VERKSAMHET OCH NYCKELTAL MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING JANUARI - DECEMBER 2010

2 Contents G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 UTVECKLINGSBAS... 5 RESULTATET FÖR G5:S AKTIEKAPITAL... 5 HÄNDELSER UNDER VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT... 7 FORSKNING OCH UTVECKLING... 7 MILJÖN... 7 FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN... 7 LIKVIDITET... 7 OPERATIVA RISKER... 7 FINANSIELLA RISKER... 8 KONCERNENS EKONOMISKA STÄLLNING... 9 FÖRESLAGEN VINSTDISPOSITION... 9 KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL VERKSAMHET OCH NYCKELTAL MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL NOTER NOT 1. ALLMÄN INFORMATION OCH REDOVISNINGSPRINCIPER NOT 2. MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER NOT 3. DEFINITIONER AV VERKSAMHET OCH NYCKELTAL NOT 4. KLASSIFICERING AV OMSÄTTNING OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT 5. PERSONAL NOT 6. ERSÄTTNING TILL STYRELSEN NOT 7. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT 8. SKATTER NOT 9. AKTIEKAPITAL OCH UTDELNINGAR NOT 10. RESULTAT PER AKTIE NOT 11. NÄRSTÅENDE PARTER NOT 12. PRODUKTIONSKOSTNADER NOT 13. ALLMÄNNA OCH ADMINISTRATIVA KOSTNADER NOT 14. REVISIONSARVODEN NOT 15. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER NOT 16. ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER NOT 17. FINANSIELLA INTÄKTER NOT 18. FINANSIELLA KOSTNADER NOT 19. UPPLUPNA KOSTNADER NOT 20. RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG NOT 21. JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET NOT 22. FÖRVÄRV AV RÖRELSER NOT 23. AKTIER I DOTTERBOLAG NOT 24. NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV GOODWILL NOT 25. KUNDFORDRINGAR NOT 26. STÄLLDA SÄKERHETER NOT 27. ANSVARSFÖRBINDELSER / EVENTUALFÖRPLIKTELSER NOT 28. FINANSIELLA RISKER REVISIONSBERÄTTELSE ORDLISTA KONTAKT

3 G5-koncernen G5 Entertainment AB (publ) omfattar de rörelsedrivande företagen G5 Holdings Limited (Malta), G5 UA Holdings Limited (Malta) och G5 Holding RUS LLC (Ryssland) samt de vilande företagen G5 Holdings Limited (Hong Kong), G5 UA Holdings Limited (Hong Kong) och G5 Entertainment Inc (USA). G5 Entertainment AB (publ) är noterat på Aktietorget i Stockholm sedan den 19 november Dessförinnan var G5 Entertainment noterat på NGM Nordic MTF från den 2 oktober Styrelse Vlad Suglobov (vd, medgrundare) är född 1977 och har mer än sexton års erfarenhet från spelbranschen. Vlad var med och grundade G och har sedan dess varit koncernens vd i tio år. Vlad har en examen från Lomonosovuniversitetet i Moskva och har också arbetat på flera ryska och amerikanska it- och spelföretag. I takt med att G5 vuxit har Vlad haft många viktiga roller inom företaget. Han har bland annat lagt grunden för företagets strategi, kundrelationer, produktutveckling och försäljning. I dag är Vlads främsta uppgift att fokusera på G5:s internationella expansion. Ein Stadalninkas (ordförande) Efter en kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm 1998 har Ein skapat och förvaltat ett antal internationella investeringsinstrument för gränsöverskridande transaktioner med inriktning på Ryssland och OSS-länderna. Ein har erfarenhet av företagsledning och företagsfinansiering i finans-, naturresurs- och tekniksektorn. Ein sitter i styrelsen för investmentbolaget SPB Investments, det finansiella konsultföretaget Nibur Trade Financing och Russian Chinese Financial Center som arbetar med utveckling av finansiell infrastruktur. Johan Wrang Johan Wrang Efter ekonomexamen vid Stockholms universitet och examen i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan började Johan arbeta på ett managementkonsultföretag i Stockholm. Under sina två och ett halvt år som strategikonsult fungerade han som rådgivare åt företagsledningar och styrelser i olika branscher. Johan har även varit vd och styrelseledamot i ett nätspelföretag och är för närvarande styrelseordförande i Guld Invest samt IT- och managementkonsult på Connecta. Revisor Tomas Ahlgren, auktoriserad revisor, Mazars SET Revisionsbyrå. Ledning Vlad Suglobov (vd och en av grundarna), se ovan. Alik Tabunov (operativ chef, COO) är född 1974 och en erfaren it-chef med bakgrund i programvaruteknik. Under sin arton år långa karriär har Alexander varit delaktig i en rad itoch spelprojekt i ryska och amerikanska företag, och 2001 var han med och grundade G5. Alexander är ansvarig för G5:s utvecklingsteam med fokus på att utöka antalet plattformar och vidareutveckla tekniken. Han har en magisterexamen i datavetenskap från Moskvas statliga institut för elektronik och matematik. Sergey Shultz (ekonomichef och en av grundarna). Sergey Shultz är född Sergey började sin karriär som programutvecklare och projektledare och har deltagit i en rad projekt i ryska och amerikanska spelutvecklings- och it-företag var han med och grundade G5 och blev ekonomichef i koncernen. Sergey har omfattande kunskaper inom programutveckling, vilket han har god användning för i rollen som ekonomichef. Han har en magisterexamen i fysik från Moskvas statliga institut för teknik och fysik. 3

4 Vd har ordet Årsredovisning Jan-Dec 2010 Bästa aktiesägare! Människor världen över blir allt mer mobila och använder i ökad utsträckning bärbara enheter för att få tillgång till Internet och webben. Vi övergår från pc-datorer till smarttelefoner och surfplattor för att göra saker som vi tidigare bara gjorde på vår pc. Detta gäller även spel. Enligt många analytiker kommer marknaden för mobila applikationer att växa till drygt 30 miljarder US-dollar 2015 och drygt 80 procent av konsumenterna använder sina smarttelefoner och surfplattor för att spela spel. Moderna smarttelefoner och surfplattor med touchkontroll är den perfekta plattformen för den typen av spel som G5 utvecklar och publicerar, och efterfrågan på våra spel är stor. Vår omsättningstillväxt på 140 procent under 2010 är organisk. Vinsten på 8.8 MSEK 2010 skall jämföras med den förlust koncernen redovisade 2009 om 1.5 MSEK. Förlusten år 2009 uppstod i huvudsak på grund av att vi ändrade affärsmodell från utvecklare till förläggare. Vår verksamhet genererar intäkter som gör det möjligt för oss att nå lönsamhet och ett positivt kassaflöde samtidigt som vi aktivt investerar för framtida tillväxt. G5 tillhör redan de som säljer mest casualspel på Apples App Store, våra kunder blir allt fler, vi stärker varumärket och expanderar till nya plattformar. Vårt nätverk av globala samarbetspartner växer och vi utvecklar verksamheten. Vi satsar på att ytterligare stärka våra förstklassiga utvecklingsteam i Ukraina och Ryssland. Dessa utvecklingsteam ligger bakom succéer som Virtual City och Supermarket Mania 2 och har anpassat en rad bästsäljande casualspel till ios-plattformen. Med hjälp av vår egen Talisman-teknik kan vi snabbt och kostnadseffektivt göra våra spel kompatibla med flera plattformar. Under 2011 inriktas och drivs vår tillväxt av - att fler produkter lanseras på de plattformar där vi redan är etablerade, - att vi tar vår allt större spelportfölj till nya plattformar, - att den totala marknaden för spel och applikationer för smarttelefoner och surfplattor växer, - att vi satsar på att få lojala och återkommande kunder. Vlad Suglobov Vd, styrelseledamot och medgrundare 4

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för G5 Entertainment AB (publ) med organisationsnummer avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för moderbolaget och koncernen under räkenskapsåret 1 januari 2010 till 31 december G5 Entertainment AB (publ) med huvudkontor i Stockholm är moderbolag i G5- koncernen. Företaget bildades i maj 2005 under namnet Startskottet P 40 AB (publ) men ingen verksamhet bedrevs förrän G5-koncernen bildades. G5 Entertainment AB är sedan 2009 utvecklare och förläggare av förstklassiga casualspel för Iphone, Ipad, stationära och bärbara konsoler samt Mac och pc. G5:s portfölj rymmer populära casualspel som Supermarket Mania, Virtual City, Stand O Food och Mahjongg Artifacts. G5 utvecklar också spel som baseras på tredjepartslicenser och publicerar spel från tredjepartsutvecklare. I båda fallen får G5 en viss del av försäljningsintäkterna. Före 2009 var G5 Entertainment känt som en av världens ledande utvecklingsstudior för mobilspel och utvecklade spel som var baserade på populära titlar för Electronic Arts, Disney, THQ, Konami och andra förläggare. G5:s spel vänder sig främst till den allt större publiken av casualspelare som använder smarttelefoner och surfplattor. Bland dessa finns de drygt 187 miljoner ios-enheter såsom Iphone, Ipad touch, och ipad som sålts hittills enligt Apple. Till denna grupp hör även Android-enheter. Google uppger att aktiveringarna av Androidenheter uppgår till enheter per dag. G5 har presenterat planer på att släppa sina första spel för Android-plattformen under I takt med att man tar sina etablerade spelkoncept och nya produkter till andra plattformar kommer G5: publik att växa ytterligare. G5:s utvecklingsteam har omfattande erfarenhet av spelutveckling för mobila plattformar, Macoch pc-produkter och spelkonsoler. En av företagets konkurrensfördelar mot andra utvecklare är dess egen Talisman-teknik för flera plattformar. Den gör det möjligt att effektivt kunna utveckla innovativa och tekniskt avancerade spel för en rad olika plattformar och enheter. Mer information om Talisman finns på: G5 är godkänd utvecklare när det gäller ett antal patentskyddade mobila och bärbara plattformar samt plattformar för hemmabruk, såsom Apple ios, Android, Nintendo DS, Nintendo Wii, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation Portable och Microsoft Xbox 360. Utvecklingsbas G5:s utvecklingskontor finns i Moskva i Ryssland samt i ukrainska Kharkov. Företaget anlitar också kontrakterade medarbetare i Ryssland, Europa och USA via deras respektive bolag. I december 2010 hade G5 sammanlagt 71 anställda och kontrakterade medarbetare. Resultatet för 2010 Koncernens intäkter för perioden januari till december 2010 uppgick till tkr (3 776 tkr för första kvartalet, tkr för andra kvartalet, tkr för tredje kvartalet och tkr för fjärde kvartalet). Det motsvarar en ökning på 141 procent jämfört med tkr för samma period Resultat efter finansiella poster för perioden januari till december 2010 är tkr (1 296 tkr för första kvartalet, tkr för andra kvartalet, tkr för tredje kvartalet och tkr för fjärde kvartalet), jämfört med en förlust på tkr under samma period Vinsten per aktie var 1.00 kronor under perioden. G5:s aktiekapital Aktien Den 31 december 2010 uppgick aktiekapitalet i G5 Entertainment till kronor fördelat på aktier, var och en med ett kvotvärde på 0.10 kronor per aktie. Det genomsnittliga antalet 5

6 utestående aktier under perioden är Varje aktie har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och ger innehavaren en röst. Det fanns inga utestående teckningsoptioner avseende aktierna. G5:s aktie listades på NGM Nordic MTF i Stockholm den 2 oktober 2006 under symbolen G5EN. Introduktionskursen var 3 kronor per aktie. Sedan den 19 november 2008 är G5:s aktie listad på Aktietorget i Stockholm. Vid årsslutet 2010 var aktiekursen kronor och det totala börsvärdet 85.3 miljoner kronor. Aktiekapitalets historik Handeln med G5:s aktier på NGM Nordic MTF i Stockholm inleddes den 2 oktober Tidigare under 2006 genomförde företaget en emission av aktier och en placering av ägaraktier till priset 3 kronor per aktie, vilket lockade nya aktieägare. I juli 2008 genomförde G5 en nyemission på aktier för att köpa 51 procent i Shape Games Inc. I oktober 2008 slutförde G5 en företrädesemission där nya aktier emitterades i syfte att öka kapitalet för att kunna finansiera utvecklingen av företagets egna originalspel. I november 2008 flyttades handeln med G5:s aktier till Aktietorget i Stockholm. De största aktieägarna den 31 december 2010 Aktieägare Antal Innehav aktier /röster NORDNET PENSION ,61% WIDE DEVELOPMENT LTD* ,70% SHULTS, SERGEY ,07% TABUNOV, ALEX ,90% AVANZA PENSION ,93% OSCARSSON, DAVID ,63% SVENSK, TOMMY ,22% ABN AMRO BANK NV ,54% LILJEDAL, TORBJORN ,97% ALTAPLAN BERMUDA LTD ,47% Totalt ,04% Källa: Euroclear Sweden AB * Bolag där Vlad Suglobov har bestämmande inflytande. Händelser under 2010 Under 2010 lanserade G5 sammanlagt 27 spel för ett antal olika plattformar, jämfört med bara nio spel under Koncernen siktar på att släppa ytterligare 80 spel under 2011, däribland spel för Android. I slutet av 2009 bestod G5:s portfölj av 17 spel. I slutet av 2010 hade G5 en portfölj med 44 spel. Som en följd av 80 nya spellanseringar under 2011 väntas G5:s portfölj växa till drygt 120 spel vid utgången av Många av de spel som företaget lanserade under 2010 tog sig till topplaceringar på olika listor över plattformar och portaler. Virtual City HD för Ipad blev etta bland de mest lönsamma spelen (sett till omsättning) i kategorin Top Grossing i 17 länder, däribland i flera stora europeiska länder. Dessutom har det hamnat bland topp tio i samma kategori i 51 länder. Ipad-versionen av Romance of Rome HD tillhörde de 10 mest lönsamma spelen i Grossing Game-kategorin i 54 länder, däribland USA och flera av de största marknaderna i Europa. Spelen Mushroom Age, Treasure Seekers och The Mystery of the Crystal Portal har alla nått höga placeringar och lovordats i användarundersökningar. Under 2010 etablerade G5 viktiga samarbeten med några av världens bästa utvecklingsstudior för casualspel och gick in för att fylla sin pipeline med spelprojekt som ska publiceras under Under andra kvartalet 2010 nådde koncernen både lönsamhet och ett positivt kassaflöde tack vare övergångsperioden 2009 då man ändrade sin verksamhet från att utveckla spel för andra förlag till att publicera sina egna spel samt spel som utvecklats av andra företag. Under 2010 genererade koncernen tillräckligt stora intäkter för att täcka sina kostnader och satsa ytterligare på att expandera verksamheten. I november 2010 undertecknade G5 Entertainment AB ett avtal om att köpa 30 procent av G5 UA Holdings Limited holdingbolaget till koncernens utvecklingsstudio i Ukraina för USD som ska betalas genom flera delbetalningar under Som en följd av detta köp kommer G5 Entertainment AB att äga 100 procent av de utestående aktierna i utvecklingsstudion i Ukraina som håller på att 6

7 expandera. I och med dessa transaktioner finns ej längre något innehav utan bestämmande inflytande. Under 2011 kommer således ingen del av resultatet att vara hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande. Viktiga händelser efter årets slut G5 lanserade nio spel för Mac på Mac App Store som Apple öppnade i januari 2011, och G5:s spel tog sig direkt till topplistorna. Virtual City för Mac blev en global succé i Mac App Store och tog sig in bland de tio mest lönsamma spelen på listorna för alla större marknader, däribland USA och Europa. G5 fortsatte att släppa spel för ios och andra plattformar och under det första kvartalet 2011 lanserades totalt 15 spel. Under 2011 har man planer på att lansera sammanlagt 80 spel. G5 meddelade att företagets första Android-spel gör sitt intåg på marknaden under andra kvartalet Det totala antalet nedladdningar av G5:s spel för ios översteg 12 miljoner. Forskning och utveckling G5 har utvecklat och äger den unika mobiltekniken Talisman för flera plattformar samt utvecklingsteknik som gör det möjligt för G5 att producera spel av högsta kvalitet och optimera utvecklingsprocessen. Talisman -tekniken förbättras kontinuerligt för att anpassas till den snabba tekniska utvecklingen. Under 2010 utvecklade G5 en rad nya spel som publicerades under året samt under det första kvartalet Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till tkr under 2010 (1 135 tkr 2009). Miljön G5-koncernens verksamhet påverkar inte miljön i någon betydande utsträckning. G5 har i själva verket en positiv inverkan på den globala miljön i den meningen att man främjar digital distribution av spel i motsats till paketerad distribution via fysiska transportmedel. Digital distribution av spel innebär inte några negativa miljöeffekter som de som förknippas med framställning av spelskivor och spelkasetter, fodral och tillhörande tryckmaterial. Digital distribution medför inte heller några ofördelaktiga miljöeffekter som har att göra med logistik eller transport av emballerade spel från fabriken till affären. Med en lämplig 3G- eller wifi-anslutning kan kunderna ladda ner G5:s spel direkt till sin Mac, pc, Iphone, Ipad eller någon annan spelenhet oavsett var de befinner sig på resande fot, hemma eller på kontoret. Finansiellt resultat för perioden Koncernens intäkter för perioden januari till december 2010 uppgick till tkr (3 776 tkr för första kvartalet, tkr för andra kvartalet, tkr för tredje kvartalet och tkr för fjärde kvartalet). Det motsvarar en ökning på 141 procent jämfört med tkr för samma period Resultat efter finansiella poster för perioden januari till december 2010 är tkr (1 296 tkr för första kvartalet, tkr för andra kvartalet, tkr för tredje kvartalet och tkr för fjärde kvartalet), jämfört med en förlust på tkr under samma period Vinsten per aktie var 1.00 kronor under perioden. Likviditet Den 31 december 2010 var koncernens omsättningstillgångar tkr. Kortfristiga skulder: tkr. Rörelsekapital (omsättningstillgångar-kortfristiga skulder): tkr. Balanslikviditet (omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder): Operativa risker Beroende av strategiska samarbetspartner G5 distribuerar sina spel via företag med e-butiker såsom Apples App Store, Sonys PlayStation Store, Big Fish Games portal för casualspel och andra distributionskanaler. G5:s relationer med dessa företag är en viktig del i företagets framgångar. 7

8 Dessa företag styr i viss mån konsumenternas val och behåller en del av det belopp som konsumenten betalar för att ladda ner ett spel. Hur stor del av beloppet som dessa distributionskanaler behåller varierar beroende på vilken plattform det gäller. Generellt finns det dock inga, eller åtminstone mycket små möjligheter att förhandla om just detta. Under de senaste åren har den övergripande trenden varit att distributionskanalerna sänkt sina procentsatser något. Beroende på förändringar i marknadsläget finns det dock en risk att dessa företag i stället bestämmer sig för att börja ta mer betalt framöver. För att inte bli för beroende av en enskild distributionskanal och minska de risker som är förknippade med detta, arbetar G5 med så många kanaler som möjligt. Regelbundet utökar man med nya spelplattformar och man har också startat en egen e-butik för pc-spel. Risk för förseningar i samband med spellanseringar Försenade lanseringar av nya spel kan påverka företagets omsättning och rörelsemarginaler negativt. Förseningar kan bero på att någon fas i utvecklingen drar ut på tiden eller att det krävs extra tid för att få certifiering och godkännande från spelrecensenter, plattformsägare och distributionskanaler. Risker som är förknippade med teknisk utveckling Som alla spelförlag är G5 beroende av teknisk utveckling. Risker som är förknippade med att anställda slutar Företagets framgångar är nära förknippade med dess förmåga att attrahera och behålla sina mest värdefulla anställda och kontrakterade medarbetare. Om de av någon orsak skulle lämna företaget eller på annat sätt vara frånvarande under en längre period kan det påverka företaget. Att förlora en eller flera viktiga medarbetare eller ledare eller att inte lyckas locka till sig högt kvalificerad personal kan dra ned företagets omsättning, vinst och tillväxtutsikter. Upphörande av avtal med samarbetspartner G5 publicerar inte bara sina egna spel utan även spel som utvecklats under licens från andra utvecklare och förlag. Om vissa samarbeten av någon orsak skulle upphöra kan det påverka företagets kommande omsättning och rörelseresultat negativt. Tillförlitligheten i prognoser G5 Entertainment är aktivt på en relativt ung och instabil marknad, vilket begränsar möjligheten att exakt bedöma verksamhetens framtida utveckling. Felaktiga bedömningar av marknadsframstegen kan ha en negativ effekt på koncernens totala intäkter och likviditet. Regionala risker Verksamheten i Ukraina och Ryssland är exponerad mot olika politiska, regionala och juridiska risker. Det finns inga garantier för att G5 inte kommer att påverkas på ett sätt som kan försämra företagets förmåga att genomföra sin verksamhet. G5:s verksamhet i Ukraina och Ryssland är dock inte beroende av omfattande fysiska investeringar och kan därför med viss framförhållning flyttas till andra regioner. Finansiella risker Styrelsen anser att G5 Entertainment är exponerad mot valutarisk, det vill säga risk för att värdet på det finansiella instrumentet förändras till följd av fluktuationer i valutakurser. Däremot betraktas ränte- och kreditrisker som marginella, eftersom G5 för närvarande inte har någon extern finansiering, samtidigt som majoriteten av försäljningen sker till större företag som har en stabilt hög kreditvärdering. Skatterisk Företaget har verksamhet i Ukraina, Ryssland, USA och Asien. Lagar och bestämmelser som påverkar affärsverksamheten i Ukraina och Ryssland kan förändras snabbt och företagets tillgångar och verksamhet kan vara utsatta för risker på grund av negativa förändringar inom politiken och affärsklimatet. 8

9 Även om företaget anser sig ha uppfyllt de lokala skattereglerna har det under de senaste åren införts många nya lagar om såväl lokala skatter som utländska valutor. Och dessa är inte alltid tydligt utformade. Risk vid valutaomräkning och - exponering Valutarisk är risken för att finansiella instrument ska fluktuera på grund av förändringar i utländska valutakurser. Företaget är exponerat mot valutakursrisk till följd av valutakursexponeringar som främst är relaterade till den amerikanska dollarn, euron, den ryska rubeln och ukrainska hryvnian. Försäkringsrisk Försäkringsmarknaden är fortfarande underutvecklad både i Ukraina och Ryssland, och många risker som man i andra länder kan försäkra sig mot kan inte försäkras i Ryssland och Ukraina där företaget bedriver verksamhet. Därför kan kostnaderna för oförutsedda risker stiga. Risker förknippande med ökat behov av rörelsekapital För företag som gör affärer på snabbväxande marknader är det nästan omöjligt att fastställa exakta prognoser på medellång och lång sikt. Snabba förändringar på grund av konkurrens eller strategiska förändringar kan innebära att företaget på sikt behöver ta in mer rörelsekapital. Företaget kan därför komma att vända sig till finansmarknaderna för att locka till sig sådant kapital framöver. Eftersom vissa aktieägare inte skulle delta i en aktiekapitalökning av det här slaget kan detta leda till aktieutspädning. Koncernens ekonomiska ställning Från och med januari 2010 täcker företagets omsättning kostnaderna och ger dessutom tillräckliga marginaler för fortsatt organisk tillväxt. Ledningen räknar med att situationen förblir densamma under Tack vare ett utmärkt kassaflöde satsar man på att utöka företagets utveckling och marknadsföring och samtidigt upprätthålla balansen mellan tillväxt och kassaflöde. Föreslagen vinstdisposition Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta att det inte skall lämnas utdelning under Till årsstämmans förfogande står följande fritt eget kapital i moderbolaget. Överkursfond Balanserat resultat -297 Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna 0 Överförs i ny räkning som: Överkursfond Balanserat resultat Summa

10 Koncernens finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNENS RESULTATRÄKNING NOT Nettoomsättning Produktionskostnader 5,6, Bruttovinst Allmänna och administrativa kostnader 5,6, Övriga rörelsekostnader Rörelsens resultat Finansiella intäkter 17-1 Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Genomsnittliga antalet aktier Resultat per aktie (kr), före och efter utspädning ,17 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET Årets resultat Omräkningsdifferens Summa övrigt totalresultat Årets totalresultat Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

11 Balansräkning KONCERNENS BALANSRÄKNING NOT Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingskostnader Goodwill 7, Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 52 - Kundfordringar Övriga fordringar Likvida medel Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserat resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Aktuell skatteskuld Upplupna kostnader Summa Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Eventualförpliktelser 27 None None 11

12 Kassaflödesanalys KONCERNENS KASSAFLÖDE NOT Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för ej kassaflödespåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet Förändringar av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar I balanserade utvecklingskostnader Förvärv av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens ingång Kassaflöde Kursdifferenser LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG

13 Förändringar i eget kapital KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserat resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritet Summa eget kapital Eget kapital den 31 december Förvärv av aktier från innehav utan bestämmande inflytande Årets totalresultat Eget kapital den 31 december Förvärv av aktier från innehav utan bestämmande inflytande Årets totalresultat Eget kapital den 31 december Verksamhet och nyckeltal Nyckeltal Soliditet Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Balanslikviditet För definitioner av verksamhet och nyckeltal, se not 3. 13

14 Moderbolagets finansiella rapporter Resultaträkning Årsredovisning Jan-Dec 2010 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING NOT Nettoomsättning Produktionskostnader Bruttovinst Allmänna och administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag 7, Räntekostnader och liknande resultatposter -2 - Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET NOT Årets resultat Övrigt totalresultat - - Summa övrigt totalresultat - - Årets totalresultat

15 Balansräkning MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING NOT Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag 7, Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Skuld till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 27 Inga Inga 15

16 Kassaflödesanalys MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE NOT Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Balanserade utvecklingskostnader Investeringar i aktier i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets ingång Kassaflöde LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG

17 Förändringar i eget kapital MODERBOLAG FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Eget kapital den 31 december Vinstdisposition Årets resultat Eget kapital den 31 december Vinstdisposition Årets resultat Eget kapital den 31 december G5 Entertainment AB (Publ) bildades i maj 2005 som Startskottet P 40 AB (publ) och hade ingen verksamhet förrän G5-koncernen bildades i början av tredje kvartalet Bolagets aktiekapital var kr fördelat på aktier före nyemissionen av aktier tredje kvartalet 2006, vilket uppnåddes före bolagets notering på Nordic MTF-listan i oktober Under 2008 genomförde G5 två nyemissioner om respektive aktier. Antalet aktier i bolaget uppgår därefter till

18 Noter NOT 1. Allmän information och redovisningsprinciper Allmän information G5 Entertainment AB (publ) omfattar flera företag, varav de rörelsedrivande är G5 Holdings Limited (Malta), G5 UA Holdings Limited (Malta) och G5 Holding RUS LLC (Ryssland). G5 Entertainment AB (publ) är noterat på Aktietorget i Stockholm sedan den 19 november Dessförinnan var G5 Entertainment noterat på NGM Nordic MTF från den 2 oktober Kontakt POST: BOX 5339, STOCKHOLM TELEFON: FAX: ; E-POST: WEBBSIDA Redovisningsprinciper G5:s koncernredovisning har upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) och tolkningsuttalande från IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Commite) så som de har godkänts av Europeiska kommissionen för tillämpning per den 31 december 2010, årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapportering RFR 1.3 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Nya och ändrade standarder. From 1 januari 2010 tillämpar koncernen den omarbetade IFRS 3 Rörelseförvärv och den ändrade IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. De ändrade redovisningsprinciperna har medfört bland annat: transaktionsutgifter vid rörelseförvärv kostnadsförs, villkorade köpeskillingar fastställs till verkligt värde vid förvärvstidpunkten och effekter av omvärdering av skulder relaterade till villkorade köpeskillingar redovisas som en intäkt eller kostnad i årets resultat. Andra nyheter är att det finns två alternativa sätt att redovisa innehav utan bestämmande inflytande och goodwill, antingen till verkligt värde, det vill säga goodwill inkluderas i innehav utan bestämmande inflytande eller alternativt att innehav utan bestämmande inflytande utgörs av andel av nettotillgångarna. Val mellan dessa två metoder görs individuellt för varje förvärv. Vidare betraktas ytterligare förvärv som sker efter att det bestämmande inflytandet erhållits som ägartransaktioner och redovisas direkt i eget kapital, vilket utgör en ändring av G5 Entertainment Groups tidigare princip som var att redovisa överskjutande belopp som goodwill. Ändringarna av principerna har inte haft någon retroaktiv effekt på företagets finansiella rapporter, vilket alltså innebär att inga belopp i de finansiella rapporterna har justerats. G5 Entertainement AB har inte haft några förvärv under 2010 varför de ändra reglerna i IFRS 3 avseende rörelseförvärv inte har haft någon effekt på de finansiella rapporterna för räkenskapsåret Däremot har förvärv av aktier skett från innehav utan bestämmande inflytande med effekt i eget kapital, se sidan 13. Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2010 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens redovisning. Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår. Ingen av dessa har bedömts ha någon materiell effekt på G5 Entertainments finansiella rapporter för räkenskapsåret För moderbolagets redovisningsprinciper, se not 2. Information om räkenskapsåret Räkenskapsåret 2010 avser tiden från den 1 januari till den 31 december Grunder för upprättande av moderbolagets och koncernens årsredovisning Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilket även är moderbolagets och 18

19 koncernens redovisningsvaluta. Årsredovisningen publiceras därför i svenska kronor. Alla belopp har avrundats till närmaste tusental svenska kronor (tkr) om inte annat anges. Upprättande av årsredovisningen i enlighet med IFRS gör det nödvändigt för företagsledningen att göra värderingar, bedömningar och antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de angivna beloppen för intäkter, utgifter, tillgångar och skulder. Klassificering osv. Anläggningstillgångar och långfristiga skulder omfattar i allt väsentligt enbart belopp som förväntas återfås eller betalas mer än 12 månader efter årets utgång. Moderbolagets och koncernens omsättningstillgångar och kortfristiga skulder omfattar i allt väsentligt enbart belopp som förväntas återfås eller betalas inom 12 månader efter årets slut. Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv Dotterföretag Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från G5 Entertainment AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Förvärv den 1 januari 2010 eller senare Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer redovisas direkt i årets resultat. Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande och verkligt värde på tidigare ägd andel (vid stegvisa förvärv) överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, sk förvärv till lågt pris redovisas denna direkt i årets resultat. Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. I de fall den villkorade köpeskillingen är klassificerad som egetkapitalinstrument, görs ingen omvärdering och reglering görs inom eget kapital. För övriga villkorade köpeskillingar omvärderas dessa vid varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat. I de fall förvärvet inte avser 100% av dotterföretaget uppkommer innehav utan bestämmande inflytande. Det finns två alternativ att redovisa innehav utan bestämmande inflytande. Dessa två alternativ är att redovisa innehav utan bestämmande inflytandes andel av proportionella nettotillgångar alternativt att innehav utan bestämmande inflytande redovisas till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill. Valet mellan de olika alternativen att redovisa innehav utan bestämmande inflytande kan göras förvärv för förvärv. Vid förvärv som sker i steg fastställs goodwillen den dag då bestämmande inflytande uppkommer. Tidigare innehav värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i årets resultat. Avyttringar som leder till att bestämmande inflytande förloras men där det finns ett kvarstående innehav värderas detta innehav till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i årets resultat. Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en transaktion inom eget kapital, d v s mellan moderbolagets ägare (inom balanserade vinstmedel) och innehav utan bestämmande inflytande. Därför uppkommer inte goodwill i 19

20 dessa transaktioner. Förändringen av innehav utan bestämmande inflytande baseras på dess proportionella andel av nettotillgångar. Försäljning till innehav utan bestämmande inflytande Försäljning till innehav utan bestämmande inflytande, där bestämmande inflytande kvarstår, redovisas som en transaktion inom eget kapital, d v s mellan moderbolagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande. Skillnaden mellan erhållen likvid och innehav utan bestämmande inflytandes proportionella andel av förvärvade nettotillgångar redovisas under balanserade vinstmedel. Transaktioner som elimineras vid konsolidering Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncern. Valutaomräkning Transaktioner och balansposter Transaktion i utländsk valuta räknas om till funktionell valuta till den valutakurs som rådde på transaktionsdagen. Valutakursvinster och - förluster som uppkommer vid regleringen av sådana transaktioner och vid omräkningen till valutakurserna vid årets slut redovisas i resultaträkningen. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder finns upptagna i rörelseresultatet som övriga rörelseintäkter respective övriga rörelsekostnader. Kursifferenser i finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Koncernföretag Resultat och ekonomisk ställning för de koncernföretag som har en annan funktionell valuta än redovisningsvalutan räknas om enligt följande: Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna räknas om till balansdagens kurs. Intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna räknas om till genomsnittliga valutakurser. Alla kursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av eget kapital. Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av verksamhet i utlandet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. Redovisning av intäkter Intäkter är licensbetalningar, förskott och royalites som betalas av kunder. Licensbetalningar redovisas som intäkter på den dag då licensrättigheter faktiskt överförs till kunden. Royalties redovisas som intäkter på den dag då royaltyrapporten togs emot från kunden. Ränteintäkter redovisas kontinuerligt och mottagna utdelningar redovisas efter att rätten till utdelningen bedöms som säker. I koncernredovisningen elimineras försäljning inom koncernen. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och utgifter omfattar ränteintäkter på banktillgodohavanden och fordringar, ränteutgifter på skulder och valutakursdifferenser. Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet på ett förvärv överstiger det verkliga nettovärdet på förvärvade identifierbara tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser. Goodwill är ett uttryck för framtida finansiella fördelar som inte kan identifieras eller redovisas separat. Goodwill värderas till anskaffningsvärdet minus eventuella ackumulerade nedskrivningarna. Goodwill delas upp efter kassagenererande enheter och skrivs inte av, utan omfattas av nedskrivningsprövning minst en gång per år, se rubriken Nedskrivningar nedan. 20

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN...

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... Innehåll INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 KONTOR... 5 RESULTATET FÖR 2012... 5 LIKVIDITET... 6 AKTIEKAPITAL... 6 HÄNDELSER

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

XCounter AB (publ) 1 (39)

XCounter AB (publ) 1 (39) 1 (39) Årsredovisning 2014 XCounter koncernen, ledande producent av Kadmiumtelluridbaserade detektorer och ledande inom fotonräknande digitala röntgendetektorer för dentala, medicinska och industriella

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer