Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons EN TEMATIDNING OM AKTIEHANDELSPLATSEN NYA MARKNADEN MARS 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons EN TEMATIDNING OM AKTIEHANDELSPLATSEN NYA MARKNADEN MARS 2005"

Transkript

1 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons Nya Marknaden EN TEMATIDNING OM AKTIEHANDELSPLATSEN NYA MARKNADEN MARS 2005 Unga Aktiesparare verkar för att fler ska få koll på privatekonomin Idag finns inga obligatoriska moment i skolplanen för grundoch gymnasieskola som behandlar ämnet privatekonomi. Förbundet Unga Aktiesparare vill införa privatekonomi på skolschemat, eftersom de tycker att det är ett viktigt ämne lika viktigt som geografi och språk. Sid 6 Sponsorn är någon för noterade bolag att hålla i handen Alla noterade bolag på Nya Marknaden har en sponsor. Sponsorn ansvarar, enligt avtal med Stockholmsbörsen, för att bolaget uppfyller kraven för att handlas på listan. Remium Securities är en av de cirka tio sponsorerna och är marknadsledande vad det gäller sponsoravtal på Nya Marknaden. Sid 8 Likviditetsgaranti ger ökad handel Allt fler bolag väljer att arbeta med så kallade likviditetsgaranter, eller market makers som det också kallas, för att förbättra likviditeten i handeln med bolagets aktier på börsen. Likviditeten i aktien främjas av en fondkommission eller bank som agerar likviditetsgarant för bolagets räkning. Sid 9 Nya Marknaden handel med onoterade papper i Stockholmsbörsens system Nya Marknaden. som startade 1998, är ett samlingsnamn för Stockholmsbörsens medlemmars handel i onoterade papper. En del av Stockholmsbörsens handelssystem hyrs nämligen ut till medlemmar så kallade sponsorer. Sid 4-5 Nordea ny sponsor Nordea Corporate Finance har efter diskussioner med en rad företag inom olika branscher helt nyligen gått in som sponsor på Nya Marknaden. Sid 3 A K T I E B R E WORLDWIDE BRAND MANAGEMENT HO Ö R N B O kronor 5 kr iljoner kronor och i Erik Penser sponsor på Nya Marknaden Inte mindre än sex bolag på Nya Marknaden har i dag Erik Penser Fondkommission AB som sin sponsor. Sid 9 Detta är bolagen på Nya Marknaden Sid 11 Rätt rådgivare avgörande för lyckad notering På Mangold Fondkommission menar man att en framgångsrik notering ställer höga krav på bolagets finansiella rådgivare samt den sponsor som bolaget måste utse. Sid 10 ANNONS ANNONS Hur kommunicerar ditt företag med marknaden? Allt fler söker information via nya kanaler Information på marknadens villkor telnr epost hemsida MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MARS 2005

2 2 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons Välkommen till Nya Marknaden En del av Stockholmsbörsens handelssystem kallas Nya Marknaden och hyrs ut till börsmedlemmar, eller sponsorer som de kallas. Handeln sker, precis som för A- och O-listan, genom SAXESS, och kurser, volymer och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som de vanliga börsaktierna. Den stora skillnaden mellan aktierna på Nya Marknaden och andra listor är att de juridiskt sett är onoterade. I praktiken innebär detta att kraven på informationsgivning är lägre än för de bolag som är noterade på Stockholmsbörsen, men ett avtal med någon av sponsorerna om att följa vissa regler måste skrivas. En annan skillnad mellan Nya Marknaden och andra listor är att huvuddelen av bolagen på Nya Marknaden har privatpersoner som ägare. Jämförelsevis är institutionernas ägandeandel låg. Idag finns 31 bolag på listan. Det är fler än någonsin förut. Gemensamt för dem är att nästan alla är mindre och relativt nystartade. Men de är på väg upp. Sedan start har många bolag klivit över till O-listan. Det talas om att trycket på Nya Marknaden ökar. Allt fler bolag hör av sig till sponsorerna för att få hjälp med introduktion. Och plats finns. Enligt Stockholmsbörsen är kapaciteten mångdubbel. Mer om vilka bolagen på listan är, hur en introduktion går till, vad som krävs för att få ut ett bolags aktier i handeln och hur sponsorerna arbetar kan du läsa i den här tidningen. Du kan också besöka Nya Marknadens hemsida: Trevlig läsning! Redaktionen på Mediaplanet. Innehåll S.03 Information nyckel till lyckad notering S.03 Nordea ny sponsor på Nya Marknaden S.04 Nya Marknaden handel med onoterade papper i Stockholmsbörsens system S.05 Så skapar du mervärde av börsnoteringen S.06 Unga Aktiesparare verkar för att fler ska få koll på privatekonomin S.07 Netrevelation har löst Taxikvittoproblematiken! S.08 Sponsorn är någon att hålla i handen S.09 Likviditetsgaranti ger ökad handel S.09 Erik Penser Fondkommission sponsor på Nya Marknaden S.10 Rätt rådgivare avgörande för lyckad notering S.10 Lappland Goldminers allt närmare målet S.11 Bolagsguiden Detta är bolagen på Nya Marknaden! S.13 Jonas Birgersson på Nya Marknaden S.14 Noterat Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus NYA MARKNADEN EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare: Oscar Stern, Redaktion: Petter Renhuldt och Helena Schiller Grafisk form: Andreas Lundin Repro: Ordbild, Tryck: Svenska Tryckcentralen AB För info. om bilagor i dags- och kvällspress: Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri mars 2005 Tyck till om våra tidningar: Svensk och internationell affärsjuridik med särskild inriktning på corporate finance, immaterialrätt & IT-rätt samt skiljemanna- & processrätt Box Stockholm Besöksadress: Nybrokajen 15 Telefon: Telefax:

3 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons 3 Information nyckel till lyckad notering Jacob Nyberg har arbetat med börsinformation sedan 80-talet och är idag VD för Taurus Kommunikation, specialiserade på Investor Relations. En notering på Nya Marknaden kan ge många fördelar. Handeln fungerar väl, tillgången till riskkapital är god och det är en kvalitetsstämpel för den som klarar informationskraven. Av de mindre marknadsplatserna ger nog Nya Marknaden bolaget den bästa kvalitetsstämpeln, säger Jacob Nyberg som driver Taurus Kommunikation. Företag som siktar på en notering på Nya Marknaden bör vara väl förberedda. God information är en nyckel till framgång och kan vara värdefull i sig. Ett gyllene tillfälle att stärka förtroendet och sprida kunskapen om företaget, säger informationskonsulten Jacob Nyberg. stor omställning. Inför en notering måste man skapa full genomlysning. Det är viktigt med en öppen diskussion och ett ifrågasättande i det interna förberedelsearbetet. Det gäller att börja i tid, och i rätt ända. Vi beskriver det med Taurus IR-trappa, där informationsarbetet byggs upp steg för steg, säger Jacob Nyberg. kunden ska bli nöjd. På Nya Marknaden står privatpersoner för en stor del av handeln och media har därför en särskilt stor betydelse, menar Jacob Nyberg och avslutar; Underskatta inte medias roll i marknadsarbetet. Media granskar kritiskt och det är viktigt att det finns tid att räta ut eventuella frågetecken. Taurus IR trappa I Taurus IR-trappa skapas förtroende på aktiemarknaden i tre steg: 1.Skapa en effektiv organisation för att följa informationskraven i regelverket 2.Skapa maximal öppenhet och anpassa informationen efter marknadens önskemål. 3.Positionera bolaget och kommunicera aktivt för att nå finansiella och affärsmässiga mål. Informationskraven liknar Stockholmsbörsens, och sponsorsystemet innebär en extra kvalitetsgaranti. En notering kan innebära en Riskkapital finns, men för att nå det bör man göra en grundlig marknadsanalys. Som vid all försäljning måste ambitionen vara att Nordea ny sponsor på Nya Marknaden Börsintroduktioner har av olika skäl varit en bristvara på Stockholmsbörsen en längre tid. Nordea Corporate Finance har efter diskussioner med en rad företag inom olika branscher helt nyligen gått in som sponsor på Nya Marknaden. Vi för i dag samtal med ett par företag med långt gångna noteringsplaner, säger LARS LINDBERG, ansvarig för Nordea Corporate Finance i Sverige. Många aktörer ser Nya Marknaden som första steget till en framtida notering på Stockholmsbörsen. Val av marknadsplats beror ju också på vad man vill åstadkomma med en notering. Syftet kan mycket väl uppnås med aktiehandel på Nya Marknaden. Framgångsrik rådgivare Att Nordea Corporate Finance under de senaste åren etablerat sig som en av de större rådgivarna inom corporate finance i Sverige är knappast någon hemlighet. Nordea Corporate Finance har bland annat varit involverade i de två nyemissioner som Boliden genomförde förra året. Man var också rådgivare till Tele 2 i deras publika bud på Song Networks samt till Stora Enso och Korsnäs vid avyttringen av deras totala skogsinnehav till nybildade Bergvik. Nordea medverkade också som rådgivare till riskkapitalbolaget Triton vid försäljningen av Elitfönster till Ratos. Och nu har Nordea Corporate Finance även tagit klivet in som aktiv sponsor på Nya Marknaden. En annan fördel för lite mindre bolag är det förenklade noteringsförfarandet, vilket innebär lägre kostnader. Dessutom sker aktiehandeln via det etablerade handelssystemet SAXESS på Stockholmsbörsen, säger THOMAS WESTIN, Associate Director på Nordea Corporate Finance och med ett förflutet på Stockholmsbörsen. Addera till dessa fördelar att även institutionella investerare kan investera i bolag på Nya Marknaden, så utgör den ett realistiskt alternativ till O-listan för mindre bolag med börsplaner. One-Stop-Shop Med Nordea, ledande finanskoncern i Norden och Östersjöregionen, i ryggen kan Nordea Corporate Finance erbjuda företagen helhetslösningar, d v s finansiell rådgivning i kombination med attraktiva upplägg.

4 4 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons Minskat innehav av aktier hos befolkningen 80 procent av den vuxna befolkningen i Sverige är aktieägare, enligt 2004 års Temo-undersökning. Jämfört med året innan har aktieägandet minskat med fyra procent. Det vanligaste ägandet är del i aktiefond genom PPM-valet. På andra plats kommer ägande av del i annan aktiefond, och på tredje ägande av aktier i börsnoterade företag. handel med onoterade papper i Stockholmsbörsens system Nya Marknaden KÄLLA: AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2004 Män äger oftare aktier Män äger i högre utsträckning aktier jämfört med kvinnor. Som störst är aktieägandet i åldrarna 30 till 59 år. Män anser sig också ha större kännedom än kvinnor. 20 procent av männen säger sig ha mycket bra kännedom jämfört med sju procent av kvinnorna, enligt 2004 års Temo-undersökning. KÄLLA: AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2004 Nya Marknaden är inte ett företag. Det finns ingen som är chef för listan. Nya Marknaden är i stället ett samlingsnamn för Stockholmsbörsens medlemmars handel i onoterade papper. En del av Stockholmsbörsens handelssystem hyrs nämligen ut till medlemmar så kallade sponsorer. Nya Marknaden startades Upprinnelsen var den omfattande handel som förekom på bankers och fondkommissionärers tavlor, baserad på telefonmäkling. Man försökte skriva ned var man hade köp- och säljintresse, men inga siffror blev någonsin visuella för köparen. Systemet var minst sagt opraktiskt för alla inblandade. Genom att istället lyfta in bolagen i börsens system blev kurserna transparenta; både köpare och säljare kunde ta del av all information. Idag fungerar handeln på Nya Marknaden precis på samma vis som den vanliga börshandeln, det vill säga att pappren handlas genom SAXESS. Dock är aktierna på Nya Marknaden juridiskt sett onoterade. Ofta mindre bolag på listan Torsten Örtengren, chef för notering och bolagsövervakning på Stockholmsbörsen, förklarar vilken typ av bolag som ligger på Nya Marknaden: Bolagen som handlas är många gånger mindre, och de har ofta inte så lång historik. Och är man mindre kanske man inte har den kapacitet för informationsgivning som krävs på Stockolmsbörsen. Vi tycker att Nya Marknaden är en bra förberedelse för att bli noterad på riktigt. Genom åren har väldigt många bolag tagit steget från Nya Marknaden till Stockholmsbörsen. Sponsorerna är banker och fondkommissionärer Sponsorerna är banker och fondkommissionärer som är börsmedlemmar. Torsten Örtengrens uppgift är bland annat att övervaka dessa och se till att de uppfyller kraven i avtalet som sponsorer. Det åligger börsmedlemmarna att ansvara för att bolagen sköter sin informationsgivning. Incitamentet för att fungera som sponsor är att en kundrelation etableras, berättar Torsten Örtengren. Sponsorn får en bra inblick i bolaget, och när det behövs rådgivning, analyser, nyemission och liknande ligger det nära till hands att sponsorn får dessa uppdrag. En del sponsorer låter bolagen binda upp sig till dem för att de ska få göra nästa kapitalanskaffning. Och det är här bankerna och fondkommissionärerna kan tjäna pengar. Bolagen på listan: addvise Bringwell International Connecta Dacke Group Digital Illusion Effnet Ecovision Emitor FlyMe FormPipe Software ITAB Shop Concept Impact Coatings InWarehouse JLT Mobile Computers Labs2 Group Lappland Goldminers Luvit MediTeam Dental Morphic Technologies Netrevelation Netwise Powerit Sagax Skåne-möllan Smarteq Tanganyika Oil Company Tethys Oil Tornet Uniflex WBM West Siberian Börsen har ingen relation till bolagen på listan De bolag som är noterade på A- och O-listan skriver på ett noteringsavtal med börsen om att följa vissa regler. Bolagen på Nya Marknaden skriver istället på ett avtal med en sponsor, som i sin tur först skrivit avtal med börsen om att agera som sponsor. Detta innebär alltså att börsen egentligen inte har någon relation till Nya Marknadens bolag. Men handeln följs genom Stockholmsbörsens övervakningssystem, och skulle något exceptionellt inträffa så kontaktas börsmedlemmen. Ett bolag som vill bli noterat på Nya Marknaden skaffar sig först en sponsor.

5 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons 5 Sponsorerna är banker och fondkommissionärer som är börsmedlemmar. Torsten Örtengrens uppgift är bland annat att övervaka dessa och se till att de uppfyller kraven i avtalet som sponsorer. Valet av sponsor fungerar precis som när man köper kläder eller något annat; man shoppar. De flesta gör en upphandling och avstämningar med ett par, tre sponsorer. Prisbilden kan skilja sig beroende på vad det är de säljer. En del säljer bara sponsorskap medan andra säljer ett helt paket. Man kanske säger från början att man får rätt att göra en eventuell framtida börsnotering på Stockholmsbörsen och talar om hur mycket pengar man ska få för det. I sådant fall kanske man inte tar något betalt alls från början, förklarar Torsten Örtengren. Introduktionen kan gå snabbt Sedan skriver bolaget ett avtal med sponsorn om att följa de regler som finns för Nya Marknaden. Inga lagkrav på noteringsprospekt finns, men enligt avtalet ska någon form av presentation läggas fram. Dock registreras inte denna hos Finansinspektionen. Sponsorn sköter spridningen eller nyemissionen av aktien så att det ska gå att handla. Introduktionen kan gå oerhört fort. Har man förberett ett prospekt kan det vara klart på någon vecka. Det hela beror mycket på hur pass noggrann sponsorn är i sin granskning, och i sitt övervägande av huruvida de vill fungera som sponsor för bolaget. Man tar ju trots allt på sig en risk. Just nu finns 31 bolag på listan Det har aldrig varit så många sedan starten. Och det finns kapacitet för många fler, säger Torsten Örtengren. CAROLINE EDGREN Så skapar du mervärde av börsnoteringen När jag frågar företag varför de noterat sig på börsen brukar jag få två intressanta svar vid sidan om själva handeln. Dessa är publicitet och trovärdighet, ändå tar inte alla bolag vara på möjligheten fullt ut. Allra minst företag som betraktar information som en kostnad istället för en investering och en möjlighet att marknadsföra bolaget. Framgångsrika företag formulerar tydligt sitt budskap i varje kontakt med marknaden. Här räcker det inte att följa börskontraktet för att tillfredställa marknadens behov, förväntningarna sträcker sig långt längre än så. Min erfarenhet är att framgångsrika företag i samband med varje rapport även kommunicerar ett ickefinansiellt budskap som ökar förståelsen för verksamheten. Effektiv kommunikation sker på mottagarens villkor och nuförtiden spelar webben en allt viktigare roll. Det är ingen slump att webben har blivit den viktigaste informationskällan för professionella investerare, aktieägare och journalister. Innehållet måste vara pedagogiskt, lättöverskådligt och uppdaterat. För att företag ska få ut mervärdet av börsnoteringen behöver de få ut budskapet och aktivt använda sig av de kanaler som tillfredställer marknadens behov. THOMAS LINDGREN, VD BEQUOTED Etik och moral är inte till salu. Däremot kan det skapa goda affärer Goda råd för goda affärer. Från hundra jurister i Stockholm, Göteborg och Malmö.

6 6 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons Unga Aktiesparare verkar för att fler ska få koll på privatekonomin Våra medlemmar är personer som inte nöjer sig med det lilla de lär sig om aktier och privatekonomi i skolan, säger Unga atktiesparares Vd, Theresa Thustrup Den senaste årliga Temo-undersökningen, på uppdrag av Aktiefrämjandet, visar att kunskapen om privatekonomiska frågor är mycket låg hos ungdomar. Nära 75 procent av unga i åldern 16 till 29 anser att de i ingen eller i liten utsträckning fått information via skolan om hur ägande, köp och försäljning av aktier och fondandelar fungerar. Förklaringen är att det inte finns obligatoriska moment i skolplanen för grundoch gymnasieskola som behandlar ämnet privatekonomi. Förbundet Unga Aktiesparare vill införa privatekonomi på skolschemat, eftersom de tycker att det är ett viktigt ämne lika viktigt som geografi och språk. Det berättar Theresa Thustrup Unga Aktiesparares VD sedan förra året. Vi tycker att siffrorna i den här Temoundersökningen är alarmerande, och försöker göra allt vi kan för att bättra på detta. Men vi klarar det inte ensamma, utan vill att politikerna också inser vidden av problemet, säger hon. Theresa Thustrup tror att ju bättre informerad man är om företag, konjunktur och aktiemarknadens sätt att fungera, desto bättre är chanserna att göra lyckade aktieaffärer. Eftersom till och med våra pensioner idag påverkas av våra egna beslut är det bra om besluten är grundade på kunskap. varje år. Det gör vi för att väcka intresse för aktiemarknad och näringsliv tidigt hos ungdomar. Aktier har historiskt sett alltid gått upp på lång sikt, därför är det bra om man börjar tidigt. De 30 lokalavdelningarna runt om i Sverige anordnar ungefär 300 utbildningar och träffar varje år. Till dessa bjuds företag och intressanta personer från näringslivet in. Vi vill att våra medlemmar ska få möta företagen och bilda sig en egen uppfattning om hur de är både som arbetsgivare och som aktiebolag. Dessutom samarbetar vi ofta med universitet och högskolor, och ställer även ut på mässor och föreläser på skolor och universitet. Smarteqs affärsidé är att utveckla accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Verksamheten är fokuserad på produkter för OEM-marknaden med särskild fokus på direktleveranser till fordonstillverkare och eftermarknaden. Företaget har egna resurser för produktutveckling, inköp samt försäljning. All produktion och logistikhantering är outsourcad till underleverantörer. Smarteq utvecklar produkter inom två huvudområden: handsfree och antennsystem. Företaget är idag tekniskt världsledande på inbyggda fordonsantenner för mobiltelefoni. Inom produkt-området handsfree är Smarteq en av Europas ledande aktörer. Smarteq verkar på en marknad med underliggande långsiktig tillväxt. Marknaden drivs av en kombination av den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni och fordonsindustrins behov av teknik för att möjliggöra alltmer avancerad kommunikation till och från fordon. Smarteq har delat upp sin marknad i två affärssegment OEM-marknaden och eftermarknaden. Denna uppdelning är kunddriven och gjord med tanke på att olika kundgrupper har olika krav vad gäller affärsrelationer och produktutveckling. En huvudstrategi är att öka OEM-marknadens andel av de totala intäkterna. Kunderna på OEM-marknaden utgörs av fordons- och mobiltelefon-tillverkare och på eftermarknaden av telekom-distributörer och mobiltelefon-operatörer. Smarteqs vision är att på sikt bli ledande på accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Smarteq Wireless AB Box Enebyberg Tel Fax Av unga för unga Unga Aktiesparare drivs för ungdomar av ungdomar, och har som syfte att medlemmarna ska få bästa möjliga förutsättningar att fatta beslut rörande den privatekonomiska framtiden, genom att spara i aktier, fonder och optioner på ett framgångsrikt sätt. Unga Aktiesparare driver två stora projekt i gymnasieskolorna, Fadderprojektet och Stock Venture, där vi utbildar tusentals elever Alla under 29 är välkomna Den som är under 29 år är välkommen att bli medlem i Unga Aktiesparare. Men vilka är det då som väljer att söka medlemskap? Våra medlemmar är personer som inte nöjer sig med det lilla de lär sig om aktier och privatekonomi i skolan. De har förmodligen inte samma tillit till aktörerna på marknaden Vi vill att våra medlemmar ska få möta företagen och bilda sig en egen uppfattning om hur de är både som arbetsgivare och som aktiebolag. efter alla skandaler, utan de vill kunna fatta sina egna beslut och själva kunna sköta sin ekonomi. Sedan tror jag att de tycker att det är kul att skapa sig ett nätverk med likasinnade som de kan bolla tankar och idéer med. Många som blir medlemmar har själva känt av hur kul det är att hålla på med aktier och vill lära sig mer, avslutar Theresa Thustrup. CAROLINE EDGREN

7 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons 7 Netrevelation har löst "Taxikvittoproblematiken"! Netrevelations affärsystem för logistik Netsys har sedan det introducerades skapat helt nya möjligheter för företagens taxiresor. Ökad service, lägre kostnader och inga taxikvitton att hålla reda på är några av möjligheterna. Netsys är framtaget för att ge kunderna en ny helhetslösning för deras taxiresor. På köpet får de även lägre kostnader. Det var två viktiga anledningar till att bland annat TeliaSonera valde Netsys, säger Roger Blomquist, VD på Netrevelation. Bakom Netsys står bolaget Netrevelation som sedan år 2000 är noterat på Nya Marknaden. Netsys är ett affärssystem specialiserat på transportlogistik där taxi ingår som en del. Netrevelation tar inte betalt för att få tillgång till Netsys. Intäktsmodellen är transaktionsbaserad, de får betalt när systemet levererar enligt bokning. Det som skiljer Netsys från ett vanligt bokningssystem är helhetslösningen. Företag och organisationer kan boka, åka och betala inom ett och samma affärssystem. Netsys samlar in all data. Sedan skapas produkter där bland annat anslutande taxi kan ingå i samma bokning. Om exempelvis tåget är försenat justerar Netsys taxins ankomst automatiskt. Netys är framtaget för att ge kunderna bättre service. På köpet får de dessutom lägre transport- och administrativa kostnader. Utgångspunkten är att det är företaget och inte de anställda som bestämmer vilken resepolicy som ska gälla. Till exempel kan ett företag bestämma vilka taxibolag som de anställda ska åka med och om man ska lägga in miljökrav. Och genom samplanering kan företagen sänka sina kostnader ytterligare. Det vi vinner mest på är att Netrevelation samplanerar de resor som går att samplanera efter givna kriterier. Vi har möjligheten att sätta flera personer i varje bil om vi har minst en gemensam adress. Vi behöver inte känna till detta, det sköter Net-revelations system om, säger Lars M Johansson, Travel manager på TeliaSonera Sverige. Netsys är resultatet av 10 års utveckling. Netrevelation värderar den svenska marknaden till drygt 1 miljard kronor. Under 2004 omsatte bolaget nästan 80 miljoner kronor och värderas idag, räknat på förra årets omsättning bara till ett P/S-tal på ca 1. Kunderna får för första gången tillgång till en helhetslösning för sitt taxiresande över hela landet med helt nya möjligheter. Detta kombinerat med att de sparar pengar gör att vi nu ska öka fokus på försäljningen från vår sida och att vi ser mycket positivt på framtiden, säger Roger Blomquist. Netrevelation Netrevelation är ett affärssystemföretag som har specialiserat sig på lösningar inom tre logistikområden: 1. Integration av taxi med tåg, buss och flyg. 2. Ny lösning för taxiresor i tjänsten. 3. Kompletta lösningar för e-handelslogistik. Revision Skatt Finans för dynamiska företag

8 8 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons Sponsorn är någon att hålla i handen Alla listade bolag på Nya Marknaden har en sponsor. Sponsorn ansvarar, enligt avtal med Stockholmsbörsen, för att bolaget uppfyller kraven för att handlas på listan. Remium Securities är en av de cirka tio sponsorerna. Pål Hodann, chef för Corporate Finance på Remium Remium Securities beskriver sig själva som en liten, engagerad och entreprenöriell fondkommissionär som specialiserat sig på små och medelstora börsbolag. De är marknadsledande vad det gäller sponsoravtal på Nya Marknaden, och har ett stort nätverk av investerare. Ett bolag som kontaktar Remium om introduktion och får grönt för att genomföra processen kan räkna med att det tar tre till fyra månader från start till mål. Tiden varierar något, beroende på hur långt bolaget kommit innan processen drar igång. Först och främst gör Remium en så kallade due diligence, en finansiell och legal granskning av bolaget. Parallellt med detta tas ett prospekt fram. Därefter är det dags för investerarträffar med syfte att attrahera potentiella investerare. En förbindelse avseende handel och ett registreringsbevis från PRV skickas slutligen in till Nya Marknaden, och Remium ansöker om anslutning av fondpapper på Nya Marknaden i egenskap av sponsor. Pål Hodann är chef för Corporate Finance på Remium: Vilka bolag vänder sig till er? Det är bolag som sett fördelen med att ligga på listan; antingen för att de behöver kapital, för att de vill använda aktien i förvärvandet av andra bolag, eller för att de vill bli mer publika i kundrelationer utomlands och på hemmaplan. Bolagen upplever det som mycket positivt att kunna visa upp en aktie och färska kvartalsrapporter. Det ger det hela en viss kvalitetsstämpel. De bolag som vill in på Nya Marknaden har oftast en omsättning på mellan 100 och 500 miljoner kronor. De är lönsamma och har tänkt igenom anledningarna Bolagen upplever det som mycket positivt att kunna visa upp en noterad aktie och färska kvartalsrapporter, säger Pål Hodann, Remium till att introduceras och är säkra på att de vägs upp mot kostnaderna. En introduktion från ax till limpa, inklusive allt, kostar ju faktiskt från en upp till fem miljoner kronor. Men då inkluderar det revisorer, jurister, finansiella rådgivare, prospekt och VPC-registrering. Vad är fördelen med att ha en sponsor? Många mindre bolag har begränsade resurser vad gäller aktiemarknaden. En duktig sponsor är därför ett utmärkt bollplank i frågor rörande till exempel bolagsförvärv, hur incitamentsprogram fungerar eller hur en nyemission genomförs på bäst sätt. Det är något som vi på Remium anser ingår inom ramen för vår sponsorroll. Det är förstås bra för många bolag att ha någon att ringa utan att det kostar något extra; det skulle säkert många bolag på O-listan också behöva. Våra kunder vet vart de ska vända sig och vi ger dem ett kontinuerligt stöd. Händer det att ni tackar nej till bolag som vill bli introducerade? Ja, det händer ganska ofta att vi tycker att ett bolag inte är börsfäigt det kanske är för litet, saknar ordning och reda. Eller så känns det helt enkelt inte som ett sunt bolag. Man ska komma ihåg att det här med att introduceras ställer höga krav på bolaget vad det gäller rapportering och ekonomiska affärssystem. Man måste veta att de siffror som kommer fram är korrekta, och man måste ha bra ordning och reda, annars är det bättre att man väntar. Hur stort är trycket? Vi tror att antalet bolag på Nya Marknaden kommer att öka. Remium får just nu ungefär en förfrågan i veckan, vilken är en ökning jämfört med tidigare. Många bolag ser det som ett spännande alternativ att introduceras, men att O-listan känns alldeles för betungande administrativt. En O-listenotering är också en betydligt dyrare process som tar mer kraft. Nya Marknaden är ett bra första steg att ta så att man får känna på hur det är att vara listad. CAROLINE EDGREN Sponsorerna: Enskilda Securities AB Sponsor för: Fastighets AB Tornet Uniflex AB Erik Penser Fondkommission AB Sponsor för: addvise Inredning Skyddsvent. AB Skåne-möllan AB Morphic Technologies AB Impact Coatings AB Worldwide Brand Management Holding AB Smarteq AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Sponsor for: JLT Mobile Computers AB Labs2 Group AB Luvit AB Tanganyika Oil Company Ltd. Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB Kaupthing Bank Sverige Sponsor för: Contacts for Digital Illusions CE AB Tethys Oil AB Ecovision AB Nordea Bank AB För- och nackdelar med en börsnotering Fördelar: Ökad möjlighet till förvärv genom betalning med egna aktier Bättre tillgång till kapitalmarknaden Ökad uppmärksamhet från media, kunder och investerare Bolagets renommé och status höjs i regel i olika affärsförbindelser Lättare att attrahera ny personal och eventuellt även nya kunder Förbättrade exit-möjligheter för nuvarande ägare Kapitalandel i allmän ägo Antal aktieägare Börspost Insiderrapportering Noteringskostnad Löpande avgift per år Nackdelar: Tidskrävande process för företaget. Flyttar fokus från rörelsen under en period Risk för att kostnaderna inte vägs upp av de fördelar en notering ger Bolaget blir mer offentligt och får svårare att undanhålla affärskritisk information för eventuella konkurrenter eller kunder Jämförelse av kraven på de olika listorna Nya Marknaden O-listan Aktietorget NGM Equity 10 % 25 % 33 % 10 % kr Ca kr kr kr Genom sponsor och på hemsida Finansinspektionen Finansinspektionen Finansinspektionen kr kr kr ca kr kr kr kr Nordnet Securities Bank AB Sponsor för: Emitor Holding AB Lappland Goldminers AB Powerit AB FormPipe Software AB Remium AB Sponsor för: Fly Me Europe AB Effnet Holding AB AB Sagax Inwarehouse AB ITAB Shop Concept AB MediTeam Dental AB Connecta AB Netrevelation Holding AB Netwise AB West Siberian Resources Ltd Bringwell International AB Dacke Group Nordic AB

9 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons 9 Likviditetsgaranti ger ökad handel Allt fler bolag väljer att arbeta med så kallade likviditetsgaranter, eller market makers som det också kallas, för att förbättra likviditeten i handeln med bolagets aktier på börsen. Likviditeten i aktien främjas av en fondkommission eller bank som agerar likviditetsgarant för bolagets räkning. TEXT: CAROLINE EDGREN Likviditet i handel av aktier är essentiellt för samtliga parter på marknaden för de noterade bolagen, för börsen och framför allt för de som investerar. Den mäts med hjälp av flera faktorer, bland annat omsättning, orderdjup och spread skillnaden mellan köp och säljkurs. Spreaden är viktig för investeraren, eftersom det är en indirekt transaktionskostnad i form av skillnaden mellan att köpa och sälja vid varje givet tillfälle. Ju mindre spread, desto lägre transaktionskostnad. Orderdjupet visar hur många aktier en investerare kan köpa, respektive sälja, på en given aktiekurs. Ett stort orderdjup minskar risken för en negativ prisrörelse när man köper eller säljer aktier. Minskad risk för investerare En minskad spread och ett ökat orderdjup innebär alltså minskade kostnader för investerare. Det innebär också mindre risk, och bolagets aktier blir därmed mer attraktiva att köpa och sälja. Ökat intresse och ökad handel i bolagets aktier leder till en mer korrekt prisbildning och värdering av bolaget, vilket är värdefullt för bolagets aktieägare. Enkelt förklarat kan man säga att likviditetsgarantin fungerar som en kvalitetsstämpel. För mindre bolag som har få aktieägare, eller av andra skäl inte dagligen har köpare och säljare på börsen, främjar likviditetsgaranten den kontinuerliga aktiehandeln. Omsättning grunden för handelsplats Stockholmsbörsen har gjort en undersökning av hur det såg ut för bolag före och efter införandet av ett system med likviditetsgarant i maj Den visar att spreaden minskade från 6,97 till 2,71 procent, att volymen i orderboken ökade med 40 procent och att antalet avslut per dag ökade med 75 procent. Jämfört med att bli noterad att skriva prospekt och annan dokumentation är kostnaden liten. Mellan tio och femton tusen per månad betalar bolag för en likviditetsgarant. Och att bolagen inte enbart är noterade på börsen, utan även faktiskt blir handlade är naturligtvis positivt för listor som till exempel Nya Marknaden. Omsättningen på aktiehandeln är ju grunden för en handelsplats! Erik Penser Fondkommission sponsor på Nya Marknaden Mecenat, mentor kärt barn har många namn. Sponsor är en nutida motsvarighet. Inte mindre än sex bolag på Nya Marknaden har i dag Erik Penser Fondkommission som sin sponsor. WORLDWIDE BRAND MANAGEMENT HOLDING AB B J Ö R N B O R G Worldwide Brand Managment Holding AB Vilhelm Schottenius, Styrelsens ordförande Nils Vinberg, Verkställande direktör A K T I E B R E V kronor 5 kronor Nyemission om 30,6 miljoner kronor och introduktion på nya marknaden. Finansiell rådgivare: Erik Penser Fondkommission AB Eva Redhe, Verkställande direktör Peter Melbi, Vice verkställande direktör Nr Worldwide Brand Management Holding (WBM) är det senaste bolaget som Erik Penser Fondkommission introducerat på Nya Marknaden. Därmed är man också näst störst på denna växande arena. Stor vana vid och rätt kunskap för att ta hand om bolagen på Nya Marknaden ingår alltså i kompetensprofilen. De aktuella företagen i alfabetisk ordning är: addvise inredning skyddsventilation AB, Impact Coatings AB, Morphic Technologies AB, Skåne-möllan AB, Smarteq AB och Worldwide Brand Management Holding AB. Till uppgifterna hör att se till att våra företag lever upp till de krav som ställs enligt förbindelsen om handel på Nya Marknaden. Vi går igenom informationskraven när bolagets aktie tas upp till handel, säger ANNA ARNETZ kontaktperson för Nya Marknaden på Erik Penser Fondkommission. Sedan fungerar vi också som företagens finansiella rådgivare vid emissioner och incitaments-program samt som bollplank när bolagen tar fram finansiella rapporter och pressreleaser.

10 10 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons Rätt rådgivare avgörande för lyckad notering I spåren av en starkare konjunktur vill allt fler bolag notera sig på Nya Marknaden. Men en framgångsrik notering ställer höga krav på bolagets finansiella rådgivare samt den sponsor som bolaget måste utse. Det gäller att förstå villkoren för små och medelstora bolag. Först då kan man genomföra en lyckad notering, säger Julius Hefte, VD på Mangold Fondkommission. Mangold är Sveriges största emissionsinstitut med 116 genomförda transaktioner under 2004, vilket motsvarar en marknadsandel på cirka 20 procent av de transaktioner som genomfördes i VPC. Mangold är inriktade mot små och medelstora bolag och erbjuder tjänster inom finansiell rådgivning, emissionshantering och inofficiell aktiehandel. Bolag som ska noteras på Nya Marknaden berörs av ett liknande regelverk och de ställer liknande krav som bolag på Stockholmsbörsen men de går in med olika förutsättningar. Därför är det viktigt att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning och ett brett utbud av konkurrenskraftiga tjänster för att kunna bistå bolaget såväl före som efter en notering, säger Julius Hefte. Alla bolag som handlas på Nya Marknaden måste ha en sponsor. Mangold är sponsor åt fyra expansiva bolag på Nya Marknaden: Emitor, FormPipe Software, Lappland Goldminers samt Powerit. FormPipe Software är ett programvarubolag inom säker överföring av dokument, information och betalningar via Internet. Bolaget noterades i januari 2005 men verksamheten fanns tidigare noterad på Nya Marknaden inom dåvarande FormPipe. För att stärka kapitalstrukturen och öka aktieägarvärdet förvärvade FormPipe bolaget Emitor som bland annat tillverkar digital-tv-boxar. FormPipe namnändrades till Emitor och verksamheten i FormPipe delades ut till aktieägarna och åternoterades som FormPipe Software. Mangold har varit vår finansiella rådgivare vid ett flertal transaktioner och har fungerat som bollplank under vår tid på Nya Marknaden. Vi har känt ett stort förtroende inför varje transaktion vilket gjort att vi kontinuerligt valt att anlita Mangold, säger Rikard Akhtarzand, VD på FormPipe Software. Vid många transaktioner är ett brett nätverk viktigt. Vi har idag ett upparbetat kontaktnät av institutionella parter och genom vårt distributionsnätverk med Nordnet och Avanza når vi ytterligare potentiella investerare, tillägger Julius Hefte. Mangold Fondkommision Mangold erbjuder finansiell rådgivning och emissionstjänster till små och medelstora bolag, samt bedriver inofficiell aktiehandel på Nya Marknaden, Nordic OTC och genom en egen marknadsplats, Mangold-listan. Genom ett avtal med börsnoterade Nordnet är Mangold sponsor på Nya Marknaden. Mangold grundades år 2000 och står under Finansinspektionens tillsyn. Lappland Goldminers allt närmare målet Guld en naturresurs på Nya Marknaden sedan i maj 2004 via sponsorn Mangold Fondkommission. Ja så ser i alla fall Karl-Åke Johansson, VD på Lappland Goldminers AB på saken. Till kategorin guldgrävare hänförs ibland lite slarvigt folk som försöker göra sig en hacka (sic!) på andras ansträngningar och idéer. Men dit hör definitivt inte Lappland Goldminers. Karl-Åke Johansson, Lappland Goldminers. Nej tvärtom, invänder Karl-Åke Johansson. Här handlar det om lika långsiktigt som hårt och målmedvetet arbete. Från den inledande prospekteringen som startade redan i mitten av 70-talet till det som 2007 ska bli en guldgruva i ordets rätta bemärkelse. Till skillnad från många andra aktörer i guldgruvebranschen så är vi i Lappland Goldminers engagerade hela vägen. Vi hoppade inte av efter prospekteringen. När vi når vårt mål via alla tillståndsgivningar etc kommer vi också att driva en producerande guldgruva. Lappland Goldminers har en uttalad miljöpolicy som i korthet säger att man ska arbeta på ett miljömedvetet sätt och vara en lönsam motor för regionen genom att skapa arbetstillfällen och underlag för samhällsservice inom ett större glesbygdsområde. Karl-Åke och hans guldlag av gruv-experter är lite trötta på att begreppet guld förlorat lite av sin glans. Det används ju i tid och otid för att beteckna det mesta som ska framhävas som störst, bäst och vackrast. Men de kan å andra sidan med rätta vara stolta över att jobba med den äkta varan. Och med SGU dvs Sveriges Geologiska Undersökning i ryggen hyser man heller inga som helst tvivel på att den stora guld- och silvertillgången som provborrningarna i Fäboliden i Lycksele kommun hittills påvisat bevisar att man haft rätt hela tiden. Att man lyckas så bra beror till allra största delen på att kompetensen i den kärntrupp, som ligger bakom satsningen är bästa tänkbara. I praktiken handlar det om sju fasta medarbetare och tre projektanställda. Kanske inte så konstigt, eftersom vi i Sverige har en lång tradition inom gruvnäringen, säger Karl-Åke Johansson vidare. Från Falu koppargruva och Sala silvergruva till Boliden och nu Fäboliden. Malmen vi provbryter har transporterats till Stråssa. Där ett större antal anrikningsförsök görs. Vi fortsätter också kommer också att kärnborra i Tjålmträsk och på andra projekt. Guldlinjen Fäboliden ligger längs en regional förkastnings-spricka från nordvästra Lappland till Bottenviken. Och namnet på denna är inte helt oväntat Guldlinjen. Bland de som satsar på Lappland Goldminers kan nämnas Ingvar Kamprad och Erik Penser Hedgefond.

11 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons 11 Bolagsguiden Detta är bolagen på Nya Marknaden! Från addvise till West Siberian från ventilation till olja. Totalt omfattar Nya Marknaden drygt trettio bolag som spänner mellan vitt skilda områden, från utveckling av videospel till kvalificerade ytbeläggningar och guldprospektering. TEXT: CAROLINE EDGREN addvise addvise är en leverantör av inredning och skyddsventilation till laboratoriemiljöer. Verksamheten är uppdelad på följande områden: laboratorieinredning, skyddsventilation, planering-/rådgivning, medicinsk teknik och renrum. Bringwell International Bringwell International är ett holdingbolag för internationell handelsverksamhet inom hälsa. Företaget fokuserar på egenutvecklade och patenterade substanser och varumärken. Bringwell har tre dotterbolag: USP Health Care Sverige AB, USP Health Care Int. AB och Ethics Cosmeceuticals AB. Connecta Connectas kunder är företag som aktivt använder informationsteknologi för att möjliggöra och förbättra sina affärer. Flertalet av kunderna finns inom dagligvaruhandel, finans och försäkring, service- samt telekomsektorn. Connecta består av fyra affärsområden: Management, Enterprise Applications, Development och Technology. Dacke Group Dacke Group är verksam inom den nordiska kommunikationsindustrin. Verksamheten präglas av ett industriellt synsätt, och målsättningen är att bli en ledande aktör på den nordiska marknaden. Koncernen är indelad i fyra affärsområden: Dacke Brands, Dacke Relations, Dacke Communication och Dacke Production. Digital Illusion Digital Illusion utvecklar dator- och videospel. Bolaget utvecklar både koncept, grafik, musik och teknik till en färdig produkt som sedan licensieras för publicering till en förläggare som marknadsför och distribuerar produkten. Några av bolagets titlar är Battlefield 1942, STCC och Shrek. Effnet Effnet Holding utvecklar bolag med ledande teknik inom främst digital kommunikation. Koncernen består idag av de rörelsedrivande bolagen Effnet AB och Factum Electronics AB. Effnet AB utvecklar och säljer programvaran Header Compression till tillverkare av nätverksprodukter. Factum Electronics AB utvecklar och säljer produkter för Digital Broadcasting. Ecovision Ecovision ska genom ett helhetstagande av innehåll, programvara och drift, vara en leverantör av aktierelaterad finansiell realtidsinformation till den professionella nordiska finansmarknaden. Bolaget består av följande områden: Protrader realtidssystem för finansiell information, Solutions som erbjuder utveckling, drift och tjänsteinnehåll för intranet- och Internettjänster och nyhetsbyrån Ticker som förmedlar nyheter i realtid. Emitor Emitor jobbar med egna produkter för satellit- och kabel-tvmarknaden. Produkterna har mestadels riktat sig till professionella användare, men numera sker försäljningen även till hemanvändare. En av de viktigaste produkterna är DiSEqc:s (digital satellite equipment control). Bolagsguiden >>>

12 12 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons Bolagsguiden >>> FlyMe FlyMe är ett Göteborgsbaserat lågkostnadsflygbolag som trafikerar den svenska inrikesmarknaden. Bolaget har på kort tid etablerat sig som en av de största aktörerna inom svenskt inrikesflyg. FormPipe Software FormPipe Software AB hjälper företag och organisationer att frigöra de stora vinster det går att uppnå med ökad säkerhet och kortare ledtider. Inom ramen av 24-timmarsmyndigheten erbjuder bolaget verktyg som höjer servicenivån och gör det möjligt att på ett säkert sätt skicka information via Internet. Visionen är att vara den självklara partnern i byggandet av ett effektivt, öppet och hållbart IT-Sverige. ITAB Shop Concept ITAB Shop Concept är leverantör av kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. Impact Coatings Impact Coatings tillgodoser tillverkande företags behov av kvalificerade ytbeläggningar med elektriska, optiska, nötningsbeständiga och dekorativa egenskaper. Det sker med den så kallade PVD-metoden. inwarehouse inwarehouse är ett e-handelsbolag på företagsmarknaden för IT-produkter. Bolaget är distributör och tillhandahåller ett sortiment om ca IT-relaterade produkter allt från datorer till specifika tillbehör för mobiltelefonen. JLT Mobile Computers JLT Mobile Computers utvecklar och marknadsför mobildatorer för internationella tillämpningar. Datorerna används bland annat inom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, militär- och räddningsfordon. Labs2 Group Labs2 Group erbjuder bredbandskunskap och ett utbud av system och funktioner riktade till stadsnätsägare och nätverksoperatörer i hela Norden. Bolagets erbjudande och produkter kan sammanfattas som digital tjänsteinfrastruktur. Med detta menas de olika system som krävs för att skapa en fungerande marknad för digitala tjänster. Lappland Goldminers Lappland Goldminers fokuserar på att prospektera efter och utveckla guldprojekt fram till produktion i Västerbottens inland och länen närmast söderut. Genom studier av uppslagens kvalitet och lägen, samt utvecklingen av konceptet med ett centralt anrikningsverk, har ett antal områden utkristalliserats. Luvit Luvit är leverantör av utbildningsverktyg. Bolaget tillverkar och utvecklar tekniska produkter för utbildning oberoende av teknisk miljö. Bolaget har följande produktområden: skapa, administrera, genomföra och utvärdera. MediTeam Dental MediTeam är inriktat på utveckling, produktion och marknadsföring av Carisolv en metod för mininmalinvasiv behandling av karies. Verksamheten har trätt in i en kommersiell fas och fokus ligger nu på marknadsföring och försäljning, istället för som tidigare: forskning och utveckling. Morphic Technologies Morphic Technologies utvecklar och marknadsför teknik och systemlösningar för precisionsstyrning. Kunderna återfinns främst inom verkstadsindustrin. Utöver moderbolaget består koncernen av dotterbolaget Morphic Made AB. Netrevelation Netrevelation är ett affärssystemföretag som har specialiserat sig på lösningar inom logistik. Bolaget är verksamt inom följande logistikområden: tågtaxi, företagstaxi och Din del kurir. Netwise Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni. Bolaget har två produktområden: Netwise Contact Management, där telefonisten direkt från en PC kan kontrollera alla växelfunktioner och medarbetarnas frånvarobesked, och Netwise Telemanagement som ger företaget kontroll över telekostnader samt trafikstatistik över inoch utgående samtalstrafik. Powerit Powerits affärsidé är att använda IT-system för att optimera energi- och effektförbrukning, samt att producera energi så kostnadseffektivt som möjligt. Bolaget är uppdelat i två dotterbolag: Powerit generation, leverantör av integrerade system till kraftindustrin, och Powerit MIC som utvecklar, tillverkar och säljer utrustning och tjänster för energi- och miljöoptimering mot industri och större fastigheter. Äntligen en stor och oberoende rådgivare som drivs av glädjen att få arbeta med nöjda kunder! Vinnarna förenar industriell och finansiell kompetens! Företagande är mycket komplexare i dag än för bara tio år sedan. Alla talar om kunskapssamhället. Morgondagens vinnare har förstått att det bara är graden av kunskap som skiljer den framgångsrike från den som misslyckas. Företagaren kan inte besitta all kompetens själv. Den som vill lyckas måste förstå när den egna kompetensen inte räcker och behöver kompletteras. Söderlind & Co behövs vid; Förvärv och försäljning av företag och kommersiella fastigheter Behov av riskvilligt kapital Marknadsnoteringar Strategisk och operativ företagsrådgivning o Genomgång av verksamheten för att föreslå och genomföra förbättringar o Företagsrekonstruktioner o Chef att hyra Finansiell rådgivning o Värdering och analys o Affärsjuridik o Aktiemarknadsrelaterade uppdrag o Incitamentsprogram o Generationsskiften o Due Diligence Bara nöjda kunder återkommer. Därför har Söderlind & Co mångåriga relationer med sina kunder. Birger Jarlsgatan 41A SE Stockholm Tel: Kontaktperson: Per Dintler

13 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons 13 Tethys Oil Tethys Oil AB är ett svenskt oberoende olje- och naturgasbolag. Bolaget inriktar sig på prospektering efter och utvinning av olja och naturgas. Tethys Oil bygger till stor del sin verksamhet på industrikännedom och viktiga kontakter inom oljeoch naturgasindustrin samt med etablerade internationella företag inom prospektering och produktion. Tornet Tornet är ett fastighetsbolag vars fastigheter är koncentrerade till Sveriges sex största städer, samt Norrköping och Karlstad. Bolaget har fem dotterbolag som äger och förvaltar koncernens fastigheter. Ett bolag, Euro Tover, förvaltar utlandsfastigheterna, de övriga handhar det svenska beståndet. Uniflex Uniflexs huvudsakliga verksamhet utgörs av uthyrning av personal inom områdena industri, lager och kontor. Uniflex hyr bland annat ut montörer, truckförare, lagermän, maskinoperatörer, chaufförer, telefonister, receptionister, internservicepersonal, kund- och callcenterpersonal. Sagax Sagax bedriver fastighetsförvaltning. Portföljen omfattar idag 19 fastigheter, samt en förvaltningsrörelse. Fortsatta investeringar i fastigheter i syfte att bygga upp en väsentligt större fastighetsportfölj planeras. Skåne-möllan Skåne-möllan är en kvarn. Bolaget ska fungera som ett alternativ till de större mjölleverantörerna. Varje mjölsort mals för sig, vilket ger en möjlighet att erbjuda kunderna skräddarsydda produkter. Bolaget försöker även utveckla egna produkter med bageri- och livsmedelsindustrin. Smarteq Smarteqs affärsidé är att utveckla accessprodukter och system för trådlös kommunikation till och från fordon. Verksamheten är fokuserad på produkter för OEM-marknaden med särskild fokus på direktleveranser till fordonstillverkare och eftermarknaden. Bolaget är verksamt inom två marknadssegment: OEMmarknaden och eftermarknaden. Tanganyika Oil Company Tanganyika Oil är ett kanadensiskt olje- och gasbolag med produktions- och prospekteringstillgångar i Egypten, Syrien och Tanzania. WBM WBM-koncernen har sedan 1997 vidareutvecklat varumärket Björn Borg och har idag verksamhet inom fem produktområden på sju marknader i Europa, varav Sverige och Holland är de viktigaste. Produktområdet kläder, inklusive underkläder, står för drygt hälften av försäljningen till konsument. Övriga produktområden är skor, väskor, glasögon och parfym. West Siberian West Siberian är ett Bermuda-registrerat oberoende oljebolag. Bolaget producerar olja, bygger ut oljefält och prospekterar efter olja i Ryssland. Verksamheten koncentreras idag till Tomskregionen i västra Sibirien. Jonas Birgersson på Nya Marknaden Jonas Birgersson fick personifiera det svenska IT-undret under 90-talet och de första åren på det nya seklet d v s både under den hisnande uppgången och den lika spektakulära utförslöpan. Men Jonas klev resolut ur spår när Framfabs utveckling skiftade fokus till konsultverksamhet på bekostnad av forskningen. FoU har alltid legat Jonas varmt om hjärtat och nu är han är tillbaka i Lund. Det var ju där framgångssagan började för lite drygt tio år sedan. Faktum är att kärnan i lundagänget sedermera Framfab är samma personer som nu utgör kärntruppen i Labs2, som Jonas a k a Birger leder sedan Den svenska modellen is alive and kicking Med facit i hand kan man lätt konstatera att Jonas et consortes hade rätt idéer redan i mitten på 90-talet. Nu är triple play här telefoni, data och TV via en och samma infrastruktur: bredband. Sverige (läs: Bredbandsbolaget) var först i världen med 10 Mbit dubbelriktad bredbandskommunikation som i nästa fas blev 100 Mbit. Nu är Labs2 först med 1 Gigabit dubbelriktat bredband till privatpersoner. Ute i Europa och även andra delar av världen så kallas bredbandssatsningar av den här magnituden inte sällan för den svenska modellen! Sent i höst lanserar vi riktig HDTV (High Definition TV), avslöjar Jonas. Nu bygger vi för de hastigheter HDTV behöver för att fungera som det är tänkt. Ett av svaren på den seglivade frågan: vad ska vi med så höga hastigheter till? Det Jonas envist propagerat för genom åren börjar nu bli en realitet. Det har tagit tid för visionen att bli verklighet. Men nu har den digitalt baserade tekniken fått allt fastare mark under fötterna. Ja, ett starkt ökande antal mediala tjänster är mogna för bred lansering. Därför att en ny infrastruktur etablerat sig trots att staten ansåg att det jobbet fick marknaden klara av utan statligt stöd, säger Jonas. Vilket kan synas lite märkligt, eftersom staten tidigare alltid bidragit när det gäller övrig samhälleligt viktig infrastruktur: vägarna, järnvägs-, el- och telenäten. Nu håller den ensamrätt operatörerna fick inledningsvis på att gå ut. Därmed öppnas också näten. Vilket i korthet innebär ökat kundinflytande. I alla de led där utvecklingen nu sker mer eller mindre explosionsartat vill Labs2 vara med och är det också. Tricket är en hög grad av automatisering. Kunden får fixa lite själv i utbyte mot ett lägre pris. Vi lånar lite från en annan framgångsrik svensk modell IKEAs! Och den har ju världen köpt så... avslutar Birger. Sent i höst lanserar vi riktig HDTV, säger Labs2:s Jonas Birgersson Labs2 Labs2-koncernen är noterad på Nya Marknaden och består av Ti BRIKKS, Bredband2, Digisip och ViaEuropa.

14 14 Annons Hela denna tematidning är en annons om Nya Marknaden från Mediaplanet Annons Noterat Nya Marknaden har omsatt 42 miljarder Sedan starten 1998 har totalt 117 bolag varit listade på Nya Marknaden. I mars 2005 är 31 bolag listade, vilket är fler än någonsin tidigare. Fram till mitten av mars i år hade 42 miljarder kronor omsatts sedan start. Bara under 2004 omsatte Nya Marknaden drygt elva och en halv miljard kronor. Det är att jämföra med det bästa året hitintills, 2000, då nära 20 miljarder kronor omsattes. KÄLLA: STOCKHOLMSBÖRSEN Intresset för noteringar ökar Intresset för börsnotering tycks återigen ha ökat. Fler bolag än på många år står i kö för notering på Stockholmsbörsen. Sedan början av millenniet har antalet bolag på kö hållit sig kring tio, och ungefär samma antal introduktioner har skett per år. Enligt Stockholmsbörsen är börsintroduktioner per år normalt. En ny trend, enligt Stockholmsbörsen, är att fler bolag väljer att kontakta börsen på eget bevåg för att förbereda notering, utan hjälp av investmentbanker. KÄLLA: DI Stockholmsbörsens omsättning i siffror de senaste tio åren Aktieomsättning (mdr kr) Aktieomsättning, antal aktier (miljoner) Vårt mål är helt enkelt att ge dig bättre råd. Receptet är genomlysande fundamental analys kopplad med blixtsnabb teknisk, en ovanligt stor portion erfarenhet och tät kundkontakt. Vi tror mycket på information. Därför får United Brokers depåkunder helt utan kostnad tidningen BörsInsikt, som varje vecka uppdaterar dig om marknaden och bolagen. Dessutom får du varje morgon BörsTrading i datorn med snabba, konkreta affärsförslag. På måndagarna bjuder vi också på BörsMakro som kommenterar den kommande veckans större händelser. TIMING ÄR A OCH O I AKTIEAFFÄRER. Därför sätter vi en ära i att samma information ska nå samtliga våra kunder samtidigt. Alldeles oavsett depåstorlek. För hos oss är alla kunder viktiga kunder. GEDIGEN ERFARENHET. Vi tror på erfarenhetens betydelse. Vår yngste mäklare är t ex 35 år och har redan 10 år bakom sig i finansbranschen. Vilket drar ner snittet till 17 år! HÖG SERVICENIVÅ. Vi sätter kunden i främsta rummet och tror på tät kontakt. Vi ringer ofta upp för att diskutera affärsförslag och är alltid tillgängliga när du vill ha tag på oss. För att verkligen klara den målsättningen har var och en av våra mäklare ett begränsat antal kunder. Du kommer att märka skillnaden. Testa oss! United Brokers Ja tack jag vill gärna veta mer om United Brokers. Skicka er företagspresentation. Jag vill gärna prova BörsInsikt först. 8 nummer för 295:- (ord helårsprenumeration kostar 2.095:-/45 nr) Namn: Adress: Postadress: E-post: Telefonnummer dagtid: FYLL I KUPONGEN OCH FAXA DEN TILL Du kan också skicka den till United Brokers AB, Riddargatan 30, Stockholm. Glöm inte att skriva frisvarsnummer på kuvertet.

15

16 Välkommen till Förvaltaren Hitta en ledig lokal i Sundbyberg Fastighets AB Förvaltaren äger och förvaltar kvm kommersiella lokaler inom Sundbyberg. Hallonbergen Yta: kvm Gatuadress: Rissneleden 6 Område: Hallonbergen- Sundbypark Företaget Ericssons välbelägna och moderna kontor om kvm i Hallonbergen, med utsikt över nya Sundbyparkområdet, finns nu tillgängligt. Invid fastigheten ligger Hallonbergens centrum där det finns utmärkta kommunikationer som T-bana och bussar. I området finns även butiker, restauranger samt konferensanläggningen Gårda. Fastigheten genomsyras av modern effektivitet, flexibilitet, högteknologi och säkerhet. Mycket bra profileringsläge invid E18/E4, 10 minuter från Stockholms centrum, 5 minuter från Bromma och 20 minuter från Arlanda flygplats. Centrala Sundbyberg Yta: kvm Gatuadress: Järnvägsgatan 5 Område: Centrala Sundbyberg Funktionellt produktionshus med öppna flexibla ytor, lasthiss med lastkaj samt stora gaveldörrar för kranlyft. Lokalerna är i slitet skick och kan däför med fördel anpassas efter önskemål. Fastigheten ligger centralt beläget cirka 700 meter från Stationsgatan. Rissne Yta: kvm Gatuadress: Rissneleden Område: Rissne Moderna, flexibla och ljusa kontor i gott skick. Lokalerna ligger nära Rissne centrum i moderna kontorskomplex. Fastigheten har ett bra skyltläge, ligger nära T-banan och bussar, samt har även goda parkeringsmöjligheter både inne och ute. I fastigheten inryms även en egen restaurang. Nytillkomna lokaler Kontor Yta Område kvm Storskogen 788 kvm Hallonbergen/Sundbypark kvm Hallonbergen/Sundbypark 230 kvm Centrala Sundbyberg 555 kvm ( ) Centrala Sundbyberg Kontor Yta Område 750 kvm Hallonbergen/Sundbypark 14 kvm Hallonbergen/Sundbypark 223 kvm Hallonbergen/Sundbypark 253 kvm Hallonbergen/Sundbypark 460 kvm Hallonbergen/Sundbypark kvm Hallonbergen/Sundbypark Butiker Yta Område 505 kvm Centrala Sundbyberg 70 kvm Sundbyberg Kontor/ Lager/ produktion Yta Område kvm Centrala Sundbyberg kvm Centrala Sundbyberg kvm Hallonbergen/Sundbypark 860 kvm (2x430) Centrala Sundbyberg 300 kvm Centrala Sundbyberg 962 kvm Centrala Sundbyberg 396 kvm Hallonbergen Kontor Yta Område 300 kvm Rissne Centrum 908 kvm Rissne Centrum 1112 kvm Rissne 588 kvm Rissne 310 kvm Rissne Robert Kull Tel: , Fax: , Hittar du inte lokalen du söker? Gå in på Förvaltarens webbtjänst Där hittar du mer information om våra lediga objekt.

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden.

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Om oss Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för små- och medelstora

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport 2007-10-25 Delårsrapport 2007-01-01 2007-08-31 Omsättning för perioden uppgick till 29,2 MSEK* Rörelseresultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK* Vinst per aktie 0:81 SEK* Verksamhet Thenberg & Kinde

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Våra gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar Våra gemensamma värderingar Det är vår kunskap och vilja att göra det där lilla extra för kunderna som gör att de kommer tillbaka till oss. Affärsidé Att skapa effektiv handel med installationsprodukter,

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Image Systems informationspolicy

Image Systems informationspolicy Image Systems informationspolicy Fastställd av styrelsen 2016-05-12 1. Bakgrund Denna informationspolicy reglerar Image Systems-koncernens informationsgivning, bl.a. mot bakgrund av de krav som Stockholmsbörsen

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

I N T E R N A T I O N A L A B

I N T E R N A T I O N A L A B D E L Å R S R A P P O R T E T T 2 0 1 7 I N T E R N A T I O N A L A B Styrelsen och verkställande direktören för GoldX International AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Bakgrund till namnbyte VARFÖR BYTER VI NAMN TILL NORDKOM? Behov av att skapa ökad tydlighet för de två intressenter som skapar värde för bolaget och dess ägare Kunder

Läs mer

Prospekt Hjerta / Nordic Brokers Association AB

Prospekt Hjerta / Nordic Brokers Association AB Prospekt Hjerta / Nordic Brokers Association AB För dig som vill arbeta med dina egna kvaliteter, kompetenser samt befintliga affärsrelationer men samtidigt ha fördelarna av att tillhöra en stor aktör.

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Er partner inom kapitalmarknadstjänster. Finansiering - Externt riskkapital

Er partner inom kapitalmarknadstjänster. Finansiering - Externt riskkapital Er partner inom kapitalmarknadstjänster Finansiering - Externt riskkapital Agenda Om Partner Fondkommission Framgångsfaktorer externt riskkapital Olika finansieringsformer Finansiering under bolagets livscykel

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 KABE AB (publ.) Informationspolicy Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 Innehåll 1. Inledning 2. Extern/intern information 1 2.1 Kanaler för extern och intern information 1 2.2 Extern information 1 2.3

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Stockholm den 14 april 1999

Stockholm den 14 april 1999 Stockholm den 14 april 1999 Investors mål är fortsatt att totalavkastningen till aktieägarna, d v s summan av kursutveckling och återinvesterade utdelningar, ska överstiga börsgenomsnittet med 3 procentenheter

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken 1 Bolagsvärdet är summan av framtida kassa4löden. Ett växande bolagsvärde = växande kassa3löden. Ett värdefullt bolag fungerar som en god företagsmedborgare och skapar

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products 1 Nordic leader in health & wellbeing products 2 Wilh. Sonesson förvärvar norska Midelfart och namnändrar till Midelfart Sonesson Midelfart är Norges ledande leverantör av produkter för hälsa och välbefinnande

Läs mer

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR Finansmarknadsenkät Maj 2011 Copyright Box IR Executive summary I syfte att öka kunskapen om hur finansbranschen ser på börsbolagens IR-arbete genomförde Box IR under april och maj 2011 en enkätundersökning,

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna. 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg

Välkommen till Aktiespararna. 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg Välkommen till Aktiespararna 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg 1 BLI MEDLEM Medlemskap: 0-28 år: 275 kr Över 28 år: 465 kr per år Familjemedlem:

Läs mer

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 God fortsättning...önskar VI PÅ RAKOM! 2011 har blivit 2012, nytt år med andra ord. Jag hoppas alla har haft en bra jul och nyårshelg trots avsaknaden av snö

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari mars Effnet Holding AB (publ) DELÅRSBOKSLUT Januari mars Effnetkoncernens omsättning uppgick till 3,8 (5,0). Rörelseresultatet var -3,5 (-2,1). Periodens

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer