Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons EN TEMATIDNING OM AKTIEHANDELSPLATSEN NYA MARKNADEN MARS 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons EN TEMATIDNING OM AKTIEHANDELSPLATSEN NYA MARKNADEN MARS 2005"

Transkript

1 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons Nya Marknaden EN TEMATIDNING OM AKTIEHANDELSPLATSEN NYA MARKNADEN MARS 2005 Unga Aktiesparare verkar för att fler ska få koll på privatekonomin Idag finns inga obligatoriska moment i skolplanen för grundoch gymnasieskola som behandlar ämnet privatekonomi. Förbundet Unga Aktiesparare vill införa privatekonomi på skolschemat, eftersom de tycker att det är ett viktigt ämne lika viktigt som geografi och språk. Sid 6 Sponsorn är någon för noterade bolag att hålla i handen Alla noterade bolag på Nya Marknaden har en sponsor. Sponsorn ansvarar, enligt avtal med Stockholmsbörsen, för att bolaget uppfyller kraven för att handlas på listan. Remium Securities är en av de cirka tio sponsorerna och är marknadsledande vad det gäller sponsoravtal på Nya Marknaden. Sid 8 Likviditetsgaranti ger ökad handel Allt fler bolag väljer att arbeta med så kallade likviditetsgaranter, eller market makers som det också kallas, för att förbättra likviditeten i handeln med bolagets aktier på börsen. Likviditeten i aktien främjas av en fondkommission eller bank som agerar likviditetsgarant för bolagets räkning. Sid 9 Nya Marknaden handel med onoterade papper i Stockholmsbörsens system Nya Marknaden. som startade 1998, är ett samlingsnamn för Stockholmsbörsens medlemmars handel i onoterade papper. En del av Stockholmsbörsens handelssystem hyrs nämligen ut till medlemmar så kallade sponsorer. Sid 4-5 Nordea ny sponsor Nordea Corporate Finance har efter diskussioner med en rad företag inom olika branscher helt nyligen gått in som sponsor på Nya Marknaden. Sid 3 A K T I E B R E WORLDWIDE BRAND MANAGEMENT HO Ö R N B O kronor 5 kr iljoner kronor och i Erik Penser sponsor på Nya Marknaden Inte mindre än sex bolag på Nya Marknaden har i dag Erik Penser Fondkommission AB som sin sponsor. Sid 9 Detta är bolagen på Nya Marknaden Sid 11 Rätt rådgivare avgörande för lyckad notering På Mangold Fondkommission menar man att en framgångsrik notering ställer höga krav på bolagets finansiella rådgivare samt den sponsor som bolaget måste utse. Sid 10 ANNONS ANNONS Hur kommunicerar ditt företag med marknaden? Allt fler söker information via nya kanaler Information på marknadens villkor telnr epost hemsida MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MARS 2005

2 2 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons Välkommen till Nya Marknaden En del av Stockholmsbörsens handelssystem kallas Nya Marknaden och hyrs ut till börsmedlemmar, eller sponsorer som de kallas. Handeln sker, precis som för A- och O-listan, genom SAXESS, och kurser, volymer och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som de vanliga börsaktierna. Den stora skillnaden mellan aktierna på Nya Marknaden och andra listor är att de juridiskt sett är onoterade. I praktiken innebär detta att kraven på informationsgivning är lägre än för de bolag som är noterade på Stockholmsbörsen, men ett avtal med någon av sponsorerna om att följa vissa regler måste skrivas. En annan skillnad mellan Nya Marknaden och andra listor är att huvuddelen av bolagen på Nya Marknaden har privatpersoner som ägare. Jämförelsevis är institutionernas ägandeandel låg. Idag finns 31 bolag på listan. Det är fler än någonsin förut. Gemensamt för dem är att nästan alla är mindre och relativt nystartade. Men de är på väg upp. Sedan start har många bolag klivit över till O-listan. Det talas om att trycket på Nya Marknaden ökar. Allt fler bolag hör av sig till sponsorerna för att få hjälp med introduktion. Och plats finns. Enligt Stockholmsbörsen är kapaciteten mångdubbel. Mer om vilka bolagen på listan är, hur en introduktion går till, vad som krävs för att få ut ett bolags aktier i handeln och hur sponsorerna arbetar kan du läsa i den här tidningen. Du kan också besöka Nya Marknadens hemsida: Trevlig läsning! Redaktionen på Mediaplanet. Innehåll S.03 Information nyckel till lyckad notering S.03 Nordea ny sponsor på Nya Marknaden S.04 Nya Marknaden handel med onoterade papper i Stockholmsbörsens system S.05 Så skapar du mervärde av börsnoteringen S.06 Unga Aktiesparare verkar för att fler ska få koll på privatekonomin S.07 Netrevelation har löst Taxikvittoproblematiken! S.08 Sponsorn är någon att hålla i handen S.09 Likviditetsgaranti ger ökad handel S.09 Erik Penser Fondkommission sponsor på Nya Marknaden S.10 Rätt rådgivare avgörande för lyckad notering S.10 Lappland Goldminers allt närmare målet S.11 Bolagsguiden Detta är bolagen på Nya Marknaden! S.13 Jonas Birgersson på Nya Marknaden S.14 Noterat Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus NYA MARKNADEN EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare: Oscar Stern, Redaktion: Petter Renhuldt och Helena Schiller Grafisk form: Andreas Lundin Repro: Ordbild, Tryck: Svenska Tryckcentralen AB För info. om bilagor i dags- och kvällspress: Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri mars 2005 Tyck till om våra tidningar: Svensk och internationell affärsjuridik med särskild inriktning på corporate finance, immaterialrätt & IT-rätt samt skiljemanna- & processrätt Box Stockholm Besöksadress: Nybrokajen 15 Telefon: Telefax:

3 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons 3 Information nyckel till lyckad notering Jacob Nyberg har arbetat med börsinformation sedan 80-talet och är idag VD för Taurus Kommunikation, specialiserade på Investor Relations. En notering på Nya Marknaden kan ge många fördelar. Handeln fungerar väl, tillgången till riskkapital är god och det är en kvalitetsstämpel för den som klarar informationskraven. Av de mindre marknadsplatserna ger nog Nya Marknaden bolaget den bästa kvalitetsstämpeln, säger Jacob Nyberg som driver Taurus Kommunikation. Företag som siktar på en notering på Nya Marknaden bör vara väl förberedda. God information är en nyckel till framgång och kan vara värdefull i sig. Ett gyllene tillfälle att stärka förtroendet och sprida kunskapen om företaget, säger informationskonsulten Jacob Nyberg. stor omställning. Inför en notering måste man skapa full genomlysning. Det är viktigt med en öppen diskussion och ett ifrågasättande i det interna förberedelsearbetet. Det gäller att börja i tid, och i rätt ända. Vi beskriver det med Taurus IR-trappa, där informationsarbetet byggs upp steg för steg, säger Jacob Nyberg. kunden ska bli nöjd. På Nya Marknaden står privatpersoner för en stor del av handeln och media har därför en särskilt stor betydelse, menar Jacob Nyberg och avslutar; Underskatta inte medias roll i marknadsarbetet. Media granskar kritiskt och det är viktigt att det finns tid att räta ut eventuella frågetecken. Taurus IR trappa I Taurus IR-trappa skapas förtroende på aktiemarknaden i tre steg: 1.Skapa en effektiv organisation för att följa informationskraven i regelverket 2.Skapa maximal öppenhet och anpassa informationen efter marknadens önskemål. 3.Positionera bolaget och kommunicera aktivt för att nå finansiella och affärsmässiga mål. Informationskraven liknar Stockholmsbörsens, och sponsorsystemet innebär en extra kvalitetsgaranti. En notering kan innebära en Riskkapital finns, men för att nå det bör man göra en grundlig marknadsanalys. Som vid all försäljning måste ambitionen vara att Nordea ny sponsor på Nya Marknaden Börsintroduktioner har av olika skäl varit en bristvara på Stockholmsbörsen en längre tid. Nordea Corporate Finance har efter diskussioner med en rad företag inom olika branscher helt nyligen gått in som sponsor på Nya Marknaden. Vi för i dag samtal med ett par företag med långt gångna noteringsplaner, säger LARS LINDBERG, ansvarig för Nordea Corporate Finance i Sverige. Många aktörer ser Nya Marknaden som första steget till en framtida notering på Stockholmsbörsen. Val av marknadsplats beror ju också på vad man vill åstadkomma med en notering. Syftet kan mycket väl uppnås med aktiehandel på Nya Marknaden. Framgångsrik rådgivare Att Nordea Corporate Finance under de senaste åren etablerat sig som en av de större rådgivarna inom corporate finance i Sverige är knappast någon hemlighet. Nordea Corporate Finance har bland annat varit involverade i de två nyemissioner som Boliden genomförde förra året. Man var också rådgivare till Tele 2 i deras publika bud på Song Networks samt till Stora Enso och Korsnäs vid avyttringen av deras totala skogsinnehav till nybildade Bergvik. Nordea medverkade också som rådgivare till riskkapitalbolaget Triton vid försäljningen av Elitfönster till Ratos. Och nu har Nordea Corporate Finance även tagit klivet in som aktiv sponsor på Nya Marknaden. En annan fördel för lite mindre bolag är det förenklade noteringsförfarandet, vilket innebär lägre kostnader. Dessutom sker aktiehandeln via det etablerade handelssystemet SAXESS på Stockholmsbörsen, säger THOMAS WESTIN, Associate Director på Nordea Corporate Finance och med ett förflutet på Stockholmsbörsen. Addera till dessa fördelar att även institutionella investerare kan investera i bolag på Nya Marknaden, så utgör den ett realistiskt alternativ till O-listan för mindre bolag med börsplaner. One-Stop-Shop Med Nordea, ledande finanskoncern i Norden och Östersjöregionen, i ryggen kan Nordea Corporate Finance erbjuda företagen helhetslösningar, d v s finansiell rådgivning i kombination med attraktiva upplägg.

4 4 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons Minskat innehav av aktier hos befolkningen 80 procent av den vuxna befolkningen i Sverige är aktieägare, enligt 2004 års Temo-undersökning. Jämfört med året innan har aktieägandet minskat med fyra procent. Det vanligaste ägandet är del i aktiefond genom PPM-valet. På andra plats kommer ägande av del i annan aktiefond, och på tredje ägande av aktier i börsnoterade företag. handel med onoterade papper i Stockholmsbörsens system Nya Marknaden KÄLLA: AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2004 Män äger oftare aktier Män äger i högre utsträckning aktier jämfört med kvinnor. Som störst är aktieägandet i åldrarna 30 till 59 år. Män anser sig också ha större kännedom än kvinnor. 20 procent av männen säger sig ha mycket bra kännedom jämfört med sju procent av kvinnorna, enligt 2004 års Temo-undersökning. KÄLLA: AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2004 Nya Marknaden är inte ett företag. Det finns ingen som är chef för listan. Nya Marknaden är i stället ett samlingsnamn för Stockholmsbörsens medlemmars handel i onoterade papper. En del av Stockholmsbörsens handelssystem hyrs nämligen ut till medlemmar så kallade sponsorer. Nya Marknaden startades Upprinnelsen var den omfattande handel som förekom på bankers och fondkommissionärers tavlor, baserad på telefonmäkling. Man försökte skriva ned var man hade köp- och säljintresse, men inga siffror blev någonsin visuella för köparen. Systemet var minst sagt opraktiskt för alla inblandade. Genom att istället lyfta in bolagen i börsens system blev kurserna transparenta; både köpare och säljare kunde ta del av all information. Idag fungerar handeln på Nya Marknaden precis på samma vis som den vanliga börshandeln, det vill säga att pappren handlas genom SAXESS. Dock är aktierna på Nya Marknaden juridiskt sett onoterade. Ofta mindre bolag på listan Torsten Örtengren, chef för notering och bolagsövervakning på Stockholmsbörsen, förklarar vilken typ av bolag som ligger på Nya Marknaden: Bolagen som handlas är många gånger mindre, och de har ofta inte så lång historik. Och är man mindre kanske man inte har den kapacitet för informationsgivning som krävs på Stockolmsbörsen. Vi tycker att Nya Marknaden är en bra förberedelse för att bli noterad på riktigt. Genom åren har väldigt många bolag tagit steget från Nya Marknaden till Stockholmsbörsen. Sponsorerna är banker och fondkommissionärer Sponsorerna är banker och fondkommissionärer som är börsmedlemmar. Torsten Örtengrens uppgift är bland annat att övervaka dessa och se till att de uppfyller kraven i avtalet som sponsorer. Det åligger börsmedlemmarna att ansvara för att bolagen sköter sin informationsgivning. Incitamentet för att fungera som sponsor är att en kundrelation etableras, berättar Torsten Örtengren. Sponsorn får en bra inblick i bolaget, och när det behövs rådgivning, analyser, nyemission och liknande ligger det nära till hands att sponsorn får dessa uppdrag. En del sponsorer låter bolagen binda upp sig till dem för att de ska få göra nästa kapitalanskaffning. Och det är här bankerna och fondkommissionärerna kan tjäna pengar. Bolagen på listan: addvise Bringwell International Connecta Dacke Group Digital Illusion Effnet Ecovision Emitor FlyMe FormPipe Software ITAB Shop Concept Impact Coatings InWarehouse JLT Mobile Computers Labs2 Group Lappland Goldminers Luvit MediTeam Dental Morphic Technologies Netrevelation Netwise Powerit Sagax Skåne-möllan Smarteq Tanganyika Oil Company Tethys Oil Tornet Uniflex WBM West Siberian Börsen har ingen relation till bolagen på listan De bolag som är noterade på A- och O-listan skriver på ett noteringsavtal med börsen om att följa vissa regler. Bolagen på Nya Marknaden skriver istället på ett avtal med en sponsor, som i sin tur först skrivit avtal med börsen om att agera som sponsor. Detta innebär alltså att börsen egentligen inte har någon relation till Nya Marknadens bolag. Men handeln följs genom Stockholmsbörsens övervakningssystem, och skulle något exceptionellt inträffa så kontaktas börsmedlemmen. Ett bolag som vill bli noterat på Nya Marknaden skaffar sig först en sponsor.

5 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons 5 Sponsorerna är banker och fondkommissionärer som är börsmedlemmar. Torsten Örtengrens uppgift är bland annat att övervaka dessa och se till att de uppfyller kraven i avtalet som sponsorer. Valet av sponsor fungerar precis som när man köper kläder eller något annat; man shoppar. De flesta gör en upphandling och avstämningar med ett par, tre sponsorer. Prisbilden kan skilja sig beroende på vad det är de säljer. En del säljer bara sponsorskap medan andra säljer ett helt paket. Man kanske säger från början att man får rätt att göra en eventuell framtida börsnotering på Stockholmsbörsen och talar om hur mycket pengar man ska få för det. I sådant fall kanske man inte tar något betalt alls från början, förklarar Torsten Örtengren. Introduktionen kan gå snabbt Sedan skriver bolaget ett avtal med sponsorn om att följa de regler som finns för Nya Marknaden. Inga lagkrav på noteringsprospekt finns, men enligt avtalet ska någon form av presentation läggas fram. Dock registreras inte denna hos Finansinspektionen. Sponsorn sköter spridningen eller nyemissionen av aktien så att det ska gå att handla. Introduktionen kan gå oerhört fort. Har man förberett ett prospekt kan det vara klart på någon vecka. Det hela beror mycket på hur pass noggrann sponsorn är i sin granskning, och i sitt övervägande av huruvida de vill fungera som sponsor för bolaget. Man tar ju trots allt på sig en risk. Just nu finns 31 bolag på listan Det har aldrig varit så många sedan starten. Och det finns kapacitet för många fler, säger Torsten Örtengren. CAROLINE EDGREN Så skapar du mervärde av börsnoteringen När jag frågar företag varför de noterat sig på börsen brukar jag få två intressanta svar vid sidan om själva handeln. Dessa är publicitet och trovärdighet, ändå tar inte alla bolag vara på möjligheten fullt ut. Allra minst företag som betraktar information som en kostnad istället för en investering och en möjlighet att marknadsföra bolaget. Framgångsrika företag formulerar tydligt sitt budskap i varje kontakt med marknaden. Här räcker det inte att följa börskontraktet för att tillfredställa marknadens behov, förväntningarna sträcker sig långt längre än så. Min erfarenhet är att framgångsrika företag i samband med varje rapport även kommunicerar ett ickefinansiellt budskap som ökar förståelsen för verksamheten. Effektiv kommunikation sker på mottagarens villkor och nuförtiden spelar webben en allt viktigare roll. Det är ingen slump att webben har blivit den viktigaste informationskällan för professionella investerare, aktieägare och journalister. Innehållet måste vara pedagogiskt, lättöverskådligt och uppdaterat. För att företag ska få ut mervärdet av börsnoteringen behöver de få ut budskapet och aktivt använda sig av de kanaler som tillfredställer marknadens behov. THOMAS LINDGREN, VD BEQUOTED Etik och moral är inte till salu. Däremot kan det skapa goda affärer Goda råd för goda affärer. Från hundra jurister i Stockholm, Göteborg och Malmö.

6 6 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons Unga Aktiesparare verkar för att fler ska få koll på privatekonomin Våra medlemmar är personer som inte nöjer sig med det lilla de lär sig om aktier och privatekonomi i skolan, säger Unga atktiesparares Vd, Theresa Thustrup Den senaste årliga Temo-undersökningen, på uppdrag av Aktiefrämjandet, visar att kunskapen om privatekonomiska frågor är mycket låg hos ungdomar. Nära 75 procent av unga i åldern 16 till 29 anser att de i ingen eller i liten utsträckning fått information via skolan om hur ägande, köp och försäljning av aktier och fondandelar fungerar. Förklaringen är att det inte finns obligatoriska moment i skolplanen för grundoch gymnasieskola som behandlar ämnet privatekonomi. Förbundet Unga Aktiesparare vill införa privatekonomi på skolschemat, eftersom de tycker att det är ett viktigt ämne lika viktigt som geografi och språk. Det berättar Theresa Thustrup Unga Aktiesparares VD sedan förra året. Vi tycker att siffrorna i den här Temoundersökningen är alarmerande, och försöker göra allt vi kan för att bättra på detta. Men vi klarar det inte ensamma, utan vill att politikerna också inser vidden av problemet, säger hon. Theresa Thustrup tror att ju bättre informerad man är om företag, konjunktur och aktiemarknadens sätt att fungera, desto bättre är chanserna att göra lyckade aktieaffärer. Eftersom till och med våra pensioner idag påverkas av våra egna beslut är det bra om besluten är grundade på kunskap. varje år. Det gör vi för att väcka intresse för aktiemarknad och näringsliv tidigt hos ungdomar. Aktier har historiskt sett alltid gått upp på lång sikt, därför är det bra om man börjar tidigt. De 30 lokalavdelningarna runt om i Sverige anordnar ungefär 300 utbildningar och träffar varje år. Till dessa bjuds företag och intressanta personer från näringslivet in. Vi vill att våra medlemmar ska få möta företagen och bilda sig en egen uppfattning om hur de är både som arbetsgivare och som aktiebolag. Dessutom samarbetar vi ofta med universitet och högskolor, och ställer även ut på mässor och föreläser på skolor och universitet. Smarteqs affärsidé är att utveckla accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Verksamheten är fokuserad på produkter för OEM-marknaden med särskild fokus på direktleveranser till fordonstillverkare och eftermarknaden. Företaget har egna resurser för produktutveckling, inköp samt försäljning. All produktion och logistikhantering är outsourcad till underleverantörer. Smarteq utvecklar produkter inom två huvudområden: handsfree och antennsystem. Företaget är idag tekniskt världsledande på inbyggda fordonsantenner för mobiltelefoni. Inom produkt-området handsfree är Smarteq en av Europas ledande aktörer. Smarteq verkar på en marknad med underliggande långsiktig tillväxt. Marknaden drivs av en kombination av den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni och fordonsindustrins behov av teknik för att möjliggöra alltmer avancerad kommunikation till och från fordon. Smarteq har delat upp sin marknad i två affärssegment OEM-marknaden och eftermarknaden. Denna uppdelning är kunddriven och gjord med tanke på att olika kundgrupper har olika krav vad gäller affärsrelationer och produktutveckling. En huvudstrategi är att öka OEM-marknadens andel av de totala intäkterna. Kunderna på OEM-marknaden utgörs av fordons- och mobiltelefon-tillverkare och på eftermarknaden av telekom-distributörer och mobiltelefon-operatörer. Smarteqs vision är att på sikt bli ledande på accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Smarteq Wireless AB Box Enebyberg Tel Fax Av unga för unga Unga Aktiesparare drivs för ungdomar av ungdomar, och har som syfte att medlemmarna ska få bästa möjliga förutsättningar att fatta beslut rörande den privatekonomiska framtiden, genom att spara i aktier, fonder och optioner på ett framgångsrikt sätt. Unga Aktiesparare driver två stora projekt i gymnasieskolorna, Fadderprojektet och Stock Venture, där vi utbildar tusentals elever Alla under 29 är välkomna Den som är under 29 år är välkommen att bli medlem i Unga Aktiesparare. Men vilka är det då som väljer att söka medlemskap? Våra medlemmar är personer som inte nöjer sig med det lilla de lär sig om aktier och privatekonomi i skolan. De har förmodligen inte samma tillit till aktörerna på marknaden Vi vill att våra medlemmar ska få möta företagen och bilda sig en egen uppfattning om hur de är både som arbetsgivare och som aktiebolag. efter alla skandaler, utan de vill kunna fatta sina egna beslut och själva kunna sköta sin ekonomi. Sedan tror jag att de tycker att det är kul att skapa sig ett nätverk med likasinnade som de kan bolla tankar och idéer med. Många som blir medlemmar har själva känt av hur kul det är att hålla på med aktier och vill lära sig mer, avslutar Theresa Thustrup. CAROLINE EDGREN

7 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons 7 Netrevelation har löst "Taxikvittoproblematiken"! Netrevelations affärsystem för logistik Netsys har sedan det introducerades skapat helt nya möjligheter för företagens taxiresor. Ökad service, lägre kostnader och inga taxikvitton att hålla reda på är några av möjligheterna. Netsys är framtaget för att ge kunderna en ny helhetslösning för deras taxiresor. På köpet får de även lägre kostnader. Det var två viktiga anledningar till att bland annat TeliaSonera valde Netsys, säger Roger Blomquist, VD på Netrevelation. Bakom Netsys står bolaget Netrevelation som sedan år 2000 är noterat på Nya Marknaden. Netsys är ett affärssystem specialiserat på transportlogistik där taxi ingår som en del. Netrevelation tar inte betalt för att få tillgång till Netsys. Intäktsmodellen är transaktionsbaserad, de får betalt när systemet levererar enligt bokning. Det som skiljer Netsys från ett vanligt bokningssystem är helhetslösningen. Företag och organisationer kan boka, åka och betala inom ett och samma affärssystem. Netsys samlar in all data. Sedan skapas produkter där bland annat anslutande taxi kan ingå i samma bokning. Om exempelvis tåget är försenat justerar Netsys taxins ankomst automatiskt. Netys är framtaget för att ge kunderna bättre service. På köpet får de dessutom lägre transport- och administrativa kostnader. Utgångspunkten är att det är företaget och inte de anställda som bestämmer vilken resepolicy som ska gälla. Till exempel kan ett företag bestämma vilka taxibolag som de anställda ska åka med och om man ska lägga in miljökrav. Och genom samplanering kan företagen sänka sina kostnader ytterligare. Det vi vinner mest på är att Netrevelation samplanerar de resor som går att samplanera efter givna kriterier. Vi har möjligheten att sätta flera personer i varje bil om vi har minst en gemensam adress. Vi behöver inte känna till detta, det sköter Net-revelations system om, säger Lars M Johansson, Travel manager på TeliaSonera Sverige. Netsys är resultatet av 10 års utveckling. Netrevelation värderar den svenska marknaden till drygt 1 miljard kronor. Under 2004 omsatte bolaget nästan 80 miljoner kronor och värderas idag, räknat på förra årets omsättning bara till ett P/S-tal på ca 1. Kunderna får för första gången tillgång till en helhetslösning för sitt taxiresande över hela landet med helt nya möjligheter. Detta kombinerat med att de sparar pengar gör att vi nu ska öka fokus på försäljningen från vår sida och att vi ser mycket positivt på framtiden, säger Roger Blomquist. Netrevelation Netrevelation är ett affärssystemföretag som har specialiserat sig på lösningar inom tre logistikområden: 1. Integration av taxi med tåg, buss och flyg. 2. Ny lösning för taxiresor i tjänsten. 3. Kompletta lösningar för e-handelslogistik. Revision Skatt Finans för dynamiska företag

8 8 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons Sponsorn är någon att hålla i handen Alla listade bolag på Nya Marknaden har en sponsor. Sponsorn ansvarar, enligt avtal med Stockholmsbörsen, för att bolaget uppfyller kraven för att handlas på listan. Remium Securities är en av de cirka tio sponsorerna. Pål Hodann, chef för Corporate Finance på Remium Remium Securities beskriver sig själva som en liten, engagerad och entreprenöriell fondkommissionär som specialiserat sig på små och medelstora börsbolag. De är marknadsledande vad det gäller sponsoravtal på Nya Marknaden, och har ett stort nätverk av investerare. Ett bolag som kontaktar Remium om introduktion och får grönt för att genomföra processen kan räkna med att det tar tre till fyra månader från start till mål. Tiden varierar något, beroende på hur långt bolaget kommit innan processen drar igång. Först och främst gör Remium en så kallade due diligence, en finansiell och legal granskning av bolaget. Parallellt med detta tas ett prospekt fram. Därefter är det dags för investerarträffar med syfte att attrahera potentiella investerare. En förbindelse avseende handel och ett registreringsbevis från PRV skickas slutligen in till Nya Marknaden, och Remium ansöker om anslutning av fondpapper på Nya Marknaden i egenskap av sponsor. Pål Hodann är chef för Corporate Finance på Remium: Vilka bolag vänder sig till er? Det är bolag som sett fördelen med att ligga på listan; antingen för att de behöver kapital, för att de vill använda aktien i förvärvandet av andra bolag, eller för att de vill bli mer publika i kundrelationer utomlands och på hemmaplan. Bolagen upplever det som mycket positivt att kunna visa upp en aktie och färska kvartalsrapporter. Det ger det hela en viss kvalitetsstämpel. De bolag som vill in på Nya Marknaden har oftast en omsättning på mellan 100 och 500 miljoner kronor. De är lönsamma och har tänkt igenom anledningarna Bolagen upplever det som mycket positivt att kunna visa upp en noterad aktie och färska kvartalsrapporter, säger Pål Hodann, Remium till att introduceras och är säkra på att de vägs upp mot kostnaderna. En introduktion från ax till limpa, inklusive allt, kostar ju faktiskt från en upp till fem miljoner kronor. Men då inkluderar det revisorer, jurister, finansiella rådgivare, prospekt och VPC-registrering. Vad är fördelen med att ha en sponsor? Många mindre bolag har begränsade resurser vad gäller aktiemarknaden. En duktig sponsor är därför ett utmärkt bollplank i frågor rörande till exempel bolagsförvärv, hur incitamentsprogram fungerar eller hur en nyemission genomförs på bäst sätt. Det är något som vi på Remium anser ingår inom ramen för vår sponsorroll. Det är förstås bra för många bolag att ha någon att ringa utan att det kostar något extra; det skulle säkert många bolag på O-listan också behöva. Våra kunder vet vart de ska vända sig och vi ger dem ett kontinuerligt stöd. Händer det att ni tackar nej till bolag som vill bli introducerade? Ja, det händer ganska ofta att vi tycker att ett bolag inte är börsfäigt det kanske är för litet, saknar ordning och reda. Eller så känns det helt enkelt inte som ett sunt bolag. Man ska komma ihåg att det här med att introduceras ställer höga krav på bolaget vad det gäller rapportering och ekonomiska affärssystem. Man måste veta att de siffror som kommer fram är korrekta, och man måste ha bra ordning och reda, annars är det bättre att man väntar. Hur stort är trycket? Vi tror att antalet bolag på Nya Marknaden kommer att öka. Remium får just nu ungefär en förfrågan i veckan, vilken är en ökning jämfört med tidigare. Många bolag ser det som ett spännande alternativ att introduceras, men att O-listan känns alldeles för betungande administrativt. En O-listenotering är också en betydligt dyrare process som tar mer kraft. Nya Marknaden är ett bra första steg att ta så att man får känna på hur det är att vara listad. CAROLINE EDGREN Sponsorerna: Enskilda Securities AB Sponsor för: Fastighets AB Tornet Uniflex AB Erik Penser Fondkommission AB Sponsor för: addvise Inredning Skyddsvent. AB Skåne-möllan AB Morphic Technologies AB Impact Coatings AB Worldwide Brand Management Holding AB Smarteq AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Sponsor for: JLT Mobile Computers AB Labs2 Group AB Luvit AB Tanganyika Oil Company Ltd. Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB Kaupthing Bank Sverige Sponsor för: Contacts for Digital Illusions CE AB Tethys Oil AB Ecovision AB Nordea Bank AB För- och nackdelar med en börsnotering Fördelar: Ökad möjlighet till förvärv genom betalning med egna aktier Bättre tillgång till kapitalmarknaden Ökad uppmärksamhet från media, kunder och investerare Bolagets renommé och status höjs i regel i olika affärsförbindelser Lättare att attrahera ny personal och eventuellt även nya kunder Förbättrade exit-möjligheter för nuvarande ägare Kapitalandel i allmän ägo Antal aktieägare Börspost Insiderrapportering Noteringskostnad Löpande avgift per år Nackdelar: Tidskrävande process för företaget. Flyttar fokus från rörelsen under en period Risk för att kostnaderna inte vägs upp av de fördelar en notering ger Bolaget blir mer offentligt och får svårare att undanhålla affärskritisk information för eventuella konkurrenter eller kunder Jämförelse av kraven på de olika listorna Nya Marknaden O-listan Aktietorget NGM Equity 10 % 25 % 33 % 10 % kr Ca kr kr kr Genom sponsor och på hemsida Finansinspektionen Finansinspektionen Finansinspektionen kr kr kr ca kr kr kr kr Nordnet Securities Bank AB Sponsor för: Emitor Holding AB Lappland Goldminers AB Powerit AB FormPipe Software AB Remium AB Sponsor för: Fly Me Europe AB Effnet Holding AB AB Sagax Inwarehouse AB ITAB Shop Concept AB MediTeam Dental AB Connecta AB Netrevelation Holding AB Netwise AB West Siberian Resources Ltd Bringwell International AB Dacke Group Nordic AB

Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons. Fritt fram för de entreprenörsledda, växande företagen! Sid.

Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons. Fritt fram för de entreprenörsledda, växande företagen! Sid. Annons Hela denna tematidning är en bilaga om AktieTorget från Mediaplanet Annons A KTIET ORGET OM AKTIEHANDELSPLATSEN AKTIETORGET DECEMBER 2004 Så går en introduktion till En introduktion på AktieTorget

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

6TIPS ÖKA INTRESSET FÖR DITT BOLAG BÖRSINTRODUKTION

6TIPS ÖKA INTRESSET FÖR DITT BOLAG BÖRSINTRODUKTION ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 BÖRSINTRODUKTION 6TIPS ÖKA INTRESSET FOTO: ARKIV TALARFORUM FÖR DITT

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 7 APRIL 2005 Framförhållning genererar

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET INTERNET NR 1 JANUARI 2003 FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET Vitsen med Internet - Det finns olika mognadsstadier för hur ett företag använder Internet. Vi kan se

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEASING 4TIPS FRIHET & FLEXIBILITET FOTO: YNNOR UTAN ATT BINDA KAPITAL

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen smarta placeringar april 2010 Jacob Palmstierna - en banklegendars många öden Vilka fonder är hetast? experterna svarar Investera i fastigheter krisen ger nya möjligheter Guld - den universella urvalutan

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

EKONOMI FÖR FÖRETAGARE

EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE DIN GUIDE TILL EKONOMI OCH BÄTTRE MÖJLIGHETER * +37% har Sveriges industriproduktion ökat de sista 10 åren. * 2490

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer