modern management network ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "modern management network ab"

Transkript

1 Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att skapa innovationer i antingen sina produkter, tjänster eller produktionsprocesser, t ex: ny teknik, ny distribution, ny prissättning eller ny kommunikation. Innovation kan t o m handla om att få kunderna och marknaden att anamma ett nytt beteende. Det behöver inte vara en teknologisk uppfinning i botten. Det handlar inte främst om tekniska lösningar, utan tänket bakom. Det är människor som kan skapa förnyelse som i sin tur leder till tillväxt och fler jobb. Fokus i projektet ligger på att med företagsutveckling som ett medel skapa innovativa miljöer och därigenom ökad omsättning och lönsamhet rejält. modern management network ab

2 Upplägget har varit åtta heldagar på olika teman under okt 2012 maj 2013 Föreläsningar med spännande förebilder och föregångare på innovationsområdet Kreativa verkstäder där vi applicerar ny kunskap och inspiration från föreläsarna så att det passar just våra företag Varje tillfälle presenterar nya metoder för att tänka innovativt och arbeta med innovationer Efter varje tillfälle har deltagarna fått nya verktyg, tankar och idéer som de kan applicera direkt på sina företag! Förutom kända gästföreläsare och inspiratörer har vi haft en processledare, Göran Hydbom, som ofta anlitas i stora koncerner och förvaltningar för bl a visions- och innovationsuppdrag. Hans erfarenheter och förmåga att utmana deltagarna att tänka utanför boxen har varit extra värdefullt för alla som deltagit. Teman och medverkande gäster i programmet har varit: 26 okt: Vad kan vi lära av innovation inom forskning och utveckling? Bengt Järrehult, professor Lunds Universitet 23 nov: Trender och trendarbete vi gör vår egen Trendbibel. Göran Hydbom Hur vi får in strategiskt arbete i vardagen. Tina Nilsson, Liera AB 7 dec: Hur arbetar vi i de stora bolagen med innovationer? Blue Ocean Strategy. Roland Gudinge, senior business development manager, Sony Mobile 23 jan: Idea Management konsten att arbeta med idéer. Andreas Breiler, Idélaboratoriet 25 feb: Transformera din verksamhetsidé till den sociala eran. Jan Friman, varumärkesstrateg, Inforganic Labs 22 mar: Kunder, konsumenter och framtiden. Eva Carin Banka Johnson, chef, IKEA Future Home 22 mar: Hur arbetar man med innovationer på den danska sidan? Peter Thorstensen, vd Cymbion, Danmark 26 apr: Små och stora språng konsten att våga ta steget. Lena Henningsson, vd, Stable Table 26 apr: Innovation och politik gränser och möjligheter för företag och tillväxt. Lena Ek, miljöminister 24 maj: Innovativ kultur, förändringsprocesser, hjärnan. Hur går vi vidare? Göran Hydbom 15 företag från olika branscher har deltagit i programmet, 14 har fullföljt och är dessutom angelägna om en fortsättning till hösten i form av Idea Progress, till vilket Piku söker bidrag från Tillväxtverket.

3 Ingrid Haraldsson - Piku AB Projektägare för Idea Inventum Piku är ett utbildnings- och konsultföretag som nischat sig på affärsutveckling i små och medelstora företag samt utbildningar för offentlig sektor, bl a Processledarutbildningar för drygt 1000 personer sedan Arbetsfältet är oftast Skåne och ett 10-tal skickliga konsulter är samarbetspartners i våra program. Under hela 2000-talet har Piku på olika sätt stöttat ca 950 företags utveckling mot ökad lönsamhet och tillväxt, många gånger inom ramen för s k finansierade projekt. En sådan finansiär är Tillväxtverket som för sjunde gången beslutat att stödja ett av Pikus affärsutvecklingsprogram så att deltagande företag har kunnat vara med till en låg kostnad. Ca 115 företag med kvinnor som ägare har deltagit i dessa program med olika innehåll och upplägg. Sedan Idea Inventum startade i oktober 2012, har vi hunnit påbörja och avsluta ytterligare tre program varav två i samarbete med Region Skåne och ALMI; Växtkraft i vård- och omsorgsföretag, Framgångsrika Företag inom vård och omsorg 2012 samt Business Performance 2012, med föreläsare från olika delar av Europa. Erfarenheterna från Idea Inventum, och det resultat som vi har kunnat se i företagen som har deltagit, är en viktig del av belöningen för en projektägare, och det är roligt att kunna knyta ihop säcken till ännu ett lyckat program för småföretag i Skåne, som ägs och drivs av kvinnor. Idea Inventum är ett program som är svårt att överträffa, men vi ska försöka med två nya program för hösten 2013: Idea Progress för företag med anställda, och Lönsam Kreativitet för företag inom kreativa och kulturella näringar. Varje program har sitt unika upplägg och Idea Inventum har verkligen skiljt sig från andra program i regionen! Företag med anställda har deltagit och det har varit en spännande utmaning att tillgodose 15 företagares högt ställda krav på innehåll och resultat. Nu efter avslutningen kan vi konstatera att vi lyckades bra med det, vilket även utvärderingarna visade (se längre bak i detta dokument). PIKU AB

4 Göran Hydbom - modern management network ab Om bolaget modern står för ambitionen att alltid ligga i framkant inom nyckelområdena, management för verksamhetsfältet och network arbetssättet Förändringar och förändringsprocesser är nyckelområden med understrukturer inom Vision, Innovation och Kultur. Vision att skapa en vision, hålla den levande, dynamisk och föränderlig samt att förverkliga den Innovation hur man gör för att det verkligen sker och vad som krävs av olika intressenter för att förutsättningarna skall vara rätt Kultur här är det lätt att snacka men oerhört mycket svårare att få något gjort Kunderna består till 95 % av stora globala företag på den internationella arenan, mindre och medelstora företag på den regionala arenan samt den offentliga sektorn och då huvudsakligen i Sverige, men även i exotiska länder som Colombia. Ungefär hälften av uppdragen sker i internationella miljöer. Strävan, att alltid ligga i framkant, får konsekvenser och en av dem är att ge bort all existerande kunskap gratis och så fort som möjligt. Det får oss att hela tiden vara passionerade, nyfikna, alerta, utvecklingsorienterade och framtidsspanande. Jag utvecklade begreppet no vilket man placerar efter något man Utvecklatno för att markera att här går det alldeles utmärkt att låna, stjäla eller ta - helt utan konsekvenser. Att man sedan hoppas på att den som tar också kommer ihåg varifrån det togs och berättar det, det är bara en from förhoppning. Ett par viktiga tankar Alla förändringar är unika och det gäller att hitta den optimala förändringsprocessen för varje specifik kund/situation. När den väl är definierad är det dags att titta i verktygslådan och se vilka metoder eller tekniker som kan snabba på processen, göra den billigare eller öka kvaliteten i den. Hjärnan och hur den fungerar har följt med ända sedan början av 90-talet och numera finns det en bok The brainno - i försök till en David Attenboroughsk anda att ladda ner från hemsidan. De 4 årstidernano (det finns en booklet att ladda ner på hemsidan) är ett försök att sammanfatta all ledarskapslitteratur till fyra huvudavsnitt där alla, över tiden, måste vara balanserade: Hösten = Effektivitet. Konsten att göra rätt saker Vintern=Lycka Här & Nu. Konsten att få ut så mycket lust och glädje som möjligt Våren=Produktivitet. Konsten att hela tiden göra saker på bättre sätt Sommaren=Lycka vid döden. Att det man gör har högre syften är löning Hur ser din/ditt företags årstidskarta ut? Var är du excellent och var behöver du förbättra? modern management network ab

5 Annette & Jörgen Victor - Printhuset Electra Vi ansökte till programmet Idea Inventum eftersom Piku sökte upp oss och gjorde en presentation. Programmet verkade mycket intressant och gediget, och vi såg en nytta för oss med det! Mest värdefullt och utvecklande för oss själva, har varit att tänka och arbeta i vissa strukturer samt nyttan i att tänka utanför invanda, gamla mönster. Det är svårt att på så här kort sikt kunna utvärdera vad det inneburit för oss och själva som företagare. I regel deltog bara en av oss per tillfälle, men det hade varit bättre att vara två varje gång. I framtiden är Printhuset Electra redo för mer och fler uppdrag, dvs expansion, men det känns lite för tidigt ännu. Förhoppningsvis har vi utvecklats så att vi själva kan generera fler uppdrag. Vårt mål är att anställa rätt kompetens inom försäljning och utveckling. Idag gör få personer för mycket. Printhuset Electra

6 Ines Landgren - Peter Landgren & Co Det är alltid intressant att jobba med utveckling av sitt företag, samt att få bygga upp ett nytt forum för ett nätverk med fler företagare, och därför gjorde vi en ansökan om att få delta i Idea Inventum. Mest värdefullt och utvecklande för mig har varit att jag mött en hel del intressanta föreläsare. Det som jag tog till mig mest, var föreläsningen med Lena Henningsson, som handlade om styrelsearbete. Det var värdefullt för mig då detta ligger i vår prioriteringslista för nästa steg av vårt företags utvecklingsfas. Jag och mitt företagande har utvecklats genom att jag har fått med mig många verktyg som jag kan plocka fram för att kunna arbeta med och utveckla innovationstänket. Både föreläsare och deltagare har gett mig en hel del inspiration. Tyvärr var jag ensam deltagare från vårt företag. Jag säger tyvärr för att jag är övertygad om att hade vi varit två eller fler, så hade det varit betydligt enklare att implementera och arbeta med de nya kunskaperna i företaget. Just nu är nyanställningar inte aktuella. Våra satsningar framöver inkluderar även att vi ska utveckla de åtta enheter vi har samt införa en extern styrelse. Peter Landgren & Co

7 Helena Eriksson & Ylva Rosenlund - Visualisera arkitektur AB Idea Inventum lockade oss eftersom vi inte hade gjort något för oss själva i ledningsgruppen på länge och behövde en nystart. Vi hade dessutom anställt tre personer under en ganska kort tid och för att kunna utvecklas som bolag och ta hand om dessa, behövde vi lite strategier för hur vi ska tänka framöver. Mest värdefullt och utvecklande var Bengt Järrehult och dagen i övrigt, som var väldigt nyttig för oss. Vi behöver just nu inte så mycket fokus på tekniska innovationer, utan för oss hjälpte business model canvas att lägga fokus på kunden och innovationer när det gäller affärsmodellen. De flesta föreläsarna har varit mycket inspirerande och hjälpt en att antingen tänka nytt eller bli bekräftad i att man jobbar på rätt sätt. Bl a gjorde föreläsningen av Peter Thorstensen från Cymbion att vi förstod att vi faktiskt jobbade efter en metod. Vi ska bara få alla på företaget att förstå att det är en metod. Vi har också insett att det vore bra om vi skaffar oss en professionell styrelse och att vi kan ha nytta av den för att växa som bolag. Andra effekter från Idea Inventum är att det känns roligare att jobba med strategiska frågor och försöka lyfta blicken lite, inte bara harva runt i vardagen. Vi kommer att bli bättre på att involvera medarbetarna. Det gör vi redan idag, men vi ska göra det lite mer organiserat och oftare. Programmet har påverkat oss och vårt företagande så att vi har fått en nystart inom ledningsgruppen som gör att vi nog ska orka ta tag i vissa strukturella problem för att företaget ska kunna generera en bättre lönsamhet. Vi har varit två personer som deltagit och det har varit mycket värdefullt. Jag tror inte att vi hade orkat försöka implementera några nya idéer om bara en person hade gått. Vi behövde programmet för att få oss att tänka lite större och ta hand om de nyanställda. Trots lågkonjunkturen tror vi att vi ska kunna behålla dessa personer och just nu ser vi väldigt positivt på framtiden. Vi ska under hösten skaffa oss några personer som ska fungera som ett bollplank, och som vi på sikt hoppas kan ingå i en professionell styrelse. Visualisera arkitektur AB

8 Anette Rehnström & Peter Linnander - CoachWalk Academy Vi på CoachWalk Academy sökte till Idea Inventum via en kontakt med Ingrid Haraldsson, som vi har hört mycket gott om genom åren och vi har ett stort förtroende för.vårt företag avser att ligga i framkant av utvecklingen inom coachbranschen och därför är naturligtvis innovation i olika former centralt för vårt företag. Upplägget och bredden av föreläsare var lockande. Mest värdefullt och utvecklande har varit nätverkandet. Det är en bra plats att komma bort och låta tankarna ta höjd som en direkt följd av de föreläsningar och diskussioner som har förekommit. För oss som företagare ger det många spännande infallsvinklar på de olika problemsituationer vi befinner oss i, genom att utmana tankesätt, ge konkreta modeller och höra hur andra personer/organisationer hanterar problem och möjligheter. Idea Inventum har också gett oss en mer konkret och användbar syn på innovation till skillnad från att enbart vara kreativ. Vi har deltagit två personer från CoachWalk Academy, vilket gör det lättare att hemma i vardagen bibehålla tankar och idéer när det finns en person till från företaget som har delat samma upplevelse. När det gäller nyanställningar så har vi ökat från sex till sju anställda nu i slutet av programperioden i och med att vi öppnar ett nytt verksamhetsområde. Detta har sannolikt tidigarelagts, som en följd av ett mer öppet sinne hos oss. Nu är vårt mål för oss själva och företaget att bygga lönsamhet och substans, samtidigt som vi ska balansera att fortsätta vara innovativa utan att glömma bort de löpande intäkterna som genereras idag med dagens tjänster! CoachWalk Academy

9 Liselott Lading - Resultify Jag sökte till Idea Inventum för att jag blev tillfrågad och attraherades av att namnet var att gå från liten till stor. I ett samtal med Göran adresserades många intressanta frågor som fick bägaren att tippa över åt det positiva. Mest värdefullt och utvecklande för mig har varit insikter från föreläsare och övningar som jag har gjort mitt bästa för att försöka plocka ihop och använda hos oss. Så deras erfarenheter, prat, modeller etc. kopplat till vad vi själva håller på med, har varit en bra process i vår egen affärsutveckling. Jag och mitt företagande har påverkats genom att det har varit en kompletterande process till vår egen affärsutveckling. Jag har tagit med mig många insikter och modeller in i mitt eget planerande. Från Resultify har bara jag själv deltagit, och de gånger vi har försökt vara två har det blivit lite platt fall mest p.g.a. innehåll inte riktigt har matchat förväntan just de gångerna. Vårt företag kommer att kunna skapa fler arbetstillfällen genom att vi anställer själva, våra underleverantörer kommer kunna anställa, i vårt moderbolag startas det fler företag som baseras bl.a. på våra erfarenheter och vi håller på att utveckla en produkt som kommer att komma fler leverantörer inom marknadsföring till gagn. Målet just nu är att bevisa att den affärsmodell och de tjänster vi levererar håller. När så är bevisat, skall vi pinpointa en position på marknaden som vi vill ta, och en volym vi själva vill vara, och jobba oss dit. Målet är att om tre år driva minst 5 av de 100 siterna som listas på topp 100-listan som görs av Internet World årligen. En annan viktig effekt för oss, i och med Idea Inventum, är nätverket så klart. Och att det TVINGAR oss att släppa vardagen och tänka mer strategiskt då och då. Det är troligtvis småföretagarnas största fälla: att det aldrig görs. Så bara det att när det inbokade i kalendern knackar på gällande det strategiska, är värt mycket! Resultify

10 Maria Kilpe - Bodbörsen AB Jag blev erbjuden att delta i Idea Inventum och tyckte det kunde passa oss eftersom vi är i en fas där vi vill expandera både omsättning och antalet anställda. Mest värdefullt har nog varit att få möta och skapa nya kontakter, samt att höra olika berättelser från de olika deltagarna. Man har ryckts ifrån den dagliga stressen och enbart fått fokusera på att utveckla sig själv och företaget. Det har varit mycket intressanta föreläsningar med intressanta och inspirerande människor! Idea Inventum har påverkat mig och mitt företagande genom att jag känner att vi är på rätt spår. Det har lyft oss och samtidigt har jag blivit mycket mer medveten om vikten av att var med och utveckla för att bli en vinnande företag i framtiden. Det har gjort mig mer nyfiken på hur andra gör och vi har lyft blicken. Från Bodbörsen har vi varit två delägare och det är definitivt att rekommendera. Vi har ofta kommit tillbaka till de diskussioner vi haft under kursen och försökt att applicera det vi lärt oss i vår organisation. Vi kommer inte att nyanställa just nu men vi har för avsikt att öka omsättningen och då ser vi ett behov av mer arbetskraft. Just nu jobbar vi med förbättringar på olika områden i företaget, och har satt upp tydliga mål som kommer leda till att vi kan expandera inom kort. Vi har skapat ett engagemang hos medarbetarna som ska bidra med innovationer inom företaget. Vårt långsiktiga mål med att öka omsättningen samt omsättningshastigheten innebär att vi mer medvetet jobbar på att finna nya lösningar och produkter. En klar effekt av att ha deltagit i Idea Inventum är att vi tänker mer innovativt och är mer fokuserade på det nya inom alla områden i företaget. Vi har bland annat tittat mer noga på dem i vår bransch som är bäst och hur vi ska kunna bli bättre. Vi är mer medvetna om styrelsens roll och vikten av kompetenta rådgivare. Bodbörsen AB

11 Carolina Müller & Gabriela Herendic - Glada Hem När jag anmälde mig till Idea Inventum stod jag inför ett val i företaget lulla på som tidigare och inte tycka det var kul eller ta ett steg framåt! Vad det skulle innebära visste jag inte och tänkte att innovationer kanske kunde ta mig framåt, och för att inte göra det själv tog jag med mig min kollega på tåget. Mest värdefullt och utvecklande för mig som företagare har varit att ha någon, läs kollega, att reflektera över hur vi gör hos oss på Glada Hem, att direkt kunna bolla frågor som dykt upp på utbildningen och att ha lärt känna varandra mycket bättre! Idea Inventum har påverkat mig som företagare på så sätt att jag fått bekräftat att det jag gör är uppenbarligen bra för det funkar! Mina egna brister behöver inte hindra, utan istället ska jag göra det jag är bra på och låta andra ta hand om resten. Ett stort mervärde i programmet har varit en stor fet dos av du är tillräckligt bra även om du kan bli bättre :o) Vi har varit två personer som deltagit, och det borde vara lag på att vara två, för det har varit BÄST :o). Det innebär att jag på hemmaplan inte behöver ta tid och kraft till att föra vidare information och utbilda övriga. Nu är vi båda överens och införstådda, vilket är super! Glada Hem Att växa och anställa är en drivkraft för mig. Inom kort skriver jag kontrakt för en ny verksamhet där jag säkert kommer att anställa och i Glada Hem är planen att fortsätta växa och fortsätta hjälpa människor i deras vardag, så absolut kommer jag att bidra till fler arbetstillfällen. Mina mål nu är att vi på Glada Hem ska satsa mycket på kundvård för att utveckla vårt sätt att växa; nämligen genom rekommendationer. Min privata satsning ligger i det nya företaget som är en dröm som går i uppfyllelse, nämligen att få jobba med min passion Babysim och simskola! Så under Idea Inventum-tiden har jag alltså gått från att ha ett företag, till att nu driva två.

12 Eva Carloni & Petra Johnsson- TRUST Partner Trust Partner sökte till Idea Inventum för att få lära nytt och få nya ideer och på så sätt utveckla företaget. Mest värdefullt och utvecklande har varit Blue ocean strategy, att koppla det till vår egen affär, träffa andra och få ny input, och att det har varit så duktiga föreläsare. Vi har fått nya input, och har som företagare fått tänka i nya tankebanor. Från vårt företag har vi deltagit med två personer, vilket varit värdefullt. Vi har fått tid för att träffas i annat forum och nya idéer. Nu gäller expansion och vi satsar nu på Stockholmsmarknaden och förhoppningsvis även mer internationellt, och kanske kan det bli aktuellt att anställa. TRUST Partner

13 Jenny Levau - Sekant Fastighetsservice AB Jag sökte till Idea Inventum för att jag kände att jag behövde lära mig allt som bara var möjligt. Jag hade precis övertagit min pappas företag som han startade Skulle jag kunna driva det vidare? Hur? Med utbildningen var jag säker på att få en vägvisare i rätt riktning och framförallt få en massa bra ideer! Att samtidigt få tillfälle att lära känna andra i liknande sits, var enormt spännande också! Hade inte Tillväxtverket sponsrat hade jag inte sökt. Mest värdefullt för mig har varit idéerna jag har fått. Speciellt när jag själv har fått vädra mina bekymmer och problem för hela gruppen och alla engagerade sig för att komma på bra och nya ideer som jag kan använda. Det var nästintill rörande. Att ha fått lyssna på framgångsrika företagsledare som berättat att det är faktiskt inte så lätt alltid har varit intressant. Idén till detta samarbete med andra företag har jag delvis Idea Inventum att tacka för. Mitt mål är att kunna ha samarbete med fler och fler företag som kan bli ett komplement, och därmed kan vi attrahera fler kunder och vi alla blir nöjda och glada. Idea Inventum-programmet har påverkat mig som person och företagare. Allt jag lärt mig kommer alltid finnas där i bakhuvuet någonstans och förhoppningsvis göra nytta. Materialet har jag kvar och kan titta på igen. Min kollega som också gick utbildningen kan jag bolla ideer med och tillsammans kan vi förbättra hela företaget på en hel del sätt, tror jag. Vid alla tillfällen utom två hade jag med mig en kollega. Jag upptäckte att han är fenomenal på att komma på lösningar. Jag känner att jag kan tryggt lämna svåra uppgifter i hans händer, och han gör allt han kan för att lösa dem. Framöver tror jag det kan bli fler arbetstillfällen i Sekant Fastighetsservice, eftersom jag hoppas få fler kunder nu när jag inlett ett samarbete med ett VVS-företag. Våra två företag kan komplettera varandra och erbjuda ett bredare sortiment av tjänster som just våra kunder eftertraktar. I framtiden kommer det även bli ett samarbete med en Ventilationsfirma och då ser jag ingen gräns för alla positiva resultat det kan leda till. Sekant Fastighetsservice AB

14 Yvonne Peters Mårtenson & Madleine Krokstäde - Cymko Förvaltning AB Vi valde att delta i Idea Inventum för att möten med företagare i samma situation som jag, har mycket att ge varandra. Under ledning av Ingrid och Göran och i kombination med alla duktiga och inspirerande föreläsare som ni presenterade, hade jag förväntningar på att få nytändning och kunna förändra/förbättra mina insatser i det egna företaget. Mest värdefullt har varit att arrangören verkligen har lyckats samla föreläsare som påverkat och haft en berättelse och kunskap som väckt tankar och påverkat den egna kreativiteten. Göran och Ingrid har en förmåga att på ett avslappat sätt få oss alla att trivas och våga öppna oss. Som företagare har jag fått inspiration till att tänka i nya banor och att verkligen göra de förändringar som så länge bara varit en tanke. Jag anmälde mig själv men har fått med min kollega Madleine på några träffar. Det är en fördel att vara två då det är lättare att verkställa och ta med sig de idéer och kreativa tankar man får, in i företaget. Genom ökad struktur i styrelsearbetet och nya innovativa tankar är det stor möjlighet att vi kommer att anställa ytterligare personer både administrativt och tekniskt. Vi ser positivt på framtiden och på vår förmåga att driva bolaget. Vårt mål är att öka omsättningen de närmaste åren samt att skärpa till styrelsearbetet, vilket redan har skett. Vad som sker på sikt talar vi mycket om. Antingen har vi expanderat genom samarbete med liknande företag eller på annat sätt ökat vår andel av marknaden. Vi får se var det slutar. Ett stort mervärde har varit att få lyssna till föreläsarnas historia. De flesta har varit mycket bra men företagaren Lena Henningsson och miljöminister Lena Ek gjorde extra stort intryck på mig. De var öppna och bjöd så mycket på sina erfarenheter. Jag inser att vi inte är ensamma om vår situation och genom dessa personer har vi fått ökad kraft att fortsätta på den bana vi redan kör efter. Att våga och att tro på magkänslan! Jag vill med mina rader framföra ett stort tack till Ingrid och Göran för er satsning och planering av detta program. Madleine och jag ser fram emot ert nästa drag och kommer helt klart att vara med om tillfälle erbjuds. Stort Tack! Cymko Förvaltning AB

15 Tina Economou - Itrim Triangeln Idea Inventum har gett mig inspiration, energi och stärkt mig som företagare. Mitt företag var relativt nystartat och starten var väldigt trög. Jag tyckte det lät spännande med Idea Inventum, men vågade först inte söka för jag tänkte vaddå innovationer, det gäller nog inte mig... Mest värdefullt och utvecklande har varit att träffa andra företagare i mer eller mindre samma situation, lyssna på fantastiska föreläsare, komma bort från allvaret och få med sig ny energi tillbaka. Förhoppningsvis även kunna ge lite energi förstås. Genom att ha deltagit i Idea Inventum har jag dessutom fått ett större nätverk och en tro på att allt är möjligt. Från mitt företag har jag varit ensam deltagare i programmet och med facit i hand tror jag vi skulle varit två. Det blir större genomslagskraft på hemmaplan då! Nu vill jag inget hellre än att öppna fler enheter och anställa mer folk, men avvaktar ett tag till då det är bättre tajming för det! Jag har tydliga och utmanande mål med mitt företag och framtida expansion. Blir det en fortsättning på Idea Inventum-programmet så hoppas jag kunna delta och tror att företaget är redo för det. Itrim Triangeln

16 Magdalena Hedman - Fojab arkitekter Att vara med och utveckla arkitektverksamhet är en riktig utmaning! Varje dag omges jag av duktiga, kompetenta och kreativa individer som vill ligga i framkant vad gäller samhällsdebatt, arkitektur och nyskapande verksamhet. I en sådan kreativ bransch är det viktigt att ha ett fokus och veta vilka delar som ska utvecklas och hur man går tillväga för att få den bästa utväxlingen. Därför tyckte jag att programmet hade ett intressant upplägg som verkade passa mig perfekt. Det har varit mycket inspirerande och roligt att höra andra företagare berätta om hur de resonerar kring utvecklingen av sina företag. Det har också varit givande att skapa ett nätverk med övriga kursdeltagare och höra om deras erfarenheter. Jag tog med en kollega vid två tillfällen. Det var bra att ha någon att diskutera med, det blir dessutom lättare att jobba vidare med frågorna på hemmaplan. Det viktigaste jag tar med mig är att vi måste arbeta aktivt och medvetet för att förbli kreativa och innovativa företagare! Jag själv kommer att ha ett tydligare fokus på innovation och kreativitet med speciellt fokus på mina medarbetare/anställda. Företagsutveckling sker inte över en natt men jag räknar med att vi ska kunna anställa när konjunkturen på bostadsmarknaden vänder, förhoppningsvis under Vi har en ambition att hitta såväl nya affärområden som nya marknadsområden. Fojab arkitekter

17 Sophia André Klingspor - Relevans Kommunikation AB Jag blev tipsad av en god vän att gå på informationsmötet om Idea Invetum, och efter Ingrids och Görans presentation var jag övertygad om att jag ville gå. Det är svårt att säga vad som var mest värdefullt. Programmet i sin helhet har vidgat mina vyer och faktiskt bidragit till att vi på Relevans nu har bestämt oss för att lyfta oss en nivå. Lyckas vi med vårt lyft så kommer vi att nyanställa minst två personer. Andra effekter av Idea Inventum för min del, är att jag tyckte det var mycket stimulerande och roligt med de övriga gruppmedlemmarna. I interraktion oss emellan kom en hel del riktigt bra idéer upp som jag har tagit vidare. Från vårt företag deltog jag oftast själv i Idea Inventum, men jag hade önskat att vi var två eftersom jag tror att man lättare realiserar idé och tankar på förteget om man är två som driver det. Vår målsättning framöver bygger på en genomgång av vårt företag och av våra konkurrrenter, och vi har beslutat att vi ska upp en nivå genom en innovativ plan. Relevans Kommunikation AB

18 Ing-Marie Lehner - AAR Translator AB Man kan säga att Ingrid övertalade mig att delta i Idea Inventum! Jag var lite motsträvig men Ingrid tyckte absolut att programmet var som klippt och skuret för mig och AAR Translator. Och det hade hon rätt i. Innovation är något som vi behöver ha mycket mer i åtanke och jobba betydligt mer aktivt med. Jag är jätteglad för att Ingrid inte gav upp utan att jag fick den här möjligheten till inspiration, nya kunskaper och utveckling. Att få det här tillfället en gång i månaden för att tänka nya tankar och reflektera har varit mycket givande för mig. Varje kursdag har gett nya idéer, infallsvinklar och verktyg som har varit till stor hjälp både i förtaget och för mig som person. Lika viktigt har det varit att lära känna de andra deltagarna och få ta del av deras erfarenheter, synsätt och språng i livet. Jag tycker absolut att Idea Inventum har utvecklat mitt företagande. Med facit i hand tror jag att det hade varit bra att gå programmet tillsammans med en kollega från AAR Translator. Då hade det varit lättare att förmedla och implementera nya arbets-, tanke- och förhållningssätt. På lång sikt tror jag att Idea Inventum kan leda till nya anställningar inte minst för att jag i ännu högre grad har insett värdet av att knyta kontakter och samarbeta med andra företag. Mitt mål är nu att få in ett mer strategiskt innovativt tänk i vårt företag. De metoder och verktyg som vi har fått ta del av kommer definitivt att bli till stor hjälp. Vilken resa Idea Inventum har varit. Tack för att jag fick vara med! AAR Translator AB

19 Utvärdering av programmet Idea Inventum Deltagarna i Idea Inventum utvärderade programmet i helhet utifrån sina förväntningar inför starten. 16 personer var närvarande 24 maj 2013 (sista gången) De flesta tyckte att programmet ÖVERTRÄFFADE förväntningarna MYCKET: Gett en nytändning och inspiration Gett kraft att ta tag Hög kompetens på föreläsarna Bra verktyg Bra blandning mellan teori och praktik Gett mod att våga, och att följa magkänslan Synpunkter på programmets genomförande och administration: 1. Övergripande administration från Piku, kommunikation, dokumentation, omfattning, frekvens: Bra administration, mailkontakt, framförhållning. Ingrid är superbra. Dropbox är jättebra. Kanon kommunikation, tydlig info Uppfattning om fredagar för våra träffar varierar mycket LJ Några tyckte att programmet ÖVERTRÄFFADE förväntningarna LITE GRANN: Inspirerande utbildning Kunde varit mer utnyttjande av gruppens egna medlemmar Bra blandning Göran P Några tyckte att programmet MOTSVARADE förväntningarna: Min förväntningar var höga efter infoträffen med Göran och Ingrid Förväntningarna infriades Spretig kvalitet på föreläsningarna Borde haft större press på genomförande i vardagen, uppföljning och idéutbyte om hur det kan gå till Idea Inventum har gjort att jag tvingats ur vardagen = TACK! Ingen tyckte att programmet låg under deras förväntningar Programmets innehåll, teman, process, ledning, dynamik och pedagogik Brett program Inspirerande Följ upp med fördjupning? Ledning av programmet, dvs Görans roll och sätt Energispruta Tvingar till jobbiga tankar på ett positivt sätt Fantastisk

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer