Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari."

Transkript

1 Ljungentelegrafen nr Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

2 Service och reservdelar för Lotus, Morgan, BMW, Rover och Subaru

3 Innehåll 4 Året som gick med verksamhetsberättelse. 8 Jämförelse intäkter/kostnader Året som kommer med arbetsplaner. 11 Prel. Tävlingsprogram, Klubbmästare Styrelsens förslag, avgifter, statistik mm. 13 Val. 14 Ekonomiskt utfall. 15 Budgetkommentarer. 16 Balansräkning med noter. 18 Resultaträkning och budget. 20 Ljunghusens Klubbhus AB. Program på årsmötesdagen Information om 1. Ljunghusens Golfklubb klubben i framtiden 2. Klubbhusbygget 3. Banan i framtiden 4. Styrelsens förslag/inkomna motioner Lunch Bolagsstämma för Ljunghusens Klubbhus AB Årsmötesförhandlingar för Ljunghusens Golfklubb Restaurangen Golfrestaurangen har öppet och erbjuder: Rimmad oxbringa, rotmos, senapssås, lättöl/vatten och kaffe. Pris 95 kr. 1/2 Skagen 75 kr eller 1/1 Skagen 130 kr. OBS! Föranmälan nödvändig. Anmäl via mail tel , fax senast den 28 januari. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande för mötet. Föredragningslista: 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att fungera som kontrollanter och röstsammanräknare vid omröstning. 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och av balans- och resultaträkning. 7. Föredragning av revisorernas berättelse. 8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av överskott respektive underskott enligt balansräkningen. 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Styrelsens förslag och behandling av i rätt tid inkomna motioner. Förslag om stadgeändring. (Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor före mötet. Inkomna motioner med styrelsens yttrande och förslag bifogas handlingarna.) 11. Föredragning och fastställande av A/ arbetsplan för det kommande verksamhetsåret. B/ drifts- och investeringsbudget för det kommande verksamhetsåret. C/ medlemsavgifter, övriga avgifter samt medlemslån för det kommande verksamhetsåret. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 13. Val. 14. Övriga frågor och årsmötets avslutande. Årsmöte

4 Året som gick 2008 års stora händelse var invigningen av utbyggnaden av klubbhusets ovanvåning. 73 nya medlemmar togs in, men kön är lång. Ekonomin är fortsatt stark med ökade greenfeeintäkter. Efter 28 år som headpro gick Göran Sandegård i pension. Klubben arrangerade Lag-SM för damer och vårt eget lag slutade tvåa. Göran Sandegård på klubbhusets nya balkong mot söder. Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av: Ordförande Bengt Olsson, Vice ordf. Stefan Lindvall Sekreterare Per Vilén, Kassör Tom Wåhlin. Ord. ledmöter Peter Erlandsson, Thor Henrikson, Christer Holst, Anders Klinge, Hans Lindell och Per Gustafsson Stig Persson har varit adjungerad till samtliga styrelsemöten. Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under året. Peter Sjöberg och Bo Bengtsson har varit ordinarie revisorer och Jan Tuve Möller revisorssuppleant. Ljunghusens Golfklubb har god ekonomi. Årets resultat blev nära budgetmålet med bl. a. greenfeeintäkter på över 3 mkr. Inte på många år har vi kunnat ta in så många nya medlemmar som i år. 73 nya medlemmar välkomnades varav 20 juniorer, men kön är fortfarande lång. Klubben har anställt en ny headpro, Niclas Arwefjäll, som börjar den 1/ Niclas har redan tjuvstartat och höll tillsammans med Göran Sandegård i höstlovslägret för juniorer. Vi byter inte ofta pro. För 55 år sedan anställdes Kirr och han efterträddes 1980 av Göran Sandegård. Göran har haft en fantastisk inverkan på framför allt vår juniorverksamhet. Han har inte bara lärt dem spela bra golf, utan också vett och etikett. Göran fick kröna sin tränarverksamhet med att se flickorna på hemmaplan bli näst bäst i Sverige. Styrelsen har tagit del av aktuella utredningar, omvärldsundersökningar och analyser av golfen i Sverige. Den minskade tillväxten i golfen och särskilt den vikande rekryteringen av juniorer och yngre spelare har behandlats av styrelsen, som noterat att för klubbens fortsatta utveckling och välmåga är det viktigt att prioritera rekrytering av och medinflytande för ungdomar. Ett juniorråd med representanter adjungerade till styrelsen har diskuterats. Verksamhet som stimulerar andra grupper av juniorer och ungdomar har planerats. Allt för att locka ungdomarna till större engagemang. Anpassade årsavgifter kommer att föreslås för kommande år. Beslutet att bygga ut klubbhuset med ett klubbrum har visat sig vara riktigt. Alltsedan invigningen den 1 maj har medlemmarna gett många bevis på sin uppskattning och att de verkligen trivs i det nya utrymmet. Det har även märkts genom att klubben har mottagit donationer från mycket generösa medlemmar på över 1 mkr. På årsmötet för två år sedan föreslogs att genomföra ett framtidsseminarium. Styrelsen anmodade två grupper av medlemmar att med en extern konsult, Niklas Ekdahl, som moderator diskutera framtidsfrågor. Utfallet redovisades för styrelsen i somras i form av en B U L T rapport. Grupperna kom fram till lika slutsatser, men från olika utgångspunkter. Styrelsen har föreslagit att grupperna ska fortsätta att träffas. Som ett av resultaten av rapporten har i maj juni och i höst arrangerats klubbaftnar varannan onsdag. Först med Mats Eriksson som berättade om bygget, sedan regelträffar med Hans Lindell, föredrag av Peter Modie och Stig om sina äventyr i British Opens bunkrar. Dessutom har vi fått besök av Möllans Ost, som lät oss provsmaka deras goda ostar. Vi var inbjudna till Sova-butiken som bjöd på tapas och hade engagerat en naprapat som lärde oss att ligga rätt. Senast besöktes Förenade Bils Showroom där vi bl. a bjöds på buffé och provkörning av BMW:s modeller. Banan har varit i utmärkt skick hela året. Hatten av för Lars Knutson och hans greenteam. Styrelsen arbetar med ett förslag till ombyggnad av 18:e hålet, och då framför allt ett nytt greenområde närmare klubbhuset. Vi har tecknat ett nytt avtal med våra krögare Jonas och Niklas, som nu har blivit fyra. Hampus Persson och Johan Gärtner har tillkommit som kompanjoner. Styrelsen har under året åter utrett frågan om medlemslån och införandet av inträdesavgifter. Ett samarbetsavtal med Bro-Bålsta GK är under utarbetande. Det innehåller bl.a. ett greenfeeutbyte fr.o.m på samma villkor som utbytet med Barsebäck och Bokskogen. Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla klubbens medlemmar, kommittéledamöter, personal på banan och i kansliet, sponsorer och entreprenörer för ett fantastiskt Årsmöte 2009

5 Bankommittén Anders Klinge, ordförande Lars Knutson, Mats Molander, Stig Persson, Hans Vilén och Ulla Öhman Under verksamhetsåret har banan inte drabbats av några extrema vädersituationer liknande De förbättringar som gjorts under vintern på dränerings- och bevattningssystemet har medfört att banan varit i mycket gott skick. Arbetet med att renovera utslagsplatser och bunkrar har fortsatt, likaså att ersätta grusgångar med gräs, vilket är normala åtgärder på en klubb av Ljunghusens standard. Den viktigaste åtgärden var att lägga fast en ny långsiktig generalplan. Med denna som utgångspunkt kan vi fortsätta att utveckla banan på ett strukturerat sätt som en av landets bästa golfanläggningar. Eftersom vi fortfarande inte fått några tillstånd från myndigheterna för ombyggnader på hål har vi legat lågt med större arbeten på denna slinga. Vi håller dock säkerhetsfrågan kring drivingrangen under ständig observation och undersöker hela tiden nya sätt att förbättra denna. Under året har Lars Knutson och hans manskap svarat för ett utomordentligt jobb, både skötsel- och budgetmässigt. Trots banans höga belastning har den som vanligt varit en av landets bästa. Budgeten har dessutom följts på ett föredömligt sätt. Fastigheter Bengt Olsson, ordförande Ulf Engstrand, Mats Eriksson, Yvonne Fornek, Stig Persson, Göran Walle Utbyggnaden av klubbhuset påbörjades den 15 oktober 2007 och de nya lokalerna invigdes den 1 maj Både budget och tidsplanering följdes på ett föredömligt sätt. Arkitekten Ulf Engstrand, projektledaren Mats Eriksson och inredningsarkitekten Charlotte Ljung ska ha en stor eloge för sina insatser, liksom entreprenörerna PEAB, Rörläggaren, Värmia, Sydtotal, CELAB, Larmspecialisten, Måla i Skåne, Konstruera och Isgrens lås. Löpande underhåll av klubbhus och övriga byggnader har i vanlig ordning genomförts. Elitkommittén Christer Holst, ordförande Kalle Drotz, Karin Eklund, Göran Sandegård och Fredrik Wickman Under i stort sett hela året har klubbens elit träffats en gång i veckan för att träna tillsammans. Ibland damer för sig och herrar för sig men oftast gemensamt. Den mörka årstiden tillbringas mestadels inomhus med finslipande av tekniken men även regeldiskussioner och planering av träning och tävling har stått på programmet. På vintern sker även den tunga, grundläggande fysträningen. Detta görs till största delen i egen regi. Våra ungdomar som går på golfgymnasiet i Vellinge eller KM damer Jessica Tamén, KM herrar Michael Nilsson. universitet i USA får givetvis fysträning där. Fokus utomhus på våren läggs på närspel och puttning. Genom att många av övningarna genomförs som matcher mot övriga i truppen trissas koncentrationen upp och ett mer tävlingslikt tillstånd skapas. Den största delen av träningen genomförs dock på egen hand. Golf är ju en individuell idrott. Tävlingar Även i år spelade båda våra elitlag i högsta serien. Damerna spelade på hemmaplan i Ljunghusen och lyckades mycket bra med en andraplats efter Barsebäck. Efter en trög inledning lyckades herrarna spela sig till en 10:e plats. Även 2009 är Ljunghusens båda representationslag i högsta serien. Martin Erlandsson slutade på 73:e plats på Europatourens Order of Merit och klarade med god marginal sitt kort för Det blev bl.a. tre topp 10-placeringar. Mattias Eliasson hade ett tyngre år men vi hoppas och tror att han kommer igen nästa år. Vår nyaste tourspelare Johanna Westerberg hade ett fint år och låg med en tävling kvar att spela på 35:e plats på damernas Order of Merit. Förutom många topp 10-placeringar på Europatouren lyckades Johanna vinna Biogas Masters på den Svenska touren. Juniorkommittén Thor Henrikson, ordförande Lars Hansson, Susanne Nidemar, Karim Nielsen Pia Ramel, Eric Salander, Maria Waldau Juniorverksamheten på Ljunghusens GK är en satsning på en bred ungdomsverksamhet genom att: Samarbeta med flera olika instruktörer som hjälper ungdomarna med såväl spel som teknikträning Erbjuda tävlingstillfällen för alla kategorier Ha utbyte på bredd- och elitnivå med klubbar i när och fjärran. Rekrytera nya golfspelare, såväl flickor som pojkar. Erbjuda utbildning för alla kategorier ledare. Träningsverksamhet Genom samarbetet med flera olika instruktörer har vi erbjudit träningstillfällen under hela säsongen, antingen inomhus i träningshallen eller utomhus. Ca 140 juniorer deltog i vår organiserade ungdomsverksamhet. Kalle Drotz har skött största delen av juniorträningen medan Hasse Bergdahl varit ansvarig för en grupp juniorelitspelare i en riktad satsning. Från 2009 tar vår nye headpro Niclas Arwefjäll över Årsmöte

6 all träningsverksamhet. Niclas tjuvstartade med ett uppskattat läger under höstlovet där 60 juniorer deltog. Göran Sandegård var också med som arrangör av lägret tillsammans med den assisterande tränaren Caroline Larsson. Vi har under vintern erbjudit lovande pojkjuniorer och flickjuniorer handledning i fysisk träning med speciell inriktning mot golf. Projektet leddes av Johan Lundberg, som även arbetar med Golfgymnasiet. Lägerverksamhet har ordnats för såväl bredd som elit. Tävlingsverksamheten för bredden Under tisdagstävlingarna under sommaren har juniorernas föräldrar fungerat som tävlingsledare. Våra tisdagsmästare över hela säsongen i de olika klasserna blev: A-klassen: Henrik Theander, B-klassen: Set Lindnér, C-Klassen: Måns Lindnér och D-klassen: David Lundberg. Lars Hansson har varit huvudansvarig för tisdagstävlingarna. Andra breddarrangemang under säsongen har varit: Ljungspättor bestående av tjejer på LjGK. HCP varje tordagskväll under sommaren. Ledare Susanne Nidemar och Petra Vegelius. Grönspättor. Tjejer på näset. HCP deltävlingar. Ledare Eva Thornheden. Tjejer på väg till spelrätt. Ledare Pia Ramel. Sydvästslaget: Breddtävling för Ljunghusen, Flommen, Falsterbo och Bokskogen. >6 i HCP. Ledare Karim Nielsen. Knatteligan. Våra allra yngsta spelare, födda 1994 eller senare, tävlade i knatteserien för hela Skåne. Båda våra lag gick till slutspel. Ledare Erik Salander och Tomas Kjellker. Knatte-Trofén är en tävling som spelas över hela säsongen. Den består av fem deltävlingar och är öppen för både medlemmar och spelrättsinnehavare födda 1995 eller senare. Årets mästare blev Jacob Erlandsson. Ledare Eric Salander. Tävlingsverksamheten för eliten Skandia Cup För andra året i rad lyckades Ljunghusen få med någon spelare ända till riksfinalen. Hedvig Thornheden, Jessica Tamén och Emma Henrikson gick via klubbuttagning, distriktsfinal och regionfinal till riksfinal på Troxhammar GK i Stockholm. Jessica har blivit uttagen till Golfförbundets satsning: Solheim Cup Emma har under senaste året varit med på Solheim Cup 2017 och varit på träningsläger på Omberg vid två tillfällen. Emma har dessutom varit på läger i Ljungbyhed med Swedish Golfteam vid ett tillfälle. Skandia Tour Våra blivande och nuvarande elitjuniorer har tävlat på olika nivåer av Skandia Tour. Den lägsta nivån är Skandia tour distrikt (Södra Skåne) som förbereder våra blivande elitspelare för spel på de högre nivåerna. De bästa på varje deltävling blir erbjudna plats på regionaltouren som är nästa nivå. Under den gångna säsongen har drygt 20 av våra elitjuniorer tävlat på Skandia golftours olika nivåer. På Skandia Tour distrikt har Angus Davies vunnit två deltävlingar. På nästa nivå, Skandia Tour regional, har 4-7 av våra juniorer deltagit. Vicky Waldau och Emma Henrikson vann en deltävling var. Under säsongen har Nina Eichenberger, Anton Nilsson, Jesper Henrikson och Daniel Bäckstedt spelat regelbundet i Skandia Tour på riksnivå. Nina vann en deltävling, Jesper var tvåa i en och Anton kom trea i en. Erik Bäckstedt har kvalificerat sig till den högsta nivån Skandia tour elit och gjort flera mycket bra resultat. Även Nina Eichenberger, Daniel Bäckstedt, Anton Nilsson och Jesper Henrikson har kvalificerat sig till någon eller några tävlingar på denna nivå. Anton Nilsson vann JMI-tävlingen Kungsmarken Open. Juniorserien: Elitjuniorer. 6 spelare per lag varav minst 2 tjejer. Ljunghusen slutade tvåa i elitserien. Bästa resultatet någonsin. Flera olika ledare har alternerat som coacher. Lag-SM för Juniorer. Ljunghusen gick till semifinal och förlorade mot blivande mästarna Stockholm GK. Coacher under året var Mia Waldau och Göran Sandberg. Emil Bergström och Philip Jacobsson har blivit antagna till Golfgymnasiet i Vellinge. Utbyte och lägerverksamhet Inom ramen för vår breddverksamhet har Kalle Drotz och Göran Sandegård ordnat flera uppskattade miniläger på hemmaplan. I augusti var 12 tjejer födda under ledning av Petra Vegelius och Susanne Nidemar på ett breddläger på Kungsbacka GK. Kungsbackas juniorelitlag besökte oss under påsken. Juniorelit från Näsets klubbar var första veckan i augusti i Liverpool för utbyte med Royal Birkdale, Formby GC och Royal Liverpool. Hima Klinge, Vicky Waldau, Gustav Leifland och Jesper Henrikson deltog från Ljunghusen. Thor Henrikson var ledare. Övrigt Skånes Golfförbunds introduktionskort tilldelades i år Vicky Waldau och Emma Henrikson. Klubbmästare för damer blev en junior, Jessica Tamén. Juniorklubbmästare för flickor blev Emma Henrikson och för pojkar Jesper Henrikson. Henrik Theander vann Ljunghusenpokalen och Juniorpokalen. Tävlingskommittén Hans Lindell, ordförande Ulla J Rundcrantz, vice ordförande, Knut Bachmann Heinz Claus, Claes Englund, Torbjörn Johansson Ulla Johnsson, Göran Sandberg, Anders Scherman Bitte Stalin, Ola Svantesson, Elke Walton, Lena Vilén Deltagandet i tävlingarna har i år ökat, vilket är mycket glädjande. Totalt har vi haft över startande. Undantaget är de olika klubbmästerskapen, där vi måste 6 Årsmöte 2009

7 försöka med nya tankar kommande år. Matchtävlingarna har fortsatt att utveckla sig bra men vi kommer framöver att behöva bättre kontroll på att de spelas inom tidtabellen. I år blev det lite ont om tid, när finalerna närmade sig. Även KM Puttning samlade fler startande än premiäråret. Ett stort beröm till alla finalisterna, som trots blåst och mycket regn bestämde sig för att genomföra tävlingen i positiv anda. Det är också mycket roligt att kunna genomföra en tävling med så stor åldersskillnad på deltagarna, där alla ändå kämpar på lika villkor utan handicap. Ingmar Desaix, Kalle Drotz och Hans Lindell har hanterat hcp-frågor. mot Malmö, Flommen och Falsterbo. Damerna har spelat Solhem Cup mot Falsterbo. Traditionsenligt har seniorerna spelat Glasbollen och Annikas Trofé samt matchtävlingarna Ebbes pokal och Agrells tennkanna. Seriespel Klubben har deltagit med 9 herrlag och 5 damlag i Skåneserierna. Herrar H65 lag 1 vann div 3 och spelar nästa år i div 2. Damer D50 blev 3:a i div 1. Övriga resultat från seriespelet: Herrar Lag Div Plac. H H45 lag H45 lag H55 lag H55 lag H65 lag H65 lag Lag Div Plac. H75 lag H75 lag Damer: D (9 lag) D (12 lag) Skåneserien 2 2 (24 lag) Foursome Open 4 (13 lag) Foursome Hcp 2 7 (30 lag) Pokalvinnarna Stående från vänster: Lennart Molander och Holger Vilén (prisutdelare), Niklas och Per Möller, Sophie Perulf, Fredrik Thorsson, Erik Bäckstedt, Hima Klinge, Fredrik Wickman, Jesper Henrikson, Henrik Theander, Per Cavallin, Knut Bachmann, Göran Walle och Mats Gylldorff. Sittande från vänster: Per-G Forslund, Michael Nilsson, Emma Henrikson, Fredrik Theander, Inger Walle och Eivor Lindell. Seniorkommitten Per Gustafsson, ordförande Claes Dahlström, Mise Andersson-Gantoft Lars Hermann, Ann-Charlotte Lundin, Bo Lövgren Hans Nordin, Marita Ogard, Ingrid Wickström Seniorkommittén har haft 6 protokollförda möten under året. Säsongen började den 2 april med en välbesökt och uppskattad vårträff. Seniorerna informerades om kommande aktiviteter och fick lyssna till ett inspirerande föredrag. Kommittén har varit representerad vid Skånes Golfförbunds seniorkonferenser i Araslöv och Bosjökloster samt vid damernas vårträff på Allerums GK och höstträffen på Lunds Akademiska. Tävlingar Deltagandet har varit stort i våra 25 veckotävlingar och vi kan notera ett ökat intresse för seniorgolfen. Seniorerna har spelat totalt 975 golfrundor i veckotävlingarna. Running Competition är en uppskattad säsongstävling, där totalt 14 deltävlingar har ingått. Den avslutades med en Shoot out-tävling för de 12 bästa poängplockarna. Vid fyra tillfällen har tävlingarna avslutats med gemensam lunch och prisutdelning. Herrarna har spelat klubbmatcher enligt Ryder Cup Marknadskommittén Peter Erlandsson, ordförande Gunnar Berndtson, vice ordförande Lars Gylldorff, Stig Persson, Marie Svantesson Ola Svantesson, Göran Walle, Jonas Wetterlöf Marknadskommittén har under verksamhetsåret haft 3 möten. Sponsorer Kommittén har under året fortsatt att teckna nya sponsoravtal och skapa tätare relationer med gamla och nya sponsorer. Flera nya sponsorer har tillkommit under året och några har försvunnit. Alla hål har under säsongen haft sponsorer. Drivingrangen har haft ett antal sponsorer. De olika puttinggreenerna har haft vars en sponsor och 6-hålsbanan vid ålabodarna har haft tre sponsorer. Vid räkenskapsårets utgång såg sponsorsbilden ut enligt följande; guld 27, silver 5, brons 12. Därtill kommer tävlingssponsorer samt sponsorer som bidrar med tjänster (t.ex. it, tryck) eller produkter (t.ex. möbler). Sponsorklubben Sponsorklubben har under året genomfört olika arrangemang där sponsorer och representanter från LjGK träffats. Sponsorklubben jobbar normalt med fyra större arrangemang: vårträff med varierande tema, DI-golfen (lagtävling), 4Sign Malmö/LjGK ProAm samt gåsamiddag. Säsongen startade med en mycket intressant glasprovning som genomfördes tillsammans med vår sponsor Ivholt & Co (Riedelglas). DI-golfen arrangerades i juni. Tillsammans med pros från PGA Syd spelades i september 4Sign Malmö/LjGK ProAm, ett populärt arrangemang. Traditionsenligt avslutades säsongen med gåsamiddag i november då Sven Melander underhöll och kåserade. Årsmöte

8 Personal Stående från vänster: Stig Persson, Dag Persson, Richard Edgar, Mats Törnquist, Stefan Karlsson, Lars Knutson, Henrik Hansson, Lars Hellberg, Fredrik Goa och Agne Hansson. Sittande: Christel Svensson, Carina Johansson, Karin Lavesson och Christina Forsberg. Infällda Linda Rasmussen och Alexander Horvath. Administration Stig Persson, Carina Johansson (halvtid), Christel Svensson (3/4 tid), Karin Lavesson, Christina Forsberg och Caroline Johansson (timanställda). Anette och Göran Sandegård och Kalle Drotz. Bana Lars Knutson, Fredrik Goa, Henrik Hansson, Agne Hansson, Stefan Karlsson. Richard Edgar, Alexander Horvath, Dag Persson, Linda Rasmussen och Mats Törnqvist (säsongsanställda). Dessutom extrapersonal i reception och på banan under spelsäsong. Tränare Göran Sandegård, headpro, Karl-Gustav Drotz, instruktör. Jämförelser intäkter/kostnader , tkr. Intäkter Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Budg 2008 Utfall 2008 Budg 2009 Medlems- och skåpavgifter Greenfee Drivingrange Övriga intäkter Bättre Golf EK, JK TK och SK Sponsorintäkter Ränteintäkter Summa Kostnader Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Utfall 2007 Budg 2008 Utfall 2008 Budg 2009 Adm Personalkostn Drift Administration Personalkostnader. Bana Drift Bana Fastigheter Bättre Golf EK och JK TK, SK och KK Sponsorkostnader Avskrivningar Räntekostnader Summa kostnader Årets resultat Årsavgift senior kronor Årsmöte 2009

9 Året som kommer Den stora förändringen i arbetsplanen inför 2009 är att verksamheterna för Junior och Elit slås samman till en. Juniorverksamheten är ju grunden till en framgångsrik elit. Den livaktiga och omfattande juniorverksamheten är basen för klubbens framtida verksamhet och av stor vikt rent socialt med tanke på närområdet och golfklubbens många familjer. Elitlaget damer. Bakre raden: Mikaela Bäckstedt, Therése Karlsson, Cecilia Edlund, Desirée Karlsson, Johanna Westerberg, Flippa Hansson Mac Dowell, Petter Eklund lagledare. Främre raden: Karin Eklund coach, Sophie Perulf, Nina Eichenberger, Cajsa Knutson, Hima Klinge, Louise Perulf, Emma Henrikson. Elitlaget juniorer. Främre raden: Emma Henrikson, Victoria Waldau, Nina Eichenberger. Bakre raden: Anton Hanson, Daniel Bäckstedt, Jesper Henrikson, Erik Bäckstedt. Junior- och elitkommittén Rekrytering av nya barn och ungdomar till verksamheten. Antalet juniorer i golfsverige har minskat. Vi är nu nere på 1993 års juniorantal Under 2008 såg vi på Ljunghusens GK ett minskat deltagande i träningsverksamhet och juniortävlingar. Rekrytering av nya juniorer sker genom familjekomplettering och ett spelrättssystem där ungdomar i Vellinge kommun kan erbjudas spelrätt. Under 2009 introducerar vi golf i närområdets skolor för att attrahera yngre juniorer. Duktiga och flitiga ungdomar med spelrätter kan erbjudas medlemskap. Under 2009 ska vi fortsätta med att sätta fokus på steget fram till spelrätt eftersom detta steg är krångligt. Träning Vår nye headpro Niclas Arwefjäll kommer att ha träningstillfällen två gånger varje vecka under större delen av säsongen. Detta är en fördubbling för de flesta av våra juniorer. Verksamhet för yngre barn från 5-6 år med Golf kul kommer att arrangeras. Antalet juniorer i träningsgrupperna kommer vara ca 6-7 juniorer per grupp vilket är betydligt färre än tidigare. Detta innebär en kvalitetshöjning och är en förutsättning för att ge juniorerna möjlighet att utveckla en bra golfteknik. Tränarens/instruktörens roll i juniorverksamheten förändras under Fokus kommer förutom teknik-, närspels-, putt- och spelträning på banan samt korthålsbanan även att sättas på spel. Träningen inkluderar allt från spelstrategi, tränings- och tävlingsplanering och coachning till regler etc. Tränaren ska fungera som en resursperson och ha ett brett idrottsansvar. Instruktörerna kommer att arrangera läger för yngre juniorer både på breddnivå och på elitnivå. Den organiserade träningen har tidigare omfattat ungdomar upp till 18 år men i praktiken bara arbetat med ungdomar upp till 16 år, förutom de som satsar på golfen som en elitidrott. För att inte förlora ungdomar från verksamheten kommer vi att satsa speciellt på ungdomar mellan år. Play for fun - grupper med träning varje vecka ska arrangeras för denna kategori. Juniorverksamheten har i några år arbetat med fysisk träning med speciell inriktning mot golf. I år kommer även klubbens elitverksamhet att omfattas av fysisk träning. Detta är mycket viktigt. Man måste vara fysiskt kapabel att utföra de rätta rörelserna för att kunna utvecklas som elitspelare. Ledare och ledarutbildning Föräldrar deltar liksom tidigare aktivt som ledare för flera olika junioraktiviteter. Utbildning av ledare och föräldrar sker i klubbens samt Skånes GDF:s regi. Klubbens instruktörer kommer att spela en aktiv roll i denna utbildningsinsats. Tävlingsverksamhet Juniortävlingar anordnas varje tisdag under sommarlovet. Ljunghusen fortsätter att delta i seriespel och utbyte som Grönspättorna, Knatteligan, Foursomeligan, Sydvästslaget och Juniorserien. Utbytet med andra klubbar fortsätter både på nationell och på internationell nivå. Elitverksamheten ska: Fortsätta att stimulera elitjuniorer till deltagande på Skandia Tours olika nivåer. Årsmöte

10 Fortsätta satsningen på att nå framskjutna placeringar i lag SM för damer, herrar och juniorer. Stötta våra elitspelare vid individuella tävlingar såväl internationellt som hemma i Sverige. Skapa förutsättningar för individuell träning anpassad efter vars och ens behov. Upprätta personliga tränings- och tävlingsprogram för samtliga spelare och genomföra en kontinuerlig uppföljning och utvärdering under säsongen. Inkludera hela golfspelet som spelstrategi, tränings och tävlingsplanering, coaching, regler etc. i träningen. Tränarens roll i golfspelet blir mer central och karaktäriseras av en helhetssyn. Engagera elitjuniorer som ungdomsledare och hjälptränare för de yngre juniorerna. Härigenom betalar elitjuniorerna tillbaka en del av de resurser som satsas på dem och dessutom kan vi rekrytera blivande ledare inom klubben. Bankommittén Fortsätta arbetet med att förbättra säkerheten på drivingrange och vilka effekter detta kan få på Fortsätta att utveckla och förstärka vår banpersonals kunskaper och skicklighet för att behålla positionen som en av landets bäst skötta anläggningar. Utveckla och underhålla bevattnings- och dräneringssystemen som är av yttersta vikt för banans kvalité. Fortsätta ombyggnaden av tees och bunkrar och ersätta grusgångar med gräs i enlighet med långtidsplanen. Rensa sly och buskar så att banan behåller sin ursprungliga linkskaraktär. Fortsätta förbättra samarbetet mellan banpersonal och medlemmar och gäster för att uppnå en säker skötsel med ännu bättre resultat. Fortsätta utveckla Ljunghusens variant av klipptåget. Med hjälp av extern expertis ta fram planer för förändringen av i första hand hål 18 och hål 6 och 11 i enlighet med långtidsplanen. Fastigheter Genomföra ombyggnad av golfshop, lager och verkstad. Planera och bygga ny golfstudio. Ta fram utvecklingsplan för restaurangköket. Utföra löpande underhåll av fastigheterna. Seniorkommittén Erbjuda ett omväxlande och intressant tävlingsprogram. Utveckla olika tävlingsformer och andra aktiviteter för att stärka klubbkänslan och motivera fler seniorer att delta i verksamheten. Extra aktiviteter för att engagera fler damer. Delta i Skåneserierna för herrseniorer med lag i samtliga åldersklasser, totalt 9 lag. Delta med lag i Skåneserien, D22, D50, Foursome open och Foursome handicap arrangerade av Skånes Golfförbunds damkommitté. Arrangera två träningstävlingar för spelare i klubbens serielag. Stödja lagen med träning för klubbens pro och administration av lagens hemmamatcher. Herrar 65+ spela klubbmatcher mot Falsterbo, Flommen och Malmö-Burlöv, damerna mot Falsterbo enligt Ryder Cup- respektive Solheim Cup-modell. Anordna informationsträff om planerad tävlingsverksamhet och engagera föreläsare till seniorträffar. Arrangera utflykt för klubbens seniorer till annan golfklubb. Marknadskommittén Värva nya sponsorer (främst guld) som ersättning för dem som slutar. Fortsätta att förstärka kontakterna med sponsorerna och dem emellan för att skapa ytterligare mervärden i sponsorklubben och möjligheter att bygga nätverk. Bättre utnyttja klubbens elitspelare/juniorer vid sponsorträffar. Hålla tät kontakt med tävlingssponsorerna så att de alltid är välinformerade. Verka för att Niklas Arwefjälls pro-och shopverksamhet knyter täta band med sponsorerna. Arrangerar aktiviteter för Sponsorklubben. Miljöarbete Revidera vårt arbete genom att utvärdera miljöarbetet på alla nivåer inom klubben och banan. Ansöka om att bli ackrediterade enligt Golf Environment Organisation s miljöcertifieringssystem. Fortsätta med kontinuerlig information om klubbens åtaganden på miljöområdet och satsa på tydligare miljökommunikation. Tävlingskommittén Öka medlemmars intresse att delta i tävlingar. Hitta nya tävlingsformer som tilltalar medlemmarna. Göra prisutdelningarna mer attraktiva så att fler tävlande deltar. Förbättra matchtävlingarna till större glädje för alla. Verka för rimliga rondtider under tävlingarna. Undersöka intresset för slaggolftävlingar. 10 Årsmöte 2009

11 April 5 Sön Serielag + elit 7 Tis Seniorgolf - Säsongsstart 14 Tis Seniorgolf 21 Tis Svensk Seniorgolf, SSG 23 Tor Seriespel H Tis Seniorgolf Preliminärt tävlingsprogram 2009 Maj 1 Fre Golf Digest Trophy 5 Tis Seniorgolf 6 Ons Seriespel D22 8 Fre Sista anm.dag matchtävlingar 9 Lör Skandia Tour Elit 36 hål 10 Sön Skandia Tour Elit 18 hål 12 Tis Seniorgolf 14 Tor Seriespel H45:2 + H75:2 16 Lör KM Foursome herrar+damer 19 Tis Seniorgolf Glasbollen/Annikas trofé 21 Tor Damernas Försommarprövning 24 Sön Bilpartner Texas Scramble 26 Tis Seniorgolf 28 Tor Seriespel H55:2 + H65 Juni 2 Tis Seniorgolf 7 Sön Näset Cup på Falsterbo GK 10 Ons Seniorgolf 14 Sön Cancergolfen 16 Tis Tisdagstävling juniorer 17 Ons Seniorgolf Ebbes pokal + Agrells tenntallrik 21 Sön Två generationer 23 Tis Tisdagstävling Juniorer 24 Ons Seniorgolf 30 Tis Tisdagstävling juniorer/ Styrelsepokalen Juli 1 Ons Seniorgolf 5 Sön Äkta makar 7 Tis Tisdagstävling juniorer 8 Ons Seniorgolf 12 Sön Irish Rumble 13 Mån Förenade Bil Master 14 Tis Engelska herr 15 Ons Scandic Bästboll 16 Tor 27-hålstävling 17 Fre Ser Du Bollen 18 Lör Holmbergs Greensome 21 Tis Tisdagstävling juniorer 22 Ons Seniorgolf 28 Tis Juniorpokalen 29 Ons Seniorgolf 27-hål + 18 hål Augusti 1 Lör Ljunghusenpokalen 36 hål 2 Sön Ljunghusenpokalen 36 hål 4 Tis Tisdagstävling Juniorer 5 Ons Seniorgolf 11 Tis Tisdagstävling Juniorer 12 Ons Nationell damdag singel 13 Tor Nationell damdag foursome 15 Lör KM Herrar + Damer 16 Sön KM Herrar + Damer 18 Tis Tisdagstävling Juniorer 19 Ons Seniorgolf 20 Tor Seriespel H45 + H75 22 Lör Final Matchtävlingar + KM Puttning 23 Sön Inbjudningstävlingen 26 Ons Seniorgolf Kompetensor Cup 27 Tor Seriespel H55 + H65:2 29 Lör Ljunghusen Open+18 tour September 1 Tis Seniorgolf, KM H65,H75, D60 r1 8 Tis Seniorgolf, KM H65,H75, D60 r2 12 Lör KM H35, H45, H55 o D50 13 Sön KM H35, H45, H55 o D50 15 Tis Seniorgolf 22 Tis Seniorgolf/Running + shoot out 26 Lör Stig Petterssons Minnespokal 30 Ons Fågeljakten Oktober 3 Lör Herrgängens kamp 7 Ons Fågeljakten 9 Fre H45 Riksfinal 10 Lör H45 Riksfinal 14 Ons Fågeljakten 15 Tor Kontaktmannakonferens 21 Ons Fågeljakten 24 Lör Gåsatävling November 29 Sön Glöggtävling + julträdständning KM Herrar KM Damer KM Flickor KM Pojkar KM D50 KM H45 KM H65 KM H75 KM Match herrar KM Match damer KM Foursome herrar Klubbmästare och pokalvinnare 2008 Michael Nilsson Jessica Tamén Emma Henrikson Jesper Henrikson Inger Walle Anders Klinge Göran Westerlund Per G Forslund Per Cavallin Hima Klinge Fredrik Wickman och Michael Nilsson KM Foursome damer Ljunghusenpokalen Juniorpokalen Netto Juniorpokalen Brutto Skeppsklockan KM Puttning Louise och Sophie Perulf Henrik Theander Henrik Theander Patrik Andersson Mats Eriksson Magnus Brunnsjö Årsmöte

12 1. Stadgeändring Förslag till ändring av stadgar: 8 6:e stycket kompletteras med: Inträdesavgift ska erläggas med belopp som beslutas på årsmötet. 8 9:e stycket: Hedersledamot byts till hedersmedlem. 2. Den minskade tillväxten i golfen och särskilt den vikande rekryteringen av juniorer och yngre spelare har behandlats av styrelsen, som noterat att för klubbens fortsatta utveckling och välmåga är det viktigt att prioritera rekrytering av och medinflytande för ungdomar. Som ett led i detta arbete föreslår styrelsen anpassade årsavgifter enligt punkt B, vilket innebär en ökning för senior med 100 kr och minskade avgifter för yngre junior och yngre senior. 3. Styrelsen föreslår att inträdesavgift införs enligt punkt D. 4. Styrelsen föreslår årsmötet att utse Göran Sandegård till hedersmedlem. A. Investeringsbudget Bana Hjullastare, greentraktor, vibratorvältar kr. Nya bevattningspumpar för och nytt styrsystem för bevattningen kr. Fastigheter och administration Golfstudio med vindskyddade utslagsplatser kr. Ny matta och förändringar i golfshopen kr. Lager och verkstad för shopen inrättas i bef träningshall kr. Infiltrationsanläggning för toaletter vid 10.e tee kr. Kontorsutrustning kr. B. Medlemsavgifter för Avgiftskategori Nuvarande Förslag Aktiv senior år Aktiv senior år Aktiv senior år Junior år Junior till och med 17 år Vardagssenior år Non Resident Fam m barn tom 17 år Passiv medlem C. Förseningsavgifter Senior vid betalning efter 28/2 300 Oförändrad Senior vid betalning efter 31/3 600 Oförändrad Junior o Passiv efter 28/2 100 Oförändrad Junior o Passiv efter 31/3 200 Oförändrad D. Medlemslån och inträdesavgift Ny medlem senior * senioravgiften Ny medlem 1* respektive avgift Styrelsens förslag: E. Skåpavgifter Klädskåp Bagskåp stort under Bagskåp stort under med el Bagskåp under Bagskåp över Greenfee Kategori 1/11-31/3 1/4-31/10 1/6-30/9 alla dagar må-fre/lsoh Alla dagar Senior / Gäst till medlem / Junior / Junior Gäst till medlem / håls greenfee Senior / Gäst till medlem / Junior 80 80/80 80 Gästgreenfee alla dagar för medlemmar i Barsebäck, Bokskogen, Köpenhamn, Furesö och Bro-Bålsta. Gästgreenfee helgfria måndag-fredag 15/8-15/6 samt alla dagar 1/11-31/3 för medlemmar i Falsterbo och Flommen. Medlemsstatistik jmf Kategori med 2007 Aktiv kvinna Aktiv man Aktiv kvinna år Aktiv man år Junior kvinna Junior man Summa fulltid Vardags kvinna Vardags man Vardags junior kvinna Vardags junior man Summa vardags Non resident kvinna Non resident man Hedersledamöter kvinna Hedersledamöter man Totalt aktiva Passiv kvinna Passiv man Klubbhusmedlem Totalt antal medl Årsmöte 2009

13 Val Golfklubbens styrelse: Från vänster: Bengt Olsson, Hans Lindell, Peter Erlandsson, Anders Klinge, Tom Wåhlin, Stefan Lindvall, Per Vilén, Christer Holst, Per Gustafsson och Thor Henrikson. Klubbhus AB: Från vänster Bengt Olsson, Göran Walle, Yvonne Fornek, Ulf Engstrand, Stig Persson och Mats Eriksson. Styrelse Namn Vald år Mandat- Funktion tid Bengt Olsson 2008 ord 2 år Ordförande Stefan Lindvall 2008 ord 2 år V. Ordf. Thor Henrikson 2008 ord 2 år Ordf. juniorkommitté Christer Holst 2008 ord 2 år Ordf. elitkommitté Tom Wåhlin 2008 ord 2 år Kassör Peter Erlandsson 2007 ord 2 år Ordf. marknadskommitté Anders Klinge 2007 ord 2 år Ordf. bankommitté Hans Lindell 2007 ord 2 år Ordf. tävlingskommitté Per Gustafsson 2007 ord 2 år Ordf. seniorkommitté Per Vilén 2007 ord 2 år Sekreterare Revisorer Peter Sjöberg 2008 ord 1 år Bo Bengtsson 2008 ord 1 år Jan Tuve Möller 2008 suppl 1 år Valberedning Olof Ekelund år sammankallande Patrik Sandgren år Maria Waldau år Avsägelser Anders Klinge och Peter Erlandsson har avsagt sig omval. Att väljas 5 ordinarie ledamöter på 2 år. 2 ordinarie revisorer på 1 år. 1 revisorssuppleant på 1 år. valberedning, varav en sammankallande. Valberedningens förslag Valberedningens förslag är att styrelsen 2009 består av 10 (10) ledamöter. Styrelsen: Val av 5 ledamöter Omval av Hans Lindell, Per Gustafsson och Per Vilén. Nyval av Mats Molander och Ola Svantesson. Revisorer: Omval av Peter Sjöberg och Bo Bengtsson. Revisorssuppleant: Omval av Jan Tuve Möller Ljunghusen och Stockholm i december 2008 Maria Waldau Patrik Sandgren Olof Ekelund Årsmöte

14 Ekonomi Ekonomiskt utfall 2007/ Intäkter Våra totala intäkter blev tkr, i stort sett i nivå med budget, men ca 4 % mer än förra verksamhetsåret. Vi noterade all time high för både greenfee och sponsorsintäkter. Greenfee ökade över 9 % jämfört med ifjol och blev 3,2 mkr vilket är 100 tkr över utfallet 2005, vårt hittills Intäkter 10% 29% 13% Kostnader 3% 12% 12% 12% 10% 16% 48% Medlemsavgifter Greenfee Golfspel, övriga int. Sponsorintäker 1% Adm Personalkostn. 27% 7% Drift Aministration Personalkostn. Bana Drift Bana Fastigheter Övriga tävlingskostnader Sponsorkostnader Avskrivningar Räntekostnader bästa år. Därmed är förhoppningen att vi åter har en uppåtgående trend vad avser externa intäkter. Medlemsintäkterna minskade med ca 50 tkr. Skälet till detta är att årsmötet i januari beslöt att styrelse och revisorer skull få reducerad årsavgift. Från medlemsintäkten avgick totalt 278 tkr i medlemsavgifter till Svenska Golfförbundet och Skånes Golfdistriktsförbund. Fördelningen av klubbens intäkter framgår av diagrammet. Medlemmarna skänkte under året 884 tkr. Tillsammans med föregående års donationer fick vi in tkr. Dessa medel har använts till finansiering av tillbyggnaden av klubbhuset. Donationen finns med i resultaträkningen och redovisas som eget kapital i balansräkningen. Efterskänkta lån uppgick till 47 tkr. Resultatmässigt gav årets verksamhet ett underskott på 64 tkr. Då ska beaktas att resultatet belastats med de reducerade medlemsintäkterna och att vi under oktober fick betala 40 tkr i självrisk för de två inbrott som drabbade oss. Kostnader Administration Lönekostnaderna för personalen ökade med 3.4 % vilket är i linje med avtalet. I detta kostnadsställe ingår även markarrende med 184 tkr och försäkringar för hela klubben 136 tkr. Dessutom all tele, porto mm. I stort följdes budget. Bana Genom att använda ung extrapersonal och mindre extratid ökade personalkostnaderna med endast 1,5 %. Däremot drabbades vi av de ökade diesel- och gödselpriserna med 44 respektive 22 tkr. En kostnad för bankonsultation på 80 tkr har även belastat banan. Kommittéer Samtliga kostnader dessa verksamheter blev tkr. Överskottet för alla kommittéer inklusive sponsorer blev 532 tkr, i nivå med föregående år. Fastigheter Kostnaden för fatigheterna blev 130 tkr mer än budgeterat. Avvikelserna är i första hand relaterade till nybygget i form av byggström och städningar. Reparation och underhåll av bl.a. dränering vid damernas omklädningsrum var ytterligare en icke förväntad kostnad. I kostnaden ingår avskrivningar med 299 tkr, dessa är bokförda i Klubbhus AB. Avskrivningar Planenliga avskrivningar har gjorts med tkr. Räntor Räntenettot blev 14 tkr lägre än budget. Utgående långa skulder till Handelsbanken var 2 mkr i bundna lån och utnyttjad checkräkningskredit på tkr (limit 3,5 mkr). Investeringar. Under året har investeringar gjorts med 542 tkr. I budgeten var avsatt 522 tkr. Större delen av summan var arbetsmaskiner motsvarande 344 tkr. Kassaflöde En gemensam översiktlig flödesanalys för klubben och Klubbhus AB ger följande resultat. Klubben KLAB Summa Tillförda interna medel Avskrivningar Netto nya medlemslån Donationer Summa internt Externt via lån HB Totalt Använda medel Investeringar Differensen mellan använda och tillförda har finansierats av vårt tillgängliga rörelsekapital. Årsmöte 2009

15 Lönekostnader tkr Administration Fast anställda Golfinstruktörer Timanställda och starter Bana Fast anställda Säsongs- och timanställda Summa Disposition av årets resultat Styrelsen föreslår att årets underskott om samt efterskänkta lån om , vilket tillsammans ger ett underskott om balanseras mot tidigare överskott. Årets och föregående års donationer förs via resultaträkningen till eget kapital. Budget Kommentarer Intäkter För att få den löpande verksamheten i balans föreslår styrelsen en höjning av årsavgiften med 150 kr kr för senior vid godkännande av det nya avgiftsalternativet. Under nuvarande omständigheter med osäkerheter inom arbetsmarknad och ekonomi är styrelsen försiktigt optimistisk när det gäller externa intäkter varför vi budgeterar med en minskning på ca 150 tkr. Medlemsavgifterna uppgår till tkr vari ingår fulla avgifter för styrelse och revisorer. Styrelsen föreslår oförändrade greenfeeavgifter. Styrelsens förslag om införande av inträdesavgift har inte diskonterats i budgeten utan föreslås att fonderas för speciella projekt. Kostnader Budgeterade förändringar för de olika verksamhetsområdena i jämförelse med föregående år i tkr: Administration +104 Banan +85 Fastigheter -130 Räntor o avskrivningar -93 Kommittéverksamheter Elit o junior +192 Tävling o Senior 0 Sponsor -85 Klubben Byte traktor-hjullastare 340 True Surface vält 125 Uppdatering spruta 10 Pumpanläggning Ny bevattningsautomatik 70 Vattenrening tee Klädskåp 15 Summa 900 Klubbhus AB Golfstudio 800 Ombyggnad shop 60 Ombyggnad lager, verkstad 40 Summa 900 Utbyte av bevattningspump, installerad 1974, för är nödvändig. Pumpen finns vid rangen och förser även dammarna vid 8 an och 14 med vatten. Utbyte av styrsystemet för bevattningen. Traktorbytet ingår i investeringsplanen för maskiner. Investeringarna i studio, shopens lager och verkstad är en viktig del i klubbens framtidsplanering. Kostnaderna för golfstudion och ombyggnad av shop, lager och verkstad belastas prons bolag. Se kommentar ordf. Årets kassaflöde beräknas uppgå till ca (exkl ej beslutad inträdesavgift, 300 tkr), varför ingen extern finansiering är nödvändig. Ökningarna för såväl administration och bana utgörs till största delen av ökade lönekostnader. Budgeterad ökning är ca 3,5 %. Styrelsen föreslår en kraftigt ökad satsning på framförallt juniorverksamhet, se inlägg från ordföranden och kommittén. Investeringsbudget, tkr Årets investeringar är budgeterade till 1,8 mkr, se specifikation nedan. Årsmöte

16 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggning Bananläggningar Bevattningsanläggning Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier Fordran på Klubbhus AB Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager av profilprodukter Pågående ombyggnad 0 0 Fordringar 0 Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR MEDLEMSKAPITAL OCH SKULDER Medlemskapital Medlemsinlåning Donationer från medlemmar Balanserade överskott Redovisat resultat Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kirr s minnesfond Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 0 Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Årsmöte 2009

17 Noter till balansräkningen Tillgångar och skulder för vilka värderingsprinciper ej framgår av nedanstående noter har värderats i enlighet med god redovisningssed Not 1 - Byggnader Anskaffningsvärde, ingående Årets investering Ackumulerade avskrivningar, ingående Årets avskrivningar Bokfört värde Planenlig avskrivning: 4% på anskaffningsvärdet Not 2 - Markanläggningar Anskaffningsvärde, ingående Ackumulerade avskrivningar, ingående Årets avskrivningar Bokfört värde Planenlig avskrivning: 10% på anskaffningsvärdet Not 3 - Bananläggningar Anskaffningsvärde, ingående Årets investering Ackumulerade avskrivningar, ingående Årets avskrivningar Bokfört värde Planenlig avskrivning: 10% på anskaffningsvärdet Not 4 - Bevattningsanläggningen Anskaffningsvärde, ingående Årets investering Ackumulerade avskrivningar, ingående Årets avskrivningar Bokfört värde Planenlig avskrivning: 10% på anskaffningsvärdet Not 5 - Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde, ingående Årets investering Försäljning/Utrangering Ackumulerade avskrivningar, ingående Försäljning/Utrangering, avskrivningar Årets avskrivningar Bokfört värde Planenlig avskrivning maskiner: 15%-20% på anskaffningsvärdet beroende på anskaffningsår Planenlig avskrivning inventarier: 20% på anskaffningsvärdet Not 6 - Aktier i dotterbolag Ljunghusens Klubbhus AB Antal Bokfört värde Innehav i procent 72% 71% Not 7 - Medlemsinlåning, donationer Ingående balans Ny inlåning under året Dispenser lån Återbetalda lån Eftergivna lån Donationer från medlemmar Medlemsinlåningen består av medlemmars inlåning till Ljunghusens Golfklubb per Ljunghusens Golfklubb är skyldigt att återbetala de inlånade beloppen till det nominella värdet utan ränta. Ett villkor för att återbetalning skall ske är att en ny fullbetalande medlem inträder som dessutom betalar in ett nytt medlemslån. Medlemslånets storlek fastställes vid varje årsmöte. Årsmöte

18 Resultaträkning med budget 2007/2008 samt budget 2008/2009 GEMENSAMMA VERKSAMHETEN Intäkter Budget 08 Utfall 08 Budget 09 Medlems-, skåps- o köavgifter Avgifter SGF, Svensk Golf o SkGDF Greenfee, spelrättsavgifter Kom. bidrag, övr. int Summa intäkter Kostnader administrationen, arrenden m.m. Personalkostnader Arrenden och vägavgifter Övriga gemensamma kostnader Försäkringar Summa kostnader adm Kostnader banan Personalkostnader Gödsel, dressgods m.m Entreprenader, bunkrar Driv- och smörjmedel, el Övriga kostnader Summa kostnader banan Kostnader klubbhuset El-kostnader, vatten o avlopp Renhållning och tvätt Övriga fastighetskostnader Hyra till Klubbhus AB, verksamh.bidr Summa kostnader klubbhuset Kostnader Bättre Golf Nettokostnad Summa kostnader Bättre Golf Resultat Ränteintäkter Avskrivningar, se noter Summa avskrivningar UTFALL GEMENSAM VERKSAMHET KOMMITTÉVERKSAMHETEN ELITKOMMITTÉN Intäkter Budget 08 Utfall 08 Budget 09 Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Se Junior Träningsverksamhet Tävlingsspel, övriga kostnader Summa kostnader = Kommitténs resultat JUNIORKOMMITTÉN Elit- och juniorverksamheten slås samman 2009 Intäkter Startavgifter, träningsavgifter Aktivitetsstöd Summa intäkter Årsmöte 2009

19 Kostnader Budget 08 Utfall 08 Budget 09 Träningsverksamhet Tävlingsspel, övriga kostnader Summa kostnader = Kommitténs resultat TÄVLINGSKOMMITTÉN Intäkter Startavgifter Summa intäkter Kostnader Tävlingsarrangemang Summa kostnader = Kommitténs resultat SENIORKOMMITTÉN Intäkter Startavgifter Summa intäkter Kostnader Tävlingsarrangemang Summa kostnader = Kommitténs resultat KLUBBKOMMITTÉN Kostnader Klubb- och festarrangemang Summa kostnader = Kommitténs resultat MARKNADSKOMMITTÉN Intäkter Sponsor- och reklamintäkter Summa intäkter Kostnader Ljungentelegrafen Sponsorkostnader Summa kostnader = Kommitténs resultat UTFALL KOMMITTÉVERKSAMHET UTFALL GEMENSAM VERKSAMHET RESULTAT FÖR VERKSAMHETEN ÅTERSKÄNKTA LÅN DONATIONER FRÅN MEDLEMMAR Ljunghusen i december 2008 Bengt Olsson Stefan Lindvall Peter Erlandsson Thor Henrikson Christer Holst Per Gustafsson Anders Klinge Hans Lindell Per Vilén Tom Wåhlin Vår revisionsberättelse beträffande ovanstående balansräkning, notförteckning samt resultaträkning har avgivits i december 2008 Peter Sjöberg, Auktoriserad revisor, Ernst & Young Bo Bengtsson Årsmöte

20 Ljunghusens Klubbhus AB Org nr Klubbhus AB Årsredovisning 2007/2008 KALLELSE Aktieägarna i Ljunghusens Klubbhus AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma lördagen 31/ kl Föredragningslista: 1 Val av ordförande vid bolagsstämman. 2 Upprättande och godkännande av röstlängd. 3 Godkännande av dagordningen. 4 Val av protokolljusterare. 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 6 Föredragning av årsredovisningen. 7 Föredragning av revisionsberättelsen. 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen. 9 Beslut om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 12 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden. 13 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant. Nuvarande styrelse: Ulf Engstrand, Mats Eriksson, Yvonne Fornek, Bengt Olsson och Göran Walle 14 Revisor och revisorssuppleant valdes på fyra år Nuvarande revisor: Peter Sjöberg. Nuvarande revisorssuppleant: Anders Scherman. 15 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagen eller som i behörig ordning hänskjuts till stämman. 16 Stämman avslutas. Årsredovisning för räkenskapsåret 2007/2008 Styrelsen och verkställande direktören för Ljunghusens Klubbhus AB får härmed avgiva följande årsredovisning för tiden Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden per Av bolagets samtliga 480 aktier ägde Ljunghusens GK 344 aktier, vilket motsvarar ca 72% av såväl aktier som röster (f.år 343 aktier resp ca 71%). Övriga aktier ägs av nuvarande och tidigare medlemmar i Ljunghusens GK. Verksamhet Bolagets verksamhet utgör förvaltning och uthyrning av fastigheten Ljunghusen 11:2 i Vellinge kommun. Ljunghusens GK är den största hyresgästen. Bolaget har under räkenskapsåret avslutat en om- och tillbyggnad av fastigheten och den totala kostnaden uppgick till 7,9 mkr. Resultat och ställning 2007/ / / /2005 Rörelsens intäkter Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Eget kapital Soliditet 1,9% 4,8% 4,7% 4,7% Medelantal anställda Löner och andra ersättningar Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst 0 Årets resultat 0 Summa kronor 0 Följaktligen finns inga vinstmedel att disponera för bolagsstämman. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning med tillhörande noter. 20 Årsmöte 2009

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen?

LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb. Glöggtävling Eken tänds kl 17! nr 5 2003. 30 november. Var tog den lilla bollen vägen? nr 5 2003 30 november Glöggtävling Eken tänds kl 17! Var tog den lilla bollen vägen? Pär Landqvist Där, jag ser den! Roy Larsson LjungenTelegrafen Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb BESTÄLL VÅR KATALOG!

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk ÅRSJubileum KALLFORSgk en jubileumsskrift för att minnas de 10 FÖRSTA åren En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana...... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. Innehåll

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Madelene Sagström, Enköpings GK Årets Golfare i Uppland 2013 Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET... 2 STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET... 4 REPRESENTATION

Läs mer

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB Ordförande har ordet Ytterligare ett varv har rullat Säsongen har gått in i slutfasen och det är dags att sätta betyg på upplevelsen av banan i år och den egna golfen

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2014 KARLSTAD GOLFKLUBB Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Tidsbeställning/Bokning golflektion...86 64 05 Banchef...86

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013 DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 1 (25) ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013 Ordföranden har ordet Ett händelserikt år 2013 har varit ett väldigt speciellt år där inledningen på säsongen

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Styrelsen Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Claes Hugemark Vice ordförande Karl-Erik Grund Sekreterare Göran Karlsson Kassör Per-Åke Grunnan Övriga ledamöter

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Gullbringa Golf & Country Club

Gullbringa Golf & Country Club Gullbringa Golf & Country Club Nr 2-2011 BILDANDET AV DRIFTSBOLAG HÖSTMÖTET INFORMATION FRÅN KLUBBCEFEN OCH TRÄNAREN K löver bladet N r2/20 11 Ledare Innehåll Ledaren...... 2 Klubbchefen informerar...3

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Våren är här och vår golfbana är i toppskick!

Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Jönåkers GK Nedre Jäder, 610 50 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig

Läs mer