Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014"

Transkript

1 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M aj 2014 Förbundsdirektören har ordet Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Jag vill i maj månads krönika lyfta fram ett av de arbeten som görs inom GR för att motverka utanförskap i vårt samhälle. Utanförskap är en term som har kommit att beteckna då individer av olika anledningar "står utanför" en för majoriteten självklar samhällsgemenskap eller välfärd. Den kanske vanligaste innebörden är ett socialt och ekonomiskt utanförskap. Pedagogiskt Centrum vid GR fortsätter under 2014 att fördjupa arbetet mot utanförskap. Detta sker bland annat inom Plug In, som är Sveriges största projekt med fokus på att motverka avbrott unga som riskerar att avbryta sina studier eller som redan hoppat av gymnasiet. Insatserna vänder sig till ungdomar från 16 år och uppåt. Läs hela krönikan Helena Söderbäck, förbundsdirektör Nu förbereds för utbyggnad av järnväg mellan Göteborg och Borås

2 Med sina 9,5 miljoner årliga pendlare är Göteborg-Borås Västsveriges och ett av landets största pendlingsstråk. Potentialen för en stark samhällsutveckling och tillväxt är därför stor om den planeras gemensamt. I följande två notiser kan du läsa om vad som är på gång närmast. Götalandsbanan - ett samhällsbyggnadsprojekt som möjliggör hållbar regional utveckling Stråket Göteborg-Borås, som en del av en utbyggd Götalandsbana, har en stor utvecklingspotential och kan spela en viktig roll för Västsveriges utveckling. Vad händer nu i stråket Göteborg-Borås? I nationell plan för anges delsträckan Mölnlycke Bollebygd som en första deletapp i stråket Göteborg Borås som en del av en ny stambana mellan Göteborg - Stockholm via Jönköping. För att möjliggöra fortsatt planering och tidigare utbyggnad av kvarstående etapper har ett avtal om medfinansiering tecknats med Trafikverket för planering av sträckorna Almedal Mölnlycke och Bollebygd Borås i ett sammanhållet arbete för stråket Göteborg - Borås. GR tillsammans med Borås Stad medfinansierar planering av järnvägen med sammanlagt 40 miljoner kronor. Läs mer Kontakt: Nikolina Verovic Avtal om gemensam samhällsplanering Göteborg-Borås till följd av ny järnväg Nu tecknas avtal mellan flera västsvenska parter om en gemensam samhällsplanering, till följd av utbyggnaden av ny järnväg mellan Göteborg och Borås, via Landvetter flygplats. En större arbetsmarknadsregion ger fler möjligheter att matcha jobb och studier för hela familjen. Där är utbyggd järnväg Göteborg - Borås en av de viktigaste delarna, säger Jonas Ransgård (M), ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Parallellt med att Trafikverket planerar för att bygga cirka sex mil ny järnväg av Götalandsbanan mellan Göteborg och Borås tecknar nu parterna i stråket - GR, Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, Göteborgs Stad, Borås Stad, Mölndals Stad, Bollebygds kommun, Härryda kommun och Marks kommun - en gemensam avsikt att ta tillvara på de möjligheter som utbyggnaden ger. Läs mer Kontakt: Nikolina Verovic

3 IT-Lyftet har förändrat äldreomsorgen Den 23 april arrangerade GR en konferens för att markera avslutningen av IT- Lyftet, ett projekt som blivit uppmärksammat både nationellt och internationellt. Projektet har handlat om att förändra attityden till samt bidra till ökad kunskap om ny teknik och IT bland personal inom äldreomsorgen. IT-Lyftet har vänt sig till äldreomsorgen i Ale, Göteborg (Majorna/Linné), Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet och Partille. Läs mer Kontakt: Sandra Goll-Rasmussen Nielsen Bilder av äldreomsorgen i Göteborgsregionen Anser äldre med hemtjänst att de kan påverka vilka tider de får hjälp? Är äldre på äldreboenden nöjda med de aktiviter som erbjuds och är det lätt att komma utomhus? Får de äldre alltid ett bra bemötande? Dessa frågor och fler undersöks i öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre. Nu har FoU i Väst/GR gjort en regional sammanställning över GRkommunernas resultat Syftet med en regional sammanställning är att göra resultaten lättillgängliga och underlätta jämförelser med närliggande kommuner, något som kan bidra till ett utbyte och lärande mellan kommunerna. Läs mer Kontakt: Sara Davidsson Cyberbullying en utmaning för forskare och praktiker En unik internationell konferens för att erbjuda kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte gällande nätmobbning hölls maj i Göteborg. Arrangörer var Pedagogiskt Centrum, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, stiftelsen

4 Friends och the International Bullying Prevention Association. Under två dagar kom världens främsta mobbningsforskare till Göteborg för att dela med sig av sin forskning både genom föreläsningar och via en posterutställning. Med skolans värld som utgångspunkt närmade sig experterna den svåra frågan från olika håll och discipliner. Förändrade förutsättningar innebär nya utmaningar för både forskare och praktiker. Alla som strävar efter att förstå och förebygga nätmobbning behöver bygga upp en gemensam begreppsvärld och utforma strategier som bygger på beprövad erfarenhet och är förankrade i samtiden. Konferensen Cyberbullying samlade internationellt erkända forskare som professor emeritus Peter Smith, research professor Dan Olweus och professor Christina Salmivalli. Från Sverige medverkade bl.a. Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends, professor Ann Frisén från psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet samt Sveriges barn- och elevombud, Caroline Dyrefors Grufman. De ca 240 konferensdeltagarna upplevde engagerande och kunskapsintensiva dagar. Vidare gjorde UR, TV4, SVT och SR inslag från konferensen. Läs mer Kontakt: Lislott Lundahl PlugInnovation på LEED-konferens i Stockholm Projekten Plug In och PlugInnovation uppmärksammades vid OECDs årliga LEED-konferens i Stockholm april. Projekten Plug In och PlugInnovation uppmärksammades mycket för sitt arbete med att motverka avbrott i gymnasieskolan och deltog med flera workshops under konferensens tre dagar, Konferensen arrangerades av OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. LEED är OECD:s program för lokal utveckling och vikten av partnerskap. Ett stort antal länder är medlemmar och årligen arrangeras en konferens på temat. I år var det Sveriges och Stockholms tur att stå som värd för den prestigefulla mötesplatsen för erfarenhetsutbyten. Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning, inledde konferensen med att peka på de positiva effekter Plug In-projektet haft när det gäller att motverka avbrott i gymnasieskolan. Från PlugInnovation, som är den nationella plattformen där all kunskap inom projektet Plug In samlas, kom Anna Liljeström och pratade mer om frågan. Hon lyfte bland annat preliminära resultat från projektet som tyder på tre viktiga framgångsfaktorer i arbetet med elever som befinner sig i riskzon för avbrott: ett holistiskt fokus på eleven, stärkt anknytning till skolan och flexibilitet avseende organisation och undervisningens innehåll. Läs mer För mer information: Lisa Sipari

5 GRAF-projektet träffade Irlands socialminister på The Job Shadow Day Under The Job Shadow Day får personer med funktionsnedsättningar jobbskugga personer i olika organisationer, med förhoppning om att öka möjligheten för personerna att komma ut i arbete. I år var det 650 personer som deltog i skuggningen runtom på Irland. GRAF-projektet var på plats för att ta del av arrangemanget och se vad det innebär för deltagarna. Under dagen mötte Lisa Östensson och Klara Andersson från GRAF-projektet Irlands socialminister Joan Burton (i mitten på bilden). Efter resan kommer de svenska besökarna att arbeta vidare med att se över möjligheterna att genomföra något liknande i Sverige. Kontakt: Nicholas Singleton Om ungas villkor, värderingar och vägval i sex GR-kommuner På en heldagskonferens i Göteborg i början på maj presenterades och diskuterades enkätsvaren från ungdomsenkäten Lupp Enkäten har genomförts i sex av Göteborgsregionens kommuner: Ale, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Mölndal och Tjörn. De lokala resultaten och erfarenheterna ramades in av presentationer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF, tidigare Ungdomsstyrelsen) och Regionförbundet i Kalmar län. FoU i Väst/GR lyfte det regionala perspektivet på undersökningen och presenterade några fördjupande analyser ur den regionala rapport som kommer före sommaren. Läs mer Kontakt: Åsa Nilsson

6 GRs klimatarbete tar fart GR står bakom Västra Götalandregionens klimatstrategi med målet att bryta beroendet av fossil energi till För att klimatmålet ska nås drivs Smart Energi i Västra Götaland. GR tar del i arbetet genom att stödja kommuner som vill göra så kallade överenskommelser kring konkreta klimatåtgärder. GR är koordinator för tre överenskommelser, en som handlar om att öka arbetspendlingen med cykel, en som handlar om att öka matavfallsinsamling samt en som syftar till att minska avfallsmängderna. De kommuner och organisationer som skrivit under respektive överenskommelse har träffats för ett första uppstartsmöte och nästa steg är att arbeta fram en handlingsplan med mål och åtgärder som ska genomföras och följas upp inom de kommande två åren. Om din kommun är intresserad av att delta i någon av överenskommelserna, finns det fortfarande möjlighet att vara med! Kontaktperson på GR från 1 juli 2014 för att öka arbetspendlingen med cykel är: Jonas Åker Kontaktperson för ökad matavfallsinsamlingen och minskade avfallsmängderna är: Hanna Hellström Du kommer att framöver kunna följa arbetet här De nya nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård är på väg! I slutet av mars i år publicerade Socialstyrelsen en preliminär version av nya nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Under våren genomförs seminarier i hela landet där de preliminära riktlinjerna presenteras och diskuteras. De reviderade riktlinjerna innehåller ett par nya områden: ungdomar och läkemedelsberoende. Ytterligare en förändring är att de nya rekommendationerna också innehåller prioriteringar. De slutgiltiga riktlinjerna beräknas komma under våren Läs mer Kontakt: Ann Karlsson Bär ni på en idé? Jobbar ni med äldreomsorg, funktionshinder, IFO eller arbetsmarknadsfrågor? Har ni en idé som ni vill förverkliga? FoU i Väst kan fungera som bollplank i projektdesignen. Eller hjälpa till att utvärdera under arbetets gång för att säkerställa att ni når era mål. Kanske söker ni inspirerande föreläsare till era planeringsdagar eller vill ha kontakt med forskare, professionella eller organisationer inom ert område? Har ni förslag på spännande teman för föreläsningar, kurser, seminarier eller FoUcirklar så tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper er. FoU i Väst bedriver forskningsbaserat utvecklingsarbete tillsammans med och på uppdrag av GRkommunerna. Läs mer Kontakt: Cecilia Bokenstrand

7 Unikt traineeprogram går på bredden i byggsektorn Ett nytt traineeprogram med namnet Framtidens samhällsbyggare har utvecklats genom ett samarbete mellan GR Framtidens Ledare och företag inom Centrum för management i byggsektorn. Framtidens Samhällsbyggare bygger på ett helt unikt nytänkande för branschen. Traineeprogrammet är gränsöverskridande i sitt syfte att forma framtidens medarbetare, där vi samarbetar mellan samhällsbyggnadssektorns olika branscher, företag och kommunala verksamheter. Totalt är 14 företag och offentliga organisationer med i programmet, och de 18 deltagarna startar i augusti Gränsöverskridande kunskap Under programmets 14 månader kommer traineerna att vara anställda i ett företag/en organisation och därutöver göra breddningsperioder i tre andra företag eller förvaltningar inom sektorn. De får därigenom chansen att skaffa sig insikter och förståelse för de drivkrafter och den affärsmässighet som styr andra aktörer. Lägg där till att traineerna lär sig hur politiskt styrda organisationer fungerar inom samhällsbyggandet. Parallellt går deltagarna ett utvecklingsprogram som processleds av GR, med fokus på gränsöverskridande projektarbete och personlig utveckling. Allt sammantaget kommer dessa personer, efter avslutat program, kunna bli de förändringsagenter som sektorn så väl behöver. Läs mer om programmet och sök tjänsterna här För mer information: Rasmus Jonsson Sexuell hälsa på Vetenskapsfestivalen 5-6 maj höll Pedagogiskt Centrum temapass med åttondeklassare om sex, känslor och normer på Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Eleverna fick bland annat spela "En glidande skala ett spel om sex, relationer och ömsesidighet" och diskutera känslor, tankar och agerande hos olika karaktärer i olika situationer. Spelen använder metoder för att skapa samtal som inte blir privata för eleverna och som lyfter ämnet sex och samlevnad till ett generellt och samhälleligt plan. Spel om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter finns att ladda ner kostnadsfritt från Pedagogiskt Centrum och Kunskapscentrum för sexuell hälsas gemensamma hemsida här För mer information: Åsa Nilsson

8 Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen antagen En trygg och långsiktig hållbar vattenförsörjning. Det är visionen för dricksvattenförsörjningen i Göteborgsregionen och framgår av den nya vattenförsörjningsplanen för Göteborgsregionen som förbundsstyrelsen godkände 9 maj. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en grundläggande förutsättning för allt liv på jorden. Ofta reflekterar vi inte över värdet av fri tillgång på rent dricksvatten, vi förutsätter att det kommer rent, friskt och gott vatten när vi vrider på kranen. Göteborgsregionen står inför flera utmaningar om vi avser att behålla den trygga tillgång på rent dricksvatten vi idag åtnjuter. Vatten är av naturen en gemensam fråga och känner inte av några kommungränser. Därför är det viktigt att ta ett samlat grepp kring frågan med ett långsiktigt perspektiv i åtanke för att trygga regionens vattenförsörjning idag och för kommande generationer, detta är syftet med den nu antagna planen. Läs mer Kontaktperson på GR: Jacob Lindkvist Ny hemsida från GR Skola Arbetsliv lanseras! Nu öppnas dörrarna till GR Skola Arbetsliv är en verksamhet vars mål är att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen. På får både utbildning och näringsliv de hetaste nyheterna gällande samverkan mellan skola och arbetsliv. På webbsidan hittar du också information om hur man kan samverka och vilka olika insatser vi erbjuder till skolor, kommuner och företag. Det är även en samlingssida för de digitala verktyg och plattformar som erbjuds genom

9 Det är även en samlingssida för de digitala verktyg och plattformar som erbjuds genom Göteborgsregionens kommunalförbund som praktikplatsen.se, EiS: Entreprenörskap i skolan, SYVonline och REKAS: Regional Kartläggning av Arbetsmarknad och Studerande. Vi hoppas att ni ska bli inspirerade! Besök redan idag och gå in och gilla GR Skola Arbetsliv på Facebook. För mer information: Sofia Larsson Hur kan världen bättre utnyttja begränsade resurser? Denna och andra energirelaterade frågor diskuterades under tisdagen den 6 maj i FN:s Generalförsamling i Kungsbacka. I kavaj, kjol och strumpbyxor, med inledningstalen i fickan och förberedda resolutioner, var eleverna i åk 9 på Hålabäcksskolan för dagen diplomater och företrädde världens länder i FN:s Generalförsamling. Diskussioner om världens framtid stod på dagordningen. Rollspelet var ett samarbete mellan Hålabäcksskolan och Pedagogiskt Centrum på GR. Vill du veta mer om GRs EU- och FN-rollspel? Kontakta Jenny Sjöstrand Klicka här för att avregistrera din adress Postman

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020 Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Med bidrag från Gun Sjöbom, Centre for Ageing and Supportive

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Mia Lindberg Vägar till vägledning

Mia Lindberg Vägar till vägledning Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 08 2008 Mia Lindberg Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Titel Vägar till vägledning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer