Programöversikt. BUSINESS ARENA STOCKHOLM september Stockholm Waterfront Congress Centre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programöversikt. BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre"

Transkript

1 Programöversikt BUSINESS ARENA STOCKHOLM september Stockholm Waterfront Congress Centre

2 partners Business Arena stockholm 2015 Per den 21 april 2015 Cu be

3 Swedish Association

4

5 En mötesplats för dig på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn Om Business Arena Business Arena är Nordens ledande mötesplats för befattningshavare och beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhälls byggnadssektorn. Evenemanget har sedan 2001 årligen genomförts i Stockholm. Under 2012 tog vi ett inspirerande steg genom att ta evenemanget till Göteborg, Malmö och till Almedalsveckan i Visby. Nu har vi tagit ytterligare ett. Från 2015 arrangeras Business Arena även i Umeå. Genom ett omfattande och mångsidigt program med seminarier och talare av hög kvalitet fokuserar vi på en rad aktuella frågeställningar, trender och framtidsfrågor som är avgörande för Sveriges utveckling. Konceptet är detsamma oavsett plats, men har givetvis regionala och lokala inslag beroende på vilken ort evenemanget arrangeras i. På Business Arena skapar vi förutsättningar för meningsfulla utbyten mellan privat och offentlig sektor. På evenemangen träffas bland annat konsulter, rådgivare, fastighetsägare, utvecklare och investerare, politiker, arkitekter och regionföreträdare för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och göra affärer. Genom att samla branschens alla ledande företag, beslutsfattare och aktörer under ett och samma tillfälle hoppas vi på att varje Business Arenaarrangemang ska resultera i samhällsutveckling och nya affärer. Se för mer information.

6 I år firar vi 15 år med Business Arena Första gången Business Arena arrangerades hölls det på Stockholmsmässan. Det var vår och vi hade cirka besökare. Det är nu 15 år sedan och en hel del har hänt sedan dess. Bland annat närmar vi oss besökare under två heldagar och dessutom har Business Arena expanderat till fyra andra orter runt om i Sverige. Nu, 15 år senare, känns det minst lika aktuellt att träffas i sammanhang som dessa. Branschen har en viktig roll i samhällsutvecklingen och det är viktigt att vi påvisar den och vad vi kan bidra med. Johan Zetterstedt Vd, Fastighetsnytt och grundare av Business Arena Under årens lopp har vi konsekvent utvecklat och förändrat programmet enligt aktuella bransch- och samhällstrender. I år har vi gjort ytterligare några som vi tror kommer höja kvaliteten. Bland annat har vi infört nyheten Kommunicate, som du kan läsa mer om i slutet av programmet. Vårt mål är fortfarande att vi ska förmedla, debattera och utveckla de senaste trenderna genom ett brett utbud av seminarier och fördjupningar, samt erbjuda möjligheten att träffas och knyta nya affärsrelationer med sektorns viktigaste aktörer. Med förhoppningen om att du vill fortsätta resan tillsammans med oss vill jag hälsa dig varmt välkommen till Business Arena Stockholm 2015 på Stockholm Waterfront Congress!

7 årets agenda onsdag 16 september Registrering och frukost Gemensam inledning Förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter Seminarier och fördjupningar Lunch och tid att knyta nya kontakter Seminarier och fördjupningar Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter Seminarier och fördjupningar Mingel och tid att knyta nya kontakter torsdag 17 september Registrering och frukost Gemensam inledning Förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter Seminarier och fördjupningar Lunch och tid att knyta nya kontakter Seminarier och fördjupningar Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter Seminarier och fördjupningar Mingel och tid att knyta nya kontakter Dessutom i pauserna: Kommunicate, Framtidsforum och Stockholm växer

8 onsdag 16 sep

9 Onsdag 16 september Gemensam inledning Av tradition inleds Business Arena med ett gemensamt pass av övergripande karaktär. Medverkande talare är erfarna, spännande personer med kunskap inom ämnen som ekonomi, politik och näringsliv. Tanken med ett gemensamt inledningspass är att ge nya perspektiv och lägga en intressant och tankeväckande grund för de diskussioner som pågår under dagen. Den gemensamma inledningen följs av en 45-minuterspaus. Efter pausen börjar det första passet i respektive seminariespår, samt ett stort antal fördjupningar. Moderator: Karin Adelsköld Karin Adelsköld

10 Onsdag 16 september Seminarium Tema: Fastigheter, bank och finans del 1 Det globala makroekonomiska läget Sju år efter Lehman Brothers fall och åtta år efter att subprime-krisen bröt ut i USA befinner sig den globala ekonomin fortfarande i Den stora recessionens kölvatten. Europas kräftgång fortsätter, Grekland är åter på tapeten och i USA velar centralbanken Federal Reserve med att höja räntan eftersom ingen vet vilka konsekvenser det får. Den globala ekonomin går på en lina och balansgången är svår. Å ena sidan hägrar tecken på återhämtning, å den andra trycker teknologiska framsteg ner kostnaderna och inflationen vägrar ta fart. I detta seminarium analyserar vi läget i den globala ekonomin och kopplar an till den svenska ekonomin och den svenska fastighetsmarknaden. Moderator: Meddelas senare

11 Onsdag 16 september Seminarium Tema: Samhällsbyggnad och infrastruktur del 1 Samhällsnytta med finansieringsproblematik Med en infrastrukturskuld på ett antal hundra miljarder blir finansieringen en tuff nöt att knäcka. Oavsett om det handlar om bärighetsåtgärder på väg 546 i Tällträsk, eller att bygga spårtrafik mellan storstäderna som klarar 320 kilometer i timmen, behöver våra transportvägar utvecklas och underhållas. Finns det alternativa lösningar att tillgå utöver den statliga budgeten för att underlätta de stora och viktiga projekten? I infrastruktursatsningarnas spår öppnas också möjligheter för utveckling av stad och samhälle. Moderator: Mia Odabas Mia Odabas

12 Onsdag 16 september Seminarium Tema: Köpcentrum, detaljhandel och etablering Länge leve butiken! Under ett antal år har begreppen omnikanal och e-handel stått högt upp på handelsagendan. Diskussionerna har länge fokuserat på det hot som den ökade konkurrensen och digitaliseringen av handeln utgör för våra handelsplatser och fysiska butiker. Nu pekar mycket på att trenden är på väg att vända och den fysiska butiken har istället börjat lyftas fram som framgångsfaktor för en ökad handel. Men för att lyckas måste man våga satsa och erbjuda kunden något utöver det vanliga. Under detta seminarium tittar vi närmare på de viktigaste trenderna för handeln och hur man som fastighetsägare och kommun kan hantera den pågående omställningen. Moderator: Karin Adelsköld Karin Adelsköld

13 Onsdag 16 september Seminarium Tema: Hållbarhet miljöteknik Klimatoptimering och minskad energianvändning så går det till i praktiken! Aktörerna inom fastigheter och samhällsbyggnad är av naturliga skäl stora förbrukare av energi och material. Ett resultat av det är att incitamenten för att ta fram effektiva och progressiva lösningar har varit stora. Under årets hållbarhetsseminarium ser vi närmare på hur sektorn arbetar för att minska energianvändningen, reducerar utsläppen av växthusgaser och tillämpar den senaste miljötekniken. Här får vi ta del av de senaste rönen inom solenergi, stämmer av certifieringsläget och ställer oss den mer övergripande frågan om dagens teknik räcker till för att uppnå framtidens klimatmål. Moderator: Karin Klingenstierna Karin Klingenstierna

14 Onsdag 16 september Seminarium Tema: Regioner i tillväxt trendspaning: Vad väljer tillväxtregionerna att satsa på? För att en region ska kunna växa krävs vissa grundläggande fundament, till exempel fungerande infrastruktur, arbetsmöjligheter eller akademi. Numera verkar regioner och städer som upplever stark tillväxt även satsa på faktorer utöver de mest elementära samhällsbyggnadsfunktionerna. Gemensamma aspekter som förenar regioner och städer på frammarsch är satsningar på bland annat resecentrum, idrottsarenor och vattennära boenden. Under detta seminarium tittar vi närmare på vilka specifika trender som landets starkaste tillväxtregioner har gemensamt och hur det kommer sig att satsningarna är så lika. Moderator: Anna Bellman Anna Bellman

15 Onsdag 16 september Seminarium Tema: Arkitektur och gestaltade livsmiljöer Möt arkitekturen samverkan, trender och värden i flera dimensioner För den som äger och investerar i fastigheter är byggnaders och stadsmiljöers gestaltning och planering naturligtvis av största vikt. Ekonomiska värden ska kombineras med estetiska och det gäller att det som byggs eller utvecklas är i linje med brukarens behov. Under detta seminarium tar vi upp ämnen som samverkan, social hållbarhet, trender inom specifika områden och arkitektrollens utveckling. Ett perfekt tillfälle att lära sig mer om aktuella frågor inom arkitektur. Moderator: Meddelas senare

16 torsdag 17 sep

17 Torsdag 17 september Gemensam inledning Av tradition inleds Business Arena med ett gemensamt pass av övergripande karaktär. Medverkande talare är erfarna, spännande personer med kunskap inom ämnen som ekonomi, politik och näringsliv. Tanken med ett gemensamt inledningspass är att ge nya perspektiv och lägga en intressant och tankeväckande grund för de diskussioner som pågår under dagen. Den gemensamma inledningen följs av en 45-minuterspaus. Efter pausen börjar det första passet i respektive seminariespår, samt ett stort antal fördjupningar. Moderator: Pontus Herin, ekonomi- & samhällsjournalist Pontus Herin

18 Torsdag 17 september Seminarium Tema: Samhällsbyggnad och infrastruktur del 2 Samspelet mellan stad och infrastruktur Ett samhälle omfattar en rad komponenter som transporter, kollektivtrafik, bostäder, kommersiella verksamheter, arbetsplatser, grönytor med mera. Växtvärk i kombination med höga ambitioner kring hållbarhet innebär stora utmaningar när stad och infrastruktur måste samspela. Stadens utveckling engagerar alla, från de politiska beslutsfattarna till de enskilda invånarna. Finns det en väg att få alla med på tåget i de viktiga projekten, eller innebär kompromissandet att vi får nöja oss med det näst bästa? Moderator: Mia Odabas Mia Odabas

19 Torsdag 17 september Seminarium Tema: Bostadsmarknaden Sociala utmaningar när Sveriges bostadsbestånd behöver växa Produktionstakten av lägenheter ökar, men bostadsbristen i Sverige gör sig påmind hos människor i samhället med sämre ekonomi. På sikt går problemen att bygga bort men då behövs en bostadspolitik och en marknad där alla är inkluderade. Situationen är redan i dag trängande vilket kan leda till kortsiktiga och bristfälliga åtgärder. Finns det en hållbar, långsiktig lösning för att skapa en bostadsmarknad där alla får plats? Moderator: Pontus Herin, ekonomi- & samhällsjournalist Pontus Herin

20 Torsdag 17 september Seminarium Tema: Fastigheter, bank och finans del 2 vad innebär minusräntan för fastighetsbranschen? När Sveriges riksbank meddelade att reporäntan skulle sänkas till -0,1 procent försatte man ekonomin i ett läge som saknar motstycke i svensk historia. Att räntan skulle vara låg en längre tid hade nog de flesta väntat sig, men att den svenska ekonomin, som till synes ändå går hyfsat, skulle uppleva minusränta var ett faktum som förmodligen tog de flesta på sängen. Vad innebär det för den relativt högt belånade fastighetsbranschen att räntan är negativ? Kapital är billigt, men innebär det enbart möjligheter? Och om hot finns, vilka är de? Moderator: Peter Malmqvist, journalist och finansanalytiker, EQR Peter Malmqvist

21 Torsdag 17 september Seminarium Tema: Förvaltning Ökade kunskapskrav inom förvaltning så hänger du med i utvecklingen! Kunskapskraven ökar i alla branscher. Ett tecken i tiden är att KTH inrättar en ny professur för fastighetsförvaltning. I tider av global konkurrens och ständigt uppskruvad utvecklingshastighet i näringslivet är det en självklarhet att de som tillhandahåller kontor och arbetsplatser måste förädla sitt erbjudande. I ett högaktuellt seminarium om förvaltning tar vi ut kompassriktningen för utvecklingen de närmaste åren, analyserar servicebehov, ser närmare på ledarskap i moderna kontorsmiljöer och riktar ett förstoringsglas mot förvaltning av samhällsfastigheter. Moderator: Anna-Karin S. Öjerskog Anna-Karin S. Öjerskog

22 Torsdag 17 september Seminarium Tema: Urbanitet och storstadsfrågor Kan den attraktiva storstaden vara tillgänglig för alla? Intressekonflikter kan leda till olyckliga låsningar, men ur friktionerna kan också nya intressanta fenomen uppstå. Det ligger i storstadens väsen att alla inte tycker samma sak men går det att skapa en stad där alla känner sig hemma? I ett lika åsikts- som kunskapsladdat seminarium ser vi närmare på ett antal aktuella frågor på det urbana området Moderator: Meddelas senare

23 Torsdag 17 september Seminarium Tema: Internationellt investerarseminarium Skatt och förvaltning hur skiljer sig Norden från andra marknader? De finansiella marknaderna är globala och kapitalet flödar utan hinder och med ljusets hastighet från en världsdel till en annan. För internationella investerare är det dock viktigt att ha en bra kännedom om de lokala marknader som ger bra avkastning innan de ger sig in på dessa. Här ger vi en överblick över den nordiska fastighetsmarknaden, i första hand med fokus på Sverige. Vilka trender observerar analytiker på marknaden, vilka regler gäller och hur påverkar de internationella investerare? På vilket sätt skiljer sig den svenska fastighetsmarknaden från övriga stora svenska marknader? Moderator: Meddelas senare

24 Onsdag-torsdag september Onsdag och torsdag september parallella fördjupningar Parallellt med heldagsseminarierna går ett antal entimmeslånga fördjupningar som erbjuder möjligheten att fördjupa sig i utvecklingen av en fråga. Precis som under heldagsseminarierna deltar de främsta experterna. Formatet ger publiken goda möjligheter att delta i diskussionerna. Fördjupningarna är organiserade i tre tidsblock under dagen: , och För aktuella tider, teman och medverkande talare, se hemsidan. Urval teman onsdag 16 september Samhällsfastigheter ETT fastighetsslag Teknik som ger mervärde Rusning till börsen hur länge håller det i sig? Forskningen tar plats på scen! Del 1 Hotell: Fortsatt hett på transaktionsmarknaden? Social hållbarhet del 1 Aktuella trender inom skatt och moms torsdag 17 september Regioner i fokus: Norr (uppföljning från Business Arena Umeå) Dagligvaruhandelns utmaningar och möjligheter Trendspaning och erfarenheter från Almedalsveckan Regioner i fokus: Göteborg (uppföljning från Business Arena Göteborg) Forskningen tar plats på scen! Del 2 Social hållbarhet del 2 Regioner i fokus: Malmö (uppföljning från Business Arena Malmö) Draknästet

25 Onsdag-torsdag september

26 NYHET! kommunicate Under Business Arena Stockholm kommer vi att presentera vårt nya koncept Kommunicate. I en trevlig fysisk inramning kommer representanter från olika svenska kommuner i kortfattad och informell form berätta om aktuella projekt och planer. Det kan handla om utvecklings planer, markanvisningar, förändringar i det egna fastighetsbeståndet och vad som är på gång avseende infrastruktur. Samtalsledare: Stig-Björn Ljunggren, författare och statsvetare

27 För mer information, se businessarena.nu Onsdag-torsdag september Vårt speakers corner Framtidsforum inspiration för dig som bryr dig om framtidens ekonomi och samhällsbyggnad Stockholm växer På plan 3 utvecklar Stockholm stad sin närvaro på Business Arena Stockholm. Genom medverkande bolag har man en kraftfull och tydlig plattform för att belysa stadens utveckling, pågående och kommande projekt. Stockholm växer kommer bland annat att innehålla och erbjuda mötesmöjligheter, speakers corner och presentationer av projekt och stadsutvecklingsområden. I en avslappnad loungemiljö på plan 5 kan du under båda dagarna lyssna till intressanta och framtidsorienterade 15-minutersföreläsningar som avlöser varandra med korta pauser. De som talar är erfarna personer från olika delar av branschen. Tanken är att inspirera till nytänkande och kanske provocera lite. Moderator: Ellinor Persson Nytt för i år är att fyra av stadens bolag har anslutit sig till denna satsning. Vi välkomnar Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem och Stockholms Hamnar. Här träffar du många av stadens politiker och tjänstemän.

28 Branschindex bostäder & kontor Vinnare 2014: Anders Bodin Fastigheter AB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening Framtidsindex Vinnare 2014: Bostads AB Poseidon och Rikshem AB Vilka blir årets vinnare 2015? Vinnare av årets priser och utmärkelser presenteras på Business Arena Stockholm. För tid och plats, besök businessarena.nu Årets monter Vinnare 2014: Norrtälje kommun Årets Lounge Vinnare 2014: Datscha

29 information och anmälan DATUM OCH PLATS september 2015 Stockholm Waterfront Congress Centre Nils Ericsons plan 4, Stockholm MEETINGPOINT Är du intresserad av att boka in ett ostört möte med en kontakt på plats? Som partner kan du boka ett privat mötesrum i anslutning till evenemanget. ANMÄLAN AVGIFTER En dag: kr per person exkl. moms Två dagar: kr per person exkl.moms HEMSIDOR BUSINESS LOUNGE Även om du inte är partner kan du boka ett privat mötesrum. Detta kan du göra i vår Business Lounge. FÖR BOKNING AV MEETINGPOINT ELLER BUSINESS LOUNGE Boka genom att skicka ett mail till #businessarena I avgiften ingår frukost, lunch, kaffe, middagstallrik (endast dag 1) och avslutande mingel med lättare förtäring och förfriskningar. Anmälan är bindande och deltagaravgiften betalas i förskott. De personliga deltagarbiljetterna lämnas ut på plats och kan inte överlåtas till en annan person under dagen. Observera att vi reserverar oss för eventuella programändringar och för att vissa seminarier kan bli fullsatta.

30

31 programgruppen business arena Gruppen arbetar med research, konceptutveckling, koordination och text till programmen för Business Arena. Har du tips eller synpunkter angående programmet, kontakta Linda Lagerdahl: DANIEL BERGSTRAND, PROGRAMANSVARIG Koncept, programinnehåll, text JOHAN ZETTERSTEDT, PROGRAMANSVARIG Koncept, programinnehåll, partnerskap LINDA LAGERDAHL Programinnehåll, research, projektledning LINDA WORKINN Programinnehåll, research MATTIAS FRÖJD Text och programinnehåll Vill du bli partner? HENRIK ZETTERSTEDT JONAS HEDQVIST JONAS EKSTRAND SVERRIR THÓR Text och programinnehåll KRISTIAN WALLGREN

32

FRAMTIDENS MAKTCENTRA?

FRAMTIDENS MAKTCENTRA? MARKNAD OCH SAMHÄLLSBYGGNAD UTGÅVA 06 2014 ÅRGÅNG 21 20 år Prognos 2015 hållbar samhällsbyggnad hur hanterar vi ett extremare klimat? STORSTÄDERNA FRAMTIDENS MAKTCENTRA? DAGS FÖR EN SKARP OCKERLAG! Av

Läs mer

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder BOSTADSFORUM 2015 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder 35 talare 3 temaområden konjunktur - marknad - politik - framtidens

Läs mer

UTBILDNING & REKRYTERING

UTBILDNING & REKRYTERING MARKNAD OCH SAMHÄLLSBYGGNAD UTGÅVA 03 2015 ÅRGÅNG 22 REPORTAGE: BUSINESS ARENA MALMÖ & GÖTEBORG INTERVJU: KARIN WANNGÅRD TEMA: UTBILDNING & REKRYTERING MED 10:E UPPLAGAN AV REKRYTERINGSBAROMETERN! VAR

Läs mer

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm almedalen energisparkampanj SABO sprider kunskap ar & konferenser 2013 innehåller även alla våra trycksaker! studiebesök energikonferens trainee sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI ABC I KOLLABORATIV EKONOMI En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i kollaborativ ekonomi 1 Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Redaktör Erika Augustinsson Redaktion och texter Erika

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INFRASTRUKTUR HÖSTEN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

2 0 1 1 Vår verksamhet

2 0 1 1 Vår verksamhet Vår verksamhet 2 0 1 1 Innehåll DETTA ÄR ICA-HANDLARNA...4 Vd:n har ordet...6 DETTA HAR HÄNT... 10 ICA-stämman 2011... 12 Handlarriksdagen... 16 Handlarengagemang...20 DETTA GÖR VI...22 Medlemsservice...

Läs mer

Samhällssäkerhet på Kistamässan

Samhällssäkerhet på Kistamässan Samhällssäkerhet på Kistamässan 16-17 november 2011 på Kistamässan Registrera dig på Mötesplatsen med fokus på samhällssäkerhet, beredskap och krishantering Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

BÄTTRE BOSTAD. En ljus. bostadsmarknad. Bostadspriserna. - experternas analys KÖPA ELLER - VÄLJ STRATEGI. INREd HÅLLBART

BÄTTRE BOSTAD. En ljus. bostadsmarknad. Bostadspriserna. - experternas analys KÖPA ELLER - VÄLJ STRATEGI. INREd HÅLLBART Hela denna bilaga i SvD är en annons från Erik Olsson Fastighetsförmedling BÄTTRE BOSTAD En T i Dning Om vägen T ill En lyck AD BOSTADSAffär nr 4 Bostadspriserna En ljus - experternas analys bostadsmarknad

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

TILLBAKA PÅ HEMMAPLAN. Årets. SLUTSTRANDAT Nytt initiativ för bättre hyresförhandlingar

TILLBAKA PÅ HEMMAPLAN. Årets. SLUTSTRANDAT Nytt initiativ för bättre hyresförhandlingar Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 8 november 2014 Pris: 60 kronor HÄR LANDAR DEN NYA STADEN Flygplatsstäder har blivit Europas nya tillväxtområden SLUTSTRANDAT Nytt initiativ för bättre

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer