Sammanställning - Utvärdering av Borgholmskonferensen okt 2010 (avslutad)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning - Utvärdering av Borgholmskonferensen 14-15 okt 2010 (avslutad)"

Transkript

1 Sammanställning - Utvärdering av Borgholmskonferensen okt 2010 (avslutad) Här nedan kan du se en sammanställning hur svaren har fördelat sig på de olika frågorna och svarsalternativen. Om det finns en uppslagsfråga i enkäten kan du välja att sortera ut svarande beroende på denna fråga. Obs använd utskriftsknappen om du ska skriva ut. [Dölj text] [Skriv ut] [Tillbaka] Sortering - Visa: Alla [Visa hjälptext] Ingen sortering - Visar alla svarande Antal svarande: 98 Fråga 1 Vem är din arbetsgivare? Torsås kommun: (0 st, 0%) Emmaboda kommun: (8 st, 8%) Nybro kommun: (7 st, 7%) Kalmar kommun: (23 st, 23%) Högsby kommun: (0 st, 0%) Oskarshamns kommun: (13 st, 13%) Hultsfreds kommun: (10 st, 10%) Vimmerby kommun: (9 st, 9%) Västerviks kommun: (0 st, 0%) Borgholms kommun: (6 st, 6%) Mörbylånga kommun: (8 st, 8%) Kalmarsunds Gymnasieförbund: (11 st, 11%) Mönsterås kommun: (3 st, 3%) Fråga 2

2 Vilket verksamhetsområde arbetar Du inom? (flera alternativ valbara) Annat: (14 st, 14%) Förskola: (49 st, 50%) Grundskola 1-6: (32 st, 33%) Grundskola 1-9: (18 st, 18%) Grundskola 7-9: (12 st, 12%) Gymnasium: (21 st, 21%) Vuxenutbildning: (9 st, 9%) +f-klass,fritidshem Familjedaghem Musikskola särskola Adm Fritidshem Fsk, fri, dbv, år f-3 Förskola - Åk 9 Förskoleklass, fritidshem Fritidshem & särskola Samtliga förskoleklass-år2, fritids Förskoleklass, fritidshem Gymnasiesärskola Fråga 3 Konferensens innehåll passade mig och kommer att utveckla mig som skolledare. Instämmer inte: (0 st, 0%) Instämmer delvis: (9 st, 9%) Instämmer till övervägande del: (41 st, 42%) Instämmer helt: (48 st, 49%) Fråga 4 Fredrik Svensson hade förmåga att fånga mitt intresse och hans budskap känns aktuellt och berikande. Inte alls: (0 st, 0%) Delvis: (2 st, 2%)

3 Till övervägande del: (15 st, 15%) Helt: (81 st, 83%) Fråga 5 Kommentarer - Fredrik Svenssons föreläsning Fredrik var lätt att lyssna till och han väckte tankar. Det var en fördel om du hade läst boken. Tänk om - hur man kan vända ut och in på frågeställningar. Mycket tänkvärt när man ser vart de asiatiska länderna är på väg och hur fort det går. Jämförelsen mellan ungdomar här och där. Hur ska vi förhålla oss till kunskapsbegreppet? Mycket isnpirerande och inte minst tankeväckande. Mycket intressant och läsvärd bok. Går att föra över på alla verksmheter Man hade gärna hört honom föreläsa längre Mycket intressant, allvarligt med humor och en del positiva provokationer. Jag tror att rektorerna tar åt sig mer och är mer förbättringsbenägna än förvaltningschefer och förvaltningar. Han kunde på ett inspirerande sätt sätta fokus på områden som vi alla vill förbättra på hemmaplan. Fredrik borde föreläsa också för lärarna i våra skolor. Suverän föreläsare med ett intressant innehåll Mycket tankeväckande, innehållsligt intressant och trovärdig. Intressant att hans bakgrund inte var skolans värld och kanske just därför har lyckats med sina uppdrag. Inspirerande men han borde fortsatt att föreläsa en del på eftermiddagen. Grupparbetet gav inte så mycket. Fräscht! Utmanande kul! Nyttigt! mycket bra,inspirerande och underhållande Mycket intressant och stimulerande. Spännande Tankeväckande, intressant, lättsam och bra. en bra och insiktsfull omvärldsorientering framförd på ett initierat och trevligt sätt Bra att han så tydligt tog upp att dagens unga inte är som gårdagens Riktigt bra föreläsare som gav mig många tankar. Bra grupparbete följde. Tacksamt om vi kunde få åhörarkopiorna. Mycket givande med en person som har egen erfarenhet av rektorsjobbet och vågat göra annorlunda! Mycket duktig och inspirerande föreläsare. Mycket tänkvärt och aktuellt. Bra! Mycket bra föreläsning. Rolig och inspirerande på samma gång. Duktig föreläsare som vi kunde använt bättre på eftermiddagen.bra att träffas i grupperna men alldeles lång tid.vad gjorde Fredrik på eftermiddagen??????????????? Gillade upplägget. Frågorna och grupperna. Vi kunde dragit det ett steg längre att man avslutade kommunvis med förvaltningschef. saknade Fredriks funderoingar över de aktuella skolreformerna. Hur går hans tankar ihop med dessa? väldigt engagerande och bra att föreläsningen var bra gjorde att det blev fart på grupparbetet Oj vad tankar man fick. Både för sin egen del och den verksamhet man erbjuder barnen och personalens del i detta. Lättsamt framförande med tydligt budskap -Tänk OM Mycket bra, inspirerande och engagerande föreläsning När de yttre förutsättningarna förändras så krävs det att man tänker om. Mycket givande föreläsning Fredrik Svensson bok och föreläsning gav ett framtidsperspektiv som var positivt. Mkt bra före läsare En fantastisk föreläsare som jag tror inspirerade alla oavsett verksamhetsområde Bra och tänkvärd föreläsning.

4 Bra om fler får höra honom. Tror att han skulle kunna "väcka" många. Bra och medryckande Fantastisk engagerad föreläsare med ett angeläget budskap! Tänk om Lpo 94 är världens bästa läroplan! Fråga 6 Thomas Lingefjärd hade förmåga att fånga mitt intresse och hans budskap känns aktuellt och beikande. Inte alls: (2 st, 2%) Delvis: (19 st, 19%) Till övervägande del: (39 st, 40%) Helt: (38 st, 39%) Fråga 7 Kommentarer - Thomas Lingefjärds föreläsning Imponerande kunskaper om det svenska utbildningssystemet. Hans analys av de "buggar" som hindrar utvecklingen. Tydligt att ska utveckling genonmföras finns ingen annan än rektor själv. Intressant att veta att det fanns forskning bakom hans påståenden. Varför har kommunerna så dålig IT kompetens??? Lite för mycket matematisk teori för att intressera mig fullt ut. Jag tror att rektorerna tar åt sig mer och är mer förbättringsbenägna än förvaltningschefer och förvaltningar. Insatt,tydlig,kanonbra! Mycket kändes riktat till lärare och inte till rektorer. Mycket var också riktat till högstadiegymnasie. Hans matematiska utsvävningar passar bättre när han har en matematikpublik. Första halvan av hans föredrag var därför betydligt bättre än andra halvan. Hade ej möjlighet att närvara 15/10. Bilderna som Thomas visade gjorde att föreläsningen blev " tristare och svårare" Budskapet stämmer men jag tycker inte föreläsningen var bra. Jag tycker inte det kom fram något "nytt". Kanske lite för "akademisk" för mig. Intressant! Användbart!! bra, intressant, lätt att lyssna på För stort fokus på matematk. Också mycket bra. Lite "matematisk" emellanåt. Beror på mina egna kunskaper i matematik. Oerhört intresseväckande. En verklig Aha-upplevelse. Det är härligt att lyssna på så kompetenta föreläsare! Vi kommer säkert att ha nytta av de lärdomar han gav oss. Blev lite för tekniskt med invecklade ord men bra budskap Inte lika aktuell. Alltför stort fokus på matematikämnet för att tilltala mig. Förfärliga PP. Kändes inte som man hängde med i alla mattedetaljer. Många bra tips och otroligt fängslande Det är alltid bra om man får en chans att samtala runt det man har hört. Det räckte tyvärr inte tiden till. Blev lite väl "fack-orienterat" sista timmen Intesset var akademiskt inriktat och vår skola kan inte enbart ha detta fous.

5 Stundtals alltför detajerat matematiskt för att hålla kvar mitt intresse. Första delen av föreläsnigen gav mig inte mycket ny kunskap. Kändes mest som han tagit reda på fakta utifån sitt eget behov -kände till det mesta. Andra delen bra - många bra exempel, tips och tänkvärda ord. Intressant och bra föreläsning. Mest kopplat till skolområdet. Den digitala kompetensen blir allt viktigare Mycket givande föreläsning (kanske delvis beroende på att jag är matematiklärare i botten) Hans föreläsning innehöll både fakta och andra tps vad man kan använda tekniska hjälpmedel i en positiv funktion. Lättsam och mkt professionell Bra föreläsare, men innehållet passade mer mot de äldre åren i skolan. Även hans föreläsning kändes inspirerande och tänkvärd. Bra föreläsning, men det är svårt att hänga med i vissa matematiska resonemang när man inte har kompetensen. I helhet en bra föreläsning Mycket intressant ämne - Dagens och framtidens skola! Tala matematik...inga läromedel till en matematiklektion i veckan! Fråga 8 Hur ser du på gruppindelningen vi gjorde under torsdagseftermiddagen då ni fick träffas i olika konstellationer? Inte speciellt värdefullt: (5 st, 5%) Jag gillar det delvis: (25 st, 26%) Bra och värdefullt: (39 st, 40%) Mycket bra och värdefullt: (29 st, 30%) Fråga 9 Hur fortlever era nätverk? Hur många gånger har ni träffats sen förra konferensen i det "gamla" nätverket? Inte någon träff: (73 st, 74%) en träff: (5 st, 5%) två träffar: (1 st, 1%) tre träffar: (1 st, 1%) fyra träffar: (0 st, 0%) Fler än fyra träffar: (0 st, 0%) Nätverket är inte aktuellt längre: (18 st, 18%) Fråga 10 Ska Borgholmskonferensen för länets rektorer få en fortsättning i oktober 2011?

6 Ja: Nej: (94 st, 96%) (4 st, 4%) Fråga 11 Om Du svarade JA på fråga 10, vilket/vilka teman föreslår du för konferensen? Förslag på föreläsare?(högst tre förslag) Jag kommer själv inte att delta mer men jag tycker konferensen har ett berättigande. Media och krishantering t ex Håkan Sandström Ledarskapsutveckling. Urban Hansson. Verksamhetsutveckling skolbarnomsorg Lars Andersson. Tfn: , Framtidsforskning Kairos Future, spinna vidare från årets dagar Att vara rektor i en föränderlig tid. Entreprenöskap Internationellt perspektiv: Jan Eliasson, Jan Hjärpe (islamkännare), Carl Bildt gärna fortsättning på åres tema Hur vi som skolledare hanterar personalfrågor, ex hur bemöter vi aktiviteter på facebook, vilken retorik ska vi använda, hur hanterar vi "besvärliga personer" hur får vi arbetslag att utvecklas, medarbetarsamtal mm mmm Proffessionalism i organisationen Förslag föreläsare: Ralp Stenbecker Hur hinner rektor med att vara LEDAGOGISK ledare? Litar helt på att arbetsgruppen löser det på ett förträffligt sätt. Skollagen Entreprenörskap Framgångsrika skolor rektors ansvar hur ska vi inspirera oss själva och personalen Anders Persson, skolkulturer Leif Strandberg Vygotsky i praktiken Kenneth Ritzén, att leda genom värden Det skall vara framtidsinriktat. Arbetet kring nya läroplaner från förskolan och uppåt. Ungdomskulturens förändring från Tyvärr kommer jag inte på någon föreläsare just nu. Men jag tycker att det var ett mycket bra upplägg med en "allmän" föreläsare och en som var fördjupat i ett ämne. Det kanske går att finna någon som kan prata om något annat skolämne. Att använta IT i skolan kopplat till olika ämnen är nog inte fel att höra mer om. Möjligtvis ngt inom utvecklingsområdet Skola 2011, barn och elevhälsans roll eller specialpedagogikens roll. Claes Hallberg skollagen och läroplanerna rektorsuppdraget ledarskapet Jag är ny rektor och har inte tillhörighet i något nätverk. Kan inte besvara fråga 9 korrekt. Har i nuläget inga förslag på föreläsare. Hur vi som rektorer klarar av uppdraget i enlighet med den nya skollagen. rektors mandat kontra övriga intressenter inom skolans värld - hur ser det ut ht 2011? Skolreformen Framtidens skola Forskning om olika inlärningsmetoder Barn med särskilda behov. Hur stöttar vi dem på bästa sätt? Vi har en helt ny generation lärare och förskollärare som har mång krav men vill att någon annan ska lösa dem. Jag hade uppskattat en föreläsning om "den nya tidens pedagoger" och

7 hur man som chef ska tänka runt detta. Framtidsspaning Kairos Future ungdomskultur Mats Trondman - fokus på ledarskapet - RIKTIGT namnkunniga föreläsare - kanske ledarskap från annat verksamhetsområde ex näringslivet Jag tycker de som är satta till den uppgiften sköter den bra. Har inga förslag just idag. Miljötema Entreprenörskap Har inget förslag för närvarande Jan Eliasson - "Skolan i ett internationellt perspektiv" Gunnar Wetterberg - "Gunnars perspektiv på skolan" Mats Ekholm - "Skolutveckling" ledarskap i klassrummet Hur hanterar vi nya tidens barn Entreprenörskap Bygg vidare på årets tema. Ett nationellt perspektiv av implementering och tarten på nya styrdokument Scherp Martin Ingvar, Inspiration/hälsofrämjande för just mig som Rektor Framgångsrika förskolor/ skolor. Systematiskt kvalitetsarbete Nya skollagen kanske Gärna något om ledarskap, ett ständigt aktuellt ämne. Urban Hansson är en utmärkt föreläsare. Många har kanske hört honom, men det han säger kan man behöva höra flera gånger. 1. Olof Röhlander: Mental styrka som skolledare Fråga 12 Om du svarade NEJ på fråga 10 - ange varför du inte tycker att konferensen ska få en fortsättning 2009 Räcker vartannat år Fokus även på förskola 2011? Valde att inte svara, var tvungen att kryssa något, då jag tror att det även kan vara bra att åka tillsammans hela kommunen på en nationell konferens för skolledare och budgeten är inte obegränsad. Oskarshamn behöver själva få denna tid till vår nya organisation.vi behöver bygga upp vår egen organisation innan samverkan med andra kommuner sker.när organisationen är någorlunda stabil får vi mer behållning av varandra. Kan räcka att ha konferensen vartannat år, det är mycket vi ska delta i. Fråga 13 Har du önskemål om att RUC anordnar speciella föreläsningar riktade till er skolledare? Nej - det är inte angeläget: (13 st, 13%) Ja - det är givande: (75 st, 77%) Fråga 14 Om du svarade JA på förra frågan. Vilka områden vill du att dessa

8 föreläsningar ska beröra? (Högst tre förslag) Det förutsätter att det ligger rätt i tiden/utvecklingen av skolan. All forskning om rektor är intressant. Skola 2011 Ny forskning om små barns lärande Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogen som rektors verktyg. Det pedagogiska ledarskapet - handgripliga verktyg för rektor. Framtidsforskning Organisation av lärande Specialped.utveckling och org ur ledarpersprktiv Europafrågor; hur ser skolan ut i övriga europa. Vad utmärker skolor som lyckats vända negativa tränder. aktuell skolforskning Systematisk kvalitetsarbete. Pedagogisk ledarskak i en administrativ värld - hur får vi till det? Måluppfyllelse Ledarskap i klassrummet juridik ledarskap/utveckling svåra samtal Se tidigare angivna förslag Förskolan i framtiden Läroplanen Skollagen Aktuella pedagogiska ämnen Lagar och förordningar Betyg Gärna något högaktuellt utifrån GY2011, skollgaen och den förändrade rektorsrollen? Ledarskap Didaktik Våra nya styrdokument skollagen och läroplanerna utvecklingsarbete/förbättringsarbete Ledarskap, implementering och att vända negativa trender Framtidens skola Aktuellt i ledarrollen (miljö,lagar,styrdokument,forskning osv) Rektors rollen (överlevnad) iom den nya skollagen Skolutveckling Pedagogiskt ledarskap. Att leda människor i grupp. Alltid intressant med ny forskning som kommer universiteten till del särskilt kul om vi känner till den forskning inom skolområdet som ev sker inom linnéuniversitetet. Förskolan roll i skolsystemet Aktuella forskningrön om hur yngre barn påverkas av massmedias bevakning av kriser,katastrofer och miljöpåverkan. Hur bemöter och hur inger vi hopp till våra barn Aktuell forskning Kontinuerlig kompetensutveckling/input kring rektors roll i statliga uppdraget. Skoljuridiska frågor Kvalitetsverktyg Ledarskap i en lärande organisation De samlade styrdokumenten och förskolans läroplan Tips till dig som ledare! Entreprenörskap och entrepreniellt lärande Se ovan ledningsuppdraget Skoljuridik

9 Aktuell forskning på skolområdet Ledarskap Rektors vardag - hur får man tiden att vara en synlig, pedagogisk ledare?? Fråga 15 Värdera arrangemanget med avsikt på hotell och mat. Icke godkänt: (0 st, 0%) Godkänt: (12 st, 12%) Väl godkänt: (39 st, 40%) Mycket väl godkänt: (47 st, 48%) Fråga 16 Övriga kommentarer Du vill framföra. Tack för bra dagar! Två mycket upplyftande dagar med nödvändig påfyllning av tankar och energi. Till del även riktningsvisare. Tack till programmakarna. Omöjligt att höra vad som sägs från podiet, använd alltid ljudförstärkare! Att sammanföra grupperna den sista timman för att sammanfatta diskussionerna var bortkastad tid. Det går inte att sammanfatta 2 timmars diskussioner under så kort tid som var och en fick. Då jag är ny rektor kan jag inte uttala mig om fråga 9, men måste ändå svara på den för att kunna skicka in mina svar. Efter berikande dag har det tidigare varit trevligt att få "släppa loss" tillsammans med kollegor. Årets pianist hade inte förmågan att läsa av sin publik och tyvärr kändes sista delen av kvällen som en stor besvikelse. Torsdagens upplägg och innehåll var kanonbra. Det bästa ni haft på en Borgholmskonferens. Jag ser fram emot fler trevliga föreläsningar och diskussioner med kollegor från andra kommuner. Det hade räckt med en diskussionsgrupp, att dela igen kändes bara som en redovisning där alla läste innantill.det gav ingenting. Den första delningen var bra och gav givande diskussioner utifrån frågeställningarna,bra att göra nya grupper. Ett hjärtligt och personligt tack för borgholmsdagarna Mycket bättre att vi gruppvis fick sammanfatta vad vi komiit fram till istället för förra årets paneldebatt Stort TACK till arrangörerna! Vi borde också tackat Bosse P och Jan Lagervall extra eftersom vi inte får se dem nästa år! Tack till arbetsgruppen Den föregående pianisten var bättre. De båda dagarna var både givande och trevliga. Spännande att få träffa skolledare från närliggande kommuner. Ett bra tillfälle att knyta kontakter. Det finns ett värde i att träffa andra i samma roll och situation, inte bara de i egna kommunen. Rektorsuppdraget kan emellanåt underlättas av att man har några ytterligare kontakter. Bra jobbat! Mat och så är ju bra men standarden på hotellrummet är ju inget vidare. Väldigt slitet. Önskar att barpianisten från 2008 och 2009 återkommer nästa år Föreläsarna höll mycket intressanta föredrag, eller var det bara för att jag fick höra vad jag ville???? Man känner alltid innan man åker att man egentligen inte har tid att lämna skolan men ack så viktigt att man unnar sig det, träffa andra, får nya idéer och ny kunskap.

10 Första grupparbetet var bra. Det andra, redovisningen blev lite trögt(det mesta hade sagts). Mycket bra att redovisningar skippades. Så också paneldebatt. Det är gruppdiskussionerna och föreläsningarna som utvecklar. Bra arrangemang, men pianisterna i baren de andra åren har varit mycket bättre... För mig är Borgholmskonferens en mycket värdefull "fylla på-konferens". Som skolledare är man operativ problemlösare och "ger" mest hela dagarna. Jag behöver också fylla på med nya ideer och ny forskning. Tack för en mycket bra konferens! Bra att ta del av hela skolområdet men det är också bra att träffas i tvärgrupper t.ex förskolefrågor för sig skolfrågor för sig någon gång. Ett stort TACK till arrangörerna Gruppdiskussionerna på em var lite för långa. Någon entimmas föresäsning hade kunnat läggas in i stället eller att man bytt grupper till andra handlingsplanen som skulle göras. Gruppredovisningen på kvällen fyllde ingen funktion, alla var trötta.. Kyckling och lax... det måste finnas annan konferensmat! Första dagen avslutatades alldeles för sent.börja då hellre tidigare dagen efter. Eftermiddagspasset med gruppindelningen kändes alldeles för långt. Vissa i gruppen var alltför dominerande och lämnade inte utrymme till mer än en tanke, deras egna! En trevlig tradition Fråga ni går inte att svara på om man är ny, men eftersom det var tvunget har jag svara ändå. [Dölj text] [Skriv ut] [Tillbaka]

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer