Studentorkesterföreningen Snösvänget Årsmöte för verksamhetsåret Årsmöte för Studentorkestern Snösvänget för verksamhetsåret 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentorkesterföreningen Snösvänget Årsmöte för verksamhetsåret 2014 894002-4246. Årsmöte för Studentorkestern Snösvänget för verksamhetsåret 2014"

Transkript

1 Årsmöte för Studentorkestern Snösvänget för verksamhetsåret 2014 Lärarhuset, Umeå universitet, å :00 20:30. Närvarade gjorde medlemmar som var närvarande på onsdagsrepet. 1. Mötet öppnades av avgående ordförande Ellen Ernhill. 2. Val av mötesfunktionärer. Till mötesordförande valdes Ellen Ernhill och till mötessekreterare valdes Maja Johansson. Som justerare valdes Anders Eriksson och Malte Grantén. 3. Årsmötet befanns vara behörigt utlyst. 4. Dagordningen fastställdes/ (med tillägg av val av ny kassör). 5. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes (se bilaga 1). 6. Ekonomisk redovisning upplästes och kommenterades (se bilaga 3). 7. Revisorberättelsen upplästes och förklarades(se bilaga 4). 8. Det beslutades om ansvarsfrihet för avgående styrelsen. 9. Val av ny styrelse: Ordförande: Ellen Ernhill Sekreterare: Malte Grantén PR-ansvarig: Klara Brattgård Ledamot: Niklas Johansson Kassör: Sara Salberg Klubbmästare: Rebecka Assarsson 10. Övriga val: Två revisorer: Lisa Martinsson och Erik Lindström Två revisorssuppleanter: Thomas Sundström och Sebastian Gröhn Två medaljansvariga: Klara Brattgård och Malte Grantén Två stycken till valberedningen: Nicklas Bohman och Emma Lindström Notmask: Malte Grantén Tryckansvarig: Daniela Eriksson Accessansvarig: Nicklas Bohman 11. Medlemmarnas valde kommittégrupp. 12. Genom gång av inskickade motioner(se bilaga 2) Motion om att föreningen upprättar styrdokument som ska finnas tillgängliga på hemsidan- motionen röstades igenom. Motion om att alla föreningens dokument ska sparas i ett öppet filformat, t.ex. PDF.- motionen röstades igenom 13. Medlemsavgiften fastställdes till 80 kr per termin. 14. Övriga frågor: Priset på shååvven har höjts från löjlig 60kr till fjantiga 80kr för att hänga med i tidens pengavärde. Väghyvlaren genomfördes

2 15. Mötet avslutades

3 Bilaga 1. Verksamhetsberättelse Snösvängets årsberättelse verksamhetsåret 2013 Styrelsen bestod av: Ordförande: Ellen Ernhill Kassör: Fredrik Bodén Sekreterare: Jesper Dejby PR-ansvarig: Klara Brattgård Klubbmästare: Daniela Eriksson som efterträddes av Alexander Lindgren Ledamot: Maja Johansson 2013 var året då Snösvänget helt struntade i allt vad röd tråd heter och satte upp Shååvven Censur - den bästa shååvven i mannaminne! Vi fick bl.a. lära oss vad mamma Siv egentligen stoppar i Bullmarksflickornas muskelbyggande palt och en hitrest humorexpert förklarade vad det är som gör Göteborgshumör så skrattretande roligt. Vi marknadsförde shååvven Censur genom ett antal jamspelningar på campus. Det visade sig vara bra PR då shååven blev helt slutsåld. Våra vänner från norr bestående av ett par tappra Luhrarne kom och gästade oss och gav oss en present bestående av en trumpet med fyra ventiler. Snösvänget anlitade YNK Produktion för att spela in Shååvven på film och star audio spelade in ljudet. Det blev väldigt bra resultat på inspelningen och det var världspremiär för den i september. Den 19/4 gick Snösvänget i samlad trupp och tittade på Umespexarna i Kung Arthur. Före föreställningen åt vi middagsbuffé på Balder. Som vanligt var det omöjligt att lista ut vad orkestern var utklädda till. På Valborgsmässoafton genomförde vi en akustisk spelning på Renmarkstorget och fick då låna el från kebabkiosken på torget. Snösvänget blev därmed världens första kebabdrivna orkester! Efteråt firade de som så var hågade Valborg genom att gå på fest hos den ofrivillige värden Anders Eriksson. Årets SUMO var den 3/5 och temat var Masquerade colour edition. Snösvänget stod för musikalisk underhållning under kvällen. Vårt gyckel bestod av både brassensemble och Rage Against the Machine. SOF gick av stapeln 9-12/5 och firade 40-års jubileum. Snösvänget gick med i kortegen under gassande solsken och glam. Aldrig tidigare har kortegen varit så visuell eller Snösvänget så rödbrända. Nytt för i år var att Snösvänget genom Mats Jonsson hyrde två minibussar för transport fram och tillbaka till Linköping. Ett mycket trevligt och lyckat initiativ av Mats. Anders Häggström avgick som kapsyl den 22/5 och efterträddes av Jonatan Vihtari. 8-16/6 var det äntligen dags för TT-13! Snösvänget visade sig vara mer populära än någonsin i Würzburg då vi lyckades boka in 6 spelningar på 3 dagar. Det var även dragkamp bakom kulisserna mellan ett par av spelställena som alla ville ha Snösvänget som musikaliska gäster. Det ordnade sig dock till allas glädje. I år Snösvänget gjorde comeback på Windrad för en spelning. Den glada publiken blev ännu gladare när vi spelade och gav oss mer dricks än vad en genomsnittlig student har att leva på under en månad. Två Lurar följde med till Tyskland och allas våra rockar matchade fint. Anna Hallmén utsågs till årets Erstenmalreisende. I år

4 gick Snösvänget på vinprovning på Bürgerspital och försökte då verka sofistikerade. Det försöket spolierades dock snabbt när guiden (som visade sig vara ett stort Svänget-fan) anklagade oss för att smutta på vinet och glatt fyllde på allas glas så fort hon kom åt. Den 1/9, dagen före terminsstart, var det världspremiär för Shååvven Censur i Hum-huset. Shååvven var ännu bättre än vi mindes, vilket ingen trodde var möjligt. Onsdag 4/9 var det terminsstart och den 5/9 spelade Snösvänget på välkomstmässan. Snösvänget gjorde reklam för Umeå Jazzfestival den 25/10 genom att genomföra tre jamspelningar i MVG-gallerian. Snösvänget visade då den hänförda publiken hur man jammar och åker rulltrappa på en och samma gång. Aldrig någonsin har en fredagseftermiddag i MVG varit så orange och grön som då! 15/10 var det dags för Snösvänget att gå och titta på MESK's uppsättning Dr Jekyll och Mr Hyde där koffeinets faror visades upp. Före föreställningen bröt Svänget ny mark när vi åt middag på Taj Mahal för första gången. Tjejerna ordnade en mycket lyckad fest den 23/10 med temat Skog. Plupp hade åkt ner från kalfjället för en stordstadsweekend och tittade förbi på festen och passade då på att vinna pris för bästa utklädnad. Snösvänget genomförde en bejublad lunchkonsert 12/12 och såg till att en orange julstämning inföll hos alla de som kom och lyssnade på oss. För andra året i rad var Snösvänget med i Umeå Studentradio för Musikhjälpen. 15/12 spelade vi i glashuset på Rådhustorget och gladde både programledare, radiolyssnare och förbipasserande. Den 19/1 höll Sparketten uppstartsmöte för intresserade. Nytt för i år har även varit att Snösvänget har haft ett till rep på söndagar där de som känt sig hågade har samlats för att jamma. Vi har även hållit hårt i den nyfunna traditionen att gå till RÖTT efter onsdagsrepen. Ellen Ernhill Ordförande 2013

5 Bilaga 2. Inkomna motioner Publicera föreningens dokument i öppna filformat Som orkester- (och komp-)medlem vill man utan besvär kunna läsa protokoll och andra dokument från föreningen överallt: på sin Windows-, Linux- eller Mac-dator, eller sin mer eller mindre smarta telefon. För att det ska var så enkelt och billigt som möjligt är det bra om föreningen publicerar dokument i öppna filformat som t.ex. PDF, RTF eller HTML. Dessa format har gratis visningsprogram till bl a Windows, Mac, Linux, Iphones och Android-telefoner. De är också mer framtidssäkra än DOC och DOCX som skapas av MS Word, vilket hjälper föreningen att bevara sin historia. I dagsläget skiljer det från fall till fall huruvida dokument publiceras i ett öppet format eller inte. Oftast är originalversionen i DOC- eller DOCX-format, ibland med en kopia i PDF. Därför föreslår vi att att styrelsen och kommittéerna i framtiden vid publicering av dokument framför allt mötesprotokoll från styrelse-, höst- och årsmöten gör tillgänglig en version i öppet filformat som t ex PDF; [om motionen om styrdokument antagits] paragrafen Filformat adderas till Snösvängets styrdokument, med ovanstående innebörd. Sebastian Gröhn Nicklas Bohman

6 Styrdokument för föreningens verksamhet. I studentföreningar är det en stor omsättning av medlemmar. Nya studenter börjar och gamla studenter slutar. För att kunskap och erfarenhet inte skall försvinna med gamla medlemmar är dokumentation viktig. Styrelsen har redan börjat skriva testamenten, men även t.ex. kommittéernas arbete bör dokumenteras. Därför vill vi införa styrdokument för hur föreningens verksamhet bedrivs. Det skulle ta upp konkreta procedurer och andra praktiska aspekter av vår verksamhet som föreningens stadgar inte behandlar, och inte heller ska behandla. Vi föreslår - att styrelsen samlar alla dokument som rör vår verksamhet och sammanställer dessa till ett dokument: Studentorkesterföreningen Snösvängets styrdokument; - att styrdokumentet finns tillgängligt på hemsidan på samma sätt som stadgarna. Sebastian Gröhn Nicklas Bohman

7 Bilaga 3. Ekonomisk redovisning Poster Inkomster Utgifter Netto Övrigt Tyskland Spelningar Shååvven Spelningar Övriga SOF/STORK Medlemsavg 2013VT/HT Fester 0 SUMO Vindeln 2013VT/HT Tjej/killfest 2013VT/HT Shååvvenfest Dryck Bidrag PR Löpande 0 Övrigt IT Bank Inköp Reparationer Summa Balans: Bankgiro Kontanter 5329 Summa

8 Bilaga 4. Revisorsberättelse Revisionsberättelse för Snösvänget för verksamhetsåret 2013 Vi har granskat studentorkestern Snösvängets styrelses handlingar samt ekonomiska redovisning för verksamhetsåret Det är styrelsen som har ansvar för föreningens förvaltning och bokföring. Vårt ansvar som revisorer är att uttala oss om styrelsens förvaltning och bokföring på grundval av vår revision. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen har handlat i strid mot föreningens stadgar. Den ekonomiska redovisningen har skett mellan och Vi rekommenderar att kommande styrelser även fortsättningsvis redovisar nästkommande verksamhetsår mellan första februari och sista januari för att kunna göra jämförelser mellan år. Vi kan konstatera att föreningen under verksamhetsåret uppvisar en ekonomisk positiv balans på SEK och att ekonomin är välskött. Den positiva ekonomiska balansen kan anses vara något för stor då studentorkestern Snösvänget är en ideell förening utan vinstdrivande syfte. Vi rekommenderar att detta tas i beaktande under nästkommande verksamhetsår. I övrigt är vår enda anmärkning att vi hade önskat att se en mer detaljerad redovisning för årets Tysklandsresa, eftersom årets redovisning inte innehåller separat redovisning för utgifter för mat och liknande respektive intäkter för spelningar under turnén. Med det sagt kan vi konstatera att styrelsen i enlighet med vår bedömning inte har handlat i strid mot föreningens stadgar. Vi tillstyrker därmed att årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Lisa Martinsson revisor revisor Sebastian Gröhn, Umeå Umeå

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23. Protokollstext: Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger

Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23. Protokollstext: Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23 Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger Från styrelsen: Jonas Nordlander Lina Weingård Linus Lindgern Robin Hallberg Isak Tegmark Micke

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Mötesprotokoll för Sverok Jönköping Kronobergs Årsmöte den 3 mars 2013

Mötesprotokoll för Sverok Jönköping Kronobergs Årsmöte den 3 mars 2013 J Ö N KÖ P - I N G S V E - R K RO N O B E R G O K - Mötesprotokoll för Sverok Jönköping Kronobergs Årsmöte den 3 mars 2013 1. Mötets öppnande. Tomas Skoglund öppnade mötet. 2. Fastställande av röstlängd.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer