Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211"

Transkript

1 Rapport 2012:211 Vård- och underhållsplan Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Smedstorp 1:5 Norra Vi socken Ydre kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD

2

3 Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Innehåll INLEDNING Fastighetsuppgifter Skyddsföreskrifter Målet med vård- och underhållsplanen Syftet med vård- och underhållsplanen Särskilda vårdkrav Kända förändringar Kort historik UTVÄNDIGT Växtlighet Stomme Vattbrädor Utomhusarmaturer Tak Hängrännor Köksdörr Sockeln Vatten, avlopp och uppvärmning INVÄNDIGT Förstugan B Köket B Förstugan A Stora rummet A Köket A Trappan till övervåningen och hallen A Badrummet A Sovrummet A Garderoben/kammaren A Vind Kammaren B ÖVRIGT Medverkande firmor Litteratur TEKNISKA UPPGIFTER BILAGA 1. Prioriterade åtgärder BILAGA 2. Minnesanteckningar från energibesiktning BILAGA 3. Energideklaration Omslagsbild: A-delen av Tvillingstugan med bostadslägenheten. Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Box Linköping

4 2

5 Lantmäteriverket MS2008/ Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan, blad , med Smedstorp markerat. Skala 1:

6 INLEDNING Vård och underhållsplanen är ett hjälpmedel för att få en mer långsiktig överblick över underhållet i bostadslägenheten till byggnad A1. Östergötlands museum har sökt och beviljats medel från Länsstyrelsen Östergötland för att bekosta arbetet med planen. Arbetena är utförda med besiktning på plats tillsammans med hyresgäst Görgen Carlsson, rörmokare, snickare, murare och elektriker samt byggnadsantikvarie. En äldre Vårdplan från 1998, framtagen av Östergötlands länsmuseum, har legat till grund för arbetet. Arbetena har sedan sammanställts av byggnadsantikvarie Marie Hagsten, Östergötlands museum. Fastighetsuppgifter Smedstorp 1:5, Norra Vi socken, Ydre kommun. Ägare: Östergötlands museum. Hyresgäst: Görgen Carlsson. Skyddsföreskrifter Smedstorp förklarades som byggnadsminne Skyddsföreskrifter 1. Byggnaderna får inte flyttas, rivas eller på annat sätt till det yttre ombyggas eller förändras utan samtycke av riksantikvarien. 2. Byggnaderna får inte till det inre ombyggas, förändras eller repareras utan samtycke från riksantikvarien Lantmäteriverket MS2008/ Utdrag ur digitala Fastighetskartan, blad , med bostadshuset markerat. Skala 1:

7 3. Fastigheten får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt väsentligen förändras utan samtycke av riksantikvarien. 4. Ägaren skall ägna byggnaderna med tillhörande markområde erforderligt löpande underhåll. Målet med vård- och underhållsplanen Målet med vård- och underhållsplanen är att få en fastighetsteknisk och kulturhistoriskt väl fungerande byggnad. Syftet med vård- och underhållsplanen Syftet är att få ett grundläggande dokument som är ett praktiskt hjälpmedel för fastighetsägaren vid förvaltning och vård av bostadslägenheten. Syftet med planen är att få en överblick över de skador som finns på byggnaderna och att kunna prioritera åtgärderna i rätt ordning. Särskilda vårdkrav Smedstorps dubbelgård är ett välkänt besöksmål i Ydre. Östergötlands museum arrangerar sommartid guidade visningar och en aktivitetsdag med äldre sysslor, hantverk och byggnadsvård. Eftersom Smedstorp är en publik miljö och ska fungera som en förebild för besökarna ska alla byggnadsvårdsåtgärder utföras med traditionella material av hög kvalitet. Hantverkare ska ha utbildning och erfarenhet av traditionellt hantverk. Kända förändringar Hus A1 är byggt ca 1798 eftersom timret är fällt och påbyggt med en våning då timret till övervåningen är fällt. El drogs in Fönstren i A-delen byttes till kopplade bågar omkring Dörröppningen mellan de båda köken togs upp drogs vatten och avlopp in i bostaden gjordes en del stockbyten på norr gavelväggen, troligen kom följarna till i samband med denna renovering väggarna i stora rummet tapetserades med den gröna tapet som sitter där i dag yttertaket lades om med masonit, ny läkt och nytt enkupigt lertegel från Vittinge. Fönstren skrapades och målades gjordes en stor renovering med följande åtgärder: En trekammarbrunn grävdes. En djupborrad brunn gjordes. Köken renoverades. Nya golv lades in efter det att man hade gjort en ny blindbotten. Nya köksskåp byggdes av pärlspontpanel. Elen drogs om utom i rummet på bottenvåningen där de gamla elledningarna från 1945 är kvar. Kammaren på övervåningen gjordes om till badrum och toalett med våtrumsmatta och en enkel takventil med ett rör ut på taket. Tvättmaskin och varmvattenberedare installerades i badrummet tillsammans med toalett och handfat. Väggarna i sovrummet, badrummet och i köket tilläggsisolerades. I sovrummet lades linoleummatta. Gången mellan köken breddades. 5

8 2010 modern vedspis i köket installeras, nya nockbrädor tillverkas, renovering av skorsten, renovering av fönster och dörrar fortsatt fönsterrenovering och målning. Kort historik Smedstorps dubbelgård består av två enkelstugor i två våningar. Bostadshusen är två separata byggnader som är byggda mycket nära varandra men som i modern tid har byggts ihop. Denna typ av tvillingstugor är ganska vanliga i södra delen av Östergötland, Kinda och Ydre kommuner men de förekommer även i norra delen av Småland. Smedstorp intar en särställning eftersom flertalet av gårdens äldre uthus, bodar och ekonomibyggnader finns bevarade i dubbel uppsättning. Byggnaderna speglar den sämjedelning som har förekommit på Smedstorp där två bröder eller andra släktingar brukat gården tillsammans. Smedstorp har ibland haft en brukare för att sedan brukas som sämjebruk. Byggnad A1 är den äldsta av de båda enkelstugorna. Båda byggnaderna är uppförda i en våning för att ca tio år senare byggas på med ytterligare en våning. Bottenvåningen har timmer som är fällt På övervåningen är timret fällt Det finns inga spår efter rödfärg eller att huset har varit klätt med panel. När tegeltaket lades om kunde man konstatera att det tidigare hade varit belagt med torv. En stor mängd torv ligger ännu kvar under tegelpannorna. Efter laga skifte som fastställdes 1944 när familjen i B-delen fick utflyttningsskyldighet och byggde en ny villa sydväst om nuvarande bebyggelse omvandlades bostaden till museum. A-delen har varit bebodd sedan byggnaden uppfördes i slutet av 1700-talet. UTVÄNDIGT Växtlighet På östra långsidan finns en växtplats med mästerrot som är mer än 50 cm hög och som växer mot grunden och nederdelen av timmerväggen. På västra sidan har marknivån med åren höjts så att endast en liten del av sockeln är synlig. Skador Växten bidrar till att hålla fukt i grunden och bidrar till rötskador på timret. Att marknivån går upp högt på sockeln kan medföra att grunden blir fuktig. Åtgärd Rensa bort all växtlighet närmast byggnaden. Gräv bort matjord och växtlighet ca 70 cm närmast huset och lägg ett lager singel. Växtlighet ca 1 m närmast huset ska tas bort och hållas efter så att den inte kommer tillbaka. Stomme Byggnaden är knuttimrad i två fulla våningar med en oinredd vind. Byggnaden är sammanbyggd med byggnad B16 vid de båda köken. Bottenvåningen har timmer som är fällt På övervåningen är timret fällt De båda knutkedjorna mot nordväst och nordost är inklädda med panel för att skydda de utsatta knutarna mot väder och vind. 6

9 Växtlighet nära grunden på den östra långsidan. Timret har många rötskador. 7

10 Skador Timret på utsidan buktar utåt. Invändigt i stora rummet finns tre bärande mellanbjälkar som bär upp motsvarande rum på övervåningen. Den västra stocken har pressats ner. Orsak till detta kan vara att timret pressas ut eller att det har ruttnat och sjunkit. Mellanväggen på övervåningen mellan förstugan och sovrummet buktar också vilket får effekt på murstocken. Både spisen i stora rummet och spisen i sovrummet ovanför har skador som troligen kan härledas till den buktande mellanväggen. Timret har flera små rötskador och skador efter insektsangrepp mellan stockar där ofta fukt samlas och så småningom bildas fickor i timret som över tid kan bli till större skador om de inte åtgärdas. Åtgärder På norra gaveln behöver de båda följarna pressas ihop mot timmerväggen så att de verkligen gör nytta som stöd för timmerväggen. Plocka ut karmar och fönsterbågar och göra gåtar i timret vid fönsteröppningarna för att stabilisera timret. Det är sammanlagt nio fönsteröppningar där nya gåtar behöver göras. En sådan åtgärd får till följd att det blir skador på tapeter och målning på foder. För att få en stabilitet i konstruktionen och om möjligt dra ihop mellanväggen fästes en stålvajer på vinden mellan norra väggen, mellanväggen och till södra väggen. Lagning av skador i timret genom att avlägsna rötangripet virke och lusa i med friskt material, även små skador åtgärdas. Årlig översyn. På sikt bör man ändå diskutera om inte timret mår bäst av att fasaderna skyddas genom att en brädinklädning görs, i första hand av norra och östra fasaderna. En sådan åtgärd medför även bättre inomhuskomfort för hyresgästen. Vattbrädor En enkel vattbräda är inspikad mot timret och har till uppgift att skydda sockeln. Skador Brädan har slagit sig och spikarna har lossnat samt att brädan är angripen av gröna alger. Åtgärder Brädan bytes till en ny som tillverkas efter den befintliga och som spikas eller fräses in i timret. Utomhusarmaturer På västra sidan över ingången till A finns en elektrifierad stallykta. På den östra sidan finns en armatur av gjutgods som har haft en rund vit glaskupa. Men på grund av att de moderna lamporna nu är större passar inte kupan. Åtgärder Om möjligt införskaffas äldre glödlampor så att kupan kan användas. Alternativt en ny armatur enligt samma modell som stallyktan. 8

11 Vattbräda som glipar och är angripen av alger. Utomhusarmatur utan kupa. 9

12 Tak 1982 lades taket om. På ett lager av masonit spikades ny läkt och nya enkupiga pannor med en djup kupa från Vittinge lades tillverkades nya nockbrädor. Skador Vindskivor, skurlister och takfotsbrädor är rötskadade. Åtgärder Årlig översyn av taket och byta trasiga tegelpannor. På sikt bytes alla takpannorna mot en flackare typ av lertegel som bättre överensstämmer med ett handslaget lertegel. Byta vindskivor, skurlister och takfotsbrädor. De nya ska ha samma utförande som befintliga och vara tillverkade av kärnfuru. Hängrännor Hängrännorna består av två vinkelställda brädor som hålls uppe av enkla raka konsolupphängningar. Både hängrännorna och konsolerna är rötskadade och vatten rinner genom hängrännorna. Åtgärder Byta till liknande hängrännor och samma upphängningsanordning som den befintliga. Invändigt kläs hängrännorna med plåt för att förlänga livslängden. Köksdörr Dörren består av en påbyggd bräddörr som har panelats. Skador Dörren upplevs som dragig i nedkant. Åtgärder Dörren förses med tätningslister. Sockeln Hus A1 ligger i en sluttning där norra gaveln har en högre sockel. I samband med ett stockbyte murades förmodligen sockeln om vid samma tillfälle. Sockeln runt huset består till stor del av stenar sammanfogade med cementhaltigt bruk. Söder om entrén på västra sidan är grunden låg och här är lagat med kalkbruk. Det finns endast en ventil på västra sidan och ett ventilationsrör på den östra sidan. Den panelinklädda köksdörren. 10

13 Vindskivor, skurlister och takfotsbrädor är rötskadade. Rötskadad hängränna med upphängningsanordning. 11

14 Skador Cementbruket har inga synliga skador men är ogenomsläppligt och kan orsaka skador genom att bruket drar med sig naturstenarna. Kalkbruket har sprucket troligen för att det ligger direkt mot marken. Ventilationen till grunden är otillräcklig. Åtgärder Knacka bort bruket och plocka bort lösa stenar. Byggnaden står på stoppstenar. Förvissa sig om att byggnaden vilar bra på stoppstenarna. Mura upp grunden med befintlig natursten och med hydrauliskt kalkbruk som är mer genomsläppligt. Se till att inte bruket kommer i kontakt med markfukt. Nya ventilationsöppningar skapas. I samband med detta arbete undersöks grunden och fukten mäts. Bärlinor och blindbottenbrädor besiktigas. Vatten, avlopp och uppvärmning Vattenprov: tidigare har ph-värdet legat på 7,6. Nytt vattenprov är beställt. På östra sidan finns en utvändig vattenkran. Den används vid vattning i trädgården och för vandrare som går Östgötaleden och behöver dricksvatten. Under kranen finns en gjuten cementplatta vilket gör att vatten skvätter upp på timmerväggen samt att cementplattan ligger mot timret. Alla rör och ledningar är fullt funktionsdugliga enligt rörmokaren. Lägenheten värms av el och järnspis i kök B samt en vedkassett i den öppna spisen i rummet. Vedkassetten är inköpt av Görgen. Östergötlands museum köpte in vedspisen Görgen har tagit bort elradiatorerna i rummet för något år sedan då de var utslitna. Skador Timret är mjukt och påverkat av fukt. Cementplattan ligger mot timret varför skador ej kan ses men troligen är timret skadat bakom cementen. Lägenheten blir utkyld på vintern eftersom det saknas elradiatorer som håller värmen när Görgen är borta över dagen. Åtgärder Spika några panelbrädor som offerskikt för att skydda timret. Omålad panel av furu med vankant. Såga bort cementplattan närmast timret, gräv bort och fyll på med singel. Förläng kranen med en koppling så att inte vatten droppar nära byggnaden. För att ta hand om vatten som samlas runt bostadshusets östra sida och även uthusbyggnader görs en dränering. En dränering grävs ner med början vid östra väggen för att sedan följa vägen och gå över vägen till norra sidan på Loge A7 där en dränering är nedgrävd sedan tidigare. Installera elradiatorer under varje fönster i stora rummet. Alternativt installera en luftvärmepump. Tillstånd från Länsstyrelsen Utvändig vattenkran och cementplatta som ligger mot timmerväggen. 12

15 Natursten i grunden som är fogad med ett starkt cementhaltigt bruk. Norra gavelväggen har två bultade följare. Detalj, stenarna är fogade med cementhaltigt bruk. 13

16 behövs för en luftvärmepump samt att den i så fall måste byggas in så att den inte förstör byggnadens ålderdomliga intryck. Minst störande är på den östra sidan. Kontakt tas med IVT eller liknande för konsultation om detta är en effektiv lösning. Planritning, bottenvåningen. INVÄNDIGT Förstugan B105 Förstugan tillhör ursprungligen den andra enkelstugan B106 men sedan 1956 när köket i B-delen och sedan när även kammaren på övervåningen kom att utnyttjas av hyresgästen har förstugan blivit en gemensam sfär. Förstugan nyttjas även av besökare som vill se museilägenheten. Golvet består av ett obehandlat brädgolv. Ny omålad sockel. Förstugan har parytterdörrar med fyllningar och glasade rutor. Från förstugan kommer man till museet och till B-delens kök som disponeras av Görgen via en innerdörr. Båda dörrarna har halvfranska fyllningar. Väggarna är klädda med fasspontpanel som endast är grundad. Innerdörrarna är också bara grundade i en gulbrun kulör. Dörrfodren är kraftigt profilerade och har tillkommit i slutet av 1800-talet och är gråmålade. Skador Målningen på väggar, tak, foder och dörr är sliten. Åtgärd Panelen på väggar och tak målas i samma gråvita kulör som befintlig med linojefärg. Dörren till B-delens kök och foder målas i samma gulbruna respektive grå kulör med linoljefärg medan dörr och foder till museidelen endast rengöres och halvoljas. Golvlisten målas i samma kulör som i museirummet, en blandning av brunumbra och grönumbra. 14

17 Köket B104 Golvet består av ett obehandlat brädgolv som är inlagt i samband med renoveringen Tak och väggar är klädda med gulmålad pärlspontpanel. En spiskåpa med en inmurad modern järnspis, som köptes till lägenheten 2010, i hörnet finns en äldre snedgarderob. Köksskåp och handfat tillkom 1987 och är inklädda med en pärlspontpanel och målad i en gul kulör. Skador Spiskåpan har mindre sprickor och ytan är målad med många lager färg. Vattenledningarna till handfatet ligger omslutna i en låda med lite isolering runt. Trots detta fryser vattnet ibland. Målningen på väggar, tak och köksinredning är sliten. Golvet är belagt med ett obehandlat brädgolv. Golvet täcks nu nästan helt av gångmattor av plast och golvet är svårstädat. Åtgärder Färglagren på spisen skrapas bort och sprickorna kratsas ut och lagas med luftkalkbruk. Ytan filtas och målas med Credo matt, Engvall & Claesson, i en vit kulör. I samband med besiktningen togs innergolvet/hyllan under handfatet bort för att värmen ska kunna komma ner i grunden så att elledningen inte fryser. Panelen bättringsmålas med linoljefärg i samma ljusgula kulör som befintlig. Taket målas vitt. Golvet beläggs med en linoleummatta. Under handfatet när det övre golvet/hyllan tagits bort. 15

18 Förstugan A101 Golvet består av breda obehandlade brä dor. Väggarna är klädda med grön fas spontpanel. Även taket är panelat och målat i en gråvit kulör. I förstugan finns två dörrar med halvfranska fyllningar och som är målade i en ljus kulör. Skador Ytterdörren har stora springor och är mycket dragig eftersom dörren har slagit sig. Åtgärder Dörren tätas med tätningslister alternativt en trälist och ett draperi som gör att draget minskar. Stora rummet A102 Golvet i stora rummet består av ett smalt grangolv från Taket har en pappspänning där de tre stockarna för mellanbjälklaget är synliga under pappspänningen. Pappen är målad med flera lager färg och har ett lager oljefärg i botten. Rummet har tre fönster. I sydöstra hörnet Ytterdörren har en stor glipa i nedkant. finns en ydrespis med en vedkassett som Görgen installerat. Väggarna är klädda med tretex och sedan tapetserade med en grön tapet som sattes upp Skador Pappspänningen har spruckit i kanten av mittenstocken och vid anslutning till norra väggen. I norra hörnet finns en glipa vid golvet som kan indikera att bjälkaget har sjunkit. Några golvbrädor i den västra sidan av rummet har plockats upp och då kunde konstateras att det fanns en blindbotten med en fyllning av sågspån. Stockändarna gick att besiktiga och dessa verkar vara friska. Ingen obehaglig lukt kom från grunden. Det var dåligt med sågspån ut mot ytterväggen. Golvbrädorna är mycket slitna och repiga. Elledningarna är från 1940-talet. Fönstren har persienner vilket ser främmande ut i den ålderdomliga miljön. Tapeterna veckar sig i hörnen. Eldstaden har sprickor i anslutning till golvet. Ett råtthål finns i nordvästra hörnet. Åtgärder Eftersom golvbrädorna är dåliga och bör bytas plockar man bort golvet och blindbotten och gör en besiktning av bärande stockar och grunden. Utrymmet där grunden är som högst fylles med singel i botten och eventuellt därefter med hårdbrända lecaculor. Golvbrädorna bytes till bredare kilsågade spåntade golvbrädor av furu, liknande golvet i rummet i B-delen. 16

19 Golvet linoljefernissas eller oljas. Även golvlisten bytes till en list liknande som i B-delen som sedan målas med linoljefärg. Elledningarna bytes omgående då de nuvarande medför stor brandrisk. Tapeterna i hörnen skärs upp och ojämnheter klistras ut och väggarna tapetseras med nya papperstapeter. Sprickorna i takpappen skärs upp och remsor klistras. Tvätta ner befintlig färg till oljefärgsgrunden och stryk med ny limfärg. Ersätt persienner med rullgardiner. Skadorna på spisen rensas från löst bruk och lagas i med kalkbruk. Överst t v: Ett smalt lackat grangolv ligger i stora rummet. Överst t h: Putsskador på Ydrespisen i stora rummet. Ovan: Pappspännt tak där man också kan se att en bjälke trycker ner ytterväggen. T h: Pappspänning med skador i stora rummet. 17

20 Köket A103 Köket A103 ligger lägre än kök B104 då de båda byggnadsdelarna är sammanbyggda och byggnad A ligger i en mindre sluttning. Golvet är belagt med ett obehandlat brädgolv. Skåpsluckorna är tillverkade av spåntade panelbrädor Väggarna består av masonitskivor och gipsskivor och är målade i samma gula kulör som köksinredningen. Skador Golvet täcks nu nästan helt av plastmattor och är svårt att städa. Elspisen står ojämt samt att det finns hål i muren där råttorna härjar. Luckorna har hängt sig och saknar på vissa ställen magnet. Målningen på väggar och köksinredning är sliten. Åtgärder Golvet beläggs med en linoleummatta. Mura upp en jämn yta med marktegel så att spisen står stadigt samt laga upp hål och ojämnheter bakom spisen med kalkbruk. Justering av köksskåpens luckor, nya lås och magneter där det saknas. Snickerier målas om med alkydfärg i samma gula kulör som tidigare. I taket ändras kulören till vitt. Trappan till övervåningen och hallen A201 I trappan upp till övervåningen är södra väggen putsad på kycklingnät. Putsen är stänkmålad i limfärgsteknik med svarta och vita stänk rosa botten. På västra väggen sitter delvis puts men här har putsen ersatts av en masonitskiva som klätts med papp och målats. Trappan är av obehandlat trä och även trappräcket är av obehandlat trä. På övervåningen finns en liten förstuga som sedan leder till badrummet och sovrummet. Dörrarna till de båda rummen har halvfranska fyllningar och är målade i en gråvit linoljefärg. Runt dörren till badrummet sitter nya dörrfoder. Golvet är ett obehandlat äldre brädgolv. Taket har vitmålad äldre spontade brädor. Här finns också en taklucka till vinden. På trappavsatsen står en pulversläckare som är inköpt 1995 och har 20 års garanti. Planritning, övervåningen. 18

21 Trasig puts på väggen vid uppgången till övervåningen. Skador Masoniten buktar på grund av fuktgenomslag utifrån. I timret på utsidan finns stora rötskador som orsakar fuktskadorna. Putsen släpper från underlaget och det finns sprickor och putsbortfall. I den östra delen av trappen sitter spåntad panel. Här saknas en list över panelen. Ingen service är gjord på pulversläckaren. Åtgärder Utvändigt: Laga rötskador i väggen på västra sidan med nytt virke och dreva springor. Invändigt: Knacka ner all lös puts och se över timret och laga upp där det är rötskador och springor. Putsa om med lerklining med linhalmsinblandning/kalkputs på vassmatta. Masonitskivorna plockas bort och skadat virke lusas i så att väggen blir tät innan den lerklinas. Väggen målas med limfärg och stänkmålas i de kulörer som är befintliga. En trälist tillverkas och sätts upp över panelen på östra delen av trappan. Pulversläckaren servas eller en ny brandsläckare köps in. 19

22 Badrummet A204 Badrummet inreddes 1987 i det som tidigare var en kammare. Det äldre spontade brädtaket finns kvar och är målat med en tjock vit färg. Väggar och golv är klädda med svetsade plastmattor. Varmvattenberedaren är från Den finns en ventil från badrummet genom ett rör som går upp genom taket. Skador Rören och ingången i väggen ligger straxt ovan golv och är utsatta för mycket vatten. Rörmokaren kunde inte konstatera några skador på rören eller i anslutning till väggen. Det finns inga skador vid golvbrunnen. I samband med att tvättmaskinen är på och vid duschning bildas mycket vattenånga i badrummet vilket på sikt inte är bra för brädtaket. Tvättstället har en spricka. Åtgärder Enligt rörmokaren är plastmattorna i bra skick men en omläggning av mattorna bör göras om ca 5 år, innan skador uppstår. Befintliga mattor tas då bort och nya svetsade mattor byggs på plats med ev. kakel. Samtidigt placeras rören upp på väggen så att de inte är lika exponerade för vatten som de nu är. Tvättställ bytes om ca 10 år. Varmvattenberedaren bytes om ca 5 år. Installera en mindre fläkt i anslutning till befintlig ventilation som gör att badrummet ventileras fortare och miljön blir mindre fuktig. Dusch med svetsad matta och golvbrunn. Rören är exponerade för vatten. Äldre takbrädor i duschen. 20

23 Sovrummet A202 Golvet är täckt av en melerad linoleummatta. I sydöstra hörnet står en putsad vitmålad öppen rörspis. Väggarna är tilläggsisolerade och klädda med gipsskivor som är tapetserade med en ljus medaljongtapet. På innerväggen är bröstpanelen synlig, den finns kvar under isoleringen på de andra väggarna. Panelen är målad i en brun träådring. Taket består av synliga bjälkar med panelbrädor mellan varje bjälkpar och är målat vitt. Under fönstren sitter radiatorer med direktverkande el. Skador Spisen är ej godkänd för eldning. Görgen har ett önskemål om att sätta in en vedkassett. Radiatorerna är ca 25 år gamla. En av takbjälkarna som vilar på innerväggen mot hallen har lossnat ur sitt fäste vilket tyder på en rörelse och förändring i konstruktionen. Åtgärder Provtrycka murstocken för att lokalisera skadorna. Mura om och täta rökkanalen och därefter kontakta sotare för godkännande. Ev installera en vedkassett. Här behövs samråd med murare och sotare. Nuvarande radiatorer bytes till oljefyllda radiatorer. Att på vinden dra ihop byggnaden med en vajer som förankras mellan norra ytterväggen, mellanväggen och södra ytterväggen. Sprickor på spis i sovrummet. Bjälke i sovrummet som släppt från sitt fäste. 21

24 Garderoben/kammaren A203 Ett mindre rum är tillskapat genom en tunn mellanvägg i anslutning till sovrummet. Rummet har ett fönster mot öster. Utrymmet används som garderob. Väggarna är klädda med skivor som buktar och som är tapetserade. Den bruna ådringsmålade bröstpanelen och mittelbandslisten finns bevarade. Taket består av ett vitmålat brädtak. Åtgärder För att utnyttja rummet bättre och för att få bättre inomhusmiljö på övervåningen kan väggarna isoleras. Man bör då vara medveten om att den fina ådringsmålade bröstpanelen försvinner. Alternativt lossas panel och lister och flyttas tillbaka efter isolering. Som isoleringsmaterial finns träfiberskivor och linmattor som inte bygger ut lika mycket som t.ex. mineralull. Om rummet ska fortsätta att användas som garderob, bör en bättre garderobsinredning anordnas med hyllor och klädstänger. Vind Vindens klimat kändes bra vid besiktningstillfället i augusti. En mindre öppning finns i norra gavelröstet. Över badrummet finns en isolering bestående av gullfiber. I övrigt är isoleringen ofullständigt utförd där delar av vinden är täckt med isolering med förhydningspapp och grå rockwoolisolering. Rullar med gullfiber ligger uppslängda. Åtgärder En ventilationsöppning tas upp på södra gavelröstet, lik den på norra sidan. Öppningarna nätas på insidan så att inte fåglar flyger in. Vinden isoleras med ett ca 20 cm tjockt lager med kutterspån på ett underlag av papp som ej är förstärkt med plast. Landgångar byggs och en sarg kring takluckan tillverkas. Kammaren B206 I södra delen av rummet finns en öppen spis där man senare har murat in en järnspis. Golvet är täckt med en melerad linoleummatta. I anslutning till golvet sitter en enkel vitmålad golvsockel. Taket är täckt med en skiva/tjock papp som är vitmålad. Väggarna är tilläggsisolerade och inklädda med tretexskivor. Väggarna är sedan tapetserade med östgötatapeten med blåklint på vit botten. Detta gjordes i början av 1990-talet. Under fönstret sitter en radiator med direktverkande el. Dörren ut till hallen har halvfranska fyllningar och är vitmålad. Skador Taket har en liten intryckt skada i takpapp/skiva. Elradiatorn är ca 25 år gammal. Åtgärder Radiatorn bytes till en oljefylld radiator. Tvätta bort färg, klistra ut pappersremsor och kompletteringsmåla. 22

25 ÖVRIGT Medverkande firmor Axelssons Rörservice, Österbymo. Nils Axelsson. Rydsnäs Elinstallationer HB, Österbymo. Sven T Anderssons Måleri, Tranås. Tomas Andersson och Jan Crantz. Byggnadsfirma Lars Samuelsson AB, Torpa, Tranås. Börje Samuelsson. Litteratur Suzanne Lundblad, Vårdplan Smedstorps dubbelgård. Östergötlands länsmuseum Topografiska arkivet, Östergötlands museum. 23

26 TEKNISKA UPPGIFTER Lokal Smedstorps dubbelgård Fastighet Smedstorp 1:5 Socken Norra Vi Kommun Ydre Län och landskap Östergötland Ekonomiska kartans blad (7F 4f Drien) Typ av uppdrag Vård- och underhållsplan ÖLM dnr 482/11 ÖM projektnummer Uppdragsgivare Östergötlands museum Bidrag Länsstyrelsen Östergötland dnr Byggnadsantikvarie Marie Hagsten Fältarbetstid - Grafisk form Lasse Norr Ev dokumentationsmaterial förvaras på Östergötlands museum. Ur allmänt kartmaterial Rapport 2012:211 Lantmäteriverket MS2008/06551 Östergötlands museum 24

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning u8938

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning u8938 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 518775 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Västerås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Klyftan 11 Husnummer 1 Adress Schenströmsgatan 14

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 394814 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Härnösand Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lägdan 10 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning u8794

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning u8794 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 511270 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Surahammar Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Surahammar 9:375 Husnummer 1 Adress Skolgatan 14

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 42530 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Vellinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ankan 18 Husnummer 1 Adress Östergatan 39 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland. gfedcb. nmlkji

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland. gfedcb. nmlkji Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 405919 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Gårda 72:2 Egna hem (småhus) som skall deklareras

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 528234 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Duvslaget 1 Husnummer 1 Adress Hvitfeldtsgatan 34 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Norra Norrgren 39

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Norra Norrgren 39 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 475318 Byggnaden - Identifikation Län Norrbotten Kommun Luleå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ängesträsk 1:103 Husnummer 1 Adress Norra Norrgren 39

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 61434

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 61434 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 536401 Byggnaden - Identifikation Län Östergötland Kommun Söderköping Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Drothems-Broby 1:98 Husnummer 1 Adress Brobyvägen

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning. Orsak till avvikelse.

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning. Orsak till avvikelse. Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 422141 Byggnaden - Identifikation Län Jönköping Kommun Tranås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Haga 3:1 Husnummer 1 Adress Haga 1 Prefix byggnadsid 1

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Skandiag 3

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Skandiag 3 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 475192 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Östra Göinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Talgoxen 5 Husnummer 1 Adress Skandiagatan 3 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 490003 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Västerås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Irsta-Lista 5:110 Husnummer 1 Adress Vales Väg 5 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 11264

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 11264 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 443094 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Stockholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Torkhästen 20 Husnummer 1 Adress Flottbrovägen 10 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 521503 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Lerum Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Hallsås 12:6 Husnummer 1 Adress Sandängen 4 Prefix

Läs mer

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland 6. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. nmlkji 2.

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland 6. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. nmlkji 2. Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 446882 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland 6 Kommun Sundsvall Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Klampen 36 Husnummer 1 Adress Skogsgatan 8A

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Lena-Brunna 1:9

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Lena-Brunna 1:9 Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 55611 Byggnaden - Identifikation Län Uppsala Kommun Uppsala Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lena-Brunna 1:9 Husnummer 1 Adress Lena-Brunna 62 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 84080

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 84080 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 394179 Byggnaden - Identifikation Län Jämtland Kommun Härjedalen Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lillhärdals Kyrkby 55:1 O.B.S! Småhus i bostadsrätt

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 35250

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 35250 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 543423 Byggnaden - Identifikation Län Kronoberg Kommun Växjö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Snöfallet 12 Husnummer 1 Adress Snickaregränd 4 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 1. 40781 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Töreboda Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Gnet 12: Husnummer

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 14871

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 14871 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 500954 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Nynäshamn Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Sunnerby 1:49 Husnummer 1 Adress Violvägen 6 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 522 94

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 522 94 Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 393024 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Tidaholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Helliden 2:24 Husnummer 0 Adress Helliden; Stallet

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 488963 Byggnaden - Identifikation Län Östergötland Kommun Mjölby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Sjuntorp 3:5 Husnummer 1 Adress Bjälbo Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 41184 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnaden - Identifikation Län Östergötland Kommun Norrköping Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Snoan 95 Husnummer

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 536934 Byggnaden - Identifikation Län Örebro Kommun Kumla Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ringaren 5 Husnummer 1 Adress Södra Kungsvägen 57 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 72481

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 72481 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 492598 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Västerås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Härbret 36 Husnummer 1 Adress Härbregatan 8 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 481929 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Helsingborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Sextanten 13 Husnummer 1 Adress Tanagatan 2 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 41656

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 41656 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 412187 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Torp 3:18 Husnummer 1 Adress Svenslyckegatan 13

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 243 72

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 243 72 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 473099 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Höör Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Gunnarp 7:37 Husnummer 1 Adress Landsvägen 136 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Västergatan 14

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Västergatan 14 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 575497 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Vellinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Skanör 28:12 Husnummer 1 Adress Västergatan 14 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 97592

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 97592 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 399000 Byggnaden - Identifikation Län Norrbotten Kommun Luleå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ersnäs 2:37 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras

Läs mer

Energideklaration Byggnaden - Identifikation

Energideklaration Byggnaden - Identifikation Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 437532 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Upplands-Bro Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bro-Skällsta 1:148 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 21612

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 21612 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 424259 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Malmö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Hummern 9 Husnummer 1 Adress Västra Ansgarigatan 26 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Gossbydalsstigen 9

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Gossbydalsstigen 9 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 479775 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Röd 19:1 Husnummer 1 Adress Gossbydalsstigen 9

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 621 43

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 621 43 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 428109 Byggnaden - Identifikation Län Gotland Kommun Gotland Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Visby Kålroten 13 Husnummer 1 Adress Fidegatan 19 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 91333

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 91333 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 423280 Byggnaden - Identifikation Län Västerbotten Kommun Umeå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Holmsund 7:150 Husnummer 1 Adress Lövöudden 61 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18356

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18356 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 499584 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Täby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Hägern 11 Husnummer 1 Adress Meijerfeldts Väg 8 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 526348 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Stockholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Styvmorsviolen 20 Husnummer 1 Adress Spireabågen 41

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 78050

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 78050 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 420137 Byggnaden - Identifikation Län Dalarna Kommun Vansbro Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Reparatören 8 Husnummer 1 Adress Kapellgatan 7 Prefix byggnadsid

Läs mer

Husets energianvändning

Husets energianvändning Dekl.id: 510137 Husets energianvändning Liten Stor Energideklaration för Norra Emmeboda 6, Lidhult Detta hus använder 151 /m² och år, varav el 88 /m². Liknande hus 117 143 /m² och år, nya hus 55 /m². Radonmätning

Läs mer

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Stockholm. gfedcb. nmlkji

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Stockholm. gfedcb. nmlkji Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 4135 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Haninge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Kalvsvik 11:115 Husnummer 1 Adress Kullerstensvägen 57

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 61338

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 61338 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 419201 Byggnaden - Identifikation Län Södermanland Kommun Oxelösund Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) HALLONET 19 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 540250 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Sala Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Möklinta Klockargård 2:1 Husnummer 1 Adress Åsvägen 8

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 23231

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 23231 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 437003 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Burlöv Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Arlöv 21:197 Husnummer 1 Adress Allégatan 3 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 537076 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Örnsköldsvik Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bjästa 4:25 Husnummer 1 Adress Drillvägen 5

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 5335 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Haninge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Klena 5:75 Husnummer

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 60351

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 60351 Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 46845 Byggnaden - Identifikation Län Östergötland Kommun Norrköping Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Elddonet 4 Husnummer 1 Adress Ljuragatan 14D Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 47371 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Upplands-Bro Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bro-Skällsta 1:15 Husnummer 1 Adress Rödbenevägen

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 57832

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 57832 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 563981 Byggnaden - Identifikation Län Jönköping Kommun Aneby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Braxen 2 Husnummer 1 Adress Hembygdsgatan 3 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30234

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30234 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 505180 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Draget 3 Husnummer 1 Adress Broddesonsgatan 26 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 404793 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Täby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Näsbypark 63:8 Husnummer 1 Adress Tibblevägen 47 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 41877

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 41877 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 415959 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bräcke 34:8 Husnummer 1 Adress Århusgatan 15 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 1.5 213896 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Sigtuna Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ragvaldsbo 1:68 O.B.S!

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 64694

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 64694 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 479580 Byggnaden - Identifikation Län Södermanland Kommun Nyköping Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Västra Malma 2:28 Husnummer 1 Adress Båvenshult Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 86294

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 86294 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 425451 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Sundsvall Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Svala 2:15 Husnummer 1 Adress Svala 249 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 184 51

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 184 51 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 509554 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Österåker Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Tuna 10:212 Husnummer 1 Adress Generalsvägen 66A Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 499796 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Nacka Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Eknäs 1:273 Husnummer 3 Adress Höjdvägen 17E Adress Höjdvägen

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30290

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30290 Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 405787 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Barkassen 9 Husnummer 0 Adress Neptunigatan 20 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 62434

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 62434 Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 43733 Byggnaden - Identifikation Län Gotland Kommun Gotland Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bäl Uppuse 1:17 Husnummer 1 Adress Bäl Uppuse 35 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Magnarpsv 99

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Magnarpsv 99 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 499122 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Ängelholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Magnarp 7:8 Husnummer 1 Adress Magnarpsvägen 99 Prefix

Läs mer

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) nmlkji 2.0 465878. Version: Dekl.

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) nmlkji 2.0 465878. Version: Dekl. Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 4878 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Kålltorp 8:11 Husnummer 1 Adress Ängsvaktaregatan

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 21616

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 21616 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 550964 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Malmö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Papegojan 4 Husnummer 1 Adress Carl Johansgatan 47 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 98137

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 98137 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 427982 Byggnaden - Identifikation Län Norrbotten Kommun Kiruna Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Turbinen 7 Husnummer 1 Adress Timmermansgatan 12 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning. Barkarö Bygata 303

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning. Barkarö Bygata 303 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 482845 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Västerås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Barkaröby 15:154 Husnummer 1 Adress Barkarö Bygata

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Benestad Ekenäs

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Benestad Ekenäs Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 533772 Byggnaden - Identifikation Län Kronoberg Kommun Alvesta Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Benestad 27:8 Husnummer 1 Adress Benestad Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 43972

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 43972 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 521392 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Kungsbacka Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Må 6:1 Husnummer 1 Adress Rossaredsvägen 595 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 90431

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 90431 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 538671 Byggnaden - Identifikation Län Västerbotten Kommun Umeå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Polarräven 3 Husnummer 1 Adress Bölevägen 28C Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30292

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30292 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 455259 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Eketånga 6:276 Husnummer 1 Adress Hamiltons Väg 8 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 57832

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 57832 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 435479 Byggnaden - Identifikation Län Jönköping Kommun Aneby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Rönnen 8 Husnummer 1 Adress Österlånggatan 63 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 54016

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 54016 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 500374 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Skövde Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Timmersdala 26:26 Husnummer 1 Adress Mariestadsvägen

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18262

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18262 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 427101 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Danderyd Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Tule 43 Husnummer 1 Adress Viktor Rydbergs Väg 13 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 386440 Byggnaden - Identifikation Län Dalarna Kommun Hedemora Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Hedemora 2:72 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 71995

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 71995 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 554431 Byggnaden - Identifikation Län Örebro Kommun Örebro Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Latorp 1:2 Husnummer 1 Adress Lannafors 453 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18363

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18363 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 568774 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Täby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Viggbyholm 92:11 Husnummer 1 Adress Kanonbacken 4 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 482166 Byggnaden - Identifikation Län Östergötland Kommun Norrköping Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Tingstad 7:3 Husnummer 1 Adress Myrudden 2 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 380378 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Danderyd Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Dalen 15 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Halland. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. nmlkji 2.

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Halland. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. nmlkji 2. Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 44393 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lyngåkra 3:181 Husnummer 1 Adress Videgränd Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Alestadsvägen 200. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Alestadsvägen 200. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 363947 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Sjöbo Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Alestad 25:2 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 494300 Byggnaden - Identifikation Län Västerbotten Kommun Umeå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Flygekorren 2 Husnummer 1 Adress Ekorrvägen 17 Prefix

Läs mer

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) nmlkji 2.0 475043. Version: Dekl.

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) nmlkji 2.0 475043. Version: Dekl. Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 4743 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Orust Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Nävrekärr 1:7 Husnummer 1 Adress Björkåsvägen 12 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 514475 Byggnaden - Identifikation Län Norrbotten Kommun Kiruna Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Staren 3 Husnummer 1 Adress Duvvägen 25 Prefix byggnadsid

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Milhällevägen 26, 975 93 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1770 Energideklarations-ID: 600626

ENERGIDEKLARATION. Milhällevägen 26, 975 93 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1770 Energideklarations-ID: 600626 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Milhällevägen 26, 975 93 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 1770 Energideklarations-ID: 600626 Energiprestanda: 260 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 540978 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Malmö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Druvan 29 Husnummer 1 Adress Jöns Filsgatan 12 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 516591 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Färgelanda Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Solberg 1:159 Husnummer 1 Adress Lokes Väg 3

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 478612 Byggnaden - Identifikation Län Jönköping Kommun Jönköping Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Rapphönan 14 Husnummer 1 Adress Narvavägen 6A Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 61134

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 61134 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 565653 Byggnaden - Identifikation Län Södermanland Kommun Nyköping Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Åvallen 2 Husnummer 1 Adress Östra Torget 5 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 67331

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 67331 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 461721 Byggnaden - Identifikation Län Värmland Kommun Eda Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Järpen 1 Husnummer 1 Adress Fågelvägen 2 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 543755 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Vaxholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Aspen 5 Husnummer 1 Adress Asprundan 7 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 47292

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 47292 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 486715 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Orust Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Öberg 1:14 Husnummer 1 Adress Allmag 583 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Sojdegatan 4. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Sojdegatan 4. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 347918 Byggnaden - Identifikation Län Gotland Kommun Gotland Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) VISBY ÖRVET 15 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 327756 Byggnaden - Identifikation Län Uppsala Kommun Uppsala Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Snugga 1:18 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 13341

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 13341 Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 400104 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Nacka Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) ERSTAVIK 26:552 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 466503 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Sundsvall Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Torpet 1 Husnummer 1 Adress Fridhemsgatan 10 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 340612 Byggnaden - Identifikation Län Västerbotten Kommun Umeå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) YXAN 1 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 47142

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 47142 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 469421 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Tjörn Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bäckevik 1:85 Husnummer 1 Adress Majnyckeln 4 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Kungsbacka 508

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Kungsbacka 508 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 552948 Byggnaden - Identifikation Län Värmland Kommun Karlstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Åsen 1:6 Husnummer 1 Adress Kungsbacka 508 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning. Orsak till avvikelse.

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning. Orsak till avvikelse. Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 412430 Byggnaden - Identifikation Län Örebro Kommun Laxå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lassåna 3:219 Husnummer 1 Adress Tjärbrännarstigen 16 Prefix

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tagholmsvägen 5, 247 72 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1986 Energidekarations-ID: 582284

ENERGIDEKLARATION. Tagholmsvägen 5, 247 72 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1986 Energidekarations-ID: 582284 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tagholmsvägen 5, 247 72 Genarp Lunds kommun Nybyggnadsår: 1986 Energidekarations-ID: 582284 Energiprestanda: 101 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 522469 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Lidingö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lyftkranen 21 Husnummer 1 Adress Gåshaga Brygga 7 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 47027 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnaden - Identifikation Län Jämtland Kommun Strömsund Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Hammerdal 3:91 Husnummer

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 504283 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Kramfors Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Törna 1:32 Husnummer 1 Adress Ringvägen 10 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 482570 Byggnaden - Identifikation Län Jämtland Kommun Härjedalen Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Vemdalens Kyrkby 13:24 Husnummer 1 Adress Landsvägen

Läs mer