Parentesen. mars 2014 nr 3. Pargasiternas infoblad *********************************************************************

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parentesen. mars 2014 nr 3. Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi *********************************************************************"

Transkript

1 Parentesen mars 2014 nr 3 Pargasiternas infoblad ********************************************************************* Mars Namnet kommer av lat. Martius, helgad åt stridsguden Mars, som var Roms specielle beskyddare, i romersk mytologi. Mars kallades förr i Sverige för vårmånad (se gammelnordiska kalendern), i Danmark tordmåned (av guden Tors namn) och i de flesta slaviska språken för "björkmånad". Bondepraktikan: På en torr mars följer vanligen en vacker vår. Kalla nätter åtföljs av våta dagar eller dagar med snö och köld, som dock icke bliva långvariga. Hörs åskan i mars kan man vänta snö i maj. Dagarna omkring vårdagjämningen (21 mars) är vanligen stormiga. Så mycket dimma i mars, så mycket regn vid midsommartiden. Regnar det i mars, har man även att vänta regn i juli. Om göken gal, storken bygger och vildgåsen kommer i mars, kan man hoppas på en vacker vår. Släktnamnet "Tussilago" (latin: tussilago farfara, givet av Linné) betyder förjagare av hosta (jämför latinets "tussis", som betyder "hosta" och "agere", som betyder "fördriva;" därav en hostmedicin som heter Tussipekt). Artepitetet "farfara" syftar på en art av poppel, vars löv har en vag likhet med tussilagons. Äldre namnformer är Skreppe, Lerskreppe, Skrep, Hovgräs, Hästhov, Hosthäva. Tussilagon är en typisk vårblomma som sticker upp ur det vissnade fjolårsgräset så snart tjälen börjar släppa och är ett uppskattat vårtecken.

2 Årsmöte FÖREDRAGNINGSLISTA: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande 3. Val av protokolljusterare 4. Mötets laglighet och beslutförhet 5. Godkännande av föredragningslistan 6. Verksamhetsberättelsen för är Bokslut för år Verksamhetsgranskningsberättelsen 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 10. Eventuella övriga ärenden 11. Mötet avslutas Foto: stina engblom colliander Redaktör och lay-out för detta nummer: Stina Engblom Colliander, stina202parnet.fi

3 PARGAS SVENSKA PENSIONÄRER r.f. Styrelsens sammansättning och funktionärer 2014 Rättad: Styrelsen Ordförande Jan-Erik Bergquist Viceordförande Olle Anckar Sekreterare Mai Lindblom Kassör Synnöve Ljung Pirkko Lehtonen Robi Lindblad Bjarne Nylund Marianne Saanila Ralf Wahtera Funktionärer Medlemssekreterare: Pressombud: Teknikansvarig: Fotograf/Klippboken Reseledare: Synnöve Ljung Bjarne Nylund Ralf Wahtera Robi Lindblad Asta Lindholm, Rauni Schleutker Parentesens redaktion: Stina Engblom Colliander, Marianne Saanila, Mikael Reuter, Datorhandledning: Arvo Björkroth Webmaster: Lilly Hollsten Webbadress

4 Ordförandes funderingar Framtida jourverksamhet i Pargas sedd från en icke finsktalande pensionärs synpunkt. Våra lokala tidningar ÅU och PK har den senaste tiden varit fyllda av synpunkter på hur vi skall agera då vi behöver akut hälsovård. En ny lag är på kommande under 2015 och denna reglerar hur kommunerna skall organisera sin jourtjänst. Tydligen är lagen svårtolkad eftersom man tagit hjälp av lagskrivaren för att tolka lagen. Denna hjälp och lagtexten i sig borde ju vara underlag nog för att få ett optimalt beslut på hur jourverksamheten skall organiseras. Vår ställning här i Pargas är som bekant lite speciell då mer än halva befolkningen har svenska som modersmål. Att som finlandssvensk (I mitt eget fall rikssvensk) tvingas tala finska då man är i en akutsituation kan leda till missförstånd och misstolkningar. Har ett antal gånger besökt ÅUCS, både med remiss till jourmottagningen och till olika specialister. Kunskaperna i svenska är mycket begränsade både vad avser information och hos vårdpersonal. Vi svensktalande pensionärer i Pargas önskar att vi kunde ha en basjour på vår hälsostation och att denna kunde vara öppen alltid. Tror att alla har förståelse för att någon specialistvård, oberoende om det gäller skada eller sjukdom, inte är möjligt att tillhandahålla i vår lilla kommun. Ibland verkar det som att våra beslutsfattare har olika underlag, eller är det att man inte har underlag alls, och bygger sitt ställningstagande på egna tankar och funderingar. I så fall är det inte underligt att det förekommer mycket insändare i ÅU och PK, både från politiker och privatpersoner. Äldrerådet, som numera är en lagstadgad institution bör och skall vara remissinstans i frågor som rör oss äldre. Vår förening representeras i rådet av dess ordförande. För att återkoppla till rubriken så borde jag väl kunna bättre finska efter snart åtta år i Pargas. Tyvärr är inlärningsförmågan numera begränsad (kanske inte varit så stor tidigare heller) och med vårt svenska språk klarar man sig bäst i Pargas. Lagliga möjligheter finns för att vi skall ha kvar en jourverksamhet på basnivå i vår stad. Hoppas verkligen att våra beslutsfattare tar tillvara möjligheten. Det är inget hot det är en möjlighet, som bör tas tillvara. /Janne

5 PARGASITERNAS FEBRUARIMÖTE 2014 Tiden rusar i väg och månadsmötena ramlar över oss Pargasiter i snabb takt men detta är ju bara trevligt. Inte ens superspännande olympiska sammandrabbningar med våra landsmän inblandade hindrade ett nog så stort antal Pargasiter från att infinna sig på månadsmötet den 19 februari. För trevnaden på mötet stod den här gången grupp 8, som ordnat ett mångsidigt program för oss. Gunnevi Lagerroos och Stig R. Karlsson hälsade välkomna och Arvo Björkroth skötte mikrofonen. Tio medlemmar från Åbo Svenska Pensionärsklubb hade hörsammat vår inbjudan till Åboföreningen och satt sig på bussen till Pargas. Janne började med att hälsa Åbopensionärerna välkomna. Sedan redogjorde han för olika teman som diskuterats på förbundets ordförandekonferens. Bland dem fanns ödesfrågan man ofta återkommer till: det snabbt växande antalet pensionärer. Vi kommer att var en halv miljon efter ett par decennier! Parentesens nya redaktion fick också motta ampla lovord för tidningens nya utformning. Sedan anhöll Åbo Svenska Pensionärsklubbs viceordförande, Inga-Lill Karlsson om ordet och tackade för välkomstorden. Hon läste två dikter ur Majsan Stendahls bok Reflexioner och överräckte tre kaffepaket till Pargasiterna. Asta Lindholm redogjorde för situationen på resefronten och berättade om resor som blir av och som inte blir av. På kortare resor är man beredd att ställa upp men t.ex. resan till Köpenhamn var för lång, eller kanske för dyr, för att locka ett tillräckligt stort antal deltagare. Efter detta grep experten på kommunala frågor, Harry Bondas, mikrofonen och bjöd på ett intressant anförande, som visade åhörarna hur komplicerad frågan om kommunsammanslagningarna egentligen är. Det vimlade av fakta och lätt var det inte lätt att hänga med i svängarna. Harry visade sig vara en av de mest rörliga föredragshållare vi upplevt och att få kameran att fokusera på honom var inte det lättaste. Han var på väg ut ur nästan alla bilder som togs men ryggtavlan blev väl dokumenterad. Som de flesta väl känner till kommer apoteket i Pargas att flytta till Reimari och detta hade föranlett arrangörerna att inbjuda en representant för apoteket att redogöra för den nya situationen. Marianne Lundqvist som verkat som farmaceut i 25 års tid berättade bl.a. om flyttningen, det nya stamkundssystemet, en kommande artros- och hjärtvecka samt de längre öppethållandetider som kommer att införas. Efter den alltid lika efterlängtade kaffestunden var det dags för Christina Grönholm att berätta för oss om sin resa i Nepal, där hon bekantat sig med barnhem och skolor. Ett speciellt intresse ägnade hon de s.k. stenhackarbarnen, barn som borde få gå i skola men som av fattigdomen tvingas arbeta med att hacka sönder stenar som används till exempelvis byggandet av vägar. Föredraget kryddades med fina och instruktiva foton som visade ett hänförande naturskönt land med mindre hänförande sociala förhållanden. Christina Grönholm arrangerade ett eget litet lotteri där vinsten utgjordes av nepalska böneflaggor. Vinsten från lotteriet går speciellt till stenhackarbarnen. Innan Pargasiternas eget lotteri ägde rum läste Birgitta Gröndahl en utomordentligt humoristisk berättelse om vilken nytta man har av kor. Skrattsalvorna ekade i salen och det tokroliga kåseriet skulle förvisso förtjäna någon form av publicering. Bordet med lotterivinster tömdes snabbt när grupp 8 avslutade träffen med att dela ut vinsterna till lyckliga vinnare. Vi tackar gruppen för välgjort arbete och Nisse Fagerlund som skötte allsången vid pianot, helt utan försångare. Bjarne Nylund

6 Pargasiternas användning av datorer i stora drag I nummer 2 av Parentesen kom pargasiternas datorkunniga handledare med en uppmaning till tveksamma och eventuellt frustrerade medlemmar att utnyttja den all hjälp handledarna kan erbjuda. Presentationen på dagens månadsträff om hur man använder nätbanken kräver en viss kännedom om annat än det som många hittills har använt sin dator för. Övergången till e-fakturor, direktbetalning och andra faktureringssätt kan innebära en viss frustration för den som största delen av livet varit van att sköta allt över disk. På förra månadsträffen genomfördes en snabbenkät om datorinnehav och användning bland de närvarande. Vi fick in drygt 50 svar som visade att de flesta använder PC, medan ett fåtal har en Mac och/eller en pekdator. Majoriteten känner till vår webbplats men inte alla vilket är synd. Den som inte deltar i månadsträffen kan ju få all viktig information om tidigare och förestående verksamhet och dessutom läsa Parentesen på vår webbplats. Mest används datorn för e-post, informationssökning, tidningsläsning, bankärenden och förvaring av foton. Också bokning av biljetter och resor utnyttjas i viss mån. Det fanns en hel del önskemål om bättre kännedom om behandling av foton, om katalogisering och arkivering, om olika e-postkonton och sist men inte minst om städning av datorn! Det just önskemål av det här slaget som hjälper handledarna att skräddarsy individuell hjälp tveka alltså inte att vända dig till någon av dem! Marianne S. Nedan handledarna i datorkunskap som om du vill kommer hem till dig och lär dig grunderna för datoranvändning eller råd och hjälp för längre hunna datoranvändare. Du kan kontakta handledarna per telefon: Arvo Björkroth Stig Engman Lilly Hollstén Lars-Henrik Karlsson Gusse Laurén Mai Lindblom Asta Lindholm Bengt Söderman Bo Åkerholm ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

7 Smågruppsverksamhetens kontaktpersoner: Bowling måndag, tisdag, fredag: Kaj-Gustav Grönroos, Vattenjumpa torsdag och fredag: Olle Anckar och Tuula Johansson Musik söndag: Olle Anckar och Kurre Långbacka Litteratur måndag: Stina Engblom Colliander Trädgård: Pirkko Lehtonen Boule: Marita Holmström Bridge måndag: Janne Bergquist Jumpagrupperna 60+ och 70+: Wellness Park ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; De barnen, de barnen: : Tänkvärda tankar Ingen är onyttig här i livet som lättar livets börda för en annan. Charles Dickens För själens hälsa är de små, ja till och med de minsta glädjeämnena av stort värde P.W Keppler Trygghet är att gå vilse utan att tappa bort sig. okänd ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Skillnaden på barn och gamla är att det inte är så naturligt att man dör av ålderdom när man är liten. Gamla människor dansar inte snabba danser. För i så fall skulle de snubbla på varandras käppar. Gamla människor använder inte dator för de kan inte sätta på den själv. Jag tycker om att vara hos min mormor och morfar. För de kan leka på egen hand och då får jag se på TV i fred. Från en bok av Grethe Dirckinck-Holmfeld

8 1 Hej kära vänner, det här numret av Parentesen är det igen jag som sätter ihop och det känns alltid lite stressigt att få ihop 14 sidor. Men då man väl kommit i gång är det bara roligt och den här gången blev det 16. Våren är trots litet bakslag i form av snö, på väg. Många har redan plockat tussilagor och t.o.m. blåsippor har påträffats på varma platser. Härligt! Här nedan information från äldrerådet. Äldrerådet Vårt förra möte den 5.3 var tillsammans med handikapprådet. Vi diskuterade Servicelinjen och bad den ansvariga, Eivor Suominen, förmedla en tidtabell till varje hem. Nu då lokala krafter tagit över linjen (taxichaufför Dennis Leino) så är alla nöjda. Han stannar nära de äldres bostad och gör resandet så smidigt som möjligt. Vi beslöt också att via polis få bort skyltar från gatan som hindrar rullstolsbundna och rollatoranvändare att använda trottoaren. Utanför alla offentliga byggnader bör finnas en eller två parkeringsplatser för handikappade. Våren fyra återstående möten: Möte i Nagu 26.3 med besök i Grannas, behandlar planerna för äldrevården där Möte i Kimito tillsammans med deras Äldreråd Möte i Korpo med besök i Regnbågen, behandlar planerna för äldrevården där Möte i Houtskär 21.5 med besök på Hälsovårscentralen, behandlar planerna för äldrevården där. Tag gärna kontakt! Jouren I Pargas Kungörelser 6.3. fanns en artikel, där vi (se bilden nedan) påtalade det oansvariga med att flytta jouren till Åbo. Pargasiternas namninsamling med hundra namn nämndes i artikeln. Märkväl! 1. Det blir ingen större inbesparing. Enligt det mejlsvar överläkaren Katariina Korhonen sände oss blir kostnaderna i stort detsamma om jouren blir kvar eller om den flyttar. Många har dock räknat ut att det blir bra mycket dyrare om den flyttar, i varje fall för oss besökare och för staten via Kela. 2. Vi behöver inte stänga vår jour på basnivå i Pargas. Som ni säkert har läst har medicinalrådet vid social och hälsovårdsministeriet Timo Keistinen, som Cornelius ringde upp, förklarat att vårdservicen skall ske nära invånarna och att det är angeläget att kommunen har kvar sin kvälls- och veckomottagning på basnivå. Han tog sig t.o.m. tid att skriva en insändare i ÅU. Nu har några politiker och jag lämnat in rättelseyrkan till social- och

9 2 hälsovårdsnämnden i fråga om dess, som vi tycker förhastade och på felaktiga uppgifter grundade beslut. Många tar kontakt med mig och jag kämpar vidare. Hemvården: Jag har av flera anhöriga och närvårdare fått höra att hemvården är överbelastad, personalens sjukskrivningarna är många och antalet anställda har inte ökat de sista fyra åren i takt med de hemmaboende åldringarnas behov fastän detta utlovades i och med att man tog bort så många platser från Malmkulla och Bäddavdelningen. Många hemmaboende ensamstående som mår dåligt skulle ha det bättre på ett serviceboende, men detta talas det tyst om för att inte öka köbildningen. Inte heller har jag fått information om att det utlovade intensifierade servicehemmet invid Folkhälsan har påbörjats. Stina E-C FOTO: PK/ANJA KUUSISTO (på bilden: Janne, Carita, Cornelius, Harriet, Stina) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: OBS! Veckan efter påsk kommer Mogens Lindén till Pargas för att berätta för oss om hur han tycker att jourverksamheten här borde ordnas. Han kommer att tala med t.f. social- och hälsovårddirektören Paula Sundqvist och med läkarna på Hälsovårdscentralen. På kvällen blir det diskussion i Statshuset. Då är ni alla välkomna med. Mogens Lindén är läkare i Mariehamn och f.d. pargasbo, (son teckningslärare Lena Lindén och Bo-Erik Lindén)

10 3 Profilen Vem är du? Jag heter Regina Lehtola (f. Abrahamsson) Din barndom och ungdom, var och hur växte du upp? Jag är född och uppvuxen i Pargas (Bläsnäs). Tog studenten år Studerade sedan teologi, psykologi och pedagogik vid Åbo Akademi. Teol.mag Var har du arbetat. Vad är ditt livsverk? Jag gifte mig Har två söner födda 1965 och Efter att ha bott fyra år i Tavastehus flyttade vår familj 1971 till Tammerfors. Där har jag jobbat med olika saker. Dels har jag varit lärare i kyrkohistoria vid Tammerfors svenska samskola, dels undervisat i svenska för personalen vid Tammerfors tekniska universitet men mitt egentliga livsverk har jag ändå utfört inom min egen firma Oy Scanlon Ab åren I min egen firmas namn sysslade jag främst med bokföring men även med kultur. Under 1990-talet var jag projektsekreterare för flera nordiska kulturveckor arrangerade av Tammerforshuset. Intresset för all slags kultur har varit bestående sedan dess. Åren bodde min man och jag i i Tartu i Estland. Där skrev jag två böcker; "Livets fotspår" och "Kornknarrens land" När flyttade du till Pargas? Jag återvände till Pargas tillsammans med min man sommaren 2012 efter att ha bott ca 50 år på annan ort. Det kändes fint, som att flytta hem. Dina engagemang idag? Efter att i Tammerfors ha varit rätt mycket engagerad i olika föreningar och innehaft en hel del förtroendeuppdrag där har jag här i Pargas försökt trappa ner, men jag gör gärna punktinsatser. Har hållit föredrag här om de mest olika saker som t.ex Halloween och Estland. Jag är också mycket glad över att få vara med i "Stinas litterära salong " en gång i månaden. Favoritbok? Tycker bra om Isaac Bashevis Singers böcker t.ex.:" Fiender - en berättelse om kärlek" och "Familjen Moskat" Favoritmusik? Mozarts opera Trollflöjten Favorithobby Vattenlöpning och stavgång En mänska du beundrar Mahatma Gandhi Ditt motto eller ett citat du gillar "Det angår också dig när det brinner hos grannen" (Quintus Horatius Flaccus)

11 4 Reseledarna har ordet: Jesus Christ Superstar ÅST, lördag 22.3 kl. 18, bussen avgår från busstationen Obs! Ni kan boka bord på förhand för pausen. I Sista Minuten Svenska Teatern Helsingfors, tisdag 6.5 kl. 12, bussen avgår från busstationen 8.30 (vi tar en matpaus). Bra platser, rolig pjäs. Bilj. 30 euro + buss. Anmälan senast 19 mars. Hyrsylän Mutka och Lojo onsdag Start från Pargas kl. 10 Vi träffar Aira Samulin och dricker förmiddagskaffe, äter lunch i Lojo och besöker Tytyri gruvan med guidning på svenska. Pris 72 euro. Tillbaka i Pargas ca kl.18. Anmälan inom april. Kukkamessut i Nystad lördag Vi ordnar buss till mässan där man kan köpa plantor av alla de slags från hemträdgårdar och odlare eller bekanta sig med staden några timmar. Avfärd på morgonen. St. Petersburg med båt från Helsingfors, visumfri, giltigt pass ännu 6 månader efter resan. Anmälan mars-april pris 490 euro B-klass 2-personers innerhytt och dubbelrum 540 euro i A-klass 2-personers fönsterhytt och dubbelrum Ingår: buss, båtresa, en hotellövernattning, Sokos Hotel Palace Bridge med Spa Center, guidad svenskspråkig rundtur med buss ca 3 h, middag i typisk rysk restaurang, guidad svenskspråkig visning av Eremitaget ca 3 h, transfer hotell-hamn-hotell, passageraravgifter o skatter. Hemliga resan oktober/november.... En del av resegruppen sitter en timme före mötet börjar (kl. 12) på matsalssidan och tar emot anmälningar till resor. Resegruppen: Asta Lindholm Rauni Schleutker Harriet Weckroth

12 5 Just nu i trädgården - mars Nu märks det tydligt att våren är på gång. Dagarna bli allt längre och månaden avslutas med vårsolståndet. Trädgården vaknar så smått. Ute syns de första vårlökarna i blom, i alla fall i landets sydligare delar. I norr är det fortfarande vinter. Både snödroppar och vintergäck blommar invid husväggen men snart är det också dags för våririsen. Den är lite av en doldis och man måste gå nära för att upptäcka skönheten i de mörka, smäckra kalkbladen. Beskär fruktträden Nu är bästa tiden att beskära äppel- och päronträd. Plommon och körsbär beskärs däremot på hösten, direkt efter skörd. Bra redskap är en grensåg och en sekatör. Gallra bland vattenskott. Starkväxande, vertikala skott tas bort. Svagare, något lutande sparas. Korta in långa skott ca 1/3. Gå inte för hårt fram. Vattenskotten är unga skott som så småningom blir fruktved. Äldre, risiga träd föryngras genom att större grenar tas bort. Ta också bort grenar som korsar varandra eller växer rakt in i kronan. Gallra i gammal fruktved, den som hänger rakt ner mot marken. De skotten har gjort sitt. Fruktbärande skott är de som växer horisontellt i trädet. Ta inte allt på en gång, det är bättre att göra flera mindre ingrepp under ett flertal år. På så sätt bygger man långsamt upp en ny krona. Går man för hastigt fram blir resultatet en mängd vattenskott. Fruktbärande skott är de skott som är svagt hängande eller växer horisontellt i trädet. Städa inte för tidigt Ha inte för bråttom med att städa bort vintern. Låt förra årets nedvissnade perenner sitta kvar. Nätterna kan fortfarande vara kalla och växterna behöver det skydd som det vissna bladverket kan ge. Det är först när de börjar växa på allvar som man kan klippa bort det. Enklast är att bara smula sönder de vissna växtdelarna på plats och låta det ligga kvar på jorden. Det blir till ett utmärkt jordförbättringsmedel som ökar jordens luftighet men ger också näring. Växtdelarna bryts snabbt ner och det ser bara skräpigt ut den första tiden. Nu när våren är på väg mår krukväxterna på fönsterbrädan bra av att få ny jord. Det ger växterna ett nytt näringsförråd inför våren och sommaren. Byt också till numret större kruka om de har för trångt. Flertalet krukväxter trivs i vanlig blomjord som finns att köpa. Vissa växter, som suckulenter och andra växter från torrare klimat, vill stå i en luftigare jord. Blanda ut deras jord med små lecakulor eller perlit. Kaktusar planteras i en mager kaktus- och såjord som också kan blandas ut med leca eller perlit för att bli ännu luftigare.

13 6 Väck pelargonerna Nu har pelargoner och andra växter som övervintrat svalt fått sin törnrosasömn. Plantera om dem i ny jord, gärna med inblandning av minileca för bättre dränering. Ett tips är att använda färdigblandad jord i påse som redan innehåller leca. Ställ sedan växterna så ljust som möjligt. Ge dem gärna extra ljus genom en lysrörsarmatur. När de etablerat sig i den nya jorden och börjar skjuta skott är det dags att beskära. För inte rädd att ta för mycket. Regelbunden beskärning ger tätare och mer välformade plantor. Beskär inte för nära sommaren. Då tar det längre tid innan de börjar blomma. Passa på att ta tillvara det du skär bort genom att sätta nya sticklingar. Artikeln är taggad från Viivilla.se och skriven av Susanna Rosén ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PARGASITERNAS HÄNDELSEKALENDER VÅREN Årsmöte och månadsträff. Brandkårshuset kl Grupp Styrelsemöte på Humana kl Seniorföreläsning i Stadshuset kl Marita Reuter berättar om konstnären Gustaf Wilhelm Finnberg 16.4 Månadsträff. Brandkårshuset kl Grupp Paneldiskussion i Stadshuset kl om Åldringsboomen 23.4 Förbundets vårmöte i Helsingfors 12.5 Styrelsemöte på Humana kl Månadsträff. Brandkårshuset kl Vi får gästbesök från Sibbo. Grupp 11 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

14 7 Ruth Johansson Det finns säkert många som minns hennes rimmade reseskildringar från pensionärernas utlandsresor. Här skriver hon om krigstiden på hemmaplan i MÖRKBY, Pargas, ett tidsdokument som är oerhört värdefullt att bevara i en tid då vi som upplevde kriget och efterkrigstiden blir allt äldre och färre. Här följer del 2. HUR VI KLARADE OSS PÅ HEMMAFRONTEN UNDER KRIGET På hösten var det potatisupptagning med gräfta. Likaså togs sockerbetorna upp för hand och blasten skars nav med stor kniv. De blev näringsrik mat åt korna. Tröskningen och torkningen på hösten blev ofta svåra då regnet ställde till det. Dessutom var det svårt att få bränsle till motorn. Ibland fick mor hjälp med de tyngsta arbetena, men nog hände de att hon fick spänna för hästen och köra ut på åkern. Då julen närmade sig bakades nog bröd, men med de ingredienser som fanns. Kakor sötades med sirap, men mest bakades surbröd och sekabröd. Det lagades också potatislådor, kålrotslådor och leverlådor med lingonsylt som sötades med sirap. Sillsallad, fisk och rullsylta hade vi och då togs också det palvade fläsket fram. I julklappssäcken kunde man finna en bok, vantar, socker eller en hemmagjord trasdocka. Vi hade också julgran som stod på en hemmagjord julgransfot (två bräder i kors med ett hål i mitten). Ljusen i granen var få och julprydnaderna mest hemmagjorda. Från taket ner till julbordet hade vi rött, virat kräppapper som var fästat i bordshörnen. Julduken var också gjord av kräppapper. Till våra soldater vid fronten skickades paket. Vi hade stickat strumpor och vantar av hemgjort garn. Garnet var spunnet av vår egen fårull. Lite kaffesurogat och skorpor lades med i paketen. Under de kalla vintrarna gick en hel del tid till att ordna ved och att elda i kakelugnarna och i spisen i köket. Men om vintrarna var mycket kalla så var somrarna desto varmare. Då var det tungt för kvinnor, ungdomer och barn att arbeta på åkrar och äng. Då vi blev äldre var vi alla arbetspliktiga. Till och med från skolorna blev man skickad till potatis- och sockerbetsland och till skogen för att samla ved. Men även en häst fick vi till kriget sända Och även den kunde återvända. Men rädd den blev för ljus som hördes,

15 8 Av mjölkkannornas skrammel på kärran den stördes. Efter en resa till Äänislinna och några veckor på sjukhus blev så pappa befriad från militärtjänst. Då blev det lättare för mor. Eftersom grannen ännu var inkallad hjälpte pappa till hos dem med höslåttern. På rågåkern var flera med liar och min syster och jag band rågbundor efter pappa som sedan lades till rågskylar. Under kriget gick vi i skolan fast bomberna föll. Många elever var då evakuerade till Pargas. I Pargas föll bomber som säkert var ämnade för Åbo. Vi var mycket uppskrämda. Vi hade också karelare hos oss. De kom till Pargas i krigets slutskede. Jag kommer ihåg att mamma och min moster samlade ihop möbler, husgeråd och kläder m.m. till dem. Språket kunde ibland bli besvärligt, men min mor klarade den skivan. När de skulle hämta ved, tog mamma en vedklabb i handen och pekade på vedhuset och in kom veden. Under kriget var det vänskapen som värderades högt. Radion var öppen dagligen för alla som ville veta hur det gick vid fronten. Genom den fick vi veta att kriget äntligen var slut. Men hur blev slutet? Det blev vapenstillestånd och vi fick avstå största delen av Karelen, Porkkala, Kyrkslätt och delar av Sjundeå samt områden uppe vid Petsamo. Under fortsättningskriget befriades Hangö och den staden fick Finland behålla. Våra frontmän kom hem trötta och med svåra upplevelser bakom sig, vilket vi på hemmafronten inte förstod. Hoppas att vi nu får leva i fred i ett fritt Finland och minnas dem som offrat sina liv. Och hoppas att de frontmän som ännu lever får den hjälp de behöver. Pargas Ruth Johansson

16 9

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Parentesen. januari 2014 nr.1. Pargasiternas infoblad *********************************************************************

Parentesen. januari 2014 nr.1. Pargasiternas infoblad ********************************************************************* 1 Parentesen januari 2014 nr.1 Pargasiternas infoblad ********************************************************************* * Nyårsdikt * Så hastigt flydde åter ett år med dagar som växlats till minnen,

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Pargasiternas infoblad. Parentesen. Januari 2014 nr 1

Pargasiternas infoblad. Parentesen. Januari 2014 nr 1 Pargasiternas infoblad Parentesen Januari 2014 nr 1 Pargasitens webbadress: www.pargas.spfpension.fi ******************************************************************** * Nyårsdikt * Så hastigt flydde

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Parentesen. maj 2014 nr 5. Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi *********************************************************************

Parentesen. maj 2014 nr 5. Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi ********************************************************************* Parentesen maj 2014 nr 5 Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi ********************************************************************* Maj är årets femte månad i den gregorianska kalendern och

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare: 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Monica Hirn: 050 463 4746 Telefon till kansliet: 045 863 7800 info@sympati.fi www.sympati.fi

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Svenska inplaceringstest 4 (självdiagnostiskt)

Svenska inplaceringstest 4 (självdiagnostiskt) Svenska inplaceringstest 4 (självdiagnostiskt) Följande test är avsett för att du själv ska kunna bedöma vilken nivå/kurs i Svenska för utbytesstudenter som är lämplig för dig. I slutet av testet kan du

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Till de besvärsgrunder som anförs ger stadsstyrelsen följande förklaring:

Till de besvärsgrunder som anförs ger stadsstyrelsen följande förklaring: Stadsstyrelsen 156 23.06.2014 Social- och hälsovårdsnämnden 77 28.08.2014 Förklaring till Åbo förvaltningsdomstol med anledning av Cornelius Collianders m.fl. besvär över social- och hälsovårdsnämndens

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

Parentesen. februari 2014 nr 2. Pargasiternas infoblad. www.pargas.spfpension.fi

Parentesen. februari 2014 nr 2. Pargasiternas infoblad. www.pargas.spfpension.fi 1 Parentesen februari 2014 nr 2 Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi ********************************************************************* Det är inte bara detta att vi skall sova tillsammans

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 INLEDNING Kärlek är något underbart! Säkert det finaste vi kan uppleva! Vi längtar alla efter att vara riktigt älskade och få bli överösta av någons uppmärksamhet.

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

EUROFEST FINLAND 2011 2.8. 7.8.2011 Åbo, Finland

EUROFEST FINLAND 2011 2.8. 7.8.2011 Åbo, Finland Till: Alla FEPEDA medlemmar Välkommen till det 15. FEPEDA Familjelägret Eurofest Finland 2011 Bästa Vänner, Den europeiska föreningen för hörselskadade barns föräldrar (FEPEDA) och det finska förbundet

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN

Lättläst. Gula Pressen. Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Lättläst / GULA PRESSEN gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 1 FEBRUARI 2012 Lättläst / GULA PRESSEN 1 Islandshästar på Ankis stall Det är en fin dag på Ankis ridstall. Det är kallt i

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Lina Kapitel 1 Lina var 10 år och satt inne med sina två vänner Gustav och Caroline.

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Parentesen. november 2015 nr 8. Pargasiternas infoblad. www.pargas.spfpension.fi

Parentesen. november 2015 nr 8. Pargasiternas infoblad. www.pargas.spfpension.fi Parentesen november 2015 nr 8 Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi De bästa och vackraste sakerna i hela världen, kan du varken röra vid eller se - det är saker du måste känna i ditt hjärta.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2015 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2015 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Else Eklöf 550 670 28 Ledamot Ulla

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Skogstomten Stures dagbok

Skogstomten Stures dagbok Skogstomten Stures dagbok Sara Kåll, 2013. Måndag Tidigt på morgonen var luften frisk. Solen tittade fram och i mina kinder kände jag, att temperaturen var ett par grader på minus. Idag har jag suttit

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

Dialoger i övningsboken Möde i Petersborg. av B. Hertz, H. Leervad, H. Lärkes, H. Möller, P. Schousboe

Dialoger i övningsboken Möde i Petersborg. av B. Hertz, H. Leervad, H. Lärkes, H. Möller, P. Schousboe 1 Uppsala universitet Slaviska institutionen Ryska A Muntlig språkfärdighet/jn Dialoger i övningsboken Möde i Petersborg.av B. Hertz, H. Leervad, H. Lärkes, H. Möller, P. Schousboe Översättning från danska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

www.viljaforlag.se Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet!

www.viljaforlag.se Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet! ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN SOM Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet! Kapitel 1 1. Jim och Amir studerar på en folkhögskola. Vet du vad en folkhögskola är? Vad är

Läs mer

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen.

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Styrelsen år 2009: Ordförande Bea Tuomaala, tel.019-2416244 el.050-3415093 Murkelsvängen

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Författare: Can. Kapitel1

Författare: Can. Kapitel1 Ön Författare: Can Kapitel1 Jag heter Johnny Depp och är 37 år. Jag. bor i Madagaskar. Min mamma är svårt sjuk och jag måste försöka se min mamma innan hon dör.hon bor i Australien och jag har lånat en

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Svenska från början 2

Svenska från början 2 Svenska från början 2 1 Fyll i rätt ord Dygn landskap frisk län sjuk kommun Sjuksköterska behöver vårdcentral akut 1. Det finns 13 kommuner i Jönköpings. 2. Ett är 24 timmar. 3. Forserum, Anneberg och

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

oktober 2014 nr 7 Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi Kommer tordön i denna månad, det tecknar hårt år och stor storm.

oktober 2014 nr 7 Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi Kommer tordön i denna månad, det tecknar hårt år och stor storm. Parentesen oktober 2014 nr 7 Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi Om oktober enligt bondepraktikan Nu skall man plöja och rågen så, med nytt vin man faten fylla må. Nu månd kölden till oss skrida,

Läs mer

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Födda Familjenyheter Rickard Edström och Birgitta Ramstedt fick den 30/10 en liten dotter Angelina. Therese (f.d. Olofsson) och

Läs mer

studerar vid musikinstitut tycker om att promenera i skogen surfar på nätet över två timmar per dag

studerar vid musikinstitut tycker om att promenera i skogen surfar på nätet över två timmar per dag Eget-kort 1 studerar vid musikinstitut får äta godis bara på godisdagen är scout till familjen hör pappa, mamma och en hund är allergisk för många djur sjunger i kör bor med sin mamma och bror tränar med

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Genomgång av föregående minnesanteckningar

Genomgång av föregående minnesanteckningar Boenderåd 27/11 2009 Närvarande: Bror Carlsson, Carl-Erik Bäckvall, Henrik Iversen, Hans Fredriksson, Ellen Löfberg, Ulla-Kajsa Olsson, Thore Olsson, Harriet Fresal, Susanne Forsman, Carina Filipovic,

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården

TallgårdenNytt. I huvudet på Linda. Alla vi på Tallgården TallgårdenNytt Månadsbrev mars-april månad 2012. Finns även att hämta på förskolans hemsida, www.mjolby.se Redaktör Pia Adlertz, pia.adlertz@mjolby.se I huvudet på Linda Hej alla föräldrar Äntligen börjar

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Parentesen. februari 2015 nr 2. Pargasiternas infoblad. Med anledning av vändagen den 14.2. www.pargas.spfpension.fi

Parentesen. februari 2015 nr 2. Pargasiternas infoblad. Med anledning av vändagen den 14.2. www.pargas.spfpension.fi Parentesen februari 2015 nr 2 Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi Med anledning av vändagen den 14.2. I 1300-talets England och Frankrike blev Valentindagen en fest för ungdom och förälskade,

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. från

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan).

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Banblogg för 2014 Luftning... igen! 2014-07-25 Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Frivilliggruppen...

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Skolprogram på hembygdsmuseum

Skolprogram på hembygdsmuseum Skolprogram på hembygdsmuseum Maria Ekqvist Efter att ha jobbat två säsonger som sommarguide vid Pargas Hembygdsmuseum blev jag erbjuden att jobba kvar några timmar per vecka under hösten och hålla skolprogram

Läs mer

Utbyte med ungdomsorganisationer i Finska Karelen. Av Förbundet Skog och Ungdom med projektpengar från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Utbyte med ungdomsorganisationer i Finska Karelen. Av Förbundet Skog och Ungdom med projektpengar från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond Utbyte med ungdomsorganisationer i Finska Karelen Av Förbundet Skog och Ungdom med projektpengar från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond Här kommer en rapport från vår studieresa vi gjorde med syfte

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Parentesen januari 2016 nr 1

Parentesen januari 2016 nr 1 Parentesen januari 2016 nr 1 Pargasiternas infoblad www.pargas.spfpension.fi Foton: Erik Saanila Finland lever upp till klimatavtalet Nästan alla världens länder lovade på klimatmötet i Paris att vidta

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Facit till FRAMSTEGSTEST 1

Facit till FRAMSTEGSTEST 1 Facit till FRMSTEGSTEST 1 Kapitel 1 3 1 b 5 a 2 Frågeord 1 Vilken 2 Vilket 3 Vad 4 Hur 5 Vilken 6 Varifrån 7 Var 8 Vad 3 Verb 1 kommer/är 2 bor 3 jobbar 4 talar 5 är 6 har 7 är 8 forskar 4 Substantiv:

Läs mer