Appendix 1. Verksamhetsberättelse för jämställdhetsgruppen under år 2011 vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Appendix 1. Verksamhetsberättelse för jämställdhetsgruppen under år 2011 vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap"

Transkript

1 Appendix 1 Verksamhetsberättelse för jämställdhetsgruppen under år 2011 vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vid IFV har jämställdhetsgruppen under VT 2011 bestått av Mio Fredriksson, Eva Hovstadius, Catarina Olsson, Mona Pettersson och Anja Saletti. Under HT 2011 har gruppen bestått av Carina Ahlstedt, Anders Brantnell, Roya Hakimnia, Eva Hovstadius, Catarina Olsson och Öie Umb-Carlsson. Studentrepresentanter har saknats. Catarina Olsson har varit kontaktperson för Enheten för lika villkor och även varit sammankallande för våra möten. Sekreteraruppgiften har varit rullande. Jämställdhetsgruppen bytte namn till Lika Villkor HT Gruppen har under perioden haft fem möten samt däremellan haft kontakt per telefon och e- post. Lika Villkor hade som mål att under mandatperioden åta sig att bevaka de föreläsningar och seminarier som gavs på universitetet som rörde jämställdhet och jämlikhet och därtill även göra IFV s medarbetare uppmärksammade om dessa, samt att arrangera en inspirationsdag HT 2011 med inbjuden estradör. Vidare var målet att genomföra den handledarutbildning som beviljats medel från tidigare mandatperiod. Avsikten var att synliggöra gruppens arbete samt att öka medvetenheten kring frågor rörande jämställdhet/jämlikhet. Vi har deltagit på och gjort reklam för följande föreläsningar/seminarier: Hedersrelaterat våld - kön, kultur, religion - kunskap gör skillnad, Universitetets jämställdhetsindikatorer, Excellens och jämställdhet, Jämställdhet Gustavianum: män, kvinnor och konsten att komma till tals, Jämställdhetsdagen, Mångfald i undervisningen hur gör vi? I sistnämnda seminarium deltog Carina Ahlstedt som representant för vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Information om föreläsningarna har distribuerats till samtlig personal på IFV. Gruppen sökte och beviljades jämställdhetsmedel från Jämställdhetskommittén vid vetenskapsområdet medicin och farmakologi vid Uppsala universitet, för att genomföra en inspirationsdag med Claes Schmidt/Sara Lund med föreläsningen Kvinnor, män och alla vi andra den 5 oktober Inbjudan gick ut till samtlig personal och studenter inom IFV. Inspirationsdagen genomfördes och fick stor respons bland deltagarna (utvärdering bifogas i slutet av detta dokument). Gruppen hade sedan tidigare mandatperiod beviljats medel att genomföra en handledarutbildning bestående av en serie med öppna föreläsningar för uppsatser med genusoch HBT-perspektiv. Föreläsningsserien genomfördes under HT Intresse av att jobba vidare med dessa frågor sågs. Exempel på hur man skulle kunna gå vidare med detta gavs, förslagsvis att ha ett nätverk med seminarier, litteraturklubb eller läsa och kommentera texter (den intresseanmälan som distribuerades till samtlig personal på IFV bifogas i slutet av detta dokument, programmet bifogas som pdf-fil). Övrigt: Medel söktes från Jämställdhetskommittén Uppsala universitet, för att genomföra en inspirationsdag HT 2012, med Pär Johansson (Glada Huddik) som estradör. Medel beviljades inte.

2 Gruppen har en egen hemsida med info: Sidan har regelbundet uppdaterats. Gruppen har ombesörjt distribuering av enkät från Uppsala studentkårs jämlikhetsgrupp, riktad till all undervisande personal. Vill du lära dig mer om hur genus- och HBT-perspektiv kan inkluderas i studentuppsatser och undervisning vid vår institution? Under hösten 2011 genomförs en utbildning i syfte att öka kunskapen att handleda uppsatser med genus- och HBT-perspektiv. Utbildningen riktar sig till alla vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap som handleder, eller kommer att handleda, uppsatsstudenter. För att höja handledarkompetensen inom vår egen institution erbjuds en utbildning i genusoch HBT perspektiv, speciellt anpassad för folkhälso- och vårdvetenskapsområdet. Utbildningen avser två timmar vid sex tillfällen under hösten Just nu pågår arbetet med att bjuda in föreläsare med specifik kompetens inom ett antal olika ämnesområden. Varje utbildningstillfälle består av en föreläsning med avslutande diskussion och reflektion kring ämnet. Så snart programmet är klart återkommer vi med föreläsarnas namn. Vi tar gärna emot förslag gällande föreläsare, ämnen, och kursens form. För att kunna gå vidare med planeringen önskar vi att alla som är intresserade att följa kursen gör en intresseanmälan senast den 31 mars. Anmälan är inte bindande och det kommer även att finnas möjlighet att anmäla sig senare. Anmäl till 28/9 Introduktion till genusvetenskap 12/10 Genus inom folkhälso- och vårdvetenskapsområdet 26/10 HBT-perspektiv inom folkhälso- och vårdvetenskapsområdet 9 /11 Att forska med genusperspektiv kunskapssyn och metoder 23/11 Undervisning med genus och HBT-perspektiv 7/12 Hur ska vi göra i praktiken? Avslutande reflektioner Kursen anordnas av Jämställdhetsgruppen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Välkommen att anmäla dig! Mio Fredriksson Doktorand, Fil.Mag. PhD Candidate, Master of Social Sciences Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Department of Public Health and Caring Sciences Enheten för hälso- och sjukvårdsforskning Health Services Research Uppsala universitet Uppsala University

3 E-post: Tel: Postadress: Box 564, Uppsala Besöksadress: BMC, Husargatan 3. Rum D11:212b. Utvärdering 5/10 Claes Schmidt/Sara Lunds föreläsning Kvinnor, män och alla vi andra Vi bad åhörarna skriva tre tankar som du tar med dig från den här dagen. Utvärderingen skedde i direkt anslutning till föreläsningen. Totalt: 126 svar varav 90 studenter, 11personal, 15ej markerade Kommentarerna redovisas som de skrevs. Varje rad/stycke är en enskild persons kommentar. Student - Jag vill inte speca tre tankar, det känns på tok för svårt att plocka med sig BARA tre saker från den här förmiddagen. Jag har skrattat, lyssnat uppmärksamt, nickat igenkännande, rodnat av samma orsak och till sist också gråtit. Hur jag överhuvudtaget ska lyckas få någon att förstå vad jag har fått uppleva idag förstår jag inte. Jag är överväldigad och otroligt tacksam för att jag fick vara med här idag. TACK! <3 - Den bästa föreläsningen jag varit på, alla, ALLA! borde ha möjlighet att se den. Den öppnar ögonen, krossar fördomar och är full med kärlek! TACK SNÄLLA SARA/CLAES! <3 - Otroligt inspirerande. Jag har lärt mig jättemycket. Både på det personlig men även på det yrkesmässiga/professionella planet. Så otroligt bra! Nu har jag mycket att tänka på och omprogrammera i mitt liv. FANTASTIKSKT! Man skrev att föreläsningen borde ses av många fler, att den borde göras obligatorisk: - Det vore nyttigt för hela befolkningen att höra dina ord och få sig en tankeställare - Hur bra som helst, borde ha varit obligatoriskt! Kommentarer som berör ett personligt plan finns att läsa: - Nyfikenhet att ändra inlärda mönster, ställa sig frågan varför man gör på ett visst vis - Hur är jag programmerad? - Vad vill jag göra med mitt liv? - Hur mycket anpassar jag mig egentligen? - Det är ok att vara sig själv

4 - Var dig själv, alla andra finns redan! - Var dig själv! - Allt går att förändra bara man vill - Våga att göra fel! - Man ska inte vara så trångsynt över saker man inte vet, ta reda på saker innan du talar - Att man ska vara nyfiken - Våga vara sig själv är viktigt - Hur tänker jag? - Tänk mindre, handla mer, sluta va så politiskt korrekt. Det är okej om det blir fel, det går att be om ursäkt. Ska jag handla utifrån rädsla eller kärlek? - Våga tänka nytt, mycket är ovanligt. Va inte rädd - Lev livet du vill leva! - Är jag jag? - Var dig själv, alla andra är upptagna (3st) - Varför gör vi som vi gör? Programmerade att tänka och ha uppfattningar om saker men är det rätt programmering? - Lärt mig nya sätt att tänka - Att inget är omöjligt - Har öppnat många många dörrar och nya tankar för mig - Jag känner att jag lärt mig mycket, framför allt att leva livet som man själv vill. TACK! - Var dig själv och ingen annan - Lev ditt liv som DU vill - Våga stå upp för det du tror på! - Var dig själv, stå upp för den du är - Rädsla håller oss tillbaka för att leva det liv vi och andra vill - Viktigt att vara mig själv med mina medvetna fördomar - Öppna mina tankar ännu mer! - Lev det liv du vill leva - Var dig själv! - Vem är jag?

5 - Mycket att tänka på - Hur kan jag bli en bättre människa? - Frihet att leva livet som jag vill och låta/inte döma andra som gör det - Jag vill nu skaffa mig lite mer åsikter i frågor - Våga mer - Var dej själv - Du bestämmer över din hjärna - Kommer att tänka mer på att hjärnan ibland är programmerad att tänka/tycka en viss sak, och kanske börja reflektera över hur det kommer sig att man tänker på ett visst sätt Många har tagit med sig tankar om värderingar, fördomar och om kön: - Det öppnades en lucka i min hjärna om vad mina värderingar kan vara - En önskan om att jag inte ska följa det förprogrammerade - Folk har redan en programmerad hjärna som gör att vi dömer folk efter. Det måste vi ändra genom generationer - Vi kan inte döma folk efter sina beteenden eller utseenden och tycka att de är onormala, för gränsen till normalt och onormalt är olika för alla - Människan har själv rätt att bestämma hur man vill leva eller se ut och har rätt till att identifiera sig själv - Mina egna fördomar - Att man måste se personen och inte bygga en uppfattning bara grundande på gamla lärdomar eller saker som anses normalt. Viktigt i vardagen och något som samhället i allmänhet borde få mer kunskap om. - Fördomar finns men vissa, många skulle man kunna klara sig utan - Tänk en extra gång innan du dömer någon - Olika synsätt och olika perspektiv - Bedöm efter kunskap - Om jämställdhet och första intryck - Allt sin finns i naturen måste ju vara naturligt - Exemplet med aporna, - vem sprutar jag vatten på? - Vem jag kastar vatten på - Våga stå för vad du tycker

6 - Det finns så grymt många fördomar i dagens samhälle - Vi har blivit programmerade! - Nya tankar om varför vi tänker och gör som vi gör - Tänka efter en extra gång - Vara medveten om alla fördomar - Att man kan tänka aktivt för att programmera om sig själv för att skapa ett samhälle där alla får vara som de är - Normkritik - Att våga tänka fritt, agera som den man är - Alla är olika på ett sätt och man kan bli nyfiken på! - Våga tänka olika - Våga stå för dina värderingar i ditt beteende - Alla har fördomar, bli medveten om mina - Den här förmiddagen har väckt många funderingar och fått mig att inse hur viktigt det är att tänka över sina egna fördomar - Vilka fördomar har jag? - Fördomar! - Varför tänker vi som vi gör!? Programmerade - Vara mer medveten om varför jag har de fördomar jag har och våga ändra åsikt - Nyttiga tankar om normer - Stå för dina värderingar - Alla har fördomar, även transvestiter - Alla har vi fördomar var medveten om det! - Det farligaste är när vi tror att saker som finns inte finns. - Vara mer öppen för nya intryck - Inte låta omgivningen förvrida mina egna åsikter - Respektera - Våra synsätt är inprogrammerade och går att justeras - Våga tänka nytt! Uppfattningar ändras med tiden, man måste våga göra fel. - Fördomar leder ingen vart

7 - Viktigt att inte vara rädd för att bryta normer - Att allt handlar om vår syn på andra! - Hur vårt beteende och andras beteende skapar bilder som blir problemet - Jag har fördomar - Jag ska inte anta något - Vilka är mina rädslor/fördomar? - Tänk efter vid möte med något okänt - Acceptera fördomar - Var försiktig med att döma, vem säger att det du tycker stämmer, är normalt - Anta aldrig något om någon människa - Alla är olika och att man kan tycka om dem ändå - Toppen med att uppmärksamma att alla har fördomar - Jag har fördomar jag inte tänker på att jag har, intressant - Inte låta fördomar styra - Jag har fördomar - Varför har vi fördomar? - Fördomar är okej bara du vet om dem - Hitta dina egna värderingar mm - Alla människor har rätt vara olika! - Var kommer fördomar från? Varför tycker vi att vi behöver fördomar? - Ta reda på fördomar, ändra attityder, kolla på dig själv - Värderingar - Öppenhet och ta död på fördomar - Att jag kan uppleva det som jobbigt och slitigt att inte kunna/orka bryta mot de normer jag vill/borde bryta mot - Det mest fördomsfulla är att vi inte har några fördomar - Att vara medveten om att man har fördomar! - Fördomar bygger bara på att man inte är van vid vissa saker - Inte konstigt att reagera om man inte är van - Kön skapar vi själva, och man får bestämma själv vad det betyder för en

8 - Att könet sitter i huvudet - Jag tänker på hur jag kan integrera mina egna queera värderingar i mitt arbete som sjuksköterska - Fortsätt jobba mot heteronorm!! - Att indianer har åtta kön! - Kön och representation av kön - Västerländskt tankesätt att det finns två kön, ett biologiskt synsätt. - Könet sitter inte mellan benen - Transar är sällan/aldrig homosexuella - Tankeväckande kring hur man definierar olika ord och hur man tolkar dem. I detta fall kön - Kön sitter i huvudet - Hur många människor i vår omgivning känner inte att de vågar vara öppna om sin sexualitet? - Att kön egentligen inte finns - Definitioner / indelningar av människor, kan dölja mer än de berättar - Varför är samhället mansdominerat? - Att som kvinna låta mannen komma över till kvinnasidan Orden lagom, normalt och ovana kommenterades: - Vad betyder ordet lagom? Det finns bara i svenskan, men hur ska det förklaras? - Onaturligt/onormalt = ovana! - Det finns inget normalt - Vad är normalt? - Vad är normalt? Hjärnan förenklar en bild av det vi vill se. Man kan dela in samhället i minoriteter. Fråga dig i stället vad som är naturligt och mänskligt? Att vara sig själv! - Vad är egentligen normal? - Man kan inte säga vad som är normalt Kärlek, rädsla och sanningar kommenterades: - Mycket sanningar - Kärlek är finast! - Kärlek eller rädsla?

9 - Man väljer kärlek eller rädsla - Kärlek rädsla-grejen - Fördomar är rädsla Att föreläsningen varit givande, gett glädje och skratt och borde ses av fler framgår av kommentarer: - Glädje - Givande, underbart, intressant <3 - Fantastiskt klok lärdom, rolig och lärorik!!! Alla borde gå på denna föreläsning - Fantastisk föreläsning - Kände mig glad hela tiden - Jag måste rekommendera andra att se Saras föreläsning! - Detta var en energikick som kommer finnas kvar länge - Mycket inspirerande föreläsning! - Inspirerande, nödvändig, KUL! - Inspirerande - Otroligt inspirerad - Fantastiskt! - Enormt intressant - Otroligt inspirerande! - Väldigt bra upplagt - Tankeväckande - Extremt roligt - Klockren föreläsning! - Mycket roligt och givande mer av detta! - Fantastisk föreläsning! - Vilken fantastisk föreläsning! - Fantastisk föreläsare - Duktig och inspirerande föreläsare - JÄTTEBRA FÖRELÄSNING! - Otroligt inspirerande föreläsning

10 - Superbra föreläsning! - Nyanserad, hjärtlig, ögonöppnande föreläsning med mycket humor som ger en tankeställare - En väldigt underhållande och lärorik förmiddag! - Fler borde få höra Claes/Saras föredrag! - På alla människor runt omkring mig som jag vill ska ta del av detta - Svåra saker med enkla ord - Roligt men allvar - Inspirerande - Väcker tankar - Fantastiskt!!! - Upplysande! - Utmanande! - Inspirerande! - Jättebra - Tänkvärt - En kommentar rör ett vidare samhällsekonomiskt perspektiv: - Jag saknar ett ekonomiskt/socialt perspektiv på föreläsningen Och så har vi kommentarer som får gå under övrigt: - Du ser det du tänker du tänker det du ser - Där alla tänker lika blir inte mycket tänkt - Lägsta formen av välkomnande är respekt - Ett funktionshinder är inte ett hinder, det är en förmåga! - Genom föreläsningar som denna öppnar man upp sinnet för ett obekant område Man påverkar sin omgivning mer än man tror genom sitt beteende. Det är viktigt att man uppmärksammar hur man beter sig bland andra människor. - Att låta sina vänner göra vad de vill och vara positiv och uppmuntrande - Tankeställande om begrepp - Var nyfiken! - Hoppas kunna komma ihåg och tänka på och agera om allt bra som sades!

11 - Det finns många sätt att uttrycka sig på - Nytänkande - Heja mångfald! - Det finns otroligt mycket som man inte tanker på i sin omgivning - Det finns hopp för framtiden! - Du fick alla att tänka till <3 - En intressant och viktig föreläsning - Tänkvärt - Fördomsinsikt - Älska alla! - Lärorikt! - Uppväckande - Var nyfiken - Tankeväckande - Hur samhället har ändrats sedan Claes/Sara växte upp - Rädsla är inte hat - Kärlek istället för rädsla - Med humor kan man få fram och få folk att lyssna - Hur svårt det är att vara utländsk, rörelsehindrad i svenska samhället Och till sist några tack: - TACK <3 - Otroligt bra och viktig föreläsning - Mycket tankvärt - Högsta betyg! - Jag skulle vilja gå på fler sådana här otroligt inspirerande och roliga föreläsningar! Tack! - Tack! - En fantastisk föreläsning som gett mig många nya tankar och poänger. En föreläsning som stärker självförtroendet våga vara den du är. STORT TACK! - Perfekt för att lära sig om bemötande, jämställdhet. Tack!

12 - Superbra! - Befriande! - Tack för ett par underbara timmar! - UNDERBAR FÖRELÄSNING! - Fantastisk föreläsning - Fantastiskt bra föreläsning - Väcker inspiration att ifrågasätta - Skitbra, punkt! - Kul att han inte kom hit och försökte få oss att tänka som honom. Utan att tänka efter hur vi tänker och varför vi tänker och gör som vi gör. - Tack för en bra föreläsning! - Claes Schmidt och Sara Lund rocks! - WOW TUSEN TACK Personal - TACK, TACK, TACK! Underbart, uppfriskande och ögonöppnande! - Fantastiskt bra förmiddag som liksom Mr Tourette kommer att stanna LÄNGE i mitt medvetande och ge reflektioner på lång sikt - Mycket intressant och tankeväckande - Tänkvärt! - Nyttigt att omvärdera sina egna fördomar - Jag bär på många fördomar - Jag känner mig stärkt i att jag får vara jag, precis som jag är - Det gäller att ta vara på olikheter i såväl forskning, modevisning, i arbetsgruppen, familjen och samhället - Mångfald ska märkas, inte synas - Helt nya definitioner på kön - Att rädsla är motsats till kärlek - Normalt/onormalt - Rätten att vara olika - Ändra beteende

13 - Värderingar - Tänka om - Fördomsfull - Tankeväckande! - Jättebra - Egenvärde - En tro på sig själv - Ändra inställningar i hjärnan - Jobba mer med mångfaldsarbete - Avundsvärt modig framställning (Bieffekt: ska ändra mina trista PPT-presentationer ) - Lev det liv du vill leva - Hur är jag programmerad? - Ovana rädsla - Ta tillfället i akt, kolla vad som är bäst att göra och inte vad som är normalt - Våga misslyckas! - Otroligt inspirerande och tänkvärt - Detta måste ungdomar se! - Väckande - Bra att vända ut och in på sina egna värderingar - Tänk på att kristendom också tycker det att vara människa är viktigast oavsett läggning - Skönt att få skratta åt sig själv och oss alla - TACK!!! Externa lärare och annan personal från universitetet - Att mångfald skapar utveckling. Att det handlar inte bara om att acceptera eller tolerera, utan om att bjuda in, välkomna. Då blir man kanske varse vilka sanna fördomar man har! Det är lätt att vara fördomsfri på avstånd. - Livsviktigt

14 - Tankeställare (2svar) - Perspektiv - Nya tankar - Tankeväckande - Nytt sätt att tänka - Inspirerande (3st) - Var inte rädd! (personal, gäst) - Var nyfiken (personal, gäst) - Jag har eget ansvar (personal, gäst) - Att det finns så mycket att lära sig om andra och sig själv (personal, gäst) - Hjärnan går att programmera (personal, gäst) - Att fundera över sina värderingar! - Hur ska jag förändra mitt beteende, våga stå upp för mina värderingar och kunna bidra till positiv förändring i min omgivning? - Inte farligt att gör fel, värre inte göra något alls (personal, gäst) - Jag ska inte ge upp en idé lika snabbt bara för att alla klankar ned på den och säger att det inte går. Sluta känna mig otillräcklig för att jag inte är tillräckligt kvinnlig (personal och student) - Aktuellt - Viktig färskvara - Allt är möjligt - Tror du du vet vad som är rätt - Omedveten programmering - Fördomar om transvestiter fick sig en tankeställare - Jag kanske är felprogrammerad - Grym föreläsning! - Underhållande - Roligt - Befriande - Klockrent - Bäst

15 - Jättebra!!! - <3 tack - Alla borde få höra denna föreläsning. Rolig och tankeväckande. Super bra! Tack för att jag fick komma (personal, gäst)

16 Uppsatser med genus- och HBTperspektiv en kurs för att höja handledarkompetensen Introduktion till genusvetenskap Anna T Höglund: forskar om etik och genus inom hälsooch sjukvården vid Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet. HBT-perspektiv inom folkhälso- och vårdvetenskapsområdet Gerd Rönndahl: klinisk universitetslektor i Genus & Hälsa, Linköpings universitet. Forskar bland annat om heteronormativ kommunikation. Att undervisa med genus och HBTperspektiv Gerd Rönndahl: klinisk universitetslektor i Genus & Hälsa, Linköpings universitet. Forskar bland annat om heteronormativ kommunikation. Genus- och queerperspektiv på evolutionsbiologi Malin Ah-King: forskar om integrering av genusteori och evolutionsbiologi vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Genus inom folkhälso- och vårdvetenskapsområdet Goldina Smirthwaite: forskar om vårdtillgång och vårdkvalitet ur ett genusperspektiv, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. Hur går vi vidare? Sammanfattning och diskussion Kursansvariga: Mio Fredriksson, Roya Hakimnia, Anja Saletti 28/ / / / / /

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Utvärdering Learning is the shit kommentarer

Utvärdering Learning is the shit kommentarer Utvärdering Learning is the shit kommentarer Helhetsintryck Oerhört inspirerande. Tacksam över att ha fått delta! Fantastiskt forum! Inspirerande till tusen. Tack för tre helt otroligt fantastiska, inspirerande

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering inspirationsdag 2012-02-23 "Jag tycker dagen som helhet har varit" antal svar 70 60 50 40 30 20 10 0 1 mycket dålig 2 3 4 5 mycket bra Utvärdering Inspirationsdag

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo 2.0

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo 2.0 Utvärdering 13 deltagare Filmkollo 2. 66 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 6 4 98 2 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - För att kollot är så galet roligt! :D - För

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original 128 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 0 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - Jag har träffat jättemycket

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv.

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv. Inledning Att vara chef att vara ledare! Vad innebär det? Varför vill jag vara ledare? Och hur lär man sig att vara det? Viktiga frågor som inte alltid är så lätta att svara på. Delvis beroende på att

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

PACTADAGARNA 28-29 MAJ 2015

PACTADAGARNA 28-29 MAJ 2015 DAGARNA 28-29 MAJ 2015 Årets Pactadagar- en riktig höjdpunkt på året Som VD för Pacta är jag stolt och tacksam över att ha förmånen att leda ett gäng kompetenta och engagerade medarbetare som alltid har

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation.

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. För att kunna arbeta med mångfald i organisationen är

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen.

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen. Göra Plats! består av två delar men har det gemsamma målet att öka stödet och möjligheterna för nyanlända hbtq-personer att få sina rättigheter tillgodosedda, genom: Öka kompetensen genom utbildning. Skapa

Läs mer

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Målområde 1 - Örebro kommun ska skapa förutsättningar för att hbtperspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors

Läs mer

Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010

Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010 Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010 Nu börjar vi... I restaurangen på Scandic Star Hotell i Lund samlades 16 deltagare, en kursledare, två medhälpare och personliga assistenter för att äta en god trerätters

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande Deltagarmål Ha kännedom om hur normer påverkar vår arbetsmiljö och vårt bemötande

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Slututvärdering EXSISTRE. juni 2014

Slututvärdering EXSISTRE. juni 2014 Slututvärdering EXSISTRE juni 2014 Vilka är målgruppen? Deltagares perspektiv Samordningsförbundens arbete med mänskliga rättigheter-hur då? Vilka är målgruppen? Unga vuxna Hälften har avslutat utbildning/

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

Förslag till Hbt-policy för Stockholms läns landsting

Förslag till Hbt-policy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-09-22 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-08-04 HSN 1107-0685 Handläggare: Gunilla Neves Ekman Förslag till Hbt-policy för Stockholms

Läs mer

Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv

Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv FÖR BARNENS SKULL Insatsen kontaktperson i umgängestvister ur kontaktpersoners perspektiv Maria.Bangura_Arvidsson@soch.lu.se, id hl Socialhögskolan, l Lunds universitet it t Föreläsningen Familjerätts-

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Syftet är att öka kompetensen om likabehandling och motverka diskriminering.

Syftet är att öka kompetensen om likabehandling och motverka diskriminering. Syftet är att öka kompetensen om likabehandling och motverka diskriminering. En god kommunikatör kan sätta sig in i andra människors världsbild. GILLIS HERLITZ MDSS Mångfaldsforum UMEÅ 7-8 MAJ Under två

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Halvtid - hur har det gått?

Halvtid - hur har det gått? Halvtid - hur har det gått? Projektet med jämställdhetsbloggen GEN(I)US@WORK har nu kommit halvvägs. Vi vill den här månaden släppa in dig som läsare på ett mer aktiv sätt. Hur har du och din vardag påverkats?

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer