_2 Erik J., Rpdaktör, Riddareg.35 & 87, O.Dj. _2 And., Tjåuetem. i Sv. Turistfören., Birgerjarl~g:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "_2 Erik J., Rpdaktör, Riddareg.35 & 87, O.Dj. _2 And., Tjåuetem. i Sv. Turistfören., Birgerjarl~g:"

Transkript

1 806 ~ Oxelgren. G. Bä. Oxelgren -Palm. E., Ingenjör, Prästgårdsg.25, 1 Palin; 2 Pallin; 3 Pahlin. Oxenstierna, V. H. G., Frih., Sjökapten, Kata- _2 J. O., Grossh., firma Stockholms Kolimrina Bang. 42 Al, Bä.; a. t. Söder port, Karlbergsväg. 24 u, Va.; a. t. Vasa - Bengt G., Grefve, v. Häradshöfd., Si- 1060, r. t bylleg. 38, O. " _1 Hj. E. Otto, e. o. Kammarskrifvare i K. - Siri, Grefvinna, f. Wallenberg, Sirishof, Tullverket, Söderrnannag, 7II, Bä.; r. t. Djurgården & Co G Speditionsaktiebolaget, Norr- _2 H. N., Kapten v. V. V. K., Konsult. ing., landsg.' 8 & 10, G.; r. t , a. t: Hofslagareg. l, tr., O.; 'r. t. Norr 16469; telegrafadr.:»rpeditionsbolag,ll A. I., Änkefrih:a, Par kg. 4, O.. Pallin, E. V., Med. Doktor, Invärtes, spe- Oxygenol Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; cielt nervsjukdomar, köns- o. underlifsa. t~ 12898, r. t sjukdomar, Kungsg, 60JI O.; Riks- o. allm. tel _2 Erik J., Rpdaktör, Riddareg.35 & 87, O.Dj. P. _2 And., Tjåuetem. i Sv. Turistfören., Birgerjarl~g: 97 II, Va.; r. t P l F'd F U l d 47 TT t _I Emilie,.Änkefru, Södermannag. 71I 1 ss., aa ZOW, 1'1 a, ru, p an sg.,ra.; a.. r. t ' Pallas, Hotell (inneh, Fru Caroline Borg), Paasonen, K., Målare, Kungstensg. 29:.. Va. Klarabergsg. 37, O. Paban, Torsten F. F. J..åfdeln-chef, Söder- _ tryckeri, Odeng.69, Va.; r. t ,, marmag. 4~Il\~0. a. t E., Agenturer, S~J.amg. 5, Va.;. a. t Palm, G.. E, Aktuarie, Badstug. 5'Il, ss., - Agnes, Fru, Stjärng. 5, Va., a. t. Norr a. t. Söder '.. _ C. Y. Apotekare, Tottvägen Il, Råsunda. - Ernst, Sadelmakare, Danviksg, 7, ss; _ P. A:, Bildhugg., Värtan; tel. Värtan 9,!t. t bast. Rensg. 8, Va.. Pabelick, Franz A., Köpman, Engelbrektsg. _ Agard, Dir., Bragevägen 5, O.; r. t. 35, O , a. t. Vasa 12389' Pacific, A.-B., S:t Eriksg. 95, O. _ C. U., Dir., Strandvägen 57, O.Dj. Pacifist-Orden, Norrtullag. 8 BIII, Va.; r. t. _ F., Direktör, Inedalsg, 6, O.; r. t , a. t _ Gustaf R, Dir-assist., h. Drott 13; Li- Packhus inspektionen, se Tullverkets lokal- dingö Villast.: r. t. Lidingö 253. förvaltningar: r. t _ J. A. Disp., S:t Eriksg. 14, O., r. t ; Paeren, L, Fröken, Luntmakareg. 99, Va.,ko~toret tel. Ulfsunda 106. "7' Maria, Fröken, Luntmakareg. 99, Va. _. Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. - Titus, Konsult, Ing., Tavastg. 26 A I, So.; _ Eva, Fru, f. Ramsay, Västmannag. 12, a. t. Söder Va.' a. t Pagel, Axel, Grossh.)..kontor o. lager St. Nyg.. _ Maria; Fru, Heleneborgsg. 4, Bä.; a. t. 33, Si.; bost. Btnreg, 60, O. Söder Pagrotsky, Is., Köpman, Kungstensg, 10, Va. _ Anna, Fröken Beridarebansg. 23 BlI, O.; Pahlen, K. G., Tjänsteman, Tavastg.45, Bä. a. t ' Pahlin, se Palin. _ Sonja, Fröken, Manicurist, Hagag. 54, Va. Pahlm, se Palm. _ Anders A., Handl., Ringvägen 19, Bö.; Paketpostexpedition, se Postkontoret. a. t. Norr 13269, r. t. i!2608. Palander, Louis, Fruktaffär, Vasag. 44, O. _ E. A., Handl., Birkag. 141, Va.. Imp, o. export af frnkt. _ Ernst Handl., Birkag. 14, Va.; a. t. Norr - EHo V.. M., Änkefru Braheg. 51, O.. 330'71..o.-. Carin, Qfverst:a, Valhallavägen 37, O.; _ Filip, Handl. (spec.-), Odeng 69 1n Va.; a. t. a. t. Österm Norr 5449 bost. Dalag. 42,Va. Palatine's Generalagentur, Brandförsäkr., _ Hild. Ing., 'konsult., SniCkareg. 5, O.; Gösta Lindberg, Greftureg. 1, O. a. i Palen, N. A., Målare o. Lackerare, Beridare- _ K. J. M., Ing.,Kungsholms hamplan 3, O. bansg. 21, O. _ A. A, E., Kapten, Norrtullsg. ~8. Va.. " - R, Kapten, Karlbergsvägen 52, Va. l Palm; 2 Palhn; 3 Pahllll. _ K.T., Kapten, Regering-g. ~2. O.; r. t _I GÖstaF:;-Fil. lic., Södermannag. 7II, Bä.; - 'Lotten, Klädsömmersk a, Skeppareg, 31, r. t a O.Dj. / A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20 Se annons' å sid. :27.

2 ; Palm-e-Palmer. 807 Palm, B., Löjtn., Birgerjarlsg. 601I, (J. Palmblad, C. E., Inkasser. v. Sthlms Gasv., ' _ Signe, Modevaror en gros, Västerlångg. Inedalsg. 19 1v, C.. l4ill;' St.; a, t. Norr O. O., Skoaffär, Flemingg. 41, C.; bost. _ 4ug.;Red, för Tidn. Appell, Vikingag. Drottnillgholmsvägen ) 1, C. I 28\ (f. a. 18), Va.; a. t , r. t. Palmborg. H., Löjtn., Birgerjarlsg. 108, Va. '~ Vasa 14'17. - B. M. M., Musiklära, Döbelnsg.23, Va. _ C; M., Redaktör, Grefmagnig. lfr, (J.Dj. - P. A., Pastor, Döbelnsg. 231.Ya. _ Hugo, Redaktör, Flemingg. 53AII, C. - E., Karlbergsvägen 74, Va.'. _ J. Paulus, Redaktör, Karlbergav. 841, Va. Palmcrantz, J. M., Godsäg., Braheg, 46, (J. I' -s, G. T., Eftr. (Paul Persson), Skomakare, - G. H:son, Ingenjör, Parkg. 121~1,C. Kungl. Hofleverantör. Hamng. 9, C.; - P. N., Kamrer, 'Parkg. 12 1v, C. a. t. Norr H.,.;Kontorist, Valhallavägen 49, (J. A. F., Skrädderiaffär, Drottningg. 11 1, - S., Ankefru, Parkg. 12 Ill, C. " '.C.; innehafvare Ankefru Ebba Palm Palme, J. H., Bankdir., Svalnäs. Djursholm. och John Bellman.., - Sven, verkst. Direktör i Llff-bqlaget _ Erik, Stadskommissionär, Oatermalmsg. Thule, Riksbanksfullmäktig, Öster 84 'AlV" (J.; l'. t , a: t. Vasa2125. malmsg. 57, (J.; r. t. 6900, C. A" Styckjrink., Svea Art. reg. kasern, - Ingegerd, Fil. lic., Aman., Dir. förs,:,enska Sthlm 5. ' A. B. Karl Fazer, Baldersg. 5, Ö;!;. t. - F., A.-B., Textiler en gros, Mästersamu elsg.'67, C.; r. t Annie, Fru, Birgerjarlsg. 39 1V, Va.; r. t. - Ax!'l H. U., TjäJDstem., Karlbergsvägen Ill, Va.; r. -tj Gunnar, e. o. Hofr.-not., Östermalmag. _ Ernst, Tjänstemhn, Ostgötag, 33 Ill, Sö. 57, (J.; r. t , _ (Pa~lm), Ever.~,Tiulltjänstem.,Asög.102A, - Gustaf', f. d. Intendent i Sv. liff~~säk. So.; a. t. Soder rmgsanst. Oden, Greftureg. 30 B,(J. _ C. G., Tågmästare, Högbergag. 72, Sö: - Carl Aug., Köpman, Sibylleg. 39II, O. _ Bernhard, Vakttn. i Förs. A.-B. Skan- - Aruelie, Postexp, i Generalpoststyr., Si-, dinavien, Nor~~ackag. 2 1V, Va. bylleg. 39 Il, O.... _ Fr., l:e Vakt~:J~rand-. o. Olycks!t:'örs. - Alfred, inneh. af Skrä?derifirman J. Pal- A.. B. Bkandlnavien), Sigtunag, 9 o. g., me, Drottnmgg. 32" C.; bost, Tekno- Va. I logg. 11 r, Va. - ' -'- J. V., Vaktm., Stigbergsg. 35, Sö. - A., f. d. Tågrnäst., Knngstensg. 59, Va.! _ Anna K; Änkefru, Tegnerslunden 10, - J., Uniforms- o. Civilskrädd., Drott- Vq:. ningg. 32 1, C.; a. t. 8546, r. t _ E., Ankefrc, Rådmansg. 1611, (J. - & Co, Sibylleg. 39 Il, (J.; I'. t Ebb~, 4:nkefr.u, ~:la Brog. 51 A Il, C. Palme, Tage, Diakon, Helgalunden s, Sö.; - H. E., Ankefru, Hurbrunnsg. 47, Va. a. t. Söder C; A., Nybrog. ~6,,o.. Palmen, A., Dir., Låugholmsg. 11, Sö. Palmrer, K, yr., rll. dr, Professor VId K. _ A. M:,,)ngenjör, Tekn. fabr., Riddareg. ~ekn. Hogskol., Stureg. 60, (J.; r. t , O.Dj.; r.t a. t , - se afven Palmer. Palmer, A. W., Inspektör, Dalag, ,Va. Palmbe.rg, Aug.,.~andelsres., Nytorgsg. 21 B, Palmer, K. A. E., Md.-chef, Engelbre~tsg. So.; a. t. Soder (J Arvid, Hand!., L:a Glasbruksg. 23, Sö.; _ Agn~r Aug. Arkitekt Greftureg. 3 O.", a. t. Söder.~ 17. a. t. Öste;m ',, - C. A., Posttjänstem., St. Glasbruksg. - Bror Banktj:man Folkungag /2 tro. 40. n 'b,.sö.. Sö:; a. t. Söde~'3914..,. J - Mana, ~nkefru, Ostermalmsg. 14 B', O.; Palmer & C(), Byggnadsfir~a, inneh. J. Pa1- a. t. Osterm. 15 2::\. I' - Palmblad, K. G., Banktjänstem. Roslagsg. mer o. L'. Holmkvist, Hökensg.l0, Sö.; 21 Va. - a. t , r. t; ' r-r- Aug~sta, Fru, Roslagsg. 21, Va.. Palmer,John,Byggnadsin:g.,Hökensg.10 m,sö. _ Carolina, Fru, Sibylleg.38 1v,(J.; 'Ii. t D. V., Faktor, Grubbsg, 9; C. _ Berta, Fröken, Sibylleg. 381V, (J.; r. t. - Ebba, Frukt'l o. Blomsterhandel," Fle- ' mmgg. 33, C.; a. t _ P. O. V.,' Försäkr.-tjänstem., Österlångg. - Alva, Fröken, Torsg. 52 1, Va.., 14, St. - O. M. f. d. Godsäg., Skeppareg. 35,O.Di- -; &; Wassberg, Glas- o. porslinsaffär, Mä- - Ingegerd, Lärar-a, Uplandsg.45,1ll, Va.; stersamuelsg. 14, C. a. t '. - STOCKHOLMS-TIDNINGEN. Rn.n.on.s_a f STOCKHOLMS-TIDNINGEN.

3 808 Palme -Palmqvist. Palme, F. L., Målare, Skärgårdsg. 15, St.; Palmgren, Joh., Sadelmakare, lager af vagnar bost. s. g. 8 B. och eadelrnakerlarb., Sibylleg. 17, O.; - Hjalmar, Målare, Vikingag. 11 A, Va.; a. t. 73, r. t a. t. Vasa Gust. G., Sjökapten, Petersberg 2, Frid- - A. G., Tulltjänstem., Hökensg. 91, Sö.., hems villast., Mälarhöjden. -. K., Verlfm., Drottningholmsvägen 15, C. - J. G., Skräddare, Jakobsbergsg. 34, C.; - A. E, Å1).kefru, Drottningg. 85, Va. a. t. Brunkeb Amalia, Ankefru, Folkungag. 103, Sö. - Axel, Tandläkare, BibHoteksg. 5, C., ing. - se äfven Palmsar. fr. Mästersamue lsg.; mottagn. efter öf- Palmers Eftr., P. A., Boktryckeri, Sannings- verensk.; a. t. Norr 11600, r. t vittnets exp., Kungsg. 80 H, C.; a. t. - Simon, Teol. o. fil. kand., Flemingg. Norr , C.; a. t Palmers, Svante, Dir., Sibylleg. 9, O.; r. t. - EHn, Ankefru, Karlbergsvägen 66 AV, Va , a. t. Österm J enny, Ankefru, Valhng. 15, C.; a. t. Palmeth, Elsa, Kassörska, Tunnelg. 23 1II, C.; Brunkeb a. t Rob., Riddareg. 39, O.Dj. Palmgren, Martin W., Banktjänstcm., Grön- Palmgrenska Samskolan, Kommendörsg. 34, dal, Liljeholmen. ' V.Dj.; kl /211 f. m.; r. t , -. Sam, Banktj,änstem., Kommendörsg. 12, a. t O.; a. t. Osterm Palmlöv. Gust. Alb., Accidenstryckeri, Må..- A. E., Barnm., Triangelvägen 38, Enskede. stersamuelsg. 40. C. - E.r:~ t~li~~o~ling~njör, Seheeleg. 5, C.; 1 Palmqvist; 2 Palmquist; 3 Palmkvist. - Axel. Direktör, Karlbergsvägen 47 A, _1 J. I., Bokh., Flemingg. 51, C. Va.; r. t _2s,P.,Aktieb.,Boktryckeri:Ga.lvanisk anstalt - G., Direktör, 'I'omtobog. 27, Va, och Stereotypgjuteri, Sveavägen 19, C. - Robert, verkst, Dir. i Pappersmasseför- _2 O. E., Byggn.-ritare, Nybrog, 39. O. bundet, Nybrog. 11 A, O.; r. t Gustaf, Direktör, Malmtorgsg. 2'1, C.: - N. U. E., Fil. mag., Kammakareg.12, Va. bost, Kungsg, 701'1, C. - Ellen, Fru, Cigarraffär. Flemingg. 36, _2 Per, Dir., Hofslagareg. 31II, C.; r. t C.; a. t. Norr 116. _1 -Johansson, Kerstin, Droskäg., Västman- - Hilda Amalia, Fru, Uplandsg. 25 u, Va.; nag. 89, Va.; a. t. Norr 2143? a. t _2 Elin, Fru, Tyskbagareg. 3Il, O.; a. t. - Hilma, Fru, Odeng. 23, Va.; r. t Österm Mathilda, Fru, Hagag. 9 1, Va. - _1 Hanna, Fru, Dannemorag. 41II, Va.; r. t. - H., Fröken, Karlavägen 47 BIV, O. Vasa J. W., Fröken, Torsg. 56. Va. _1 Math., Fru, Kappsömm.a, Riddal'eg. 3, O. - Maria, Fröken, Katarina Bang., 26, Sö. _2 Maria, Fröken, Gymnastikdir., Hollända- - Oscar, Hand!., Mästersamuelsg. 41, C. reg. 21 A III t. v., Va. - C. A. O., Husäg., Luntmakareg. 39 & 41, C, _1 A., Hand.vres., Valling. 30, C. - N., Ingenjör. Varfsg. 14, Sö. _2 Gust. A., f. d. Hotelläg., Drottningg. 91, - K. G., Kontorist, Birgerjarlsg. 12, O. Va.; a. t. Vasa 55,16; sommarbost. a. t. - Axel, Kont.-chef, Hornsg '1, Sii.; r. t. o. r. t. Lännersta 74. _ ~1 F. M. S., Kont-skrif., Surbrunnsg, 28, Va. - C. H., Köpman, Helsiugsg.t Ll,,Va.; a. t. _1 Hj.,Köpm.,Hornsg 1RO.Sö.;a.t.Söder Vasa _2 Aug:a, Lärar-a, Holländareg. 21AIII, t. V. - Frida, Majorsänka, TegllElrsg. 1, Va. Va. - G. Einar, Notarie, Valling. 15, C. _3 Erland, Lärov.-adj., Regeringsg. 83, C. - Oscar, Ombud för S. Gumaelii Annons- _2 A., Målare, Dalag. 30, Va.. byrå, Blasieholmstorg 12 Il ö. g., C. _2 & Co, M. (Hj. Wennerlund), Parti affär, - Carl O., A.-B,)!., Omslagspapper, pappers- Malmskillnadsg. 17, C.. påsar o. bindgarn engros. Tillvel'kn. _1 Je. G., Skräddare, Grefg ö. g., O.Dj. af papperspåsar,,kungsholmsg. 12, C.; _1 Carl, firma Stockholms Nya Bleck.. & r. t Plåtalageribolaz, fabrik Lästmakareg. - H. L., Postkontr., f. d. Revisor i Sthlms 28, C.; se annons sid. 32. stads Brandförs.-kontor, Al'tillerig. _1 Carl, inneh. af firman Sthlms Nya Bleck- 28 A, O.Dj. & Plåtslageribolag, Lästmakareg. 28, - Herman, Regeringsråd, Sköldungag. 2, C.; bost. s. h. O.; a. t. Norr 19277, r. t _2 EHn, Tapisseriaffär, Drottningg.71 A, C.; -_ Ida, Rektorska, Styrmansg. 32H, O.Di, a. t. Norr JöNKöPINGS JURIDISKA. o DYRA ----~----- J S H A M N G A T A. N I S --- _

4 '- l Palmq vist - Parsons Palmqvistj 2 Palmquist: 3 Palmkvist. Parasttlelda, Aktiebolaget Stockholms, -'---'----"c:..::.-.--:-,-=-:~::-~~-'---=-:=-=~.:.:.-- '.mattpisknings- o. desinfektions anstalt, _, E. G. A., Tillskärare, 'I'orkel-Knutssonsg. Hagalund; a. t. 8799, r. t A, So. Parfumerie Ideal, C. Toll, Drottningg. 81A. _2 J. W., Tjänsteman, Sjötullen, Långholmen. Va.; a.t _2 Sixten, Tjänsteman i Jämv.styr., Drott- -La France, Västerlångg. 10, St. ningg. Sl'A IV,Va.;. a. t. Brunkeb Le Coq, Aktiebolag, Repslagateg. 5 B, ss; _, J. E. L., Uppbördsman i 7:e roten, Bla- r. t sieholmsg. 1,' 1'/2 tr., C.; a. t. Norr - Louise, Ynglingag. 11, Va.; r. t;' 10146, a. t _2 Wil~elm, Östgötag.43'V, so. s: Parisienne (inneh.. Helene Lundvall), Palmroth, Theodor, Uppsyningsman, Cen- Birgerjarlsg. 12, O..', tralfäagelseb, Långholmen, Sthlm 2, Parfymaffären Marguerite, Odeng. 42,. Va. Palmstierna', E. K., Frih., Envoye, Svensk - Pompeia (inneh, F:ru Hildur. Hulten), Minister i London, 27 Portland Place, Greftureg. 13, O.; a. t. 2827, p( t. London, W. 1.. o.sterm.5jo; inneh:s bost. Sibylleg. 49, _ N. H., Frih., Kapten, Grefg. 4, O.Dj. O.; a. t. Ostorm I -;- G., Frili.:, f..,d. Kommendörkapten, Val- - Sigrid Hagelin, Nybrog. l5b, O.; a. t. hallavagen 15, O.; r. t. 72~ _ E. V., Frih.a, Baldersg. 5, O. Parfymeri Estrella,.Mimmi Cederholm, Kar-. Palmu-Ericsson, Anna, Ankefru, Linneg. 3S, lavägen 63, O... O.DJ.; a. t. Norr Parfymeri F. PauU, A. R., se Pauli, F:, Pannrensnirl'gsaktieb., Sthlms Elektr., se Parfymeri, A.-B. Sthlm s Elektr. Pannrensningsaktieb. Parfymmagasinet, inneh, Constance Ma~m- Panoptikon, se Svenska Panoptikon. ström, Norrlandsg. 15 A, C. pantban.,k,. Pantlåneinr., se under resp..nam~ 1 Pariserbasaren (Math. Alm), Hrimlegårdsg. 1.1'antbelanrng, A:-B., Jungfrug. 11, O.; fili- 19, O., a.t. Norr 16990; Götg.17, Sö., aler: Fleminzg, 52, C.; TOI~tebog.14, a. t. Söder 13447; Odeng. 71, Va., a.t. Va., o. Långholmag. 24, ss. Norr Pantzar, G. G., Afd. chef, Grubbsg. 9, C... _ Filip, Heleneborgsg, 15 B, So.: a. t. Söder Pariserblomsterhallen, Fru Emilia Johans son, Brunnsg. 21 A, C.; r. t o. Pantzerhielm, H. E., Kapten, Florag. 21, O. Norrv Anna. Öfverstinna, Jungfrug. 371, O. Pariserdepöten Rex, Gummiaffär, Smålandsg. Pape, John, Hofr-not., Holländareg. 21 BlI, 15, postbox 50, Sthlm 1; a. t Va.'; r. t. Vasa: 840. Parisermagasinet, St. Vattug. 5, C. (midt för Papetypi, O. Petrelius, Arbetareg. 33, C. Tennstopet); a. t. Norr 643S [Parisienne, La, Modemagasin, inneh.. Fru. Pappersaffären Svenskt Papper, Re'l AIda Björnqvist, Greftureg. 46, O.; r. t. presentant för Brusafors-Hällefors Pap persbruk',. Drottningg.' 40, C. Papper för Park, Sigrid, Fru, Handtverkareg.1S& 20, C. Bokförläggare och Boktryckerier, Om- - Curt W., v. Konsul v. Rumän. leg., Handtslall'spapper m. m.'. I verkareg & 20, C. ~_ _.-. -i Park-Cafeet, V.Trädgårdsg. 4, C., (ing. från Papperskompaniet Ludv. Rahm, A.-R, V. Kungsträdgården); a. t Trädgärdsg. 19, C.; r. t. 7627, a. t. Parker, CarlO., Ing., Barnängstvärg. 1, Sä. S 72 o r. t Pappersmasseförbundet, verkst. Direktör Ro- - Carl, Köpman, Frejg. S, Va.; r. t : bertpahngren,nybrog.6,0.;r.t a. t. Vasa ,,'o -, Pappersmassekontoret, Skeppareg. 29, Ö.Dj.; Parlin. Th. C., Ankefru, Sibylleg. 10, O.. r. t Parm & Co, G. H.,' Agenturaffär, Textiler, Pappnsch, Otto, Kontorist, Helsingeg. 11 [ oljor m. m., förmedlar förläggn. af, ö. g., Va.. patent/jr utomlauds, Jakobsg. 24 IV, C.: Päquerette, A.-B., Riddareg. 35 & 37, O.Dj. r. t ; telegrafadr. :»Parco». / Paragon. Tryckeri för kassakontrollblock Parmfelt, N. Birger, Kontorsskrifv., Kungsoch duplikatformulär, Klara V.Kyrkog. holmsg. 76, C.. 15, Sthlm 1... Parollen, organ för Medelklassens Riksför- Paraguays Generalkonsulat, Nybrog. 8, O.. bund, red. o. exp., Grefg. 30 m, O.Dj. Paraplymagasin, Betinström & Jansson (in- Parsons Trading Company, Repr. Birger neh. Ellen Leffler), Regeringsg. 43, C. Söderlund. Birgerjarlsg. 24, O. STOCKHOLMS-TIDNINGENS SBndagsnurnrn- är underhållande, upp. lysande och rikt på litterära bidrag'. ' / 26'" 4dr.s.k"l.n~.rn 1922.

5 810 Partibokbinderiet-PatentbyrAer. Partibokbinderiet, Malmskillnadsg. 34 B, O.; Pastorsexpeditioner (forts.j. r. t , a. t ; kassakont. Sabbatsbergs ålderdomshem, Torsg. 32, Va.; a. t. Davidbag:uesg. 20, O.; r. t. 1367, a. t. "7140, r. t. ~606; lllånd., onsd. o. fred. l2-l Norr 4142 Sot Matteus fors.: Vastmannag. 92, 1 tro t. v., '. Va.; kl 10-11: (kyrkoherden a. t. Norr 21450, Passagens kontor, Birgerjarlsg, 9, O.; a. t. r, t ); a. t. Norr 9180, r. t r. t S:t Pauls metodist-episkopalförs.: Sot Paulskyr- Passarellis: G. B., Skyltfabrik, Lästmakareg. ~~~'. ~~ 8~~edriks torg lo, SÖ.; fred. 6-7 e. m.; 3(\, O.; a. t Skeppsholms förs.: Skeppsholmen, Ö.Dj.; Pa- Passburg. Eric, Narvavägen 16, O.Dj.; r. t. stors?ostället, kl. 10-~!4l Sofia fors.: Bondeg. 66, So., kl f: m. samt P b o ". f:oo d' B fred. kl 7-8 e. m. ass yran lor. ut ärdande af respass, oll- Storkyrkoförs. eller Nikolai: Stortorget l, St.; husgränd 1 BI, St., Öfverståthållareäm kl 10-11; under jan.-maj o. okt.-dec. äfvon betet för polisärenden; öppen kl s:~~då';ilfe;;'s~';~s~; ~~~Ofrt1rl~~;{~s;~;6Jihlm Passbyrån, Tyska, Hofslagareg. 2, O.; öppen ä; onsd. o. fred. kl l2-1 e. m. ' hvard IngeDjörkårsförs.: Lstabshus., onsd.1'2l-1/22. Passepartout- o. Ramfabr. Merkur se Mer- - Lifgardes förs.: S~ea Lifg. kasern, Sthlm 14,.,. onsd. o. fred. kl. L-l e. m.. kur, Passepartout- o. Ramfabnken. Trefaldighetskyrkan, Majorsg. ä, 6., månd.ll-12. P t d. t i....k d o Tyska förs. eller 8:t Gertruds: Svartmang. 16,st.; as orsexpe I. lon~r oppna soc en pa kl (Obs.! 1 juni-15. sept.: tisd. o. nedan uppgifna tider: fred. kl ) Adolf Fredr~ks försam~ing: Kammakareg. 30, Va Patentaktiebol. Jungners Kali-Cement, se kl 10-11, a. t. 7076, r. t. l377ä. K I' C' t P t t kti b l Betelkapellet : Malmskillnadsg. 48D, O.; månd. J ungners a 1- emen, a en a le o. 6-1/28, tisd. Il-l. Bromma församl.: Ulfsunda prästgård, Kungsh. villast.: alla hvard. kl lo-il; a. t. Ulfs, 62,.r. t. Ulfs. l5ä. Brännkyrka forsarnl.: St. Katrineberg, Ltljeholmen; alla helgfria dagar, utom Iörd., kl. 9-11, samt fred. 6-1/28 e. m. Danviks Hem, Henriksc1al; torsd.l e. m.; sommarmånaderna samma tid. Engelbrekts förs.: Östermalmsg. '67, Ö.; alla da. gar, utom lörd., kl f. m., samt fred. 1/28-1 '29 e. m.; a. t. 9813, r. t ; till kyrkoherden a. t. 9ä19, r. t. Österm Eredr-iks eller Finska förs.: Finska kyrkan, Slottsbacken, St.; tisd. o. fred. kl ; a. t. Brunkeb Gustaf Vasa förs.: Västmannag. 63, Va.; söcken. dagar kl ; a. t. 9482, r. t. 9ä82. Göta Lifg:s förs.: Göta lifg:s kasern, I tr., Sthlm 14; helgfria tisd. o. fred. kl Hedvig Eleonora: Jungfru/.:. 7 B, 6.; kl. lo-u; r. t , a. t Kyrkoherden (enskilt) r. t , a. t Hotr6rsamlingen: Kgl. Slottet, St.; högvaktsflygeln å yttre borgg., tisd, o. fred. kl Jakobs förs: Jakobsg. 2, O.; kl Johannes' förs.: Kammakareg. 12 t. v. t tr., Va.; kl f. m. alla dagar (utom lörd.) samt fred. kl. 1/!8-1/29 e. m. Katarina fors.: Högbergsg. lä, SÖ.; hvard. utom lörd. kl. 9-1f211 f. m. samt fred; 1/28-1/29 e. m. Katolska förs.: Norra Smedjeg. 24, O.; månd., onsd., fred. kl. 1/211-1/212f. m., ljuni-15 sept. månd. o. fred. kl. 1/211-1/ 2 12 f. m.; a. t. Brunkeb. 30ä. Klara förs.: Brunkebergsg. 10, O.; kl.lo-ll f. m. samt sept.-maj dessutom fred. 7-8 e. m.; a. t. Norr 869, r. t Kungsholms förs. eller Ulrika Eleonora: Parm. mätareg. 3, C.; öppen kl f. m. samt fred. kl e. m. Lifgardets till häst förs.: Hästgardets kasern, Sthlm ä; vid Sturevägen, fisd. o. lörd. kl Maria Magd. förs.: S:t Pauäsg. 10, Sö.; kl. 9-1/211 f.. m.; a. t. 3968, r. t Mosaiska rors.: Wahrendorffsg. 3, o.; hvarjo helgfri onsd. kl. U-12 o. torsd. kl. 2-3 e. m.; a. t. 6230, r. t. Norr 89., Oscars förs.: Fredrikshofsg. 3, O.Dj.; kl f. m. alla söckend.; r. t , a. t. Norr Patentbyråer: Aktiebolaget.Dahls Patentbyrå, Drottningg. 34, O; r. t. 57Gl, a. t Aktiebolaget Delmar &: Co Patentbyrå, Biblio. teksg. 7, O.; a. t. 8083, r. t Uttag. ning, bevakning och utöfning af patent. In. registrering af varumärken och mönster. Ut. låtanden i patenttvister. Nyhctsgranskningar. Råd och upplysningar i patentsaker. Medver. kan vid patentförsäljningar. Broschyr med prisuppgifter på begäran. Aktiebolaget Fredrik L. Enquists Patentbyrå, Regeringsg. 40, 2 tr., O.; a. t , r. t Aktiebolaget Stockholms Patentbyrå K. Y. Zacco & E. H. Bruhn. Patentombud Ing. Gustaf Isfalt, Vasag. 7. Sthlm 1; a. t. 7809,.r. t Etabl Uttager patenter och registrerar varu. märken samt mönster och modeller I alla läa. der. Aviserar och inbetalar årsafgifter och förnyar varumärken.. Aviserar och lämnar kopior af utlagda patentansökningar vid anmälan. Gifver råd och utlåtanden i patenttvister. Se annons sid Allmänna Patentbyrån, inneh. C. O. Sahlberg, Greftureg. 36A, 6.; r. t. Osterm Apelgren.. Robert, Civiling., Smålands g: 2, O. (hörnet af Nybrog.); r. f , a. t. Österm Boman, Wald., Ingenjör, Smålandsg. 20, S tr., O.; r. t Ehrner, Axel, Civiling., Smålandsg. 2 (hörnet af Nybrog.), O.; r. t , a. t. bsterm. 61l/0. Eriksons eftertr., Georg, inneh. Carl Franc, Tyska Stallplan 2, St.; a. t. Norr 217. Grahn, Oscar, Civiling., Hamng. l A (Norrmalmstorg), O.; r. t Groth & Oo., L. A., Malmtorgsg. 6, C.; r. t. 3941, a t. ä3 ä6. ' Hagelin, Aug., Civiling. (förut anställd i K. Patent- o. Registr~ringsverket), Florag. 22 (nära Humlegården), O.; r. t. 3111, a. t. Norr Ohlsson, H. B., Jakobsbergsg. 33, O; a. t. o. r. t RomelIs Patentbyrå, Braheg. 51, O.: r. t. 7ä789, a. t. Norr.llS467. Patent, Mönster, Varumärken. UUdberg, Ake, CiviUng., l'atentbyrå, Sibylleg. ä6 1 tr, Ö; a. t. Norr 2ä444, r. t , Rutbäck, A., Civiling., Styckjunkareg. 7, O.Dj.; r. t. 5829, a. t A.-B..SVENSKA METAL~VERKEN 20 S~~~:"::;d~~ ~

6 / Patentbyräer- Paulsson. Patentbyråer (forts.): Pauli, Albert, Med. dr, Djursholm.. Skandia, Patentbyrån, Patentombud lng. H. Jo -, - P., Målarmäst., Skeppareg. 46, (J.Dj.; hanson, Patent uttagas o; varumärken regi a. t. Osterm, streras. Moderata arvoden,, Drottningg. 95 e, Va., r. t. S3955; telegrafadr.;»patentskandia D. Sundholm,.C. Th., Patentbyrå, Malmskillnadsg. 3.0, C. Svenska patentagentureu,,aktiebolaget, Karlbergsvägen 14, Va.; se under Aktiebolag. Svenska Patentkontoret, Birgerjarlsg. 18, uppgång D, 3 tr., 6.; Patentornbud : Civiling. J. A. Marltman. Uttagning af patent samt inregistrering af varumärken, mönster och medeller i aua länder; r. t , a. t. Norr Wawrinskys, Th., Patentbyrå, inneh.: Ing. H. Albihn, Norrlandsg. 16, G.; rikst. 394; allm. tel- 5150; kontorstid 9-5. Ombesörjer uttagning af patent 'och regtstrertng af varumärken och mönster i ana länder. Råd och utlåtanden i patenttvister. Patent- o. Registreringsverket, Kungl., Valhallavägen 7, o.di Biblioteket öp-. petajja hvardagar '/211-'/2 4, helgfna tisd. o. fred. 7-9 e. m. fritt. Paterson, Carl, Köpman, S:t Paulsg. 12, Sö. - Oscar, Major, Israndförsäkr. A. B. Norrlands Generalagentur, Blasieholmstorg 14, O.; r. t. 9020, a. t. Norr 869U; bost. Birgerjarlsg. 88 lli, O.; r. t Pathefons Generalagentur, Farre, Drottningg. 1'6, O.; filialer Birgerjarlsg. 1, O. o. Götg. 14, So.,. Patria, A.-R. 747 fr" kontor Braheg.. 13, O.; r. t. Patriotiska sällskapet, S. Drakenberg, sekr., Hamng. 19, O.; kl f. m.; a. t. Norr Patzengel, D., Skrädd., Vegag. 14, Va: Paues, Erik, verk-t. Dir, i Sveriges Textilindustriförbund, expo Drottningg. 31, O.;' r. t ; bost...lillabältg. 8, O.Dj.; r. t , a. t. Osterm, 479. Gust. E., l:e Postkontr., Dalag. 23 IV,Va.; a. t. Vasa ' Gertrud, Sjuksköterska, 'Nybrog. 421, O. ' Panlander. August, Bildhugg., Kungsklippan 7 B, O., Pauli, G., Arkitekt,. Tjärhofsg. 5, Sö. - J. F. R., f. d. Banktjänsteman, Vikingag t. h. ((. d. U) Va...: Irene, J?iak:a, Dalag. ~O, Va.; träffas a1j~ l Paulsson ; 2 Pauls on ; 3 Pauhlsson; 4 Pälsdagar utom. onsdao~r kl f. m.: son; 5 Pålson ; 6PAhlson;.7 Pählsson. a. t , bost. Vastmannag. 92, Va., -_..... a. t _2 Karl-O., Bokför., Greftureg. 76 A, O. \ - Clara, Fru, Nybrog. 42 1, O. _6 Emil, Byrådir. i Patent-:o, Registrerings-.,- A:.F. T., Fröken, Kommendörsg. l5 Iv, verket, S:t Eriksg. 51 II, O.... O. _ --;-'Pontus, Damskrädd., Greftureg..20 CI, O..- Ebba, Fröken, Birkagården, Karlbergs- _6 Patrik( Direktör,' Frejg. 62, Va.. vägen 86 BIV, Va.; r. t. 81}872. _, Gregor, Fil. dr, Dir. i Sv.. Slöjdförenin- - Hilma, Kanslirådinna, Roslagsg. 9, Va.; gen, kv. Jämtland 3, Herserud. a. t. Vasa _6 Anna, Fru, Braheg:. 45', O..,,A', STOCKHOLMS- TIDNINGEN ~s.::..;~~:~=:ga avalladagliga I 811 Pauli, F., Parfymeri, A.-B., fabrik för till. verkning af parfymer, tvålo. tekniska fabrikater, Azymol m. m.; fabrik-kontor o. lager Fleming-g. 39. O.: kontoret: r. t , a. t. Norr.7040, privat: r. t C. Å. M., Ryttmäst., Karlavägen 14 IV, O.; r. t , a. t Fredrik, Speceriaffär, Västmannag.12, Va. - G. V. M., Undering. h. K. Järnvägsstyr., Jarlag. 20 B, Aspud~~n.'. - Emma,.f. Svartling, Ankefru, Braheg. 45\ O. PauJie, P. A., Apot., Observatorieg. 22, Va. Paulin, L. O. T., Arnan., Rörstrandsg. 46, Va. - Gabriel, Civiling., Holländareg. 31, Va.; r. t Ellen, Fru, Rörstrandag. 46, Va.; a. t. Vasa 152'7. - Anna. Skrifbitr., Roslagsg. 15III ö. g., Va. Pauliska donationsfonden för änkor samt fader- och moderlösa flickor under 16 år, Svartmang.24 n. b. St.; se f. ö.[484.0]. Paulitz, E. G. T., Tandläk i Kornhamnstorg, 61, m.. bast. NorrtulJsg. 8 A, Va. Paullig, Walter, Grefg. 13 nt, O.Dj. Paulsen & Co, Bankir- (J. fondaffär. Drottninzg ,O.,; r. t , 14462, a. t Börsen r. t Petrus, 'pirektör, Karlbergsvägen 44 I, Va. - J. Ko, Ankefru, Grefg. 43, O. Di Paulsen. J!l. G., Elektrike~, Styrmansg. 21, O.DJ.; a. t. Österm, tidninar.,

7 / 812 Paulsson-Pensel. 1 Paulsson; 2Paulson; 3Paulllsson; 4PAIs- Pedago;isk Tidskrift, Hnfvndred.: Lektor. son: 5 Pålson; 6 Påhlson, 7 Påhlsson, -''--'-~--='--'---'--=-'-----'-'---=-=::'::-- -'-- Vilh. sekr.: Vessberg, Götg. Läroverksadjunkt 61, Sä. Red.- J. Nordlander, _4 L., Fruktaffär en gros, kontor o. lager Ragvaldsg. (15, Sä.. Drottningg. 71 C, G.; a. t. 545'4, r. t. Pedagogiska biblioteket, Eriksbergsg. 8 A, Försäljningslokaler: Drottningg. O. (Whitlockska skolan); hvard. kl. 7l C, G., och Drottningg. 67, G. -' Göta, Fröken, Bergsg. 26, G.; a. t. Kungsh. 11,30-12,30, juni-31 aug. 6,30-8,30; Stängdt sällskapet, sekr. C~rl Lidman. -' Ida, Fröken, Döbelnsg.1, G.; a. t.brunkeb. Pederquist, Mathilda, Ankefru, Handelsvägen , Enskede.. -' Svea, Fröken, Bergsg. 26, G.; a. t. Kungsh. Pedersen, H., Grossh., Grefg. 9', O.Dj Conrad, Engelbrektsg. 12, O. -' A., Godsäg., Styrmansg. 4, O.Dj.; a. t.jpedersen, J., Banktjänstern., Gullvifvan 2!I, Österm Gröndal, Liljeholmen. _4 P. L., Grosshandl., Norrtullsg. 27 A, Va.; Pedro, B. A. G., Farm. kand., 'I'egnersg. 1, Va. r. t ; a. t _5 Nils, Handl., Norrtullag. 27 A, Va. Pegamoid, Skeppareg. 5 n.b. t. h., O.Dj.; r, t , a. t , Aug., Juvelerare o. Guldsmed, Norrtullsg. Pegardt, Anna, Bankkassör, Kungl. Slottet, '10; Va.: a. t St.; a. t. Brunkeb _7 A. Hug-o, Kamrer, Fullersta, Huddinge: Pegel! Beda, Fröken, utför mo~ellering i dratel. Hudd gant, Jungfrug. 36m, O.Dj-. _7 N. Ph., Kontorschef, Malmskillnadsg.- Georg, Musikdir., Grefg. 6IV, O.Dj.; a. t. 39, G.; r. t Osterm, 2417, r. t. Österm _2 Paul E., Källarmäst., Jakobsg. 20, G.; Pegelow, V. i K, Distr.-chef, Kungsholmsa. t , 1'. t torg 4, G.. ' -' C. E., Köpman, Flemingg. 17, G. - F. V. H., f. Generaldirektör, Vasag. 24IV, _2 Axel E.,' Notarie i Järnvägsstyr., Lill- G.; a. t. 7664, r. t gården, U1riksdal; r. t...järnv Hanna G., Musikdir., Humlegårdsg. 15!,. _2 Alma, Renskrifnings- o. Ofversättnings- O.; a. t , r. t byrå. St. Nyg. ~1 B, St. - Rudolf, Tuleg. 2pv, Ya.. -' Nils, Revisor, Torsg. 21 III, Va.; r. t. Pehrling, Maria, Spec.- o. matvaruaffär, 'Flemingg. 73, G.; a. t. Kungsh _2 T. H., Skogselev, Götg. 27, So.; a.' t. Pehrsson o. Pehrson. se under Persson. Söder _2. K J., Skomakeriaffär, Regeringsg. 61, G.; Pehrzander, ungag. E. P., e. 42 e, Sä. o. Hofr.-not., Folk-. a. t ; bost. Kungsholmsg. 78 III,G. Pein, J. O., Arbetsförman, Inedalsg. 14, G. _5 J. P., Skräddare, Renstjärnasg. 13, Sä. Pellerin s Mar/!'arinfabriks Afdelniugskontor, _5 Carl, Snickarverkst.,. Va.; a. t Luntmakareg, 44, Aktieb., _ chef- Ferd. Svensson, Skepps- _ 4 Anton, Tapetserare, Döbelnsg. 67 A, Va.; bron' 4, St. j a. t. Norr o. Norr a. t. Vasa , r. t _2 K. A. R., Tjänstern., Tegnersg. 13, Va.. ~~ ~ ~~_~~_~~~""':: -' Anna,Änkefru, Bergsg. 26, G.; a. t. Kungsh'l Pelmansystemet, Svenska, Föreståndare:j Johan Westerlin, Korrespondensinstitut _, J., Änk~fru, Uplandsg. 83, Va. för Psykisk Träning,.Sveavägen 23,.Va.; -' Lovisa,.Änkefru, Sit Paulsg. 23, ss. r: t. 1543, a. t Konsultations- Paulus, Rob., Stråkinstrumentmak., frug. 8, O.Dj. J ung-i.. tid bury street, Huvudkontor: 4 W. e. I., London. Blooms- Pauvres, honteux, se Asylen f. Pauvr. hont. Pavel, Louis, Major, bost. Jarlaplan 4, Va.; Pels & C:o, A.-B. Henry, Vasag. 48, G.; r. t r. t. 7766, a. t Pavlovna-Magasinet (inneh. Fru Edith Arr- Pemmer, O. W., Husäg., Volmaryxkullsg.. henins), Tapisseriaffär, Flemingog. 19,G. 10 B, Sä.. Pavoni, Ugo, Skomak., Villa Monticello,: Penn Import- & Export C:y, Aktiebolag', Pax, LångbrodaL J; A., Verkm., Poppelväg... 24, Appel- Dir. J. Wiksell, Landtbruksmaskiner, motorer, läder m. m., Drottnipgg, 66, VIken. G.; r. t a. t. Norr 4888., Paykull, Lilly, Prakt. läk., Davidbagaresg Pensel" H. W. K, Köpman, Tyskbagareg. 4, 1III, G., 1-'/23; bost. Baldersg. 5, O. O. JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ' ---~ H A M N G A T A N _ \,. - I

8 1.1 Pensionat-e- Pensionskassor. 813 Pe nai o n.a t (se äfven Hotell): Pensionat (forts.):..ias.trea Pensionat, 'Lidingö Villast'ad; r. t. Smithb~' O., Fru, Pensiona\t, Grefg. 21,., j' Lid:ö 90. '. O. :J.; r. t 'Belfrages pensionat och hotell, Victoria- Solzården, Pensionat o. Restaurant, inneh. palatset, Brunkebergstorg 2, G. Fru Anna Hamberg, Igelboda, Salt- Carlsson, Agilthe, Pensionat, 1 plan 2,.v. Engelbrekts- sjöbaden; Tel. Baltsjöb Stureplan, inneh. Märta Eriksson, Sture- Carlssons, Edla, Privathotell. Birgerjarlsg. plan 13, G.. 8, O. Torstenson & Hallins Pensionat, Drott- Carlssons, Mina, pensionat (inneh, Hanna ningg. 71 A, G., ing. från Tunnelg. 2q'BI; Carlsson), Klara V. Kyrkog. 51 o. II, G.; r. t , a; t. 627, t. t Vegetus (Inneh. I.' Ahlberg), Riddareg. Cosmopolite, Hotell O. Pensionat, Skcp- 20 m, O.; a.t pareg. 32, O.Dj. IVelin, Elin, Pension,t, Skeppareg. 271, Dahl, Cornelia, Hotell o. Pensionat, Vasag. O.Dj. 501,,G.; a.t , 1'. t Pensionsdistrikt,seKalenderafdelningen Danielssens Pensionat (inneh.,l\:l:aria. Lie- [1664 b] och Namnreg.: Pensionsnämnbenthron), Sibylleg. ~8III o. IV, O. derrias ordf. Eriksson, Märta, Stureplan 13, G.; r. t. Pensionsförsäkringsbola~et, Allmänna, Bir- 3727, a. t gerjarlsg. 26, 1 o. 2 tr., Sthlm 5, 10-3; Fagerström-Uebel, Agnes, Pensionat, Rid- r. t ,74841 o , a. t. Non' dareg. 7\ O.; a...t , r. t o Fahlström, A. K., Ankefru, Birgerjarlsg. Pensionskassor, Understlidsföreni,!1gar 37, G.; a. t , r. t samt en sk. kassor. Seäfven Anke Grönberg. l' Al Emma, pensionat, N orrlandsg. I G 4 och pupillkassor, Föreningar och säll-. o I,.; a. t skap Sjuk- o. begrafningskassor samt i Hellström, Ellen, Pensionat o. Hotell, kale~derafdelningen Pensionsinrtttnin- " Arsenalag. 4, G.; r. t , a. t gar m. m. [ ], Välgörenhets Hotell Hägglund, inneh. Fru Dagmar inrättningar [ J samt Fromma Westerdahl, Herkulesg. 3, G.; hörnet stiftelser8,. pensionskassors och sjukkasaf N. Smedjeg. 14; -r. t. 3702, a. t. sors fonder [ ]. Norf Allm. skyddsföreningen i Sthlm, sekr.: G. TjJ,' Hotell h. Pensionat Sylvia, Eriksbergsg. smeden, Hofslagareg. 3, G. 1 B O t t 107 'Il Allm. Änke- o. Pupillkassan isverige, Storkyrko-,.; r.., a... brinken ll, si.; kl. 11-2; r. t. 6000, a. t. Norr Hotell Sylvias matsalar (Pensionatet), Arsenalsg, 8C, G. Alms, Axel o. Softa, stiftelse, kamrer o. sekr.: G. Johansson, Clara, Pensionat, Kungsg. 51, Wallberg, Kommendörsg. 7, O., tisd. o. fred. G.; a. t , 1'. t A:b~~k:"e'i;å~;"s Iifränte- och pensionskassa, Johansson, Hanna, Pensionat, Malmskilt- Valling. 26 Sthlm l; kl. 11-2, a. t ,r. t. '. nadsg. 13 lii, G., a. t : I Ar~eOt~rnes Ring, l'ensionskassan, Bergsg. 28, Karlsson, Kristina, Pensionat, Malmskill-] G.; sekr. Fabrikör Jf...Schreuder..nadsg. 48 B I, G... Armens pensionskassa, Ofre Munkbron 5, Sthlm 2; J.... r' m dl un, d S e l ma, Sib O t J y eg.,.; a kassatid kl. 10-2; r. t o ,,. a. t. Norr , r. t Artisternas och litteratörernas pensionsförening, Nordstjernan, Drottningg. 46, G.; a.t, 97 33, sekr.: G. Nor-ström, kanslisekr., Skeppa,eg. 4,, r. t. 9904; pri vatr. t Bar~U:~~skornas i Sthlm. understödsförening, Nordström, Kerstin, Birgerjarlsg. 9, G.; J. Willners, kamrer, Sveavägen 120, Va. a. t. Norr Bok- och musikhandl:nas pensrons- o. understeda- Pensionat Comfort, A.-B., förestånd:a Fru förenings kassaexp. Klara N. Kyrkog. 34, l tr., G.; öppet 2-5 e. m. Sekr.: Nils Wassberg, Jenny 'I'enlen, Birgerjal'1sg. 39, G.; r. t. Domänstyr a. t. Norr Brodershjälpen, JO öres Begrafningskassa, expo Pensionat Zander inneh. Fröken Ruth La- Götg. 35, n. b. ö. g., I:iÖ... A O D' t N f. d. Bryggareämbe~ets pensionskassa, Öster veson, rti eng.,. :J.; a.. orr malmsg. 62 n. b., O Cavalli Holmgrenska stäft.n, Styresman: Grossh. A. F. Cavalli-Holmgren [se f. ö.'3404 O. 4670J. Rosens' Pensionat, inneh. Fru Emma Hag- Civilstatens änke- och pupillkassa, västra Tr\i-dfors, Greftureg. 22, O.; a. t. Il:'> 91. gård"g. 4, Sthlm 15. Rosstorps Konvalescent- O. Hvilohem, Rön- De fattigas vänner, Sällskapet, sekr.: John' ninge; r. t; Rönn. 2 58, a. t. Rönn. 68. D~~~;~iska artisternas Ull.dersWdsfond, förv~lt.: RoxendorfTska Pensionatet, Stnreg. 6,_0.. A. Richter, Florag. 20, O. STOCKH0Ll'\S- TIDNINGENS annons- och prenumeratiodspri~ äro biiligast av Stockholms större 'dagliga tidningar.,

9 814 Pensionskassor- Pensionsnämnderlla. Pensionskassor (forts.): Pensionskassor (forts.): Dramatiska och musikaliska ~l'tisternas pensions. förening. Karlavägen 76, O.D}. Dramatiska och musikaliska artisternas pensionsfören:s nödhjälpsfond, Karlavägen 76, 6.Dj. Döfstumlärarnas pensionsanstalt, Storkyrkobr, 12, Sthlm 2; söckend. '/211-'/23. Enskilda järnvägarnes pensionskassa, verkst. direktör: v. Hofsten, E.; Näckströmsg.1, Sthlm 15; r, t , a. t Extra provinsialläkarnas pensionskassa, Storkyrkobr. 12, Sthlm 2; söckend. 1/ 2 11-'/23. Fagerbergs, Jaf.'pb, Pensionsinrättn.) Östermalms. g. 62 n. b., O. Fattiga barns vänner, ordf.: Pastor J. Norrby, Erstag. 1, sö.! Flottans musikkassa, Skeppsholmen 8, Ö.Dj. Groenska fattigf"6rsörjn.-fondens kamrerarekon.. tor, K. Slottet, västra hvalfvet, St.;onsd. k Hande1sbokh:s pensionsf'6rening, sekr. L. J den, Svartensg. 8 A, ss, Handelsflottans pensionsanst., 1\lästersamuelsg. 21, 3 tr., O. Hautboisternas understödskassa, Grubbsg. 11, 2 tro G. Hofstatens grati~.lkassa; ordf.: Riksmarskalken. Knipers, Cartn, Ankefru, pensionsinr., sekr.: l. Oalander, Storkyrkobrinken 11, l tr., se. Konungens hospital; sekr. och ombudsm.: L. No.rrman, Kungl. Försvarsdep., Storkyrko brmken 7, st., f.d.kryddkramhandels societetens penstenskassa. Se Borgerskapets pensionsfonder. [4697J. Kungl. Hofkapellets pensions;nrättning, kamre. rare Q. sekr.: O. 111'. 'Vennberg, Birgerjarlsg. 93, 1 tr., Va.; a. t Kungl. Teatrarnas pensionsinrättning, Kungl. Teaterns kansli, kamrer: Emil Petterson. Kvinnliga Kontortst. O. ExpeditIöreningens i Sthlm pensionskassa, understödsf6rening,brun. kebergstorg 15, 2 tr., G.; ordf.: kammarråd A. W. Dufwa, kassör: Signe Lundh. Lasarettsläkarnas pensionskassa, Storkyrkobr. 12, Sthlm 2; söckend, '121l~'/23. Lejas, Benjamin, Välgörenhetsstiftelse J ordf.: Kyrkoh. i Jakobs försami. Lifgardets till häst pensionskassa; ordf.: sekund. chefen. Lotsverkets enak. pensionskassa. Kornhamnstorg 2, 1 tr., St, Lärarinnorn~s pensionsanstalt, Storkyrkobr, 12, Sthlm 2; söckend. '/211-1/23. Lärartnnornas, Svensk,a, pens.-i6ren., expoltll- Jansplan 6, 2 tr., 6.; öppen hvarje helgfri onsd. 11-1, utom 2 juli-15 aug., då expo är stängd, och dessutom under ojl:t.-maj helg. fria lörd. 11-1, 4-6. Lärarinnornas vid Sveriges högre skolor för kvinnlig ungdom, kassaförvalt. O. sekr.: Oscar Swensson, Hofintendent, Väpnareg. l, 1 tro 6.; träffas säkrast torsd. kl f. m. Militärhospitalsfondens redogörare: J. L. Leyon. marck, Bragevägen 9 & 11, O. Minuthandelsf'6ren: s pensionskassa. Understöds. förening, skattmästare: Nyg. 41, St. l\fauritz Björklund, St. Nollerothska stiftelsen (Obligatorisk inskrifningsafgift kr. 800),kurator: Generaltulldirektören H. Themptander, Drottningg. 114,Va., sekr. o. kassör: Kanslirådet A. Wahlin, Eriksbergsg. 1A, O; r. t , a. t. Brunkeb, 618; träffas säkrast söckend, 6 e. m. Nödhjälpskassan i Sthlm, kamrerare o. sekr.: Axel Norbock. Operabalettens ensk. kassa, K. 'I'eaterns kansli, K. l'eatern, G.; kassaförvalt.: Emil Petterson. Operabalettens Ensk, Understödsfören., Kungl. Teatern, 1'.; skattmärt. LiRa Steier. Operakörens ensk, kassa, K. Teatern, G.; skattmästare: S. Viderfelt. Pauliska donationsfonden, ordf.: Kyrkoherden i Jakobs försami., Jakobsg. 2, G.; redog. Herm. Jansson, Kammakareg. 12, 1 tr., Va. Prinsessan Eugenies Pensionsfond, Kungl. Hofförv., Kungl. Slottet; r.. t Sjökaptenssocietetens deputerade, ordf.: W. Edlind. Sjömannaföreningen, Skeppsbron 20"2 tr, s«. Skattm.: Ernst Fr. Rietz. Sjöofficerarnas enskilda understödsfond, Skeppsholmen 8, Ö. Dj.; r. t Skomakaremästareföreningen i Sthlm, ordf.: Aug. Lindmark. Statens anstalt för pensionering af folkskollärare m. fl; Storkyrkobrinken 12, St.; '/211-'/23. Svea lifg:s undero:tf:s understödsidrening, Svea lifg:s kasern, Sthlm 14. Svea-Orden, sekr. Löjtn. Seth Lindahl, Stocksund. Svenska Folkets Väl, upplysning af E. Litaån, Hornsg. 96,-1 tr., sö. ' - konstnärernas Unc1erstödsförening, sekret. e. skattm.: O. W. Jaensson, Sveavägen 110, Va. - lärarinnornas pensionsfören., se Lärarinnornas, Svenska, etc. - musikerf'dreningen, ordf. N. Malmberg, Engelbrektsg. 88, Ö. - postmannaf'dreningen; ordf. J. E. Berg. - publicisternas pensionskassa, Salvligränd 3. St. (Publicistklubben). Ombudsman: Adolf Hallgren. - Sjuksköterskornas allmänna. pensionsförening, Klarabergsg. 48, 2 tr., G.; helgfria tisd., torsd. o. fred. 1-4-, under sommaren Stats bane betj äningens understödsförening, Karlbergsvägen 70 B, Va. - Teaterförbundet, kassörska: Hedvig Strokirk. Sveriges Privatanställdas 2, C. pensionskassa, Hamng. Telegrafverkets 60, 6. änke- och pupillkassa, Stureg. 'I'emplar-Ordeus Förslikringsförening, expo G:la Brog. 18, l tr., G.. Timmermansordens drätseldirektorium och kassadirektör With. Silen, adr. Birgerjåa-Isg. 54, Ö.; 1'. t. no 09. Tullstatens ensk. pensionsinrättn., Generaltullstyrelsen, Sthlm 2. Understödsföreningen rör svenska bokhandlare, Surbrunnsg: 38, Va. Isidor Adolf Bonnier, ordf. Wennbergs, Lotten, fond rör bjälpbehöfvande, kassaförvalt: Kuylenstjerna, A. J. O. Viktualiehandlarnas pensionsinrättning, Prästgårdsg. 10, Så.; ordf. A. R. G. Eklund. Willebrandska fondens kamrerarekontor, Kgl. Slottet, västra hvalfvet, onsdag Vänskap och Hjälpsamhet, Sjuk- & Begrafntngs. kassa, expo Hornsg. 96, 1 tr., ss. Pensionsnämndernas ordf. och deras mottagn i ng sloka l er: lista pensionsdistriktet (1 och 7 rotarnej. Fröken Lilly Axelson, ordf., Storkyrkobr. Il, Si.; prakt; läkaren Alma Sundqvist, suppl. 2:dra pensionsdi!ltriktet (2, 3, 5 och.18 rotame): Fröken G. af Klintberg, ordf., Klara församlingshus, Brunkebergsg. IOn.b. Ö. g. Komminister A. E, Svanberg, suppl. a:dje pensionsdistriktet (8 och 21 rotarne): Komministern E. Lignell, ordf., Johan- A.-B. SVENSKA METALLVERKEN _.----, VASAGATAN 20 Se annons å sid. 27.

10 m Pensionsnämnrlerna-r- Pers. s1;'; Pe n sion s n å n d e r u a s ordf. (forts.): Pe n sio ns st y r e l sen, Ku n g l., Engel- nes past.-exp.., Kammakareg. 12, Va.; brektsg. 5 & 7, Sthlm 7; r. t. namnanrop sekr.,a. G. Ljungström, suppl. (telefonväxel), (kl. 9-4,30). Registra- \ torskontoret öppet kl Upplys- I:de pensionsdistriktet ( 6 och 22 rotame): ni'ngsbyrån öppen kl o. 1-'2. F. d; hamnfogdeinspektören G. E. Lindberg, ordf., Skolhuset, Norrtullsg. 181 Mottagn.: generaldirektören kl. 12-1, (Lärarerummet), Va.; sekreteraren Axel byråcheferna: Enbom kl , Bio- Löfgren, suppl. berg '/211-1 /212, Dickman lo-n, Ellint 1/211-'/2 12, Stridsberg 1-2, lj:tepensionsdistriktet (2G, 27 och 30 1'0-. 'l'elandcr '/211-1 /212. Schager 11-12, tame): Kaptenen A:. A. E. Pa.lm, ordf., Lindbprg'/210-"/211,Smedmark Uppbördslokalen, orre Observatorie-] ---:0-- pl.an 1 n.-, Va.; revisionskornmiss. H. F.I Pentaverken,,Aktiebolaget, IN. Bant,or- Liudskog, suppl, get ~O, Sthlru 1. 'l'elegramadr.:»)penta». e.te pensionsdistriktet. (9, 10 och 28 ro- Penta-Motorer för drift med bensin, \ tame): Ordf.: vakant, Engelbrekts för- sprit ö. fotogen. Stationära-Motorer., samlingshus,..(kyrkovärd. expo mellan- Marin-Motorer, Motor-Sprutor, Motorterrassen), o.; fröken Anna Åberg- Pumpar, Motor-Dynamos, -Motor-Komson snppl, pressorer, Motor- Vinschar, Motor-Bå-?:de pensionsdistriktet (Il" 20 och 24 ro-.tar etc..... tame): Kanslisekr. Ernst Törnell. ordf., Pentinsky, Albert, Praktiska Institutet, Va -, Oscars församl.s pastorsexp. (ing. fr. sterlå~gg. 65 IlI, St., a. t.. Norr 49 ~?. Kyrkoplanen), O.Dj.;m~jor C, A. Fal- Penton. ~~lma, Fru, Pentonhill, Långsjö, kenberg,. suppl. ', ~lfsj:).... 8:de pensionsdistriktet (15 och 19rotarne): Pon tzin, K M.. Ankefru, Nybroz. 34. O., Hyresintendenten P. O. Starck, ordf., Iper,s Restaurant o. Musik-Care, Tjär- S,t. Nyg. 2 A, St.; sek,reteraren E. F. R. hnf,sg. 2, Sö.;r. t , a. t. Söder Högner.: suppl. Abonnem., 2 måltider, 80 kr., kontorsfi:de, pensionsdistriktet (16 och 31 rotarne): lunch a 1,50...l:e Postexp. - J oset Andree, ordf., Maria Perciwall Hugo Köpman Svartensg. is So.: folkskola, Volmaryxkullsg. 16', se; r. t.' ",",' advokaten Axel F. Gard, suppl. Pereswetoff-Morath, <;Jarl Magnus, Löjtnant, 10:de pensionsdistriktet (13, 14 och 36 ro- Kaptensg- 71, O.Dj.. tame): Försäkringsagenten C:E. Johns- Penlus, L. V., f.d. Hotelläg., Uplandsg. 79, Va. son, ordf., Folkskoleexp. Tjärhofsg. 15, Perfect, Nya Handels- & Fabriksfirman, '/2 tr., 'Sö.; sekr. C. A. Björkman, suppl. Torsg. 10, C.; r. t itse pensionsdistriktet (12 och 25rotarne): Perfekt, GUI:nmi-.& ~jukvårds~agasinet, se sysslomannen N. G; Brusen, ordf., Folk - G:umm;' & SJukva.rdsm,!1ga~met Perfekt.. skolehuset vid Ny torget Sö.; riksbanks- - ~knfbyran, se S~rlfbyran. Pe~fekt. 11 kassören J. O. H. N. Moell. suppl. Perlitz, ~., Lagermast., Artillerig. 34 B,,.. d' t ikt t' (4 h 17 t) O.DJ.; a. t. Osterm ' 12t : e.pens'9ns 1S r" e.oc. ro arne : p r P E Civilt g V'1\ CY 23 O" 't Sekreteraren C G HJ FIscher ordf e mall,." 111., iuag.,., r..,.. '....'., Telegrafadr. : Invenit.' Polishuset, Agneg., C.: faltlakaren A. E G S Do t H dtverk 2 C J. G. Wahlstedt, suppl. A'. F'\ "kcen'j an f ve; 1a6~~f"Ö" D"..',_ nna, ro en, ung rug.,. :J.; 13:de pensionsdistriktet (23 och 29 rotar-. r. t ne): Fabriksförvaltaren A. M. A. See- - E. S., Med. dr, f. d. Öfverläk., Tyrg.'l.1,O. doff, ordf., Kungsh.realskola, Handt- Perne Johan Direktör Skeppareg 37 O Dj. - verkareg. 35, C.; dir. Hilmer Djurling, ~. t '. n"" suppl. Pernes, Signe, Folkskollär.a, Bondeg. 1 D, H:de pensionsdistriktet (32, 33 och 34 ro- ss; a. t. Söder tame): Folkskolläraren J. A. Lund, Perno, Knut F., Arkitekt, Storängen; r. t. ordf., Fattigvårdsstyrelsens lokal, Kom- 'Storängen 1'15. " munalhuset, Liljeholmen; lagerförman- - Ernst, Sjökapten, Saltsjö-Du,fnäs., nen C. A. J:son Sandberg. suppl, Perolins Nederlag, inneh. Carl S'. Björkl~:de pensionsdistriktet (35 roten): Direk- berg, Karlbergsvägen 82, Vu.; r. t. tören NI Collin, ordf., Lådfabrikens kontor, Margretelund, Bromma; skol- Perret, Henri, Kock, Jungfrug,' 3, Ö.. läraren S. R Olsson, supp},. Pers, Sven; Civiling., Holländareg. 31, Va. ST{l~KHOLMS-TIDNINGEN är Sveriges främsta GftftqftsorgGft _sprid~ '1, alla samhällslager.

11 816 \--. Persens-Persson. Perseus,: E. A., Pil.. kand., ~evisor, Skeppa- 1---'P=-er-s-s-o-n-;--'2;ccP=-er-s-o-n-;--'S""'P--er-s-o-n-;- - reg. 48, O.DJ.; r. t. Österm. 3?6.. M. A., Profess:a, Skeppareg-. 48, O.DJ. 5 Pehrson. 6 Pehrzon.. Persfelt, C. P. A., Kassör, Oxtorgsg. 12, O.; _, Albert, Byg-gmäst.,Erstag. 9, Sö. a. t Persiska konsulatet, Y. Trädgårdsg. 7, O. _1 G. Y., Byggmäst., Drakensgränd 2, St. 2 Georg B., Byggnadsing., Högbergsg. - legationen, Hofslagareg. 5, O.. '76 All, So.; a. t.. Söder Perslow, Arvid, Ingenjör, Sibylleg. 42, O.; _2 Ivan B., Byggnadsmg., kontor Knngsg. a. t , O.; r. t. ö4 55, a. t. Norr 24679; - Ragnar, Kapten v. V. V. K, Odeng , bost. Rådmansg. 57, Va.;.1'. t Va.; a. t. Norr 33149, r. t Personhistoriska samfundet, adr.kungl. Bi- _5 J. Vilhelm Y., Byggnadsing., Karlsviksg. 3 III, O.; a. t. ~ungsh blioteket, Sthlm 5. _, Josef, Byggnadsmg., Ölandsg. 42lJI, So:; Personhistorisk tidskrift, Kungl. Biblioteket a. t. Söder 8169, r. t. Söder 901. DI- Sthlm 5. Person, se Persson. striktsing. kontor._ v. Sthlms St. fastighets- Personne Valdemar, Fil. kand, i Shcialstyr., Nybrog. 64 1V, Amanuens O. _1 Nils, Byggnadsing. Va. o. byggm., Dalag... 78, - Ernst A., Ing., Kocksg. 2. Sii.; a. t. Söder _9S 12099, kontoret a. t Ulla, Damskrädden, a. t. Vasa Norrtullsg, 65, Va.;.. - Emil, Konsul, Oiviling., Mosebacketorg _, Victor M., Dek.-mål., Dalen S, Alfsjö ; 4, Sö.; a. t I a. t. Längbrodal Nils, Premiäraktör, f. d. Dram. teat., Strandvägen Intendent 27, O.Dj. f. _1 B. J., Dir., der Hornsg. 146, Sö.; a. t ~--,--~----' _1 Ernst, Dir., Malmskillnadsg. 27, O.; 1'. t. 1 Persson; 2 Person;.3 Person; 4 Pehrsson, 16823, a. t ;-".--.5_P--.--;ehrson, 6 Pehrzon. _, G. E., Dir., Rådmansg. 14, O.' _, Carl A'I Afd.-chef (Olaus Olssons imp.'aktieb.), 'l'orsg. 7, Va. Kol- _5 Gust. Direktör r. t ' Yanadisvägen 18, Va.; _2 Ernst B., Afd.-chef v. Superfosfatbol., Högbergsg. 14 m, Sö. _, Gustaf Dir., Villa Siklaborg, Nacka Nacka; 1'. t.. _1 E... G.,. Agent.urfirma, Styrmansg. 55, _. Nils, Dir., Odeng. 47 III, Va.; r. t O.DJ.; a. t. Österm _2 Hilding, Disponent, Förs.»Goldwyn» -' Joh., Agentur- o. Importaffär, Fredsg. Tandcream,»Håpe» Torrsprit, )H. P.» 6, O.; a. t. 8187, r. t kryddor m. m., kontor Karlsvägen 75 A, _1 M. Birge.!~Aman.. Prästgårdsg , So.; O.Dj.; r. t ; bost. Sibylleg. 211 a. t. Söder Ö. g., O.; r. t _, L::rs, Arbe~are, Badstug. pli, So. _, K E., Disponent, Hornsg. 33, Sö. _, NIls, Bankir, kontor Arsenalsg. 9, Sthlm _1 & Co, Rudolf, Engros-försäljn. af konser- 15; r. t. 6650, 7981, 7987, 9550, 'ler kolonialvaror tekniska artiklar a. t. 6232, 6233.! börsen r. t , m. m., L:a Nyg. 2, St. Telegrafadr. : a.. t. 2935; utlandska afdeln, r. t.»kolonialrudolfi. 6988, 22728, 23890, a..t, 4953; bost. _I Louis Fabr., Tomtebog. 31,' Va. Strandvägen 7 C, O.Dj.; a. t _, P., F~njunkare, Narvavägen 16, O.Dj. r. t '. _1 Frithiof, Fil. dr, Aktuarie i K. Järnv.- _, & C~.,Hu~()',A.-B., ~efraktdlng o...skepps- styr., Rörstrandsg. 32II; Va.. maklen, Stadsl?arden 8 u, So.; r. t. _, Gerh., Fil. o. Teol. kand., Lärov-adj., 24403, a. t. Soder Telegraf- Björngårdsg. 16 B III, Sö.; a. t. Söder adr.:»torhug» ' Erik G'l ~~i gsing., Disp. v. Atlas Verk- _5 Torsten, Fi1. lic., Lärov.-adj., Vanadisstäder, Ostermalmsg. 71 I11, O.; a. t. vägen 18v, Va. 1 Vasa 86 ~5, r. t v.. _, Per,l<'laggunderoff.,Riddareg.57".b',0.Dj.; - C. J., Bokför., Folkungag. 87, So.; a. t. a. t Söder _, B. P., Folkskollär., Magnebergsvägen 22, _, E. 'A., Bokhandl., Varfsg. 12, Bö.; a. t. Enskede. Söder 5119, affärstol. 1'. t _, Anna Folkskollär:a, Kastellholmen 1 B, -' Edward,l:eBokh. ijärnv.-styr.,8:teriksg. O.Dj. 12 v, O.; a. t. Kungsh _. Gerda FolkskolJär:a, Hagag, 48, Va. _s J. V., Bokh., Jarlag. 18, Aspudden. _, Hann~ Polkskollär:a, Björngårdsg.16B, Persson, Bröderna, se Bröderna Persson.. Sö. ' JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ ' HA. M N G A. T A. N 15 I \.

12 , -f Persson. 817 l:perssön;,2 Persou ; 3 Person; 4 Pehrsson ; rpersson; 2 Pers~n; 3 Person; 4~J;'ehJ'sson; 5,Pehrson; 6 Pehrzon.. I ~_ 5 Pehrson ; 6 Pebrzon, \ _1 Naemi; Folkskollär.a, Torstensonsg. 11, _1 Emil, Handl., Bellmansg. 23, Sö.; a. t. O.Dj. ' Söder _'I 'I'yra, Folkskollär.a, Prästgårdsg ,Sö.; -' E. W., Handl., Bellmansg, 23, So.; r. t. a. t. Söder IS; a. t. Söder o ~"Ty;ra ~M. C., Folkskollär.a, Kastellholmen -' Hugo, Handl., Riddareg. 21, D.Dj.; a.t. o',,1 "B, O.Dj ' _.1 Aifhild, Fru, Tegnersg. 39" Va.. -"Signe, f. d. Alma ÄhlinrHerrekip" Odeng. _,--Anna, Fru, Kaptensg. 13, O.D;.; r. t. 69. Va.; a. t. Norr ' P., Hofmästare.Prins Carls palats,l'rädg:- -;-2-Nouin, 9.~Fru, Damskrädderi, Skeppareg. villan (f. d. Jägarhyddan), O.Dj...I 41,' O.D}.; r. t ' Konrad, e. o. Hofr.-not., Fryxellsg. 4, O. ~i Ch., Fru, Greftureg. IN, O. -' Vilhelm, Homeopat, Sit Paulsg. 17, So. _2 Gerda, Fru, Folksko llär.a, Agneg. 5, C.; _1 A. H., Ing., Östermalmsg, 14 B, O. a. t. Kungsh _i E. A., Ing., Odeng. 47, Va. _2 Gunliild, Fru, Norrbackag. SIl, Va.; a. t. _i K. C. P., Inz., Upsalag. 3 v, Va., '-,'. _1 Nils, Ing., Drottningg. 8~ B111,C.; r. --,-1 Nanny, Fru, Kassörska i Aderdornsförb., '" ' - 'Bor1'mästareg.10A, es: a. t. Söder ' Nils P., Ingenjör, Kungsholmstorg 3 A. _1 Sigrid' M., Fru, f. Hemming, Regeringsg- C.; r. t. 72 \14; telegramadr,»nilsper»., ~ 991, C.;, a. t. Brunkeb _i Sven,.Ing., Afd.vchef i A.-B. A. Bonthron, _' Svea; 'Fru, Riddareg. 57 D b., O.Dj.; kafe N. Bantorget 18, C.; r. t ; bost., Narvavägen 5;. O.Dj.; a. t. 12i:l57.. Herserud; r. t. Lid:ö 353. _1 W., Fru, Nybrog. 40 1V, O.; a. t ' Per, Inspektionskonst., Hagag. 7 lll, Va.; _5 Alice, Fröken, Kungstensg. 14, Va. a. t. Vasa , 71 Elin, Fröken, Strykinrättning, Nybrog. -' 1., Kafåidk., Luntmakareg. 73, Va.. 06, O. -' Lenn.,Kamrer,Vegag.llIl, Va.;a.t.Vasa55. _5 ljlmma, Fröken, Polhemsg. 7 A, C. _1 P. Fredrik, Kamrer, Handtverkareg. 3S 1V _1 Gunhild, Frökell,Cigarraffär, Rör- C.; a. t: Norr , stran.?sg. 28,. Vr:.. \. _3 Hugo B., Kass~! i Sthlms Superfosfat- _1 M., Froken, Tidnings- o. cigarrhandel, Fabr. A.-B, Hoglfergsg.76 A 11, So,' \ Flemingg. 43 B, C.; 'a. t ' A. p., Kassörska, Vikingag. 10 1V, Va. _l Maria (firma), inneh., Ivar Anderberg, _1 Erik G., Konditori, Långholmsg. 3, Sö. Färg'- o. Kemikalieaffär, Luntmakareg. a. t. Söder , Va.; a. t. Norr 2027, r. t _2 Henrik, Kontorist, Kristinebergsv. 3, _5 J. P., ~!\rtroendeman, -Framnäs, Älfsjö; uppg. G, C.; a. t. Kungsh r.' t"orby ' Paul, Korresp., Vollmaryxkullsg. 31/ Sii.;, -:'2 Axel, Grossh., Konfektion en gros, Re- a. t. Söder 33 6p... geringsg. 53, C.; bost. Linneg. 34, O. -' Per Arvid, Korresp., Observatorieg. 8, Va. :""1 F, O., Grossh., Karlbergsvägen 65, Va.; _1 Martin, Källarm.., Villa Hild,Haga; a. t. r. t Vasa ' -2"Hans, Grossh., 4genturer i kolonialvaror, -' C. M., Köpman, Rörstrandeg. 36, Va,. spannmål, foderärrmen, Karlberg-svägen -' Wil.h. Aug., Köpman, Grefmagnig: 18 n.b., 72, Va.: 'r. t , Telegram- O.Dj.; a. t. Österm adr.:»hanseatn.., Persson, 8. P., A.-B. (Halling), Körsnärs- _1 P., Grossh. (firma Möller & Persson), firma, Handsk- o. Skinnbeklädnads- Kornhamnstorg 51, St.; bost. Rune- fabrik, Stortorget 7, St., a. t. Norr bergsg. 4, O.; r.' t , r. t _1 Rudolf, Grossh., Appelviken : r. t..äppel- _5 Johannes, f. d. Lagermäst., 2:dr<}g:19E, viken 85.. Hjorthagen. Värtan... 1 O. E., Handelsföreståndare. Stortorget -' Claes, Läderaffär. Nybrog. 28 B, O.; a.. t.. 7, St.; r. t: 2nD. a. t. Norr Norr,l0791,r.t ; bost. Jung- _1 Anton, Handl, (speceri- o. vikt.-), Lindg. frug. 45, O.; a. t. Osterm , Gröndal, Liljeholmen. _1 Ruth, Lärar-a, Boslagsg. 37 Ill, Va.; a: t. _1 Axel, Handl. (spec- o. vikt.-), Riddareg. Vasa , O,Dj.; a. t _1 David, Manufakturhandl., Firma Mattpr _1 David, Handl., Bellmansg. 23, Sö.; a. t. & Gardiner, bost. Torsg. 33, C.; a, t. A Söder,, Vasa 5 03: o'. " Annonsera i STOCKHOLMS-TIDNINGEN Sve.!g~s.m,e?t spri<ula, dagliga tidnldg. --~--

13 818 Persson - Peters l Persson; 2 Person; 3 Person; 4 Pehrsson 11 Persson; 2 Person; 3 Person; 4 Pehrsson; 5 Pehrson; 6 Pehrzon. 5 Pehrson; 6 Pehrzon. -' P.,.M~kaniker, Karlavägen 44, Ö. 1_4 Ivar, Tjänsteman v. Centraltryckeriet, -, Kerstin, Parfym- o. Handskhandel, Oden- Vasag G. g. 57, Va.; bost. Hagag. 1, Va.. _3 P. ;S.,f. d. Tjänsteman i Sjöförsäkr.-Aktieb. -' & Holmström, se R. Ströms Koppar-,' Agir, Agneg. 5, G.; a. t. Kung-sh bleck- o. plåtslageri. -'l{. J., Trävaruhandl., Torsg. 40 n.b., Va. Person. Anton, Möbelaffär o. Tapetserare- _4 P. G., (. d. 'I'nllvaktm., Mästersamuelsg. verkstad, Mästersamuelsg. 40, G.; a. t. 40, Ö.; a. t. Brunkeb , r. t ; bost. Dufbo, tel. _5 A. G., Yaktm. (l\'!.arinförvaltn.), Greftureg. Dufbo , Ö.; a. t. Osterm ' Gustaf, A.-B. Pärlor o. juveler en gros -, Lars, Vaktm., Engelbrektsg. 9 & 11, Ö. Sthlm 16. ', _4 Nils, f. d. Vaktm. i Kammarrätten, Mäster _5 Arvid T., Rektor, Rådmansg. 52', Va.; samuelsg. 47' ö. g., G.; a. t. Bl' r. t ' P. G., Vaktm., Handelsvägen 68, Enskede; -~ Erik B., Reservlöjtn., Kungsg. 55'v, G.; a. t. Enskede 379. r. t _1 Chr., Verkmäst. (A.-H. Sv. Tobaksmonop.), -' Emil, Revisor i Sveriges Riksb., Rege- Döbelnsg...29 II, Va... ringsg. 99 1, G.; a. t. Brunkeb ' Sven, Verkmast.,Kastellholmen1B,Ö.Dj'; _4 Sigrid, Sjuksköt:a, Sophiahemmet, Ö. a. t.. ~runkeb _2 s Elin Skomagasin,: Humlegårdag. 20 -' Per; Vaf- & Stickmaskin A.-B., Drott-. ' Ö.; a'. t , r.' t. Österm ' ningg. 2A B, G., verkst. Fabriksgr. 3, er -' Paul (G. T. Palms Eftertr.), Skomakare, -, Augusta, 4nkefru, l~ybrog. 22 & 24, O. bost. Riddareg. 26, O.Dj.; r. t , Carolina, Ankefru, Ostermalrnsg. 2911, O.; -' J. A., Skräddarm., Kungsholmsg. 80, G., r.~. O~term: 552:... -' Carl Slakteri affär Västmannag. 61 Va.' - Emelra, Ankefru, Hökense. SA, So.; a. t. r., t. 9215, a. t. r Norr 6313; bost. " Karl-: I Ö. bergsvägen 11, Va.; ankn. a. t. Norr _2 Hanna,.f\.nkefru, Sibylleg. 21 II, ' Jenny, Ankefru, Vegag. 12 II, Va. I 4nll.efru, Markvardsg. 11, Va. Persson & C:o, Slaktenaffar (l.nneh. E. W'I_' Johan Erik, Ofverkonstapel, Centralfång- ;.....-,Paulina,. Persson), Svedenborgsg. 6, So.; r. t.11120; elset, Långholmen, Sthlm 2.. mneh:s bost. r. t _1 P. Er., f. d. Öfverlärare, Helgalunden 2, l Valfrid Snickare Hrunnsg ss C' a t Sö.; a. t. Söder Brunkeb.4147: "',.. -'J.,Karlbergsvägen47An.b,Va.;r.t ' J. O., Speceri- o. Matvaruaffär, Norrbac- _5 Tuv~, 2;dra gatan 19 E, Hjorthagen. hg. ~, Va.; a. t ; bast. Rörstrandsg. :!8'v, vänstra uppg., Va. yartan. Perugia, A.-B., Malmtorgsg. 2v, G.; r. t. -' & Andersson, Speceri- o. Viktualieh.,.95 ss. Götg Perus Generalkonsulat, Malmtorgsg. - 3, G. -' Carl' A., Speceri- o. Viktualieh., Dalag. Petander, Carl, Docent, Valhallavägen 105I1I, 56 B,Ya.; r. t. 9982, Frukt- o.' Blomsterh., a. t. Non 9982; Handtverkareg. Va... Peter, ~~.,..Portrattmal., '" atelj~ Biblioteksg.. 41, G.; a. t. Norr o. g., G.; r., t _, G. E., Aktieb., Spedition o. Förtullning, Peter Ca1lIer K(}~ Generalagenter for Skeppsbron 44 1, St. Sverige, hinar Sothe & Co, Drottningg. -' Erik, Speditör hos Aktieb. Nyman & 55, G.; r. t. 6579, a. t. Norr Schultz, Borgmästareg. 10 A, So.; a. t. Peters, Folke, Apotek., Högalidsg. 32 BV,~Sö.; Söder ~3 15. r. t ' E. Y., Stationsförman, Skeppsbron 2, St. - J. A., Bankkamrer, Vanadisvägen 31, -' John A. H.,.Stockholms 8kärpfabrik, Va.; r. t Linneg. 78, O.Dj.; r. t Robert, Banktjänstem., Högbergsg. 30, -" Anton, Tapetserare o. Dekoratör, Mäster- Sii.; a. t. Söder samuelsg. 40, G.; a. t. Norr 18419, r. t. - Hugo, Bryggmäst., Skinnarviksg. 5, ss Se annons sid. 41. _5 Tor, 'I'elegrafassist., Torstensonsg. 15'v, - Oscar, Fotografiskt magasin, Hamng, 3 A, G.; a. t. 7258, r. t. Norr 145. O.Dj.; a.t. Österm )- Lisa. Fröken. Dalag. 9 C, G.; r. t _4 C. H., Tjänsteman, Skeppareg. 58, Ö.Dj.; - Paul, Grossh., Repr. för Schwan-Blei- 3. t. Österm stift Fabrik, Uplandsg. 4 11, G. A.-B. SVENSkA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20 Se annons ii sid. 27.

14 Peters - Petrini., Pet.ers, :B:olger,J{ontorsc,bef, BJekingeg. 63 I11, Scheeleg. 8, C.;a. t: Kungsh. Bö.; a. ~.,32693, r. t '. affären: r. t _ O; Hj., Köpman, Torstensonsg. 12, O.Dj. Petre, Torsten, Bruksäg., Vasag. 52, q.; a. t. - A. O" Lärar.a, Odenz. 39, Va , _ P. E. HJ:., Regissör,K.~ngstensg'.67, Va.. ~ A.. T., Exp-förest. i,järnv. stjr., Rege- _ Axel, TJansteman, Högbergag. 30, So. nngsg. 5, C.; r. t Petersen, M., Direktör, Styrmansg. 11 A, - L., Fru, Kurigsh:s hamnplan 3, C.,. O.Dj.'.. - Gerda, Fröken, Odeng. 17, O. ' _ S. V., FÖrsäJjn. chef, Styrmans~.19, <?Dj. - G. E., Fröken, Bankbitr., Östermalmsg. -s, Holger, Handels- och Fabriksaktiebo- 64, Ö,,,.. lag, L:a Nyg. 19\ St.. - Helena, Fröken, Ostermalmsg. 64,0. Peterson, Carl W.,-Direktör, Bragevägcn 2, O. Petre, L. J., Folkskollär., Svartensg. 12, Sö.; _ Sigurd, Direktör, Jungfrug. 28, O.Dj,; a. t. Söder 9395.,',.' kontoret r, t Elisab., FolkskolJär:a, Mosebacketorg 8, '_ L. Morian-, Döfstumlärare, Manilla, Sthlm Sö.; a. t. Söder 861. " Matilda, FolkskoJlär:a, Banärg. 25, O.Dj. _ Carl W.,,A.-B., Elektro-teknisk agentur, - Tora, FolkskolJär:a, Mosebacketorg 8, kontor, Herkulesg. 4Il, C.; r. t o. ss; a. t. Söder ,- Lotten, Fru, Valhallavägen.105, Va.; a. t: _ G. H., Fil. kand., Oxtorgsg. 9 B, C. Vasa _ E. K. E., Kamrer, Upsalag. 5, Va. - A., Jägmäst, Skepparog. 49 B, O.DJ. _ Ingeborg, Kanslirådsänka, Drottningg. - A. R. W., Köpman, Norrtullsg. 27 BIl, Va. ' 90,\ Va.. - Gustaf, Köpman, Vidarg. 7, Va. Carl J. 1\., Kapten, Barnhusg. 4, C. - C. N., l:e Postexp., Sot Eriksg. 32 B, C. _ K. C., Angrostn.-fabrik, Luntmakareg. - Walter, f. d. Revisor i Lotsstyr., Linneg. 40,. C.; bost. 8. h. 39 A Il, O.Dj. _ B.,' Ankefru, Valhallavägen 59, O. Petrelius, N. E., Fabrikör, Artillerig. 42, _ Kristina, Ankefru, Knngsg. 75 lii, C.;a. t. O.Dj. Kungsh, Amanda, Fru, NorrtulJsg. 47, Va., _ se äfven Peterzen o. Pettersen. - Knut, Ornaments med, verkst, Handtver- Petersenska huset, L:a Nyg. 2, St: kareg.38, C.; bost, Äppelviken. Se af Petersens. Hugo, e. Jägmäst., Odeng. 29, annons sid ,, Va... - Oskar (Papetypi), Arbetareg. 33, C.; bost. _ A., Kammarherre, Biblioteksg. 9, C. Hagag. 54, Va. '. _ Hj., f. d.. Kansliråd, Stureg. 20\ O. - O., Veterinär, Scheeleg. 20, C. _ Axel,Rev~soriArmeförv.,Greftureg.71 II,O. PetrelJ, Emil, Kassör, Greftureg. 35, O. _ Ludvig, Ofverste, Greftureg. n Il, O. Petrelli, D. J.'. J., f. d. Krtgsarkivarie, Djurs- Peters(s)on se Pettersson. holms-osby: a. t. Djursh-Osby 41. Peterstrand, F. A., l:e Postexp., Birkag. - Adolfine, Rektorska, Karlbergsvägen AlV, Va. Va... ' Peterzen, Oscar" Direktör, Lindevägen 7, Petrön, Alfred, Docent v. Karol. Inst., Ofver- 1 IEnskede; a. t. Ensk ' insp. för sinnessjukvården i riket, Yng- _ A. Hj., Litograf,Oreftureg. 68, O. lin gag. 11, Va. _ se äfven Petersen o. Pettersen. -;- Edvard,,Justitieråd, Lillabältg. 12, Ö.Dj.; Peterzens, E. O. W., f. d. Godsäg., Sten- a. t. Osterm, 2368, r. t villan, Vetenskapsakademien. - Jakob, Prof. v. Tekn. högskolan, Birger- _ A.,F. R., v. Häradsh., Protokollssekr., jarls~. 73 & 75, Va.; r. t ; labo-, Nybrog. 68, O. ratorium Kammakareg. 6, Va.; r. t Pethrus, Levi, Pastor, 'I'egnersg. 291, Va.; - Bror, förutv, Statsråd, Hofrättsråd, Stubost. Dufbo. reg. 52, O.; r. t. Osterm, f>2., _ se äfven Petrus. Petri, Per Albert, Artist, Porträtt- o. Land- Petreens, Thure H., Bokh., Artillerig. 7" skapsmål., Sot Paulsg. 37, so: O.Dj.;a. t G., Kapten.iUplandsg. 84, Va. ' _ Birger, Förest., Skeppareg. 29, O.Dj. - C., Löjtn., Flurag. 19, O. -. Petrams & Co, inneh. O. Hellström o. C. - T. H., Postexp., Västmannag. 17 AIIl, Va. I, H. Petrteus, Gardiner, mattor, manu- - Hj. M., Syssloman O. föreståndare v. fakturvaror, sängar, sängkläder m. m., Sthlms stad~ Allm. Försörjn-Inrättn., Hornsg. 10, Sö.; r. t ; a. t. Sö- Fleming. 22, C. der Petrini, Gurli, Fru, Fil. dr, Drottningg, Carl Henrik, Köpman (Petroous & Co), 106 III, Va. Llis Rnftons_a f - STOCKHOLMS.:TIDNINGEN. STOCKBOt'MS-TIDNINGEN ,

15 , 820 Petrini - Peitersson. Petrini, Eva, Fröken, Jungfrug. 33, Ö. l Pettersson; 2 Petterson; 3 Petersson; I Sven, Jägmäst., - Henrik. Lektor, Drottningg. Drottningg. 106 III, Va. 4 Peterson; 5 Petersohn; G Peterzon. 106III, Va.; '---=----'-_--'---'-=-:..-:...::...:..:..:::.:::...::.= r. t , a. t _1 Karl A., Bageriidk. (inneh.»svea Ang- Petroleumaktiebolaget Standard, se Krooks bageri»), Grefg. 26, Ö.Dj.; a. t Petroleum & Olje A.-B. _1 Anna R, Bageriidk:a, Regeringsg. 91, G.; Petrus-Lyttkens, Anna, Skulptris, Riddareg. a. t , Ö.Dj. se äfven Pethrus. _2 Selma, Bageriidk:a,. St. Svartmang. 21 & 23, Petsreus, Martin P., Saluhallsinspektör, _l K. H., Bandirektör, Valling. 34, G. Scheeleg. 15, G.; a. t. Kungsh _l Gösta F., Bankkassör (A.-B. Svenska Petschler. A. J., Fröken, Torstensonsg. 11, Ha,ndelsbanken), Valhallavägen 111, Ö.Dj. Va.; r. t S. G., Fröken, Torstensonsg. 11,. Ö.Dj. Erik A., Regjssör, Grefg. 57 II, O.Dj. _4 Emanuel, Banktjänsteman (Riksb.),Löf~s~ vägen 38, Kungsh:s Villastad. -.Augusta J., Ankefru, Grefg. 57 II, Ö. _1 Gustaf, Banktjäustem., Erstag. 30, Sö. Petsön, C. O., Grossh., Tomtebog. 26 A, Va. _, Gustaf, Banktj.-man,Handtverkareg.30l,G. - W. N., Handl. (papper o. korta varor en _, O. A., Banktjänstem. Brunnsgränd 6, St. gros), Riddareg. 19, Ö.; a. t o. _2 Einar, Bankvaktm., Dalsg. -33IV, Va.. 127, r. t , bost. il. g. 28. Petsonlewitz, Bernhardina, Fru, Braheg. 54, _1 Ebba, Barnm., a. t Majorsg.61I.\ t. h., Ö.;, O. Pettenati, E., Sånglärare, Malmskilln<tdsg _4 Ester J. M., t. v., Va. Barnm., Tomtebog. 5Il1 60, G.; a. t. Brunkeb Petterson, Fredr., Skräddare, G:la Brog.23, _2 Hilda, Barnm., Fru, Helsingeg. Va.; a. t. Vasa Il Ö. g., G.; a. t. Brunkeb _1 Johan, Biläg., Nyterget 6, So. 1 P tt rsso n' 2Pett e e '. rs. 3 P t ss. e o~, e er on, _1 Carl Alb., Bokför.,, a. t. Vasa Norrtullag. 61, Va.; 4 Peterson, 5 Petersohn; 6 Peterzon _1 Salomon, Bokför., Karlbergsvägen 10 III, _3 Oscar,.Mdeln.-chef, Uggelviksg. 9, Ö.; Va.; a. t. Vasa r. t. Osterm _1 A. L lyl,bokhandl., Riddareg. _2 K. r., Agent, Drottningg. 81 A, Va. _, Anton, Bokh., Valhallavägen 19, Ö.Dj. 111 cm, _3Alfr., Agenturaff., Karlbergsvägen 49, Va. Va.; a. t. Vasa ' Mortimer. A.-B., Agenturaffär (elektriska _4 Axel, Bokh., Rörstrandsg.20'V, artiklar), Smålandsg.22, G.; a. t , Vasa Va.; a. t. r. t; 13609, Petterson, Victor, Bokindustriaktiebo- _l Ott.o E., Agenturaffär, Kommendörsg. 10, lag, Holländareg. 10, G. Boktryckeri, Ö.; r. t Lith. Tryckeri, Bokbinderi, Kontors- -' Edv., Agenturer i järnvaror, 61, Va.; r. t Rådmansg. boksfabrik; r. t. 400,8091, a. t. 8G 91, -'s eftr., Per K., Ammun.-fabrik, Krut- o. _1 L. K., Boktryckerifaktor, Klara S. Kyrvapenh., Kulaborg, Midsommarkransen. kog. 16, G.; a. t. Brunkeb _3 C. Ch. Victor, Apot. (Apot, Engeln), bost. _IS, Augustin D., Borstbinderi, Maria Bang. Uplandsg, 68, Va. (Ligna), Bö.; a. t _2 Oscar, Apotekare, Strandvägen 29, Ö.Dj.; _3 J. A., Brodös, Kammakareg. 8 Il Ö. g., r. t Va.; a. t. Brunkeb _2 Gust. E. N., Arkitekt o. Byggnadsråd i K. _2 AIgot, Bryggeritjänstem., Östgötag. 66 Bl, Byggn.-styr., bostadsadress: Västerbo, Bö. Herserud; r. t. Lidingö 193. \ _1 C. A., Byggm., Birgerjarlsg. 118, Va.; _l Josef,Arkitekt, Kammakareg. 44, Va. r. t Ludvig, Arkitekt, Lidingö-Brevik. _2 C. J., Byggm., Stureg. 44 A, O. _.2 J. W., Arrendator, Bjursätra, Alfsjö. _2.Frans Aug., Byggrå", Scheeleg. 15, G.; _2 s, Eftr., C. Samuel, Lars Bergman, Rey- r. t. 3131l3, a.. t. Norr mersholmsg. 7, Bö. Automatiska dric- _1 J. G., B:Yg'g~..-snick., Egels~a 11, Långkeshon»Triumf», Vattenledningar för sjövägen, Alfsjö ; r. t. Alfsjö 3 ~3. landtbrukets behof samt moderna lad u- _3 Gustaf H., l:e Byråing., Linneg. 56r,Ö.Dj. gårds- o. stallinredningar. _1 Anton, Båtbyggare, tillverkar o. försäljer _1 C. M., Badmåst. o. Massör, Sit Paulsg. motor- o. segelbåtar samt mottager bå- 28 A..>.Sö. ja. t. Söder 921; träffas 4-5. tar för vinterförvaring, Osterskär. r. t. _lotto, l:lagare, Högalidsg. 36 A, Bö. o. a. t. Österskär 27. JONKOPINGS JURIDISKA.. o DYRA ----lshamngatanls--- ~ _

16 /,'Pettersson. 821 l Pettersson i 2 Petterson; 3 Petersson:. 1 Pettersson i 2 Petterson: Il Petersson il 1,,4 Peters(m; 5 ',Petersohn; 6Peterzon. 4Petersoll; 5Petersohn; 6Peterzon. ~\ C_ad, Cigarraffär. -Bondeg, 25, Sti.; a. t. _1 E. J., Fabrikör, Direktör, stärbhus, adr.: '. -. Narvavägen 23, ö. g., Ö.Dj... -2~Charlotte;Cig.arraffär, Slussplan 63 B, St. _1 F. W., Fabrikör, Karlavägen 67, O.; verkst.. -lhilarius,cigarraffär o. Tidningskontor, Storg. 9, O.; a. t. Norr, L:a -Nyg. 14, se, St. Nyg. 19, St., o Y., Fabrikör, Västmannag. 75, Va.;.si. Nyg. 44, St.; bost. Munkbrog. 6, St. a. t. Vasa _1 Ina, Cigarraffär, Tjärhofsg. 16, Sä. _1 P. G., Fabrikör, Kungsg. 48, C.; a. t. _4 Mimmi;' Cigarraffär, Drottningg, 71 D, 'Brunkeb. 81; kontoret: r. t C.: bost, Frejg. 67, Va. _2 P., Fabrikör, Uplandsg. 3, C. ",-3 Sofie, Cigarraffär, Linneg. 80, O.Dj. _tjo M., Faktor, Birgerjarlsg. 99, Va.; a. t.,_4 Stina,Cigarraffär, Norrtullsg.55, Va.; Vasa bost, Dufbo. _2 lt'r.,fastighetsägare,torstensonsg.8,0:dj. _1 C~ J. Fr., Cigarrh., Handtverkareg. 38, C. _2 W., f. d. Pastlghetsäg., Geijersvägen 8, C. -,4 G. A. Emil, O.Dj., Civiling., ' 'I'orstensonsg. 15, _1 P. Erik, Fil. lic., Skeppsbron 32 IIl, St. _1 Hilmer, Finbageri, Pilvägen 1, Gröndal, _2 H. E., Civiling., Döbelnsg. 5, C.; r. t. Liljeholmen i bost. Pilvägen 19, Grön- 225 do. ' ', dal, Liljeholmen. -' L. Hugo, Civiling.,.Odeng. 43, Va.; r. t. _2 Axel Theofil, f. 'd.. Flaggunderoff., Lin neg. 44 & 46, O.Dj.. _2 Alfred, Direktör, Uplandsg. 15, Va.;a. t. -' C.' J., f. d. lt'laggunderoff., Luntmakareg.' Vasa \ C.. _4 Axel, Direktör f~r A.-B. Norrlandsboden. _3 A. I. J., Folkskollär., Fil. stud., Asög., Almlöfsg, 1,,O.; 'a. t. Norr 5705, r. t. 117, Sä ; bost, 'Linneg.- 94, O.Dj.; a. t. _4 A. E., Folkskollär.a, Hökensg. 9, Sä.. Norr \_1 AI1l!a, Folkskol1är:a, Grefmagnig. 17A1 _4 Carl, Direktör, Narvavägen 32, O.Dj. O.Dj. ' 71 Emelie, Direktör, Våstcrlångg. 45, St.; -' Anna, Folkskollärra, Västmannag. 3~; Va. r. t. 4821, a. t _1 Elisabeth, Folkskollär:a, Grefg. 25,0.Dj. _2 Erik, Dir. i Nya A.-B. Numa, IIökensg. _2 Elsa, Polkskollär:a, Fredmansg. 51,'Sä.; 3, Sä.; a. t.' Söder a. t. Söder ' _2 Henry, Direktör, Värmdög. 6, Sä. _1 Ester, Polksknlläna, Tjärhofsg. 27,Sä. _1 J; :F!., Dir., firma A.-B. Bönnelyche & Lo- _4 H. Maria" Folkskollär:a, Smala gränd 5, ven, kontor Skeppsbron 8, St.; bost. C.; a. t Storängen ; r. t. Storängen 45.. _I Hildur, Folkskollär:a, Nytorgsg. 24, Sä,. _2 John, Direktör, Karlavägen 83 n. b., O.Dj.; _4 Hilma, f. d. Folkskollär:a, Margaretavä r. t gen 72, Enskede. _, K. A., Direktör, Idung. 6, Va.; r. t. _5 Ingeborg, Folkskollär:a, Rådmansg. 69, ' Va. _I Nils, Dir., Storg. 441V, O.Dj.; r. t _4 Lovisa, f. d. Folkskollär.a, Brännkyrkag; _2 Otto, Direktör, Barnhusg. 12, C. 14B, So., a. t. Söder 315Q1. " _, P. A., Direktör, Tuleg. 33" Va. _1 Lydia, Folkskollär.a, S:t Eriksg.'40, Va. _2 Robert, Direktör,Roslagsg.9, 'va.;a.t,6379. _1 Märtha, Folkskol1är:a, Stjärng. 3A, Va. _< Albin,' Disp., Frejg. 1 III, Va.; a. t _4 Sofia, Folkskollär:a, Bränukyrkag. 51, Sä. _4 P. E., Ekonomibokh., f. d. Underlöjtn., _4 A. E. o. A. T., Folkskollär:or, Bådmansg. Västra hvalfvet, K. Slottet, St. 84, Va.,. '. _2 Emil, Ekonomiinspektör v. K. Teatern, _1 Alma, Fru, Kdrlbergsvägen 43 BIlI, Va.; Polkangag. 73 A, Sä. r. t '- _, Aug., Fabriksidk. (firma Stockh. Galva- _'.l Alva, Fru, Folkskollär:a, De Gamlas-väg. niseringsfabrik,liljeholmeri), bost. Enskede. : Södra Blasieholmsb. 4 A, C. --' Augusta, Fru, Birgerjarlsg. 94, Va.; a..t. _1 Aug. B., Fabrikör, Folkungag. 16, se; Vasa a. t. Söder 34544;; bost. s. g. 85 B, ss. _2 Augusta, Fru, Matvaruaffär.Bollhusgränd _2 Axel,lf. d. Fabrikör, Odeng. 471, Va. 3 C,,St.; a. t. ~ _1.Carl G., Fabrikör, Linneg. 10, O.; a. t. _1 Carolina, Fru, Ostgötag. 81, Bä.; a. t _l E. A., Fabrikör, Tavastg. 38, Sä.; a. t. _2 Edla, Fru, Djurgårdsslätten 24 II :,O.Dj. Söilel' 122 :n.._2 Fannv, Fru. Storg. 29. O.D,i.' ( STOCKHOLMS-TIDNINGENS Slindagsauanne.- är ~nderhållande. UPP' lysande och rikt på litterära bidrag.. \ -

17 822 Pettersson. ]. Pettersson; 2 Petterson; 3 Petersson; l.pettersson: 2 Petterson; 3 Petersson; 4 Peterson; 5 Petersohn; fl Peterzon. 4 Peterson; 5 Petersohn; 6 Peterzon -< Gustafva, Fru, Kungstensg-. 56, Va. _8 Matilda, f. 4. Förestånd:a v. Sthlms stads -< Hanna, Fru, Kafeidlt:a,.Vikingag. 13, uppfostr.-rnst. för flickor, Folkungag. 1/2 tr., Va.; a. t , Sö. -< Helga, Fru, Guldsmed, Kungsholmsg. 28 1, _2 J., Förman, Scheeleg. 6, C.;a.t.Norr C.; a. t. Kungsh. 2., -< & Co, Kristian, Garn-, väfnads-, trikå- _3 Hildegard, Fru, Döbelnsg. 53, Va.; a. t. o. hvitvaruaffär St. Nyg. 20, St. In. Vasa neh. Fru Anna Peterson, Saltsjöbaden, _1 Lally, Fru, Lundag. 35 III, Sö.; a. t. se- -< Gustaf, Glasmäst. o. Förgyll., Mästersadel' muelsg. 50, C.; a. t. o. r. t _1 Linda, Fru, Karlbergsvägen 42 IV, Va.; _1 K. G. Hjalmar, Glasmäst., Valling. 37, C. r. t. Vasa 1385, a. t. Vas~ _1 Otto, Glasmäst., Sibylleg. 25, O. -< M. L., Fru, Skeppareg. 29, O.Dj. _8 K. E., f. d. Godsäg., Vidarg. 6., Va.; a. t. _2 Maria, f. Möller, Fru, Rådmansg. 80, Va < Mortimer, Fru, Smålandsg'. 22, C. _3 H., Gravör, Gravering av vyer o. porträt- _3 Tilda, Fru, Storg. 46, O.Dj.; r. t ter, Brännkyrkag. 140II, ss; r. t _1 Vera, 'Fru, Tv~tt- o: strykinrättn., Si- -< A. E.,.f, d. Grossh., Pålsundsg. 7l I, Sö.; bylleg. 15, O.; a. t. Norr a. t. Söder < Willy, Fru, Luntmakareg.7 I,C.; a.t < Albin, Grossh., Frejg. l, Va.; a. t. Norr -< Greta, firma, Frukt- o. konfektyraff~r, in ,. 'neh. Fru Greta Malm, Västerlangg. _1 AIgot, Grossh., inneh, Aggaffaren 'In- 36, St.. tonia, O. Munkbron 7, St.; a. t. ~ :.' Gunbild, Fruktaffär, Norrlandsg. 12, C.; -< Dan, Grossh., Agenturer' i herrekiperingsa. t. Norr 125?a, r. t ; bost. artiklar. Götg. 83, So., r. t , Skärsätra. a. t. Söder Telegrafadr.:»Retep». _2 A. E. Lisa, Fröken, Sibylleg. 12, Ö. Petterson, Elor, Grossh., Parfymerier o. _1 Alida, Fröken, inneh. L. C. Bökmans Ju- Toilettartiklar en gros, kontor o. lager velerarefirma, Torkel-Knutssonsg. 16 B, Drottningg. 60, C.; a. t. Norr 19836,. Sö.; r. t. Söder 188) a. t. Söder r. t. 205 ::>3;bost. Smålandeg. 2, C.; r. t. _1 Amanda, Fröken, Linneg. 8, Ö.; a. t ' Anna, E:!öken, Målarinna, Braheg. 21, O.; -< Eric M., Grossh., kontor Regeringsg. SI, a. t. Osterm C.; r. t. 5060, a. t. Norr , _1 Anna, Fröken, Biblioteksg. 26 II, Ö.; a. t. _" Isac, Grossb., Greftureg. 34 Bn.b., O. Osterm _8 J. W., Grossh, (frukt), Homsg, 84, Sti.; _1 Anna L., Fröken, Klarabergsg. 35 II t. V. C. a. t. Söder 2630; partiaffär Västerlångg. -~ Cecilia, Fröken, Uplandsg. 79,1 1 (2 tr. t: v., 60J. St.; a. t , ~: t Va. _3 K., Grossh., Kommendorsg. 42, O.DJ. -< Clara, Fröken, Grefg. 53, O.D;'.; a. t. _1 Nils, Grossh., Sit Eriksplan 6 B.IV, Va.; Osterm r. t < Ebba, Fröken, Braheg. 6 II, Ö.; a. t _2 Sam., Grossh., kontor Regeringsg. 4, c:.; _3 Ebba, Fröken, Speceri- o. matvaruaffär, r. t. 601; bost. Sibylleg. 53, Ö.DJ. j Västmannag. 74, Va.; a. t a. t. Norr _2 Elin, Fröken, Torkel Knutssonsg'. 22, Sö. _1 J., f. d. Grundläggn.veutrepr., Kardellg. _2 EIll!t, Fröken, Damkonfektion, Storg. 20, '4n.b., Ö.; a. t.osterm ' O.Dj.; a. t. Norr _2 J. A., Guldbrodös. Kammakareg. 8Il ö. g., -< Emmy, Fröken, v. Värdinna, Dalag. 35, Va.; a. t. Brunkeb, uppg. DI, Va. _4 Hilda, Gymn.-dir.,HolIändareg.21Blv, Va. _2 Gabriella, Fröken, Åsög. 47 DI, So., a. t. _2 Augusta W., Handelsidk:a, Fröken, Me- Söder jeriaffär, 'l'egnersg. 43, Va.; a. t. Norr -< Greta, Fröken, S:t Eriksg. 2F, C ; bost. Drottningg. 87, Va.; a. t. _1 Gurly, Fröken, Östermalmsg. 271, Ö. ankn, _2 Helena, Fröken, Karlbergsvägen 25 III,Va.; _1 Hilma Ch., Handelsidk:a (modev.), Västera. t. Vasa långg. 31, St., a. t _2 Helene, Fröken, Drottningg. 73 elv, C.; --< Juliana, Handelsidk:a, Hagag. 46, Va. a. t. Brunkeb _6 Julia, Fröken, Bamhusg. 6, C. _1 Edv., Haudelsres., Tegnersg.. 4, Va.; a. t. _1 Maria, Fröken, Luntmakareg. 96, Va.; r. t. _2 Dscar Rud., Handelsres., Riddareg. 70, Vasa 976. O.Dj.; r. t A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20 Se annons A sid. 27.

18 Pettersson. 823:,._- ~ Pettersson; ~ Petterson; 3 Peterssom tpettersson, ~ Petterson; 3 Petersson;, ~. 4 Feter8on; 5 Petersqhn; 6 Peterzon.. 4 Peterson; 5 Petersohn; 6 Peterzon. -" Anton. f. d. Handl.,.Nybrog. 26, O.; r. t. _l C. G.. Ingenjör,,Kommunalhuset B, Lilje \,. holmen... { -' Anton, Handl, (apeceri), 'bod St: Nyg. 20, _3 Carl A., Ingenjör, Linboda 1, Alfsjö. St.; a. t. 1252, r. t.!l15!.. _l E..B. Ingenjör, Ulfsunda. I _1 Aug., Edv., HandI.. (ved), S:t Paulsg. 28 B, _, E. J., Ing., Dalag. 52. Va. Sö.; a. t o. a. t. Söder _2 E. V., Ing., Brännkyrkog. 8, Sö. _2 AXill, Handl., Cigarraff., Uplandsg..10, G.: _1 Ernst G. M., Ingenjör; Hagag. 35 Il, Va.; bost. kv, Silfret 5, Järnvägsg., Alfsjö.. a. t. Vasa 4806.'.. _, C., Hand!.,Mosebacketorg8, Sö.; a. t _, Filip, Ingenjör, Linneg. 21,,Ö.,_1 C.E"IHandl., 'Volml!:tyxkullsg. 9, Sö... _l Fritz A., Ingenjör. 'I'orkel-Knutssousg. -' Carl, f. d. Hand\. Ostermalmsg. 32, O. 16 B, ss; r. t. Söder, 188. _2 Carl Erik, Handl., Mästersamuelsg. 30, G.; _, Gösta, Ingenjör, Lnntrriakareg. 79, Ya.;. a. t a. t. Vasa ".. -' Elias, Handl.,..Surbrunnsg. 5, Ya.; a. t. _2H. A., Ing., Folkungag. 42 C, Sö. I Vasa 3962., _3:M. E., Ing., S:t Paulsg. 19. Sö. _, Erik Axel, Hand!., Blasieholmsg. 3, G. Petersson, paul, Ing., Värme- o. sanitets- _2 Hjalmar, f. d. Hand!.. Artillerig-. 7 l,0.dj. teknisk koustruktionsbyrå, GiaBrog. _l J. A., Handl., Svartensg. 51, se. 30, G.; 1'. t ; a. t. Norr _l J;..A.,.!land!., Långbrodal 23, Solbacka, _, Alfred, Inneh. af Arvika Spinneri- o.. Al fsjo. ".... Väfnadsaffär, Dalag. 54n.~., Va.; a. t. _, John A., Handl.,.Hogbergsg. 27 A, So.; Norr speceriaffär Götg.' l?, Sö. -< Karl J., Inneh, af firm. Per K. Petersons. -' J. 1., Huudl.c.Upsalag. 15,..Va... ' eftr."kulaborg, Midsommarkransen. _l K, W., Handl., Holmen, Mälarhöjden. _< N. G., _Inspektor, Smala gränd 5, G.. -< Leonard, Hattmak., Holländareg. 4, G.; a. t ' '. a. t.' _2 S. E., Instrumentmak.. Kungsholmsg. 40,.. Petersson, Leon., Herrekiperingsaffär, Drott- G.; a. t. Kungsh ljingg::1i9, Ta.; a. t. '22243; filialer _l Wilhelm,.Jägmästare, f. d. Distrt-Iandt- Klarabergsg. 33. G.; a. t , o. mätare, 'I'orsg. 48 Air, Va.. Malms~illnadsg.,1 G.; a. t ~; bost. _3 K. Vilh., Journalist, Brännkyrkag. 142 B,. Drottningg. 89, va.; a. t. 2224". So.. '. _2 J: Alfred,' Herr- o. damkonfektion, S:t -18,.r. F., Järn- o. Redskapshandel (Inneh.. Eriksg. 53, G.; a. t. N OlT 12858; filial Primus Pettersson), Götg. 75, Sq.,jämte Bellrnansg. 26,' Sö.; bost. Bergsg. 9 Il, lager o. kontor;a. t. Söder ,.r. t. G.; a. t. Kungsh, ;bost. Götg.75,Sö.;a.t.Söder1918. _2 & Sandbergs Herrskrädderi. Storg. 48, _1 A. R., Järnvägstjänstem., Kontrollkonto-.' O.D}.; a. t. 15"528. ret, Tomteboda; a. t. Vasa ,-1 C. I!ldvard, Hofkamrer. Östermalriisg. 27 1, _1 N. P., Kafeidk., Flemingg. 25, G.; bost.. O.; a. t. Osterm. 4. Pilg. 50, G..., _3 'I'orsten, e" '0. Hofrättsassessor, Storg. 46, -< J., Kafeidk.a, Kammakareg. 22 & 24, Ya.. O:Dj.. r. t ' _l Axel, Kakelugnsmakare, Birgerjarlsg. _1 Bernh. M., Husäg., Tuleg. 23 lii, Ya.;a. t. 96 III, Ya.; a. t. Norr ,. Vasa 430. _1 G. A., Kammarvaktm., K. Slottet, St. _3 C. A.; Husäg., Hornsg. 106, Sö.; a. t. _l G. Emil, Kamrer v. Sthlms GasVj., Rör-, Söder 4345.' atrandsg. 42 II, Va.; a. t. Vasa _1 Carl Emanuel, Husäg., Sigtunag..14. Va. -< H., V., Kamrer, Banerg. 21, O.D. _, Frans Oscar, Hu~äg., Uplandsg. 381, Va. _4 K., Kamrer, S:t Paulsg. 16, Sö.. _, J. Alb., Husäg., Odeng. 70, Va. _2 K. Ad., Kamrer, Roslagsg I,Va.; a. t.....:..< Kristina,Husäg:a, Saltmätareg. 20 A, Ya.. Vasa ', _1 Gerda, Hårfrisörska, Norrland6~. 23, C. _2 Nils, Kamrer, 'I'orstensonsg. 7, O.Dj.; r. t. '.,-1 Gerda, Hårfrisörska, Fru, Riddareg. 28, 71008, kont.: r. t. Norr 762. I, O.D}.; a. t < Teodor, Kamrer" Schee'leg.' 15, G: _2 Thyra, Hårfrisörska, Riddareg. 23, O.Dj.; _l V. O. P., Kamrer, Storg. 44", O.Dj: a.' t. Norr _4 H. R., Kapten, Linneg. 86, O.Dj. -4.A. H., Ing., Vanadis vägen.25, Ya. _, Adolf, Kassör, Stockholms stads arbets- _l Axel T., Ingenjör,' Kl. O. Kyrkog, 12,. \ i inrättning, Sö.. '.:'. G. _3 Alfr., f. d. Kassöl',' Grefg.;22n.b,0!!i~. ' STOCKBOLMS;.TIDNINGEN,~ar den största nppj;iga av alla;d,agliga tidningar.~,. '1 SAaftdf~~I..en. " ~,,,

19 824 Pettersson. 1 Pettersson, 2 Petterson; 3 Petersson; l Pettersson; 2 Petterson; 3 Petersson: - 4 Peterson; 5 Petersohn; 6 Peterzon. 4 Peterson; öpetersohn: 6 Peterzon -' G. Wilh., Kassör v. Riksb, Sedeltryck., Grefg. 27, O.Dj.; a. t. Norr 7716; bost. Grefg. 37, O.Dj.; a. tf Osterm.' Skeppareg. 39, O.Dj.; r. t ' John Oscar, Kassör, Kapellgr. 6 B, Sä. Pettersson, Emil, Köpman,(Musikinstrument), _l P. Ansh., Kassör, Stadsgården 18! t. h., Västerlängg. 57, St.; r. t. 5516; bost. ss; r. t Götg 12 Il Sundbyberg' tel Sundbyb _I Elsa, Kassörska, Biblioteksg. 26Il O.; 11 54:',.. a. t. Österm. 26 6~. r. _3 G. V. E., Köpman, Odeng. 74, Va. - Sofia, Ka?sorska, Mana Trappgrand 7, So.; _3 J. E. E., Köpman, Birgerjarlsg. 41 B, e. a. t. Sod:r _I J. O., Köpman, MästersamuelRg. 18, e. -' Tyra, Kassörska, Tomtebog. 50 II, Va.; a. t. _. P., Köpman, Vanadisvägen 41, Va.. Vasa ' Rex, Köpman, Tomtebng. 32, '/2 tr., Va. _l A. ~dv., f. d. Kladeshandl., Karlbergs- -' K. A., Lagerbitr., Timmermansg. 31, so. -' vagen 69, Va.; a. t. Vasa ' Waldemar Lagerförest. De gamlas väg 9 &. Co., Nils, Klädesvaror o. Manufaktur- Enskede~,, varor en gros, St. V~t~ug.?, e.. Petterson, Axel, firma, Likkistfabrik o. -' C. G.,.~:d. Knappfabnkor, V,lla Kullen, begrafningsbyrå, Högbergsg. 27 BI,Sä.; Saltsjöbaden, '... a. t. Söder 33179, r. t (inneh, GOl" -" J. M., Knappfabnkor, Malmsklllnadsg. don Brolin, bost. Högbergsg.27 B", Sä.) 19 A, e.; a. t. Brunkeb _. Ottilia, Linnesömm.a, Vidarg. 9, Va.; a. t. -' & Co, Carl, Kol-o. Koksaffär. kontor Val- Vasa hallavägen 94, Va.; a. t. Vasa 1430, _l Anna M. K., Lärar:a, Rådmansg. 86, Va. l r. t. 8~tS46.. -' Augusta, Lärar:a, Smålandsg. 3tS,e.; a. t. - E., Konditor, Drottnmgg. 104, Va. Brunkeb ~ R. A,., Konstsmed, Kungsg. 56 B III, e. _' Eli!), Lärar.a, Slöjdskolan,..Ä.lfsjö; a. t. - G. E., f. d. v. Konsul, Torsg. 8, e. Örby ' J. E., Konsult. ln$'enjör, N. Bantorget 22, _' Elsa, Lärar:a,Djurgårdsslätten 24 II, O.Dj. e.; r. t. 3053Ö. _I Ester V" Lärar:a, Kammakareg, 35,e. -' C. G., Konsult. Motorbåtskonstruktör, -' Hilma Victoria, Lär:a, Fröken,Ostgötag. Liljeholmen; r. t. Liljeh , Sä. -' Anna E., Kontorist, Tomtebog. 6 B III, Va.; -' Maria C., Lärar:a v. Brummerska skolan, -' a. t. Vasa Tomtebog. 6 B III, Va.; a. t. Vasa Otto F. D., Kontorist, Dalag. 31 n.b., Va.; -' Minnie, Lärar:a, Kammakareg. 35,' e. a. t. Vasa lga M., Lärar: a, Torsg. 211, Va. -'. Axel, Kontorschef, Döbelnsg. 89, Va.; a. t. -' 20516, r. t. Vasa 16 ö2. C. William, 19 A III, Sä. Läroverksadj., Nytorgsg.. _I Ernst, Kontorschef, Norrtullsg, 43, Va.; _3 Johan P., Läroverksadj., Sibylleg. 75'v, O. -, a. t. Vasa 6765, kontoret: r. t ' Otto, Kontorschef, Katarina Bang. 15, so. Henning, Löjtn., Stockholmsvägen Råsunda; tel. Rås ', / -' Erik, Kontrollör.v. Aktieb, Sthlms Spårvägar, Danderydsg. 4, O. -' Oscar B., Löjtn., Roslagsg. 15l1I,.. Va.; a. t. _I J. R. A., lie Kontrollör i Tullv., Tim- -' 1., Major,' Stureg. 38, O.. mermansg. 29B, Sä.; a. t. Söder ' Julius; Major, Linneg. 6, O.. _, Oscar, Koppar-, bleck- o. plåts lag., Hornsg. _3 Axel F., Maskinist, Rörstrandsg.Bd ' Ö. g., vid n:r89, ss; bost. Midsommarkransen. Va. _. Fanny, Korresp., Tomtebog. 52 1I, Va.; -'s, Gustaf, Maskin-.. o. V,erktygsagentur, a. t. Vasa 4'387. Villa Neptuni, Orby, Alfsjö; tel. Orby -' Louise, Kostym- o. Syatelje, Fru, Brunke ' bergsg, 9 o. b., e. -, Alfred, Med. dr, Professor i hygien v. _3 Aug. Emil, f. d. Källarmäst., Storg. 3 1, Karel, Inst., Scheeleg. 10 1V, e. O.; r. t , a. t o. Rindö 16. _8 Agda,. Medicinalrådinna, Kammakareg. -' Ernst A. L., Källarmäst., Upsalag. 11, 21, e.; r. t Va.; a. t. Norr ' Amanda,Mejeri-o.matv.-affär,Linne~.8,O. _I P. M., Käl1armäst., Döbelnsg. 69', Va.; _IS, C., eft. (E. Andersson) Mek. Smides- o. a. t. Vasa ~9 46. t. Reparationsverkst., Bollhusgränd Ö,St. -' Axel L., Köpman, Nybrog. 14 A, O.; a. t. -' & Kinnanders Mek. verkstad, Firma,.Norr 23997, r. t Polkungag. 16, Sä.; a. t. Söder 34544,, _, Elias E., Köpman (speceri- o. dalikatess-), r. t Telegrafadr.»Fixtur». JONKOPINGS JURIDISKA H A M N G A T A N o DYRA.

20 Pettersson. 825' Pettersson; 2,Petterson;3 Petersson ;-- 1 Pettersson; 2 Petterson: '3'Petersson ;, 4 Peterson; 5 Petersohn: 6 Peterzon. 4 Peterson; 5 Petersohn: 6 Peterzon. Pettersson -< Fritz Predikant,Smala gr. 5, O. & Lundqvists Mek. verkstad, _1 Karl' Predikant, Birgerjarlsg. 92, Va. spec.: 'remskarfningsmaskiner o. rem- _3 Albe~t, President, Villa Vretås, Vasayähakar, Kocksg. 35.A, Sä.;a. t. Söder gen Lidingö Villastad; r. t. Lid.ö llk; Lundqvist, Metallfabrik, H:la Brog, -" Walfr:, Professor vid Tekn. Högskolan, 29, O.; a. t, ' Norrlandag. 24 IlI, O.; r. t.' :...2 Pontus, Me'talltrådsfabr. (f. d. ~xel Fors- _1 Gu_tafF.H.,Radiotelegrafist,Rörstrap.,dsg. blom), Artillerig. 3 (hörnet af Storg.), 34, Va. O.D}.; a. t _1 Ejnar, Rak- o. frisersalong, st. Vattug _1 Ivar, Mjölkhandl., Bellmansg.19 1 ö.g.,sö.; 5 A, O.; a. t. Norr a. t. Söder 134, r. t < Sven Ivar, Represent. för annonsald, Nya _1 S., Mjölkhandl., Uplandsg. 38, Va.; a. t. Dagligt Allehanda; r. t. 5874, a. t , Vasa ' --=- Axel,Reseffektfabrik,Aktiebolaget,fil.brik, o _ls, Ebba, Eftr., Modeaffär (inneh, Olga Tall), kontor och partiförsäljning Handtver- " Observatorleg. 5, Va. kareg. 4, O.; r. t , a. t. Norr _1 Wivi, 'Mode-; Hatt- och Päls affär, Teg 18668; verkst. Dir. W. C. Widing. nårsg. 4, Va.; a. t _1 C. L, Revisor i Riksräkenskapsverket, _1 E. A., Modist, Sibylleg. lo, O.; a. t Mosebacketorg 81, So.; a. t. Söder _1 Eli, Motorcykel- o. Velocipedaffär, Bir- _< K. W., Revisor, Torsg. 46, Va.; a. t. Norr gerjarlsg. 9, O _1 C. F., f. d...murare, Långbrodal80, Kon- _1 C. V., Ritare, Florag. 19, O. sterud, Alfsjö. _1 Edvin, Ritare, Dalag. 33 1, Va.; a. t. Vasa _1 Erik, Musiker, Hornsg. 114, Sä , '_s E.Gottfri.d, MusikfanJ unk.,stureg.44b",0. _1 A F " Siök JO apten, Hornsg. 62nt,O.; S" a. " v.,_l C. E., Målare, Badstug. 42 1, So.; a. t. Söder Söder 27,40. _3 Alb., Sjökapten, Folkungag. 93, ~ä. _2 Nils".Målarmäst.,.Jungfru~ 3, O.; bost, _2 F. Vilhelm, Sjökapten, Renstjernasg. Sibylleg. 20, O.; a. t.. sterm , Sä.. _2 Zach., Målarmäst., Drottningg. 102, Va.; _2 Gustaf, Sjökapten, Södermannag. 14!.Sä. a. t. Norr _s & Nilson, Möbelhandl., Sveavägen 50, O., _< L. G., f. d. Sjökapten, 72, Enskede. Margaretavagen. o. s. g. 48. _1 O. F., Sjökapten, Västmannag.50 n, _1 F. A., Navigationslär., Uplandsg. 69, Va. r. t. 131!lO, a. t ' V,a.; -~ Lars, Nämndeman, Gullvifvan, Gröndal, _1 S., Sjökapten, Roddareg, 10, $ä..., Liljeholmen. _2 Sigrid, inneh. Skand. Skovarumagasmet,,_3 Helga, Oldfru å Karlbergs slott, Sthlm Flemingg. 23 A, O.; a. t. Norr ; 21; r, t , a. t bost. s. g. 26, O.; a. t. Kungsh _1 A. M., P~ra:?lymak., Sit Paulsg. 2 B, Sä. _1 B. E., Skohandl., Olofsg. 5, O.; a. t., -< A. W., Pianist, Rosl~gsg. 15, ya. Norr 15530; bost. Fylgiavägen 7, Petter~so~s, John, Pranofab-';'lks A.-B., Djursh.-Ösby; a. t. Djursh '.." Pianinon, Banerg.25, O.DJ.; a. t. Norr _1 C. O., Skohandel, L:a Nyg. 23, St.; a"t, ' ' 14206; bost. Sit Nyg. 21, St. IGust. Pettersson & Co:s Aktieb., Piano-I-< Carl A., Skohandl., Brunkebergsg 4, O.;. magasin, Malmskillnadsg. 13 1, O.; a. t. a. t , 78 al, r. t '_1 G. E., Skohandl., Kammakareg. 35, O.; :.. affärer Kungsg. 68, O., O. ~. g.66. _1 P, E.j Pianostämmare, Luntmakareg. 9, _2 Anna C., Skolförest:a, Prästgardsg. 16 I1I, O.; a. t~ Brunkeb: '. Sä.; r. t. Söder ;-2 Gustaf, Platslagarmast., Grefg. 46, O.DJ.; _1 J. K, Skomakare, Döbelnsg. 21 I1I.ö, g.,. verkst. s. g. 52; r. t Va.; a. t. Brunkeb " Carl. J. A., Postexp., Uplandsg. 31, V~. _1 Karl, Skomakare (spec, sportskodon), _5 Eskil, Postexp., Torkel-Kuutseonsg.B'l.Sö. Nybrog. 41, O.; a.. t '. _1 Panl, Postexp., Nybrog. 26, O. "':'l'bror Karl, Postmäst., Katarinavägen 9Bll, Petterson John Skrot- butelj- O. metallö. g., Sä. affär Götg 50 Sä.; r. t. 2337", a. t.,_2 Anton,Posttjänsteman,Västmannag.13III" 30519; bost'. Oskarsborg, Örby, Alfsjö.. Va.; a. t. Brunkeb », STOCl{HOLMS-TIDNINGENS annons» och predum:er~tionspri,:,j äro J::til1ig~st av Stockholms större dagliga tidningar. -."-'

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA 806 Otto-s-Palliuder. Otto, Alfred A., "Grossh., Birgerjarlsg.98 11, Paban, Torsten F. F' J Afdldn. chef, Söder- Va.; tjf 83099.. mannag. 43 III, Bö.. Ottoman &; 8ängkläilersaffären Svea, inneh. - V.,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C.

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C. 116 Namnregister. AH. Å.. Abele~i~g~:' 5~~gC~af CYkelgUmm~,Dr~tt \ AabyEriosson, A. W., Fältläkarestipendiat, Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen 15, C. Bergsg. 19, C. Aare, Karl, Flaggunderoff.,

Läs mer