Appendix 1. Verksamhetsberättelse för jämställdhetsgruppen under år 2011 vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Appendix 1. Verksamhetsberättelse för jämställdhetsgruppen under år 2011 vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap"

Transkript

1 Appendix 1 Verksamhetsberättelse för jämställdhetsgruppen under år 2011 vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vid IFV har jämställdhetsgruppen under VT 2011 bestått av Mio Fredriksson, Eva Hovstadius, Catarina Olsson, Mona Pettersson och Anja Saletti. Under HT 2011 har gruppen bestått av Carina Ahlstedt, Anders Brantnell, Roya Hakimnia, Eva Hovstadius, Catarina Olsson och Öie Umb-Carlsson. Studentrepresentanter har saknats. Catarina Olsson har varit kontaktperson för Enheten för lika villkor och även varit sammankallande för våra möten. Sekreteraruppgiften har varit rullande. Jämställdhetsgruppen bytte namn till Lika Villkor HT Gruppen har under perioden haft fem möten samt däremellan haft kontakt per telefon och e- post. Lika Villkor hade som mål att under mandatperioden åta sig att bevaka de föreläsningar och seminarier som gavs på universitetet som rörde jämställdhet och jämlikhet och därtill även göra IFV s medarbetare uppmärksammade om dessa, samt att arrangera en inspirationsdag HT 2011 med inbjuden estradör. Vidare var målet att genomföra den handledarutbildning som beviljats medel från tidigare mandatperiod. Avsikten var att synliggöra gruppens arbete samt att öka medvetenheten kring frågor rörande jämställdhet/jämlikhet. Vi har deltagit på och gjort reklam för följande föreläsningar/seminarier: Hedersrelaterat våld - kön, kultur, religion - kunskap gör skillnad, Universitetets jämställdhetsindikatorer, Excellens och jämställdhet, Jämställdhet Gustavianum: män, kvinnor och konsten att komma till tals, Jämställdhetsdagen, Mångfald i undervisningen hur gör vi? I sistnämnda seminarium deltog Carina Ahlstedt som representant för vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Information om föreläsningarna har distribuerats till samtlig personal på IFV. Gruppen sökte och beviljades jämställdhetsmedel från Jämställdhetskommittén vid vetenskapsområdet medicin och farmakologi vid Uppsala universitet, för att genomföra en inspirationsdag med Claes Schmidt/Sara Lund med föreläsningen Kvinnor, män och alla vi andra den 5 oktober Inbjudan gick ut till samtlig personal och studenter inom IFV. Inspirationsdagen genomfördes och fick stor respons bland deltagarna (utvärdering bifogas i slutet av detta dokument). Gruppen hade sedan tidigare mandatperiod beviljats medel att genomföra en handledarutbildning bestående av en serie med öppna föreläsningar för uppsatser med genusoch HBT-perspektiv. Föreläsningsserien genomfördes under HT Intresse av att jobba vidare med dessa frågor sågs. Exempel på hur man skulle kunna gå vidare med detta gavs, förslagsvis att ha ett nätverk med seminarier, litteraturklubb eller läsa och kommentera texter (den intresseanmälan som distribuerades till samtlig personal på IFV bifogas i slutet av detta dokument, programmet bifogas som pdf-fil). Övrigt: Medel söktes från Jämställdhetskommittén Uppsala universitet, för att genomföra en inspirationsdag HT 2012, med Pär Johansson (Glada Huddik) som estradör. Medel beviljades inte.

2 Gruppen har en egen hemsida med info: Sidan har regelbundet uppdaterats. Gruppen har ombesörjt distribuering av enkät från Uppsala studentkårs jämlikhetsgrupp, riktad till all undervisande personal. Vill du lära dig mer om hur genus- och HBT-perspektiv kan inkluderas i studentuppsatser och undervisning vid vår institution? Under hösten 2011 genomförs en utbildning i syfte att öka kunskapen att handleda uppsatser med genus- och HBT-perspektiv. Utbildningen riktar sig till alla vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap som handleder, eller kommer att handleda, uppsatsstudenter. För att höja handledarkompetensen inom vår egen institution erbjuds en utbildning i genusoch HBT perspektiv, speciellt anpassad för folkhälso- och vårdvetenskapsområdet. Utbildningen avser två timmar vid sex tillfällen under hösten Just nu pågår arbetet med att bjuda in föreläsare med specifik kompetens inom ett antal olika ämnesområden. Varje utbildningstillfälle består av en föreläsning med avslutande diskussion och reflektion kring ämnet. Så snart programmet är klart återkommer vi med föreläsarnas namn. Vi tar gärna emot förslag gällande föreläsare, ämnen, och kursens form. För att kunna gå vidare med planeringen önskar vi att alla som är intresserade att följa kursen gör en intresseanmälan senast den 31 mars. Anmälan är inte bindande och det kommer även att finnas möjlighet att anmäla sig senare. Anmäl till 28/9 Introduktion till genusvetenskap 12/10 Genus inom folkhälso- och vårdvetenskapsområdet 26/10 HBT-perspektiv inom folkhälso- och vårdvetenskapsområdet 9 /11 Att forska med genusperspektiv kunskapssyn och metoder 23/11 Undervisning med genus och HBT-perspektiv 7/12 Hur ska vi göra i praktiken? Avslutande reflektioner Kursen anordnas av Jämställdhetsgruppen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Välkommen att anmäla dig! Mio Fredriksson Doktorand, Fil.Mag. PhD Candidate, Master of Social Sciences Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Department of Public Health and Caring Sciences Enheten för hälso- och sjukvårdsforskning Health Services Research Uppsala universitet Uppsala University

3 E-post: Tel: Postadress: Box 564, Uppsala Besöksadress: BMC, Husargatan 3. Rum D11:212b. Utvärdering 5/10 Claes Schmidt/Sara Lunds föreläsning Kvinnor, män och alla vi andra Vi bad åhörarna skriva tre tankar som du tar med dig från den här dagen. Utvärderingen skedde i direkt anslutning till föreläsningen. Totalt: 126 svar varav 90 studenter, 11personal, 15ej markerade Kommentarerna redovisas som de skrevs. Varje rad/stycke är en enskild persons kommentar. Student - Jag vill inte speca tre tankar, det känns på tok för svårt att plocka med sig BARA tre saker från den här förmiddagen. Jag har skrattat, lyssnat uppmärksamt, nickat igenkännande, rodnat av samma orsak och till sist också gråtit. Hur jag överhuvudtaget ska lyckas få någon att förstå vad jag har fått uppleva idag förstår jag inte. Jag är överväldigad och otroligt tacksam för att jag fick vara med här idag. TACK! <3 - Den bästa föreläsningen jag varit på, alla, ALLA! borde ha möjlighet att se den. Den öppnar ögonen, krossar fördomar och är full med kärlek! TACK SNÄLLA SARA/CLAES! <3 - Otroligt inspirerande. Jag har lärt mig jättemycket. Både på det personlig men även på det yrkesmässiga/professionella planet. Så otroligt bra! Nu har jag mycket att tänka på och omprogrammera i mitt liv. FANTASTIKSKT! Man skrev att föreläsningen borde ses av många fler, att den borde göras obligatorisk: - Det vore nyttigt för hela befolkningen att höra dina ord och få sig en tankeställare - Hur bra som helst, borde ha varit obligatoriskt! Kommentarer som berör ett personligt plan finns att läsa: - Nyfikenhet att ändra inlärda mönster, ställa sig frågan varför man gör på ett visst vis - Hur är jag programmerad? - Vad vill jag göra med mitt liv? - Hur mycket anpassar jag mig egentligen? - Det är ok att vara sig själv

4 - Var dig själv, alla andra finns redan! - Var dig själv! - Allt går att förändra bara man vill - Våga att göra fel! - Man ska inte vara så trångsynt över saker man inte vet, ta reda på saker innan du talar - Att man ska vara nyfiken - Våga vara sig själv är viktigt - Hur tänker jag? - Tänk mindre, handla mer, sluta va så politiskt korrekt. Det är okej om det blir fel, det går att be om ursäkt. Ska jag handla utifrån rädsla eller kärlek? - Våga tänka nytt, mycket är ovanligt. Va inte rädd - Lev livet du vill leva! - Är jag jag? - Var dig själv, alla andra är upptagna (3st) - Varför gör vi som vi gör? Programmerade att tänka och ha uppfattningar om saker men är det rätt programmering? - Lärt mig nya sätt att tänka - Att inget är omöjligt - Har öppnat många många dörrar och nya tankar för mig - Jag känner att jag lärt mig mycket, framför allt att leva livet som man själv vill. TACK! - Var dig själv och ingen annan - Lev ditt liv som DU vill - Våga stå upp för det du tror på! - Var dig själv, stå upp för den du är - Rädsla håller oss tillbaka för att leva det liv vi och andra vill - Viktigt att vara mig själv med mina medvetna fördomar - Öppna mina tankar ännu mer! - Lev det liv du vill leva - Var dig själv! - Vem är jag?

5 - Mycket att tänka på - Hur kan jag bli en bättre människa? - Frihet att leva livet som jag vill och låta/inte döma andra som gör det - Jag vill nu skaffa mig lite mer åsikter i frågor - Våga mer - Var dej själv - Du bestämmer över din hjärna - Kommer att tänka mer på att hjärnan ibland är programmerad att tänka/tycka en viss sak, och kanske börja reflektera över hur det kommer sig att man tänker på ett visst sätt Många har tagit med sig tankar om värderingar, fördomar och om kön: - Det öppnades en lucka i min hjärna om vad mina värderingar kan vara - En önskan om att jag inte ska följa det förprogrammerade - Folk har redan en programmerad hjärna som gör att vi dömer folk efter. Det måste vi ändra genom generationer - Vi kan inte döma folk efter sina beteenden eller utseenden och tycka att de är onormala, för gränsen till normalt och onormalt är olika för alla - Människan har själv rätt att bestämma hur man vill leva eller se ut och har rätt till att identifiera sig själv - Mina egna fördomar - Att man måste se personen och inte bygga en uppfattning bara grundande på gamla lärdomar eller saker som anses normalt. Viktigt i vardagen och något som samhället i allmänhet borde få mer kunskap om. - Fördomar finns men vissa, många skulle man kunna klara sig utan - Tänk en extra gång innan du dömer någon - Olika synsätt och olika perspektiv - Bedöm efter kunskap - Om jämställdhet och första intryck - Allt sin finns i naturen måste ju vara naturligt - Exemplet med aporna, - vem sprutar jag vatten på? - Vem jag kastar vatten på - Våga stå för vad du tycker

6 - Det finns så grymt många fördomar i dagens samhälle - Vi har blivit programmerade! - Nya tankar om varför vi tänker och gör som vi gör - Tänka efter en extra gång - Vara medveten om alla fördomar - Att man kan tänka aktivt för att programmera om sig själv för att skapa ett samhälle där alla får vara som de är - Normkritik - Att våga tänka fritt, agera som den man är - Alla är olika på ett sätt och man kan bli nyfiken på! - Våga tänka olika - Våga stå för dina värderingar i ditt beteende - Alla har fördomar, bli medveten om mina - Den här förmiddagen har väckt många funderingar och fått mig att inse hur viktigt det är att tänka över sina egna fördomar - Vilka fördomar har jag? - Fördomar! - Varför tänker vi som vi gör!? Programmerade - Vara mer medveten om varför jag har de fördomar jag har och våga ändra åsikt - Nyttiga tankar om normer - Stå för dina värderingar - Alla har fördomar, även transvestiter - Alla har vi fördomar var medveten om det! - Det farligaste är när vi tror att saker som finns inte finns. - Vara mer öppen för nya intryck - Inte låta omgivningen förvrida mina egna åsikter - Respektera - Våra synsätt är inprogrammerade och går att justeras - Våga tänka nytt! Uppfattningar ändras med tiden, man måste våga göra fel. - Fördomar leder ingen vart

7 - Viktigt att inte vara rädd för att bryta normer - Att allt handlar om vår syn på andra! - Hur vårt beteende och andras beteende skapar bilder som blir problemet - Jag har fördomar - Jag ska inte anta något - Vilka är mina rädslor/fördomar? - Tänk efter vid möte med något okänt - Acceptera fördomar - Var försiktig med att döma, vem säger att det du tycker stämmer, är normalt - Anta aldrig något om någon människa - Alla är olika och att man kan tycka om dem ändå - Toppen med att uppmärksamma att alla har fördomar - Jag har fördomar jag inte tänker på att jag har, intressant - Inte låta fördomar styra - Jag har fördomar - Varför har vi fördomar? - Fördomar är okej bara du vet om dem - Hitta dina egna värderingar mm - Alla människor har rätt vara olika! - Var kommer fördomar från? Varför tycker vi att vi behöver fördomar? - Ta reda på fördomar, ändra attityder, kolla på dig själv - Värderingar - Öppenhet och ta död på fördomar - Att jag kan uppleva det som jobbigt och slitigt att inte kunna/orka bryta mot de normer jag vill/borde bryta mot - Det mest fördomsfulla är att vi inte har några fördomar - Att vara medveten om att man har fördomar! - Fördomar bygger bara på att man inte är van vid vissa saker - Inte konstigt att reagera om man inte är van - Kön skapar vi själva, och man får bestämma själv vad det betyder för en

8 - Att könet sitter i huvudet - Jag tänker på hur jag kan integrera mina egna queera värderingar i mitt arbete som sjuksköterska - Fortsätt jobba mot heteronorm!! - Att indianer har åtta kön! - Kön och representation av kön - Västerländskt tankesätt att det finns två kön, ett biologiskt synsätt. - Könet sitter inte mellan benen - Transar är sällan/aldrig homosexuella - Tankeväckande kring hur man definierar olika ord och hur man tolkar dem. I detta fall kön - Kön sitter i huvudet - Hur många människor i vår omgivning känner inte att de vågar vara öppna om sin sexualitet? - Att kön egentligen inte finns - Definitioner / indelningar av människor, kan dölja mer än de berättar - Varför är samhället mansdominerat? - Att som kvinna låta mannen komma över till kvinnasidan Orden lagom, normalt och ovana kommenterades: - Vad betyder ordet lagom? Det finns bara i svenskan, men hur ska det förklaras? - Onaturligt/onormalt = ovana! - Det finns inget normalt - Vad är normalt? - Vad är normalt? Hjärnan förenklar en bild av det vi vill se. Man kan dela in samhället i minoriteter. Fråga dig i stället vad som är naturligt och mänskligt? Att vara sig själv! - Vad är egentligen normal? - Man kan inte säga vad som är normalt Kärlek, rädsla och sanningar kommenterades: - Mycket sanningar - Kärlek är finast! - Kärlek eller rädsla?

9 - Man väljer kärlek eller rädsla - Kärlek rädsla-grejen - Fördomar är rädsla Att föreläsningen varit givande, gett glädje och skratt och borde ses av fler framgår av kommentarer: - Glädje - Givande, underbart, intressant <3 - Fantastiskt klok lärdom, rolig och lärorik!!! Alla borde gå på denna föreläsning - Fantastisk föreläsning - Kände mig glad hela tiden - Jag måste rekommendera andra att se Saras föreläsning! - Detta var en energikick som kommer finnas kvar länge - Mycket inspirerande föreläsning! - Inspirerande, nödvändig, KUL! - Inspirerande - Otroligt inspirerad - Fantastiskt! - Enormt intressant - Otroligt inspirerande! - Väldigt bra upplagt - Tankeväckande - Extremt roligt - Klockren föreläsning! - Mycket roligt och givande mer av detta! - Fantastisk föreläsning! - Vilken fantastisk föreläsning! - Fantastisk föreläsare - Duktig och inspirerande föreläsare - JÄTTEBRA FÖRELÄSNING! - Otroligt inspirerande föreläsning

10 - Superbra föreläsning! - Nyanserad, hjärtlig, ögonöppnande föreläsning med mycket humor som ger en tankeställare - En väldigt underhållande och lärorik förmiddag! - Fler borde få höra Claes/Saras föredrag! - På alla människor runt omkring mig som jag vill ska ta del av detta - Svåra saker med enkla ord - Roligt men allvar - Inspirerande - Väcker tankar - Fantastiskt!!! - Upplysande! - Utmanande! - Inspirerande! - Jättebra - Tänkvärt - En kommentar rör ett vidare samhällsekonomiskt perspektiv: - Jag saknar ett ekonomiskt/socialt perspektiv på föreläsningen Och så har vi kommentarer som får gå under övrigt: - Du ser det du tänker du tänker det du ser - Där alla tänker lika blir inte mycket tänkt - Lägsta formen av välkomnande är respekt - Ett funktionshinder är inte ett hinder, det är en förmåga! - Genom föreläsningar som denna öppnar man upp sinnet för ett obekant område Man påverkar sin omgivning mer än man tror genom sitt beteende. Det är viktigt att man uppmärksammar hur man beter sig bland andra människor. - Att låta sina vänner göra vad de vill och vara positiv och uppmuntrande - Tankeställande om begrepp - Var nyfiken! - Hoppas kunna komma ihåg och tänka på och agera om allt bra som sades!

11 - Det finns många sätt att uttrycka sig på - Nytänkande - Heja mångfald! - Det finns otroligt mycket som man inte tanker på i sin omgivning - Det finns hopp för framtiden! - Du fick alla att tänka till <3 - En intressant och viktig föreläsning - Tänkvärt - Fördomsinsikt - Älska alla! - Lärorikt! - Uppväckande - Var nyfiken - Tankeväckande - Hur samhället har ändrats sedan Claes/Sara växte upp - Rädsla är inte hat - Kärlek istället för rädsla - Med humor kan man få fram och få folk att lyssna - Hur svårt det är att vara utländsk, rörelsehindrad i svenska samhället Och till sist några tack: - TACK <3 - Otroligt bra och viktig föreläsning - Mycket tankvärt - Högsta betyg! - Jag skulle vilja gå på fler sådana här otroligt inspirerande och roliga föreläsningar! Tack! - Tack! - En fantastisk föreläsning som gett mig många nya tankar och poänger. En föreläsning som stärker självförtroendet våga vara den du är. STORT TACK! - Perfekt för att lära sig om bemötande, jämställdhet. Tack!

12 - Superbra! - Befriande! - Tack för ett par underbara timmar! - UNDERBAR FÖRELÄSNING! - Fantastisk föreläsning - Fantastiskt bra föreläsning - Väcker inspiration att ifrågasätta - Skitbra, punkt! - Kul att han inte kom hit och försökte få oss att tänka som honom. Utan att tänka efter hur vi tänker och varför vi tänker och gör som vi gör. - Tack för en bra föreläsning! - Claes Schmidt och Sara Lund rocks! - WOW TUSEN TACK Personal - TACK, TACK, TACK! Underbart, uppfriskande och ögonöppnande! - Fantastiskt bra förmiddag som liksom Mr Tourette kommer att stanna LÄNGE i mitt medvetande och ge reflektioner på lång sikt - Mycket intressant och tankeväckande - Tänkvärt! - Nyttigt att omvärdera sina egna fördomar - Jag bär på många fördomar - Jag känner mig stärkt i att jag får vara jag, precis som jag är - Det gäller att ta vara på olikheter i såväl forskning, modevisning, i arbetsgruppen, familjen och samhället - Mångfald ska märkas, inte synas - Helt nya definitioner på kön - Att rädsla är motsats till kärlek - Normalt/onormalt - Rätten att vara olika - Ändra beteende

13 - Värderingar - Tänka om - Fördomsfull - Tankeväckande! - Jättebra - Egenvärde - En tro på sig själv - Ändra inställningar i hjärnan - Jobba mer med mångfaldsarbete - Avundsvärt modig framställning (Bieffekt: ska ändra mina trista PPT-presentationer ) - Lev det liv du vill leva - Hur är jag programmerad? - Ovana rädsla - Ta tillfället i akt, kolla vad som är bäst att göra och inte vad som är normalt - Våga misslyckas! - Otroligt inspirerande och tänkvärt - Detta måste ungdomar se! - Väckande - Bra att vända ut och in på sina egna värderingar - Tänk på att kristendom också tycker det att vara människa är viktigast oavsett läggning - Skönt att få skratta åt sig själv och oss alla - TACK!!! Externa lärare och annan personal från universitetet - Att mångfald skapar utveckling. Att det handlar inte bara om att acceptera eller tolerera, utan om att bjuda in, välkomna. Då blir man kanske varse vilka sanna fördomar man har! Det är lätt att vara fördomsfri på avstånd. - Livsviktigt

14 - Tankeställare (2svar) - Perspektiv - Nya tankar - Tankeväckande - Nytt sätt att tänka - Inspirerande (3st) - Var inte rädd! (personal, gäst) - Var nyfiken (personal, gäst) - Jag har eget ansvar (personal, gäst) - Att det finns så mycket att lära sig om andra och sig själv (personal, gäst) - Hjärnan går att programmera (personal, gäst) - Att fundera över sina värderingar! - Hur ska jag förändra mitt beteende, våga stå upp för mina värderingar och kunna bidra till positiv förändring i min omgivning? - Inte farligt att gör fel, värre inte göra något alls (personal, gäst) - Jag ska inte ge upp en idé lika snabbt bara för att alla klankar ned på den och säger att det inte går. Sluta känna mig otillräcklig för att jag inte är tillräckligt kvinnlig (personal och student) - Aktuellt - Viktig färskvara - Allt är möjligt - Tror du du vet vad som är rätt - Omedveten programmering - Fördomar om transvestiter fick sig en tankeställare - Jag kanske är felprogrammerad - Grym föreläsning! - Underhållande - Roligt - Befriande - Klockrent - Bäst

15 - Jättebra!!! - <3 tack - Alla borde få höra denna föreläsning. Rolig och tankeväckande. Super bra! Tack för att jag fick komma (personal, gäst)

16 Uppsatser med genus- och HBTperspektiv en kurs för att höja handledarkompetensen Introduktion till genusvetenskap Anna T Höglund: forskar om etik och genus inom hälsooch sjukvården vid Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet. HBT-perspektiv inom folkhälso- och vårdvetenskapsområdet Gerd Rönndahl: klinisk universitetslektor i Genus & Hälsa, Linköpings universitet. Forskar bland annat om heteronormativ kommunikation. Att undervisa med genus och HBTperspektiv Gerd Rönndahl: klinisk universitetslektor i Genus & Hälsa, Linköpings universitet. Forskar bland annat om heteronormativ kommunikation. Genus- och queerperspektiv på evolutionsbiologi Malin Ah-King: forskar om integrering av genusteori och evolutionsbiologi vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Genus inom folkhälso- och vårdvetenskapsområdet Goldina Smirthwaite: forskar om vårdtillgång och vårdkvalitet ur ett genusperspektiv, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. Hur går vi vidare? Sammanfattning och diskussion Kursansvariga: Mio Fredriksson, Roya Hakimnia, Anja Saletti 28/ / / / / /

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX Om vad tjejer möter på nätet och hur vi möter dem För tjejjourer och andra stödverksamheter som möter unga tjejer Innehåll Varför särskilt fokus på nätet?... 5 Sexualitet

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring KA IG TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring Projektledare och författare: Milena Kraft Formgivning och illustration: Emili Svensson Textbearbetning: Malin Österman Stort tack

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer