Sammanställning - Utvärdering av Borgholmskonferensen okt 2010 (avslutad)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning - Utvärdering av Borgholmskonferensen 14-15 okt 2010 (avslutad)"

Transkript

1 Sammanställning - Utvärdering av Borgholmskonferensen okt 2010 (avslutad) Här nedan kan du se en sammanställning hur svaren har fördelat sig på de olika frågorna och svarsalternativen. Om det finns en uppslagsfråga i enkäten kan du välja att sortera ut svarande beroende på denna fråga. Obs använd utskriftsknappen om du ska skriva ut. [Dölj text] [Skriv ut] [Tillbaka] Sortering - Visa: Alla [Visa hjälptext] Ingen sortering - Visar alla svarande Antal svarande: 98 Fråga 1 Vem är din arbetsgivare? Torsås kommun: (0 st, 0%) Emmaboda kommun: (8 st, 8%) Nybro kommun: (7 st, 7%) Kalmar kommun: (23 st, 23%) Högsby kommun: (0 st, 0%) Oskarshamns kommun: (13 st, 13%) Hultsfreds kommun: (10 st, 10%) Vimmerby kommun: (9 st, 9%) Västerviks kommun: (0 st, 0%) Borgholms kommun: (6 st, 6%) Mörbylånga kommun: (8 st, 8%) Kalmarsunds Gymnasieförbund: (11 st, 11%) Mönsterås kommun: (3 st, 3%) Fråga 2

2 Vilket verksamhetsområde arbetar Du inom? (flera alternativ valbara) Annat: (14 st, 14%) Förskola: (49 st, 50%) Grundskola 1-6: (32 st, 33%) Grundskola 1-9: (18 st, 18%) Grundskola 7-9: (12 st, 12%) Gymnasium: (21 st, 21%) Vuxenutbildning: (9 st, 9%) +f-klass,fritidshem Familjedaghem Musikskola särskola Adm Fritidshem Fsk, fri, dbv, år f-3 Förskola - Åk 9 Förskoleklass, fritidshem Fritidshem & särskola Samtliga förskoleklass-år2, fritids Förskoleklass, fritidshem Gymnasiesärskola Fråga 3 Konferensens innehåll passade mig och kommer att utveckla mig som skolledare. Instämmer inte: (0 st, 0%) Instämmer delvis: (9 st, 9%) Instämmer till övervägande del: (41 st, 42%) Instämmer helt: (48 st, 49%) Fråga 4 Fredrik Svensson hade förmåga att fånga mitt intresse och hans budskap känns aktuellt och berikande. Inte alls: (0 st, 0%) Delvis: (2 st, 2%)

3 Till övervägande del: (15 st, 15%) Helt: (81 st, 83%) Fråga 5 Kommentarer - Fredrik Svenssons föreläsning Fredrik var lätt att lyssna till och han väckte tankar. Det var en fördel om du hade läst boken. Tänk om - hur man kan vända ut och in på frågeställningar. Mycket tänkvärt när man ser vart de asiatiska länderna är på väg och hur fort det går. Jämförelsen mellan ungdomar här och där. Hur ska vi förhålla oss till kunskapsbegreppet? Mycket isnpirerande och inte minst tankeväckande. Mycket intressant och läsvärd bok. Går att föra över på alla verksmheter Man hade gärna hört honom föreläsa längre Mycket intressant, allvarligt med humor och en del positiva provokationer. Jag tror att rektorerna tar åt sig mer och är mer förbättringsbenägna än förvaltningschefer och förvaltningar. Han kunde på ett inspirerande sätt sätta fokus på områden som vi alla vill förbättra på hemmaplan. Fredrik borde föreläsa också för lärarna i våra skolor. Suverän föreläsare med ett intressant innehåll Mycket tankeväckande, innehållsligt intressant och trovärdig. Intressant att hans bakgrund inte var skolans värld och kanske just därför har lyckats med sina uppdrag. Inspirerande men han borde fortsatt att föreläsa en del på eftermiddagen. Grupparbetet gav inte så mycket. Fräscht! Utmanande kul! Nyttigt! mycket bra,inspirerande och underhållande Mycket intressant och stimulerande. Spännande Tankeväckande, intressant, lättsam och bra. en bra och insiktsfull omvärldsorientering framförd på ett initierat och trevligt sätt Bra att han så tydligt tog upp att dagens unga inte är som gårdagens Riktigt bra föreläsare som gav mig många tankar. Bra grupparbete följde. Tacksamt om vi kunde få åhörarkopiorna. Mycket givande med en person som har egen erfarenhet av rektorsjobbet och vågat göra annorlunda! Mycket duktig och inspirerande föreläsare. Mycket tänkvärt och aktuellt. Bra! Mycket bra föreläsning. Rolig och inspirerande på samma gång. Duktig föreläsare som vi kunde använt bättre på eftermiddagen.bra att träffas i grupperna men alldeles lång tid.vad gjorde Fredrik på eftermiddagen??????????????? Gillade upplägget. Frågorna och grupperna. Vi kunde dragit det ett steg längre att man avslutade kommunvis med förvaltningschef. saknade Fredriks funderoingar över de aktuella skolreformerna. Hur går hans tankar ihop med dessa? väldigt engagerande och bra att föreläsningen var bra gjorde att det blev fart på grupparbetet Oj vad tankar man fick. Både för sin egen del och den verksamhet man erbjuder barnen och personalens del i detta. Lättsamt framförande med tydligt budskap -Tänk OM Mycket bra, inspirerande och engagerande föreläsning När de yttre förutsättningarna förändras så krävs det att man tänker om. Mycket givande föreläsning Fredrik Svensson bok och föreläsning gav ett framtidsperspektiv som var positivt. Mkt bra före läsare En fantastisk föreläsare som jag tror inspirerade alla oavsett verksamhetsområde Bra och tänkvärd föreläsning.

4 Bra om fler får höra honom. Tror att han skulle kunna "väcka" många. Bra och medryckande Fantastisk engagerad föreläsare med ett angeläget budskap! Tänk om Lpo 94 är världens bästa läroplan! Fråga 6 Thomas Lingefjärd hade förmåga att fånga mitt intresse och hans budskap känns aktuellt och beikande. Inte alls: (2 st, 2%) Delvis: (19 st, 19%) Till övervägande del: (39 st, 40%) Helt: (38 st, 39%) Fråga 7 Kommentarer - Thomas Lingefjärds föreläsning Imponerande kunskaper om det svenska utbildningssystemet. Hans analys av de "buggar" som hindrar utvecklingen. Tydligt att ska utveckling genonmföras finns ingen annan än rektor själv. Intressant att veta att det fanns forskning bakom hans påståenden. Varför har kommunerna så dålig IT kompetens??? Lite för mycket matematisk teori för att intressera mig fullt ut. Jag tror att rektorerna tar åt sig mer och är mer förbättringsbenägna än förvaltningschefer och förvaltningar. Insatt,tydlig,kanonbra! Mycket kändes riktat till lärare och inte till rektorer. Mycket var också riktat till högstadiegymnasie. Hans matematiska utsvävningar passar bättre när han har en matematikpublik. Första halvan av hans föredrag var därför betydligt bättre än andra halvan. Hade ej möjlighet att närvara 15/10. Bilderna som Thomas visade gjorde att föreläsningen blev " tristare och svårare" Budskapet stämmer men jag tycker inte föreläsningen var bra. Jag tycker inte det kom fram något "nytt". Kanske lite för "akademisk" för mig. Intressant! Användbart!! bra, intressant, lätt att lyssna på För stort fokus på matematk. Också mycket bra. Lite "matematisk" emellanåt. Beror på mina egna kunskaper i matematik. Oerhört intresseväckande. En verklig Aha-upplevelse. Det är härligt att lyssna på så kompetenta föreläsare! Vi kommer säkert att ha nytta av de lärdomar han gav oss. Blev lite för tekniskt med invecklade ord men bra budskap Inte lika aktuell. Alltför stort fokus på matematikämnet för att tilltala mig. Förfärliga PP. Kändes inte som man hängde med i alla mattedetaljer. Många bra tips och otroligt fängslande Det är alltid bra om man får en chans att samtala runt det man har hört. Det räckte tyvärr inte tiden till. Blev lite väl "fack-orienterat" sista timmen Intesset var akademiskt inriktat och vår skola kan inte enbart ha detta fous.

5 Stundtals alltför detajerat matematiskt för att hålla kvar mitt intresse. Första delen av föreläsnigen gav mig inte mycket ny kunskap. Kändes mest som han tagit reda på fakta utifån sitt eget behov -kände till det mesta. Andra delen bra - många bra exempel, tips och tänkvärda ord. Intressant och bra föreläsning. Mest kopplat till skolområdet. Den digitala kompetensen blir allt viktigare Mycket givande föreläsning (kanske delvis beroende på att jag är matematiklärare i botten) Hans föreläsning innehöll både fakta och andra tps vad man kan använda tekniska hjälpmedel i en positiv funktion. Lättsam och mkt professionell Bra föreläsare, men innehållet passade mer mot de äldre åren i skolan. Även hans föreläsning kändes inspirerande och tänkvärd. Bra föreläsning, men det är svårt att hänga med i vissa matematiska resonemang när man inte har kompetensen. I helhet en bra föreläsning Mycket intressant ämne - Dagens och framtidens skola! Tala matematik...inga läromedel till en matematiklektion i veckan! Fråga 8 Hur ser du på gruppindelningen vi gjorde under torsdagseftermiddagen då ni fick träffas i olika konstellationer? Inte speciellt värdefullt: (5 st, 5%) Jag gillar det delvis: (25 st, 26%) Bra och värdefullt: (39 st, 40%) Mycket bra och värdefullt: (29 st, 30%) Fråga 9 Hur fortlever era nätverk? Hur många gånger har ni träffats sen förra konferensen i det "gamla" nätverket? Inte någon träff: (73 st, 74%) en träff: (5 st, 5%) två träffar: (1 st, 1%) tre träffar: (1 st, 1%) fyra träffar: (0 st, 0%) Fler än fyra träffar: (0 st, 0%) Nätverket är inte aktuellt längre: (18 st, 18%) Fråga 10 Ska Borgholmskonferensen för länets rektorer få en fortsättning i oktober 2011?

6 Ja: Nej: (94 st, 96%) (4 st, 4%) Fråga 11 Om Du svarade JA på fråga 10, vilket/vilka teman föreslår du för konferensen? Förslag på föreläsare?(högst tre förslag) Jag kommer själv inte att delta mer men jag tycker konferensen har ett berättigande. Media och krishantering t ex Håkan Sandström Ledarskapsutveckling. Urban Hansson. Verksamhetsutveckling skolbarnomsorg Lars Andersson. Tfn: , Framtidsforskning Kairos Future, spinna vidare från årets dagar Att vara rektor i en föränderlig tid. Entreprenöskap Internationellt perspektiv: Jan Eliasson, Jan Hjärpe (islamkännare), Carl Bildt gärna fortsättning på åres tema Hur vi som skolledare hanterar personalfrågor, ex hur bemöter vi aktiviteter på facebook, vilken retorik ska vi använda, hur hanterar vi "besvärliga personer" hur får vi arbetslag att utvecklas, medarbetarsamtal mm mmm Proffessionalism i organisationen Förslag föreläsare: Ralp Stenbecker Hur hinner rektor med att vara LEDAGOGISK ledare? Litar helt på att arbetsgruppen löser det på ett förträffligt sätt. Skollagen Entreprenörskap Framgångsrika skolor rektors ansvar hur ska vi inspirera oss själva och personalen Anders Persson, skolkulturer Leif Strandberg Vygotsky i praktiken Kenneth Ritzén, att leda genom värden Det skall vara framtidsinriktat. Arbetet kring nya läroplaner från förskolan och uppåt. Ungdomskulturens förändring från Tyvärr kommer jag inte på någon föreläsare just nu. Men jag tycker att det var ett mycket bra upplägg med en "allmän" föreläsare och en som var fördjupat i ett ämne. Det kanske går att finna någon som kan prata om något annat skolämne. Att använta IT i skolan kopplat till olika ämnen är nog inte fel att höra mer om. Möjligtvis ngt inom utvecklingsområdet Skola 2011, barn och elevhälsans roll eller specialpedagogikens roll. Claes Hallberg skollagen och läroplanerna rektorsuppdraget ledarskapet Jag är ny rektor och har inte tillhörighet i något nätverk. Kan inte besvara fråga 9 korrekt. Har i nuläget inga förslag på föreläsare. Hur vi som rektorer klarar av uppdraget i enlighet med den nya skollagen. rektors mandat kontra övriga intressenter inom skolans värld - hur ser det ut ht 2011? Skolreformen Framtidens skola Forskning om olika inlärningsmetoder Barn med särskilda behov. Hur stöttar vi dem på bästa sätt? Vi har en helt ny generation lärare och förskollärare som har mång krav men vill att någon annan ska lösa dem. Jag hade uppskattat en föreläsning om "den nya tidens pedagoger" och

7 hur man som chef ska tänka runt detta. Framtidsspaning Kairos Future ungdomskultur Mats Trondman - fokus på ledarskapet - RIKTIGT namnkunniga föreläsare - kanske ledarskap från annat verksamhetsområde ex näringslivet Jag tycker de som är satta till den uppgiften sköter den bra. Har inga förslag just idag. Miljötema Entreprenörskap Har inget förslag för närvarande Jan Eliasson - "Skolan i ett internationellt perspektiv" Gunnar Wetterberg - "Gunnars perspektiv på skolan" Mats Ekholm - "Skolutveckling" ledarskap i klassrummet Hur hanterar vi nya tidens barn Entreprenörskap Bygg vidare på årets tema. Ett nationellt perspektiv av implementering och tarten på nya styrdokument Scherp Martin Ingvar, Inspiration/hälsofrämjande för just mig som Rektor Framgångsrika förskolor/ skolor. Systematiskt kvalitetsarbete Nya skollagen kanske Gärna något om ledarskap, ett ständigt aktuellt ämne. Urban Hansson är en utmärkt föreläsare. Många har kanske hört honom, men det han säger kan man behöva höra flera gånger. 1. Olof Röhlander: Mental styrka som skolledare Fråga 12 Om du svarade NEJ på fråga 10 - ange varför du inte tycker att konferensen ska få en fortsättning 2009 Räcker vartannat år Fokus även på förskola 2011? Valde att inte svara, var tvungen att kryssa något, då jag tror att det även kan vara bra att åka tillsammans hela kommunen på en nationell konferens för skolledare och budgeten är inte obegränsad. Oskarshamn behöver själva få denna tid till vår nya organisation.vi behöver bygga upp vår egen organisation innan samverkan med andra kommuner sker.när organisationen är någorlunda stabil får vi mer behållning av varandra. Kan räcka att ha konferensen vartannat år, det är mycket vi ska delta i. Fråga 13 Har du önskemål om att RUC anordnar speciella föreläsningar riktade till er skolledare? Nej - det är inte angeläget: (13 st, 13%) Ja - det är givande: (75 st, 77%) Fråga 14 Om du svarade JA på förra frågan. Vilka områden vill du att dessa

8 föreläsningar ska beröra? (Högst tre förslag) Det förutsätter att det ligger rätt i tiden/utvecklingen av skolan. All forskning om rektor är intressant. Skola 2011 Ny forskning om små barns lärande Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogen som rektors verktyg. Det pedagogiska ledarskapet - handgripliga verktyg för rektor. Framtidsforskning Organisation av lärande Specialped.utveckling och org ur ledarpersprktiv Europafrågor; hur ser skolan ut i övriga europa. Vad utmärker skolor som lyckats vända negativa tränder. aktuell skolforskning Systematisk kvalitetsarbete. Pedagogisk ledarskak i en administrativ värld - hur får vi till det? Måluppfyllelse Ledarskap i klassrummet juridik ledarskap/utveckling svåra samtal Se tidigare angivna förslag Förskolan i framtiden Läroplanen Skollagen Aktuella pedagogiska ämnen Lagar och förordningar Betyg Gärna något högaktuellt utifrån GY2011, skollgaen och den förändrade rektorsrollen? Ledarskap Didaktik Våra nya styrdokument skollagen och läroplanerna utvecklingsarbete/förbättringsarbete Ledarskap, implementering och att vända negativa trender Framtidens skola Aktuellt i ledarrollen (miljö,lagar,styrdokument,forskning osv) Rektors rollen (överlevnad) iom den nya skollagen Skolutveckling Pedagogiskt ledarskap. Att leda människor i grupp. Alltid intressant med ny forskning som kommer universiteten till del särskilt kul om vi känner till den forskning inom skolområdet som ev sker inom linnéuniversitetet. Förskolan roll i skolsystemet Aktuella forskningrön om hur yngre barn påverkas av massmedias bevakning av kriser,katastrofer och miljöpåverkan. Hur bemöter och hur inger vi hopp till våra barn Aktuell forskning Kontinuerlig kompetensutveckling/input kring rektors roll i statliga uppdraget. Skoljuridiska frågor Kvalitetsverktyg Ledarskap i en lärande organisation De samlade styrdokumenten och förskolans läroplan Tips till dig som ledare! Entreprenörskap och entrepreniellt lärande Se ovan ledningsuppdraget Skoljuridik

9 Aktuell forskning på skolområdet Ledarskap Rektors vardag - hur får man tiden att vara en synlig, pedagogisk ledare?? Fråga 15 Värdera arrangemanget med avsikt på hotell och mat. Icke godkänt: (0 st, 0%) Godkänt: (12 st, 12%) Väl godkänt: (39 st, 40%) Mycket väl godkänt: (47 st, 48%) Fråga 16 Övriga kommentarer Du vill framföra. Tack för bra dagar! Två mycket upplyftande dagar med nödvändig påfyllning av tankar och energi. Till del även riktningsvisare. Tack till programmakarna. Omöjligt att höra vad som sägs från podiet, använd alltid ljudförstärkare! Att sammanföra grupperna den sista timman för att sammanfatta diskussionerna var bortkastad tid. Det går inte att sammanfatta 2 timmars diskussioner under så kort tid som var och en fick. Då jag är ny rektor kan jag inte uttala mig om fråga 9, men måste ändå svara på den för att kunna skicka in mina svar. Efter berikande dag har det tidigare varit trevligt att få "släppa loss" tillsammans med kollegor. Årets pianist hade inte förmågan att läsa av sin publik och tyvärr kändes sista delen av kvällen som en stor besvikelse. Torsdagens upplägg och innehåll var kanonbra. Det bästa ni haft på en Borgholmskonferens. Jag ser fram emot fler trevliga föreläsningar och diskussioner med kollegor från andra kommuner. Det hade räckt med en diskussionsgrupp, att dela igen kändes bara som en redovisning där alla läste innantill.det gav ingenting. Den första delningen var bra och gav givande diskussioner utifrån frågeställningarna,bra att göra nya grupper. Ett hjärtligt och personligt tack för borgholmsdagarna Mycket bättre att vi gruppvis fick sammanfatta vad vi komiit fram till istället för förra årets paneldebatt Stort TACK till arrangörerna! Vi borde också tackat Bosse P och Jan Lagervall extra eftersom vi inte får se dem nästa år! Tack till arbetsgruppen Den föregående pianisten var bättre. De båda dagarna var både givande och trevliga. Spännande att få träffa skolledare från närliggande kommuner. Ett bra tillfälle att knyta kontakter. Det finns ett värde i att träffa andra i samma roll och situation, inte bara de i egna kommunen. Rektorsuppdraget kan emellanåt underlättas av att man har några ytterligare kontakter. Bra jobbat! Mat och så är ju bra men standarden på hotellrummet är ju inget vidare. Väldigt slitet. Önskar att barpianisten från 2008 och 2009 återkommer nästa år Föreläsarna höll mycket intressanta föredrag, eller var det bara för att jag fick höra vad jag ville???? Man känner alltid innan man åker att man egentligen inte har tid att lämna skolan men ack så viktigt att man unnar sig det, träffa andra, får nya idéer och ny kunskap.

10 Första grupparbetet var bra. Det andra, redovisningen blev lite trögt(det mesta hade sagts). Mycket bra att redovisningar skippades. Så också paneldebatt. Det är gruppdiskussionerna och föreläsningarna som utvecklar. Bra arrangemang, men pianisterna i baren de andra åren har varit mycket bättre... För mig är Borgholmskonferens en mycket värdefull "fylla på-konferens". Som skolledare är man operativ problemlösare och "ger" mest hela dagarna. Jag behöver också fylla på med nya ideer och ny forskning. Tack för en mycket bra konferens! Bra att ta del av hela skolområdet men det är också bra att träffas i tvärgrupper t.ex förskolefrågor för sig skolfrågor för sig någon gång. Ett stort TACK till arrangörerna Gruppdiskussionerna på em var lite för långa. Någon entimmas föresäsning hade kunnat läggas in i stället eller att man bytt grupper till andra handlingsplanen som skulle göras. Gruppredovisningen på kvällen fyllde ingen funktion, alla var trötta.. Kyckling och lax... det måste finnas annan konferensmat! Första dagen avslutatades alldeles för sent.börja då hellre tidigare dagen efter. Eftermiddagspasset med gruppindelningen kändes alldeles för långt. Vissa i gruppen var alltför dominerande och lämnade inte utrymme till mer än en tanke, deras egna! En trevlig tradition Fråga ni går inte att svara på om man är ny, men eftersom det var tvunget har jag svara ändå. [Dölj text] [Skriv ut] [Tillbaka]

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Skolriksdag 27-28 april 2015

Skolriksdag 27-28 april 2015 Skolriksdag 27-28 april 2015 - Regionförbundet i Kalmar län Sida 1 av 2 Skolriksdag 27-28 april 2015 Gemensamt deltagande från Kalmar län Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda,

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Mötesanteckningar arbetsgrupps möte två. - Dialog för ett lärande Väsby.

Mötesanteckningar arbetsgrupps möte två. - Dialog för ett lärande Väsby. Dialog för ett lärande Väsby Nils Munthe 08-590 974 02 Nils.munthe@upplandsvasby.se Mötesanteckningar 2014-10-23 Mötesanteckningar arbetsgrupps möte två. - Dialog för ett lärande Väsby. Tid: Torsdagen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

P",C. [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' 1I "l (-I. [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l

P,C. [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' 1I l (-I. [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l P",C [)el l l' ]'Oll ')J1l 7' [' 'l l 'i( 1l.. I' 1J1) J1 l 1I "l (-I. Il Uppdraget 3 Bakgrund och revisionsfråga 3 Metod 3 Inledande resonemang kring rektors roll och uppgift 4 Hur har skolnämnden definierat

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013

Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013 Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013 En långrandig och ap-tråkig presentation i Power Point som alltid: Where s the power and what s the point? Ulf Jacobsson UF Partille Kommun dec 2013 Utgångspunkt för organisationen:

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte En mycket konkret modell för systematiskt förbättringsarbete i undervisningsprocessen. Modellen hjälper dig som rektor med det som ofta

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap i praktiken

Pedagogiskt ledarskap i praktiken Pedagogiskt ledarskap i praktiken -En möjlighet att förbättra elevernas resultat och skolans kvalité Aronsborg 2013-10-25 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 43 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idri

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Här kommer ett antal frågor för att följa arbetet du gör tillsammans med din Case Manager. Dina synpunkter är viktiga!

Här kommer ett antal frågor för att följa arbetet du gör tillsammans med din Case Manager. Dina synpunkter är viktiga! Instruktioner till CM: Kopiera enkäten och be din klient att fylla i den vid ett av era första möten och därefter var 12:e månad och när CM-uppdraget avslutas. Skicka enkäten till Kerstin Lagerlund, Socialförvaltningen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Kleindagarna 2011. 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan:

Kleindagarna 2011. 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Kleindagarna 2011 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 16 Tre helt underbara dagar som jag länge kommer att minnas. Fantastiska betingelser. Vi

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen

Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Översyn Barn- och utbildningsförvaltningen Återrapportering av uppdrag 12 juni Ängelholm Mats Carlström, Eva Lagbo Bergqvist, Malin Danielsson 1 Fokusområdet och organisatoriska områden för studien Förskoleverksamhet

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Utvärderingsmall för kvalitetsredovisning: fritidshem Fritidshem: Alunskolans fritidshem Kvalitetsredovisning för perioden:

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Temadag om Hälsa & Ekonomi

Temadag om Hälsa & Ekonomi Utvärderingsrapport 9 av Lust H projektet Temadag om Hälsa & Ekonomi som en del av verksamheten Laholm 19 maj 2005 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2005-08-16 1. Bakgrund I maj samlades 40 personer

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola Qualis kvalitetssäkringssystem Kvalitet i förskola Syftet med Qualis Syfte: Synliggöra sambanden mellan faktorer som skapar bra resultat och god kvalitet. Bidra till att kommunicera vision, mål och resultat.

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 Kort presentation av Magnus och Johan Magnus Höijer har en 14-årig bakgrund

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Böcker, e-böcker och föreläsningar. av John Steinberg

Böcker, e-böcker och föreläsningar. av John Steinberg Böcker, e-böcker och föreläsningar av John Steinberg Böcker, e-böcker, pdf-böcker av John Steinberg finns hos de flesta e-bokhandlare, till exempel Adlibris, Bokus och Bokon uppdelade på följande sätt:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer