Parentesen. mars 2014 nr 3. Pargasiternas infoblad *********************************************************************

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parentesen. mars 2014 nr 3. Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi *********************************************************************"

Transkript

1 Parentesen mars 2014 nr 3 Pargasiternas infoblad ********************************************************************* Mars Namnet kommer av lat. Martius, helgad åt stridsguden Mars, som var Roms specielle beskyddare, i romersk mytologi. Mars kallades förr i Sverige för vårmånad (se gammelnordiska kalendern), i Danmark tordmåned (av guden Tors namn) och i de flesta slaviska språken för "björkmånad". Bondepraktikan: På en torr mars följer vanligen en vacker vår. Kalla nätter åtföljs av våta dagar eller dagar med snö och köld, som dock icke bliva långvariga. Hörs åskan i mars kan man vänta snö i maj. Dagarna omkring vårdagjämningen (21 mars) är vanligen stormiga. Så mycket dimma i mars, så mycket regn vid midsommartiden. Regnar det i mars, har man även att vänta regn i juli. Om göken gal, storken bygger och vildgåsen kommer i mars, kan man hoppas på en vacker vår. Släktnamnet "Tussilago" (latin: tussilago farfara, givet av Linné) betyder förjagare av hosta (jämför latinets "tussis", som betyder "hosta" och "agere", som betyder "fördriva;" därav en hostmedicin som heter Tussipekt). Artepitetet "farfara" syftar på en art av poppel, vars löv har en vag likhet med tussilagons. Äldre namnformer är Skreppe, Lerskreppe, Skrep, Hovgräs, Hästhov, Hosthäva. Tussilagon är en typisk vårblomma som sticker upp ur det vissnade fjolårsgräset så snart tjälen börjar släppa och är ett uppskattat vårtecken.

2 Årsmöte FÖREDRAGNINGSLISTA: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande 3. Val av protokolljusterare 4. Mötets laglighet och beslutförhet 5. Godkännande av föredragningslistan 6. Verksamhetsberättelsen för är Bokslut för år Verksamhetsgranskningsberättelsen 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 10. Eventuella övriga ärenden 11. Mötet avslutas Foto: stina engblom colliander Redaktör och lay-out för detta nummer: Stina Engblom Colliander, stina202parnet.fi

3 PARGAS SVENSKA PENSIONÄRER r.f. Styrelsens sammansättning och funktionärer 2014 Rättad: Styrelsen Ordförande Jan-Erik Bergquist Viceordförande Olle Anckar Sekreterare Mai Lindblom Kassör Synnöve Ljung Pirkko Lehtonen Robi Lindblad Bjarne Nylund Marianne Saanila Ralf Wahtera Funktionärer Medlemssekreterare: Pressombud: Teknikansvarig: Fotograf/Klippboken Reseledare: Synnöve Ljung Bjarne Nylund Ralf Wahtera Robi Lindblad Asta Lindholm, Rauni Schleutker Parentesens redaktion: Stina Engblom Colliander, Marianne Saanila, Mikael Reuter, Datorhandledning: Arvo Björkroth Webmaster: Lilly Hollsten Webbadress

4 Ordförandes funderingar Framtida jourverksamhet i Pargas sedd från en icke finsktalande pensionärs synpunkt. Våra lokala tidningar ÅU och PK har den senaste tiden varit fyllda av synpunkter på hur vi skall agera då vi behöver akut hälsovård. En ny lag är på kommande under 2015 och denna reglerar hur kommunerna skall organisera sin jourtjänst. Tydligen är lagen svårtolkad eftersom man tagit hjälp av lagskrivaren för att tolka lagen. Denna hjälp och lagtexten i sig borde ju vara underlag nog för att få ett optimalt beslut på hur jourverksamheten skall organiseras. Vår ställning här i Pargas är som bekant lite speciell då mer än halva befolkningen har svenska som modersmål. Att som finlandssvensk (I mitt eget fall rikssvensk) tvingas tala finska då man är i en akutsituation kan leda till missförstånd och misstolkningar. Har ett antal gånger besökt ÅUCS, både med remiss till jourmottagningen och till olika specialister. Kunskaperna i svenska är mycket begränsade både vad avser information och hos vårdpersonal. Vi svensktalande pensionärer i Pargas önskar att vi kunde ha en basjour på vår hälsostation och att denna kunde vara öppen alltid. Tror att alla har förståelse för att någon specialistvård, oberoende om det gäller skada eller sjukdom, inte är möjligt att tillhandahålla i vår lilla kommun. Ibland verkar det som att våra beslutsfattare har olika underlag, eller är det att man inte har underlag alls, och bygger sitt ställningstagande på egna tankar och funderingar. I så fall är det inte underligt att det förekommer mycket insändare i ÅU och PK, både från politiker och privatpersoner. Äldrerådet, som numera är en lagstadgad institution bör och skall vara remissinstans i frågor som rör oss äldre. Vår förening representeras i rådet av dess ordförande. För att återkoppla till rubriken så borde jag väl kunna bättre finska efter snart åtta år i Pargas. Tyvärr är inlärningsförmågan numera begränsad (kanske inte varit så stor tidigare heller) och med vårt svenska språk klarar man sig bäst i Pargas. Lagliga möjligheter finns för att vi skall ha kvar en jourverksamhet på basnivå i vår stad. Hoppas verkligen att våra beslutsfattare tar tillvara möjligheten. Det är inget hot det är en möjlighet, som bör tas tillvara. /Janne

5 PARGASITERNAS FEBRUARIMÖTE 2014 Tiden rusar i väg och månadsmötena ramlar över oss Pargasiter i snabb takt men detta är ju bara trevligt. Inte ens superspännande olympiska sammandrabbningar med våra landsmän inblandade hindrade ett nog så stort antal Pargasiter från att infinna sig på månadsmötet den 19 februari. För trevnaden på mötet stod den här gången grupp 8, som ordnat ett mångsidigt program för oss. Gunnevi Lagerroos och Stig R. Karlsson hälsade välkomna och Arvo Björkroth skötte mikrofonen. Tio medlemmar från Åbo Svenska Pensionärsklubb hade hörsammat vår inbjudan till Åboföreningen och satt sig på bussen till Pargas. Janne började med att hälsa Åbopensionärerna välkomna. Sedan redogjorde han för olika teman som diskuterats på förbundets ordförandekonferens. Bland dem fanns ödesfrågan man ofta återkommer till: det snabbt växande antalet pensionärer. Vi kommer att var en halv miljon efter ett par decennier! Parentesens nya redaktion fick också motta ampla lovord för tidningens nya utformning. Sedan anhöll Åbo Svenska Pensionärsklubbs viceordförande, Inga-Lill Karlsson om ordet och tackade för välkomstorden. Hon läste två dikter ur Majsan Stendahls bok Reflexioner och överräckte tre kaffepaket till Pargasiterna. Asta Lindholm redogjorde för situationen på resefronten och berättade om resor som blir av och som inte blir av. På kortare resor är man beredd att ställa upp men t.ex. resan till Köpenhamn var för lång, eller kanske för dyr, för att locka ett tillräckligt stort antal deltagare. Efter detta grep experten på kommunala frågor, Harry Bondas, mikrofonen och bjöd på ett intressant anförande, som visade åhörarna hur komplicerad frågan om kommunsammanslagningarna egentligen är. Det vimlade av fakta och lätt var det inte lätt att hänga med i svängarna. Harry visade sig vara en av de mest rörliga föredragshållare vi upplevt och att få kameran att fokusera på honom var inte det lättaste. Han var på väg ut ur nästan alla bilder som togs men ryggtavlan blev väl dokumenterad. Som de flesta väl känner till kommer apoteket i Pargas att flytta till Reimari och detta hade föranlett arrangörerna att inbjuda en representant för apoteket att redogöra för den nya situationen. Marianne Lundqvist som verkat som farmaceut i 25 års tid berättade bl.a. om flyttningen, det nya stamkundssystemet, en kommande artros- och hjärtvecka samt de längre öppethållandetider som kommer att införas. Efter den alltid lika efterlängtade kaffestunden var det dags för Christina Grönholm att berätta för oss om sin resa i Nepal, där hon bekantat sig med barnhem och skolor. Ett speciellt intresse ägnade hon de s.k. stenhackarbarnen, barn som borde få gå i skola men som av fattigdomen tvingas arbeta med att hacka sönder stenar som används till exempelvis byggandet av vägar. Föredraget kryddades med fina och instruktiva foton som visade ett hänförande naturskönt land med mindre hänförande sociala förhållanden. Christina Grönholm arrangerade ett eget litet lotteri där vinsten utgjordes av nepalska böneflaggor. Vinsten från lotteriet går speciellt till stenhackarbarnen. Innan Pargasiternas eget lotteri ägde rum läste Birgitta Gröndahl en utomordentligt humoristisk berättelse om vilken nytta man har av kor. Skrattsalvorna ekade i salen och det tokroliga kåseriet skulle förvisso förtjäna någon form av publicering. Bordet med lotterivinster tömdes snabbt när grupp 8 avslutade träffen med att dela ut vinsterna till lyckliga vinnare. Vi tackar gruppen för välgjort arbete och Nisse Fagerlund som skötte allsången vid pianot, helt utan försångare. Bjarne Nylund

6 Pargasiternas användning av datorer i stora drag I nummer 2 av Parentesen kom pargasiternas datorkunniga handledare med en uppmaning till tveksamma och eventuellt frustrerade medlemmar att utnyttja den all hjälp handledarna kan erbjuda. Presentationen på dagens månadsträff om hur man använder nätbanken kräver en viss kännedom om annat än det som många hittills har använt sin dator för. Övergången till e-fakturor, direktbetalning och andra faktureringssätt kan innebära en viss frustration för den som största delen av livet varit van att sköta allt över disk. På förra månadsträffen genomfördes en snabbenkät om datorinnehav och användning bland de närvarande. Vi fick in drygt 50 svar som visade att de flesta använder PC, medan ett fåtal har en Mac och/eller en pekdator. Majoriteten känner till vår webbplats men inte alla vilket är synd. Den som inte deltar i månadsträffen kan ju få all viktig information om tidigare och förestående verksamhet och dessutom läsa Parentesen på vår webbplats. Mest används datorn för e-post, informationssökning, tidningsläsning, bankärenden och förvaring av foton. Också bokning av biljetter och resor utnyttjas i viss mån. Det fanns en hel del önskemål om bättre kännedom om behandling av foton, om katalogisering och arkivering, om olika e-postkonton och sist men inte minst om städning av datorn! Det just önskemål av det här slaget som hjälper handledarna att skräddarsy individuell hjälp tveka alltså inte att vända dig till någon av dem! Marianne S. Nedan handledarna i datorkunskap som om du vill kommer hem till dig och lär dig grunderna för datoranvändning eller råd och hjälp för längre hunna datoranvändare. Du kan kontakta handledarna per telefon: Arvo Björkroth Stig Engman Lilly Hollstén Lars-Henrik Karlsson Gusse Laurén Mai Lindblom Asta Lindholm Bengt Söderman Bo Åkerholm ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

7 Smågruppsverksamhetens kontaktpersoner: Bowling måndag, tisdag, fredag: Kaj-Gustav Grönroos, Vattenjumpa torsdag och fredag: Olle Anckar och Tuula Johansson Musik söndag: Olle Anckar och Kurre Långbacka Litteratur måndag: Stina Engblom Colliander Trädgård: Pirkko Lehtonen Boule: Marita Holmström Bridge måndag: Janne Bergquist Jumpagrupperna 60+ och 70+: Wellness Park ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; De barnen, de barnen: : Tänkvärda tankar Ingen är onyttig här i livet som lättar livets börda för en annan. Charles Dickens För själens hälsa är de små, ja till och med de minsta glädjeämnena av stort värde P.W Keppler Trygghet är att gå vilse utan att tappa bort sig. okänd ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Skillnaden på barn och gamla är att det inte är så naturligt att man dör av ålderdom när man är liten. Gamla människor dansar inte snabba danser. För i så fall skulle de snubbla på varandras käppar. Gamla människor använder inte dator för de kan inte sätta på den själv. Jag tycker om att vara hos min mormor och morfar. För de kan leka på egen hand och då får jag se på TV i fred. Från en bok av Grethe Dirckinck-Holmfeld

8 1 Hej kära vänner, det här numret av Parentesen är det igen jag som sätter ihop och det känns alltid lite stressigt att få ihop 14 sidor. Men då man väl kommit i gång är det bara roligt och den här gången blev det 16. Våren är trots litet bakslag i form av snö, på väg. Många har redan plockat tussilagor och t.o.m. blåsippor har påträffats på varma platser. Härligt! Här nedan information från äldrerådet. Äldrerådet Vårt förra möte den 5.3 var tillsammans med handikapprådet. Vi diskuterade Servicelinjen och bad den ansvariga, Eivor Suominen, förmedla en tidtabell till varje hem. Nu då lokala krafter tagit över linjen (taxichaufför Dennis Leino) så är alla nöjda. Han stannar nära de äldres bostad och gör resandet så smidigt som möjligt. Vi beslöt också att via polis få bort skyltar från gatan som hindrar rullstolsbundna och rollatoranvändare att använda trottoaren. Utanför alla offentliga byggnader bör finnas en eller två parkeringsplatser för handikappade. Våren fyra återstående möten: Möte i Nagu 26.3 med besök i Grannas, behandlar planerna för äldrevården där Möte i Kimito tillsammans med deras Äldreråd Möte i Korpo med besök i Regnbågen, behandlar planerna för äldrevården där Möte i Houtskär 21.5 med besök på Hälsovårscentralen, behandlar planerna för äldrevården där. Tag gärna kontakt! Jouren I Pargas Kungörelser 6.3. fanns en artikel, där vi (se bilden nedan) påtalade det oansvariga med att flytta jouren till Åbo. Pargasiternas namninsamling med hundra namn nämndes i artikeln. Märkväl! 1. Det blir ingen större inbesparing. Enligt det mejlsvar överläkaren Katariina Korhonen sände oss blir kostnaderna i stort detsamma om jouren blir kvar eller om den flyttar. Många har dock räknat ut att det blir bra mycket dyrare om den flyttar, i varje fall för oss besökare och för staten via Kela. 2. Vi behöver inte stänga vår jour på basnivå i Pargas. Som ni säkert har läst har medicinalrådet vid social och hälsovårdsministeriet Timo Keistinen, som Cornelius ringde upp, förklarat att vårdservicen skall ske nära invånarna och att det är angeläget att kommunen har kvar sin kvälls- och veckomottagning på basnivå. Han tog sig t.o.m. tid att skriva en insändare i ÅU. Nu har några politiker och jag lämnat in rättelseyrkan till social- och

9 2 hälsovårdsnämnden i fråga om dess, som vi tycker förhastade och på felaktiga uppgifter grundade beslut. Många tar kontakt med mig och jag kämpar vidare. Hemvården: Jag har av flera anhöriga och närvårdare fått höra att hemvården är överbelastad, personalens sjukskrivningarna är många och antalet anställda har inte ökat de sista fyra åren i takt med de hemmaboende åldringarnas behov fastän detta utlovades i och med att man tog bort så många platser från Malmkulla och Bäddavdelningen. Många hemmaboende ensamstående som mår dåligt skulle ha det bättre på ett serviceboende, men detta talas det tyst om för att inte öka köbildningen. Inte heller har jag fått information om att det utlovade intensifierade servicehemmet invid Folkhälsan har påbörjats. Stina E-C FOTO: PK/ANJA KUUSISTO (på bilden: Janne, Carita, Cornelius, Harriet, Stina) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: OBS! Veckan efter påsk kommer Mogens Lindén till Pargas för att berätta för oss om hur han tycker att jourverksamheten här borde ordnas. Han kommer att tala med t.f. social- och hälsovårddirektören Paula Sundqvist och med läkarna på Hälsovårdscentralen. På kvällen blir det diskussion i Statshuset. Då är ni alla välkomna med. Mogens Lindén är läkare i Mariehamn och f.d. pargasbo, (son teckningslärare Lena Lindén och Bo-Erik Lindén)

10 3 Profilen Vem är du? Jag heter Regina Lehtola (f. Abrahamsson) Din barndom och ungdom, var och hur växte du upp? Jag är född och uppvuxen i Pargas (Bläsnäs). Tog studenten år Studerade sedan teologi, psykologi och pedagogik vid Åbo Akademi. Teol.mag Var har du arbetat. Vad är ditt livsverk? Jag gifte mig Har två söner födda 1965 och Efter att ha bott fyra år i Tavastehus flyttade vår familj 1971 till Tammerfors. Där har jag jobbat med olika saker. Dels har jag varit lärare i kyrkohistoria vid Tammerfors svenska samskola, dels undervisat i svenska för personalen vid Tammerfors tekniska universitet men mitt egentliga livsverk har jag ändå utfört inom min egen firma Oy Scanlon Ab åren I min egen firmas namn sysslade jag främst med bokföring men även med kultur. Under 1990-talet var jag projektsekreterare för flera nordiska kulturveckor arrangerade av Tammerforshuset. Intresset för all slags kultur har varit bestående sedan dess. Åren bodde min man och jag i i Tartu i Estland. Där skrev jag två böcker; "Livets fotspår" och "Kornknarrens land" När flyttade du till Pargas? Jag återvände till Pargas tillsammans med min man sommaren 2012 efter att ha bott ca 50 år på annan ort. Det kändes fint, som att flytta hem. Dina engagemang idag? Efter att i Tammerfors ha varit rätt mycket engagerad i olika föreningar och innehaft en hel del förtroendeuppdrag där har jag här i Pargas försökt trappa ner, men jag gör gärna punktinsatser. Har hållit föredrag här om de mest olika saker som t.ex Halloween och Estland. Jag är också mycket glad över att få vara med i "Stinas litterära salong " en gång i månaden. Favoritbok? Tycker bra om Isaac Bashevis Singers böcker t.ex.:" Fiender - en berättelse om kärlek" och "Familjen Moskat" Favoritmusik? Mozarts opera Trollflöjten Favorithobby Vattenlöpning och stavgång En mänska du beundrar Mahatma Gandhi Ditt motto eller ett citat du gillar "Det angår också dig när det brinner hos grannen" (Quintus Horatius Flaccus)

11 4 Reseledarna har ordet: Jesus Christ Superstar ÅST, lördag 22.3 kl. 18, bussen avgår från busstationen Obs! Ni kan boka bord på förhand för pausen. I Sista Minuten Svenska Teatern Helsingfors, tisdag 6.5 kl. 12, bussen avgår från busstationen 8.30 (vi tar en matpaus). Bra platser, rolig pjäs. Bilj. 30 euro + buss. Anmälan senast 19 mars. Hyrsylän Mutka och Lojo onsdag Start från Pargas kl. 10 Vi träffar Aira Samulin och dricker förmiddagskaffe, äter lunch i Lojo och besöker Tytyri gruvan med guidning på svenska. Pris 72 euro. Tillbaka i Pargas ca kl.18. Anmälan inom april. Kukkamessut i Nystad lördag Vi ordnar buss till mässan där man kan köpa plantor av alla de slags från hemträdgårdar och odlare eller bekanta sig med staden några timmar. Avfärd på morgonen. St. Petersburg med båt från Helsingfors, visumfri, giltigt pass ännu 6 månader efter resan. Anmälan mars-april pris 490 euro B-klass 2-personers innerhytt och dubbelrum 540 euro i A-klass 2-personers fönsterhytt och dubbelrum Ingår: buss, båtresa, en hotellövernattning, Sokos Hotel Palace Bridge med Spa Center, guidad svenskspråkig rundtur med buss ca 3 h, middag i typisk rysk restaurang, guidad svenskspråkig visning av Eremitaget ca 3 h, transfer hotell-hamn-hotell, passageraravgifter o skatter. Hemliga resan oktober/november.... En del av resegruppen sitter en timme före mötet börjar (kl. 12) på matsalssidan och tar emot anmälningar till resor. Resegruppen: Asta Lindholm Rauni Schleutker Harriet Weckroth

12 5 Just nu i trädgården - mars Nu märks det tydligt att våren är på gång. Dagarna bli allt längre och månaden avslutas med vårsolståndet. Trädgården vaknar så smått. Ute syns de första vårlökarna i blom, i alla fall i landets sydligare delar. I norr är det fortfarande vinter. Både snödroppar och vintergäck blommar invid husväggen men snart är det också dags för våririsen. Den är lite av en doldis och man måste gå nära för att upptäcka skönheten i de mörka, smäckra kalkbladen. Beskär fruktträden Nu är bästa tiden att beskära äppel- och päronträd. Plommon och körsbär beskärs däremot på hösten, direkt efter skörd. Bra redskap är en grensåg och en sekatör. Gallra bland vattenskott. Starkväxande, vertikala skott tas bort. Svagare, något lutande sparas. Korta in långa skott ca 1/3. Gå inte för hårt fram. Vattenskotten är unga skott som så småningom blir fruktved. Äldre, risiga träd föryngras genom att större grenar tas bort. Ta också bort grenar som korsar varandra eller växer rakt in i kronan. Gallra i gammal fruktved, den som hänger rakt ner mot marken. De skotten har gjort sitt. Fruktbärande skott är de som växer horisontellt i trädet. Ta inte allt på en gång, det är bättre att göra flera mindre ingrepp under ett flertal år. På så sätt bygger man långsamt upp en ny krona. Går man för hastigt fram blir resultatet en mängd vattenskott. Fruktbärande skott är de skott som är svagt hängande eller växer horisontellt i trädet. Städa inte för tidigt Ha inte för bråttom med att städa bort vintern. Låt förra årets nedvissnade perenner sitta kvar. Nätterna kan fortfarande vara kalla och växterna behöver det skydd som det vissna bladverket kan ge. Det är först när de börjar växa på allvar som man kan klippa bort det. Enklast är att bara smula sönder de vissna växtdelarna på plats och låta det ligga kvar på jorden. Det blir till ett utmärkt jordförbättringsmedel som ökar jordens luftighet men ger också näring. Växtdelarna bryts snabbt ner och det ser bara skräpigt ut den första tiden. Nu när våren är på väg mår krukväxterna på fönsterbrädan bra av att få ny jord. Det ger växterna ett nytt näringsförråd inför våren och sommaren. Byt också till numret större kruka om de har för trångt. Flertalet krukväxter trivs i vanlig blomjord som finns att köpa. Vissa växter, som suckulenter och andra växter från torrare klimat, vill stå i en luftigare jord. Blanda ut deras jord med små lecakulor eller perlit. Kaktusar planteras i en mager kaktus- och såjord som också kan blandas ut med leca eller perlit för att bli ännu luftigare.

13 6 Väck pelargonerna Nu har pelargoner och andra växter som övervintrat svalt fått sin törnrosasömn. Plantera om dem i ny jord, gärna med inblandning av minileca för bättre dränering. Ett tips är att använda färdigblandad jord i påse som redan innehåller leca. Ställ sedan växterna så ljust som möjligt. Ge dem gärna extra ljus genom en lysrörsarmatur. När de etablerat sig i den nya jorden och börjar skjuta skott är det dags att beskära. För inte rädd att ta för mycket. Regelbunden beskärning ger tätare och mer välformade plantor. Beskär inte för nära sommaren. Då tar det längre tid innan de börjar blomma. Passa på att ta tillvara det du skär bort genom att sätta nya sticklingar. Artikeln är taggad från Viivilla.se och skriven av Susanna Rosén ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PARGASITERNAS HÄNDELSEKALENDER VÅREN Årsmöte och månadsträff. Brandkårshuset kl Grupp Styrelsemöte på Humana kl Seniorföreläsning i Stadshuset kl Marita Reuter berättar om konstnären Gustaf Wilhelm Finnberg 16.4 Månadsträff. Brandkårshuset kl Grupp Paneldiskussion i Stadshuset kl om Åldringsboomen 23.4 Förbundets vårmöte i Helsingfors 12.5 Styrelsemöte på Humana kl Månadsträff. Brandkårshuset kl Vi får gästbesök från Sibbo. Grupp 11 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

14 7 Ruth Johansson Det finns säkert många som minns hennes rimmade reseskildringar från pensionärernas utlandsresor. Här skriver hon om krigstiden på hemmaplan i MÖRKBY, Pargas, ett tidsdokument som är oerhört värdefullt att bevara i en tid då vi som upplevde kriget och efterkrigstiden blir allt äldre och färre. Här följer del 2. HUR VI KLARADE OSS PÅ HEMMAFRONTEN UNDER KRIGET På hösten var det potatisupptagning med gräfta. Likaså togs sockerbetorna upp för hand och blasten skars nav med stor kniv. De blev näringsrik mat åt korna. Tröskningen och torkningen på hösten blev ofta svåra då regnet ställde till det. Dessutom var det svårt att få bränsle till motorn. Ibland fick mor hjälp med de tyngsta arbetena, men nog hände de att hon fick spänna för hästen och köra ut på åkern. Då julen närmade sig bakades nog bröd, men med de ingredienser som fanns. Kakor sötades med sirap, men mest bakades surbröd och sekabröd. Det lagades också potatislådor, kålrotslådor och leverlådor med lingonsylt som sötades med sirap. Sillsallad, fisk och rullsylta hade vi och då togs också det palvade fläsket fram. I julklappssäcken kunde man finna en bok, vantar, socker eller en hemmagjord trasdocka. Vi hade också julgran som stod på en hemmagjord julgransfot (två bräder i kors med ett hål i mitten). Ljusen i granen var få och julprydnaderna mest hemmagjorda. Från taket ner till julbordet hade vi rött, virat kräppapper som var fästat i bordshörnen. Julduken var också gjord av kräppapper. Till våra soldater vid fronten skickades paket. Vi hade stickat strumpor och vantar av hemgjort garn. Garnet var spunnet av vår egen fårull. Lite kaffesurogat och skorpor lades med i paketen. Under de kalla vintrarna gick en hel del tid till att ordna ved och att elda i kakelugnarna och i spisen i köket. Men om vintrarna var mycket kalla så var somrarna desto varmare. Då var det tungt för kvinnor, ungdomer och barn att arbeta på åkrar och äng. Då vi blev äldre var vi alla arbetspliktiga. Till och med från skolorna blev man skickad till potatis- och sockerbetsland och till skogen för att samla ved. Men även en häst fick vi till kriget sända Och även den kunde återvända. Men rädd den blev för ljus som hördes,

15 8 Av mjölkkannornas skrammel på kärran den stördes. Efter en resa till Äänislinna och några veckor på sjukhus blev så pappa befriad från militärtjänst. Då blev det lättare för mor. Eftersom grannen ännu var inkallad hjälpte pappa till hos dem med höslåttern. På rågåkern var flera med liar och min syster och jag band rågbundor efter pappa som sedan lades till rågskylar. Under kriget gick vi i skolan fast bomberna föll. Många elever var då evakuerade till Pargas. I Pargas föll bomber som säkert var ämnade för Åbo. Vi var mycket uppskrämda. Vi hade också karelare hos oss. De kom till Pargas i krigets slutskede. Jag kommer ihåg att mamma och min moster samlade ihop möbler, husgeråd och kläder m.m. till dem. Språket kunde ibland bli besvärligt, men min mor klarade den skivan. När de skulle hämta ved, tog mamma en vedklabb i handen och pekade på vedhuset och in kom veden. Under kriget var det vänskapen som värderades högt. Radion var öppen dagligen för alla som ville veta hur det gick vid fronten. Genom den fick vi veta att kriget äntligen var slut. Men hur blev slutet? Det blev vapenstillestånd och vi fick avstå största delen av Karelen, Porkkala, Kyrkslätt och delar av Sjundeå samt områden uppe vid Petsamo. Under fortsättningskriget befriades Hangö och den staden fick Finland behålla. Våra frontmän kom hem trötta och med svåra upplevelser bakom sig, vilket vi på hemmafronten inte förstod. Hoppas att vi nu får leva i fred i ett fritt Finland och minnas dem som offrat sina liv. Och hoppas att de frontmän som ännu lever får den hjälp de behöver. Pargas Ruth Johansson

16 9

Parentesen. maj 2014 nr 5. Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi *********************************************************************

Parentesen. maj 2014 nr 5. Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi ********************************************************************* Parentesen maj 2014 nr 5 Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi ********************************************************************* Maj är årets femte månad i den gregorianska kalendern och

Läs mer

Parentesen. februari 2014 nr 2. Pargasiternas infoblad. www.pargas.spfpension.fi

Parentesen. februari 2014 nr 2. Pargasiternas infoblad. www.pargas.spfpension.fi 1 Parentesen februari 2014 nr 2 Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi ********************************************************************* Det är inte bara detta att vi skall sova tillsammans

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Parentesen. september 2015 nr 6. Pargasiternas infoblad. www.pargas.spfpension.fi. Med denna sensommarbild

Parentesen. september 2015 nr 6. Pargasiternas infoblad. www.pargas.spfpension.fi. Med denna sensommarbild Parentesen september 2015 nr 6 Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi Med denna sensommarbild hälsas pargaspensionärerna välkomna till höstens många träffar och resor. Hoppas alla känner sig styrkta

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Svenska hörselskadade i Åboland rf www.aboland.horsel.fi

Svenska hörselskadade i Åboland rf www.aboland.horsel.fi MEDLEMSBREV 2 / 2010 Pargas den 1.9.2010 Bästa medlemmar! Denna sommar har varit verkligt solig och varm, en sommar man minns från barndomens dar. Det sägs att många sökt svalka i större varuhus och att

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen.

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Styrelsen år 2009: Ordförande Bea Tuomaala, tel.019-2416244 el.050-3415093 Murkelsvängen

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för Av: Sonja Det här är jag, Tris 16 September Kära dagbok, jag önskar att livet var mer som en film. Mer actionfyllt, kärlek. Istället så är livet bara tråkigt, stressat och en massa läxor hela tiden, dåligt

Läs mer

Parentesen januari 2015 nr 1

Parentesen januari 2015 nr 1 Parentesen januari 2015 nr 1 Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi Klokt sagt för länge sedan Alla vill leva länge men ingen vill bli gammal. Benjamin Franklin, 1700-talet Gammal vill var och

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Älskade Pelargoner...

Älskade Pelargoner... Stjärnpelargon Bladen spetsigt flikiga, liknar lönnblad. Blommorna är stjärnformiga, lite spretiga. Även dubbla sorter finns, de är charmigt rufsiga. blomjord. Plocka bort vissna blommor och blad efter

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 11 september 2011

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 11 september 2011 barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 11 september 2011 Några veckor sedan sist, eller rätt så många om vi ska vara ärliga. Som vi skrev i förra brevet så har vi spenderat vår årliga månad i Sverige

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014

FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014 FSB Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014 INBJUDAN TILL KONGRESS Inbjudan omfattar lokalförbund, kommuner, brandkårer samt övriga medlemmar i FSB - Finlands

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Greta: (till Gertrud) Berätta för oss hur det är att vara en sån där tornsvala.

Greta: (till Gertrud) Berätta för oss hur det är att vara en sån där tornsvala. Spelet om Beredskapsåret 1940 Av Ragnar Karlsson 2013-01-06 Akt 2 Nerklippt ver 1 Slutet av juli månad 1940 Personer: Johanna 60 Stina 30 dotter Greta Ester Alfhild Vendla Gertrud (Luftbevaknigslotta)

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk)

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk) Läsförståelse Den studerande ska kunna förstå och använda enkla texter i vanliga situationer i vardagslivet, t.ex. anpassade berättande eller beskrivande vardagsnära texter vardagliga meddelanden och annonser

Läs mer

barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april

barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april Vi måste erkänna att vi var lite oroliga över vårt första brev efter fem veckor i Sverige. Skulle det finnas något att skriva om när i stort sett

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014 Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014 Hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommar och är sugna på lite miniatyraktiviteter. Tyvärr har vi just fått veta att Hotell Anglais pågående reparation

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund.

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo program 2011 Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo står för Trivsel, Kultur och Motion.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Vad är jord och vad är substrat?

Vad är jord och vad är substrat? Vad är jord och vad är substrat? I dagligt tal säger de flesta människor jord om allt som växtens rötter kan växa i. Det är inte fel, men inte tillräckligt bra för en växtskötare. Jord är något vi går

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Elevmaterial BIT IHOP NU! SIDAN 1. Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.) Kapitel 1 och 2 1. Hur många skott ska Robin skjuta?

Elevmaterial BIT IHOP NU! SIDAN 1. Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.) Kapitel 1 och 2 1. Hur många skott ska Robin skjuta? BIT IHOP NU! SIDAN 1 Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.) Kapitel 1 och 2 1. Hur många skott ska Robin skjuta? 2. Hur ofta brukar Robin följa med till skjutbanan? 3. Vilken dag

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett.

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett. Naturen på hösten!!!! Namn: Svara på följande frågor i ditt kladdhäfte: 1. Varför har vi olika årstider? 2. Varför har träden blad/löv? 3. Vad är fotosyntes? 4. Skriv så många hösttecken du kan! 5. Varför

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj Nu händer det så mycket hos oss på barnhemmet att vi knappt själva hänger med. Det har kommit många nya barn. Det har varit skolstart och sjukdomsfall.

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils

Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils the Blogg Den är en maskin, jag är en människa. Den ska göra som jag vill!! Nils Första dagen lördag 19/9 kl 12-16 Bengt Böhlin, från technichus var här och berättade hur vi skulle göra Lego bilar Emil

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Kommunicera med svenska bilder. 3 minuters presentation

Kommunicera med svenska bilder. 3 minuters presentation Kommunicera med svenska bilder 3 minuters presentation Fakta Bildbank med över 50.000 bilder som ständigt förnyas Bilder från över 80 kreativa svenska fotografer Betoning på svenska motiv och miljöer Både

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Genomgång av föregående minnesanteckningar

Genomgång av föregående minnesanteckningar Boenderåd 27/11 2009 Närvarande: Bror Carlsson, Carl-Erik Bäckvall, Henrik Iversen, Hans Fredriksson, Ellen Löfberg, Ulla-Kajsa Olsson, Thore Olsson, Harriet Fresal, Susanne Forsman, Carina Filipovic,

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer