NR VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip"

Transkript

1 NR VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip

2 Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan Stockholm Tel Förslag till dagordning Vikingarnas Segel Sällskaps medlemmar kallas till Vårmöte Torsdagen den 22 maj 2008 kl i Klubbhuset, VSS varv. 1 Mötets öppnande 2 Val av två justeringsmän 3 Mötets stadgeenliga utlysande 4 Fastställande av dagordning 5 Justering av protokoll från årsmötet, se sidor Nya medlemmar invalda efter årsmötet 7 Beslut om VSS reviderade stadgar se sidor Rapport angående reviderat reglemente och funktionsbeskrivning 9 Rapport angående nytt upptagningssystem på varvet 10 Inkomna motioner 11 Information från styrelse och kommittéer 12 Övriga frågor 13 Mötets avslutande Redaktion: Isabell Steger & Carl Jorns Roslagsgatan 50a Stockholm Mobil Sven Öberg Främlingsvägen Hägersten Mobil Vikingarnas Segel Sällskap Kansli: Box Stockholm Tel kontorstid: Tel & besökstid 1:a måndagen varje månad: kl ; Tel Fax VSS hemsida: Ordförande: Bengt Janson; Tel Sekreterare: Helga Rudhe; Tel Kassör: Bengt Engström; Tel Hamnkapten: Anders Alheden; Tel svar Ekholmen: Tel Postgiro: Bankgiro: Hundudden i april 2008 VSS Styrelse Motioner till Höstmötet torsdag 25 september 2008 skall vara styrelsen tillhanda senast den 11 augusti. Anmäl dig till Vikingarnas Mailinglista! Av VSS 667 medlemmar har bara 92 anmält sig till mailinglistan. Vill du ha aktuell information från VSS direkt i datorns brevlåda anmäl dig till mailinglistan. Läs mer om mailinglistan på VSS hemsida Sista manusdag för Seglar-Vikingen nr 3, 2008 är söndag 17 augusti. Manus och bilder mailas till: Bidrag till hemsidan mailas till 2

3 Det är tisdag. Kommer just från varvet det är tre dagar kvar innan vi sjösätter de första båtarna. Hurrrmm - vad kallt och regnigt det är denna vår. Visst det prasslar en hel del under pressarna men det verkar inte riktigt som alla har insett att det är ovanligt tidig sjösättning i år. Redan den 19 april. Jag tog studenten den 18 april för länge sedan och då snöade det till min mammas stora förskräckelse - jag hade ju ingen överrock! Idag känns som jag behövde dubbla med kvicksilvret på 4 grader och snöblandat regn i luften. Vilket fernissaväder! Nåja det blir ju sjösättning under alla omständigheter och eftersom alla träbåtarna skall först i sjön i år kommer vi väl inte att slita ut Sällskapets pumpar i alla fall. Det ser tätt ut mellan borden och huttrande båtägare verkar trots allt förväntansfulla när de så sakta blottlägger mahognyskönheterna i duggregnet. När det gäller sjösättningen så pågår en intressant diskussion om alternativ metod än kranlyft och slip. Det är främst säkerhetsaspekten som föranlett denna diskussion. Rörlig hängande last är ett riskmoment samtidigt som kranlyft med hög kranarm är kanske det svåraste en kranförare kan utföra. Det gäller ju att lyfta exakt lodrätt så att inte båten svävar iväg i någon ledd när den lyfts från marken. En skicklig kranförare klarar detta men det gäller att få tag på en sådan också. Därför arbetar en stor arbetsgrupp med att utreda och se om en s.k. Sublift kan vara en lösning för oss Vikingar. Det skall bli mycket intressant att se vad gruppen kommer fram till både vad gäller teknik och ekonomi för att vi sedan skall kunna diskutera detta Ordförande har ordet Tidigt ute mer ingående med alla medlemmar på vårmöte. Det händer mycket - numera som vanligt - nere på varvet. En sak som jag tycker är särskilt rolig är att ordet Kruthus nu är målat i stora vackra bokstäver på Kruthusväggen ovanför ingången. Så stod det redan 1955 då Sällskapet flyttade till Hundudden från Villervallan. Borgarrådet Helge Berglund invigde varvet och talade varmt om Hundudden som Stockholms nya seglarcentrum under stor pompa. De foton dagstidningarna tog vid detta tillfälle har inspirerat oss till att återigen måla ordet på väggen. Där syns tydligt ordet Kruthus i stora bokstäver. Nu står det där igen. Det blir alltså extra högtidlig invigning av säsongen i år, 53 år senare, då vi på bryggan efter sista båt sjösatts inviger seglingssäsongen. Dragspel, vevgrammofon, dans och fest hör till då. Vi har ju också gjort en omfattande genomgång av Sällskapets stadgar, reglemente och ordningsregler för att uppdatera dessa och dels mer knyta dem till vår tid samt dels mer i detalj reglera alla våra förehavanden, rättigheter och skyldigheter. Vi diskuterade detta på årsmötet och röstade igenom de föreslagna justeringarna av stadgarna för att göra detta en andra gång på vårmötet. Under tiden ligger ändringsförslagen ute på vår hemsida för alla att studera och fundera över. Många kloka och givande synpunkter har också kommit in och med stadgekommitténs granskning i ryggen hoppas jag att vi röstar igenom förslaget på vårmötet. Bengt Janson VSS ordförande FOTO: Christian Falk Svinto kollar nu varenda båtbotten för att se så ingen använder förbjuden färg: Inget förbjudet tenn här... FOTO: Bengt Jansson FOTO: Maurizio Ciambella 3

4 Nere på Varvet To lift or sublift??? Lägesrapport. Vid vintermötet tillstyrktes en motion om att se över Klubbens traditionella torr- och sjösättningssystem för att bedöma förutsättningarna att införskaffa en s.k. Sublift som alternativ till slipvagn och kran. Se förra numret av Seglar-Vikingen där bakgrund och motiv finns beskrivna. En grupp (bestående av motionärerna och representation från styrelsen) utsågs för arbetet. Vi har nu efter en del förberedande turer haft en större samling på varvet där också representant från företaget som säljer Sublift och Bengt Andersson (tidigare hamnkapten på VSS och med erfarenhet från Sublift och liknande system på Bosön) deltog. En hel del frågor kunde besvaras och en preliminär plan för hur vi ska gå vidare gjordes upp. Inför vårmötet, då beslut om hur vi ska gå vidare måste fattas, vill vi här kort presentera vad som framkommit hittills och vilka frågor och funderingar som återstår. Subliften tillverkas och säljs av företaget Anytec Marine AB i Öregrund. En Sublift av deras minsta modell förefaller tillräcklig för våra behov. Denna klarar båtar upp till 12 ton och har en maxbredd på 4,4 meter. Den kan köras med en hastighet av 9 km/tim. En Sublift är en 6-hjulig vagn som drivs med 4 hjul och manövreras fritt på hamnplan med trådlös styrning ungefär som en lastbil. Ner i och under vattnet går den på räls i form av vanlig järnspont utlagda som skenor. Subliften körs fram för att ta en båt från stäven och med två längsgående armar på var sida om båtskrovet. Dessa armar har fyra vertikala stolpar som stöttar båten i sidled och som också har spännband mellan sig för att stödja under akter och stäv. Båten hänger i dessa band medan man manövrerar Subliften fram till lämplig avställningsplats, eller ner i sjön. Att lära sig köra vagnen är enligt företaget och Bengt Andersson inte komplicerat, man rekommenderar till en början att utbilda 4 6 personer. Företaget ombesörjer utbildning av förare på båtklubbar. Den optimala bemanningen för att ta upp/lägga i en båt är enligt företaget två personer. Det är en fördel om båtägaren deltar. Detta skulle innebära att båtägaren bara behöver vara med vid upptag och iläggning av den egna båten. Det innebär också frihet att kunna ta upp, lägga i eller bottentvätta båtar vid olika tidpunkter som kvällar och vardagar etc. utan att behöva samla stora skaror båtägare och utomstående kranförare. Subliften kräver ett relativt jämnt underlag och klarar utan vidare nivåskillnader som våra från sjön upp på hamnplan. Det krävs tre stycken utlagda metallbalkar (spont) som spår för vagnen för att kunna ändra spårvidden på Subliften beroende på hur breda båtar vi hanterar. Det krävs vidare en brygga/ponton att stå på och manövrera slingen under akter och stäv när båten är i sjön. Vår jollebrygga i ny position kan fungera bra för detta. Slipmaskineriet, wire och slipvagn avlägsnas och slipskjulet byggs om till garage för Subliften. Båtarna ställas av med aktern först vilket innebär att vi ändrar layout på hamnplan mot idag. Exakt vad detta får för konsekvens för hur många båtar vi får plats med på planen är inte helt säkert. Ett välgrundat antagande är att det högst blir 10 % färre båtar jmf med dagens ca 180 båtar. Vi har idag en omsättning på ca 10 % per år varför detta inte innebär något större problem. Kostnaden för hela systemet: vagn, spår, markjusteringar m.m. beräknas till mkr. Våra kostnader för kran är idag 720:- /båt/år. En grupp bestående av Lars Westergren och Hans Lindgren kommer tillsammans med styrelsen att ta fram de ekonomiska förutsättningarna och presentera dessa vid vårmötet. Några ur Subgruppen kommer att studera Subliftens arbete på plats å Trälhavets båtklubb i Åkersberga för rapport vid vårmötet. Vi skall då också ordna med intervjumöjlighet av representant från båtklubb som använder Sublift-systemet. Tidsplan för eventuellt systemskifte finns inte ännu. Skulle systemet börja användas vid sjösättning förutsätter det att vi tar hänsyn till detta vid upptagningen året innan och ställer båtarna på anpassat sätt. Skulle vi för första gången använda systemet vid upptagning bör vi fotografera eller på annat sätt dokumentera våra båtar så att de kan placeras på vagnen utan risk för skada på drev och loggivare etc. Ett förslag kan vara att vi gör detta redan nu i vår. Sammanfattningsvis går arbetet framåt, vårmötet blir ett viktigt tillfälle att informera, diskutera och besluta om hur vi fortsätter. Ett antal frågor återstår att besvara både av prak- 4

5 tisk och ekonomisk art. Gruppen har samtidigt identifi erat ett antal positiva bieffekter som, förutom det primära säkerhetsargumentet, innebär möjlighet att faktiskt slippa bottenmåla och ersätta detta dyra, tråkiga, tidskrävande och miljötveksamma momentet med upptagning för bottentvätt vid lämpligt tillfälle. Att ta upp båten med masten på kan för vissa också vara en lockande möjlighet. Information från tillverkaren i text och bild samt med möjlighet att se film med Subliften i arbete finns på Gruppen hoppas att fortlöpande kunna informera om var vi befi nner oss i processen på vår hemsida där vi räknar med att fortlöpande uppdatera er i vad som kommer fram i arbetet. Vi hoppas också på diskussion på varvsplan och inte minst vid kommande vårmöte. För Klubben som helhet är detta ett projekt och beslut av nästan samma dignitet som Klubbhusbygget. Vi hoppas att det också har samma positiva långsiktiga effekter för vårt kära Sällskap För Subgruppen Johan Wallander FOTO: Anytec Marine AB i Mer info på SPARA KLUBBENS PENGAR UPPGE DIN E-POST-ADRESS! Av VSS 667 medlemmar har 425 inte uppgivit sin e-post adress. Är du en av dem? ö Vi vill ha din E-post-adress och eventuella adressändringar. Om du vill, kan din E-post-adress uteslutas ur Matrikeln, men det är viktigt att Kansliet får den. Skicka ett E-postmeddelande till Kansliet 5

6 Solen gassar och vårvädret visar sig från sin bästa sida. Än syns inga humlor men brummet från slipmaskiner skvallrar att vårustningen redan är långt gången. Vårrustning 2008 Våren på Hundudden Seglar-Vikingen gav sig ut ibland de täckta båtarna med kameran i högsta hugg. Vi fann flera intressanta projekt som våra medlemmar gett sig i kast med. Text & foto: Sven Öberg. Det är inte bara träbåtar som behöver omsorg, även plastbåtar behöver omvårdnad. Bengt Andersson på Scampi 30 Kookaburra var i full färd med förberedelserna för att måla om alla trampytor med friktionsfärg. Det är bländande möbelfinish på våra medlemmars lackarbeten. Den nyinredda lackboden borgar för ett bra resultat. I lackboden fann vi Lotta Ruegger som här lägger sista handen på en mycket liten del av hennes Danska Spidsgatter - Agnete. På vår vandring ibland båtarna blev vi påminda om fördelarna med att kolla till sin båt även under vintern. Att ingen reagerat på denna fallna stötta vill vi ej spekulera i. Det var nog tur att en snäll redaktör passerade och kunde resa den innan nästa storm. Att slipa ett helt däck kan vara tungt för en ensam seglare. Anders Larsson på Östersjökryssare 10 Galatea (i mitten) har dock fått förstärkning i form av sin son Vincent (th) och kusinbarnet Jonte (tv). 6

7 Juniorkommittén Kvällsseglingar för juniorer 7 maj 4 juni 2008 Onsdagen den 7 maj drar vårens onsdagsseglingar igång. Vi träffas kl på Hundudden ute på Djurgården. Vi börjar en trappa upp med genomgång av kvällens övningar, sedan sticker vi ut och seglar tills det börjar skymma, och då går vi in och äter varmkorv med bröd i Klubbhuset. Vi kommer att segla Optimist, A-kanot och B-kanot. Krav: Ålder: Pris: Anmälan: simkunnig 100 m 7-14 år 500:- (ej medlem 600:-, då ingår medlemskap) Postgiro: Till kansliet eller Tel Frågor: Eva Janmark, tel KOM IHåG OMBYTE OCH FLYTVäST, OCH KLä DIG VARMT!!! MAJ M T O T F L S JUNI M T O T F L S AUGUSTI M T O T F L S << SEPTEMBER M T O T F L S VÄLKOMMEN! G % 7

8 Sommaren 2008 Missa inte Midsommar på Ekholmen! Klubbkommittén hälsar alla hjärtligt välkomna den juni I vanlig ordning firar vi midsommar på Ekholmen med sillunch på ängen och mycket mycket mer. Så här ser programmet ut: F MIDSOMMARAFTON 10:00 Möte på ängen för att förbereda och resa midsommarstången Lunch på ängen, alla tar med sin egen mat Dragkamp. Lotter säljs under dagen. Donald Bratt spelar gitarr när han har lust och Regine Larsson kanske stämmer upp i en sång Grill, grillkol fi nns, ta med mat och grilla Dans till Lill-Bengts orkester på dansbanan. Avbrott för lottdragning. MIDSOMMARDAGEN Tipsrunda på Ekholmen Vid målgången får alla barn godispåsar. DSV ordnar barkbåtstävling m.m. Prisutdelningen hålls tillsammans med DSV:s prisutdelning för barkbåtstävling. q r Välkomna till Kräftskiva på Ekholmen! Klubbkommittén hälsar alla hjärtligt välkomna den augusti och här är programmet: LÖRDAGEN DEN 16 AUGUSTI: DSV:s Paketsegling Startavgift 1 paket/båt Skepparmöte ca , start ca Kräftskiva Börjar med bål och mingel på altan (Klubbkommittén bjuder) Ta med kräftor, dryck, tallrik, glas och bestick Tävling i bästa historien, dans SÖNDAGEN DEN 17 AUGUSTI: DSV:s Varpamästerskap, ca. kl

9 Kappsegling 2008 VSS kappseglingar 2008 med ny Vikingarunda Vi anordnar som vanligt två olika regattor under det kommande året: Vikingaregattan med Vikingarundan helgen före midsommar (14-15 juni) vid Ekholmen, och VSS Inbjudningssegling med KM den september på Lilla Värtan vid Hundudden. Till Vikingarundan och Vikingaregattan hoppas vi att det dyker upp många skärgårdskryssare, som i år fi rar 100-års jubileum av Skärgårdskryssarregelns tillblivelse. KM FOTO: Christian Falk. VIKINGARUNDAN LÖRDAG 14 JUNI (OBS helt nytt upplägg) I år blir vår LYS-segling Vikingarundan, Ljusterö Runt. En riktig skärgårdssegling som seglas under lördagen den 14 juni. Det blir gemensam start kl för alla båtar. Prisutdelning och förfriskningar bjuds på dansbaneängen efter avslutad tävling. Även i år hoppas vi att Scratch 25- gänget kommer. VIKINGAREGATTAN, LÖRDAG-SÖNDAG JUNI Den stora seglarfesten på Östra Saxarfjärden kommer att ha DM för F, IF och Sk30. Seglingarna omfattar 3 seglingar på lördagen och 1 segling på söndagen. Klasserna Carrera och IF seglar dock bara på lördagen och har sin prisutdelning på lördagen på dansbaneängen. Övriga klasser har prisutdelning på terrassen utanför Klubbhuset efter avslutade seglingar på söndagen. VSS INBJUDNINGSSEGLING MED KM, LÖRDAG-SÖNDAG SEPTEMBER 2008 Den september blir det stor fartfest på Lilla Värtan då det kommer snabba katamaraner som krydda till de övriga kölbåtsklasserna. På lördagseftermiddagen blir det som vanligt after sail (med dricka och tilltugg) utanför Klubbhuset. Där kan alla diskutera dagens seglingar och annat. I år hoppas vi att många Vikingar kommer och testar sin förmåga vid regattorna, framför allt till vårt KM. Mer info på VSS hemsida/kappsegling eller ring Birgitta och Anders Kriström Mer om seglingarna fi nns på VSS hemsida/kappsegling. Där kan man också anmäla sig genom att fylla i ett formulär och skicka iväg det. Mer info också genom att ringa Birgitta och Anders Kriström ( ). Kappseglingskommittén 9

10 Smått o gott... Äventyr i Mälaren med lyckligt slut 10 Sommaren 2007 gjorde vi en riktig långsegling i Mälaren, som blev en helt oplanerad resa. Vi hade tänkt oss en segling ner till Valdemarsvik, men då vi låg vid Slandö kalv fick vi höra att slussen i Södertälje skulle vara stängd i fyra dagar på grund av ombyggnad. Lika bra att stanna kvar i Grodhavet tänkte vi. Gasten vi hade med oss fick mönstra på i Mariefred. Via Stallarholmen gick vi sedan till Askholmen som är Strängnäs SS utmärkta, trevliga Klubbholme. Det blev sightseeing i Strängnäs förstås och sedan ut på Granfjärden, som inte var att leka med. Kort och krabb sjö mötte oss. Grodorna har verkligen stora vatten att simma i här. Målet var Ridön, en pärla bland Mälarens alla öar, med ett flertal klubbhamnar. Vi valde SXK:s klubbhamn som ligger långt in i en vassvik med ett fantastiskt fågelliv. Här träffade vi en göteborgare som hade köpt en storfidra i Strängnäs men vägrade flytta ner den till Västkusten. Nio somrar i rad hade han seglat i Mälaren som blivit hans paradis på jorden. Vi drog emellertid vidare till Sundbyholms slott. Här träffade vi en polare i Amigoklubben som vi slog följe med till deras Klubbholme Lill- Bubbensom som var mycket fin. Här fick vi beskrivet seglingen till Engsö slott som vi ville besöka. Vi fick också rådet att se upp för grynnorna utanför Kyrviken. Infarten till Kyrkviken gick bra och vi kom upp till slottet. Men ack, slottet var stängt, på en fredag! Besvikna gick vi tillbaks till båten och beslöt oss gå tillbaka till Ridön. Vinden skulle ligga på i Kyrkviken under natten och pyjamaskörning är vi för gamla för. Ut ur Kyrkviken igen. Grynnorna låg väl kvar på samma plats som förut? Vi gick för motor när det plötslig small till. Vi kom över grundet, men rorsman upptäcker att han håller ett löst roder i handen. Vi försökte sätta på det igen, den övre tappen gick på, men det räcker inte. En IF-seglare som hört smällen vänder om och hör sig för om läget. Vi tackar och konstaterar att endast Sjöräddningen kan hjälpa oss. Sjöräddningen kom från Västerås och det tog dem en timme innan de var framme hos oss. De hörde sig för om läget, kollade om båten läckte det hade vi dock redan gjort själva. Bogseringen går till början problemfritt, men vid Aggarösundet, i den smalaste passagen möter vi naturligtvis ett större handelsfartyg som river upp sjön. Vi hade naturligtvis saktat ner men när vi drog på igen spräcks rodret. En gubbe från räddningskryssaren hoppar ombord och vi hjälps åt att ta ombord rodret. På väg in mot Västerås kontaktar Sjöräddningen ett varv och när vi efter tre timmars bogsering anländer till gästhamnen står en kille från varvet och väntar på oss. Vilken service! Det är fredagskväll och varvet har stängt över helgen, men på måndag lovar han att hämta rodret och plasta det. Efter ett dygns härdning kan det monteras på onsdagen. På onsdagen bogserade Sjöräddningen oss till en sjösättningsramp, det finns nämligen ingen slip i Västerås. Vid rampen väntade en kran som tar 90 ton. Allt gick bra förutom att Windexen gick sönder, men vi fick en ny. Glada att allt funkat, tackade vi för oss och gav oss av mot Ridön. Efter detta fick vi en fin segling vidare mot Hjulstabron till den underbara naturhamnen vid Granholmen. Därifrån vidare ner mot Björkö, in mot staden via Jungfruholmarna, åter en fin klubbhamn. Vi kom lagom hem till Tall Ship Race och fick se Gladan och Falken kryssa vid Blockhusudden. Visst var det äventyrligt, men hur skönt känns det icke att veta att allt fungerar, nu var vi aldrig i någon direkt sjönöd. Som väl var är vi medlemmar i Trossen. Utan det hade det hela kostat 7000 SEK. Så för allt i världen gå med i Sjöräddningssällskapet, stöd deras verksamhet. De jobbar helt frivilligt. Kerstin och Nils på DORADO FOTO: Kerstin och Nils Svärd

11 Vikingars vinterseglats i Whitsundays Denna halvhjärtade vinter beslöt besättningen på Sabina att dra i österled. Närmare bestämt till arkipelagen kring Whitsunday öarna, som ligger mellan Stora barriärrevet och fastlandet i Queensland på Australiensiska östkusten. Här kan man hyra båt och segla på egen hand (s.k. bareboat charter) i en skärgård med regnskogsbeklädda öar kantade av koraller och turkosfärgat vatten. Området kan navigeras visuellt eftersom öarna ligger inom 5-10 sjömil från varandra och är mycket höga, vissa med toppar på ca 500 m. Största utmaningen för bortskämda Östersjöseglare är den relativt stora tidvattenskillnaden (upp till 3 m), som påverkar såväl ankringsdjupet och ger upphov till kraftiga strömmar (ibland 5 knop) och virvlar. Man ankrar på svaj i skyddade hamnar eller vid bojar i utsatta lägen. Aldrig mot land, som överallt kantas av vassa koraller. Går man iland med jolle, måste man förtöja noga vid flod eller se till att det inte blir för långt att bära vid utgående ebb. håll även i tropiskt solljus. Efter passagen genom en smal kanal i korallerna i mynningen på Nara Inlet befinner man sig i en 2 sjömil lång och ca m bred fjord med branta regnskogsklädda stränder. När motorljudet tystnar domineras tillvaron av tusentals cikador vars konsert sveper som vågor längs stränderna och endast avbryts av kakaduornas skränanden. Skymningen faller fort och en helt ny stjärnhimmel visar sig. Så fortsätter våra dagar, med lagom nivå av överraskningar och utmaningar. Vi planerar seglingen efter tidvatten och vindriktning. Vi bekantar oss med fantastiska vyer, kritvita stränder, färgglada fiskar, ödlor och i en vik omsvärmas vi av en flock havssköldpaddor som nyfiket snappar luft runt båten. lika klart här inne som vid revet. Detta medför att flera arter trycks ihop inom ett mindre djupintervall. Man behöver alltså inte dyka särskilt djupt. Här ligger man vid speciellt utsatta bojar (ankring ofta förbjuden) och en förutsättning för att kunna övernatta eftersom man är exponerad för öppen ocean från NV till NO. Man håller kontakt med charterfirman 2 ggr per dag för färsk väderprognos (föreföll mycket korrekta) och diskussion om färdmål och natthamn eller allehanda problem som kan uppkomma. De sista två nätterna hade vi enorma tropiska åskväder, med kontinuerligt blixtrande i timmar. Vi bjöds på ett dramatiskt ljusspel över moln och berg, men det blev lite väl kvavt och fuktigt när vi tvingades stänga alla luckor. Vi var där under deras varma och fuktiga regnperiod med temperaturer mellan grader och risk för cykloner. Bästa tiden är annars under deras vinter, då det är mellan 20 och 30 grader och sol varje dag. Då slipper man också de giftiga maneterna. Det får vi tänka på till nästa gång Vi hyrde deras minsta båt en Catalina 285 i fem dygn med proviant som vi förbeställt. Vi fick en mycket detaljerad briefing av uthyraren och efter en snabb genomgång av båt och motor och hjälp med att lämna bryggan försvann han i en gummibåt och vi var för oss själva med instruktioner hur man tar sig genom unsafe passage, sundet mellan South och North Molle, mot Nara Inlet på sydsidan av Hook Island som skulle bli vår första natthamn. Sundet kunde passeras på ett säkert sätt med hjälp av en enslinje som markerats med två master med starka oranga lampor som syntes på långt Havssköldpadda som snappar luft mellan dykningarna. Det som känns mest konstigt är att man när man kommit i hamn inte bara kan slänga sig i det inbjudande 27-gradiga vattnet. Detta på grund av giftiga maneter som ger smärtsamma sting, vissa till och med dödliga. För att bada måste man klä sig i en s.k. stinger suit, en dräkt gjord av lycra som täcker alla exponerade delar av kroppen. Snorklingen på norra sidan om Hook Island är enastående. Vattnet är inte riktigt Einar Hallberg & Kerstin Iverfeldt på Sabina. Ovant styra plastbåt med ratt. 11

12 Smått o gott... Försäljning av klubbtröjor, kepsar & seglarväskor Nyhet: XS & XXL! Säsonginvigning med bryggdans 2008 Dans, tilltugg och trevlig stämning på bryggan! Vilken trevlig bryggdans! FOTO: Christian Falk VSS Pikétröjor med broderad vimpel. XS, S, M, L, XL, XXL pris 170:- VSS T-Shirt med tryckt vimpel S, M, L, XL pris 70:- Nyhet! VSS Seglarväska med broderad vimpel. Färg: blå pris 240:- Keps pris 90:- CSäljs C i Kruthuset samt i Kansliet. 12

13 Vikingarnas Segel Sällskap Styrelsens förslag till nya stadgar VSS stadgar är från början av 90- talet. Styrelsen har under en längre tid gått igenom och diskuterat förtydliganden i flera avseenden. Stadgarna fastställs av medlemmarna med ¾ majoritet, efter två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte, enligt 23 i stadgar o reglementen. Styrelsens förslag till nya stadgar framlades och diskuterades på årsmötet 2008 innan mötet med stor majoritet röstade för styrelsens förslag, dock med förbehållet att gamla 9 Redovisning, med underrubriken Revision och Räkenskåpsår och Årsredovisning delas upp på samma sätt som i RF:s normalstadgar. Mötet hade ingen invändning mot innehållet i de nya stadgarna och samtyckte till revisorernas förslag om att följa RF:s formulering och disposition för att kunna rösta en andra gång på förslaget på VSS vårmöte den 22 maj Här följer förslaget med denna nya uppdelning. Observera att paragragerna har fått ny numrering. Styrelsen Inledning VSS stadgar är utarbetade av VSS styrelse, reviderade och framlagda vid VSS årsmöte 2008 och VSS Vårmöte samma år. VSS stadgar är den formella grunden för den långsiktiga verksamheten. Stadgarna kompletteras av Sällskapets reglemente. Medlem är ovillkorligen skyldig att rätta sig efter gällande stadgar. 1 Sällskapets uppgift Sällskapets uppgift är att väcka, höja och vidmakthålla intresset för sjön och segelsporten samt att utveckla kunskap i att bygga och manövrera fritidsbåtar. 2 Medlemskap Inträde Medlem är varje fysisk person som av styrelsen beviljats medlemskap. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen. Inträdessökande skall ges tillfälle att ta del av stadgarna innan ansökan inlämnas till styrelsen. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta Sällskapets intressen. Beslut varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen. Junior. Medlem är junior t.o.m. det kalenderår han fyller 19 år. Hedersordförande utses av styrelsen. Hedersmedlem. Hedersmedlem utses av styrelsen och kan vara en medlem som i en följd av år i hög grad främjat Sällskapets intressen. Medlem kan till styrelsen ge förslag om hedersmedlemskap. Hedersmedlem är ständig medlem i Sällskapet. Uteslutning. Medlem får inte uteslutas ur Sällskapet av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till Sällskapet, motarbetat Sällskapets verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat Sällskapets intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutande skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet och avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 punkt 1 och 80 RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan kan Sällskapet inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter. 3 Medlems rättigheter och skyldig- heter Rättigheter. Medlem äger rätt att delta i möten och andra sammkomster som anordnas för medlemmarna, att erhålla fortlöpande information om Sällskapets angelägenheter, att delta i Sällskapets idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom segelsporten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar, att i Sällskapet registrera sjövärdig båt som han äger eller varaktigt disponerar, att i mån av tillgång få företräde till sommar- och/eller vinterplats vid Sällskapets anläggningar, att utnyttja Sällskapets anläggningar enligt stadgar, reglementen och gällande föreskrifter, att föra Sällskapets standert på VSS registrerad båt. Skyldigheter. Medlem är skyldig att ställa sig Sällskapets stadgar, reglementen och beslut till efterrättelse, att erlägga av årsmötet beslutade avgifter i den ordning styrelsen påfordrar, att hålla i Sällskapet registrerad båt, som han äger eller varaktigt disponerar, fullständigt försäkrad med båtansvar, att på båt inregistrerad i Sällskapet föra Vikingarnas Segel Sällskaps skrovmärke att till styrelsen anmäla adressförändringar, att anmäla överlåtelse av i Sällskapet registrerad båt, som han ägt eller varaktig disponerat. Endast en person får vara angiven som ägare (motsv.) till i Sällskapet registrerad båt. Ägs i Sällskapet registrerad båt av flera personer skall samtliga vara medlemmar i Sällskapet, varvid endast en av 13

14 delägarna skall registreras som ansvarig för båten. I Sällskapet registrerad båt får inte användas i yrkesmässig verksamhet. Endast 10% av i Sällskapet registrerade båtar får vara motorbåtar. 4 Sällskapets organisation Vikingarnas Segel Sällskap består av dess medlemmar. Medlemmarna församlade till i vederbörlig ordning utlyst möte är Sällskapets beslutande organ. Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse. Inom Sällskapet skall finnas kappseglingskommitté, jolle- och juniorkommitté, båtbesiktningskommitté, klubbkommitté samt teknisk kommitté. Härutöver kan efter mötes beslut ytterligare kommittéer och arbetsgrupper tillsättas för olika uppdrag. Kommittéerna skall arbeta efter fastställd ansvars- och funktionsbeskrivning. 5 Styrelsens sammansättning Sällskapets styrelse består av 9 ledamöter. På årsmötet väljs ledamöter till styrelsen alternerande för en tid av 2 år: ojämna år väljs ordförande, sekreterare, intendent och en ledamot. Jämna år väljs vice ordförande, kassör, hamnkapten, klubbmästare och en ledamot tillika förvaltare för Ekholmen. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, skall ersättare utses vid närmast följande ordinarie möte. Ersättaren väljs för tiden intill nästa årsmöte. Fyllnadsvalet skall anges i kallelsen till mötet. Styrelsen kvarstår till årsmötets slut. 6 Styrelsens sammanträden Styrelsen sammanträder en gång i månaden, förutom sommarmånaderna. Styrelsen sammanträder dessutom när ordföranden finner det erforderligt eller när minst tre av dess ledamöter gjort framställning härom. Beslut. Beslut fattas genom enkel majoritet. Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som till riktigheten styrks av ordförande och ytterligare en ledamot. Protokoll skall på lämpligt sätt hållas tillgängligt i Sällskapets klubblokal senast 30 dagar efter sammanträde. Styrelsen äger besluta att protokoll över frågor av förtrolig art hålls tillgängligt på särskilt sätt. 7 Styrelsens åliggande Styrelsen skall - inom ramen för Riksidrottsförbundets, Svenska Seglarförbundets och dess stadgar - verka för Sällskapets framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen att sörja för att Sällskapet fyller sin uppgift, att förbereda de frågor som skall föreläggas Sällskapets möten, att verkställa alla beslut, att i föreskriven ordning kalla Sällskapets medlemmar till möten, att tillse att arbetet inom kommittéerna fungerar på ett tillfredsställande sätt, att tillse att Sällskapet bokföring och medelsförvaltning är ordnade på ett betryggande sätt, att följa den arbetsordning för styrelsen som årsmötet beslutar om, att i övrigt sköta Sällskapets angelägenheter. 8 Styrelsens behörighet Styrelsen företräder Sällskapet utåt. Firmateckning. Sällskapets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening, varav en skall vara ordförande, vice ordförande eller kassör. 9 Redovisning Sällskapets räkenskaper revideras årligen och avslutas per den 31 december varje år. Räkenskaperna och styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret skall för granskning överlämnas till revisorerna. Överlämningen skall göras i så god tid att revisorerna hinner granska och återlämna handlingarna till styrelsen så att tryckning hinner ske i Seglar-Vikingen eller annat utskick som utkommer innan årsmötet. Verksamhetsberättelsen med årsredovisningen och revisionsberättelsen skall av styrelsen framläggas på årsmötet. Redovisning från Ekholmen, kommittéer och utomstående entreprenörer. Redovisning av verksamheten på Ekholmen skall ske vid utgången av sommarsäsongen och överlämnas till styrelsen senast 1 okt. Redovisning från kommittéer skall ske snarast efter aktivt säsongsavslut. Redovisning från utomstående entreprenörer skall ske senast 31 januari efter resp verksamhetsår. 10 Revisorer För granskning av styrelsens förvaltning och Sällskapets räkenskaper skall utses två revisorer jämte två revisorssuppleanter, varav väljes en revisor och en revisorssuppleant vid varje årsmöte för en mandatperiod av två år. 11 Revision Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning coh räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 12 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden from 1 januari tom 31 december. 13 Deltagare i möte Deltagare. Samtliga Sällskapets medlemmar jämte revisorer och revisorssuppleanter äger rätt att deltaga i Sällskapets möten. Styrelsen äger medge att även andra personer deltar i Sällskapets möten. Beslutsmässighet. Möte är beslutsmässigt om minst 25 av Sällskapets röstberättigade medlemmar är närvarande. 14 Kallelse till möte Kallelse till möte utfärdas av styrelsen och skall vara medlemmarna till handa senast åtta dagar före mötet. Kallelsen skall innehålla föredragningslista. 15 Årsmöte Årsmöte. Hålles senast den 31 mars. Ärenden. På årsmötet skall följande ärenden förekomma: Mötets öppnande. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Val av ordförande för mötet. Fastställande av dagordning. Fråga om mötet behörigen sammankallats. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen. Fastställande av budget och avgifter för löpande verksamhetsår. Fastställande av arvoden. Val av styrelseledamöter. Val av kommittéer och övriga funktionärer. 14

15 Val av revisorer och revisorssuppleanter. Val av valberedning. Inkomna motioner. Övriga ärenden. Beslut i fråga av betydande ekonomisk natur får inte fattas om frågan inte varit upptagen på kallelsens dagordning. 16 Övriga ordinarie möten Ordniarie möten. Utöver årsmötet skall minst 2 möten hållas årligen. På ordinarie möte kan alla frågor tas upp till behandling. Beslut i fråga av betydande ekonomisk natur får inte fattas om frågan inte varit upptagen på kallelsens dagordning. 17 Extra möte Extra möte hålles när styrelsen fi nner det erforderlig eller då minst 15 medlemmar skriftligen med angivande av de ärenden de önskar behandla, gör framställning härom. Ärenden. På extra möte kan endast i dagordningen angivna ärenden behandlas. 18 Rösträtt och omröstning vid möte Rösträtt. Röstberättigad på Sällskapets möten är varje medlem som fyllt 15 år och erlagt förfallna avgifter. Undantag för styrelsen. Styrelsens ledamöter äger ej rätt att delta i beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning eller vid val av revisorer och revisorssuppleanter. Omröstning och beslut. I den mån inte annorlunda föreskrives i dessa stadgar gäller beträffande utövande av rösträtt och fattande av beslut på möte: 1. Att varje röstberättigad äger en röst. 2. Att beslut fattas genom öppen omröstning; dock skall vid personval omröstning med slutna sedlar tillämpas om någon så begär. Även i andra frågor kan mötet besluta om sluten omröstning. 3. Att beslut fattas med enkel majoritet. 4. Att, vid lika röstetal, sluten omröstning och val, val avgörs genom lottning, men andra frågor av den mening som biträds av ordförande. Vid sluten omröstning avgörs lika röstetal alltid genom lottning. Beslut om försäljning av fast egendom eller byggnad å ofri grund skall dock fattas vid tre på varandra följande årsmöten med minst trefjärdedels (3/4) majoritet vid varje möte. Beslut om att ta upp lån i annan form än medlemslån, eller att belåna egendom, skall fattas enligt samma ordning som gäller för försäljning av fast egendom eller byggnad på ofri grund. Dock må i oförutsett nödläge annat lån tas upp till värdet av högst fyra basbelopp. 19 Motion till möte Motion. Rätt att väcka motion tillkommer varje medlem i Sällskapet. Motion skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 45 dagar före möte. 20 Ordförande och protokoll på möte Mötesordförande. Möte öppnas av Sällskapets ordförande eller den styrelsen därtill utser. Sällskapets ordförande fungerar som mötesordförande såvida inte mötet utser annan ordförande. Protokoll. Genom styrelsens försorg skall på möte föras protokoll, som till riktigheten styrks av ordförande och två på mötet utsedda justeringsmän. 21 Kappsegling Sällskapets kappseglingar anordnas i enlighet med Svenska Seglarförbundets reglemente. Vid klubbmästerskap skall rorsman vara medlem av, och båten registrerad i Sällskapet. 22 Flaggor och standertar Sällskapets standert är vit med gröna kanter och med bokstäverna V S S i svart, uppsatta i triangel på det vita fältet. Eskaderchefens tecken är en vit fl agga med gröna kanter och med bokstäverna V S S i svart, uppsatta i triangel på det vita fältet. Arkivarien förvarar fastställd modell av standert och eskaderchefens tecken. 23 Märken m.m. Mössmärken. Sällskapets mössmärke utgörs av en oval kokard av svart kläde, på vilken bokstäverna V S S är uppställda i triangel med V över två S och därunder ett drakskepp i profi l. Bokstäver och drakskepp är utförda i guld med undantag för det mellersta av seglets tre våder, vilken är utförd i grönt. Kokarden omges av en svart silkeskordong, för styrelseledamot av en guldkordong. Ledamot som minst 5 år i följd tillhört styrelsen, äger rätt att efter avgången fortfarande bära sin förutvarande igenkänningsbeteckning. Medlemsmärket utgörs av Sällskapets standert i miniatyr utförd i emalj. Efter 25 års oavbrutet medlemskap tilldelas medlemmen Sällskapets 25-årsmärke, som utgörs av ett förminskat medlemsmärke omgivet av en förgylld krans. Vid beräknandet av 25-årsperioden tillgodoräknas inte medlemskap före fyllda 12 år. 24 Återbetalning av och befrielse från avgifter Återbetalning. Medlem som utträder eller utesluts ur Sällskapet äger inte rätt att återfå erlagda avgifter. Befrielse. Ålderspensionär med 25-årigt medlemskap samt hedersmedlem är befriade från medlemsavgift. Styrelsen äger i undantagsfall medge uppskov med eller befrielse från avgift. 25 Stadgeändring Stadgarna utarbetas av stadgekommittén och framläggs för beslut vid medlemsmöte. Stadgeändring är besluten om två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte, med trefjärdedels (3/4) majoritet fattar beslut härom. Ändring av föreskrifter om beslut om försäljning av fast egendom eller byggnad å ofri grund enligt punkt 16 ovan kan dock endast ske i den ordning som föreskrives för beslut om försäljning av fast egendom eller byggnad å ofri grund, dvs vid tre på varandra följande årsmöten med minst trefjärdedels (3/4) majoritet vid varje möte 26 Upplösning av Sällskapet Förslag om upplösning av Sällskapet kan endast behandlas på möte, till vilket i kallelsen fi nnes angivet förslag härom. Upplösning av Sällskapets är beslutat om två på varandra följande möten, därav ett skall vara årsmöte, med trefjärdedels (3/4) majoritet fattar beslut härom. Vid upplösning av Sällskapet skall samtliga dess tillgångar överlämnas till någon sammanslutning, som verkar för segelsporten. Sällskapets handlingar skall, i den mån så ej redan skett, överlämnas till Stockholms Stadsarkiv. 15

16 Vikingarnas Segel Sällskap Protokoll fört vid VSS Årsmöte kl i Klubbhuset, VSS varv. Parentation hölls över de avlidna medlemmarna Einar Lundberg och Brian Bowes. 1. Mötets öppnande Mötet öppnades kl av ordförande, som hälsade 43 medlemmar välkomna. Smörgås, öl och vatten serverades av klubbkommittén. 2. Prisutdelning och utmärkelser Gösta Wallmarks pokal till särskild förtjänstfull medlem, som delas ut av ordförande, gick i år till Donald Bratt. VSS förtjänstplakett utdelades till Nicke Nyquist. VSS 25-års märke utdelades till Carl- Johan Bergström, Jan Detthoff, Lotta Gelin, Kjell Kullander, Robert Stavlund, Staffan Söderhäll, Johan Wallander. Ordförande utdelade sedan VSS pikétröja som tack, till klubbhusvärd Ingegerd Norén för dennes fina skötsel av vårt Klubbhus, vidare till Rune Olsson, Hans Jern och Bertil Jonsson för deras insatser vad gäller snickarboden och för deras allmänna hjälpsamhet. Prisutdelning för KM förrättades. Klubbmästare i år blev Olle Madebrink, seglande i SK 30-klassen. Tedde Lindkvist pris utdelades till Johan Rasin, Folkbåt. 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Till justeringsmän valdes Kalle Pettersson och Ola Jarder. 4. Val av mötesordförande Till mötesordförande valdes Bengt Janson. 5. Mötets stadgeenliga utlysande Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 6. Fastställande av dagordningen Dagordningen enligt kallelsen i Seglar- Vikingen nr 1-08 fastställdes. 7. Justering av protokoll från höstmötet Protokollet från höstmötet , vilket är infört i Seglar-Vikingen 1-08, godkändes och justerades. 8. Nya medlemmar invalda efter höstmötet Följande 13 nya medlemmar har invalts sedan höstmötet: Dan Kullberg, senior, Laser, Jörgen Odh, senior, J80, Thomas Holmlund, senior, Oceanis 343, Clara Hamrén, familjemedlem, Bo Dellensten, senior, Siesta 32, Christer Johansson, senior, delägare Albin Express, Robert Bergholm, senior, Albin 78 Cirrus, Peter Printz, senior, Hansa 370e, Sara Wide-Gustafsson, junior, Zackarias Birnik, junior, Noel Huss, junior och Stephanie Holm, junior. De nya medlemmarna hälsades välkomna till Sällskapet. 9. Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret , som är införd i Seglar-Vikingen 01-08, godkändes och lades till handlingarna. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2007 Resultat- och balansräkningen införd i Seglar-Vikingen 1-08 föredrogs. Följande synpunkter noterades: - En medlem undrade var summan vid efterskänkta lån tar vägen påföljande år. Revisorer och kassör svarade att detta ej observerats, men att det måste röra sig om ett tekniskt fel då summan egentligen inte ska kunna försvinna. Kassören fick i uppdrag att reda ut vart summan tagit vägen till vårmötet. Därefter godkändes resultat- och balansräkning och lades till handlingarna. 11. Förslag till disponering av årets resultat Årsmötet beslöt att: Antaga styrelsens förslag till förlustbehandling, räkenskapsåret Då Per Jutemar uppmärksammade att det var fel siffror under fri underhållsfond i Seglar-Vikingen godkändes den riktiga siffran :- av mötet, vilket ger ett annat resultat av fonden Nedan är den rätta förlustbehandlingen för räkenskapsåret. Ansamlad förlust Årets förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten disponeras så att till fri underhållsfond överförs balanserad vinst/förlust Fri underhållsfond Ansamlad förlust Fri underhållsfond Revisorernas berättelse Olle Johannesson läste upp revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret, som sedan lades till handlingarna. 13.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 14. Fastställande av avgifter samt budget för 2008 Styrelsens förslag till budget samt avgifter för det kommande verksamhetsåret infört i Seglar-Vikingen 1-08 föredrogs. Följande synpunkter noterades. - Ola Jarder framförde att vid införandet av familjemedlemskap slogs medlemsavgift och båtavgift samman, vilket gjort att befrielsen från avgift nu innefattar även den övriga familjen och båten. Detta tyckte Ola Jarder var en onödigt generös tolkning av de gamla reglerna för avgiftsbefrielse. Johan Rasin undrade om det var praktiskt möjligt att ändra 16

17 och kassören menade att det borde vara genomförbart. Mötet diskuterade frågan och det beslöts att: Styrelsen funderar på en lösning på frågan till nästa år med mötets åsikter i åtanke. - Per Jutemar informerade sedan om styrelsen långsiktiga tänkande vad det gäller de höjda avgifterna. Avgiftshöjningen skall ses som en långsiktig plan för att förbereda för kommande investeringar och underhåll av varv och fastigheter. - Därefter uppkom en fråga om den höjda elkostnaden på varvet som kassören inte hade något entydigt svar på. Därefter beslöts att fastställa styrelsens förslag till avgifter och budget för räkenskapsåret Fastställande av arvoden Förslaget om arvoden till styrelsemedlemmar på högst 999 kr/år per styrelsemedlem, fastställdes. Klubbmästare Christian Falk Ledamot och Förvaltare Ekholmen Anders Kriström nyval 2 år Ledamot Oskar Ek nyval 1 år Båtbesiktningskommittén Anders Alheden, sk. Anders Kriström Juniorkommittén Eva Janmark, sk. Marcus Aspenberg August Falck Anders Larsson Ann Lake Alexander Leijon Jon Högblom Hampus Lake Nattvaktsansvarig Svante Wiklund nyval 1 år Björn Andersson Revisorer Lena Gustafsson Olle Johannesson Revisorssuppleanter Svante Tegbäck Peder Cederschiöld Klubbkommittén Christian Falk, sk. Orvar Dahl Regine Larsson Per Nordström vakant Mätningsman Anders Kriström nyval 2 år nyval 2 år Båtförsäkringsfrågor Kontaktman Svenska Sjö Anders Kriström 16. Val av styrelse-, kommittéer, revisorer och övriga ledamöter Birgitta Kriström föredrog förslaget till funktionärer. Det har blivit lite ändringar sen tidningen gått i tryck. Det påpekades från ordförande att det är viktigt att funktionärer väljs på så sätt att alla inte kan avgå samtidigt, utan att kontinuiteten upprätthålls. Detta var något som framhölls redan på förra årsmötet. Vad det gäller de vakanser som finns, föreslogs från mötet att Anders Kriström och Bengt Pettersson skulle väljas till förvaltare Ekholmen och till vice förvaltare. Vad det gäller vakansen till klubb kommittén fanns inga förslag. Till Sällskapets funktionärer under verksamhetsåret 2008 utsågs därvid följande personer: Hamnförmän Vice hamnkapten Mathias Rönbeck 2:e vice hamnkapten Johan Bolmér Hamnförmän Göran Ekdahl Jerker Larsson Klas Sporre Jan Dethoff Erik Mattsson Jan F Svensson Karl Liander Johan Wallander Mårten Sundling Göran Markusson Bo Johansson Henning Muller Tekniska Kommittén Silvija Brandell,sk. Rune Olsson Gustaf Schröderheim Peter Rosengren Sven Löfgren Nils Hökby Hans Jern Bojansvariga: Bengt Pettersson, sk. vakant Medaljkommittén Lars Norén, sk. Willy Svensson Thomas Kjaerboe Lennart Angeli Karin Svärd omval 1 år nyval 2 år nyval 2 år omval 3 år omval 3 år Styrelse Ordförande Bengt Janson Vice ordförande Per Jutemar Kassör Bengt Engström Sekreterare Helga Rudhe Intendent Silvija Brandell Hamnkapten Anders Alheden nyval 2 år omval 1 år Kappseglingskommittén Birgitta Kriström, sk. Anders Kriström Arne Stohm Klaus Kyander Johan Rasin Kimmo Arnold-Larsen Curt Gelin Leif Ahlqvist Thomas Kjaerboe Johan Nordenberg Henrik Spångberg Alexander Alfvén Hermann Gassler Utbildningskommittén Bo Samuelsson Seglar-Vikingen Carl Jorns sk. Isabell Steger Sven Öberg Arkivarie Nils Svärd Förvaltare Ekholmen Anders Kriström, sk. Bengt Pettersson, vice förvaltare nyval 2 år nyval 2 år nyval 2 år nyval 2 år nyval 1 år 17

18 Vikingarnas Segel Sällskap Breddseglingskommittén Petter Falck Stadgekommittén Johan Obel, sk. Ola Jarder Lars Norén Sten Wiberg Sven Evert Svensson Webmaster Karin Svärd Klubbhusvärd Ingegerd Norén, sk. Ola Jarder Ansvarig för klubbåtar Sven Lövgren, sk. Fadderansvarig Kerstin Svärd sk = sammankallande 17. Val av valberedning Ordförande informerade om att Henrik Wallander ej ställer upp för omval och föreslog mötet att Birgitta Kriström blir sammankallande. Till valberedning för VSS 2008 valdes därefter följande personer: Birgitta Kriström, sk. Bengt Pettersson Lars Westergren Mathias Rönbeck Einar Hallberg 18. Fastställande av årsprogram för 2008 Årsprogrammet publicerat i Seglar- Vikingen nr 1-08 föredrogs. Följande synpunkter noterades: - Sekreteraren informerade om att det saknas två datum för arbetskvällar och att två datum år 2009 är felaktiga. Detta är sena ändringar som ej kom med i Seglar-Vikingen. - Vidare uppkom fråga varför det inte fanns något seglarläger och ordförande förklarade bakgrunden till att det ej går att genomföra ett läger detta år. Mötet uttryckte också önskemål om dagseglarläger men ingen från juniorkommittén fanns på mötet. Därefter godkändes årsprogrammet och lades till handlingarna. 19. Inkomna motioner Följande motion behandlades: Motion från nio stycken medlemmar angående nytt upptagningssystem för båtar på varvet. Ordförande frågade om någon från gruppen kunde inleda men ingen fanns att föra gruppens talan. Ordförande föredrog då själv en kortare förklaring kring slamkryparen och dess funktion. Ordförande menade att styrelsen ställer sig positiv till motionen och att frågan utreds. Det uppkom åsikter om att vi antagligen måste minska antalet båtar och att det kommer ta längre tid att hantera varje båt. Inget mer blev sagt utan mötet gick på styrelsens linje och tillstyrkte motionen i sin helhet. 20. Rapporter från styrelser och kommittéer - Sekreteraren rapporterade att styrelsen har begärt in årsrapporter från samtliga sammankallande i kommittéerna och övriga funktionärer. De allra flesta har svarat och sekreteraren läste upp för mötet de frågor som styrelsen ställt i sitt utskick. Vad gäller arbetsplikten har förfrågningen resulterat i att en sju-åtta funktionärer får betala ej fullgjord arbetsplikt. - Anders Kriström tog sedan upp fråga om de ändrade sjösättningsdagarna och menade att informationen om ändringen varit bristfällig. Hamnkaptenen menade att informationen kunde ha varit tydligare. 21. Förslag till reviderade stadgar, reglemente och funktionsbeskrivning Ordförande inledde med att gå igenom anledningen till att styrelsen påbörjade arbetet med att revidera stadgar och reglemente och att arbetet nu är så pass färdigt att det föreligger ett förslag som godkänts av stadgekommittén, vars synpunkter styrelsen har beaktat. Därefter visades stadgeändringarna på diabildsskärm. Revisorerna menade att 9 och 10 som handlar om redovisning och revisorer skulle kunna disponeras något annorlunda för att förtydliga. RF:s normalstadgar låg som grund för revisorernas förslag. Lars Norén motsatte sig en ändring av princip, men ordförande menade dock att det inte är en ändring av andemeningen utan en annan disponering efter RF:s riktlinjer. Detta renderade en längre diskussion där det beslöts att: Mötet godkände disponering av paragraferna efter RF:s riktlinjer som ett principbeslut. Tveksamhet om disponering eller ordalydelse kommer att diskuteras på vårmötet innan röstning. Innan vårmötet skall stadgekommittén godkänna den nya disponeringen och stadgarna skall om möjligt publiceras i Seglar-Vikingen nr Detta förfarande godkände ett enigt möte. - Ordförande gick sedan vidare till det reviderade förslaget till reglemente och funktionsbeskrivning som också funnits på hemsidan och menade att alla synpunkter välkomnas fram till vårmötet då även detta förslag tas. 22. Idéskiss till hamn och varv Ordförande välkomnade sedan Jan Erik Lindgren som blivit inbjuden av styrelsen för att visa sin idéskiss över hamn och varv. Bakgrunden till denna skiss är de diskussioner som förts vad det gäller ny strandbrygga och förlängningen av den, samt om vi skulle kunna göra en omdisponering i hamnen för att få in fler båtar. Jan Erik fick sen ordet och visade skissen på diabildsduk för mötet. Medlemmarna hade en hel del frågor och ordförande tackade sedan Jan Erik för dennes fina presentation. Inga beslut togs. 23. Miljösituationen i hamnen, en slutrapport Ordförande rapporterade sedan att han varit på Marie Elfströms föreläsning om sin undersökning vad det gäller gifter och bottensediment i hamnen. Den var väl representerad av branschfolk och ordförande visade på diabildsduk delar av undersökningen. Den något märkliga slutsatsen hon kommer till är att de giftiga tennhalterna i vattnet ökar fast tennfärger är förbjudna. Ordförande avslutade med att säga att det hade uppskattats mycket att VSS deltog. 24. Övriga frågor Under punkten behandlades följande frågor: 18

19 - Birgitta Kriström informerade om att de manuskript som Carl Johanssons, (Calle Boman) anhöriga förut lånad VSS, nu är vänligen skänkt till VSS av desamma. Vår arkivarie får ta hand om denna fi na samling och ordförande fi ck i uppdrag att skriva under ett tackbrev. - Björn Johansson skänkte sedan till Sällskapet och hamnkaptenen en gammal modell av slipvagnen, antagligen gjord av Nisse Grindis fd. hamnkapten. - Birgitta Kriström informerade om att Svenska Seglarförbundet skall starta ett projekt som heter Skota Hem där handikappade skall kunna segla ute bland Sthlm:s klubbar. - Josefi n Dahl tog sedan upp frågan om att det fi nns ett vakuum i klubben mellan man lämnat seglarlägersåldern och man skaffat sig en egen båt. Hon menade vidare att detta är något styrelsen bör fundera på. Ordförande replikerade att konkreta förslag från dem som tycker alltid är välkommet men styrelsen noterar frågan. Kappseglingskommittén menade att det kanske fi nns utrymmer för juniorer att gasta på tex onsdagsseglingarna för att därigenom komma ombord på en kölbåt. - Hamnkaptenen informerade om att det är ett 20-tal båtägare som står på kö till sommarplats. Fotobidrag Den här underbara bilden fi ck vi av Oskar Ek: Här är en bild på mina föräldrars koster Aura jag tog vid Fjäderholmarna. 25.Mötets avslutande Ordförande tackade sedan för visat intresse och avslutade mötet kl Vid protokollet Helga Rudhe Justeras Bengt Janson Ola Jarder Karl Pettersson Har du trevliga bilder? Upplevelser? Synpunkter? Några spännande tips? Kontakta redaktionen 19

20 Laurinkoster Beata Bruus av Rune Olsson ÅRSPROGRAM FOTO: Christian Falk MAJ tors-fre Eskadersegling. Start och mål på Ekholmen inför öppningshelgen lör-sön Öppning av Ekholmen lör-sön Arbetshelg på Ekholmen. 13 tis Städkväll på Varvet. 20 tis Städkväll på varvet. 22 tors Vårmöte. 29 tors Informationsmöte för nya medlemmar. JUNI lör-sön Vikingaregattan och Vikingarundan med Scratch fre-sön Midsommar på Ekholmen. 21 lör Midsommardagsregatta, med barkbåtar och fisketävling. Arrangör DSV. JULI AUGUSTI 11 mån Sista dag för motioner till höstmötet lör-sön Kräftskiva och paketsegling på lördag, varpa mm på söndagen. Arrangör DSV och Klubbkommittén. 17 sön Sista manusdag Seglar-Vikingen nr lör Edsvikens Båtklubb abonnerar Ekholmens dansbana. SEPTEMBER lör-sön Arbetshelg på Ekholmen. 16 tis Arbetskväll lör-sön Klubbmästerskap, Inbjudningssegling. Stängning av Ekholmen. 23 tis Arbetskväll 25 tor Höstmöte. 27 lör Upptagning med kran. 28 sön Upptagning med kran. OKTOBER 11 lör Upptagning med kran. 12 sön Upptagning med kran. 23 tor DSV:s Högtidsdag med födelsedagskaffe. 26 sön Sista manusdag Seglar-Vikingen nr 4. Städdag på varvet. 30 tor Informationsmöte för nya medlemmar. NOVEMBER 15 lör DSV:s höstmöte och sillfrukost. ÅRSPROGRAM 2009 FEBRUARI 09 mån Sista dag för motioner till Årsmötet 13 fre Sista manusdag för Seglar-Vikingen nr1 MARS 08 sön Bockgården städas. 26 tor Årsmöte.

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. NUVARANDE STADGAR För ÅKEREDS TENNISKLUBB, grundad 1969. "Idrottens mål och inriktning" Definition Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för KVARNBY Idrottsklubb MEDLEMSKAP

Stadgar för KVARNBY Idrottsklubb MEDLEMSKAP Stadgar för KVARNBY Idrottsklubb ÄNDAMÅL Kvarnby IK har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Svenska Fotbollförbundets stadgar och bestämmelser. Dessutom med särskild målsättning

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

STADGAR FURULUNDS RC KLUBB

STADGAR FURULUNDS RC KLUBB SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND Normalstadgar för idrottsförening STADGAR För FURULUNDS RC KLUBB Antagna den 31/2 1981 Fastställda av Årsmöte den 30/1 1981 STADGAR För FURULUNDS RC KLUBB Stiftad den 31/2 1981

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Stadgar

SPÅRVÄGEN HF Stadgar SPÅRVÄGEN HF Stadgar antagna 1991-05-14. Reviderade 2010-06- 16 Innehåll 1. Medlemskap... 3 2. Styrelse... 4 3. Årsmöte och extra föreningsmöte... 5 4. Årsmötesdagordning... 5 5. Verksamhets- och räkenskapsår...

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

Stadgar för Tyresö Båtklubb (klubben) med hemort i Tyresö antagna av årsmötet Stadgar för. antagna av årsmötet ÄNDAMÅL 2 2 MEDLEMSKAP 2

Stadgar för Tyresö Båtklubb (klubben) med hemort i Tyresö antagna av årsmötet Stadgar för. antagna av årsmötet ÄNDAMÅL 2 2 MEDLEMSKAP 2 Stadgar för Tyresö Båtklubb antagna av årsmötet 2001. 1 ÄNDAMÅL 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 UTESLUTNING AV MEDLEM 2 4 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 3 5 BESLUTSORDNING 3 6 STYRELSEN 4 7 SEKTIONER 5 8 ÅRSMÖTE

Läs mer

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 S i d a 1 STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningen är en alliansförening och namnet är Föreningen O-Ringen Värmland 2017. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK)

Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK) Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK) Antagna den 22 november 1968, 20 november 1971, 28 november 1981, 23 november 1991 och, 5 mars 2008 och den 21 mars 2017. 1 Klubbens uppgift Klubben

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987, reviderade onsdagen den 17 januari 1996, efter extra årsmöte.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987, reviderade onsdagen den 17 januari 1996, efter extra årsmöte. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987, reviderade onsdagen den 17 januari 1996, efter extra årsmöte. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för STADGAR för Botkyrka Hembygdsgille Nytryck av stadgar med beslutade ändringar och tillägg införda. Textsatt med programmet PageMaker av Arne Mattsson 2012. 1 STADGAR FÖR BOTKYRKA HEMBYGDSGILLE 1. ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

STADGAR LINDY DANCING TEAM Stiftad den 9 april Med ändringar antagna

STADGAR LINDY DANCING TEAM Stiftad den 9 april Med ändringar antagna STADGAR LINDY DANCING TEAM Stiftad den 9 april 1990. Med ändringar antagna 2000-03-26. "IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING" Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Rev Georg Blom 1

Rev Georg Blom 1 Stadgar för Stockholms Radioflygklubb, SRFK A028. Klubben är ansluten till Sveriges Modellflygförbund, SMFF. 1 ÄNDAMÅL Stockholms Radioflygklubb som bildades 1961 har som ändamål att stödja och uppmuntra

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR...

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR... STADGAR Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/9 2013. Innehåll STADGAR... 1 Allmänna bestämmelser... 1 Föreningens medlemmar... 2 Årsmöte och extra

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Storebro Royal Cruiser Club

Storebro Royal Cruiser Club Sida 1 av 5 Storebro Royal Cruiser Club - 2016 1 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för ägare av Storebrobåtar och skall tillvarata medlemmarnas intresse för Storebrobåtar och sjöliv samt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB www.sunnebatklubb.com Antagna vid årsmöte den 10/11 1991, samt reviderade vid årsmöten 18/11 1995, 8/11 2003 och 12/11 2011 1 Namn Sunne Båtklubb (SBK) stiftad den 30/9 1991,

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för föreningen Blöjupproret

Stadgar för föreningen Blöjupproret Stadgar för föreningen Blöjupproret Stadgar för den ideella föreningen med hemort i Stockholm. Bildad den 26 mars 2013. Stadgarna antagna 26 mars 2013. Stadgarna reviderade 5 mars 2016. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ ALL STAR CHEER

STADGAR FÖR MALMÖ ALL STAR CHEER (ח) 1 STADGAR FÖR MALMÖ ALL STAR CHEER Stiftad den 13 november, 1997 (ח) 2 1 ÄNDAMÅL Föreningen skall bedriva följande verksamhet: Cheerleading i enlighet med SCF, ICU och ECU regler. Föreningen har som

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Riksförbundet Svensk Jazz (ideell förening) har till syfte att främja förutsättningarna

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

Stadgar. 4 Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Stadgar. 4 Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Stadgar För den ideella föreningen Hultsfred Gymnastikklubb, med hemort i Hultsfredskommun. Föreningen bildades den 1948. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 16/5 2016. Mål och inriktning

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen

STADGAR För den ideella föreningen STADGAR För den ideella föreningen SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET Med hemort/säte i TÄBY KOMMUN, Stockholms län Antagna av kongressen den 29 januari 1967 i Kristinehamn. Med ändringar under kongresserna 1980

Läs mer