TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar"

Transkript

1 TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar Nora, Örebro, Karlskoga, Askersund och Kumla november 2013

2

3 Kristina Landfors WSP Environmental Tel: Mål

4 Kvällens program Energismart villaägare Koll på läget? Uppvärmning Isolering Fukt Ventilation Fika! Renovera och bygga nytt Belysning Energismarta tips Ta hand om ditt hus Frågor och svar med rådgivare

5 Energismart villaägare. Varför då?

6 Det är ont om jordklot Harry Martinsson

7 Kostnadsutveckling för energi olja el fjärrv kpi

8 Energipriser för villor Olja kr/m3 eller 1,5 kr/kwh El Rörlig kostnad ca 1,3 kr/kwh Fast avgift: kr Fjärrvärme (Eon Örebro) Rörlig kostnad = 0,63kr/kWh Fast avgift=4 025 kr Totalt ca 1,5 kr/kwh Totalt ca 0,83 kr/kwh Pellets kr/ton eller 0,6-0,75 kr/kwh Ved Billigt Priser avser 2013

9 Mina egna erfarenheter Genomförda energiåtgärder: Solfångare för varmvatten Styrsystem för elvärme Insats i öppen spis Sänkt från 21 till 20 grader Energisnåla vitvaror Rastorpsvägen i Vintrosa Fakta om huset: Byggt: 1980 Boyta: 145 kvm Energibehov: kwh/år Energikostnad: kr/år Direktverkande el Förbrukning efter åtgärder: kwh/år och 4 m3 ved Energikostnad: kr/år

10 Mina egna erfarenheter Genomförda energiåtgärder: Bytt till pelletseldning Installerat braskamin Bytt fönster Isolerat vinden Lågenergi och LED-belysning A-klass på vitvaror Smedbacken i Forshaga Fakta om huset: Byggt: 1972 Oljeeldning, öppenspis 120 kvm +110 kvm källare (Boyta) Energibehov: 3,9 m 3 olja och kwh el Energikostnad: kr/år Förbrukning efter åtgärder: 4,5 ton pellets 4 m 3 ved kwh el Energikostnad: kr/år

11 Koll på läget?

12 Energideklarationer Lagkrav för alla nya villor och villor som säljs eller hyrs ut. Ska ge köparen: Fakta om husets energistandard Förslag till åtgärder Läs mer på Lagen skärptes i juli 2012.

13 Innehåll i energideklarationen Besiktning ska göras på plats! Uppgift om energibehov och jämförelse med liknande hus Förslag på lönsamma åtgärder t.ex. o Tilläggsisolering o Värmeåtervinning o Tätning av fönster och dörrar Säljaren ska se till att energiprestanda anges vid annonsering Kan söka energiprestanda via Boverkets hemsida

14 Nyckeltal Genomsnittlig energianvändning i småhus Byggår kwh/kvm Före Krav vid nybyggnation: Max 90 kwh/kvm (zon 3)

15 Beräkningsverktyg på webben Energikalkylen Omfattande beräkning med åtgärdsförslag myndigheten.se Elspar Beräkningen tar 2 minuter och ger bra uppskattning www/kalkyler/elspar/

16 Mäta energianvändningen Elanvändning Elmätaren går rätt och ger dig tillgång till bra mätvärden. Följ upp energianvändningen via nätbolagens hemsida.

17 Följ energianvändningen! Fjärrvärme Notera månadsvärden. Pellets Häng ett blad i pannrummet och notera datum och mängd Olja Notera datum och mängd olja vid inköp Ved Uppskatta vedåtgången och notera Leverantören kan ofta hjälpa till med uppgifter

18 Minska elkostnaden Rätt abonnemang? Huvudsäkring (A) Årlig energiförbrukning (kwh) Samtidigt effektuttag Max (kw)

19 Uppvärmning

20 Typhuset Använder totalt kwh varav: kwh är uppvärmning kwh är hushållsel kwh är varmvatten

21 Husets värmeläckage Ventilation 15 % Tak 15 % Väggar 20 % Fönster och dörrar 35 % Golv och källare 15 %

22 Villans värmesystem Vattenburen värme Luftburen värme Radiatorer Golvslingor Direktel

23 Rätt inomhusklimat Anpassad värme med styrsystem För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka 5 procents högre kostnad för uppvärmningen. Satsa på ett styrsystem som uppfyller dina krav på temperatur

24 Golvvärme Kallras 30 cm isolering Radiatorn motverkar kallras. + Ger god komfort + Tar ej väggutrymme i anspråk + Kräver lägre framledningstemp För att radiatorer inte ska behövas under fönstren bör U-värdet vara 1,0 W/m2K för hela fönsterkonstruktionen - Trögt system - Kan ge stora energiförluster

25 Fukt Se upp med: Invändig isolering Otäta våtrum Läckage från diskmaskin och rör Otillräcklig ventilation Dåligt fungerande dränering Igensatta hängrännor och stuprör Kondens på insidan av fönstren på vintern? Se över ventilationen

26 Klimatskalet Isolering av vindsbjälklag: 50 cm istället för 20 cm minskar värmeförlusterna med i genomsnitt kwh per år kr i investering Täta och ventilera för att förhindra fukt Fönster: Byte eller renovering kwh per år sparas i typhuset på renovering Minskade årskostnader med kr per år

27 Ekonomisk jämförelse Isolera vinden Kostnad isolering: kr Besparing/år: kwh Besparing/år: kr Renovera fönster Kostnad renov. fönster : kr Besparing/år: kwh Besparing/år: kr

28 Olika värmekällor El Fjärrvärme Ved Pellets Värmepump Solvärme

29 Elvärme Direktverkande el kan kompletteras med t ex pelletskamin, kakelugn eller luft-luftvärmepump Vattenburen el konverteras lätt till fjärrvärme, värmepump eller pelletspanna Gamla termostater ger ojämn värme Systemet kan kompletteras med ett automatiskt styrsystem för jämnare temperatur och lägre energikostnad

30 Fjärrvärme Finns i de flesta större tätorter och städer Ett bekvämt uppvärmningssätt utan arbetsinsats Ofta lägre kostnad än olja och el Fjärrvärmeverken bränner ofta flis, pellets och sopor Fjärrvärmekunden har fått ökade rättigheter i och med ny lag

31 Vedeldning Förnybart bränsle Modern miljögodkänd panna, ackumulatortank, torr ved och hög lufttillförsel => låga utsläpp av miljöskadliga ämnen Låg driftkostnad

32 Pellets Förnybart bränsle Tillverkas av skogsavfall och sågspån Typhuset använder 5 6 ton pellets/år Byt till pelletspanna eller pelletskamin Mindre arbetsinsats jämfört med ved Pelletskamin kan installeras som komplement vid direktverkande el

33 Värmepump Värme från berg, jord, luft eller sjö överförs till husets värmesystem En bergvärmepump täcker % av husets behov av värme och varmvatten Komplement till andra uppvärmningsformer Låg arbetsinsats Låga driftkostnader jämfört med el och olja Inga miljöskadliga utsläpp Relativt hög investeringskostnad

34 Solfångare Solfångare kan ge kwh/år Ger tappvarmvatten under sommaren Kräver ackumulatortank Komplement till andra uppvärmningsformer Låg arbetsinsats Ingen energikostnad Ingen miljöpåverkan

35 Ekonomisk jämförelse Fjärrvärme Pelletspanna Bergvärme -pump Solvärme Ved Investeringskostnad kr kr kr kr kr Minskad energianvändning 570 kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år - Minskade årskostnader kr/år kr/år kr/år kr/år - Minskade utsläpp av CO kg/år kg/år kg/år kg/år

36 Ventilation

37 Ventilation Förbrukar energi men ett måste för gott inneklimat 0,5 oms/h krav vid nybyggnation Självdrag, frånluft och FTX är vanligast i villor

38 Självdrag

39 Frånluftsventilation

40 Frånluft med värmepump

41 Från- och tilluft med återvinning (FTX)

42 Mögellukt i var 10:e villa

43 Bygga och renovera

44 Bygga till och renovera Tänk långsiktigt! Vattenburet värmesystem ger flexibilitet Passa på att förbättra huset! Utgå från det befintliga huset Går nuvarande system att bygga på? Värmesystem Ventilation Klimatskal

45 Renovera tar tid och kostar pengar. Långsiktiga lösningar och hållbara material.

46 Grunden Värme Ventilation Taket Solfångare? Isolering Väggar Golvvärme Fönster

47 Tilläggisolerad vind Lösull: 35 cm på 135 kvm Pris: kr med moms, utan byggarbete

48 U-värde U-värdet är ett mått på hur väl en byggnadsdel isolerar mot värmeförluster. Det mäts i Watt per kvadratmeter och grad, W/(m 2 K). U-värdet 1 innebär att byggnadsdelen läcker ut en watt per kvadratmeter av byggnadsdelens area vid en grads temperaturskillnad. Ju lägre U-värde desto bättre värmeisoleringsförmåga!

49 Klimatskal I nybyggda småhus är följande isolertjocklekar vanliga: Vindsbjälklag 500 mm (U-värde 0,1) Ytterväggar 300 mm (U-värde 0,16) Snedtak 400 mm (U-värde 0,13) Golv mot mark 150 mm (U-värde 0,19) I ett 70-talshus ligger ofta 15 cm isolering på vinden!

50 Tilläggsisolera vinden + Relativt enkelt + Billigt + Spar mycket energi + Svalare hus på sommaren - Fuktproblem kan uppstå - Tar plats på vinden

51 Stoppa den fuktiga luften Här kan fuktig luft tränga upp i vindsutrymmet. Vid tilläggsisolering blir vinden kallare och risken med fukt ökar. Täta!

52 Tilläggsisolera väggar Passa på när fasaden ska bytas ut! + Spar mycket energi + Minskat drag - Stor åtgärd - Kan påverka husets utseende negativt - Fuktproblem kan uppstå Invändig isolering ger en kallare vägg med ökad risk för fuktproblem

53 Tilläggsisolera källare Passa på när du ska dränera om runt huset. + Lönsamt om källaren värms upp Invändig isolering i källare är en riskkonstruktion! Utvändig isolering (pordrän/isodrän) Invändig isolering med plåtregel och luftspalt

54 Byta fönster +Minskar kallras/förbättrat inomhusklimat +Minskar buller utifrån +Kan ge minskat underhållsbehov -Tveksam ekonomi

55 Renovera fönster (med energiglas) +Minskar kallras/förbättrat inomhusklimat +Påverkar inte utseendet på gamla fönster +Minskar buller utifrån +Relativt låg investering

56 U-värden för fönster 2-glas fönster 3,0 Äldre 3-glasfönster 2,0 Högisolerat fönster 0,9 Renoverade fönster 2-glas där inre glaset - ersätts med ett energiglas 1,8 - ersätts med en dubbel isolerruta med argonfyllning 1,4

57 Bygga nytt Tänk långsiktigt! Bra klimatskal Flexibel värmelösning Hållbara material Värmesystem Ventilation Klimatskal

58 Ställ krav vid nybygge Grund Välisolerad grund med U-värde under 0,13 W/m 2, K Väggar U-värde under 0,15 Undvik köldbryggor Lufttät konstruktion Tak U-värde under 0,12 ( cm isolering) Lufttät konstruktion Huset ska vara tätt och andas genom ventilationen! Fönster Välj energiklass A ( U-värde 0,9) Begränsa fönsterytan till max 20 % av golvytan Dörrar U-värde lägre än 1,1

59 Boverkets energikrav-nybyggnation

60 Lågenergihus Passivhus Nollenergihus Plusenergihus

61 Lågenergi hus/passivhus Mycket bra isolering i klimatskalet (väggar, golv, tak, fönster och dörrar) Tätt! Ventilationssystem där värmen i den utgående luften tas tillvara och används för att värma den nya luften och för att värma varmvatten Värms till största delen av människor och värme från apparater i hemmet Passivhus ska uppfylla fastställda krav på energibehov. Behovet av energi ligger på ca kwh/år! Passivhus i Lidköping

62 Nollenergihus/Plusenergihus Krav för Nollenergihus Utöver kraven för passivhus så ska summan använd energi vara mindre än eller lika med summan producerad energi under ett år. Plusenergihus Producerar mer energi än de använder. Energi produceras exempelvis via solceller på taket. Mer info om energieffektiva hus: Villa Åkarp

63

64 Lästips Värme i villan - Energimyndigheten Att tilläggsisolera hus - fakta, fördelar och fallgropar, Energimyndigheten Att bygga energieffektivt fakta råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar, Energikontoret i Skåne

65 Lite fler lästips Energieffektiva småhus En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt. Energiboken Energiboken från Byggnadsvårdföreningen. För dig som vill spara energi och pengar utan att förlora själen i ditt hus.

66 Belysning

67 Ekodesigndirektivet Glödlampor förbjuds inom EU, de är för ineffektiva!

68

69 Energimärkning vid inköp av vitvaror Alla vitvaror ska enligt lag vara energimärkta Skala från A till G, där A är bäst A++ bäst på kyl och frys Om du inte hittar energimärkningen fråga återförsäljaren

70 Energi = Effekt x tid Effekt Val av ljuskälla Val av armatur Placering av belysning Lokalens färg och utformning Spänningsreglering Dagsljusreglering Tid Beteende Tidstyrning Närvarostyrning

71 Belysning påverkar miljön Tillverkning 5% Drift 90% Skrotning 5%

72 Minska din energianvändning Anpassa belysningen till behovet Reglera belysningen Rätt val av ljuskälla Välj effektiva armaturer Underhåll belysningen

73 Märkning av lampor På lampförpackningar ska det bland annat finnas Energiklass Medellivslängd Ljusflöde Färgtemperatur Färgåtergivning Upptändningstid Antal tändcykler Mått Om lampan är speciellt utformad för att klara kyla, till exempel utomhus, eller värme, till exempel i en bastu, ska det framgå av lampförpackningen. Det måste finnas en varning på lampförpackningen om lampan inte är dimbar. För lågenergilampor måste kvicksilverhalten anges i milligram (tusendels gram).

74 Lampguide

75

76 Mobilappen Lampguiden Med mobilappen Lampguiden till hands får du hjälp att hitta rätt lampa och tips på belysning för olika rum och olika funktioner. Lampguiden innehåller: Förslag på energieffektiva lampor. Inred med ljus - hitta rätt belysning utifrån rum och funktion. Omvandla från watt (W) till lumen (lm). Hjälp att tolka informationen på lampförpackningen. Återvinning och miljö - alla lampor ska lämnas till återvinning. Reklamera lampor - klaga hos butiken om du inte är nöjd, spara kvitton

77 Lysdiodslampor LED + Mycket energieffektiva, använder 1/5 el jämfört med en glödlampa + Lång livslängd. Upp till 50 gånger längre än en glödlampa - Dyra - Varierande kvalitet Byt ut spotlights Halogenspotlights är populära. Undersök om det går att byta ut halogenlampan mot en LED-lampa som drar mycket mindre el. LED-spottar, 3 x 1,8 W. Alternativet hade varit halogenspottar på 3 x 20 W

78 Lysdiodslampor LED Utomhusbelysning, LED 3 W

79 Julbelysning Om en miljon hushåll har varsin fönsterstjärna, ljusslinga och juldekoration kan de tillsammans spara cirka 41 miljoner kwh på att välja belysning med lysdioder, LED, istället för glödlampor. Det motsvarar eluppvärmningen av villor under ett helt år.

80 Mer information Kontakta kommunens energirådgivare

81 Energismarta tips!

82 Se din energianvändning i ett helhetsperspektiv Energitillförsel 8. Elräkning 9. Nytt energislag? 10. Transporter 1. Uppvärmning 2. Varmvatten 3. Apparater i viloläge 4. Matlagning 5. Matförvaring 6. Belysning 7. Disk och tvätt Annan energianvändning Energianvändning i hushållet

83 Äntligen! 11 grader. Energiråd 1: Inomhustempera tur Sänk inomhustemperaturen 1 grad och minska uppvärmningskostnaden med cirka 5 procent. Öka elementens effektivitet genom att flytta möbler som hindrar värmen.

84 Energiråd 2: Varmvatten En tiominutersdusch om dagen kostar upp till 1500 kronor per år. Med snålspolande duschhandtag kan du halvera vattenanvändningen. 23 sekunder! Sätt varmvattenberedarens maxvärme till 60 grader.

85 Energiråd 3: Apparater i viloläge Apparater i stand-by läge använder el i onödan. Aldrig mer stand-by, lilla vän Detta gäller TV:n och alla apparater med fjärr-kontroll, men också transformatorer och batteriladdare i vägg-uttag. Denna tomgångsförbrukning är en onödig kostnad. Stäng av dem!

86 Det här har de aldrig vågat göra i TV:s matprogram Energiråd 4: Matlagning Vattenkokaren förbrukar en tredjedel av energin jämfört med en spisplatta. Kastrull med lock förbrukar en tredjedel av energin jämfört med kastrull utan lock.

87 Energiråd 5: Matförvaring Kyl och frys är riktiga energislukare eftersom de står på jämt. Det lönar sig att köpa energisnåla vid utbyte. Rätt temperatur och avdammad baksida håller energiförbrukningen låg. Energiråd 6: Belysning Lågenergilampor är fem gånger effektivare än glödlampor och håller tio gånger längre. Du sparar cirka 200 kronor för varje glödlampa som du byter ut. Energiråd 7: Disk och tvätt Full disk- och tvättmaskin och låg temperatur ger lägre energiförbrukning. Torktiden minskar för tvätten om centrifugeringen görs med högt varvtal.

88 Energiråd 8: Elräkning Vår elproduktion ger stora miljökonsekvenser. Genom att välja el som är producerad med förnybara energikällor, t ex Bra Miljöval-märkt el, kan du göra en insats för miljön. Se över ditt elavtal och välj elleverantör aktivt, så kan du minska både kostnaderna och miljöbelastningen. Energiråd 9: Nytt energislag? Om du bor i hus och värmer det med el eller olja överväg att byta. Installation av värme-pump, pelletsbrännare, solfångare eller anslutning till fjärrvärme lönar sig ofta och kan ge en stor miljövinst. Energiråd 10: Transporter När du kör bil, kör mjukt, och minska bränsleförbrukningen med upp till 20%. Om du kan välja, så ta tåget, som är mer än 50 gånger energieffektivare än flyget.

89 Vad kan du göra? Ta reda på din energiförbrukning Se över energianvändningen Kontakta energirådgivningen

90 Den billigaste och miljövänligaste kilowattimmen är den man inte använder.

91 Ta hand om ditt hus - Checklista Vinter Kontrollera hur varmt är det är inne. En grad extra ökar uppvärmningskostnaden med ca 5 %. Frosta av frysen. Dammsug baksidan av kyl och frys. Rengör luftfiltret på luftvärmepumpen. Rengör ventilationsdonen. Kontrollera skarvar och tätningar i våtrum och åtgärda vid behov. Bildas det mycket istappar från husets tak? Då det läcker ut mycket värme genom taket som smälter snön. Risk för frostskador och dålig energihushållning. Bildas imma på fönstren, kontrollera och åtgärda. Kontrollera att brandvarnare finns på plats och fungerar.

92 Energi- och klimatrådgivare Mats Brengdahl Magnus Reidén Rådgiver allmänhet, företag och organisationer i Lindesberg och Nora

93 Frågor och svar

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 4/3-2015 Fastighetsbeteckning: Havsfrun 7 Adress/ort: Svängen 14, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-27 Fastighetsbeteckning: Nykterheten 1 Adress/ort: Kilingev 11, Glimåkra Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Innehåll. Vad är Energijakten?... 3. Tack!... 3. Ett bekvämare inomhusklimat... 4. Sol och ved i gammal gård... 6. Energisatsning för framtiden...

Innehåll. Vad är Energijakten?... 3. Tack!... 3. Ett bekvämare inomhusklimat... 4. Sol och ved i gammal gård... 6. Energisatsning för framtiden... 1 Innehåll Vad är Energijakten?... 3 Tack!... 3 Ett bekvämare inomhusklimat... 4 Sol och ved i gammal gård... 6 Energisatsning för framtiden... 8 Värmen ur berget...10 Kamin på önskelistan...12 Det är

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 10/6-2015 Fastighetsbeteckning: Öppinge 2:17 Adress/ort: Öppinge Ängamossen 719, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

Energideklaration Tuna 8:145 Riddarvägen 150

Energideklaration Tuna 8:145 Riddarvägen 150 Energideklaration Riddarvägen 150 Sari Cederlöf Åkersberga 1 Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 3 Genomförande... 3 Besiktningsuppdrag: Uppvärmningssystem:... 3 Allmänt... 4 Beskrivning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 10/6-2015 Fastighetsbeteckning: Jonstorp 1:5 Adress/ort: Jonstorp 710, Eldsberga Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-07 Fastighetsbeteckning: Blåslampan 1 Adress/ort: Bågfilsgatan 17, Tygelsjö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Ordlista. 8/19/2014 Energimyndigheten - Ordlista. http://www.energimyndigheten.se/press/ordlista/ 1/11

Ordlista. 8/19/2014 Energimyndigheten - Ordlista. http://www.energimyndigheten.se/press/ordlista/ 1/11 Ordlista Vad är en effektvakt? Vad innebär U-värde? Vad har jag en ackumulatortank till? På den här sidan får du förklaringarna till dessa och många andra knepiga ord. Klicka på första bokstaven i ordet

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL PRIS 29 KRONOR MarS 2013 SVERIGES MEST LÄSTA TIDNING OM ENERGIEFFEKTIVT OCH MILJÖSMART BOENDE VÅRENS FÖNSTERSPECIAL Bygga nytt och renovera KliMatSMart I KÖKET frånluftsvärmepumpen PÅ FRAMMARSCH golvvärme

Läs mer