Appendix 1. Verksamhetsberättelse för jämställdhetsgruppen under år 2011 vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Appendix 1. Verksamhetsberättelse för jämställdhetsgruppen under år 2011 vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap"

Transkript

1 Appendix 1 Verksamhetsberättelse för jämställdhetsgruppen under år 2011 vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vid IFV har jämställdhetsgruppen under VT 2011 bestått av Mio Fredriksson, Eva Hovstadius, Catarina Olsson, Mona Pettersson och Anja Saletti. Under HT 2011 har gruppen bestått av Carina Ahlstedt, Anders Brantnell, Roya Hakimnia, Eva Hovstadius, Catarina Olsson och Öie Umb-Carlsson. Studentrepresentanter har saknats. Catarina Olsson har varit kontaktperson för Enheten för lika villkor och även varit sammankallande för våra möten. Sekreteraruppgiften har varit rullande. Jämställdhetsgruppen bytte namn till Lika Villkor HT Gruppen har under perioden haft fem möten samt däremellan haft kontakt per telefon och e- post. Lika Villkor hade som mål att under mandatperioden åta sig att bevaka de föreläsningar och seminarier som gavs på universitetet som rörde jämställdhet och jämlikhet och därtill även göra IFV s medarbetare uppmärksammade om dessa, samt att arrangera en inspirationsdag HT 2011 med inbjuden estradör. Vidare var målet att genomföra den handledarutbildning som beviljats medel från tidigare mandatperiod. Avsikten var att synliggöra gruppens arbete samt att öka medvetenheten kring frågor rörande jämställdhet/jämlikhet. Vi har deltagit på och gjort reklam för följande föreläsningar/seminarier: Hedersrelaterat våld - kön, kultur, religion - kunskap gör skillnad, Universitetets jämställdhetsindikatorer, Excellens och jämställdhet, Jämställdhet Gustavianum: män, kvinnor och konsten att komma till tals, Jämställdhetsdagen, Mångfald i undervisningen hur gör vi? I sistnämnda seminarium deltog Carina Ahlstedt som representant för vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Information om föreläsningarna har distribuerats till samtlig personal på IFV. Gruppen sökte och beviljades jämställdhetsmedel från Jämställdhetskommittén vid vetenskapsområdet medicin och farmakologi vid Uppsala universitet, för att genomföra en inspirationsdag med Claes Schmidt/Sara Lund med föreläsningen Kvinnor, män och alla vi andra den 5 oktober Inbjudan gick ut till samtlig personal och studenter inom IFV. Inspirationsdagen genomfördes och fick stor respons bland deltagarna (utvärdering bifogas i slutet av detta dokument). Gruppen hade sedan tidigare mandatperiod beviljats medel att genomföra en handledarutbildning bestående av en serie med öppna föreläsningar för uppsatser med genusoch HBT-perspektiv. Föreläsningsserien genomfördes under HT Intresse av att jobba vidare med dessa frågor sågs. Exempel på hur man skulle kunna gå vidare med detta gavs, förslagsvis att ha ett nätverk med seminarier, litteraturklubb eller läsa och kommentera texter (den intresseanmälan som distribuerades till samtlig personal på IFV bifogas i slutet av detta dokument, programmet bifogas som pdf-fil). Övrigt: Medel söktes från Jämställdhetskommittén Uppsala universitet, för att genomföra en inspirationsdag HT 2012, med Pär Johansson (Glada Huddik) som estradör. Medel beviljades inte.

2 Gruppen har en egen hemsida med info: Sidan har regelbundet uppdaterats. Gruppen har ombesörjt distribuering av enkät från Uppsala studentkårs jämlikhetsgrupp, riktad till all undervisande personal. Vill du lära dig mer om hur genus- och HBT-perspektiv kan inkluderas i studentuppsatser och undervisning vid vår institution? Under hösten 2011 genomförs en utbildning i syfte att öka kunskapen att handleda uppsatser med genus- och HBT-perspektiv. Utbildningen riktar sig till alla vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap som handleder, eller kommer att handleda, uppsatsstudenter. För att höja handledarkompetensen inom vår egen institution erbjuds en utbildning i genusoch HBT perspektiv, speciellt anpassad för folkhälso- och vårdvetenskapsområdet. Utbildningen avser två timmar vid sex tillfällen under hösten Just nu pågår arbetet med att bjuda in föreläsare med specifik kompetens inom ett antal olika ämnesområden. Varje utbildningstillfälle består av en föreläsning med avslutande diskussion och reflektion kring ämnet. Så snart programmet är klart återkommer vi med föreläsarnas namn. Vi tar gärna emot förslag gällande föreläsare, ämnen, och kursens form. För att kunna gå vidare med planeringen önskar vi att alla som är intresserade att följa kursen gör en intresseanmälan senast den 31 mars. Anmälan är inte bindande och det kommer även att finnas möjlighet att anmäla sig senare. Anmäl till 28/9 Introduktion till genusvetenskap 12/10 Genus inom folkhälso- och vårdvetenskapsområdet 26/10 HBT-perspektiv inom folkhälso- och vårdvetenskapsområdet 9 /11 Att forska med genusperspektiv kunskapssyn och metoder 23/11 Undervisning med genus och HBT-perspektiv 7/12 Hur ska vi göra i praktiken? Avslutande reflektioner Kursen anordnas av Jämställdhetsgruppen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Välkommen att anmäla dig! Mio Fredriksson Doktorand, Fil.Mag. PhD Candidate, Master of Social Sciences Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Department of Public Health and Caring Sciences Enheten för hälso- och sjukvårdsforskning Health Services Research Uppsala universitet Uppsala University

3 E-post: Tel: Postadress: Box 564, Uppsala Besöksadress: BMC, Husargatan 3. Rum D11:212b. Utvärdering 5/10 Claes Schmidt/Sara Lunds föreläsning Kvinnor, män och alla vi andra Vi bad åhörarna skriva tre tankar som du tar med dig från den här dagen. Utvärderingen skedde i direkt anslutning till föreläsningen. Totalt: 126 svar varav 90 studenter, 11personal, 15ej markerade Kommentarerna redovisas som de skrevs. Varje rad/stycke är en enskild persons kommentar. Student - Jag vill inte speca tre tankar, det känns på tok för svårt att plocka med sig BARA tre saker från den här förmiddagen. Jag har skrattat, lyssnat uppmärksamt, nickat igenkännande, rodnat av samma orsak och till sist också gråtit. Hur jag överhuvudtaget ska lyckas få någon att förstå vad jag har fått uppleva idag förstår jag inte. Jag är överväldigad och otroligt tacksam för att jag fick vara med här idag. TACK! <3 - Den bästa föreläsningen jag varit på, alla, ALLA! borde ha möjlighet att se den. Den öppnar ögonen, krossar fördomar och är full med kärlek! TACK SNÄLLA SARA/CLAES! <3 - Otroligt inspirerande. Jag har lärt mig jättemycket. Både på det personlig men även på det yrkesmässiga/professionella planet. Så otroligt bra! Nu har jag mycket att tänka på och omprogrammera i mitt liv. FANTASTIKSKT! Man skrev att föreläsningen borde ses av många fler, att den borde göras obligatorisk: - Det vore nyttigt för hela befolkningen att höra dina ord och få sig en tankeställare - Hur bra som helst, borde ha varit obligatoriskt! Kommentarer som berör ett personligt plan finns att läsa: - Nyfikenhet att ändra inlärda mönster, ställa sig frågan varför man gör på ett visst vis - Hur är jag programmerad? - Vad vill jag göra med mitt liv? - Hur mycket anpassar jag mig egentligen? - Det är ok att vara sig själv

4 - Var dig själv, alla andra finns redan! - Var dig själv! - Allt går att förändra bara man vill - Våga att göra fel! - Man ska inte vara så trångsynt över saker man inte vet, ta reda på saker innan du talar - Att man ska vara nyfiken - Våga vara sig själv är viktigt - Hur tänker jag? - Tänk mindre, handla mer, sluta va så politiskt korrekt. Det är okej om det blir fel, det går att be om ursäkt. Ska jag handla utifrån rädsla eller kärlek? - Våga tänka nytt, mycket är ovanligt. Va inte rädd - Lev livet du vill leva! - Är jag jag? - Var dig själv, alla andra är upptagna (3st) - Varför gör vi som vi gör? Programmerade att tänka och ha uppfattningar om saker men är det rätt programmering? - Lärt mig nya sätt att tänka - Att inget är omöjligt - Har öppnat många många dörrar och nya tankar för mig - Jag känner att jag lärt mig mycket, framför allt att leva livet som man själv vill. TACK! - Var dig själv och ingen annan - Lev ditt liv som DU vill - Våga stå upp för det du tror på! - Var dig själv, stå upp för den du är - Rädsla håller oss tillbaka för att leva det liv vi och andra vill - Viktigt att vara mig själv med mina medvetna fördomar - Öppna mina tankar ännu mer! - Lev det liv du vill leva - Var dig själv! - Vem är jag?

5 - Mycket att tänka på - Hur kan jag bli en bättre människa? - Frihet att leva livet som jag vill och låta/inte döma andra som gör det - Jag vill nu skaffa mig lite mer åsikter i frågor - Våga mer - Var dej själv - Du bestämmer över din hjärna - Kommer att tänka mer på att hjärnan ibland är programmerad att tänka/tycka en viss sak, och kanske börja reflektera över hur det kommer sig att man tänker på ett visst sätt Många har tagit med sig tankar om värderingar, fördomar och om kön: - Det öppnades en lucka i min hjärna om vad mina värderingar kan vara - En önskan om att jag inte ska följa det förprogrammerade - Folk har redan en programmerad hjärna som gör att vi dömer folk efter. Det måste vi ändra genom generationer - Vi kan inte döma folk efter sina beteenden eller utseenden och tycka att de är onormala, för gränsen till normalt och onormalt är olika för alla - Människan har själv rätt att bestämma hur man vill leva eller se ut och har rätt till att identifiera sig själv - Mina egna fördomar - Att man måste se personen och inte bygga en uppfattning bara grundande på gamla lärdomar eller saker som anses normalt. Viktigt i vardagen och något som samhället i allmänhet borde få mer kunskap om. - Fördomar finns men vissa, många skulle man kunna klara sig utan - Tänk en extra gång innan du dömer någon - Olika synsätt och olika perspektiv - Bedöm efter kunskap - Om jämställdhet och första intryck - Allt sin finns i naturen måste ju vara naturligt - Exemplet med aporna, - vem sprutar jag vatten på? - Vem jag kastar vatten på - Våga stå för vad du tycker

6 - Det finns så grymt många fördomar i dagens samhälle - Vi har blivit programmerade! - Nya tankar om varför vi tänker och gör som vi gör - Tänka efter en extra gång - Vara medveten om alla fördomar - Att man kan tänka aktivt för att programmera om sig själv för att skapa ett samhälle där alla får vara som de är - Normkritik - Att våga tänka fritt, agera som den man är - Alla är olika på ett sätt och man kan bli nyfiken på! - Våga tänka olika - Våga stå för dina värderingar i ditt beteende - Alla har fördomar, bli medveten om mina - Den här förmiddagen har väckt många funderingar och fått mig att inse hur viktigt det är att tänka över sina egna fördomar - Vilka fördomar har jag? - Fördomar! - Varför tänker vi som vi gör!? Programmerade - Vara mer medveten om varför jag har de fördomar jag har och våga ändra åsikt - Nyttiga tankar om normer - Stå för dina värderingar - Alla har fördomar, även transvestiter - Alla har vi fördomar var medveten om det! - Det farligaste är när vi tror att saker som finns inte finns. - Vara mer öppen för nya intryck - Inte låta omgivningen förvrida mina egna åsikter - Respektera - Våra synsätt är inprogrammerade och går att justeras - Våga tänka nytt! Uppfattningar ändras med tiden, man måste våga göra fel. - Fördomar leder ingen vart

7 - Viktigt att inte vara rädd för att bryta normer - Att allt handlar om vår syn på andra! - Hur vårt beteende och andras beteende skapar bilder som blir problemet - Jag har fördomar - Jag ska inte anta något - Vilka är mina rädslor/fördomar? - Tänk efter vid möte med något okänt - Acceptera fördomar - Var försiktig med att döma, vem säger att det du tycker stämmer, är normalt - Anta aldrig något om någon människa - Alla är olika och att man kan tycka om dem ändå - Toppen med att uppmärksamma att alla har fördomar - Jag har fördomar jag inte tänker på att jag har, intressant - Inte låta fördomar styra - Jag har fördomar - Varför har vi fördomar? - Fördomar är okej bara du vet om dem - Hitta dina egna värderingar mm - Alla människor har rätt vara olika! - Var kommer fördomar från? Varför tycker vi att vi behöver fördomar? - Ta reda på fördomar, ändra attityder, kolla på dig själv - Värderingar - Öppenhet och ta död på fördomar - Att jag kan uppleva det som jobbigt och slitigt att inte kunna/orka bryta mot de normer jag vill/borde bryta mot - Det mest fördomsfulla är att vi inte har några fördomar - Att vara medveten om att man har fördomar! - Fördomar bygger bara på att man inte är van vid vissa saker - Inte konstigt att reagera om man inte är van - Kön skapar vi själva, och man får bestämma själv vad det betyder för en

8 - Att könet sitter i huvudet - Jag tänker på hur jag kan integrera mina egna queera värderingar i mitt arbete som sjuksköterska - Fortsätt jobba mot heteronorm!! - Att indianer har åtta kön! - Kön och representation av kön - Västerländskt tankesätt att det finns två kön, ett biologiskt synsätt. - Könet sitter inte mellan benen - Transar är sällan/aldrig homosexuella - Tankeväckande kring hur man definierar olika ord och hur man tolkar dem. I detta fall kön - Kön sitter i huvudet - Hur många människor i vår omgivning känner inte att de vågar vara öppna om sin sexualitet? - Att kön egentligen inte finns - Definitioner / indelningar av människor, kan dölja mer än de berättar - Varför är samhället mansdominerat? - Att som kvinna låta mannen komma över till kvinnasidan Orden lagom, normalt och ovana kommenterades: - Vad betyder ordet lagom? Det finns bara i svenskan, men hur ska det förklaras? - Onaturligt/onormalt = ovana! - Det finns inget normalt - Vad är normalt? - Vad är normalt? Hjärnan förenklar en bild av det vi vill se. Man kan dela in samhället i minoriteter. Fråga dig i stället vad som är naturligt och mänskligt? Att vara sig själv! - Vad är egentligen normal? - Man kan inte säga vad som är normalt Kärlek, rädsla och sanningar kommenterades: - Mycket sanningar - Kärlek är finast! - Kärlek eller rädsla?

9 - Man väljer kärlek eller rädsla - Kärlek rädsla-grejen - Fördomar är rädsla Att föreläsningen varit givande, gett glädje och skratt och borde ses av fler framgår av kommentarer: - Glädje - Givande, underbart, intressant <3 - Fantastiskt klok lärdom, rolig och lärorik!!! Alla borde gå på denna föreläsning - Fantastisk föreläsning - Kände mig glad hela tiden - Jag måste rekommendera andra att se Saras föreläsning! - Detta var en energikick som kommer finnas kvar länge - Mycket inspirerande föreläsning! - Inspirerande, nödvändig, KUL! - Inspirerande - Otroligt inspirerad - Fantastiskt! - Enormt intressant - Otroligt inspirerande! - Väldigt bra upplagt - Tankeväckande - Extremt roligt - Klockren föreläsning! - Mycket roligt och givande mer av detta! - Fantastisk föreläsning! - Vilken fantastisk föreläsning! - Fantastisk föreläsare - Duktig och inspirerande föreläsare - JÄTTEBRA FÖRELÄSNING! - Otroligt inspirerande föreläsning

10 - Superbra föreläsning! - Nyanserad, hjärtlig, ögonöppnande föreläsning med mycket humor som ger en tankeställare - En väldigt underhållande och lärorik förmiddag! - Fler borde få höra Claes/Saras föredrag! - På alla människor runt omkring mig som jag vill ska ta del av detta - Svåra saker med enkla ord - Roligt men allvar - Inspirerande - Väcker tankar - Fantastiskt!!! - Upplysande! - Utmanande! - Inspirerande! - Jättebra - Tänkvärt - En kommentar rör ett vidare samhällsekonomiskt perspektiv: - Jag saknar ett ekonomiskt/socialt perspektiv på föreläsningen Och så har vi kommentarer som får gå under övrigt: - Du ser det du tänker du tänker det du ser - Där alla tänker lika blir inte mycket tänkt - Lägsta formen av välkomnande är respekt - Ett funktionshinder är inte ett hinder, det är en förmåga! - Genom föreläsningar som denna öppnar man upp sinnet för ett obekant område Man påverkar sin omgivning mer än man tror genom sitt beteende. Det är viktigt att man uppmärksammar hur man beter sig bland andra människor. - Att låta sina vänner göra vad de vill och vara positiv och uppmuntrande - Tankeställande om begrepp - Var nyfiken! - Hoppas kunna komma ihåg och tänka på och agera om allt bra som sades!

11 - Det finns många sätt att uttrycka sig på - Nytänkande - Heja mångfald! - Det finns otroligt mycket som man inte tanker på i sin omgivning - Det finns hopp för framtiden! - Du fick alla att tänka till <3 - En intressant och viktig föreläsning - Tänkvärt - Fördomsinsikt - Älska alla! - Lärorikt! - Uppväckande - Var nyfiken - Tankeväckande - Hur samhället har ändrats sedan Claes/Sara växte upp - Rädsla är inte hat - Kärlek istället för rädsla - Med humor kan man få fram och få folk att lyssna - Hur svårt det är att vara utländsk, rörelsehindrad i svenska samhället Och till sist några tack: - TACK <3 - Otroligt bra och viktig föreläsning - Mycket tankvärt - Högsta betyg! - Jag skulle vilja gå på fler sådana här otroligt inspirerande och roliga föreläsningar! Tack! - Tack! - En fantastisk föreläsning som gett mig många nya tankar och poänger. En föreläsning som stärker självförtroendet våga vara den du är. STORT TACK! - Perfekt för att lära sig om bemötande, jämställdhet. Tack!

12 - Superbra! - Befriande! - Tack för ett par underbara timmar! - UNDERBAR FÖRELÄSNING! - Fantastisk föreläsning - Fantastiskt bra föreläsning - Väcker inspiration att ifrågasätta - Skitbra, punkt! - Kul att han inte kom hit och försökte få oss att tänka som honom. Utan att tänka efter hur vi tänker och varför vi tänker och gör som vi gör. - Tack för en bra föreläsning! - Claes Schmidt och Sara Lund rocks! - WOW TUSEN TACK Personal - TACK, TACK, TACK! Underbart, uppfriskande och ögonöppnande! - Fantastiskt bra förmiddag som liksom Mr Tourette kommer att stanna LÄNGE i mitt medvetande och ge reflektioner på lång sikt - Mycket intressant och tankeväckande - Tänkvärt! - Nyttigt att omvärdera sina egna fördomar - Jag bär på många fördomar - Jag känner mig stärkt i att jag får vara jag, precis som jag är - Det gäller att ta vara på olikheter i såväl forskning, modevisning, i arbetsgruppen, familjen och samhället - Mångfald ska märkas, inte synas - Helt nya definitioner på kön - Att rädsla är motsats till kärlek - Normalt/onormalt - Rätten att vara olika - Ändra beteende

13 - Värderingar - Tänka om - Fördomsfull - Tankeväckande! - Jättebra - Egenvärde - En tro på sig själv - Ändra inställningar i hjärnan - Jobba mer med mångfaldsarbete - Avundsvärt modig framställning (Bieffekt: ska ändra mina trista PPT-presentationer ) - Lev det liv du vill leva - Hur är jag programmerad? - Ovana rädsla - Ta tillfället i akt, kolla vad som är bäst att göra och inte vad som är normalt - Våga misslyckas! - Otroligt inspirerande och tänkvärt - Detta måste ungdomar se! - Väckande - Bra att vända ut och in på sina egna värderingar - Tänk på att kristendom också tycker det att vara människa är viktigast oavsett läggning - Skönt att få skratta åt sig själv och oss alla - TACK!!! Externa lärare och annan personal från universitetet - Att mångfald skapar utveckling. Att det handlar inte bara om att acceptera eller tolerera, utan om att bjuda in, välkomna. Då blir man kanske varse vilka sanna fördomar man har! Det är lätt att vara fördomsfri på avstånd. - Livsviktigt

14 - Tankeställare (2svar) - Perspektiv - Nya tankar - Tankeväckande - Nytt sätt att tänka - Inspirerande (3st) - Var inte rädd! (personal, gäst) - Var nyfiken (personal, gäst) - Jag har eget ansvar (personal, gäst) - Att det finns så mycket att lära sig om andra och sig själv (personal, gäst) - Hjärnan går att programmera (personal, gäst) - Att fundera över sina värderingar! - Hur ska jag förändra mitt beteende, våga stå upp för mina värderingar och kunna bidra till positiv förändring i min omgivning? - Inte farligt att gör fel, värre inte göra något alls (personal, gäst) - Jag ska inte ge upp en idé lika snabbt bara för att alla klankar ned på den och säger att det inte går. Sluta känna mig otillräcklig för att jag inte är tillräckligt kvinnlig (personal och student) - Aktuellt - Viktig färskvara - Allt är möjligt - Tror du du vet vad som är rätt - Omedveten programmering - Fördomar om transvestiter fick sig en tankeställare - Jag kanske är felprogrammerad - Grym föreläsning! - Underhållande - Roligt - Befriande - Klockrent - Bäst

15 - Jättebra!!! - <3 tack - Alla borde få höra denna föreläsning. Rolig och tankeväckande. Super bra! Tack för att jag fick komma (personal, gäst)

16 Uppsatser med genus- och HBTperspektiv en kurs för att höja handledarkompetensen Introduktion till genusvetenskap Anna T Höglund: forskar om etik och genus inom hälsooch sjukvården vid Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet. HBT-perspektiv inom folkhälso- och vårdvetenskapsområdet Gerd Rönndahl: klinisk universitetslektor i Genus & Hälsa, Linköpings universitet. Forskar bland annat om heteronormativ kommunikation. Att undervisa med genus och HBTperspektiv Gerd Rönndahl: klinisk universitetslektor i Genus & Hälsa, Linköpings universitet. Forskar bland annat om heteronormativ kommunikation. Genus- och queerperspektiv på evolutionsbiologi Malin Ah-King: forskar om integrering av genusteori och evolutionsbiologi vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Genus inom folkhälso- och vårdvetenskapsområdet Goldina Smirthwaite: forskar om vårdtillgång och vårdkvalitet ur ett genusperspektiv, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. Hur går vi vidare? Sammanfattning och diskussion Kursansvariga: Mio Fredriksson, Roya Hakimnia, Anja Saletti 28/ / / / / /

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen.

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. I boksamtalet vill jag att de andra i gruppen ska- ha ett mordiskt intresse, brinnande blick, öronen på skaft och

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original 128 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 0 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - Jag har träffat jättemycket

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Lyckas i dina akademiska studier

Lyckas i dina akademiska studier Lyckas i dina akademiska studier Jag är en 83,3% kille tjej vill inte ange 15,3% Jag studerar till 55,6% Röntgensjuksköterska Biomedicinsk analytiker 44,4% Jag har studerat på universitet/högskola tidigare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo 2.0

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo 2.0 Utvärdering 13 deltagare Filmkollo 2. 66 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 6 4 98 2 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - För att kollot är så galet roligt! :D - För

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

För ett samtal i gruppen om situationen i beskrivningen med stöd av frågorna nedan

För ett samtal i gruppen om situationen i beskrivningen med stöd av frågorna nedan Vad är mångfald? Yalda, 37 år, har rötter i Mellanöstern och är född och uppvuxen i Sverige. Hon är den enda på sin arbetsplats som har utländsk bakgrund och det blir hon ofta påmind om av arbetskamrater

Läs mer

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st 252st patientenkäter Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st Vi ber dig att fylla i följande sidor, dina synpunkter är viktiga. Dessa gör att vi hela tiden ska kunna

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna OM VÄRDSKAP konsten att få människor att känna sig välkomna 1 Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och

Läs mer

Jämställdhetsplan. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Fastställd av institutionsstyrelsen

Jämställdhetsplan. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Fastställd av institutionsstyrelsen Jämställdhetsplan Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 2015-07-01 Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-09-07 Innehåll Jämställdhetsplan... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan...

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering inspirationsdag 2012-02-23 "Jag tycker dagen som helhet har varit" antal svar 70 60 50 40 30 20 10 0 1 mycket dålig 2 3 4 5 mycket bra Utvärdering Inspirationsdag

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

I vilken grad är du nöjd med relationen mellan dig och din senior?

I vilken grad är du nöjd med relationen mellan dig och din senior? Studenternas utvärdering, 2010 ( 17 har svarat utav 19 deltagare) I vilken grad är du nöjd med relationen mellan dig och din senior? 3 mycket nöjd 2 nöjd 1 mindre nöjd 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 Några

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Utvärdering Barnkörveckan 2014 - Google Forms

Utvärdering Barnkörveckan 2014 - Google Forms 46 responses View all responses Publish analytics Summary Edit this form Nina Wormbs This version of Safari is no longer supported. Please upgrade to a supported browser. Dismiss Vilken kör gäller svaren?

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Period 3-4, VT2006 Distans, nät

Period 3-4, VT2006 Distans, nät SAMMANSTÄLLNING 1 (10) DESIGN OCH KONSTRUKTION AV ANVÄNDARGRÄNSSNITT 5P Period 3-4, VT2006 Distans, nät Sammanfattning: Engagerade och engagerande lärare. föreläsningar och bra med projekt för att tillämpa

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

Livet är enkelt att leva

Livet är enkelt att leva Livet är enkelt att leva 2 Livet är enkelt att leva Teresa M Rask 3 Livet är enkelt att leva 2013, Teresa M Rask Ansvarig utgivare Novaera. ISBN 978-91-637-1031-5 Illustrationer Eva Rask. Omslagsfotografi

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016

Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016 Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016 Bakgrund Homosexuella, bisexuella och transpersoner löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Många personer

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun

Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun PLAN 2015-06-02 Dnr KS14-325-000 Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun 2015-2018 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Likabehandlingsplan. Furuhalls förskola

Likabehandlingsplan. Furuhalls förskola Likabehandlingsplan Furuhalls förskola Innehållsförteckning Styrdokument 3 Furuhalls förskolas likabehandlingsplan..4 Definitioner 4 Mål 5 Syfte.5 Åtgärder 5 Till dig som förälder!...6 Förebyggande arbete.7

Läs mer

Jämställdhetsplan för perioden

Jämställdhetsplan för perioden UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Jämställdhetsplan för perioden 2010-2012 Jämställdhetsplanen har utarbetats av institutionens jämställdhetsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Trädvård LK0196, 20078.1516 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Johan Östberg Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-12-2016-01-22 Antal svar 30 Studentantal 36 Svarsfrekvens

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv.

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv. Inledning Att vara chef att vara ledare! Vad innebär det? Varför vill jag vara ledare? Och hur lär man sig att vara det? Viktiga frågor som inte alltid är så lätta att svara på. Delvis beroende på att

Läs mer

För inkludering och utveckling i den interna och externa verksamheten

För inkludering och utveckling i den interna och externa verksamheten För inkludering och utveckling i den interna och externa verksamheten Vem och vad? Arbetat i 13 år som gymnasielärare (Sh + Drama) Sexualupplysare för RFSU Jobbat med likabehandlingsfrågor sedan 2007 Utbildare,

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007

Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 Kristet Sällskapande Stefan Forsbäck 2007 INLEDNING Kärlek är något underbart! Säkert det finaste vi kan uppleva! Vi längtar alla efter att vara riktigt älskade och få bli överösta av någons uppmärksamhet.

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Samhällskunskap, religion, historia, svenska, sex- och samlevnadsundervisning

Samhällskunskap, religion, historia, svenska, sex- och samlevnadsundervisning 1 En hemlighet Material Time Age A6 2x45 min 10-12 Nyckelord: mobbning, normer/stereotyper, skolmiljö, hbt Innehåll En visualiseringsövning där eleverna föreställer sig att någon har en hemlighet om sig

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

ATT FÅ VARA SIG SJÄLV

ATT FÅ VARA SIG SJÄLV ATT FÅ VARA SIG SJÄLV om livsstilar, identitet normer och grupptillhörighet. Mikael C. Svensson LIVSSTIL Livsstil är hur livet levs, vad man tycker om och livsinnehåll som man väljer själva, men som delas

Läs mer

JAG FUNDERADE INTE ENS PÅ

JAG FUNDERADE INTE ENS PÅ JAG FUNDERADE INTE ENS PÅ DET HÄR MED KLASS INNAN JAG BÖRJADE PLUGGA OM MEDELKLASSNORMER I UNIVERSITETSMILJÖN Lena Sohl Doktorand Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet JENNYS BERÄTTELSE Ja, jag

Läs mer

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid.

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid. 1 Visste du Material Time Age B5 20 min 13-15 Nyckelord: likabehandling, könsidentitet, hbt, mänskliga rättigeter, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet består av ett frågeformulär med frågor

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Kursutvärdering basåret 11/12

Kursutvärdering basåret 11/12 View All Responses. Alla deltagare. Responses: 22 Kursutvärdering basåret /2. Du är Kvinna 73 6 Man 27 6 00 2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen? Helt tillräckliga I stort sett tillräckliga

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Utvärdering Learning is the shit kommentarer

Utvärdering Learning is the shit kommentarer Utvärdering Learning is the shit kommentarer Helhetsintryck Oerhört inspirerande. Tacksam över att ha fått delta! Fantastiskt forum! Inspirerande till tusen. Tack för tre helt otroligt fantastiska, inspirerande

Läs mer

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens

4 av 5 svarat= 80 % 8 av 10 svarat: 80 % Kön Kvinna 22 1 4 15 9 49% 51 Man 15 3 4 20 12 51% 54 Totalsumma: 105. svar ej i samma frekvens 2007 års brukarundersökning socialpsykiatriska området. 12 frågor 37 av 66 56 % 4 av 5 80 % 8 av 10 svarat: 80 % 35 av 47 svar= 74% 22 av 24 92% 106 av 152 70 % svarsfrekvens Ålder 18-35 år 2 1 2 10 2

Läs mer

Etik- och moralfrågor är ständigt aktuella och något vi måste ta ställning till:

Etik- och moralfrågor är ständigt aktuella och något vi måste ta ställning till: 1 Blommor och bin Religion (etikdelen) Att göra det rätta Etik och moral handlar om hur vi ska vara mot varandra. När vi talar om etikfrågor eller moralfrågor kan det handla om frågor som: Är det rätt

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Kommunikation Samtal-Professionella samtal-pedagogiska professionella samtal - Handledning

Kommunikation Samtal-Professionella samtal-pedagogiska professionella samtal - Handledning Kommunikation Samtal-Professionella samtal-pedagogiska professionella samtal - Handledning Samtal - bottnar i social förmåga Varje samtal föregås av ett möte. Vårt bemötande av andra grundar sig i: Våra

Läs mer

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen.

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen. Göra Plats! består av två delar men har det gemsamma målet att öka stödet och möjligheterna för nyanlända hbtq-personer att få sina rättigheter tillgodosedda, genom: Öka kompetensen genom utbildning. Skapa

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet EQ-programmet handlar om hur du kan frigöra kraften och använda din fulla potential. En hög EQ, innebär att

Läs mer

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002 Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare II, ht 2002. Maria Andrén och Anna Lindkvist, Inst för genetik och patologi Utvärdering av laboration i genteknik för kemiingenjörer, VT 2002 Introduktion

Läs mer