETSPLAN 2013-14 Västerås Upprättad av Anneli Kristensen rektor Innehållsförteckning 2 Vision 3 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse 4-5 Läroplansmål Normer och värden elevernas ansvar

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20 Jurslavägen 31 2014-08-20 Att bo på Jurslavägen 31 Äldreboendet Jurslavägen 31 ligger i ett fint och lugnt område som heter Jursla och ligger utanför Norrköping. Huset ligger i markplan vilket gör det

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR ÄTSTÖRNINGAR I VÄSTERBOTTEN 2010 2012

VÅRDPROGRAM FÖR ÄTSTÖRNINGAR I VÄSTERBOTTEN 2010 2012 ÄTSTÖRNINGAR är ett vanligt och allvarligt tillstånd som oftast debuterar hos ungdomar och kan påverka unga människors liv under många viktiga år. Ätstörningsvård i Västerbotten bedrivs inom barnoch vuxenpsykiatrin,

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder - En kvalitativ intervjustudie Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters arbete med struktur i vardagen för personer med psykiska funktionshinder

Läs mer

och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade.

och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats, 10 p HT-2005 och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade. Handledare: Cia

Läs mer

Rehabiliteringsprogram. Förvärvad hjärnskada

Rehabiliteringsprogram. Förvärvad hjärnskada Rehabiliteringsprogram Förvärvad hjärnskada Beskrivning av en förvärvad hjärnskada Med förvärvad hjärnskada menar man skador på hjärnan som tidigare varit normalt fungerande. Skada kan uppkomma vid trauma

Läs mer