SMS-frågor (och svar) vid KfS seminarium Hett om mat, 8 april 2013 (Dokumentet uppdaterat 6 maj)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMS-frågor (och svar) vid KfS seminarium Hett om mat, 8 april 2013 (Dokumentet uppdaterat 6 maj)"

Transkript

1 SMS-frågor (och svar) vid KfS seminarium Hett om mat, 8 april 2013 (Dokumentet uppdaterat 6 maj) De som svarar på dessa frågor är: Håkan Jönsson, kock, författare och docent i etnologi. Annika Olsson, professor i förpackningslogistik, Lunds universitet Jon Haag, vd NINE Johanna Björklund, ekologisk lantbrukare och forskare vid Örebro universitet Louise König, hållbarhetschef, KF/Coop. Monika Lind, docent miljömedicin, Uppsala universitet Louise Ungerth, chef för Konsument och Miljö, KfS. 1) På 50 talet sågs livsmedelsindustrin som hjältar och bärare av vetenskap. Vad hände? Håkan Jönssons svar: Allt fler tecken kom om att all vetenskap inte ledde framåt. DDT, PCB; Hormoslyr, Nitrit, Azofärger osv. Och så blev naturen god och människan ett problem. Naturen skulle lämnas ifred, då blev både den och maten bättre. 2) Varför är vissa plaster så hårda att man ej kan öppna även med t ex sax och kniv? Annika Olssons svar: Hårda plaster används för att skydda sitt innehåll mot mekaniska stötar, och dessa är svåra att öppna. Industrin som köper förpackningar hade säkerligen kunnat omvärdera vissa av sina förpackningsval, för att underlätta för användaren och alla produkter kanske inte behöver ett så stabilt skydd. 3) Varför görs det osmarta förpackningar som består av både plast, kartong och metall i samma förpackning? Svårt att sortera. Annika Olssons svar: Förpackningens viktigaste roll är att skydda livsmedlet. Metall är utan tvekan en mycket bra barriär och är utmärkt som skydd för livsmedel. Men samtidigt är det energikrävande, medan kartong är bättre ur miljösynpunkt. För att göra en skyddande förpackning kombineras materialen för minsta möjliga miljöpåverkan med efterfrågat produktskydd. Man kan t ex inte packa vätska (mjölk t ex) i bara kartong och det är därför man lägger ett tunt plastlager och metallskikt för att skydda produkten. Kombinerad kartong återvinner man i "kartongtunnan" 4) Vilka krav på förpackningen ställer e handeln med mat jämfört med idag? Annika Olssons svar: Det första och primära kravet är fortfarande att skydda maten och då är det ingen större skillnad mot traditionella förpackningar. Men en aspekt som ställer ökat krav är märkning på förpacknignar så att de kommer till rätt mottagare. Än så länge finns begränsat med forskning kring vilka nya krav som kan uppstå med ökad e handel. 5) Små hushåll och stora förpackningar ger mycket "släng". Kf: gör ngt åt det Annika Olssons svar: Frågan har även besvarats av Annika Olsson: Ja och små förpackningar ger förvisso mer material per mängd livsmedel men ur hållbarhetssynpunkt är det bättre. Det är också bättre att köpa en lite dyrare portion än en stor billig och slänga hälften (men det vet du ju

2 redan!). Om vi får fler (dvs högre volymer) på småförpackningar kan också priset gå ner så lite tryck från konsumenter. 6) Hur stora mängder Bisfenol A släpper dessa förpackningar ut? Talas det något om risker kring material? Monika och Lars Linds svar: Vet ej vilka förpackningar som avses i frågan men rent generellt är det ungefär så här: Polykarbonatplast (0= PC plast, återvinningsmärkning = 7 eller PC) är tillverkad med bisfenol som monomer (= byggsten). PC plast släpper mer BPA ju äldre plasten blir, ju mer man utsätter den för solljus, ju mer man diskar den i diskmaskin och ju mer sura livsmedel man förvarar i den. Bisfenol tillsätts också som stabilisator i andra hårdplaster t ex polyester och epoxiharts. De flesta konserver/metallburkar är lackade med en epoxiharts (ofta bisfenol) (A) diglycidyleter (BADGE), som läcker bisfenol A eller bisfenol (F) diglycidyleter (BFDGE) som läcker BPF. Det har visat sig människor som äter mat från metallkonserver har högra halter av bisfenol än andra. Bisfenol A är en östrogen som liknar kroppens egna hormon och kan därför påverka det hormonella systemet. 7) Jag arbetar med barn med fetma. Hur och när skulle jag kunna dra nytta av era rön i mitt praktiska arbete? Monika Linds svar: Svår fråga men med tanke på vad vi och andra funnit så kanske man skulle kunna råda föräldrarna att försöka minska barnens exponering för hormonstörande kemikalier genom att 1. Minska användningen av plast vid tillagning och förvaring av mat 2. Köpa ekologiska livsmedel. 8) Hur mäts förekomsten av pcb:er hos människor? Monika Linds svar: Vi (dvs våra samarbetspartner i Örebro) har analyserat halten PCB i blodet med högupplösande GC/HRMS (en vedertagen kemisk metodik). 9) Små hushåll och stora förpackningar ger mycket "släng". Kf: gör ngt åt det! Louise K Annika Olssons svar: Ja och små förpackningar ger förvisso mer material per mängd livsmedel men ur hållbarhetssynpunkt är det bättre. Det är också bättre att köpa en lite dyrare portion än en stor billig och slänga hälften (men det vet du ju redan!!!). Om vi får fler (dvs högre volymer) på småförpackningar kan också priset gå ner så lite tryck från konsumenten. 10) Vad betyder ekologiskt? Louise Ungerths svar: Ekologisk produktion strävar efter att nyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Stor biologisk mångfald och hög ambition när det gäller djurens välfärd är andra ledstjärnor.

3 11) Näringsinnehåll industrimat kontra hemlagad? Fredrik Paulúns svar: I första hand handlar det om vilka ingredienser man väljer. Om en rätt är tillverkad industriellt av förstklassiga grönsaker, fisk, oljor etc kan den vara mycket näringsrik jämfört med den hemlagade som kanske är gjord av falukorv och makaroner. Generellt är fryst och färsk industriellt framställd mat bättre än den konserverade eller pulveriserade. 12) Har ni dragit några slutsatser i studien kring cocktaileffekten? Monika Linds svar: Att studera blandningar av miljögifter är mycket komplicerat. För att göra detta behövs speciell statistik och vi har en statistiker som arbetar med att sätta upp metoder för att göra detta just nu. Inga slutsatser är därför möjliga att dra ännu. 13) Förstår inte konsumenterna att närproducerat inte alltid är ekologiskt? Louise König svar: Vi har inte ställt frågan på det sättet. Det vi ser är att konsumenterna värderar närodlat i paritet med ekologiskt. Det är kopplat till nära, genuint, svenskt, kvalitet, gjort med omsorg. 14) Hur kan man undvika palmolja om det finns i så mycket livsmedel? Louise König svar: Vi skriver ut vilken typ av vegetabiliskt fett det är i innehållsförteckningen. Den palmolja vi använder kommer från hållbara källor. 15) Undrar om källa för siffran att 80% av allt restaurangkött är utländskt? Louise König svar: Vi kan inte svar för restaurangkött, utan endast det vi säljer på Coop. 16) Hur ska ex LRF påverka/övertyga dagligvaruhandeln att inte alltid fokusera på pris? Hur ska vi konsumenter fås att betala mer för kvalitet? Eller kommer plånboken alltid att styra? Louise König svar: Coop har krav på kvalitet, pris och hållbarhet som en del i grunden när vi gör affärer. Jag tror att fördjupade samarbeten inom stora kategorier är ett sätt för att hitta långsiktiga relationer där vi prioriterar matkvalité, svenskt, hållbarhet och pris. 17) Försökte sälja egenplockad svamp till vår lokala Coopbutik i somras (stor mängd, utmärkt kvalitet, vi har F skatt) men fick nej pga att butiken inte hade lov att köpa in "själva", handlaren ville gärna. Varför får han inte köpa in själv när närproducerat är så viktigt för er? Louise König svar: Butikscheferna har en möjlighet att köpa in ett lokalt sortiment, ca 10% av inköpen kan butiken beställa själva. Dessa inköp måste dock följa alla de regler som vi har för övriga inköp för att kunna garantera matsäkerhet, kvalité och hållbarhet. Vilken butik gällde det?

4 18) Små hushåll och stora förpackningar ger mycket "släng". Kf: gör ngt åt det! Louise König svar: Vi tillhandahåller relativt mycket mindre förpackningar, alternativt så kan man frysa ned det man inte konsumerar direkt. Men jag tar till mig uppmaningen. 19) När kommer listan som jämför miljöbelastningen? Närodlat eller KRAV? Glas eller papper? Åtgång energi per produkt? Louise König svar: Den blir nog utmanande eftersom det inte finns några sådana modeller i dagsläget. Vi utvärderar fortfarande en "sak i taget" i mycket stor utsträckning. 20) Louise König säger att 85% av köttet på Coop är svenskt. Gissar att det bara gäller färskt kött och ej chark och annan färdigmat? Louise König svar: Siffran gäller färskt kött 21) Kan inte certifierad palmolja leda till illegal palmoljeplantage för att priser stiger? Vad är lösningen på palmolja och soya? Johanna Björklunds svar: Den palmolja som inte är certifierad kommer ju i och för sig inte vara illegal, men i takt med ökande efterfrågan på palmolja för olika ändamål, som väl är den största anledningen till ökande priser så ökar naturligtvis trycket på all mark som kan användas för oljepalmsodling. Risken för att olja som inte uppfyller kraven i certifieringen säljs som sådan finns alltid. Där handlar det om effektiv kontroll. Att certifiering utvecklas tänker jag kan vara en drivkraft för mer miljöhänsyn för hela produktionen (det är vad som skett i Sverige med utveckling av KRAV märkningen som efterföljts av t ex Svenskt sigill för konventionella odlare). Alternativ till palmolja och soja är väl mer inhemska alternativ som t ex rapsolja och som proteinfoder; åkerbönor mm. 22) Johanna säger att vi bidrar till sojaodling genom att välja svenskt kött, men hur är det med utländskt kött? Johanna Björklunds svar: När vi väljer utländskt kött så har vi oftast ingen aning, men om det kommer från Europa, t ex Tyskland, Danmark eller Irland så är det förmodligen producerat med importerad soja, dock kan man ju när man odlar egen soja och andra fodermedel med bra proteinsammansättning, så som majs m.m. som vi har svårt att odla här. Men det finns ju många aspekter på importerat kött, inte minst djurvälfärdsfrågor och just att vi har svårt att få veta hur det kött vi äter är producerat och vilka effekter på miljön, djuren och människor det har gett.

5 23) 80 procent av fodret kommer från Sverige. 5 procent soja i fodret till kor. Är det mycket? Johanna Björklunds svar: När det gäller klimatpåverkan och effekter på biologisk mångfald orsakad av djur som utfodrats med soja som odlats på mark där regnskog huggits eller artrika gräsmarker tagits i bruk kan det spela stor roll, vi är ju inte de enda som efterfrågar detta. 24) Vad är bättre för miljön, småskaligt ekologiskt eller storskaligt traditionellt jordbruk med högre andel avkastning? Johanna Björklunds svar: Jag skulle säga småskaligt ekologiskt, där man integrerar produktion av livsmedel med att det ger andra ekosystemtjänster; t ex biologisk reglering (pollinering och reglering av skadegörare), ger bördiga jordar, genetisk mångfald mm. 25) Hur ska vi som konsumenter bete oss? Du ger oss frågor men inte så många svar? Johanna Björklunds svar: Välja medvetet, och göra bra val där det är möjligt, några korta: mindre mängd kött, lokalt producerad från betande djur, välja närodlat och efter säsong samt minska svinn. Köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det tänker jag är bra för att bidra till en hållbarare livsmedelsförsörjning generellt. Ännu ej besvarade frågor: 26) Dafgård importerar fast man skriver att Västergötland är deras skafferi? 27) Mat måste få kosta, bra, men vem ska gå i bräschen för att mer än 14% av disponibel inkomst ska gå till mat? (På 70 talet över 30% ) 28) Vad ska Malaysia exportera istället för palmolja (som genererar mycket CO2)? Johanna Björklund: Förädlad råvara istället för bulk? 29) Hur mycket palmolja konsumerar vi per person och år i Sverige?

HUR GRÖNA KAN VI BLI?

HUR GRÖNA KAN VI BLI? HUR GRÖNA KAN VI BLI? FYLL HELA KORGEN MED EKO! 1 GRÖNARE VARDAG MED COOP! HÅLLBAR TRIO Bara genom att ta klivet in på Coop har du kommit långt. För när det kommer till riktigt välsmakande mat, hälsosam

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

4.13 EKO MAT &JORDBRUK. jordbruk Vägval för Afrika dilemmat Närodlat kultur Levande trä porträttet Veronica valde korna

4.13 EKO MAT &JORDBRUK. jordbruk Vägval för Afrika dilemmat Närodlat kultur Levande trä porträttet Veronica valde korna 4.13 Sveriges största natur- och miljötidning påläst och passionerad Årgång 104 EKO &JORDBRUK 42 temasidor MAT jordbruk Vägval för Afrika dilemmat Närodlat kultur Levande trä porträttet Veronica valde

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

Hur ska en köttfärssås smaka?

Hur ska en köttfärssås smaka? Örebro universitet Restaurang- och hotellhögskolan Hur ska en köttfärssås smaka? Klimatpåverkan, sensoriska egenskaper och hälsoaspekter ur ett måltidsekologiskt perspektiv Datum: 2013-06-07 Kurs: MÅ1607,

Läs mer

Mat-klimat-listan Version 1.0. Elin Röös

Mat-klimat-listan Version 1.0. Elin Röös Mat-klimat-listan Version 1.0 Elin Röös Rapport 040 ISSN 1654-9406 Uppsala 2012 SLU, Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för energi och teknik

Läs mer

Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss?

Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss? EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss? Ruben Hoffmann, Maria Wivstad, Axel Mie, Anna Wallenbeck & Karin Ullvén Att förstå vad som avgör

Läs mer

Blodgivaretik att ge med hjärtat

Blodgivaretik att ge med hjärtat Blodgivaretik att ge med hjärtat Eva-Lotta Grantén, doktorand i etik. Om någon ger med sitt hjärta brukar det betyda att det finns en omsorg om andra, som inte är påverkad av hänsyn till en själv, man

Läs mer

Milko satsar på KRAV

Milko satsar på KRAV med siktet på en hållbar utveckling EN TTI IDNING UTTGI IVEN AV LLUDVI IKA KOMMUNS REFFERENSGRUPP FFÖR KOSTT OCH EKOLLOGI ISKA VAROR GRUNDAD 2006 NR 10 MARS 2008 Milko satsar på KRAV Milko satte år 2006

Läs mer

Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Inledning

Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Inledning Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK Inledning Den gemensamma jordbrukspolitiken har under de senaste 50 åren inneburit att EU har kunnat trygga livsmedelsförsörjningen

Läs mer

RAPPORT2014. Konsumentföreningen Stockholm. Så möter vi svenskar framtiden. Attitydundersökning KfS April 2014

RAPPORT2014. Konsumentföreningen Stockholm. Så möter vi svenskar framtiden. Attitydundersökning KfS April 2014 RAPPORT2014 Konsumentföreningen Stockholm Så möter vi svenskar framtiden Attitydundersökning KfS April 2014 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

MED KÄRLEK FRÅN NIKLAS. Julbord med gott samvete. Sid 2. ... och fi rrar som inte hör hemma på julbordet Sid 12. Professor Jensens MATNYTTIGA EKO-TIPS

MED KÄRLEK FRÅN NIKLAS. Julbord med gott samvete. Sid 2. ... och fi rrar som inte hör hemma på julbordet Sid 12. Professor Jensens MATNYTTIGA EKO-TIPS Naturl NN! gtvis Nr. 6 2012 Ekologisk mat Den billiga matens pris är att vi förstör vår planet. I stället borde bönderna få betalt för allt positivt de skapar. Svante Axelsson Sid 2 Foto: T. Busch-Christensen

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark I Bastuträsk har man gjort korv till försäljning i 118 år, det är en fin Västerbottnisk mattradition som man ser att ägarna Mattias Berg och

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Jordbruk som håller i längden

Jordbruk som håller i längden Jordbruk som håller i längden Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska

Läs mer

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 DAG 1 - Förmiddag 20 april Catarina Hedar SWENTEC, Sveriges miljöteknikråd Swentecs uppdrag samt Cleantech ett framgångsrikt koncept? Catarina Hedar,

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

Konsumera mera dyrköpt lycka

Konsumera mera dyrköpt lycka Forskningsrådet Formas är en statlig myndighet som stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning med höga krav på vetenskaplig kvalitet och relevans för berörda samhällssektorer. Det övergripande syftet

Läs mer

Eko/Fairtrade-guide Malmö

Eko/Fairtrade-guide Malmö Eko/Fairtrade-guide Malmö Valet är ditt! Det har kallats världens minsta miljörörelse, att flytta handen i butikshyllan och välja det miljömärkta eller det rättvisemärkta alternativet. Det alternativ

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan

Håbo 2014-08-07. Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA. Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo 2014-08-07 Håbo Kommun Miljö- & teknikförvaltningen 746 80 BÅLSTA Synpunkter på Håbo Kommuns avfallsplan Håbo Naturskyddsförening har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter inför arbetet med

Läs mer